Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende markedsaktør 15 Forretningsområder 19 Brennevin 20 Vin 26 Distribusjon 32 Vårt samfunnsansvar 37 Eierstyring og selskapsledelse 45 Eierstyring og selskapsledelse 46 Styrets medlemmer 48 Konsernledelsen 49 Styrets årsberetning Regnskap og noter 53 Konsernregnskap med noter 54 Selskapsregnskap med noter 93 Revisors beretning 108 Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan Tlf Mediekontakt: Konserndirektør Kommunikasjon Per Bjørkum Tlf Foto: Arcus-Gruppen, Christian Hatt, Anders Henriksen, Kolonihagen, Terje Løchen, Jon Ivar Søhus, Erik Fuglseth, Jan Thomas Espedal, Kilian Munch/Gyro AS Design og produksjon: signatur.no (120611)

3 Arcus-Gruppen i korte trekk 3 «Gjelleråsen-anlegget ble offisielt innviet 15. juni 2012, med H.M. Dronning Sonja til stede som æresgjest.» KONSOLIDERINGSÅR FOR ARCUS-GRUPPEN Arcus-Gruppens resultat for 2011 ble offentliggjort 17. februar, og viste ny omsetningsrekord. Salgsinntektene (eksklusive alkoholavgifter) økte med 10,4 % og ble 1 804,5 MNOK, opp fra 1 634,4 MNOK i Konsernets driftsresultat (EBIT) falt til 116,8 MNOK fra 132,6 MNOK i Nedgangen skyldes ekstrakostnader forbundet med flyttingen til Gjelleråsen. Den underliggende driften viste en positiv utvikling. OPPSTARTSPROBLEMER FOR VECTURA Til tross for omfattende forhåndstesting oppsto store forsinkelser i ordreplukkingen knyttet til oppstart av full drift av anlegget fra tirsdag 10. april. Det ble gjennom hele våren arbeidet intenst med å få løst problemene. Leveringssituasjonen ble gradvis normalisert i løpet av mai og juni. Viktigste hendelser i 2012 KONSERNET SAMLET PÅ GJELLERÅSEN Etter gradvis overføring av distribusjon og produksjon til Gjelleråsen i perioden januar til april, ble hele konsernet samlet på Gjelleråsen fra mandag 7. mai. Det nye anlegget er Nord-Europas mest moderne i sitt slag for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. ARCUS-GRUPPEN KJØPER DE DANSKE SPRITFABRIKKER Arcus-Gruppen signerte 13. juli en avtale om å kjøpe De Danske Spritfabrikker med varemerkene Aalborg Akvavit, Brøndums, Gammel Dansk og Malteser fra franske Pernod Ricard. Med dette kjøpet blir Arcus-Gruppen verdens ledende akevittprodusent, og blir også markedsleder på brennevin i Danmark og akevitt i Tyskland. H.M. DRONNING SONJA BESØKER GJELLERÅSEN 15. juni ble Gjelleråsen-anlegget offisielt innviet med 250 spesielt inviterte gjester fra inn- og utland, med H.M. Dronning Sonja som æresgjest. Dronningen med følge deltok på en kort omvisning på anlegget med besøk på fatlageret som et høydepunkt. Samme kveld ble innvielsen feiret av 300 entusiastiske med arbeidere, med underholdning og stor gallamiddag. DANSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV DE DANSKE SPRITFABRIKKER Danske konkurransemyndigheter meldte 26. september at overtakelsen av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard godkjennes. Arcus- Gruppen må imidlertid fraselge akevittmerket Brøndums, fordi konsernet ellers ville fått en for dominerende posisjon i det danske markedet. ÅRETS JULEAKEVITT LANSERES Arcus-Gruppen lanserte i oktober årets juleakevitt den 25. i rekken på Kulinarisk Akademi foran et omfattende pressekorps. Gilde Juleaquavit 2012 blir betegnet som «den beste noensinne»! Arcus- Gruppens akevitter topper også i 2012 de aller fleste tester. ARCUS-GRUPPEN TILSLUTTER SEG FNS GLOBAL COMPACT Konsernet foretok i november innmelding i FNs Global Compact, som er den førende internasjonale standarden for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Innmeldingen er et ledd i konsernets CSR-strategi, og innebærer blant annet at konsernet forplikter seg til årlig rapportering om sitt arbeid med samfunnsansvar. NYE DATTERSELSKAPER I DANMARK Arcus-Gruppen opprettet i desember to nye datterselskaper i Danmark. Arcus Denmark A/S er 100 % eid av Arcus-Gruppen og overtok eierskapet til merke varene og fabrikkanlegget i Aalborg fra Pernod Ricard fra 4. januar Det Danske Spiritus Kompagni ble etablert som vårt danske salgsselskap for Aalborg, Brøndums og Gammel Dansk, og eies av Arcus-Gruppen og Fleming Karberg Familie holding med 50 % hver. TYSKE MYNDIGHETER GODKJENNER OVERTAKELSEN AV AALBORG OG MALTESERKREUZ Den offisielle meldingen fra tyske konkurransemyndigheter konkluderte med at Arcus-Gruppens overtakelse av varemerkene Aalborg og Malteserkreuz godkjennes.

4 4 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Arcus-Gruppen 2012: Sterk topplinjevekst, betydelige engangskostnader Arcus-Gruppen leverte i 2012 et forretningsmessig resultat som fratrukket engangskostnader forbundet med flytting og oppstart på Gjelleråsen er det beste i konsernets historie ble et år med sterk topplinjevekst, og et resultat på 5,8 MNOK (EBIT). Nedgangen fra 116,8 MNOK i 2011 skyldes betydelige engangskostnader i forbindelse med flytting og igangkjøring av konsernets nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen. Den underliggende driften viste god framgang, og resultatet justert for engangskostnader ble 176,6 MNOK. Konsernet hadde vekst både i vinområdet og brennevinsområdet, mens forretningsområde Distribusjon leverte svake tall etter betydelige oppstartsproblemer våren og sommeren Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 958,2 MNOK, en økning på 168,7 MNOK (9,4 %) sammenlignet med Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Det er igangsatt en robust plan for å bringe distribusjonsvirksomheten tilbake til lønnsomhet i løpet av 2013.

5 5 DRIFTSINNTEKTER MNOK 1 958,2 ANTALL ANSATTE 441 EBIT (justert for ekstraordinære effekter) MNOK 176,6 Nøkkeltall 2012 Arcus-Gruppen Konsern Dri sinntekter MNOK 1 958, , , , ,4 Herav dri sinntekter utenfor Norge MNOK 977,6 912,1 832,4 718,7 584,2 EBITDA MNOK 39,9 145,9 162,4 192,3 173,8 EBIT MNOK 5,8 116,8 132,6 163,8 144,8 EBIT justert for ekstraordinære effekter MNOK 176,6 170,5 132,6 96,3 85,0 Resultatgrad % 0,3 6,5 8,1 10,9 11,1 Antall ansa e antall DRIFTSINNTEKTER EBIT JUSTERT FOR EKSTRAORDINÆRE EFFEKTER ANTALL ANSATTE MNOK MNOK ANTALL Menn Kvinner

6 6 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Om Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er repre sen tert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus-Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Arcus-Gruppen er 100 % eid av Arcus-Gruppen Holding AS. Hovedeiere i Arcus-Gruppen Holding er det svenske investerings selskapet Ratos AB (83,5 %) og Hoff SA (9,9 %), resterende del av aksjene eies av enkeltmedlemmer av konsern ledelsen og styret. Morselskapet, Arcus-Gruppen AS, har det strategiske og styrings messige ansvaret overfor datterselskapene og utfører i tillegg konsern funksjoner som regnskap, finans- og eiendomsforvaltning, IT, HR og kommunikasjon. Arcus-Gruppen har hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal kommune rett nord for Oslo. Forretningsstruktur Arcus-Gruppen Holding AS ARCUS-GRUPPEN AS Finans, IT, HR, Kommunikasjon Forretningsområde Brennevin Forretningsområde Vin Forretningsområde Distribusjon Arcus AS Arcus Sweden AB Arcus Finland OY Arcus Denmark A/S Det Danske Spiritus Kompagni (50 %) Tiffon SA (34%) Arcus Wine Brands AS Vinordia AS Symposium Wines AS Excellars AS Vingruppen AB Vinum OY Vectura AS

7 7

8 8 Arcus-Gruppen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen i korte trekk Vår visjon: Best på vin og brennevin i Norden Arcus-Gruppens strategiske mål er å bli best på vin og brennevin i Norden. Dette uttrykkes gjennom vår visjon, og konkretiseres gjennom konsernets nye strategiske plan, Strategi 2016, som ble vedtatt av styret i september VÅR VISJON: Sammen skal vi bli best på vin og brennevin i Norden! Vår visjon er vår overordnede veiviser og beskriver retningen for konsernet fram mot Den er knyttet til å levere på fire hovedområder: Gjennom kommersielt entreprenør skap skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, gjennom effektiv drift skal vi skape vekst i vår EBIT - margin, gjennom å bygge sterke merkevarer skal vi øke vår verdiandel i det nordiske markedet, og vi skal forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. VÅR MISJON: Vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden. Vår misjon handler om hva vi skal være for våre kunder, og hvordan vi skal opptre i den daglige forretningsvirksomheten i konsernet. Vi brenner for våre kunder og våre produkter, og vi vil skape de gode opplevelsene enten det gjelder smak, nytelse og hygge eller presise leveranser og det gode kundemøtet. Vi er eksperter på nordisk brennevin, og gjennom vårt omfattende nettverk av produsenter av kvalitetsvin skal vi sørge for at våre kunder får tilgang til verdens beste viner. VÅRE VERDIER: Markedsfokusert: Vi lykkes fordi kunder, forbrukere og konkurrenter er i fokus i hver beslutning vi tar. Målrettet: Vi lykkes fordi vi tør å satse høyt, og sammen gir vi alt for å oppnå våre ambisiøse mål. Samlet: Vi lykkes fordi vi står sammen, respekterer hverandre, og arbeider effektivt på tvers av konsernet.

9 9 Strategi 2016 Arbeidet med Strategi 2016 startet høsten 2011 og pågikk gjennom store deler av Strategien ble endelig godkjent av styret i september Målet med strategiprosessen har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig og slik optimaliserer avkastningen til våre eiere. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen utvikles til den ledende nordiske aktøren innen vin og brennevin. Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Strategi 2016 peker ut fire hovedområder for den videre utviklingen av konsernet: Kommersielt entreprenørskap Sterke nordiske merkevarer Effektiv drift Medarbeiderengasjement Innenfor disse områdene er det lagt opp til et stort antall oppgaver og initiativer som skal gjennomføres i konsernets forretnings områder i perioden fram til Blant de viktigste er fortsatt organisk vekst innenfor vin og brennevin, forsterket satsing på oppkjøp i enkeltmarkeder i Norden, videre utvikling av merkevarene fra De Danske Spritfabrikker i Danmark, Tyskland og internasjonalt, vekststrategi for Vikingfjord i USA, innføring av beste praksis-løsninger på Gjelleråsen og leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

10 10 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg: 2012 Fornyelse og nordisk vekst «Det er på mange måter et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i 2013.» «Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i vin- og brennevinsmarkedene.» 2012 har vært et fornyelsens år for Arcus-Gruppen. Vi har gjennomført ferdigstillelse av vårt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen nøyaktig etter tidsplan og budsjett. Dette anlegget er et av Europas mest moderne anlegg for produksjon og distribusjon av vin og brennevin. Og i juli signerte vi avtale med Pernod Ricard om kjøp av de danske merkevarene Aalborg og Gammel Dansk, et kjøp som gjør Arcus-Gruppen til markedsleder på brennevin i Danmark, og verdens ledende akevittprodusent. Samtidig har vi utviklet en ambisiøs konsernstrategi, Strategi 2016, og basert på denne strategien har vi etablert en ny verdiplattform for konsernet spisset gjennom vår nye visjon: SAMMEN SKAL VI BLI BEST PÅ VIN OG BRENNEVIN I NORDEN Årsresultatet for 2012 viser oss at forny else koster. Det var tatt høyde for betydelige ekstra kostnader forbundet med flytting og oppstart av vårt nye anlegg på Gjelleråsen. Men vi opplevde betydelig større igangsettings problemer enn forventet, og derav følgende svikt i leveransene våren Ved inngangen til 2013 er det iverksatt en omfattende plan som skal snu distribusjonsvirksomhetens resultat fra minus til pluss. Både vin- og brennevinsområdet leverte betydelig volumvekst og de beste resultatene i konsernets historie. Vinområdet økte også sine markedsandeler, og i løpet av 2012 er Arcus-Gruppen blitt markedsleder på vin i Sverige. Ser vi bort fra engangs kostnadene som følge av igangkjøring av Gjelleråsen-anlegget, leverer konsernet det beste års resultatet i konsernets historie. STRATEGI 2016 På mange måter vil jeg si at det er et nytt Arcus-Gruppen som møter våre kunder og samarbeidspartnere i Vi har ikke bare flyttet til et nytt anlegg, vi har startet en fornyelse av Arcus-Gruppen, der vi tar med oss det beste fra vår lange historie og fører det inn i fremtiden ved hjelp av moderne utstyr og de muligheter vårt nye anlegg gir. En viktig del av konsernets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi. Dette har vært en omfattende prosess som vi startet høsten 2011, og som har pågått gjennom store deler av I løpet av prosessen har alle konsernets forretningsområder gjennomført grundige analyser og diskusjoner for å fastsette ambisjoner og mål, og samtidig definert hovedområder for videre vekst og utvikling. I løpet av prosessen er det også foretatt betydelige organisasjonsmessige endringer for å tilpasse forretningsområder og konsernet til vår nye forretningsstrategi. Vår nye Strategi 2016 er basert på grundig analyse og innsikt i de nordiske vin- og brennevinsmarkedene, samt Tyskland og USA. Den innsikten gir oss et godt grunnlag for å styre konsernets virksomhet mot de produktkategorier og kundegrupper som gir best grunnlag for lønnsom vekst. Målet med strategiarbeidet har vært å definere områder for lønnsom og bærekraftig vekst for å sikre at konsernet bruker sine ressurser riktig. Gjennom Strategi 2016 skal Arcus-Gruppen etableres på et helt nytt nivå når det gjelder konkurransekraft, resultater og finansiell styrke. Det er grunnlaget for den kommende veksten og lønnsomheten. Mot 2016 ser jeg for meg et Arcus-Gruppen som utvikler seg til å bli den beste nordiske vin- og brennevinsaktøren.

11 11 «En viktig del av konsenets fornyelsesprosess har vært utviklingen av vår nye konsernstrategi.» Med det mener jeg ikke nødvendigvis den største i volum, men den mest lønnsomme og effektive, med sterke vin- og brennevinsposisjoner i alle nordiske land. Vi har pekt ut fire strategiske fokusområder som skal bringe oss til denne posisjonen: Kommersielt entreprenørskap hvorav årets kjøp av merkevarene Aalborg og Gammel Dansk er et av mange initiativ Bygge sterke nordiske merkevarer, både på brennevin og vin Effektiv drift, primært gjennom vårt nye, topp moderne anlegg på Gjelleråsen Medarbeiderengasjement, ved å bygge en kommersiell og pro-aktiv konsernkultur Hvert av disse fire fokusområdene er knyttet til konkrete mål. I løpet av perioden frem til 2016 skal vi skape kraftig vekst i konsernets EBIT, vi skal skape vekst i vår EBIT-margin, vi skal øke vår verdiandel i det nordiske markedet. Og sist, men ikke minst: Vi skal systematisk arbeide med å forbedre vårt medarbeiderengasjement slik at vi er blant de beste i Norden på dette området. Disse målene skal vi oppnå gjennom systematisk arbeid, og hoveddelen av EBIT-veksten skal vi hente innen brennevins området. Kjøpet av Aalborg og Gammel Dansk bidrar allerede fra 2013 til en betydelig vekst både for konsernets topp- og bunnlinje. I tillegg ser vi betydelige vekstmuligheter i Sverige og Finland. EBIT-marginen skal også bedres gjennom arbeid med kostnadsreduserende tiltak i verdikjeden på Gjelleråsen og ved å utnytte våre ressurser i enda større grad VEKST OG LØNNSOMHET Vin- og brennevinsbransjen i Norge og Norden står overfor flere utfordringer også i årene fremover. Vi tror på fortsatt moderat vekst i vinkonsumet i Norge, Sverige og Finland, mens brennevins volumet ventes å fortsette nedgangen. Vår vekst skal først og fremst skapes gjennom økte markedsandeler, koblet med kjøp av sterke merkevarer og overtakelse av agenturer.

12 12 Konsernsjefen Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen har ordet Konsernsjef Otto Drakenberg taler til medarbeiderne på innvielsesfesten på Gjelleråsen 15. juni I 2013 skal konsernet skape økt inntjening på vin i Norden gjennom organisk vekst og oppkjøp. Vi skal vokse videre på vin både i Sverige og Norge, der vi allerede er markedsledere. I tillegg skal vi kapre nye markedsandeler i Finland. Dette er en viktig del av vår nordiske vinstrategi, der vi primært skaper vekst gjennom å vinne listinger i de statlige detaljmonopolene i disse landene. Det gjør vi gjennom vår kjennskap til forbrukerpreferanser i hvert enkelt land, der vi bruker våre gode relasjoner til noen av verdens fremste vinprodusenter til å skreddersy vår vinportefølje mot de enkelte markedene. På brennevin skal vi skape økt inntjening gjennom en vellykket implementering av oppkjøpet av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk som trer i kraft fra januar Med dette kjøpet etablerer vi Arcus-Gruppen som markedsleder på brennevin i Danmark, samtidig som vi styrker vår posisjon på akevitt i Tyskland. De nyopprettede datterselskapene Arcus Denmark, som eier merkevarene og fabrikken i Aalborg, og Det Danske Spiritus Kompagni, som er vårt nye salgsselskap i Danmark, er viktige elementer i denne implementeringen. I tillegg fortsetter vi posisjoneringen av Vikingfjord vodka i USA sammen med vår partner Kobrand. Her forventer vi å fortsette vår volumvekst betydelig i 2013, i tråd med den vekststrategien som ble lagt i ET NYTT ARCUS-GRUPPEN Gjennom den fornyelsesprosessen som nå er i gang ser jeg konturene av et nytt Arcus-Gruppen. Vi ser allerede nå de første resultatene av det som vokser frem av vår fornyelsesprosess: Vi har bygget et helt nytt og topp moderne anlegg her på Gjelleråsen der det fortsatt er et stort potensial for utvikling og forbedring. Vi ser et Arcus-Gruppen med en tydelig nordisk tilstedeværelse, der vi allerede er markeds ledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark. Og vi ser et konsern med en ambisiøs og tydelig vekststrategi, Strategi 2016, som tydeliggjør vårt potensial for økt lønnsomhet. Som konsernsjef er jeg stolt og imponert over mine medarbeideres engasjement for fremtiden, og for fornyelse. En riktig stor takk til alle dere som har kjempet hardt i året som ligger bak oss. Jeg er overbevist om at de kommende årene i konsernet vil bli en fantastisk reise. Otto Drakenberg Konsernsjef «Vi er allerede markedsledere på vin i Norge og Sverige, og på brennevin i Norge og Danmark.»

13 Et anlegg for fremtiden 13 Gjelleråsen et anlegg for fremtiden Nord-Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin ble tatt i bruk av Arcus-Gruppen i mai Anlegget hadde en budsjettramme på 1150 MNOK, og ble levert nøyaktig på budsjett og tidsplan. 300 medarbeidere deltar på innvielsesfesten 15. juni Fatlageret inneholder 8500 fat, her ligger til enhver tid mer enn 4 millioner liter akevitt til modning. - Dette er et anlegg for fremtiden. Det nye Gjelleråsen-anlegget vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapet og virkeliggjøre konsernets store vekstambisjoner i Norden og internasjonalt, uttalte konsernsjef Otto Drakenberg i forbindelse med innvielsen av anlegget 15. juni GJELLERÅSEN ET GODT VALG -I et logistisk perspektiv er Gjelleråsen et meget godt valg, like ved Rv 4 mot Nittedal og med kort avstand til E6. Ikke alle kommuner ønsker større industribedrifter velkommen, men det gjør Nittedal. De har vært en god og profesjonell partner å forholde seg til, sier prosjektdirektør Erik Bern. Det er flere industrigiganter som har sett de fordelene med logistikk, trafikk og tilgjengelighet som beliggenheten på Gjelleråsen gir. Både Ringnes, Diplom-Is og Würth er allerede godt etablerte nabobedrifter. MER VEKST Det gamle anlegget på Hasle ble åpnet i 1933, men Arcus-Gruppens vekst ambisjoner var ikke sammenfallende med eldre bygnings masse og utviklings potensialet i Oslo. Vi flytter fra ca kvm på Hasle til vel halvparten her oppe. Men hvis vi regner med ekspansjon målt i liter og økt driftstid, kalkulerer vi med å kunne oppnå 30 prosent mer effektivitet nå, påpeker Bern. MASSEFLYTTING OG GEOTERMISK ENERGI Tomta på 114 dekar ble kjøpt ferdig planert. Fra den bratte, nordvendte åssiden ble det

14 14 Et anlegg for Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen fremtiden tatt ut ca. en million kubikkmeter stein og jordmasser i bakkant, og lagt i fremkant av skråningen som planering. Det er gått med kilo armering og kubikkmeter betong i prosjektet. I en egen entreprise er det boret 91 brønner ned til 300 meters dybde. Geoenergianlegget utnyttes som et hybridanlegg på sommeren der kjøling av bygget kommer som en tilleggseffekt. PRODUKSJON/PROSESS, DISTRI BUSJON OG FELLES KONTORBYGG Produksjonsdelen av anlegget inneholder et helt nytt prosessanlegg, et fatlager for modning av akevitt og et nytt og avansert tapperi. Totalkapasiteten er 30 millioner liter vin og brennevin i året. Distribusjonsdelen omfatter et helt nytt høytlager som inneholder lagerplasser for ferdigvarer, men også for innsatsvarer til produksjonen. Totalt er det plass til ca paller. I tillegg er det etablert et importmottak med delvis automatisert depalletering, og et plukklager for høy- og lavfrekvente varer. Total distribusjonskapasitet er på rundt 60 millioner liter vin, brennevin og øl i året. I front, beliggende med et fantastisk utsyn mot Romeriksåsene, ligger et tre etasjers fellesbygg. Her ligger kontorer, kantiner, Tapperiet inneholder 6 tappekolonner med en samlet kapasitet på ca 30 millioner liter pr år. auditorier og andre fellesfunksjoner. I tillegg er det gitt plass til Arcus Opplevelse, med utstilling og prøverom. ET ANLEGG FOR FREMTIDEN Den nye fabrikken på Gjelleråsen er Nord- Europas mest moderne produksjons- og distribusjonsanlegg for vin og brennevin. Samtidig holdes de gamle tradisjonsrike fremstillingsmetodene for norsk akevitt i hevd. Fabrikken har en størrelse på ca kvm, og en samlet investeringsramme på MNOK. Den dekker en grunnflate på nærmere kvm, eller nesten 6 fotballbaner. Fullføringen av anlegget har skjedd nøyaktig etter tidsplanen og budsjettet som ble vedtatt av selskapets styre i Plukklageret leverer mer enn 50 milli oner liter vin, brennevin og øl pr år. H.M. DRONNING SONJA DELTOK VED INNVIELSEN Etter 78 år på Hasle ved Økern i Oslo, flyttet Arcus-Gruppen hele sin virksomhet til Gjelleråsen i Nittedal kommune. Den offisielle innvielsen av anlegget fant sted fredag 15. juni. H.M. Dronning Sonja var til stede ved arrangementet sammen med mer enn 250 inviterte gjester. Her blir H.M. Dronningen ønsket velkommen av styreleder Kaare Frydenberg i Arcus-Gruppen.

15 15 Arcus-Gruppen en ledende markedsaktør Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

16 16 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Gjelleråsen-anlegget gir en betydelig effektivisering av konsernets drift. Arcus-Gruppen og markedet Arcus-Gruppen er en ledende nordisk aktør innen produksjon, import, salg og distribusjon av vin og brennevin. Konsernet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus- Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark, og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste. Hovedselskapene i konsernet består av morselskapet Arcus-Gruppen AS og datter selskapene Arcus AS, Arcus Wine Brands AS, Vinordia AS, Symposium Wines AS, Excellars AS (51 %), Vingruppen i Norden AB (90,7 %), Vectura AS, Arcus Sweden AB, Arcus Finland Oy, Arcus Denmark A/S og Det Danske Spiritus Kompagni A/S (50 %). Morselskapet utfører konsernfunksjoner som økonomi og finans, IT, forretningsutvikling, eiendoms forvaltning, kommunikasjon og HR. Konsernet eier deler av den franske cognacprodusenten Tiffon SA (34 %) og det finske selskapet Vinum Oy (eies 33 % gjennom Vingruppen i Norden AB). Forretningsområde Brennevin importerer, produserer, tapper, markedsfører og selger brennevin til statlige monopolutsalg, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen,

17 17 tax-free og utvalgte eksportmarkeder. Forretningsområde Vin importerer, markedsfører og selger vin i samme salgskanaler som forretningsområdet brennevin. Forretningsområde Distribusjon ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Konsernets egne produkter står for omlag 31 % av selskapets driftsinntekter. Arcus-Gruppen flyttet virksomheten til sitt nye produksjons- og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen i Nittedal kommune i mai VIN OG BRENNEVINSMARKEDET I NORDEN Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store statseide detaljmonopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet. Monopolene har enerett til alt salg av vin og brennevin og til dels øl/sterkøl til private forbrukere. De enkelte monopolene styrer markedstilgangen gjennom egne innkjøpsordninger som skal sikre rettferdig konkurranse mellom alle produsenter og importører i markedene. Detaljmonopolene er alle begrunnet ut fra sosiale hensyn, for å regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelighet, priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan importører og produsenter selge direkte til serveringssteder med skjenkebevilling (Horeca). Grovt sett selges rundt 90 % av volumet off-trade (gjennom monopolene) og ca 10 % on-trade (Horeca). I Danmark selges vin og brennevin til forbruker gjennom dagligvarehandelen. Det er de store dagligvarekjedene, med Dansk Supermarked og Coop i spissen, som er ansvarlig for salget til forbruker. Kjedene styrer markedstilgangen gjennom avtaler. Omsetningen er preget av sterk priskonkurranse og deltakelse i kampanjer i kjederegi er svært viktig for å drive volumer. Restaurantbransjen i Danmark er betydelig, men består av mange, små og selvstendige aktører og få kjeder. Til tross for monopolordningene i Sverige, Finland og Norge omsettes store vin- og brennevinsvolumer gjennom andre kanaler. Grensehandelen er omfattende som følge av relativt store forskjeller i avgiftsnivå mellom landene, og særlig mellom de nordiske land og Tyskland/Baltikum. I alle de nordiske land er det også en stor og økende reisehandel gjennom duty-free shops på flyplasser og fergeruter. KONKURRANSESITUASJONEN Monopolene stiller krav til aktørene om landsomfattende distribusjon, og i alle de nordiske land drives hoveddelen av grossistvirksomheten i bransjen gjennom et lite antall høyt spesialiserte logistikkselskaper. I Norge er Arcus-Gruppen klar markedsleder gjennom datterselskapet Vectura med over 50 % markedsandel. I tillegg finnes det mindre aktører som VSD og Cuveco. Sverige er dominert av Lagena og Green Cargo, mens i Finland er ME Group den største aktøren. Disse selskapene er stort sett produktnøytrale, og leverer logistikk- og distribusjonstjenester til monopolene og Horeca for flere konkurrerende importører og produsenter. Det finnes et stadig økende antall nordiske produsenter av vin og brennevin. De største, som Arcus-Gruppen i Norge og Altia i Sverige og Finland er selskaper som tidligere er skilt ut fra alkoholmonopolene i de enkelte land, da disse også var ansvarlige for produksjonsleddet. I Sverige, Finland og Norge finnes det i tillegg lokale fruktvin produsenter, og mindre nisjeprodusenter av brennevin hovedsakelig vodka, akevitt og whisky. Den alt overveiende delen av vinomsetningen er basert på importører, som gjennom agenturavtaler importerer, markedsfører og selger utenlandske produsenters merker i de nordiske land. I Arcus-Gruppen er Vingruppen i Norden, Vinordia, Symposium Wines og Excellars alle eksempler på slike importselskaper. Det finnes også aktører som importerer vin i bulk og utvikler, tapper og markedsfører egne vinmerker for det nordiske markedet. Arcus Wine Brands er et slikt selskap. Noen aktører utvikler også egne brands som tappes hos produsenten eller andre leietappere. ARCUS-GRUPPENS POSISJON Arcus-Gruppen er Norges største produsent og leverandør av brennevin med en markedsandel på 32,6 % i Selskapets produktportefølje innenfor akevitt med blant annet Lysholm Linie og «Vin- og brennevinsmarkedet i Sverige, Finland og Norge er dominert av de tre store, statseide monopolene.»

18 18 Næringslivsaktøren Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Arcus-Gruppen Fra innvielsen av Gjelleråsen-anlegget 15. juni Gammel Opland er markedsleder i Norge og har viktige posisjoner i Tyskland, Danmark og Sverige. Braastad cognac er Nordens mestselgende cognacmerke og har nr 2-posisjonen i Norge og er blant de tre største cognacmerkene i Danmark og Sverige. I tillegg eksporteres merket til Asia. Vikingfjord vodka er markedsleder i Norge og er nå under gjenoppbygging i USA med ny importør. Med kjøpet av De Danske Spritfabrikker og merkevarene Aalborg Akvavit, Gammel Dansk og Malteserkreuz vil Arcus-Gruppen etablere seg som markedsleder i Danmark i 2013 gjennom salgsselskapet Det Danske Spiritus Kompagni, og styrke posisjonen betydelig i Tyskland. Arcus-Gruppen er markedsleder i det norske vinmarkedet med en markedsandel på 18,0 %. I løpet av 2012 ble konsernet også markedsleder i Sverige gjennom datterselskapet Vingruppen i Norden AB med en markedsandel på 10,5 %. Arcus- Gruppen er også etablert i vinmarkedet i Finland gjennom Arcus Finland Oy og Vingruppen i Norden AB. Arcus-Gruppen er markedsleder i Norge innen distribusjon og logistikktjenester for vin og brennevin til Vinmonopolet og hotell og restaurantnæringen og hadde i 2012 en markedsandel på Vinmonopolet på 52,1 %. INNOVASJON OG FORRETNINGS- UTVIKLING Arcus-Gruppen har de siste årene satset store ressurser på innovasjon og forretningsutvikling har vært et viktig og ekspansivt år for konsernet, med overtakelse og innflytting i det nye Gjelleråsen -anlegget. Flyttingen muliggjør en betydelig effektivisering av konsernets drift på områdene produksjon og distribusjon /logistikk. Kjøpet av De Danske Spritfabrikker fra Pernod Ricard er gjennomført med virkning fra 4. januar Etter overtagelsen blir Arcus-Gruppen verdens største akevittleverandør og den største brennevinsaktøren i Danmark, og styrker posisjonen betydelig i Tyskland. På produktsiden planlegges det betydelige økninger i markedsinvesteringene i 2013 og de kommende årene. Disse konsentreres i første rekke om akevittkategorien i Norden og Tyskland og det amerikanske vodkamarkedet.

19 19 Våre forretningsområder Arcus-Gruppen driver sin virksomhet innen de tre forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon. Konsernet fortsetter å styrke sin posisjon i det nordiske markedet. Salget av vin økte med 13,3 % og salget av brennevin økte med 9,4 %. Oppstartsproblemer preger resultatene i distribusjonsområdet i 2012.

20 20 Forretningsområde: Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Brennevin Forretningsområde: Brennevin DRIFTSINNTEKTER MNOK 647,1 Arcus-Gruppens salg av brennevin økte med 9,4 % i verdi og 7,1 % i volum i 2012 til tross for et fallende nordisk brennevinsmarked. Veksten er drevet av en kraftig økning av salget til USA, fortsatt oppgang i DFTR (Duty-Free & Travel Retail) og en god utvikling i Sverige og Tyskland. Nedgang i volum i Norge trekker ned, men motveies av en verdivekst grunnet økte priser. Betydelige engangskostnader knyttet til flytting til ny fabrikk på Gjelleråsen førte imidlertid til en betydelig reduksjon i EBIT sammenliknet med 2011.

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Viktige produktlanseringer i 2009

Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2010 Viktige produktlanseringer i 2010 Braastad My Selection Ekstra modnet Gilde Juleaquavit Løitens Single Cask fat nr 6125 Vikingfjord Vodka Cocktails Mojito Gibson s Gin

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007

Posten Norge. Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 16,4% til NOK 19,8 mrd Resultatet påvirket negativt av økte personal- og transportkostnader samt oppstart

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 2006 og 2007 Historisk høye investeringer: Nyutvikling redaksjon Effektivisering drift og distribusjon Nyutvikling salg 2006-2007 Samlet satser vi

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på 2007 04 Nøkkeltall 06 Styrets beretning 08 Brennevin 12 Vin 17 distribusjon 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist Økologiske Norgården Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist 2008 2 01.11.2010 2 Hvordan kan vi bli bedre???? Hvorfor ikke Hvem 01.11.2010 4 01.11.2010 5 2009 01.11.2010 6 En

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer