FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET"

Transkript

1 TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]"

2 Trondheim og Melhus kommuner. RSMT-prosjektet 2 (11) Revisjon 0 Dato Utført av Kontrollert av Godkjent av John Sirum, Karl Falch, Asbjørn Senneset John Sirum Asbjørn Senneset Beskrivelse Dimensjoneringsgrunnlag og systemløsninger Oppdragsnr , , , og Oppdragsgiver Oppdragsgivers representant Oppdragsleder Rambøll Norge AS Arkivreferanse: Trondheim og Melhus kommuner Halvard Kierulf Asbjørn Senneset Rambøll P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F

3 3 (11) INNHOLD 1. INNLEDNING ALTERNATIVE SYSTEMLØSNINGER Alternativer og forutsetninger Hovedelementer- lokalisering og størrelser Hovedalternativ Alternativ B Alternativ C Alternativ C Hydrauliske beregninger Hovedalternativ ledningsdimensjon 800 mm Alternativ B ledningsdimensjon DN Alternativ C1 ledningsdimensjon DN Alternativ C2 ledningsdimensjon mm Resultatvurdering Scenario l/s til Trondheim Scenario l/s til Trondheim ANLEGGSKOSTNADER ÅRSKOSTNADER OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Alternativ B vurdert mot hovedalternativet Valgmatrise Sårbarhet hovedalternativet Konklusjon Tegninger H800 - Trykkprofil ledningsdiameter DN800 H801 - Trykkprofil ledningsdiameter DN700/DN600 H802 - Trykkprofil ledningsdiameter DN1000 H803 - Trykkprofil ledningsdiameter DN1200/DN1000

4 4 (11) 1. INNLEDNING Rambøll Norge har som del av forprosjekt for reservevannforsyning Melhus-Trondheim vurdert alternative ledningsdimensjoner for overføringsledningen fra Benna vannbehandlingsanlegg i Melhus kommune til Kolstad pumpestasjon i Trondheim kommune. Systemløsningen er utredet med dimensjonerende vannmengde 800 l/s og fremtidig dimensjonerende vannmengde 1200 l/s. 2. ALTERNATIVE SYSTEMLØSNINGER 2.1 Alternativer og forutsetninger Dimensjonerende vannmengder: Scenario 1: 800 l/s hvorav 750 l/s til Trondheim Scenario 2: 1200 l/s hvorav 1100 l/s til Trondheim Ledningsdimensjon 800 l/s 1200 l/s Trykkøkning Fremtidig trykkøkning Hovedalternativ DN800 Benna, Kolstad Benna, Ust Alternativ B DN700 til Gimse, DN600 Gimse-Kolstad Benna, Ust, Kolstad Benna, Mo, Klettbakken, Ust, Kolstad Alternativ C1 DN1000 Kolstad Ust Alternativ C2 DN1200 til Gimse, DN1000 Gimse-Kolstad Kolstad Ust 2.2 Hovedelementer- lokalisering og størrelser Hovedalternativ Ledning med dimensjon DN800 legges hele veien fra Benna VBA til Kolstad PST, med unntak av kryssing av Gaula der det legges to DN600 ledninger. Det legges opp til trykkøkning i Benna VBA. For fremtidig utvidelse av kapasitet kan det bygges en pumpestasjon ved Ust Alternativ B Det legges ledning med dimensjon DN700 fra Benna VBA til Gimse. Fra Gimse legges det ledning med dimensjon DN600. Gaulakryssing gjennomføres med to DN600 ledninger. Det vil være behov for trykkøkning ut fra Benna VBA, og ved Ust. For fremtidig utvidelse av kapasitet vil det være nødvendig å bygge ny trykkøkning ved Mo i Melhus kommune, samt en eller flere stasjoner i bakken opp fra Klett Alternativ C1 Det legges en ledning med dimensjon DN1000 hele veien fra Benna VBA til Kolstad PST. Som i de andre alternativene utføres Gaulakryssing med to DN600 ledninger. Systemet vil være et

5 5 (11) gravitasjonssystem frem til Kolstad PST. For fremtidig utvidelse av kapasitet kan det bygges en pumpestasjon ved Ust Alternativ C2 Det legges en ledning med dimensjon DN1200 fra Benna VBA til Gimse. Fra Gimse til Kolstad PS legges det ledning med dimensjon DN1000. Som i de andre alternativene utføres Gaulakryssing med to DN600 ledninger. Systemet vil være et gravitasjonssystem frem til Kolstad PST. For fremtidig utvidelse av kapasitet kan det bygges en pumpestasjon ved Ust. 2.3 Hydrauliske beregninger Det er utført hydrauliske beregninger for forsyningssystemet fra inntak i Benna til påkobling i Kolstad pumpestasjon. Beregningene er utført for vannmengder på 200, 800 og 1200 l/s fra Benna, og med ledningsdimensjonene , 800 og 1000 mm. Beregningsresultatene er presentert som trykkprofiler på tegningene H010 - H014. Det er også utført beregninger for en vannmengde på 875 l/s for ledningsdimensjonene fra 800 mm og oppover. Maksimalt trykk etter trykkøkning i Benna VBA er satt til 240 moh på grunn av trykklassen til vannledningen. Inngangstrykket til Kolstad PST vil bli lavere enn i dag, både i normalsituasjon og i reserveforsyningssituasjon. Dette gjelder for alle alternativene. Det vil derfor være nødvendig med utskifting av pumpene i Kolstad PST for å kompensere for det lavere inngangstrykket Hovedalternativ ledningsdimensjon 800 mm 200 l/s 765 l/s 800 l/s 875 l/s 1200 l/s Pumpetrykk Benna Trykk inn Kolstad 178,8 175,6 171,0 160,5 -* * ) Ytterligere behov for trykkøkning. Ønsket inngangstrykk bestemmer pumpestørrelse. I dette alternativet vil det være nødvendig med trykkøkning ut fra Benna vannbehandlingsanlegg for å kunne levere 750 l/s til Trondheim kommune. For leveranse av 1100 l/s til Trondheim vil det være nødvendig med en ekstra trykkøkning i Ustområdet. Det vil være naturlig at denne stasjonen pumper direkte til høydebassengene Steinan og Høgåsen Alternativ B ledningsdimensjon DN I normalsituasjonen vil denne løsningen føre til et noe lavere trykk inn til Kolstad pumpestasjon enn i hovedalternativet. Ved reserveforsyning av 750 l/s til Trondheim kommune vil det som i hovedalternativet være behov for trykkøkning ut fra Benna vannbehandlingsanlegg. Det vil i tillegg være nødvendig med ytterligere trykkøkning i Ust-området. Løftehøyden i denne stasjonen vil bli omlag 120 m om den løfter til Kolstad PST. For pumping direkte til Steinan og Høgåsen HB vil løftehøyden bli omlag 170 m.

6 6 (11) Ved reserveforsyning av 1100 l/s til Trondheim kommune vil det være behov for flere pumpestasjoner, en stasjon på Mo og mer enn en stasjon mellom Klett og Kolstad. Total løftehøyde i alle stasjonene vil bli på over 300 meter Alternativ C1 ledningsdimensjon DN l/s 765 l/s 800 l/s 875 l/s 1200 l/s Trykk inn Kolstad 180,6 163,3 161,6 156,9 -* * ) Behov for trykkøkning. Ønsket inngangstrykk bestemmer pumpestørrelse. Ved å øke ledningsdimensjonen fra 800 til 1000 mm vil det ikke være behov for trykkøkning for å levere inntil 800 l/s fra Benna VBA (dimensjonerende reserveforsyningssituasjon). For levering av vannmengder utover 800 l/s vil det være behov for trykkøkning. Denne må skje før Hollem. Mest nærliggende vil være å etablere trykkøkningen i Benna VBA. Det vil også måtte etableres ny trykkøkning på Ust som kan løfte direkte til høydebasseng Steinan og Høgåsen Alternativ C2 ledningsdimensjon mm 200 l/s 765 l/s 800 l/s 875 l/s 1200 l/s Trykk inn Kolstad 180,9 167,2 165,8 162,8 -* * ) Behov for trykkøkning. Ønsket inngangstrykk bestemmer pumpestørrelse. Ved å benytte en ledningsdimensjon på 1200 mm fram til Gimse, og 1000 mm fra Gimse til Kolstad vil man få et system likt alternativ C1. Fordelen med å øke ledningsdimensjonen i den første delen av traseen er at det kan leveres vannmengder utover 750 l/s til Trondheim med gravitasjon. 2.4 Resultatvurdering I hovedalternativet og alternativ B legges det opp til trykkøkning i serie for reservevannsforsyning. Dette stiller store krav til styring av pumpene, både for normal start og stopp, men også i forbindelse med plutselig pumpeutfall på grunn av strømbrudd eller lignende. Ved utfall av oppstrøms pumpe må nedstrøms pumpe stenge så fort som mulig. Hvis pumpene ikke stenger vil de forsterke undertrykksproblemene i systemet Scenario l/s til Trondheim Alle de vurderte alternativene vil kunne levere tilstrekkelig vannmengde og trykk til Kolstad pumpestasjon. For alternativ B vil det være nødvendig med to trykkøkninger, for hovedalternativet en trykkøkning og for alternativ C1 og C2 vil det ikke være behov for trykkøkning Scenario l/s til Trondheim Hovedalternativet og alternativ C1 og C2 vil kunne levere tilstrekkelig vannmengde og trykk til Kolstad PST, forutsatt at det etableres trykkøkning på Ust. Alternativ B kan i teorien bygges om til å levere denne kapasiteten, men dette anses å være et teknisk dårlig anlegg på grunn av svært store falltap, og mange trykkøkninger i serie.

7 7 (11) 3. ANLEGGSKOSTNADER Generelt Prisnivå september 2010 Prisstigning i byggetiden er ikke medtatt Kostnader til grunnerverv, erstatninger og finansieringskostnader er ikke medtatt Kostnadene er beregnede entreprisekostnader tillagt 18 % generelle og spesielle kostnader (prosjektering, byggeledelse og administrasjonskostnader for byggherre) Det er i tillegg medtatt 10 % margin for uforutsette kostnader. DN800 DN DN1000 DN Post Beskrivelse Sum kr Sum kr Sum kr Sum kr 1 Inntaksledning Inntaksledning. Levering.1 og legging Veg til Benna Veg til Benna Silanlegg Felleskostnader Bygning VVS Elkraft/automatisering Prosess Utomhus Vannbehandlingsanlegg Felleskostnader Bygning VVS Elkraft/automatisering Prosess Utomhus Ledningsanlegg Ledning Kolstad PST Saupstadringen Sør Ledning Saupstadringen sør-ust Ledning Ust- Gaula Kryssing Gaula Ledning Gaula Holem Ledning Holem Benna Kolstad pumpestasjon Felleskostnader Bygning Elkraft/automatisering Prosess Ust pumpestasjon Felleskostnader Bygning VVS

8 8 (11).4 Elkraft/automatisering Prosess Utomhus ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader, 8 15% Spesielle kostnader, 9 3% PROSJEKTKOSTNAD Margin/Reserve, 10 % BUDSJETT ÅRSKOSTNADER Generelt Investeringer til bygg og ledningsanlegg er avskrevet over 40 år Teknisk anlegg i vannbehandlingsanlegg og pumpestasjoner er avskrevet over 20 år Kalkulasjonsrente er satt til 5 % Vedlikeholdskostnader til bygg og ledningsanlegg er satt til 0,5 % Vedlikeholdskostnader til tekniske anlegg er satt til 2,0 %. Driftskostnadene for vannbehandlingsanlegg og pumpestasjoner er beregnet etter antatt forbruk Personellkostnader for drift av vannbehandlingsanlegg og pumpestasjoner er beregnet ut fra erfaringer fra andre tilsvarende anlegg DN1200- DN800 DN1000 DN1000 Kapitalkostnader hovedanlegg kr kr kr 1 Inntaksledning Veg til Benna Silanlegg Vannbehandlingsanlegg Ledningsanlegg Kolstad PST ,9 Generelle og spesielle kostnader Margin/reserve Sum Drift- og vedlikeholdskostnader kr kr kr 1 Inntaksledning Veg til Benna Silanlegg Vannbehandlingsanlegg Ledningsanlegg Kolstad PST Sum Total sum

9 9 (11) 5. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER 5.1 Alternativ B vurdert mot hovedalternativet Tabellen i kapittel 3 viser anleggskostnadene for de forskjellige ledningsdimensjonene. Det viser seg at kostnadsdifferansen mellom hovedalternativet og alternativ B er liten. Dette skyldes blant annet at besparelsen i ledningsanlegg er liten, og at det er behov for en ekstra pumpestasjon i alternativ B. Med bakgrunn i dette anses det som lite hensiktsmessig å vurdere alternativ B videre, da dette alternativet åpenbart er en dårligere løsning enn hovedalternativet. Det er derfor ikke beregnet årskostnader for alternativ B. 5.2 Valgmatrise Hovedalt. Alt. C1 Alt. C2 DN800 DN1000 DN1200/ DN1000 Drift ved normalforsyning Drift ved reserveforsyning Fleksibilitet Utvidelsesmulighet Sikkerhet trykkstøt Skala: - Dårlig + OK ++ Bra Drift ved normalforsyning Det er liten forskjell mellom alternativene. Generelt sett vil trykket inn til Kolstad PST bli høyere ved økende ledningsdiameter på grunn av mindre trykktap gjennom systemet. Drift ved reserveforsyning I hovedalternativet vil driften foregå ved trykkøkning ut fra Benna, og videre trykkøkning i Kolstad PST. Dette medfører trykkøkning i serie, noe man slipper i alternativene C1 og C2, der det kun er behov for trykkøkning i Kolstad PST. Alternativene C1 og C2 er derfor vurdert bedre i denne kategorien. Fleksibilitet For denne kategorien vurderes muligheten til å levere vannmengder utover dimensjonerende verdi i scenario 1. Slik systemet er designet nå har hovedalternativet og alternativ C2 kapasitet til å levere noe større vannmengder enn dimensjonerende. For alternativ C1 er dimensjonerende vannmengde tilnærmet maksimal kapasitet for systemet. Alt. C1 er derfor minst fleksibelt, mens alt. C2 er mer fleksibelt enn hovedalternativet fordi fleksibiliteten er uavhengig av pumpevalg. Utvidelsesmulighet For denne kategorien vurderes muligheten for levering av vannmengder opp mot scenario 2. For alle alternativene vil det være nødvendig å etablere en ny pumpestasjon på Ust. Denne stasjonen bør bygges slik at pumpene her pumper direkte til Steinan og Høgåsen høydebasseng. Alternativ C2 er bedre enn hovedalternativet fordi alternativet vil innebære et hydraulisk system med kun en trykkøkning mellom Benna og høydebassengene Steinan og Høgåsen.

10 10 (11) Sikkerhet trykkstøt DHI har utført trykkstøtsberegninger for hovedalternativet. De konkluderer med at det vil være nødvendig med installasjon av vindkjel i Kolstad pumpestasjon. De fremhever også viktigheten av at pumpene i Kolstad PST stopper om pumpene i Benna VBA skulle falle ut. Foreløpige beregninger viser behov for vindkjel med stort volum. Dette kan muligens kompenseres ved å benytte online styringssystem som sørger for at pumpene i Kolstad stoppes umiddelbart ved uforutsett utfall av pumper i Benna VBA. Det er ikke utført trykkstøtsberegninger av alternativt system da dette ikke lå i prosjektet. Det kan likevel antas at trykkstøtsproblematikken vil være mindre i et gravitasjonssystem som alternativ C2. I et slikt tilfelle vil man ikke ha den samme faren for plutselig stopp i Benna VBA siden det ikke er pumper der som faller ut. Hovedalternativet er vurdert som dårligere enn alternativene fordi det ikke vil være pumping i disse alternativene ved dimensjonerende reserveforsyning. 5.3 Sårbarhet hovedalternativet I hovedalternativet legges det opp til trykkøkning i serie mellom Benna VBA og høydebassengene på Steinan og Høgåsen. Trykkøkning i serie krever stor grad av koordinering mellom de forskjellige trinnene, både for vanlig drift, men særlig med tanke på uforutsett utfall av et av trinnene. Sammenlignet med alternativene C1 og C2 fremstår hovedalternativet som mer sårbart. En mulig løsning for å bringe sikkerheten i hovedalternativet opp vil være å bygge et høydebasseng i Melhus. Høydebassenget vil fungere som et svingebasseng, slik at det pumpes mot fritt vannspeil for alle pumper. Plasseringen kan for eksempel være i Holem-området. Høydebassenget må plasseres så høyt at vann kan leveres herfra til Kolstad PST med gravitasjon. Problemet med løsningen er at høydebassenget må være i drift i normalsituasjon, noe som igjen tilsier at normal vannforsyning på 200 l/s må pumpes fra Benna til høydebassenget. Det er ikke beregnet nødvendig størrelse eller kostnader for bygging av høydebasseng som beskrevet over. For en rask sammenligning er det opplyst at utbyggingen av Herlofsonløypa høydebasseng koster omkring 25 millioner. Størrelsen på dette bassenget tilsvarer omtrent en times pumping ved reserveforsyning fra Benna. Om investeringen kapitaliseres til årskostnad, og sammenstilles med ekstra strømkostnad for pumping i normalsituasjon, tilsvarer dette en samlet ekstra årskostnad på mellom 1,5-2 millioner. Det understrekes at beregningene ovenfor er overslagsberegninger. Det anmerkes også at det kan finnes andre løsninger for normaldrift av høydebassenget for å minske strømforbruket. Dette må vurderes nærmere om løsningen anses som aktuell. 5.4 Konklusjon Endelig valg av ledningsdimensjon må gjøres ut fra kostnader og systemets tekniske egenskaper, samtidig som det må være forberedt for en fremtidig økning i vannforbruket. Alternativ B er den dårligste tekniske løsningen, og siden anleggskostnadene med dette alternativet er nesten like høye som hovedalternativet anses det som lite hensiktsmessig å vurdere alternativet videre. Alternativ C1 klarer reserveforsyning opp til dimensjonerende vannmengde med gravitasjon, men dette er nær det maksimale systemet kan klare før trykkøkning må etableres. Ved reserveforsyning opp mot scenario 2 (1200 l/s) vil det være nødvendig med to trykkøkninger mellom Benna VBA og høydebassengene Steinan og Høgåsen. Alternativ C1 fremstår dermed

11 11 (11) som et dårligere alternativ enn hovedalternativet, da den ekstra kostnaden gir beskjeden gevinst i forhold til det hydrauliske systemet. Alternativ C2 fremstår som det beste tekniske alternativet. Dette systemet kan levere reservevann fra Benna VBA til Kolstad PST uten trykkøkning ved dimensjonerende vannmengde 800 l/s, og det finnes reservekapasitet i systemet slik at en viss økning i vannbehov kan takles uten at det blir behov for trykkøkning. Om vannbehovet kommer opp mot scenario 2 (1200 l/s), vil det være behov for trykkøkningsstasjon på Ust. Denne bør bygges slik at det pumpes direkte til høydebassengene Steinan og Høgåsen. Totalt sett oppnås da et system som kun er avhengig av ett trykkøkningstrinn mellom Benna VBA og høydebassengene Steinan og Høgåsen, både ved vannmengde 800 l/s og ved eventuell fremtidig utvidelse av kapasiteten til 1200 l/s

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET PROBLEMSTILLINGER VANN Trondheim og Melhus mangler fullgod reservevannskilde Sårbarhet vannforsyningssystem Trondheim:

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg RESERVEVANN/ FORSYNINGSVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE. OVERFØRING AV SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE OG TRONDHEIM KOMMUNE SØR TIL HØVRINGEN KLOAKKRENSEANLEGG Arkivsaksnr.: 05/40035 ::: Sett

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-02: Forprosjekt inntak, silanlegg og tunnel Benna Tilbudsgrunnlag del 3: Arbeidsomfang

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-02: Forprosjekt inntak, silanlegg og tunnel Benna Tilbudsgrunnlag del 3: Arbeidsomfang Tilbudsgrunnlag del 3 ARBEIDSOMFANG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OMFANG AV RSMT-PROSJEKTET... 1 2 OMFANG AV DELPROSJEKT P-02... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 ØKONOMISK RAMME... 2 2.3 FRAMDRIFTSMÅL... 2 3 GJENNOMFØRINGSMODELL...

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Melhus, Trondheim, Vann og Spillvann MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Trondheim kommune, Kommunalteknikk Sjef ing. Halvard Kierulf MeTroVann en utfordring med flere spennende

Detaljer

Storprosjekt i Trondheim - MeTroVann

Storprosjekt i Trondheim - MeTroVann Storprosjekt i Trondheim - MeTroVann Arctic Entrepreneur 2017 Sjefing Halvard Kierulf Trondheim kommune Snorklipping 23.09.2016 Brosjyre som ligger på Trondheim kommune sine hjemmesider Nytt vannforsyningssystem

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg DRIKKEVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE OG OVERFØRING AV SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE TIL HØVRINGEN AVLØPSRENSEANLEGG I TRONDHEIM. VALG AV TEKNISKE LØSNINGER. Arkivsaksnr.: 10/47439 ::: Sett

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 9 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Inntaksledning Vestfjelldammen Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE METROVANN-PROSJEKTET. Et samarbeidsprosjekt mellom Melhus og Trondheim

TEKNISK BESKRIVELSE METROVANN-PROSJEKTET. Et samarbeidsprosjekt mellom Melhus og Trondheim TEKNISK BESKRIVELSE METROVANN-PROSJEKTET Et samarbeidsprosjekt mellom Melhus og Trondheim prosjekt mellom kommunene Melhus og Trondheim. Hovedvannkilden i hver av kommunene (Jonsvatnet i Trondheim og Benna

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Saksframlegg. Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr. Saksframlegg Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.: 05/40035 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar rapporten fra forstudien

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

Samarbeid om reservevann og overføring av spillvann i Melhus kommune til Høvringen kloakkrenseanlegg i Trondheim kommune. Et prosjekt til 600 mill kr

Samarbeid om reservevann og overføring av spillvann i Melhus kommune til Høvringen kloakkrenseanlegg i Trondheim kommune. Et prosjekt til 600 mill kr Melhus, Trondheim, Vann og Spillvann Samarbeid om reservevann og overføring av spillvann i Melhus kommune til Høvringen kloakkrenseanlegg i Trondheim kommune. Et prosjekt til 600 mill kr Trondheim kommune,

Detaljer

RGA Reservevannforsyning Glitrevannverket Asker kommune. v/sigrun Hval Thürmer Asker kommune

RGA Reservevannforsyning Glitrevannverket Asker kommune. v/sigrun Hval Thürmer Asker kommune RGA Reservevannforsyning Glitrevannverket Asker kommune v/sigrun Hval Thürmer Asker kommune I 2007 ble to store vannforsyningsområder knyttet sammen Status år 2000 Asker kommune er medeier i Asker og

Detaljer

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Mari Sjaastad, Øydis Holsdal Dato 2017-02-15 PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg 1 Innledning Dette notatet redegjør for VA-anlegget tilknyttet Noresund renseanlegg, både ved

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 15.11.2016 Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Enrique Padron TRYKKSTØTBEREGNINGER RÅKVÅG VANNVERK

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7 HEIMDAL BOLIG AS / TRONDHEIM KOMMUNE SOLBERGÅSEN, FORPROSJEKT KOMMUNAL VA LANGS RINGVÅLVEGEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune METROVANN-PROSJEKTET Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune TRYGT OG SIKKERT VANN 2 Vann er verdens viktigste råstoff. Sikkert vann med god drikkevannskvalitet tar de fleste som

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv NOTAT Oppdrag Vannforsyning Transfarelv Kunde Alta kommune Notat nr. 001 Til Alta kommune v/tom Jøran Olsen Fra Kopi Rambøll v/jørn Gunnar Thomassen Alta kommune v/tommy Johansen Dato 2016-04-11 Kostnadsoverslag,

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Revisjonsmerknad: Rev. 1 oppdatert tappetest. INNHOLD, ' : 1 Grunnlag og forbehold 1

Revisjonsmerknad: Rev. 1 oppdatert tappetest. INNHOLD, ' : 1 Grunnlag og forbehold 1 Oppdragsgiver: Rauma Kommune, teknisk Oppdrag: 526004 - Bistand vannforsyning Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Odd Løvoll Kvalitetskontroll: Egenkontroll KAPASITETSBEREGNING 2-2013 ISFJORDEN Revisjon 1 Revisjonsmerknad:

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT RESERVEVANNFORSYNING FOR TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER

TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT RESERVEVANNFORSYNING FOR TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT RESERVEVANNFORSYNING FOR TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER Forprosjekt Reservevannforsyning for Trondheim og Melhus kommuner 2 Revisjon 0 Dato 2010-11-09

Detaljer

FORPROSJEKT SPILLVANNSANLEGG GIMSE-KATTEM

FORPROSJEKT SPILLVANNSANLEGG GIMSE-KATTEM TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT SPILLVANNSANLEGG GIMSE-KATTEM Melhus og Trondheim kommuner: RSMT-prosjektet Forprosjekt Spillvannsanlegg Gimse - Kattem 2 Revisjon 1 Dato 2010-11-08

Detaljer

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT FORELØPIG HØYSAND VANN OG AVLØP FORPROSJEKT Høysand november 2007 INNLEDNING...2 1. FORUTSETNINGER FOR TILKNYTNING...2 2. GEOGRAFISK FORSYNINGSOMRÅDE...3 3. VANNFORBRUK...4 4. LEKKASJEVANNMENGDE...4 5.

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 7 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Bassengvolum Hammerfest Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes Norconsult AS Sjøgata 39, NO-9008 Tromsø Pb. 228, NO-9253 Tromsø Notat nr.: 1 Tel: +47 77 66 70 80 Fax: +47 77 66 70 90 Oppdragsnr.: 5131700 Til: Norconsult AS v/snorre Navjord Fra: Yngve Johansen Dato:

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 8 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Vannbehandling Hammerfest vannverk Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: fra kl. 08:30 til kl. 14:00

Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: fra kl. 08:30 til kl. 14:00 «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» 12/2437-14 M12 HK/TEKN/MSM 10.01.2014 Møte sted: Hemne kommune, Møterommet 2 etg. Dato: 10.01.2014 fra kl. 08:30 til kl. 14:00 Tilstede: Roar Kjerstadmo, Olav Aa, Ove Røstvold,

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE BRØSET OMRÅDEREGULERINGSPLAN OVERORDNET VA-PLAN

TRONDHEIM KOMMUNE BRØSET OMRÅDEREGULERINGSPLAN OVERORDNET VA-PLAN TRONDHEIM KOMMUNE BRØSET OMRÅDEREGULERINGSPLAN OVERORDNET VA-PLAN Trondheim kommune: Brøset-Områdereguleringsplan Overordnet VA-plan 2 Revisjon 1 Dato 2012-06-04 Utført av John Sirum, Rachel Galbrun, Karl

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

Kommentarutgave KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET GLITREVANNVERKET ALTERNATIVVURDERING

Kommentarutgave KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET GLITREVANNVERKET ALTERNATIVVURDERING GLITREVANNVERKET KONNERUD - ØKNING AV FORSYNINGSSIKKERHET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no ALTERNATIVVURDERING Kommentarutgave OPPDRAGSNR.

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Norsk Vann s Fagtreffuke 2013 (Gardermoen 22-24 oktober) Siv.ing. Kaj-Werner Grimen, Konst. Sektorsjef Vann og Avløp,

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Bjørnåsen Moss Tegnforklaring: Vannverk Basseng Kommunal ledning Reservevannsforsyning Trykkøkningsstasjon N S Rygge Vansjø vannverk Vansjø Glomma

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer.

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer. NOTAT Oppdrag 1350006973 Strømsnes områderegulering med KU Kunde Hammerfest kommune Notat nr. K001 Dato 20160527 Til Fra Kopi Hammerfest kommune Rambøll Norge AS v /Frank Lund Overordnede VAvurderinger

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal BAKGRUNN OG MÅLSETTING Mange vannverk har fortsatt store tap og har ikke oversikt over tap og den økonomiske betydningen av lekkasjene Medlemmene i

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Vedlegg 5 Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Det er i beregningene forutsatt konservative verdier for maksimal døgn- og timefaktor. Faktorene er basert på tabeller gitt i Norsk Vann rapport 193 og

Detaljer

Vegen mot et godkjent vannverk i Midtre Gauldal

Vegen mot et godkjent vannverk i Midtre Gauldal Vegen mot et godkjent vannverk i Midtre Gauldal Ståle Fjorden, Asplan Viak 2014-10-29 Vegen mot et godkjent vannverk i Midtre Gauldal Rognes vannverk Forslag til ny oppgavetekst: NYE STØREN VANNVERK Vegen

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT 1 SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT Drammen, 20.11. 2009 2 1 INNLEDNING Sørum Kommunalteknikk KF har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide forprosjekt for sanering

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø Ca. 4500 innbyggere 1589 km2 5 tettsteder: Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvasslia Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø ORGANISERING AV KTE/BED (TEK) Prosjektteam F a g a n s v a r l i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/10412 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig)

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 529630-01 Områderegulering Slemmestad Dato: 15.03.2016 Skrevet av: Utku Koz Kvalitetskontroll:

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

NOTAT. 1. Overordnet VA-plan. Boligutbygging på Blaklieggen.

NOTAT. 1. Overordnet VA-plan. Boligutbygging på Blaklieggen. NOTAT Oppdrag 1350007449 Reguleringsplan Blaklieggen Kunde Voll Arkitekter (på vegne av Steinan Nedre Eigedom AS) Notat nr. VA-01. (Følger tegning H0, H1 og H2) Dato 2016/04/04 Til Fra Kopi Kine Tambs,

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Tilbudsgrunnlag del 4

Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Tidligere versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med rød farge.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye/ Kjell Arild Ekeberg Lars Arne Revne

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye/ Kjell Arild Ekeberg Lars Arne Revne SWECO Kvinnherad knmmum: Kvinnherad kommune Tekniske tenester Kommunalteknikk 5470 ROSENDAL S 9ksnr / : i2z SaksS..Kopi: 0 3 APH. 9g7 Uoff z Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye/ Kjell Arild Ekeberg

Detaljer

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag

VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag Til: Fra: Nordre Land kommune v/arne Edgar Rosenberg Arild Sponberg Dato 2017-06-02 VA Synnfjell øst - vurdering av VA-planer Dimensjoneringsgrunnlag 1 Innledning Som del av vårt oppdrag med vurdering

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

Saltdal Kommune. Planarbeid innenfor sektorene vann og avløp for øvre Saltdal

Saltdal Kommune. Planarbeid innenfor sektorene vann og avløp for øvre Saltdal Planarbeid innenfor sektorene vann og avløp for øvre Saltdal Planarbeidet gjelder for øvre Saltdal Bebyggelsen på strekningen fra Rognan t.o.m. Russånes Ca 20 km Berører totalt ca 1800 PE (private og kommunale

Detaljer