Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende markedsaktør 15 Forretningsområder 19 Brennevin 20 Vin 26 Distribusjon 32 Vårt samfunnsansvar 37 Eierstyring og selskapsledelse 45 Eierstyring og selskapsledelse 46 Styrets medlemmer 48 Konsernledelsen 49 Styrets årsberetning Regnskap og noter 53 Konsernregnskap med noter 54 Selskapsregnskap med noter 93 Revisors beretning 108 Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf Mediekontakt: Konserndirektør Kommunikasjon Per Bjørkum Tlf Foto: Arcus-Gruppen, Christian Hatt, Anders Henriksen, Kolonihagen, Terje Løchen, Jon Ivar Søhus, Erik Fuglseth, Jan Thomas Espedal, Kilian Munch/Gyro AS Design og produksjon: signatur.no (120611)

3 Arcus-Gruppen i korte trekk 3 «Gjelleråsen-anlegget ble offisielt innviet 15. juni 2012, med H.M. Dronning Sonja til stede som æresgjest.» KONSOLIDERINGSÅR FOR ARCUS-GRUPPEN Arcus-Gruppens resultat for 2011 ble offentliggjort 17. februar, og viste ny omsetningsrekord. Salgsinntektene (eksklusive alkoholavgifter) økte med 10,4 % og ble 1 804,5 MNOK, opp fra 1 634,4 MNOK i Konsernets driftsresultat (EBIT) falt til 116,8 MNOK fra 132,6 MNOK i Nedgangen skyldes ekstrakostnader forbundet med flyttingen til Gjelleråsen. Den underliggende driften viste en positiv utvikling. OPPSTARTSPROBLEMER FOR VECTURA Til tross for omfattende forhåndstesting oppsto store forsinkelser i ordreplukkingen knyttet til oppstart av full drift av anlegget fra tirsdag 10. april. Det ble gjennom hele våren arbeidet intenst med å få løst problemene. Leveringssituasjonen ble gradvis normalisert i løpet av mai og juni. Viktigste hendelser i 2012 KONSERNET SAMLET PÅ GJELLERÅSEN Etter gradvis overføring av distribusjon og produksjon til Gjelleråsen i perioden januar til april, ble hele konsernet samlet på Gjelleråsen fra mandag 7. mai. Det nye anlegget er Nord-Europas mest moderne i sitt slag for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. ARCUS-GRUPPEN KJØPER DE DANSKE SPRITFABRIKKER Arcus-Gruppen signerte 13. juli en avtale om å kjøpe De Danske Spritfabrikker med varemerkene Aalborg Akvavit, Brøndums, Gammel Dansk og Malteser fra franske Pernod Ricard. Med dette kjøpet blir Arcus-Gruppen verdens ledende akevittprodusent, og blir også markedsleder på brennevin i Danmark og akevitt i Tyskland. H.M. DRONNING SONJA BESØKER GJELLERÅSEN 15. juni ble Gjelleråsen-anlegget offisielt innviet med 250 spesielt inviterte gjester fra inn- og utland, med H.M. Dronning Sonja som æresgjest. Dronningen med følge deltok på en kort omvisning på anlegget med besøk på fatlageret som et høydepunkt. Samme kveld ble innvielsen feiret av 300 entusiastiske med arbeidere, med underholdning og stor gallamiddag. DANSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV DE DANSKE SPRITFABRIKKER Danske konkurransemyndigheter meldte 26. september at overtakelsen av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard godkjennes. Arcus- Gruppen må imidlertid fraselge akevittmerket Brøndums, fordi konsernet ellers ville fått en for dominerende posisjon i det danske markedet. ÅRETS JULEAKEVITT LANSERES Arcus-Gruppen lanserte i oktober årets juleakevitt den 25. i rekken på Kulinarisk Akademi foran et omfattende pressekorps. Gilde Juleaquavit 2012 blir betegnet som «den beste noensinne»! Arcus- Gruppens akevitter topper også i 2012 de aller fleste tester. ARCUS-GRUPPEN TILSLUTTER SEG FNS GLOBAL COMPACT Konsernet foretok i november innmelding i FNs Global Compact, som er den førende internasjonale standarden for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Innmeldingen er et ledd i konsernets CSR-strategi, og innebærer blant annet at konsernet forplikter seg til årlig rapportering om sitt arbeid med samfunnsansvar. NYE DATTERSELSKAPER I DANMARK Arcus-Gruppen opprettet i desember to nye datterselskaper i Danmark. Arcus Denmark A/S er 100 % eid av Arcus-Gruppen og overtok eierskapet til merke varene og fabrikkanlegget i Aalborg fra Pernod Ricard fra 4. januar Det Danske Spiritus Kompagni ble etablert som vårt danske salgsselskap for Aalborg, Brøndums og Gammel Dansk, og eies av Arcus-Gruppen og Fleming Karberg Familie holding med 50 % hver. TYSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV AALBORG OG MALTESERKREUZ Den offisielle meldingen fra tyske konkurransemyndigheter konkluderte med at Arcus-Gruppens overtakelse av varemerkene Aalborg og Malteserkreuz godkjennes.

4 4 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Arcus-Gruppen 2012: Sterk topplinjevekst, betydelige engangskostnader Arcus-Gruppen leverte i 2012 et forretningsmessig resultat som fratrukket engangskostnader forbundet med flytting og oppstart på Gjelleråsen er det beste i konsernets historie ble et år med sterk topplinjevekst, og et resultat på 5,8 MNOK (EBIT). Nedgangen fra 116,8 MNOK i 2011 skyldes betydelige engangskostnader i forbindelse med flytting og igangkjøring av konsernets nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen. Den underliggende driften viste god framgang, og resultatet justert for engangskostnader ble 176,6 MNOK. Konsernet hadde vekst både i vinområdet og brennevinsområdet, mens forretningsområde Distribusjon leverte svake tall etter betydelige oppstartsproblemer våren og sommeren Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 958,2 MNOK, en økning på 168,7 MNOK (9,4 %) sammenlignet med Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Det er igangsatt en robust plan for å bringe distribusjonsvirksomheten tilbake til lønnsomhet i løpet av 2013.

5 5 DRIFTSINNTEKTER MNOK 1 958,2 ANTALL ANSATTE 441 EBIT (justert for ekstraordinære effekter) MNOK 176,6 Nøkkeltall 2012 Arcus-Gruppen Konsern Dri sinntekter MNOK 1 958, , , , ,4 Herav dri sinntekter utenfor Norge MNOK 977,6 912,1 832,4 718,7 584,2 EBITDA MNOK 39,9 145,9 162,4 192,3 173,8 EBIT MNOK 5,8 116,8 132,6 163,8 144,8 EBIT justert for ekstraordinære effekter MNOK 176,6 170,5 132,6 96,3 85,0 Resultatgrad % 0,3 6,5 8,1 10,9 11,1 Antall ansa e antall DRIFTSINNTEKTER EBIT JUSTERT FOR EKSTRAORDINÆRE EFFEKTER ANTALL ANSATTE MNOK MNOK ANTALL Menn Kvinner

6 6 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Om Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er repre sen tert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus-Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Arcus-Gruppen er 100 % eid av Arcus-Gruppen Holding AS. Hovedeiere i Arcus-Gruppen Holding er det svenske investerings selskapet Ratos AB (83,5 %) og Hoff SA (9,9 %), resterende del av aksjene eies av enkeltmedlemmer av konsern ledelsen og styret. Morselskapet, Arcus-Gruppen AS, har det strategiske og styrings messige ansvaret overfor datterselskapene og utfører i tillegg konsern funksjoner som regnskap, finans- og eiendomsforvaltning, IT, HR og kommunikasjon. Arcus-Gruppen har hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune rett nord for Oslo. Forretningsstruktur Arcus-Gruppen Holding AS ARCUS-GRUPPEN AS Finans, IT, HR, Kommunikasjon Forretningsområde Brennevin Forretningsområde Vin Forretningsområde Distribusjon Arcus AS Arcus Sweden AB Arcus Finland OY Arcus Denmark A/S Det Danske Spiritus Kompagni (50 %) Tiffon SA (34%) Arcus Wine Brands AS Vinordia AS Symposium Wines AS Excellars AS Vingruppen AB Vinum OY Vectura AS

7 7

8 8 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Vår visjon: Best på vin og brennevin i Norden Arcus-Gruppens strategiske mål er å bli best på vin og brennevin i Norden. Dette uttrykkes gjennom vår visjon, og konkretiseres gjennom konsernets nye strategiske plan, Strategi 2016, som ble vedtatt av styret i september VÅR VISJON: Sammen skal vi bli best på vin og brennevin i Norden! Vår visjon er vår overordnede veiviser og beskriver retningen for konsernet fram mot Den er knyttet til å levere på fire hovedområder: Gjennom kommersielt entreprenør skap skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, gjennom effektiv drift skal vi skape vekst i vår EBIT - margin, gjennom å bygge sterke merkevarer skal vi øke vår verdiandel i det nordiske markedet, og vi skal forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. VÅR MISJON: Vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden. Vår misjon handler om hva vi skal være for våre kunder, og hvordan vi skal opptre i den daglige forretningsvirksomheten i konsernet. Vi brenner for våre kunder og våre produkter, og vi vil skape de gode opplevelsene enten det gjelder smak, nytelse og hygge eller presise leveranser og det gode kundemøtet. Vi er eksperter på nordisk brennevin, og gjennom vårt omfattende nettverk av produsenter av kvalitetsvin skal vi sørge for at våre kunder får tilgang til verdens beste viner. VÅRE VERDIER: Markedsfokusert: Vi lykkes fordi kunder, forbrukere og konkurrenter er i fokus i hver beslutning vi tar. Målrettet: Vi lykkes fordi vi tør å satse høyt, og sammen gir vi alt for å oppnå våre ambisiøse mål. Samlet: Vi lykkes fordi vi står sammen, respekterer hverandre, og arbeider effektivt på tvers av konsernet.

9 9 Strategi 2016 Arbeidet med Strategi 2016 startet høsten 2011 og pågikk gjennom store deler av Strategien ble endelig godkjent av styret i september Målet med strategiprosessen har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig og slik optimaliserer avkastningen til våre eiere. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen utvikles til den ledende nordiske aktøren innen vin og brennevin. Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Strategi 2016 peker ut fire hovedområder for den videre utviklingen av konsernet: Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Innenfor disse områdene er det lagt opp til et stort antall oppgaver og initiativer som skal gjennomføres i konsernets forretnings områder i perioden fram til Blant de viktigste er fortsatt organisk vekst innenfor vin og brennevin, forsterket satsing på oppkjøp i enkeltmarkeder i Norden, videre utvikling av merkevarene fra De Danske Spritfabrikker i Danmark, Tyskland og internasjonalt, vekststrategi for Vikingfjord i USA, innføring av beste praksis-løsninger på Gjelleråsen og leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

10 10 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg: 2012 Fornyelse og nordisk vekst «Det er på mange måter et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i 2013.» «Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i vin- og brennevinsmarkedene.» 2012 har vært et fornyelsens år for Arcus-Gruppen. Vi har gjennomført ferdigstillelse av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen nøyaktig etter tidsplan og budsjett. Dette anlegget er et av Europas mest moderne anlegg for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. Og i juli signerte vi avtale med Pernod Ricard om kjøp av de danske merkevarene Aalborg og Gammel Dansk, et kjøp som gjør Arcus-Gruppen til markedsleder på brennevin i Danmark, og verdens ledende akevittprodusent. Samtidig har vi utviklet en ambisiøs konsernstrategi, Strategi 2016, og basert på denne strategien har vi etablert en ny verdiplattform for konsernet spisset gjennom vår nye visjon: SAMMEN SKAL VI BLI BEST PÅ VIN OG BRENNEVIN I NORDEN Årsresultatet for 2012 viser oss at forny else koster. Det var tatt høyde for betydelige ekstra kostnader forbundet med flytting og oppstart av vårt nye anlegg på Gjelleråsen. Men vi opplevde betydelig større igangsettings problemer enn forventet, og derav følgende svikt i leveransene våren Ved inngangen til 2013 er det iverksatt en omfattende plan som skal snu distribusjonsvirksomhetens resultat fra minus til pluss. Både vin- og brennevinsområdet leverte betydelig volumvekst og de beste resultatene i konsernets historie. Vinområdet økte også sine markedsandeler, og i løpet av 2012 er Arcus-Gruppen blitt markedsleder på vin i Sverige. Ser vi bort fra engangs kostnadene som følge av igangkjøring av Gjelleråsen-anlegget, leverer konsernet det beste års resultatet i konsernets historie. STRATEGI 2016 På mange måter vil jeg si at det er et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i Vi har ikke bare flyttet til et nytt anlegg, vi har startet en fornyelse av Arcus-Gruppen, der vi tar med oss det beste fra vår lange historie og fører det inn i fremtiden ved hjelp av moderne utstyr og de muligheter vårt nye anlegg gir. En viktig del av konsernets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi. Dette har vært en omfattende prosess som vi startet høsten 2011, og som har pågått gjennom store deler av I løpet av prosessen har alle konsernets forretningsområder gjennomført grundige analyser og diskusjoner for å fastsette ambisjoner og mål, og samtidig definert hovedområder for videre vekst og utvikling. I løpet av prosessen er det også foretatt betydelige organisasjonsmessige endringer for å tilpasse forretningsområder og konsernet til vår nye forretningsstrategi. Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i de nordiske vin- og brennevinsmarkedene, samt Tyskland og USA. Den innsikten gir oss et godt grunnlag for å styre konsernets virksomhet mot de produktkategorier og kundegrupper som gir best grunnlag for lønnsom vekst. Målet med strategiarbeidet har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen etableres på et helt nytt nivå når det gjelder konkurransekraft, resultater og finansiell styrke. Det er grunnlaget for den kommende veksten og lønnsomheten. Mot 2016 ser jeg for meg et Arcus-Gruppen som utvikler seg til å bli den beste nordiske vin- og brennevinsaktøren.

11 11 «En viktig del av konsenets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi.» Med det mener jeg ikke nødvendigvis den største i volum, men den mest lønnsomme og effektive, med sterke vin- og brennevinsposisjoner i alle nordiske land. Vi har pekt ut fire strategiske fokusområder som skal bringe oss til denne posisjonen: Kommersielt entreprenørskap hvorav årets kjøp av merkevarene Aalborg og Gammel Dansk er et av mange initiativ Bygge sterke nordiske merkevarer, både på brennevin og vin Effektiv drift, primært gjennom vårt nye, topp moderne anlegg på Gjelleråsen Medarbeiderengasjement, ved å bygge en kommersiell og pro-aktiv konsernkultur Hvert av disse fire fokusområdene er knyttet til konkrete mål. I løpet av perioden frem til 2016 skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, vi skal skape vekst i vår EBIT-margin, vi skal øke vår verdiandel i det nordiske markedet. Og sist, men ikke minst: Vi skal systematisk arbeide med å forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. Disse målene skal vi oppnå gjennom systematisk arbeid, og hoveddelen av EBIT-veksten skal vi hente innen brennevins området. Kjøpet av Aalborg og Gammel Dansk bidrar allerede fra 2013 til en betydelig vekst både for konsernets topp- og bunnlinje. I tillegg ser vi betydelige vekstmuligheter i Sverige og Finland. EBIT-marginen skal også bedres gjennom arbeid med kostnadsreduserende tiltak i verdikjeden på Gjelleråsen og ved å utnytte våre ressurser i enda større grad VEKST OG LØNNSOMHET Vin- og brennevinsbransjen i Norge og Norden står overfor flere utfordringer også i årene fremover. Vi tror på fortsatt moderat vekst i vinkonsumet i Norge, Sverige og Finland, mens brennevins volumet ventes å fortsette nedgangen. Vår vekst skal først og fremst skapes gjennom økte markedsandeler, koblet med kjøp av sterke merkevarer og overtakelse av agenturer.

12 12 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg taler til medarbeiderne på innvielsesfesten på Gjelleråsen 15. juni I 2013 skal konsernet skape økt inntjening på vin i Norden gjennom organisk vekst og oppkjøp. Vi skal vokse videre på vin både i Sverige og Norge, der vi allerede er markedsledere. I tillegg skal vi kapre nye markedsandeler i Finland. Dette er en viktig del av vår nordiske vinstrategi, der vi primært skaper vekst gjennom å vinne listinger i de statlige detaljmonopolene i disse landene. Det gjør vi gjennom vår kjennskap til forbrukerpreferanser i hvert enkelt land, der vi bruker våre gode relasjoner til noen av verdens fremste vinprodusenter til å skreddersy vår vinportefølje mot de enkelte markedene. På brennevin skal vi skape økt inntjening gjennom en vellykket implementering av oppkjøpet av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk som trer i kraft fra januar Med dette kjøpet etablerer vi Arcus-Gruppen som markedsleder på brennevin i Danmark, samtidig som vi styrker vår posisjon på akevitt i Tyskland. De nyopprettede datterselskapene Arcus Denmark, som eier merkevarene og fabrikken i Aalborg, og Det Danske Spiritus Kompagni, som er vårt nye salgsselskap i Danmark, er viktige elementer i denne implementeringen. I tillegg fortsetter vi posisjoneringen av Vikingfjord vodka i USA sammen med vår partner Kobrand. Her forventer vi å fortsette vår volumvekst betydelig i 2013, i tråd med den vekststrategien som ble lagt i ET NYTT ARCUS-GRUPPEN Gjennom den fornyelsesprosessen som nå er i gang ser jeg konturene av et nytt Arcus-Gruppen. Vi ser allerede nå de første resultatene av det som vokser frem av vår fornyelsesprosess: Vi har bygget et helt nytt og topp moderne anlegg her på Gjelleråsen der det fortsatt er et stort potensial for utvikling og forbedring. Vi ser et Arcus-Gruppen med en tydelig nordisk tilstedeværelse, der vi allerede er markeds ledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark. Og vi ser et konsern med en ambisiøs og tydelig vekststrategi, Strategi 2016, som tydeliggjør vårt potensial for økt lønnsomhet. Som konsernsjef er jeg stolt og imponert over mine medarbeideres engasjement for fremtiden, og for fornyelse. En riktig stor takk til alle dere som har kjempet hardt i året som ligger bak oss. Jeg er overbevist om at de kommende årene i konsernet vil bli en fantastisk reise. Otto Drakenberg Konsernsjef «Vi er allerede markedsledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark.»

13 Et anlegg for fremtiden 13 Gjelleråsen et anlegg for fremtiden Nord-Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin ble tatt i bruk av Arcus-Gruppen i mai Anlegget hadde en budsjettramme på 1150 MNOK, og ble levert nøyaktig på budsjett og tidsplan. 300 medarbeidere deltar på innvielsesfesten 15. juni Fatlageret inneholder 8500 fat, her ligger til enhver tid mer enn 4 millioner liter akevitt til modning. - Dette er et anlegg for fremtiden. Det nye Gjelleråsen-anlegget vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapet og virkeliggjøre konsernets store vekstambisjoner i Norden og internasjonalt, uttalte konsernsjef Otto Drakenberg i forbindelse med innvielsen av anlegget 15. juni GJELLERÅSEN ET GODT VALG -I et logistisk perspektiv er Gjelleråsen et meget godt valg, like ved Rv 4 mot Nittedal og med kort avstand til E6. Ikke alle kommuner ønsker større industribedrifter velkommen, men det gjør Nittedal. De har vært en god og profesjonell partner å forholde seg til, sier prosjektdirektør Erik Bern. Det er flere industrigiganter som har sett de fordelene med logistikk, trafikk og tilgjengelighet som beliggenheten på Gjelleråsen gir. Både Ringnes, Diplom-Is og Würth er allerede godt etablerte nabobedrifter. MER VEKST Det gamle anlegget på Hasle ble åpnet i 1933, men Arcus-Gruppens vekst ambisjoner var ikke sammenfallende med eldre bygnings masse og utviklings potensialet i Oslo. Vi flytter fra ca kvm på Hasle til vel halvparten her oppe. Men hvis vi regner med ekspansjon målt i liter og økt driftstid, kalkulerer vi med å kunne oppnå 30 prosent mer effektivitet nå, påpeker Bern. MASSEFLYTTING OG GEOTERMISK ENERGI Tomta på 114 dekar ble kjøpt ferdig planert. Fra den bratte, nordvendte åssiden ble det

14 14 Et anlegg for Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen fremtiden tatt ut ca. en million kubikkmeter stein og jordmasser i bakkant, og lagt i fremkant av skråningen som planering. Det er gått med kilo armering og kubikkmeter betong i prosjektet. I en egen entreprise er det boret 91 brønner ned til 300 meters dybde. Geoenergianlegget utnyttes som et hybridanlegg på sommeren der kjøling av bygget kommer som en tilleggseffekt. PRODUKSJON/PROSESS, DISTRI BUSJON OG FELLES KONTORBYGG Produksjonsdelen av anlegget inneholder et helt nytt prosessanlegg, et fatlager for modning av akevitt og et nytt og avansert tapperi. Totalkapasiteten er 30 millioner liter vin og brennevin i året. Distribusjonsdelen omfatter et helt nytt høytlager som inneholder lagerplasser for ferdigvarer, men også for innsatsvarer til produksjonen. Totalt er det plass til ca paller. I tillegg er det etablert et importmottak med delvis automatisert depalletering, og et plukklager for høy- og lavfrekvente varer. Total distribusjonskapasitet er på rundt 60 millioner liter vin, brennevin og øl i året. I front, beliggende med et fantastisk utsyn mot Romeriksåsene, ligger et tre etasjers fellesbygg. Her ligger kontorer, kantiner, Tapperiet inneholder 6 tappekolonner med en samlet kapasitet på ca 30 millioner liter pr år. auditorier og andre fellesfunksjoner. I tillegg er det gitt plass til Arcus Opplevelse, med utstilling og prøverom. ET ANLEGG FOR FREMTIDEN Den nye fabrikken på Gjelleråsen er Nord- Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin. Samtidig holdes de gamle tradisjonsrike fremstillingsmetodene for norsk akevitt i hevd. Fabrikken har en størrelse på ca kvm, og en samlet investeringsramme på MNOK. Den dekker en grunnflate på nærmere kvm, eller nesten 6 fotballbaner. Fullføringen av anlegget har skjedd nøyaktig etter tidsplanen og budsjettet som ble vedtatt av selskapets styre i Plukklageret leverer mer enn 50 milli oner liter vin, brennevin og øl pr år. H.M. DRONNING SONJA DELTOK VED INNVIELSEN Etter 78 år på Hasle ved Økern i Oslo, flyttet Arcus-Gruppen hele sin virksomhet til Gjelleråsen i Nittedal kommune. Den offisielle innvielsen av anlegget fant sted fredag 15. juni. H.M. Dronning Sonja var til stede ved arrangementet sammen med mer enn 250 inviterte gjester. Her blir H.M. Dronningen ønsket velkommen av styreleder Kaare Frydenberg i Arcus-Gruppen.

15 15 Arcus-Gruppen en ledende markedsaktør Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

16 16 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Gjelleråsen-anlegget gir en betydelig effektivisering av konsernets drift. Arcus-Gruppen og markedet Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus- Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Hovedselskapene i konsernet består av morselskapet Arcus-Gruppen AS og datter selskapene Arcus AS, Arcus Wine Brands AS, Vinordia AS, Symposium Wines AS, Excellars AS (51 %), Vingruppen i Norden AB (90,7 %), Vectura AS, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, Arcus Denmark A/S og Det Danske Spiritus Kompagni A/S (50 %). Morselskapet utfører konsernfunksjoner som økonomi og finans, IT, forretningsutvikling, eiendoms forvaltning, kommunikasjon og HR. Konsernet eier deler av den franske cognacprodusenten Tiffon SA (34 %) og det finske selskapet Vinum Oy (eies 33 % gjennom Vingruppen i Norden AB). Forretningsområde Brennevin importerer, produserer, tapper, markedsfører og selger brennevin til statlige monopolutsalg, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen,

17 17 tax-free og utvalgte eksportmarkeder. Forretningsområde Vin importerer, markedsfører og selger vin i samme salgskanaler som forretningsområdet brennevin. Forretningsområde Distribusjon ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Konsernets egne produkter står for omlag 31 % av selskapets driftsinntekter. Arcus-Gruppen flyttet virksomheten til sitt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen i Nittedal kommune i mai VIN OG BRENNEVINSMARKEDET I NORDEN Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store statseide detaljmonopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet. Monopolene har enerett til alt salg av vin og brennevin og til dels øl/sterkøl til private forbrukere. De enkelte monopolene styrer markedstilgangen gjennom egne innkjøpsordninger som skal sikre rettferdig konkurranse mellom alle produsenter og importører i markedene. Detaljmonopolene er alle begrunnet ut fra sosiale hensyn, for å regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelighet, priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan importører og produsenter selge direkte til serveringssteder med skjenkebevilling (Horeca). Grovt sett selges rundt 90 % av volumet off-trade (gjennom monopolene) og ca 10 % on-trade (Horeca). I Danmark selges vin og brennevin til forbruker gjennom dagligvarehandelen. Det er de store dagligvarekjedene, med Dansk Supermarked og Coop i spissen, som er ansvarlig for salget til forbruker. Kjedene styrer markedstilgangen gjennom avtaler. Omsetningen er preget av sterk priskonkurranse og deltakelse i kampanjer i kjederegi er svært viktig for å drive volumer. Restaurantbransjen i Danmark er betydelig, men består av mange, små og selvstendige aktører og få kjeder. Til tross for monopolordningene i Sverige, Finland og Norge omsettes store vin- og brennevinsvolumer gjennom andre kanaler. Grensehandelen er omfattende som følge av relativt store forskjeller i avgiftsnivå mellom landene, og særlig mellom de nordiske land og Tyskland/Baltikum. I alle de nordiske land er det også en stor og økende reisehandel gjennom duty-free shops på flyplasser og fergeruter. KONKURRANSESITUASJONEN Monopolene stiller krav til aktørene om landsomfattende distribusjon, og i alle de nordiske land drives hoveddelen av grossistvirksomheten i bransjen gjennom et lite antall høyt spesialiserte logistikkselskaper. I Norge er Arcus-Gruppen klar markedsleder gjennom datterselskapet Vectura med over 50 % markedsandel. I tillegg finnes det mindre aktører som VSD og Cuveco. Sverige er dominert av Lagena og Green Cargo, mens i Finland er ME Group den største aktøren. Disse selskapene er stort sett produktnøytrale, og leverer logistikk- og distribusjonstjenester til monopolene og Horeca for flere konkurrerende importører og produsenter. Det finnes et stadig økende antall nordiske produsenter av vin og brennevin. De største, som Arcus-Gruppen i Norge og Altia i Sverige og Finland er selskaper som tidligere er skilt ut fra alkoholmonopolene i de enkelte land, da disse også var ansvarlige for produksjonsleddet. I Sverige, Finland og Norge finnes det i tillegg lokale fruktvin produsenter, og mindre nisjeprodusenter av brennevin hovedsakelig vodka, akevitt og whisky. Den alt overveiende delen av vinomsetningen er basert på importører, som gjennom agenturavtaler importerer, markedsfører og selger utenlandske produsenters merker i de nordiske land. I Arcus-Gruppen er Vingruppen i Norden, Vinordia, Symposium Wines og Excellars alle eksempler på slike importselskaper. Det finnes også aktører som importerer vin i bulk og utvikler, tapper og markedsfører egne vinmerker for det nordiske markedet. Arcus Wine Brands er et slikt selskap. Noen aktører utvikler også egne brands som tappes hos produsenten eller andre leietappere. ARCUS-GRUPPENS POSISJON Arcus-Gruppen er Norges største produsent og leverandør av brennevin med en markedsandel på 32,6 % i Selskapets produktportefølje innenfor akevitt med blant annet Lysholm Linie og «Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store, statseide monopolene.»

18 18 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Fra innvielsen av Gjelleråsen-anlegget 15. juni Gammel Opland er markedsleder i Norge og har viktige posisjoner i Tyskland, Danmark og Sverige. Braastad cognac er Nordens mestselgende cognacmerke og har nr 2-posisjonen i Norge og er blant de tre største cognacmerkene i Danmark og Sverige. I tillegg eksporteres merket til Asia. Vikingfjord vodka er markedsleder i Norge og er nå under gjenoppbygging i USA med ny importør. Med kjøpet av De Danske Spritfabrikker og merkevarene Aalborg Akvavit, Gammel Dansk og Malteserkreuz vil Arcus-Gruppen etablere seg som markedsleder i Danmark i 2013 gjennom salgsselskapet Det Danske Spiritus Kompagni, og styrke posisjonen betydelig i Tyskland. Arcus-Gruppen er markedsleder i det norske vinmarkedet med en markedsandel på 18,0 %. I løpet av 2012 ble konsernet også markedsleder i Sverige gjennom datterselskapet Vingruppen i Norden AB med en markedsandel på 10,5 %. Arcus- Gruppen er også etablert i vinmarkedet i Finland gjennom Arcus Finland Oy og Vingruppen i Norden AB. Arcus-Gruppen er markedsleder i Norge innen distribusjon og logistikktjenester for vin og brennevin til Vinmonopolet og hotell og restaurantnæringen og hadde i 2012 en markedsandel på Vinmonopolet på 52,1 %. INNOVASJON OG FORRETNINGS- UTVIKLING Arcus-Gruppen har de siste årene satset store ressurser på innovasjon og forretningsutvikling har vært et viktig og ekspansivt år for konsernet, med overtakelse og innflytting i det nye Gjelleråsen -anlegget. Flyttingen muliggjør en betydelig effektivisering av konsernets drift på områdene produksjon og distribusjon /logistikk. Kjøpet av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard er gjennomført med virkning fra 4. januar Etter overtagelsen blir Arcus-Gruppen verdens største akevittleverandør og den største brennevinsaktøren i Danmark, og styrker posisjonen betydelig i Tyskland. På produktsiden planlegges det betydelige økninger i markedsinvesteringene i 2013 og de kommende årene. Disse konsentreres i første rekke om akevittkategorien i Norden og Tyskland og det amerikanske vodkamarkedet.

19 19 Våre forretningsområder Arcus-Gruppen driver sin virksomhet innen de tre forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon. Konsernet fortsetter å styrke sin posisjon i det nordiske markedet. Salget av vin økte med 13,3 % og salget av brennevin økte med 9,4 %. Oppstartsproblemer preger resultatene i distribusjonsområdet i 2012.

20 20 Forretningsområde: Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Brennevin Forretningsområde: Brennevin DRIFTSINNTEKTER MNOK 647,1 Arcus-Gruppens salg av brennevin økte med 9,4 % i verdi og 7,1 % i volum i 2012 til tross for et fallende nordisk brennevinsmarked. Veksten er drevet av en kraftig økning av salget til USA, fortsatt oppgang i DFTR (Duty-Free & Travel Retail) og en god utvikling i Sverige og Tyskland. Nedgang i volum i Norge trekker ned, men motveies av en verdivekst grunnet økte priser. Betydelige engangskostnader knyttet til flytting til ny fabrikk på Gjelleråsen førte imidlertid til en betydelig reduksjon i EBIT sammenliknet med 2011.

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer