Obligatorisk oppgave 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk oppgave 3"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig (bbrevig) Espen Ramton (espenram) Studentrapport 26. april 2003

2 Innhold 1 Oppgaven Hensikt Korrigeringer i forhold til analyse dokumentet Kvalitetsmål Teknisk plattform Utstyr Systemprogramvare Systemgrensesnitt Designspråk Arkitektur Komponentarkitektur Prosessarkitektur Standarder Komponenter Struktur Klasser Kunde Itpays Itpayskunde Produkt Ordre: Anbefalinger Systemetsanvendelighet Plan for å få systemet til å bli brukt Gjennomføringsplan Kommentarer til prototypen Kommentarertilkundeprototype KommentarertilItpayskunde Kommentarer til Itpays-admin/medarbeider Adressentilprototypene Våre refleksjoner rundt gjennomføringsprosessen 11 1

3 1 Oppgaven 1.1 Hensikt Firmaet Itpays AS har gitt oss i oppdrag å modellere et e-handelsystem som de skal drifte og leie ut. Itpays AS er et firma som hovedsaklig driver med domeneregistrering og serverutleie. De har kontorer i Oslo og drifter alle sine maskiner og tjenere selv. Systemet er beregnet på hovedsaklig små bedrifter, og bør være fleksibelt og lettfattelig. Slik at systemet kan bli tatt i bruk av flest mulig av Itpays sine kunder. Det skal være rimelig samt enkelt å bruke i forhold til lignende systemer på markedet idag. 1.2 Korrigeringer i forhold til analyse dokumentet Etter gjennomgang av analysedokumentet med vår oppdragsgiver kom det fram noen ønsker om endringer. De er som følger: Endringer i Navigasjonsdiagram for kundens brukergrensesnitt: Mulighet for å registrere seg som kunde (skjema), slik at man da får tildelt passord osv. Funksjonalitet for glemt passord, slik at kunden kan få tak i passordet sitt. En søkefunksjon til produkter. Bilde i produkttabellen. Større bilde av produkt på Produkt-siden. Endringer i Navigasjonsdiagram for Itpays kundens brukergrensesnitt: Mulighet for å bestemme hvilke produkter som skal vises på forsiden. Mulighet for å skrive inn antall produkter på lager i oppretting av produkt. Mulighet for å opprette kategorier og underkategorier. 2

4 Kriterier Veldig Viktig Mindre Irrelevant Enkelt å viktig viktig oppfylle Anvendbart Sikkert Effektivt Korrekt Pålitelig Vedlikeholdbart Testbart Fleksibelt Forståelig Gjenbrukbart Flyttbart Integrerbart Tabell 1: Sjekkliste for prioritering av design kriterier Mulighet for å legge produkter i bestemt kategori. Mailingliste, slik at det kan sendes mail til alle registrerte kunder. 1.3 Kvalitets mål Design kriteriene for software kvalitet er rangert etter prioritet i tabell 1 på side 3. Kriteriene forståelig og fleksibelt er veldig viktige design kriterier. E-handelssystemet skal brukes av personer som i de fleste tilfeller er ufaglærte innen IT. Dette gjelder både kundene som skal handle ved hjelp av e-handelssystemet og bedriftene/organisasjonene (Itpays kunde) som skal gjøre administrere e-handelssystemet. Fleksibelt fordi systemet skal kunne brukes av bedrifter/organisasjoner som i utgangspunktet er veldig forskjellig. Det er viktig at systemet er andvendbart slik at det oppfyller bedriftens ønske om nett-basert handel. Det er jo da også viktig med sikkerhet. Både med hensyn på uautorisert tilgang til dataene i systemet og med hensyn på sikkerhet i forbindelse med kjøp. Alle inn-data må grundig testes slik at feiltastinger oppdages. Effektivt som meget kort ventetid, korrekthet i forhold til krav-spesifikasjonen og pålitelighet i dataene er mindre viktig. Det er viktig at det daglige vedlikeholdet av dataene i systemet er enkelt siden det er bedriftene selv som skal stå for denne biten. Siden systemet skal ligge på en av serverene til Itpays blir det 3

5 de som har den daglige driftingen av systemet. Testbarhet for systeme er nedprioriert til mindre viktig siden dette bare er et e-handelssystem. Gjenbrukbarhet er mindre prioritert da det ikke er det viktigste aspektet ved dette systemet. Systemet er ikke ment å være plattformuavhengig da Itpays har helt klare ønsker om hva slags plattform systemet skal kjøres på. Når det gjelder integrerbarhet så er dette satt til irrelevant, se begrunnelese i avsnittet System grensesnitt på side 4. 2 Teknisk plattform 2.1 Utstyr Systemet er designet for å kjøre på Linux-plattform. Itpays har en *nix basert tjenerpark som tilbyr dette. Itpays sine kunder (bedriftene) og deres kunder igjen (kjøperene) trenger PC med internett tilgang siden systemet er internett basert. PC ene trenger ikke å være av den aller nyeste og raskeste typen. Den bør kunne takle vanlig internett surfing. 2.2 System programvare System software er MySQL og PHP siden Itpays sine medarbeidere allerede har dette installert på sine servere og er kjent med programvaren. 2.3 System grensesnitt Systemet er her ikke modellert for direkte å kunne samspille med andre systemer. Vi ser at det kan være ønskelig at et ordresystem skal kunne utveksle data med blant annet regnskapssystemer. Da dette systemet er tiltenkt en kundemasse bestående av små bedrifter og organsisjoner, som mest sannsynlig ikke har noe eget regnskapssystem, så har vi utelatt dette. Men vi ser ingen problemer i å utvide med den type funksjonalitet, hvis det skulle bli aktuelt 2.4 Design språk Design dokumentet er basert på UML notasjon. 4

6 3 Arkitektur 3.1 Komponent arkitektur Vi har valgt en generisk komponentarkitektur for Itpays kunde som selger sine produkter over nettet og Itpays som oppretter en løsning til dem som skal åpne en nettbutikk samt kunder som sitter seg hjemme og handler på nettet.klassediagram for modelldelen er beskrevet i figur Prosess arkitektur For Itpays kunder vil applikasjonen i utgangspunktet bli kjørt på en enkeltstående maskin med en enkel bruker. Men systemet vil være koblet opp mot et nettverk slik at flere brukere kan bruke applikasjonen for å oppdatere databasen. For kunder vil applikasjonen bli kjørt på en internettbasert server og bli tolket av en nettleser. Systemet skal være desentralisert sånn at noen data skal ligge hos klienten mens delte data skal ligge på serveren. Se figur 2 for modell over prosessarkitekturen. 3.3 Standarder Alle vinduer og feilmeldinger for det databaserte systemet vil være knyttet til Windows/Linux standard. Det interne systemet(kildekoden) skal ligge på serveren til itpays og bruke MySQL og PHP. 4 Komponenter 4.1 Struktur Her følger det et klassediagram for systemets Modell-komponent. Se figur 3. 5

7 4.2 Klasser Her følger det en forklaring på de forskjellige klassene i klassediagrammet. Tilstandsdiagram på de forskjellige klassene kommer etterpå Kunde Formål: Skal registrere informasjon om kunder til handelsnetsted. Attributter: kundeid navn adresse epost tlfnr Operasjoner: Registrer personinformasjon, modifiser personinfo, bestill- Produkt, avbestill produkter, lage ny ordre og se ordre status. Tilstandsdiagram: Se figur Itpays Formål: Skal hådtere Itpays kunder. Attributter: adresse epost tlfnr Operasjoner: Legge til nye produkt, Fjerne produkt, Redigere produkt, liste alle produkter, lageproduktgruppe, fjerne kunde, vis kunde info og håndtere ordre. 6

8 4.2.3 Itpays kunde Formål: Skal håndtere alt knyttet til handelnettsted. Attributter: Itp-kundeid adresse epost tlfnr Operasjoner: Legge til nye produkt, Fjerne produkt, Redigere produkt, liste alle produkter, lageproduktgruppe, fjerne kunde, vis kunde info og hådtere ordre. Tilstandsdiagram: Se figur Produkt Formål: Skal registere informasjon om produkter. Attributter: produktid beskrivelse antall pris Operasjoner: Legges til ordre, fjernes fra ordre og vis pris. Tilstandsdiagram: Se figur Ordre: Formål: Skal registrere informasjon om ordre. Attributter: ordrenr beskrivelse totpris Operasjoner: vis ordre status og beregn totalt pris. Tilstandsdiagram: Se figur 7 7

9 5 Anbefalinger 5.1 Systemets anvendelighet I de målene vi har satt for hvilke kvaliteter systemet skal ha er det særlig fleksibilitet og forståelighet som er fremtredene. Dette mener vi blir dekket gjennom designet av systemet. Da er særlig den komponentbaserte inndelingen viktig. Det er viktig å få skilt systemets funksjonalitet fra brukergrensesnittet. Dette bidrar til at systemet blir lettere å forstå og det gjør systemet mer gjenbrukbart. En slik inndeling vil også gjøre det lettere å tilby ulike designmaler for hvordan handeløsningen til kunden skal se ut. Fordi systemet skal være ganske tynt til å begynne med så er det viktig at koden blir godt kommentert og at det benytter seg av PHP sin objektorientering for gjøre det lett å forandre på et komponent uten å måtte forandre på mye annet. Fordi systemet skal tilbys til utleie og vil befinne seg på Itpays sine tjenere vil det være enkelt å utvide og forandre på systemet. Derfor anbefaler vi at man konstruerer systemet med tanke på stegvise forbedringer og forandringer. Det kan tenkes et modulbasert system, der funksjonalitet kan legges til og trekkes fra uten store forandringer. Det som framkommer av funksjonalitet i dette designdokumentet bør være med i første versjon av tjenesten. Annen funksjonalitet som grensesnitt mot andre systemer kan legges til senere dersom det er ønske om dette blant Itpays sine kunder. 5.2 Plan for å få systemet til å bli brukt Å få systemet i bruk på Itpays sine tjenere er ikke så stort problem her. Det bør heller legges mer vekt på å få systemet utleid til aktuelle kunder. Det bør satses på å markedsføre denne tjenesten ovenfor kunder som Itpays allerede har og som driver med salg. Målet er også å igjennom denne tjenesten å få de som er interessert i å ha nettsider til å velge Itpays framfor andre levrandører. Selv om systemet er beregnet på bedrifter som vil ha netthandel som et supplement til vanlig drift, så er det viktig at kundene får noe kursing i hvordan man kan drive netthandel på en vellykket måte. Da tenkes det å tilby kursing i prinsipper for netthandel og hvordan systemet teknisk fungerer. 8

10 Vi anbefaler også at tjenesten kan tilbys gratis til Itpays sine kunder som et prøveprosjekt i begynnelsen. Dette fordi dette er en ganske uprøvd tjeneste å tilby for utleie, og gjennom tilbakemeldingene kan systemet uten store vanskeligheter forbedres. For at det ikke skal oppstå en forventning om at tjenesten skal være gratis, er det viktig at utvalgte kunder blir med på prøveordningen etter avtale med Itpays, og ikke tilbys fritt til alle som vil prøve. 5.3 Gjennomføringsplan Vi har laget et overslag på hvor mange ressurser og tid vi trenger for videre arbeid med dette prosjektet. Estimatet som vi har gjort her omhandler også nødvendig i kursing i ettertid, når systemet er ferdig implementert. Med andre ord har vi sett på prosjektet som helehet når vi har laget estimatet. PHP-programmering: 14 dagsverk. Database-utvikling: 4 dagsverk. Hjemmeside/utseende: 4 dagsverk. Uforutsette ting, sykdom o.l.: 14 dagsverk. Testing: 5 dagsverk. Kursing av Itapys driftspersonale: 5 dagsverk. Dokumentasjon: 5 dagsverk. Feilsøking: 5 dagsverk. Totalt tidsforbruk: 56 dager / dagsverk. Vi har laget beregningene utifra antall dagsverk. Med et dagsverk menes en hel arbeidsdag. Et av de mest usikre momentene i denne estimeringen har vært behovet for kursing av Itpays sitt personale. Vi har antatt at enkelte vil kunne trenge mindre tid på kursing samt enkelte lenger tid. Siden Itpays har 4 ansatte som skal kurses i driftingen, blir dette tilsammen 20 dagsverk, men de kurses på lik tid derav 5 dager totalt i tidsforbruk. 9

11 6 Kommentarer til prototypen Vi har valgt å lage en fungerende prototype på bakgrunn av de tidligere dokumentene vi har levert inn tidligere (jfr. oblig2). Ingen av prototypene har en fungerende databaseløsning i bakgrunnen, noe som vil være i implementeringen av det endelige systemet. Prototypene tar heller ikke med feilhåntering av variabler o.l. da vi fant det mest viktig å belyse funksjonene og metodene fra oblig Kommentarer til kunde prototype Denne prototypen tar for seg handelsøyeblikket. Etter samtaler med Itpays ønsket de en løsning som var fleksibel og som hadde mulighet til å tilby både registrering, og kjøp uten at man trenger å registrere seg. Dette for å ikke miste kunder som ikke ønsker å registrere seg for å kunne handle. Dette lar seg løse ved hjelp av COOKIES, noe vi har prøvd å vise i denne prototypen. 6.2 Kommentarer til Itpays kunde Denne viser i tillegg til selve varene også grupperingen av dem. I menyen til venstre kan det veldes produktgrupper. En vare trenger ikke å tilhøre en produktgruppe. Det finnes to nivåer for produktgrupper i prototypen, vi mener det vil holde for den type bedrifter systemet har som målgruppe. 6.3 Kommentarer til Itpays-admin/medarbeider Ikke så kompleks, dvs. bare to fungerende metoder. LeggTilKunde() og FjernKunde(). 6.4 Adressen til prototypene Samtlige prototyper er linket fra vårt prosjekts hjemmeside, prosjekt.itpays.no/. 10

12 7 Våre refleksjoner rundt gjennomføringsprosessen Den helt klare positive erfaringen samtlige oss har dratt med oss, er den praktiske arbeidserfaringen. I samarbeidet med Itpays as har vi fått muligheten til å modellere et virkelig system som kommer til å bli implementert i nær fremtid. Vi føler derfor at vi har fått mye igjen for arbeidet vi har lagt ned i denne oppgaven. Møtene med Itpays har vært veldig lærerike, blant annet fordi de ansatte i Itpays har kommet med problemstillinger vi ikke hadde sett eller undervurdert omfanget av. Tilbakemeldingene vi igjen har fått fra brukerene har vært mange og forskjellige. Som vi har belyst tidligere, er det vanskelig å designet et robust nok system som vil passe for alle Itpays sine kunder. Vi tror likevel at e-handelsløsningen vil bli et system de fleste kundene vil like og kunne bruke. Metodene som er beskrevet i boka, som vi også brukte i gjennomføringen av prosjektet, har vært til god hjelp for å strukturere arbeidet underveis. Et slikt prosjekt er ganske stort av omfang. Uten metodene ville vi nok ha endt opp med en større andel arbeid med prosjektoppgaven enn å benytte de metodene vi har lært i faget. 11

13 E handelløsning pakke Grensesnitt Bruker grensesnitt System grensesnitt Funksjoner Model Teknisk plattform BG DBS NS Grensesnitt mellom systemer Grensesnitt mellom brukerne og systemet Funksjonalitet: legg til, fjern og rediger osv. Forklart bedre i punk 4 BG brukergrensesnitt DBS database system NS nettvers system Figur 1: Komponentarkitektur 12

14 Klient Bruker grensesnitt System grensesnitt Funksjon Flere klienter Modell Server Bruker grensesnitt System grensesnitt Funksjon Modell Figur 2: Prosessarkitektur 13

15 Kunde It pays kunde Produkt Ordre 1 0..* 0..* 1 0..* 1..* 0..* * Modell It Pays 0..* 1 oppretteitpkunde() modifisereitpkunde() fjerneitpkunde() velgdesign() adresse tlfnr e post registrepersinfo() modifiserepersinfo() bestilleprod() avbestilleprod() lageordre() modifisereordre() avbryteordre() seordrestatus() kundeid navn adresse e post tlfnr LeggeTilProd() FjerneProd() redigerprodukt() viskundeinfo() fjernekunde() listalleprodukter() lagproduktgruppe() håndterordrer() ItP kundeid tlfnr e post adresse leggestilordre() fjernesfraordre() vispris() produktid navn beskrivelse antall pris visordrestatus() beregntotalpris() ordrenr totpris beskrivelse Figur 3: System komponenter 14

16 produkt bestillt ordre status kontrollert kunde oprettet kunde aktiv varen bestillt varen motatt aventer varen bestilling endret kunden slettet Figur 4: Tilstandsdiagram for kunde produkt oprettet prodgruppe oprettet produktinfo endret k_konto oprettet web siden aktiv kundekonto slettet produkt slettet Figur 5: Tilstandsdiagram for Itpays sin kunde produkt info endret produkt oprettet produkter registrert produkt slettet Figur 6: Tilstandsdiagram for produkt 15

17 prod valgt og lagt i handlekurv logget_inn bestilling tilatt ordre sendt ordre avventer totpris beregnet ordre oversikt vist ordre kansellert ordre ferdig behandlet Figur 7: Tilstandsdiagram for ordre 16

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer