Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene"

Transkript

1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording

2 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse en rekke andre sosiale problemer, hvis vi vil. Det hele dreier seg om å fullføre innføringen av demokrati. Prisen er at hele klassen av rike mennesker vil måtte ofres. Innledning: Økonomi er enkelt Økonomi er i utgangspunktet et enkelt og lett forståelig fag. Alt mennesker trenger for vår materielle velferd kan rommes i to ord: varer og tjenester. Disse rommer alle våre behov. Til å dekke våre behov har vi kun to virkemidler: naturressurser og arbeidskraft. Økonomiens oppgave er å sørge for at virkemidlene administreres på en slik måte at behovene dekkes. Enkelt? Et av våre vare-behov er mat. For eksempel brød. Dette var enkelt å administrere for noen tusen år siden. Den samme bonden ryddet en åker, sådde og høstet. Han malte kornet til mel på sin egen mølle og hans kone bakte brødet. Det blir mer komplisert å administrere når mange skal fordele oppgavene seg imellom slik man gjør i dag. Bonden dyrker fortsatt kornet, men er avhengig av å kjøpe verktøy og råvarer fra andre. En annen frakter kornet. En egen bedrift med mange ansatte maler det, osv. På den måten kan vi produsere brød med mindre arbeidsinnsats per brød, totalt sett, selv om veldig mange mennesker en engasjert i produksjonen. Her har vi gjennom tidene benyttet forskjellige økonomiske systemer for å få til denne arbeidsdelingen, og stort sett har det gått bedre og bedre. Men så begynte ting å gå galt. I dag er millioner av mennesker i det rike Vesten uten hus. Ikke fordi det har vært naturkatastrofer som har ødelagt husene. Ikke fordi vi mangler ressurser til å bygge hus. Snekkere og malere går arbeidsløse, tømmeret blir ikke hogd. Det står til og med massevis av hus tomme. Det hele er en ny type uår vi har laget selv. Det er økonomisk uår. Økonomien har gått i stå kun på grunn av egne mekanismer. Den sørger ikke lenger for å smøre samfunnsmaskineriet, den låser det. 2

3 Kjente økonomer står fram i radio og på TV og forklarer hva som går galt. Men de kommer med forskjellige forklaringer, alle innviklede. Den beste økonomiske ekspertise blir brukt for å hjelpe regjeringer til å få økonomien på fote, uten imponerende virkning. Noen peker på at de som er gitt makt i dette økonomiske apparatet aldri selv får kjenne ulempene når økonomien slår seg vrang. De kommer alltid ut rikere. Og det er disse menneskene økonomene egentlig tjener. I en slik situasjon mener jeg at det må være fritt fram også for ikke-økonomer å komme med forslag. Derfor skriver jeg dette. Jeg mener vi nå har tekniske muligheter til å lage et langt bedre administrativt system enn den økonomien vi har hatt til nå. Alle de store økonomisk-sosiale problemene som arbeidsløshet, korrupsjon og økonomisk kriminalitet kan løses. Jeg mener at hvis verden kommer så langt at den vil tilslutte seg denne (for mange opplagte) løsningen, vil vi gå inn i en ny tid: den post-økonomiske epoken. Da vil vi se med undring tilbake på den økonomiske perioden vi lever i i dag og undres over fortidens dumskap, på samme måte som vi i dag forundres over middelalderen og dens føydalvesen. Planøkonomi For å ta tyren med hornene nevner jeg straks at mine visjoner er basert på planøkonomi. Erfaringsmessig steiler alle straks de får høre ordet. Sovjetsamveldet beviste for hele verden at planøkonomi ikke virker, tror man. Kina og andre kommunistiske land har øket sin levestandard i den grad de har forlatt planøkonomien og gått over til en fri økonomi, en markedsliberalistisk økonomi. Sett med veldig smale briller er dette sant. Knapt noen tør snakke høyt om planøkonomi i dag, det er opplest og vedtatt at markedsliberalisme er veien til rikdom for nasjonene. Alle tror på det, eller gjør de ikke? Det er bare det at de som svinger seg opp til toppen av vår markedsliberalistiske økonomi selv åpenbart ikke tror på den. Det gjelder fra små firma til de som har en økonomisk omsetning på størrelse med et lite land. Ta et firma som Walmart i USA. De har et økonomisk omløp som angivelig skal være like stort som Norges. Internt praktiserer de likevel ganske sikkert planøkonomi på samme måte som alle andre store bedrifter. Når Walmart skal anlegge en ny butikk gjøres det derfor ved at man planlegger hvor den skal ligge slik at forskjellige butikker i systemet ikke skal 3

4 ødelegge for hverandre 1. Hadde de valgt en markedsliberalistisk styreform internt ville de oppfordret butikksjefer til å konkurrere hverandre ut. De ville ha åpen økonomisk konkurranse mellom butikkene slik at bare de beste overlevde og de dårligste gikk dukken. Den markedsliberalistiske teori hevder at en slik konkurranse vil være best for alle på sikt. Eierne av store bedrifter er gjerne de sterkeste talsmenn for markedsliberalisme eksternt, men internt, innenfor sitt eget «land», er det knapt noen kapitalist som ikke benytter planøkonomi. En bilfabrikk er vel noe av den mest krevende logistiske utfordring vi har. De får deler fra en stor mengde produsenter rundt i verden. Hvis en eneste spesial-skrue skulle mangle, ville ingen biler kunne leveres. Hadde ledelsen praktisert intern markedsliberalisme, ville de satt seg ned og håpet på at en gründer i bedriften skulle komme på at det kanskje kunne være penger å tjene på å produsere den manglende delen. Kanskje, hvis den hadde en sosialistisk orientert markedsøkonomi, kunne de stimulert gründervirksomhet og kanskje sponset skrueproduksjon noe, men aldri beordret produksjon direkte. Selvfølgelig gjør de ikke dette. Bilfabrikker opererer etter en streng planøkonomi og må på alle tenkelige måter sikre seg mot tilfeldigheter. Når våre regjeringer ser at det mangler varer eller tjenester eller arbeidsplasser er det ikke sånn at de går direkte inn og løser problemene, som de lett kunne gjort. De opererer bare indirekte. De endrer skatter og tilskudd, de sponser gründere, og mer kan de ikke gjøre selv når dette ikke virker. De har selv bundet sine hender og føtter med sine økonomiske teorier og gjort seg selv hjelpeløse. Det ser altså slik ut at de store kapitalister som sterkt ivrer for nødvendigheten av at et land slipper markedet mest mulig fritt, samtidig selv praktiserer planøkonomi innenfor sine «kongeriker». Så er det noen som hevder at intern økonomi i en bedrift og et lands økonomi er to helt forskjellige ting. Det kan være riktig, men denne forskjellen er helst i favør av planøkonomi for land. Slik det er i dag vil bedrifter kunne ta beslutninger som er lønnsomme for dem, men som er ulønnsomme for samfunnet som helhet. Hvis en bedrift flytter, kan den infrastrukturen som er bygd opp av det offentlige der bedriften opprinnelig lå bli liggende ubrukt, samtidig som ny infrastruktur må bygges et annet sted. Det er bare et eksempel. Samfunnsmessig vil det være en fordel at de beslutninger som treffes er til gavn for samfunnet som en helhet. 1 Jeg må innrømme at jeg ikke vet noe om Wallmarts måte å drive forretning på. Jeg bare går ut fra at de opererer slik de fleste bedrifter i verden gjør. 4

5 I krisetider tillater regjeringer seg å ta ansvaret selv. I den andre verdenskrigen tok myndighetene i de forskjellige land over styringen av industrien og kritiske deler av næringslivet. USA vant på sin enorme nasjonalt samkjørte produksjonskapasitet. I England var kullgruver og tungindustri nasjonalisert. I Norge var distribusjon av matvarer, som var blitt mangelvare, styrt nasjonalt. Det er en slags innrømmelse av at et fritt marked ikke er det mest effektive når det virkelig gjelder. Da må man fram med planøkonomien. Hadde man innsett hvor alvorlig miljøkrisene er, burde en naturlig respons være å planstyre den kritiske produksjonen. Hadde man for eksempel oppdaget en komet med kurs mot jorden der det var mulig å endre banen hvis man reagerte raskt, er det vel ingen som ville sette seg ned og håpe at det frie næringsliv skulle løse problemet. Men når ting skjer langsomt som med klimakrisen er ikke faresignalene sterke nok til at myndighetene tar ansvar. Historisk sett er det frie markedet utgangspunktet. Fra menneskets skapelse har det eksistert et fritt marked. I titusener av år var markedet helt fritt uten at en eneste økonomisk fremgang var å spore. Det var industrialiseringen som ga støtet til vår økte velstand, ikke markedsliberalismen, som noen hevder. Sterkt forenklet har vi hatt følgende kombinasjoner: - Ingen overordnet politisk styring og fri økonomi. Steinalderen - Diktatur og fri økonomi. Oldtiden til i dag - Demokrati og fri økonomi. Fra det gamle Hellas - Diktatur og planøkonomi. Nyere tid. Det vi ikke har hatt, og som jeg vil foreslå, er demokrati og planøkonomi. Det er ikke forsøkt i stor skala. Både Sovjet og Kina hadde stor økonomisk fremgang i den første tiden takket være sin planøkonomi. Men denne økonomien var styrt ovenfra av en byråkratisk og korrupt administrasjon med til dels paranoide ideer om arbeiderene de skulle styre. Det var neppe planøkonomien i seg selv som var problemet, men mangelen på demokrati. Planøkonomi er en styreform der man forsøker å optimalisere produksjon og distribusjon for å dekke de mål man har satt seg. Markedsøkonomi er en styreform der man overlater produksjon og distribusjon til de frie kreftene i markedet som har helt andre mål enn de samfunnet har satt seg. Rent styrings teknisk burde det være klart at det er bedre å styre alle faktorer ut fra de mål man har enn å bruke desentralisert styring der styringsorganene kapitaleierne har andre mål enn samfunnets overordnede mål. Likevel mener folk flest at markedsøkonomien er 5

6 den mest effektive. Dette er helt klart en myte som baserer seg på en dyp mistro til valgte myndigheter. Man forutsetter faktisk at demokrati ikke kan fungere. Teoretisk sett burde markedsøkonomi overhode ikke blitt seriøst vurdert - og det er mange tegn i samfunnet i dag på at dette også en dag vil bli en praktisk konklusjon. Myndighetene har stadig større problemer med å stagge de groveste utvekstene av markedsøkonomien som økonomiske kriser, arbeidsløshet og forskjell mellom fattige og rike. At markedsøkonomien også i sterk grad gjør vår kultur mer materialistisk er et tilleggsproblem som få ser konsekvensene av. Vår blandingsøkonomi er langt fra optimal og for øvrig overhode ikke levedyktig på sikt siden den er avhengig av evig vekst. Mitt forslag er en planøkonomi kombinert med et velutviklet demokrati. En rekke grep må gjøres for å få dette til å virke: Man må bygge opp en ny ledelseskultur, man må ta forholdsregler mot byråkratisering og maktmisbruk og man må aktivt og kontinuerlig arbeide med motivering. Ingenting av dette er ukjent, alt er gjort før. Det som mangler er å sette alt i system. Dette skal jeg utdype nærmere. Når alt kommer til alt er planøkonomi simpelthen en økonomi basert på planlegging. For alle andre aktiviteter i samfunnet regnes planlegging og målstyring som positivt og optimalt. Selvfølgelig er det slik for økonomien også. I hvor stor grad er Norge et demokrati? «Selskaper har vokst gjennom oppkjøp og fusjoner. Resultatet av mer marked er ikke spredning av makt, men sterkere innslag av oligopoler: Tre-fire store foretak eller kjeder dominerer i flere og flere bransjer. Selv om markedskonkurransen har økt, har makten over næringsutviklingen blitt konsentrert.» Maktutredningen Vi skryter av at Norge er et av de mest velutviklede demokratier i verden, og det kan være rett. Men det er store områder av vårt samfunn der demokratiet ikke gjelder. I Middelalderen kunne en adelsmann «eie» sine undersåtter. Helt bokstavelig kan vi ikke ta dette, det fantes lover for hva selv en adelsmann kunne gjøre. Småfolk hadde sine rettigheter selv da. Sammenlikner vi med dagens arbeider i en bedrift har vi selvfølgelig langt bedre forhold nå. Likevel er det store likhetspunkter som setter spørsmål om vi virkelig har utbygd vårt demokrati godt nok. En enkelt mann med store eierandeler kan i dag i sitt lønnkammer bestemme seg for at hans egen økonomi vil være bedre tjent med at bedriften han eier flytter 6

7 sin produksjon til et lavkostland. Hvis bedriften er en hjørnesteinsbedrift i ei bygd kan det føre til at tusenvis av mennesker mister jobben. Husene de har spart seg til gjennom et langt liv blir plutselig nesten ikke noe verdt. Samfunnet de har etablert seg i går i oppløsning og de må flytte til et annet sted i landet for å få jobb. Barna mister sine venner og de voksne rives opp med sine røtter. Alt dette er helt unntatt fra demokratisk kontroll. Har vi egentlig på demokratisk vis bestemt at slik skal det være? Vi har kanskje det når vi stemmer på partier som vil ha det slik, men vet folk flest egentlig at det ikke er nødvendig at det skal være sånn. Det er ikke nødvendig at man skal leve i frykt for å miste jobben sin når man gjør en god innsats. Det er ikke nødvendig at man skal «krype» for sjefene sine av frykt for deres makt. Det går helt fint å bygge et samfunn der demokratisk tankegang råder også på arbeidsplassen og som er minst like effektivt som vårt nåværende samfunn som for en altfor stor del er basert på frykt. Ja, det skulle forbause meg mye om man ikke kunne bygge en mye mer effektiv produksjon av varer og tjenester når frykten og grådigheten er fjernet som incitamenter. I dag er Norge et demokrati som er begrenset av våre valgte myndigheters handlingsrom. Som forbrukere har vi i tillegg noe kontroll over privat produksjon, men veldig mye både i varetilbud og på arbeidsplassene er unntatt fra demokratiske styring. Store deler av våre liv og våre bekymringer er prisgitt udemokratiske krefter med helt andre agendaer enn å tilfredsstille våre behov. Det økologiske argument Uansett hvilken andre grunner man kunne ha for å ønske en forandring i økonomien så er det et økologisk argument som kan tvinge gjennom denne forandringen helt av seg selv. Jorden vi lever på er begrenset, naturressursene er begrenset. Det gjør at ubegrenset vekst ikke er mulig. Før eller senere vil alt stoppe opp av seg selv. I de siste 140 årene har Norge hatt en gjennomsnittlig økonomisk vekst på 2.5%. Det kalles en moderat vekst. Det vil si en dobling av økonomien hvert 30.år, en tidobling hvert 100.år. Siden vi startet på et ganske lavt nivå har veksten vært nødvendig, men det er lenge siden vi passerte det nivået der veksten ga økt lykke, i den grad den kan måles. Nordmenn har en tendens til å la sin levestandard vises med størrelsen på huset. Hvis et gjennomsnitts-hus skulle øke 2.5% i areal hvert år, kan man fort regne ut at om 1000 år vil et enkelt hus dekke hele Norges areal i 4 etasjer. Klarer vi å holde folketallet jevnt på 5 millioner og regner tre mennesker pr. husstand, må vi altså bygge 7 millioner etasjer. Og Norge 7

8 er et tynt befolket land. Det er selvfølgelig absurd. Så langt kan det aldri gå. Veksten må stoppes på ett eller annet punkt. Det er bare det at markedsøkonomien som samtlige stortingsmenn sverger til, ikke takler nullvekst. På NTH hadde vi et fag som het samfunnsøkonomi. Der ble landets økonomi samlet i en differensiallikning og som gode ingeniører kunne vi vise at det ikke fantes noen stabil løsning for denne likningen. Enten vokser økonomien, eller den avtar. Men man trenger ikke være så teknisk for å forstå dette. Vi har en børs som styrer de store pengestrømmene i samfunnet. Når børsen stiger vil investorene investere, da er det penger å tjene. Jo mer man kan kjøpe av aksjer, jo mer kan man tjene. Men nå er det jo sånn at når det blir stor etterspørsel etter en vare i en fri økonomi, stiger prisene. Så også med aksjer. Og når prisene stiger, stiger børsen enda mer. En øking medfører en større øking som medfører en enda større øking og så videre. Vi har en økonomi i vekst. Men siden denne veksten ikke nødvendigvis medfører at man produserer mer, så vil prisene på aksjene før eller senere bli urimelig høye. Veksten vil stanse, den vil flate ut, og da blir investorene nervøse. Nå gjelder det å selge før prisene synker igjen. Økt salg gir lavere priser og rundgangen begynner på nytt, bare med motsatt fortegn. Jo mer investorene vil selge, jo lavere blir prisene og jo mer vil investorene selge. Vi får et krakk. Den matematiske løsningen for vår økonomi er altså skiftninger mellom vekst og krakk, nøyaktig slik vi ser det i vår del av verden. Er det slik vi vil ha det? I skrivende stund er det bare en eneste stortingsmann i Norge som ikke krever mer vekst. Lenger har vi ikke kommet her i landet. I en begrenset verden er vi avhengige av å kunne styre vårt forbruk av naturressurser effektivt. Det kan vi ikke gjøre i en økonomi som stadig må kjempe mot sterke svingninger, grenseløs vekst og arbeidsløshet. Myndighetene blir da preget av panikk og all oppmerksomhet rettes mot den til enhver tid gjeldende krise. Langsiktig økonomi er det ikke tid til å tenke over. Vi har sett myndighetenes hjelpeløshet i klimaspørsmålet. Det frie markedet vil ikke av seg selv begrense sin bruk av olje og kull. Det blir en kamp mellom myndigheter og markedskrefter. Takket være en gigantisk menneskelig satsing på dette spørsmålet kan det se ut som om noen land klarer å redusere sitt faktiske utslipp, men det er spørsmål om det skjer raskt nok. I dette tilfellet vet man at oljen en dag vil ta slutt. Derfor er markedet også til en viss grad med på snuoperasjonen. Men hva med alle de andre økologiske problemene vi vil stå ovenfor når den verden vi 8

9 lever i får stadig nye typer forurensningskilder? Folk er allerede trøtte av klimaspørsmålet. Vil de engasjeres like mye i forurensinger fra nanoteknologien? Skal vi klare å verne miljøet mot forurensninger, bevare lommer av fri natur, hindre at arter dør ut og bevare jorden som et trivelig sted å bo på, må man ha global kontroll på hvordan ressursene skal brukes. Man må ville bevaring, men det er ikke nok. De som styrer må også ha myndighet til å styre. Det har de ikke i en økonomi der naturressursene eies av private. Masseproduksjon, det industrielle mirakelet. Da Adam Smith skrev sin økonomiske analyse i slutten av 1700-tallet var det ingen masseproduksjon slik vi kjenner den i dag. Det var håndverkere som produserte verktøy og maskiner i små antall. Tidens løsen var spesialisering. Adam Smith angrepsmål var primært laugsvesenet. Disse hadde monopol på å produsere sine ting. Særlig var han irritert på den tids ingeniører. Deres samlede kunnskap, mente han, kunne skrives på et enkelt ark papir. Bønder derimot trengte en stor mengde kunnskap om vær og dyrkingsmåter og behandling av dyr og fortjente derfor høyere lønn. Mye er forandret. Innføring av maskiner i produksjonsprosessen, oppfinnelsen av samlebåndsproduksjon, ny teknologi og framfor alt automatisering har gjort masseproduksjon mulig og denne er grunnlaget for vår eventyrlige økonomiske framgang (som markedsliberalismen helt ufortjent har fått æren for). Så lenge masseproduksjon drives i relativt liten skala med mange alternative produsenter, kan et fritt marked enda fungere, men når bedriftene blir store nok, svikter mange av de økonomiske mekanismene. Dette er forutsett i den økonomiske teorien og de fleste lands myndigheter prøver aktivt å hindre at bedriftene blir så store at de får monopol, men det er slett ikke alltid disse bestrebelsene virker. Generelt vil en hver gjenstand som produseres i fabrikk kunne produseres billigere når produksjonsantallet går opp. Det vil si at store bedrifter har en fordel framfor de små. De store bedriftene blir da enda større og de små må slite. Et helt fritt marked kan da etter hvert kun bestå av monopoler, bedrifter som produserer hele verdens behov innenfor sin bransje. Nå er det en annen mekanisme også som setter inn og gjør at den vanlige forbruker ikke alltid kan oppleve de lave prisene masseproduksjon gir. For et par tiår siden 9

10 kostet en ny dynamo til bilen min seks tusen kroner i Norge. Jeg fant samme dynamo i Australia til seks hundre kroner. Det er stort sett samme firma som produserer alle bildynamoer i verden, men bilprodusentene får produsert sine spesial-varianter. Disse variantene kan de så prise slik de vil, for når kunden først hadde kjøpt deres bil, har bilprodusenten monopol på alle merkevarer og kan bestemme prisen slik markedet i de enkelte land tåler. Få reiser til utlandet for å kjøpe en ny dynamo. Rent teknisk er alle bildynamoer nesten identiske. Det finnes 40A modeller og 60A modeller, men stort flere varianter er det egentlig ikke til personbiler. De er produsert av samme firma, de har remdrift med de samme typer remmer til motoren og de skal alle gi strøm til 12V blyakkumulatorer. Likevel er det flere varianter enn det er bilmerker. Forskjellen ligger stort sett i størrelsen på skruene som holdt dynamoen på plass og i valg av kontakter. Det er ingen grunn til disse forskjellene ut over det at bilfabrikantene da får monopol og kan legge på prisen ettersom forbrukerne tåler det i de enkelte land. Det samme fenomenet kan man se i batterier til mobiltelefoner. Selve batteriet er gjerne en standardcelle som går igjen i mange mobiltelefoner, men fabrikantene har laget forskjellige plastdeksler og kontakter slik at de kan prise batteriene langt over rimelig utsalgspris. De som forfekter en markedsliberalistisk økonomi hevder at den vil sikre at kundene alltid får billigst mulig varer fordi de billige vil konkurrere ut de dyre. Disse eksemplene jeg har valgt beviser at denne teorien ikke stemmer i dagens marked. I en planøkonomi der forbrukerens interesse står i sentrum, vil bildynamoer og mobilbatterier lages med færrest mulige varianter. Kun der det er reelle behov for nye varianter vil man lage dem: det kan være børsteløse dynamoer med lang levetid, mindre eller større batterier, osv. Få unødvendige varianter vil gi de laveste kostnadene for forbrukeren. Ikke bare fordi større produksjonsvolum vil senke produksjonskostnadene, men også fordi all den ekstra kostnaden som går med til å holde styr på alle disse variantene som ikke har noen hensikt, den vil forsvinne. Og det er forbrukeren som betaler også denne kostnaden. En slik effektivisering vil kunne ha enda større effekt enn de eksemplene jeg har valgt. Det har seg slik: Jeg har arbeidet med å utvikle elektronikk. Mye av tiden går til å velge riktige komponenter. Få bransjer har lykkes bedre i å legge alle data ut på Internett, likevel må en utvikler bruke urimelig mye tid på dette. Det finnes for eksempel titusenvis av transistorer å velge mellom. For hver type kan det være flere hundre som i praksis er identiske. De har forskjellig pris og det kan ta lang tid å 10

11 finne ut at de faktisk er like. Hver produsent vil jo gjerne selge sin transistor og da går man ikke ut med at denne transistoren er dårligere enn andre billigere transistorer fra en annen produsent. Nei, man markedsfører den med full tyngde. Selve markedsmekanismen medfører altså at all utvikling blir mye mer kostbar. I en planøkonomi vil bare de transistorer som har unike egenskaper bli produsert. Valg av transistorer vil da bli mye enklere, reklamen om transistoren vil ikke lenger lyve, utviklingskostnaden på produktet vil gå ned og prisen på transistorer vil gå ned fordi produksjonstallet på hver type går opp. Resultatet er rimeligere produkt til forbrukeren. Legg merke til at dette ikke gjør at vare-utvalget for forbrukeren blir mindre. En bil blir ikke mindre unik fordi om den har en standard dynamo. Problemet med store selskaper er også at de får for stor makt. De behøver ikke lenger bry seg om hva kundene vil ha. Microsoft har i alle år laget et operativsystem (Windows)som bruker urimelig lang tid på å starte opp. De fleste blir irritert over denne ventingen før man kan komme i gang med å jobbe, men få klager på det - fordi de ikke vet at det er mulig å gjøre det raskere. Med riktig programmering og hardware kan datamaskiner være fullt operative etter få sekunder hvis man vil, men Microsoft ser vel antakelig at det ikke gir større profitt å arbeide med dette. De har monopol innenfor sitt operativsystem. På samme måte er det en relativt enkelt sak å lage Laptop-er med mye mindre strømforbruk slik at batteritiden blir lengre. Prosessoren i datamaskinen kan programmeres til å bruke mye mindre strøm når det er lite å gjøre, hvis dette bygges inn i operativsystemet. Faktum er at kundenes interesse blir totalt neglisjert fordi det ikke er noen reell konkurranse på dette. Ingen kan i praksis levere et konkurrerende operativsystem som kan erstatte Windows. Microsoft kan gjøre akkurat som de vil. I en demokratisk planøkonomi kunne all kildekode til operativsystemer være åpen og tilgjengelig for alle, og man vil lytte når eksperter påpeker at ting kan forbedres. Ingen skriver kronikker i avisene for å klage på Microsoft, men man vet man kan klage og noen ganger vinne fram hvis politikerne har ansvar for produksjonen. Et viktig punkt er at masseproduksjon i et fritt marked også har den ulempen at den krever vekst. Hver enkelt arbeider i industrien produserer i gjennomsnitt mer og mer på grunn av automatisering. Produktiviteten går opp. Når automatiseringen gjør et sprang, kan samme mengde varer produseres med færre hender. Disse blir da arbeidsledige. For at disse skal få noe å gjøre, må man finne på nye produkter de kan produsere. Dette kan være produkter ingen før har visst at de trengte. Da 11

12 trenger man reklame for å skape nye behov, og reklame skaper i seg selv arbeidsplasser. I mellomtiden gjør automatiseringen enda et sprang og en ny runde i spiralen er i gang selv om de grunnleggende behov for lengst er dekket. Produksjon er ikke lenger der for å dekke behov, men for å skape arbeidsplasser som stadig forsvinner. Det er ingen teoretisk grense for hvor langt automatiseringen kan føres. I teorien kan all produksjon av gjenstander automatiseres. Også jordbruk, skogbruk og mange tjenesteytende næringer kan automatiseres med roboter. Hvis vi da har et kapitalistisk system, er det stor sannsynlighet for at alle disse maskinene til slutt eies av en enkelt gruppe, kanskje en enkelt person. Denne personen ville da ha mer makt enn noen diktator noen gang. Vi vil i praksis havne i et nytt diktatur. Også her er det derfor helt nødvendig at produksjonen av varer kommer inn under demokratisk kontroll. En annen ting er om vi virkelig vil at maskiner skal overta alt arbeidet. Det er en rekke helsebringende og meningsfylte arbeidsplasser som da vil forsvinne. Kanskje burde vi reservere alle arbeidsplasser som har direkte kontakt med naturen, til mennesker. Vil vi fortsatt ha bønder, skogsarbeidere og fiskere i samfunnet vårt, må vi aktivt hindre at disse blir automatisert bort til fordel for økt profitt. Et meningsfylt arbeid er en ressurs for et meningsfylt liv. En slik vurdering kan gjøres i en demokratisk planøkonomi, men er neppe gjennomførbart i en markedsliberalistisk økonomi som vi har i dag. Reklame Vi har mange TV-kanaler. De fleste er reklamefinansierte. Vi synes det er OK fordi disse kanalene viser filmer og programmer vi gjerne vil se gratis, så får vi tåle reklamen. Mange mener dette er et argument for reklame. Uten reklame ville vi ikke fått disse gratis-kanalene. Mange vil ha reklamefinansiering også av NRK for at vi skal slippe å betale lisensen. Dette er selvfølgelig korttenkt. Enten vi betaler lisens eller ikke så er det vi, forbrukerne, som betaler for alle fjernsynskanalene. Vi betaler for filmene som sendes og vi betaler også for produksjon og sending av reklamen. Vi betaler ved å kjøpe de produktene som det reklameres for og som vi ellers ikke ville kjøpt. Så i tillegg til å betale for reklamefilmene og reklame betaler vi også for varer vi ellers ikke ville kjøpt. Lisens er altså klart billigst for befolkningen sett under ett. 12

13 Folk flest tror ikke at reklame virker, i alle fall ikke på dem selv. De som betaler for reklamen vet at den virker, de lever av at den gjør det. I tillegg til at reklamen gjør at vi ubevisst kjøper varer vi ellers ikke ville kjøpt, er det grunn til å tro at den også ubevisst påvirker andre ting ved våre liv. På 70-tallet var det noen som ropte et varsko mot en reklame for oppvaskmiddel. Reklamesnutten det dreide seg om hadde overskriften «Mors hender». Når mor strøk sitt barn over kinnet var det viktig at hun hadde myke hender, og med det riktige vaskemiddel kunne hun beholde sine myke hender. Altså: kjøp det riktige vaskemiddel eller ødelegg dine barns barndom med dine grove hender. Innvendingen gikk ut på at en slik reklame også ville underbevisst fortelle mennesker med grove hender at de var en trussel for sine barns lykke. Utvilsomt et riktig varsku, men responsen var liten og senere har jeg ikke sett slike innvendinger. Spesielt livsstils reklame har et stort potensiale for kulturell påvirkning. Er man mer vellykket som menneske hvis man lever slike liv Coca Cola-reklamene gir glimt av? Hva gjør dette med oss som mennesker, med vårt selvbilde? Jeg har truffet ungdom som følte seg skitne hvis de ikke fikk dusjet minst tre ganger om dagen og hadde alle de dusjeremediene reklamen påbød: «Transpirasjonslukt kan virke frastøtende selv om du ikke merker det selv». På Freuds tid hadde det å måtte dusje tre ganger om dagen kvalifisert til tvangsnevrose. Ingen vet hvor mye av vår kultur som er skapt av reklame. Vi utsettes for reklame når vi beveger oss i det offentlige rom, når vi leser aviser og ser på TV. Prøver vi å finne noe på Internett kan vi bli møtt med en ren storm av villedende reklame for helt andre ting enn det vi søker etter. Vi slipper aldri unna. Den er en mental støy som til stadighet fornærmer vårt intellekt med sine naive løgner. Dette er påvirkning som er laget av fagfolk som tar i bruk alt vi vet om psykologi til å påvirke oss uten at vi vet at vi blir påvirket. Så er det kanskje ikke rart at et flertall av folk i dag oppgir shopping som hobby nummer en, at barnehagebarn opplever motepress og at et menneskes status kan kjøpes for penger. Vi har en veldig materialistisk kultur hvor mye tid og krefter brukes på å ha og skaffe seg de riktige tingene, og der vi ser ned på mennesker som ikke har. Dessverre er dette lite målbart. Dette er derfor en tragedie ingen har oversikt over, men den er der. I den grad reklame brukes for å selge varer som ellers ikke ville bli solgt, representerer reklame en negativ produksjon. Det begrunner jeg slik: Hensikten med produksjon er å dekke et behov. Når man produserer en vare, blir behov dekket og det blir mindre behov igjen. Produksjonens effektivitet måles i dens evne til å dekke behov. Reklame, derimot, gjør jo at behovet øker. Altså negativ 13

14 produksjon. Likevel regnes den som positiv produksjon i nasjonalregnskapet. I virkeligheten er reklame en kostnad for samfunnet som utgjør en ganske stor del av vår arbeidstid. Hvis vi hadde kunnet velge å ha kortere arbeidstid mot at vi ikke lenger fikk reklame (, men beholdt alle gratiskanaler), tror jeg ikke mange ville beholde reklamen. Dette kan imidlertid kun realiseres i en planøkonomi hvor produsenter ikke er avhengige av reklame for å overleve. Det vil fortsatt være bruk for deler av reklameteknologien i en planøkonomi. Tilgjengelige varer må presenteres på en smakelig og effektiv måte. Når man går til det skritt å kjøpe en vare er det et gode om man føler at man vet hva man kjøper og at man gjør et godt kjøp. Det er et gode at lokalene varene er utstilt i er behagelige og at Internettsidene er lette å bruke. Det finnes altså samfunnsnyttige elementer i reklame, men slik det er i dag er den et åk vi ikke burde bære. Samfunnslønn I vårt land har vi spunnet et komplisert økonomisk sikkerhetsnett om den enkelte for å sikre at ingen lider direkte nød. Det er ikke vanskelig å få øye på en ide om at det finnes et minimum av økonomiske goder som man mener ethvert menneske burde ha. Stadig lapper man på dette nettet, det blir mer komplisert, dyrt å administrere og vanskelig å få oversikt over. De som er flinke til å orientere seg får mer ut av dette systemet enn de som bare tar imot det de får. Tiden bør være moden for samfunnslønn. Det er ikke slik at en demokratisk økonomi er avhengig av samfunnslønn, men det hele vil bli mye enklere om man gjennomførte det. I lang tid nå har fattigdomsbekjempelse vært et tema i valgkamper i Norge uten at problemet er løst. Den dagen det problemet er løst, har man i praksis en form for samfunnslønn i og med at ingen vil ha mindre enn et fastsatt minimum å leve for. Da vil det koste mindre byråkrati å begynne med samfunnslønn for alle, enn et komplisert sett med støtteordninger for å oppnå det samme. Jeg foreslår et system med samfunnslønn, en fast grunnlønn som blir politisk bestemt for all faser i livet. Barn vil da få noe tilsvarende barnetrygd som utbetales til foreldrene. Skole og studier er en form for arbeid for hele fellesskapet og bør lønnes. I dag er det sånn at hvis man velger å gå videre med studier, opparbeider man gjeld i motsetning til de som går rett ut i arbeidslivet i ung alder og tjener penger. Har man valgt de «riktige» studiene vil man få kompensert dette senere med høyere lønn enn de som gikk rett ut i arbeid. Har man ikke, er studiet et rent 14

15 tap fra et økonomisk perspektiv. Dette er ikke hverken rettferdig eller optimalt. Samfunnet trenger folk med utdannelse og da bør studiet være en betalt jobb på linje med andre jobber. Dette vil også gjøre at man kan jevne ut lønnsforskjellene. Samfunnslønnen kan være lik i utgangspunktet for alle som har nådd arbeidsfør alder enten de går til studier eller til arbeid. Alderspensjon følger som en fortsettelse av samfunnslønnen etter at man ikke lenger er «produktiv». Samfunnslønnen skal beregnes politisk ut fra et normalt godt liv som man anser ikke går urimelig ut over miljøet. Lønnen representerer prisen for et sett varer og tjenester. Man kan beregne den arbeidstiden som vil gå med til å produsere disse varene og tjenestene. Denne arbeidstiden for å tjene inn samfunnslønnen blir det så forventet at hver mann og kvinne bidrar med. Arbeidsplasser er altså ikke lenger noen ressurs. De har aldri vært det, det har alltid vært arbeidskraften som er ressursen, men vår underlige økonomi har snudd dette helt på hodet. Hver borger som mottar samfunnslønn forventes å bidra med et visst antall timer med arbeid slik at det hele kommer i balanse. Skal man produsere de varer og tjenester som man har bestemt at alle skal ha, er det nødvendig og tilstrekkelig at alle bidrar med sitt. Når automatiseringen skrider frem, vil færre timer trenges for å produsere de samme varene, og da vil den arbeidstiden som kreves automatisk bli senket for alle. Dette er en mekanisme som ikke finnes i vårt nåværende system. Vi har hatt åtte timers arbeidsdag i hundre år og de politiske signalene går mer i retning av at man vil øke arbeidstiden enn at den skal settes ned, selv om produktiviteten er tidoblet i det siste hundreåret. I en demokratisk, økologisk økonomi er levestandarden fastsatt og arbeidstiden vil komme som et resultat av den. Hvis overgangen til en demokratisk planøkonomi blir gjort riktig, vil det første som skjer være at arbeidstiden som er nødvendig for å beholde dagens nivå går drastisk ned. Dette skal jeg begrunne i et senere kapittel. La oss si at arbeidstiden blir fire timer per dag. Hva da med de som kunne tenke seg å jobbe åtte eller tolv timer per dag? Jo, det bør det også være mulighet for innenfor økologiske grenser. Det gjelder da økt produksjon av varer og tjenester som ikke belaster naturen. Lønnen blir da økt tilsvarende. Det vil si at man kan arbeide seg opp ekstra tid slik at man kan ta seg fri et år eller skaffe seg mere penger. Det revolusjonerende nye i dette systemet er at det ikke lenger finnes noen som tjener tusen ganger så mye som sin neste. På det meste vil forskjellen mellom høyeste og laveste lønn være 3-4, og da vil man være nødt til virkelig å arbeide mer for å tjene mer. Dette vil ha store positive samfunnsmessige konsekvenser. 15

16 Allerede Marx hadde visjoner om at i et kommunistisk samfunn kunne man velge forskjellige jobber ettersom man hadde lyst til. Så langt jeg vet, har ikke dette blitt realisert noen steder i kommunistiske land, men i en demokratisk økonomi vil det fint være mulig. Blir man trett av å sitte hele året bak en kontorpult, kunne man ta noen måneder som tømmerhugger eller sauegjeter på Hardangervidda bare for å gjøre livet mer interessant. Lønna vil jo være den samme. Så kunne man innvende at samfunnet ikke har råd til at en hjernekirurg bruker tiden sin som sauegjeter. Heldigvis er det sånn at hjernekirurger og andre med høg utdannelse gjerne helst vil gjøre akkurat det de er utdannet til. Hvis en måned med noe helt annet frister, er det kanskje fordi man trenger et avbrekk. I så fall kan det være det mest lønnsomme for samfunnet. Det kan være en fordel av helsemessige årsaker å variere litt på arbeidsoppgavene. Generelt er dette noe som må gå seg til. Man må vurdere gevinster og ulemper og finne den beste løsningen. At staten eier alle arbeidsplasser betyr ikke at staten bestemmer hva hver enkelt skal gjøre. På samme måte som nå, må hver enkelt kunne velge sitt arbeid ut fra ledige stillinger. NAV vil da bli en virkelig arbeidsformidler. Alle ledige stillinger finnes da i ett register med all mulig informasjon. Man har samme arbeidsgiver uansett hva man gjør. Det gjør det også lettere å skifte arbeid for kortere eller lengre tid hvis man føler for det. Også de som ikke er i stand til å følge tempoet i et normalt arbeidsliv vil ha mye større muligheter i det nye systemet. Kan man ikke jobbe mer enn ti prosent, er det jo bedre at man arbeider de ti prosentene enn at man ikke gjør noe, slik det ofte er i dag. I det nye systemet tar man ikke jobben fra noen og det er til alles beste at man gjør det lille man kan. I dag kan det være en umulig oppgave for en slik person å få jobb. Det vil alltid være noen som forsøker å snike seg unna, som gjerne vil ha sin samfunnslønn, men ikke vil bidra med noe arbeid. Slike har man i alle systemer med sosial velferd. En fordel med planøkonomi kan være at man kan tilby konkrete jobber til unnalureren slik at denne i alle fall ikke kan skylde på at det ikke var noen jobber å få. Likevel vil det være noen som ikke vil bidra og der man må vurdere sanksjoner. Samfunnslønn vil være grunnregelen, men det prinsippet ville ikke falle sammen om man tillot å straffe enkeltpersoner med å frata dem deler av lønnen når de uten grunn unnlater å arbeide for fellesskapet. I prinsippet vil dette altså bli likt systemet i dag hvor det er politikere som bestemmer hvor grensen for sosialstønad skal gå. Det er ikke utenkelig at samfunnslønn gjør unnasluntring vanskeligere enn det er i dag. Når alle er i samme situasjon og forventes å bidra for 16

17 fellesskapets beste, vil en som mottar lønn som alle andre, men ikke arbeider, bli utsatt for et sterkt sosialt press. Hva gjør man da hvis noen yrker blir mer populære enn andre, hvis alle vil bli ledere og ingen gatefeiere. Jo, da må det være mulig å variere lønningene noe. Lønnsvariasjoner og andre tiltak må kunne brukes for å sikre arbeidskraft til alt som må gjøres, men som få vil gjøre. Sannsynligvis vil det ikke være nødvendig med store variasjoner. Vi kan da lett komme i den situasjonen at han som feier gårdsplassen tjener mer enn hun som leder bedriften, og det vil i så fall være en helt rettferdig ordning. Hva oppnår man så med samfunnslønn utover det at det er enklere å administrere? Jo, man oppnår virkelig økonomisk trygghet. I dag har vi kanskje et reelt sikkerhetsnett, men for de fleste vil angsten for å miste jobben prege hele livet. Noen vil mene at denne angsten er nødvendig for å få folk til å arbeide. Den myten skal jeg behandle senere. Enkeltmannsforetak Den vanligste måten å tjene en milliard på er å tjene penger på andres arbeid. Dette skal ikke lenger være mulig. Den eneste arbeidsgiveren skal være det offentlige. Derimot er det ingen grunn til ikke å akseptere enkeltmannsforetak. Det ble sagt i den kalde krigen at en amerikansk bonde produserte like mye som tre hundre sovjetiske (sannsynligvis overdrevet). En forklaring på det var bedre utstyr, men en stor del skulle også skyldes manglende motivasjon. En bonde på egen gård arbeider bedre enn en landarbeider i et kollektiv. Bondeyrket er ganske spesielt i det at man har lange tidsperspektiver. En bonde som planter skog, legger grunnlaget for sine barns inntekter mer enn sin egen. Jorden kan pleies slik at den bærer i generasjoner, eller den kan utarmes for øyeblikkelig profitt. Det bør derfor fremdeles være mulig at en bonde eier sin egen jord og er sin egen herre. Men også dette kan forbedres. I Norden har vi et spesielt sett med lover for allmenn bruk av landet. Vi eier på en måte det landet vi bor i alle sammen. All jord som ikke er innmark har vi alle rettigheter på til fritidsformål. Vi kan plukke bær, sette opp telt, benytte stier osv. Selv om en bonde eier skogen vi går i, har også vi andre rettigheter så vi kan også sies å være medeiere av skogen. Bonden har også 17

18 andre begrensninger. Det offentlige kan frede deler av eiendommen eller legge andre restriksjoner på den. For å forvalte naturressursene riktig må det offentlige ha kontroll over dem. Teknisk sett bør det offentlige derfor være eier av all jord. Man kunne ha et system der en som ville være bonde ikke selv behøver å skaffe kapital til å kjøpe jorda, men kunne forvalte den for det offentlige. Det kunne gjøres med en langtidskontrakt. Så lenge jorden ble forvaltet på en rimelig god måte, kunne bonden ha alle de rettigheter til jorden som han/hun har til den jorden de i dag må eie. Det burde også være mulig at bonden kunne overføre denne retten til sine barn. Den eneste forskjellen mellom dette systemet og det nåværende ville være at bonden ikke kunne selge gården eller la den forfalle. Med en slik ordning ville man fjerne noe av kapitalkostnadene fra jordbruket og åpne yrket for flere. Bondens lønn er i dag avhengig av grøde, marked og subsidier. I en demokratisk planøkonomi kunne man beholde alle de faktorene som tjener til et optimalt landbruk: optimalt med hensyn på økologi, matproduksjon og livskvalitet for bonden selv. Det kunne bety at bonden kunne velge ikke å få samfunnslønn, men fikk beregnet sin lønn ut fra sin produksjon. Det samme prinsipp kunne brukes også om andre enkeltmannsforetak. Man kunne ha kontrakter med det offentlige som ga arbeideren rett til sin egen produksjon. Denne måtte man så beregne skatt av for å dekke offentlige ytelser på samme måte som i dag, og man måtte også ha en slags offentlig forsikringsorden hvis enkeltmannsforetaket gikk helt galt økonomisk. Det må når som helst være mulig å gå tilbake til samfunnslønn. Hvis en for eksempel fant ut at det ville være morsomt å drive en pølsebod på et utvalgt sted, kunne man tilby to forskjellige løsninger. Enten kunne man melde seg ut av samfunnslønnssystemet og drive helt for seg selv og betale skatt av overskudd, eller man kunne få godkjent prosjektet av en offentlig gründer og få vanlig samfunnslønn hele tiden, men arbeide med det man hadde lyst på i en bedrift man selv hadde bygget opp. Man kunne også tenke seg at flere kunne gå sammen i et fellesforetak der alle tjente det samme avhengig av foretakets suksess. Lønnen må da være strengt kontrollert slik at man ikke ender opp i det samme føydale system vi har i dag, at noen ville tjene urimelig mye mer enn andre. Hvis dette dreide seg om en virkelig god forretningside, kunne det hende at lønningene likevel ble veldig høye for alle i foretaket. I dette tilfellet ville det være naturlig at det offentlige også kunne utnytte ideen og lage konkurrerende bedrifter og dermed tvinge lønningene og prisene 18

19 ned. På den måten ville man utnytte ideen til det felles beste og beholde likelønnsprinsippet. En forutsetning for at dette skal fungere er at patenter ikke lenger må være mulig, ingen skal kunne eie en god ide. Det samme gjelder kopirettigheter. Lager man en bok eller en sang som hele verden vil ha, bør det belønnes, men det er neppe nødvendig med inntekter av den størrelsesorden man kan ha i dag som verdensstjerne. Musikk og bøker som legges ut på nettet skal fritt kunne kopieres, kunstneren må da lønnes av det offentlige. Kulturlivet kan opprettholdes på denne måten. Det må da være mulig å lønne personer som viser seg å være gode forfattere eller musikere eller hva det måtte være. Hvis det de lager er populært og folk vil ha det, oppretter man stillinger til kunstnerne. De får da samfunnslønn, men kan arbeide med det de liker. Får verkene deres millionopplag, vil de ikke bli rike, kanskje en bonus. Men æren vil de få uavkortet. Det offentlige kunne selv utpeke kunstnere som de anså verdig, men det burde også være slik at en musiker som la ut ting på Internett og fikk uvanlig mange treff, bare av den grunn kunne gjøre seg fortjent til kunstnerlønn. Det ville da være en forbedret utgave av markedsmekanismen der populære kunstnere kunne tjene penger på sin popularitet. For ideelle organisasjoner kan det være spesielt viktig å kunne operere utenfor det offentlige. Ofte har de en funksjon som nødvendig korrektur til det offentlige. Kristne privatskoler er et godt eksempel. Det offentlige kan komme fram til en «verdinøytral» religionsundervisning som flertallet mener er akseptabel. Men hvis religionsfriheten skal være reell, må foreldre ha rett til en kristen oppdragelse for sine barn, også i skoletiden. Da er det de kristnes vurdering av skolen som teller, ikke flertallets. Det norske KRL-faget vurderes av ateister som nøytralt, men for en kristen kan det synes som en klart ateistisk fundert undervisning. Skal menneskerettighetene ha noen mening, må det derfor være mulig for kristne å danne og drive egne skoler etter eget hode. Hvis myndighetene er samarbeidsvillige er det ingenting i veien for at lærerne ved disse skolene kan lønnes av det offentlige, men det må alltid være organisasjonenes rett til å drive uavhengig av det offentlige hvis de finner det nødvendig. Skolene må da få de samme midlene per elev som de offentlige som de erstatter. Motivasjon 19

20 Et av de aller første mot-argumenter som kommer opp når man nevner planøkonomi og likelønn er motivasjon. Man tror at i et samfunn der alle tjener omtrent det samme og ingen eier andres arbeidsplass, vil motivasjonen til å arbeide forsvinne. Teorien er at det er de store inntektene som driver mennesker til å arbeide. Profesjonelle fotballspillere kan tjene store penger. Er det en så utrivelig jobb å være spiss på et elitelag at man må ha titalls millioner i året for å holde ut? Neppe. De aller fleste gode fotballspillere får aldri lønn og vet at de aldri vil få det, enda kjemper de intens i årevis for å rykke litt høgere opp fotballpyramiden. Det er helt andre ting som motiverer til innsats, ikke minst æren. Mange kunstnere tjener store penger, men vi vet jo at mange av de største døde fattige. Likevel laget de verdens mest anerkjente kunstverk, og de arbeidet intens hele livet. Skapertrangen drev dem. Så er det ledere i næringslivet. De er vel de eneste som selv hevder at de fortjener sine skyhøye lønninger. Det er fordi de har så høyt ansvar, sier de. Men ansvar alene gir sjelden høg lønn for andre arbeidstakere. For eksempel har vel få større ansvar enn bussjåfører. Ett sekunds uoppmerksomhet i en lang arbeidsdag kan føre til at alle i bussen mister livet. De ligger på bunn av lønnsskalaen. Undersøkelser har også vist at ledere er mindre stresset i arbeidstiden enn de nederst i pyramiden. Det skulle tyde på at «gutta på gølvet» føler mer bekymring på sin arbeidsplass enn de høyere oppe. Det er derfor vanskelig å finne forklaring til de høye lønningene som kompensasjon for et ubehagelig arbeid. Faktisk er det mye som tyder på at gode sjefer synes jobben er givende og interessant og ikke noe slit i det hele tatt. Viljen til makt er en grunnkraft i menneskesinnet. Det er derfor grunn til å tro at ledere ville være ledere selv uten høg lønn. Likevel er det klart at høgere lønn noen ganger kan virke stimulerende på arbeidsinnsatsen. Nå er det ikke slik at ti ganger så høy lønn fører til ti ganger så stor produktivitet, men å tjene litt mer enn andre kan være en bekreftelse på at bedriften er fornøyd med det arbeidet man gjør, og det kan virke inspirerende. Nå er det jo ikke slik at de høye lønningene til fotballspillere og ledere er der for motiveringens skyld. Det er vel heller slik at deres lønninger drives opp av at det er flere klubber/bedrifter som kjemper om de beste og som byr over hverandre. Det er altså markedet som driver opp lønningene, ikke behovet for motivasjon. Dette vil selvfølgelig ikke skje i en demokratisk økonomi der det kun er en arbeidsgiver, 20

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Svindel hos Helios. Grafitti i Palestina. GA-TV for alle. SM ikke lenger sinnssykt. Hasjdebatten lovlig. Film Mat Rollespill m.m.m!

Svindel hos Helios. Grafitti i Palestina. GA-TV for alle. SM ikke lenger sinnssykt. Hasjdebatten lovlig. Film Mat Rollespill m.m.m! #185 Organ for avvikere Nr. 185 (3-4/08)) Kr. 35,- Stort dobbeltnummer! Svindel hos Helios Grafitti i Palestina GA-TV for alle SM ikke lenger sinnssykt Permakultur Hold Brillan! Hasjdebatten lovlig 2012

Detaljer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer Løssalg kr. 35,- Bedriftsetikk Gullstandard DIM-hypotesen Kommende grunnlovsendringer Leder I dette nummeret av LIBERAL vil man først finne en artikkel om det viktige temaet bedriftsetikk: er det mulig

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 3 2014 Tema: Miljøvennlig hverdag Å gjøre noe selv Av Jannike Østervold Jeg vil gjerne gjøre ting selv reparere ting som går i stykker

Detaljer

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer