nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1

2 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre For mer informasjon se Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA

3 Leder n Innføring av eiendomsskatt i 2013 er nå et faktum, og eiere av ca fritidshus og hytter vil nå bli viktige bidragsytere til kommunens økonomi. Uten at jeg på noen som helst måte har finregnet på hva totalsummen til slutt vil bli for eiendomsskatt for hytte og hus, våger jeg den påstand at hyttene kommer til å bidra med minst 80 % av dette totalbeløpet. Det er også et faktum at blir lite demokratisk når det bare er 1/3 av den berørte befolkning på Hvaler som ved valg har hatt mulighet til å stemme over innføring av eiendomsskatt. Mangel på innflytelse på vedtak og beslutninger også på øvrige saker som fremmes i formannskap og kommunestyret gjør i hvert fall meg frustrert, og ikke minst sitter jeg igjen med en følelse av maktesløshet. Eiendomsskatt følgende under overskriften: Røysterett for hyttefolk? Sitat: Flere leserinnlegg har i ulike sammenheng tatt for seg den uholdbare situasjon i at eiere av fritidsboliger i kommunene ikke har noen reell innflytelse på de avgjørelser som tas på kommunalt nivå. Jenny Klinge sier: «Et viktig demokratisk prinsipp er nettopp at folk skal ha høve til å forme avgjerder som gjeld dei sjølve». Hvordan en slik «rettferdig» medvirkning i kommunale beslutningsprosesser best kan organiseres vil kreve en større utredning på nasjonalt plan, og må eventuelt føre til endringer i kommuneloven. I en leder Hvaler-nyttfor ca. 2 år siden skrev jeg følgende: I en artikkel i Aftenposten skrev stortingsrepresentant Jenny Klinge(Sp) Sitat: Det finnes mange såkalte hyttekommuner i Norge. De fleste steder lever man nok i fred og fordraglighet, men vi er på vegne av hytte- Norge fristet til å fremme følgende forslag til Norges Hytteforbund: Norges Hytteforbund oppfordres til å fremme forslag og arbeide for hytteeiernes deltakelse i kommunevalg, med f. eks.1/6 stemmevekt, og mulighet til å danne sitt eget politiske Hytteparti. Det er ikke anledning for et slikt parti å HVALER-NYTT - NR. 1/2013 3

4 VI HAR FLYTTET! Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 1/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011

5 kunne inneha flertall i et kommunestyre! Dette burde være en rimelig demokratisk ordning, tatt i betraktning de store økonomiske bidrag mange kommuner mottar fra hyttefolket og andre viktige bidrag på andre områder. Det vil bli en lang demokratisk prosess, med endring av valgloven etc. Hvis ingen tar et slikt initiativ, skjer det ingenting. Norges Hytteforbund bør være sentral i et slikt arbeid. Med en slik ordning vil hyttefolket kunne bidra mer aktivt i utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Likeledes mener jeg det også bør vurderes en fordelingsnøkkel for inntektsskatten mellom hytteeiernes to hjemkommuner der vi er folkeregisterført og der vi bor i våre fritidsboliger. Det er behov for å bringe eierne av fritidsboliger mer systematisk med i kommunale utredninger og veivalg. Inntil vi får en lovgivning som er mer i pakt med dagens todelte bosettingsmønster, ville det være positivt om kommunene etablerte noen prøveordninger hvor eiere av fritidsboliger gjennom sine valgte representanter for eksempel kunne få møte og talerett i kommunestyret i nærmere definerte typer saker. Det bør også være mulig å etablere ordninger for styrket kontakt mellom hytteforeningen og kommunen gjennom deltagelse i enkelte råd og utvalg. Vi har i forbindelse med eiendomsskatten fått flere spørsmål fra våre medlemmer som lurer på hvorfor ikke vi er invitert til å bli med i en takstnemd for taksering av hytter og hus? Kanskje ulike modeller kan utprøves i flere kommuner. Det vil være en seier for de kommuner som først kommer på banen med gode forsøksordninger. En slik regulert medvirkning vil selvfølgelig også forplikte hytteeierne. Gjennom dialog og positive prosesser med hytteeiere som gruppe, legger man også grunnlaget for ny utvikling og vekst for kommunene som man tidligere ikke har klart å hente ut. For å komme dit må man snu på flisa og tenke helt nytt og annerledes, og ikke betrakte hytteeierne utelukkende som en gruppe man sender regninger til. Jeg har mye større tro på å utvikle samarbeidsmodeller enn på etablering av pressgrupper og lobbyvirksomhet. Foto: Gunnar Dahl-Johansen Jeg håper at det vil komme noe godt ut av en innføring av eiendomsskatt. Jeg har allerede blitt mer optimistisk til at det er mulig å få til noe nytt, og henviser blant annet til en artikkel fra tidligere ordfører Paul Henriksen på et annet sted i bladet. Her er det nye toner å høre! Det er også grunn til å legge merke til hva rådmannen i Hvaler skriver på side 10 i kommunens Strategiplan for tidsrommet HVALER-NYTT - NR. 1/2013 5

6 HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS Eneste Bademiljøbutikk i Fredrikstad kun 15 min. fra sentrum Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er totalleverandør av komplette bad og våtrom. Serviceoppdrag Bytte av armaturer, dusj, wc etc Bytte av varmtvannsbereder Vedlikehold av røranlegg Nytt bad? Ut i fra en enkel skisse, tegner vibadet ditt i 3D Ønsker du en befaring? Vi kommer da hjem til deg og kan planlegge badet sammen Uforpliktende tilbud Hyttekunde? Vi har lang og bred erfaring med innleggelse av vann og avløp på hytter Vi tar oss av søknadspapirer mot kommunen Egen graveavdeling Ta kontakt for befaring/prisoverslag/referanseprosjekter La oss ta vinterstengingen og frostsikre sanitæranlegget Vi kan også sette på vannet til våren, og sikre at alt er i orden før sesongen starter Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. Mye lekkert i håndklær, duftlys og tilbehørsserier m.m. GOD SERVICE ER EN SELVFØLGE HOS OSS! Hvaler Rørleggerbedrift AS Telefon: E-post: Vis-avis Esso på Vesterøy 6 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

7 , og som skal til behandling i formannskapet og i kommunestyret med en høringsfrist til andre satt til 2. april: Sitat: Hvalers «3. mann» er hytteboeren i solbleket anorakk. Kommunen har et godt forhold til fritidsboende, men ikke nært det er et avstandsforhold. De er mange, de har eiendom og meninger, og ofte har de en lang historie her. Selv hytteboere kjenner lokalhistorien godt, og er like opptatt av Hvalers egenart som fastboende. Hytteboernes tilstedeværelse har vært med på å prege samfunnsutviklingen, de har bidratt til arbeidsplasser, utbygging av infrastruktur og servicetilbud, men de har ikke stemmerett i kommunen, og mange beslutninger som påvirker dem gjennomføres uten at de har medvirket i prosessene. Ja, det er fortsatt håp i hengende snøre! Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og annonsører en Riktig god påske! Hvaler Hytteforening holder årsmøte lørdag 6.juli 2013 kl i Hvalerhallen Asmaløy I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Fristen for forslag blir da innen 1. juni Detaljert saksliste og eventuelle forslag presenteres i neste nr. av Hvaler-nytt Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 1/2013 7

8 ÅPNINGSTIDER SOMMER PÅSKE ÅPNINGSTIDER SOMMER MANDAG-ONSDAG MANDAG-LØRDAG KL. KL SKJÆRTORSDAG-LANGFREDAG MANDAG-LØRDAG SØNDAG KL. KL LØRDAG Åpent SØNDAG til kl. 21 uke 25 33, KL. man lør KL FØRSTE og Åpent ANNEN til kl. PÅSKEDAG 21 uke 25 33, man lør KL Konditorier a/s Konditorier a/s APOTEK1HVALER APOTEK1HVALER KIWI Skjærhalden KIWI Skjærhalden KIWI Skjærhalden KIWI har Skjærhalden også BANK har også i BANK butikk i butikk 8 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

9 BÅTOPPLAG I NASJONALPARKOMRÅDET Tiltak iverksettes inneværende år for å rydde opp i strandsonen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Nasjonalparkforvaltningen i samarbeid med Skjærgårdstjenesten har behov for å komme i kontakt med hver eneste båteier som har båt i opplag innenfor nasjonalparkgrensen. Informasjonsbrev til hytteeiere og fastboende vil også bli sendt ut i løpet av året. Det er ikke tillatt å ha båter i opplag i nasjonalparken. Alle opplagsplasser og enkeltbåter på land ble registrert januar 2009 som en del av forarbeidet med forvaltningsplanen for nasjonalparken. Det er nå viktig å identifisere eierne og komme i kontakt med den enkelte for å få ryddet opp i båter i opplag i strandsonen. Verneforskriften åpner for muligheten til å søke nasjonalparkstyret om tillatelse. Båteier må vise til en slik tillatelse for å ha båt i opplag i framtiden. Spørsmål om søknaden kan rettes til nasjonalparkforvalteren. Det settes en søknadsfrist til for de båtene som ligger i opplag pr. i dag. Båtopplag som ikke omsøkes innen fristen, vil om nødvendig bli fulgt opp med juridisk varsel med pålegg om fjerning av båter. Dette er erfaringsmessig tidkrevende og kostbare prosesser. Det vil derfor være svært fornuftig at båteierne setter seg i direkte kontakt som nevnt ovenfor, og sender inn søknader som forutsatt. Båtvrak? Kanskje ligger jolla av gammel vane og bør makuleres? Kanskje vet man overhodet ikke hvem som eier båten? Myndighetene er uansett og helt uavhengig av forhold knyttet til båtopplag opptatt av å fjerne slike «vrak». Skjærgårdstjenesten kan kontaktes om dette, og arbeidet starter inneværende sesong. Spørsmål om disse sakene kan rettes til nasjonalparkforvalter Monika Olsen tlf eller avd.leder for Skjærgårds-tjenesten, Eivind Børresen tlf (Se også Hvalernytt nr. 1/2010) HVALER-NYTT - NR. 1/2013 9

10 STOKKEN BÅT & MOTOR AS Telefon: NYHET! NYHET! NYHET! Sting 535 PRO Zodiac N-Z0 Serien ØIEN 620 F VI ER KÅRET TIL NORGES BESTE EVINRUDE-FORHANDLER 2013-NYHETER FRA NORDKAPP BOATS! Avant 550 Noblesse 760 RS Avant 605 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. Fiskeutstyr: NYHET! NYHET! Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk Smartliner 17, 19 og 21 fot Båt og varehengere: Smartliner Aluminiumsbåt med glassfiber innerliner Pris fra kr ,- Svela Båthengere SALG SERVICE VINTEROPPLAG 10 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

11 Brottet amfi sesongen 2013 Foto: Oda Mathisen Gulland, Jeppe i Brottet Selv om snø og is fortsatt ligger som en kald, men vakker hånd over Hvalerlandet, går forberedelsene til kommende sesong i Brottet amfi sin gode gang både med klargjøringen av Amfigrotta og med tanke på programmet for sesongen. I «grotta» har innredningsarbeidene pågått i flere måneder og før sesongen starter, vil dette allbruksrommet i tilknytning til scenen, ha toaletter, kjøkken og lager og fremstå med nylagt tregulv, alt utført på dugnad. Nye publikumstoaletter er også oppført, men om dette kan åpnes allerede i sommer, gjenstår å se, da dette beror på fremdriften i vann- og avløpsprosjektet det også jobbes med. Uansett vil vi være et langt steg i retning av et komplett anlegg når Trivselskoret ønsker velkommen til sin årlige konsert 8. juni. Når det gjelder oppsettingene i Brottet kommende sommer, blir det en musikalversjon av Shakespeares «En midtsommer-nattsdrøm» med premiere 12. juli. For barna spesielt er stykket Spooki, med premiere 16. juli, på plakaten. Foto: privat HVALER-NYTT - NR. 1/

12 VELKOMMEN TIL APOTEK 1 HVALER ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Lørdag: Gode råd om riktig legemiddelbruk Kort ventetid på resepter Gode parkeringsmuligheter Velkommen! Apotek 1 Hvaler. Ødegårdskilen, 1684 Vesterøy. Tlf: , faks: Åpningstid: mandag - fredag 10-17, lørdag HVALER-NYTT - NR. 1/2013

13 I månedsskiftet juli/august vil vi også kunne glede oss over å se Karius og Baktus i Brottet. For fullstendig program gå til siden «Arrangementer» på vår hjemmeside: wordpress.com/. Informasjon blir også lagt ut på: hvalerkulturvernforening På hjemmesiden under «Blikk på Hvalerhistorien» vil du også kunne glede deg over et møte med Hvaler-samfunnet på 80-tallet. Med velvilje fra Fredriksstad Blad er over 400 bilder fra perioden lagt ut her. Tlf: Tlf: God fornøyelse både i Brottet amfi og på historisk vandring i bildearkivet. Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening HVALER-NYTT - NR. 1/

14 14 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

15 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Her i bladet gir vi dere nå et kort sammendrag og konklusjon fra innholdet i rapporten: I april 2012 utformet Hvaler Hytteforening sammen med Østfoldforskning AS og Miljøkom AS en søknad til Oslofjordfondet om støtte til et forprosjekt. Målet med forprosjektet var å frembringe faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan bidra til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. Forprosjektet skulle benyttes som bakgrunn for en større prosjektsøknad. Hvaler Kommune sluttet opp under søknaden. I juli mottok man dessverre beskjed om at prosjektet ikke fikk finansiering fra Oslofjordfondet. Denne rapporten er basert på deler av innholdet i forprosjektsøknaden, men er et nedskalert og spisset arbeid som søkte å fange opp spesifikt det Hvaler Hytteforening har ønsket å få belyst og kommunisert. Arbeidet bak denne rapporten har vært finansiert av Hvaler Hytteforening. Rapporten foreligger nå og er på nesten ca. 50 sider og det er ikke plass til hele rapporten i dette bladet. Vi har derfor lagt hele rapporten ut på våre nettsider og kan her leses av alle med interesse og tilgang til internett. Foto: Gunnar Dahl-Johansen Prosjektet Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet, HTH, ble gjennomført til Det viktigste målet med prosjektet har vært å frembringe faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, både sett fra næringslivets og hytte-folkets side. Østfoldforskning og Miljøkom AS har i samarbeid gjennomført undersøkelsen. Data kommer fra intervju med et utvalg av næringslivsaktører og et utvalg av personer/funksjoner i Hvaler kommune. I tillegg har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant de av Hvaler Hytteforenings medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse til foreningen. Disse data er blitt supplert med offentlige data for et utvalg av næringsvirksomhetene og kommunale data. I tillegg har det HVALER-NYTT - NR. 1/

16 Du trenger ikke gjøre alle oppgavene selv I Visma Services har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomi. For mer informasjon, ta kontakt med oss: Visma Services avd. Fredrikstad - tlf.: _02_Profil_Fredrikstad_126x90,5.indd :12:35 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje 16 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

17 blitt supplert med informasjon fra andre gjennomførte kartlegginger relatert til Hvaler. Resultatet av undersøkelsen viser at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Næringslivsaktører stipulerer at % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser innen varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæringen. Næringslivet opplever imidlertid også utfordringer knyttet til at hyttefolket i større grad enn tidligere antageligvis rømmer sydover når det er dårlig sommervær. Næringslivsaktørene skiller mellom hyttefolk og turister, hvor hyttefolk har et meget godt omdømme og regnes som fastboende. Det ble påpekt at det er turistene som blir sett negativt på, fordi de parkerer feil, bråker, forbindes med fyll etc. Det påpekes videre at kommunen må planlegge med hyttefolket som en livsviktig ressurs, og at kommunen må komme på banen med plan og tiltak for næringsutviklingen på Hvaler. Hvaler kommune er tydelig på at hyttefolket og hytteliv på Hvaler har positiv betydning for næringsvirksomhet på Hvaler. Hyttefolket legger igjen store verdier ved kjøp av materialer og tjenester fra lokale tilbydere i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av hytter, og i kjøp av det som skal til for å ha et aktivt rekreasjons- og friluftsliv både til lands og på sjø. I tillegg yter de viktige bidrag i frivillig sektor. Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall. Hyttelivet bidrar dermed også til arbeidsplasser i offentlig sektor. Kommunen får kritikk fra brukerne, særlig i forbindelse med tilgjengelighet, saksbehandlingstid og løpende tilbakemeldinger. Dette er noe kommunen jobber aktivt med å bli bedre på. Spørreundersøkelsen som ble besvart av 89 av hytteforeningens medlemmer viser at hyttelivet skaper viktige bidrag til Foto: Gunnar Dahl-Johansen det lokale næringslivet. 64 % av de som svarte har gjort utbedring på hytta i løpet av de siste tre årene, noe som utgjorde i gjennomsnitt kroner betalt til lokale bedrifter. Gjennomsnittlig mente respondentene at de la igjen vel kr i dagligvarebutikkene i løpet av et år. Nest mest mente man å legge igjen i bygg/anleggs innkjøp med vel kr. Det minste bidraget gikk til benyttelse av taxi og buss på gjennomsnittlig 476 kr i løpet av et år. Hele 80 % av re- HVALER-NYTT - NR. 1/

18 Hvaler største frittstående megler på hytte og hus hjelper deg trygt i havn med salget! Mange års erfaring og gode resultater kommer deg til gode når du skal selge. telefon er: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad

19 knyttet til blant annet gang- og sykkelvei, bedre parkering og kildesortering/ bedre avfallssystem. Relatert til det lokale næringslivet savnes blant annet nærbutikker, kino, SPA/badeanlegg, flere restauranter/dans og båtplasser. Foto: Gunnar Dahl-Johansen er godt fornøyd med de tilbudene som finnes på Hvaler i dag. Imidlertid savner hyttefolket bedre kommunale tilbud Både kommunen og næringslivet peker på hyttefolkets viktige rolle i å utvikle Hvaler som et bærekraftig bo - fritidsog rekreasjonssted for fremtiden. En slik utvikling henger tett sammen med et godt og blomstrende næringsliv, og gode kommunale tjenestetilbud. Forhåpentligvis kan resultatene fra dette prosjektet være et lite bidrag i arbeidet fremover med å finne nye og forbedrede veier til vekst og utvikling. Åpeningstider: ons-, torsdag Fre-, lør-, søndag Fellesferien: alle dager Telefon Velkommen! Best i stor VG test! De ringer, vi bringer Ødegårdskilen,1684 Vesterøy HVALER-NYTT - NR. 1/

20 20 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

21 Hvaler Trivselskor Foto: Erik Ottesen Her ute på Hvaler er det et sangkor! Vi synes å huske, at for mange år siden kalte de seg for Havgap eller noe slikt. Men det er altså lenge siden. Nå heter det Hvaler Trivselskor, som er blitt et stort, og kjempedyktig, blandet kor. De er blitt så mange syngende medlemmer, at de har vært nødt til å innføre rekrutteringsstopp. I hvert fall midlertidig. Med et fyrverkeri av en dirigent, Brita Holmen, og pianist Kari Stokke (som ikke er noe mindre fyrverkeri), Magne Kaspersen på strengeinstrument, samt innslag med trommer, solosanger og gjesteartister, har Trivselskoret gitt oss mange, hyggelige sang- og musikkstunder. Som for eksempel sommerkonserter i Brottet, julekonserter i Hvaler kirke arrangert av Hvaler Sanitetsforening, og Trivselskorets egen julekonsert i Spjærøy kirke siste søndag før jul. Det blir liksom ikke riktig jul før vi har fått med oss minst en av disse julekonsertene. Vi oppfordrer Hvaler Hytteforenings medlemmer om å ta en tur til: Brottet på Spjærøy lørdag 8. juni 2013, til Hvaler Trivselskors sommerkonsert. Garantert hyggestund. Nærmere informasjon om klokkeslett, billettpriser etc. kommer i neste Hvaler-nytt. Tekst: Erik og Torill Ottesen HVALER-NYTT - NR. 1/

22 Er du mellom 16 og 26 år? 33 % rabatt Da får du hele 33% rabatt på voksenbillett på TIMEkspressen. Husk gyldig legitimasjon. Velkommen om bord! 22 HVALER-NYTT - NR. 1/2013 For mer informasjon ring 177 eller se vår webside nettbuss.no

23 TID FOR STRANDRYDDING! Hyttefolk var krumtapper i fjorårets omfattende innsamling av marint søppel. Sammen med skoler og barnehager, fastboende og Skjærgårdstjenesten ble det samlet inn over 9 tonn fra Hvalers strandsoner. Alle deltakere fortjener ros for innsatsen i dette viktige miljøvernarbeidet. Observasjoner gjennom vinteren tyder på at vi går nok en søppelvår i møte. Skjærgårdstjenesten regner med å komme i gang i løpet av mars, avhengig av is- og snøforholdene. Som vanlig ønsker Skjærgårdstjenesten at man melder inn sitt ryddeområde, slik at det hele tiden er oversikt når nye strender «tildeles» ryddegrupper. Mange hyggelige og nyttige dugnader ble arrangert i fjor, med fysisk, sosial og miljømessig verdi. På FREVAR fikk Hvaler kommune levere avfallet uten kostnad, så forbrenningsanlegget var også med på dugnaden. Her har en hyttefamilie rensket området ved Herregårdsdammen syd på Spjærøy i 2009 (Foto: Skjærgårdstjenesten) Søppelsekker utdeles gratis, det er bare å kontakte Skjærgårdstjenesten på tlf eller pr. epost til Ryddepris innføres. På sensommeren vil Skjærgårdstjenesten foreta en evaluering av strandryddingen. En ny ryddepris vil bli tildelt grupper eller enkeltpersoner som utmerker seg i det lokale miljøvernarbeidet. Dette betinger bare at man har kontaktet Skjærgårdstjenesten og fått registrert sitt arbeid. Send gjerne bilder fra aktiviteten! HVALER-NYTT - NR. 1/

24 Unike bestselgere i eksklusive butikker Scan selges kun hos Ildstedet Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Jøtul F 373 Scan 58-6 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf HVALER-NYTT - NR. 1/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

25 Tider kommer og tider går vi må følge med og bidra! Det er nok mange av oss som nå går rundt og venter spent på hva resultatet av den pågående takseringen av hyttene på Hvaler innebærer for egen lommebok. Kommunen tilskrev samtlige hytteeiere i månedsskifte januar/februar om innføringen av eiendomsskatt i Her kunne vi lese at Kommunestyret høsten 2012 vedtok å innføre eiendomsskatt for «å opprettholde og styrke kommunens tjenester i tillegg til at de ønsker å bedre sitt tjenestetilbud!» Alle faste eiendommer bortsett fra næringseiendommer og eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, blir pålagt denne skatten. Hvaler kommune, som i flere år har slitt med dårlig økonomi får nå inn gode inntekter da hele den innkrevde skatten skal tilfalle kommunen. Det er eiendommens skattetakst som vil danne grunnlag for skatteberegningen videre fremover, og utgangspunktet for eiendomsskattetaksten er en antatt omsetningsverdi på takseringstidspunktet. For 2013 er skattesatsen fastsatt til 2 promille av eiendommens skattetakst! Dette blir spennende! Selve takseringen skal utføres av profesjonelle takstmenn og vil foregå uten tilstedeværelse av hytteeier. Den skal også basere seg på faktaopplysninger hentet fra Norges offisielle eiendomsregister. I Foto: Mona Flemmen tillegg til dette vil det også være en skjønnsmessig vurdering av den enkelte eiendom gjennom en utvendig befaring. Den enkelte hytteeier vil deretter bli tilskrevet om takstverdien på eiendommen og det beløpet som skal innbetales over to terminer i I 2014 vil eiendomsskatten fordeles på fire terminer og inngå sammen med de øvrige kommunale avgiftene. HVALER-NYTT - NR. 1/

26 26 HVALER-NYTT - NR. 1/2013 HVALER-NYTT - NR. 2/

27 Personlig trodde jeg nok at en slik skatt ikke var til å unngå, men hva inntektene vil bli brukt til er jeg spent på. Det er en kjent sak; at hyttefolket bidrar betydelig til infrastruktur og næringsliv til Hvaler, som igjen gir arbeidsplasser både i det offentlige - og private næringsliv. Så hva vil vi nå faktisk få oppleve av bedre tjenester fra kommunen da vi nå ytterligere bidrar med inntekter? Det er i alle fall klart at forventingene fra hyttefolket, som blir den desidert største bidragsyter av eiendomsskatt til kommunekassen, ønsker å få noe mer tilbake. derfor også indirekte til å opprettholde arbeidsplasser i offentlig sektor. En av hytteforeningens store kampsaker er utbygging av gang- og sykkelveier dette bør vi vel kunne se noe mer til nå! I slutten av januar ble det arrangert et åpent møte på Hvaler Rådhus mellom Hvaler næringsforum og kommunen. Flere offentlige tjenestemenn deltok, og det fremkom tydelig at et samarbeid mellom næringsliv og kommune er helt avgjørende for øyriket. Det samme fremkommer i forskningsrapporten; «Hva hyttefolket bidrar med», som ble offentliggjort 14. mars. Offentlige ansatte i Hvaler kommune er her tydelige på at hyttefolket og hyttelivet på Hvaler har stor positiv betydning for næringsvirksomheten på Hvaler. Videre fremkommer det at hyttefolket legger ned store verdier ved kjøp av materialer og tjenester fra lokale tilbydere i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av hytta, i det hele tatt ved kjøp av det som skal til for å kunne ha et aktivt rekreasjons- og friluftsliv både til lands- og vanns. Hyttelivet bidrar Foto: Mona Flemmen - Vel vi få se hva som skjer videre det som er sikkert er at utvikling, krav og økte behov kommer overalt. Vi klarer ikke stoppe denne utviklingen eller den kommende historie. Det som er viktig fremover må være å vise engasjement for lokalvirksomhet, og jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i hva som rører seg i øyriket vårt. Minner blant annet om at valgkomiteen i Hvaler hytteforeningen nå kan ta kontakt om ny medlemmer til styret. Historie ja det lages kontinuerlig. Nå kunne vi lese at Hvalerfergen II selges etter tjeneste i Hvaler-skjærgården i 50 år helt siden Siste heltedåd fergen HVALER-NYTT - NR. 1/

28 Hvaler Resort & spa AS Stedet for konferanser og velvære. Ytre Hvaler Nasjonalpark Besøk: Lammenes 62-72, Kirkeøy, 1680 Skjærhalden Post: Boks 709, 1509 Moss Telefon: Telefax: E-post: Velværehuset på hvaler med aromaterapi og massasje. Fotbehandlinger, manikyr og pedikyr. Privat spa med servering i boblebadet. Svømmebasseng m motstrømsanlegg, boblebad, badstue, aromasteamrom. Catering eller privat chef (vår chef kommer hjem til deg). Restaurant med sitteplasser ute og inne. Vi lager alt av trykksaker! I snart 100 år har vårt firma laget trykksaker til meget gode priser. Vi leverer alltid varer av høy kvalitet og vi har et bredt produktspekter. Alt fra forretningstrykksaker og stempler til brosjyrer og kataloger med høy kvalitet, fra 1 til 4-farger. Vi har også en plotter som kan lage store plakater og banner. Cal Trykk er et hyggelig og enkelt valg. ALLE ER VELKOMMEN TIL OSS! Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf:

29 deltok i var da frakteskipet Godafoss grunnstøtte i Løperen vinteren for vel 3 år siden. Vi husker vel mange av oss de lange bilkøene på Tangen hurtig kjøring på Kråkerøy for å passere flest mulig biler for å sikre oss returbillett på søndag helst rundt ca kl 1700! Mang en pølse med potetmos ble fortært på restauranten på Tangen i påvente av å få plass på fergen! Da fastlandsveien kom på begynnelsen av 70-tallet og hytteeiere på Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy var sikret egen retur når som helst på døgnet, gikk fergen ut fra Skipstadsand til Korshavn. Så kom tunnelen i 1989 og Kirkøy og de ytre øyene fikk glede av den. En annen ærverdig skute som snart skal sjøsettes er rutebåten «Hvaler», som ble bygd i Skuta gikk i skytteltrafikk mellom blomstertorget i Fredrikstad til Skjærhalden. Etter over nittitusen dugnadstimer skal skuta nå sjøsettes og få sin plass på Isegran, hvor den skal brukes i samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark og skolene i både Fredrikstad og Hvaler i tillegg til chartertrafikk. Litt av en bragd og litt av en historie! Onsdag 14. mars var Hytteforeningen invitert til å fremlegge sin rapport om hyttefolkets bidrag på møtet i Kommunestyret. Konklusjonen på rapporten gjør at kommune, næringsliv og hytteforeningen må finne frem til et fora hvor vi kan samarbeide til alle parters beste. I skrivende stund kan jeg ikke informere noe om resultatet fra presentasjonen i kommunestyret, men foreningen har høye forventninger om å få til ytterligere god kommunikasjon med kommune- og næringsliv! Rapporten er nå for øvrig tilgjengelig på hytteforeningens web-side. I rapporten fremkommer det også at flertallet av hytteeierne på Hvaler har festetomter. Sannsynligvis vil flere av disse ha ønske om å innløse sin hyttetomt i årene som kommer. Personlig håper jeg at et ytterligere godt samarbeid med offentlige myndigheter kan bidra til at slike innløsninger lar seg gjennomføre da vi vet at flere av grunneierne ønsker og «gjemme» seg bak loven om at de «driver gårdsbruk osv.» I medio februar kom det også informasjon fra regjeringen om at de har nedsatt et utvalg for å gå gjennom Tomtefesteloven. Vi vet at en gruppe grunneiere fikk medhold mot staten i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Utvalget skal ledes av professor i privatrett ved Universitet i Oslo, Kåre Lilleholt. Mandatet til utvalget er at de frem til , skal gjennomgå paragraf 33, som omhandler forlengelse av feste for bolighus og fritidshus. I pressemeldingen står det: «Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig at hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt,» sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. La oss se hva som kommer her! Boplikten på Hvaler er også noe vi må følge med på. Personlig er jeg nå glad for at offentlige myndigheter skal være mer HVALER-NYTT - NR. 1/

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 NORGES HYTTEFORBUND Arbinsgt. 1 0253 Oslo Oslo 25. juni 2013 SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 Norges Hytteforbund (NHF) har ca. 21.000 medlemmer gjennom individuelt

Detaljer

nytt HVALER God Jul - og Godt Nytt År FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1

nytt HVALER God Jul - og Godt Nytt År FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 God Jul - og Godt Nytt År HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1 Volvat Medisinske Senter har flyttet inn i nye lokaler Hos Volvat Medisinske Senter får du

Detaljer

nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR.

nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? HVALER-NYTT - NR. 3/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling.

Detaljer

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Roan hytteforening, november 2014 1 Innledning Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer sommeren 2014.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR

STYRETS ÅRSMELDING FOR Høgevarde Vel STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013/2014 Årsmelding Styret ønsker å lage en melding for hele sin virkeperiode, perioden avviker fra regnskapsåret, og omfatter perioden fra årsmøte 2013 til årsmøte

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Vegkart. for samarbeid mellom fritidsboligeiere og vertskommuner. Utarbeidet av Norges Hytteforbund

Vegkart. for samarbeid mellom fritidsboligeiere og vertskommuner. Utarbeidet av Norges Hytteforbund Vegkart for samarbeid mellom fritidsboligeiere og vertskommuner Utarbeidet av Norges Hytteforbund 2 Innledning Norges hytteforbund og de kommuner som slutter seg til dette vegkartet er av følgende mening:

Detaljer

IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan)

IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan) IKT som verktøy for lokaldemokratiutvikling (små kommuner kan) eller bare et leketøy for arbeidsledige bygdetullinger KRD i Hole 25.1.2006 - Hole kommune Per Aa. Mandt Det handler om Ikke bare å informere,

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF)

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) GHF har som formål å fremme og ivareta et godt grunnlag for handel og annen nærings-virksomhet i Gamlebyen i Fredrikstad. Foreningen er en uavhengig forening bestående

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Velkommen ved Ruth Ellegård, leder Jomfruland Vel Innledninger ved fylkesmann Kari Nordheim-Larsen og Ordfører Kåre Preben Hegland (20 minutter) Orientering

Detaljer

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.06.2016 Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** nnskriving 1. trinn -

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Innlegg på Tekmar- konferansen 8.desember 2009 Omdømme, beredskap og håndtering av laks Alltid beredt? Ved Halvor Stormoen Styremedlem Norges

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Utredning evt. kommunesammenslutning Ørland og Bjugn kommuner. Onsdag 24.oktober 2012, kl

Utredning evt. kommunesammenslutning Ørland og Bjugn kommuner. Onsdag 24.oktober 2012, kl Utredning evt. kommunesammenslutning Ørland og Bjugn kommuner. Referat/protokoll fra styringsgruppe 1. Møtetid: Sted: Tilstede: Onsdag 24.oktober 2012, kl.1600-1835. Hovde Gård. Arnfinn Astad, Hallgeir

Detaljer

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 NORGES HYTTEFORBUND Arbinsgt. 1 0253 Oslo Oslo 25. juni 2013 SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 Norges Hytteforbund (NHF) har ca. 21.000 medlemmer gjennom individuelt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05-18.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2016 Frist for å søke konsesjon for gnr 3 bnr 180 Bopliktoppfølging - gnr 3 bnr

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

KUN KR 9.900,- ÅRS ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER!

KUN KR 9.900,- ÅRS ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER! ŠKODA HOS GROMSTAD MOTOR STOA FEIRER 1 ÅR I NYE LOKALER 12. TIL 21. NOVEMBER! KJØP NY ŠKODA OCTAVIA - TILLEGG FOR 4x4 KUN KR 9.900,- KJØP NY ŠKODA - VINTERHJUL, LASTESTATIV OG SERVICEAVTALE (3ÅR/45.000KM)

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 2/2013 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

2 JULEDAG! BARNEHAGEN STENGT

2 JULEDAG! BARNEHAGEN STENGT MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER SPURVENE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG UKE 49 (3-7 DESEMBER) UKE 50 (10-14 DESEMBER) MØTEDAG LEKEGRUPPER UTE/INNE UNDRINGSSAMLING FILOSOFI SAMLING MED MOSE FOR 2008 GYM MED

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta?

Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta? Aktiv hverdag med velferdsteknologi på hytta? Ved Bjørn Mathiesen, leder av Vestre Slidre Hytteforening og Erlend Eggen, TurApp Valdres et forlokkende sanserike! Vestre Slidre en attraktiv hyttekommune

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6. april 2017

Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Nasjonalparkstyret Saksnummer Ephorte: 2017/49 Saksbehandler: Morten Johannessen Dato: 18.04.2017 Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Saker: 2017/1 2017/14 Møtested: Heimat, Brokelandsheia Dato: 06.04.2017

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER MORGENGRY POSTEN! Nr.3.November 2011. MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER Så kjekt at dere har klart å finne månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden vår. Fremover blir månedsbrev og månedsplaner lagt ut på hjemmesidene

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / /

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen 16 Søknad

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer