«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012"

Transkript

1 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og HANEN

2 Forord På et møte i mai mellom Virke, HANEN og BookNorway ble status for den nasjonale bookingløsningen presentert. BookNorway ønsker tilgang til en større bredde av bookbare overnattingsbedrifter, aktiviteter og kulturopplevelser. HANENs medlemmer dekker mye av dette, og BookNorway inviterte til et nærmere samarbeid. Som grunnlag for dette ble det foreslått å gjennomføre en brukerundersøkelse. Innovasjon Norge stilte seg positiv til at Virke, på vegne av deres medlemsbedrift HANEN, søkte om deltakelse i Forstudiet i deres bedriftsnettverksordning for å få gjennomført den brukerundersøkelsen. Denne rapporten skal også oversendes Kulturdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet som innspill til Regjeringens Handlingsplan for Kultur og næring. Heyerdahl Refsum AS har hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen. Deres samarbeidspartner, datakonsulent Elise Aasen, har vært ansvarlig for analyseverktøyet og sammenstillingen av resultatene. Oslo, 20. august 2012 Virke HANEN Hilde C. Solheim Direktør Bernt Bucher Johannessen Daglig leder 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Bruk av IT og distribusjonskanaler Bedriftenes tilstedeværelse på Internett Salg på nett På egen hjemmeside Salg i eksterne bestillingskanaler Manuelt salg Hvilke manuelle produkter/tjenester er det interesse for å digitalisere Andre kommentarer Samarbeid med lokale destinasjons-selskaper Medlemskap, engasjement Bruk av databaser for innhold Deltakelse i felles aktiviteter Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Interesse for nettverk Medlemskap i nettverk/organisasjoner Interesse for deltakelse i «HANEN synlige bygdeperler»? Interesse for felles analyseverktøy Hvilke andre områder kan medlemmene samarbeide om? Mer om dem som har svart

4 1 Sammendrag Formål: Få mer kunnskap om HANENS medlemmer tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt samarbeid med lokale destinasjonsselskap, medlemskap i andre organisasjoner/nettverk og interesse for å delta i et felles nettverk i regi av HANEN for økt synlighet på nett og online booking. Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy i juni Med en svarprosent på 25 % (101 av 404 bedrifter) vurderes resultatene til å være representative for denne type undersøkelser. Resultater: Bedriftenes tilstedeværelse på Internett: Resultatene viser at svært mange, 92 %, har egen hjemmeside. 54 % har også Facebook-konto, men få har Twitter- og YouTubekontoer (hhv. 8 % og 4 %). 4 % har egen blogg, mens 5 % har egen app for mobil. Bruk av analyseverktøy (som Google Analytics) bekreftes av 31 %. Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting at omtrent alle har egen hjemmeside. Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Er svært lite utbredt, og gjelder primært overnatting for individuelle gjester (17 %). Annet nettsalg er lokalmat (4 %), servering og aktiviteter for individuelle gjester begge 3 %. Det manuelle salget: Skjer primært via e-post, skranke og telefon. Nærmere 2/3 (64 %) oppgir at registreringen av salget fortsatt skjer via «den gode gamle bestillingsboka». 27 % svarer at de er interessert i å digitalisere noe av de manuelle produktene/ tjenestene, og like mange svarer Vet ikke, mens hele 44 % svarer at de ikke er interessert. De største kategoriene her er Gardsbutikk/Matproduksjon (14 %), overnatting (12 %) og overnatting, servering og kulturopplevelser (7 %). De som er interessert i online løsninger ønsker dette for salg av overnatting til individuelle gjester (24 %), og for salg av lokalmat, (12 %), servering, (12 %) og aktiviteter for individuelle gjester, (13 %). Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper: De fleste (67 %) bekrefter at de er medlem. 14 opplyser at de har styreverv og 2 deltar i markedsråd, o.l. På spørsmål om selskapet benytter Tellus Destinator som database for innhold svarer 28 Ja, 3 svarer Nei, mens over halvparten svarer Vet ikke eller har ikke svart. Innlegging av innholdet om bedriftene i databasen gjøres i størst grad av destinasjonsselskapet (44 %), men det kan også skje i fellesskap av både av bedriften og selskapet (14 %). Over halvparten svarer at de har deltatt på felles aktiviteter, primært workshop/messer, brosjyrer, visningsturer, møter og kurs. På spørsmål om hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene gis en skår på 3,1 (skala 1-5). Dette er noe lavere enn i den tilsvarende museumsundersøkelsen hvor skåren var 3.6. Medlemskap i nettverk/organisasjoner: For de 9 gitte alternativene er flest med i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15). Ca. 20 andre nettverk oppgis, noe som bekrefter at det er mange lokale og regionale prosjekter og nettverk. Interessen for å delta i felles nettverk for å bli mer synlig og bookbare på nett: Må kunne sies å være avventende positiv; 16 (16 %) svarer ubetinget Ja, og hele 65 (65 %) svarer Kanskje, men trenger mer informasjon først, 9 % «Nei» og 12 % «Vet ikke» Hvilke andre områder kan medlemmene av HANEN samarbeide om? Her nevner mange av de 36 som svarte bl.a.; pakking, felles rundreiser, kurs i priskalkyler på opplevelser, erfaringsutveksling m.h.t. drift, markedsføring og salg, bookbare aktiviteter 3

5 2 Innledning 2.1 Formål Formålet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om HANENs medlemmer på følgende områder: Tilstedeværelse på Internett Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper Interessen for å delta i felles nettverk for å gjøre bedriftene bedre synlige og bookbare på nett, også i den nasjonale kanalen BookNorway Andre forslag til samarbeid mellom bedriftene i HANEN Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort åpent tilgjengelig for alle interesserte. De vil også bli brukt som innspill til den nye handlingsplanen for kultur og næring som Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet skal utarbeide i fellesskap. 2.2 Metode Ved utarbeidelse av spørreskjemaet ble det tatt utgangspunkt i en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført noen uker tidligere blant museumsmedlemmene i Virke og Norges museumsforbund. Skjemaet ble grundig gjennomgått med ledelsen i HANEN og testet av tre av medlemmene; Venabu Fjellhotell, Sygard Grytting og Kulturstua i Ro. Undersøkelsen ble sendt pr e-post til 404 av HANENs medlemmer med en lenke til det elektroniske skjemaet 11. juni 2012 med svarfrist innen 19. juni, og med en purring 17.juni. Det var mulig å svare på undersøkelsen frem til 25. juni. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 25 % 75 % Tabell 1 Med en svarprosent på 25 anses resultatene for å være representative for denne typen undersøkelser. Responsens må også vurderes i forhold til at undersøkelsen ble gjort i en travel tid, like før sommersesongen. 4

6 3 Bruk av IT og distribusjonskanaler 3.1 Bedriftenes tilstedeværelse på Internett Innledningsvis ble det det stilt et spørsmål med en rekke gitte svaralternativer for å få en oversikt over hvor og hvordan bedriftene er til stede på Internett. Bedriftens tilstedeværelse på Internett Egen hjemmeside % Bruker HANENs database for å legge inn eget innhold på hanen.no % På destinasjonsselskapets hjemmeside % Facebook-konto % Twitter-konto 8 8 % YouTube-konto 4 4 % Blogg 4 4 % Egen app for mobil 5 5 % Via andre portaler/hjemmesider % Tabell 2 Som det fremgår av tabellen over har de fleste (92 %) egen hjemmeside, og vel halvparten (53 %) Facebook-konto. Bruk av andre sosiale medier som Twitter, YouTube, Blogg samt egen app er lite utbredt. Vel halvparten legger inn eget innhold i HANENs database for distribusjon på hanen.no. Halvparten er tilgjengelig på nett via destinasjonsselskapets hjemmeside. Andre portaler: 30 av bedriftene svarte at de var til stede på andre portaler utover de gitte svaralternativene. Her fordelte svarene seg på et bredt utvalg av portaler. Andre sosiale medier; Flickr Booking.com B&BNorway (2), DNT.no Fjordline.no FjordPass Fjordstreif.no (2) Gule sider, Kvasir, 1881 Håndplukket Lokale og regionale portaler samt VisitNorway Luggumt.no (Oppdal) Matnorge.no (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Midtnorsknatur.no (Nasjonalparkområdene i Midt-Norge) Norsk kulturarv (3) Norske Turistservice (Nederlandsk turoperatør) Novasol OTA (online travel agents) som HRS, Expedia, Hotels.com, booking.com Regional matkultur Arcticpolare.no (Tromsø, utleie av utstyr, guider) Pilegrim.info (Pilegrimsleden) 5

7 Bruk av analyseverktøy for å registrere besøk på eget nettsted Samlet oppgir 31 (31 %) å ha eget verktøy for å kunne analysere sin nettsatsing, hvorav 12 av disse benytter Google Analytics som var det gitte svaralternativet, mens 7 svarte at de benytter StatCounter. Ytterligere 13 oppga ikke navn på leverandører/løsninger, men at de hadde statistikksystem. Andelen som har et statistikkverktøy må kunne sies å være lavt, tatt i betraktning at 92 % har en egen hjemmeside. 3.2 Salg på nett På egen hjemmeside Hvis Ja, hvilke produkter er det? Lokalmat 4 4 % Overnatting for individuelle gjester % Servering for individuelle gjester 3 3 % Aktiviteter for individuelle gjester 3 3 % Andre produkter. Hvilke? 2 2 % Ikke svart % Tabell 3 Det er totalt 22 av de 101 bedriftene som har produkter som selges på nett. På spørsmål om de hadde andre produkter enn de gitte svaralternativene svarte én bedrift at de selger værpinner og en annen salg av bøker, kalendre og DVD. At online salg er lite utbredt i bedriftene bekreftes også ved gjennomgangen av svarene på hvilken bookingløsning man har. De som svarte Ja på spørsmålet om de har produkter som selges online, ble så spurt om hvilken leverandør / bookingløsning de brukte. Her var svarene på de oppgitte alternativene: Tellus GuestMakerBooking (4) VisBook, (3) Protel (1) Andre svar var: Booking.com med lenke til egen side, ZenCart (netthandelsløsning), e-post, og via destinasjonsselskapet. 6

8 3.2.2 Salg i eksterne bestillingskanaler Selges deres produkter gjennom andre online bestillingskanaler? I så fall hvilke? Din Tur 0 0 % Norske Bygdeopplevelser 6 6 % Fjord Tours 2 2 % OTA (Online Travel Agent som Booking.com, Hotels.com osv.) 6 6 % Andre agenter/byråer m/online salg 8 8 % Via destinasjonsselskapet 9 9 % Matnorge.no 4 4 % Gardsmat.net 0 0 % Andre kanaler % Ikke svart % Tabell 4 Antall bedrifter som selges gjennom andre online kanaler er lavt, og ingen av de gitte alternativene er dominerende. Andre kanaler: (ikke alle er online kanaler) Angelreisen Booking.com (2) Buskerud Bonde- og Småbrukarlag Gårdsprodukter Inter Chalet Konferansegårdene.no Norgereiser Novasol (4) Pilegrimsleden VisitSunnhordland 3.3 Manuelt salg I hvilke kanaler foregår det manuelle salget? Brevpost 4 4 % Manuelt bestillingsskjema på egen hjemmeside % E-post % Telefaks 3 3 % Personlig ved ankomst % Telefon % Annet 6 6 % Ikke svart 4 4 % Tabell 5 Salg via e-post og telefon er mest utbredt med vel 80 % for begge kanaler. Nesten 60 % oppgir Personlig ved ankomst ( walk ins ), og 25 % via bestillingsskjema på egen hjemmeside. Telefaks og brevpost benyttes nå i liten grad. 7

9 Under alternativet «Annet» nevnes: Salgsbesøk hos kunden Felles salgskontor med andre aktivitetsleverandører Annonsering Leverer/sender til butikker og spisesteder Bestiller via personlig melding på Facebook hvor vi har kjøkkensjefer som venn Hvordan registreres det manuelle salget? I regneark på PC 8 8 % I bestillingsboka % Annen registreringsmåte % Ikke svart 4 4 % Tabell 6 Her viser svarene at «den gode, gamle boka» fortsatt er viktig og benyttes av vel 60 %. Under Annen registreringsmåte nevnes: I Bookingsystemet (8), hvorav VisBook (3) og TellusGuestMaker Booking (2) Via kassa/betalingsterminal for kort (6) Regnskapssystemet Mamut Innboksen i e-postsystemet FileMaker Hvilke manuelle produkter/tjenester er det interesse for å digitalisere På spørsmål om man ønsker å digitalisere noen av disse manuelle produktene/tjenestene viser svarene at nesten halvparten (44%) at de ikke ønsker dette. Ja 27 % Vet ikke 26 % Nei 44 % De 44 som ikke ønsker å digitalisere noen av de manuelle tjenestene fordelte seg på følgende kategorier: Antall Overnatting 12 Servering 3 Overnatting og servering 1 Overnatting, servering og kulturopplevelser 7 Matproduksjon / foredling for salg 8 Gardsbutikk / utsalg (egne og andre produkter, kiosk m.m.) 6 Campingplass - utleiehytter 1 Annet 7 Under «Annet» ble oppgitt aktiviteter (hest, fluefiske), konferansesenter og veteranjernbane. 8

10 Hvis dere ønsker å automatisere noe av dette salget for hvilke produkter / besøkende? Lokalmat % Overnatting individuelle gjester % Servering individuelle gjester % Aktiviteter individuelle gjester % Andre 5 5 % Ikke svart % Tabell 7 De fleste som ønsker å digitalisere salget oppgir Overnatting individuelle gjester (23%), men de andre gitte alternativene blir jevnt prioritert av %. Andre produkter/tjenester man ønsker å automatisere salget av: Piper og utstyr fra pipemakeriet Utleie av turutstyr Salg av fiskekort til laks, salg til grupper i buss som ønsker frokost/lunsj 3.4 Andre kommentarer Til slutt i denne delen av undersøkelsen var det lagt inn et åpent felt for andre kommentarer for denne delen av undersøkelsen; «Bruk av IT og distribusjonskanalene». 1. Prisen på online booking må stå i forhold til omsetninga 2. Er medlem i destinasjonsselskapet og de jobber med bookingsystem 3. Har nettbutikk i samarbeid med anna firma 4. Vi har p.t. de systemer vi trenger for å reg. salg 5. Hanen.no og hele Hanens kommunikasjonsplattform er håpløs. Man må gå flere skritt tilbake for så å bygge opp kvalitet tilpasset budsjett. Resultatet er en langt mindre ambisiøs nettløsning, men den vil fremstå som et kvalitetsprodukt. Slik er det ikke i dag. 6. Bruker WordPress kombinert med Seltop i Bergen som hjelper meg med tekniske løsninger som laksestatistikk, oppdatering av versjoner m.m. Er strålende fornøyd med fleksibiliteten og det enkle redigeringsverktøyet som jeg kan bruke. Dessuten gratis og betaler kun for webmasterhjelp. Fakturerer alt gjennom VisBook og sender faktura på e-post. Veldig lite kontantsalg. Ved behov for betalingsterminal benyttes izettle. 7. Vi ønsker at salg skal gå gjennom oss, det er vårt største fortrinn, at kjøkkensjefer kan bestille ost av akkurat den modningsgraden de vil ha. En del bruker også e-post for bestilling, eller eks chat på Facebook. 8. Viktig å få online på egen hjemmeside og direkte oppdatering fra eget bookingsystem. 9. Føler vi kan for lite og kan derfor være et lett "bytte" for selgere av denne typen tjenester, som tar en alt for høy provisjon for sine tjenester. 10. Behov for nye gjester er marginal. Min. 90 % er faste, norske gjester. 11. VisitNorway bookingløsning blir for dyr: Vi er et samarbeid med flere gårder. For å få med unik informasjon om hvert sted, må hvert sted ligge inne som en instans og betale lisens. 9

11 4 Samarbeid med lokale destinasjonsselskaper 4.1 Medlemskap, engasjement HANEN oppfordrer sine medlemmer til å delta i det lokale destinasjonsselskapet, og tabellen nedenfor viser i hvilken grad bedriftene er medlemmer: Er dere medlem av det lokale reiselivslaget / destinasjonsselskapet? Ja % Nei % Vet ikke 0 0 % Ikke svart 3 2 % Totalt % Tabell 8 Som det fremgår i tabellen er ca. 2/3 (66 %) medlemmer i den lokale reiselivsorganisasjonen. På spørsmål om hvor engasjerte de er i disse selskapene svarte 14 at de har styreverv og 2 er med i markedsråd. Andre kommentarer på dette spørsmålet er: Vi samarbeider aktivt med våre naboer via egen internettportal, men ikke med destinasjonsselskapet Selskapet er konkurs. Eget destinasjonsselskap er under etablering gjennom kommunen, Innovasjon Norge og Fyrtårnsgruppen (vi er delaktig) Sitter i markedsrådet til landsdelsselskapet Vårt område er ikke dekket av noe destinasjonsselskap. Det har vært noen møter om mulig samarbeid med nærmeste destinasjonsselskap. 10

12 4.2 Bruk av databaser for innhold Oppdatert og god informasjon er helt sentralt i reiselivet, og her kommer noen spørsmål angående bedriftenes kunnskap om og evt. bruk av destinasjonsselskapenes databaser. Benytter destinasjonsselskapet Tellus Destinator som innholdsdatabase? Antall % av 101 respondenter Ja % Nei % Vet ikke % Ikke svart % Totalt % Tabell 9 27 av de 101 oppgir at deres destinasjonsselskap benytter databaseløsningen til Tellus Destinator, 13 sier at det ikke gjør det, mens hele 45 % svarer Vet ikke. Av de som svarer Nei eller Vet ikke, bekrefter 2 at destinasjonsselskapet benytter en annen databaseløsning, (hvorav den ene oppgir CityBreak), mens 3 svarer at de ikke benytter en annen løsning. Hvem legger inn innholdet? Hvis destinasjonsselskapet har en database, hvem legger inn og oppdaterer informasjonen om dere? Vi har tilgang og gjør det selv 8 8 % Destinasjonsselskapet gjør det for oss % Både vi og destinasjonsselskapet % Ikke svart % Totalt % Tabell 10 Det er totalt 22 som har fått tilgang til databasen og legger inn innholdet, enten helt på egen hånd (8) eller i samarbeid med destinasjonsselskapet (14). Nesten halvparten (45) bekrefter at destinasjonsselskapet gjør hele jobben. Vel 1/3 har ikke svart på dette spørsmålet. 4.3 Deltakelse i felles aktiviteter På spørsmål om hvilke aktiviteter de deltar på oppgir de 28 som har svart: Workshop og messer Brosjyrer/kataloger Visningsturer Møter Kurs 11

13 4.4 Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Hvor fornøyd er dere med samarbeidet med destinasjonsselskapet i sin alminnelighet? (Skala 1-5) Antall % av 101 respondenter Mindre fornøyd (1) 6 6 % Sånn passe (2) % Middels (3) % Godt (4) % Svært godt fornøyd (5) 4 3 % Vet ikke 9 9 % Ikke svart % Totalt % Tabell 11 På en skala fra 1-5 får vi her en gjennomsnittsskår på 3,1 for hvor fornøyd man er med samarbeidet. Dette er lavere enn i Museumsundersøkelsen hvor resultatet var 3,6. På de neste sidene følger kommentarene til spørsmålet om hva man er spesielt godt fornøyd med og hvilke forbedringsområder man ser i samarbeidet. 12

14 Hva er dere spesielt godt fornøyde med? 1. Daglig leder 2. Felles brosjyre med andre utleigere 3. Synbar på VisitNorway. Henvising av gjester via turistinformasjonen. 4. Nærhet 5. Lederen har oss i tankene og følger oss opp. Han har imidlertid mange oppgaver og det begrenser seg derfor selv 6. Markedsføring 7. Lokal kunnskap, informasjon, 8. Den personlige kontakten 9. Selskapet er akkurat nystartet, så vi har ikke så lang referansetid. 10. Hanens oppbygging og søkemuligheter, har vegskilt som mange kjenner og vet hva det står for. 11. Vi har selv lagt opp til et partnerskap og har utnyttet alle muligheter som har kommet. Annonsemuligheter, videoproduksjon, synlighet i kataloger, innsalg hos operatører etc. MEN dette har vi fått fordi vi har vært aktive bidragsytere 12. Nettsidene Nettverk mellom aktører 13. Bra reiseguide 14. Annonse på nett og i katalog 15. At de tipser om visningsturer og tar oss med på messer 16. Får god hjelp når det trengs 17. Me har nett starta samarbeid med destinasjonen 18. Informasjon, tatt seriøst sjølv om det ikkje er spydspiss i kommunen. 19. Oppegående og serviceinnstilt turistinformasjon. God og oversiktlig webside som promoterer regionen. 20. Hele pakken. Det at reiselivet på destinasjonen er en betydelig næringsvirksomhet i kommunen som blir verdsatt. Og samarbeid/eierskap til en stor destinasjon i regionen slik at vi styrker både oss og den i MICE markedet. Vi har også åpen og betjent turistinformasjon året rundt og hver dag fra 1. juni til ut august. Vi er også forsøkskaniner med hensyn til online booking (BookNorway). Der har destinasjonsselskapet også tatt ballen og er definitivt med 21. Gjensidig kontakt 22. Kunnskapsrike mennesker. 23. Ligge langt framme når det gjeld nettløysingar for marknadsføring 24. Oppfølging av websidepresentasjon og generell info 25. At de kan sine saker 26. Rabattopplegg på innkjøp 27. Ingen ting 28. Vi samarbeider veldig godt på alle områder, både felles utvikling av reiselivet i området og markedsføring 29. Tilbodet om faglege møte/treff 30. Aktivitetsbrosjyre Skilting 31. Ingenting 32. At de viser interesse for oss 33. Ikke fornøyd 34. Føler at de er profesjonelle og oppdaterte 35. Vi er en liten destinasjon, så vi har stor medbestemmelsesrett. Prosjektene blir gjennomført kort tid etter at de er planlagt. 13

15 Er det eventuelle forbedringsområder i dette samarbeidet? 1. Destinasjonsselskapet tek for lite omsyn til mindre aktørar som oss, Det vert for mykje dei store hotella markedsføringa vert retta mot. 2. Tidsklemma 3. Nettsiden til destinasjonsselskapet er dårlig, denne har de lovet å se på. Hanen sine sider er heller ikke bra 4. Bør komme regionalt destinasjonsselskap, større tyngde i markedet 5. Har ikkje fått overnattingsgjester frå verken Hanen eller lokal turistinformasjon 6. Kunne vært organisert så kunden kunne lettere finne og sette sammen ulike pakke-priser. 7. JA vi må ha et destinasjonsselskap som ikke er prosjektmiddelstyrt! Da "løper" man etter prosjektmidler istede for å gjøre jobben som forventes av et destinasjonsselskap. 8. Bedre oppfølging av nettverk - samling 9. Vanskelig å få endret gammel data,og få linkene til å fungere som tenkt. Systemet bør tillate at bruker legger inn info selv. 10. Ja, bedre booking og salg av vårt produkt via destinasjonsselskapet 11. Få alle til å dra i samme retning 12. Me skal ha eit møte med kommunen og destinasj.selskapet neste veka 13. Begge vegar utvikling og samarbeid om større arr. Knyte opplevingane i kommunen saman. 14. Ja, destinasjonsselskapet, som er offentlig subsidiert, driver også salg av aktiviteter over disk i turistinformasjonen for noen aktører. Dette fører til konkurransevridning. De er også lite tydelige på hva de ønsker å satse på. 15. Vi har samarbeidet veldig godt både små og veldig store reiselivsbedrifter i på destinasjonen i 15 år. Lite jeg ønsker å forandre:) 16. Alltid! 17. De har liten kunnskap om vårt produkt 18. Vi vet vel ikke helt hva de gjør for å selge oss inn ulike steder. De er ikke like flinke til å fortelle om alt som skjer til alle, av og til får vi høre om ting vi har lyst til å bli med på via andre. 19. Lite synlig dest. selskap., ikke interessert i synliggjøring/markedsføring av nye tilbud. Lite flinke til å inngå samarbeid med andre aktører, eller oppmode de store reiselivsaktørene til å samarbeide med mindre aktører for å sikre flere og mer spennende produkter 20. Ja. I samarbeidet med f.eks. HANEN 21. Mer tema basert profilering og mindre destinasjonsbasert = Tema framfor geografi. 22. Ja 23. Ja 24. Ikke annet enn en naturlig utviklingsprosess framover 25. Alle 26. Større fokus på de små bedriftene i Destinasjonen. 27. Eg er for liten aktør, druknar i mellom dei store 28. Samhandling 29. Er i kontakt for å bli medlem 30. Ja, få med flere, slik at vi blir sterkere utad og bedre synlige i forhold til konkurrenter. 14

16 5 Interesse for nettverk 5.1 Medlemskap i nettverk/organisasjoner Er dere medlem i noen av følgende nettverk / organisasjoner? De Historiske 0 0 % Håndplukket 1 1 % Norsk Kulturarv % Vi er tildelt Olavsrosa 7 7 % Norske spor 3 3 % Lokalt turistveiprosjekt 6 6 % Bondens Marked % Debio 8 8 % Spesialitet Norge 4 4 % Andre % Tabell 12 På de gitte svaralternativene oppgir flest at de er medlem i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15). Andre nettverk som oppgis er: B&B Norway Eget nettverk med egen internettportal med 8 bedrifter rundt oss Fjordstreif (2) Hallingkost Hest i turistnæring Historiske Hadeland Konferansegårdene Kulturgardar i Gudbrandsdalen Luggumt Mat og natur inkubator Nasjonalt nettverk for fisketurisme NCE Tourism Fjord Norway NHO Reiseliv Norsk Gardsost (2) Norske vandrehoteller (under etablering) Perler i Nordsjøløypen Regional matkultur Seterlandet Nord-Østerdal Røros-traktene Støls og gardsturismen i Valdres 15

17 5.2 Interesse for deltakelse i «HANEN synlige bygdeperler»? Er dere interessert i å delta i det planlagte prosjektet "HANEN - synlige bygdeperler" for å gjøre egen bedrift mer synlig og bookbar på Internett (inkl. den nasjonale kanalen BookNorway)? Ja % Kanskje, trenger mer informasjon først % Nei 9 9 % Vet ikke % Ikke svart 0 0 % Totalt % Tabell 13 Interessen for å delta i et HANEN-prosjekt for å bli mer synlig og bookbar på nett kan karakteriseres som positiv avventende da 80 bedrifter enten svarer ubetinget Ja (16) eller Kanskje, trenger mer informasjon først (64). De 12 som svarte Nei, ble også spurt om hvorfor og 10 begrunnet dette nærmere: 1. Har prøvd online booking, men det fungerte egentlig dårlig. Best erfaring med bedre kontakt 2. Kostar for mykje i fht kva vi får igjen. 3. Ynskjer ikkje aktivitet på garden. Ynskjer å selja varer og tenester til lokalt og regionalt reiseliv elles 4. Ingen forhåndsbestillinger for 2012 sesongen og forstår ikkje dette 5. Vi er nysgjerrig på alt som kan gi oss flere kunder 6. Vi er en butikk, ikke et overnattingssted 7. Vi er et rent konferansesenter 8. Men må samkjøres med destinasjonene som allerede har begynt for oss. Har mye info gjennom å sitte i markedsrådet til Landsdelsselskapet. Vi vil definitivt bli med på online booking, er prøvekanin allerede 9. Som nemnt har eg min. 90 % faste gjester eller nye frå eigen kommune/nabokommune der tilbodet er svært godt kjent. 10. Matprodusent 16

18 5.3 Interesse for felles analyseverktøy HANEN vurderer å tilby medlemmene et felles analyseverktøy for intern utveksling av informasjon om økonomiske nøkkeltall, målgrupper, besøkende på hjemmesiden o.l. Er dere interessert i å delta i et slikt samarbeid? Ja % Kanskje, trenger mer informasjon først % Nei 9 9 % Vet ikke % Ikke svart 0 0 % Totalt % Tabell 14 Kommentarer: Også på dette spørsmålet må medlemmene kunne karakteriseres som positivt avventende ved at 82 er interessert; hvorav 17 svarte Ja og 65 Kanskje, trenger mer informasjon først. En av dem som svarte Nei begrunnet dette ytterligere: 1. Jeg tror ikke HANEN bør drive med dette. All fokus burde heller være på ny kommunikasjonsplattform og nettside. Når den er på plass, så kan man utvide produktspekteret. 17

19 5.4 Hvilke andre områder kan medlemmene samarbeide om? Her var det lagt inn et åpent spørsmål hvor det var fritt frem for alle forslag: 1. Fått "kobla" dei som driv overnatting med dei som driv oppleving m.m. Slik kan ein dra felles nytte av kvarandre 2. Utveksling av gjester. Reiseruter. 3. Rundreiser 4. Dele erfaringer, felles salg på messer Eksempler på felles utfordringer innen: Markedsføring: Sende kunder til hverandre, dette forutsetter at vi kjenner til hverandres produkt. Selv om de fleste vil selge sitt eget produkt, vil nok de fleste kunder ønske å prøve noen andre bedrifter. I slike tilfeller er det mye bedre at de reiser til en bedrift som jeg samarbeider med enn en konkurrerende virksomhet. Linker til hverandres hjemmeside Dele erfaringer om hvilke markedsføring som er mest mulig kostnadseffektiv i vår bransje. Offentlige virksomheter: HACCP løsninger Gode tekniske og økonomiske løsninger ved etablering og utvidelse av virksomheten. Mange i vår næring har relativ lav omsetning og trenger derfor spesialtilpassete løsninger som tilfredsstiller mattilsynet sine krav for en billig penge. Veiskilt Utvikling av produktet vårt 5. Markedsføring temareiser 6. Pakker/ bilturer m/ overnatting... mot incoming og større turoperatører som ikke gidder å sjekke om en gard i Vågå har åpe den dagen eller ikke Tilby pakker innenfor en naturlig reiserute. 8. Salg og markedsføring 9. Profesjonelt salg/markedsføring opp i mot Konferansemarkedet Kunne delta "sammen med" HANEN på workshops/ntw som en "kjede" 10. Rundreiser lokalt - som "Den gylne omveg". Ville vært fint tilbud til busselskap lokalt, turister lokalt og i regionen samt utenlandske turister som vil oppleve noe. 11. Erfaringsutveksling, evt. "produktpakking"? produktutvikling 12. At det er en stedsaktivitet som knytter flere bedrifter sammen i bookbare aktiviteter. Eller "dette kan du oppleve her..." 13. Ikke så aktuelt med samarbeid. Jeg ser på HANEN som en bransjeorganisasjon. Dersom det skulle være noe, så er det eventuelt å utveksle produkter for salg, eventuelt også sy pakker for opplevelser, men det forutsetter geografiske forhold. 14. Levering av egenprodusert mat, iskrem og øl 15. Lage egne besøksrunder - bare til Hanenmedlemmer i nærmiljøet. En slags spesiallaget reiserute tilpasset gjestenes ønsker. - med hanegaider Inspirasjon/ erfaringsutveksling markedsføring lederutvikling 17. Markedsføring 18. Eg set pris på eit sosialt nettverk. Nokon å dela tankar og idear med. Noko å bli "goe" saman med. Nokon å spørja når eg ikkje sjølv har svaret. 19. Priskalkyler på opplevingar 20. Kurs og konferanse: anbefale andre Hanenbedrifter hvis fullt hos oss/eller at vi ikke passer i størrelse eller beliggenhet. Møtebørs i regionene og sentralt. Ønsker å kjøpe mat til servering fra andre HANENbedrifter. Kanskje vi kan få noen % rabatt hvis vi bruker hverandre? Behov for å kunne booke online mat til serveringen. Trenger ikke bare være fra vår region. Online booking av overnatting slik at jeg lettere kan henvise og 18

20 selge overnattinger for andre HANENbedrifter for gjester/turister som er på besøk hos oss og skal videre på reise i Norge. 21. Vi samarbeider med andre i Hanen via Fjordstreif. 22. Utveksling av erfaring for drift, marknadsføring og salg 23. Veldig interessert, vi planlegger å jobbe med bl.a. Pakking av tilbud etterhvert 24. Felles presentasjon på destinasjonsselskapsnivå 25. Profilering av norsk mat og norsk kultur, spesielt det enkle, autentiske friluftslivet på internasjonale markeder. 26. Markedsføring, salg, profilering, messer, studieturer 27. Et enkelt og billig bookingverktøy. De fleste er for avanserte og krever for mye kunnskap. 28. Internasjonal markedsføring 29. Prising av produkt og aktiviteter 30. Pakkeløsninger, sette sammen grupper å lage gode pakker som kan interessere en stor målgruppe. Utvikling og utveksling av erfaring om lokalmat og ville vekster i natur. 31. Utveksle ideer og erfaringer. Felles markedsføring for oss som tilbyr noenlunde det samme og sammenligne priser som vi bruker. 32. Reiseruter 33. Kurs i data 34. Rundreise forslag til å selge til individuelle gjester. Gjensidig besøk og utveksling av måltider, gardsbesøk, butikk-besøk. 35. Annonsering 36. Eventuelt partnerskapsavtaler siden vi er en undervisningsinstitusjon med behov for utplasseringsplasser 19

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Oppsummering av marknadsundersøking, styringsgruppemøte 17. januar 2013

Oppsummering av marknadsundersøking, styringsgruppemøte 17. januar 2013 Oppsummering av marknadsundersøking, styringsgruppemøte 7. januar 203 Ein enkel oppsummering og litt tankar rundt korleis prosjektet vil bruke undersøkinga, og jobbe vidare i år 2 i prosjektet.. Hvilken

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Kultur som motor i reiselivet

Kultur som motor i reiselivet Kultur som motor i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 22.04.2013 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003 Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere Bruk av VisBook Mars 2003 Destinasjonsselskap og selgere kan booke på bedriftenes kapasitet på 2 måter. 1. Bruke VisBook Destinasjon. Gå til www.visbook.com og

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver 2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver Katrina Rønningen, Reidun Heggem, Agnes Brudvik Engeset Bygdeforskning, Vestlandsforskning Fagseminar Norsk senter for Bygdeforskning Røros

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Innhald Resultat frå studie av 38 bedrifter med spesialprodukt innan

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

Spørreundersøkelse til besøkende

Spørreundersøkelse til besøkende Kjære gjest! jobber nå med å kartlegge behovet for utvidet tilbud innenfor opplevelser. Vi ønsker med dette å kunne tilby dere et enda bedre aktivitetstilbud i fremtiden, og trenger derfor litt hjelp.

Detaljer

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 06.05.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk.

Detaljer

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral IT i norsk reiseliv Kari Aanonsen Forsker Norsk Regnesentral 11 1# Status, trender og teknologiske muligheter Pågående nasjonale satsninger Neste skritt for Voss Næringsforum? 1 - Voss Næringsforum juni

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 INCOMING TUROPERATØRER 1 Incoming 2013 Et samarbeidsprosjekt mellom NCE Tourism - Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv, Innovasjon Norge og

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedri6er?

Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedri6er? Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedri6er? Børre Berglund BBR AS Arild Røkenes UiT Norges ark7ske Universitet BETALINGSVILLIGHET OG TILGANG DYNAMISK ANNERLEDES KONKURRENTER OPPLEVELSESVERDI

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Mål - Prinsippskisse 2017

Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss (20) 20 40 0 80 Hotell Festival (-20) Sal (-40) Attraksjon (5) Næring (250) Servering Handel (NB! Talstorleikar må her sjåast på som prinsi pi

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke Forord Bakgrunnen for at Virke har

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer