Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14

2 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning hittil i år 3,76 % 4,43 % 5,16 % 3,38 % 4,30 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 2,90 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 3 Økt risikovilje i markedet Januar ble en god måned i aksjemarkedene. Økt risikovilje og gode kvartalsrapporter har så langt vært som høyoktan drivstoff på børsene noe som også reflekteres i stigende råvarepriser. Den økte risikoviljen i finansmarkedene ga samtidig utslag i valuta- og obligasjonsmarkedene, hvor Euroen styrket seg mot amerikanske dollar og statsobligasjonsrentene steg på bred front. Norden var blant de sterkeste regionene, og den danske børsen endte opp hele åtte prosent (målt i lokal valuta). Bedring i Europa Januar var en relativt udramatisk måned sett i forhold til den europeiske nyhetsstrømmen. Graver man i dataene som ble presentert, finnes det flere holdepunkter som indikerer en lysere fremtid for den europeiske økonomien. Siste tids usikker het rundt den tyske økonomien avtok betydelig da den ledende IFO-indikatoren steg mer enn ventet, og de tyske selskapene rapporterer om lysere utsikter fremover. I sum signaliserer dette at den tyske økonomien igjen viser mer styrke. Kriserammede europeiske banker fikk også muligheten til å betale tilbake en del av overskuddskapitalen til den europeiske sentralbanken i januar, som nedbetaling på nødlån de fikk mot slutten av Sammen med rekordetterspørsel etter spanske statsobligasjoner, gir dette troen på at den europeiske finanssektoren er på vei tilbake. Steg for steg i USA Etter å ha styrt unna finansstupet ved inngangen til året, diskuteres gjeldstaket i USA nå for fullt. Gjeldstaket har blitt hevet ved en rekke anledninger siden finans krisen slo til i 2008, og det forventes at man nok en gang skal komme til enighet. Som seg hør og bør skal Republikanerne diskutere ulike mottiltak en stund fremover, så enigheten kommer trolig først i aller siste liten. Den amerikanske økonomien svekket seg i fjerde kvartal i fjor som følge av uventet lagernedbygging, samt lavere forsvarsinvesteringer. Likevel ser vi stadig flere indikatorer som peker i riktig retning for verdens største økonomi, samtidig som forbedringstakten ser ut til å øke. Fortsatt positivt børsklima Pilene i den globale økonomien peker også i riktig retning, blant annet gjennom videre gjeninnhentning i Kina. Børsene har gått mye på forventninger om bedre tider, og prisingen av selskapene har økt. Kan så aksjemarkedene fortsette videre opp i 2013? Ja, operasjonell «gearing» i selskapenes inntjening fungerer begge veier. Lavere salg kan resultere i tosifret nedgang i inntjeningen, men det motsatte er også sant. En økning på topplinjen gir takket være «gearingen» betydelig bedre marginer, spesielt for de mer sykliske selskapene på børsene. Dagens forventninger til selskapenes topplinjer er lave, men mye taler for at forretningsklimaet verden over er i bedring. Kommer topplinjen tilbake, kan børsene fortsatt stige mye, og det er fortsatt et visst rom for ytterligere multippelekspansjon. Når vi også legger til at mange selskaper har balanser som svømmer over av kapital, burde forholdene ligge til rette for et fortsatt positivt børsklima. «Action is the foundational key to all success» Pablo Picasso Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen

4 4 Delphi Global Januar endte med en oppgang på 3,8 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 3,4 prosent startet bra for de globale aksjemarkedene. Utsettelse på deler av «Fiscal cliff» problematikken i USA, kombinert med grei makro og i sum greie selskapsresultater, har fått investorene til å flytte mer penger inn i aksjemarkedene igjen. Regionmessig var Asia, Skandinavia og Nord-Amerika blant markedene som steg mest, mens Latin-Amerika og Øst-Europa var blant de som steg minst. Bransjemessig var det farmasi og finans som gjorde det best på global basis. Det samme bildet gjorde seg gjeldende i Delphi Global, hvor også energi og konsum var sterke bransjer. Blant de sterkeste enkeltaksjene i porteføljen og hvor flere leverte gode tall for fjerde kvartal finner vi nederlandske Philips Electronics, det amerikanske gjødselselskapet CF industries, det danske farmasiselskapet Novo Nordisk, det amerikanske farmasiselskapet Valeant, den engelske teknologibedriften ARM og det globale finanskonsernet HSBC. På den svake siden finner vi det franske byggevareselskapet Lafarge og mobiltelefonselskapet China Mobile. Vi tok inn den sveitsiske banken Credit Suisse i porteføljen i januar, og fortsatte dermed vår forsiktige oppvekting i sektoren. Vi kjøpte oss også inn det sveitsiske sement- og bygningsmaterialselskapet Holcim, samtidig som vi reduserte eksponeringen noe i den franske konkurrenten Lafarge. Den franske supermarkedkjeden Carrefour var også en nykommer i porteføljen i januar. Carrefour kan igjen vise til positiv utvikling i resultater og aksjekurs. Siste nykommer var den sveitsiske farmasigiganten Roche. I begynnelsen av januar solgte vi ut siste rest av Apple, som vi har redusert vektingen i over en lengre periode. Andre mindre poster som ble solgt helt ut var Teva Pharmaceutical, Yum Brands, Kia Motor, Coca-Cola og AT&T. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Global MSCI World NTR Hittil i år 3,76 % 3,38 % 4,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 5,76 % 7,03 % 3,98 % 8,32 % Siste fem år (p.a.) 1,41 % 1,53 % 3,00 % ,09 % -11,45 % 8,01 % -3,01 % ,29 % 12,45 % 2,00 % ,14 % -32,70 % 7,24 % -23,55 % Siden start (p.a.) 4,55 % 1,47 % 1,00 % Siden start (akk.) 34,50 % 10,20 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 34,50 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 3,76 % Siste 60 mnd: 1,41 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling HSBC Holdings 2,11 % Volkswagen 2,35 % 20,93 % Consumer discretionary Bank of America 2,18 % Home Depot 2,19 % Royal Caribbean Cruises 2,20 % Adidas 2,22 % Citigroup 2,25 % Eastman Chemical Company 2,34 % Philips Electronics 2,32 % Svenska Celloulosa 2,31 % 18,46 % 15,84 % Financials Health Care 13,70 % Materials 9,18 % Industrials 5,51 % Energy 9,94 % 6,44 % Cash 45,19 % 9,84 % 8,75 % 6,07 % 5,50 % 24,65 % United States Germany Switzerland Netherlands United Kingdom Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Standardavvik fond 15,2 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 13,0 % -0, Relativ volatilitet Beta 8,1 % 0,99 Korrelasjon 0,85 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 Delphi Europe Januar endte med en oppgang på 4,4 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,1 prosent. Januar ble en god start på børsåret for europeiske aksjer, og vi kunne notere oss en oppgang på hele 2,7 prosent for den brede Stoxx 600 indeksen (målt i Euro). Med det fortsatte den økende optimismen som satte sitt preg på aksjemarkedet mot slutten av fjoråret inn i det nye året. Vi så imidlertid at begynnelsen av rapporteringssesongen skapte noen bølger, og vi må forberede oss på at stigningstakten i oppgangen vil avta noe fremover. I porteføljen gjorde vi en rekke endringer også denne måneden, blant annet ved å ta gevinst på noen av aksjene som kan vise til den sterkeste oppgangen. På kjøpssiden tok vi inn den sveitsiske sementprodusenten Holcim. Sementproduksjonen har en syklisk natur, og vi ser med optimisme på utviklingen i bransjen de kommende årene. Holcim er unik i den forstand at selskapet har mer enn 50 prosent av sin omsetning i fremvoksende markeder. Likevel var ikke det hovedgrunnen til at vi tok vår posisjon. Hovedgrunnen til vårt kjøp tilskrives at selskapet fikk inn ny ledelse i fjor etter å ha måttet tåle store tap. Den nye ledelsen satte i verk store effektiviserings- og kostnadstiltak, som alene vil bety en betydelig inntjeningsvekst de neste tre årene. Et eventuelt markedsoppsving vil i så måte komme i tillegg. Holcim er et godt eksempel på typen selskaper vi ønsker eksponering mot i tiden fremover. Generelt kan vi si at vi søker etter selskaper som reorganiserer og strømlinjeformer sine virksomheter. Slike selskaper vil kunne øke sin inntjening fremover selv uten vesentlige forbedringer i de underliggende økonomiene. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Europa MSCI Europe NTR 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 4,43 % 7,50 % 9,01 % 2,96 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 4,14 % 75,17 % 4,12 % 7,06 % 12,55 % -0,97 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 1,22 % 18,33 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 75,17 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 4,43 % Siste 60 mnd: 2,96 % (annualisert) Espen K. Furnes Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Philips Electronics 3,30 % Royal Caribbean Cruises 4,23 % 22,79 % Financials 30,88 % United Kingdom Wolseley 3,32 % HSBC Holdings 4,04 % 20,47 % Consumer Discretionary 18,93 % 8,29 % Germany France Volkswagen 3,33 % Kredietbank 3,45 % Arm Holdings 3,66 % Royal Bank of Scotland 3,65 % 14,72 % 13,55 % 11,43 % Industrials Materials Consumer Staples 8,21 % 6,93 % 6,82 % 19,94 % Switzerland Spain Netherlands Aegon 3,52 % Swedbank 3,53 % 5,82 % 8,16 % 3,06 % Information Technology Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 16,9 % 15,9 % 0,48 Relativ volatilitet 8,1 % 100 Beta 0,94 Korrelasjon 0,88 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 Delphi Nordic Januar endte med en oppgang på 5,2 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,9 prosent. Børsene stormet ut av startblokkene i januar og ga seg ikke før de var solid i pluss. 16 dager med oppgang mot seks dager med nedgang, sier det meste om sentimentet. Det var relativt store forskjeller mellom sektorene i januar. Finans var den sterkeste sektoren med en oppgang på over 11 prosent, spesielt drevet av de svenske storbankene. Vi vektet oss noe opp i finans gjennom måneden, slik at dette nå er fondets største sektor med nærmere 22 prosent av totalporteføljen. Høye utbytter og noe lavere estimatrisiko enn resten av børsen tjener til sektorens fordel. På lengre sikt er det fortsatt oppside dersom rentene bunner ut rundt dagens nivåer. Blant de største sektorene var industrisektoren svakest med en oppgang på drøye tre prosent. Vi har fortsatt industri som vår største undervekt, og synes at forventningene her ser høye ut for 2013 og etter hvert også for For øvrig var det en tydelig trend gjennom måneden at sykliske sektorer utviklet seg sterkere enn de mer defensive, i tråd med økende risikovilje. På selskapssiden var det denne gangen vår posisjon i Northland Resources som bidro mest, dessverre med negativt fortegn. Selskapet varslet en kraftig kostnadsoverskridelse kun få dager etter at de hadde guidet på at budsjettene holdt, og dermed ser det vanskelig ut for dagens aksjonærer. Vi solgte oss ut da nyheten ble kjent, etter å ha hatt rundt 1,1 prosent vekt i porteføljen. Også EMGS hadde en rufsete måned i påvente av nye kontrakter. Ellers kjøpte vi oss inn i svenske Nobia i januar, noe som ble et lykkelig valg. Aksjen steg 20 prosent etter å ha varslet om sterkere inntjening enn forventet for fjerde kvartal Kjøkkenprodusenten har vært gjennom et isbad, men etter kraftige restruktureringer ser selskapet nå mer robust ut enn noensinne. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 5,16 % 5,92 % 10,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 5,15 % 15,89 % 10,26 % 17,22 % Siste fem år (p.a.) 2,35 % 2,94 % 8,00 % ,89 % 15,38 % ,02 % -15,90 % 6,00 % ,18 % 49,46 % 28,40 % 26,82 % 4,00 % 2008 Siden start (p.a.) -44,96 % 11,45 % -39,51 % 8,10 % Siden start (akk.) 965,87 % 447,82 % 2,00 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 965,87 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 758 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 5,16 % Siste 60 mnd: 2,35 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 3,50 % Electrolux 3,50 % Polarcus 3,79 % Nordea Bank 4,38 % Sampo Leonia 4,87 % Novo-Nordisk 7,05 % Svenska Celloulosa 6,49 % Carlsberg 5,56 % 21,88 % 20,49 % 11,74 % 10,66 % 10,24 % Financials Health Care Consumer Discretionary Materials Energy 37,37 % 31,78 % 16,42 % 9,94 % 4,49 % Sweden Norway Denmark Finland 7,64 % Consumer Staples Algeta 5,16 % Dolphin Group 5,33 % 12,88 % 4,47 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 23,4 % 20,9 % -0, Relativ volatilitet 9,4 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-94 Mar-96 Mar-98 Mar-00 Mar-02 Mar-04 Mar-06 Mar-08 Mar-10 Sep-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 Delphi Norge Januar endte med en oppgang på 3,4 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,8 prosent. Årets første børsdag startet med en oppgang på mellom to og fire prosent på verdens børser, drevet av at problematikken rundt gjeldstaket i USA ble utsatt. Den gode stemningen vedvarte gjennom måneden. De positive signalene fra USA, sammen med stadig mindre bekymring rundt et krisesenario i Europa, gjør investorer verden over stadig mer interessert i aksjer. Delphi Norge klarte ikke å henge med markedet gjennom måneden. Hovedårsaken var en mindre post i Northland Resources, som i slutten av måneden meldte om enorme kostnadsoverskridelser og kapitalbehov stikk i strid med tidligere signaler fra ledelsen. Vi solgte aksjene samme dag som meldingen kom, men måtte likevel tåle at selskapet bidro med 0,5 prosentpoeng av mindreavkastningen i fondet for måneden sett under ett. Videre hadde EMGS, Schibsted og Bionor Pharma en svak måned. Også sterk utvikling i en del indekstunge aksjer bidro negativt til relativavkastningen i januar. På den positive siden så vi at North Energy, som var blant taperne i desember, kom sterkt tilbake med en oppgang på 44 prosent i januar uten at det forelå spesielle nyheter rundt selskaper. Også TGS Nopec, Norwegian Air Shuttle og Marine Harvest gjorde det godt. Mot slutten av måneden tok vi noe gevinst i Aker Solutions og DNB, sistnevnte etter økt fokus på negative implikasjoner av nye reservekapitalkrav. I tillegg vektet vi oss videre opp i lakseoppdretteren Bakkafrost. Generelt ser tilbudsbalansen svært lovende ut for laks de neste par årene. Utover dette gjorde vi kun gjort mindre justeringer i porteføljen, blant annet tok vi opp kontantandelen noe i påvente av nye gode muligheter. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Norge OSEFX Hittil i år 3,38 % 4,79 % 12,00 % Siste tre mnd 0,15 % 5,34 % Siste 12 mnd 12,29 % 19,54 % 10,00 % Siste fem år (p.a.) ,69 % 15,83 % 2,66 % 20,65 % 8,00 % ,86 % 23,55 % -18,75 % 22,27 % 6,00 % ,27 % -53,92 % 70,12 % -57,42 % 4,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 12,95 % 861,00 % 9,04 % 399,21 % 2,00 % 0,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 861,00 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 888 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 3,38 % Siste 60 mnd: 2,69 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Royal Caribbean Cruises 4,00 % Algeta 4,05 % Polarcus 5,36 % 36,94 % Energy Yara International 4,10 % Marine Harvest 4,50 % SeaDrill 4,63 % Subsea 7 5,36 % Petroleum 5,35 % Geo-Services 13,44 % 9,60 % 7,92 % 7,70 % Financials Consumer Staples Information Technology Consumer Discretionary 100 % Norway DnB 4,73 % Gjensidige 4,89 % 14,82 % 9,58 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 26,4 % 28,2 % 0, Relativ volatilitet 6,5 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 Delphi Vekst Januar endte med en oppgang på 4,3 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,8 prosent. Børsåret startet godt i så vel Norge som resten av verden. Markedsaktørene anser risikoen i Europa som mindre, og tror samtidig på en løsning rundt budsjettforhandlingene i USA. Dette har ført til stigende risikoappetitt, og det meldes blant annet om rekordtegninger i amerikanske aksjefond. Blant de viktigste bidragsyterne til avkastningen i fondet finner vi også denne måneden Norwegian Air Shuttle. Aksjen er inne i en god periode, med en solid trend i bunn og påfølgende oppgraderinger fra meglerstanden i takt med at aksjen har nådd nye høyder. Også de internasjonale selskapene i porteføljen gjorde det godt gjennom måneden. Både Valiant Pharmaceuticals og Novo Nordisk steg mer enn ti prosent. Begge selskapene opererer innenfor farmasi. På den negative siden var det særlig EMGS og Bionor Pharma som skuffet, begge med en nedgang på over ti prosent. I starten av måneden to vi inn Royal Carribean Cruises og Aker ASA. Førstnevnte er hovedsakelig et spill på den amerikanske konsumenten i en sektor som har hatt problemer, men som samtidig opplever begrenset tilbudsvekst og økt etterspørsel. For Aker ASA sin del valgte vi å ta gevinst allerede mot slutten av måneden. Samtidig tok vi inn PGS og Subsea 7. Førstnevnte er et spill på videre prisoppgang i seismikkratene i 2013, mens Subsea 7 er et typisk sensyklisk oljeserviceselskap som for tiden opplever økt ordreinngang en trend vi forventer vil fortsette. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Vekst OSEFX Hittil i år 4,30 % 4,79 % 6,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd -0,38 % 4,63 % 5,34 % 19,54 % Siste fem år (p.a.) -0,73 % 2,66 % 4,00 % ,72 % -22,18 % 20,65 % -18,75 % ,47 % 22,27 % 2,00 % ,20 % 70,12 % ,50 % -57,42 % 0,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,99 % 180,34 % 5,57 % 128,51 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

13 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 180,34 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 75 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning hittil i år: 4,30 % Siste 60 mnd: -0,73 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Dolphin Group 4,00 % Marine Harvest 7,18 % 25,34 % Energy Atea 4,35 % Aker Solutions 4,42 % Nordic Capital 6,76 % Partner IV Bakkafrost 4,56 % 19,51 % 12,71 % Financials Health Care 84,67 % 6,96 % 8,37 % Norway United States Novo-Nordisk 4,73 % Gjensidige 6,68 % 11,74 % 10,45 % Consumer Staples Information Technology Valeant Pharmaceuticals 4,85 % Norwegian Air Shuttle 6,30 % 16,63 % 3,62 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 25,1 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 28,2 % -0,37 9,3 % Beta 0, Korrelasjon 0,95 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14 14 Delphi Kombinasjon Januar endte med en oppgang på 2,9 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 2,4 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Januar begynte sterkt i det nordiske aksjemarkedet. En fortsatt bedring i ledende indikatorer og fravær av makrouro har resultert i fallende volatilitet, og dermed stigende aksjekurser og fallende kredittspreader. Aksjedelen i Delphi Kombinasjon utgjorde ved månedsskiftet rundt 40 prosent av porteføljen. Selv om vi ser gode muligheter for fortsatt oppgang på mellomlang sikt, synes vi markedet har gått fort og mye den siste tiden, uten at inntjeningsforventningene har steget tilsvarende. Vi avventer derfor noe med å øke aksjevektingen videre. På selskapsnivå var det relativt få endringer i januar. Vi tok inn Storebrand i porteføljen. Selskapet er lavt priset og har betydelig oppside dersom de lange statsrentene fortsetter å stige. Vi vektet oss samtidig noe ned i svenske Hexagon og solgte oss helt ut av finske Outotec, i tråd med vårt negative syn på industrisektoren. Månedens beste aksjer var SEB og Norwegian, som begge endte opp rundt 16 prosent. Vi kjøpte både SEB og Norwegian i desember. EMGS var månedens taper med en nedgang på 14 prosent. På rentesiden var det ingen endringer i fondet. Forvalter har andeler i fondet. NB: Fra nyttår overtok Øyvind Fjell ansvaret for aksjedelen i fondet, mens Håkon H. Sætre overtok rentedelen. Fondet har vært forvaltet av Stig Tønder siden oppstarten i Du kan lese mer om forvalterendringen på Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Kombinasjon VINX Nordic*/ST4X Hittil i år 2,90 % 2,45 % Siste tre mnd 3,85 % 4,69 % 6,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 6,96 % 2,72 % 9,06 % 2,76 % ,85 % 8,85 % ,16 % -5,10 % 4,00 % ,41 % 16,21 % ,27 % 15,35 % ,08 % -23,66 % 2,00 % Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,48 % 160,57 % 5,97 % 142,15 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

15 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 160,57 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 479 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning hittil i år: 2,90 % Siste 60 mnd: 2,72 % (annualisert) 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Storebrand 1,91 % Christian Hansen Holding 2,02 % Carlsberg 2,08 % SEB 3,22 % Marine Harvest 2,94 % 60,29 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter 72,72 % 14,16 % 7,42 % Norway Sweden Denmark Gjensidige 2,15 % Polarcus 2,30 % Svenska Celloulosa 2,91 % Royal Caribbean Cruises 2,50 % Petroleum Geo-Services 2,47 % 39,71 % Aksjer 0,51 % 5,19 % Finland Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 10,5 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,0 % -0, Relativ volatilitet 4,5 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 /2013 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: E-post: Org.nr.: en enhet i Storebrand Fondene AS I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene i rapporten reflekterer vårt syn per

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Mai 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer