De vant NM i aksjefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De vant NM i aksjefond"

Transkript

1 De vant i aksjefond Best i 2012: Dine Penger arrangerer for første gang i aksjefond selskaper. Beste forvaltermiljø er Danske Capital i Oslo. Av: Tone Iren Sørheim Vinneren: Danske Capital, som forvalter Danske Invest-fondene, vinner Dine Pengers i aksjefond. Se boks under for hvordan konkurransen er satt sammen. Danske Capital er en del av Danske Bank, som inntil 15. november i år gikk under navnet Fokus Bank i Norge. Seks av deres 130 porteføljeforvaltere og analytikere holder til i Oslo, resten i København. I tillegg kårer vi vinner i fire enkeltklasser: Norske aksjefond, Globale aksjefond, Nye markeder og Bransjefond. Dette ga suksess. Med en ganske overlegen seier hele 0,19 -poeng skilte til neste forvalter på listen ønsket Dine Penger å vite hva som ga suksess. Nøkkelen til de gode resultatene er en klar strategi med tilhørende plan og stabilitet i porteføljen, sier Hakon Persen Søderstrøm, leder av den norske aksjeforvaltningen i Danske Invest fondene. Han er klar på at det stilles krav om resultater. Er du aktiv aksjefondforvalter må du prestere. Vi er langsiktige og gjennomfører få endringer i porteføljen, noe som reduserer transaksjonskostnadene i fondene. Transaksjonskostnadenes betydning for avkastningen mener jeg er undervurdert. Og den største bidragsyteren til vår suksess i år er Norwegian, som er representert med tre prosent i våre porteføljer, sier Søderstrøm. Han legger til at det er en målsetning at risikoen i deres brede norske aksjefond ikke skal være høyere enn risikoen på Oslo Børs. Spre investeringene. Som dette viser er det ingen automatikk at det beste globale aksjefondet og det beste norske fondet finnes hos samme fondleverandør. Velg og vrak deg frem til de beste aksjefondene. Aktive aksjefond nådde ikke opp i Det var kun tre av de 20 deltakende fondsselskapene som fikk høyere avkastning enn sine respektive indekser. Du betaler dyrt for slapp avkastning, og porteføljeforvaltere mislykkes i aktiv aksjeforvaltning. Ulik vekting. Børsåret 2012 har vært Porteføljeforvalterne i Danske Invest- fondene gikk av med tittelen: Norges beste forvaltermiljø Du må velge fond som leverer resultater, sier porteføljeforvalterne. Fra venstre: Lars Erik Moen, Oscar D. Andersen, Håkon Persen Søderstrøm og Morten Rasten. Foto: Sjur Jansen turbulent med store svinginger. Porteføljeforvaltere argumenterer gjerne i slike tider med at de aktive aksjefonde- Slik er konkurransen i aksjefond 21 fondsselskaper: Alle aksjefondforvaltere som er klassifisert som norske forvaltere av Verdipapirfondenes forening, pluss de som har et forvaltermiljø i Norge, er med i Dine Pengers Aksjefond-. : Fondene rangeres etter Dine Pengers, som måler fondets nettoavkastning mot sammenlignbar indeks og justerer også for den risiko fondet har tatt i forhold til sammenlignbar indeks. Jo høyere DP- indeks desto bedre avkastning har aksjefondet prestert i forhold til risiko, og sammenlignet med indeks. Periode: Det er kun resultatene for perioden 1. desember 2011 til 1. desember 2012 som gjelder. Innskudd: Aksjefondene som deltar har minsteinnskudd som er på norske kroner og lavere. Vinneren av beste forvaltermiljø har levert høyest gjennomsnittlig for alle sine samtlige fond det siste året. 22 Dine Penger nr

2 ne er skjevt vektet, ved overinvesteringer i små selskaper og underinvesteringer i store selskaper, sammenlignet mot børsindeksene. Det mener de at normalt gir lavere avkastning i svake tider, og høyere avkastning enn indeksen i gode tider. Personkunder har noe å lære av bedriftskunder. Ta mer aktive valg. Porteføljeforvalterne i Danske Investfondene Slik velger du aksjefond Vinner: Vi kårer en hovedvinner Årets forvaltermiljø der totalresultatene i alle aksjefondsklasser slås sammen. Ulike DP- indekser. DP- indeksen som er grunnlaget for vinneren av denne konkurransen må ikke forveksles med den DP- indeksen du finner i fondslisten på de de gule sidene i Dine Penger. DP- indeksen som presenteres på de gule sidene har opptil fem års historikk å vise til. Desto lenger historikk et aksjefond kan vise til, jo mer robust er DP- indeksen som presenteres. Aksjefond som har hatt kortere levetid enn fem år, har en egen blå prikk foran fondsnavnet. Se resultater neste side n r Di n e Pe n g e r 23

3 Tall over 1 i en er bra! Her er forvalterne i Norge rangert Vi har slått sammen alle fondene som hver forvalter tilbyr, og så har vi målt deres avkastning og risiko. Hvor flink en forvalter er, vises dermed i en. i aksjefond måler altså ikke enkeltfond, men hvor godt et helt forvaltermiljø er med alle fondene det tilbyr. Dette gjelder de aktive fondene forvalteren tilbyr, altså fond der man forsøker å slå indeksen som man måler seg mot. Danske Invest Handelsbanken Odin Terra Alfred Berg Atlas Swedbank SEB Fondsforvaltning DNB Storebrand Holberg KLP Skagen Pareto Nordic Delphi Fondsfinans Landkreditt FRAM 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 Tall over 1 er bra i en. Det er bare tre fondsmiljøer som har DP-tall over 1, og Danske Capital skiller seg ut som en soleklar vinner. Hvordan kan det ha seg at bare tre fond er bedre enn gjennomsnittet? Svaret er at tabellen viser kun aktive fond. I tillegg fins det også mange passive fond som er med i indeksen. en er utregnet av førsteamanuensis Atle Øglend ved Universitet i Stavanger for Dine Penger. en er utviklet av Harald Haukås/ Universitetet i Stavanger og Dine Penger. Søylene i figuren viser den totale en for hvert fondsselskap. Vi har altså lagt sammen alle fondene som fondsselskapet tilbyr og beregnet samlet sett. Alle fondsselskapene DPindeks Antall fond 1 Danske Capital 1, Handelsbanken 1, Odin 1, Terra 0, Alfred Berg 0, , , Atlas 0, Swedbank 0, SEB 0, PLUSS 0, DNB 0, Storebrand 0, Holberg 0, KLP 0, Skagen 0, Delphi 0, Fondsfinans 0, Landkreditt 0, FRAM 0,50 1 Aksjefond tatt i fartskontroll Slik er DPindeksen bygget opp Ulike aksjefond satser i ulike markeder. For å vite om forvalterne av fondet har vært flinke, altså om fondet har gitt god avkastning, må man sammenligne fondet med hva som er vanlig avkastning i det markedet. Gjennomsnittet av alle fondene i et marked, vises i det som kalles en indeks. Så måles fondet mot indeksen og man finner ut om fondet har prestert over eller under indeksen, altså over eller under gjennomsnittet. Indeksen kalles gjerne referanseindeks, det er den indeksen fondet forsøker å slå. Referanse ikke nok. Selv om et fond slår sin referanseindeks, betyr ikke det automatisk at du burde ha satt alle sparepengene i det fondet. For det kan være at det var høyere avkastning i et annet marked. Derfor viser vi ulike markeder: Norge, globalt, bransje og nye. Grisekjøring. Men er det nok å slå indeksen når det gjelder avkastning? Nei. Tenk deg at du kan sitte på i bilen frem til hytta med enten Henrik eller reidun. Henrik kjører som et svin, han tar fæle sjanser og kommer først frem. reidun kjører stødig og effektivt og tar ikke pauser. Det er helt klart at Henrik fikk størst avkastning for innsatsen, han kom først frem. Men ville du ha sittet på en gang til? Det er tross alt stor risiko for at dere kjører rett i grøften neste gang. Da er det bedre å sitte på reidun, på lengre sikt vil det gi bedre avkastning. Slik er det også med aksjefond, det er ikke bare avkastningen som teller, man må også sjekke hvilken risiko fondet tar. Hvordan sjekke risiko? Hvordan kan man finne ut hvilken risiko et fond har tatt? Vel, det er litt innviklet. Men man sjekker hvor mye fondet svinger i utakt med referanseindeksen som fondet måles mot. Er det store utslag, ligner det på vinglete fyllekjøring og det tyder på at fondet tar store sjanser når det velger hvilke bedrifter det setter pengene i. I tillegg kan man måle hvor ofte fondet befinner seg under indeksen og hvor ofte det befinner seg over. Det er mye bedre å være over indeksen enn under! Derfor bør svingene over telle mer enn svingene under når man skal vurdere fondet. Og det er nettopp slik vi lager en. Den viser hvor bra fondet er i forhold til sin referanseindeks, vi har tatt hensyn til både avkastning og risiko. 24 Dine Penger Nr

4 Beste norske aksjefondsforvalter Danske Capital Det er godt å være dansk i Norge. Danske Capital leverte samlet best for sine norske aksjefond. Beste norske fondsselskap 1 Danske Capital 1,34 2 Alfred Berg 1,04 3 Fondsforvaltning 1,03 4 0,99 5 Atlas Norge 0,96 6 0,83 7 DNB 0,81 8 Storebrand 0,81 9 Terra 0,73 10 Fondsfinans 0,72 11 Delphi 0,71 12 Handelsbanken 0,71 13 KLP 0,70 14 Landkreditt 0,60 15 Odin 0,59 16 Holberg 0,45 Norges beste forvaltermiljø for aksjefond i 2012: Danske Capital ble ett av bare tre fondsmiljøer i Norge som klarte å slå indeksene de sammenlignes med, samlet sett. Fra venstre: Lars Erik Moen, Oscar D. Andersen, Håkon Persen Søderstrøm og Morten Rasten. Foto: Sjur Jansen S uveren førsteplass. Mellom beste og nest beste plassering skilte det hele 0,30 poeng på en. Danske Invest har tre fond i klassen norske aksjefond, og det var spesielt aksjefondet Danske Invest Norge Vekst som trakk opp den gjennomsnittlige en. Aksjefondet kunne vise til en imponerende på 1,79 for Dette fondet har du også funnet i oversikten over de beste fondene i samtlige utgaver av Dine Penger gjennom Danske Invests andre aksjefond gjorde det også bedre enn referanseindeksen. ene endte på 1,10 for Danske Invest Norge I og 1,13 for Danske Invest Norge II. Kapret andreplass. Mellom andre- og tredjeplass skilte det usle 0,01 poeng på en. Alfred Berg vant i innspurten mot Fondsforvaltning (Pluss-fondene). Alfred Berg Fondsforvaltning stilte i klassen med fire aksjefond mot Fondsforvaltnings to aksjefond. KLP. Har du kundeforhold hos KLP, bør du sørge for å holde deg til deres indeksfond. De har lave kostnader og god avkastning. Verre er det for deres aktive norske aksjefond, som holder seg til nedre halvdel av resultatlisten. Gjennomsnittlig for deres to aktive aksjefond i er 0,70. Bare Landkreditt, Holberg og Odin presterte svakere i Med så lave er som disse forvalterne har prestert til, levner det liten tvil om at porteføljeforvalterne har sovet i timen. Dette er langt under hva du bør godta av presentasjoner, og her må de arbeide svært godt det neste året og langt bedre enn sine referanseindekser skal de snu trenden. n r Di n e Pe n g e r 25

5 Globalt: Bo Knudsen, Bengt Seger og Lars Wincentsen utgjør forvalterteamet til WorldWide. Avkastningen i 2012 er kommet gjennom aksjevalg som er knyttet til våre langsiktige investeringstema som digital livsstil, den asiatiske konsumenten og det amerikanske boligmarkedet. Fondets beste aksjer i 2012 har vært innen teknologi med både Samsung og Apple, mens aksjer som den indiske banken HDFC og den spanske klesprodusenten Inditex har også gitt gode bidrag til avkastningen, sier porteføljeforvalterne i aksjefondet World Wide. Beste globale aksjefondsforvalter Den tøffeste klassen i ble «Beste fondsforvalter i globale markeder». Felles for vinner og taper er at de stilte kun med ett aksjefond. E tt aksjefond var nok. presterte best i klassen for beste forvaltermiljø i Globale markeder. Den globale satsingen i er spisset mot ett fond, Worldwide, som fikk en på 1,33. Aksjefondet har 838 av selskapets totalt norske personkunder. Høye forvaltningskostnader og gebyrer trekker ned på terningkastet til aksjefondet i den ordinære fondsrangeringen i Dine Penger DP-terningen. Denne tar ekstra hensyn til kostnader i forhold til en som er brukt her (se forklaring et annet sted i bladet). Selv om forvaltermiljøet til sitter i Stockholm, er selskapet som ett norsk fondsselskap å regne etter Verdipapirfondenes forening, og selskapet faller dermed innenfor reglene for deltakelse i Dine Pengers. Gode andre- og tredjeplasser. Rett bak førsteplassen sikret forvalterne i 26 Di n e Pe n g e r n r Terra og SEB seg gode andre- og tredjeplasser. Terra hadde to aksjefond i klassen, henholdsvis Terra Global og Warren Wicklund World. SEB stilte med aksjefondet SEB Globalfond. Store variasjoner. Mellom beste og dårligste forvaltermiljø i globale markeder skiller det hele 0,86 poeng på en. Både Alfred Berg, Delphi, DNB,, Skagen og Storebrand presterer under middels i globale markeder siste år. Det kan være starten på en alarmerende trend. Ettersom forvaltningskostnader er høyere i aktive aksjefond enn i indeksfond, må du velge aksjefond som har en høyere indeks enn 1. En på rundt 0,8 holder ikke mål. For enten bruker ikke disse selskapene nok ressurser på å forvalte sine aktive globalfond, eller så har de bare bommet grovt. Begge deler er et tegn på at du bør velge andre forvaltere. Beste globale aksjefond 1 1,36 2 Terra 1,31 3 SEB 1,22 4 Holberg 0,97 5 Swedbank 0,96 6 Handelsbanken 0,91 7 Landkreditt 0,89 8 Odin 0,88 9 0,80 10 DNB 0,78 11 Storebrand 0,77 12 SKAGEN 0,71 13 Delphi 0,70 14 Fondsforvaltning 0,61 15 Alfred Berg 0,58 16 FRAM 0,50

6 Beste bransjefondsforvalter var eneste aksjefondsforvalter som presterte bedre enn referanseindeksen gjennom Firkløver. stilte med fire bransjefond i Dine Pengers, og med god avkastning for bransjefond innenfor klima gikk til topps. Deres bransjefond «Climate and Environment Equity Fund» leverte alene en på 1,84 i Det var best av alle i klassen bransjefond, men DNBs bransjefond «DNB Telecom» kom tett bak, med en på 1,80. Nær indeks. DNB og var nær å få likt resultat som referanseindeksen med sine bransjefond, men de nådde ikke helt opp. ene endte henholdsvis på 0,93 og 0,91 for disse forvalterne. Gjennomsnittlig for samtlige bransjefondsforvaltere ble på bare 0,80 prosent. En av forklaringene kan knyttes til en spesifikk aksje. Flere aksjefond hos DNB, Skagen og Storebrand hadde investeringer i farmasiselskapet Clavis Pharma. Midtveis i november 2012 ble testresultatene på en ny kreftmedisin negative. Aksjekursen raste med 90 prosent, og avkastningstallene til fondene suste dermed nedover. Ikke velg i blinde. kom best ut samlet sett, men forskjellene var store mellom deres bransjefond. Hadde du investert i klimafondet i desember i fjor, ville du til nå hatt en superavkastning, Beste bransjefond 1 1,14 2 DNB 0,96 3 0,93 4 Odin 0,88 5 Swedbank 0,81 6 SEB 0,79 7 Storebrand 0,68 8 Fondsfinans 0,67 9 Terra 0,41 Krydder: Lær bransjen godt å kjenne før du krydrer din aksjefondsportefølje med bransjefond. men hadde du satt sparepengene inn på bransjefond innenfor medisin, ville historien vært en helt annen. s bransjefond «Medica» oppnådde en på 0,67. Du må derfor kjenne bransjene godt før du går inn i slike fond. Beste aksjefondsforvalter i Nye markeder Danske Capital...og DNB havnet på en dårlig sisteplass. Og vinneren ble igjen: Danske Invest. I konkurransen stilte alle fondsselskapene med bare ett enkelt aksjefond, med unntak av DNB, som hadde to. «Danske Invest Global Emerging» har tronet høyt gjennom hele 2012 i oversikten over de beste regionfondene. Liten klasse. Det var kun syv forvaltermiljø som konkurrerte i klassen Nye markeder. Men få fond betyr likevel ikke små forskjeller. Hele 1,14 poeng i var forskjellen mellom vinneren og taperen. Det er imidlertid i denne klassen at de svakeste presentasjonene ble de minst dårlige. 0,05 poeng var forskjellen mellom den dårligste DP- indeksen i Nye markeder sammenlignet mot dårligste bransjefond. Og for de middelmådige forvalterne i Nye markeder var presentasjonene nesten skremmende like, to selskaper fikk lik, og det var bare 0,01 poeng opp til det tredje. Best innenfor nye markeder 1 Danske Capital 1,69 2 Odin 1,08 3 Handelsbanken 0,98 4 SEB 0,91 5 0,90 6 Skagen 0,90 7 DNB 0,55 Store forskjeller: s minste klasse, men fortsatt er forskjellen mellom beste og dårligste forvalter stor. nr Dine Penger 27

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen 2 Rapport nr 1-2012 Rapporten er skrevet av utreder Ebba Boye ved Manifest Analyse. Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer