Prop. 113L ( ) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 113L (2013-3014) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5»"

Transkript

1 Prop. 113L ( ) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5» Advokat Ina Lindahl Nyrud Norsk Journalistlag vil sette fokus pa den praktiske betydningen forslaget vil ha for journalistikken her i landet. \'år pastand er at journalisters innsyn i saker som er under revisjon, og som dermed blir gjenstand for offentlig oppmerksomhet, vil kunne medføre at kontrollorganene kan fa tips og ytterligere opplysninger i saken, noe som igjen vil styrke kontrollen. Dersom den offentlige diskusjonen utsettes til etter at revisjonen er ferdig, vil premissene være lagt av kontrollorganene, og muligheten for a belyse saken ytterligere være begrenset. Særlig problematisk blir forslaget når den nye unntaksadgangen ikke skal bygge pa en vurdering av innholdet i dokumentene, men de skal automatisk kunne unntas offentlighet. Etter Journalistlagets mening må det her yære tilstrekkelig med samme lovgivning som for de statlige tilsynsrapportene, hvor innsyn i henhold til offentlighetslovens alminnelige prinsipp skal vurderes konkret og selvstendig for det enkelte dokument. Det vises her til Justis- og beredskapsdepartementets høringsuttalelse av 1. mars 2013: «Ein bør på denne bakgrunnen vere varsom med a innføre fleire reglar som pålegg utsett innsyn. Vurderingar av utsett innsyn eller unntak bør skje konkret og ta utgangspunkt i det aktuelle dokumentet.» Foreliggende forslag inneholder ikke ett eksempel på at apenhet rundt de foreløpige rapportene har skadet revisjonsprosessen. Dette kritiseres også av Justis- og beredskapsdepartementets i ovennevnte høringsuttalelse: «Når det gjeld eventuelle problem knytte til gjeldande regelverk, kan vi ikkje sjå at det er presentert noko materiale som viser omfanget av dette.» «Helsereisesaken» i vedlegg 1 og <<l<raftfondsaken» i vedlegg 2, begge medieoppslag i Adresseavisen, tydeliggjør derimot behovet for offentlighet på området. Etter Norsk Journalistlags oppfatning bør derfor forslaget forkastes.

2 Ot;tervik reagerer på sponset tur -adressa.no ~EDLEu~ Side 1 av 5 ~ Nyhe t&en ORBDR<i.!!iE?lKffiaJ}.N'lH E MMI N~- NiiJ E~G + TV-ADRESSA + PLUSS LOGG INN Q. 'R 1 1' /' 1 J, ~ 1 \:1, l ' OTTERVIK REAGERERPÅ SPONSET TUR NTB - Vi må ikke sette oss i en situasjon der vi kan beskyldes for å være kjøpt av andre, sier Rita Ottervik. FoTo, NTB scanp1x Ottervik reagerer på sponset tur 30 trønderske helseledere er på en reise i Australia sponset av leverandører til helsesektoren. - Brudd på det etiske regelverket, slår Trondheim-ordføreren fast. Ifølge Adresseavisen er 30 enhetsledere, fagledere og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag på en tre uker lang tur i Australia. Trondheim Reisen foregår i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum, og fra flere kilder får avisen opplyst at reisen finansieres delvis ved at vareleverandører i helsesektoren får stille ut sine produkter - mot betaling - under to årlige konferanser. Avisen Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært l ite brukt de siste årene ece

3 Ottervik reagerer på sponset tur -adressa.no Side 2 av 5 har ikke klart å få tak i styrelederen for forumet, ei heller de styremedlemmene som den har prøvd å nå. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. I løpet av de tre ukene er 27 timer, om lag fire arbeidsdager, fagl ig innhold. Noen av kommunene som har folk med på turen, har dekket egenandelen på kroner, mens andre, som Trondheim, verken dekker dette eller gir permisjon til dem som er med. Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at hun mandag ble informert av rådmannen om hvordan turen finansieres. TV på firmah ytta Sesongabonnement Krystallklare TV-bilder Tilpass kanalpakker - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. - Når våre ansatte deltar på en tur som er sponset av leverandører i helsebransjen, er dette brudd på vårt etiske rege lverk. Vi har i lang tid vært veldig tydelige på at dersom kommunen som arbeidsgiver ikke betaler for reiser, kan man ikke dra. KLIKK HER >! Canal Digital Bedrift Det hjelper ikke om de ansatte tar ut ferie, det er etisk problematisk så lenge de ta r imot goder fra leverandørene i industrien de jobber inn mot, sier ordføreren. om saken i!fagens Adresseavisen. MER Å LESE: Northug-retts_j,,aken I #adresh MERÅ LESE: «Hei Coop Obs. Er dere fornøyd med kroppsformen på dukken dere rnruill - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpni ngen av nybrua til 120 mill ioner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastn ing av beløpet når du parkere r. NYTI FRA PLUSS: Østeuropeiske gjenger raider polutsalg 38 VIS KOMMENTARER SISTE NYTT: MEST LEST SISTE TIME 09:31 Statoil kutter 500 stillinger 09:26 Brann i bygård i Steinkjer 09:21 Denne hytta mer enn doblet besøket sitt fra 3 /www.adressa.no/nyheter/trondheim/article ece

4 - Det har sviktet på alle plan -adressa.no Side 1 av 6 Nyhe tønr ORBDml'liE ~ KOOiIWØH E ~.:rv; NB01lERR ~ ~l9e~g + TV-AD RESSA + PLUSS LOGG INN q ~.!'I C" "/, R:'. '~ " 1-0ETHARSVIKTETPÅALLEPlAN MORTEN SAMDAL FOTO: ADRESSEAVISEN ARKIV - Det har sviktet på alle plan Nye opplysninger om sponsede reiser for kommunalt ansatte forferder politikerne. - Nå må kontrollkomiteen på banen, mener opposisjonen. Trondheim Adresseavisen kunne i dag avsløre at helseledere i flere trønderske kommuner ikke bare i år har fått sponset reise av leverandører av helseartikler. I en årrekke har lignende turer nemlig gått til land som Cuba. USA og Kina. Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært lite brukt de siste årene. LES OGSÅ: Sponset av ukjent forum

5 - I)et har sviktet på alle plan -adressa.no Side 2 av 6 Kristian Dahlberg Hauge (Frp) mener de nye opplysningene om at også Trondheim kommune har dekket egenandel og gitt lønnet permisjon til slike reiser er oppsiktsvekkende. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. - Dette tar saken til et nytt nivå, og gjør jo situasjonen helt klart mye verre. Dette er enda mer uakseptabelt enn det f ørst fremstod. Det er åpenbart at det har sviktet på alle plan. LES KOMMENTAR: Blåmandag på Barrier Reef - Fremstår som smøreturer TV på firma hytta Sesongabonnement Krystallklare TV-bilder Tilpass kanalpakker f'-7 KUKK HER "> - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. Han mener nå at alle kommunens kontrollorgan må på banen. - Dette er en sak hvor alle kort må på bordet. Med de nye opplysningene som nå er kommet, må kontrollkomiteen gå inn i denne saken. Tirsdag avslørte at Adresseavisen at 30 helseledere er på en tre ukers sponset reise til Australia. Kommunaldirektør Helge Garåsen har tidligere sagt at kommunen ikke har bidratt økonomisk til denne turen, men nå er det altså gjort kjent at kommunen i alle år har praktisert en slik ordning ved lignende reiser. Det forundrer Hauge at kommunen ikke har vært mer våken. - Det har jo de siste årene vært fokus Canal Digital Bedrift Relaterte artikler: Sponset av ukjent forum Politikerne i formannskapet er sjokkerte over at 15 enhetsledere innenfor helse- og omsorgsområdet deltar på en tre ukers reise til Australia, delvis betalt av leverandører i bransjen. - jeg kan ikke skjønne at det blir noen ny tur Styreleder erkjenner at praksisen med blanding av ferie og fritid bør endres. på å unngå mistanker om korrupsjon i kommunal sektor, og da også med spesielt fokus på legemiddelindustrien. jeg er særdeles kritisk til at dette kan ha skjedd over så mange år uten at noen på noe nivå har reflektert over dette. Dette fremstår som rene smøreturer som kommunen har gitt aksept, ja faktisk delbetaling, for. - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpningen av nybrua til 120 millioner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastning av beløpet når du parkerer. Fortsetter kampen mot morten Trondheim kommune fortsetter kampen I å utrydde morten i marka. - Bør noen vurdere sin stilling? - Det er det foreløpig for tidlig å konkludere med, men jeg kan ikke med min beste vilje se at d isse reisene er noe kommunen skal ha et ansvar for å finansiere. Jeg utelukker ikke at dette er summer som i alle fall bør tilbakebetales av de enkelte som har deltatt på disse turene. Dette er skattebetalernes penger som misbrukt, sier Hauge. Tror det går mot ny rettssal Advokat mener at saken mot Petter North ikke kan avgjøres som tilståelsessak i dag. Jon Gunnes (V) mener også at det tyder på at kommunen har vært involvert i noe som «ligner korrupsjon». - Jeg skjønner ikke hvordan internkontrollen i Trondheim kommune har fungert. Nå må vi awente de ansvarliges forklaringer. Her må man også se på om rådmannen og kommunaldirektøren har opptrådt riktig. Det blir jo spennende å se hvor lenge og hvem som har visst om denne finansieringsmodellen, sier Gunn es. Han sier det blir fei l av ham på nåværende tidspunkt å spekulere i om noen bør gå av som følge av denne saken, men støtter Hauge i at kommunens kontrollkomite må på banen. LES OGSÅ:.Qttervik reagerer~ sponset tu..r - En kjøretur uten mål og mening Slik beskriver Petter Northug villmannsferden på Byåsen i Trondheim.,_ :'\. ~'1, - article ece

6 - Det har sviktet på alle plan -adressa.no Side 3 av 6 Må se på andre nettverk Yngve Brox (H) er skuffet over at man får ny informasjon i saken gj ennom pressen. Direkte: Northug i retten Se di rekte f ra rettsa ken mot Petter Northug. - Det burde vært mulig av rådmannen å fremskaffe denne informasjonen i går. Selv turen i år er jo utenfor vårt regelverk, og det er merkelig at man ikke tidligere kunne opplyse om at det er blitt håndtert annerledes andre år. Kommunaldirektør Ga råsen mener Brox sin fremstilling av at han ikke har informert politikerne om de eld re reisene ikke er korrekt. -jeg vil påpeke at jeg informerte både skriftlig og muntlig i formannskapet den 5. mars om at kommunens tidligere reiser var dekket med inntil 4000 kroner per deltager, og at de fikk permisjon med lønn for fagdagene på reisen. Dette er ikke noe som først ble kjent fo r formannskapet og politikerne via pressen, sier han. Northug-rettssaken #adressa Petter Northug j r. (28) dømt Brox mener at rådmannen og kommunaldirektøren må være tydelige på hvilke oppgaver de nå skal ha. - Ga råsen står midt oppe i dette, og må nå ta seg av sine ansatte. jeg håper rådmannen tar ansvar for det administrative i saken videre.jeg kan ikke fortelle de hva de skal gjøre, men håper de ser at det er klokt slik som situasjonen er blitt. Så håper jeg at revisjonen og kontrollkomiteen også setter i gang raskt med sin granskning. Brox håper man lærer av dette og at man må vurdere å se på andre faglige nettverk innenfor hele kommunen. - Det er fint at man bygger kompetanse, men vi kan ikke ha det slik som det ble i dette tilfellet. Her må man ha en gjennomgang av hvordan slike typer ordninger fungerer. Var ansvarlig Tor Am satt som kommunaldirektør fra 1998 til Adresseavisen kjenner til minst tre reiser som ble godkjent under hans ansvar i denne perioden. - Jeg er ikke overrasket over at dere ringer, men jeg trenger mer tid. Jeg har svart på noen spørsmål i formannskapet i forbindelse med en sl ik utenlandsreise, men er ikke i stand til å si nøyaktig hva dette gikk ut på. Dette kan jeg svare på nærmere så fort jeg har fått innhentet informasjon om dette, sier han. Saken har også ført til medieoppslag i både rikspresse og lokale medier. I avisa Sør-Trøndelag får både rådmenn i Agdenes og Skaun kritikk for å ha sendt ansatte på sponsede turer. - Jeg kommer til å stille spørsmål i saken i første kommunestyremøte. Vi vil ikke akseptere smøreturer. Og vi vil ha gjennomgang av etiske retningslinjer med tanke på sponsede turer, sier kommunestyrerepresentant Anita Gilde (Frp) til avisen. MER Å LESE: - Jeg bøyer meg for resultatet MER Å LESE: Sitter på gjeldsbombe NYTT FRA PLUSS: østeuropeiske gjenger raider polutsalg 38 VIS KOMMENTARER

7 Helsetoppene godkjente egne reiser -adressa.no Side 1av6 ~he te nr ORBDMlliE tl l((r'([{m')h E MM N!MRERRC NllJELJ.S6 + TV-AD RESSA + PLUSS LOGG INN Q. : t<..: v \ t N,f.:>1Tr. 1. t HELSETOPPENE GODKJENTE EGNE REISE R '~ LAJ LA ELLI NGSEN I Mobil: Ordfører Rita Ottervik ser alvorlig på at enhetslederne selv har godkjent egne turer til Røros. Foro: GLEN Mus Helsetoppene godkjente egne reiser Helsetoppene godkjente og signerte egne reiser, viser gjennomgangen som Trondheim kommune selv har gjort. Dermed brøt de flere av Trondheim kommune~ regler. I formiddag la rådmannens varslingssekretariat frem et notat etter at de ha r undersøkt Adresseavisens avsløringer av helsetoppturene verden rundt. Rådmann Svein Ytterdahl understreket at kommunen så svært t Hvorfor 111 vises denne annonsen? ' NETCOM RASKEST I c;acl" TQØIMftt::'I.&n Trondheim heter /trondheim/ article ece

8 H~lsetoppene godkjente egne reiser -adressa.no Side 2 av 6 alvorlig på saken, og hadde lagt inn store ressurser for å få den opplyst. Gjennomgangen viser at Trondheim kommunes etiske reglement er brutt. Ikke bare det. Også reglementet for attestering, disponering og anvisning er brutt. LES OGSÅ: Overrasket over bråket - Skal være va nntette Best for flest i Sør Trøndelag Det er en glede for oss å meddele at var massive dekningsutbygging har gitt resultater. TNS Gallup har gjennomført tidenes største dekningstest og målt den faktiske hastigheten til de tre store operatørene i alle fylkene i Norge. Bileiere kan søke om 1200 kroner i «piggdekkpant» Ordningen har vært lite brukt de siste årene. 590 kunder var uten strøm på Byåsen Forsynes med strøm fra andre områder. Når enhetsledere har dratt på Sør Trøndelag pleie- og omsorgsforum sine kurs på Røros har de selv anvist dette «i svært stor grad», som det heter i notatet. Kommuneledelsen har ennå ikke vært i kontakt med enhetslederne om denne praksisen, men ordfører Rita Ottervik reagerer: - Ville aldri vært i mine tanker å ha to sett vinterdekk - Piggfrie vinterdekk fungerer stort sett lik bra som piggdekk, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF. - Dette fins det klare regler på i Trondheim kommune. j eg er svært kritisk til at de har signert egne reiseregninger, det er underlig at det faktisk er mulig. Disse systemene skal være vanntette, sier hun. Ordføreren mener at varslingssekretariatets gjennomgang av saken bekrefter at det de har fryktet er tilfelle. - Det foreligger omfattende brudd på kommunens etiske regelverk. Vi har nulltoleranse på at leverandører skal finansiere våre ansatte, sier hun. LES OGSÅ: - Fremstår som smøreturer - Uheldig og underlig Ordføreren og kommunaldirektør Helge Ga råsen mener at Sør-Trøndelag pleie og omsorgsforum (STPO) har brutt sine egne statutter om å være en non-profit organisasjon. - STPO har gitt seg ut for å være nonprofit, men det har det ikke vært. Vi har her sett en overprising som er uheldig. - Hva synes du om at de som dro hyppigst på kurs på Røros fikk førsterett til utenlandsturene? - Det har vært en praksis som har vært svært uheldig og underlig, sier ordføreren. MER Å LESE: :.Kan ikke lov~ i:g.barnehageopptak Kommunaldirektør Helge Garåsen mener også at praksisen har vært uheldig. FOTO: GLEN MUSK Dette er saken Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum har eksistert i over 30 år. Forumet driver med lederutvikling og nettverksbygging innenfor pleie- og omsorg. Forumet har to årlige samlinger, der helseledere deltar, og hvor leverandører er utstillere. Overskudd fra konferansene går inn i et reisefond, som blant annet bidrartil å dekke kostnadene til reisene Da saken ble først skrevet om, var 30 kommunale helseledere på en tre ukers reise til Australia, arrangert at Sør Trøndelag pleie- og omsorgsforum. Siden nitti-tallet har helseledere reist på sponsormidler til Kina, USA, Cuba, Italia, Danmark og Sverige. Relaterte artikler: Helseledere på ville veier Helselederne har lastet opp sin egen reisekasse med flere millioner kommunale kroner de siste ti årene. Helsegjengen kommer hjem til oppvask Flere kan etter all sannsynlighet vente seg et oppvaskmøte med sine arbeidsgivere. - Nesten så man bli litt glad for å betal skatt Anne B. Ragde om åpningen av nybrua til 120 millio ner kroner Snart kan du slippe plunderet med betaling i p-husene Trondheim parkering vil innføre automati belastning av beløpet når du parkerer. Fortsetter kampen mot morten Trondheim kommune fortsetter kampen f å utrydde morten i marka. Tror det går mot ny rettssal Ad vokat mener at saken mot Petter North ikke kan avgjøres som tilståelsessak i dag. - En kjøretur uten mål og mening Sli k beskriver Petter Northug villmannsferden på Byåsen i Trondheim ece

9 . ~ Trondheim i dag:t:'.:) Skyet til halvskyet, 2 minusgrader. Sommershow Ungkaren Fridtjof durer nordover. Kultur side 3 Fylkeskjærlighet Endre Skjervø (Frp) og Sara Kveli (Ap) flytter sammen. Folk side 34 Bommet seg fra medaljene Emil Hegle Svendsen greide ikke å følge opp sølvløpet på sprinten og ble nummer åtte i jaktstarten i OL. I stedet ble det nok et svensk gull ved BjørnFeny. Spor t side 2 og 3 Vainoåpnet martnanmed joik og latter Nervøs Vaino Rensberg fikk applaus fra tusenvis av ullvoner i Bergstaden. Nyheter side 10 og n Trondheim kommune risikerer å tape nærmere 600 millioner kroner. Det startet med et lovbrudd. Deretter fulgte rolleblanding og usynlige beslutninger. Les historien om hvordan deler av arvesølvet i Kraftfondet kan havne hos investeringsbanken J.P Morgan i New York. Trondheim side 14-16

10 Onsdag 17. februar 2010 Hvorfor byen kan tape Kraftfond-skandalen Som partner i First Securities forsøkte Dag Ivar Thobroe (49) å selge de omstridte obligasjonene som gjør at byen risikerer å tape nesten 600 millioner. Trondheim kommune sa nei gjentatte ganger. Så ble Thobroe ansatt i kommunen. Da sa Trondheimja Adresseavisen kan i dag avdekke at da Trondheim kommune hentet inn First Securities til det gullkantede oppdraget med å sette hele kraftfond-pengebingen på 5,5 milliarder i markedet, brøt de loven. Forholdet blir ikke omtalt i revisjonsrapporten fra Kommunerevisjonen som ble lagt fram for to uker siden og er derfor også ukjent for politikerne som i morgen kveld skal behandle Trondheims «Terrasak». Rådmannen har denne uken gitt Adresseavisen fullt innsyn i saken. Ved hjelp av flere permer dokumenter og kommunerevisjonens grundige arbeid kan vi i dag fortelle hisrorien om hvordan og hvorfor kommunennå står i fare for å tape opptil 600 millioner kroner av byens arvesølv. Det er en utrolig historie om First som lyktes med å komme først. Det er en historie om jublende avkastning og tvilsomme lovbrudd, om manglende rutiner og freidig pågangsmot. Og så er det h istorien om en mann som i det ene øyeblikket er selger og eier, det neste ekspert i eksperrurvalget, så betalt analytiker før han til slutt blir hentet til kommunen av nåværende rådmann Snorre Glørstad. Uten karantenetid eller utlysningstekst. Mannen heter Dag Ivar Thobroe og sitter i dag i adm. dir Finn Haugans konsernledelse isparebank 1 Midt Norge. makter, som riktignok aldri utnyttes fullt ut. Som kommunerevisjonen skriver: Vedtekter og mandat er vide og åpner for ulike risikoprofiler. Forholdet mellom risiko og avkastning er ikke aweid og konkretisert. Kommunerevisjonen konkluderer: Rlsikotakingen blir i for stor grad avhengig av den/de som får i oppgave å forvalte fondet på vegne av bystyret. To herrer på galleriet Egentlig var det lrondheims tidligere rådmann Knut Sæther som var drivkraften bak salget. Mer enn noen annen har Sæther ivret for dette, skrev Adresseavisen i Men han hadde ikke klart det uten en annen framtredende person: Den daværende myndige ordfører Anne Kathrine Slungård. Slungård var riktignok i fødselspermisjon da Høyres svært delte gruppe skulle avgjøre den kontroversielle saken. - Den minst ærerike tiden i Høyres historie, sukker et toneangivende Høyre-medlem. Den minst ærerike tiden i Høyres historie '' Hjertesukk fra et toneangivende Høyre-medlem. Slungård sier i dag at dette er en av to saker som har gitt henne søvnløse netter. Men hennes overbevisende stemme i Høyregruppa sikret flertall. Så da saken kom til endelig votering, var ikke spenningen stor for noen andre enn to herrer på galleriet. First Securities sine menn: Ove Gusevik, senere mest kjent som kjøper av Norske Skog-aksjer sammen med Petter Stordalen, og Trond Thomson. Suksessrike meglere med en eim av kjappe kroner, surfende på en pirrende privatiseringsbølge. De hadde gin Trondheim kommune det klare rådet: Selg e-verket. Det ville vært svært lite lurt av dem å ikke gi Trondheim det rådet. De kunne nemlig cashe inn ti millioner ved et salg. I ettertid har Trondheim kommunes egen kontrollkomite påpekt at suksesshonoraret var lite egnet med Må yngle penger Juni 2002: Fem og en halv milliard kroner. Plutselig sitter rådmann Inge Nordeide der og har fått en diger pengebinge å håndtere. Men i motseming til Onkel Skrue kan han ikke bare låse myntene inne bak B-gjengsikret mur. Han må få dem til å yngle. Minst fire prosent hvert år, krever politikerne. Det offentligheten får høre er at Kraftfondet ikke skal gam ble med fellesskapets midler. Realiteten er at Nordeide har fått svært vide fullhenblikk på å få objektive råd. Går tll First på nytt Men det er ikke Gusevik og Thomson som skal bli de viktigste First-aktørene i årene som kommer. Mannen som mer enn noen andre vil prege Trondheim kommunes kraftfond, er Dag Ivar Thobroe - partner i First. First hadde da et tett og nært forhold til regionens mektige bank, Sparebank I Midt-Norge og Sparebank I Gruppen eide en tredel av meglerhuset. Thobroe har ikke noe med salget å gjøre, opplyser meglerhuset. Men allerede sommeren 2002 er Tho-, broes navn er å finne i kommu- i' nens dokumenter. I juni inngår nemlig kommu- nen en kontrakt med First - undertegnet direktør Dag Ivar Thobroe og rådmann Inge Nordeide. Ifølge avtalen skal First etablere startporteføljen i kommunens eget «oljefond». Kommunen framholder at «markedet ble scannet og mulige aktører vurdert», men de har ingen dokumentasjon på at dette skjedde. Det Nordeide, ifølge Lov om offentlige anskaffelser skulle ha gjort, var å lyse ut oppdraget på den offentlige databasen Doffin. Kommunen kan imidlertid reddes av en liten unntaksbestemmelse i forskriften til loven - som egentlig er beregnet på valutahandling utført av nasjonalbanken og staten. En av Norges fremste eksperter på området, advokat Robert Myhre, fastslår at kommunen som et minimum uansett er pliktig til å hente inn tilbud fra J J Kan de ne selskaper og kunne d okumentere at dette er gjort. ikke - Kan de ikke dokumentere flere tilbud, er loven brutt, konkluderer Myhre. Revisjonen har Robert Myhre, ikke undersøkt mu- advokat lige lovbrudd knyttet til millionkontrakten med First, men påpeker at lovverket er brun når det gjelder de mindre kontraktene knyttet til rådgivningsoppdrag som gikk til Credit Suisse og Griff. ser referatet fra 30. oktober at: «Eksperrurvalget består av Dag I. Thobroe og Frode Hassel. Morten Christensen deltar inntil videre etter avtale med rådmannen», heter det. Når ordningen opphører er litt uklart i og med at Thobroe er dokumentere flere tilbud, er loven brutt deltaker på alle møter, uten at det eksplisitt står hvilken funksjon han til enhver tid har. First får imidlertid nok en Ferste ekspert August 2002: First, ved Dag Ivar Thobroe, er fast til stede i møtene i Kraft.fondet, viser møtereferatene. For at Kraftfondet skal ha et bedre beslutningsgrunnlag, sier vedtektene at d et skal være et uavhengig ekspertpanel knyttet til fondet. Og hvem blir panelets første medlem? Fem måneder etter at Thobroe skrev under kontrakten om å plassere hele pengebingen, vi- kontrakt med Trondheim kommune. Denne inngås i slumn av First skal nå analysere markedet for Trondheim, og dette skal legges fram for de uavhengige ekspertene. Thobroe har nå fått rollen som analytiker i møtene. Thobroes analyser skal legges fram for det nye Ekspertpanelet som består av Paul Hjelm-Hansen, i tillegg til Frode Hassel - begge kjente navn og respekterte navn fra finansmiljøet i Trondheim. «Glemte» sjokkerende skatt Det er litt merkelig at First får nok et oppdrag nå. Egen tlig er det en isfront mellom Trondheim kommune og First Securities. Så kaldt er det at kommunen truer med rettssak, Kom-

11 Onsdag 17. februar 2010 Tips oss i Byredaksjonen om små og store hendelser i Trondheim Telefon: Telefax Besøksadresse: Nordre gate 1 Trondheimskvitter: kjeder seg nå i verdens navle Trondheim. Får lyst til å reise der det er litt nothing ever happens here in trondheim".i wanna move to kristiandsand rlervold 600 millioner Adresse Wall Street: Faller obligasjonene som Trondheim har kjøpt mer enn 9,25 prosent, vinner investeringsbanken J. P. Morgan i USA hele Trondheim kommunes fø rste investering. Totalt risikerer kommunen å tape 575 millioner på «veddemålet» med J.P Morgan. munen har fått slengt det de selv kaller en «sjokkerende skatteregning» i fanget etter salget av Trondheim Energiverk. Meglerhusets beregninger viste at kommunen skulle betale vel 200 millioner kroner i skatt. Den endelige regningen ble på444 millioner. Kommunens revisjon avslørte da at First ble orientert av Trondheim Energiverk sin revisor om at beregningene neppe stemte. First framholder på sin side at all relevant informasjon ble gitt til oppdragsgiver. Det er en utbredt oppfaming at skattesmellen kunne vippet flertallet mot et salg. «Komiteen mener det er legitimt å spøne om h o norarsystemetkan ha påvirket rådgivernes manglende korrigeringer i sluttfasen,» refererer Adresseavisen i november Kommunen vs. J,P Morran Allerede i mars 2003 viser kommunens interne referat at Thobroe nå inntar en ny rolle i krafthistorien. Nå har han et produkt å selge. Produktet heter CDO og består av tilsynelatende svært solide selskaper verden rundt. Det fine med denne investeringen er at avkastningen er hele to prosentpoeng høyere enn en tilsvarende investering i for eksempel Statoil. Tilbudet kommer pli et tidspunkt hvor rentene er på vei nedover, og det blir stadig vanskeligere å innfri bystyrets krav om at pengene skal yngle fire prosent hvert år. Den lille haken ved produktet, som imidlertid ikke blir problematisert imøtereferatet hvor Thobroe legger fram sitt produkt, er at det er såkalt ikke-lineært. Det er i grunnen ganske enkelt å forstå: Dersom tapene overstiger 9,25 prosent, mister Kraftfondet hele investeringen. Og hvem er det da som vinner resterende 90,75 prosent? Jo, det er investeringsbanken ]. P. Morgan, Wall Street, New York, USA. Og det er ikke bare å selge seg ut: Løpetiden er på hele ti år. Kommunen sier et foreløpig nei takk, og mener risikoen er for høy. Men det skal bli mer CDO'er. Mye på spill: First-herrene Ove Gusevik (t.v) og Trond Thomson satt på galleriet da bystyret- med tre stemmers overvekt-vedtok salgetaveverket i Etter salget kunne First Securities cashe inn ti millioner kroner. vember og det antydes der at man kan komme til å gå inn med opptil 300 millioner kroner. Men ennå er ikke kommunen overbevist. I møtet i desember sener Thobroe dagsorden med innledningen: «Er dette et aktuelt plasseringsalternativ for Kraftfondet?» Rentene går ned Dersom tapene overstiger 9,25 prosent, '' mister Kraft fondetheie investeringen Lyse utsikter Neste gang CDO'ene står på dagsorden er det blin oktober Thobroe foreslår at kommunen skal gå inn med 400 mill i dette produktet. Kritiske røster i fondet er usikker på om risikoen og egnetheten er godt nok utredet. Likevel er tonen mer positiv i beslutningsmøtet i nodere. nå, det gir god avkastning og god spredning av kreditt, argumenteres det. J møtereferatet blir det ikke redegjort for risikoen. Til tross for de lyse utsiktene er Kraftfondets ekspertpanel skeptiske, inntil vi- Se pa produktet Så blir det stille om CDO'er en stund. Men det skjer spennende saker likevel. På nyåret har kommunen gitt fast ansettelse til en ny rådgiver som skal forvalte Kraftfondet. Stillingen blir aldri lyst ut. Den er heller ikke veldig godt betalt, nøkterne kroner skal fondets nye forvalter få i lønn, og bonus utbetales ikke. Kraftfondet og finansdirektør Snorre Glørstads scoop er ingen andre enn Dag Ivar Thobroc, partneren i First. Den femte gangen CDO'ene skal pre- senteres for Kraftfondet kan derfor ikke Thobroe gjøre det selv. Thobroe er imidlertid i møtet den 13. juni, nå som kommunens mann, mens hans ekskollcga - analysesjefen i First - presenterer produktet. Denne gangen kommer Ekspertpanelet på glid. De tar forbehold om at de kun har fått sett på salgsmaterialet som ble lagt fram i møtet - da det aldri ble framlagt et såkalt prospekt på de risikable CDO'ene. Men panelet kaller det et interessant produkt som "kommunens administrasjon bør se nærmere på''. F91cer «anbtfallnc" Det går fort «å se nærmere på produktet». 17. juni 2005, bare fire dager etter møtet i Ekspertpanelet, er det tid for beslutningsmøte. Bare tre personer er til stede, ifølge det svært sparsommelige møtereferatet: Forvalter og tidligere First-panner Dag JvarThobroe - i tillegg til to ansatte i Kraftfondet. Til stede er verken den sentrale finansdirektøren Snorre Glørstad eller rådmann Inge Nordeide. Men i referatet vises det til at de følger «Ekspertpanelets anbefaling fra møtet 13.6.» Panelets oppfordring om å «Se nærmere på pro duktet» blir altså brukt som et direkte klarsignal om kjøp. Men det knappe referatet avdekker en hemmelighet: «CDO-eksponering per datoer 75 millioner kroner.» Det betyr at Kraftfondet allerede er inne i de omstridte CDO'ene - til tross for Ekspertpanelets gjentatte advarsler og uten at beslutningen er omtalt i møtereferatet. l Kommunerevisjonens rapport er ikke den første investeringen i CDO'er omtalt. En drøy måned ener at Trondheim kommune ble eier av disse antatt sikre obligasjonene, sier Thobroe opp sin stilling i kommunen - etter et halvt års ansettelse. Han velger å gå til Sparebank J Midt-Norge, som den gangen var en a, eierne i First. Når Kraftfondet over ett år senere går inn med ytterligere 200 millioner kroner, skjer dette uten at det fins spor av beslutningen i kommunens dokumenter, understreker kommunerevisjonen. Dette til tross for at taket ble san på 275 millioner i møtet den 17. juni. Carl-Jakob Midttun bekrefter nå overfor Adresseavisen at det var daværende finansdirektør Snorre Glørstad som ga klarsignal for kjøpet. ESPEN RASMUSSEN LAJLA ELLINGSEN MARI k. BY RISE neste side...

12 Torsdag 18. februar 2010 Vurderer rådmannens Ordfører Rita Ottervik innstilte i går på at behandlingen av Kraftfondskandalen utsettes. Det skjer etter Adresseavisens nye opplysninger i saken. Kraftfond-skandalen Saken sendes derfor nå tilbake til Kontrollkomiteen og revisjonen. Dette for å få en helhetlig gjennomgang av saken før bystyret på nyn får den til behandling. Det er stor uro i det politiske miljøer ener de nye avsløringene. - Min vurdering er at det vil være uforsvarlig å gjennomføre en bystyrebehandling når saken er så uoversiktlig som den er, sier ordfører Rita Onervik til Adresseavisen. Adresseavisen avdekket i går at kommunen har investen i de risikable obligasjonene langt tidligere enn det som har vært opplyst. Adresseavisens spørsmål føne til at kommunaldirektør for finans Carl-Jacob Midttun tirsdag måtte selle i gang en ny gjennomgang av relevant materiale i sakens anledning. Den nye gjennomgangen bekreftet at kommunen allerede i 2004 hadde kjøpt omstridte obligasjoner (CDO-er) for 75 millioner. Dette til tross for at referatene i Ekspertpanel-møtene og beslutnings Vib~r ogsa ta betydelig selvkritikk '' Tone Sofie Aglen, Senterpartiet møtene sier det motsatte: Nemlig at man ikke har bestemt seg for å gå inn idene risikable produktet. Midttun måne sent tirsdag kveld sende ut helt ny informasjon til gruppelederne i bystyret på bakgrunn av Adresseavisens spørsmål. Adresseavisen kunne også avsløre at da kommunen inngikk kontrakt med First Seeurities om å plassere 5,5 milliarder i markedet, brøt de Lov om offentlige anskaffelser. - NJ oc alvorllc Informasjon Oppslager i Adresseavisen førte til at Yngve Brox (H) på vegne av opposisjonen ba om ac bystyremøtet utsettes, og dette blir nå resultatet. - Det som kommer fram i Adresseavisen er helt ny infonnasjon som vi er nødt til å få foretatt en grundig gjennomgang av. At kommunen har kjøpt seg inn på et tidligere tidspunkt gjør alvoret større. Når heller ikke revisjonen har fått med så vesent- lig informasjon, må vi ha en ny behandling. Ordfører Rita Onervik var svært sparsommelig med å gi kommentarer i går: - Jeg tror jeg vil avstå fra å kommentere enkeltheter i saken fordi jeg ikke ønsker å legge føringer for kontrollkomiteens arbeid. De må stå fritt til å gå inn i denne saken på nyn på en helhetlig måte. - Er saken mer alvorlig i dag enn for to dager siden? - Den kan være det. Den er i hvert fall mer uoversiktlig, fastslår ordføreren. - Tydeliufcnal Mandag kveld behandlet partiene Kraftfond-saken på sine gruppemøter, og de rødgrønne partiene konkluderte da med at de hadde tillit til rådmannen i denne saken. Fra flere hold blir det understreket at en utsettelse i seg selv gir et tydelig signal om at partiene ikke lenger er sikre på at tilliten til rådmannen er tilstrekkelig stor. Det pekes på at det i tillegg til den hinil ukjente CDO-handelcn, også er andre opplysninger i gårsdagens Adresseavisen som gjør saken mer alvorlig. Det vises blant annet til at det nære forholdet mellom administrasjonen og First - også ener at bystyret hadde uttrykt mistillit til First ener skattesaken i var ny og alvorlig informasjon. Det reageres også på at det faktum at ekspertpanelet blir mer positiv til CDO-er i seg selv blir brukt som et direkte klarsignal for snarlig kjøp. - Snu hver stein Kontrollkomiteleder Morten Kokaas (Frp) sier at de ser meget alvorlig på de nye opplysningene som nå har kommet fram. - Vi ber om at hver en stein må snus i denne saken. At man gjør investeringer i før det er besluttet at kommunen skal gå inn i dette produktet, er svært alvorlig. Senterpartiets Tone Sofie Aglen sier at det er vesentlige nye Etter planen skulle bystyret behandle kraftfond-saken i kveld. Saken er nå ut ~~=::::!::=:=~~~ satt., og ordfører Rita Ottervik mener det nå ville være uansvarlig å gjennomføre bystyrebehandling. Foto: GLEN MUSK opplysninger som Adresseavisen har brakt fram og at der er alvorlig i seg selv. - Revisjonen må gjøre en skikkelig vurdering av disse nye opplysningene. At avisen finner noe revisjonen ikke har avdekket, skaper en ny situasjon. Vi behandlet denne saken internt i partigruppen mandag. Nå mener jeg vi må ha en ny behandling, og det er ikke sikkert at mitt råd til gruppen vil bli det samme, sier Aglcn. Hun understreker imidlertid også det politiske ansvaret. - Vi bør også ta betydelig selvkritikk. Vi har gin et alt for vidt mandat og så lenge pilene pekte oppover, har vi nesten!an være å stille spørsmål. Rødts Arne Byrkjeflot er den eneste som sier at han nå ikke lenger har tillit til rådmannen, og partiet stiller derfor et mistillitsforslag. - Rådmannen har svart usant og villedende på direkte spørsmål, ikke overholdt sin selvstendige informasjonsplikt, ikke visst hva han investerte i og overtrådt sitt investeringsmandat. Det skal ikke spekuleres med innbyggernes velferd som innsats, sier Arne Byrkjeflot. Rådmann Snorre Glørstad er for tiden sykemeldt og derfor utilgjengelig for spørsmål. LAILA ELLINGS EN MARI K. BY RISE

13 Torsdag 18. februar 2010 Tips oss i Byredaksjonen om små og store hendelser i Trondheim Telefon: Telefax Besøksadresse: Nordre gate 1 stilling Trondheimskvitter: r. Scooterne har begynt å komme utpå veiene Sommerfølelsen kommer sigende. Et oppløftende tegn er det lov å skrive om været på twitter? For i dag er det fantastisk i Trondheim! Og da blir jeg en glad Muriel! BirdMuritl D Fakta Kraftfondsaken Trondheim kommune solgte i 2002 Trondheim Energiverk for 5,7 milliarder kroner. Pengene ble plassert i Trondheim kommunale kraftfond og 2006 investerer Kraftfondet i Obligasjonsforetak 3 og 5 for til sammen 400 millioner kroner. Dette er kompliserte spareprodukter. såkalte CDO-er Det er meglerhuset First Securities som solgte disse produktene. Adresseavisen skrev i går at nåværende direktør I Sparebank 1 SMN, Dag Ivar Thobroe, hadde hatt ulike roller i forbindelse med salg av CDO-er, først som selger og så som ansatt i Trondheim kommune. Kommunerevisjonen har vært svært kritisktil det de menerer en rolleblanding i denne saken. Kraftfondet verdsetter nå CDO-ene til 85 millioner, 315 millioner mindre enn det In- vesterte beløpet. I verste fall risikerer Trondheim å tape nesten 600 millioner. Adresseavisen kunne i går avdekke at kommunen allerede i 2004 hadde Investert i CDO-er. Det skal ha skjedd uten at noen beslutningvar tatt I saken. Saken skulle behandles i bystyremøte i dag, men blir nå utsatt, trolig til mars. Sviktende tillit: Fra flere hold blir det understreket at en utsettelse av bystyrebehandlingen er et tydelig signal om at partiene er usikre på om tilliten til rådmann Snorre Glørstad er tilstrekkelig stor. Ar... ivfoto: IVARMØLSKNES Glørstad visste ikke Kommunaldirektør Carl Jakob Midttun konkluderer med at daværende kommunaldirektør for finans og nåværend e rådmann, Snorre Glørstad, ikke var klar over Kraftfondets første CDOhandel til 75 millioner kroner. Middtun understreker imidlertid at han trekker denne konl<lusjonen på bakgrunn av tilgjengelig d okumentasjon. - Kommunen og du har uttalt at dere ikke har holdt noe skjult, og at dere etter beste evne har svart på spørsmal dere har fått - både i fjor og i år. Hvorfor har dere ikke selv sett at kommunen allerede hadde gått til innkjøp av CDO-er i oktober 2004? Dene var en opplysning som framkom i et av møtereferatene? - Vi burde selvfølgelig ha sen dette. Dene er for øvrig også et referat revisjonen har hatt tilgang på, men kjøpet av denne obligasjonen ble heller ikke omtalt i revisjonsrapporten. Det ble trolig ikke fokusen på dette produktet, fordi det ble solgt igjen i 2006 og da med gevinst, sier kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun. - Du har tidligere uttalt at beslutningene om å kjøpe CDO-er har blitt tatt etter drøfting i ekspertpanelet og internt i administrasjonen. Var dette tilfellet i denne første CDO-handelen også? - Beslutningen om å iverksene denne investeringen er ikke dokumentert i beslutningsmøter forut for investeringen så langt vi har kunnet avdekke. - I møtereferatet fra 16.U2004, der daværende kommunaldirektør Snorre Glørstad var til stede, blir CDO behandlet som eget tema. Der står det eksplisin at: «Endelig beslutning først når alle variabler er på plass». Nå viser det seg at på dette tidspunktet hadde kommunen allerede hadde investert i CDO-er for 75 millioner. Visste ikke kommunaldirektøren at dette var tilfellet? - Det er ingen av møtereferatene høsten 2004 som dokumenterer dene. På møtet i ekspertpanelet framgår det at det fremdeles er på vurderingsstadiet. På beslutningsmøtet der daværende kommunaldirektør var til stede framkommer det også at dette fremdeles var til vurdering. - Betyr det at daværende kommunaldirektør Snorre Glørstad ikke visste at kommunen allered e hadde gått til innkjøp av CDO-er til 75 millioner? - Det er ikke noe i dokumentene som t ilsier at han visste at denne investeringen var gjort, så det vil være min konklusjon ja. - Men hvordan er det mulig? Glørstad satt i beslutningsmøtene med mannen som to uker tidligere hadde mottatt bekreftelsen fra First om denne investeringen? - Den gangen hadde man en organisering med en finans - og regnskapssjef med vide fullmakter. Det kan ha gjort det mulig at denne rypen beslutninger ble gjennomført uten at vedkommende kommunaldirektør var inneforstått med det. - Men Glørstad burde vel om ikke annet være orientert om kjøpet via møtereferatet der det framkommer? - Glørstad deltok ikke på dette møtet, men det stemmer at han fikk tilsendt referatet fra møtet. Mer vet ikke jeg om det, avsluner kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun. Rødt ha.r Ikke lenger tillit til rådmannen, les debatt side 4L

14 Torsdag 11. mars 2010 lfiinomi Telefon: tast 3 spø r etter Samfunnsredaksjonen Telefax: Luksus verden rundt Femstjerners hoteller, de beste restauranter, Bolshoi og Broadway var scene da daværende finansdirektør Snorre Glørstad og en ansatt i Kraftfondet reiste jorden rundt for å plassere kommunens penger. Kraftfondet har også blitt påspandert av forretningsforbindelser. Adresseavisen har gått gjennom mailer, fakturaer, reiseregninger, program og andre dokumenter som viser en hittil ukjent side av aktiviteten i Kraftfondet. Dene materialet tegner et bilde av en «nyrik» kommune med mange beilere. Det viser en fortrolig og kameratslig tone mellom kommunen som kunde og noen få utvalgte selgere/rådgivere. Og det viser at reisevirksomhet av høy standard ble prioritert da kommunen skulle plassere og passe på kraftmilliardene. Reisevirksomheten startet så vidt i 2003, og fortsatte i 2004, da det ble åpnet for å plassere Trondheims penger på litt mer uortodokse steder. Ener hvert fikk nemlig Kraftfondet lov til å gå inn i alternative investeringer, hedgefond, eiendom og kompliserte spareprodukter (såkalte CDOer). Men hvor skulle pengene plasseres? Julebord på OperakJeHeren Det starter med et julebord i Stockholm i Det er Carnegie, ett av firmaene som har vært en av Kraftfondets faste forvaltere, som inviterer. Tre kommuneansatte, med nåværende rådmann Snorre Glørstad i spissen, drar for å få en gjennomgang av meglerhusets aksjefond World Wide Ill, hvor de er inne med en betydelig sum. Kommunen betaler 5000 kroner per pers i egenandel til Carnegie. Da er flyreise, opphold på femstjernershotellet First Hote] Reisen i Gamla Stan og julebord på en av Skandinavias mest eksklusive restauranter, Operakjelleren (med en stjerne i Michelin-guiden), inkludert. Biiiigtur til Køben To måneder senere kommer det en særs hyggelig mail fra megler Harald Gullåsen i Carnegie der han spør om ikke Kraftfondet skal bruke mer aksjepenger i Han opplyser om at aksjemarkedet stiger over hele verden, og at World Wide Ill følger godt med (Carnegies aksjefond). I april går Kraftfondet inn i fondet med ytterligere 55 millioner, til tross for at deler av ekspertpanelet uttrykker skepsis til å øke andelen i aksjer. Ved juletidervelger imidlertid Kraftfondet å satse på andre farva!- tere og selger seg etter hvert ned i to omganger. Så dukker det opp en ny invitasjon fra Carnegie. I mai 200S inviteres Kraftfondet på en noe spesiell tur til København. På denne ruren innkvarteres deltakerne på Copenhagen Marriott Hote! -ved sjøsiden og med fem stjerner. Her er også ektefeller/ samboere invitert: «Alt fra fredag ettermiddag og frem til søndag (hotell, middager, lunsjer, bussturer, båtturer, øl, snaps osv.) dekkes av oss. Håper du blir med, eventuelt sammen med kona», skriver Harald Gullåsen. Byråkraten fra Trondheim velger imidlertid å reise alene og drar hjem allerede fredag. Da har ban fått med seg et investeringsseminar, båttur til operaen og omvisning, middag og underholdning. Dette oppholdet betaler Trondheim kommune totalt 1500 kroner for, framgår det av fakturaen fra Ca.megie. Beløpet betegnes som en seminaravgift. To måneder senere går Kraftfondet på nytt inn med 60 millioner kroner i Camegies World Wide Ill. Dene blir gjort i strid med ekspertpanelets «ordre» - om ikke å øke aksjeinvesteringene. Business I New York Det er blitt vår 2004 og kommunen er klar for alternative investeringer. Morten Christensen i Griff Kapital arrangerer den første Amerika-turen for Snorre Glørstad og hans underordnede. I mai drar de to Kraftfond-byråkratene på en fem dagers tur til Wall Street, New York: I en mail til kommunen i forkant av turen skriver Griff-sjef Morten Christensen: «PS: Egenandelen er satt til 8000 kroner per pers - alt inklusive». Ifølge Christensen vil hovedtema være «alternative investeringer med fokus på high yield, hedgefond, realinvesteringer og amerikansk makro- og markedsutvikling.» Kraftfondets folk bor på hotellet Club Quarters ved Wall Street

15 Torsdag u mars 2010 Adresseavisen har fått utvidet innsyn Trondheim kommune har gin Adresseavisen et utvidet innsyn i Kraftfondets historie ener avisens forespørsler. De har lagtvekt på å praktisere den nye offentlighetsloven og vært hjelpsomme med hensyn til stadig nye spørsmål. Kontrollkomiteen slunet seg til den åpne linjen og ga etter begjæring om innsyn avisen løpende tilgang på det samme materialet som Kommunerevisjonen har mottatt i forbindelse med sin nye gjennomgang av Kraftfondsaken. Trondheim kommune tar selvkritikk Side24 lt høyre (øverst): Taj Mahal Palace & Tower i Mumbai, Ritz Carlton i Hongkong, Bolshoj teateret i Moskva, Broadway-musical i New York, Wall Street i New York, Four Seasons Hotel i Tokyo, i Moskva. - «designed primarily for business-travellers». Etter en søndag til fri avbenyttelse starter skoleringen. Lunsjer og middager spanderes av forretningsforbindelser som Griff har ordnet møte med, men som kommunen har sladdet etter ønske fra Griff. Første arbeidsdag avsluttes på eksklusive Le Colonial på Upper East Side. Dag to avsluttes med en musikal på Broadway og middag, med Griff som vertskap. «Ufordemmelic luksus» Noen måneder senere, i februar 2005, går turen til Asia. Denne gangen reiser finansdirektør Snorre Glørstad alene på den ni dager lange turen. Oppholdet starter søndag i Hongkong der Glørstad, de andre Griff-kundene og Griff sjekker inn på Ritz Carlton, som beskrives som et femstjerners deluxe-hotell. I Hongkong har de en dag med «møter, presentasjoner og middag» og en dag«båttur og sightseeing og middag.» Så går turen videre til Shanghai og en dags «individual shopping og sightseeing». Denne gangen har hotellvalget falt på The Portrnan Ritz-Carlton, som ifølge hotellets nettsider er et uforglcmme ]jg luksushotell. Onsdag er det møter med potensielle investeringsobjekter på den alternative skalaen. Så - Japan neste: Four Seasons Hote! i Tokyo er omgin av en historiskjapansk hage - og er i likhet med de andre hotellene på turen femstjerners. Den første dagen i Tokyo kan brukes individuelt før de samles til en investeringspresentasjon over middag. På fredag står møter, middag og «night in Ropongi» på programmet - et strøk kjent for sitt pulserende natteliv. Dagen derpå benyttes til shopping, sightseeing og middag. Søndag vender følget hjemover ril Oslo og Trondheim. Den ni dager lange turen til Østen koster Trondheim kommune kroner. Tiibake tll «The Ble Apple» Når høsten kommer er det tid for en ny reise til New York. Den samme ansatte som sist drar nok en gang med Griff og temaene for turen er beslektet med, forrige års tur: «Private equity,/ high yield, distressed debt og hedgefond». 1 en mail fra Griff framgår det at firmaet har sørget for at de ulike leverandørene spanderer både middager og lunsjer i New York på Trondheim kommune - blant annet på Prime Grill, som ifølge readers review har middels mat og astronomiske priser. Resten faktureres som «kostnadsdej;ng». Den fem dager lange turen koster kommunen 7000 kroner og inkluderer fly, transport og bespisning, ifølge fakturaen fra Griff. Moskvas beste I oktober 2006 venter en ny rundreise med Griff. Snorre Glørstad og den samme underordnede tar inn på luksushotellet The Galden Ring i Moskva. Når Time Magazine anbefaler sine lesere hvilke ti ting de skal gjøre i Moskva, om de har ett døgn til disposisjon, så velger de Cafe Pushlån. Pushkin regnes som kanskje Moskvas beste restaurant og dit drar følget allerede første kveld. Her skal de to trønderske byråkratene møte en forretningsforbindelse, og temaet for kvelden er «diskusjon om russisk økonomi, næringsliv, kultur etc.». Dagen ener, fredag, er det møter før turen går til den tradisjonsrike Bolshoi-balletten. Kvelden avsluttes på Vogue restaurant, «The place to be seen», ifølge en restaurantkritiker i luxeat.com. Innsjekk pi Tal Mahal Palace Dagen derpå er det fritid i Moskva før turen går til New Delhi. Etter planen skulle også Glørstad dra videre til Østen, men Adresseavisen får opplyst at Glørstad plutselig måne reise hjem fra Moskva. Den andre kraftbyråkraten sjekker imidlertid inn på Sheraton and Towers i New Delhi. Første dag i Asia starter med fridag, før flere leverandører introduseres dagen derpå. Og nå kommer kanskje turens høydepunkt. I Mumbai venter nemlig det sagnomsuste Taj Mahal Palace and Towers. Og Trondheim kommune er i godt selskap. Her har notabiliteter som Mick Jagger, The Beatles, Prins Charles, det norske kongepar og Bill Clinton oppholdt seg. Første dag i Mumbai er det to møter, men dagen etter er det tett i tett med potensielle investormøter kroner kostet denne turen for kommunens to representanter. ESPEN RASMUSSEN LAJLA ELLINGSEN n7 MARI K. BYRISE n.no

16 æ Økonomi Mandag 15. mars 2010 Investerte utenfor mandatet Regnskapene gjennomgås: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen i Trondheim kommune har startet det enorme arbeidet med å blant annet gjennomgå all dokumentasjon bak regnskapene til Trondheim Renholdsverk. Foto: HARALD s. KLUNGTVEIT Kommunerevisjonen konkluderer med at Kraftfondet investerte utenfor mandatet da de gikk inn i Obligasjonsforetak I og Ill. Kommunerevisjonen har levert en tilleggsrapport om Kraftfondet etter at Adresseavisen avslørte at fondet allerede i 2004 hadde investert i Obligasjonsforetak Tl. Den nye rapporten blir viktig når kontrollkomiteen i dag skal behandle Kraftfond-saken. Revisjonen klarer ikke å finne ut at investeringen har blitt diskutert, verken i internmøter eller med ekspertpanel. Blant kildene revisjonen har snakket med er det også forskjellig oppfatning om hvorvidt vedkommende som foretok investeringen hadde fullmakt til det. Nåværende rådmann, Snorre Glørstad, oppgir i et tilleggsnotat at han ikke var kjent med investeringen. Tidligere rådmann, Inge Noreide, sier i rapporten at han ikke er sikker på at man hadde «krystallklare regler» på hvem som hadde mandat til å foreta en slik beslutning som investering i obligasjonsforetak Il innebærer. Rødts Arne Byrkjeflot har spurt om ikke Kraftfondet har investertutenfor sitt mandat når de har investert i Obligasjonsforetak I og Ill. Ifølge mandatet i 2005 var grensen på såkalte alternative investeringer på ti prosent. Spørsmålet er da om Obligasjonsforetakene var alternative investeringer, eller ordinære investeringer i norske obligasjoner. Diskusjonen blir derfor om en skal legge det formelle til grunn, eller de reelle risikoforholdene. Revisjonen er tydelig på at man må legge den reelle risikoen til grunn, og gir dermed Byrkjeflot rett i sine antagelser. Når man tar hensyn til investeringen i Obligasjonsforetak Il var dermed kraftfondet nesten fem prosentpoeng over sitt eget mandat, gitt av politikerne. Aldrlmer Revisjonen sier at de ikke vet når rådmannen forsto hvilket produkt disse obligasjonsforetakene var. Det påpekes imidlertid at både rådgiver Morten Christensen i Griff og Ekspertpanelet er blitt konsultert i større eller mindre grad. Rådmannen understreker også at det med dagens kunnskap ikke vil være aktuelt å gå inn i slike produkter igjen. Vaktsom på reiser Adresseavisen omtalte før helga en hittil ukjent del av kraftfondets virksomhet, nemlig reisevirksomheten. Det viser seg at Kraftfond-ansatte har bodd på luksushoteller og spist på verdens beste restauranter. Dene går ikke revisjonen nærmere inn i. Men de har fått en oversikt over reisevirksomheten til Kraftfondet og konkluderer med at reisevirksomhet for å få økt kompetanse er nødvendig. Siden de ikke har oversikt over de reelle utgiftene på rurene kan de heller ikke konkludere entydig på om Kraftfondets representanter er blitt sponset under reisene. De understreker imidlertid at reisevirksomheten må skje på en slik måte at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved om gjeldende regelverk følges. Det understrekes at spesielt Kraftfondet er lettere utsatt for denne type påvirkning enn andre i kommunen. Tidligere rådmann Inge Noreide forsvarer reisevirksomheten som nødvendig, spesielt i oppstartsfasen. MARI K. BY RISE LAJLA ELLINGSEN D Fakta Kraftfondskandalen: Kraftfondet i Trond heim kommune er pengene kommunen fikk for salget av Trondheim Energiverk i 2002, for tiden ca. seks milliarder kroner. Avkastningen I fondet har i noen år vært svært god, men fondet gikk i minus på grunn av finanskrisen. Kraftfondet har investerttil sammen 400 millioner kroner I to obligasjoner (CDOer), der hele verdien står I fare fo r å gå t apt. Sam men med tapt avkastning, kan tapet bli hele 600 millioner. Det er meglerhuset First Securtties som har solgt de omstridte obligasjonene. First til rette la også salget av Trondheim e-verk, de etablerte startportefølje -og mannen som solgte CDO,ene, Dag Ivar Thobroe, ble senere ansatt i Kraftfondet. Da han var ansatt gikk kommunen Inn med 200 mill i Obligasjonsforetak Ill. Kommunerevisjonen gjennomgikk saken og pekte på lovbrudd, habilitetskonflikter, rolleblanding og mangelfull dokumentasjon knyttet til forvaltningen av Kraftfondets midler Adresseavisen avdekket at kommunen har vært Inne I de omstridte spareproduktene så tidlig som Da gikk man Inn med 75 millioner kroner, uten at dette vartatt opp I beslutnfngsmøte eller med ekspertpanel. Avisens avsløring førte til at bystyrebehandlingen av saken ble utsatt og kontrollkomiteen skal behandle saken på ny i dag.

17 I Trondheim Byglimt IVAR MØLSKNES Lørdag V. juli 2010 m Åpen høring om " kraftfondskandalen Da gjenstår det bare å få satt på håndjern." Dagens byborger Navn: Vesla Løvland Alder: 72år Stllling: Pensjonist - Hvorfor vil du bo her? - Det er nå her jeg har grodd fast. Rett som det er går jeg fra Trolla til Skitbyen på Øya, og i løpet av den drøye mila får jeg oppleve mange fine naturinntrykk som byen er så rik på. - Er det noe du gleder deg til? - Enda et barnebarn, og hun kan faktisk komme hver dag som helst! - Har du noe ønske for byen? - Bedre renhold av gatene. I Spania, hvor vi bor om vinteren, kostes gatene både grundigere og oftere enn her. Dessuten kunne jeg ønske meg flere lekeapparater for bam i Midt byen. ROLF ROLFSEN SOMMERPRISER PÅ DUX! Kontrollkomiteen i Trondheim kommune vil ha alle kort på bordet i kraftfondskandalen i Trondheim kommune. En åpen høring i slutten av august skal få rede på hvem som visste hva om investeringene, og når de fikk denne informasjonen. Kraftfondskandalen - Det er viktig for kommunen og kommunens innbyggere at vi kommer til bunns i dette. Vi i kontrollkomiteen vil starte for beredelsene til en slik åpen h ø ring på vårt første møte i august, sier leder Morten Kokaas (Frp) i kontrollkomiteen, Kokaas har registrert at rådmann Snorre Glørstad i et intetvju i Adresseavisen 1 juni sa at administrasjonen ikke skjønte hva finansproduktene Obligasjonsforetak Ill og V var, eller hvordan de virket. Det er på disse investeringene kommunen kan risikere å tape opp til 600 millioner kroner. Avvikende opplysnlncer Rådmannen kunne i dette intetvjuet fortelle at han så på de såkalte CDO-ene «omtrenr som vanlige obligasjoner, med noe høyere risiko». Ener dette intetvjuet har to medlemmer i ekspertpanelet, som ga råd til administrasjonen i forbindelse med de omstridte investeringene, sagt at risikoen for disse investeringene var kjent. - Det har vært en rekke avvikende opplysninger om hvem som visste hva, og når de visste Leder Morten Kokaas (Frp) i kontroll Mllillliliiilil.C:~2:~~.J komiteen i Trondheim kommune vil til bunns i kraftfondskandalen. Nå blir det åpen høring om hvem som visste hva om risikoen i investeringene. Foto: MARIANN DYBDAHL dette. Ifølge rådman nen var han ikke kjent med risikoen i dette før i Mens Frode Hassel og Paul Hjelm-Hansen (medlemmer i ekspertpanelet red.anm.) har sagt at de visste om dette i En slik åpen høring tar sikte på å avdekke hva som er riktig, sier Kokaas. Brin1e klarhet i saken Både rådmann Snorre Glørstad, Dag Ivar Thobroe, som in troduserte produktene for kommunen og siden ble ansatt for å fotvaltc fondet, samt medlemmene i eks pertpanelet - Frode Hassel og Paul Hjelm-Hansen -vil bli innkalt av kontrollkomiteen for å forklare seg om saken. Kokaas har registrert at flere av disse ådligere har ønsket å møte foran kontrollkomiteen for å forklare seg om saken. Nå får de muligheten til det. - Dette er en viktig sak, og det handler om mange penger. Det er viktig for oss at vi kommer til bunns i saken, og at vi kan ende opp med en rappon etter høringen som bystyret kan ta stilling ål. Dette er ikke en jakt på syn- d ebukker, men et forsøk på å bringe klarhet i om bystyret har fått de riktige opplysninger til riktig tidspunkt om hva kommunens penger ble investert i. Bystyret fikk ikke opplysninger om hva slags produkter det ble investert i før i rundt årsskiftet 2009/2010, mens vi ser at enkelte som san tett på disse investeringene sier de visste om dette i En åpen høring vil gi oss svar på hva som egentlig har skjedd i denne saken, og om bys tyret har fått den riktige informasjonen til riktig tid, sier Morten Kokaas. En slik høring blir den første noensinne i Trondheim kommune. Etter at det for et år siden ble gjort endringer i regelverket for kontrollkomiteen, kan komiteen nå holde høringer i spesielle saker som er åpen for alle som vil h øre. Tidligere har det vært holdt en lukket høring i Trondheim om Grillstadfjæra, men denne gangen skal høringen gå for åpne dører. HARRYTILLER HAVNA Ankomster: «Kong Harald» fra Kristiansund til Kai 1 Pirl, «Adriana lfl" fra Leknes tif Kai 68 Turistskipskaia. Avganger: «Sunnmøre» fra Kai 13 Pir 2 til Rørvik, «Lady Clarissa» til Rotterdam, «Bit Vikingn fra Kai 60 Fagervika til Mongstad, Nord vaag» fra Kai 13 Pir 2 til Kristiansund, «Adriana flf» til Åndalsnes, «Kong Harald» til Rørvik. llar nu SETJ,BACKFUPP PA ~ltscøøter""~~!?~j~ke DET?-" ~ ~ : 'c6; l "'..Jfi It', ~,~I, ) TA TUREN TIL NMK 1 ROND )EMS JUBILEUM S Sl!OW 24. )U Li PÅ LEANGEN TRAVBANE... ~."QG ~ÅEN OPPLEVELSE S<j_M VIL FE.S'U :-.- ~SE~.l'lETTH I NNA! ~, , I DØRENE ÅPNES KL PROGRAM FRA ' i ORDFØRERENS DAG Ordføreren harferie. Fungerende ordfører er Knut Fagerbakke.

18 WbrtØfeøvifen Torsdag 2. september 2010 Tips oss i Byredaksjonen om små og store hendelser i Trondheim trondhei Telefon: Telefax Besøksadresse: Nordre gate 1 Trondheimskvitter: Har sett mer velplassert estetisk kunst, men forhåpentligvis nyttig? Trondheims største vuvuzela? tonesolie Det forbauser vel ingen at a-ha sliter med å selge billetter til konserten i Trondheim. Synger en ikke "rai, rai'', er en sjanseløs Vil øke statusen til kontrollkomiteen Tone Sofie Aglen mener kraftfondsaken har gitt politikerne en vekker når det gjelder å se hvor viktig kommunens egne kontrollorganer er. - Denne saken har til fulle vist hvor viktig kontrollfunksjonen er. Det er media som har bidran til å få frem saken i sin fulle bredde, sier kommunalråd for Senterparriet, Tone Sofie Aglen og fortsener: - Saken viser hvor viktig det er å stille spørsmålene, å gå ener det vi ikke forstår. For egen del måjeg si atjeg ser bedre enn før hvor utrolig viktig den rollen er. Å sine i kontrollkomiteen er et verv jeg ser på med nye øyne, det må være veldig spennende, sier Sp-politikeren. Det er en kjent sak på rådhuset at kontrolloppgavene ikke har høyest starus når vervene skal fordeles. Flere kilder understreker overfor Adresseavisen ar det i etterkant av kraftfondsaken kan være lurt at gruppelederne sener seg sammen og ser på hvordan kontrollfunksjonen organiseres og fordeles. Lederen av kontrollkomiteen Frps Morten Kokaas, er fornøyd ener den første åpne høringen i Trondheims historie. Han er av den klare oppfat ning at denne prosessen har bidratt til å høyne kontrollkomiteens status som et kommunalt organ. - Jeg er helt sikker på at alle politikere nå har en større for stå el se for viktigheten av å ha et sterkt organ som kan utføre kontrolloppgaver på vegne av offentligheten. Dette er en prosess som politikerne i Trondheim har lært av, og som også andre kommuner kan dra lærdom av, sier Kokaas. Kokaas mener høringen mandag kveld var en nynig gjennomgang av saken. - Men dene er noe helt nyn for oss og vi var veldig spent på hvordan det ville gå. Jeg er fornøyd med at innbyggerne har fått innsikt i spørsmålene som ble stilt til aktørene, sier Kokaas som er svært fornøyd med åpenheten kontrollkomiteen og Trondheim kommune har praktisert i denne saken. - I denne saken har vi Jan prinsippet om meroffentlighet ligge til grunn. Det betyr at Adresseavisen har fått det dere har bedt om. Og nåt ting kommer opp og bli1 kjent, er det mulig å få gjort noe med det. Uten meroff entlighct ville vi heller ikke kommet til bunns i saken. Jeg mener vi står oss på å ha '~st denne åpenheten og jeg vil opp fordre andre kommuner til å praktisere det slik vi har gjon, sier Morten Kokaas. Aps kommunalråd Geir Waage var til stede i høringen mandag kveld. E~~!:::~~=======~_J Han mener First Securities fravær vil svekke deres omdømme. Både Waage (fjerde rekke) og Høyres Yngve Brox (andre rekke) synes ikke Trondheim kan ha noe med et sel skap ågjøre som ikke forstår atde skal stille i høring når kunden ber om det. foro: JENSPETTERSØRAA Brox, sier seg helt enig med Waage. Høyre har også levert inn forslag om å endre innkjøpsreglementet i Trondheim kom mune slik at leverandører blir pålagt å stille opp for kommunens kontrollorgan om kommunen ønsker det. Brox ble spesielt rystet over at First begrunnet sitt avslag om å komme på høring med at de forholdt seg til Kraftfondet som kunne. - First er åpenban ikke kompetenttil å være en leverandør ril offentlig sektor når de ikke forstar at det ikke er enkeltpersoner i Kraftfondet som er deres kunder, men Trondheim kommune. - Er det snakk om en Firstboikott? - Den faglige vurderingen forutsetter jeg at rådmannen gjør. Når de ikke stiller opp, gjør de seg selv ubrukelige. Brox sin oppsummering av høringen er ar bystyret la til grunn riktig informasjon da de behandlet saken tidligere i år. Og at det derfor var bra at den ble holdt fordi det i ettertid har vært sådd tvil ombyscyrets konklusjoner, blant annet fra varaordfører Knut Fagerbakke (SV) - Det jeg sa i Adresseavisen om at risikoen måtte ha vært kjent for Snorre Glørstad langt tidligere enn høsten 2009, står seg. Det er sterkt når Paul Hjelm Hansen sier at han allerede i 2007 tar initiativ til å gå erter risikoen knynet til produktene på nyn. Rådmannen burde vært i stand til å gi byscyret korrekt informasjon langt tidligere, mener Brox. LAJLA ELLINGSEN n7 Meroffentlighet: Jeg mener vi står oss på å ha vist denne åpenheten og jeg vil oppfordre andre kommunertil å praktisere det slik vi har gjort, sier Morten Kokaas.

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle

Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Helseledere i utakt med etikken kontrollkomiteens rolle Foto: Carl-Erik Eriksson Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune 1 Bakgrunn Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Samarbeidsorgan

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Presentasjon i kommunesektorens etikkutvalg 23.09.14 ved Janne Hafskjær, rådmannens fagstab Trondheim kommune Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Hva omhandlet

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE Kontrollkomiteen Høring et verktøy for kontrollutvalgene?

TRONDHEIM KOMMUNE Kontrollkomiteen Høring et verktøy for kontrollutvalgene? Høring et verktøy for kontrollutvalgene? Leder av i Trondheim kommune Morten Kokaas NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011 Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet - politisk behandling 1.2.2010 Nye opplysninger

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Arendal 16. juni 2009 Finansforvaltning i Trondheim kommune Kommuneloven med Forskrift om kommuners finansforvaltning (jf

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

trenger kommunelov ikke lov

trenger kommunelov ikke lov Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015 Demokratiet må vernes daglig

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Protokoll ekstraordinært styremøte onsdag 31. juli 2013

Protokoll ekstraordinært styremøte onsdag 31. juli 2013 Protokoll ekstraordinært styremøte onsdag 31. juli 2013 Tilstede: Vara rep: Admin: Safir Hayat (SH), Sheraz Aslam (SA), Omer Saddiqi (OS), Rizwan Younas (RY), Tone R. Larsen (TRL), Camilla Haider (CH),

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven».

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven». PFU-SAK NR. 068/12 KLAGER: Arnt Bjarne Aronsen ADRESSE: Brodtkorbs gate 1, 9950 Vardø TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Finnmarken PUBLISERINGSDATO: 02.01.2012 STOFFOMRÅDE: Forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

«Det verste er å ikke bli trodd» - Betydningen av varsling for å oppdage korrupsjon. Anne Hafstad

«Det verste er å ikke bli trodd» - Betydningen av varsling for å oppdage korrupsjon. Anne Hafstad «Det verste er å ikke bli trodd» - Betydningen av varsling for å oppdage korrupsjon. Anne Hafstad Det første tipset: Noe er galt med kulturen på Nedre Romerike vannverk En konsulent fikser oppdrag for

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 09.03.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunestyret - Ørland kommune 17.03.2016 VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Stiftet: 30.10.2014 Sist revidert: 30.10.2014 1. Navn Høyrentekontoens navn er EMILs Blomsterpott, heretter kalt Blomsterpotten. 2. Formål Blomsterpotten har som formål

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad SAK 11/16 INFORMASJON OM NYE RUTINER RUNDT MØTER Forrige møte ble litt kaotisk og tok unødvendig lang tid. Vi prøver med mer utfyllende innkallinger

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser».

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser». PFU-SAK NR. 093/12 KLAGER: Hans Kringstad ADRESSE: Thamshavnveien 39, 7300 Orkanger TELEFON: PUBLIKASJON: Sør-Trøndelag PUBLISERINGSDATO: 16.02.2012 STOFFOMRÅDE: Offentlig forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer