«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012"

Transkript

1 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og HANEN

2 Forord På et møte i mai mellom Virke, HANEN og BookNorway ble status for den nasjonale bookingløsningen presentert. BookNorway ønsker tilgang til en større bredde av bookbare overnattingsbedrifter, aktiviteter og kulturopplevelser. HANENs medlemmer dekker mye av dette, og BookNorway inviterte til et nærmere samarbeid. Som grunnlag for dette ble det foreslått å gjennomføre en brukerundersøkelse. Innovasjon Norge stilte seg positiv til at Virke, på vegne av deres medlemsbedrift HANEN, søkte om deltakelse i Forstudiet i deres bedriftsnettverksordning for å få gjennomført den brukerundersøkelsen. Denne rapporten skal også oversendes Kulturdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet som innspill til Regjeringens Handlingsplan for Kultur og næring. Heyerdahl Refsum AS har hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen. Deres samarbeidspartner, datakonsulent Elise Aasen, har vært ansvarlig for analyseverktøyet og sammenstillingen av resultatene. Oslo, 20. august 2012 Virke HANEN Hilde C. Solheim Direktør Bernt Bucher Johannessen Daglig leder 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Bruk av IT og distribusjonskanaler Bedriftenes tilstedeværelse på Internett Salg på nett På egen hjemmeside Salg i eksterne bestillingskanaler Manuelt salg Hvilke manuelle produkter/tjenester er det interesse for å digitalisere Andre kommentarer Samarbeid med lokale destinasjons-selskaper Medlemskap, engasjement Bruk av databaser for innhold Deltakelse i felles aktiviteter Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Interesse for nettverk Medlemskap i nettverk/organisasjoner Interesse for deltakelse i «HANEN synlige bygdeperler»? Interesse for felles analyseverktøy Hvilke andre områder kan medlemmene samarbeide om? Mer om dem som har svart

4 1 Sammendrag Formål: Få mer kunnskap om HANENS medlemmer tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt samarbeid med lokale destinasjonsselskap, medlemskap i andre organisasjoner/nettverk og interesse for å delta i et felles nettverk i regi av HANEN for økt synlighet på nett og online booking. Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy i juni Med en svarprosent på 25 % (101 av 404 bedrifter) vurderes resultatene til å være representative for denne type undersøkelser. Resultater: Bedriftenes tilstedeværelse på Internett: Resultatene viser at svært mange, 92 %, har egen hjemmeside. 54 % har også Facebook-konto, men få har Twitter- og YouTubekontoer (hhv. 8 % og 4 %). 4 % har egen blogg, mens 5 % har egen app for mobil. Bruk av analyseverktøy (som Google Analytics) bekreftes av 31 %. Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting at omtrent alle har egen hjemmeside. Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Er svært lite utbredt, og gjelder primært overnatting for individuelle gjester (17 %). Annet nettsalg er lokalmat (4 %), servering og aktiviteter for individuelle gjester begge 3 %. Det manuelle salget: Skjer primært via e-post, skranke og telefon. Nærmere 2/3 (64 %) oppgir at registreringen av salget fortsatt skjer via «den gode gamle bestillingsboka». 27 % svarer at de er interessert i å digitalisere noe av de manuelle produktene/ tjenestene, og like mange svarer Vet ikke, mens hele 44 % svarer at de ikke er interessert. De største kategoriene her er Gardsbutikk/Matproduksjon (14 %), overnatting (12 %) og overnatting, servering og kulturopplevelser (7 %). De som er interessert i online løsninger ønsker dette for salg av overnatting til individuelle gjester (24 %), og for salg av lokalmat, (12 %), servering, (12 %) og aktiviteter for individuelle gjester, (13 %). Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper: De fleste (67 %) bekrefter at de er medlem. 14 opplyser at de har styreverv og 2 deltar i markedsråd, o.l. På spørsmål om selskapet benytter Tellus Destinator som database for innhold svarer 28 Ja, 3 svarer Nei, mens over halvparten svarer Vet ikke eller har ikke svart. Innlegging av innholdet om bedriftene i databasen gjøres i størst grad av destinasjonsselskapet (44 %), men det kan også skje i fellesskap av både av bedriften og selskapet (14 %). Over halvparten svarer at de har deltatt på felles aktiviteter, primært workshop/messer, brosjyrer, visningsturer, møter og kurs. På spørsmål om hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene gis en skår på 3,1 (skala 1-5). Dette er noe lavere enn i den tilsvarende museumsundersøkelsen hvor skåren var 3.6. Medlemskap i nettverk/organisasjoner: For de 9 gitte alternativene er flest med i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15). Ca. 20 andre nettverk oppgis, noe som bekrefter at det er mange lokale og regionale prosjekter og nettverk. Interessen for å delta i felles nettverk for å bli mer synlig og bookbare på nett: Må kunne sies å være avventende positiv; 16 (16 %) svarer ubetinget Ja, og hele 65 (65 %) svarer Kanskje, men trenger mer informasjon først, 9 % «Nei» og 12 % «Vet ikke» Hvilke andre områder kan medlemmene av HANEN samarbeide om? Her nevner mange av de 36 som svarte bl.a.; pakking, felles rundreiser, kurs i priskalkyler på opplevelser, erfaringsutveksling m.h.t. drift, markedsføring og salg, bookbare aktiviteter 3

5 2 Innledning 2.1 Formål Formålet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om HANENs medlemmer på følgende områder: Tilstedeværelse på Internett Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper Interessen for å delta i felles nettverk for å gjøre bedriftene bedre synlige og bookbare på nett, også i den nasjonale kanalen BookNorway Andre forslag til samarbeid mellom bedriftene i HANEN Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort åpent tilgjengelig for alle interesserte. De vil også bli brukt som innspill til den nye handlingsplanen for kultur og næring som Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet skal utarbeide i fellesskap. 2.2 Metode Ved utarbeidelse av spørreskjemaet ble det tatt utgangspunkt i en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført noen uker tidligere blant museumsmedlemmene i Virke og Norges museumsforbund. Skjemaet ble grundig gjennomgått med ledelsen i HANEN og testet av tre av medlemmene; Venabu Fjellhotell, Sygard Grytting og Kulturstua i Ro. Undersøkelsen ble sendt pr e-post til 404 av HANENs medlemmer med en lenke til det elektroniske skjemaet 11. juni 2012 med svarfrist innen 19. juni, og med en purring 17.juni. Det var mulig å svare på undersøkelsen frem til 25. juni. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 25 % 75 % Tabell 1 Med en svarprosent på 25 anses resultatene for å være representative for denne typen undersøkelser. Responsens må også vurderes i forhold til at undersøkelsen ble gjort i en travel tid, like før sommersesongen. 4

6 3 Bruk av IT og distribusjonskanaler 3.1 Bedriftenes tilstedeværelse på Internett Innledningsvis ble det det stilt et spørsmål med en rekke gitte svaralternativer for å få en oversikt over hvor og hvordan bedriftene er til stede på Internett. Bedriftens tilstedeværelse på Internett Egen hjemmeside % Bruker HANENs database for å legge inn eget innhold på hanen.no % På destinasjonsselskapets hjemmeside % Facebook-konto % Twitter-konto 8 8 % YouTube-konto 4 4 % Blogg 4 4 % Egen app for mobil 5 5 % Via andre portaler/hjemmesider % Tabell 2 Som det fremgår av tabellen over har de fleste (92 %) egen hjemmeside, og vel halvparten (53 %) Facebook-konto. Bruk av andre sosiale medier som Twitter, YouTube, Blogg samt egen app er lite utbredt. Vel halvparten legger inn eget innhold i HANENs database for distribusjon på hanen.no. Halvparten er tilgjengelig på nett via destinasjonsselskapets hjemmeside. Andre portaler: 30 av bedriftene svarte at de var til stede på andre portaler utover de gitte svaralternativene. Her fordelte svarene seg på et bredt utvalg av portaler. Andre sosiale medier; Flickr Booking.com B&BNorway (2), DNT.no Fjordline.no FjordPass Fjordstreif.no (2) Gule sider, Kvasir, 1881 Håndplukket Lokale og regionale portaler samt VisitNorway Luggumt.no (Oppdal) Matnorge.no (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Midtnorsknatur.no (Nasjonalparkområdene i Midt-Norge) Norsk kulturarv (3) Norske Turistservice (Nederlandsk turoperatør) Novasol OTA (online travel agents) som HRS, Expedia, Hotels.com, booking.com Regional matkultur Arcticpolare.no (Tromsø, utleie av utstyr, guider) Pilegrim.info (Pilegrimsleden) 5

7 Bruk av analyseverktøy for å registrere besøk på eget nettsted Samlet oppgir 31 (31 %) å ha eget verktøy for å kunne analysere sin nettsatsing, hvorav 12 av disse benytter Google Analytics som var det gitte svaralternativet, mens 7 svarte at de benytter StatCounter. Ytterligere 13 oppga ikke navn på leverandører/løsninger, men at de hadde statistikksystem. Andelen som har et statistikkverktøy må kunne sies å være lavt, tatt i betraktning at 92 % har en egen hjemmeside. 3.2 Salg på nett På egen hjemmeside Hvis Ja, hvilke produkter er det? Lokalmat 4 4 % Overnatting for individuelle gjester % Servering for individuelle gjester 3 3 % Aktiviteter for individuelle gjester 3 3 % Andre produkter. Hvilke? 2 2 % Ikke svart % Tabell 3 Det er totalt 22 av de 101 bedriftene som har produkter som selges på nett. På spørsmål om de hadde andre produkter enn de gitte svaralternativene svarte én bedrift at de selger værpinner og en annen salg av bøker, kalendre og DVD. At online salg er lite utbredt i bedriftene bekreftes også ved gjennomgangen av svarene på hvilken bookingløsning man har. De som svarte Ja på spørsmålet om de har produkter som selges online, ble så spurt om hvilken leverandør / bookingløsning de brukte. Her var svarene på de oppgitte alternativene: Tellus GuestMakerBooking (4) VisBook, (3) Protel (1) Andre svar var: Booking.com med lenke til egen side, ZenCart (netthandelsløsning), e-post, og via destinasjonsselskapet. 6

8 3.2.2 Salg i eksterne bestillingskanaler Selges deres produkter gjennom andre online bestillingskanaler? I så fall hvilke? Din Tur 0 0 % Norske Bygdeopplevelser 6 6 % Fjord Tours 2 2 % OTA (Online Travel Agent som Booking.com, Hotels.com osv.) 6 6 % Andre agenter/byråer m/online salg 8 8 % Via destinasjonsselskapet 9 9 % Matnorge.no 4 4 % Gardsmat.net 0 0 % Andre kanaler % Ikke svart % Tabell 4 Antall bedrifter som selges gjennom andre online kanaler er lavt, og ingen av de gitte alternativene er dominerende. Andre kanaler: (ikke alle er online kanaler) Angelreisen Booking.com (2) Buskerud Bonde- og Småbrukarlag Gårdsprodukter Inter Chalet Konferansegårdene.no Norgereiser Novasol (4) Pilegrimsleden VisitSunnhordland 3.3 Manuelt salg I hvilke kanaler foregår det manuelle salget? Brevpost 4 4 % Manuelt bestillingsskjema på egen hjemmeside % E-post % Telefaks 3 3 % Personlig ved ankomst % Telefon % Annet 6 6 % Ikke svart 4 4 % Tabell 5 Salg via e-post og telefon er mest utbredt med vel 80 % for begge kanaler. Nesten 60 % oppgir Personlig ved ankomst ( walk ins ), og 25 % via bestillingsskjema på egen hjemmeside. Telefaks og brevpost benyttes nå i liten grad. 7

9 Under alternativet «Annet» nevnes: Salgsbesøk hos kunden Felles salgskontor med andre aktivitetsleverandører Annonsering Leverer/sender til butikker og spisesteder Bestiller via personlig melding på Facebook hvor vi har kjøkkensjefer som venn Hvordan registreres det manuelle salget? I regneark på PC 8 8 % I bestillingsboka % Annen registreringsmåte % Ikke svart 4 4 % Tabell 6 Her viser svarene at «den gode, gamle boka» fortsatt er viktig og benyttes av vel 60 %. Under Annen registreringsmåte nevnes: I Bookingsystemet (8), hvorav VisBook (3) og TellusGuestMaker Booking (2) Via kassa/betalingsterminal for kort (6) Regnskapssystemet Mamut Innboksen i e-postsystemet FileMaker Hvilke manuelle produkter/tjenester er det interesse for å digitalisere På spørsmål om man ønsker å digitalisere noen av disse manuelle produktene/tjenestene viser svarene at nesten halvparten (44%) at de ikke ønsker dette. Ja 27 % Vet ikke 26 % Nei 44 % De 44 som ikke ønsker å digitalisere noen av de manuelle tjenestene fordelte seg på følgende kategorier: Antall Overnatting 12 Servering 3 Overnatting og servering 1 Overnatting, servering og kulturopplevelser 7 Matproduksjon / foredling for salg 8 Gardsbutikk / utsalg (egne og andre produkter, kiosk m.m.) 6 Campingplass - utleiehytter 1 Annet 7 Under «Annet» ble oppgitt aktiviteter (hest, fluefiske), konferansesenter og veteranjernbane. 8

10 Hvis dere ønsker å automatisere noe av dette salget for hvilke produkter / besøkende? Lokalmat % Overnatting individuelle gjester % Servering individuelle gjester % Aktiviteter individuelle gjester % Andre 5 5 % Ikke svart % Tabell 7 De fleste som ønsker å digitalisere salget oppgir Overnatting individuelle gjester (23%), men de andre gitte alternativene blir jevnt prioritert av %. Andre produkter/tjenester man ønsker å automatisere salget av: Piper og utstyr fra pipemakeriet Utleie av turutstyr Salg av fiskekort til laks, salg til grupper i buss som ønsker frokost/lunsj 3.4 Andre kommentarer Til slutt i denne delen av undersøkelsen var det lagt inn et åpent felt for andre kommentarer for denne delen av undersøkelsen; «Bruk av IT og distribusjonskanalene». 1. Prisen på online booking må stå i forhold til omsetninga 2. Er medlem i destinasjonsselskapet og de jobber med bookingsystem 3. Har nettbutikk i samarbeid med anna firma 4. Vi har p.t. de systemer vi trenger for å reg. salg 5. Hanen.no og hele Hanens kommunikasjonsplattform er håpløs. Man må gå flere skritt tilbake for så å bygge opp kvalitet tilpasset budsjett. Resultatet er en langt mindre ambisiøs nettløsning, men den vil fremstå som et kvalitetsprodukt. Slik er det ikke i dag. 6. Bruker WordPress kombinert med Seltop i Bergen som hjelper meg med tekniske løsninger som laksestatistikk, oppdatering av versjoner m.m. Er strålende fornøyd med fleksibiliteten og det enkle redigeringsverktøyet som jeg kan bruke. Dessuten gratis og betaler kun for webmasterhjelp. Fakturerer alt gjennom VisBook og sender faktura på e-post. Veldig lite kontantsalg. Ved behov for betalingsterminal benyttes izettle. 7. Vi ønsker at salg skal gå gjennom oss, det er vårt største fortrinn, at kjøkkensjefer kan bestille ost av akkurat den modningsgraden de vil ha. En del bruker også e-post for bestilling, eller eks chat på Facebook. 8. Viktig å få online på egen hjemmeside og direkte oppdatering fra eget bookingsystem. 9. Føler vi kan for lite og kan derfor være et lett "bytte" for selgere av denne typen tjenester, som tar en alt for høy provisjon for sine tjenester. 10. Behov for nye gjester er marginal. Min. 90 % er faste, norske gjester. 11. VisitNorway bookingløsning blir for dyr: Vi er et samarbeid med flere gårder. For å få med unik informasjon om hvert sted, må hvert sted ligge inne som en instans og betale lisens. 9

11 4 Samarbeid med lokale destinasjonsselskaper 4.1 Medlemskap, engasjement HANEN oppfordrer sine medlemmer til å delta i det lokale destinasjonsselskapet, og tabellen nedenfor viser i hvilken grad bedriftene er medlemmer: Er dere medlem av det lokale reiselivslaget / destinasjonsselskapet? Ja % Nei % Vet ikke 0 0 % Ikke svart 3 2 % Totalt % Tabell 8 Som det fremgår i tabellen er ca. 2/3 (66 %) medlemmer i den lokale reiselivsorganisasjonen. På spørsmål om hvor engasjerte de er i disse selskapene svarte 14 at de har styreverv og 2 er med i markedsråd. Andre kommentarer på dette spørsmålet er: Vi samarbeider aktivt med våre naboer via egen internettportal, men ikke med destinasjonsselskapet Selskapet er konkurs. Eget destinasjonsselskap er under etablering gjennom kommunen, Innovasjon Norge og Fyrtårnsgruppen (vi er delaktig) Sitter i markedsrådet til landsdelsselskapet Vårt område er ikke dekket av noe destinasjonsselskap. Det har vært noen møter om mulig samarbeid med nærmeste destinasjonsselskap. 10

12 4.2 Bruk av databaser for innhold Oppdatert og god informasjon er helt sentralt i reiselivet, og her kommer noen spørsmål angående bedriftenes kunnskap om og evt. bruk av destinasjonsselskapenes databaser. Benytter destinasjonsselskapet Tellus Destinator som innholdsdatabase? Antall % av 101 respondenter Ja % Nei % Vet ikke % Ikke svart % Totalt % Tabell 9 27 av de 101 oppgir at deres destinasjonsselskap benytter databaseløsningen til Tellus Destinator, 13 sier at det ikke gjør det, mens hele 45 % svarer Vet ikke. Av de som svarer Nei eller Vet ikke, bekrefter 2 at destinasjonsselskapet benytter en annen databaseløsning, (hvorav den ene oppgir CityBreak), mens 3 svarer at de ikke benytter en annen løsning. Hvem legger inn innholdet? Hvis destinasjonsselskapet har en database, hvem legger inn og oppdaterer informasjonen om dere? Vi har tilgang og gjør det selv 8 8 % Destinasjonsselskapet gjør det for oss % Både vi og destinasjonsselskapet % Ikke svart % Totalt % Tabell 10 Det er totalt 22 som har fått tilgang til databasen og legger inn innholdet, enten helt på egen hånd (8) eller i samarbeid med destinasjonsselskapet (14). Nesten halvparten (45) bekrefter at destinasjonsselskapet gjør hele jobben. Vel 1/3 har ikke svart på dette spørsmålet. 4.3 Deltakelse i felles aktiviteter På spørsmål om hvilke aktiviteter de deltar på oppgir de 28 som har svart: Workshop og messer Brosjyrer/kataloger Visningsturer Møter Kurs 11

13 4.4 Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Hvor fornøyd er dere med samarbeidet med destinasjonsselskapet i sin alminnelighet? (Skala 1-5) Antall % av 101 respondenter Mindre fornøyd (1) 6 6 % Sånn passe (2) % Middels (3) % Godt (4) % Svært godt fornøyd (5) 4 3 % Vet ikke 9 9 % Ikke svart % Totalt % Tabell 11 På en skala fra 1-5 får vi her en gjennomsnittsskår på 3,1 for hvor fornøyd man er med samarbeidet. Dette er lavere enn i Museumsundersøkelsen hvor resultatet var 3,6. På de neste sidene følger kommentarene til spørsmålet om hva man er spesielt godt fornøyd med og hvilke forbedringsområder man ser i samarbeidet. 12

14 Hva er dere spesielt godt fornøyde med? 1. Daglig leder 2. Felles brosjyre med andre utleigere 3. Synbar på VisitNorway. Henvising av gjester via turistinformasjonen. 4. Nærhet 5. Lederen har oss i tankene og følger oss opp. Han har imidlertid mange oppgaver og det begrenser seg derfor selv 6. Markedsføring 7. Lokal kunnskap, informasjon, 8. Den personlige kontakten 9. Selskapet er akkurat nystartet, så vi har ikke så lang referansetid. 10. Hanens oppbygging og søkemuligheter, har vegskilt som mange kjenner og vet hva det står for. 11. Vi har selv lagt opp til et partnerskap og har utnyttet alle muligheter som har kommet. Annonsemuligheter, videoproduksjon, synlighet i kataloger, innsalg hos operatører etc. MEN dette har vi fått fordi vi har vært aktive bidragsytere 12. Nettsidene Nettverk mellom aktører 13. Bra reiseguide 14. Annonse på nett og i katalog 15. At de tipser om visningsturer og tar oss med på messer 16. Får god hjelp når det trengs 17. Me har nett starta samarbeid med destinasjonen 18. Informasjon, tatt seriøst sjølv om det ikkje er spydspiss i kommunen. 19. Oppegående og serviceinnstilt turistinformasjon. God og oversiktlig webside som promoterer regionen. 20. Hele pakken. Det at reiselivet på destinasjonen er en betydelig næringsvirksomhet i kommunen som blir verdsatt. Og samarbeid/eierskap til en stor destinasjon i regionen slik at vi styrker både oss og den i MICE markedet. Vi har også åpen og betjent turistinformasjon året rundt og hver dag fra 1. juni til ut august. Vi er også forsøkskaniner med hensyn til online booking (BookNorway). Der har destinasjonsselskapet også tatt ballen og er definitivt med 21. Gjensidig kontakt 22. Kunnskapsrike mennesker. 23. Ligge langt framme når det gjeld nettløysingar for marknadsføring 24. Oppfølging av websidepresentasjon og generell info 25. At de kan sine saker 26. Rabattopplegg på innkjøp 27. Ingen ting 28. Vi samarbeider veldig godt på alle områder, både felles utvikling av reiselivet i området og markedsføring 29. Tilbodet om faglege møte/treff 30. Aktivitetsbrosjyre Skilting 31. Ingenting 32. At de viser interesse for oss 33. Ikke fornøyd 34. Føler at de er profesjonelle og oppdaterte 35. Vi er en liten destinasjon, så vi har stor medbestemmelsesrett. Prosjektene blir gjennomført kort tid etter at de er planlagt. 13

15 Er det eventuelle forbedringsområder i dette samarbeidet? 1. Destinasjonsselskapet tek for lite omsyn til mindre aktørar som oss, Det vert for mykje dei store hotella markedsføringa vert retta mot. 2. Tidsklemma 3. Nettsiden til destinasjonsselskapet er dårlig, denne har de lovet å se på. Hanen sine sider er heller ikke bra 4. Bør komme regionalt destinasjonsselskap, større tyngde i markedet 5. Har ikkje fått overnattingsgjester frå verken Hanen eller lokal turistinformasjon 6. Kunne vært organisert så kunden kunne lettere finne og sette sammen ulike pakke-priser. 7. JA vi må ha et destinasjonsselskap som ikke er prosjektmiddelstyrt! Da "løper" man etter prosjektmidler istede for å gjøre jobben som forventes av et destinasjonsselskap. 8. Bedre oppfølging av nettverk - samling 9. Vanskelig å få endret gammel data,og få linkene til å fungere som tenkt. Systemet bør tillate at bruker legger inn info selv. 10. Ja, bedre booking og salg av vårt produkt via destinasjonsselskapet 11. Få alle til å dra i samme retning 12. Me skal ha eit møte med kommunen og destinasj.selskapet neste veka 13. Begge vegar utvikling og samarbeid om større arr. Knyte opplevingane i kommunen saman. 14. Ja, destinasjonsselskapet, som er offentlig subsidiert, driver også salg av aktiviteter over disk i turistinformasjonen for noen aktører. Dette fører til konkurransevridning. De er også lite tydelige på hva de ønsker å satse på. 15. Vi har samarbeidet veldig godt både små og veldig store reiselivsbedrifter i på destinasjonen i 15 år. Lite jeg ønsker å forandre:) 16. Alltid! 17. De har liten kunnskap om vårt produkt 18. Vi vet vel ikke helt hva de gjør for å selge oss inn ulike steder. De er ikke like flinke til å fortelle om alt som skjer til alle, av og til får vi høre om ting vi har lyst til å bli med på via andre. 19. Lite synlig dest. selskap., ikke interessert i synliggjøring/markedsføring av nye tilbud. Lite flinke til å inngå samarbeid med andre aktører, eller oppmode de store reiselivsaktørene til å samarbeide med mindre aktører for å sikre flere og mer spennende produkter 20. Ja. I samarbeidet med f.eks. HANEN 21. Mer tema basert profilering og mindre destinasjonsbasert = Tema framfor geografi. 22. Ja 23. Ja 24. Ikke annet enn en naturlig utviklingsprosess framover 25. Alle 26. Større fokus på de små bedriftene i Destinasjonen. 27. Eg er for liten aktør, druknar i mellom dei store 28. Samhandling 29. Er i kontakt for å bli medlem 30. Ja, få med flere, slik at vi blir sterkere utad og bedre synlige i forhold til konkurrenter. 14

16 5 Interesse for nettverk 5.1 Medlemskap i nettverk/organisasjoner Er dere medlem i noen av følgende nettverk / organisasjoner? De Historiske 0 0 % Håndplukket 1 1 % Norsk Kulturarv % Vi er tildelt Olavsrosa 7 7 % Norske spor 3 3 % Lokalt turistveiprosjekt 6 6 % Bondens Marked % Debio 8 8 % Spesialitet Norge 4 4 % Andre % Tabell 12 På de gitte svaralternativene oppgir flest at de er medlem i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15). Andre nettverk som oppgis er: B&B Norway Eget nettverk med egen internettportal med 8 bedrifter rundt oss Fjordstreif (2) Hallingkost Hest i turistnæring Historiske Hadeland Konferansegårdene Kulturgardar i Gudbrandsdalen Luggumt Mat og natur inkubator Nasjonalt nettverk for fisketurisme NCE Tourism Fjord Norway NHO Reiseliv Norsk Gardsost (2) Norske vandrehoteller (under etablering) Perler i Nordsjøløypen Regional matkultur Seterlandet Nord-Østerdal Røros-traktene Støls og gardsturismen i Valdres 15

17 5.2 Interesse for deltakelse i «HANEN synlige bygdeperler»? Er dere interessert i å delta i det planlagte prosjektet "HANEN - synlige bygdeperler" for å gjøre egen bedrift mer synlig og bookbar på Internett (inkl. den nasjonale kanalen BookNorway)? Ja % Kanskje, trenger mer informasjon først % Nei 9 9 % Vet ikke % Ikke svart 0 0 % Totalt % Tabell 13 Interessen for å delta i et HANEN-prosjekt for å bli mer synlig og bookbar på nett kan karakteriseres som positiv avventende da 80 bedrifter enten svarer ubetinget Ja (16) eller Kanskje, trenger mer informasjon først (64). De 12 som svarte Nei, ble også spurt om hvorfor og 10 begrunnet dette nærmere: 1. Har prøvd online booking, men det fungerte egentlig dårlig. Best erfaring med bedre kontakt 2. Kostar for mykje i fht kva vi får igjen. 3. Ynskjer ikkje aktivitet på garden. Ynskjer å selja varer og tenester til lokalt og regionalt reiseliv elles 4. Ingen forhåndsbestillinger for 2012 sesongen og forstår ikkje dette 5. Vi er nysgjerrig på alt som kan gi oss flere kunder 6. Vi er en butikk, ikke et overnattingssted 7. Vi er et rent konferansesenter 8. Men må samkjøres med destinasjonene som allerede har begynt for oss. Har mye info gjennom å sitte i markedsrådet til Landsdelsselskapet. Vi vil definitivt bli med på online booking, er prøvekanin allerede 9. Som nemnt har eg min. 90 % faste gjester eller nye frå eigen kommune/nabokommune der tilbodet er svært godt kjent. 10. Matprodusent 16

18 5.3 Interesse for felles analyseverktøy HANEN vurderer å tilby medlemmene et felles analyseverktøy for intern utveksling av informasjon om økonomiske nøkkeltall, målgrupper, besøkende på hjemmesiden o.l. Er dere interessert i å delta i et slikt samarbeid? Ja % Kanskje, trenger mer informasjon først % Nei 9 9 % Vet ikke % Ikke svart 0 0 % Totalt % Tabell 14 Kommentarer: Også på dette spørsmålet må medlemmene kunne karakteriseres som positivt avventende ved at 82 er interessert; hvorav 17 svarte Ja og 65 Kanskje, trenger mer informasjon først. En av dem som svarte Nei begrunnet dette ytterligere: 1. Jeg tror ikke HANEN bør drive med dette. All fokus burde heller være på ny kommunikasjonsplattform og nettside. Når den er på plass, så kan man utvide produktspekteret. 17

19 5.4 Hvilke andre områder kan medlemmene samarbeide om? Her var det lagt inn et åpent spørsmål hvor det var fritt frem for alle forslag: 1. Fått "kobla" dei som driv overnatting med dei som driv oppleving m.m. Slik kan ein dra felles nytte av kvarandre 2. Utveksling av gjester. Reiseruter. 3. Rundreiser 4. Dele erfaringer, felles salg på messer Eksempler på felles utfordringer innen: Markedsføring: Sende kunder til hverandre, dette forutsetter at vi kjenner til hverandres produkt. Selv om de fleste vil selge sitt eget produkt, vil nok de fleste kunder ønske å prøve noen andre bedrifter. I slike tilfeller er det mye bedre at de reiser til en bedrift som jeg samarbeider med enn en konkurrerende virksomhet. Linker til hverandres hjemmeside Dele erfaringer om hvilke markedsføring som er mest mulig kostnadseffektiv i vår bransje. Offentlige virksomheter: HACCP løsninger Gode tekniske og økonomiske løsninger ved etablering og utvidelse av virksomheten. Mange i vår næring har relativ lav omsetning og trenger derfor spesialtilpassete løsninger som tilfredsstiller mattilsynet sine krav for en billig penge. Veiskilt Utvikling av produktet vårt 5. Markedsføring temareiser 6. Pakker/ bilturer m/ overnatting... mot incoming og større turoperatører som ikke gidder å sjekke om en gard i Vågå har åpe den dagen eller ikke Tilby pakker innenfor en naturlig reiserute. 8. Salg og markedsføring 9. Profesjonelt salg/markedsføring opp i mot Konferansemarkedet Kunne delta "sammen med" HANEN på workshops/ntw som en "kjede" 10. Rundreiser lokalt - som "Den gylne omveg". Ville vært fint tilbud til busselskap lokalt, turister lokalt og i regionen samt utenlandske turister som vil oppleve noe. 11. Erfaringsutveksling, evt. "produktpakking"? produktutvikling 12. At det er en stedsaktivitet som knytter flere bedrifter sammen i bookbare aktiviteter. Eller "dette kan du oppleve her..." 13. Ikke så aktuelt med samarbeid. Jeg ser på HANEN som en bransjeorganisasjon. Dersom det skulle være noe, så er det eventuelt å utveksle produkter for salg, eventuelt også sy pakker for opplevelser, men det forutsetter geografiske forhold. 14. Levering av egenprodusert mat, iskrem og øl 15. Lage egne besøksrunder - bare til Hanenmedlemmer i nærmiljøet. En slags spesiallaget reiserute tilpasset gjestenes ønsker. - med hanegaider Inspirasjon/ erfaringsutveksling markedsføring lederutvikling 17. Markedsføring 18. Eg set pris på eit sosialt nettverk. Nokon å dela tankar og idear med. Noko å bli "goe" saman med. Nokon å spørja når eg ikkje sjølv har svaret. 19. Priskalkyler på opplevingar 20. Kurs og konferanse: anbefale andre Hanenbedrifter hvis fullt hos oss/eller at vi ikke passer i størrelse eller beliggenhet. Møtebørs i regionene og sentralt. Ønsker å kjøpe mat til servering fra andre HANENbedrifter. Kanskje vi kan få noen % rabatt hvis vi bruker hverandre? Behov for å kunne booke online mat til serveringen. Trenger ikke bare være fra vår region. Online booking av overnatting slik at jeg lettere kan henvise og 18

20 selge overnattinger for andre HANENbedrifter for gjester/turister som er på besøk hos oss og skal videre på reise i Norge. 21. Vi samarbeider med andre i Hanen via Fjordstreif. 22. Utveksling av erfaring for drift, marknadsføring og salg 23. Veldig interessert, vi planlegger å jobbe med bl.a. Pakking av tilbud etterhvert 24. Felles presentasjon på destinasjonsselskapsnivå 25. Profilering av norsk mat og norsk kultur, spesielt det enkle, autentiske friluftslivet på internasjonale markeder. 26. Markedsføring, salg, profilering, messer, studieturer 27. Et enkelt og billig bookingverktøy. De fleste er for avanserte og krever for mye kunnskap. 28. Internasjonal markedsføring 29. Prising av produkt og aktiviteter 30. Pakkeløsninger, sette sammen grupper å lage gode pakker som kan interessere en stor målgruppe. Utvikling og utveksling av erfaring om lokalmat og ville vekster i natur. 31. Utveksle ideer og erfaringer. Felles markedsføring for oss som tilbyr noenlunde det samme og sammenligne priser som vi bruker. 32. Reiseruter 33. Kurs i data 34. Rundreise forslag til å selge til individuelle gjester. Gjensidig besøk og utveksling av måltider, gardsbesøk, butikk-besøk. 35. Annonsering 36. Eventuelt partnerskapsavtaler siden vi er en undervisningsinstitusjon med behov for utplasseringsplasser 19

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer