TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD"

Transkript

1 Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske renter. Av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og leder av Senter for lønnsdannelse Det er sørgelig å lese hvordan økonomiske kommentatorer bruker pekefingeren mot Hellas når eurokrisen skal forklares. Trist er det også at det brukes moralske argumenter om hvordan krisen bør løses. Også troikaen som representerer kreditorene Europakommisjonen, ESB og IMF har lagt den økonomiske fornuften til side. Holdningen er at når et folk først har levd i sus og dus, må de også betale regningen. Koste hva det koste vil. Også for dagens unge grekere som ikke tok del i de påståtte eksessene. Varoufakis var Hellas finansminister fram til forrige mandag. Han er også en dyktig professor i samfunnsøkonomi. Han møtte denne holdningen: «Mine økonomiske argumenter ble møtt med tom stirring uten respons fra EU-kommisjonen». En enkel figur bekrefter Varoufakis påstand om at kreditorene mangler samfunnsøkonomisk innsikt. Figur 1 viser renten på tyske og greske statsobligasjoner med 10 års løpetid. Etter flere år med økonomisk samkjøring ble euroen innført i elleve land 1. januar Hellas kvalifiserte seg i 2000 og formelt tatt opp som medlem 1. januar Sedler og mynt erstattet drakmer 1. januar Vi kan se av figuren hvordan kreditorene gradvis priset inn det greske medlemskapet. Når Hellas var blitt medlem, ble greske statsobligasjoner vurdert som like sikre som tyske. Renteforskjellen

2 mellom greske og tyske statsobligasjoner var da praktisk talt null. Slik var det også for Spania, Portugal, Italia, Irland og de andre eurolandene. Null renteforskjell er et sterkt signal fra Hellas kreditorer om at euromedlemskapet innebærer at landene står fullt og helt solidarisk bak hverandre og garanterer for gjelden slik en valutaunion bør gjøre. På dette helt vesentlige punktet ble imidlertid både grekerne og aktørene i de internasjonale kapitalmarkedene grundig lurt. Ved å låne til Hellas med samme rente som til Tyskland, ga ikke troikaen bare falske garantier. Utlånspraksisen er også i ferd med å forårsake euroens undergang. For hva skjedde da et folk som hadde levd med 25 prosent rente, plutselig opplevde ti år med renter på fem prosent? Gjeldsveksten skjøt i været i hele Sør-Europa. Det var ikke den greske staten som ledet an i gjeldsoppbyggingen. Som vi ser av figur 2 var det husholdningene. Gjeldsveksten skjøt som vi ser av figuren fart da Hellas innførte euro i Slik ville folk i alle land reagert på lavere renter, også i Norge og i Tyskland. Bankene ble som vanlig i slike tider med på å underbygge gjeldsveksten. Og ESB finansierte greske banker med samme vilkår som tyske. Den greske staten ble gjeldsslaver først da de var nødt til å redde landets banker etter finanskrisen i Den greske staten må dermed betale regningen for troikaens løsslupne kredittpraksis og eurosamarbeidets falske trygghet.

3 Troikaen krever også at grekere flest skal rammes som følge av sin egen dårlige kredittvurdering. Det ser nå ut til at grekerne faktisk er villige til dette ikke for å redde seg selv, men for å redde eurosamarbeidet. Euroen har stor oppslutning i Hellas til tross for at de ville få det langt bedre rent økonomisk ved å innføre nye drakmer. Euroen er for sterk for grekerne. Den er tilpasset tysk konkurranseevne. Gresk konkurranseevne trenger en svakere valuta. Hadde det blitt en Grexit Hellas uttredelse fra eurosamarbeidet ville det ha skadet euroen mer enn grekerne. Men oppslutningen om euroen blant det greske folk har gjort det lett for tyskerne og de andre kreditorene å løpe fra sin del av regningen. Greske velgere har nemlig gitt sin egen regjering de mest elendige forhandlingskortene ved at om lag 90 prosent sier ja til å beholde euroen. Dermed har troikaen kunnet kreve at det er grekerne som har måttet betale prisen for euroens elendige oppbygning. Jeg er uenig i de som ut fra økonomiske argumenter maner grekerne til å si ja til alle krav til privatiseringer, arbeidsmarkedsreformer, lønnskutt og skatteøkninger. Alt for å bevare euroen. Hovedproblemet til Hellas er først og fremst euroen, ikke statlig eierskap, sentrale lønnsforhandlinger, høye offentlige lønninger eller lave skatter. Da må grunnleggerne av euroen også betale regningen.

4 Dagens næringsliv 16. august 2012: 1930-tallet om igjen? John Maynard Keynes hadde rett. Å kutte i offentlige utgifter og øke skattene mens økonomien er i depresjon, er hasardiøst. Av sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pöyry Management Consulting og gjesteforsker ved Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School Roger Hammersland Etter Første verdenskrig arbeidet Keynes for Finansdepartementet i Storbritannia. Tyskland hadde tapt krigen. På Versailles-konferansen skulle representanter for vinnerlandene bestemme hva Tyskland skulle betale i erstatning for sine ødeleggelser. Keynes representerte Storbritannia. Han var sterkt kritisk til å kreve erstatning fra Tyskland. Ikke fordi de ikke fortjente å betale erstatning. Han mente at det ville forverre tysk økonomi så mye at de sosiale konsekvensene kunne lede til en ny krig. Hans analyse var skremmende korrekt. De ble imidlertid ikke lyttet til. Versailles-traktaten ble vedtatt mot sterke protester fra Storbritannia. Keynes trakk seg fra forhandlingene. Han mente det ville kunne ruinere Europa. Han fikk rett. Tysklands harde innstramminger for å betale gjelden førte til en så kraftig tilbakegang i tysk økonomi at tyskerne vendte seg til Hitler i 1933 og til Andre verdenskrig i Nå er rollene snudd. Tyskland overhører advarslene fra økonomer og tvinger gjennom brutale innstramminger i Sør-Europa. Vi trenger en som Keynes. En som tør si klart fra at dette vil kunne ruinere Europa på nytt. I mange land i euroområdet er situasjonen for tiden svært spent. Vi har allerede sett de første tendensene til sosial uro og vold flere steder. I England satt for eksempel frustrert arbeidsløs ungdom i fjor sommer fyr på og plyndret butikker, og angrep politiet. I Athen brukte politiet tåregass og sjokkgranater mot en stein- og bensinbombekastende forsamling av frustrerte arbeidere, pensjonister og studenter. De protesterte mot de kraftige sparetiltakene. I Spania ser vi daglige demonstrasjoner der unge arbeidsledige samler seg for å markere sin misnøye med politiske partier, arbeidsløshet, korrupsjon og kutt i velferdstilbud. Med en arbeidsledighet blant unge på i overkant av 50 prosent, er det en ulmende uro i Spania. Samtidig er det økt oppslutning om nasjonalistiske og populistiske verdier. Oppslutningen til Sannfinnene viser at finske velgere ikke lenger vil betale for søreuropeernes økonomiske problemer. I 1

5 Nederland går Geerd Wilters islamofobiske parti Frihetsdemokratene høylydt ut og proklamerer at europeiseringen er en trussel mot nasjonalstaten. I Sverige og Danmark hyller de to innvandringsfiendtlige partiene Sverige Demokratene og Dansk Folkeparti nå euroens potensielle sorti. Meningsmålinger i Storbritannia viser at så mange som to-tredjedeler av konservative velgere ønsker at Storbritannia skal forlate EU. I Østerrike har det høyrepopulistiske Frihetspartiet nesten 30 prosent oppslutning i meningsmålinger. I Frankrike gjorde lederen av det høyreekstremistiske og innvandringsfiendtlige partiet Nasjonal Front, Marie Le Pen, et svært godt presidentvalg. I Ungarn har det høyreekstreme og antisemittistiske partiet Jobbik gått kraftig fram og i Hellas fikk det svært ekstreme høyrepartiet Gyllent Daggry 7 prosent oppslutning ved valgene i mai og juni i år. Årsaken til den høyrepopulistiske framgangen er sammensatt. I noen land er det i frustrasjon over å måtte betale for søreuropeernes gjeld. Men økonomiske kriser, dramatiske kutt i offentlige budsjetter og generell mistro mot politikerne med ansvaret for det som har skjedd har alltid gjort det lettere for partier som nærer seg på misnøye. Mange føler seg marginalisert og truet av både markedskrefter og innvandrergrupper. Slik er det i dag, og slik var det i 1930-årene. Da førte misnøyen til framveksten av ekstreme politiske grupperinger som Fascismen og Nazismen. Det er ikke lenge siden flere av dagens euroland var ledet av militærjuntaer og totalitære regimer. Franco-regimet i Spania og militærjuntaen i Hellas regjerte så sent som på 1970-tallet. Faren er dessuten alltid til stede for at avdankede ideologier gjenoppstår bare de økonomiske forholdene er ille nok og tiden har bidratt til å legge et slør over de faktiske historiske forhold. Gitt Europas nære forhistorie bør siste tids utvikling være en klar advarsel til politikerne om viktigheten av umiddelbart å finne en endelig løsning på gjeldskrisen. Skal euroen bestå, må løsningen innebære en storstilt likviditetstilførsel fra ECB, for eksempel finansiert gjennom såkalte euroobligasjoner. Flere bilaterale lån med ytterligere krav om velferdskutt fra kredittverdige land i nord til konkurstruede i sør, ser det ikke ut til å være demokratisk aksept for. Verken i nord eller sør. Uansett om det utløses av misnøye i nord eller nød og fattigdom i sør, vil en kaotisk oppløsning av euroområdet være en ulykke. Ikke bare for EU som politisk og økonomisk prosjekt, men også for verden som helhet med ny global resesjon og store sosiale omveltninger som følge. 2

6 Dagens næringsliv 31. mai 2012: Politisk uforstand I Europa har politikernes visjoner alt for lenge fått for sentral plass. Dette må snu. Nå må det lyttes til økonomer utenfor de politiske institusjonene. Av Roger Bjørnstad I Philidelphia i 1787 signerte 39 av de 55 frammøtte delegatene det som da ble USAs grunnlov. Artikkel 4 var den såkalte Garantiklausulen. Med den garanterer USA at alle medlemsstater har en regjering innenfor republikken. Det innebærer at unionen også garanterer for medlemsstatenes gjeld. Artikkel 104b i Maastricht traktaten, som er EUs grunnlov, slår derimot fast at verken unionen eller enkeltmedlemmene i den skal påta seg forpliktelsene til et annet medlemsland. Derfor er for eksempel renta på lån til California med 10 års løpetid 2,9 prosent, og tilsvarende rente på lån til Spania 6,5 prosent. Med Maastricht traktaten er det fullt forståelig hvorfor långivere tviler på om enkelte euroland kan betale for seg. Medlemsstater med underskudd må nemlig betale sine utgifter i en fremmed valuta. Lånebehovet i de internasjonale markedene er dermed enormt. Sannsynligheten for mislighold er tilsvarende stort. Det er svært skuffende å se hvordan Europas politikere både har implementert sine politiske visjoner og hvordan de har håndtert krisene som har oppstått. Det er også skuffende å se hvordan politikerne har fått lov til selv å beskrive de økonomiske konsekvensene. Jeg blir både trist, redd og sint når jeg hører Angela Merkel si at det viktigste grekerne kan gjøre nå for å redde eurosamarbeidet, er å gjennomføre innsparingsplanene. Rådet er rett og slett ikke bygd på en realistisk analyse av konsekvensene. Det er på tide å legge vekk pekefingeren og forholde seg til realitetene. Problemet startet allerede når politikerne skulle markedsføre sin visjon om en felles mynt. Befolkningen ble lovet at det ville gi store økonomiske fordeler. Fordelene var særlig store for de fattige landene i sør. De skulle komme på tysk velstandsnivå. Økonomer tilknyttet de politiske institusjonene støttet politikernes visjoner. Uavhengige økonomer var kritiske, men politikerne lyttet ikke til dem. Valutasamarbeidet gikk de første årene sammen med en enorm innstrømming av kapital til de fattige landene. Tilsynelatende helt som politikerne hadde forutsagt. Kapitalstrømmene var beleilig. Men de skyldtes ikke produktivitetsgevinster fra eurosamarbeidet slik politikerne hadde fortalt. De var et resultat av uregulerte finansmarkeder og den frie kapitalspekulasjonen. De var også et resultat av det lave rentenivået fra inflasjonsstyringen til sentralbanken. Politikerne hadde imidlertid også gjort dette til en del av sin politiske ideologi. Finansliberaliseringen og inflasjonsstyringen var bygd på de samme begrunnelsene som eurosamarbeidet. Også på disse områdene fikk de støtte av økonomer fra politiske institusjoner, og kritikk fra andre.

7 Mye av kapitalen fant veien til eiendomsmarkedene. Resten ble brukt til forbruk. Veksten i eiendomsprisene og forbruket genererte ytterligere vekst. Boblene vokste. Men det gjorde også handelsunderskuddene som viste at veksten var grunnløs. Også dette ble oversett. Nå, etter at eurokrisen er et faktum, ser vi fortsatt hvordan Europas politikere krever eierskapet over økonomiens tyngdelover. Men man kan ikke bestemme seg vekk fra tyngdekraften. Det Merkel og andre politikere nå må starte å forholde seg til, er: 1. Når en stat med store underskudd og utgifter i euro skal kunne fortsette sin drift, må den europeiske sentralbanken garantere for statens gjeld. Når utgiftene er i euro, må staten også ha lån i euro. Uten garantier fra den som utsteder euro, får den ikke det. 2. Kutt i en stats utgifter, kutter ikke statens underskudd. Kuttes utgiftene, faller også inntektene. Med skyhøy arbeidsledighet, kan økonomien i stedet stå i fare for å kollapse. Det innebærer at selv den delen av verdiskapningen som er bærekraftig, kan forsvinne. Det finnes altså ikke én unik økonomisk likevekt som stater skal kutte seg fram til, slik enkelte later til å tro. Den eneste veien videre for eurosamarbeidet er å ta skrittet fullt ut og etablere en fullverdig pengeunion, som USA gjorde for over 300 år siden. Det innebærer at alle medlemslandene garanterer fullt og helt for hverandres gjeld. For å få tyskere og andre med på det, innebærer det også en finanspolitisk union. Det vil si at unionen kan vedta skattenivåer og for eksempel betale for arbeidsledighetstrygd og pensjoner, som i USA. Men det innebærer også at spanske, italienske og greske velgere får makt over tysk finanspolitikk. Trolig er ingen i Europa klare for dette. Da er heller ikke denne veien ut av uføret mulig. Nye nasjonale valutaer er da det eneste alternativet. Konsekvensene av dette er selvsagt svært alvorlige. Det er lett å se hvorfor denne løsningen ikke er ønskelig. Men denne kronikken handler ikke om hva som er ønskelig. Den handler om at det uønskete faktisk er i ferd med å skje på grunn av visjonenes berusende kraft.

8 February 23, 2012 MAKROKOMMENTAR I DAGENS NÆRINGSLIV Drakmer er best Hva er best for grekerne? Å tilpasse seg euroen, eller innføre drakmer tilpasset seg? Erfaring tilsier at drakmer er best. Roger Bjørnstad, seniorøkonom i Pöyry Management Consulting (Norway) Hellas bør erklære seg konkurs og innføre drakmer. Statens utgifter vil falle langt mer enn inntektene, staten kan låne fra egen sentralbank og næringslivet vil få betydelig reduserte kostnader. En del grekere vil imidlertid rammes hardt av en slik utgang på krisen. Blant annet mister mange sparepengene sine. Euroinnskudd i bankene blir trolig omgjort til drakmer. Dessuten vil levekostnadene øke på grunn av økte importpriser. Samlet sett er imidlertid dette den fornuftige veien ut av krisen. Land med lånebehov tviholder ofte på en fast valutakurs. Målet er å skape tillit hos långivere. Ingen vil gi lån til land med stadige nedskriving av valutaens verdi (devalueringer). Behovet for devaluering reduseres imidlertid ikke av en fastkurspolitikk. Den bare kamuflerer det. Gode konjunkturer og den lånefinansierte veksten kan lenge kamuflere devalueringsbehovet svært godt. Mange land har imidlertid i løpet av historien til slutt måttet kaste kortene. Noen har rukket å devaluere før staten går konkurs. Andre har ikke rukket det. Euroen har utvilsomt feil verdi for Hellas. Spørsmålet er om gresk økonomi slik situasjonen har blitt skal tilpasse seg euroens verdi, eller om Hellas heller skal innføre drakmer tilpasset gresk økonomi. Utgiftskuttene som særlig tyskerne presser fram for å tilpasse gresk økonomi til euroens verdi, har svært alvorlige konsekvenser. Det har allerede brakt ledigheten over 20 prosent. Blant ungdom er den 50 prosent. Det brenner i gatene i Athen. Jeg vil tro demonstrantene har legitimitet langt inn i middelklassen. Har jeg rett i det, er situasjonen farlig. La oss heller vurdere hva som skjer dersom drakmer blir gjeninnført. Det er en komplisert øvelse. Her skal jeg nøye meg med å peke på hva som har skjedd med land i liknende kriser, og som til slutt har måttet gi opp fastkursen. La oss se på Thailand og Sør-Korea i 1997, Russland i 1998 og Argentina i Felles for disse var at de hadde en fast valutakurs i hovedsak i forhold til amerikanske dollar før krisen. Starten på Asia-krisen blir regnet å være da statsminister Yongchaiyudh 30. juni 1997 erklærte at det var helt uaktuelt å devaluere den thailandske bahten. To dager senere fløt den fritt. Bahten devaluerte med over 50 prosent. Også sørkoreanske won devaluerte med over 50 prosent. Russland ble også rammet av Asia-krisen, blant annet ved at oljeprisen ble svært lav. I september 1998 måtte Russland gi opp fastkurspolitikken. Rubelen svekket seg med nesten 70 prosent. Thailand og Sør-Korea klarte seg med kriselån fra IMF. Russland klarte selv med IMF-hjelp ikke å betale for seg. Det gjorde heller ikke Argentina. Argentinas historie ligner mest på den Hellas nå opplever. Argentina hadde i praksis innført amerikanske dollar som egen valuta. Svært mange hadde banklån og bankinnskudd i dollar. IMF hadde lenge gitt kriselån til Argentina. Kravene var svært like de Hellas nå

9 February 23, 2012 MAKROKOMMENTAR I DAGENS NÆRINGSLIV opplever. Problemene ble bare verre og verre. Det sprakk i løpet av noen dramatiske måneder høsten 2001 og tidlig Pesoen ble i realiteten gjeninnført som valuta. Innskudd og lån ble konvertert til peso. Mange tapte svært mye sparepenger. Pesoen devaluerte med omkring 70 prosent. Tabellen oppsummerer BNP, ledighet og handelsbalanse rett før og tre år etter devalueringene. I samtlige tilfeller snudde landenes økonomi nærmest umiddelbart. Tre år etter hadde BNP steget betydelig, særlig i Sør-Korea og Argentina. Arbeidsledigheten var omtrent halvert. Driftsbalansen hadde snudd fra minus til pluss. BNP i forhold til toppunkt før krisen Arbeidsledighet Driftsbalanse overfor utlandet. Mrd. USD Under krisen 3 år senere Under krisen 3 år senere Under krisen 3 år senere Thailand ,7 % -1,3 % 4,4 % 2,4 % Sør-Korea ,7 % 18,1 % 8,0 % 3,8 % -22,9 24,5 Russland ,3 % 0,9 % 13,3 % 8,7 % -0,1 33,9 Argentina ,4 % 11,3 % 20,8 % 10,1 % -8,9 8,1 Kilde: Reuters EcoWin Å devaluere seg ut av kriser har land gjort til alle tider. På den måten overfører landene kostnadene ved egne problemer på andre. Det er ikke populært. Det føles svært urettferdig for de landene som har orden i egne finanser. Som vi blant annet ser av tabellen, er strategien vellykket i den forstand at det løser krisen. Men er det greit? Skal land i krise få lov til dette? Ja. Land i virkelig krise bør få lov til dette. Alternativet er verre. Det er långiveres, IMFs og kredittvurderingsselskapers oppgave å avsløre om dette er en strategi før krisen inntreffer. Svikter de i den oppgaven, må de selv bære noe av kostnaden. Det er frivillig å låne et land penger. Er långiverne misfornøyde med hvordan landets økonomi håndteres, må kravene til reformer komme før krisen er et faktum.

10 Dagens næringsliv 24. november 2011: Euroen bygd på gode intensjoner Finansmarkedet har intet ansvar. Ansvaret ligger hos europolitikerne. Markedet vil ha garantier og økonomisk vekst, men får det motsatte. Av Roger Bjørnstad En av Æsops fabler heter Skorpionen og frosken. Moralen i denne er at noen vil alltid oppføre seg destruktivt. Det har ingen betydning hvordan de selv blir behandlet eller hva konsekvensene blir. Årsaken er at de styres av enkle instinkter. Historien handler om skorpionen som ber frosken om å bære den over elven, siden den selv ikke kan svømme. Frosken er redd for at skorpionen vil stikke den. Men skorpionen bedyrer at det kommer den ikke til å gjøre. Gjør jeg det, drukner vi jo begge to, forsikrer den. Frosken går så med på å frakte skorpionen over. Halvveis over, stikker skorpionen likevel frosken. Mens de begge er i ferd med å drukne, spør frosken: hvorfor?. Skorpionen svarer: det ligger i min natur. Sånn er forholdet mellom eurolandene og obligasjonsmarkedene også. Eurolandene la på svøm bærende på alle medlemslandenes statsobligasjoner. I en valutaunion er markedet for statsobligasjoner svært skjørt. Ustabiliteten er iboende i dens konstruksjon. Årsaken er at medlemslandene utsteder gjeld uten å ha kontroll over egen likviditet. Dermed er de ikke i stand til å garantere långiverne at de vil betale tilbake. Hvordan skulle de kunne det? De har ingen egen sentralbank som kan trykke penger. Land med egen sentralbank har ubegrenset med likviditet. Skorpionen er nå i ferd med å stikke. Enkelte land får ikke låne mer penger. Dermed tvinges landene til konkurs. Paradokset er selvfølgelig at mange av de som kunne ha lånt ut penger, vil tape på konkursen og selv bukke under. De vil drukne begge to. Frosken burde visst bedre enn å ta med seg skorpionen. Det burde myndighetene i eurolandene også. Det var ikke slik at de ikke ble advart. Mange økonomer var skeptiske til europrosjektet. Det ble advart mot akkurat det som nå rammer euroen. Landene er for forskjellige til å ha en felles mynt. Når økonomiske sjokk rammer dem, rammes de ulikt. Dette kalles asymmetriske sjokk. Da vil noen land få statsfinansielle problemer. Til tross advarslene, ga eurolandene avkall på kontrollen over egen pengepolitikk. Årsaken er at euroen ikke var et økonomisk prosjekt. Det var et politisk prosjekt. Drevet fram av gode intensjoner om europeisk integrasjon. Euroen var et fredsprosjekt, ble det sagt. Et produkt skapt av visjonære politikere. Selv om intensjonene var aldri så gode, kan man imidlertid ikke overse finansmarkedenes enkle instinkter. Dersom europrosjektet virkelig er et fredsprosjekt, må det like fullt bygges på økonomiske realiteter. Markedets destruktive behandling av søreuropeiske statsobligasjoner er altså ikke årsaken til dagens problemer. Det er bare et symptom på problemene. Det underliggende problemet er at noen land er særskilt hardt rammet økonomisk. Arbeidsledigheten er skyhøy. Den økonomiske veksten uteblir.

11 Fattigdommen brer om seg. Befolkningen er desperat. Disse problemene må løses uansett hva som skjer med eurosamarbeidet. Når noen land i valutasamarbeidet er så hardt rammet, er det helt nødvendig at de andre landene kompenserer dette. Nå skjer det motsatte. For å låne ut penger, krever de rikere landene ytterligere innstramminger. Det blir dobbelt galt. For det første gir man ingen lånegarantier. For det andre forsterker man de asymmetriske sjokkene i unionen. Jeg tror europolitikerne misforstår signalene fra obligasjonsmarkedet. De tror at markedet trenger forsikringer om at problemlandene kutter i sine utgifter, og at de gjennomfører dyptgripende strukturelle reformer. Situasjonen er imidlertid motsatt. Markedet trenger en troverdig plan for å skape ny økonomisk vekst. Signalene er tydelige. Rentene på statsobligasjonene stiger for hvert kuttkrav som kommer. Kanskje mener europolitikerne alvor når de vil bevare eurosamarbeidet. Men da må de følge opp med handlinger som virker. Først må man garantere for hverandres gjeld. Dernest må man tillate at søreuropeerne stimulerer økonomien kraftig. Kuttene må utsettes. De strukturelle reformene får komme senere, når økonomien er reddet. For strukturelle reformer trengs i Sør-Europa. Bare ikke nå.

12 Dagens næringsliv 29. september 2011 Exit Sør-Europa Landene i Sør-Europa bør gjennomføre en kontrollert og koordinert utmeldelse av eurosamarbeidet. De trenger å devaluere og trykke egne penger. Og vi andre bør la dem gjøre det. Roger Bjørnstad, seniorøkonom i Econ Pöyry Slik jeg ser det, er det kun én varig løsning på de statsfinansielle problemene i euroområdet. Det er at PIGS-landene (Portugal, Italia, Grekenland og Spania) går ut av eurosamarbeidet. Antakelig også Irland. Det finnes riktignok ett alternativ, men det virker lite realistisk. Det er at hele euroområdet garanterer for medlemslandenes gjeld. At den europeiske sentralbanken utsteder tilstrekkelig mengder euroobligasjoner er en variant av dette. For å godta det må eurolandene kunne ha muligheten til å ta kontrollen over enkeltmedlemmenes pengebruk og skattenivå. Men å etablere et slikt United States of Europe, har trolig for mange hindringer ikke minst konstitusjonelle. Som professor Steinar Holden påpekte i denne spalten 25. august, løser ikke det å innføre en egen valuta i seg selv gjeldsproblemet til verken Hellas, Portugal, Spania eller Italia. Gjelden er nemlig i euro. Men et helt sentralt skritt på veien ut av uføret kommer på plass muligheten til å devaluere og trykke egne penger. Det reduserer innbyggernes kjøpekraft. Og det må til. Kjøpekraften er i dag uansett ikke basert på deres faktiske verdiskapning. Den er lånefinansiert. En devaluert valuta bedrer konkurranseevnen umiddelbart. Det er først når dette skjer at det kan skapes nye arbeidsplasser og ny økonomisk vekst. Det er rimelig klart at mislighold nå kommer. Hellas er i realiteten konkurs. Holden tror at landene som misligholder gjelden likevel blir værende i eurosamarbeidet. Det å reetablere egen valuta er for komplisert og kostbart mener han. Det er gode argumenter for at utmeldelse ikke er ønskelig. Mitt utgangspunkt er imidlertid at det å forlate eurosamarbeidet ikke er basert på et ønske. Det er noe markedene før eller senere vil tvinge dem til. Når de ikke får mer lån, vil de gå tom for euro. Alle statens utgifter er i euro, så euro må de ha. Dersom for eksempel Hellas fikk bli værende i eurosamarbeidet etter en misligholdelse, måtte det være å betrakte som en slags frivillig gjeldssanering. Jeg vil tro dette er like vanskelig som andre måter å overta gjelden på, som for eksempel å utstede euroobligasjoner eller gjeldsgarantier. Eurolandene vil ha noe tilbake som grekerne ikke er villige til å gi sin egen suverenitet. Frivillig gjeldssanering stopper heller ingen smitteeffekter. Tvert om. Markedene ville forvente det samme for andre land med problemer. Det er antakelig fortsatt mulig for mange av landene i Sør-Europa å forlate eurosamarbeidet og samtidig beholde eurogjelden uten å misligholde den. Men muligheten for dette svinner jo lenger de venter. Ideelt sett bør oppløsningen av dagens eurosamarbeid derfor skje raskt, planlagt og koordinert med alle landene det gjelder samtidig. Gjeldens andel av BNP vil øke når de devaluerer. Andre land med egen valuta har også svært høy gjeld, men kan likevel låne til lave renter. Landene som går ut uten å misligholde gjelden, bør få hjelp av IMF og EU i en overgangsfase.

13 Jeg frykter at euroutgangen heller vil skje stykkvist og panikkartet, og ikke før andre virkningsløse muligheter er forsøkt. Nettopp fordi eurooppløsning ikke er ønskelig. Problemene løses imidlertid ikke med mer av det samme. Fortsatt små og mellomstore redningspakker, ledsaget med velferdskutt og skatteøkninger bidrar til vedvarende markedsuro, fortsatt høye statsgjeldsrenter, lave vekstutsikter og, paradoksalt nok, tiltakende gjeld. Oppstår det frykt for at landene blir tvunget til misligholdelse og å forlate eurosamarbeidet, vil innbyggere stille seg i kø utenfor bankene for å ta ut sine euroinnskudd umiddelbart. Det oppstår bank-runs. Eurogjelden blir trolig konvertert til gjeld i den nye nasjonale valutaen. Innbyggerne frykter med rette at også euroinnskuddene blir konvertert. Konverteringskursen settes antakelig slik at både gjelden og innskuddene blir mindre verdt. Det er da panikken oppstår. Innskuddene kommer til å bli låst, for så mye euro har ikke landene. Folk vil bli rasende. Vi har sett det før. Tyske banker sitter med over 500 milliarder euro i PIIGS-landenes statsobligasjoner. Franske banker eier disses statsgjeld for over 600 milliarder euro. Går landene konkurs, går også mange banker over ende. Pengemarkedene stopper opp og vi får trolig en ny global finanskrise. Politikerne i euroområdet må ta de vanskelige, men helt nødvendige beslutningene. Lærdommen er at man ikke kan ha en valutaunion uten samtidig å ha en felles gjeldshåndtering. Godtas ikke en slik overnasjonalitet, bør de gjeldstyngede landene gå ut først som sist.

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer