Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26"

Transkript

1 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato:

2 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Aurskog-Høland - Oppgradering/rehabilitering av rådhus Oppdragsbeskrivelse: Prosjektledelse/arkitekturprosjektering/interiørprosjektering av oppgradering/rehabilitering av rådhus i Bjørkelangen Oppdragsleder: Nesheim Marianne Fag: Analyse Tema Forurensning Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ola Nordal Torbjørn Bergheim

3 Miljøsaneringsrapport 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Informasjon om bygningene og rivearbeidene Miljøkartlegging Kartlagte bygningselementer som er FARLIG AVFALL Delområder i bygningen Sokkeletasje etasje etasje Om farlige eller miljøskadelige stoffer som kan dukke opp i en sanerings-/rivefase Asbest PCB Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner PVC/Ftalater Bromerte flammehemmere Fluorholdige gasser i isolasjon Sinksulfid og tritium Sanering...17

4 Miljøsaneringsrapport 3 1 INNLEDNING er engasjert av Aurskog Høland kommune til å utføre miljøkartlegging og utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse for rivearbeider i tilknytning til planlegging av oppgradering av rådhuset i Bjørkelangen. Arbeidet er utført av Ola Nordal,. Kvalitetssikring er utført av Torbjørn Bergheim,. Bergheim og Nordal har gjennomført kurs i miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser. Bergheim og Nordal har erfaring fra en rekke tilsvarende prosjekt, og er godkjent for funksjonen ansvarlig prosjektering miljøsanering, tiltaksklasse 3. Miljøkartleggingen er basert på visuell befaring på eiendommen og opplysninger gitt av oppdragsgiver. Det tas forbehold om at viktige forhold kan være oversett. Det kan være helse- eller miljøfarlige stoffer skjult i konstruksjonene som ikke er oppdaget ved kartleggingen. Dersom det underveis i rivearbeidene oppdages stoffer av denne type, skal arbeidene stoppes, forekomsten kartlegges og stoffene håndteres forsvarlig før rivingen fortsetter. Vi presiserer at det er påpekt asbest i utvendige eternittplater og i isolasjon på rørbend på varmtvannsrør. Dersom disse berøres av planlagte arbeider er det helt spesielle krav til sanering av asbest. Det presiseres at: Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i denne rapporten.

5 Miljøsaneringsrapport 4 2 INFORMASJON OM BYGNINGENE OG RIVEARBEIDENE Det skal gjennomføres ominnredningsarbeider som omfatter fjerning av lettvegger og dører, etablering av en ny ytterdør (sokkeletasje), og utskifting av en vindus/skyvedørsseksjon (i kommunestyresalen), mulig noe utskifting av gulvbelegg og himlinger mm. Eksisterende bygning er bygget i 1974 med hovedkonstruksjon av betong. Det er ikke gjort noe omfattende rehabilitering tidligere, men de fleste lysarmaturer er av nyere dato, en del av lettvegger som skal fjernes er nyere, og enkelte vinduer er skiftet ut. Figur 1. Rivearbeider sokkeletasje (vegger merket rødt) Figur 2. Rivearbeider første etasje (vegger merket rødt) Figur 3. Rivearbeider andre etasje (vegger merket rødt)

6 Miljøsaneringsrapport 5 3 MILJØKARTLEGGING Miljøkartlegging er utført 26/ av Ola Nordal. Det er gjennomført en visuell befaring, med uttak av enkelte prøver av overflatematerialer. Det er ikke gjennomført destruktiv prøvetaking av vegger osv. Som grunnlag for kartleggingen er det brukt plantegninger som viser planlagte rivearbeider. Tiltaksområdene i bygningen er gjennomgått etasje for etasje og rom for rom i tillegg til visuell befaring utvendig. Basert på samlet kunnskap om miljøfarlig avfall i bygningsmaterialer ble sikre og mulige funn av bygningsmaterialer med høyt innhold av miljøgifter registrert og vurdert. Bygningsmassen ble undersøkt for følgende materialer og komponenter: Tabell 1: Oversikt over miljøskadelige stoffer og i hvilke bygningsdeler dette kan finnes. Material/komponent Asbest (rørisolasjon, gulvbelegg, pakninger i rør, bygningsplater, fasadeplater, lim, avrettingsmasser, m.m.). PCB (isolerglassruter, kondensatorer, fugemasse, mørtel, avrettingsmasser, betong, maling, m.m.). Kvikksølv (lysrør, termostater, pressostater, termometre, vippebrytere, vannlåser, m.m.) Bly (blyskjøter i soilrør, blybatterier, forsegling av eldre isolerglassruter, blyinnfattet glass, bygningsbeslag, m.m.). Nikkel/Kadmium, NiCd (batterier, nødlys, ledelys og lignende). PAH (gammel tjærepapp, sot, teglstein og mørtel på innsiden av piper, tjære/bek benyttet til tetting mot vann, i sort lim under feks gulvbelegg). Ftalater/ PVC (gulvbelegg, avløpsrør, svarte gulvlister, acrylmaling, fugemasser, m.m.) Material/komponent Radioaktive forbindelser (tritium, sinksulfid og americium-241) (brannvarslere, røykdetektorer, rømningsskilt/nødutgangskilt, m.m.). Impregnert trevirke (saltimpregnert trevirke med innhold av kobber, krom og arsen (CCA.-impregnert), samt kreosotimpregnert trevirke). Maling, lim, lakk (uherdet maling, lim og lakk). Bromerte flammehemmere (EE-avfall, el-kanaler/- rør, kabinetter, isolasjonsmaterialer som cellegummi, EPS, XPS, tekstiler, gulvtepper, møbler, m.m.). Olje (oljetanker, oljeavskillere, fyrkjeler, oljeholdige installasjoner, oljefat, oljeforurenset betong, m.m.). EE-avfall (alt med ledning og batteri, akkumulatorer, pærer, lysstoffrør, kondensatorer, røykvarslere, nødlys mm) mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Klorparafiner (isolerglassruter, rustmaling, isolasjon, fugemasser, m.m.). Figur 4. Rådhusfasade mot øst

7 Miljøsaneringsrapport 6 4 KARTLAGTE BYGNINGSELEMENTER SOM ER FARLIG AVFALL Kategorier av bygningselementer som skal handteres som farlig avfall dersom det skal fjernes er beskrevet under Elektrisk utstyr Alt elektrisk utstyr som kabler, armaturer og lignende er EE-avfall. EE-avfall kan inneholde elementer av tungmetaller, kvikksølv, asbest, klorparafiner, bromerte flammehemmere etc. Det er kabler, støpsler og armaturer i alle rom der det skal gjennomføres riverarbeider. Alt dette skal håndteres og disponeres som farlig avfall/ee-avfall og leveres til mottak for dette Gamle lysarmaturer Enkelte steder i bygningen (i lagerrom i søkkeletasjen) ble det observert gamle lysarmaturer (med lysrør). I disse kan det være PCB-kondensatorer. Evt. gjenværende gamle lysarmaturer med PCB skal skiftes ut, og de gamle armaturene skal leveres hele til godkjent mottak for farlig avfall/ee-avfall Golvbelegg Alt av banebelegg i rommene der det skal utføres rivearbeider er PVC. PVC gulvbelegg inneholder ftalater og muligens bly, og golvbelegg som fjernes skal derfor handteres og disponeres som farlig avfall dersom det fjernes. Figur 5. To typer PVC-gulvbelegg og golvlist (grå) av PVC som inneholder ftalater og skal handteres og disponeres som farlig avfall Golvlister På de fleste arealer der det er banebelegg (PVC) er det også en plastlist (PVC) i overgangen mellom golv og vegg. Noen steder er det grå lister, andre svarte. PVC gulvlister inneholder ftalater og muligens bly, og slike lister som fjernes skal derfor handteres og disponeres som farlig avfall dersom det fjernes.

8 Miljøsaneringsrapport Vinduer Det skal fjernes innvendige vinduer i lettvegger, et vindu der det skal etableres ny inngangsdør i nåværende kirkevergekontor i sokkeletasjen, og en skyvedør i kommunestyresalen. De innvendige vinduene er enkle glass, som ikke inneholder miljøgifter som gjør dem til farlig avfall. Yttervinduet (isolerglass) i Kirkevergekontoret er uten dato, men fremstår som originalvindu fra Det skal derfor antas at det inneholder PCB i isolasjonsmaterialet mellom glassene. Vinduene i skyvedøren i kommunestyresalen er merket Østlandske Elverum 1974, og det må antas at det inneholder PCB i isolasjonsmaterialet mellom glassene. Isolerglassene skal derfor handteres og disponeres som farlig avfall dersom de fjernes. Isolerglassene skal fjernes og leveres komplett i karm Dører Det skal fjernes en rekke dører, branndører av stål og tredører. Branndørene må antas å inneholde KFK (klorfluorkarboner) Branndørene bør tilstrebes gjenbrukt. Dersom gjenbruk ikke er mulig skal branndørene handteres og disponeres som farlig avfall dersom de fjernes Eternittplater over vinduer Det er eternittplater over alle vinduer i alle tre etasjer. Eternitt inneholder asbest, og ved evt fjerning må derfor disse platene handteres i henhold til krav til asbestarbeider (bl.a. bruk av godkjent firma). Det kan være behov for å fjerne en slik plate ved innsetting av dør ved Kirkevergekontoret, men det er også mulig at arbeidene ikke vil berøre eternittplaten. Eternittplater skal handteres og disponeres som farlig avfall med asbest dersom de fjernes. Figur 6. Eternittplater (som inneholder asbest) over alle vinduer i hovedbygget.

9 Miljøsaneringsrapport Isolerte varmtvannsrør Flere steder i bygget er det isolerte varmtvannsrør. Mange steder er disse isolert med isopor både i rette strekk og i bend. Andre steder er det benyttet ulike isolasjonsmaterialer, og det er trolig benyttet asbest i bend. Vi observerte dette spesielt i taket i gangen utenfor hovedtavlen i sokkeletasjen, der det skal rives innervegger. Isolerte rørbend av denne typen inneholder sannsynligvis asbest, og ved evt fjerning må derfor isolasjonen på disse rørbendene handteres i henhold til krav til asbestarbeider. Det kan være behov for å fjerne slike rør ved arbeider utenfor hovedtavle i sokkeletasje, men det er også mulig at arbeidene ikke vil berøre varmerørene. Rørbendene i denne type isolerte varmerør skal handteres og disponeres som farlig avfall med asbest dersom de fjernes. Antatt asbest Figur 7. Isolerte rør (som inneholder asbest i rørbendene) i himlinger og andre steder i sokkeletasjen.

10 Miljøsaneringsrapport 9 5 DELOMRÅDER I BYGNINGEN Det er registrert bygningsdeler med kjent innhold av miljøgifter i rommene, og dette skal handteres som farlig avfall dersom det rives/demonteres. Dersom de registrerte bygningsdelene ikke berøres av arbeidene er det heller ikke påkrevd å fjerne det. Tabellene under viser funn av slike materialer for hver etasje.

11 Miljøsaneringsrapport Sokkeletasje Rom 050 og 051 Fagforening/Kirkeverge Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Isolerglassvindu (PCB) Eternittplate over vindu utendørs (asbest) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Rom U007 m.fl. (nytt postmottak) Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Isolasjon på bend i vannrør i tak (asbest) Branndør (KFK i isolasjon) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Rom 085, 086, 087 (lager) Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Gamle lysarmaturer (mulig PCB) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Rom U045 m.fl. (nytt sentralarkiv) Golvbelegg i rom 023, 031, 034 (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Gamle lysarmaturer (mulig PCB) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Isolasjon på bend i vannrør (MULIG asbest) 3 branndører (KFK i isolasjon)

12 Miljøsaneringsrapport etasje Kommunestyresal Ytterdør/skyvedør, isolerglass med PCB Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Samtalerom/kontor Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Møterom/foaje (ny ventesone) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) Sentralområde hovedfløy Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Elektrisk utstyr og ledninger (EEavfall) 2 branndører (KFK i isolasjon)

13 Miljøsaneringsrapport etasje Kopirom, 2.etg (nytt tekjøkken) Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Elektrisk utstyr og ledninger (EE-avfall) Plotter-rom og trapperom, 2.etg (nytt trapperom) 5 branndører (KFK i isolasjon) Elektrisk utstyr og ledninger (EE-avfall) Formannskapssal og fellesområder Golvbelegg (PVC med ftalater) Golvlister (PVC med ftalater) Elektrisk utstyr og ledninger (EE-avfall)

14 Miljøsaneringsrapport 13 6 OM FARLIGE ELLER MILJØSKADELIGE STOFFER SOM KAN DUKKE OPP I EN SANERINGS-/RIVEFASE Teksten i dette kapittelet er en generell beskrivelse av de materialer og produkter en ser etter ved en miljøkartlegging. Det er derfor også tatt med produkter og materialer som ikke er funnet ved denne kartleggingen. Fordi det likevel kan finnes produkter og materialer i bygg som ikke er avdekket ved en miljøkartlegging, men som kan finnes når et bygg rives eller renoveres, så er alt dette tatt med her. Mye kan ligge skjult i konstruksjonene og det er viktig å ha klarlagt en betinget håndtering og disponering av slike produkter og materialer også. Lovbestemmelser i Avfallsforskriften og Forurensningsloven gjelder. Informasjon finnes på: og Første del i hvert kapittel er av generell art, mens siste del med uthevet tekst er spesielt for dette prosjektet. Flere detaljer knyttet til generell håndtering finnes i miljøsaneringsveilederen, utgitt av Norges Miljøvern Forbund. 6.1 Asbest På grunn av sin mekaniske styrke og varmebestandighet er asbest ofte brukt i brannverns-, lyd-, elektrisk- og varmeisolasjon. Handelsnavn har vært bl.a. Eternit, Internit og Asbestolux. plater (eternitt), og i gulvbelegg. Asbest er ofte brukt i tekniske rom. Aktuelt: Det er funnet asbest i utvendige eternittplater og antatt i isolasjon i rørbend på isolerte varmtvannsrør. Det er ikke nødvendigvis behov for at arbeidene berører disse. Miljøkrav ved sanering: Asbestholdige bygningsmaterialer skal fjernes av godkjent saneringsfirma iht. kravene i Asbestforskriften. Det er viktig med riktig sikring av området som skal saneres for å unngå spredning av asbeststøv. Det skal brukes egnet verneutstyr. Avfallet skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet sanering. Evt. skal luften i lokalene der sanering har foregått undersøkes for asbeststøv etter sanering. 6.2 PCB Vinduer Isolerglassvinduer som er produsert på 60- og 70-tallet ble forseglet med PCB-holdig lim. Mange norske isolerglass fra perioden 1965 til 1975 ble produsert med PCB. For utenlandske vinduer var produksjonsperioden med PCB fra 1950 til Alle norske isolerglassvinduer produsert i perioden og utenlandske produsert i perioden 1950 til 1980 skal håndteres som PCB-holdig med mindre en analyse kan dokumentere at limet ikke inneholder PCB. Vinduene skal demonteres og leveres hele til godkjent mottak. Trerammen rundt vinduet er høyst sannsynlig også forurenset av PCB og skal ikke demonteres fra vinduet. Det er ikke krav om at isolerglassvinduer med PCB må fjernes fra bygninger. Men det er krav om at slike vinduer må merkes med PCB-merke, slik at de blir sikret riktig håndtering når de skal kasseres. Isolerglassruter leveres hele til godkjent mottak for PCB-ruter.

15 Miljøsaneringsrapport 14 Aktuelt: Det er antatt at alle originale isolerglassvinduer i bygningen inneholder PCB. Ett vindu og en skyvedør med isolerglass som inneholder PCB er planlagt skiftet ut/fjernet. Miljøkrav ved sanering: Vinduene skal demonteres og leveres hele til godkjent mottak. Trerammen rundt vinduet er høyst sannsynlig også forurenset av PCB og skal ikke demonteres fra vinduet Kondensatorer Lysrørarmatur produsert i perioden har kondensator(er) som kan inneholde polyklorerte bifenyler (PCB). Disse skal leveres som EE-avfall. Lysstoffrørene tas ut og resten av armaturen leveres hel. Det er ikke nødvendig å sortere armaturene i forskjellige kategorier (med og uten PCB-kondensator), det vil mottaket ta hånd om. Aktuelt: Det er antatt at enkelt gamle lysarmaturer i sokkeletasjen kan inneholde PCBkondensatorer. Slike armaturer skal skiftes ut. Miljøkrav ved sanering: Lysarmatur og lysstoffrør leveres som EE-avfall. 6.3 Elektrisk og elektronisk avfall EE-avfall omfatter hele det elektriske anlegget i bygget; Ledninger, sikringsskap, kontakter, brytere, røykvarslere, varmtvannsberedere, oljefyrkjeler osv. EE-avfall kan inneholde mange miljøfarlige stoffer, som f.eks. bly, kvikksølv, bromerte flammehemmere, PCB, kadmium osv. Alt skal fjernes og leveres som EE-avfall til godkjent mottak. Aktuelt: Det finnes EE-avfall i tilknytning til alle bygningselementer som skal rives. Miljøkrav ved sanering: Lysrør må tas ut av lysrørarmaturene og leveres separat på en måte som gjør at de ikke knuser. Lysrør inneholder normalt kvikksølv. Armaturene leveres hele, uten å demontere dem. Ledninger fjernes og legges i egen fraksjon. Enkelte typer måleinstrumenter som termometre, termostater, barometre og manometre kan inneholde kvikksølv. Skru ned og pakk inn gjenstanden slik at det ikke knuser. L Leveres til mottak for EE-avfall. 6.4 Klorparafiner Vinduer med isolerglass som er produsert på 1970-, og 1990-tallet, kan inneholde klorparafiner i forseglingslimet og i gummilister. Klorparafiner er meget giftig for vannlevende organismer og er tungt nedbrytbare i naturen. Aktuelt: Det er ikke registrert isolerglassvinduer som antas å inneholde klorerte parafiner på flere av eiendommene. Miljøkrav ved sanering: Vinduene, med ramme, leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

16 Miljøsaneringsrapport PVC/Ftalater Ftalater er benyttet som myknere for å gjøre PVC mindre stivt. Ftalatene har negative miljøegenskaper, og seks av dem er forbudt i barneleker. DEHP er den vanligste som brukes i bygnings-pvc, og blant de som er forbudt i barneleker. Gulvbelegg av vinyl kan inneholde opptil 50% mykgjørere, men hvor mye som finnes i et gulvbelegg er avhengig av alder og bruk. Mykgjørerne forsvinner gradvis ut ved bruk og vask, og vi finner derfor igjen ftalatene i kloakkslam (som et resultat av at de vaskes vekk). Typiske bruksområder for PVC i bygg er: Gulvbelegg Kabelkanaler Gulvlister Elektriske ledninger (isolasjon) Takbelegg (Protan, Sarnafil, osv) Avløpsrør, trekkerør for elektriske installasjoner Produkter med konsentrasjon av DEHP på over 0,5 vekt-% eller med konsentrasjon av DBP eller BBP på over 0,25 vekt-% er farlig avfall. Aktuelt: Det er PVC gulvbelegg og gulvlister som er antatt å inneholde ftalater i alle rom der det ikke er annet gulvbelegg som betong og terrazzo. Disse antas å inneholde plastmykneren DEHP (dietylheksylftalat). Gulvbelegg og gulvlister er testet med flammetest som viser at det er PVC. Miljøkrav ved sanering: Alt av PVC-gulvbelegg og golvlister sorteres ut og leveres som ftalatholdigfarlig avfall med deklarasjonsnummer Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er organiske forbindelser som inneholder brom. De brukes bla. i elektriske og elektroniske produkter, isolasjonsmaterialer (f. eks. cellegummi) og tekstiler. Som regel brukes flammehemmere i isolasjonsmaterialer av plast basert på typen EPS. Aktuelt: Det er ikke observert svart cellegummi brukt på rørføringer. Miljøkrav ved sanering: Svart cellegummi skal, ved evt. funn, håndteres som farlig avfall. 6.7 Fluorholdige gasser i isolasjon Fluorholdige gasser som KFK, HKFK og HFK forsterker drivhuseffekten og KFK og HKFK bryter også ned ozonlaget (14). Stoffene finnes blant annet i isolasjonspaneler til kjøle-/ fryserom, kuldemøbler, garasjeporter, branndører, XPS-plater og panel med PUR-skum (til 2002), Sand-wichpaneler i næringsbygg m.m., tunellisolasjon (til 1992) og i LECA Isoblokk ( ). Aktuelt:

17 Miljøsaneringsrapport 16 Kan finnes i branndører. Miljøkrav ved sanering: Branndører som fjernes bør om mulig gjenbrukes. Dersom de må kasseres skal de leveres som farlig avfall med mulig innhold av KFK Sinksulfid og tritium Tritium er en radioaktiv isotop av hydrogen og sinksulfid er en forbindelse mellom sink og svovel (15). Begge er farlige ved innånding og svelging og giftige for miljøet rundt. Stoffene finnes i rømningsskilt og nødutgangsskilt. Sinksulfid brukes ofte som hvitt pigment i gummiog plastartikler, emaljer, papir, linoleum, kunstlær og som bestanddel av malerpigmentet litopon. Aktuelt: Det er ikke observert produkter eller materialer med sinksulfid eller tritium på eiendommene. Miljøkrav ved sanering: Produkter eller materialer inneholdende sinksulfid eller tritium skal, ved evt. funn, håndteres som farlig avfall.

18 Miljøsaneringsrapport 17 7 SANERING Kontrollplan med oversikt over farlig avfall er vist under. Tabellen skal benyttes ved sanering. Kontrollplan for miljøsanering Prosjekt: Rådhus Bjørkelangen Bjørkelangen, Aurskog- Høland kommune Utførende: Produkt/materiale Sted Fjernet/utført Kontrollert Dato Sign EE-avfall All riving, alle steder Gamle lysarmaturer. PCB I lager-rom vis a vis inngangen i sokkeletasjen. Golvbelegg, PVC med ftalater Alle steder der banebelegg evt skal fjernes. Finnes i de fleste rom unntatt der det er terrazzo eller betonggulv. Golvlister, PVC med ftalater Alle steder der det er banebelegg. Finnes i de fleste rom unntatt der det er terrazzo eller betonggulv. Isolerglass, PCB Omfatter de aller fleste yttervinduer i bygningen. Kun ett vindu i Kirkevergekontor og en dør med isolerglass i Kommunestyresalen er planlagt fjernet. Branndører, stål, KFK Ca. 10 branndører er planlagt fjernet/skiftet. Eternittplater, asbest Utvendig over alle vinduer i hovedfløyen Isolasjon i rørbend på varmtvannsrør, asbest Diverse steder i sokkeletasje Annet:

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato:

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato: Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier Utgave: Endelig Dato: 2015-03-20 Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER

GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER I dette vedlegget beskrives de helse- og miljøskadelige stoffene som det ses etter ved en miljøkartlegging, og i hvilke materialer og

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Tronstadvann interkommunale vannverk IKS. TIV - Utvidelse administrasjonsbygg. Miljøkartleggingsrapport. Utgave: 1 Dato:

Tronstadvann interkommunale vannverk IKS. TIV - Utvidelse administrasjonsbygg. Miljøkartleggingsrapport. Utgave: 1 Dato: TIV - Utvidelse administrasjonsbygg Miljøkartleggingsrapport Utgave: 1 Dato: 2014-08-25 Miljøkartleggingsrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport Utgave/dato:

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 3, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.4.16 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 2 av 17 Inderøy kommune

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY MILØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.02.16 Miljøkartleggingsrapport Enganvegen 2 Side 2 av 19 Inderøy kommune

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer

Røyken Kirkelige Fellesråd. Miljøkartlegging Vestbygda skole, Røyken kommune. Utgave: 01 Dato:

Røyken Kirkelige Fellesråd. Miljøkartlegging Vestbygda skole, Røyken kommune. Utgave: 01 Dato: Miljøkartlegging Vestbygda skole, Røyken kommune Utgave: 01 Dato: 2012-09-05 Miljøkartlegging Vestbygda skole, Røyken kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Miljøkartlegging Vestbygda

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Oppdragsgiver: Ringerike kommune. Miljøsaneringsrapport Heradsbygda barnehage. Utgave: Endelig Dato:

Oppdragsgiver: Ringerike kommune. Miljøsaneringsrapport Heradsbygda barnehage. Utgave: Endelig Dato: Miljøsaneringsrapport Heradsbygda barnehage Utgave: Endelig Dato: 2015-11-11 Miljøsaneringsrapport Heradsbygda barnehage 1 FORORD Asplan Viak er engasjert av Ringerike kommune for å utføre miljøkartlegging

Detaljer

Ungdommens Hus MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Ungdommens Hus MILJØSANERINGSBESKRIVELSE ANTALL SIDER: 13 + vedleggsider VOLUM 1 AV 1 AF Gruppen Norge AS DOKUMENTTITTEL: Ungdommens Hus MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 00 25.06.2009 Miljøsaneringsbeskrivelse HL MS PAS REV DATO UTGIVELSE UTARBEIDET

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR BJØRGVIN FENGSEL BYGG J, K, L OG D 1 Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer O:\A020000\A024477\3 Prosjektdokumenter\3_4 Rapporter\Vedlegg A-faktaark.DOCX

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6940 Eikefjorden September 2013 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 98956021 09.11.2013 Rev: 09.11.2013

Detaljer

Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres

Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres Foto: Mirja Emilia Ottesen Februar 2016 1 Myndighetenes prioriterte helse- og miljøskadelige stoffer Stoffer som finnes naturlig i miljøet: for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... 4 1 BAKGRUNN... 6 2 HISTORIKK OG ORIENTERING OM TILTAKET... 6 2.1 HISTORIKK... 6 2.2 TILTAKET... 6 3 UTFØRT KARTLEGGING... 7 3.1 TID OG STED... 7 3.2 OMFANG AV KARTLEGGINGEN...

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005

GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005 GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005 Miljøkartlegging nødvendig for alle aktører. men byggherrens ansvar av Bjørn Smits, AF Decom AS AF DECOM Datterselskap i AF Gruppen Norges største riveentreprenør!

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE NOTAT Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim Oppdrag: 532509 Byåsen kirke miljøsanering av vinduer Dato: 2013-09-18 Skrevet av: Annette Elisabeth Lund MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygg D ved Orkdal VGS. Kartleggingen ble foretatt 25.3.2014. Kartlegging og prøvetakning viser at bygningen inneholder:

Detaljer

Statens vegvesen region vest. Miljøkartleggingsrapport Fardal/Ylvisåker

Statens vegvesen region vest. Miljøkartleggingsrapport Fardal/Ylvisåker Statens vegvesen region vest Miljøkartleggingsrapport Fardal/Ylvisåker Utgave: 2 22.04.2016 Miljøkartleggingsrapport Fardal/Ylvisåker 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen region vest Rapporttittel:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER 2. mars av sivilingeniør Bjørn Smits, AF Decom AS

TILSTANDSANALYSE AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER 2. mars av sivilingeniør Bjørn Smits, AF Decom AS TILSTANDSANALYSE AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER 2. mars 2005 av sivilingeniør Bjørn Smits, AF Decom AS FORELESNINGENS INNHOLD efinisjoner Lov- og regelverk Miljøkartlegging/ miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke RAPPORT Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke Rapport nummer: 14509130135-2 Rapportnavn: Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Engevold

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer