Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD"

Transkript

1 Nr. 2 Juni årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen For ett år siden overtok 15 av de ansatte Røde Korsleirstedet Haraldvangen i Hurdal. I nesten 40 år har stedet vært drevet med underskudd, nå er det snudd til optimisme og overskudd. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen Blir størst Ordfører Harald Espelund mener Ullensaker blir størst på næringsområder i Oslo og Akershus med nye dekar for 40 nye vekstår. Side 6 Satser stort Tore Kværner i Harald Kværner Eiendom AS åpner til høsten det nye Jessheim Storsenter med plass til 140 virksomheter. Selvsagt gleder han seg! Side 10 og 11 Brosjyrer? Web? Event? Ta kontakt med Cockpit Kommunikasjon, reklame-og eventbyrået på Jessheim. Nyt godt av vår erfaring, kreativitet og punktlighet. Cockpit Kommunikasjon AS Gardermoveien 9, pb 106, 2050 Jessheim telefon: Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb punktreklame.no Lamellgardiner, rullegardiner, persienner, plisségardiner, liftgardin og panelgardin. Alt får du måltilpasset eller etter standardmål hos oss. Vi måler og monterer om ønskelig. SLETVOLD Ringvegen Jessheim - Tlf

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 3 Steinars spalte Vil noen ta invitten? Innovasjon Gardermoen har i en rekke ledere og artikler i Innovasjon & Næringsliv, og senest også på Gardermokonferansen 27, etterlyst vilje til større helhetstenking og samarbeid på tvers om næringsutviklingen på Romerike. Ønsker kommunene sterkere med i IG-samarbeidet Styyret i Innovasjon Gardermoen På Gardermokonferansen stilte vi spørsmål om det må til kommunesammenslåinger for å få til et sterkere samarbeid i regionen om større, viktige saker som berører flere enn den enkelte kommune. Kommunesammenslåing ble nok oppfattet som et fyord, men Terje Granerud, tidligere Rælingen-ordfører og nå sjefredaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, påpekte bl.a. at Romerike trenger en sterkere regional stemme. Dette er nødvendig for å konkurrere med andre regioner rundt Oslo om både arbeidsplasser og arbeidskraft. Han fryktet at mange muligheter går regionen forbi, fordi man ikke klarer å samle seg om en felles linje, mål og planer. Det er for mange små enheter, for mange småkonger og for mye nærsynthet i forhold til å nærme seg de store linjene i utviklingen. Et tettere samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet og sterkere regional tankegang vil være nyttig. Innovasjon Gardermoens nye styreleder, Einar Madsen fra Eidsvoll, ønsker et mye sterkere samarbeid med kommunene. -Dette er en stor utfordring for IGmedlemmene, fordi kommunene er premissleggere for mye av utviklingen, mener Madsen. Det er for mange små enheter, for mange småkonger og for mye nærsynthet i forhold til å nærme seg de store linjene i utviklingen. I Romerikes Blad 10. mars i år etterlyser Rælingens ordfører Øivind Sand felles løft for å skaffe kunnskapsbedrifter til Romerike, og slår fast at en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling forutsetter forpliktende samarbeid. På enkelte områder fungerer samarbeidet mellom kommunene godt, men når det gjelder bolig- og næringspolitikk fungerer ikke samarbeidet. Intervju i samme avis med alle ordførerne på Romerike bekrefter at det ikke fins noen felles plan for næringsutvikling i regionen. I Eidsvoll Ullensaker Blad 3. mai følger Skedsmos ordfører Anita Orlund opp med vyer for Romerike, og ivrer for større helhetstenking, vilje til å tenke felles og legge felles langsiktige planer, for ellers er hun redd for at Gardermo-motoren presser fram utbygging og vill vekst til hele området er ødelagt. Vi kan slå fast at på Romerike jobbes det kun med næringsutvikling innenfor den enkelte kommune, men at ledende politikere på Nedre Romerike ivrer for et bredere reginalt samarbeid om nærings- og bosettingsutviklingen i regionen. Hva mener politikerne på Øvre Romerike? Kan man tenke seg å ta opp invitten og arbeide for en samordnet plan for arealutnyttelse ved videre utbygging av infrastruktur og nærings- og bosettingsområder på Romerike? Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen MER GRENSELØST Medlemsbedriftene bør få med kommunene i et nærmere samarbeid uten å tenke ensidig på kommunegrenser, mener Madsen, helt i tråd med det Skedsmos ordfører Anita Orlund påpekte i IG-avisen tidligere i år. Innovasjon Gardermoen har nylig hatt årsmøte og valgt nytt styre. Flere nye styremedlemmer er kommet inn, med Einar Madsen fra Råholt som ny styreleder. Madsen ser det som et spennende og utfordrende verv for å styrke og utvikle et miljø der de rundt 2 medlemsbedriftene kan drive business med hverandre og gjennom samarbeid utvikle mulighetene videre. FLERE MØTEPLASSER Den største utfordringen kan nå bli å utvide møtearenaene for våre medlemsbedrifter slik at vi i sterkere grad også får kommunene rundt flyplassen inn på banen. Det er jo viktig at det ikke bare er Ullensaker som drar nytte av den sterke veksten innen næringslivet som en direkte følge av flyplassen, sier Einar Madsen. Madsen ser også for seg større aktivitet fra flere av medlemsbedriftene uten at han kan si akkurat hvordan dette skal gjøres. Dette må vi få i gang prosesser på og utvikle i fellesskap, sier den ferske styrelederen. -Jeg ønsker å lytte og lære den første tida, men jeg ser at større og bredere arenaer er viktige for alle i det offentlige liv, både for næringslivet og beslutningstakerne i samfunnet, sier Madsen. NYETABLERINGER Madsen mener det er en viktig utfordring å komme på banen med nyetableringer i regionen. Innovasjon Gardermoen ønsker å være et samlingsorgan som kommunene kan bruke bevisst for å få etablert næringsvirksomhet. Dessuten tror jeg det er viktig at våre kommunepolitikere klarer å tenke ut over kommunegrensene. Innovasjon Gardermoen ønsker å bli en slags ØRU for næringsutvikling. ØRU har skapt grunnlaget for det kommunale samarbeidet, mens jeg tror at vi kan bidra på vår måte når det gjelder næringsutviklingen, sier Einar Madsen som stiller spørsmål om hva som trengs av nye bedrifter innen regionen. NETTVERKET Styreleder Madsen tror at Innovasjon Gardermoen har et stort nok nettverk til å kunne gi hjelp til kommunene når det Foran fra venstre: Tove Fjellvang Lie fra Impact AS (styremedlem) og Anne Bergersen fra Aktuell Profil (styremedlem). Bak fra venstre: Rolf Wenaas fra Bowe Data AS (styremedlem), Oddbjørn Wølneberg fra Createurene (styremedlem), Einar Madsen fra Norasonde (styreleder), Ingeborg Haukerud fra Ingeborg Lås og Beslag (styremedlem) og Terje Kjos Johansen fra Mediahuset Romerike (nestleder). gjelder bedriftsetableringer. Det blir derfor viktig at kommunenes politikere lar oss få jevnlig dialog, sier han. Madsen legger vekt på at det ikke spiller noen stor rolle for hans organisasjon hvilken kommune som får de nye etableringene. Likevel føler han at næringsutviklingen i kommunene nord for Gardermoen ikke har vært høyt nok prioritert. Han tror kommunene har jobbet for lite bevisst i forhold til næringsutvikling. Madsen poengterer at dette er hans personlige mening. Han er fullt klar over at kommunene har en rekke lovpålagte oppgaver som må prioriteres foran næringsutvikling. En helt avgjørende forutsetning for å få til et samarbeid med kommunene er at den enkelte kommune ser dette som en viktig utfordring og vil være med på et samarbeid, mener Madsen. FINNE SVARENE SAMMEN Jeg har på ingen måte svarene på alle problemstillingene etter noen uker i denne jobben, og jeg er svært ydmyk i forhold til det jeg skal drive med, sier nyvalgt styreleder i Innovasjon Gardermoen, Einar Madsen. Han kommer fra næringslivet der han i sin tid gikk gradene i Coop gjennom butikkdriften i Råholt Samvirkelag, deretter Forbrukersamvirket Øvre Romerike, før han gikk over i kommunal og nå sivil virksomhet. Madsen har en årrekke vært kommunepolitiker i Eidsvoll, der han har representert Arbeiderpartiet, og var i fire år leder av Hovedutvalget for næring og kultur. Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan FOR IG 28 Juni Avis nr 2 Juli Ferieavvikling August Medlemsmøte September 16. Møteforum Kontaktutvalgsmøte Oktober Avis nr Gardermokonferansen November Medlemsmøte Desember 12. Julelunsj

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 5 Artikkelannonse Fibernett og bredbånd på Øvre Romerike i 28: Når starter utbyggingen mot privatmarkedet? Som en oppfølging fra foregående artikkel om mulighetene for at Øvre Romerike kan bli et digitalt kraftsenter, har redaksjonen forespurt Digitale Gardermoen v/morten Braarud om status i bredbåndsprosessen. Morten Braarud kan bekrefte at selskapet de siste månedene har arbeidet med å sluttføre forhandlingene med utbygger og samarbeidspartner, Hafslund Telekom. KOMPLISERT - Dette er kompliserte forhandlinger hvor det er mange hensyn og behov som skal dekkes opp for lang tid fremover. Kommunene på Øvre Romerike har vært tilknyttet fibernettet i snart tre år allerede og med meget godt resultat. Avtalen ble signert i 25 og det er helt INNOVASJON ADVOKATEN Næringsdrivende som har varer og tjenester å tilby, vil gjerne selge mest mulig til alle som vil kjøpe. Det går da et viktig skille mellom såkalte forbrukerkjøp og andre kjøp, det siste gjerne kalt handelskjøp. Det er lurt å ha klart for seg hvordan man kan og bør behandle disse to hovedtyper av kjøp. For å ta det siste først, så forstås handelskjøp som kjøp og salg mellom profesjonelle aktører. Profesjonelle i den forstand at det er næringsdrivende som kjøper og selger seg i mellom. I stor grad kan slike parter avtale de vilkår de selv vil for slike kjøp og salg. Ofte opererer slike profesjonelle aktører særlige selgere - med vilkår som i stor grad avgrenser rettighetene til en kjøper av aktuelle varer og tjenester. Riktignok gjelder viktig bakgrunnslovgivning som setter visse grenser for hvor ubalanserte og urimelig forretningsvilkår kan være, også i forholdet mellom profesjonelle handlende. Det kan kort nevnes avtaleloven, markedsføringsloven og konkurranseloven som inneholder slike bestemmelser. Dog kan lovgivning innenfor dette område i noen grad fravikes ved avtale eller endog ensidige vilkår fra en part. Når det gjelder forbrukerkjøp er det gitt særlige regler som skal beskytte den vanlige kvinne og mann forbrukerkjøperen mot å bli fanget i ensidige og urimelige forretningsvilkår. Det er rett og slett slik at en næringsdrivende tilbyder ikke kan fravike de rettigheter som forbrukerlovgivningen gir en forbrukerkjøper. essensielt for prosessen at kommunene fortsatt kan nyte godt av avtalen innenfor allerede avtalte rammer og betingelser. Bl.a. er det viktig for kommunene å kunne påregne langsiktighet og forutsigbarhet sier Braarud. ER OPTIMIST På spørsmålet om hva Braarud tror vil bli utfallet av sluttbehandlingen før saken får sin konklusjon sier han følgende. - Jeg er optimist fordi jeg tror politikerne nå ser hvilke muligheter dette kan Viktig lovgivning innenfor forbrukerkjøp er eksempelvis forbrukerkjøpsloven, forbrukertvistloven, kredittkjøpsloven, markedsføringsloven, pakkereiseloven, avhendingsloven, eiendomsmeglingsloven, forsikringsavtaleloven og håndverkstjenesteloven. Felles for disse regler er at lovgivningen inneholder bestemmelser som særskilt ivaretar forbrukere innenfor de aktuelle områder som lovene regulerer. Dette kan være rett til å reklamere over feil og mangler innen bestemte frister, rett til å kreve retting, prisavslag og erstatning, krav om skriftlighet i avtaleforhold, krav om å avgi bindende forhåndspris, krav på bestemte og korrekte opplysninger o.s.v. Det er viktig for en næringsdrivende at man innretter sin virksomhet slik at man overholder de lovfestede rettigheter som forbrukerkjøpere har. Konkret vil det innebære at salgsbetingelser, salgsprosesser og interne prosedyrer legges opp slik at forbrukerkjøpsreglene overholdes. Det er mulig man på kort sikt kan ha noen gevinster ved å operere med salgsbetingelser som innskrenker forbrukernes rettigheter, men i lengden vil nok en slik holdning straffe seg. Forbrukerkjøperne er en slagkraftig mengde mennesker, og de har mange aktører som står på deres side. Lovgivningen har etablert organer som Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Det finnes en rekke klagenemnder som forbrukere kan benytte. Dersom forbrukere ønsker å prøve rettslige en forbrukerkjøpstvist er de allerede favorisert gjennom lovgivningen. Sist, men ikke minst så er media, herunder innebære for Øvre Romerike uten at det forringer dagens nettordning for kommunene. Likevel er dette en politisk prosess og vi ønsker at alle involverte parter skal få anledning til å sette seg godt inn i saken forut for en beslutning. AVGJØRES SNART - Når kan vi vente en beslutning da? - Jeg kan vanskelig tenke meg at det vil ta veldig mye lenger tid nå etter snart halvannet års arbeid med saken. Jeg tror også at markedet begynner å bli utålmodig med hensyn til en endelig beslutning. - Dersom det nå går riktig vei, når tror du utbygging kan starte? - Man vil umiddelbart gå i gang med salg av kundeavtaler både innen Gründerjuss del 10 Næringsdrivendes forpliktelser ovenfor forbrukerkjøpere Internett, svært viktige påvirkningsfaktorer som raskt er på pletten til forsvar for forbrukerne. Til sist skal jeg nevne noen konkrete eksempler hvor næringsdrivende ofte mer eller mindre bevisst - trår feil når det gjelder forbrukerkjøp. En garanti er noe som kommer i tillegg til de rettigheter som en forbrukerkjøper ellers har etter eksempelvis forbrukerkjøpsloven. En garanti kan aldri innskrenke forbrukerkjøpers reklamasjonsrett over feil og mangler slik det er bestemt i forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsretten gjelder i h.h.v. 2 eller 5 år (for gjenstander som er ment å vare mer enn 2 år) etter at en gjenstand er kjøpt, dog med krav at reklamasjon uansett foretas innen rimelig tid etter at feilen/mangelen oppdages. Det nytter derfor ikke å avvise en forbrukerkjøper som reklamerer med at garantien dessverre er utløpt. Bytterett er noe som særlig er aktuelt rett etter jul når alle de feilkjøpte julegavene skal byttes. Her er rettstilstanden noe uklar fordi forbrukerkjøpere har ingen automatisk lovbestemt bytterett. Det er likevel innen mange bransjer utviklet seg en forretningsmessig sedvane. Det nok derfor slik at dersom en forretning først har innlatt seg på en slik forretningsmessig sedvane, så kan man ikke uten videre la vær å følge denne. Særlig gjelder det at man som utgangspunkt ikke kan gjøre forskjell på kunder, herunder la noen få bytterett og noen ikke. En god ordning som mange næringsdrivende har iverksatt, er uttrykkelig å fastsette en bytterett og LEDER. Digitale Gardermoen ledes av Morten Braarud. næringsliv og husholdningsmarkedet. Prinsippet vil være markedsstyrt utbygging. Det vil si, kundeavtaler først og deretter utbygging. Dette vil være utbygging av helt nytt nett basert på fiber og som krever stor innsats i form av investeringer og ressursbruk. Det er derfor meget viktig at utbygger har mest mulig trygghet for sine investeringer i form av kundeavtaler før bygging tar til. Til slutt i denne omgang påpeker Braarud at det er et krav fra oss alle at det skal være et åpent nett for alle innholdsleverandører som vil levere tjenester på nettet. Vi ønsker selskapet lykke til i det videre arbeidet og venter med spenning på resultatet av prosessen. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. de nærmere betingelser for slik bytterett. Angrerettsloven er også viktig å være oppmerksom på. Den gjelder for salg utenfor fast utsalgssted. Salg via Internett er nettopp en slik type salg. Etter angrerettsloven er det bestemte opplysninger som skal gis fobrukerkjøperne, og det skal bl.a. benyttes helt bestemte angrerettsskjema. Her er det mange tilbydere på Internett som synder. Det finnes alle varianter fra demsom har virkelig gode forretningsbetingelser for salg på Internett, til de som blander sammen handelskjøpere og forbrukerkjøpere og hvor forretningsvilkårene er verken fugl eller fisk. Behandle derfor forbrukerkjøperne godt og lovlig. Det er dem dere lever av og bør unngå unødige konflikter med! Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Haraldvangen nå også teambygging for næringslivet Haraldvangen i Hurdal har snart 40 års erfaring som leirskole for barn og unge. En uke der har forandret manges liv. Nå har de ansatte tatt over etter Røde Kors, og gjør stadig større suksess med teambygging for næringslivet. - Et viktig ledd i teambygging er å gjøre noe sammen på mer frivillig basis. Her har vi en lang rekke aktiviteter godt innarbeidet for barn og unge, som også blir en virkningsfull fellesopplevelse for voksne. Bedrifter fra hele landet og multinasjonale, norske bedrifter vender allerede tilbake for å få mer påfyll, sier daglig leder Tor Hurlen. SNUDD TIL SUKSESS Da Norges Røde Kors bestemte seg for å redusere sin ulønnsomme senterdrift i 27, falt valget på Haraldvangen for nedleggelse. Det var allerede i gang en betydelig, økonomisk snuoperasjon med basis i de mange tusen overnattingene der. Likevel var det ikke nok for eieren. Da tok Tor Hurlen som ansatt, daglig leder og til sammen 15 av de ansatte initiativ for å overta. En avtale ble inngått med kombinasjon av kjøp og gave, så fra 1. juni 27 heter det Haraldvangen AS. Røde Kors er helt ute, men visjonen lever. -Vi har 18 bygninger og planlegger byggestart for et 28 roms hotell. Vår 70 mål store, langtidsbygslede tomt gir mange muligheter. Investeringer og oppdateringer er gjort hele det siste året, og vi har kommet et godt stykke. Dette er en ny og bedre utgave av Haraldvangen, og vi gleder oss til markeringen av 40-årsjubileet neste år, sier Tor Hurlen. De gamle underskuddene i regnskapet er snudd til overskudd og de 15 eierne arbeider på mange måter dugnad hver dag. I tillegg har de 26 ansatte på helog deltid, så i Hurdal er Haraldvangen en stor arbeidsplass. -Jovisst er anlegget flott, men vi gleder oss til ny hotelldel med 28 rom, sier daglig leder for Haraldvangen, Tor Hurlen. VERDENSKJENT Gjennom de utallige, store og internasjonale leirsamlingene Haraldvangen har huset, er stedet blitt verdenskjent for sin funksjon. Fortsatt er det hvert annet år en stor Handicamp i regi av Rotary, der alle uansett fysiske forutsetninger kan delta og trives. -Beliggenheten ved Hurdalssjøen gir oss fortrinn med bruk av vannspeilet til en rekke varierte aktiviteter eller bare til strandkos med bål, i lavvo eller en rolig båttur. Det villeste i sommer blir kjøring i fart med en spesialbåt fra USA som kalles Red Shark. Her skal det være gøy, spennende og samlende å ha et opphold, sier Hurlen. Den tekniske verdien på Haraldvangens mange bygninger kan dreie seg om millioner kroner. Mye av bygningsmassen har vært godt brukt og trenger løft. Vi gjør utbedringene etter hvert som vi har råd, og det første året har vi klart en million til vedlikehold. Det syns vi er bra, og budsjettet lyder i år på 18.0 overnattinger. Det er 55 Haraldvangen var tidligere eid av Røde Kors, nå er det de ansatte som eier sin egen arbeidplass. prosent belegg. Sommeren er veldig travel med leirskoleopphold, mens vi resten av året kan spesialsy samlinger for næringslivet, sier Tor Hurlen. SPESIELL VISJON -Haraldvangen har en spesiell visjon og tradisjon å bære videre. Stedet er unikt, og med fortsatt tilgjengelighet for alle er det ingen grenser for hvem som kan besøke oss for kort eller lang tid. Vi syns det er veldig positivt at Hans Høegh som på 1960-tallet var leder for Ungdommens Røde Kors og hadde ideen til Haraldvangen, fortsatt følger med oss og kommer innom fra Geneve for gode råd. Hurdalssjøen er en av Østlandets fineste naturperler, og med skogen og den rolige naturen rundt er Haraldvangen rik på fantastiske omgivelser, sommer som vinter. Tor Hurlen er utdannet både maskiningeniør og siviløkonom, mens han på fritida spesielt vår og høst - også er bonde hjemme i Nannestad. Han er Haraldvangens flotte strandsone med 70 mål grunn ned til Hurdalssjøen, er vakker østlandsnatur som kan friste til bryggedans eller annen festlig samling. Haraldvangen har mye som er spesielt, men den nyinnkjøpte tuben i form av en Red Shark som skal skape spenning og moro for passasjerene bak en sterk trekkbåt, er et minne for livet, lover Tor Hurlen. kjempeoptimist og han mener de ansatte som tok over har vært veldig flinke. RIKTIG TIDSPUNKT -Vi var veldig heldige også fordi eieren hadde bestemt seg for avvikling og vi kunne stable et AS med kroner i kapital raskt på beina for å overta. Ut 29 kan bare ansatte eie aksjer, deretter kan det bli emisjon og kanskje flere aksjonærer. Haraldvangen er ikke ment å bli noen stor pengemaskin, for oss er det viktig at stedet er i bruk og at det gir nok overskudd til å være lønnsomt innsatsmessig. Jeg og alle her har fått en ålreit jobb å gå til hver dag, det betyr trivsel gjestene kan legge merke til. Utfordringen er at vi må fornye oss hele tida. Så nå kommer det også en Rib i tillegg til bananbåten Red Shark. Her skal det bli teambygging, ja!, smiler Tor Hurlen bredt. I mai ble Haraldvangen første, faste utstilling for kunstnerne Bjarne Røtterud og Skule Waksvik. Det skaper en enestående atmosfære med så mye fin, internasjonal kunst, legger Hurlen til. På alle måter finnes det ikke noe maken til Haraldvangen. Man kan spille på samarbeid med Hurdalssjøen Hotell tvers over sjøen, det er bygget paintballbane, og det planlegges ATV-bane. - Vi konjunkturutsatt? - Nei, da er det nok verre for hotellene rundt Gardermoen. Haraldvangens nivå vil alle ha råd til uansett og når som helst, legger Hurlen til.

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 7 Samlet til næringsutvikling kan det bli mål. Det blir i så fall det største næringsområdet i hele Oslo og Akershus-regionen. Flyplasskommunen rustes kraftig opp - Ja, jeg mener at Ullensaker så absolutt lever opp til ansvaret som vertskommune for Norges hovedflyplass. Vi er nå i en fase hvor det meste enten er ferdig opprustet eller står foran store kvalitetsløft. Innen denne fireårsperioden er omme, skal det meste være gjort, sier ordfører Harald Espelund (Frp). periode som ordfører gikk kommunen i snitt med 34 millioner i overskudd hvert år, dette blir millioner kroner netto driftsresultat. Det er vi veldige stolte av! Vi har tatt noen grep som andre kanskje ikke har trodd ville lykkes. Blant annet har vi brukt oppspart kapital i perioder for å opprettholde tilbudet til innbyggerne. - Jeg ser ofte linjene mellom det jeg har gjort privat gjennom oppbyggingen av Melby gård. Det har vært nødvendig med store investeringer, men er en alltid optimist, så går det. Den som har begge beina på jorda, står stille. En må våge å løfte en fot for å komme seg i bevegelse. - Ullensaker er heldig med sine store og nå svimlende, verdifulle arealer. De Av tusen nye boliger framover vil bare 20 prosent være eneboliger, 80 prosent blir leiligheter. Dette har snudd helt. Kommunesamarbeidet er kommet mye lenger Ordfører Terje Teslo i Eidsvoll er årets leder for det seks kommuner store kollegiet som samarbeider i Øvre Romerike Utvikling. Ordfører Teslo mener samarbeidet i ØRU er mye mer strukturert og målrettet nå enn da han var med i startårene. løsninger for administrative rutiner, er blitt helt sentralt. Terje Teslo mener ØRU fokuserer mindre på næringsutvikling nå enn den gang, og det med rette. -Næringsutvikling i dag viser seg veldig ressurskrevende. Oppkjøp, etablering av infrastruktur og videresalg av næringseiendommer er altfor dyrt for kommunene i dag. Derfor overlater vi det til markedet. Men samtidig legger vi felles premisser for infrastrukturen, slik at man kan utvikle næringsområdene i kommuneplanene omtrent likt. Dette er også en fordel for utviklerne og de som skal etablere seg, at de kan forholde seg til like regler i de samarbeidende kommunene. Det er viktigere at næringslivet møter en felles holdning, enn at kommunene skal engasjere seg i et konjunkturutsatt og økonomisk krevende utviklingsarbeid. - Det går jo skikkelig bra, trass i at vi savner Statens engasjement og at Ullensaker får mindre enn mange andre kommuner av skatten som kommer inn. At det går så bra, skyldes ene og alene dyktighet så vel administrativt som at vi har et godt og dyktig politisk flertall, legger Espelund til. TAR ANSVAR - Politikerne tar ansvar og administrasjonen stiller lojalt opp fordi vi er forutsigelige. Likevel kan vi ikke gå for fort fram, ressursene tilsier ikke det, så vi oppnår ikke alt vi vil, sier flyplasskommunens førstemann. I fjor oppnådde Ullensaker full barnehagedekning, og man er i full gang med opprusting av skolene. Alle skolene skal ha høy standard når jobben vår er gjort. Jeg hadde håpet på å bli ferdig denne perioden, men arbeidet må nok fortsette noen år til før alt er gjort. Et annet viktig mål for oss i Ullensaker er at vi får på plass en ny idrettshall hvert år disse fire årene, og at Ull/Kisa får en ny konkurransestadion. Både Jessheim og Kløfta skal få varmtvannsbassenger, og vi har planene klare for idrettsanlegget i Bakkedalen på Kløfta. LØFTER ULLENSAKER - Vi har planer og framdrift nå som vil løfte Ullensaker opp på et nivå som virkelig bidrar til at folk trives her og vil flytte hit. - Har dere nok tomter? - Ja visst! Men folk må være klar over at i en byplansammenheng er Statens krav en tettere bebyggelse. Av tusen nye boliger framover vil bare 20 prosent være eneboliger, 80 prosent blir leiligheter. Dette har snudd helt. - Hva med næringsetableringer? - Det har skjedd veldig mye allerede, men bare vent! Nå arbeides det med den nye kommuneplanen der vi ønsker å få inn helt unike næringsområder. Gardermoen Næringspark har 6-7 mål til disposisjon, men de 2 4 målene kommunen i første omgang kan legge inn er ment for mange år framover og store aktører står klare for å ta seg av en god infrastruktur. Med slike arealstørrelser kan vi ønske store virksomheter med milliardomsetning velkommen, og vi har likevel arealer for 40 år framover, mener Harald Espelund. - Samlet til næringsutvikling kan det bli mål. Det blir i så fall det største næringsområdet i hele Oslo og ENORMT. Hvis Harald Espelund som ordfører i Ullensaker får viljen sin i kommuneplanarbeidet nå, blir det mål til 40 års langsiktig næringsutbygging i flyplasskommunen. Dette blir det største næringsområdet i hele Oslo og Akershus. Akershus-regionen. Jeg ser på dette som en utrolig utfordring! Infrastrukturen blir svært viktig for å unngå trafikkork nord og sør for Jessheim. SINNA PÅ STATEN Så fyrer Harald Espelund opp mot Staten. Det helt spesielle er at Ullensaker er den kommunen i landet med minst frie inntekter, likevel klarer vi å gi befolkningen et unikt tilbud. Vi har fått fire nye sykehjem, vi har modernisert skolene, vi har full barnehagedekning. Vi har klart det! I min første fireårs- VELKOMST - Velkommen til Ullensaker, sa ordfører Harald Espelund til adm. direktør Erik Røste i Sport1-gruppen. største tomtene eier kommunen. Bare ved å selge ett område nå, kunne kommunen bli helt gjeldfri. I stedet vil vi la allmennheten få glede av arealet med skoler, park og anlegg, og vi kan bygge haller. Nå er tida inne for store og gode idrettsanlegg. - Jeg syns det verste er at Staten ikke tar sitt ansvar i alt dette. I stedet for å bidra til gode løsninger og tilbud til befolkningen omringes vi her i Ullensaker av bomstasjoner og bomveger. Innen 2050 kan 2 0 mennesker bo i dette området, men vi er overlatt til oss selv av en stat som er rikere enn noen i verden. Jeg skjønner ikke at vi ikke engang kan bruke pengene våre utenlands, til å fornye utstyr innen helse og skole, vi kan la utenlandske firmaer bygge vegene våre og så videre for å forbedre Norge nå mens vi har råd til det. - Imens får vi på lokalplanet gjøre som før, bruke skattebetalernes penger på best mulig måte. Vi skal klare dette alene vi her i Ullensaker, men vi er skuffet over Staten som ikke kan bidra litt i en kommune som har hovedflyplassen for hele Norge, slutter den populære ordføreren, Harald Espelund. - Kommunesamarbeidet gjennom Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fungerer og utvikler seg tilfredsstillende. Arbeidet har kommet mye lenger i forhold til første periode jeg satt som ordfører for ti års tid siden, sier leder for ØRU dette året, ordfører Terje Teslo i Eidsvoll. På årskonferansen for samarbeidet mellom Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker var det bred enighet og gode tilbakemeldinger på resultatene ØRU har oppnådd. MANGE OPPGAVER -Selvsagt er det mange saker å ta fatt i, men hovedvekten legger vi på å samordne og tilpasse i tillegg til å utvikle og forbedre oss på IKT. Blant oppgavene her er ensartet dataprogramvare slik at kommunene kan arbeide likt opp mot hverandre eller opp mot eksterne nettverk. Gjennom Digitale Gardermoen og i samarbeid med Hafslund er det lagt fiberoptisk nettverk som har en kapasitet langt over det kommunene har behov for, derfor kan snart næringslivet ta dette i bruk. Vi bruker nettet selv, men har ingen til å drifte dette eksternt ennå. Det kommer nok innen overskuelig tid, mener ordfører og ØRU-leder. Teslo er opptatt av at jo flere prosesser og oppgaver man kan løse på lik måte eller gjennom felles systemer, desto lettere blir det framtidige samarbeidet. IKKE SAMMENSLÅING - ØRU er på ingen måte ment som første skritt mot kommunesammenslåing, men en rekke tilpassinger for tilnærmet lik opptreden eller saksbehandling når kommunene rundt Gardermoen møter de samme oppgavene eller utfordringene. Det kan være lett å tolke de prosessene vi nå er i full gang med i retning av enklere sammenslåing, men det er slett ikke på vår agenda. Vi ønsker å utvikle løsninger og verktøy sammen. Det er det viktige, og der er vi på god vei, sier Terje Teslo. I den praktiske hverdagen har både små og store kommuner mange like utfordringer, og på flere områder kan man foreta tilpassinger som gjør jobbene enklere. - I ØRU-samarbeidet ser vi etter min oppfatning at alle trenger noe fellesskap i en eller annen sammenheng for å kunne utvikles faglig. Hva som skjer med kommunestrukturen i framtida er ikke godt å si, men bare veksten er viktig å takle. Eidsvolls befolkning har vokst med ca. 30 personer, men vi har færre ansatte i administrasjonen. ØRUsamarbeidet er ti år i 28, og vi har for lengst fått mange gode erfaringer, sier Teslo videre. MER STRUKTURERT Ordfører Teslo mener samarbeidet i ØRU er mye mer strukturert og målrettet nå enn da han var med i startårene. -Vi famlet nok litt i begynnelsen, men det var også en del av prosessen. Jeg husker vi var i Danmark for å se og lære av kommunesamarbeid der. Samarbeid om praktiske løsninger rettet mot servicen til befolkningen kombinert med felles FELLES STANDARD -Vi snakker om å utvikle felles kartverk og en felles standard på infrastrukturen for næringsområdene, og dermed få en ensartet behandling av sakene for næringslivet. Dette har også noe sammenheng med selskapsskatten som har vært litt fram og tilbake. Nå er den sannsynligvis på tur ut igjen, det kan bety ny interesse for næringsetableringer i kommunene igjen. I så fall blir det lettere igjen å tenke helhetlig i denne sammenhengen, kanskje også hvor forskjellige næringstyper bør passe best i kommunene våre. Kommunene kan ha sine fortrinn på enkelte områder, og dette kan trekkes fram overfor etablererne. I ØRU arbeider vi for det store fellesskapets beste. -Noen ganger er dette en litt tung prosess politisk fordi enkelte politikere er opptatte av å ivareta sin kommunes interesser. Vi har forskjellig bakgrunn i de enkelte kommune- og herredsstyrer, men arbeidet utvikler seg og modnes mer og mer. ØRN PÅ VEI UT - Er Øvre Romerike Næringsområde (ØRN) på Dal i avslutningsfasen? - Ja, det ser slik ut. Men om vi skal bistå de grunneierne som ennå har en del regulert grunn for næring, vet vi ikke. Om ØRN skal havne i ØRU for en tid, eller hva som skjer, er ikke bestemt. Vi arbeider med å drøfte og utrede dette. Nå når Svein Hoelsæter skal gå av som direktør for ØRU, kan vi drøfte andre, mulige løsninger som kanskje også kan knytte de interkommunale selskapene mer opp mot ØRU. Det kan jo tenkes at vi kan ha behov for en type ØRU-rådmann til å organisere og drive dette i framtida. I så fall er tilsettingen etter Hoelsæter en anledning til å tenke nytt. Vi kan ikke se bort fra at vi trenger eierskapsmeldinger, sterkere styring og klarere mål gjennom felles holdninger. Dette er enda en mulighet for å posisjonere seg for framtida, mener ordfører Terje Teslo i Eidsvoll.

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 9 Utviklingsplan for Gardermoen (G2040) vedtatt av fylkestinget Gardermoen er Norges hovedflyplass, med over 19 millioner passasjerer i 27. Akershus Fylkesting vedtok 14. februar i år utkastet til strategisk utviklingsplan for Gardermoen, som strekker seg helt frem mot år Fylkesdelplanen Gardermoen 2040 er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid mellom private og offentlige etater. Representanter for folkevalgte organ, Oslo Lufthavn, NHO, Avinor og fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært styringsgruppe, men flere andre miljøer har deltatt i arbeids- og ressursgrupper. I alt 34 høringssvar ble vurdert og har påvirket det endelige utkastet til planen. Hovedflyplassen opplever sterk vekst Gardermoen er Norges hovedflyplass, med over 19 millioner passasjerer i 27. Det vil si at to av tre innenriks flyreiser har Gardermoen som start eller mål, mens tilsvarende tall for utenriks er fire av fem reiser. Det forventes fortatt sterk vekst i trafikken over flyplassen, og prognosene tilsier mellom millioner nye passasjerer frem mot Østlandets største arbeidsplass Flyplassen skulle gi regional vekst til Romerike og til de søndre delene av Oppland og Hedmark. Gardermoen er da også blitt Østlandets største arbeidsplass, og virksomheten på flyplassen har store ringvirkninger. 40 prosent av de som arbeider på Gardermoen bor på Romerike, langt de fleste av disse på Øvre Romerike. Men flere av de som arbeider på flyplassen bor også i Hedmark og Oppland. Mer enn 12 0 personer arbeider i dag på Gardermoen, og tallet vil stige kraftig fremover. Frem mot 2020 forventes det å bli 9 0 nye arbeidsplasser på selve flyplassen STOR OMSETNING. Taxfree og de andre butikkene innenfor på Oslo Lufthavn opplever stor trafikk og vekst, og tallet på ansatte har økt mye de siste årene. (Foto: OSL) og ringvirkninger på 22 0 arbeidsplasser. Denne store veksten vil gi stimulanser og utfordringer, særlig for Ullensaker kommune og kommunene mellom Gardermoen og Oslo. Veksten vil også gi stimulanser for de søndre delene av Hedmark og Oppland fylker og for Värmland i Sverige. Gardermoen viktig for Norge - miljøkonsekvenser utredes Norsk næringsliv og privat og offentlig forvaltning er svært avhengig av at Gardermoen er en effektiv og godt fungerende flyplass. Fylkestinget understreker at det er viktig å gjennomføre vurderinger av de miljømessige, samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvensene av en fortsatt sterk økning av flytrafikken, og at lokalisering av en eventuell tredje rullebane må avklares i samråd med berørte kommuner og regionale myndigheter. Fylkestinget ber også staten om å ta stilling til den framtidige totalkapasiteten på Gardermoen, Rygge og Torp. Samarbeidsorgan foreslås For å bedre samspillet mellom aktører på Gardermoen og i regionen ønsker fylkestinget at det opprettes et samarbeidsorgan. Fylkestinget foreslår at representanter for Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Oslo kommune, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, Øvre Romerike Utvikling, Oslo Lufthavn, NHO og LO deltar i samarbeidsorganet. BARE ØKER. Trafikken på Oslo Lufthavn bare øker, men likevel er prognosene i langtidsplanen G2040 relativt moderate. (Foto: OSL) Videre arbeid Akershus Fylkesting vedtok planen 14. februar, og planen oversendes nå til Miljøverndepartementet. Administrasjonen i fylkeskommunen vil arbeide videre med de oppfølgingsoppgaver som Fylkestinget har vedtatt, i nært samarbeid med andre aktører. Kontaktperson i fylket er Tor Bysveen, avdeling for regional utvikling. Ønsker du annonse i IG avisen? Har du noen synspunkter du vil dele med andre? Ris eller ros om IG-avisen? Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: AASEN BIL AS Parallellvegen 2092 Minnesund Tlf Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 11 Å spille på lag er nøkkelen til framtida Kværner er ikke opptatt av en dato for å erklære Jessheim som by, men at utviklingen skjer gradvis og sikkert. I oktober mer enn dobles arealet for Jessheim Storsenter. Et nybygg på 35 0 kvm betyr at senteret passerer 65 0 golvmetre, som kan gi plass for over 140 virksomheter. Budsjettet lyder på 1,7 milliarder i samlet omsetning første året. Med flere millioner besøkene pr år. Å spille på lag er nøkkelen til framtida, sier daglig leder Tore Kværner i Harald Kværner Eiendom AS. Jessheim Storsenter eies av Harald Kværner Eiendom AS og Olav Thon Eiendom ASA. I tillegg til at disse virksomhetene har spilt godt på lag, legger Tore Kværner vekt på det Tore Kværner mener samarbeid og gode prosesser er årsaken til den positive utviklingen for Jessheim med stadig voksende Jessheim Storsenter som resultat. lagspillet næringslivet i Ullensaker har med kommunen. DER DET STARTET - Selve grunnlaget for all denne utviklingen på Jessheim, nå først som regionsenter for Øvre Romerike og senere som den eneste byen i samme region, ligger i det piffet vi fikk til å samarbeide og satse for å få på plass en strategiplan for Jessheim da Hurum ble vedtatt som hovedflyplass i Vi ble jo skuffet over at Gardermoen ikke ble valgt allerede da, men alle her skjønte at vi måtte jobbe, stå sammen og være offensive i tankegangen. Med basis i en sterk Jessheim Handelsstands Forening knyttet vi nært samarbeid med kommunens administrasjon, politikerne og det øvrige næringslivet. Dette samspillet ble nøkkelen til framtida for Jessheim, sier Tore Kværner klart og tydelig. Det er selskapet Harald Kværner Eiendom AS som eies med 66 prosent av Kværner og 34 prosent av Olav Thon Gruppen, som nå er byggherre. Samlet vil man i oktober kunne oppsummere at oppkjøp av Fakkelsenteret og alle utvidelser av Jessheim Storsenter har kommet opp i nærmere en milliard investeringskroner. BYPLAN Samtidig med alt som foregår ble det for noen år siden vedtatt en byplan. Den er i tråd med strategiplanen man la for å gjøre Jessheim til det viktigste handels- og servicesenteret i nordre del av Akershus bare at den går langt videre og er mer detaljert. - Byplanen gir åpning for mer utbygging. Blant annet har vi i Harald Kværner Eiendom AS kjøpt et større område nord for Furusethgata. Der blir det etter hvert et kvartal med plass for både hotell, parkeringshus, næringsvirksomhet og kontorer, ja, vi ønsker også et innslag av boliger. Kværner er ikke opptatt av en dato for å erklære Jessheim som by, men at utviklingen skjer gradvis og sikkert. Det viktigste er at Jessheim forblir tilgjengelig for alle og er brukervennlig utformet. Det mener jeg Jessheim er fordi vi følger de planene vi har vært enige om lenge, sier Kværner videre. Han mener byplanprosessen var viktig, også fordi den ga alle involverte anledning til å tenke by, en Jessheim by som kommer en gang i framtida. Et luftfoto tatt under byggingen av den store utvidelsen ved Jessheim Storsenter, viser resultatet av mange års grundig planlegging. Samlede investeringer for dette senteret vil kommende høst nærme seg en milliard kroner. KLART DET VIRKER MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! DET FØRSTE SENTERET Det første butikksenteret på Øvre Romerike var Fakkelsenteret på Jessheim som ble bygd i Det lå et steinkast fra Storgata på myra vest for stasjonen. Mange syntes det var rart, arkitekttegnet og med en brennende gassfakkel utvendig fordi det var Vesta Forsikring som bygde det med en fakkel som symbol. Men butikksenteret hadde ikke innendørs gater, bare overbygde. I Ullensaker var det på denne tiden en stor kjøttvare- og handelsvirksomhet ved navn H. Kværner og en ved navn H. Furuseth. Kværner bygde sitt eget senter noen meter vest for Fakkelsenteret, mens H. Furuseths store slakteri- og forretningsgård i dag er innlemmet i storsenteret. Slakteriet ligger nå på Dal. Fakkelsenteret ble i 1998 oppkjøpt av Thon, så den østre delen av storsenteret er Thons i sin helhet. Nøkkelen til utvikling og utvidelser lå rundt Fakkelsenteret og HK-senteret, så de inngikk samarbeid om å videreutvikle disse byggene sammen. Oktober blir den viktigste måneden for Jessheim siden vedtaket om Oslo Lufthavn ble endret i 1992 til Gardermoen. - Vi ser de langsiktige resultatene av at Jobzone Jessheim Storgata 11b 2050 Jessheim vi har tenkt riktig i fellesskap. Satsingen på handel, kultur og etter hvert en næringspark for den flyplassrettede virksomheten, har vist seg riktig. - Det blir ikke noe problem å fylle de mange lokalene i Jessheim Storsenter, utfordringen er å finne den riktige miksen av virksomheter så senteret blir en attraktiv helhet for kundene. Dessuten måtte det utformes så spisestedene kan ha åpent også når senteret er søndagslukket. Vi foredler og formidler ditt budskap Trenger du web-side? 50,- Enkel web-side fra kr. 50,- Vi designer og produserer alt fra enkle web-presentasjoner til avanserte dynamiske sider du selv kan administrere. PILOTKOMMUNE - Det betyr mye for oss i alt dette arbeidet og måten vi bør tenke på, at Ullensaker er en pilotkommune i universell utforming og at Jessheim skal utformes som en sykkelby. Det er positivt at vi kan forme andre verdier enn bare å kjøre bil. - Samtidig er det en underlig følelse når vi ser på EUBs nettavis eub.no og registrerer at bilder fra 1993 allerede er gamle dager her fordi det har skjedd Trondheimsvn. 59, 2040 Kløfta e-post: så mye. Vi kjenner oss knapt igjen på de bildene, jo! Dette er et paradoks, men du verden for en spennende utvikling vi er med på med bygging av flyplassbyen Jessheim inn i framtida. Ønsker du annonse i IG avisen? - fra konsept og idé til ferdig produkt Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf:

7 12 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 13 Jordnær A-Merking til himmels A-Merking er størst på p-plassoppmerking. I fjor la vi ut meter maling. Firmaet A-Merking AS på Jessheim startet med to mann i 23, og har på fem år nådd 11 ansatte med 13 millioner i omsetning. Spesialmerking på asfalt, betong og golv av annet, fast materiale er blitt en meget travel virksomhet med dobling av omsetningen både i 25, 26 og 27. Det nyeste konseptet er sikkerhetssonene i svart og gult for blinde og svaksynte langs sporveier. Merkingen er konstruert så den kan ses av de fleste svaksynte. Blindemarkeringen med ledelinjer, plater med kuler på asfalten kjennes gjennom sko av alle! Ja, oppfinnelsene står tilsynelatende i kø. BLINK. For kaste-dart uten piler på lekeplassen eller på idrettsplassen! PARADIS. Som en slags orm kan man hoppe paradis i siksak. Daglig leder Bernt Liavaag i spesialfirmaet A-Merking har et luksusproblem han flommer over av gode ideer for horisontal merking på fast dekke. Daglig leder Bernt Liavaag har litt av ei skryteliste foran seg. For det meste dreier vår type merking seg om parkeringsplasser, private og offentlige. Etter hvert som prefabrikert termoplast er kommet mer og mer, setter bare fantasien grenser. Vi lager fargerike paradis barna kan hoppe på ved skoler og barnehager, vi legger skilt og anvisninger på asfalt og betong og blir ofte kalt asfalt-kosmetologer. HORISONTAL-MERKING Vår merking er horisontal, og vi hadde hele oppmerkingen av Rygge flyplass, og har mye på Oslo Lufthavn. Vi kan by på trafikkspill, kjempesjakk, vi har merket dragracebanen på Gardermoen og vi har merket opp atskillige idrettshaller og idrettsbaner på asfalt og betong. - A-Merking er størst på p-plassoppmerking. Våre folk malte 21 0 meter med hvite og gule striper i fjor, til sammen la vi ut meter maling, og hadde ansvaret for plassering av 15 tall og symboler på fast dekke. 430 lekeplassområder var vi med på å utstyre. Vi benytter danske Premark og Decomark, og føler vi har lykkes veldig trass i at få trodde på oss. Nå er konseptet utviklet så langt at vi selv er med på å utvikle nye ideer sammen med leverandører, forteller Bernt Liavaag ivrig. HOPPET AV OG PÅ Liavaag selv smiler når han forteller om starten for A-Merking. Han hoppet av som salgssjef i et datafirma og skulle hjelpe en kamerat i transportbransjen med å komme i gang med p-plassoppmerking. De onmsatte for den første millionen på ni måneder, og skjønte at dette var noe å satse på. Nå syns Liavaag det er moro å arbeide mye igjen, på en annen måte, men han tenker nok litt på at arbeidsmengden er i ferd med å bli i meste laget. - I år må vi tenke gjennom hvor store vi bør bli og vil bli. Det avlaster oss på Jessheim med nye avdelinger i Kristiansand og på Vestlandet, i Trondheim gjennom datterselskaper. LUDOSPILL. Kan også legges på asfalt og brukes utendørs! LOGO. Trenger idrettslaget eller bedriften en logo på uteplasser her er et eksempel. Vi kan påta oss selskap opp til 3 mennesker Samarbeid om verdiskaping andre reg ioner har fått det til IG-leder Steinar Kristensen summerer i denne artikkelen opp sine refleksjoner rundt behovet for samarbeid om verdiskapingen i vår region. Middag Vi på Romerike trenger ikke gå langt for å finne modeller for et bredere næringssamarbeid som fungerer i det virkelige liv. Vi er en liten bedrift med 5 fast ansatte, samt servitører på timesbasis ved behov. Vi leverer mat til hele Romerike, og mer til. Vår meny er allsidig, noe som vil passe enhver anledning. Ønsker du hjelp til å arrangere selskap, enten det er hos oss eller et sted du selv velger, så stiller vi med mat, kokk og servitører. Vi påtar oss også uteselskap med grillmat, og kan formidle kontakt for leie av både telt, bord og stoler. Lunsj Selskapsplanlegging Grilling i egen hage 5-retters Serveringshjelp Kokker Ala Carte Buffet Kaker tlf Cafè Catering kurs/møter - selskaper Samarbeid om verdiskaping er et viktig tema for Gardermoregionen. Andre regioner har fått det til, og blitt lagt merke til for det. I Innovasjon & Næringsliv nr 2/07 presenterte vi Stavanger-regionen. De har fire år på rad blitt kåret av NHO som landets mest progressive region i Norge når det gjelder langsiktig næringsutvikling og verdiskaping. Noen forklaringer Hovedgrunnene til dette er: En visjon om fellesskap: Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende. Fokus på to nøkkelområder: Betydningen av næringsutvikling og økt verdiskaping for samfunnet - lokalt, regionalt og nasjonalt. Fokus og evne til samarbeid mellom private og offentlige aktører i næringsutviklingen Et regionalt lederskap som kjennetegnes av : Vilje til felles satsing Evne til samarbeid over grenser. Forpliktelse Langsiktige mål Se mulighetene Stavanger-regionen har lykkes i å samle og koordinere alle gode krefter for en felles, større regional utvikling. De overordnede regionale målene er styrende, og de forskjellige aktørene, både de enkelte kommunene og de private selskapene, jobber sammen for å realisere hovedmålene, selv om de i flere sammenhenger har ulike synspunkter. Man får til et bedre næringsliv, og næringslivet får bedre vilkår og måter å jobbe sammen på, også i samhandling med det offentlige. Mye godt samarbeid Men også våre nærregioner kan vise til bredt og godt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping. Vi har nylig besøkt Gjøvik-regionen og Hamarregionen, og fått innsyn i deres organisering av næringsarbeidet i regionene: På vestsiden av Mjøsa har kommuner og private bedrifter i mange år hatt et etablert og fruktbart samarbeid. Med utgangspunkt i flere spredte lokale næringsforeninger (Toten Næringsråd, Gjøvik Næringsråd m.fl.) lyktes man i å samle de offentlige og private aktørene i en felles organisasjon, Næringsrådet i Gjøvik-regionen. Her har man samlet de ressursene som driver med næringsutvikling i regionen. Og i tillegg har man laget et kontorfellesskap sammen med andre utviklingsaktører som Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag, Skibladner-kontoret, Gjøvik Sentrumsutvikling m. flere, og på denne måten skapt et bredt utviklingsmiljø som støtter opp om hverandre, og som virker motiverende for dem som arbeider der. Samlende organisering I Hamar-regionen har kommunene også gått sammen og lagt all næringsutvikling til et felles organ, Hamarregionen Utvikling, som finansieres av kommunene med støtte fra Hedmark fylke. Men i tillegg har man fått det private næringslivet til å samle seg om ett sterkt utviklingsorgan i regionen, gjennom å tegne medlemskap i Hamarregionen Utvikling. Dette har skapt grunnlaget for et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører om å utvikle regionen og øke verdiskapingen. Målet er å engasjere flest mulig i arbeidet for næringslivet og samfunnet - til felles beste. Med andre ord trenger vi på Romerike ikke gå langt for å finne modeller for et bredere næringssamarbeid som fungerer i det virkelige liv. Det fins gode eksempler i våre nærområder, både vestover og nordover. Her kan vi hente ideer og lærdom om konstruktivt samarbeid på tvers av kommunale -, politiske- og forretningsmessige skillelinjer.

8 14 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 15 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Hva skjer? Firmapresentasjoner Gandalf Kommunikasjon tråkker mot Gardermoen NYE BEDRIFTER I IG Bergemoen AS Postboks Gardermoen Park Lizacom blir godt tilgjengelig for kunder fra Romerike med nytt kundesenter i ENNsenteret midt i Årnes sentrum. Fra før har selskapet produksjon & utviklingsavdeling på Bodding i Nes Kommune samt ett driftsenter lokalisert i Emmaboda, Sverige. Bedriftkundesenteret i ENN-senteret er straks klart, og privatkundene vil kunne nyte godt av den nye butikken som har planlagt åpning i august. Butikken kommer til å ha åpningstid fra hver dag med unntak av lørdag. Foruten den nye butikken har selskapet tre hovedsatsingsområder. Hardware og forbruksmateriell Lizacom produserer PC-er og servere av høy kvalitet, men er allikevel konkurransedyktige på pris. Alle produkter leveres med Linux preinstallert, men selvsagt leveres også Windows om kunden har behov for det. Også når det gjelder produktutvikling av PC og server, benyttes en modell hvor selskapets kunder er delaktige i utviklingsprosessen, først og fremst med å tilkjennegi sine behov. Dette har vist seg å være ikke bare kostnadseffektiv, men gir også svært gode produkter i forhold til kunders behov. I tillegg til egenproduserte produkter forhandler selskapet spekteret til bl. a. Apple, HP, Lenovo, Samsung m.fl. - Vi i Lizacom setter kunden i fokus, og det er det som gjør oss så gode som Lizacom vi er pr. idag. Vi leverer alle programvarepakker ferdig installert og standard konfigurert, vi har høy kvalitet, er brukervennlige og forsøker å prioritere åpen kildekode, uttaler daglig leder Thomas B. Døderlein. ERP, CRM, logistikk og innkjøp Selskapet er partner med HansaWorld Norway og forhandler dermed økonomisystemer til alle typer selskaper, fra de aller minste enmannsforetak til de større og tyngre selskapene innen logistikk og produksjon. Lizacom tilbyr konsulenttjenester samt systemarkitektur for større bedrifter og har programmerere i Norge, Russland og Polen som bl. a. programmerer logistikksystemer, web og intranettløsninger hvor ERP- og CRM-systemet HansaWorld ligger «i bunnen». ASP (Fjerndrift) har blitt større og større med årene og Lizacom kan tilby sine kunder å leie Lizacomservere med full drift både i Norge og Sverige. Primært er det økonomisystemer, dokument- og filtjenere, samt webtjenester som har vært mest etterspurt. - Vi regner også med at sentralbordtjenere vil bli ett stort produkt på litt sikt, sier Thomas B. Døderlein, som er stolt over å kunne tilby IP-telefonitjeneren Asterisk som er basert på fri programvare (freeware). I tillegg til dette, kjøpte selskapet opp fagbladet Linuxmagasinet.no i oktober 27. Kommunikasjonshuset Gandalf på Kongsvinger Festning snur sykkelen mot Gardermoen og melder seg inn i IG. Gardermoen er nytt satsingsområde for 16 kreative hoder på Gandalf-sykkelen. Gandalf Kommunikasjon på Kongsvinger har bygd opp et ledende kommunikasjonsmiljø i innlandet med spisskompetanse i mange kanaler. Nå ser vi nye muligheter i det dynamiske næringslivet rundt Gardermoen, sier daglig leder Anders Fjeld. I 21 år har Gandalf levert kommunikasjonsløsninger som virker til kunder over hele landet, men med Gardermoen som hvit flekk på kartet. Det ønsker vi å gjøre noe med, for denne regionen er absolutt en del av nærområdet vårt, og vi har gjort alt for lite for å vise vår kompetanse og våre muligheter til bedriftene her. Derfor er det viktig for oss å bli en del av fellesskapet i Innovasjon Gardermoen, sier Fjeld. Gandalf arbeider med kreative prosesser som utløser de mest effektive løsningene, enten det er en hjemmeside, en annonse eller en visjon for en bedrift eller kommune. Eller kanskje et PR-opplegg eller et kundemagasin. Gandalferne har bred kompetanse og erfaring. I Hedmark er det bare Gandalf som har medarbeidere med den nye beskyttede tittelen Grafisk designer AMG. Collegium Consulting Torgg Hamar Elvekongen AS Postboks Årnes Gandalf Kommunikasjon AS Kongsvinger Festning 2213 Kongsvinger Global University Norge Hilton 47C 2040 KLØFTA Image Communication AS Gåsevikveien 8 27 Kjeller Lizacom DA Postboks Årnes En konge der elvene møtes Der Vorma og Glomma flyter sammen og danner en flod, - der finner du også et unikt tilbud: Elvekongen. Båten Elvekongen med plass til 50 passasjerer kan gi deg et møte med Romerike-landskapet, sett fra vannet. Høy himmel, gammelt kulturlandskap og frodig vegetasjon er rammen for turen. Elvekongens hjemmehavn er Årnes brygge. Herfra kan vi ta deg opp Vorma, gjennom 1 år gamle sluser til Mjøsa, eller nordover på Glomma, nesten til grensen mot Hedmark. Selskapslokale på vannet Elvekongen er det kortreiste tilbudet for bedrifter eller foreninger på Romerike som ønsker seg en enkel, men uforglemmelig tur. Når du passerer Nes kirkeruiner vet du at du ferdes i historiske omgivelser, når du smaker på mat og drikke om bord, vet du at reisefølget du er en del av, er godt tatt vare på. Menyen og musikken du hører velger du i samarbeid med oss før turen. Ruteturer i elvelandskapet Hele sommerhalvåret har Elvekongen ruteturer i elvelandskapet. Ta med familien, og nyt en avslappende ettermiddag på vannvegene i Nes. Ved aktuelle anledninger, som under Elvefestivalen i august, og ved konserter ved Nes kirkeruiner, er Elvekongen skyssbåt som tar deg og dine venner til og fra kulturelle opplevelser. Du er sammen med oss Elvekongen tar del i begivenheter sammen med våre reisende. En søndag i mai kan Elvekongen være stedet der konfirmasjonsfesten holdes, i august under Elvefestivalen er båten en skummel sjørøverbåt for barna. I timene før er Elvekongen utkikkpunket for en historisk tur, og på en fredagskveld er båten det stedet du tilbringer et hyggelig lag med dine arbeidskolleger og venner. Ta kontakt med oss. Mat og servering alle rettigheter E-post: Tlf: Bookingtelefon: Få ned sykefraværet - frigjør ressurser Illustrasjonsfoto Tenk om du kunne frigjort 50 prosent av utgiftene til sykefravær til produktutvikling, markedsføring og økt avkastning! Vet du at 50 prosent av sykefraværet i gjennomsnitt skyldes psykososiale konflikter. 30 prosent av dette skyldes problemer i nære relasjoner (Berglund). At mange sliter med samlivsproblemer går ut over din produktivitet. sats på dine ansatte Å gi dine ansatte større evne til å takle relasjoner i yrkeslivet og privat, er god butikk. Global University, Norge, ønsker å være din medspiller i å utnytte dine medarbeideres menneskelige og faglige ressurser best mulig. Å satse på menneskelig innsikt hos dine medarbeidere vil gi deg et reelt konkurransefortrinn Kontakt oss for å få mer informasjon om våre unike kurs, så lager vi en kurspakke til din bedrift! Daglig leder Christian Bang Global University, Norge Hilton 47C, 2040 Kløfta E-post: Mobil: Proffice Rekruttering - sentralt plassert på Øvre Romerike Proffice Rekruttering er nå representert med rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli på Jessheim-kontoret. Heidi Hertzberg Bakkeli er utdannet diplomøkonom og har jobbet i bemanningsbransjen i totalt 5 år. I tillegg er erfaringsbakgrunnen fra bank, reiseliv, kurs og konferansevirksomhet. Hun vil primært jobbe med næringslivet på Øvre og Nedre Romerike. Slik foretar du fremgangsrike rekrutteringer Å rekruttere er ikke noe hokus pokus. Det er ikke slik at enkelte mennesker har noen medfødt egenskap for å bedømme andre. Å rekruttere er et fag som bygger på kunnskap, erfaring og metodikk. Og engasjement, hevder Proffice. Dessuten er det deres definitive overbevisning at de skal gjøre det de er best til; rekruttering, slik at kundene kan fokusere på fremgang innen andre områder. Poenget med å benytte en seriøs aktør innen rekruttering er at man i ro og mak kan drive sin virksomhet videre, i visshet om at man raskt, sikkert og med kvalitetssikring får medarbeidere som kan jobben. Proffice er store nok til å ha de Proffice. Rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli ressurser og verktøy som er avgjørende for å kunne gjøre en kostnadseffektiv rekruttering. Samtidig er de små nok til å ha handlingsfrihet; de kan tilby sine kunder skreddersøm i rekrutteringsprosessen. For Proffice er det viktig å ta hensyn til kundens kunnskap og erfaring på området. - Ønsker du kontakt med en samarbeidspartner som kan gi deg de beste medarbeiderne eller lederne innen salg og markedsføring, IT, teknikk og økonomi, så nøl ikke med å kontakte oss. Det sparer deg for både tid og penger, sier rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli. Onsdag 29. oktober 28 på Radisson SAS Airport Hotel. For program, send melding til: Onsdag 18. mars 29 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Congress Centre. For program, send melding til:

9 Vår BUSS TAR T DEG FRA DØR TIL DØR P Å N O E N M I N U T T E R R U T E N R. R U T E N R. R U T E N R. Faste lave priser: Enkeltrom kr kr 695,- 695,- dobbeltrom kr kr 895,- 895,- Frokost kr 50 pr pers Balder Balder Allè Allè 22, 22, Gardermoen Gardermoen Tlf. Tlf Faks: Faks: Tlf: Parkering bestilles på; l Rimelige priser l Gratis Shuttlebuss l Formidler service til til lokale verksteder l Inngjerdet, opplyst og bevoktet 24 timer l Vask/polering i i eget anlegg l Mulighet for å hente bil i i oppvarmet P-hus l 20 trygge parkeringsplasser Velkommen til Norges ledende konferansehotell! 33 møterom fra 2-11 personer, 360 rom og stort badeland. For bestilling: Tlf cl.oslo Den nye store møteplassen på Gardermoen! Balder Allè 2, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Gode konferansefasiliteter for store og små møter. Gardermoen Næringspark, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Vi En kan smart tilby møteplass 326 hotellrom, på Gardermoen. samt Ingen nye utfordring moderne er for stor, konferanse/lokaler ingen for liten. med kapasitet rom til 10 pers møterom fra 2 til 450 pers Tlf Et naturlig valg for deg som trenger å arrangere en konferanse eller rett og slett bare trenger et sted å bo før eller etter din flyreise. Tlf: Faks: Raskt og enkelt! Shuttle-bussene på Gardermoen kjører hyppige avganger fra alle dager. Det er raskere, billigere og enklere å ta bussen enn drosje på Gardermoen. fra dør til dør dør til dør Vi setter kunden i fokus, og mener det gjenspeiler vårt tilbud. Shuttle-bussene betjener hotellene, Gardermoen Parkering og Thon Conference Gardermoen Park. Billetter kan kjøpes i billettautomaten ved hotell-inngangen, i resepsjonen eller på bussen med kredittkort/kontanter. Nettbuss Lillestrøm AS, avd. Gardermoen Tlf , internett: e-post: Fra dør til dør på noen minutter... minutter.

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer