Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende markedsaktør 15 Forretningsområder 19 Brennevin 20 Vin 26 Distribusjon 32 Vårt samfunnsansvar 37 Eierstyring og selskapsledelse 45 Eierstyring og selskapsledelse 46 Styrets medlemmer 48 Konsernledelsen 49 Styrets årsberetning Regnskap og noter 53 Konsernregnskap med noter 54 Selskapsregnskap med noter 93 Revisors beretning 108 Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf Mediekontakt: Konserndirektør Kommunikasjon Per Bjørkum Tlf Foto: Arcus-Gruppen, Christian Hatt, Anders Henriksen, Kolonihagen, Terje Løchen, Jon Ivar Søhus, Erik Fuglseth, Jan Thomas Espedal, Kilian Munch/Gyro AS Design og produksjon: signatur.no (120611)

3 Arcus-Gruppen i korte trekk 3 «Gjelleråsen-anlegget ble offisielt innviet 15. juni 2012, med H.M. Dronning Sonja til stede som æresgjest.» KONSOLIDERINGSÅR FOR ARCUS-GRUPPEN Arcus-Gruppens resultat for 2011 ble offentliggjort 17. februar, og viste ny omsetningsrekord. Salgsinntektene (eksklusive alkoholavgifter) økte med 10,4 % og ble 1 804,5 MNOK, opp fra 1 634,4 MNOK i Konsernets driftsresultat (EBIT) falt til 116,8 MNOK fra 132,6 MNOK i Nedgangen skyldes ekstrakostnader forbundet med flyttingen til Gjelleråsen. Den underliggende driften viste en positiv utvikling. OPPSTARTSPROBLEMER FOR VECTURA Til tross for omfattende forhåndstesting oppsto store forsinkelser i ordreplukkingen knyttet til oppstart av full drift av anlegget fra tirsdag 10. april. Det ble gjennom hele våren arbeidet intenst med å få løst problemene. Leveringssituasjonen ble gradvis normalisert i løpet av mai og juni. Viktigste hendelser i 2012 KONSERNET SAMLET PÅ GJELLERÅSEN Etter gradvis overføring av distribusjon og produksjon til Gjelleråsen i perioden januar til april, ble hele konsernet samlet på Gjelleråsen fra mandag 7. mai. Det nye anlegget er Nord-Europas mest moderne i sitt slag for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. ARCUS-GRUPPEN KJØPER DE DANSKE SPRITFABRIKKER Arcus-Gruppen signerte 13. juli en avtale om å kjøpe De Danske Spritfabrikker med varemerkene Aalborg Akvavit, Brøndums, Gammel Dansk og Malteser fra franske Pernod Ricard. Med dette kjøpet blir Arcus-Gruppen verdens ledende akevittprodusent, og blir også markedsleder på brennevin i Danmark og akevitt i Tyskland. H.M. DRONNING SONJA BESØKER GJELLERÅSEN 15. juni ble Gjelleråsen-anlegget offisielt innviet med 250 spesielt inviterte gjester fra inn- og utland, med H.M. Dronning Sonja som æresgjest. Dronningen med følge deltok på en kort omvisning på anlegget med besøk på fatlageret som et høydepunkt. Samme kveld ble innvielsen feiret av 300 entusiastiske med arbeidere, med underholdning og stor gallamiddag. DANSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV DE DANSKE SPRITFABRIKKER Danske konkurransemyndigheter meldte 26. september at overtakelsen av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard godkjennes. Arcus- Gruppen må imidlertid fraselge akevittmerket Brøndums, fordi konsernet ellers ville fått en for dominerende posisjon i det danske markedet. ÅRETS JULEAKEVITT LANSERES Arcus-Gruppen lanserte i oktober årets juleakevitt den 25. i rekken på Kulinarisk Akademi foran et omfattende pressekorps. Gilde Juleaquavit 2012 blir betegnet som «den beste noensinne»! Arcus- Gruppens akevitter topper også i 2012 de aller fleste tester. ARCUS-GRUPPEN TILSLUTTER SEG FNS GLOBAL COMPACT Konsernet foretok i november innmelding i FNs Global Compact, som er den førende internasjonale standarden for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Innmeldingen er et ledd i konsernets CSR-strategi, og innebærer blant annet at konsernet forplikter seg til årlig rapportering om sitt arbeid med samfunnsansvar. NYE DATTERSELSKAPER I DANMARK Arcus-Gruppen opprettet i desember to nye datterselskaper i Danmark. Arcus Denmark A/S er 100 % eid av Arcus-Gruppen og overtok eierskapet til merke varene og fabrikkanlegget i Aalborg fra Pernod Ricard fra 4. januar Det Danske Spiritus Kompagni ble etablert som vårt danske salgsselskap for Aalborg, Brøndums og Gammel Dansk, og eies av Arcus-Gruppen og Fleming Karberg Familie holding med 50 % hver. TYSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV AALBORG OG MALTESERKREUZ Den offisielle meldingen fra tyske konkurransemyndigheter konkluderte med at Arcus-Gruppens overtakelse av varemerkene Aalborg og Malteserkreuz godkjennes.

4 4 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Arcus-Gruppen 2012: Sterk topplinjevekst, betydelige engangskostnader Arcus-Gruppen leverte i 2012 et forretningsmessig resultat som fratrukket engangskostnader forbundet med flytting og oppstart på Gjelleråsen er det beste i konsernets historie ble et år med sterk topplinjevekst, og et resultat på 5,8 MNOK (EBIT). Nedgangen fra 116,8 MNOK i 2011 skyldes betydelige engangskostnader i forbindelse med flytting og igangkjøring av konsernets nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen. Den underliggende driften viste god framgang, og resultatet justert for engangskostnader ble 176,6 MNOK. Konsernet hadde vekst både i vinområdet og brennevinsområdet, mens forretningsområde Distribusjon leverte svake tall etter betydelige oppstartsproblemer våren og sommeren Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 958,2 MNOK, en økning på 168,7 MNOK (9,4 %) sammenlignet med Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Det er igangsatt en robust plan for å bringe distribusjonsvirksomheten tilbake til lønnsomhet i løpet av 2013.

5 5 DRIFTSINNTEKTER MNOK 1 958,2 ANTALL ANSATTE 441 EBIT (justert for ekstraordinære effekter) MNOK 176,6 Nøkkeltall 2012 Arcus-Gruppen Konsern Dri sinntekter MNOK 1 958, , , , ,4 Herav dri sinntekter utenfor Norge MNOK 977,6 912,1 832,4 718,7 584,2 EBITDA MNOK 39,9 145,9 162,4 192,3 173,8 EBIT MNOK 5,8 116,8 132,6 163,8 144,8 EBIT justert for ekstraordinære effekter MNOK 176,6 170,5 132,6 96,3 85,0 Resultatgrad % 0,3 6,5 8,1 10,9 11,1 Antall ansa e antall DRIFTSINNTEKTER EBIT JUSTERT FOR EKSTRAORDINÆRE EFFEKTER ANTALL ANSATTE MNOK MNOK ANTALL Menn Kvinner

6 6 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Om Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er repre sen tert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus-Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Arcus-Gruppen er 100 % eid av Arcus-Gruppen Holding AS. Hovedeiere i Arcus-Gruppen Holding er det svenske investerings selskapet Ratos AB (83,5 %) og Hoff SA (9,9 %), resterende del av aksjene eies av enkeltmedlemmer av konsern ledelsen og styret. Morselskapet, Arcus-Gruppen AS, har det strategiske og styrings messige ansvaret overfor datterselskapene og utfører i tillegg konsern funksjoner som regnskap, finans- og eiendomsforvaltning, IT, HR og kommunikasjon. Arcus-Gruppen har hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune rett nord for Oslo. Forretningsstruktur Arcus-Gruppen Holding AS ARCUS-GRUPPEN AS Finans, IT, HR, Kommunikasjon Forretningsområde Brennevin Forretningsområde Vin Forretningsområde Distribusjon Arcus AS Arcus Sweden AB Arcus Finland OY Arcus Denmark A/S Det Danske Spiritus Kompagni (50 %) Tiffon SA (34%) Arcus Wine Brands AS Vinordia AS Symposium Wines AS Excellars AS Vingruppen AB Vinum OY Vectura AS

7 7

8 8 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Vår visjon: Best på vin og brennevin i Norden Arcus-Gruppens strategiske mål er å bli best på vin og brennevin i Norden. Dette uttrykkes gjennom vår visjon, og konkretiseres gjennom konsernets nye strategiske plan, Strategi 2016, som ble vedtatt av styret i september VÅR VISJON: Sammen skal vi bli best på vin og brennevin i Norden! Vår visjon er vår overordnede veiviser og beskriver retningen for konsernet fram mot Den er knyttet til å levere på fire hovedområder: Gjennom kommersielt entreprenør skap skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, gjennom effektiv drift skal vi skape vekst i vår EBIT - margin, gjennom å bygge sterke merkevarer skal vi øke vår verdiandel i det nordiske markedet, og vi skal forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. VÅR MISJON: Vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden. Vår misjon handler om hva vi skal være for våre kunder, og hvordan vi skal opptre i den daglige forretningsvirksomheten i konsernet. Vi brenner for våre kunder og våre produkter, og vi vil skape de gode opplevelsene enten det gjelder smak, nytelse og hygge eller presise leveranser og det gode kundemøtet. Vi er eksperter på nordisk brennevin, og gjennom vårt omfattende nettverk av produsenter av kvalitetsvin skal vi sørge for at våre kunder får tilgang til verdens beste viner. VÅRE VERDIER: Markedsfokusert: Vi lykkes fordi kunder, forbrukere og konkurrenter er i fokus i hver beslutning vi tar. Målrettet: Vi lykkes fordi vi tør å satse høyt, og sammen gir vi alt for å oppnå våre ambisiøse mål. Samlet: Vi lykkes fordi vi står sammen, respekterer hverandre, og arbeider effektivt på tvers av konsernet.

9 9 Strategi 2016 Arbeidet med Strategi 2016 startet høsten 2011 og pågikk gjennom store deler av Strategien ble endelig godkjent av styret i september Målet med strategiprosessen har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig og slik optimaliserer avkastningen til våre eiere. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen utvikles til den ledende nordiske aktøren innen vin og brennevin. Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Strategi 2016 peker ut fire hovedområder for den videre utviklingen av konsernet: Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Innenfor disse områdene er det lagt opp til et stort antall oppgaver og initiativer som skal gjennomføres i konsernets forretnings områder i perioden fram til Blant de viktigste er fortsatt organisk vekst innenfor vin og brennevin, forsterket satsing på oppkjøp i enkeltmarkeder i Norden, videre utvikling av merkevarene fra De Danske Spritfabrikker i Danmark, Tyskland og internasjonalt, vekststrategi for Vikingfjord i USA, innføring av beste praksis-løsninger på Gjelleråsen og leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

10 10 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg: 2012 Fornyelse og nordisk vekst «Det er på mange måter et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i 2013.» «Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i vin- og brennevinsmarkedene.» 2012 har vært et fornyelsens år for Arcus-Gruppen. Vi har gjennomført ferdigstillelse av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen nøyaktig etter tidsplan og budsjett. Dette anlegget er et av Europas mest moderne anlegg for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. Og i juli signerte vi avtale med Pernod Ricard om kjøp av de danske merkevarene Aalborg og Gammel Dansk, et kjøp som gjør Arcus-Gruppen til markedsleder på brennevin i Danmark, og verdens ledende akevittprodusent. Samtidig har vi utviklet en ambisiøs konsernstrategi, Strategi 2016, og basert på denne strategien har vi etablert en ny verdiplattform for konsernet spisset gjennom vår nye visjon: SAMMEN SKAL VI BLI BEST PÅ VIN OG BRENNEVIN I NORDEN Årsresultatet for 2012 viser oss at forny else koster. Det var tatt høyde for betydelige ekstra kostnader forbundet med flytting og oppstart av vårt nye anlegg på Gjelleråsen. Men vi opplevde betydelig større igangsettings problemer enn forventet, og derav følgende svikt i leveransene våren Ved inngangen til 2013 er det iverksatt en omfattende plan som skal snu distribusjonsvirksomhetens resultat fra minus til pluss. Både vin- og brennevinsområdet leverte betydelig volumvekst og de beste resultatene i konsernets historie. Vinområdet økte også sine markedsandeler, og i løpet av 2012 er Arcus-Gruppen blitt markedsleder på vin i Sverige. Ser vi bort fra engangs kostnadene som følge av igangkjøring av Gjelleråsen-anlegget, leverer konsernet det beste års resultatet i konsernets historie. STRATEGI 2016 På mange måter vil jeg si at det er et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i Vi har ikke bare flyttet til et nytt anlegg, vi har startet en fornyelse av Arcus-Gruppen, der vi tar med oss det beste fra vår lange historie og fører det inn i fremtiden ved hjelp av moderne utstyr og de muligheter vårt nye anlegg gir. En viktig del av konsernets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi. Dette har vært en omfattende prosess som vi startet høsten 2011, og som har pågått gjennom store deler av I løpet av prosessen har alle konsernets forretningsområder gjennomført grundige analyser og diskusjoner for å fastsette ambisjoner og mål, og samtidig definert hovedområder for videre vekst og utvikling. I løpet av prosessen er det også foretatt betydelige organisasjonsmessige endringer for å tilpasse forretningsområder og konsernet til vår nye forretningsstrategi. Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i de nordiske vin- og brennevinsmarkedene, samt Tyskland og USA. Den innsikten gir oss et godt grunnlag for å styre konsernets virksomhet mot de produktkategorier og kundegrupper som gir best grunnlag for lønnsom vekst. Målet med strategiarbeidet har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen etableres på et helt nytt nivå når det gjelder konkurransekraft, resultater og finansiell styrke. Det er grunnlaget for den kommende veksten og lønnsomheten. Mot 2016 ser jeg for meg et Arcus-Gruppen som utvikler seg til å bli den beste nordiske vin- og brennevinsaktøren.

11 11 «En viktig del av konsenets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi.» Med det mener jeg ikke nødvendigvis den største i volum, men den mest lønnsomme og effektive, med sterke vin- og brennevinsposisjoner i alle nordiske land. Vi har pekt ut fire strategiske fokusområder som skal bringe oss til denne posisjonen: Kommersielt entreprenørskap hvorav årets kjøp av merkevarene Aalborg og Gammel Dansk er et av mange initiativ Bygge sterke nordiske merkevarer, både på brennevin og vin Effektiv drift, primært gjennom vårt nye, topp moderne anlegg på Gjelleråsen Medarbeiderengasjement, ved å bygge en kommersiell og pro-aktiv konsernkultur Hvert av disse fire fokusområdene er knyttet til konkrete mål. I løpet av perioden frem til 2016 skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, vi skal skape vekst i vår EBIT-margin, vi skal øke vår verdiandel i det nordiske markedet. Og sist, men ikke minst: Vi skal systematisk arbeide med å forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. Disse målene skal vi oppnå gjennom systematisk arbeid, og hoveddelen av EBIT-veksten skal vi hente innen brennevins området. Kjøpet av Aalborg og Gammel Dansk bidrar allerede fra 2013 til en betydelig vekst både for konsernets topp- og bunnlinje. I tillegg ser vi betydelige vekstmuligheter i Sverige og Finland. EBIT-marginen skal også bedres gjennom arbeid med kostnadsreduserende tiltak i verdikjeden på Gjelleråsen og ved å utnytte våre ressurser i enda større grad VEKST OG LØNNSOMHET Vin- og brennevinsbransjen i Norge og Norden står overfor flere utfordringer også i årene fremover. Vi tror på fortsatt moderat vekst i vinkonsumet i Norge, Sverige og Finland, mens brennevins volumet ventes å fortsette nedgangen. Vår vekst skal først og fremst skapes gjennom økte markedsandeler, koblet med kjøp av sterke merkevarer og overtakelse av agenturer.

12 12 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg taler til medarbeiderne på innvielsesfesten på Gjelleråsen 15. juni I 2013 skal konsernet skape økt inntjening på vin i Norden gjennom organisk vekst og oppkjøp. Vi skal vokse videre på vin både i Sverige og Norge, der vi allerede er markedsledere. I tillegg skal vi kapre nye markedsandeler i Finland. Dette er en viktig del av vår nordiske vinstrategi, der vi primært skaper vekst gjennom å vinne listinger i de statlige detaljmonopolene i disse landene. Det gjør vi gjennom vår kjennskap til forbrukerpreferanser i hvert enkelt land, der vi bruker våre gode relasjoner til noen av verdens fremste vinprodusenter til å skreddersy vår vinportefølje mot de enkelte markedene. På brennevin skal vi skape økt inntjening gjennom en vellykket implementering av oppkjøpet av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk som trer i kraft fra januar Med dette kjøpet etablerer vi Arcus-Gruppen som markedsleder på brennevin i Danmark, samtidig som vi styrker vår posisjon på akevitt i Tyskland. De nyopprettede datterselskapene Arcus Denmark, som eier merkevarene og fabrikken i Aalborg, og Det Danske Spiritus Kompagni, som er vårt nye salgsselskap i Danmark, er viktige elementer i denne implementeringen. I tillegg fortsetter vi posisjoneringen av Vikingfjord vodka i USA sammen med vår partner Kobrand. Her forventer vi å fortsette vår volumvekst betydelig i 2013, i tråd med den vekststrategien som ble lagt i ET NYTT ARCUS-GRUPPEN Gjennom den fornyelsesprosessen som nå er i gang ser jeg konturene av et nytt Arcus-Gruppen. Vi ser allerede nå de første resultatene av det som vokser frem av vår fornyelsesprosess: Vi har bygget et helt nytt og topp moderne anlegg her på Gjelleråsen der det fortsatt er et stort potensial for utvikling og forbedring. Vi ser et Arcus-Gruppen med en tydelig nordisk tilstedeværelse, der vi allerede er markeds ledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark. Og vi ser et konsern med en ambisiøs og tydelig vekststrategi, Strategi 2016, som tydeliggjør vårt potensial for økt lønnsomhet. Som konsernsjef er jeg stolt og imponert over mine medarbeideres engasjement for fremtiden, og for fornyelse. En riktig stor takk til alle dere som har kjempet hardt i året som ligger bak oss. Jeg er overbevist om at de kommende årene i konsernet vil bli en fantastisk reise. Otto Drakenberg Konsernsjef «Vi er allerede markedsledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark.»

13 Et anlegg for fremtiden 13 Gjelleråsen et anlegg for fremtiden Nord-Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin ble tatt i bruk av Arcus-Gruppen i mai Anlegget hadde en budsjettramme på 1150 MNOK, og ble levert nøyaktig på budsjett og tidsplan. 300 medarbeidere deltar på innvielsesfesten 15. juni Fatlageret inneholder 8500 fat, her ligger til enhver tid mer enn 4 millioner liter akevitt til modning. - Dette er et anlegg for fremtiden. Det nye Gjelleråsen-anlegget vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapet og virkeliggjøre konsernets store vekstambisjoner i Norden og internasjonalt, uttalte konsernsjef Otto Drakenberg i forbindelse med innvielsen av anlegget 15. juni GJELLERÅSEN ET GODT VALG -I et logistisk perspektiv er Gjelleråsen et meget godt valg, like ved Rv 4 mot Nittedal og med kort avstand til E6. Ikke alle kommuner ønsker større industribedrifter velkommen, men det gjør Nittedal. De har vært en god og profesjonell partner å forholde seg til, sier prosjektdirektør Erik Bern. Det er flere industrigiganter som har sett de fordelene med logistikk, trafikk og tilgjengelighet som beliggenheten på Gjelleråsen gir. Både Ringnes, Diplom-Is og Würth er allerede godt etablerte nabobedrifter. MER VEKST Det gamle anlegget på Hasle ble åpnet i 1933, men Arcus-Gruppens vekst ambisjoner var ikke sammenfallende med eldre bygnings masse og utviklings potensialet i Oslo. Vi flytter fra ca kvm på Hasle til vel halvparten her oppe. Men hvis vi regner med ekspansjon målt i liter og økt driftstid, kalkulerer vi med å kunne oppnå 30 prosent mer effektivitet nå, påpeker Bern. MASSEFLYTTING OG GEOTERMISK ENERGI Tomta på 114 dekar ble kjøpt ferdig planert. Fra den bratte, nordvendte åssiden ble det

14 14 Et anlegg for Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen fremtiden tatt ut ca. en million kubikkmeter stein og jordmasser i bakkant, og lagt i fremkant av skråningen som planering. Det er gått med kilo armering og kubikkmeter betong i prosjektet. I en egen entreprise er det boret 91 brønner ned til 300 meters dybde. Geoenergianlegget utnyttes som et hybridanlegg på sommeren der kjøling av bygget kommer som en tilleggseffekt. PRODUKSJON/PROSESS, DISTRI BUSJON OG FELLES KONTORBYGG Produksjonsdelen av anlegget inneholder et helt nytt prosessanlegg, et fatlager for modning av akevitt og et nytt og avansert tapperi. Totalkapasiteten er 30 millioner liter vin og brennevin i året. Distribusjonsdelen omfatter et helt nytt høytlager som inneholder lagerplasser for ferdigvarer, men også for innsatsvarer til produksjonen. Totalt er det plass til ca paller. I tillegg er det etablert et importmottak med delvis automatisert depalletering, og et plukklager for høy- og lavfrekvente varer. Total distribusjonskapasitet er på rundt 60 millioner liter vin, brennevin og øl i året. I front, beliggende med et fantastisk utsyn mot Romeriksåsene, ligger et tre etasjers fellesbygg. Her ligger kontorer, kantiner, Tapperiet inneholder 6 tappekolonner med en samlet kapasitet på ca 30 millioner liter pr år. auditorier og andre fellesfunksjoner. I tillegg er det gitt plass til Arcus Opplevelse, med utstilling og prøverom. ET ANLEGG FOR FREMTIDEN Den nye fabrikken på Gjelleråsen er Nord- Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin. Samtidig holdes de gamle tradisjonsrike fremstillingsmetodene for norsk akevitt i hevd. Fabrikken har en størrelse på ca kvm, og en samlet investeringsramme på MNOK. Den dekker en grunnflate på nærmere kvm, eller nesten 6 fotballbaner. Fullføringen av anlegget har skjedd nøyaktig etter tidsplanen og budsjettet som ble vedtatt av selskapets styre i Plukklageret leverer mer enn 50 milli oner liter vin, brennevin og øl pr år. H.M. DRONNING SONJA DELTOK VED INNVIELSEN Etter 78 år på Hasle ved Økern i Oslo, flyttet Arcus-Gruppen hele sin virksomhet til Gjelleråsen i Nittedal kommune. Den offisielle innvielsen av anlegget fant sted fredag 15. juni. H.M. Dronning Sonja var til stede ved arrangementet sammen med mer enn 250 inviterte gjester. Her blir H.M. Dronningen ønsket velkommen av styreleder Kaare Frydenberg i Arcus-Gruppen.

15 15 Arcus-Gruppen en ledende markedsaktør Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

16 16 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Gjelleråsen-anlegget gir en betydelig effektivisering av konsernets drift. Arcus-Gruppen og markedet Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus- Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Hovedselskapene i konsernet består av morselskapet Arcus-Gruppen AS og datter selskapene Arcus AS, Arcus Wine Brands AS, Vinordia AS, Symposium Wines AS, Excellars AS (51 %), Vingruppen i Norden AB (90,7 %), Vectura AS, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, Arcus Denmark A/S og Det Danske Spiritus Kompagni A/S (50 %). Morselskapet utfører konsernfunksjoner som økonomi og finans, IT, forretningsutvikling, eiendoms forvaltning, kommunikasjon og HR. Konsernet eier deler av den franske cognacprodusenten Tiffon SA (34 %) og det finske selskapet Vinum Oy (eies 33 % gjennom Vingruppen i Norden AB). Forretningsområde Brennevin importerer, produserer, tapper, markedsfører og selger brennevin til statlige monopolutsalg, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen,

17 17 tax-free og utvalgte eksportmarkeder. Forretningsområde Vin importerer, markedsfører og selger vin i samme salgskanaler som forretningsområdet brennevin. Forretningsområde Distribusjon ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Konsernets egne produkter står for omlag 31 % av selskapets driftsinntekter. Arcus-Gruppen flyttet virksomheten til sitt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen i Nittedal kommune i mai VIN OG BRENNEVINSMARKEDET I NORDEN Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store statseide detaljmonopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet. Monopolene har enerett til alt salg av vin og brennevin og til dels øl/sterkøl til private forbrukere. De enkelte monopolene styrer markedstilgangen gjennom egne innkjøpsordninger som skal sikre rettferdig konkurranse mellom alle produsenter og importører i markedene. Detaljmonopolene er alle begrunnet ut fra sosiale hensyn, for å regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelighet, priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan importører og produsenter selge direkte til serveringssteder med skjenkebevilling (Horeca). Grovt sett selges rundt 90 % av volumet off-trade (gjennom monopolene) og ca 10 % on-trade (Horeca). I Danmark selges vin og brennevin til forbruker gjennom dagligvarehandelen. Det er de store dagligvarekjedene, med Dansk Supermarked og Coop i spissen, som er ansvarlig for salget til forbruker. Kjedene styrer markedstilgangen gjennom avtaler. Omsetningen er preget av sterk priskonkurranse og deltakelse i kampanjer i kjederegi er svært viktig for å drive volumer. Restaurantbransjen i Danmark er betydelig, men består av mange, små og selvstendige aktører og få kjeder. Til tross for monopolordningene i Sverige, Finland og Norge omsettes store vin- og brennevinsvolumer gjennom andre kanaler. Grensehandelen er omfattende som følge av relativt store forskjeller i avgiftsnivå mellom landene, og særlig mellom de nordiske land og Tyskland/Baltikum. I alle de nordiske land er det også en stor og økende reisehandel gjennom duty-free shops på flyplasser og fergeruter. KONKURRANSESITUASJONEN Monopolene stiller krav til aktørene om landsomfattende distribusjon, og i alle de nordiske land drives hoveddelen av grossistvirksomheten i bransjen gjennom et lite antall høyt spesialiserte logistikkselskaper. I Norge er Arcus-Gruppen klar markedsleder gjennom datterselskapet Vectura med over 50 % markedsandel. I tillegg finnes det mindre aktører som VSD og Cuveco. Sverige er dominert av Lagena og Green Cargo, mens i Finland er ME Group den største aktøren. Disse selskapene er stort sett produktnøytrale, og leverer logistikk- og distribusjonstjenester til monopolene og Horeca for flere konkurrerende importører og produsenter. Det finnes et stadig økende antall nordiske produsenter av vin og brennevin. De største, som Arcus-Gruppen i Norge og Altia i Sverige og Finland er selskaper som tidligere er skilt ut fra alkoholmonopolene i de enkelte land, da disse også var ansvarlige for produksjonsleddet. I Sverige, Finland og Norge finnes det i tillegg lokale fruktvin produsenter, og mindre nisjeprodusenter av brennevin hovedsakelig vodka, akevitt og whisky. Den alt overveiende delen av vinomsetningen er basert på importører, som gjennom agenturavtaler importerer, markedsfører og selger utenlandske produsenters merker i de nordiske land. I Arcus-Gruppen er Vingruppen i Norden, Vinordia, Symposium Wines og Excellars alle eksempler på slike importselskaper. Det finnes også aktører som importerer vin i bulk og utvikler, tapper og markedsfører egne vinmerker for det nordiske markedet. Arcus Wine Brands er et slikt selskap. Noen aktører utvikler også egne brands som tappes hos produsenten eller andre leietappere. ARCUS-GRUPPENS POSISJON Arcus-Gruppen er Norges største produsent og leverandør av brennevin med en markedsandel på 32,6 % i Selskapets produktportefølje innenfor akevitt med blant annet Lysholm Linie og «Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store, statseide monopolene.»

18 18 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Fra innvielsen av Gjelleråsen-anlegget 15. juni Gammel Opland er markedsleder i Norge og har viktige posisjoner i Tyskland, Danmark og Sverige. Braastad cognac er Nordens mestselgende cognacmerke og har nr 2-posisjonen i Norge og er blant de tre største cognacmerkene i Danmark og Sverige. I tillegg eksporteres merket til Asia. Vikingfjord vodka er markedsleder i Norge og er nå under gjenoppbygging i USA med ny importør. Med kjøpet av De Danske Spritfabrikker og merkevarene Aalborg Akvavit, Gammel Dansk og Malteserkreuz vil Arcus-Gruppen etablere seg som markedsleder i Danmark i 2013 gjennom salgsselskapet Det Danske Spiritus Kompagni, og styrke posisjonen betydelig i Tyskland. Arcus-Gruppen er markedsleder i det norske vinmarkedet med en markedsandel på 18,0 %. I løpet av 2012 ble konsernet også markedsleder i Sverige gjennom datterselskapet Vingruppen i Norden AB med en markedsandel på 10,5 %. Arcus- Gruppen er også etablert i vinmarkedet i Finland gjennom Arcus Finland Oy og Vingruppen i Norden AB. Arcus-Gruppen er markedsleder i Norge innen distribusjon og logistikktjenester for vin og brennevin til Vinmonopolet og hotell og restaurantnæringen og hadde i 2012 en markedsandel på Vinmonopolet på 52,1 %. INNOVASJON OG FORRETNINGS- UTVIKLING Arcus-Gruppen har de siste årene satset store ressurser på innovasjon og forretningsutvikling har vært et viktig og ekspansivt år for konsernet, med overtakelse og innflytting i det nye Gjelleråsen -anlegget. Flyttingen muliggjør en betydelig effektivisering av konsernets drift på områdene produksjon og distribusjon /logistikk. Kjøpet av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard er gjennomført med virkning fra 4. januar Etter overtagelsen blir Arcus-Gruppen verdens største akevittleverandør og den største brennevinsaktøren i Danmark, og styrker posisjonen betydelig i Tyskland. På produktsiden planlegges det betydelige økninger i markedsinvesteringene i 2013 og de kommende årene. Disse konsentreres i første rekke om akevittkategorien i Norden og Tyskland og det amerikanske vodkamarkedet.

19 19 Våre forretningsområder Arcus-Gruppen driver sin virksomhet innen de tre forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon. Konsernet fortsetter å styrke sin posisjon i det nordiske markedet. Salget av vin økte med 13,3 % og salget av brennevin økte med 9,4 %. Oppstartsproblemer preger resultatene i distribusjonsområdet i 2012.

20 20 Forretningsområde: Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Brennevin Forretningsområde: Brennevin DRIFTSINNTEKTER MNOK 647,1 Arcus-Gruppens salg av brennevin økte med 9,4 % i verdi og 7,1 % i volum i 2012 til tross for et fallende nordisk brennevinsmarked. Veksten er drevet av en kraftig økning av salget til USA, fortsatt oppgang i DFTR (Duty-Free & Travel Retail) og en god utvikling i Sverige og Tyskland. Nedgang i volum i Norge trekker ned, men motveies av en verdivekst grunnet økte priser. Betydelige engangskostnader knyttet til flytting til ny fabrikk på Gjelleråsen førte imidlertid til en betydelig reduksjon i EBIT sammenliknet med 2011.

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Viktige produktlanseringer i 2009

Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015 Arcus-Gruppen Holding AS Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan Tlf +47 67 06 50 00 post@arcusgruppen.no www.arcusgruppen.no Facebook: ArcusGruppen Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2010 Viktige produktlanseringer i 2010 Braastad My Selection Ekstra modnet Gilde Juleaquavit Løitens Single Cask fat nr 6125 Vikingfjord Vodka Cocktails Mojito Gibson s Gin

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Arcus ASA. Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan. Tlf Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016

Arcus ASA. Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan. Tlf Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016 Arcus ASA Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan Tlf +47 67 06 50 00 post@arcus.no www.arcus.no Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016 2 ipdf BRUKSANVISNING Dette dokumentet er en interaktiv PDF

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015 Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015 2 3 KORT OPPSUMMERT Forretningsstruktur FORRETNINGSSTRUKTUR INNHOLD Ratos (83,4 %) Hoff (9,9 %) Andre (6,7 %) KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina Ålesund 24.08.2017 Espen Hanson Nordic Group Bodø Boston Bergen Trondheim Hovedkontor: Nordic Group AS Dronningens Gate 15 7401 Trondheim Leverandører Nordic

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 / Foreløpige tall 2008 27/02/2009 Hovedpunkter i 2008 Driftsinntektene økte med MNOK 1 853 (7%) sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 20/05/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 81 (1 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av oppkjøp og påskeeffekten Driftsinntektene

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016 1 3. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 / Foreløpige tall 2009 19/02/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene i 2009 var MNOK 1 549 (5,4%) lavere enn i 2008, hovedsakelig som konsekvens av volumfall

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 1 Agenda 1. halvår 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 Agenda

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist Økologiske Norgården Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist 2008 2 01.11.2010 2 Hvordan kan vi bli bedre???? Hvorfor ikke Hvem 01.11.2010 4 01.11.2010 5 2009 01.11.2010 6 En

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal /10/2009

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal /10/2009 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 29/10/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene per 3. kvartal var MNOK 610 (2,9%) lavere enn for samme periode i fjor, hovedsakelig som konsekvens av volumfall og

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer