nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1

2 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre For mer informasjon se Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA

3 Leder n Innføring av eiendomsskatt i 2013 er nå et faktum, og eiere av ca fritidshus og hytter vil nå bli viktige bidragsytere til kommunens økonomi. Uten at jeg på noen som helst måte har finregnet på hva totalsummen til slutt vil bli for eiendomsskatt for hytte og hus, våger jeg den påstand at hyttene kommer til å bidra med minst 80 % av dette totalbeløpet. Det er også et faktum at blir lite demokratisk når det bare er 1/3 av den berørte befolkning på Hvaler som ved valg har hatt mulighet til å stemme over innføring av eiendomsskatt. Mangel på innflytelse på vedtak og beslutninger også på øvrige saker som fremmes i formannskap og kommunestyret gjør i hvert fall meg frustrert, og ikke minst sitter jeg igjen med en følelse av maktesløshet. Eiendomsskatt følgende under overskriften: Røysterett for hyttefolk? Sitat: Flere leserinnlegg har i ulike sammenheng tatt for seg den uholdbare situasjon i at eiere av fritidsboliger i kommunene ikke har noen reell innflytelse på de avgjørelser som tas på kommunalt nivå. Jenny Klinge sier: «Et viktig demokratisk prinsipp er nettopp at folk skal ha høve til å forme avgjerder som gjeld dei sjølve». Hvordan en slik «rettferdig» medvirkning i kommunale beslutningsprosesser best kan organiseres vil kreve en større utredning på nasjonalt plan, og må eventuelt føre til endringer i kommuneloven. I en leder Hvaler-nyttfor ca. 2 år siden skrev jeg følgende: I en artikkel i Aftenposten skrev stortingsrepresentant Jenny Klinge(Sp) Sitat: Det finnes mange såkalte hyttekommuner i Norge. De fleste steder lever man nok i fred og fordraglighet, men vi er på vegne av hytte- Norge fristet til å fremme følgende forslag til Norges Hytteforbund: Norges Hytteforbund oppfordres til å fremme forslag og arbeide for hytteeiernes deltakelse i kommunevalg, med f. eks.1/6 stemmevekt, og mulighet til å danne sitt eget politiske Hytteparti. Det er ikke anledning for et slikt parti å HVALER-NYTT - NR. 1/2013 3

4 VI HAR FLYTTET! Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 1/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011

5 kunne inneha flertall i et kommunestyre! Dette burde være en rimelig demokratisk ordning, tatt i betraktning de store økonomiske bidrag mange kommuner mottar fra hyttefolket og andre viktige bidrag på andre områder. Det vil bli en lang demokratisk prosess, med endring av valgloven etc. Hvis ingen tar et slikt initiativ, skjer det ingenting. Norges Hytteforbund bør være sentral i et slikt arbeid. Med en slik ordning vil hyttefolket kunne bidra mer aktivt i utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Likeledes mener jeg det også bør vurderes en fordelingsnøkkel for inntektsskatten mellom hytteeiernes to hjemkommuner der vi er folkeregisterført og der vi bor i våre fritidsboliger. Det er behov for å bringe eierne av fritidsboliger mer systematisk med i kommunale utredninger og veivalg. Inntil vi får en lovgivning som er mer i pakt med dagens todelte bosettingsmønster, ville det være positivt om kommunene etablerte noen prøveordninger hvor eiere av fritidsboliger gjennom sine valgte representanter for eksempel kunne få møte og talerett i kommunestyret i nærmere definerte typer saker. Det bør også være mulig å etablere ordninger for styrket kontakt mellom hytteforeningen og kommunen gjennom deltagelse i enkelte råd og utvalg. Vi har i forbindelse med eiendomsskatten fått flere spørsmål fra våre medlemmer som lurer på hvorfor ikke vi er invitert til å bli med i en takstnemd for taksering av hytter og hus? Kanskje ulike modeller kan utprøves i flere kommuner. Det vil være en seier for de kommuner som først kommer på banen med gode forsøksordninger. En slik regulert medvirkning vil selvfølgelig også forplikte hytteeierne. Gjennom dialog og positive prosesser med hytteeiere som gruppe, legger man også grunnlaget for ny utvikling og vekst for kommunene som man tidligere ikke har klart å hente ut. For å komme dit må man snu på flisa og tenke helt nytt og annerledes, og ikke betrakte hytteeierne utelukkende som en gruppe man sender regninger til. Jeg har mye større tro på å utvikle samarbeidsmodeller enn på etablering av pressgrupper og lobbyvirksomhet. Foto: Gunnar Dahl-Johansen Jeg håper at det vil komme noe godt ut av en innføring av eiendomsskatt. Jeg har allerede blitt mer optimistisk til at det er mulig å få til noe nytt, og henviser blant annet til en artikkel fra tidligere ordfører Paul Henriksen på et annet sted i bladet. Her er det nye toner å høre! Det er også grunn til å legge merke til hva rådmannen i Hvaler skriver på side 10 i kommunens Strategiplan for tidsrommet HVALER-NYTT - NR. 1/2013 5

6 HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS Eneste Bademiljøbutikk i Fredrikstad kun 15 min. fra sentrum Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er totalleverandør av komplette bad og våtrom. Serviceoppdrag Bytte av armaturer, dusj, wc etc Bytte av varmtvannsbereder Vedlikehold av røranlegg Nytt bad? Ut i fra en enkel skisse, tegner vibadet ditt i 3D Ønsker du en befaring? Vi kommer da hjem til deg og kan planlegge badet sammen Uforpliktende tilbud Hyttekunde? Vi har lang og bred erfaring med innleggelse av vann og avløp på hytter Vi tar oss av søknadspapirer mot kommunen Egen graveavdeling Ta kontakt for befaring/prisoverslag/referanseprosjekter La oss ta vinterstengingen og frostsikre sanitæranlegget Vi kan også sette på vannet til våren, og sikre at alt er i orden før sesongen starter Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. Mye lekkert i håndklær, duftlys og tilbehørsserier m.m. GOD SERVICE ER EN SELVFØLGE HOS OSS! Hvaler Rørleggerbedrift AS Telefon: E-post: Vis-avis Esso på Vesterøy 6 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

7 , og som skal til behandling i formannskapet og i kommunestyret med en høringsfrist til andre satt til 2. april: Sitat: Hvalers «3. mann» er hytteboeren i solbleket anorakk. Kommunen har et godt forhold til fritidsboende, men ikke nært det er et avstandsforhold. De er mange, de har eiendom og meninger, og ofte har de en lang historie her. Selv hytteboere kjenner lokalhistorien godt, og er like opptatt av Hvalers egenart som fastboende. Hytteboernes tilstedeværelse har vært med på å prege samfunnsutviklingen, de har bidratt til arbeidsplasser, utbygging av infrastruktur og servicetilbud, men de har ikke stemmerett i kommunen, og mange beslutninger som påvirker dem gjennomføres uten at de har medvirket i prosessene. Ja, det er fortsatt håp i hengende snøre! Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og annonsører en Riktig god påske! Hvaler Hytteforening holder årsmøte lørdag 6.juli 2013 kl i Hvalerhallen Asmaløy I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Fristen for forslag blir da innen 1. juni Detaljert saksliste og eventuelle forslag presenteres i neste nr. av Hvaler-nytt Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 1/2013 7

8 ÅPNINGSTIDER SOMMER PÅSKE ÅPNINGSTIDER SOMMER MANDAG-ONSDAG MANDAG-LØRDAG KL. KL SKJÆRTORSDAG-LANGFREDAG MANDAG-LØRDAG SØNDAG KL. KL LØRDAG Åpent SØNDAG til kl. 21 uke 25 33, KL. man lør KL FØRSTE og Åpent ANNEN til kl. PÅSKEDAG 21 uke 25 33, man lør KL Konditorier a/s Konditorier a/s APOTEK1HVALER APOTEK1HVALER KIWI Skjærhalden KIWI Skjærhalden KIWI Skjærhalden KIWI har Skjærhalden også BANK har også i BANK butikk i butikk 8 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

9 BÅTOPPLAG I NASJONALPARKOMRÅDET Tiltak iverksettes inneværende år for å rydde opp i strandsonen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Nasjonalparkforvaltningen i samarbeid med Skjærgårdstjenesten har behov for å komme i kontakt med hver eneste båteier som har båt i opplag innenfor nasjonalparkgrensen. Informasjonsbrev til hytteeiere og fastboende vil også bli sendt ut i løpet av året. Det er ikke tillatt å ha båter i opplag i nasjonalparken. Alle opplagsplasser og enkeltbåter på land ble registrert januar 2009 som en del av forarbeidet med forvaltningsplanen for nasjonalparken. Det er nå viktig å identifisere eierne og komme i kontakt med den enkelte for å få ryddet opp i båter i opplag i strandsonen. Verneforskriften åpner for muligheten til å søke nasjonalparkstyret om tillatelse. Båteier må vise til en slik tillatelse for å ha båt i opplag i framtiden. Spørsmål om søknaden kan rettes til nasjonalparkforvalteren. Det settes en søknadsfrist til for de båtene som ligger i opplag pr. i dag. Båtopplag som ikke omsøkes innen fristen, vil om nødvendig bli fulgt opp med juridisk varsel med pålegg om fjerning av båter. Dette er erfaringsmessig tidkrevende og kostbare prosesser. Det vil derfor være svært fornuftig at båteierne setter seg i direkte kontakt som nevnt ovenfor, og sender inn søknader som forutsatt. Båtvrak? Kanskje ligger jolla av gammel vane og bør makuleres? Kanskje vet man overhodet ikke hvem som eier båten? Myndighetene er uansett og helt uavhengig av forhold knyttet til båtopplag opptatt av å fjerne slike «vrak». Skjærgårdstjenesten kan kontaktes om dette, og arbeidet starter inneværende sesong. Spørsmål om disse sakene kan rettes til nasjonalparkforvalter Monika Olsen tlf eller avd.leder for Skjærgårds-tjenesten, Eivind Børresen tlf (Se også Hvalernytt nr. 1/2010) HVALER-NYTT - NR. 1/2013 9

10 STOKKEN BÅT & MOTOR AS Telefon: NYHET! NYHET! NYHET! Sting 535 PRO Zodiac N-Z0 Serien ØIEN 620 F VI ER KÅRET TIL NORGES BESTE EVINRUDE-FORHANDLER 2013-NYHETER FRA NORDKAPP BOATS! Avant 550 Noblesse 760 RS Avant 605 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. Fiskeutstyr: NYHET! NYHET! Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk Smartliner 17, 19 og 21 fot Båt og varehengere: Smartliner Aluminiumsbåt med glassfiber innerliner Pris fra kr ,- Svela Båthengere SALG SERVICE VINTEROPPLAG 10 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

11 Brottet amfi sesongen 2013 Foto: Oda Mathisen Gulland, Jeppe i Brottet Selv om snø og is fortsatt ligger som en kald, men vakker hånd over Hvalerlandet, går forberedelsene til kommende sesong i Brottet amfi sin gode gang både med klargjøringen av Amfigrotta og med tanke på programmet for sesongen. I «grotta» har innredningsarbeidene pågått i flere måneder og før sesongen starter, vil dette allbruksrommet i tilknytning til scenen, ha toaletter, kjøkken og lager og fremstå med nylagt tregulv, alt utført på dugnad. Nye publikumstoaletter er også oppført, men om dette kan åpnes allerede i sommer, gjenstår å se, da dette beror på fremdriften i vann- og avløpsprosjektet det også jobbes med. Uansett vil vi være et langt steg i retning av et komplett anlegg når Trivselskoret ønsker velkommen til sin årlige konsert 8. juni. Når det gjelder oppsettingene i Brottet kommende sommer, blir det en musikalversjon av Shakespeares «En midtsommer-nattsdrøm» med premiere 12. juli. For barna spesielt er stykket Spooki, med premiere 16. juli, på plakaten. Foto: privat HVALER-NYTT - NR. 1/

12 VELKOMMEN TIL APOTEK 1 HVALER ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Lørdag: Gode råd om riktig legemiddelbruk Kort ventetid på resepter Gode parkeringsmuligheter Velkommen! Apotek 1 Hvaler. Ødegårdskilen, 1684 Vesterøy. Tlf: , faks: Åpningstid: mandag - fredag 10-17, lørdag HVALER-NYTT - NR. 1/2013

13 I månedsskiftet juli/august vil vi også kunne glede oss over å se Karius og Baktus i Brottet. For fullstendig program gå til siden «Arrangementer» på vår hjemmeside: wordpress.com/. Informasjon blir også lagt ut på: hvalerkulturvernforening På hjemmesiden under «Blikk på Hvalerhistorien» vil du også kunne glede deg over et møte med Hvaler-samfunnet på 80-tallet. Med velvilje fra Fredriksstad Blad er over 400 bilder fra perioden lagt ut her. Tlf: Tlf: God fornøyelse både i Brottet amfi og på historisk vandring i bildearkivet. Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening HVALER-NYTT - NR. 1/

14 14 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

15 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Her i bladet gir vi dere nå et kort sammendrag og konklusjon fra innholdet i rapporten: I april 2012 utformet Hvaler Hytteforening sammen med Østfoldforskning AS og Miljøkom AS en søknad til Oslofjordfondet om støtte til et forprosjekt. Målet med forprosjektet var å frembringe faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan bidra til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. Forprosjektet skulle benyttes som bakgrunn for en større prosjektsøknad. Hvaler Kommune sluttet opp under søknaden. I juli mottok man dessverre beskjed om at prosjektet ikke fikk finansiering fra Oslofjordfondet. Denne rapporten er basert på deler av innholdet i forprosjektsøknaden, men er et nedskalert og spisset arbeid som søkte å fange opp spesifikt det Hvaler Hytteforening har ønsket å få belyst og kommunisert. Arbeidet bak denne rapporten har vært finansiert av Hvaler Hytteforening. Rapporten foreligger nå og er på nesten ca. 50 sider og det er ikke plass til hele rapporten i dette bladet. Vi har derfor lagt hele rapporten ut på våre nettsider og kan her leses av alle med interesse og tilgang til internett. Foto: Gunnar Dahl-Johansen Prosjektet Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet, HTH, ble gjennomført til Det viktigste målet med prosjektet har vært å frembringe faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, både sett fra næringslivets og hytte-folkets side. Østfoldforskning og Miljøkom AS har i samarbeid gjennomført undersøkelsen. Data kommer fra intervju med et utvalg av næringslivsaktører og et utvalg av personer/funksjoner i Hvaler kommune. I tillegg har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant de av Hvaler Hytteforenings medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse til foreningen. Disse data er blitt supplert med offentlige data for et utvalg av næringsvirksomhetene og kommunale data. I tillegg har det HVALER-NYTT - NR. 1/

16 Du trenger ikke gjøre alle oppgavene selv I Visma Services har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomi. For mer informasjon, ta kontakt med oss: Visma Services avd. Fredrikstad - tlf.: _02_Profil_Fredrikstad_126x90,5.indd :12:35 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje 16 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

17 blitt supplert med informasjon fra andre gjennomførte kartlegginger relatert til Hvaler. Resultatet av undersøkelsen viser at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Næringslivsaktører stipulerer at % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser innen varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæringen. Næringslivet opplever imidlertid også utfordringer knyttet til at hyttefolket i større grad enn tidligere antageligvis rømmer sydover når det er dårlig sommervær. Næringslivsaktørene skiller mellom hyttefolk og turister, hvor hyttefolk har et meget godt omdømme og regnes som fastboende. Det ble påpekt at det er turistene som blir sett negativt på, fordi de parkerer feil, bråker, forbindes med fyll etc. Det påpekes videre at kommunen må planlegge med hyttefolket som en livsviktig ressurs, og at kommunen må komme på banen med plan og tiltak for næringsutviklingen på Hvaler. Hvaler kommune er tydelig på at hyttefolket og hytteliv på Hvaler har positiv betydning for næringsvirksomhet på Hvaler. Hyttefolket legger igjen store verdier ved kjøp av materialer og tjenester fra lokale tilbydere i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av hytter, og i kjøp av det som skal til for å ha et aktivt rekreasjons- og friluftsliv både til lands og på sjø. I tillegg yter de viktige bidrag i frivillig sektor. Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall. Hyttelivet bidrar dermed også til arbeidsplasser i offentlig sektor. Kommunen får kritikk fra brukerne, særlig i forbindelse med tilgjengelighet, saksbehandlingstid og løpende tilbakemeldinger. Dette er noe kommunen jobber aktivt med å bli bedre på. Spørreundersøkelsen som ble besvart av 89 av hytteforeningens medlemmer viser at hyttelivet skaper viktige bidrag til Foto: Gunnar Dahl-Johansen det lokale næringslivet. 64 % av de som svarte har gjort utbedring på hytta i løpet av de siste tre årene, noe som utgjorde i gjennomsnitt kroner betalt til lokale bedrifter. Gjennomsnittlig mente respondentene at de la igjen vel kr i dagligvarebutikkene i løpet av et år. Nest mest mente man å legge igjen i bygg/anleggs innkjøp med vel kr. Det minste bidraget gikk til benyttelse av taxi og buss på gjennomsnittlig 476 kr i løpet av et år. Hele 80 % av re- HVALER-NYTT - NR. 1/

18 Hvaler største frittstående megler på hytte og hus hjelper deg trygt i havn med salget! Mange års erfaring og gode resultater kommer deg til gode når du skal selge. telefon er: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad

19 knyttet til blant annet gang- og sykkelvei, bedre parkering og kildesortering/ bedre avfallssystem. Relatert til det lokale næringslivet savnes blant annet nærbutikker, kino, SPA/badeanlegg, flere restauranter/dans og båtplasser. Foto: Gunnar Dahl-Johansen er godt fornøyd med de tilbudene som finnes på Hvaler i dag. Imidlertid savner hyttefolket bedre kommunale tilbud Både kommunen og næringslivet peker på hyttefolkets viktige rolle i å utvikle Hvaler som et bærekraftig bo - fritidsog rekreasjonssted for fremtiden. En slik utvikling henger tett sammen med et godt og blomstrende næringsliv, og gode kommunale tjenestetilbud. Forhåpentligvis kan resultatene fra dette prosjektet være et lite bidrag i arbeidet fremover med å finne nye og forbedrede veier til vekst og utvikling. Åpeningstider: ons-, torsdag Fre-, lør-, søndag Fellesferien: alle dager Telefon Velkommen! Best i stor VG test! De ringer, vi bringer Ødegårdskilen,1684 Vesterøy HVALER-NYTT - NR. 1/

20 20 HVALER-NYTT - NR. 1/2013

21 Hvaler Trivselskor Foto: Erik Ottesen Her ute på Hvaler er det et sangkor! Vi synes å huske, at for mange år siden kalte de seg for Havgap eller noe slikt. Men det er altså lenge siden. Nå heter det Hvaler Trivselskor, som er blitt et stort, og kjempedyktig, blandet kor. De er blitt så mange syngende medlemmer, at de har vært nødt til å innføre rekrutteringsstopp. I hvert fall midlertidig. Med et fyrverkeri av en dirigent, Brita Holmen, og pianist Kari Stokke (som ikke er noe mindre fyrverkeri), Magne Kaspersen på strengeinstrument, samt innslag med trommer, solosanger og gjesteartister, har Trivselskoret gitt oss mange, hyggelige sang- og musikkstunder. Som for eksempel sommerkonserter i Brottet, julekonserter i Hvaler kirke arrangert av Hvaler Sanitetsforening, og Trivselskorets egen julekonsert i Spjærøy kirke siste søndag før jul. Det blir liksom ikke riktig jul før vi har fått med oss minst en av disse julekonsertene. Vi oppfordrer Hvaler Hytteforenings medlemmer om å ta en tur til: Brottet på Spjærøy lørdag 8. juni 2013, til Hvaler Trivselskors sommerkonsert. Garantert hyggestund. Nærmere informasjon om klokkeslett, billettpriser etc. kommer i neste Hvaler-nytt. Tekst: Erik og Torill Ottesen HVALER-NYTT - NR. 1/

22 Er du mellom 16 og 26 år? 33 % rabatt Da får du hele 33% rabatt på voksenbillett på TIMEkspressen. Husk gyldig legitimasjon. Velkommen om bord! 22 HVALER-NYTT - NR. 1/2013 For mer informasjon ring 177 eller se vår webside nettbuss.no

23 TID FOR STRANDRYDDING! Hyttefolk var krumtapper i fjorårets omfattende innsamling av marint søppel. Sammen med skoler og barnehager, fastboende og Skjærgårdstjenesten ble det samlet inn over 9 tonn fra Hvalers strandsoner. Alle deltakere fortjener ros for innsatsen i dette viktige miljøvernarbeidet. Observasjoner gjennom vinteren tyder på at vi går nok en søppelvår i møte. Skjærgårdstjenesten regner med å komme i gang i løpet av mars, avhengig av is- og snøforholdene. Som vanlig ønsker Skjærgårdstjenesten at man melder inn sitt ryddeområde, slik at det hele tiden er oversikt når nye strender «tildeles» ryddegrupper. Mange hyggelige og nyttige dugnader ble arrangert i fjor, med fysisk, sosial og miljømessig verdi. På FREVAR fikk Hvaler kommune levere avfallet uten kostnad, så forbrenningsanlegget var også med på dugnaden. Her har en hyttefamilie rensket området ved Herregårdsdammen syd på Spjærøy i 2009 (Foto: Skjærgårdstjenesten) Søppelsekker utdeles gratis, det er bare å kontakte Skjærgårdstjenesten på tlf eller pr. epost til Ryddepris innføres. På sensommeren vil Skjærgårdstjenesten foreta en evaluering av strandryddingen. En ny ryddepris vil bli tildelt grupper eller enkeltpersoner som utmerker seg i det lokale miljøvernarbeidet. Dette betinger bare at man har kontaktet Skjærgårdstjenesten og fått registrert sitt arbeid. Send gjerne bilder fra aktiviteten! HVALER-NYTT - NR. 1/

24 Unike bestselgere i eksklusive butikker Scan selges kun hos Ildstedet Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Jøtul F 373 Scan 58-6 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf HVALER-NYTT - NR. 1/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

25 Tider kommer og tider går vi må følge med og bidra! Det er nok mange av oss som nå går rundt og venter spent på hva resultatet av den pågående takseringen av hyttene på Hvaler innebærer for egen lommebok. Kommunen tilskrev samtlige hytteeiere i månedsskifte januar/februar om innføringen av eiendomsskatt i Her kunne vi lese at Kommunestyret høsten 2012 vedtok å innføre eiendomsskatt for «å opprettholde og styrke kommunens tjenester i tillegg til at de ønsker å bedre sitt tjenestetilbud!» Alle faste eiendommer bortsett fra næringseiendommer og eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, blir pålagt denne skatten. Hvaler kommune, som i flere år har slitt med dårlig økonomi får nå inn gode inntekter da hele den innkrevde skatten skal tilfalle kommunen. Det er eiendommens skattetakst som vil danne grunnlag for skatteberegningen videre fremover, og utgangspunktet for eiendomsskattetaksten er en antatt omsetningsverdi på takseringstidspunktet. For 2013 er skattesatsen fastsatt til 2 promille av eiendommens skattetakst! Dette blir spennende! Selve takseringen skal utføres av profesjonelle takstmenn og vil foregå uten tilstedeværelse av hytteeier. Den skal også basere seg på faktaopplysninger hentet fra Norges offisielle eiendomsregister. I Foto: Mona Flemmen tillegg til dette vil det også være en skjønnsmessig vurdering av den enkelte eiendom gjennom en utvendig befaring. Den enkelte hytteeier vil deretter bli tilskrevet om takstverdien på eiendommen og det beløpet som skal innbetales over to terminer i I 2014 vil eiendomsskatten fordeles på fire terminer og inngå sammen med de øvrige kommunale avgiftene. HVALER-NYTT - NR. 1/

26 26 HVALER-NYTT - NR. 1/2013 HVALER-NYTT - NR. 2/

27 Personlig trodde jeg nok at en slik skatt ikke var til å unngå, men hva inntektene vil bli brukt til er jeg spent på. Det er en kjent sak; at hyttefolket bidrar betydelig til infrastruktur og næringsliv til Hvaler, som igjen gir arbeidsplasser både i det offentlige - og private næringsliv. Så hva vil vi nå faktisk få oppleve av bedre tjenester fra kommunen da vi nå ytterligere bidrar med inntekter? Det er i alle fall klart at forventingene fra hyttefolket, som blir den desidert største bidragsyter av eiendomsskatt til kommunekassen, ønsker å få noe mer tilbake. derfor også indirekte til å opprettholde arbeidsplasser i offentlig sektor. En av hytteforeningens store kampsaker er utbygging av gang- og sykkelveier dette bør vi vel kunne se noe mer til nå! I slutten av januar ble det arrangert et åpent møte på Hvaler Rådhus mellom Hvaler næringsforum og kommunen. Flere offentlige tjenestemenn deltok, og det fremkom tydelig at et samarbeid mellom næringsliv og kommune er helt avgjørende for øyriket. Det samme fremkommer i forskningsrapporten; «Hva hyttefolket bidrar med», som ble offentliggjort 14. mars. Offentlige ansatte i Hvaler kommune er her tydelige på at hyttefolket og hyttelivet på Hvaler har stor positiv betydning for næringsvirksomheten på Hvaler. Videre fremkommer det at hyttefolket legger ned store verdier ved kjøp av materialer og tjenester fra lokale tilbydere i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av hytta, i det hele tatt ved kjøp av det som skal til for å kunne ha et aktivt rekreasjons- og friluftsliv både til lands- og vanns. Hyttelivet bidrar Foto: Mona Flemmen - Vel vi få se hva som skjer videre det som er sikkert er at utvikling, krav og økte behov kommer overalt. Vi klarer ikke stoppe denne utviklingen eller den kommende historie. Det som er viktig fremover må være å vise engasjement for lokalvirksomhet, og jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i hva som rører seg i øyriket vårt. Minner blant annet om at valgkomiteen i Hvaler hytteforeningen nå kan ta kontakt om ny medlemmer til styret. Historie ja det lages kontinuerlig. Nå kunne vi lese at Hvalerfergen II selges etter tjeneste i Hvaler-skjærgården i 50 år helt siden Siste heltedåd fergen HVALER-NYTT - NR. 1/

28 Hvaler Resort & spa AS Stedet for konferanser og velvære. Ytre Hvaler Nasjonalpark Besøk: Lammenes 62-72, Kirkeøy, 1680 Skjærhalden Post: Boks 709, 1509 Moss Telefon: Telefax: E-post: Velværehuset på hvaler med aromaterapi og massasje. Fotbehandlinger, manikyr og pedikyr. Privat spa med servering i boblebadet. Svømmebasseng m motstrømsanlegg, boblebad, badstue, aromasteamrom. Catering eller privat chef (vår chef kommer hjem til deg). Restaurant med sitteplasser ute og inne. Vi lager alt av trykksaker! I snart 100 år har vårt firma laget trykksaker til meget gode priser. Vi leverer alltid varer av høy kvalitet og vi har et bredt produktspekter. Alt fra forretningstrykksaker og stempler til brosjyrer og kataloger med høy kvalitet, fra 1 til 4-farger. Vi har også en plotter som kan lage store plakater og banner. Cal Trykk er et hyggelig og enkelt valg. ALLE ER VELKOMMEN TIL OSS! Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf:

29 deltok i var da frakteskipet Godafoss grunnstøtte i Løperen vinteren for vel 3 år siden. Vi husker vel mange av oss de lange bilkøene på Tangen hurtig kjøring på Kråkerøy for å passere flest mulig biler for å sikre oss returbillett på søndag helst rundt ca kl 1700! Mang en pølse med potetmos ble fortært på restauranten på Tangen i påvente av å få plass på fergen! Da fastlandsveien kom på begynnelsen av 70-tallet og hytteeiere på Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy var sikret egen retur når som helst på døgnet, gikk fergen ut fra Skipstadsand til Korshavn. Så kom tunnelen i 1989 og Kirkøy og de ytre øyene fikk glede av den. En annen ærverdig skute som snart skal sjøsettes er rutebåten «Hvaler», som ble bygd i Skuta gikk i skytteltrafikk mellom blomstertorget i Fredrikstad til Skjærhalden. Etter over nittitusen dugnadstimer skal skuta nå sjøsettes og få sin plass på Isegran, hvor den skal brukes i samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark og skolene i både Fredrikstad og Hvaler i tillegg til chartertrafikk. Litt av en bragd og litt av en historie! Onsdag 14. mars var Hytteforeningen invitert til å fremlegge sin rapport om hyttefolkets bidrag på møtet i Kommunestyret. Konklusjonen på rapporten gjør at kommune, næringsliv og hytteforeningen må finne frem til et fora hvor vi kan samarbeide til alle parters beste. I skrivende stund kan jeg ikke informere noe om resultatet fra presentasjonen i kommunestyret, men foreningen har høye forventninger om å få til ytterligere god kommunikasjon med kommune- og næringsliv! Rapporten er nå for øvrig tilgjengelig på hytteforeningens web-side. I rapporten fremkommer det også at flertallet av hytteeierne på Hvaler har festetomter. Sannsynligvis vil flere av disse ha ønske om å innløse sin hyttetomt i årene som kommer. Personlig håper jeg at et ytterligere godt samarbeid med offentlige myndigheter kan bidra til at slike innløsninger lar seg gjennomføre da vi vet at flere av grunneierne ønsker og «gjemme» seg bak loven om at de «driver gårdsbruk osv.» I medio februar kom det også informasjon fra regjeringen om at de har nedsatt et utvalg for å gå gjennom Tomtefesteloven. Vi vet at en gruppe grunneiere fikk medhold mot staten i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Utvalget skal ledes av professor i privatrett ved Universitet i Oslo, Kåre Lilleholt. Mandatet til utvalget er at de frem til , skal gjennomgå paragraf 33, som omhandler forlengelse av feste for bolighus og fritidshus. I pressemeldingen står det: «Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig at hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt,» sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. La oss se hva som kommer her! Boplikten på Hvaler er også noe vi må følge med på. Personlig er jeg nå glad for at offentlige myndigheter skal være mer HVALER-NYTT - NR. 1/

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis.

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis. 2 Tirsdag 17. august 2010 ANDRESIDEN BURSDAGSBARNA: Thor Børresen, ansvarlig redaktør Karl O. Tønnessen, journalist Merete Moen, journalist Carl Christian Engstad, journalist Theo Johnsen, faktor STANGEBY

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer