De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS"

Transkript

1 Innledning Den mellomstore bedriften Futt og Fart, med cirka 30 ansatte, har funnet ut at deres lokalnettverk ikke lenger har de kvalitetene som bedriften nå har behov for. På grunn av stor etterspørsel etter deres produkter, og derfor stadig utvidelse av staben, har man nå funnet ut at lokalnettet må oppgraderes. Bedriften er lokalisert i et bygg over tre etasjer. I første etasje ligger IT-avdelingen, i andre etasje avdelingen for grafisk databehandling, og i tredje etasje ligger administrasjonsavdelingen. Problemet med dagens implementasjon skyldes rett og slett at kapasiteten i nettverket er for dårlig. Det er spesielt Avdelingen for grafisk databehandling som legger beslag på mye av ressursene siden deres ansatte arbeider med kraftige grafiske applikasjoner, og er avhengig av å sende til dels store datafiler seg imellom. På grunn av problemene tar bedriftsledelsen kontakt med vårt datafirma, Tut og Kjør, for hjelp til planleggingen og implementasjonen av en ny og forbedret lokalnettstruktur. De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS De ønsker ikke hjelp til: å legge inn brukergrupper og rettigheter å legge inn annen programvare opplæring av brukere etablering av rutiner (f.eks backup) Hva må kjøpes inn og hva har de fra før? De har fra før 2 servere 3 skrivere all programvare utenom NOS og vanlig OS ruter som har hatt brannmurfunksjon maskiner til administrasjonsavdelingen Det de trenger nye nettverkskort kabel nye switcher 2 nye rutere patchepanel egen brannmur nye arbeidsstasjoner til første og andre etasje 1

2 Selve nettverket skal bestå av disse komponentene: 3. etasje: Arbeidsstasjoner, server, skriver og switch 2. etasje: Arbeidsstasjoner, server, skriver og switch etasje: Arbeidsstasjoner, skriver, 2 servere, 2 switcher, ruter, brannmur Skal koble sammen nettverket med TP-kabler Beskrivelse av bedriftens lokaliteter Bedriftsbygget er som tidligere nevnt delt i tre etasjer. Her kommer en kort beskrivelse av avdelingene som ligger i de respektive etasjene. 1. etasje IT-avdelingen skal drifte nettverket og har derfor behov for mye båndbredde. 2. etasje Avdelingen for grafisk databehandling er den største kraftbrukeren når det gjelder nettverksressurser. Derfor er det viktig at avdelingen blir tildelt rikelig med båndbredde. 3. etasje Her er ikke kravet til båndbredde av så stor betydning siden de ansatte stort sett arbeider med standard kontorapplikasjoner som tekstbehandling og regneark. Det er stort sett er små dokumenter og som blir sendt mellom de ansatte. Planleggingsfasen En vanlig feil som blir gjort når bedrifter skal anskaffe lokalnettverk er at det blir gjort på feil beslutningsgrunnlag. Dette skyldes at man hopper over viktige faser i lokalnettverkets livssyklus. Livssyklusmodellen, som er en modell som passer fint til installasjon av lokalnett, består av fem faser. Livssyklusmodellen 2

3 Analyse/kravspesifikasjon Dette er den første fasen i livssyklusmodellen, og generelt ønsker man i denne fasen å finne ut hva systemet skal gjøre, ikke hvordan. Krav til responstid, funksjonalitet, sikkerhetskrav, opplæring, maskinvare og forventet levetid er faktorer som vurderes her. Etter samtaler, intervjuer, observasjoner og målinger blir det i samråd med bedriftsledelsen bestemt at det skal velges en lokalnettløsning som hastighetsmessig skal kunne yte nok kapasitet også for noen år frem i tid, og som ved behov enkelt skal kunne la seg oppgradere og utvide. Det skal velges en forholdsvis enkel implementasjon av nettverket som IT-avdelingen greit skal kunne drifte. Et krav til teknologien som skal velges er at den skal kunne dele ut båndbredde etter behov i nettverket. Dette fordi de forskjellige avdelingene (segmentene) har forskjellig hastighetsbehov. Når det gjelder sikkerheten i nettverket er det spesielt delen ut mot Internett som er særdeles viktig å vektlegge slik at utenforstående ikke for tilgang til bedriftens data. Her må man bruke brannmur. Foruten dette blir selvfølgelig sikkerheten internt i nettverket et viktig punkt som må vektlegges. Bedriften må foreta en avveining mellom høy sikkerhet kontra enkel aksess og administrasjon av tjenester i nettverket. For mye sikkerhet gir et stort og tungrodd system der brukerne blir lei av å gå gjennom omfattende sikkerhetsanordninger hver gang de skal bruke nettverket. For lite sikkerhet gir en risiko for å miste data, og kan ha store økonomiske konsekvenser for bedriften (tapt arbeidstid og penger). Konsekvensene av feil valg kan være fatale. Sikkerhetshåndteringen kan grovt deles i to grupper. Fysisk sikkerhet dvs. sikre datautstyr med låser og andre fysiske hindringer Logisk sikkerhet dvs. måter å forhindre eller vanskeliggjøre at inntregning i datasystemet. Man blir enige om følgende sikkerhetskrav: Fysisk sikkerhet: Bedriften har alarmsystem fra før, samt avtale med et vaktselskap som sjekker bygningen hver natt (dører låst, vinduer hele osv). Dette sikrer bedriften mot fysisk inntregning i bygningene. Serverne skal stå i egne låsbare rom. Sikre at kun kvalifisert personale skal ha tilgang til dem. Serverne skal ha installert UPS (Uniterruptible Power Supply) med styringsprogramvare som automatisk tar dem ned dersom strømmen går, eller lar dem kan gå som normalt ved kortvarig strømbrudd. Logisk sikkerhet: Alle brukerne skal bruke passord når de skal logge seg inn på en maskin. De skal velge passord som er på minimum 5 tegn. Dette skal være en kombinasjon av bokstaver, spesialtegn og tall. Passord skal skiftes minst hver tredje måned. Når det gjelder innloggingsrestriksjoner (på maskiner) skal brukeren automatisk logges ut etter en time dersom maskinen ikke har vært brukt i denne tiden. Åpne dokumenter skal før utlogging lagres automatisk. Det skal ikke være noen begrensning på antall maskiner en bruker kan være innlogget på. Dette fordi de ansatte i bedriften ofte kan gjøre jobber som krever at de er logget på flere maskiner. Ei heller skal det settes begrensninger for når en bruker kan logge seg på nettverket, fordi brukerne i perioder både kan jobbe på kvelder (og netter?) og i helgene. De forskjellige brukerne av nettverket skal ha forskjellig tilgang til filer. For eksempel skal kun de ansatte i administrasjonen ha tilgang til filer og 3

4 filområder som gjelder administrasjonsavdelingen (og evt. andre ting som gjelder hele bedriften). Dette skal sikres gjennom å gi brukere/grupper forskjellige rettigheter på filer og kataloger (bruke NTFS filsystem på Windows 2000 maskinene). Siden konsekvensene av å miste data er fatale for bedriften, ønsker ledelsen at sikkerhetskopiering skal prioriteres sterkt. Backup av alt på serverne (full backup) skal gjøres en gang i uken, mens det daglig skal tas backup av endrede filer (inkrementell backup) hver dag. Dette skal fortrinnsvis skje på natten. Det skal tas to sikkerhetskopier der den ene skal i egnet skap (brannog innbruddssikkert) i bedriften, mens den andre skal lagres på egnet sted utenfor bedriften. Det skal brukes tapeløsning av typen DLT (Digital Linear Tape) til sikkerhetskopieringen. Denne løsningen er dyr, men har stor kapasitet, lang levetid og tåler mange overskrivninger. Det skal brukes antivirusprogram fra Norton på maskinene. Norton leverer løsninger som egner seg godt i nettverk. Det skal gjøres regelmessig sjekk etter virus på alle maskinene i nettverket, samt være regelmessig oppdatering av signaturfilene til viruskontrollprogrammene. Viruskontroll skal gjøres før hver backup, slik at man er sikker på at denne er virusfri. Forandringene som blir gjort i nettverket til bedriften vil ikke gi en omfattende forandring i arbeidsmåten til de ansatte. De er fra før vant til å jobbe i nettverk og er kjent med Windows NT 4.0 som bedriften hadde tidligere. Forandringene vil spesielt bli merket på ytelsessiden (raskere nettverk) og på tilgangssiden (kun tilgang til data som angår den enkelte se ovenfor). Opplæring av brukerne skulle derfor ikke være en altfor omfattende oppgave. Større blir opplæringsoppgaven når det gjelder de ansatte i IT-avdelingen som skal drifte nettverket. Derfor ble det sett på noen viktige psykologiske faktorer for læring. Emosjonelle faktorer og læring Lyst, interesse og motivasjon er ofte avgjørende for at læring finner sted og for at læring skal bli best mulig. Noe som er kjent og ensformig eller skremmende og meningsløst, gir ofte negative emosjonelle opplevelser som kan hemme læring. Og når vi har positive emosjonelle opplevelser, som følge av noe tiltalende, interessant eller utfordrende, vil dette kunne fremme læring. Dette er noe vi kjenner igjen fra vår egen virkelighet. Vi lærer fortere og bedre når vi synes ting er spennende og interessant enn når ting er kjedelig. Derfor blir det viktig at opplæringen legges opp på en måte interessant måte. Om mulig ta for seg den enkelte ansatte, finne ut hvilke opplæringsbehov denne har, og gi individuell opplæring. Kognitive faktorer og læring Hensikt og mening i en læringssituasjon er med på å fremme læring. Vi lærer fortere og vi lærer bedre når vi oppfatter det vi skal lære som nyttig og viktig. Det er derfor viktig å bruke tid på å forklare de ansatte nytteverdien av de forandringene som er gjort i nettverket. Det kan gjelde ting som hvorfor er gode backuprutiner så viktig, hvorfor er det viktig at de ansatte velger et gjennomtenkt passord (En liten digresjon: Det vanligste passordet brukt i Norge er pils ), osv osv. Maskinvarekravene er størst i andre etasje. De er avhengig av kraftige maskiner som kan prosessere kraftige programmer og tjenester. Derfor skal disse maskinene ha mer internminne, skjermminne og harddiskkapasitet. Når det gjelder programvare/os/nos skal som tidligere nevnt vår bedrift, Tut og Kjør kun ta for oss OS/NOSet. Vi er en bedrift som har spesialisert oss på Windows plattformer (har også noe kompetanse på Linux/Unix), så derfor var det Windows- 4

5 løsning vi foreslå for bedriften. Dette operativsystemet vil selvfølgelig koste en del mer for bedriften (i forhold til Linux/Unix), men samtidig spare bedriften for en del tid og ressurser (og kanskje frustrasjon?) som ville gått med til ekstra opplæring av de ansatte. De er som tidligere nevnt kjent med Windows fra før. På følgende punkter tilfredsstilte Microsoft Windows 2000 (Server og Professional) kravene som bedriften hadde satt for OS/NOS: NOSet skulle støtte flere prosessorer NOSet skal ha mulighet for enkel organisering av brukere, grupper, rettigheter, datamaskiner osv. Stabilt NOS/OS Bra ytelse Bra sikkerhet (helt ned på filnivå) Støtte for plug and play Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt Ut i fra disse kravene kunne også Linux/Unix vært et alternativ, men som sagt valget falt på Windows Konstruksjon Dette kalles ofte konstruksjonsfasen, og er en viktig del av nettverkets dokumentasjon. Her skal man si noe om hvordan kravene skal løses. Med i denne dokumentasjonen skal tegningene og plasseringen av maskinvare og kabling være, samt oversikt over softwaren som skal installeres på alle maskinene. Valg av lokalnettverk falt på Ethernet, og varianten GBE (Gigabit Ethernet). GBE er 10 ganger raskere enn 100 Mbps (Fast) Ethernet. Hastigheten, rimeligere priser og enklere implementasjon av GBE de siste årene, er årsaken at valget falt på denne varianten. I tillegg kan man nå benytte twisted pair (CAT 5 uskjermet (UTP) BaseT GBE over kopper kabling) kabling og de samme RJ-45 kontaktene som blir brukt i 10/100 nettverk. For å oppnå gigabit hastighet med twisted pair må man bruke kabler med alle 8 kopperlederne (fire par) inntakt. Kablene i nettet legges opp med såkalt strukturert kabling. Kablene som går mellom tilkoplingspunkter skjules ved at de monteres i kabelsjakter som går utenpå veggene. Grunnen til at vi ikke kunne bruke skjulte kabelganger (dvs. kabelganger i vegger eller tak) skyldes at bygningen er av eldre årgang og derfor ikke har dette fra før. Vi måtte derfor ha revet ned vegger eller tak for å få det til. DYRT! Siden lokalnettverket skal ha ulik hastighet i de forskjellige segmentene blir det bestemt at det skal brukes svitsjer. Med Ethernet svitsjeteknologi er det mulig å kjøre hastigheter fra 1000 Mbps til 10 Mbps innenfor et begrenset nettverk. I tillegg blir nettverket meget skalerbart ved at man kan oppgradere nettverket etter behov. Nettverket vi skal implementere vil benytte en kombinasjon av 1000/100 Mbps svitsj og 100/10 svitsjer. I første og andre etasje blir det satt opp patchepaneler. Hver maskin blir, via tilkoblingspunkter, koblet til et punkt i patchepanelet. Under patchepanelet henger det svitsj(er), og tilkoblingspunkter i svitsjer og patchepanel kobles sammen med små droppkabler. Droppkablene er små (ca en halv meter) twisted pair kabler med RJ45-kontakter av samme type som vi bruker i resten av lokalnettet. Hvert punkt på patchepanelet blir merket med et nummer som tilsvarer nummeret på tilkoblingspunktene ved hver maskin. Dette gjør konfigurering og feilsøking mye enklere. Når det gjelder IP-adresser i nettet velger vi såkalte uoffisielle adresser siden maskinene internt i bygningen, dvs. bak brannmur, ikke skal være tilgjengelig fra Internett. Derfor bruker vi rangen til med en nettmaske på Det betyr at vi kan ha 254 forskjellige maskiner i 5

6 nettverket, noe som skulle holde i massevis i vårt tilfelle. For at vi skal kunne bruke de uoffisielle adressene i lokalnettet og kun ha en offisiell IP-adresse utad (til internett) bruker vi NAT (Network Adress Translation) i brannmuren. Til ruteren kobler vi en svitsj med både 1000 og 100 Mbps-porter. Ved tilkoblig av utstyr til denne vil den tilpasse seg hastigheten til utstyret. Til 1000/100 Mbps svitsjen kobles det 2 tunge servere som hver får 1000 Mbps båndbredde. I tillegg kobles det til 100/10 Mbps svitsjer som skal være tilkoblingspunkter for arbeidsstasjonene i IT-avdelingen og Avdelingen for grafisk databehandling. Til en port på 100/10 svitsj som tilhører Avddeling for grafisk databehandling blir det tilkoblet en 100/10 Mbps svitsj (segment-svitsjing) som skal gi Administrasjonsavdelingen båndbredde. I denne delen av nettverket kunne det ha blitt brukt en 10 Mbps hub hvis man kun tar hensyn til hastighet (kun sending av små filer og e-post, samt små datamengder som det må tas backup av i dette segmentet), men siden svitsjene etter hvert har blitt billigere er det ikke så mye penger å spare ved bruk av hub versus svitsj. Både hos Administrasjonsavdelingen og Avdelingen for grafisk databehandling blir det satt opp en server som skal fungere som en kombinert fil- og skriverserver. Disse tilkobles lokalnettet via svitsjen i avdelingene. Ved å la serveren ta seg av utskriftene slipper vi å installere skriverdrivere hos klientmaskinene, vi avlaster klientene og får et effektivt system som kan takle mange utskrifter samtidig og ha et avansert køsystem. Hos IT-avdelingen blir det satt opp to servere. Den ene, som er svært kraftig, skal brukes som fil- og backupserver for hele bedriften, mens den andre skal brukes som en kombinert web- og mailserver. De som jobber i andre etasje trenger kraftige arbeidsstasjoner. De vil for det meste jobbe opp mot minne og harddisk på de enkelte datamaskinene. Hver maskin må inneholde mye RAM, stor harddisk, rask prosessor og et kraftig skjermkort (Intel Pentium 4 med 2.2 GHz prosessor, 1024 MB Ram, skjermkort med 128 MB Minne, 120 GB SCSI harddisk). Avdelingen i tredje etasje beholder sine gamle maskiner, mens første etasje skal ha nye maskiner (Intel Pentium 4 med 2.2 GHz prosessor, 512 MB RAM, 80 GB størrelse på harddisk (SCSI), vanlig skjermkort). Det meste av hardwaren og deler av softwaren skal oppgraderes/byttes ut. MS Windows 2000 Professional skal installeres på arbeidsstasjonene, og MS Windows 2000 Server skal installeres på serverne. 6

7 skisse over lokalnettet Implementering I implementeringsfasen gjøres den fysiske installasjonen av lokalnettverket. Kabler strekkes, datamaskiner og annet utstyr plasseres der de skal være, og programvare installeres. I tillegg er opplæring av brukerne og oppstart av nye rutiner viktig for fasen. Utstyret er nå kjøpt og har ankommet bedriften. Alt det gamle utstyret blir ikke frakoblet før det er helt nødvendig. Dette gir en ekstra sikkerhet og gjør det mulig for bedriften å opprettholde noe av driften. Utstyret pakkes ut, datamaskiner monteres og software installeres. Microsoft Windows 2000 Professional blir lagt inn på arbeidsstasjonene og Microsoft Windows Server på serverne. Integrasjon og systemtesting Denne fasen begynner med igangkjøringen av nettverket med tilpasninger av rutiner mot brukere og driftspersonalet. Testing av systemet er en stor og viktig oppgave. Dette gjøres for å sjekke om systemet er stabilt og om det møter de kravene som var definert i utgangspunktet. Det nærmer seg slutten for vårt arbeid hos bedriften Futt og Fart. Nå begynte fasen der vi skulle teste om systemet møtte de kravene som vi sammen med bedriften hadde definert på forhånd. Etter noen justeringer var alt oppe og gikk og fungerte som ønsket. Nå var vår jobb over for denne gangen og IT-avdelingen kunne ta over den særdeles viktige jobben med å drifte og vedlikeholde systemet. 7

8 Drift og vedlikehold Denne fasen er meget viktig i lokalnettverkets livssyklus siden det kan ha store negative konsekvenser hvis feil oppstår eller hvis uvedkommende får tilgang til systemet. Lokalnettverket inneholder mye viktig og sensitiv informasjon som det ville vært katastrofe om ble ødelagt eller slettet. I tillegg er lokalnettverket et viktig redskap i bedriftens daglige arbeid, og tap av arbeidstid og inntjening er en konsekvens dersom systemet er nede. IT-avdelingen ved bedriften kommer til å ta seg av denne fasen, og innbefatter viktige ting som sikkerhet i nettverket, backup-rutiner, daglig drift, support osv. Konklusjon En trend som er vanlig i dag er at man switcher internt i huset og bruker rutere kun mot fjernnett. Med Ethernet switcheteknologi er det mulig å kjøre hastigheter fra 1000 Mbps til 10 Mbps innenfor et begrenset nettverk noe som gjør det svært fleksibelt. I tillegg blir nettverket svært skalerbart ved at man kan oppgradere nettverket etter behov, og bygge ut etter hvert som behovet stiger. Siden teknologien er meget utbredt finnes det mange produsenter og leverandører av utstyr. Dette gjør at det er lett å få tak i utstyr, og gir konkurranse mellom produsenter slik at det blir billigere priser. Derfor får man høy ytelse til lav pris. En nettverksstruktur som i fremtiden kan bli aktuell for en bedrift som Futt og Fart er trådløst LAN(Wireless LAN - WLAN), men foreløpig dekker ikke hastigheten på trådløst LAN de behovene som store deler av bedriften har. I tillegg er man usikker på sikkerheten ( avlytningsfaren ) til teknologien. 8

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2000

1. Introduksjon Windows server 2000 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2000 Jostein Lund 30.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l.

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Klikk så på «Properties/ Egenskaper» Her ligger det info vedrørende hvilket Operativsystem

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig.

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Streaming av musikk, bilder og video Beskytt, organiser og gjør tilgjengelig alle godbitene på dine PC-er Windows Home Server er en helt ny måte

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet.

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) 1. Hva slags prosessor har maskinen. Maskinen har en Intel Core i7 som har 4 kjerner med klokkehastighet på 1,60 GHz 2. Hvor mye minne har den. Den har har 4 Gb DDR3 minne

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: L Ø S N I N G S F O R S L A G Eksamensdato: Onsdag 10. desember 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r):

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver.

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Ingen

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer