24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr."

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul!

2 Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 1/2004. Utsendelse mars 2004 Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Forsidebildet: Foto: Terje Heiestad, Cox Så ble det jul igjen i år også. Og denne gang, som i alle tidligere år, kommer den brått og uventet - minst 14 dager for tidlig. Det var jo så lenge til. for bare 3 uker siden. Året 2003 har på mange måter vært et lærerikt år. Vi har lært at ingen ting vokser inn i himmelen, og vi har lært at gårsdagens løsninger ikke alltid er gode nok verken i dag eller i morgen. Videre har vi også lært å ta bedre vare på hverandre, i en stadig tøffere hverdag. Vi har heldigvis hatt få opplevelser der våre medarbeidere har blitt fysisk skadet i sitt arbeid. Bank i bordet! Når det gjelder de psykiske ettervirkningene som følger av for eksempel å ha blitt utsatt for et væpnet ran, er vi godt forberedt med et profesjonelt apparat både internt og eksternt, med kollegastøtte og forsikringsordninger. Jeg vil også berømme vårt tillitsmannsapparat, ledere og verneleder for den innsatsen de har lagt ned i denne typen arbeid når det har vært nødvendig. Vi vet aldri om innsatsen har vært god nok, massiv nok, og riktig i forhold til ønskede resultater. Det vi har erfart, er at det hjelper å snakke ut med en man har tillit til, og at det ofte er bedre med en god kollega enn en profesjonell psykolog. Skal vi være enige om å bli bedre kollegaer, bry oss mer om hverandre, og rett og slett bli bedre medmennesker? Hvis vi også klarer å ta denne medmenneskeligheten med oss ut til våre oppdragsgivere, vil vi ikke da også levere bedre tjenester gjennom ny erfaring og kunnskap, og med en enda sterkere serviceprofil enn i dag? Og så får vi håpe og tro at dette slår ut i økt konkurransekraft, både for Securitas og våre oppdragsgivere. I år som i fjor har vi besluttet å droppe Securitasvinen til ansatte og kunder til jul. I stedet har vi støttet Redd Barna med et større beløp under årets TVaksjon, og vi støtter i år som i fjor Frelsesarmeen med et tilsvarende beløp. Vi regner med at dette er greit for alle. Når så julen ringes inn og vi sitter der med pakker og godsaker, er det alltid noen som er igjen der ute og gjør jobben i sin Securitasuniform. Og så er det alltid noen der ute som har ramlet utenfor alt, og som trenger omsorg fra medmennesker. Frelsesarmeen er derfor et godt eksempel til etterfølgelse. Jeg ønsker dere alle en riktig god og trygg jul - ta vare på dere selv og deres nærmeste. Roar Lund adm. direktør 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Hjelper mot det vonde Et intervju med Stein Moen i Soscon får tårene til å strømme, latteren til å runge og tiden til å fly. Han er ikke spesialist innen krisehåndtering for ingenting. Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto I bilen sitter det to dalmatinere. Vennlige og kjærlige hunder. De tilhører Stein Moen, mannen bak Soscon Institutt for krisehåndtering og Krisepsykiatrisk Alarmtelefon. Bedre enn noen vet Stein Moen at hunder er mer enn menneskets beste venn. De er også den beste psykolog og hjelper i vanskelige situasjoner. Om han selv benytter seg av hundene i sine samtaler med ofre for krisesituasjoner, sier han et magasin fra Securitas Norge intet om. Men de er der, og har sin effekt. Visste du at hjelpemannskapet etter terroraksjonen 11. september benyttet seg av hunder til mer enn selve bergingsarbeidet? Bergingshundene var ikledd vest med et rødt kors på for å vise at de arbeidet med å redde ut mennesker. Etterpå ble det brukt hunder med et amerikansk flagg rundt halsen. Hos dem kunne de overlevende og de pårørende få ut all sorg, sinne og frustrasjon. Du kan tro de hundene var slitne etterpå, sier Moen. Bearbeide alvorlige hendelser Sliten er nok også Stein Moen til tider. For 18 år siden traff han ved en tilfeldighet psykiateren Are Holen på et seminar. Etter å ha pratet sammen, bestemte de seg for å starte et firma som skulle bistå og lære opp bedrifter i beredskap og gjennomføring av krisehåndtering av ansatte som hadde opplevd en alvorlig hendelse i jobben. De utviklet etter hvert sin egen metode for dette RITS, rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress. De som opplever en krise, gjennomgår samtaler i etterkant. Et skjema som vedkommende fyller ut, viser hvordan samtalene hjelper i bearbeiding av sorgen, redselen eller andre følelser som kommer i kjølvannet av hendelsen. Det er utrolig viktig å se utover selve situasjonen vedkommende har opplevd. Vi bærer alle med oss en historie som vil påvirke vårt handlingsmønster, understreker krisepsykiateren. Emosjonell førstehjelp La meg nevne ett eksempel på hva jeg mener; Det ble Hunden er mer enn menneskets beste venn den er verdens beste psykolog, hevder spesialist innen krisepsykiatri og stifteren av Soscon, Stein Moen. 24 timer begått et ran på en bensinstasjon. Den ansatte hadde besøk av en kamerat da ranet skjedde. Ingen kom fysisk til skade, men mentalt er en slik hendelse en stor påkjenning. Vi ble koblet inn for å ha samtaler med ofrene, også vennen selv om han strengt tatt ikke arbeidet der. Det viste seg at det var vennen som tok ranet tyngst. Hvorfor? spør Moen, og gir selv svaret: I samtalene som fulgte viste det seg at gutten bar på en utrolig stor sorg over at han ikke hadde hatt et nært forhold til sin far gjennom oppveksten. For ham kom ranet som nok en vond opplevelse å bære, og samtalene hjalp ham med å takle og gjøre noe både med skrekken fra ranet og mangelen på kontakt med faren. Stein Moen betegner jobben han bedriver som emosjonell førstehjelp. Hans bidrag skal forhindre at folk blir syke som følge av vonde opplevelser. Og de skal få hjelp med sine fantasier. For det er ikke alltid virkeligheten som rår i ofrenes hoder. Jeg hadde samtale med ei jente som var blitt utsatt for et ran. Ingen skudd ble utløst. Men i samtaler i etterkant kom det frem at jenta i fantasien opplevde å ha blitt beskutt. Hun var skutt i ryggen. Jeg spurte om hun døde, og hun svarte bekreftende på dette. Hun snakket om begravelsen, om hvem som var der. Hun hadde lagt merke til at mannen hennes ikke var blant de fremmøtte. For henne var dette et signal på at mannen ga blaffen i henne. Og i løpet av samtalene som fulgte var det hennes forhold til mannen som var tema. Ikke selve ranet. Slike samtaler er for Moen beviser på at vi alle bærer med oss vår historie, og er preget av den om vi er på jobb eller ei. Han hevder at arbeidsgiver vil tjene på å se det hele mennesket, og ikke bare den delen som møter på jobb klokka åtte og går klokka fire. Forts. neste side 3

4 Forts. fra foregående side Hva er arbeidstid og fritid om for eksempel en ansatt mister et barn? Man kan ikke skille. Da er neste spørsmål: Hva er arbeidsgivers ansvar? Noe annet vi må lære av dette er: Om en av Når en bedrifts ledelse løper til et PR-byrå for å få råd i en krise, kommer personalsjefen til oss. våre ansatte opplever vonde ting i jobben, kan vi aldri tro at vi på forhånd vet hvordan han eller hun vil håndtere etterreaksjonen. Vi kjenner ikke til hva vedkommende bærer på i sin ryggsekk fra før som vil påvirke reaksjonsmønsteret. Man må ikke tro at tiden leger alle sår. Du lagrer erfaring på godt og vondt, poengterer han. Utgift til inntekts ervervelse Soscon lærer opp personell som på en eller annen måte kommer i kontakt med folk i krise. Det være seg politi, psykologer, leger og sykepleiere, prester, brannfolk og vektere. Mange kan havne opp i en alvorlig hendelse i jobbsituasjon. Tenk på sjåfører som opplever ulykker, langtransportsjåfører som er vitne til at folk tar selvmord ved å kjøre rett inn i trailerne de selv sitter i, butikkansatte som blir ranet. Ja, selv ansatte i bedrifter i hard motvind kan få problemer. Det er ikke bare å ha en kriseplan for å sikre bedriftenes omdømme som gjelder. Hva skal bedriften leve av om de ansatte som følge av krisen sliter med psykiske ettervirkninger? Som han sier; når en bedrifts ledelse løper til et PR-byrå for å få råd i en krise, ønsker han at personalsjefen kommer til Soscon. Tenk deg i situasjoner som for eksempel Sleipner-ulykken der kapteinen fikk skylden. Ledelsen var rask med å skulle redde bedriftens skinn. Men hvem skulle redde kapteinen? Moen ser tendenser mot at stadig flere bedrifter ser ut til å ta de ansattes mentale helse mer alvorlig. Det viser blant annet pågangen på Krisepsykiatrisk Alarmtelefon som egentlig ble opprettet for å bistå sine egne studenter som ønsket råd og veiledning. I dag er de fleste - brukerne folk i ledende stillinger rundt om i bedrifter som trenger bistand. Han er glad for denne økende interessen og kunnskapen, og mener bestemt at det å bruke penger på de ansattes psyke vil lønne seg. Et par uker etter aksjonen mot Twin Tower, ble vi tilkalt av en finansinstitusjon på Manhattan. Bedriften blødde. Ikke bare fordi de materielt var blitt rammet. Men også fordi de ansatte var blitt handlingslammet. De løp hele tiden til vinduet og speidet etter nye fly. Tror du de klarte å arbeide og være kreative når all energien gikk med til å være redd for et nytt angrep? Selvsagt ikke! Dette selskapet innså at redningen lå i å ta vare på de ansattes mentale Partner og samarbeid med Securitas Soscon har inngått et tett samarbeid med Securitas. Både for å lære opp ansatte til å hjelpe egne folk som har vært utsatt for en vond situasjon, og for å kunne bistå Securitas kunder med det samme. Det betyr at dersom en av kundene til Securitas blir utsatt for et ran, er Securitas raskt på stedet og bistår i det praktiske. Som å ringe til politiet, stenge av lokalet, informere bedriftens ledelse om hva som har skjedd, informasjon til legepersonell og eventuelt henvise offeret til lege. Og ikke minst tilkalle hjelp slik at den ansatte kan komme i samtale så raskt som mulig. Det er her Soscon kommer inn i bildet. Enten ved at de har utdannet personell i Securitas som kan bistå offeret, eller at de blir koblet inn direkte. Det er også Securitas som svarer dem som ringer Krisepsykiatrisk Alarmtelefon, og sørger for at de blir satt over videre til rette person. helse. De vil aldri komme over sjokket de opplevde. Men gjennom samtaler fikk de bearbeidet det verste. Aldri herdet Da Soscon startet opp arbeidet med å lære opp personell i krisehåndtering, gjennomgikk deltakerne et kurs på to dager. I dag skjer opplæringen i løpet av 200 timer. I løpet av denne tiden skal de blant annet gjennom teori, demonstrasjon av samtaler, trene på samtaler selv og debrifing av offer. Man skal være veldig klar over at selv om utdannelsen tilsier at man kan dette fagområdet, er man aldri utlært og aldri herdet som person, mener Moen, og forteller følgende rørende historie: Jeg hadde en sykepleier på kurs. Hun hadde nylig opplevd å miste sitt barnebarn. Hun var glad fordi hun fikk være hos den lille da hun Man må ikke tro at tiden leger alle sår. Alt baller på seg. døde, og det virket som hun taklet det hele med ro og alt var bearbeidet. Da jeg spurte hva hun følte ved å miste sin kjære, svarte hun: «Jeg er utdannet til å håndtere slike situasjoner.» Jeg slo meg ikke helt til tåls, og startet med å la henne fortelle om rommet, luktene, fargene og andre detaljer som omga barnebarnet da hun døde. Hun fortalte at jenta hadde en bamse i armkroken, og nevnte hva den het. Først da jeg spurte hva bamsen følte da jenta døde, kom tårene. Ved å fortelle gjennom bamsen forsvant alle hennes egne stengsler som en profesjonell person, og hun fikk endelig kjenne på sine egne følelser. Konklusjon; vi skal aldri tro vi kjenner våre ansatte, kolleger, kjærester, venner og familie ett hundre prosent. Vi mennesker er for kompliserte til det. Det må vi ta på alvor i vår behandling av ansatte og deres problemer om de har oppstått på jobben eller i det private. Krisepsykiatrisk Alarmtelefon: (døgnåpen) Soscon: timer et magasin fra Securitas Norge

5 et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 Bevokter Politiet Politihuset i Oslo Politiet i Oslo har ved flere av sine avdelinger valgt å benytte seg av et vekterselskap for å ivareta sikkerheten. Det er nå inngått en treårig avtale med Securitas om bevoktning av blant annet Politihuset på Grønland. Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Ved Politihuset på Grønland kommer det daglig en rekke besøkende som skal ordne pass eller på en annen måte ha kontakt med politiet. Noen skal melde om tyveri eller andre kriminelle hendelser, mens enkelte skal inn til avhør for tilsvarende forbrytelser. Mange skal bare ha møte med folk som arbeider på huset. Likeheten mellom dem er at de alle skal geleides til rette vedkommende og føle at de er har blitt behandlet på en god måte. Til det trengs dyktige, tydelige og serviceminded personell. Det var en del av årsaken til at Oslo-politiet valgte å samarbeide med Securitas. Totalleverandør Politiet har i mange år brukt vektere på de forskjellige stasjoner/avdelinger i politidistriktet. Tidligere brukte vi politifolk til denne jobben. Men vi har innsett at utdannet politi skal brukes til det de er gode på nemlig å bekjempe kriminalitet. Dersom det skulle komme spesielle situasjoner har vi selvsagt beredskap. Vekterne - politidistriktets ansikt utad, vår førstelinjetjeneste overfor besøkende, sier politioverbetjent og ansvarlig for intern sikkerhet ved Oslo politidistrikt, Stein A. Halvorsen. Det ble gjennomført en nitidig prosess før Oslo-politiet valgte sin leverandør på vektertjenester. Vi fikk inn mange gode tilbud, så det var ingen enkel anbudsprosess vi gjennomførte. Det endelige valget ble gjort på grunnlag av en helhetsvurdering hvor pris og kvalitet var en viktig bestanddel, sier sikkerhetssjef Arnt-Otto Nilsen. Det at vi fra før bruker Securitas på teknikken, det vil si på alarmer, overvåkningskamera og adgangskontroll, var også en del av det totale bildet for hvorfor valget falt på dem når det gjelder vektertjenesten. Det at folk fra Securitas nå kan drifte sitt eget anlegg, ser vi på som en fordel. Det kan gi viktige synergier, legger Nilsen til. I tillegg har Securitas også verditransporten for oss, så nå er selska timer et magasin fra Securitas Norge

7 Sikkerhetssjef Arnt-Otto Nilsen og politioverbetjent Stein A. Halvorsen har vært aktive aktører i arbeidet med å velge vekterselskap til Oslo politidistrikt. De medgir at det stilles spesielle krav til sikkerhet, men føler seg trygge på at Securitas vil håndtere jobben på en profesjonell måte. pet så og si vår totalleverandør innen sikkerhet, supplerer Halvorsen. Velger de ansatte Det var mange interesserte mennesker som meldte seg da Securitas lyste ut stillinger ved Politihuset på Grønland, ved Sentrum Politistasjon og ved utlendingsseksjonen i Storgata 33. Politiet ønsket imidlertid selv å velge blant kandidatene. De mottok bakgrunnsinformasjon fra Securitas, men gjorde selv sine egne vurderinger. For oss var det viktig å få voksne, stabile folk i full stilling. Vi anser vekterne som våre egne folk, og ønsker derfor å ha faste mennesker å forholde oss til. Det var også avgjørende for oss at de vi ansetter i vakten ikke tror de skal fungere som politi ei heller ha slike ambisjoner. Vekterne skal være flinke i det de gjør, og stolte over den jobben de utfører, understreker Nilsen. De vi ansetter er folk med tæl og som kan tenke selv. De er selvgående og har en spesiell gnist. Og ikke minst er de endringsdyktige og villige. Slike folk har vi også fått gjennom Securitas, opplyser Halvorsen. Endringsdyktige Både Nilsen og Halvorsen innrømmer at politiet nok er en krevende kunde i den forstand at de selv er spesialister på sikkerhet og forebygging. Vi må nok medgi at vi ikke tar for gitt alle løsningsforslag som kommer. Vi vet for eksempel veldig godt hvordan vi vil ha lyset på kameraet og hvordan det skal plasseres, sier Halvorsen med et smil. Samtidig har vi erfart at Securitas har bidratt til å utvikle de tekniske løsningene hos oss i løpet av vårt 15-årige samarbeid. Så de har klart å bevise at de er kompetente på det de holder på med, understreker Nilsen. Prisliste for Securitasprodukter For bestilling kontakt ditt lokale tjenestested for bestilling gjennom ordresystemet Varenr. Varetekst Enhet Pris (inkl.mva.) Varenr. Varetekst Enhet Pris (inkl.mva.) SECURITAS kredittkortholder stk. kr 58, SECURITAS slips stk. kr 130, SECURITAS armbåndsur stk. kr 243, SECURITAS skopussere stk. kr 8, SECURITAS lommebok m/klaff stk. kr 167, SECURITAS week-end bag stk. kr 117, SECURITAS lommebok u/klaff stk. kr 155, SECURITAS kulepenn cross stk. kr 303, SECURITAS Maglite stk. kr 183, SECURITAS skinnlommebok, brun stk. kr 76, SECURITAS kniv fjellkniven stk. kr 317, SECURITAS Førstehjelpspute stk. kr 243, SECURITAS Magnor rim rødvin stk. kr 266, SECURITAS Magnor rim aquavit stk. kr 220, SECURITAS Magnor rim farris stk. kr 172, SECURITAS Magnor rim hvit/champ.gl. stk. kr 266, SECURITAS Jakke slazenger vindbraker stk. kr 246,00 et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 En ryddig prosess Politiet har i anbudsarbeidet med valg av vekterselskap kjørt en veldig ryddig og omfattende prosess. Tapte vi dette anbudet, ville vi visst at vi tapte for noen som var bedre enn oss. Ordene stammer fra avdelingssjef Gert Erik Engelien i Securitas. Han har nå ansvaret for å følge opp politiet som kunde, og setter pris på det tette og krevende forholdet dem imellom. Anbudsprosessen ble strukket i tid, og vi var inne til flere møter. Spørsmålene og kommentarene som dukket opp underveis, var konkrete og verdifulle. Og kravene de stilte var meget tydelige. Da vi til slutt dro avtalen i havn, gjorde vi det med en god følelse, sier Engelien. Som eksempel på krav, nevner avdelingssjefen at politiet selv vil plukke de vekterne som skal jobbe for dem. Det er helt i orden for oss, så lenge både ansatte og kunde er fornøyde med løsningen. Engelien presiserer at politiet som kunde har høye forventninger til leveransen, og har allerede merket krav om høy servicegrad. De synes for eksempel det er viktig å ha kun én kontaktperson uansett problem som måtte oppstå. Det blir da min oppgave å kjøre henvendelsen videre internt slik at de får optimal oppfølging. For oss er dette en grei løsning, og spesielt når kravet er så godt presisert som i dette tilfellet. Gert Erik Engelien har med politiet fått en krevende kunde i sin portefølje. Men så lenge kunden er tydelig, har ikke avdelingssjefen problemer med å oppfylle dem. Treffer mitt publikum På vaktrommet ved innkjøringen til garasjen til Politihuset på Grønland, sitter Ros-Mari Sydengen. Hun er en av dem som slapp gjennom nåløyet da politiet valgte sine Securitas-vektere. Og hun er godt fornøyd med sin nye «arbeidsgiver». I luka ved innkjøringen til P-anlegget til politihuset sitter Ros-Mari Sydengen og sjekker de som kjører inn og ut. Hun og Stein A. Halvorsen har en god tone, og er på hver sin måte en del av miljøet på Oslo-politiets hovedkvarter. Siden jeg startet i Securitas i 1995 har jeg arbeidet flere steder. Jeg har alltid vært svært fornøyd med oppgavene, men det er klart at det er spesielt å arbeide for politiet. Her kommer jeg opp i ulike situasjoner, jeg møter publikum og det forventes at jeg tenker og handler selvstendig. Det er tilfredsstillende, sier Ros-Mari Sydengen. Hun skifter mellom Politihuset, Sentrum politistasjon og Utlendingsseksjonen i Storgata. Hun liker variasjonen, og har ikke problemer med å takle de ulike menneskene hun møter. Det kan være berusede, triste, frustrerte eller hissige mennesker som må takles på ulike måter. Det er en god og lærerik utfordring, mener hun. Sydengen har tidligere kjørt utrykning, og liker tempoet og miljøet. Jeg føler meg hjemme her, opplyser hun timer et magasin fra Securitas Norge

9 Vekterne på Hydro har fått "Vakt Cruiser Områdeleder i Securitas, Jon Blomberg mottar sykkelen fra Trond Andresen fra sikkerhetsavdelingen i Hydro. Dette er en sykkel som vekterne på Kjørbo har fått i gave fra sikkerhetsavdelingen på Hydro. Den skal brukes til kjappe utrykninger til bygningene på Kjørbo. Av tekniske finesser kan vi nevne at den har: Ringebjelle og lys foran med tre røde pærer som "flasher" når du slår det på. Slik kan alle se at det er Securitasutrykning. Fjærbelastet sete slik at vekterne ikke får ubehag når de sykler. Ellers har den det vanlige utstyret med lykt og slikt. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Veien blir til under marsjen Steve Gilberg, adm. direktør for Securitas Verdi AS, hadde planlagt en karriere i Forsvaret. Tilfeldighetene ville det annerledes. Men fortsatt forsvarer han viktige verdier og den militære sjargongen er en del av hans uniform. Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Steve Gilberg startet sin karriere i Garden. Han steg raskt i gradene, og var på vei til en jobb i Danmark. Med ferdig pakket koffert stanset han plutselig opp og tenkte seg om to ganger. Han var med ett ikke sikker på om Forsvaret og utlandet var veien for ham. For å få anledning til å klarne hodet, tok han seg et tre måned langt vikariat i Securitas. Året var Resultatet av vikariatet ble at Gilberg gikk ferdig gradene i en annen uniform enn Gardens. Hadde du som tidligere befal mye å lære bort da du kom til Securitas? Fellestrekket er at begge er menneskeintensive organisasjoner. Og det har alltid vært lysten til å skape resultater gjennom å lede mennesker som driver meg. Forskjellen er at jeg her har kunnet endre oppgaver under marsjen. I Forsvaret var det meste linet opp. Løpet var gitt. Slik er det ikke her. Det skaper spennende variasjon og man får anledning til å bruke ulike sider av seg selv. Forsvaret er ikke kjent for å være en lyttende og demokratisk organisasjon. Var det vanskelig for deg å omstille deg? Forsvaret var, er og må være en sterkt regelbundet organisasjon med tilsvarende ledelsesform. Her i Securitas arbeider vi under begrepet selvledelse. Det betyr at folk tenker selv og påvirker selv sin arbeidssituasjon. I så måte er Securitas systemet vesentlig mer utfordrende. Jeg liker begrepet «frihet under ansvar». Man skal ha det fritt og fleksibelt, men samtidig sørge for å gjøre jobben. Så dine «menige» slipper å ta oppstilling om morgenen og avgi rapport? Ideen kan til tider være fristende, men nei til tross for at også vi innen enkelte områder er gjennomregulert, ikke minst i forhold til sikkerhet- og - kvalitetssystem, hører oppstillinger og parader mer til sjeldenhetene. Men det som er likhetsstrekket mellom oss og Forsvaret, er at vi samtidig som å være selvstendige også er en del av et kollektiv. Vi er tilhengere av individualisme så fremt man fyller sin plass i kollektivet. Kort sagt; Vi er én gjeng med felles verdier. Og kundene skal oppleve oss som en felles gruppe. Med det mener jeg at vi skal ha substans og forutsigbarhet for kundene. De skal føle seg trygge på at de møter samme holdninger uansett hvem i systemet de har kontakt med. Vi skal være samlet i en tropp. Én av verdiene Gilberg ønsker å fremheve, er ærlighet. For som han sier; ærlighet er en forutsetning for det Securitas driver på med og er tuftet på. Securitas Verdis oppgaver handler Vi er langt unna det kontantløse samfunnet om det å bli stolt på. Vi henter penger ett sted, frakter det til en av våre tellersentraler for deretter bringe dem ut igjen for eksempel for å fylle minibanker med nye sedler. Det handler om logistikk og ærlighet. Den verste trussel mot vår troverdighet er en utro tjener. Dere lever av flytting av penger. Vil ikke det snart bli en ikke-eksisterende oppgave? Fordi folk betaler med kort, mener du? Vi tror ikke det. I lengre tid har det blitt sagt at kort overtar for cash. Vi er langt unna det kontantløse samfunnet. Introduksjon av en felles europeisk valuta taler for økt bruk av kontanter, det samme gjør det faktum at kostnadene ved bruk av kontanter er vesentlig lavere enn tilsvarende kostnader ved bruk av kort. I tillegg er det slik at i et samfunn, med et ikke ubetydelig innslag av svart økonomi, vil det alltid finnes kontanter. Et slikt svar var ikke helt ventet av en person som setter ærlighet høyest av alle verdier Jeg konstaterer bare fakta. Det vil i uoverskuelig tid være behov for kontanter, og dermed også for kontanthåndteringstjenester. Vår utfordring er at kunde og marked opplever oss som en solid samarbeidspartner og et klart førstevalg, hver dag timer et magasin fra Securitas Norge

11 Analogien til det kontantløse samfunn, er det tilsvarende papirløse samfunn som ble varslet ved introduksjon av Internett og . Har du sett noe til det? Selv om Gilberg ikke har overført den militante lederstilen til Securitas, trekker han gjerne frem sider av det militæret som har gitt ham ballast og lærdom han den dag i dag benytter seg av. Han nevner som eksempel sin FN-tjeneste i Libanon som lærte ham å bruke alle tilgjengelige ressurser og lytte til og lære av fagpersoner. Vi var en sammensatt gjeng med ymse av bakgrunn. Som leder lærte jeg meg å kartlegge og bruke den kompetansen hver og en av dem satt inne med. For eksempel visste kokken langt bedre enn meg hvordan vi best skulle organisere mattjenesten, snekkeren bygget observasjonstårn, mureren bygget veisperringer, mens vi andre foresto den operative tjenesten. Og slik er det også i Securitas, vi må definere bedriftens behov for deretter å tilpasse, supplere og utnytte den spesifikke kompetansen hver medarbeider sitter på. Kompetanse i forståelse av begrepet kunnskap, ferdighet og holdninger, er i sum avgjørende for hvordan vi lykkes og legger grunnlag for fremtidig utvikling, vekst og inntjening. Fra FN-tjeneste til verditransport. Må du leve litt farlig? Perspektivene er dog noe annerledes, og selv er jeg ikke ute i felten og opplever hvor tøff hverdagen kan føles for mange av våre sjåfører. Men det er klart jeg er opptatt av ansvaret. Vi har ansvaret for store menneskelige og materielle verdier, og er alltid beredt på det verste; menneskelig skade. Vi har imidlertid sikret oss godt, og jobber kontinuerlig for å beskytte og sikre våre ansatte. Man kan aldri sikre seg godt nok Nei, det er klart. Løsningene blir et kompromiss mellom sikkerhet, kostnad og funksjonalitet. Vi har de siste årene satset mye på elektronisk sikring, hvor våre folk i en trusselsituasjon ikke kan påvirke systemene, kontra tradisjonelle panserbiler og fysisk sikring. Jeg var for noen uker siden på besøk hos våre spanske kollegaer i Alicante, hvor myndighetskravet for verditransport er 7.5 tonns panserbiler med 3 bevæpnede vakter pr kjøretøy. For oss er dette nærmest en utenkelig løsning, men paradokset er selvsagt at Spania de siste årene har hatt vesentlig færre verditransport ran enn Norge. Så vi har noe å lære av spanjolene? Ikke bare av dem. Vi må lære av alle. Jeg har blant annet deltatt aktivt i en omorganiseringsprosess hos Securitas i Danmark, og ser at vi har mye igjen for å utveksle erfaringer over landegrenser. Kloke menn lærer av andres feil, blir det sagt. Erfaringsutveksling er i så henseende et viktig bidrag til at vi kollektivt blir bedre. Selv sier Steve Gilberg at det er «mange kilo siden tiden i Forsvaret og siden han sluttet som idrettsmann». Men betydningen av den fysiske aktiviteten har likevel ikke sluppet taket. I Securitas er imidlertid utmarsjene og hinderløypa byttet ut med dart, golf, fotball og andre bedriftsidrettslige aktiviteter. Vi håper at Securitas fremstår som motivator for fritidsinteresser. Som selskap er vi avhengige av at folk holder Selvsagt er det viktig å vite hvor du kommer fra men vel så viktig må det være å vite hvor du skal seg i form. Det er viktig at vi er respektable og skikket til å utføre jobben bra. Samtidig reduserer god fysisk form sykefraværet. Er dette viktig selv om de ansatte i Securitas ikke skal løpe etter og fange forbrytere? Fysikk sitter også over snippen, vet du. Er fokuset på fysikk et tegn på at Securitas er et maskulint miljø? Vi har utvilsomt fortsatt en maskulin bedriftskultur, hvor lange dager og karriere ofte går foran venner og familie. Historisk har lang arbeidsdag vært et sikkert trinn på karrierestige, men produktivitet og resultat pr time, er etter hvert blitt en vel så viktige faktorer. At samme mann slår på og av lyset er nødvendigvis ikke feil men er ikke målet i seg selv. Fokus på fysikk henger også sammen med at vi er konkurranseorienterte. Og i det ligger Det betyr at vi liker å konkurrere. Både oss imellom, men også med andre utenforstående. Så lenge vi konkurrerer innenfor samme rammebetingelser og med de samme spillereglene og at reglene ikke endres underveis. Om reglene er klare og vi taper, tar vi lærdom av det. Vi skal legge lista høyt, og trene på å komme over dersom vi ikke klarer det ved første forsøk. Gleden over å vinne skal alltid være større enn frykten for å tape. Det er mitt motto fra den gang jeg selv var en aktiv idrettsmann. Liker du personlig uniformer siden du hele tiden synes å dra mot uniformerte miljøer? Uniformen er bevis på tilhørighet. Den gir identitet og skaper stolthet av å være en del av en gruppe med felles normer og verdier. Vi i Securitas er stolte over uniformen vi bærer og logoen vi jobber under. Om det ikke er en slagplan, har Gilberg iallfall alltid en plan for det han driver med. Det har han lært av en av sine tre sønner som er en habil sjakkspiller. Det å ha en plan, selv en dårlig plan, er bedre enn å ikke ha en plan overhodet. Det pleier han å si. Og det er mye rett i det. Får du alltid satt planene ut i livet? Jeg karakteriserer meg selv som en utålmodig person som liker å dytte frem avgjørelser. Det kan ha sine positive og negative sider. Positive fordi ting blir gjort. Negativt fordi jeg kanskje ikke alltid har tid til å vente på de beste løsningene før jeg går til angrep. Går du ofte til angrep? Det var ikke bokstavelig ment, men i overført betydning. Når det er sagt, er både temperament og engasjement egenskaper jeg verdsetter, kanskje til og med det å kunne bli forbannet og sint. Hva er det forårsaket av? Det kan nok være forskjellige ting, men særlig lar jeg meg hisse opp av urettferdighet, arroganse og maktmisbruk. Uten å konkretisere det nærmere. I tillegg blir jeg irritert over uløste oppgaver. Får du utløp for din aggresjon andre steder enn på jobben, da? Jeg er medlem av en pistolklubb, så noe kommer vel ut der når jeg fyrer av noen skudd. Ellers er jeg glad i å jakte, og tar gjerne med min Gordon setter for å lete etter ryper eller skogsfugl. Der kommer skyteøvelsene fra Forsvaret godt med... et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Med blikk for sikkerhet Verditransport er ikke for pyser. Det fikk «24 timer» merke da vi var med Grethe på jobben en dag i Oslo sentrum. Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Grethe parkerer bilen i strategisk avstand fra Narvesen-kiosken i sentrum av Oslo. Rundt henne yrer det av mennesker, og hun lar blikket fare trent over menneskemengden for å kartlegge situasjonen. Hun griper deretter den tomme kofferten og går med faste, bestemte skritt mot kiosken. Hele tiden lar hun blikket gå over skulderen og ser etter personer eller situasjoner som kan være en trussel. Vel fremme ved kiosken hilser hun blidt på personalet som kjenner henne igjen, og låser seg inn på bakrommet. Hun låser deretter døra fra innsiden, og sjekker skjemaene som personalet har lagt frem. Alle fakta scannes ved hjelp av en bærbar scanner, slik at Securitas hele tiden vet hvor verdiene befinner seg og hvor store beløp det er snakk om i hver enkelt koffert. Her skal det ikke være mulig å lure unna verken for personalet eller den ansatte i Securitas. Safen låses opp, og de oppgitte posene med kontanter legges raskt ned i kofferten. Prosessen skal gå så raskt og smidig som mulig. Når pengene er vel bevart i kofferten, har Grethe kun få minutter på seg før kofferten må på plass inni bilen og sikres. Om hun bruker for lang tid, går alarmen og Securitas rykker ut. Med den tunge kofferten i hånda rusher Grethe ut igjen, bare med et kort nikk til personalet som svært godt vet hvorfor hun har det så innmari travelt. Hun nærmest småløper tilbake til bilen, låser raskt opp og setter kofferten tilbake på plass. Pengene er i sikkerhet og Grethe i god behold. Vel inni i bilen kan Grethe puste litt roligere på vei mot neste kunde, en av de rundt 50 bedriftene i Oslo som får besøk av henne i dag. Grethe innrømmer at det er en fysisk tung jobb, som krever at hun holder seg i form. Ikke bare går hun store deler av dagen med raske skritt. Hun bærer også på en mange kilo tung koffert. Og har konstant psykisk press på seg timer et magasin fra Securitas Norge

13 Jeg jobber som aerobicinstruktør, og holder meg på den måten i god form. Men jeg merker at dette er en jobb man ikke kan ha til man går av med pensjon. Foreløpig trives jeg veldig godt. Jeg kan jobbe raskt og effektivt og ha kortere dager. Bare jeg rekker innom «mine» kunder. Og så jobber jeg turnus, to uker på, jobb tredje hver lørdag og en uke av. Da reiser jeg hjem og jobber på min fars gård i Trøndelag. Slik rytme passer meg utmerket. Grethe kom til Oslo for å studere, men ble værende i Securitas etter å ha vært innom som vikar for snart fire år siden. I dag er hun den eneste jenta som kjører verditransport i Oslo, og trives med det. Jeg lever best når det skjer noe rundt meg, konstaterer hun. Men hun vil ikke ha det så spennende at hun arbeider om natta. Jeg utfordrer ikke skjebnen. Foreløpig er jeg ikke redd for å bli rana. Jeg føler meg temmelig trygg. Men jeg vet jo at det kan skje. På spørsmål om hun opplever mange ubehagelige situasjoner, svarer hun benektende. Stort sett får jeg bare positiv oppmerksomhet og humoristiske kommentarer som «Skal jeg hjelpe deg med kofferten». Anita Hefiane er nestkommanderende på Narvesen-kiosken hvor Grethe henter kontanter fra safen. Hun skryter uhemmet av Securitas, og fremhever både service, hyggelig personale og tryggheten de gir. «Det er alltid hyggelig når de kommer særlig når de har tid til å slå av en prat», sier hun. På sporet av verdiene Som følge av elektronisk sikring av verdiene som transporteres av Securitas Verdi, kan Securitas hjelpe politiet å spore opp de kriminelle som forsøker seg. Securitas Verdi har rundt 380 ansatte, hvorav cirka 100 av dem arbeider på tellersentralene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Bergen og Ålesund. Tellersentralene anses som en tilleggsverdi for kundene som dermed ikke er avhengig av å levere dagens beholdning til banken selv, men får den hentet, talt opp og viderehåndtert. Securitas Verdi har utviklet et avansert it-system og elektronisk varsling og sporing av verdier som skal sikre verdiene. Destruert Vi har hatt flere tilfeller der en av våre transporter er blitt ranet. Takket være vårt sporingssystem kunne politiet følge ranerne helt frem til deres tilholdssted. Ranerne ble tatt uten å få utbytte. Pengene blir også destruert så fort utenforstående forsøker å få opp kofferten med pengene, forklarer Carl Axel Storheim som er ansvarlig for verditransporten i Securitas. Han understreker at sjåførene av verditransporten ikke har mulighet til å påvirke systemet, og er dermed til liten nytte for ranerne. Vårt inntrykk er at folk i det aktuelle kriminelle miljøet vet dette, og dermed heller ikke forsøker seg. - Storheim viser rundt i tellersentralen i Oslo, hvor pengene kommer inn for å telles for deretter å fraktes ut igjen. Vi vil ikke ha pengene hos oss, men sender dem tilbake til Norges Bank eller selger dem til banker eller andre etter at vår kunde har fått godskrevet beløpet, forklarer han. Farlig jobb Ifølge Storheim er de ansatte klar over at det medfører risiko å arbeide med verditransport. Det brukes derfor store ressurser på å utdanne ettervernsledere og forberede de ansatte på at noe kan skje. I rekrutteringsprosessen sjekkes søkernes bakgrunn, og alle må gjennomgå psykologisk test før de eventuelt får tilbud om jobb. Det forventes at ansatte kan takle et ran. Men hvordan den enkelte faktisk vil reagere vet vi aldri før ranet har skjedd. Storheim stiller høye krav til tjenesten Securitas tilbyr sine kunder, og poengterer at det aldri tas sjanser. Det er ressurskrevende å holde sikkerhets- og sporingssystemet oppdatert, men vi våger ikke annet enn å bruke de nødvendige ressursene. Våre kunder betaler for 100 prosent sikkerhet, og det skal vi levere så godt det lar seg gjøre. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Sikkerhet oktober Hvert annet år arrangeres den norske sikkerhetsbransjens egen messe. Dette har vært en fast begivenhet siden starten i Som et resultat av tilbakemeldinger på tidligere konsept, kombinert med det stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, hadde Norges Sikkerhetsforening i samarbeid med Norges Varemesse valgt å gjøre vesentlige endringer i messens konsept. Sikkerhet 03 skulle belyse, opplyse, provosere og bidra til utvikling og foreslå løsninger. Internasjonal og organisert kriminalitet har fått fotfeste også i Norge. Virksomheten påvirker oss, både direkte i form av anslag mot samfunnet og bedrifter, og indirekte gjennom ringvirkningene slik kriminalitet fører med seg timer et magasin fra Securitas Norge

15 Organisert kriminalitet var et av seminartemaene under Sikkerhet 03 Foruten foredragsholder 1. statsadvokat Dyrnes, Carl I. Hagen fra FrP, Arne Huse - sjef i Kripos, Arne Johannessen - leder for politiets fellesforbund, deltok også adm. direktør i Securitas AS, Roar Lund. Her følger utdrag av foredraget til 1. statsadvokat Dyrnes, hvilket var grunnlaget for den påfølgende debatt. Organisert kriminalitet Organisert kriminalitet har ingen entydig definisjon, men man sier at det skal dreie seg om en forbrytelse som utøves av flere personer (minst 3), og som har som hovedformål og utføre straffbare handlinger som fører til fengselsstraff (dvs. samarbeid i gruppe over tid). Utfordringen - Vanskelig å avdekke - Som regel småfiskene som blir tatt for eksempel av tollvesenet. Bakmennene har ikke noe med selve utførelsen å gjøre, men det er disse som innkasserer pengene. Pengesporet er derfor en av de tingene som kan avsløre bakmenn. - Ingen fornærmet som anmelder forholdet - Vanskelig, dyrt og tidkrevende å samarbeide på tvers av grensene - Nye regler og metoder som må læres for eksempel nye etterforskningsmetoder Hvordan møte utfordringene - Mer proaktiv tilnærming (ikke vente på at noen anmelder) - Sørge for at kriminalitet blir mindre lønnsomt (inndra utbyttet) - Benytte utradisjonelle etterforskningsmetoder - Finansiell etterforskning (følge pengesporene, straffe hvitvaskingshandling) - Samarbeide internasjonalt Tiltak - Nye etterforskningsmetoder - Tiltak rettet mot utbytte Utbytterettede tiltak - Inndraging av utbytte nye regler Rapporteringsplikt ved mistenkelige transaksjoner (finansieringsvirksomhetslover 2-17, 2003 hvitvaskingsloven) - I 1993 kom en endring av straffeloven 317 som tar sikte på å ramme hvitvasking Straff for hvitvasking kan for eksempel være at eiendomsmeglere straffes for å ta imot kontantbetaling. En skal stille spørsmål om hvor pengene kommer fra. Organisert kriminalitet = stort sett kontanter Andre tiltak - Generell straffeskjerpingsregel for organisert kriminalitet - Regler som beskytter vitner anonymitet - Skjerping av tolloven - Etablering av Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet. Inndraging - Inndraging er obligatorisk etter str. 34, Utbytte av straffbare handlinger skal inndras. Vi har likevel mange eksempler på at inndraging ikke skjer - Utvidet inndragning str. 34A Kriminelle må selv sannsynliggjøre at eiendelene er oppnådd på lovlig måte. Den nye hvitvaskingsloven - Formålet er å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandler - Forebygge at banker og andre benyttes som hvitvaskingskanaler - Plikt til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim Virker tiltakene mot organisert kriminalitet? - Anvendelsen (brukes mest av spesialorganene ikke av fotfolket) - Kompetansen (problemer i politiet har ikke nok kunnskap om den nye loven) - Prioriteringen (?) Pr. i dag brukes ikke det verktøyet som er lagt til rette i praksis. Konklusjonen for å få bukt med det meste av organisert kriminalitet må være å gjøre kriminaliteten mindre lønnsom. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Securitas på Sikkerhet 03 Securitas fokus på messen var konseptet Securitas Combi et samspill mellom mennesket og teknikk. Combi-konseptets grunnholdning: En "skreddersydd sikkerhetsløsning bestående av flere tjenester. En fast kontaktperson for hele leveransen En kontrakt inkludert alle tjenester Securitas tar ansvar for drift, vedlikehold og tekniske oppgraderinger Securitas COMBI krever ingen investering En faktura med fast beløp pr. kvartal Regionssjef Jan Grimsrud i samtale med regionssjef Robert Hermanstad fra Trondheim - som kom til messen med flere kunder fra Trøndelag Over presenterer produktansvarlig Thorstein Larsen siste versjon av Securitas adgangskontrollsystem Securitas alltid blide Henning Alland håndterte vaffelpressen også i år, til kundenes store tilfredshet. Til høyre er det Carl-Fredrik Tøraasen og Henning Ringlund fra Ullevål Universitetssykehus som lot seg friste av nystekte vafler på vår stand timer et magasin fra Securitas Norge

17 En liten tankevekker i hverdagen Jantelåven står for fall Hans Chr. Medlien, Lucky Næroset foran bildet av "Jantelåven står for fall i LN" Modulen presentasjonsteknikk- på Securitas sikkerhetssjefsopplæring ble denne gang gjennomført med Hans Chr. Medlien som innleid konsulent. "24 timer" fulgte to av Medliens foredrag, og tror nok mange av deltakerne fikk seg en liten "aha-opplevelse". ("24 timer" gir her noen stikkord fra foredraget, men anbefaler alle å delta på Medliens foredrag dersom muligheten skulle by seg.) Første sesjon hadde tittelen "Gull av gråstein" Tettstedet 2364 Næroset ligger i Ringsaker kommune, 10 km nord for Moelv, mot Sjusjøen. Stedet har ca innbyggere fordelt på ca. 450 husstander og tilhører Fagernes skolekrets. Hele denne historien startet med at Fagernes skole i bygda skulle nedlegges. Det skapte protester, sinne og frustrasjon. Folk følte at bygda etter hvert ville bli avfolket så her var det bare å komme seg av gårde først som sist. Men bygdas folk fant ut at; nei, her måtte det holdningsendringer til, og de dannet derfor fristaten Lucky Næroset - stedet med liv og lyst Den første ministeren som ble valgt var helseministeren. De måtte ha noen som kunne helse på de nye innbyggerne. Deretter kom tomtegubben, som skulle skaffe fram flere tomter. Kankan-ministeren skulle finne ut hva folk kunne. Utviklingen går av seg selv, derfor valgte de i stedet en egen innviklingsminister, osv. Og de valgte Gjøvik som samarbeidsby fordi de hadde den artigste ordføreren. Foruten stats-ministeren består regjeringen av ministere for kultur, oppvekst, natur, finans, fantasi - samt tomtegubbe, ITTE-minister (IT/web.redaktør) og helseminister (hælse på ælle nye som fløtt hit). Men nye ministerposter kan komme - og andre gå. Lucky Næroset skal bidra til å beholde de unge og tiltrekke seg nye innbyggere, ved å gjøre det mer moro å drive bygdedugnad - se etter muligheter og skape glede av det vi har. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 Foredragets viste oss hvordan man har snudd en hel bygd "ViaFantasia" basert på annerledes tenking og ved å forløse iboende skaperkraft ved hjelp av humor, fantasi, galskap og mot. Og det viser seg at utrolige ting kan skje hvis begeistring blir brukt som drivkraft. En av tingene som må nevnes er hvordan de bestrebet seg på å finne opp nye ord. Noen ganger for å få folk til å lytte som da de inviterte til "KOMFRAMSE" andre ganger for å gi ordet en mer positiv mening som da DOMINOEFFEKTEN ble til "GOINOEFFEKTEN" (vi forstår jo alle at det å være god i noe er mye mer positivt enn å være dum i noe). Men det mest oppsiktvekkende Lucky Næroset har fått til er sin "SKILTAKSJON" De fant ut at de fleste steder på denne jord står det et skilt som viser navn og kilometer til nærliggende steder eller store byer. I Lucky Næroset sto det bare skilt som pekte mot andre steder. Siden den viktigste kampen nærosingene kjemper er å få folk til å bosette seg på Lycky Næroset, så har regjeringen og folket satt som mål å få satt opp 100 skilt rundt om i verden som skal peke mot Lucky Næroset, vise avstanden dit og fortelle - på det enkelte lands nasjonalspråk - at her fins det ledige tomter! Skiltaksjonen startes I slutten av august 2003 setter 16 nærosinger kursen for Malaysia for å reise det aller første skiltet utenfor "statens" grenser... For; annerledesstaten syntes det var greit å ta "en stor jafs" ut i verden for noe så viktig som å sette opp et skilt mot hjembygda deres. For å gjøre en lang historie kort, så ble skiltet som peker mot Lucky Næroset og forteller om avstand og ledige tomter (Bare 9910 km til ledige tomter) reist på malaysisk jord i, Kampung Raja, Langkawi, Malaysia. Skilt nr. 2 er reist i Lago Maggiore, Italia og viser 1690 km til tomter til salg. Ikke rart innbyggerne sier: Vi bor i Mulighetenes bygd og for en lucky nærosing er intet umulig! Overskriften på den andre sesjonen "24 timer" fulgte var Overheadhunter J. Johansen En parodi på en foredragsholder, kraftig karikert og gjenkjennbar - ispedd en god del tankevekkere. Overheadhunter J. Johansen stiller med laaang pekestokk og en bunke med foiler til overhead. Hans konsulentkarikatur er en garantert lattervekker i enhver konferanse. Johansen selv sier han stiller med Kvarantert galitet, Terangart - vekkerlatter og Gatterlaranti. "24 timer" takker for opplevelsen og gleder seg til et framtidig gjensyn med Medliens humor. Securitas takker for lang og tro tjeneste Securitas har mange ansatte som blir i firmaet i flere tiår! Foruten Securitas generelle regler rundt jubileer ønsker også 24 timer å hedre disse personene. Jubileum i perioden oktober 2003 til og med mars års jubilanter, som fyller vilkårene iht. statuttene, får tildelt medalje for lang og tro tjeneste. Navn Avdeling Ansatt 2003 Rolf Birger Nygård Securitas AS / Bergen 8. oktober år John Hermann Stuberg Securitas AS / Trondheim 17. oktober år Ole Torstein Jyhne Securitas AS / Oslo 17. oktober år Navn 2004 Inger Marie Lønningen Securitas Airport Security AS / Bergen 23. januar år Kåre Markussen Securitas AS / Harstad 9. februar år Rune Fagerstrøm Securitas Teknikk AS / Oslo 1. mars år Tove Marie Sydengen Securitas AS / Oslo 20. mars år Jan Henning Allan Securitas AS / Oslo 1. januar år Rolf Steinar Kramer Securitas Teknikk AS / Oslo 11. februar år Bjørn Thoralf Sørensen Securitas Teknikk AS / Oslo 18. mars år Kjell Bentzen Securitas Teknikk AS / Oslo 25. mars år timer et magasin fra Securitas Norge

19 Saksbehandlersamling på Garder Kurs- og konferansesenter I november var alt klappet og klart til saksbehandlersamling. Samlingen inneholdt en mengde faglig informasjon og oppdateringer. Alt fra prismatriser, kundefordringer, avviksrapporteringer og kvalitetsmål ble diskutert. Sist, men ikke minst, aktiviteter som gikk ut på å teste hjerneaktiviteten. Nedenfor viser vi noen bilder som avspeiler stemningen rundt aktivitetene og premieutdeling. Som et lite apropos kan vi jo spørre leserne om de vet svaret på en av oppgavene. Lytt nøye- for jeg er vanskelig å forstå Som en håndfull med sand- er jeg vanskelig å holde på Selv om du oppfatter meg, er du ikke ved meg kjent før du kan fortelle meg, hva jeg har glemt (svaret finner du nederst på siden) Bilbransjens messe på Holmenkollen Park Securitas Teknikk deltok for 6. gang med egen stand på BBFs årlige bransjetreff for sine bensinstasjonsmedlemmer. På bildet ser du Ragnar Jensen fra Hydro Texaco, Meløs i samtale med avdelingssjef Robert Spilman og sikkerhetskonsulent Hans Kvam, begge fra Securitas Teknikk AS. Årest julegave? Som ansatt i Securitas får du kr 1 000,- i rabatt på installasjon av Securitas Direct boligalarm. PS! Innen 30. januar kan også familie og venner benytte seg av dette tilbudet. Ring oss på tlf for bestilling eller mer informasjon. Julehilsen fra Securitas Direct svar: Hukommelsen et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 Sikkerhetskontrolltjenester på lufthavner Fra årets samling, med satsingsområde MOTIVASJON Bakerste rekke fra venstre: Arnulv Kvan, Knut Ottar Eide, Hallgeir Iversen, Espen Breivik, Trond Iversen, Ivar Kaspersen, Kåre Dybfest, Geir Eddy Arntsen, Jørgen Storteig Midterste rekke fra venstre: Kristine Ekelund, Wenche Knedal, Anne Helene Skjelstad, Gudrun Bømark, Anne May Pedersen, Siw Madsen, Monica Berntsen, Monja Myreng, Wenche Mathisen Sittende fra venstre: Oddvar Øigård, Stein Evjen, Bjørn Pedersen, Sture Haukland, Tove Clegg, Cato Andersen, Ann-Kristin Lekang I kontrakten mellom AVINOR (tidligere Luftfartsverket) og Securitas, fremgår at det i tillegg til obligatoriske kurs for sikkerhetskontrollører, også skal avholdes regelmessige oppdaterings-, eller oppfrisknings- og motivasjonskurs. I en verden med økende fokus på sikkerhet mot ulike former for terrorog sabotasjehandlinger, og hvor internasjonale organer stadig stiller nye krav om implementering av tunge og kostbare sikkerhetsløsninger, vil dette bli tydelig merkbart for den enkelte passasjer. De lufthavner hvor det i dag utføres sikkerhetskontroll vil få en tildels betydelig økning i kontrollvolumet, og på nær samtlige andre lufthavner i Norge vil det i nær fremtid også bli etablert sikkerhetskontrollsystemer. Securitas leverer sikkerhetskontrolltjenester på mer enn 100 lufthavner i hele Europa hvorav 20 befinner seg i Norge. Her er de lokalisert fra Svalbard i nord (ca. 1 % av Longyearbyens befolkning jobber i sikkerhetskontrollen på lufthavnen) til Kristiansand i sør. Tjenesten har vært levert etter kontrakt med Luftfartsverket/Avinor siden 1975/76. Våre medarbeidere har en svært solid opplæring som blir gjennomført etter system utviklet i et samarbeid mellom oppdragsgiver og Securitas gjennom snart 30 år. Opplæringen består av "Forkurs" som går over flere dager og skal være gjennomført før kontrolløren utfører selvstendig tjeneste. Så følger en "trainee-periode" med instruktør og deretter skal det innen 4 måne timer et magasin fra Securitas Norge

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1 Parkvokterne side 8 Nr. 1-2012 - 21. årgang Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 2 Motgift_01_2012 23.02.12 11:24 Side 3 Informasjonsmagasin fra Norsk

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer