Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:"

Transkript

1 Pub j onn. 37 L v bonb ong J un 2015

2 F o b ho dom n v D nnpub j on nf No B ong f o n ng u b d v np o j g upp mm n vf g p on u n v n vf o n ng nf g om é. I p o nm du b d ng vpub j on d g v påå nnho d m v m d j nv nogd nd d om g j d nd b d b v u. Pub j on nh v æ påhø ng f g m j ø. No nf m ng n v f o omm. No B ong f o n ngf o u pub j on nb u vp on m dd nnødv nd g f g g omp n n, ogm df o å f odb g n ng ogf o u n ng om g g unn. F o ngogb u v nnho d pub j on n No B ong f o n ng n v. No B ong f o n ng, m d mm p o j g upp nogf g om n, h n v f od nd f ø g v v n u f m ng pub j on n, b u n v nnho d pub j on n.

3

4 Food Må md dnn pubjonn h væ å dfn n bnjnom fo «vbonbong» vd å ubd fngym md on gnvd fo mgupp. Dn pojnd dmd unn må fo poj vd å vg vbon fo hv n onujond bong. D dfn vbonn g gn vd om n nngå foøpg mggnp. D b d opp npnø og bongvndø å doumn g vbon oppnådd vd hjp v mjødjon (EPD ). EPD n ogå bd å doumn ndg mggnp fo bongonujonn. Rgv, doumnjonvøy, m og unnp uvng på d omåd, å pubjonn må fovn å gjnnomgå vjon å n d fogg bhov. D dfo vg å bu vjon v pubjonn. Pubjonn un fo g bongm, mng bhnd h. Pubjonn ubd v n bdgupp bånd v: Sv Smp, Sn Tom Fdv, NoBong Øyvnd Sæh, Uncon Rgn Sgn, Vd Hvd Mgøy, FABEKO Ingd Hgh, Sn Nn P. Bov, Sn L Hnon, Cmx Hdd Vn, Sn vgvn Sunnv Bn, Rmbø Kn Hoh, Muconu / Sn Knu O Kjn, Nocm Mgh Ondoff, Muconu / Fng Bu Choff Mon, Nocm M 2015 No Bongfonng 3

5 Innhod Food... 3 D A Spfjon... 5 A1 Lvbon... 5 A2 Founng... 6 D B Vdnng... 9 B1 Bong og mjø... 9 B2 Mnddn NS-EN 206: NA: B3 FABEKO og Bongmnfonngn EPD-gno B4 Kmggnp.no B5 Popojonng, ff v pnng B6 Md, podu B7 Rgon foj B8 Tn gnp

6 D A Spfjon A1 Lvbon Lvbonbong dfn om bong d d gjo fo å bgn mgupp. Kmgupp må om CO 2 - vvn, d bdg f nd g nn CO 2 v h. GWP (Gob Wmng Pon 1 ). Dnn pubjonn g gn fo mgupp fo u nvå v vbonbong: - Lvbon A: dn ng n, v om g bu v p - Lvbon B: n om g oppnå md odnæ pn - Lvbon C: n oppnå md v n pn Kn dfn md gnvd fo d mgupp fo uvg v ombnjon v fh og bndgh, d dfn NS-EN : NA:2008 og NS-EN 206: NA:2014. Gnvdn fo d n g b 1. Lgg m vn dffn mh. fobndgh. D by d g og mm v fo bndghn M45 og MF45, og vnd fo bndgh M40 og MF40. Bnjfnn om oppg b 1 no gn vd om n bu å nå bp mgupp vd bu v vbonbong. Tb 1 Lvbonbong md gnvd fo mgupp B20 B25 B30 B35 B35 B45 B55 M90 M90 M60 M45/MF45 M40/MF40 M40/MF40 M40/MF40 Mm mgupp [g CO 2-v. p m 3 bong] Lvbon A Lvbon B Lvbon C Bnjfn Kmgupp oppg fo 1 m 3 bong og d vøp f åvu bongpodunn fbpo. Upp oppg om g CO 2-v./m 3 bong. Vd omgnng f g/m 3 g/onn bu dnn 2400 g/m 3. D n founng gnn oppd jvng, mjømån fo byggpojn n hv d væ vm md d podup om gjngg d no bongmd. D dfo vg å bu gjngg vjon v dnn pubjonn vd pfjon v vbonbong. 1 Kd: IPCC 4. hovdppo 5

7 A2 Founng Vg v vbon D ombnjonn v vbonn, fh og bndgh om d g gnvd fo b 1 nødvndgv gjngg f vndø gon Nog. Lo og gon gjnggh v vbonbong du p B7. Hv mgupp om n oppnå o vhngg v pm om: - Tgjnggh v u bndmddyp - Kv på o g - Tnpovnd v åv bongfb D dfo vg dn pojnd gg mug o bgnng fø d b on v mgupp fom v pf vbon. Vg v g fh- og bndgh n non f h nn o ff på mggnp om vg v vbon. Tb 1 v v mgupp fo n B30M60-bong Lvbon A d mm om v n B20M90-bong Lvbon B. Konujonvn om gng hø hjmm ponng X0 (NS-EN , b 4.1) b of unmg poj ponng XC1, XC2, XC3 XC4. D uø v om bu v bndgh M60, v om bndgh M90 fom v væ g. D fø n u fhn pf om B30, fod dnn fhn oppf om mmnhønd md bndgh M60 fo u bndmddnv. I mng f fh B20 B25 g fo å v bævnn d onujonvnn. Vg v onujonufomng, pnnvdd og vny h o bydnng fo d o bongfobu, og dmd på mggnp. D bø ogå md vudngn nå mbjonnvå mh. mgupp dfn. Bnjfn Bnjfnn b på nnhnd EPD f n bongpodun gon, p B7. Rfnn dn pn n onvv vd fo mgupp vd odnæ podujon d gonn om h d mn gung founngn. Kp B7 v d o gon foj oppnådd mgupp vd bongpodujon. D by podun n gon v h n odnæ podujon om h mgupp ng v nn bnjfnn, og om dmd h mg god ugngpun fo å fd vn d vbonn. Doumnjon Dom n bongmmnnng v på n bm byggp unn å hø n vbon, må d unn doumn vd fmggng v n EPD. FABEKO h mmn md Bongmnfonngn få uv n wb-b EPD-gno, p B3. EPD n d vøp f «vugg po», dv. fm og md podujon på bongfbn. EPD n n nn væ n podupf EPD, om n EPD g ho EPD-Nog, n 6

8 pojpf EPD, om n EPD bongpodunn v h ubd h. nngnjn p B3. Bongpodunn v h bgn n podupf EPD, å d f EPD n om nd poj om pø d, v væ pojpf. En EPD gydg fo pf podu og podu n om doumn å ng bongmmnnngn ju m nn mgupp EPD n nd md mm 5 % fohod d vd. Om poj mo bong f n podun om h f bongfb nnnfo mm omåd, n d væ g d ubd EPD fo bongmmnnngn på n v fbn. Dnn EPD n gydg fo vnd podu f d nd fbn, fou mgupp vv md m n 5 % f mgupp fo dn d mmnnngn. Mmmnnng Bongmmnnngn fou å fd vn NS-EN 206+NA vbonn. Snddn vn NA NA , og b NA.12 g g fo bndngmn, og oppg gnvd fo pozzon (øv og fyg) og hydu bndmd (gg) d u bndghn. D ogå g g fo hvodn pozzon og hydu bndmd gn nn bongn mfohod vd ono v vn bndghn. D om vd p B2. Kvn mm mgupp dffn mh. fobndgh, dv. d g mm v uvhngg om bndghn h bgn M MF. D bgunn md mnnnhod nom v væ omn d mm, og fojn mgupp dmd mgn. I bndghn MF45 og MF40 (fobndg bong) d g g fo n d v d bndmddombnjonn om n væ u vd podujon v vbonbong Lvbon A. NS-EN 206+NA, b NA.14 g mdd mugh å doumn fobndgh fo bndmddombnjon. NS-EN 206+NA g mugh å doumn mv md vn bndghn vd d funjonpøvng v u bndmddmmnnng. D v unn u d hv nd v mfohod, og nd g fo bu v øv, fyg og gg nn d om g om pp ønng nddn. Nvå på gnvdn I Lvbon A gnvdn d pn d om p mug å oppnå fo onujonbong md d bndmdn om mn gjngg d no md dg. D v gg væ nødvndg å uny djon popojonngn vmd fo å hod bndmddmngdn nd. D by d d f f v væ nødvndg å bu v my gov g. Så «du bongmmnnng», dv. bong md my nd og n h nom no høy bndmddvoum, og v dmd h dåg ugngpun fo å fd gnvdn fo Lvbon A. Effn på mgupp v vng pn og vmd du p B5. 7

9 Vd bu v p mnyp og bndmddmmnnng, d mug å oppnå vng v mgupp nn d om pf fo Lvbon A. D gjd æg mn md høy ggnnhod. S mn og bongmmnnng foøpg b gjngg f n podun, og non få gon. Fo poj md p høy mjømbjon v d væ nug å undø gjngghn v podu, hn nn nfomjon om oppnåg mgupp f d u podunn, og u f d gn må fo mguppn f fdgbongn. Dom dbujonn og mdndn fo p mnyp ø, v d væ nug å vd gnvdn fo mgupp vbonn, vn fo f d vdn d p mug, og øonom fovg å oppnå o d v nd. Nå d pf vbonbong md fn dnn pubjonn d dfo vg å f pubjondon. Smnyp md p v mgupp n g bong om h nd n og bumg gnp nn m djon bong. D nødvndg å undø hv bgnnng d fo bongbdn, og dnf om n n å ompn fo bumg ump. E yp mp n væ oppvmng v dn f bongn fo å g fhuvngn bong b på mn md høy ggnnhod. S bong n væ væ g, p vd vnøp. S p B8 fo m nfomjon om d. 8

10 D B Vdnng B1 Bong og mjø Smnn mgupp Pondmn podu vd n og mnd mngd v, jnod og umnumod nu puv, og bnn n mnovn vd c C. Kn bå hovdg v umbon, CCO 3. Vd bnnngn p CO 2 v. Dnn «nngn» g, CO, om n (m) mmn md d nd mnn å mnn, om åpodu f mnovnn. Smnovnn fy md ogn bnnoff, d bd bydg uppn v CO 2 og nd mg f mnfbn. E ndjøng m mnnn mmn md gp fdg mn. Ndmngn j o mø, og n ngvnd po. D g ogå bdg bongnp. Rn pondmn podu Nog, f.. Nocm Indumn, n h o mgupp på c. 800 g CO 2-vvn p onn mn v f fb. Av d ugjø nngn c. 480 g CO 2-vvn p onn mn. I gob mmnhng 800 g CO 2- vvn p onn mn mod upp. I nd d v vdn d uvng fo å op md mgupp på 1000 g CO 2-vvn p onn pondmn. På vdnb å podujon v mn fo c. 5 % v d md mnnp mguppn. S ogå p B6 om v mgupp fo mn på d no md. I dn vg vdn, p Nod-Euop, d d ån g nd o nn fo å du ngfobu og mgupp vd mnpodujon. Typ bu v bnnoff b på vf, og vmgjnvnnng f ovnn. Fgu 1 Smnfbn Kjøpv. På vdnb ugjø uppn f mnndun c. 5 % v d md mnnp uppn v CO 2. Foo By Jcobn / NRK

11 Tnngm D mug å du upp f v nngpon. D mdd mug å du mngdn mnn dn fdg mnn vd å bu nngm om h god bndmddgnp, og mdg my mnd mgupp nn mnnn. S m n væ å pozzon hydu bndmd. Bgg d guppn nngm fung p b om bndmd nå d ombn md pondmn. D må dmd d væ n v mngd mnn mnn. Typ pozzon : - Fyg, om podu f ufy fv - Søv, om ondn øyg f podujon v foum- umm Hydu bndmd om g: - Sgg, nom movngg f åjnpodujon Lgg m d nngmn podu f ndu om g v d o mgupp. Kmgupp ny d hovdpodun, og podun gn dmd om ng- og bonnøy. D gunnn nngmn g bdg mnn bongnp. I fmdn n d n no v mguppn ovfø f hovdpodun podun. D v å f væ n po bunng, om v h o onvn fo bun v nngm mn- og bongndun. Søv mg ffv nngm. NS-EN 206+NA g mugh å gn md n mngd øv på nn 11 % v dn o bndmddmngdn vd bgnng v bongn mfohod vnn/bndmdd, p B2. Søv n dfo b g bgn bdg mh. mg. Fyg mnd ffv, mn n bu ø mngd. NS-EN 206 g mugh å gn md nn 35 % fyg v dn o bndmddmngdn vd bgnng v bongn mfohod vnn/bndmdd. Nocm bu fyg om nngm f v n mn. Dn m bu mnn, Nocm Snddmn FA, h fygnnhod på c. 18 %. D g mgupp på c. 650 g CO 2-vvn p onn mn v f fb, dv. 150 g mnd nn Nocm Indumn. Knm g v -v m, dv. d g ngn vndg bndmddff. Små mngd nm mmn mn fyg g mdd n bd uny v fygn. Nocm Snddmn FA nnhod 4 % nm, om bd å du mgupp p onn mn. Bu v gg mn h o pon om mjø, fod d n å o mngd. NS-EN 206 g bug fo mn md opp 80 % gg, p B2. På vdnb fnn g mngd gg d n bu på gn b. I Nog v Cmx ggmn d v nd. Nøyg fo CO 2-upp fo d mnn om gjngg d no md g p B6. Rg fo bun v nngm m om p B2, og nngmn n gnp om p B8. 10

12 Kbonfng Nocm h 2013 gng foø md CO 2-fng f mnovnn vd fbngg Bv. Hv d y o, n d få o bydnng fo mnn og bongn bonvy. D fou d uv god ønng fo gng v CO 2. Bongn o mgupp Fgu 2 v mp på hvodn bongnp fo n onujonbong n fod på d u dmn. Bdg f npo v m fm bndv, og v bndpon md fo hv n m. Bdg f g omm f ngfobu vd nung og oppdnng v bg gov g, f ng og oppdnng v nugu, og f npo. Fgun v mnn o domn vy, dv. mnn n å fo m nn 90 % v d md mgupp bong. Fgu 2 Kmgupp fo n yp onujonbong, fod på dm og bongpodujo Emp gjd n B30M60 bong podu v Nobong på Sjuøy Oo. Mjøfng Gob d f fng- og fngym fo å unn vg, ng og po u mjø byggpojn. I Nog, d dn no vjonn v BREEAM (Bh Rch Ebhmn Envonmn Amn Mhod), BREEAM-NOR, om d m bu ym. BREEAM NOR by v fonngn Nowgn Gn Budng Counc (NGBC), om h ov 240 mdmm f no byggbnj. BREEAM NOR pongb, og g pong fo mjø fo 10 u go. To gjngg pong fo nængbygg c. 130, fod på d u gon. Hv nvå/ nængbygg oppnå, vhng v hvo o nd v d o gngg pongn om oppnå. D mug å hn 1-3 pong vd å du mgupp fo bygnngmn, nud bongn. Rdujonn må opp mo n bnjfn, og vngv bny vøy mggnp.no, p B4. 11

13 D å hn nn EPD fo podu og m g g v gunng fo å hn pong BREEAM NOR. Gjnnomføng v n ECOpoduc-vudng b på EPD n uø ogå pong. Mjø dn no bongbnjn Mng bdf bongbnjn h mjøyngym f NS-ISO Mjøyngymn g hv n bdf mugh å ubd pn fo hvodn bdfn n du n upp, bgn ngbu, og gjnnomfø om bgn påvnngn på mjø og bdfn omgv. Dn no fbbongfonngn (FABEKO) og Bongmnfonngn (BEF) h få uv gnvøy fo mjødjon, EPD (Envonmn Poduc Dcon) fo fdgbong og bongmn. En EPD of doumn om oppumm mjøpofn n omponn, fdg podu n jn på n ndd og objv må. S p B3 fo næm bv. Lvdbnng Konujonn vd h o bydnng fo vøpvudngn (LCA-nyn), og fo dn mjøpåvnngn. I pnpp d mug å gjnnomfø om g o bp bongn bongnp, mn om mdg v bongn bndghgnp, og dmd n foo onujonn vd. Hv onujonn må v og, må gjnnomgå omfnd hbng dg nn fou, v d vføgg g n ngv mjøff. D v vd bongnddn mnmumv mmmnnngn, og ovdnngn (mn bongy f mngå u omgvnd mjø). Kvn p d gnpn nngmn fø bongn. Hv v fo mp bu mn md fyg gg fo å du mgupp, un å nd mfohod, v d nnyngv g bongn mnd mond mo bonng, og dmd ø fn fo d n oppå mngoojon nnnfo poj vd. Nå v bu mn onujon om u fo bonng, v dfo NS-EN 206+NA v må bu mfohod om v nn om bongn v b på n pondmn. D ø bongn h og dmd mond mo bonng, bongonujonn få dn ønd vdn. Rdu mfohod g ø mnfobu, og d bd n å v d pov bdg bongnp f bun v mn bndgh M60. Fygmnn g dmo pov bdg mondn mo odnnngnng og jm ndbynng. NS-EN 206+NA v dfo p fo å v på bndghn, nå v bu mn bongonujon om å odhodg jm ggv mjø. D om vd p B2 og B8. Ru bong Ndnu, hd bong n bu om g, mn g ngn bndmddff. Rg fo ung g NS-EN 206+NA og NS-EN Tg v u bong h om g no dåg gnp nn n nug, båd md hnyn bongn øpgh og y. 12

14 Bu v nu bong om dv nng, yp 20 %, fo n nug, v dfo of g ø mnfobu bongn, og dmd n ngv ff på bongn bongnp. Rung v hd bong om g n dfo b b om mjø d d npph på god gu. D m v nu bong f gm onujon bu dfo om bæg v, om fym, dpon om vf. D m vng å u f ubong på bndvn og på bongmnfbn. D gjø vd å v d gov g u v bongn md vnn, og d gå b nn podujonn om odnæ g. Sm og vvnn ogå nn podujonn, mn bgnd mngd. Avfn gå dpon. Bongm n ogå nvnd om jodfobdngmdd. 13

15 B2 Mnddn NS-EN 206: NA:2014 Inndnng D p fou un på d d v NS-EN 206+NA om h nnvnng på bongn mgupp. Kp bø mmnhng md p B8, fod pfjon v bm n gnpn of påv mgupp, og d d mug å ombn mnm mgupp md ønd bugnp. Rgn njon gg (NA) ovy nbfng nddn hovdd nå d g åpnng fo d nddn. E mp på d : Snddn hovdd, p vnngfon fo fyg 0,4. Njon gg, pun NA , vnngfon 0,4 0,7 vhngg v bndgh, vn K-vdmodn. NS-EN 206+NA g g fo bongmmnnng u f onujonn fd v poj bud. Rgn og hønd gnvd v dfo nd g vhngg v hvn ponng og hønd bndgh om pf fo bongn. Bmmn NS-EN 206+NA onvv og gjd fo podu nnn n g gupp, fo mp mn nnn CEM II/A-V (mn md 6-20 % fyg, NS-EN 206+NA, b NA.12), uvhngg v podun. Snddn åpn fo n n doumn ny ndd bubng fo pf podu ombnjon v podu. D mug å fv NS-EN 206+NA, mn d d på bygghn nv. A fv dfo nn pf v byggh/ pojnd, v d mom npnø og byggh. Typ II nngm NS-EN 206+NA dfn yp II nngm om m om pozzon n hydu, dv. h «mnnd»-gnp nå d bnd mmn md mn og vnn. Typ II-m n d v mnn nn nnbnd mnn om nngm bongn. I NS-EN 206+NA g d g fo bu v øv, fyg og gg. Bu v yp II-m om g n founng fo å unn podu vbonbong. Fo å oppnå Lvbon A, v n om g må bny bndmd md m nn 25 % yp IIm, nn mnn p. K-vd modn NS-EN 206+NA v ø mfohod vnn/bndmdd fo bong d u bndghn, vhngg v bndmddmmnnng. Mfohod dfn på føgnd må: m = v/(c + p) d: m - mfohod vnn/bndmdd v - o f vnnnnhod c - mnnnhod - vnngfo fo u nngm, f.. øv p - nnhod nngm 14

16 Vnngfon f nngm ff på bongn bndghgnp. Typ II-mn h fojg vnngfo. Vnngfon fo og mm m n ogå væ fojg fo u bndgh. Fyg Bug fo fyg g NS-EN 206+NA pun og NA T fyg n md bgnng v mfohod og ffv bndmdd fo mn d g g fo b NA.9 NS-EN 206+NA. Vd bgnng v mfohod og ffv bndmddmngd bny = 0,4 fo bndgh M60 og =0,7 fo M45/MF45 og M40/MF40. Dom d m nn 20 % fyg mondn mo fy-n bnng doumn h. NA.5.3.2(902) fo MF45 og MF40, un yp mn. Sø o mngd fyg 35 % v m bndmddmngd. Søv Bug fo øv g NS-EN 206+NA NA T øv n md bgnng v mfohod og ffv bndmdd fo mn d g g fo b NA.12 NS-EN 206+NA. Fo M90 og M60 bny =1,0. Fo M45/MF45 og M40/MF40 bny =2. Sø o mngd øv 11 % v m bndmddmngd. Sgg Bug fo gg g NS-EN NA Sgg p dg do b gjngg fdg mn Nog, og om nngm. T gg n md bgnng v mfohod og ffv bndmdd fo mn d g g fo b NA.11 NS-EN 206+NA. Sø o mngd gg v m bndmddmngd vhngg v mnn om bny. Dom mnn b på n (CEM I) n og gg (f.. CEM II/B-S) n d md nn 80 % gg. Fo nd mn (f.. CEM II/A-V) n d md nn 60 % gg. Kombnjon v yp II nngm NS-EN 206+NA g g fo ombnjon v f yp II-m mm bongmmnnng. D ombnjon v yp II-m bny, må vn d n yp II-mn fd. Sdn gg p dg do b gjngg fdg mn Nog, og om nngm, v på ombnjon md gg. Kombnjonn fyg og øv bny Nog. Fo n bongmmnnng md fyg og øv, må vn hnhodv NA og NA fd. D md nd od ngn fobud mo å bny mmvdn n ombnjon, mn n må hu v. fyg øv mnn gn md. D v v mmn n få 46 % yp IIm (35 % fyg + 11 % øv). Sv om d nnnfo vn, n bugnpn væ uhnmg, p B8 fo m nfomjon. 15

17 Uvdd bug og fv f NS-EN 206+NA D NS-EN 206+NA NA (902) g mugh fo å uvd bubngn fo mn og bndmdd b på pøvng og doumnjon v bongn gnp. Rgn g NA Snddn bv ogå g fo hvodn bongn gnp doumn, og doumnjonn fmgg fo vudng ho fngogn fo bongpodujon. Dom uvdd bug bny og gnh påv, doumn og vud v fngogn, må undn v og føgdn m md bongn mv md NS-EN 206+NA. I d f d ndd bug bny, mn doumnjon om gnh fmg vudng fo fngogn, å n undn p bongn v md d ndd bugn. Bongn d hnhod NS-EN 206+NA, og undn må fo g om d ndd bugn g n onujon md d gnpn, påghn og vdn om vd ovv og fof. D o nv å fo undn, og bø un gjø nøy vudng. Gjnvunn/u g NS-EN 206+NA g pun NA og NA g fo bu v gjnvunn og u g. Bu v u g v om g ø mnfobu, og v vngv fø ø mgupp. S p B1 fo m nfomjon om d. 16

18 B3 FABEKO og Bongmnfonngn EPD-gno Hv EPD? E ønd fou på hvodn båd podu, jn, fobu og nn påv mjø, h bn nn fø bhov fo å doumn og d mjøbnng f podu og jn på n ndd, n, objv og mmngnb må. Fo å mø bhov fo å d mjøbnng fo podu n jn, gunng fo ndd mjødjon, å EPD uv. EPD å fo Envonmn Poduc Dcon. På no d ov mjødjon, mn bgnn EPD bu båd Nog og nnjon. En EPD of doumn om oppumm mjøpofn n omponn, fdg podu n jn. En EPD bygg på vøpvudng v mjød f åvu, podujon, buf og vhndng (LCA). Kv og g fo ubd v LCA fnn ISO 14040:2006 og ISO 14044:2006. Hovdgn fo hvodn mn ubd n EPD pf ISO 14025:2006. Ubd v EDP b på podugog (PCR) om må føg. Rg fo ubd v PCR fo byggm ndd NS-EN 15804:2012+A1:2013. I dg fnn d ngn gn PCR fo fdgbong g ho EPD-Nog. Dmo fnn d n PCR fo bongmn om bv h pon f u v åv dmong og håndng v dmo m. Rgn fo podujonfn dnn PCR n b dfo bu fo fdgbong. Uvhngg vf mjødjon mjønfomjon hnhod d f vn: objv, mmngnbh, ovdgh og ddbh. Innjonn md nddn å v objv og mmngnbh. Podupf og pojpf EPD D mom podupf og pojpf EPD. En podupf EPD n EPD om g og godjn v EPD-Nog. En podupf EPD g vngv v n LCAp. Gjnnom FABEKO EPD-gno n nngngd m nn og g v n bdfnn pon og ono v n nnn uvhngg nn onoø fø EPD n nd nn EPD Nog fo pubng. Båd dn om gg nn d og dn om ono EPD, må h gjnnomfø u g v vøyopøn og væ godjn v EPD-Nog. Podupf EPD om g ho EPD-Nog h gydgh på 5 å. En pojpf EPD n EPD om ud nnnfo føgnd mm: 1. En pojpf EPD må hnv n podupf EPD (NEPD-numm) om bongpodunn h g ho EPD-Nog. 2. I d pojpf EPD n må nvnn på o godjn bdfnn opø/onoø f dn podupf EPD n fmomm. 3. D væ mm pon om g og ono d pojpf EPD n, om ogå h få n podupf EPD ono og godjn v EPD-Nog. 17

19 4. Vd bhov n bdf få hjp v EPD-Nog og FABEKO å omm fm odnng om gjø nnvfngn, dv. ono v nng d gjnnomfø v n uvhngg nn onoø, b v på n fdnd må. EPD-gnon FABEKO og Bongmnfonngn EPD-gnon WEB-b gnvøy om muggjø fo dn n bongpodun å uv gn EPD fo bong. EPD-gnon n ppjon Øfodfonng n pfom. EPD-gnon n n p nbdf vd å gg nn bdfn pf d. EPD-gnon ubd EPD om nud vøp f åvu fbpo. I gg d mug å nud npo byggp. Gnon FABEKO føg podugog (PCR) om ubd fo bongmn, mn vv f dnn vd d nh 1 m 3. EPD-gnon bå v n db md nnfon fo fmng v bong, n gngnh og n bgnngd om gn v EPD n. D d h væ mug å fmff d, bny f åvmn EPD. I gg d EPD-gnon ny v Øfodfonng db fo mjøbnng ny ngfobu, npo og fmng v vg åv. Vøy b på gjdnd ndd, m nngnj f EPD-Nog. Bun gg v nn bongmmnnngn, npod, d fo gn podujon, m bd og bvnd om fmomm djonn. U f d gn podupf EPD fo gng ho EPD-Nog pojpf EPD. A nnn d og obng EPD-gnon og pfomn å d n mnpu v bun. Båd d og obng vf v n v EPD-Nog godjn vfo. EPDgnon godjn v Tn om EPD Nog og h få g NEPDT-numm (NEPDT3). A om gn og bu pojpf EPD må h mnmum n EPD-Nog vf podupf EPD, om gg u på EPD-Nog hjmmd md g djonnumm. Båd FABEKO og Bongmnfonngn h gjnnomfø oppæng v pon mdmbdfn. Mng nå godjn v EPD-Nog fo å unn gg nn bdfd EPD-gnon og ono EPD n fø nnnd v vfjonppo EPD-Nog. Founng gnon D nh fo fdgbong 1 m 3. Uppn fo podujon v 1 m 3 bong bgn gnon f åvu po. D v modu A1-A3 NS-EN 15804:2012. I gg d nh, g gnon mugh fo å nud npo f fbpo byggp. D v modu A4. Bvn v modu A1-A4 NS-EN 15804:2012 : A1 = fmng v åv A2 = npo v åv A3 = podujon v bongn A4 = npo byggp/ngg. 18

20 Fo hv modu d opp n m- og ngbn fo nn- og uømm. Uøpng md hjpoff og nødvndg mng nud d nh. D n upp v CO 2 vd fobnnng dponng v bo-ogn m ( fo) n d v d nug øp. D dfo nud EPD n. CO 2 f nngn v mn gn nn 100 %. I bongn vøp og dmong, bongn opp gjn n d CO 2 vd bonng v bongn. D md modn å ng. D hnyn mjøpåvnng f åvu, npo og fmng fo m om nngå md m nn 1 v % v d nh. M md v nnhod nn 1 v % n of å h gnfn nnvnng på un og n dfo nom bo f. Dom d mng må omponn åv, d mmn ugjø m nn 5 % v mn ngn n v modun, d md. I EPD-gnon d v vg å nud gjnnomnd fo nngoff, v om d nngå md vdg må mngd. D gjo fod d of pømå om d offn, d d h o påvnng på bongn n gnp. Upp og ufobu vd uvnnng, gnng og bu v u ngbæ nud dnn vøpvudngn, dn d n å væ mn om n h vn bydnng fo u. Aong I d ujon d f poduym nvov, føgnd pnpp fo ong gjo: - A podujonpo og npo fo jomfug åv, på nn vdjdn, o podu, dv. fdgbongn. - A ungpo fo nngånd u m, på nn vdjdn, o podu, dv. fdgbongn. - Upp f fmng v vfpodu om bny om ngd på v nnn vdjdn, o d poduym om gn vf. Upp ny fobnnng v vfpodu o d poduym om fo fobnnngn og gjø ny v vmn. E mp på d bu v vfpodu om nv bn vd mnpodujon. - Fo vfømm om gå mgjnvnnng o gjnvnnngpon d ym om bny m n po. - Upp ny fmng v vfpodu om bu om åv bong o podu d vf oppod. E mp på d bu v fyg f ufy fv. Kv d Vd pubng v EPD-gnon d ny gjngg d nvnd fo po. EPDgnon godjn fo å og v gjnnomgå n vdng v d fø hv godjnnngpod. D n omm d fo ny åv, gjø ndng d d åvn podujonpon nd vng godjnnngpodn. 19

21 Gogf gydgh v EPD n bgn d u podu og podujond, dn dpf d bny dn unng d h væ gjngg. Fo podujon d fo d u podujongon bny. Spf vudng v øoo og humn o nud, på gunn v mngfu d på d omådn. D fo d vg åvd pf f d vndøn om v åv no bong. D fo bgnng v uh dn. 20

22 B4 Kmggnp.no Kmggnp.no n g wb-b bgnngmod fo mgupp f bygg og byggpoj. Kmggnp.no fnn v Sbygg, og Cv h d uvngbd dn opp Modn g mughn å bgn bygg mgupp f bn nn m o u bgnngmodu; Mbu dgf og Mbu poj. I modun Mbu dgf gn d fnbygg b på bm nnd om ø, yp bygnng o.., vd å mpo mngd f IFC-f v IFC02-pogmm. Fo å bgn mgupp mn bu fnbygg bny bgnngmodun gn vd, d v pnv vd f u podun v d mm m Nog. Fo bong bny bnjfnn dfn b 1, p A1. I modun Mbu poj n bu gg nn poj bu mmngd md hønd upp b på n EPD. Fo bong h mn jdn gng på pojpf EPD fø d vg bongvndø. D v dfo væ u fo poj mngd å pf n bm vbon h. b 1, og bu vd om hø dnn n. Fogg d pojpf EPD bø d bu. S p B3 fo m om EPD. Bny d EPD, bø mgvd hn f bnjfnn. I mggnp.no h d dg b bny n uppfo fo bong hn f ICE (Invnoy of Cbon nd Engy) om gn vd. Uppfon ny n bongv om v B45M40 no ndd. Vd fo nd bongv gn vd pong. Kmggnp.no h n mbjon om å oppd n uppfo md d ny bnjfnn b på no bongbgn og no gn vd. Nå dnn ovgngn ufø v dn gm fnn ny ICE ng gjd. S b 2. Tb 2 Rfnvd fo bnjn og mggnp.no B20 B25 B30 B35 B35 B45 B55 M90 M90 M60 M45/MF45 M40/MF40 M40/MF40 M40/MF40 Mm mgupp [g CO 2-v p m 3 bong] Bnjfn h. NB 37 Kmggnp.no h. ICE (Ugånd) Symgnn mmodun mggnp.no gå f vugg po (A1-A3), dv. f åvu d fdg podu vd fbpon. EPD fo fdgbong n ogå nnhod npo byggp (A4), d nngå n nnn modu mggnp.no. I mggnp bny bnjfnn fo å må oppnådd poj dujon mgupp. Dn vg vbonbongn EPD-uppfo gn fohod fnvdn fo vnd fh- og bndgh. 21

23 B5 Popojonng, ff v pnng Vd bng v fdgbong un å pf nn nn fh og bndgh, v n bongpodun yp v n «nddbong» md onn på ynmå 2 und 200 mm, ø gfjon D = 22 mm, og n nmngd (> 8 mm onø) på % v o gmngd. D n mdd væ fohod på byggp om gjø b bhøv å nd pumpbh- og øpghgnp på bongn, og d f ndng bongpodun d gjø md bongmmnnngn v påv bongn mgupp. D vng ndngn n b v bong gjø å nd onn, og du nø og nmngdn. I fgu 3 d pnp u hvodn ndng bongmmnnng n påv mgupp. D mdd vg å væ ov vhngg v gnpn dmn og vg v popojonngn vmd n ffn på mgupp vv f pnppn. Rfnn n bong md yn 200 mm, md udu nd/nfohod og md ø gfjon på 22 mm. Fgu 3 v d n fovn n dujon mgupp på non % hv onnn n f yn 200 mm yn 170 mm, dn d yp popojonngn vmdd v væ å du bndmddvoum. A nd yp ndng å ngv u fo mgupp. Fgu 3 v du nø og du nmngd, v fø bhov fo m bndmdd og dmd g høy mgupp. En bong md høy onn, om n vompmnd bong (SKB), v yp h høy bndmddvoum og dmd høy mgupp nn n bong om vb. D podu ogå n d å fn og pøybong bgng, d bongn ø gfjon nd på 8 mm. Fn bu fo mp om fugbong vd monj v pfb bongmn. D bongn v mg høy bndmddvoum, om fø n ønng mgupp f fnbongn øodnn %. Endngn bongmmnnngn fgu 3 bhøv fø vv på poj fh- og bndgh. Fgu 3 Iujon på hvodn ndng bongmmnnng påv mgupp 2 Synmå ng n vbb bong onn øpgh. Må ng hvo my bongn n 300 mm høy jg yn mmn opp v jgn. Jo høy yn, jo m fynd bong. 22

24 B6 Md, podu En ov ov d u mnpodun om gjngg på d no md p dg, v b 3 og 4. I bn ogå d b vbonn om nom n oppnå md d u mnpodun oppg. D un nnggvnd. En bd v unn væ mug å oppnå gjnnom bu v nngm og nd pn gp. En bongpodun v på dn nnn d unn oppnå bonn ng bn v u å. På gunn v d fohodn fåd d ådgv ng pf mnpodu podujonundg. Rådgv bø un ng øn vbon fo bong, og å må bongpodun fnn ønng fo om og hvodn d n oppnå. 23

25 Tb 3 Smn podu v Abog og Cmx Podunvn Abog Hvmn c Abog Rpdmn Cmx Kompomn Cmx Lvvmmn Cmx Mjømn Cmx Rpdmn Podun Abog Abog Cmx Cmx Cmx Cmx Typ h. NS-EN 197:2011 CO2 upp (GWP, A1-A4) (gco2-v/n) Podujond CEM I CEM I CEM II/A-M CEM III/B 42,5N CEM II/B-S 52,5N CEM I 52,5 R 52,5N (S-LL) 52,5 N 52,5R Abog, Dnm Abog, Dnm Ruddof, Tynd Schwgn, Tynd Ruddof, Tynd Ruddof, Tynd Lvngu Pojmn d Odnæ mnpodu Pojmn d Odnæ mnpodu Odnæ mnpodu Tgjnggh b b Ønd b Ønd Ønd Vnd Sønd Vnd Nom nvnd Bygg/Emn Bygg/Angg Bygg/Emn Angg Bygg/Emn/ Angg Odnæ Smnpodu Ønd Sønd Vnd Bygg/Emn Bndgh h NS-EN 206:2013 +NA:2014 A A A M40, M45, M60, M90 A A ) A4 pn npo o o b) Smnpodun må on fo ong v ojonn. c) Nocm fohnd Abog Hvmn Nog. d) Bongpodun må on fo hv n poj fo mug vn. ) Abog Rpd mn bu un v bongpodunn Uncon Øndomåd. Vd å ombn Abog Rpd og fyg n Uncon by Lvbon B. I nd d v nd bu Uncon Nocm mn. 24

26 Tb 4 Smn podu v Nocm Podunvn Nocm Anggmn FA Nocm Indumn Nocm Indumn Nocm Lvbonmn Nocm Snddmn FA Nocm Snddmn FA Fyg Podun Nocm Nocm Nocm Nocm Nocm Nocm Nocm d Typ h. NS-EN 197:2011 CEM II/A-V 42,5N CEM I 52,5R CEM I 52,5R CEM II/B-V 42,5N CEM II/B-M 42,5R CEM II/B-M 42,5R Typ h. NS-EN 450-1:2012 Cgoy A CO2 upp (GWP, A A4) (gco2-v/n) Podujond Bv, Bv, Kjøpv, Bv, Bv, Kjøpv, - Nog Nog Nog Nog Nog Nog Lvngu Odnæ Odnæ Odnæ Pojmn c Odnæ Odnæ d mnpodu mnpodu mnpodu mnpodu mnpodu Tgjnggh b Ønd Ønd Nod-Vnd b Ønd Nod-Nog d Sønd Vnd Md-Nog Nod-Nog Sønd Vnd Md-Nog Nod-Nog Sønd Vnd Md-Nog Nod-Vnd Nom nvnd Angg Bygg/Emn Bygg/Emn Bygg/Emn Bygg/Emn/ Bygg/Emn/ - Angg Angg Bndgh h. NS-EN206:2013 +NA:2014 A A A A A A - ) A4 pn npo o o b) Smnpodun må on fo ong v ojonn. c) Bongpodun må on fo hv n poj fo mug vn. d) Fyg om g mn- og bongpodujon. Nocm må on fo mug vn. 25

27 B7 Rgon foj Bongn mgupp vhng v pm om v md gogf png: - Tgjngg bndmddyp - Kv på g - Tnpo v åv bongfb Bongvndøn ojon v dmd h vng nnvnng på hv mgupp (bgn f vugg fbpo) om mug å oppnå, og n hovdg å fohø g md bongvndø d u omåd fø mn pf v mgupp. Tgjngg bndmdd Tgjnggh på bndmd md v mgupp of uggvnd fo fo bongn mgupp. U mnpodu gjnggh om p B6. Bndmd md æg v mgupp dg gjngg på Sø-, Ø- og Vnd. Nocm n mn podu vd fbn Bv (Tm) h vng v mgupp mmngn md vnd mn podu vd Nocm n fb Kjøpv (Nodnd). Dmd n bongn mgupp f én bongvndø v vhngg v hvovd bongn v Nod på Ø/Vnd. Tg Tg v d nødvndg vnnmngd, og dmd bongn ndg mmnnng og mgupp. Høy vnnbhov mdfø ø mngd bndmdd fo å oppnå øn øpgh og dmd høy mgupp. Gn h g Nod- og Md-Nog høy vnnbhov nn øg d v nd, mn o foj foomm. Råvnpo Tnpo v bongn dm nngå bongn bongnp. Bongfbn bggnh, npofom (b, bå) å v om åmn opphvd og png v o fo bndmd påv mgupp dn fdg bongn. D fø yp bongn på Sø-Ønd få v mgupp nn på Vnd, o fo gjngghn på mjøvnng bndmd og vn på g god bgg omåd. Fo nnnd-nog, mpv nod Gudbnddn, ugjø åvnpo n vng d v mgupp. Emp på gon vjon Vjon npofohod, gjnggh og gv mdfø d n væ ufodnd å oppnå Lvbon C d nodg gonn, om å oppnå Lvbon B ng ø, md mm bongvndø. Gn v Lvbon A væ mug å oppnå Sø-Nog, mn d v væ væ vng d nodg gonn. Uov d gn n n d v v o, og d dfo vg å undø hv om oppnåg d u omåd fø d pf v bon. Fgu 4 u gov gjngghn v vbonbong u d v nd. Sonn u hvodn ummn v gjnggh v bndmd, npo v åm og gv yp påv bongn mgupp omåd. Sonn må b om bou, mn 26

28 h om n ndjon. Son 1 omåd hvo d gg god fo å oppnå v mgupp, on 5 v bongn of h fohodv høy mgupp f podujonn. D n væ mug å oppnå Lvbon A f on, mn d v væ n oppnåg on 1. A d n oppnåg by p vbonbongn d n bu md ø fb on 1 om f bongfb v unn å v fo mp du og SKB p nnnfo gnvdn. I on 2 og 3 v d yp væ nødvndg md ø om gjn of påv bongn f og hdd gnp fo å omm nnnfo gnvdn. I on 4 v d væ nødvndg md nd ø, om n væ vng å få nnnfo gn NS-EN 206+NA. I on 5 v d nom væ p mug å podu vbon A. Sujonn n nd dom mjøvnng bndmd gjø gjngg ny omåd, å d vg å undø md u bongvndø. Fgu 4 Rgon gjnggh v vbonbong. Son 1 h b gjnggh, on 5 dåg. 27

29 B8 Tn gnp Søpgh Tnngmn øv, fyg og gg påv bongn øpgh n v gd, mn påvnngn d f f pb og fougb. Lvbon B og C v nom h øpghgnp om g mb f djon bong. I Lvbon A n mn fovn ø ug, vhngg v hv vmd om bu fo å oppnå bondujon. I d f f d v upobm å oppnå øn øpgh vd g pd. Søv Søv bu nom om nngm vd bongpodujon. D fnn mnyp md nnm øv d uop md, mn ngn v d gjngg Nog. Bu v øv om n mnnng (=1, p B2) g om g n n dujon øpgh vd v dong (mnd nn 3 % v mnvn), d gjd pmæ bong bndgh M60. Effn g n ompn vd bu v pnd nngoff. Smdg bd øv bydg bd b mo vnnu og npjon. I SKB-bong d dfo vng å bu øv om bnd vmdd. Nå vnngfon høy (=2, bndghn M45, MF45, M40 og MF40, vn B2) v mod dong øv g ø øpgh bong, m pg. ø vnnmngd. D g æg mb ug bong md mfohod v nn 0,40. Fyg Fyg bu båd om nngm vd podujon v mn, og om nngm vd bongpodujon. Nå fygn m mmn md mnn v dn b m fnon, og v dfo g n nnn påvnng på bongn øpgh nn fyg vd bongpodujon. Smdg d vng å m fygmn n d fn nn ndd pondmn fo å ompn fo n m ngom fhuvng. D g pov bdg bongn b, un øpghn må vd ynmå nødvndgv du. Fyg bongpodujon h. NS-EN 206+NA ( vn B2) bu md vnngfo =0,4 =0,7, vhngg v bndghn. Vd bu v fyg bongpodujonn v dmd d o bndmddnnhod b no ø nn båd vd bu v n pondmn og fygmn, vhngg v hvn vnngfo om bu. D fø o d mug på n n må å fo ffn v bu v fyg på bongn øpgh. Rn gn v bong md fyg v om g h mn god øpgh om bong un fyg, og of bd b. D fø ogå d om g n å podu SKB md fyg nn un. Sgg Sgg bu hovd om nngm vd podujon v mn v ypn CEM II og CEM III ( vn B1 og B2). I Sobnn bu gg v omfng om nngm 28

30 ogå vd bongpodujon. Em vn podun h nopp mpo v gg bu n bongpodujon. Sggmn of v fnm fo å g g jonhgh. D påv øpghn bong b på d mnypn. Sggbong h of høy vo, dv. høy vægh, og d nødvndg å popojon bongn høy ynmå nn nom fo å oppnå øn øpgh. T gjngjd ggbong om g væ b, og fn fo vnnu og ggng n. Fhuvng, mpuføomh og vnøp Bu v nngm om fyg og gg g n m ngom fhuvng nn bong un d mn. D n væ ugung d d g opp o podujonyu, f.. mnndun. Nå nngmn m nn om n d v mnn d vng å ø fnmnggdn på d fdg mnpodu fo dv å ompn fo dn ngomm fhuvngn. Vd nng v fyg gg d bongpodujonn d mug å ompn fo ngom fhuvng un å n mfohod, og dmd ø bndmddnnhod. D om g uu å ø bndmddnnhod nå hnn å oppnå vbonbong. I p d v b Lvbon A ffn på fhuvngn å o dn v unn påv vngdn og podujonyun. Sv om bong md fyg d h n m ngom fhuvng, dn mnd mpuføom vd v mpu nn vng onujonbong. D v fojn fhuvng mom bong md og un fyg mnd vd v mpu nn vd høy. Lvbonbong h å p ugung gnp fo vnbu. Lvbon B og C n bu om vnbong md h odnæ. Lvbon A v unn g bhov fo om ø bu v ojonm. Hv du vm- og fhuvng ompn md fyng, ø mpu f bong nd ngvnd, d vg d md d o bongnp. Bu v fyg om nngm g du o vmuvng, og bong md m nn 30 % fyg bu dfo ogå om vvmbong. D gung md n på bgnng v mmummpun gov onujon, og bd ogå å du fn fo oppng nå mpuøynngn fhod øpjø, vd onøp mo fj. U yp gg h u ff på vmuvngn, mn d f ypn g n mnd m ff på vmuvngn nn fyg. Fo å oppnå vvmbong b på gg må ndn gg of væ ø nn 50 % v d o bndmd. Mn oppnå d ogå n væ ngom vmuvng, om g v bd å du mmmpun onujonn. Bndgh I ombnjon md n pondmn n øv gn nn mfohod md vnngfo =2 d bndghn om mo odndu mngoojon 29

31 (M40, MF40, M45 og MF45), og vnngfo 1 dn bndghn (M60) om mo bonng. Vnngfon fo fyg v v, =0,4 bndgh M60, hovdg fod d påv fyg h n gung ff på bonng nå dn bu om nngm. I bndgh M60 v ø mfohod m<0,60 fo bong b på n pondmn, m<0,55 fo bong b på mn md nn 20 % nnm fyg, og m<0,50 fo bong b på mn md opp 35 % nnm fyg. D v vnngfon fo fygn n å væ omåd 0,50 0,60 nå dn nnm. Effn v fyg på odnnngnng og jm ndbynng gn bd nn på bonng. NS-EN 206+NA g n vnngfo på =0,7 fo fyg d bndghn om mo odndu mngoojon og jm ndbynng (M40, MF40, M45 og MF45). 30

32

33 Kon nf o mj on: no. b ongf o n n. no www. b ong. n Copy ghno B ongf o n ng

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon U: An Fnp Fø Tf: 98823900 jufd@nn.n Bnj: Fnp Abukkn Sum Tf: 99219158 p@bukkn.n www.bukkn.n Bnj: An bukk An Fum Fø nfum@gm.cm www.nfum.nf Angmdn Hn Mn Sndn Tf: 40 20 21 20 mn@hm.n www.mk-nwy.n På Nyngn

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Faun rapport 008-2010

Faun rapport 008-2010 Fun ppo 8-21 Adsisin o bsndsvudin fo på Rini j 29 Oppdsiv: -Rini ommun Fof: Ls Ei Gnsi 1 Food D bs mi j dispon i fovnin f Rini. Omåd oså d j jnn bs md hnsyn i uviin i bsndn. Dfo h j hv å fosø å væ føs

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

s23 s29 s35 s41 s55 s65

s23 s29 s35 s41 s55 s65 F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 23 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd 29 Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

UTFORMING OG DIMENSJONERING...

UTFORMING OG DIMENSJONERING... F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 7 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b k

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial Kp23 26.1.215 Kp. 23 Eektsk potens Sk defnee p gunng v eektsk fet E: Eektsk potense eneg, U Eektsk potens, V (Ketsteknkk: E. potensfoskje spennng) Ekvpotensfte Potensgdent og eektsk fet. Eks. 1, fots.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer