Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD"

Transkript

1 Nr. 2 Juni årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen For ett år siden overtok 15 av de ansatte Røde Korsleirstedet Haraldvangen i Hurdal. I nesten 40 år har stedet vært drevet med underskudd, nå er det snudd til optimisme og overskudd. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen Blir størst Ordfører Harald Espelund mener Ullensaker blir størst på næringsområder i Oslo og Akershus med nye dekar for 40 nye vekstår. Side 6 Satser stort Tore Kværner i Harald Kværner Eiendom AS åpner til høsten det nye Jessheim Storsenter med plass til 140 virksomheter. Selvsagt gleder han seg! Side 10 og 11 Brosjyrer? Web? Event? Ta kontakt med Cockpit Kommunikasjon, reklame-og eventbyrået på Jessheim. Nyt godt av vår erfaring, kreativitet og punktlighet. Cockpit Kommunikasjon AS Gardermoveien 9, pb 106, 2050 Jessheim telefon: Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb punktreklame.no Lamellgardiner, rullegardiner, persienner, plisségardiner, liftgardin og panelgardin. Alt får du måltilpasset eller etter standardmål hos oss. Vi måler og monterer om ønskelig. SLETVOLD Ringvegen Jessheim - Tlf

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 3 Steinars spalte Vil noen ta invitten? Innovasjon Gardermoen har i en rekke ledere og artikler i Innovasjon & Næringsliv, og senest også på Gardermokonferansen 27, etterlyst vilje til større helhetstenking og samarbeid på tvers om næringsutviklingen på Romerike. Ønsker kommunene sterkere med i IG-samarbeidet Styyret i Innovasjon Gardermoen På Gardermokonferansen stilte vi spørsmål om det må til kommunesammenslåinger for å få til et sterkere samarbeid i regionen om større, viktige saker som berører flere enn den enkelte kommune. Kommunesammenslåing ble nok oppfattet som et fyord, men Terje Granerud, tidligere Rælingen-ordfører og nå sjefredaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, påpekte bl.a. at Romerike trenger en sterkere regional stemme. Dette er nødvendig for å konkurrere med andre regioner rundt Oslo om både arbeidsplasser og arbeidskraft. Han fryktet at mange muligheter går regionen forbi, fordi man ikke klarer å samle seg om en felles linje, mål og planer. Det er for mange små enheter, for mange småkonger og for mye nærsynthet i forhold til å nærme seg de store linjene i utviklingen. Et tettere samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet og sterkere regional tankegang vil være nyttig. Innovasjon Gardermoens nye styreleder, Einar Madsen fra Eidsvoll, ønsker et mye sterkere samarbeid med kommunene. -Dette er en stor utfordring for IGmedlemmene, fordi kommunene er premissleggere for mye av utviklingen, mener Madsen. Det er for mange små enheter, for mange småkonger og for mye nærsynthet i forhold til å nærme seg de store linjene i utviklingen. I Romerikes Blad 10. mars i år etterlyser Rælingens ordfører Øivind Sand felles løft for å skaffe kunnskapsbedrifter til Romerike, og slår fast at en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling forutsetter forpliktende samarbeid. På enkelte områder fungerer samarbeidet mellom kommunene godt, men når det gjelder bolig- og næringspolitikk fungerer ikke samarbeidet. Intervju i samme avis med alle ordførerne på Romerike bekrefter at det ikke fins noen felles plan for næringsutvikling i regionen. I Eidsvoll Ullensaker Blad 3. mai følger Skedsmos ordfører Anita Orlund opp med vyer for Romerike, og ivrer for større helhetstenking, vilje til å tenke felles og legge felles langsiktige planer, for ellers er hun redd for at Gardermo-motoren presser fram utbygging og vill vekst til hele området er ødelagt. Vi kan slå fast at på Romerike jobbes det kun med næringsutvikling innenfor den enkelte kommune, men at ledende politikere på Nedre Romerike ivrer for et bredere reginalt samarbeid om nærings- og bosettingsutviklingen i regionen. Hva mener politikerne på Øvre Romerike? Kan man tenke seg å ta opp invitten og arbeide for en samordnet plan for arealutnyttelse ved videre utbygging av infrastruktur og nærings- og bosettingsområder på Romerike? Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen MER GRENSELØST Medlemsbedriftene bør få med kommunene i et nærmere samarbeid uten å tenke ensidig på kommunegrenser, mener Madsen, helt i tråd med det Skedsmos ordfører Anita Orlund påpekte i IG-avisen tidligere i år. Innovasjon Gardermoen har nylig hatt årsmøte og valgt nytt styre. Flere nye styremedlemmer er kommet inn, med Einar Madsen fra Råholt som ny styreleder. Madsen ser det som et spennende og utfordrende verv for å styrke og utvikle et miljø der de rundt 2 medlemsbedriftene kan drive business med hverandre og gjennom samarbeid utvikle mulighetene videre. FLERE MØTEPLASSER Den største utfordringen kan nå bli å utvide møtearenaene for våre medlemsbedrifter slik at vi i sterkere grad også får kommunene rundt flyplassen inn på banen. Det er jo viktig at det ikke bare er Ullensaker som drar nytte av den sterke veksten innen næringslivet som en direkte følge av flyplassen, sier Einar Madsen. Madsen ser også for seg større aktivitet fra flere av medlemsbedriftene uten at han kan si akkurat hvordan dette skal gjøres. Dette må vi få i gang prosesser på og utvikle i fellesskap, sier den ferske styrelederen. -Jeg ønsker å lytte og lære den første tida, men jeg ser at større og bredere arenaer er viktige for alle i det offentlige liv, både for næringslivet og beslutningstakerne i samfunnet, sier Madsen. NYETABLERINGER Madsen mener det er en viktig utfordring å komme på banen med nyetableringer i regionen. Innovasjon Gardermoen ønsker å være et samlingsorgan som kommunene kan bruke bevisst for å få etablert næringsvirksomhet. Dessuten tror jeg det er viktig at våre kommunepolitikere klarer å tenke ut over kommunegrensene. Innovasjon Gardermoen ønsker å bli en slags ØRU for næringsutvikling. ØRU har skapt grunnlaget for det kommunale samarbeidet, mens jeg tror at vi kan bidra på vår måte når det gjelder næringsutviklingen, sier Einar Madsen som stiller spørsmål om hva som trengs av nye bedrifter innen regionen. NETTVERKET Styreleder Madsen tror at Innovasjon Gardermoen har et stort nok nettverk til å kunne gi hjelp til kommunene når det Foran fra venstre: Tove Fjellvang Lie fra Impact AS (styremedlem) og Anne Bergersen fra Aktuell Profil (styremedlem). Bak fra venstre: Rolf Wenaas fra Bowe Data AS (styremedlem), Oddbjørn Wølneberg fra Createurene (styremedlem), Einar Madsen fra Norasonde (styreleder), Ingeborg Haukerud fra Ingeborg Lås og Beslag (styremedlem) og Terje Kjos Johansen fra Mediahuset Romerike (nestleder). gjelder bedriftsetableringer. Det blir derfor viktig at kommunenes politikere lar oss få jevnlig dialog, sier han. Madsen legger vekt på at det ikke spiller noen stor rolle for hans organisasjon hvilken kommune som får de nye etableringene. Likevel føler han at næringsutviklingen i kommunene nord for Gardermoen ikke har vært høyt nok prioritert. Han tror kommunene har jobbet for lite bevisst i forhold til næringsutvikling. Madsen poengterer at dette er hans personlige mening. Han er fullt klar over at kommunene har en rekke lovpålagte oppgaver som må prioriteres foran næringsutvikling. En helt avgjørende forutsetning for å få til et samarbeid med kommunene er at den enkelte kommune ser dette som en viktig utfordring og vil være med på et samarbeid, mener Madsen. FINNE SVARENE SAMMEN Jeg har på ingen måte svarene på alle problemstillingene etter noen uker i denne jobben, og jeg er svært ydmyk i forhold til det jeg skal drive med, sier nyvalgt styreleder i Innovasjon Gardermoen, Einar Madsen. Han kommer fra næringslivet der han i sin tid gikk gradene i Coop gjennom butikkdriften i Råholt Samvirkelag, deretter Forbrukersamvirket Øvre Romerike, før han gikk over i kommunal og nå sivil virksomhet. Madsen har en årrekke vært kommunepolitiker i Eidsvoll, der han har representert Arbeiderpartiet, og var i fire år leder av Hovedutvalget for næring og kultur. Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan FOR IG 28 Juni Avis nr 2 Juli Ferieavvikling August Medlemsmøte September 16. Møteforum Kontaktutvalgsmøte Oktober Avis nr Gardermokonferansen November Medlemsmøte Desember 12. Julelunsj

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 5 Artikkelannonse Fibernett og bredbånd på Øvre Romerike i 28: Når starter utbyggingen mot privatmarkedet? Som en oppfølging fra foregående artikkel om mulighetene for at Øvre Romerike kan bli et digitalt kraftsenter, har redaksjonen forespurt Digitale Gardermoen v/morten Braarud om status i bredbåndsprosessen. Morten Braarud kan bekrefte at selskapet de siste månedene har arbeidet med å sluttføre forhandlingene med utbygger og samarbeidspartner, Hafslund Telekom. KOMPLISERT - Dette er kompliserte forhandlinger hvor det er mange hensyn og behov som skal dekkes opp for lang tid fremover. Kommunene på Øvre Romerike har vært tilknyttet fibernettet i snart tre år allerede og med meget godt resultat. Avtalen ble signert i 25 og det er helt INNOVASJON ADVOKATEN Næringsdrivende som har varer og tjenester å tilby, vil gjerne selge mest mulig til alle som vil kjøpe. Det går da et viktig skille mellom såkalte forbrukerkjøp og andre kjøp, det siste gjerne kalt handelskjøp. Det er lurt å ha klart for seg hvordan man kan og bør behandle disse to hovedtyper av kjøp. For å ta det siste først, så forstås handelskjøp som kjøp og salg mellom profesjonelle aktører. Profesjonelle i den forstand at det er næringsdrivende som kjøper og selger seg i mellom. I stor grad kan slike parter avtale de vilkår de selv vil for slike kjøp og salg. Ofte opererer slike profesjonelle aktører særlige selgere - med vilkår som i stor grad avgrenser rettighetene til en kjøper av aktuelle varer og tjenester. Riktignok gjelder viktig bakgrunnslovgivning som setter visse grenser for hvor ubalanserte og urimelig forretningsvilkår kan være, også i forholdet mellom profesjonelle handlende. Det kan kort nevnes avtaleloven, markedsføringsloven og konkurranseloven som inneholder slike bestemmelser. Dog kan lovgivning innenfor dette område i noen grad fravikes ved avtale eller endog ensidige vilkår fra en part. Når det gjelder forbrukerkjøp er det gitt særlige regler som skal beskytte den vanlige kvinne og mann forbrukerkjøperen mot å bli fanget i ensidige og urimelige forretningsvilkår. Det er rett og slett slik at en næringsdrivende tilbyder ikke kan fravike de rettigheter som forbrukerlovgivningen gir en forbrukerkjøper. essensielt for prosessen at kommunene fortsatt kan nyte godt av avtalen innenfor allerede avtalte rammer og betingelser. Bl.a. er det viktig for kommunene å kunne påregne langsiktighet og forutsigbarhet sier Braarud. ER OPTIMIST På spørsmålet om hva Braarud tror vil bli utfallet av sluttbehandlingen før saken får sin konklusjon sier han følgende. - Jeg er optimist fordi jeg tror politikerne nå ser hvilke muligheter dette kan Viktig lovgivning innenfor forbrukerkjøp er eksempelvis forbrukerkjøpsloven, forbrukertvistloven, kredittkjøpsloven, markedsføringsloven, pakkereiseloven, avhendingsloven, eiendomsmeglingsloven, forsikringsavtaleloven og håndverkstjenesteloven. Felles for disse regler er at lovgivningen inneholder bestemmelser som særskilt ivaretar forbrukere innenfor de aktuelle områder som lovene regulerer. Dette kan være rett til å reklamere over feil og mangler innen bestemte frister, rett til å kreve retting, prisavslag og erstatning, krav om skriftlighet i avtaleforhold, krav om å avgi bindende forhåndspris, krav på bestemte og korrekte opplysninger o.s.v. Det er viktig for en næringsdrivende at man innretter sin virksomhet slik at man overholder de lovfestede rettigheter som forbrukerkjøpere har. Konkret vil det innebære at salgsbetingelser, salgsprosesser og interne prosedyrer legges opp slik at forbrukerkjøpsreglene overholdes. Det er mulig man på kort sikt kan ha noen gevinster ved å operere med salgsbetingelser som innskrenker forbrukernes rettigheter, men i lengden vil nok en slik holdning straffe seg. Forbrukerkjøperne er en slagkraftig mengde mennesker, og de har mange aktører som står på deres side. Lovgivningen har etablert organer som Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Det finnes en rekke klagenemnder som forbrukere kan benytte. Dersom forbrukere ønsker å prøve rettslige en forbrukerkjøpstvist er de allerede favorisert gjennom lovgivningen. Sist, men ikke minst så er media, herunder innebære for Øvre Romerike uten at det forringer dagens nettordning for kommunene. Likevel er dette en politisk prosess og vi ønsker at alle involverte parter skal få anledning til å sette seg godt inn i saken forut for en beslutning. AVGJØRES SNART - Når kan vi vente en beslutning da? - Jeg kan vanskelig tenke meg at det vil ta veldig mye lenger tid nå etter snart halvannet års arbeid med saken. Jeg tror også at markedet begynner å bli utålmodig med hensyn til en endelig beslutning. - Dersom det nå går riktig vei, når tror du utbygging kan starte? - Man vil umiddelbart gå i gang med salg av kundeavtaler både innen Gründerjuss del 10 Næringsdrivendes forpliktelser ovenfor forbrukerkjøpere Internett, svært viktige påvirkningsfaktorer som raskt er på pletten til forsvar for forbrukerne. Til sist skal jeg nevne noen konkrete eksempler hvor næringsdrivende ofte mer eller mindre bevisst - trår feil når det gjelder forbrukerkjøp. En garanti er noe som kommer i tillegg til de rettigheter som en forbrukerkjøper ellers har etter eksempelvis forbrukerkjøpsloven. En garanti kan aldri innskrenke forbrukerkjøpers reklamasjonsrett over feil og mangler slik det er bestemt i forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsretten gjelder i h.h.v. 2 eller 5 år (for gjenstander som er ment å vare mer enn 2 år) etter at en gjenstand er kjøpt, dog med krav at reklamasjon uansett foretas innen rimelig tid etter at feilen/mangelen oppdages. Det nytter derfor ikke å avvise en forbrukerkjøper som reklamerer med at garantien dessverre er utløpt. Bytterett er noe som særlig er aktuelt rett etter jul når alle de feilkjøpte julegavene skal byttes. Her er rettstilstanden noe uklar fordi forbrukerkjøpere har ingen automatisk lovbestemt bytterett. Det er likevel innen mange bransjer utviklet seg en forretningsmessig sedvane. Det nok derfor slik at dersom en forretning først har innlatt seg på en slik forretningsmessig sedvane, så kan man ikke uten videre la vær å følge denne. Særlig gjelder det at man som utgangspunkt ikke kan gjøre forskjell på kunder, herunder la noen få bytterett og noen ikke. En god ordning som mange næringsdrivende har iverksatt, er uttrykkelig å fastsette en bytterett og LEDER. Digitale Gardermoen ledes av Morten Braarud. næringsliv og husholdningsmarkedet. Prinsippet vil være markedsstyrt utbygging. Det vil si, kundeavtaler først og deretter utbygging. Dette vil være utbygging av helt nytt nett basert på fiber og som krever stor innsats i form av investeringer og ressursbruk. Det er derfor meget viktig at utbygger har mest mulig trygghet for sine investeringer i form av kundeavtaler før bygging tar til. Til slutt i denne omgang påpeker Braarud at det er et krav fra oss alle at det skal være et åpent nett for alle innholdsleverandører som vil levere tjenester på nettet. Vi ønsker selskapet lykke til i det videre arbeidet og venter med spenning på resultatet av prosessen. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. de nærmere betingelser for slik bytterett. Angrerettsloven er også viktig å være oppmerksom på. Den gjelder for salg utenfor fast utsalgssted. Salg via Internett er nettopp en slik type salg. Etter angrerettsloven er det bestemte opplysninger som skal gis fobrukerkjøperne, og det skal bl.a. benyttes helt bestemte angrerettsskjema. Her er det mange tilbydere på Internett som synder. Det finnes alle varianter fra demsom har virkelig gode forretningsbetingelser for salg på Internett, til de som blander sammen handelskjøpere og forbrukerkjøpere og hvor forretningsvilkårene er verken fugl eller fisk. Behandle derfor forbrukerkjøperne godt og lovlig. Det er dem dere lever av og bør unngå unødige konflikter med! Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Haraldvangen nå også teambygging for næringslivet Haraldvangen i Hurdal har snart 40 års erfaring som leirskole for barn og unge. En uke der har forandret manges liv. Nå har de ansatte tatt over etter Røde Kors, og gjør stadig større suksess med teambygging for næringslivet. - Et viktig ledd i teambygging er å gjøre noe sammen på mer frivillig basis. Her har vi en lang rekke aktiviteter godt innarbeidet for barn og unge, som også blir en virkningsfull fellesopplevelse for voksne. Bedrifter fra hele landet og multinasjonale, norske bedrifter vender allerede tilbake for å få mer påfyll, sier daglig leder Tor Hurlen. SNUDD TIL SUKSESS Da Norges Røde Kors bestemte seg for å redusere sin ulønnsomme senterdrift i 27, falt valget på Haraldvangen for nedleggelse. Det var allerede i gang en betydelig, økonomisk snuoperasjon med basis i de mange tusen overnattingene der. Likevel var det ikke nok for eieren. Da tok Tor Hurlen som ansatt, daglig leder og til sammen 15 av de ansatte initiativ for å overta. En avtale ble inngått med kombinasjon av kjøp og gave, så fra 1. juni 27 heter det Haraldvangen AS. Røde Kors er helt ute, men visjonen lever. -Vi har 18 bygninger og planlegger byggestart for et 28 roms hotell. Vår 70 mål store, langtidsbygslede tomt gir mange muligheter. Investeringer og oppdateringer er gjort hele det siste året, og vi har kommet et godt stykke. Dette er en ny og bedre utgave av Haraldvangen, og vi gleder oss til markeringen av 40-årsjubileet neste år, sier Tor Hurlen. De gamle underskuddene i regnskapet er snudd til overskudd og de 15 eierne arbeider på mange måter dugnad hver dag. I tillegg har de 26 ansatte på helog deltid, så i Hurdal er Haraldvangen en stor arbeidsplass. -Jovisst er anlegget flott, men vi gleder oss til ny hotelldel med 28 rom, sier daglig leder for Haraldvangen, Tor Hurlen. VERDENSKJENT Gjennom de utallige, store og internasjonale leirsamlingene Haraldvangen har huset, er stedet blitt verdenskjent for sin funksjon. Fortsatt er det hvert annet år en stor Handicamp i regi av Rotary, der alle uansett fysiske forutsetninger kan delta og trives. -Beliggenheten ved Hurdalssjøen gir oss fortrinn med bruk av vannspeilet til en rekke varierte aktiviteter eller bare til strandkos med bål, i lavvo eller en rolig båttur. Det villeste i sommer blir kjøring i fart med en spesialbåt fra USA som kalles Red Shark. Her skal det være gøy, spennende og samlende å ha et opphold, sier Hurlen. Den tekniske verdien på Haraldvangens mange bygninger kan dreie seg om millioner kroner. Mye av bygningsmassen har vært godt brukt og trenger løft. Vi gjør utbedringene etter hvert som vi har råd, og det første året har vi klart en million til vedlikehold. Det syns vi er bra, og budsjettet lyder i år på 18.0 overnattinger. Det er 55 Haraldvangen var tidligere eid av Røde Kors, nå er det de ansatte som eier sin egen arbeidplass. prosent belegg. Sommeren er veldig travel med leirskoleopphold, mens vi resten av året kan spesialsy samlinger for næringslivet, sier Tor Hurlen. SPESIELL VISJON -Haraldvangen har en spesiell visjon og tradisjon å bære videre. Stedet er unikt, og med fortsatt tilgjengelighet for alle er det ingen grenser for hvem som kan besøke oss for kort eller lang tid. Vi syns det er veldig positivt at Hans Høegh som på 1960-tallet var leder for Ungdommens Røde Kors og hadde ideen til Haraldvangen, fortsatt følger med oss og kommer innom fra Geneve for gode råd. Hurdalssjøen er en av Østlandets fineste naturperler, og med skogen og den rolige naturen rundt er Haraldvangen rik på fantastiske omgivelser, sommer som vinter. Tor Hurlen er utdannet både maskiningeniør og siviløkonom, mens han på fritida spesielt vår og høst - også er bonde hjemme i Nannestad. Han er Haraldvangens flotte strandsone med 70 mål grunn ned til Hurdalssjøen, er vakker østlandsnatur som kan friste til bryggedans eller annen festlig samling. Haraldvangen har mye som er spesielt, men den nyinnkjøpte tuben i form av en Red Shark som skal skape spenning og moro for passasjerene bak en sterk trekkbåt, er et minne for livet, lover Tor Hurlen. kjempeoptimist og han mener de ansatte som tok over har vært veldig flinke. RIKTIG TIDSPUNKT -Vi var veldig heldige også fordi eieren hadde bestemt seg for avvikling og vi kunne stable et AS med kroner i kapital raskt på beina for å overta. Ut 29 kan bare ansatte eie aksjer, deretter kan det bli emisjon og kanskje flere aksjonærer. Haraldvangen er ikke ment å bli noen stor pengemaskin, for oss er det viktig at stedet er i bruk og at det gir nok overskudd til å være lønnsomt innsatsmessig. Jeg og alle her har fått en ålreit jobb å gå til hver dag, det betyr trivsel gjestene kan legge merke til. Utfordringen er at vi må fornye oss hele tida. Så nå kommer det også en Rib i tillegg til bananbåten Red Shark. Her skal det bli teambygging, ja!, smiler Tor Hurlen bredt. I mai ble Haraldvangen første, faste utstilling for kunstnerne Bjarne Røtterud og Skule Waksvik. Det skaper en enestående atmosfære med så mye fin, internasjonal kunst, legger Hurlen til. På alle måter finnes det ikke noe maken til Haraldvangen. Man kan spille på samarbeid med Hurdalssjøen Hotell tvers over sjøen, det er bygget paintballbane, og det planlegges ATV-bane. - Vi konjunkturutsatt? - Nei, da er det nok verre for hotellene rundt Gardermoen. Haraldvangens nivå vil alle ha råd til uansett og når som helst, legger Hurlen til.

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 7 Samlet til næringsutvikling kan det bli mål. Det blir i så fall det største næringsområdet i hele Oslo og Akershus-regionen. Flyplasskommunen rustes kraftig opp - Ja, jeg mener at Ullensaker så absolutt lever opp til ansvaret som vertskommune for Norges hovedflyplass. Vi er nå i en fase hvor det meste enten er ferdig opprustet eller står foran store kvalitetsløft. Innen denne fireårsperioden er omme, skal det meste være gjort, sier ordfører Harald Espelund (Frp). periode som ordfører gikk kommunen i snitt med 34 millioner i overskudd hvert år, dette blir millioner kroner netto driftsresultat. Det er vi veldige stolte av! Vi har tatt noen grep som andre kanskje ikke har trodd ville lykkes. Blant annet har vi brukt oppspart kapital i perioder for å opprettholde tilbudet til innbyggerne. - Jeg ser ofte linjene mellom det jeg har gjort privat gjennom oppbyggingen av Melby gård. Det har vært nødvendig med store investeringer, men er en alltid optimist, så går det. Den som har begge beina på jorda, står stille. En må våge å løfte en fot for å komme seg i bevegelse. - Ullensaker er heldig med sine store og nå svimlende, verdifulle arealer. De Av tusen nye boliger framover vil bare 20 prosent være eneboliger, 80 prosent blir leiligheter. Dette har snudd helt. Kommunesamarbeidet er kommet mye lenger Ordfører Terje Teslo i Eidsvoll er årets leder for det seks kommuner store kollegiet som samarbeider i Øvre Romerike Utvikling. Ordfører Teslo mener samarbeidet i ØRU er mye mer strukturert og målrettet nå enn da han var med i startårene. løsninger for administrative rutiner, er blitt helt sentralt. Terje Teslo mener ØRU fokuserer mindre på næringsutvikling nå enn den gang, og det med rette. -Næringsutvikling i dag viser seg veldig ressurskrevende. Oppkjøp, etablering av infrastruktur og videresalg av næringseiendommer er altfor dyrt for kommunene i dag. Derfor overlater vi det til markedet. Men samtidig legger vi felles premisser for infrastrukturen, slik at man kan utvikle næringsområdene i kommuneplanene omtrent likt. Dette er også en fordel for utviklerne og de som skal etablere seg, at de kan forholde seg til like regler i de samarbeidende kommunene. Det er viktigere at næringslivet møter en felles holdning, enn at kommunene skal engasjere seg i et konjunkturutsatt og økonomisk krevende utviklingsarbeid. - Det går jo skikkelig bra, trass i at vi savner Statens engasjement og at Ullensaker får mindre enn mange andre kommuner av skatten som kommer inn. At det går så bra, skyldes ene og alene dyktighet så vel administrativt som at vi har et godt og dyktig politisk flertall, legger Espelund til. TAR ANSVAR - Politikerne tar ansvar og administrasjonen stiller lojalt opp fordi vi er forutsigelige. Likevel kan vi ikke gå for fort fram, ressursene tilsier ikke det, så vi oppnår ikke alt vi vil, sier flyplasskommunens førstemann. I fjor oppnådde Ullensaker full barnehagedekning, og man er i full gang med opprusting av skolene. Alle skolene skal ha høy standard når jobben vår er gjort. Jeg hadde håpet på å bli ferdig denne perioden, men arbeidet må nok fortsette noen år til før alt er gjort. Et annet viktig mål for oss i Ullensaker er at vi får på plass en ny idrettshall hvert år disse fire årene, og at Ull/Kisa får en ny konkurransestadion. Både Jessheim og Kløfta skal få varmtvannsbassenger, og vi har planene klare for idrettsanlegget i Bakkedalen på Kløfta. LØFTER ULLENSAKER - Vi har planer og framdrift nå som vil løfte Ullensaker opp på et nivå som virkelig bidrar til at folk trives her og vil flytte hit. - Har dere nok tomter? - Ja visst! Men folk må være klar over at i en byplansammenheng er Statens krav en tettere bebyggelse. Av tusen nye boliger framover vil bare 20 prosent være eneboliger, 80 prosent blir leiligheter. Dette har snudd helt. - Hva med næringsetableringer? - Det har skjedd veldig mye allerede, men bare vent! Nå arbeides det med den nye kommuneplanen der vi ønsker å få inn helt unike næringsområder. Gardermoen Næringspark har 6-7 mål til disposisjon, men de 2 4 målene kommunen i første omgang kan legge inn er ment for mange år framover og store aktører står klare for å ta seg av en god infrastruktur. Med slike arealstørrelser kan vi ønske store virksomheter med milliardomsetning velkommen, og vi har likevel arealer for 40 år framover, mener Harald Espelund. - Samlet til næringsutvikling kan det bli mål. Det blir i så fall det største næringsområdet i hele Oslo og ENORMT. Hvis Harald Espelund som ordfører i Ullensaker får viljen sin i kommuneplanarbeidet nå, blir det mål til 40 års langsiktig næringsutbygging i flyplasskommunen. Dette blir det største næringsområdet i hele Oslo og Akershus. Akershus-regionen. Jeg ser på dette som en utrolig utfordring! Infrastrukturen blir svært viktig for å unngå trafikkork nord og sør for Jessheim. SINNA PÅ STATEN Så fyrer Harald Espelund opp mot Staten. Det helt spesielle er at Ullensaker er den kommunen i landet med minst frie inntekter, likevel klarer vi å gi befolkningen et unikt tilbud. Vi har fått fire nye sykehjem, vi har modernisert skolene, vi har full barnehagedekning. Vi har klart det! I min første fireårs- VELKOMST - Velkommen til Ullensaker, sa ordfører Harald Espelund til adm. direktør Erik Røste i Sport1-gruppen. største tomtene eier kommunen. Bare ved å selge ett område nå, kunne kommunen bli helt gjeldfri. I stedet vil vi la allmennheten få glede av arealet med skoler, park og anlegg, og vi kan bygge haller. Nå er tida inne for store og gode idrettsanlegg. - Jeg syns det verste er at Staten ikke tar sitt ansvar i alt dette. I stedet for å bidra til gode løsninger og tilbud til befolkningen omringes vi her i Ullensaker av bomstasjoner og bomveger. Innen 2050 kan 2 0 mennesker bo i dette området, men vi er overlatt til oss selv av en stat som er rikere enn noen i verden. Jeg skjønner ikke at vi ikke engang kan bruke pengene våre utenlands, til å fornye utstyr innen helse og skole, vi kan la utenlandske firmaer bygge vegene våre og så videre for å forbedre Norge nå mens vi har råd til det. - Imens får vi på lokalplanet gjøre som før, bruke skattebetalernes penger på best mulig måte. Vi skal klare dette alene vi her i Ullensaker, men vi er skuffet over Staten som ikke kan bidra litt i en kommune som har hovedflyplassen for hele Norge, slutter den populære ordføreren, Harald Espelund. - Kommunesamarbeidet gjennom Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fungerer og utvikler seg tilfredsstillende. Arbeidet har kommet mye lenger i forhold til første periode jeg satt som ordfører for ti års tid siden, sier leder for ØRU dette året, ordfører Terje Teslo i Eidsvoll. På årskonferansen for samarbeidet mellom Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker var det bred enighet og gode tilbakemeldinger på resultatene ØRU har oppnådd. MANGE OPPGAVER -Selvsagt er det mange saker å ta fatt i, men hovedvekten legger vi på å samordne og tilpasse i tillegg til å utvikle og forbedre oss på IKT. Blant oppgavene her er ensartet dataprogramvare slik at kommunene kan arbeide likt opp mot hverandre eller opp mot eksterne nettverk. Gjennom Digitale Gardermoen og i samarbeid med Hafslund er det lagt fiberoptisk nettverk som har en kapasitet langt over det kommunene har behov for, derfor kan snart næringslivet ta dette i bruk. Vi bruker nettet selv, men har ingen til å drifte dette eksternt ennå. Det kommer nok innen overskuelig tid, mener ordfører og ØRU-leder. Teslo er opptatt av at jo flere prosesser og oppgaver man kan løse på lik måte eller gjennom felles systemer, desto lettere blir det framtidige samarbeidet. IKKE SAMMENSLÅING - ØRU er på ingen måte ment som første skritt mot kommunesammenslåing, men en rekke tilpassinger for tilnærmet lik opptreden eller saksbehandling når kommunene rundt Gardermoen møter de samme oppgavene eller utfordringene. Det kan være lett å tolke de prosessene vi nå er i full gang med i retning av enklere sammenslåing, men det er slett ikke på vår agenda. Vi ønsker å utvikle løsninger og verktøy sammen. Det er det viktige, og der er vi på god vei, sier Terje Teslo. I den praktiske hverdagen har både små og store kommuner mange like utfordringer, og på flere områder kan man foreta tilpassinger som gjør jobbene enklere. - I ØRU-samarbeidet ser vi etter min oppfatning at alle trenger noe fellesskap i en eller annen sammenheng for å kunne utvikles faglig. Hva som skjer med kommunestrukturen i framtida er ikke godt å si, men bare veksten er viktig å takle. Eidsvolls befolkning har vokst med ca. 30 personer, men vi har færre ansatte i administrasjonen. ØRUsamarbeidet er ti år i 28, og vi har for lengst fått mange gode erfaringer, sier Teslo videre. MER STRUKTURERT Ordfører Teslo mener samarbeidet i ØRU er mye mer strukturert og målrettet nå enn da han var med i startårene. -Vi famlet nok litt i begynnelsen, men det var også en del av prosessen. Jeg husker vi var i Danmark for å se og lære av kommunesamarbeid der. Samarbeid om praktiske løsninger rettet mot servicen til befolkningen kombinert med felles FELLES STANDARD -Vi snakker om å utvikle felles kartverk og en felles standard på infrastrukturen for næringsområdene, og dermed få en ensartet behandling av sakene for næringslivet. Dette har også noe sammenheng med selskapsskatten som har vært litt fram og tilbake. Nå er den sannsynligvis på tur ut igjen, det kan bety ny interesse for næringsetableringer i kommunene igjen. I så fall blir det lettere igjen å tenke helhetlig i denne sammenhengen, kanskje også hvor forskjellige næringstyper bør passe best i kommunene våre. Kommunene kan ha sine fortrinn på enkelte områder, og dette kan trekkes fram overfor etablererne. I ØRU arbeider vi for det store fellesskapets beste. -Noen ganger er dette en litt tung prosess politisk fordi enkelte politikere er opptatte av å ivareta sin kommunes interesser. Vi har forskjellig bakgrunn i de enkelte kommune- og herredsstyrer, men arbeidet utvikler seg og modnes mer og mer. ØRN PÅ VEI UT - Er Øvre Romerike Næringsområde (ØRN) på Dal i avslutningsfasen? - Ja, det ser slik ut. Men om vi skal bistå de grunneierne som ennå har en del regulert grunn for næring, vet vi ikke. Om ØRN skal havne i ØRU for en tid, eller hva som skjer, er ikke bestemt. Vi arbeider med å drøfte og utrede dette. Nå når Svein Hoelsæter skal gå av som direktør for ØRU, kan vi drøfte andre, mulige løsninger som kanskje også kan knytte de interkommunale selskapene mer opp mot ØRU. Det kan jo tenkes at vi kan ha behov for en type ØRU-rådmann til å organisere og drive dette i framtida. I så fall er tilsettingen etter Hoelsæter en anledning til å tenke nytt. Vi kan ikke se bort fra at vi trenger eierskapsmeldinger, sterkere styring og klarere mål gjennom felles holdninger. Dette er enda en mulighet for å posisjonere seg for framtida, mener ordfører Terje Teslo i Eidsvoll.

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 9 Utviklingsplan for Gardermoen (G2040) vedtatt av fylkestinget Gardermoen er Norges hovedflyplass, med over 19 millioner passasjerer i 27. Akershus Fylkesting vedtok 14. februar i år utkastet til strategisk utviklingsplan for Gardermoen, som strekker seg helt frem mot år Fylkesdelplanen Gardermoen 2040 er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid mellom private og offentlige etater. Representanter for folkevalgte organ, Oslo Lufthavn, NHO, Avinor og fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært styringsgruppe, men flere andre miljøer har deltatt i arbeids- og ressursgrupper. I alt 34 høringssvar ble vurdert og har påvirket det endelige utkastet til planen. Hovedflyplassen opplever sterk vekst Gardermoen er Norges hovedflyplass, med over 19 millioner passasjerer i 27. Det vil si at to av tre innenriks flyreiser har Gardermoen som start eller mål, mens tilsvarende tall for utenriks er fire av fem reiser. Det forventes fortatt sterk vekst i trafikken over flyplassen, og prognosene tilsier mellom millioner nye passasjerer frem mot Østlandets største arbeidsplass Flyplassen skulle gi regional vekst til Romerike og til de søndre delene av Oppland og Hedmark. Gardermoen er da også blitt Østlandets største arbeidsplass, og virksomheten på flyplassen har store ringvirkninger. 40 prosent av de som arbeider på Gardermoen bor på Romerike, langt de fleste av disse på Øvre Romerike. Men flere av de som arbeider på flyplassen bor også i Hedmark og Oppland. Mer enn 12 0 personer arbeider i dag på Gardermoen, og tallet vil stige kraftig fremover. Frem mot 2020 forventes det å bli 9 0 nye arbeidsplasser på selve flyplassen STOR OMSETNING. Taxfree og de andre butikkene innenfor på Oslo Lufthavn opplever stor trafikk og vekst, og tallet på ansatte har økt mye de siste årene. (Foto: OSL) og ringvirkninger på 22 0 arbeidsplasser. Denne store veksten vil gi stimulanser og utfordringer, særlig for Ullensaker kommune og kommunene mellom Gardermoen og Oslo. Veksten vil også gi stimulanser for de søndre delene av Hedmark og Oppland fylker og for Värmland i Sverige. Gardermoen viktig for Norge - miljøkonsekvenser utredes Norsk næringsliv og privat og offentlig forvaltning er svært avhengig av at Gardermoen er en effektiv og godt fungerende flyplass. Fylkestinget understreker at det er viktig å gjennomføre vurderinger av de miljømessige, samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvensene av en fortsatt sterk økning av flytrafikken, og at lokalisering av en eventuell tredje rullebane må avklares i samråd med berørte kommuner og regionale myndigheter. Fylkestinget ber også staten om å ta stilling til den framtidige totalkapasiteten på Gardermoen, Rygge og Torp. Samarbeidsorgan foreslås For å bedre samspillet mellom aktører på Gardermoen og i regionen ønsker fylkestinget at det opprettes et samarbeidsorgan. Fylkestinget foreslår at representanter for Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Oslo kommune, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, Øvre Romerike Utvikling, Oslo Lufthavn, NHO og LO deltar i samarbeidsorganet. BARE ØKER. Trafikken på Oslo Lufthavn bare øker, men likevel er prognosene i langtidsplanen G2040 relativt moderate. (Foto: OSL) Videre arbeid Akershus Fylkesting vedtok planen 14. februar, og planen oversendes nå til Miljøverndepartementet. Administrasjonen i fylkeskommunen vil arbeide videre med de oppfølgingsoppgaver som Fylkestinget har vedtatt, i nært samarbeid med andre aktører. Kontaktperson i fylket er Tor Bysveen, avdeling for regional utvikling. Ønsker du annonse i IG avisen? Har du noen synspunkter du vil dele med andre? Ris eller ros om IG-avisen? Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: AASEN BIL AS Parallellvegen 2092 Minnesund Tlf Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 11 Å spille på lag er nøkkelen til framtida Kværner er ikke opptatt av en dato for å erklære Jessheim som by, men at utviklingen skjer gradvis og sikkert. I oktober mer enn dobles arealet for Jessheim Storsenter. Et nybygg på 35 0 kvm betyr at senteret passerer 65 0 golvmetre, som kan gi plass for over 140 virksomheter. Budsjettet lyder på 1,7 milliarder i samlet omsetning første året. Med flere millioner besøkene pr år. Å spille på lag er nøkkelen til framtida, sier daglig leder Tore Kværner i Harald Kværner Eiendom AS. Jessheim Storsenter eies av Harald Kværner Eiendom AS og Olav Thon Eiendom ASA. I tillegg til at disse virksomhetene har spilt godt på lag, legger Tore Kværner vekt på det Tore Kværner mener samarbeid og gode prosesser er årsaken til den positive utviklingen for Jessheim med stadig voksende Jessheim Storsenter som resultat. lagspillet næringslivet i Ullensaker har med kommunen. DER DET STARTET - Selve grunnlaget for all denne utviklingen på Jessheim, nå først som regionsenter for Øvre Romerike og senere som den eneste byen i samme region, ligger i det piffet vi fikk til å samarbeide og satse for å få på plass en strategiplan for Jessheim da Hurum ble vedtatt som hovedflyplass i Vi ble jo skuffet over at Gardermoen ikke ble valgt allerede da, men alle her skjønte at vi måtte jobbe, stå sammen og være offensive i tankegangen. Med basis i en sterk Jessheim Handelsstands Forening knyttet vi nært samarbeid med kommunens administrasjon, politikerne og det øvrige næringslivet. Dette samspillet ble nøkkelen til framtida for Jessheim, sier Tore Kværner klart og tydelig. Det er selskapet Harald Kværner Eiendom AS som eies med 66 prosent av Kværner og 34 prosent av Olav Thon Gruppen, som nå er byggherre. Samlet vil man i oktober kunne oppsummere at oppkjøp av Fakkelsenteret og alle utvidelser av Jessheim Storsenter har kommet opp i nærmere en milliard investeringskroner. BYPLAN Samtidig med alt som foregår ble det for noen år siden vedtatt en byplan. Den er i tråd med strategiplanen man la for å gjøre Jessheim til det viktigste handels- og servicesenteret i nordre del av Akershus bare at den går langt videre og er mer detaljert. - Byplanen gir åpning for mer utbygging. Blant annet har vi i Harald Kværner Eiendom AS kjøpt et større område nord for Furusethgata. Der blir det etter hvert et kvartal med plass for både hotell, parkeringshus, næringsvirksomhet og kontorer, ja, vi ønsker også et innslag av boliger. Kværner er ikke opptatt av en dato for å erklære Jessheim som by, men at utviklingen skjer gradvis og sikkert. Det viktigste er at Jessheim forblir tilgjengelig for alle og er brukervennlig utformet. Det mener jeg Jessheim er fordi vi følger de planene vi har vært enige om lenge, sier Kværner videre. Han mener byplanprosessen var viktig, også fordi den ga alle involverte anledning til å tenke by, en Jessheim by som kommer en gang i framtida. Et luftfoto tatt under byggingen av den store utvidelsen ved Jessheim Storsenter, viser resultatet av mange års grundig planlegging. Samlede investeringer for dette senteret vil kommende høst nærme seg en milliard kroner. KLART DET VIRKER MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! DET FØRSTE SENTERET Det første butikksenteret på Øvre Romerike var Fakkelsenteret på Jessheim som ble bygd i Det lå et steinkast fra Storgata på myra vest for stasjonen. Mange syntes det var rart, arkitekttegnet og med en brennende gassfakkel utvendig fordi det var Vesta Forsikring som bygde det med en fakkel som symbol. Men butikksenteret hadde ikke innendørs gater, bare overbygde. I Ullensaker var det på denne tiden en stor kjøttvare- og handelsvirksomhet ved navn H. Kværner og en ved navn H. Furuseth. Kværner bygde sitt eget senter noen meter vest for Fakkelsenteret, mens H. Furuseths store slakteri- og forretningsgård i dag er innlemmet i storsenteret. Slakteriet ligger nå på Dal. Fakkelsenteret ble i 1998 oppkjøpt av Thon, så den østre delen av storsenteret er Thons i sin helhet. Nøkkelen til utvikling og utvidelser lå rundt Fakkelsenteret og HK-senteret, så de inngikk samarbeid om å videreutvikle disse byggene sammen. Oktober blir den viktigste måneden for Jessheim siden vedtaket om Oslo Lufthavn ble endret i 1992 til Gardermoen. - Vi ser de langsiktige resultatene av at Jobzone Jessheim Storgata 11b 2050 Jessheim vi har tenkt riktig i fellesskap. Satsingen på handel, kultur og etter hvert en næringspark for den flyplassrettede virksomheten, har vist seg riktig. - Det blir ikke noe problem å fylle de mange lokalene i Jessheim Storsenter, utfordringen er å finne den riktige miksen av virksomheter så senteret blir en attraktiv helhet for kundene. Dessuten måtte det utformes så spisestedene kan ha åpent også når senteret er søndagslukket. Vi foredler og formidler ditt budskap Trenger du web-side? 50,- Enkel web-side fra kr. 50,- Vi designer og produserer alt fra enkle web-presentasjoner til avanserte dynamiske sider du selv kan administrere. PILOTKOMMUNE - Det betyr mye for oss i alt dette arbeidet og måten vi bør tenke på, at Ullensaker er en pilotkommune i universell utforming og at Jessheim skal utformes som en sykkelby. Det er positivt at vi kan forme andre verdier enn bare å kjøre bil. - Samtidig er det en underlig følelse når vi ser på EUBs nettavis eub.no og registrerer at bilder fra 1993 allerede er gamle dager her fordi det har skjedd Trondheimsvn. 59, 2040 Kløfta e-post: så mye. Vi kjenner oss knapt igjen på de bildene, jo! Dette er et paradoks, men du verden for en spennende utvikling vi er med på med bygging av flyplassbyen Jessheim inn i framtida. Ønsker du annonse i IG avisen? - fra konsept og idé til ferdig produkt Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf:

7 12 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 13 Jordnær A-Merking til himmels A-Merking er størst på p-plassoppmerking. I fjor la vi ut meter maling. Firmaet A-Merking AS på Jessheim startet med to mann i 23, og har på fem år nådd 11 ansatte med 13 millioner i omsetning. Spesialmerking på asfalt, betong og golv av annet, fast materiale er blitt en meget travel virksomhet med dobling av omsetningen både i 25, 26 og 27. Det nyeste konseptet er sikkerhetssonene i svart og gult for blinde og svaksynte langs sporveier. Merkingen er konstruert så den kan ses av de fleste svaksynte. Blindemarkeringen med ledelinjer, plater med kuler på asfalten kjennes gjennom sko av alle! Ja, oppfinnelsene står tilsynelatende i kø. BLINK. For kaste-dart uten piler på lekeplassen eller på idrettsplassen! PARADIS. Som en slags orm kan man hoppe paradis i siksak. Daglig leder Bernt Liavaag i spesialfirmaet A-Merking har et luksusproblem han flommer over av gode ideer for horisontal merking på fast dekke. Daglig leder Bernt Liavaag har litt av ei skryteliste foran seg. For det meste dreier vår type merking seg om parkeringsplasser, private og offentlige. Etter hvert som prefabrikert termoplast er kommet mer og mer, setter bare fantasien grenser. Vi lager fargerike paradis barna kan hoppe på ved skoler og barnehager, vi legger skilt og anvisninger på asfalt og betong og blir ofte kalt asfalt-kosmetologer. HORISONTAL-MERKING Vår merking er horisontal, og vi hadde hele oppmerkingen av Rygge flyplass, og har mye på Oslo Lufthavn. Vi kan by på trafikkspill, kjempesjakk, vi har merket dragracebanen på Gardermoen og vi har merket opp atskillige idrettshaller og idrettsbaner på asfalt og betong. - A-Merking er størst på p-plassoppmerking. Våre folk malte 21 0 meter med hvite og gule striper i fjor, til sammen la vi ut meter maling, og hadde ansvaret for plassering av 15 tall og symboler på fast dekke. 430 lekeplassområder var vi med på å utstyre. Vi benytter danske Premark og Decomark, og føler vi har lykkes veldig trass i at få trodde på oss. Nå er konseptet utviklet så langt at vi selv er med på å utvikle nye ideer sammen med leverandører, forteller Bernt Liavaag ivrig. HOPPET AV OG PÅ Liavaag selv smiler når han forteller om starten for A-Merking. Han hoppet av som salgssjef i et datafirma og skulle hjelpe en kamerat i transportbransjen med å komme i gang med p-plassoppmerking. De onmsatte for den første millionen på ni måneder, og skjønte at dette var noe å satse på. Nå syns Liavaag det er moro å arbeide mye igjen, på en annen måte, men han tenker nok litt på at arbeidsmengden er i ferd med å bli i meste laget. - I år må vi tenke gjennom hvor store vi bør bli og vil bli. Det avlaster oss på Jessheim med nye avdelinger i Kristiansand og på Vestlandet, i Trondheim gjennom datterselskaper. LUDOSPILL. Kan også legges på asfalt og brukes utendørs! LOGO. Trenger idrettslaget eller bedriften en logo på uteplasser her er et eksempel. Vi kan påta oss selskap opp til 3 mennesker Samarbeid om verdiskaping andre reg ioner har fått det til IG-leder Steinar Kristensen summerer i denne artikkelen opp sine refleksjoner rundt behovet for samarbeid om verdiskapingen i vår region. Middag Vi på Romerike trenger ikke gå langt for å finne modeller for et bredere næringssamarbeid som fungerer i det virkelige liv. Vi er en liten bedrift med 5 fast ansatte, samt servitører på timesbasis ved behov. Vi leverer mat til hele Romerike, og mer til. Vår meny er allsidig, noe som vil passe enhver anledning. Ønsker du hjelp til å arrangere selskap, enten det er hos oss eller et sted du selv velger, så stiller vi med mat, kokk og servitører. Vi påtar oss også uteselskap med grillmat, og kan formidle kontakt for leie av både telt, bord og stoler. Lunsj Selskapsplanlegging Grilling i egen hage 5-retters Serveringshjelp Kokker Ala Carte Buffet Kaker tlf Cafè Catering kurs/møter - selskaper Samarbeid om verdiskaping er et viktig tema for Gardermoregionen. Andre regioner har fått det til, og blitt lagt merke til for det. I Innovasjon & Næringsliv nr 2/07 presenterte vi Stavanger-regionen. De har fire år på rad blitt kåret av NHO som landets mest progressive region i Norge når det gjelder langsiktig næringsutvikling og verdiskaping. Noen forklaringer Hovedgrunnene til dette er: En visjon om fellesskap: Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende. Fokus på to nøkkelområder: Betydningen av næringsutvikling og økt verdiskaping for samfunnet - lokalt, regionalt og nasjonalt. Fokus og evne til samarbeid mellom private og offentlige aktører i næringsutviklingen Et regionalt lederskap som kjennetegnes av : Vilje til felles satsing Evne til samarbeid over grenser. Forpliktelse Langsiktige mål Se mulighetene Stavanger-regionen har lykkes i å samle og koordinere alle gode krefter for en felles, større regional utvikling. De overordnede regionale målene er styrende, og de forskjellige aktørene, både de enkelte kommunene og de private selskapene, jobber sammen for å realisere hovedmålene, selv om de i flere sammenhenger har ulike synspunkter. Man får til et bedre næringsliv, og næringslivet får bedre vilkår og måter å jobbe sammen på, også i samhandling med det offentlige. Mye godt samarbeid Men også våre nærregioner kan vise til bredt og godt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping. Vi har nylig besøkt Gjøvik-regionen og Hamarregionen, og fått innsyn i deres organisering av næringsarbeidet i regionene: På vestsiden av Mjøsa har kommuner og private bedrifter i mange år hatt et etablert og fruktbart samarbeid. Med utgangspunkt i flere spredte lokale næringsforeninger (Toten Næringsråd, Gjøvik Næringsråd m.fl.) lyktes man i å samle de offentlige og private aktørene i en felles organisasjon, Næringsrådet i Gjøvik-regionen. Her har man samlet de ressursene som driver med næringsutvikling i regionen. Og i tillegg har man laget et kontorfellesskap sammen med andre utviklingsaktører som Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag, Skibladner-kontoret, Gjøvik Sentrumsutvikling m. flere, og på denne måten skapt et bredt utviklingsmiljø som støtter opp om hverandre, og som virker motiverende for dem som arbeider der. Samlende organisering I Hamar-regionen har kommunene også gått sammen og lagt all næringsutvikling til et felles organ, Hamarregionen Utvikling, som finansieres av kommunene med støtte fra Hedmark fylke. Men i tillegg har man fått det private næringslivet til å samle seg om ett sterkt utviklingsorgan i regionen, gjennom å tegne medlemskap i Hamarregionen Utvikling. Dette har skapt grunnlaget for et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører om å utvikle regionen og øke verdiskapingen. Målet er å engasjere flest mulig i arbeidet for næringslivet og samfunnet - til felles beste. Med andre ord trenger vi på Romerike ikke gå langt for å finne modeller for et bredere næringssamarbeid som fungerer i det virkelige liv. Det fins gode eksempler i våre nærområder, både vestover og nordover. Her kan vi hente ideer og lærdom om konstruktivt samarbeid på tvers av kommunale -, politiske- og forretningsmessige skillelinjer.

8 14 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 15 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Hva skjer? Firmapresentasjoner Gandalf Kommunikasjon tråkker mot Gardermoen NYE BEDRIFTER I IG Bergemoen AS Postboks Gardermoen Park Lizacom blir godt tilgjengelig for kunder fra Romerike med nytt kundesenter i ENNsenteret midt i Årnes sentrum. Fra før har selskapet produksjon & utviklingsavdeling på Bodding i Nes Kommune samt ett driftsenter lokalisert i Emmaboda, Sverige. Bedriftkundesenteret i ENN-senteret er straks klart, og privatkundene vil kunne nyte godt av den nye butikken som har planlagt åpning i august. Butikken kommer til å ha åpningstid fra hver dag med unntak av lørdag. Foruten den nye butikken har selskapet tre hovedsatsingsområder. Hardware og forbruksmateriell Lizacom produserer PC-er og servere av høy kvalitet, men er allikevel konkurransedyktige på pris. Alle produkter leveres med Linux preinstallert, men selvsagt leveres også Windows om kunden har behov for det. Også når det gjelder produktutvikling av PC og server, benyttes en modell hvor selskapets kunder er delaktige i utviklingsprosessen, først og fremst med å tilkjennegi sine behov. Dette har vist seg å være ikke bare kostnadseffektiv, men gir også svært gode produkter i forhold til kunders behov. I tillegg til egenproduserte produkter forhandler selskapet spekteret til bl. a. Apple, HP, Lenovo, Samsung m.fl. - Vi i Lizacom setter kunden i fokus, og det er det som gjør oss så gode som Lizacom vi er pr. idag. Vi leverer alle programvarepakker ferdig installert og standard konfigurert, vi har høy kvalitet, er brukervennlige og forsøker å prioritere åpen kildekode, uttaler daglig leder Thomas B. Døderlein. ERP, CRM, logistikk og innkjøp Selskapet er partner med HansaWorld Norway og forhandler dermed økonomisystemer til alle typer selskaper, fra de aller minste enmannsforetak til de større og tyngre selskapene innen logistikk og produksjon. Lizacom tilbyr konsulenttjenester samt systemarkitektur for større bedrifter og har programmerere i Norge, Russland og Polen som bl. a. programmerer logistikksystemer, web og intranettløsninger hvor ERP- og CRM-systemet HansaWorld ligger «i bunnen». ASP (Fjerndrift) har blitt større og større med årene og Lizacom kan tilby sine kunder å leie Lizacomservere med full drift både i Norge og Sverige. Primært er det økonomisystemer, dokument- og filtjenere, samt webtjenester som har vært mest etterspurt. - Vi regner også med at sentralbordtjenere vil bli ett stort produkt på litt sikt, sier Thomas B. Døderlein, som er stolt over å kunne tilby IP-telefonitjeneren Asterisk som er basert på fri programvare (freeware). I tillegg til dette, kjøpte selskapet opp fagbladet Linuxmagasinet.no i oktober 27. Kommunikasjonshuset Gandalf på Kongsvinger Festning snur sykkelen mot Gardermoen og melder seg inn i IG. Gardermoen er nytt satsingsområde for 16 kreative hoder på Gandalf-sykkelen. Gandalf Kommunikasjon på Kongsvinger har bygd opp et ledende kommunikasjonsmiljø i innlandet med spisskompetanse i mange kanaler. Nå ser vi nye muligheter i det dynamiske næringslivet rundt Gardermoen, sier daglig leder Anders Fjeld. I 21 år har Gandalf levert kommunikasjonsløsninger som virker til kunder over hele landet, men med Gardermoen som hvit flekk på kartet. Det ønsker vi å gjøre noe med, for denne regionen er absolutt en del av nærområdet vårt, og vi har gjort alt for lite for å vise vår kompetanse og våre muligheter til bedriftene her. Derfor er det viktig for oss å bli en del av fellesskapet i Innovasjon Gardermoen, sier Fjeld. Gandalf arbeider med kreative prosesser som utløser de mest effektive løsningene, enten det er en hjemmeside, en annonse eller en visjon for en bedrift eller kommune. Eller kanskje et PR-opplegg eller et kundemagasin. Gandalferne har bred kompetanse og erfaring. I Hedmark er det bare Gandalf som har medarbeidere med den nye beskyttede tittelen Grafisk designer AMG. Collegium Consulting Torgg Hamar Elvekongen AS Postboks Årnes Gandalf Kommunikasjon AS Kongsvinger Festning 2213 Kongsvinger Global University Norge Hilton 47C 2040 KLØFTA Image Communication AS Gåsevikveien 8 27 Kjeller Lizacom DA Postboks Årnes En konge der elvene møtes Der Vorma og Glomma flyter sammen og danner en flod, - der finner du også et unikt tilbud: Elvekongen. Båten Elvekongen med plass til 50 passasjerer kan gi deg et møte med Romerike-landskapet, sett fra vannet. Høy himmel, gammelt kulturlandskap og frodig vegetasjon er rammen for turen. Elvekongens hjemmehavn er Årnes brygge. Herfra kan vi ta deg opp Vorma, gjennom 1 år gamle sluser til Mjøsa, eller nordover på Glomma, nesten til grensen mot Hedmark. Selskapslokale på vannet Elvekongen er det kortreiste tilbudet for bedrifter eller foreninger på Romerike som ønsker seg en enkel, men uforglemmelig tur. Når du passerer Nes kirkeruiner vet du at du ferdes i historiske omgivelser, når du smaker på mat og drikke om bord, vet du at reisefølget du er en del av, er godt tatt vare på. Menyen og musikken du hører velger du i samarbeid med oss før turen. Ruteturer i elvelandskapet Hele sommerhalvåret har Elvekongen ruteturer i elvelandskapet. Ta med familien, og nyt en avslappende ettermiddag på vannvegene i Nes. Ved aktuelle anledninger, som under Elvefestivalen i august, og ved konserter ved Nes kirkeruiner, er Elvekongen skyssbåt som tar deg og dine venner til og fra kulturelle opplevelser. Du er sammen med oss Elvekongen tar del i begivenheter sammen med våre reisende. En søndag i mai kan Elvekongen være stedet der konfirmasjonsfesten holdes, i august under Elvefestivalen er båten en skummel sjørøverbåt for barna. I timene før er Elvekongen utkikkpunket for en historisk tur, og på en fredagskveld er båten det stedet du tilbringer et hyggelig lag med dine arbeidskolleger og venner. Ta kontakt med oss. Mat og servering alle rettigheter E-post: Tlf: Bookingtelefon: Få ned sykefraværet - frigjør ressurser Illustrasjonsfoto Tenk om du kunne frigjort 50 prosent av utgiftene til sykefravær til produktutvikling, markedsføring og økt avkastning! Vet du at 50 prosent av sykefraværet i gjennomsnitt skyldes psykososiale konflikter. 30 prosent av dette skyldes problemer i nære relasjoner (Berglund). At mange sliter med samlivsproblemer går ut over din produktivitet. sats på dine ansatte Å gi dine ansatte større evne til å takle relasjoner i yrkeslivet og privat, er god butikk. Global University, Norge, ønsker å være din medspiller i å utnytte dine medarbeideres menneskelige og faglige ressurser best mulig. Å satse på menneskelig innsikt hos dine medarbeidere vil gi deg et reelt konkurransefortrinn Kontakt oss for å få mer informasjon om våre unike kurs, så lager vi en kurspakke til din bedrift! Daglig leder Christian Bang Global University, Norge Hilton 47C, 2040 Kløfta E-post: Mobil: Proffice Rekruttering - sentralt plassert på Øvre Romerike Proffice Rekruttering er nå representert med rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli på Jessheim-kontoret. Heidi Hertzberg Bakkeli er utdannet diplomøkonom og har jobbet i bemanningsbransjen i totalt 5 år. I tillegg er erfaringsbakgrunnen fra bank, reiseliv, kurs og konferansevirksomhet. Hun vil primært jobbe med næringslivet på Øvre og Nedre Romerike. Slik foretar du fremgangsrike rekrutteringer Å rekruttere er ikke noe hokus pokus. Det er ikke slik at enkelte mennesker har noen medfødt egenskap for å bedømme andre. Å rekruttere er et fag som bygger på kunnskap, erfaring og metodikk. Og engasjement, hevder Proffice. Dessuten er det deres definitive overbevisning at de skal gjøre det de er best til; rekruttering, slik at kundene kan fokusere på fremgang innen andre områder. Poenget med å benytte en seriøs aktør innen rekruttering er at man i ro og mak kan drive sin virksomhet videre, i visshet om at man raskt, sikkert og med kvalitetssikring får medarbeidere som kan jobben. Proffice er store nok til å ha de Proffice. Rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli ressurser og verktøy som er avgjørende for å kunne gjøre en kostnadseffektiv rekruttering. Samtidig er de små nok til å ha handlingsfrihet; de kan tilby sine kunder skreddersøm i rekrutteringsprosessen. For Proffice er det viktig å ta hensyn til kundens kunnskap og erfaring på området. - Ønsker du kontakt med en samarbeidspartner som kan gi deg de beste medarbeiderne eller lederne innen salg og markedsføring, IT, teknikk og økonomi, så nøl ikke med å kontakte oss. Det sparer deg for både tid og penger, sier rådgiver Heidi Hertzberg Bakkeli. Onsdag 29. oktober 28 på Radisson SAS Airport Hotel. For program, send melding til: Onsdag 18. mars 29 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Congress Centre. For program, send melding til:

9 Vår BUSS TAR T DEG FRA DØR TIL DØR P Å N O E N M I N U T T E R R U T E N R. R U T E N R. R U T E N R. Faste lave priser: Enkeltrom kr kr 695,- 695,- dobbeltrom kr kr 895,- 895,- Frokost kr 50 pr pers Balder Balder Allè Allè 22, 22, Gardermoen Gardermoen Tlf. Tlf Faks: Faks: Tlf: Parkering bestilles på; l Rimelige priser l Gratis Shuttlebuss l Formidler service til til lokale verksteder l Inngjerdet, opplyst og bevoktet 24 timer l Vask/polering i i eget anlegg l Mulighet for å hente bil i i oppvarmet P-hus l 20 trygge parkeringsplasser Velkommen til Norges ledende konferansehotell! 33 møterom fra 2-11 personer, 360 rom og stort badeland. For bestilling: Tlf cl.oslo Den nye store møteplassen på Gardermoen! Balder Allè 2, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Gode konferansefasiliteter for store og små møter. Gardermoen Næringspark, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Vi En kan smart tilby møteplass 326 hotellrom, på Gardermoen. samt Ingen nye utfordring moderne er for stor, konferanse/lokaler ingen for liten. med kapasitet rom til 10 pers møterom fra 2 til 450 pers Tlf Et naturlig valg for deg som trenger å arrangere en konferanse eller rett og slett bare trenger et sted å bo før eller etter din flyreise. Tlf: Faks: Raskt og enkelt! Shuttle-bussene på Gardermoen kjører hyppige avganger fra alle dager. Det er raskere, billigere og enklere å ta bussen enn drosje på Gardermoen. fra dør til dør dør til dør Vi setter kunden i fokus, og mener det gjenspeiler vårt tilbud. Shuttle-bussene betjener hotellene, Gardermoen Parkering og Thon Conference Gardermoen Park. Billetter kan kjøpes i billettautomaten ved hotell-inngangen, i resepsjonen eller på bussen med kredittkort/kontanter. Nettbuss Lillestrøm AS, avd. Gardermoen Tlf , internett: e-post: Fra dør til dør på noen minutter... minutter.

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Ullensaker kommune. Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn

Ullensaker kommune. Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn Ullensaker kommune Ullensaker - vertskommunen for Oslo lufthavn Miljøverndepartementets seminar for planleggere, Gardermoen 26.10.09 v/elisabet Frøyland, plan- og næringssjef, Ullensaker kommune Ullensaker:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Samspillet med administrasjonen

Samspillet med administrasjonen Samspillet med administrasjonen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer