Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14

2 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning hittil i år 3,76 % 4,43 % 5,16 % 3,38 % 4,30 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 2,90 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 3 Økt risikovilje i markedet Januar ble en god måned i aksjemarkedene. Økt risikovilje og gode kvartalsrapporter har så langt vært som høyoktan drivstoff på børsene noe som også reflekteres i stigende råvarepriser. Den økte risikoviljen i finansmarkedene ga samtidig utslag i valuta- og obligasjonsmarkedene, hvor Euroen styrket seg mot amerikanske dollar og statsobligasjonsrentene steg på bred front. Norden var blant de sterkeste regionene, og den danske børsen endte opp hele åtte prosent (målt i lokal valuta). Bedring i Europa Januar var en relativt udramatisk måned sett i forhold til den europeiske nyhetsstrømmen. Graver man i dataene som ble presentert, finnes det flere holdepunkter som indikerer en lysere fremtid for den europeiske økonomien. Siste tids usikker het rundt den tyske økonomien avtok betydelig da den ledende IFO-indikatoren steg mer enn ventet, og de tyske selskapene rapporterer om lysere utsikter fremover. I sum signaliserer dette at den tyske økonomien igjen viser mer styrke. Kriserammede europeiske banker fikk også muligheten til å betale tilbake en del av overskuddskapitalen til den europeiske sentralbanken i januar, som nedbetaling på nødlån de fikk mot slutten av Sammen med rekordetterspørsel etter spanske statsobligasjoner, gir dette troen på at den europeiske finanssektoren er på vei tilbake. Steg for steg i USA Etter å ha styrt unna finansstupet ved inngangen til året, diskuteres gjeldstaket i USA nå for fullt. Gjeldstaket har blitt hevet ved en rekke anledninger siden finans krisen slo til i 2008, og det forventes at man nok en gang skal komme til enighet. Som seg hør og bør skal Republikanerne diskutere ulike mottiltak en stund fremover, så enigheten kommer trolig først i aller siste liten. Den amerikanske økonomien svekket seg i fjerde kvartal i fjor som følge av uventet lagernedbygging, samt lavere forsvarsinvesteringer. Likevel ser vi stadig flere indikatorer som peker i riktig retning for verdens største økonomi, samtidig som forbedringstakten ser ut til å øke. Fortsatt positivt børsklima Pilene i den globale økonomien peker også i riktig retning, blant annet gjennom videre gjeninnhentning i Kina. Børsene har gått mye på forventninger om bedre tider, og prisingen av selskapene har økt. Kan så aksjemarkedene fortsette videre opp i 2013? Ja, operasjonell «gearing» i selskapenes inntjening fungerer begge veier. Lavere salg kan resultere i tosifret nedgang i inntjeningen, men det motsatte er også sant. En økning på topplinjen gir takket være «gearingen» betydelig bedre marginer, spesielt for de mer sykliske selskapene på børsene. Dagens forventninger til selskapenes topplinjer er lave, men mye taler for at forretningsklimaet verden over er i bedring. Kommer topplinjen tilbake, kan børsene fortsatt stige mye, og det er fortsatt et visst rom for ytterligere multippelekspansjon. Når vi også legger til at mange selskaper har balanser som svømmer over av kapital, burde forholdene ligge til rette for et fortsatt positivt børsklima. «Action is the foundational key to all success» Pablo Picasso Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen

4 4 Delphi Global Januar endte med en oppgang på 3,8 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 3,4 prosent startet bra for de globale aksjemarkedene. Utsettelse på deler av «Fiscal cliff» problematikken i USA, kombinert med grei makro og i sum greie selskapsresultater, har fått investorene til å flytte mer penger inn i aksjemarkedene igjen. Regionmessig var Asia, Skandinavia og Nord-Amerika blant markedene som steg mest, mens Latin-Amerika og Øst-Europa var blant de som steg minst. Bransjemessig var det farmasi og finans som gjorde det best på global basis. Det samme bildet gjorde seg gjeldende i Delphi Global, hvor også energi og konsum var sterke bransjer. Blant de sterkeste enkeltaksjene i porteføljen og hvor flere leverte gode tall for fjerde kvartal finner vi nederlandske Philips Electronics, det amerikanske gjødselselskapet CF industries, det danske farmasiselskapet Novo Nordisk, det amerikanske farmasiselskapet Valeant, den engelske teknologibedriften ARM og det globale finanskonsernet HSBC. På den svake siden finner vi det franske byggevareselskapet Lafarge og mobiltelefonselskapet China Mobile. Vi tok inn den sveitsiske banken Credit Suisse i porteføljen i januar, og fortsatte dermed vår forsiktige oppvekting i sektoren. Vi kjøpte oss også inn det sveitsiske sement- og bygningsmaterialselskapet Holcim, samtidig som vi reduserte eksponeringen noe i den franske konkurrenten Lafarge. Den franske supermarkedkjeden Carrefour var også en nykommer i porteføljen i januar. Carrefour kan igjen vise til positiv utvikling i resultater og aksjekurs. Siste nykommer var den sveitsiske farmasigiganten Roche. I begynnelsen av januar solgte vi ut siste rest av Apple, som vi har redusert vektingen i over en lengre periode. Andre mindre poster som ble solgt helt ut var Teva Pharmaceutical, Yum Brands, Kia Motor, Coca-Cola og AT&T. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Global MSCI World NTR Hittil i år 3,76 % 3,38 % 4,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 5,76 % 7,03 % 3,98 % 8,32 % Siste fem år (p.a.) 1,41 % 1,53 % 3,00 % ,09 % -11,45 % 8,01 % -3,01 % ,29 % 12,45 % 2,00 % ,14 % -32,70 % 7,24 % -23,55 % Siden start (p.a.) 4,55 % 1,47 % 1,00 % Siden start (akk.) 34,50 % 10,20 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 34,50 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 3,76 % Siste 60 mnd: 1,41 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling HSBC Holdings 2,11 % Volkswagen 2,35 % 20,93 % Consumer discretionary Bank of America 2,18 % Home Depot 2,19 % Royal Caribbean Cruises 2,20 % Adidas 2,22 % Citigroup 2,25 % Eastman Chemical Company 2,34 % Philips Electronics 2,32 % Svenska Celloulosa 2,31 % 18,46 % 15,84 % Financials Health Care 13,70 % Materials 9,18 % Industrials 5,51 % Energy 9,94 % 6,44 % Cash 45,19 % 9,84 % 8,75 % 6,07 % 5,50 % 24,65 % United States Germany Switzerland Netherlands United Kingdom Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Standardavvik fond 15,2 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 13,0 % -0, Relativ volatilitet Beta 8,1 % 0,99 Korrelasjon 0,85 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 Delphi Europe Januar endte med en oppgang på 4,4 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,1 prosent. Januar ble en god start på børsåret for europeiske aksjer, og vi kunne notere oss en oppgang på hele 2,7 prosent for den brede Stoxx 600 indeksen (målt i Euro). Med det fortsatte den økende optimismen som satte sitt preg på aksjemarkedet mot slutten av fjoråret inn i det nye året. Vi så imidlertid at begynnelsen av rapporteringssesongen skapte noen bølger, og vi må forberede oss på at stigningstakten i oppgangen vil avta noe fremover. I porteføljen gjorde vi en rekke endringer også denne måneden, blant annet ved å ta gevinst på noen av aksjene som kan vise til den sterkeste oppgangen. På kjøpssiden tok vi inn den sveitsiske sementprodusenten Holcim. Sementproduksjonen har en syklisk natur, og vi ser med optimisme på utviklingen i bransjen de kommende årene. Holcim er unik i den forstand at selskapet har mer enn 50 prosent av sin omsetning i fremvoksende markeder. Likevel var ikke det hovedgrunnen til at vi tok vår posisjon. Hovedgrunnen til vårt kjøp tilskrives at selskapet fikk inn ny ledelse i fjor etter å ha måttet tåle store tap. Den nye ledelsen satte i verk store effektiviserings- og kostnadstiltak, som alene vil bety en betydelig inntjeningsvekst de neste tre årene. Et eventuelt markedsoppsving vil i så måte komme i tillegg. Holcim er et godt eksempel på typen selskaper vi ønsker eksponering mot i tiden fremover. Generelt kan vi si at vi søker etter selskaper som reorganiserer og strømlinjeformer sine virksomheter. Slike selskaper vil kunne øke sin inntjening fremover selv uten vesentlige forbedringer i de underliggende økonomiene. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Europa MSCI Europe NTR 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 4,43 % 7,50 % 9,01 % 2,96 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 4,14 % 75,17 % 4,12 % 7,06 % 12,55 % -0,97 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 1,22 % 18,33 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 75,17 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 4,43 % Siste 60 mnd: 2,96 % (annualisert) Espen K. Furnes Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Philips Electronics 3,30 % Royal Caribbean Cruises 4,23 % 22,79 % Financials 30,88 % United Kingdom Wolseley 3,32 % HSBC Holdings 4,04 % 20,47 % Consumer Discretionary 18,93 % 8,29 % Germany France Volkswagen 3,33 % Kredietbank 3,45 % Arm Holdings 3,66 % Royal Bank of Scotland 3,65 % 14,72 % 13,55 % 11,43 % Industrials Materials Consumer Staples 8,21 % 6,93 % 6,82 % 19,94 % Switzerland Spain Netherlands Aegon 3,52 % Swedbank 3,53 % 5,82 % 8,16 % 3,06 % Information Technology Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 16,9 % 15,9 % 0,48 Relativ volatilitet 8,1 % 100 Beta 0,94 Korrelasjon 0,88 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 Delphi Nordic Januar endte med en oppgang på 5,2 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,9 prosent. Børsene stormet ut av startblokkene i januar og ga seg ikke før de var solid i pluss. 16 dager med oppgang mot seks dager med nedgang, sier det meste om sentimentet. Det var relativt store forskjeller mellom sektorene i januar. Finans var den sterkeste sektoren med en oppgang på over 11 prosent, spesielt drevet av de svenske storbankene. Vi vektet oss noe opp i finans gjennom måneden, slik at dette nå er fondets største sektor med nærmere 22 prosent av totalporteføljen. Høye utbytter og noe lavere estimatrisiko enn resten av børsen tjener til sektorens fordel. På lengre sikt er det fortsatt oppside dersom rentene bunner ut rundt dagens nivåer. Blant de største sektorene var industrisektoren svakest med en oppgang på drøye tre prosent. Vi har fortsatt industri som vår største undervekt, og synes at forventningene her ser høye ut for 2013 og etter hvert også for For øvrig var det en tydelig trend gjennom måneden at sykliske sektorer utviklet seg sterkere enn de mer defensive, i tråd med økende risikovilje. På selskapssiden var det denne gangen vår posisjon i Northland Resources som bidro mest, dessverre med negativt fortegn. Selskapet varslet en kraftig kostnadsoverskridelse kun få dager etter at de hadde guidet på at budsjettene holdt, og dermed ser det vanskelig ut for dagens aksjonærer. Vi solgte oss ut da nyheten ble kjent, etter å ha hatt rundt 1,1 prosent vekt i porteføljen. Også EMGS hadde en rufsete måned i påvente av nye kontrakter. Ellers kjøpte vi oss inn i svenske Nobia i januar, noe som ble et lykkelig valg. Aksjen steg 20 prosent etter å ha varslet om sterkere inntjening enn forventet for fjerde kvartal Kjøkkenprodusenten har vært gjennom et isbad, men etter kraftige restruktureringer ser selskapet nå mer robust ut enn noensinne. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 5,16 % 5,92 % 10,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 5,15 % 15,89 % 10,26 % 17,22 % Siste fem år (p.a.) 2,35 % 2,94 % 8,00 % ,89 % 15,38 % ,02 % -15,90 % 6,00 % ,18 % 49,46 % 28,40 % 26,82 % 4,00 % 2008 Siden start (p.a.) -44,96 % 11,45 % -39,51 % 8,10 % Siden start (akk.) 965,87 % 447,82 % 2,00 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 965,87 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 758 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 5,16 % Siste 60 mnd: 2,35 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 3,50 % Electrolux 3,50 % Polarcus 3,79 % Nordea Bank 4,38 % Sampo Leonia 4,87 % Novo-Nordisk 7,05 % Svenska Celloulosa 6,49 % Carlsberg 5,56 % 21,88 % 20,49 % 11,74 % 10,66 % 10,24 % Financials Health Care Consumer Discretionary Materials Energy 37,37 % 31,78 % 16,42 % 9,94 % 4,49 % Sweden Norway Denmark Finland 7,64 % Consumer Staples Algeta 5,16 % Dolphin Group 5,33 % 12,88 % 4,47 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 23,4 % 20,9 % -0, Relativ volatilitet 9,4 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-94 Mar-96 Mar-98 Mar-00 Mar-02 Mar-04 Mar-06 Mar-08 Mar-10 Sep-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 Delphi Norge Januar endte med en oppgang på 3,4 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,8 prosent. Årets første børsdag startet med en oppgang på mellom to og fire prosent på verdens børser, drevet av at problematikken rundt gjeldstaket i USA ble utsatt. Den gode stemningen vedvarte gjennom måneden. De positive signalene fra USA, sammen med stadig mindre bekymring rundt et krisesenario i Europa, gjør investorer verden over stadig mer interessert i aksjer. Delphi Norge klarte ikke å henge med markedet gjennom måneden. Hovedårsaken var en mindre post i Northland Resources, som i slutten av måneden meldte om enorme kostnadsoverskridelser og kapitalbehov stikk i strid med tidligere signaler fra ledelsen. Vi solgte aksjene samme dag som meldingen kom, men måtte likevel tåle at selskapet bidro med 0,5 prosentpoeng av mindreavkastningen i fondet for måneden sett under ett. Videre hadde EMGS, Schibsted og Bionor Pharma en svak måned. Også sterk utvikling i en del indekstunge aksjer bidro negativt til relativavkastningen i januar. På den positive siden så vi at North Energy, som var blant taperne i desember, kom sterkt tilbake med en oppgang på 44 prosent i januar uten at det forelå spesielle nyheter rundt selskaper. Også TGS Nopec, Norwegian Air Shuttle og Marine Harvest gjorde det godt. Mot slutten av måneden tok vi noe gevinst i Aker Solutions og DNB, sistnevnte etter økt fokus på negative implikasjoner av nye reservekapitalkrav. I tillegg vektet vi oss videre opp i lakseoppdretteren Bakkafrost. Generelt ser tilbudsbalansen svært lovende ut for laks de neste par årene. Utover dette gjorde vi kun gjort mindre justeringer i porteføljen, blant annet tok vi opp kontantandelen noe i påvente av nye gode muligheter. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Norge OSEFX Hittil i år 3,38 % 4,79 % 12,00 % Siste tre mnd 0,15 % 5,34 % Siste 12 mnd 12,29 % 19,54 % 10,00 % Siste fem år (p.a.) ,69 % 15,83 % 2,66 % 20,65 % 8,00 % ,86 % 23,55 % -18,75 % 22,27 % 6,00 % ,27 % -53,92 % 70,12 % -57,42 % 4,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 12,95 % 861,00 % 9,04 % 399,21 % 2,00 % 0,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 861,00 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 888 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 3,38 % Siste 60 mnd: 2,69 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Royal Caribbean Cruises 4,00 % Algeta 4,05 % Polarcus 5,36 % 36,94 % Energy Yara International 4,10 % Marine Harvest 4,50 % SeaDrill 4,63 % Subsea 7 5,36 % Petroleum 5,35 % Geo-Services 13,44 % 9,60 % 7,92 % 7,70 % Financials Consumer Staples Information Technology Consumer Discretionary 100 % Norway DnB 4,73 % Gjensidige 4,89 % 14,82 % 9,58 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 26,4 % 28,2 % 0, Relativ volatilitet 6,5 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 Delphi Vekst Januar endte med en oppgang på 4,3 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,8 prosent. Børsåret startet godt i så vel Norge som resten av verden. Markedsaktørene anser risikoen i Europa som mindre, og tror samtidig på en løsning rundt budsjettforhandlingene i USA. Dette har ført til stigende risikoappetitt, og det meldes blant annet om rekordtegninger i amerikanske aksjefond. Blant de viktigste bidragsyterne til avkastningen i fondet finner vi også denne måneden Norwegian Air Shuttle. Aksjen er inne i en god periode, med en solid trend i bunn og påfølgende oppgraderinger fra meglerstanden i takt med at aksjen har nådd nye høyder. Også de internasjonale selskapene i porteføljen gjorde det godt gjennom måneden. Både Valiant Pharmaceuticals og Novo Nordisk steg mer enn ti prosent. Begge selskapene opererer innenfor farmasi. På den negative siden var det særlig EMGS og Bionor Pharma som skuffet, begge med en nedgang på over ti prosent. I starten av måneden to vi inn Royal Carribean Cruises og Aker ASA. Førstnevnte er hovedsakelig et spill på den amerikanske konsumenten i en sektor som har hatt problemer, men som samtidig opplever begrenset tilbudsvekst og økt etterspørsel. For Aker ASA sin del valgte vi å ta gevinst allerede mot slutten av måneden. Samtidig tok vi inn PGS og Subsea 7. Førstnevnte er et spill på videre prisoppgang i seismikkratene i 2013, mens Subsea 7 er et typisk sensyklisk oljeserviceselskap som for tiden opplever økt ordreinngang en trend vi forventer vil fortsette. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Vekst OSEFX Hittil i år 4,30 % 4,79 % 6,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd -0,38 % 4,63 % 5,34 % 19,54 % Siste fem år (p.a.) -0,73 % 2,66 % 4,00 % ,72 % -22,18 % 20,65 % -18,75 % ,47 % 22,27 % 2,00 % ,20 % 70,12 % ,50 % -57,42 % 0,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,99 % 180,34 % 5,57 % 128,51 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

13 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 180,34 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 75 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 4,30 % Siste 60 mnd: -0,73 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Dolphin Group 4,00 % Marine Harvest 7,18 % 25,34 % Energy Atea 4,35 % Aker Solutions 4,42 % Nordic Capital 6,76 % Partner IV Bakkafrost 4,56 % 19,51 % 12,71 % Financials Health Care 84,67 % 6,96 % 8,37 % Norway United States Novo-Nordisk 4,73 % Gjensidige 6,68 % 11,74 % 10,45 % Consumer Staples Information Technology Valeant Pharmaceuticals 4,85 % Norwegian Air Shuttle 6,30 % 16,63 % 3,62 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 25,1 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 28,2 % -0,37 9,3 % Beta 0, Korrelasjon 0,95 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14 14 Delphi Kombinasjon Januar endte med en oppgang på 2,9 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 2,4 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Januar begynte sterkt i det nordiske aksjemarkedet. En fortsatt bedring i ledende indikatorer og fravær av makrouro har resultert i fallende volatilitet, og dermed stigende aksjekurser og fallende kredittspreader. Aksjedelen i Delphi Kombinasjon utgjorde ved månedsskiftet rundt 40 prosent av porteføljen. Selv om vi ser gode muligheter for fortsatt oppgang på mellomlang sikt, synes vi markedet har gått fort og mye den siste tiden, uten at inntjeningsforventningene har steget tilsvarende. Vi avventer derfor noe med å øke aksjevektingen videre. På selskapsnivå var det relativt få endringer i januar. Vi tok inn Storebrand i porteføljen. Selskapet er lavt priset og har betydelig oppside dersom de lange statsrentene fortsetter å stige. Vi vektet oss samtidig noe ned i svenske Hexagon og solgte oss helt ut av finske Outotec, i tråd med vårt negative syn på industrisektoren. Månedens beste aksjer var SEB og Norwegian, som begge endte opp rundt 16 prosent. Vi kjøpte både SEB og Norwegian i desember. EMGS var månedens taper med en nedgang på 14 prosent. På rentesiden var det ingen endringer i fondet. Forvalter har andeler i fondet. NB: Fra nyttår overtok Øyvind Fjell ansvaret for aksjedelen i fondet, mens Håkon H. Sætre overtok rentedelen. Fondet har vært forvaltet av Stig Tønder siden oppstarten i Du kan lese mer om forvalterendringen på Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Kombinasjon VINX Nordic*/ST4X Hittil i år 2,90 % 2,45 % Siste tre mnd 3,85 % 4,69 % 6,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 6,96 % 2,72 % 9,06 % 2,76 % ,85 % 8,85 % ,16 % -5,10 % 4,00 % ,41 % 16,21 % ,27 % 15,35 % ,08 % -23,66 % 2,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,48 % 160,57 % 5,97 % 142,15 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

15 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 160,57 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 479 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning hittil i år: 2,90 % Siste 60 mnd: 2,72 % (annualisert) 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Storebrand 1,91 % Christian Hansen Holding 2,02 % Carlsberg 2,08 % SEB 3,22 % Marine Harvest 2,94 % 60,29 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter 72,72 % 14,16 % 7,42 % Norway Sweden Denmark Gjensidige 2,15 % Polarcus 2,30 % Svenska Celloulosa 2,91 % Royal Caribbean Cruises 2,50 % Petroleum Geo-Services 2,47 % 39,71 % Aksjer 0,51 % 5,19 % Finland Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 10,5 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,0 % -0, Relativ volatilitet 4,5 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 /2013 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: E-post: Org.nr.: en enhet i Storebrand Fondene AS I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene i rapporten reflekterer vårt syn per

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer