Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/ Saksnr: N2015/ vedtak Pasientsak - Helseklage Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Psykiater Kristin Bjartveit tgående internt produsert, 15/ Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 1 av 7

2 I, tgående internt produsert, 16/ Svar - Endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høring - endring i arbeidsmiljøforskriftene Seksjon HR-utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2017/ skademeldingsskjema Krav om innsyn - Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling tgående internt produsert, 17/ Anmodning om opplysninger - Gjeldsordning - gjeldsforhold - kontoinformasjon ef@skomvar.no Seksjon regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 17/ Tilbud om ansettelse - Ledig stilling - st. ref Klinisk pedagog/spesialpedagog - Seksjon Bup-Porsgrunn - BK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 2 av 7

3 I, tgående internt produsert, 17/ Svar - Vedrørende regionale kompetansetjenester Regionale kompetansetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 314 tgående internt produsert, 17/ Tilbud om stilling - Ledig stilling - st. ref vikariater 75% - Seksjon for intensiv Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 17/ Tilbud om stilling - Ledig stilling - st. ref vikariater 75% - Seksjon for intensiv Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 17/ SVAR - Årlig innspill - utdanningskapasitet helsepersonell tdanningskapasitet helsepersonell Seksjon HR-utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 279 tgående internt produsert, 17/ Tilbud om stilling - Ledig stilling - st. ref Lege i spesialisering onkologi - Avdeling for kreft og blodsykdommer - MSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 3 av 7

4 I, tgående internt produsert, 17/ Tilbud om stilling - Ledig stilling - st. ref anestesisykepleier - Operasjon Anestesi dag Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 17/ Erstatningssak: 2017/ Oversendelse av journaldokumenter Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Referat fra dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Seksjon habilitering voksne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 214 tgående internt produsert, 17/ VS: 2017/ Forvaltningsrevisjon om effektiv bruk av legeressurser Forvaltningsrevisjon - effektiv bruk av legeressurser postmottak@riksrevisjonen.no 279 tgående internt produsert, 17/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - DNB Livsforsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 4 av 7

5 I, tgående internt produsert, 17/ Erstatningssak 2017/ Oversendelse av journal Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Bekreftelse på mottatt melding Barnevernssak - Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten Seksjon poliklinikk Porsgrunn 403 Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om spesialisterklæring Krav om innsyn - NAV Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Erstatningssak 2017/ skademeldingsskjema Pasientsak - Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - If Risikovurdering person Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 5 av 7

6 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernssak - Oslo kommune Bydel Grünerløkka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Inngående eksternt produsert, 17/ Informasjon om samtykkekompetanse og kontroll av vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A Informasjon om samtykkekompetanse og kontroll av vedtak om tvungen helsehjelp Fylkesmannen i Telemark Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 Inngående eksternt produsert, 17/ Vedrørende DRG 49B - cochleaimplantat Avregning ISF cochleaimplantat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 tgående internt produsert, 17/ Svar - vedrørende DRG 49B - cochleaimplantat Avregning ISF cochleaimplantat 321 Side 6 av 7

7 I, tgående internt produsert, 17/ Etablering av strålesenter - invitasjon til deltagelse Nytt strålesenter - Telemark Sykehuset i Vestfold Service og systemledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Side 7 av 7

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00514-10 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 03/01152-21 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01625-3 Erstatningssak 2013/01995 - vedtak Pasientsak - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer Skien Utgående internt produsert, 14/01741-3 Tilbud om ansettelse -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01189-2 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01187-94 Tilsagn -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/03294-5 Anmodning om spesialisterklæring NAV Porsgrunn Inngående eksternt produsert, 15/00312-15 Erstatningssak 2016/09668 - Avslag Kirurgisk klinikk Dok. dato: 28.05.2018

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00711-14 Oppsigelse av arbeidsforhold ved Sykehuset Telemark HF Personalmappe - HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/00293-20 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00359-11 Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01332-6 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 12/00464-4 Sier opp sin 20% stilling Journaldato: Tilg. kode: Seksjon kirurgiske poliklinikker Porsgrunn Dok. dato: 23.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00063-7 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01832-5 Informasjon om at rettet til sykepenger opphører

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 13/01514-16 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 16/01328-3 Anmodning om pasientopplysninger Tryg Forsikring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00253-8 Sier opp sin stilling Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 28.04.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/02128-35

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00314-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/02016-11 Bekymringsmelding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01903-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01946-18 Tilbud om stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00992-44 Sier opp sin stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon resepsjon og dokumentasjonssenter øvre Telemark Dok. dato: 29.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00589-5 Innkalling til dialogmøte 010419 Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Seksjon kirurgisk sengepost 1B og pasienthotell 214 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00870-14 Søknad - Line Linea Kaasa Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00870-15 Tilbud om ansettelse - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01131-6 Endring - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02916-17 Kopi av vedtak - Personalsak -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/01163-24 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01843-9 Saksnr. N2015/3485 - Vedtak - Pasientsak - Helseklage

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00692-19 Tilbud om økt stillingsandel Personalmappe - Dok. dato: 19.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02546-2 Unntak fra dialogmøte 2 i

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01002-7 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 13/00671-10 Permisjon innvilget

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/02243-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01183-37

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00010-15 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/01984-18 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/00847-19 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 25.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02447-58 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01129-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-20 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01200-20 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02373-5 Referat fra dialogmøte - Oppfølging

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/01294-9 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/01160-22 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01305-8 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01305-9 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00958-9 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 12/00746-23 Tilbud om fast stilling Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01336-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/01824-5 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01139-17 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, /018-29 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02335-11 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01788-4 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak / Krav om innsyn - Journaldato: Tilg. kode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/01859-132 Klage Pasientsak - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00765-15 Takker ja til tilbud som overlege ved TIP - med forutsetning vedrørende lønn Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00531-42 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/01201-6 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02592-5 nntak fra dialogmøte 2 Oppfølging av sykmeldt - NAV Porsgrunn Seksjon portørtjeneste 214 tgående internt produsert, 14/03294-4 Svar - Anmodning om pasientopplysninger

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00521-22 Tilbud om forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Seksjon virksomhetsdata og ressursplanlegging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00517-7 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01669-18 Søknad og CV - Konsulent / administrativ

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01847-13 Økning og forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01772-5 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01084-22 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02731-9 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00095-19 Ber om endringsmelding Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/01430-7

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00206-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3917157059) Personalmappe - Bjørg I Våge Journaldato: Tilg. kode: U Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/01552-19 - Personalmappe - Seksjon HR-utvikling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02383-2 Anmodning om spesialisterklæring Krav om innsyn

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01477-8 Vedrørende endringer i Foretaksregisteret for Sykehuset Telemark HF styret Brønnøysundregistrene 2014-2015 - 2016 Brønnøysundregistrene Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01455-16 Tilbakemelding - varsling - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon sikkerhetspsykiatri døgn Dok. dato: 31.08.2018 Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01429-8 Vedrørende søknad - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.02.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00161-12 Vedtak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01055-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 02.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01477-14 Presisering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02165-19 Tilsynssak - saken avsluttet - Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 27.02.2018 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02668-21 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 22.08.2016 Beslutningsforum for nye metoder 2015 2016 Helse Sør-Øst RHF Fag- og

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 13/01261-15 Tildeling av kommunehelsetjeneste Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/01360-14 Tildeling av kommunehelsetjeneste

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/01946-14 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01798-9 Melding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00362-4 Vedrørende pensjon Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01494-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/02125-4 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 16/00456-9

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00868-5 Signert avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part - io Personalmappe - niversitetet i Oslo Journaldato: Tilg. kode: Medisinsk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00874-39 Vedtak - endring av alderspensjon Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 23.01.2019 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01240-6 Spørsmål vedrørende innsyn i journal Krav om innsyn - Inngående eksternt produsert, 15/01905-19 Krav om redegjørelse - Pasientsak - Dok. dato: 19.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00377-16 Tilbud om vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.02.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 12/00271-16 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00355-21 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/01950-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/00323-47 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/00070-25 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 13/01200-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 16.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02559-5 Avgjørelse i klagesak Fylkesmannen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/01698-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01338-6 Godkjenning av søknad Personalmappe - KLP

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02935-11 Erstatningssak 2015/11311 - Vurdering av medisinsk invaliditet - Pasientsak - NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01000-10 Vedtak - Personalmappe - Dok. dato: 09.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00718-15 Vedtak - Personalmappe - Dok. dato: 13.06.2016

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01685-10 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00633-18 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01464-41 Informasjon om datainnsamling; følgeevaluering av omleggingen fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid" Sykefraværsprosjektet - "raskere tilbake" - 2013-2014

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01768-3 Innkalling til dialogmøte 231116 Oppfølging av sykmeldt - NAV Siljan Seksjon tekstil og renhold Dok. dato: 14.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 214 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01166-8 Kopi - Vedrørende ny lønn før uttak av pensjon Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02076-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 29.08.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/00019-9 Unntak fra

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00132-27 Vedrørende deres henvendelse Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00985-8

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00093-21 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01353-9 Saksnr: N2015/2975 -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00063-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01418-15

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/01140-15 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01924-8

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01305-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01455-12 Svar avgjørelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00947-18 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/02019-4 Sier opp avtale Kvalitetsanalyse - kvalitetsindikatorer

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00825-4 Erstatningssak: 2015/02143 - Oversendelse av oppdatert journal Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00924-3 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/01412-17 Svar til Erstatningssak 2018/07110 - Anmodning om pasientopplysninger Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/01022-15 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01697-3 Klage Syketransport

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 10/01650-12 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 11/00858-24 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00657-11 Tilbud om ansettelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00133-19 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02165-5 Vedrørende fakturaer Pasientsak - Avdeling for kreft og blodsykdommer Inngående eksternt produsert, 15/01085-38 Søknad og CV - Spesialsykepleier/sykepleier (tilkallingsvikar)

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01007-20 Svar på lønnskrav - Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00947-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01412-15 2018/07110 - Oversendelse av journal Norsk Pasientskadeerstatning Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 14/01455-18

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-142 Påminnelse - tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon akuttmottak Skien 159 Inngående eksternt produsert, 14/01481-26 Erstatningssak 2011/01398 - utbetaling av

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01743-32 Tilbud om forlengelse av vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 12/01088-8 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-110 Saksnr. N2015/4731 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: 24.10.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00950-16 Søknad om redusert stilling Personalmappe - Seksjon medisinsk og kirurgisk sengepost Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-94 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/02431-4 Anmodning om pasientopplysninger Utgående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-119 Oversendelse av avviksmelding - Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02366-4 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Tryg Forsikring - Bergen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00285-4 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00634-2 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 23.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/02165-10 Svar - Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00230-48 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 25.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/00015-12 Tilbud om fast stilling Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01427-3 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet NAV Skien Seksjon operasjon, anestesi og dagenhet Porsgrunn 214 Inngående eksternt produsert,

Detaljer