Prop. 113L ( ) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 113L (2013-3014) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5»"

Transkript

1 Prop. 113L ( ) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5» Advokat Ina Lindahl Nyrud Norsk Journalistlag vil sette fokus pa den praktiske betydningen forslaget vil ha for journalistikken her i landet. \'år pastand er at journalisters innsyn i saker som er under revisjon, og som dermed blir gjenstand for offentlig oppmerksomhet, vil kunne medføre at kontrollorganene kan fa tips og ytterligere opplysninger i saken, noe som igjen vil styrke kontrollen. Dersom den offentlige diskusjonen utsettes til etter at revisjonen er ferdig, vil premissene være lagt av kontrollorganene, og muligheten for a belyse saken ytterligere være begrenset. Særlig problematisk blir forslaget når den nye unntaksadgangen ikke skal bygge pa en vurdering av innholdet i dokumentene, men de skal automatisk kunne unntas offentlighet. Etter Journalistlagets mening må det her yære tilstrekkelig med samme lovgivning som for de statlige tilsynsrapportene, hvor innsyn i henhold til offentlighetslovens alminnelige prinsipp skal vurderes konkret og selvstendig for det enkelte dokument. Det vises her til Justis- og beredskapsdepartementets høringsuttalelse av 1. mars 2013: «Ein bør på denne bakgrunnen vere varsom med a innføre fleire reglar som pålegg utsett innsyn. Vurderingar av utsett innsyn eller unntak bør skje konkret og ta utgangspunkt i det aktuelle dokumentet.» Foreliggende forslag inneholder ikke ett eksempel på at apenhet rundt de foreløpige rapportene har skadet revisjonsprosessen. Dette kritiseres også av Justis- og beredskapsdepartementets i ovennevnte høringsuttalelse: «Når det gjeld eventuelle problem knytte til gjeldande regelverk, kan vi ikkje sjå at det er presentert noko materiale som viser omfanget av dette.» «Helsereisesaken» i vedlegg 1 og <<l<raftfondsaken» i vedlegg 2, begge medieoppslag i Adresseavisen, tydeliggjør derimot behovet for offentlighet på området. Etter Norsk Journalistlags oppfatning bør derfor forslaget forkastes.

2 Ot;tervik reagerer på sponset tur -adressa.no ~EDLEu~ Side 1 av 5 ~ Nyhe t&en ORBDR<i.!!iE?lKffiaJ}.N'lH E MMI N~- NiiJ E~G + TV-ADRESSA + PLUSS LOGG INN Q. 'R 1 1' /' 1 J, ~ 1 \:1, l ' OTTERVIK REAGERERPÅ SPONSET TUR NTB - Vi må ikke sette oss i en situasjon der vi kan beskyldes for å være kjøpt av andre, sier Rita Ottervik. FoTo, NTB scanp1x Ottervik reagerer på sponset tur 30 trønderske helseledere er på en reise i Australia sponset av leverandører til helsesektoren. - Brudd på det etiske regelverket, slår Trondheim-ordføreren fast. Ifølge Adresseavisen er 30 enhetsledere, fagledere og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag på en tre uker lang tur i Australia. Trondheim Reisen foregår i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum, og fra flere kilder får avisen opplyst at reisen finansieres delvis ved at vareleverandører i helsesektoren får stille ut sine produkter - mot betaling - under to årlige konferanser. Avisen Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært l ite brukt de siste årene ece

3 Ottervik reagerer på sponset tur -adressa.no Side 2 av 5 har ikke klart å få tak i styrelederen for forumet, ei heller de styremedlemmene som den har prøvd å nå. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. I løpet av de tre ukene er 27 timer, om lag fire arbeidsdager, fagl ig innhold. Noen av kommunene som har folk med på turen, har dekket egenandelen på kroner, mens andre, som Trondheim, verken dekker dette eller gir permisjon til dem som er med. Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at hun mandag ble informert av rådmannen om hvordan turen finansieres. TV på firmah ytta Sesongabonnement Krystallklare TV-bilder Tilpass kanalpakker - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. - Når våre ansatte deltar på en tur som er sponset av leverandører i helsebransjen, er dette brudd på vårt etiske rege lverk. Vi har i lang tid vært veldig tydelige på at dersom kommunen som arbeidsgiver ikke betaler for reiser, kan man ikke dra. KLIKK HER >! Canal Digital Bedrift Det hjelper ikke om de ansatte tar ut ferie, det er etisk problematisk så lenge de ta r imot goder fra leverandørene i industrien de jobber inn mot, sier ordføreren. om saken i!fagens Adresseavisen. MER Å LESE: Northug-retts_j,,aken I #adresh MERÅ LESE: «Hei Coop Obs. Er dere fornøyd med kroppsformen på dukken dere rnruill - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpni ngen av nybrua til 120 mill ioner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastn ing av beløpet når du parkere r. NYTI FRA PLUSS: Østeuropeiske gjenger raider polutsalg 38 VIS KOMMENTARER SISTE NYTT: MEST LEST SISTE TIME 09:31 Statoil kutter 500 stillinger 09:26 Brann i bygård i Steinkjer 09:21 Denne hytta mer enn doblet besøket sitt fra 3 /www.adressa.no/nyheter/trondheim/article ece

4 - Det har sviktet på alle plan -adressa.no Side 1 av 6 Nyhe tønr ORBDml'liE ~ KOOiIWØH E ~.:rv; NB01lERR ~ ~l9e~g + TV-AD RESSA + PLUSS LOGG INN q ~.!'I C" "/, R:'. '~ " 1-0ETHARSVIKTETPÅALLEPlAN MORTEN SAMDAL FOTO: ADRESSEAVISEN ARKIV - Det har sviktet på alle plan Nye opplysninger om sponsede reiser for kommunalt ansatte forferder politikerne. - Nå må kontrollkomiteen på banen, mener opposisjonen. Trondheim Adresseavisen kunne i dag avsløre at helseledere i flere trønderske kommuner ikke bare i år har fått sponset reise av leverandører av helseartikler. I en årrekke har lignende turer nemlig gått til land som Cuba. USA og Kina. Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært lite brukt de siste årene. LES OGSÅ: Sponset av ukjent forum

5 - I)et har sviktet på alle plan -adressa.no Side 2 av 6 Kristian Dahlberg Hauge (Frp) mener de nye opplysningene om at også Trondheim kommune har dekket egenandel og gitt lønnet permisjon til slike reiser er oppsiktsvekkende. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. - Dette tar saken til et nytt nivå, og gjør jo situasjonen helt klart mye verre. Dette er enda mer uakseptabelt enn det f ørst fremstod. Det er åpenbart at det har sviktet på alle plan. LES KOMMENTAR: Blåmandag på Barrier Reef - Fremstår som smøreturer TV på firma hytta Sesongabonnement Krystallklare TV-bilder Tilpass kanalpakker f'-7 KUKK HER "> - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. Han mener nå at alle kommunens kontrollorgan må på banen. - Dette er en sak hvor alle kort må på bordet. Med de nye opplysningene som nå er kommet, må kontrollkomiteen gå inn i denne saken. Tirsdag avslørte at Adresseavisen at 30 helseledere er på en tre ukers sponset reise til Australia. Kommunaldirektør Helge Garåsen har tidligere sagt at kommunen ikke har bidratt økonomisk til denne turen, men nå er det altså gjort kjent at kommunen i alle år har praktisert en slik ordning ved lignende reiser. Det forundrer Hauge at kommunen ikke har vært mer våken. - Det har jo de siste årene vært fokus Canal Digital Bedrift Relaterte artikler: Sponset av ukjent forum Politikerne i formannskapet er sjokkerte over at 15 enhetsledere innenfor helse- og omsorgsområdet deltar på en tre ukers reise til Australia, delvis betalt av leverandører i bransjen. - jeg kan ikke skjønne at det blir noen ny tur Styreleder erkjenner at praksisen med blanding av ferie og fritid bør endres. på å unngå mistanker om korrupsjon i kommunal sektor, og da også med spesielt fokus på legemiddelindustrien. jeg er særdeles kritisk til at dette kan ha skjedd over så mange år uten at noen på noe nivå har reflektert over dette. Dette fremstår som rene smøreturer som kommunen har gitt aksept, ja faktisk delbetaling, for. - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpningen av nybrua til 120 millioner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastning av beløpet når du parkerer. Fortsetter kampen mot morten Trondheim kommune fortsetter kampen I å utrydde morten i marka. - Bør noen vurdere sin stilling? - Det er det foreløpig for tidlig å konkludere med, men jeg kan ikke med min beste vilje se at d isse reisene er noe kommunen skal ha et ansvar for å finansiere. Jeg utelukker ikke at dette er summer som i alle fall bør tilbakebetales av de enkelte som har deltatt på disse turene. Dette er skattebetalernes penger som misbrukt, sier Hauge. Tror det går mot ny rettssal Advokat mener at saken mot Petter North ikke kan avgjøres som tilståelsessak i dag. Jon Gunnes (V) mener også at det tyder på at kommunen har vært involvert i noe som «ligner korrupsjon». - Jeg skjønner ikke hvordan internkontrollen i Trondheim kommune har fungert. Nå må vi awente de ansvarliges forklaringer. Her må man også se på om rådmannen og kommunaldirektøren har opptrådt riktig. Det blir jo spennende å se hvor lenge og hvem som har visst om denne finansieringsmodellen, sier Gunn es. Han sier det blir fei l av ham på nåværende tidspunkt å spekulere i om noen bør gå av som følge av denne saken, men støtter Hauge i at kommunens kontrollkomite må på banen. LES OGSÅ:.Qttervik reagerer~ sponset tu..r - En kjøretur uten mål og mening Slik beskriver Petter Northug villmannsferden på Byåsen i Trondheim.,_ :'\. ~'1, - article ece

6 - Det har sviktet på alle plan -adressa.no Side 3 av 6 Må se på andre nettverk Yngve Brox (H) er skuffet over at man får ny informasjon i saken gj ennom pressen. Direkte: Northug i retten Se di rekte f ra rettsa ken mot Petter Northug. - Det burde vært mulig av rådmannen å fremskaffe denne informasjonen i går. Selv turen i år er jo utenfor vårt regelverk, og det er merkelig at man ikke tidligere kunne opplyse om at det er blitt håndtert annerledes andre år. Kommunaldirektør Ga råsen mener Brox sin fremstilling av at han ikke har informert politikerne om de eld re reisene ikke er korrekt. -jeg vil påpeke at jeg informerte både skriftlig og muntlig i formannskapet den 5. mars om at kommunens tidligere reiser var dekket med inntil 4000 kroner per deltager, og at de fikk permisjon med lønn for fagdagene på reisen. Dette er ikke noe som først ble kjent fo r formannskapet og politikerne via pressen, sier han. Northug-rettssaken #adressa Petter Northug j r. (28) dømt Brox mener at rådmannen og kommunaldirektøren må være tydelige på hvilke oppgaver de nå skal ha. - Ga råsen står midt oppe i dette, og må nå ta seg av sine ansatte. jeg håper rådmannen tar ansvar for det administrative i saken videre.jeg kan ikke fortelle de hva de skal gjøre, men håper de ser at det er klokt slik som situasjonen er blitt. Så håper jeg at revisjonen og kontrollkomiteen også setter i gang raskt med sin granskning. Brox håper man lærer av dette og at man må vurdere å se på andre faglige nettverk innenfor hele kommunen. - Det er fint at man bygger kompetanse, men vi kan ikke ha det slik som det ble i dette tilfellet. Her må man ha en gjennomgang av hvordan slike typer ordninger fungerer. Var ansvarlig Tor Am satt som kommunaldirektør fra 1998 til Adresseavisen kjenner til minst tre reiser som ble godkjent under hans ansvar i denne perioden. - Jeg er ikke overrasket over at dere ringer, men jeg trenger mer tid. Jeg har svart på noen spørsmål i formannskapet i forbindelse med en sl ik utenlandsreise, men er ikke i stand til å si nøyaktig hva dette gikk ut på. Dette kan jeg svare på nærmere så fort jeg har fått innhentet informasjon om dette, sier han. Saken har også ført til medieoppslag i både rikspresse og lokale medier. I avisa Sør-Trøndelag får både rådmenn i Agdenes og Skaun kritikk for å ha sendt ansatte på sponsede turer. - Jeg kommer til å stille spørsmål i saken i første kommunestyremøte. Vi vil ikke akseptere smøreturer. Og vi vil ha gjennomgang av etiske retningslinjer med tanke på sponsede turer, sier kommunestyrerepresentant Anita Gilde (Frp) til avisen. MER Å LESE: - Jeg bøyer meg for resultatet MER Å LESE: Sitter på gjeldsbombe NYTT FRA PLUSS: østeuropeiske gjenger raider polutsalg 38 VIS KOMMENTARER

7 Helsetoppene godkjente egne reiser -adressa.no Side 1av6 ~he te nr ORBDMlliE tl l((r'([{m')h E MM N!MRERRC NllJELJ.S6 + TV-AD RESSA + PLUSS LOGG INN Q. : t<..: v \ t N,f.:>1Tr. 1. t HELSETOPPENE GODKJENTE EGNE REISE R '~ LAJ LA ELLI NGSEN I Mobil: Ordfører Rita Ottervik ser alvorlig på at enhetslederne selv har godkjent egne turer til Røros. Foro: GLEN Mus Helsetoppene godkjente egne reiser Helsetoppene godkjente og signerte egne reiser, viser gjennomgangen som Trondheim kommune selv har gjort. Dermed brøt de flere av Trondheim kommune~ regler. I formiddag la rådmannens varslingssekretariat frem et notat etter at de ha r undersøkt Adresseavisens avsløringer av helsetoppturene verden rundt. Rådmann Svein Ytterdahl understreket at kommunen så svært t Hvorfor 111 vises denne annonsen? ' NETCOM RASKEST I c;acl" TQØIMftt::'I.&n Trondheim heter /trondheim/ article ece

8 H~lsetoppene godkjente egne reiser -adressa.no Side 2 av 6 alvorlig på saken, og hadde lagt inn store ressurser for å få den opplyst. Gjennomgangen viser at Trondheim kommunes etiske reglement er brutt. Ikke bare det. Også reglementet for attestering, disponering og anvisning er brutt. LES OGSÅ: Overrasket over bråket - Skal være va nntette Best for flest i Sør Trøndelag Det er en glede for oss å meddele at var massive dekningsutbygging har gitt resultater. TNS Gallup har gjennomført tidenes største dekningstest og målt den faktiske hastigheten til de tre store operatørene i alle fylkene i Norge. Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært lite brukt de siste årene. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. Når enhetsledere har dratt på Sør Trøndelag pleie- og omsorgsforum sine kurs på Røros har de selv anvist dette «i svært stor grad», som det heter i notatet. Kommuneledelsen har ennå ikke vært i kontakt med enhetslederne om denne praksisen, men ordfører Rita Ottervik reagerer: - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. - Dette fins det klare regler på i Trondheim kommune. j eg er svært kritisk til at de har signert egne reiseregninger, det er underlig at det faktisk er mulig. Disse systemene skal være vanntette, sier hun. Ordføreren mener at varslingssekretariatets gjennomgang av saken bekrefter at det de har fryktet er tilfelle. - Det foreligger omfattende brudd på kommunens etiske regelverk. Vi har nulltoleranse på at leverandører skal finansiere våre ansatte, sier hun. LES OGSÅ: - Fremstår som smøreturer - Uheldig og underlig Ordføreren og kommunaldirektør Helge Ga råsen mener at Sør-Trøndelag pleie og omsorgsforum (STPO) har brutt sine egne statutter om å være en non-profit organisasjon. - STPO har gitt seg ut for å være nonprofit, men det har det ikke vært. Vi har her sett en overprising som er uheldig. - Hva synes du om at de som dro hyppigst på kurs på Røros fikk førsterett til utenlandsturene? - Det har vært en praksis som har vært svært uheldig og underlig, sier ordføreren. MER Å LESE: :.Kan ikke lov~ i:g.barnehageopptak Kommunaldirektør Helge Garåsen mener også at praksisen har vært uheldig. FOTO: GLEN MUSK Dette er saken Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum har eksistert i over 30 år. Forumet driver med lederutvikling og nettverksbygging innenfor pleie- og omsorg. Forumet har to årlige samlinger, der helseledere deltar, og hvor leverandører er utstillere. Overskudd fra konferansene går inn i et reisefond, som blant annet bidrartil å dekke kostnadene til reisene Da saken ble først skrevet om, var 30 kommunale helseledere på en tre ukers reise til Australia, arrangert at Sør Trøndelag pleie- og omsorgsforum. Siden nitti-tallet har helseledere reist på sponsormidler til Kina, USA, Cuba, Italia, Danmark og Sverige. Relaterte artikler: Helseledere på ville veier Helselederne har lastet opp sin egen reisekasse med flere millioner kommunale kroner de siste ti årene. Helsegjengen kommer hjem til oppvask Flere kan etter all sannsynlighet vente seg et oppvaskmøte med sine arbeidsgivere. - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpningen av nybrua til 120 millio ner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastning av beløpet når du parkerer. Fortsetter kampen mot morten Trondheim kommune fortsetter kampen f å utrydde morten i marka. Tror det går mot ny rettssal Ad vokat mener at saken mot Petter North ikke kan avgjøres som tilståelsessak i dag. - En kjøretur uten mål og mening Sli k beskriver Petter Northug villmannsferden på Byåsen i Trondheim ece

9 . ~ Trondheim i dag:t:'.:) Skyet til halvskyet, 2 minusgrader. Sommershow Ungkaren Fridtjof durer nordover. Kultur side 3 Fylkeskjærlighet Endre Skjervø (Frp) og Sara Kveli (Ap) flytter sammen. Folk side 34 Bommet seg fra medaljene Emil Hegle Svendsen greide ikke å følge opp sølvløpet på sprinten og ble nummer åtte i jaktstarten i OL. I stedet ble det nok et svensk gull ved BjørnFeny. Spor t side 2 og 3 Vainoåpnet martnanmed joik og latter Nervøs Vaino Rensberg fikk applaus fra tusenvis av ullvoner i Bergstaden. Nyheter side 10 og n Trondheim kommune risikerer å tape nærmere 600 millioner kroner. Det startet med et lovbrudd. Deretter fulgte rolleblanding og usynlige beslutninger. Les historien om hvordan deler av arvesølvet i Kraftfondet kan havne hos investeringsbanken J.P Morgan i New York. Trondheim side 14-16

10 Onsdag 17. februar 2010 Hvorfor byen kan tape Kraftfond-skandalen Som partner i First Securities forsøkte Dag Ivar Thobroe (49) å selge de omstridte obligasjonene som gjør at byen risikerer å tape nesten 600 millioner. Trondheim kommune sa nei gjentatte ganger. Så ble Thobroe ansatt i kommunen. Da sa Trondheimja Adresseavisen kan i dag avdekke at da Trondheim kommune hentet inn First Securities til det gullkantede oppdraget med å sette hele kraftfond-pengebingen på 5,5 milliarder i markedet, brøt de loven. Forholdet blir ikke omtalt i revisjonsrapporten fra Kommunerevisjonen som ble lagt fram for to uker siden og er derfor også ukjent for politikerne som i morgen kveld skal behandle Trondheims «Terrasak». Rådmannen har denne uken gitt Adresseavisen fullt innsyn i saken. Ved hjelp av flere permer dokumenter og kommunerevisjonens grundige arbeid kan vi i dag fortelle hisrorien om hvordan og hvorfor kommunennå står i fare for å tape opptil 600 millioner kroner av byens arvesølv. Det er en utrolig historie om First som lyktes med å komme først. Det er en historie om jublende avkastning og tvilsomme lovbrudd, om manglende rutiner og freidig pågangsmot. Og så er det h istorien om en mann som i det ene øyeblikket er selger og eier, det neste ekspert i eksperrurvalget, så betalt analytiker før han til slutt blir hentet til kommunen av nåværende rådmann Snorre Glørstad. Uten karantenetid eller utlysningstekst. Mannen heter Dag Ivar Thobroe og sitter i dag i adm. dir Finn Haugans konsernledelse isparebank 1 Midt Norge. makter, som riktignok aldri utnyttes fullt ut. Som kommunerevisjonen skriver: Vedtekter og mandat er vide og åpner for ulike risikoprofiler. Forholdet mellom risiko og avkastning er ikke aweid og konkretisert. Kommunerevisjonen konkluderer: Rlsikotakingen blir i for stor grad avhengig av den/de som får i oppgave å forvalte fondet på vegne av bystyret. To herrer på galleriet Egentlig var det lrondheims tidligere rådmann Knut Sæther som var drivkraften bak salget. Mer enn noen annen har Sæther ivret for dette, skrev Adresseavisen i Men han hadde ikke klart det uten en annen framtredende person: Den daværende myndige ordfører Anne Kathrine Slungård. Slungård var riktignok i fødselspermisjon da Høyres svært delte gruppe skulle avgjøre den kontroversielle saken. - Den minst ærerike tiden i Høyres historie, sukker et toneangivende Høyre-medlem. Den minst ærerike tiden i Høyres historie '' Hjertesukk fra et toneangivende Høyre-medlem. Slungård sier i dag at dette er en av to saker som har gitt henne søvnløse netter. Men hennes overbevisende stemme i Høyregruppa sikret flertall. Så da saken kom til endelig votering, var ikke spenningen stor for noen andre enn to herrer på galleriet. First Securities sine menn: Ove Gusevik, senere mest kjent som kjøper av Norske Skog-aksjer sammen med Petter Stordalen, og Trond Thomson. Suksessrike meglere med en eim av kjappe kroner, surfende på en pirrende privatiseringsbølge. De hadde gin Trondheim kommune det klare rådet: Selg e-verket. Det ville vært svært lite lurt av dem å ikke gi Trondheim det rådet. De kunne nemlig cashe inn ti millioner ved et salg. I ettertid har Trondheim kommunes egen kontrollkomite påpekt at suksesshonoraret var lite egnet med Må yngle penger Juni 2002: Fem og en halv milliard kroner. Plutselig sitter rådmann Inge Nordeide der og har fått en diger pengebinge å håndtere. Men i motseming til Onkel Skrue kan han ikke bare låse myntene inne bak B-gjengsikret mur. Han må få dem til å yngle. Minst fire prosent hvert år, krever politikerne. Det offentligheten får høre er at Kraftfondet ikke skal gam ble med fellesskapets midler. Realiteten er at Nordeide har fått svært vide fullhenblikk på å få objektive råd. Går tll First på nytt Men det er ikke Gusevik og Thomson som skal bli de viktigste First-aktørene i årene som kommer. Mannen som mer enn noen andre vil prege Trondheim kommunes kraftfond, er Dag Ivar Thobroe - partner i First. First hadde da et tett og nært forhold til regionens mektige bank, Sparebank I Midt-Norge og Sparebank I Gruppen eide en tredel av meglerhuset. Thobroe har ikke noe med salget å gjøre, opplyser meglerhuset. Men allerede sommeren 2002 er Tho-, broes navn er å finne i kommu- i' nens dokumenter. I juni inngår nemlig kommu- nen en kontrakt med First - undertegnet direktør Dag Ivar Thobroe og rådmann Inge Nordeide. Ifølge avtalen skal First etablere startporteføljen i kommunens eget «oljefond». Kommunen framholder at «markedet ble scannet og mulige aktører vurdert», men de har ingen dokumentasjon på at dette skjedde. Det Nordeide, ifølge Lov om offentlige anskaffelser skulle ha gjort, var å lyse ut oppdraget på den offentlige databasen Doffin. Kommunen kan imidlertid reddes av en liten unntaksbestemmelse i forskriften til loven - som egentlig er beregnet på valutahandling utført av nasjonalbanken og staten. En av Norges fremste eksperter på området, advokat Robert Myhre, fastslår at kommunen som et minimum uansett er pliktig til å hente inn tilbud fra J J Kan de ne selskaper og kunne d okumentere at dette er gjort. ikke - Kan de ikke dokumentere flere tilbud, er loven brutt, konkluderer Myhre. Revisjonen har Robert Myhre, ikke undersøkt mu- advokat lige lovbrudd knyttet til millionkontrakten med First, men påpeker at lovverket er brun når det gjelder de mindre kontraktene knyttet til rådgivningsoppdrag som gikk til Credit Suisse og Griff. ser referatet fra 30. oktober at: «Eksperrurvalget består av Dag I. Thobroe og Frode Hassel. Morten Christensen deltar inntil videre etter avtale med rådmannen», heter det. Når ordningen opphører er litt uklart i og med at Thobroe er dokumentere flere tilbud, er loven brutt deltaker på alle møter, uten at det eksplisitt står hvilken funksjon han til enhver tid har. First får imidlertid nok en Ferste ekspert August 2002: First, ved Dag Ivar Thobroe, er fast til stede i møtene i Kraft.fondet, viser møtereferatene. For at Kraftfondet skal ha et bedre beslutningsgrunnlag, sier vedtektene at d et skal være et uavhengig ekspertpanel knyttet til fondet. Og hvem blir panelets første medlem? Fem måneder etter at Thobroe skrev under kontrakten om å plassere hele pengebingen, vi- kontrakt med Trondheim kommune. Denne inngås i slumn av First skal nå analysere markedet for Trondheim, og dette skal legges fram for de uavhengige ekspertene. Thobroe har nå fått rollen som analytiker i møtene. Thobroes analyser skal legges fram for det nye Ekspertpanelet som består av Paul Hjelm-Hansen, i tillegg til Frode Hassel - begge kjente navn og respekterte navn fra finansmiljøet i Trondheim. «Glemte» sjokkerende skatt Det er litt merkelig at First får nok et oppdrag nå. Egen tlig er det en isfront mellom Trondheim kommune og First Securities. Så kaldt er det at kommunen truer med rettssak, Kom-

11 Onsdag 17. februar 2010 Tips oss i Byredaksjonen om små og store hendelser i Trondheim Telefon: Telefax Besøksadresse: Nordre gate 1 Trondheimskvitter: kjeder seg nå i verdens navle Trondheim. Får lyst til å reise der det er litt nothing ever happens here in trondheim".i wanna move to kristiandsand rlervold 600 millioner Adresse Wall Street: Faller obligasjonene som Trondheim har kjøpt mer enn 9,25 prosent, vinner investeringsbanken J. P. Morgan i USA hele Trondheim kommunes fø rste investering. Totalt risikerer kommunen å tape 575 millioner på «veddemålet» med J.P Morgan. munen har fått slengt det de selv kaller en «sjokkerende skatteregning» i fanget etter salget av Trondheim Energiverk. Meglerhusets beregninger viste at kommunen skulle betale vel 200 millioner kroner i skatt. Den endelige regningen ble på444 millioner. Kommunens revisjon avslørte da at First ble orientert av Trondheim Energiverk sin revisor om at beregningene neppe stemte. First framholder på sin side at all relevant informasjon ble gitt til oppdragsgiver. Det er en utbredt oppfaming at skattesmellen kunne vippet flertallet mot et salg. «Komiteen mener det er legitimt å spøne om h o norarsystemetkan ha påvirket rådgivernes manglende korrigeringer i sluttfasen,» refererer Adresseavisen i november Kommunen vs. J,P Morran Allerede i mars 2003 viser kommunens interne referat at Thobroe nå inntar en ny rolle i krafthistorien. Nå har han et produkt å selge. Produktet heter CDO og består av tilsynelatende svært solide selskaper verden rundt. Det fine med denne investeringen er at avkastningen er hele to prosentpoeng høyere enn en tilsvarende investering i for eksempel Statoil. Tilbudet kommer pli et tidspunkt hvor rentene er på vei nedover, og det blir stadig vanskeligere å innfri bystyrets krav om at pengene skal yngle fire prosent hvert år. Den lille haken ved produktet, som imidlertid ikke blir problematisert imøtereferatet hvor Thobroe legger fram sitt produkt, er at det er såkalt ikke-lineært. Det er i grunnen ganske enkelt å forstå: Dersom tapene overstiger 9,25 prosent, mister Kraftfondet hele investeringen. Og hvem er det da som vinner resterende 90,75 prosent? Jo, det er investeringsbanken ]. P. Morgan, Wall Street, New York, USA. Og det er ikke bare å selge seg ut: Løpetiden er på hele ti år. Kommunen sier et foreløpig nei takk, og mener risikoen er for høy. Men det skal bli mer CDO'er. Mye på spill: First-herrene Ove Gusevik (t.v) og Trond Thomson satt på galleriet da bystyret- med tre stemmers overvekt-vedtok salgetaveverket i Etter salget kunne First Securities cashe inn ti millioner kroner. vember og det antydes der at man kan komme til å gå inn med opptil 300 millioner kroner. Men ennå er ikke kommunen overbevist. I møtet i desember sener Thobroe dagsorden med innledningen: «Er dette et aktuelt plasseringsalternativ for Kraftfondet?» Rentene går ned Dersom tapene overstiger 9,25 prosent, '' mister Kraft fondetheie investeringen Lyse utsikter Neste gang CDO'ene står på dagsorden er det blin oktober Thobroe foreslår at kommunen skal gå inn med 400 mill i dette produktet. Kritiske røster i fondet er usikker på om risikoen og egnetheten er godt nok utredet. Likevel er tonen mer positiv i beslutningsmøtet i nodere. nå, det gir god avkastning og god spredning av kreditt, argumenteres det. J møtereferatet blir det ikke redegjort for risikoen. Til tross for de lyse utsiktene er Kraftfondets ekspertpanel skeptiske, inntil vi- Se pa produktet Så blir det stille om CDO'er en stund. Men det skjer spennende saker likevel. På nyåret har kommunen gitt fast ansettelse til en ny rådgiver som skal forvalte Kraftfondet. Stillingen blir aldri lyst ut. Den er heller ikke veldig godt betalt, nøkterne kroner skal fondets nye forvalter få i lønn, og bonus utbetales ikke. Kraftfondet og finansdirektør Snorre Glørstads scoop er ingen andre enn Dag Ivar Thobroc, partneren i First. Den femte gangen CDO'ene skal pre- senteres for Kraftfondet kan derfor ikke Thobroe gjøre det selv. Thobroe er imidlertid i møtet den 13. juni, nå som kommunens mann, mens hans ekskollcga - analysesjefen i First - presenterer produktet. Denne gangen kommer Ekspertpanelet på glid. De tar forbehold om at de kun har fått sett på salgsmaterialet som ble lagt fram i møtet - da det aldri ble framlagt et såkalt prospekt på de risikable CDO'ene. Men panelet kaller det et interessant produkt som "kommunens administrasjon bør se nærmere på''. F91cer «anbtfallnc" Det går fort «å se nærmere på produktet». 17. juni 2005, bare fire dager etter møtet i Ekspertpanelet, er det tid for beslutningsmøte. Bare tre personer er til stede, ifølge det svært sparsommelige møtereferatet: Forvalter og tidligere First-panner Dag JvarThobroe - i tillegg til to ansatte i Kraftfondet. Til stede er verken den sentrale finansdirektøren Snorre Glørstad eller rådmann Inge Nordeide. Men i referatet vises det til at de følger «Ekspertpanelets anbefaling fra møtet 13.6.» Panelets oppfordring om å «Se nærmere på pro duktet» blir altså brukt som et direkte klarsignal om kjøp. Men det knappe referatet avdekker en hemmelighet: «CDO-eksponering per datoer 75 millioner kroner.» Det betyr at Kraftfondet allerede er inne i de omstridte CDO'ene - til tross for Ekspertpanelets gjentatte advarsler og uten at beslutningen er omtalt i møtereferatet. l Kommunerevisjonens rapport er ikke den første investeringen i CDO'er omtalt. En drøy måned ener at Trondheim kommune ble eier av disse antatt sikre obligasjonene, sier Thobroe opp sin stilling i kommunen - etter et halvt års ansettelse. Han velger å gå til Sparebank J Midt-Norge, som den gangen var en a, eierne i First. Når Kraftfondet over ett år senere går inn med ytterligere 200 millioner kroner, skjer dette uten at det fins spor av beslutningen i kommunens dokumenter, understreker kommunerevisjonen. Dette til tross for at taket ble san på 275 millioner i møtet den 17. juni. Carl-Jakob Midttun bekrefter nå overfor Adresseavisen at det var daværende finansdirektør Snorre Glørstad som ga klarsignal for kjøpet. ESPEN RASMUSSEN LAJLA ELLINGSEN MARI k. BY RISE neste side...

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Artikkelserie i Aftenposten Februar 2010 Januar 2011 Journalistene bak prosjektet: Gunhild Haugnes (gunhild@aftenposten.no, mob. 975

Detaljer

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere:

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Metoderapport: FORBRYTELSE UTEN STRAFF basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Knut Gjernes, Sognsveien 20, 0851 OSLO, Telefon: 932

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer