Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010"

Transkript

1 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

2 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende vurderinger av dokumentformater laget av Hypatia AS Oppsummering av vurderingene i rapporten Gjennomgang av kommentarer til rapporten Arbeidsgruppas innstilling til Standardiseringsrådet

3 Bakgrunn Rapporten forelå i en nesten ferdig versjon høsten Den ble diskutert i arbeidsgruppen for dokumentformater og de kommer med sin innstilling. Noen små justeringer (korrektur og faktabaserte) ble foretatt og rapporten ble endelig ferdigstilt før julen 2009.

4 Bakgrunn (forts.) Rapporten publiseres i starten av februar 2010 på standard.difi.no og det kommer inn 5 kommentarer og fire mer omfattende innspill. Difi sender ut pressemelding vedr. rapporten og dette genererer en artikkel og diskusjon på Digi.no Arbeidsgruppen for dokumentformater behandlet kommentarer og innspill i et møte 3. mars 2010 Arbeidsgruppens endelige behandling publiseres på Standardiseringsportalen 10. mars 2010

5 Vurderinger fra Hypatiarapporten ECMA-376 1st edition er egnet for publisering på internett under forutsetning at dokumentene ikke skal bearbeides og deles videre. ECMA-376 1st edition er ikke egnet for publisering på internett hvis det skal bearbeides og deles videre, da det i dag er få verktøy som produserer ECMA-376 (docx). ECMA-376 1stedition er egnet for utveksling mellom offentlige myndigheter og privatpersoner, eller mellom næringsliv og offentlige myndigheter, under forutsetning av at dokumentene ikke skal bearbeides og deles videre.

6 Vurderinger (forts.) ECMA-376 1stedition er ikke egnet som format for utveksling mellom offentlige myndigheter og privatpersoner, eller mellom næringsliv og offentlige myndigheter, hvis det skal bearbeides eller deles videre, da det i dag er få verktøy som produserer ECMA-376. ISO/IEC 29500:2008 er ikke egnet i dag, da det p.t. ikke finnes verktøy som kan lese eller produsere dokumenter på dette formatet. ODF er egnet for publisering på internett, da de fleste pakker for kontorprogramvare kan lese dette formatet. ODF er egnet som format for utveksling mellom offentlige myndigheter og privatpersoner og mellom næringsliv og offentlige myndigheter da de fleste kontorprogramvarepakker kan lese dette formatet. t

7 Oppsummering av Hypatias vurderinger

8 Arbeidsgruppas drøftinger Forbeholdet om at det er enkelt å installere tilleggsprogramvare som gjør at ECMA 376 (docx) kan leses, er ikke nødvendigvis innfridd for forvaltningen. Mange miljøer har sentralisert drift med standardiserte oppsett og det er ikke fritt fram for enkeltpersoner å installere tillegg. ODF 1.1 allerede et obligatorisk format, slik at det kan antas at mange offentlige virksomheter allerede har installert eller har planer om å installere nødvendig programvare eller - tillegg. Dermed er dette forbeholdet litt mindre problematisk enn det tilsvarende for docx.

9 Arbeidsgruppas drøftinger Forbeholdet om at docx ikke er egnet hvis dokumentene skal bearbeides videre gjør i realiteten at formatet ikke er egnet for noen av anvendelsesområdene som her blir vurdert. Dette fordi det er nettopp for dokumenter som skal bearbeides at disse standardene anses som aktuelle. Videre kan det legges konkurransepolitiske vurderinger til grunn. Det kan vurderes til å skape mest konkurranse på like vilkår at vi oppfordrer forvaltningen til å installere tillegg som gjør at virksomhetene kan lese dokumenter fra gratis programvare, enn å anbefale forvaltningen å installere tillegg som gjør at virksomhetene kan lese dokumenter som foreløpig kun produseres av programvare fra en stor aktør.

10 Arbeidsgruppas vurderinger

11 Gjennomgang av innspill til rapporten Generelle innspill Markedsmessige innspill Tekniske innspill Oslo 11/12/08

12 Generelle innspill Høringsrunden skaper usikkerhet, og fremstår som en omkamp i forhold til ISO-godkjenningsprosessen. En bør ikke favorisere et dokumentformat siden både ODF og OOXML er ISO godkjent. Hva som er viktig for offentlig forvaltning kommer ikke frem i rapporten. Det som kommer frem i rapporten står ikke i harmoni med ønskede praktiske og/eller funksjonelle gevinstpotensialer de ulike produksjonsformatenes egenskaper representerer. ODF og OOXML bør leve i harmoni. De representerer ulike egenskaper og er dermed i praksis ikke konkurrerende. Kvalitet og samlet funksjonalitet bør vektlegges.

13 Generelle innspill (forts.) Kan man ta seriøst en rapport som blant annet er skrevet av en person som har vært del i den diskusjonen som har gått i forhold til om OOXML burde bli en ISO standard og som tydelig har uttrykt sitt ståsted i så måte. Hvorfor jobber Standardiseringsrådet med dokumentstandarder når det er så mange andre viktige områder å jobbe med? Regjeringen må ikke velge en forretningsmodell i fri programvare. Det spørres om hvorfor ikke Standardiseringsrådet har besluttet noe rundt OOXML, men utredet og utredet rundt tema

14 Markedsmessige innspill Standardiseringsarbeidet bør ikke blande seg inn i konkurransepolitikken, dette er konkurransetilsynets oppgave. 90% av offentlig forvaltning benytter/ønsker å benytte Microsoft og dette reflekteres ikke i utredningen p.g.a. teknisk vinkling Open XML er verdens mest utbredte dokumentformat og en blir ikke låst til spesifikke teknologier ved å bruke dette Det stilles spørsmålstegn om Standardiseringsrådet preferer en teknologi, noe som ikke er lov å gjøre iht. anskaffelsesregelverket l k

15 Tekniske innspill Noark ivaretar behandlings- og dokumentsikkerhet t samt kommunikasjonssporbarhet. OOXML/ODF er overvurdert som reell problemstilling siden PDF/A i realiteten er det endelige lagringsformat. Produksjonsformatene har dermed en sekundær betydning. Dokumentformatene (og rapporten) legger opp til en arbeidsmetode hvor dokumenter distribueres rundt som epostvedlegg. Dette er stort sett en ineffektiv og gammeldags arbeidsmetode, dette er en videreføring av arbeidsmetodene som ble brukt før transistoren ble oppfunnet.

16 Arbeidsgruppas anbefalinger til rådet På anvendelsesområdet Publisering av dokumenter gjøres ingen endringer i forhold til kravene i dagens referansekatalog. På anvendelsesområdet Utveksling av tekstdokumenter gjøres det ingen endringer i forhold til kravene i dagens referansekatalog. Det anbefales derimot å utvide anvendelsesområdet til også å dekke dokumenter utvekslet i e- postvedlegg mellom offentlige virksomheter.

17 Arbeidsgruppas anbefalinger til rådet På anvendelsesområdet Produksjonsformat anbefales det foreløpig å sette ODF til obligatorisk format og OOXML til anbefalt format.

18 Foreslåtte aksjonspunkter Utredning som ser på alternative sammensetninger av standardene (igangsatt) Innspill fra rådet? Arbeidsmetodikken dikk bør lages mer domenespesifikk En må innhente meninger fra andre brukergrupper enn de som er representert i kommentarbunken for eksempel Helse og Justis. Kartlegging av nye former for dokumentutveksling (prosjektrom, wikis og lignende). Utvikling av bedre veiledere for som kan fremme interoperabilitet mellom formatene.

19 Foreslåtte aksjonspunkter Følgende bør kartlegges nærmere: a. I hvilken grad konvertering mellom løsninger fra forskjellige leverandører med støtte for ODF som grunnformat fungerer. b. Hvilken grunnfunksjonalitet nksjonalitet offentlig sektor trenger for dokumentformater. c. Hvor stort omfanget med begrenset mulighet for installasjon av tilleggsprogramvare er i offentlig sektor.

20

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer