16 MARS Kvinnherad Kommune, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16 MARS Kvinnherad Kommune, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland."

Transkript

1 Eiendom/Byggested Kvinnherad Kommune, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. Ansvarlig søker Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer , Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Kontaktperson Kjell Magne Haugland,Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Telefonnummer ,Mobiltelefon , Telefaks ,c-postadresse Kontroll Kvinnherad kommune Søknaden cr kontrollert av ByggSøk kl. Følgende 1FC-vedlegg er validert og funnet ok. Følgende sider mangler signaturer: Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling Ansvar og kontroll - Kontrollerklæring 13:08:37 med følgende kommentar: - Ansvarlig søker Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig utførende - Prosjektering ksnr Saksbeh 16 MARS 2012 K Kopi: U off : Vedleggstype Situasjonskart Annet Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonskart som viser parkering og utenomhus plan. Brannteknisk dokumentasjon jmf. rammeløyve. Hvordan oversendes vedlegget? Ettersendes per post Ettersendes per post Ansvarlig søker Dato Signatur (r s-tandard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

2 Eiendom/Byggested Kvinnherad Kommune, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer , Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Kontaktperson Kjell Magne Haugland,Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Telefonnummer ,Mobiltelefon , Telefaks ,c-postadresse Funksjon Ansvarlig 1 kontrollere nde for utførelse Ansvarlig 1 utførende Ansvarlig 1 kontrollere nde for prosjekteri ng Ansvarlig 1 prosjekter ende Ansvarlig 1 søker Tiltaksklasse Tiltakstype Bygninger og installasjoner Bygninger og installasjoner Bygninger og installasjoner Bygninger og installasjoner Bygninger og installasjoner Ansvarsoppgave for prosjektering og kontroll av prosjektering Ansvarsområde Tiltaks- Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig kontrollerende Kritisk klasse område Navn Signert Navn Signert Grunnlag Overordna 1 TEIGEN BYGG TEIGEN BYGG Nei prosjektering og & TRELAST AS & TRELAST AS kontroll prosjektering av tiltaket. Ansvarsoppgave for utførelse og kontroll av utførelse Ansvarsområde Tiltaks- Ansvarlig utførende Ansvarlig kontrollerende klasse Navn Signert Navn Signert Utføring og kontroll 1 TEIGEN BYGG utføring av enkelt & TRELAST AS grunnarbeid og betongarbeid for søyler. Utføring av tømrar og snikker arbeid for tiltaket. Kritisk område Nei Grunnlag (-' s-tandard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

3 Utføring og kontroll 2 TEIGEN BYGG Nei utføring av tømrar og & TRELAST AS snikker arbeid med bæresystem og brannskille for tiltaket. Ansvarlig kontrollerende forctak forplikter scg til å gjennomføre kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med egne systemer og i samsvar med kontrollplan for viktige og kristiske områder. Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden cr korrekte. Uriktige opplysninger kan medføre: - tap av lokal godkjenning (jfr. forskriften 20) - tap av sentral godkjenning (jfr. forskriften 27) Meddelelse av uriktige opplysninger overfor offentlige myndigheter - inklusive opplysninger som gir ct uriktig inntrykk av faktum - og medvirker til dette, vil kunne rammes av straffelovens 166. Ansvarlig soker Ansvarlig foretak Dato Dato Signatur Signatur (rs-tanclard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

4 Eiendom/Byggested KvinnheradKommunc, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. NavnTEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer , Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Kontaktperson Kjell Magne Haugland,Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Telefonnummer ,Mobiltelefon , e-postadresse Kontroll Søknaden cr kontrollert av ByggSøk kl. 11:46:05 med følgende kommentar: Følgende IFC-vedlegg er validert og funnet ok. Følgende sider mangler signaturcr: Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling - Ansvarlig prosjekterende Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling - Ansvarlig utførende Ansvar og kontroll - Kontrollerklæring - Prosjektering Ansvarsoppgave for utførelse og kontroll av utførelse Ansvarsområde Tiltaksklasse Ansvarlig utførende NavnSignert Ansvarlig kontrollerende NavnSignert Kritisk område Grunnlag Utføring og kontroll1 utføring av enkelt grunnarbeid og betongarbeid for søyler. Utføring av tømrar og snikker arbeid for tiltaket. Utføring og kontroll2 utføring av tømrar og snikker arbeid med bæresystem og brannskille for tiltaket. TEIGEN BYGG & TRELAST AS TEIGEN BYGG & TRELAST AS Nei Nei Godkjenningsområde FunksjonTiltaksklasse Ansvarlig 2 utførende Ansvarlig 2 kontrollere nde for utførelse Tiltakstype Utføring av tømrar/snikker arbeid i bæresystem og brannskille Kontroll utføring av tømrar/snikker arbeid i bæresystem og brannskille Tidligere lokal godkjenning Tidligere godkjent jf. saksnr. 2012/112. Dokumentasjon av kvalifikasjoner et erklærer at den faglige ledelse i foretaket oppfyller kravene til kvalifikasjoner i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (G0F) kapittel III for de ansvarsområder angitt i ansvarsoppgaven som ovenfor. 4i4rs-tandard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

5 Eiendom/Byggested Kvinnherad Kommune, Gnr. 152,Bnr. 100,Festenr. *, Scksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer , Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Kontaktperson Kjell Magne Haugland,Adresse Opsangervegen 18, 5460 HUSNES. Telefonnummer ,Mobiltelefon , Telefaks ,e-postadresse Kontrollerende for prosjektering: Overordna prosjektering og kontroll prosjektering av tiltaket., tiltaksklasse 1. Ansvarsområde Overordna prosjektering og 1 kontroll prosjektering av tiltaket. Tiltaks-Kontrollklassedokumentasjon Ihht. foretaket sitt eige system Sluttkontroll Fagområdet erkontroll bekreftet ferdig kontrollert(ansvarlig kontrollerende for prosjektering/ansvarli g kontrollerende for utførelse) Det bekreftes at kontrollen er gjennomført i henhold til søknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder. et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i Plan- og bygningsloven kap. XVIII og XIX, og at det kan mcdføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Ansvarlig foretak Dato ( s-tanclard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side I av 1

6 ',.f.standard Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr. G- Side I. av Søknaden gjelder Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr Elendom/ byggested Adresse Vågsveien 6 Bygningsnr. Postnr Bolignr. Poststed Sunde Kommune Kvinnherad Organisasjonsnr. Omega IAT AS Adresse Postnr. Poststed Kvassen 5582 Ølensvåg Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Kjetil Kristensen E- post Ansvarsområde (skal overføres tll giennornføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområciet Tiltaksklasse PRO Brannteknisk prosjektering og kontroll av 2 prosjektering på konseptnivå TEK 10 kapittel 11 Våre samsvarserklænnger vil foreligge ved- (sett X) Søknad om rammebratelse X Søknad om igangsettingstillatelse/ -trinns søknad Søknad om ferchgattest X 2 Kompetanse tiltaket *).)Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og UniversiteUhøyskole høyere grad 3. Mesterbrevtfagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: 2. Universitetthøyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Vedlegg nr. G- GodkjennIng av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Ja Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning IZI Helt E Delvis Nel Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedlegg nr. G- Vedlegg nr. G- Erklawinger og underskrifter et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis urikbge opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pb1 Ansvarlig utførende edclærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvabtetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utføreisen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket Ansvarlig foretak Omega IAT AS DatoUnderskrtft kt Tieneater Gjentas med blokkbokstaver KJETIL KR1STENSEN Standard Norge. Byggblankett Jull 2010, utgave 1 Gjentas med blokkboksta k.'// /44. 1()-- 546r.

7 standard nor9e Samsvarserklæring Pbl 24-1, SAK10 kapittel 12 : Kommunensaksnr. Prosjektnr. ErkberIngen gfelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Elendom/ Kvinnherad byggested Adresse Postnr. Poststed Vågsveien Sunde ets navn OrganIsasjonsnr. Omega IAT AS Ansvarsrett Arbeldet Innen ansvarsgitt dato området er aveluttet Ja Nei Ansvarsområde Funksjon (PRO, UTF) PRO Hentet fra soknad om ansvarsrett Beskrivelse av ansvarsonwåde Brannteknisk prosjektering og kontroll av prosjekteting på konseptnivå TEK 10 kapittel 11 Ansvadig for prosjektering: Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gr IgangsettingstIllateise/ Rammetillatelse I4,&, ett-tnnns fillatekse Midlerlidig brukstiltatelse n Ferdigattest Ansvadig for utførelse: Midlertidig brukstillatelse Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest Angl gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, Innenfor den delen av tiltaket det sekes midlertidig brukstillatelse for Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke sekes om midlertidig brukstillefebee Ferdigattest Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest Bekreftelser Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentett i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEMO altemattvt TEK IZ] Prosjektering verifisert I samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK10 alternativt TEK Utførelse verifisert I samsvar med produksjonsunderlag. ErkberIng og underskrift Foritaket er kjent med reglene om straff og san plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Dato ets underskrift Gjentas med blokkbokstaver omega KJETIL KRISTENSEN Standard Norge Byggblankett ?~W 3 Tienester

8 01.4ø Eiendom/Byggested Kvinnherad Kommune, Gnr Bor. 100, Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. Navn HUSNES RØYR AS, Organisasjonsnummer Adresse Sentrumsvegen 42, 5460 HUSNES. Kontaloperson Brede Grønningen, Adresse Sentrumsvegen 42, 5460 HUSNES. Telefonnummer , Mobi ltelefon , Telefaks *, e-postadresse Funksjon Tiltaksklasse Tiltakstype Ansvarlig 2 Bygninger og installasjoner kontrollere nde for utførelse Ansvarlig 2 Bygninger og installasjoner utførende Ansvarlig 2 Bygninger og installasjoner kontrollere nde for prosjekteri Ansvarlig 2 Bygninger og instailasjoner prosjekter ende Ansvarsoppgave for prosjektering og kontroll av prosjektering AnsvarsområdeTiltaks-Ansvarlig prosjekterendeansvarlig kontrollerendekritisk klasseområde NavnSignertNavnSignert Grunnlag Prosjektering og2husnes RØYRHUSNES RØYRNei kontroll prosjekteringasas for røyr og sanitær anlegg Ansvarsoppgave for utførelse og kontroll av utførelse AnsvarsområdeTiltaks-Ansvarlig utforcndcansvarlig kontrollerendekritisk klasseområde NavnSignertNavnSignert Grunnlag Utføring og kontroll 2HUSNES RØYRHUSNES RØYRNei utføring av røyr ogasas sanitær anlegg tr.4f Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomfore kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med egne systemer og i samsvar med kontrollplan for viktige og kristiske områder. Vi bekrener at alle opplysninger i denne soknaden er korrekte t standard ByggSokID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

9 w Ila Uriktigc opplysningcr kan mcdforc: - tap av lokal godkjcnning (jfr. forskriftcn 20) - tap av sentral godkjenning (jfr. forskrifien 27) McddcicIsc av uriktigc opplysningcr ovcrfor offcntligc myndighetcr - inklusivc opplysningcr som gir ct uriktig innuykk av faktum - og mcdvirker til dcue, vil kunnc rammes av straffclovens I 66. Ansvarlig saker Ansvarlig foret Dato 1 Dato _ Signatur Signa r TEIGEN... Bygg & Trelast AS Rvrvegen 5460 Husnes FAx: rt- 1Z -standard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Sidc 2 av 2

10 Kvalifikasjonene oppfylles på følgende måte: Utdanningsnivå Antall personer Antall praksisår (lengste praksis) fag/svennebrev 3 mesterbrev/fagskole 1 Særlig kvalifiserende praksis/utdanning *. Følgende personer inngår i den faglige ledelse Nils Olav Støle Lars Trygve Tveit Ståle Flatebø Kjell Magne Haugland. Egenerklæring om oppfyllelse av krav etter godkjenningsforskriften av 22. Januar 1997 nr. 35, kap. 2 et har system som i aktiv bmk bl.a. omfatter: Organisasjonsplan som viser ansvars- og oppgavefordeling, prosjektorganisering og fordeling av kvalifikasjonene blant foretakets faglige ledere. Det skal fremgå i hvilken grad foretaket må benytte tilknytning av andre kvalifiserte foretak eller personer for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen. Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag. System for å identifisere, rette opp og hindre gjentagelse av avvik. Styring av dokumenter. System for de enkelte funksjoner (Ansvarlig søker, Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig kontrollerende for prosjektering, Ansvarlig utførende, Ansvarlig kontrollerende for utførelse) Forctaket har system som ivaretar GOF 8. System for kontroll et har system for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, overvåking og rapportering av kontroll innenfor godkjenningsområdet, enten som egenkontroll eller uavhengig kontroll. et har regelmessig gjennomgang av kontrollsystemet. Referanseprosjekt Det har tidligere vært oppgitt referanseprosjekter til Kvinnherad kommunc. Følgende prosjekter er nye: Beskrivelse av ansvarsområder eller godkjenningsområder lit'd11 45 knt, &)19 yrd 1.7 si-c v-r Referanseprosjekt (adresse) Faglige leder (navn) A4.11Aias'nt,s' Nils Olav Støle Lars Trygve Tveit Ståle Flatebø Kjell Magne Haugland Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med egne systemer og i samsvar med kontrollplan for viktige og kristiske områder. Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden er korrekte. Uriktige opplysninger kan mcdføre: - tap av lokal godkjenning (jfr. forskriften 20) - tap av sentral godkjenning (jfr. forskriften 27) Meddelelse av uriktige opplysninger overfor offentlige myndigheter - inklusive opplysninger som gir ct uriktig inntrykk av faktum - og medvirker til dette, vil kunne rammes av straffelovens 166. Ansvarlig soker.anvarlig foretak Dato Ddt Signatur, "--id7 Signatur 4fittandard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

11 Eiendom/Byggested Kvinnherad Konimune, Gnr, 152. Bnr. 100, Festenr. *, Scksjonsnr. *, Adresse Vågsvegen, 5450 Sunde i Sunnhordland. Navn HUSNES RØYR AS, Organisasjonsnummer Adresse Sentrumsvegen HUSNES. Kontaktperson Brede Grønningen. Adresse Sentrumsvegen HUSNES. Telefonnummer Mobihelefon , Telefaks *. c-postadresse : I I 1::.::.. Kontrollerende for prosjektering: Prosjektering og kontroll prosjektering for røyr og sanitær anlegg, tihaksklasse 2. Kontrollerende for utforelse: Utføring og kontroll utføring av røyr og sanitær anlegg, ultaksklasse 2. Ansvarsområde Prosjekter;rig og kwit -;:: prosjektering for røyr og sanitær anlegg Utføring og kontroll utføring 2 av røyr og sanitær anlegg Tiltaks-Kontrollklassedokumentasjon,.... : 11-it. k;;' :-...takeis sitt eige system Ihht. foretaket sitt eige system Sluttkontroll Fagområdet erkontroll bekreftet ferdig kontrollert(ansvarlig kontrollerende for prosjckteringiansvarli g kontrollerende for utforelse) Det bekreftes at kontrollen cr gjcnnomfort i henhold til soknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder. et er kjent med reglene om straff og sanksjoner i Plan- og bygningsloven kap. XVIII og XIX, og at det kan medfore reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Ansvarlig foret Dato Signatt ( rfstandard ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side I av I

12 standard, Gjennomføringsplan Eiendom/ Gnr. Bnr. byggested Versjonsnr. Dato Signa, ansv. søker, Kommunens saksnr. Vedlegg Side ;,, ' /.;." ::- 2009/193 G 1 av 1 Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Adresse Postnr. Poststed Kvinnherad Vågsvegen 5450 Sunde Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) denne foreli er ets navn og org.nr. Søknad om Søknad om Alle fagområder i Tiltaks- Søknad om igangsettings- Søknad om Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett midlertidig tiltaket klasse rammetillatelse tillatelse/ettbrukstiilatelse trinnsøknad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet (9) PROSJEKTERING: PRO/KPR Overordna prosjektering 1Teigen Bygg & Trelast AS PRO/KPR Brannprosjektering 2Omega IAT AS UTFØRING: UTF/KUTEnkle grunn og betong arbeid1teigen Bygg & Trelast AS UTF/KUTTømrer/snikker arbeid med bæresystem og brannskille2teigen Bygg & Trelast AS UTF/KUTRøyr og sanitær arbeid2husnes Røyr AS Standard Norge. Byggblankett 5185 juli 2010, utgave 1

13 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven OMEGA IAT AS 5582 ØLENSVAG Norge Sentral godkjenning for OMEGA IAT AS et, med organisasjonsnummer , er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27.juni og forskrift om byggesak av 26.mars 2010 nr. 488 (SAK10) Søker i tiltaksklasse 2 Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 Kontroll av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 Kontroll av overordnet ansvar for utførelse (bygning, aniegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 Godkjenningen er gyldig til Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Side av

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1

ByggSøkID: 24158906 Utskriftstidsdato: 01.12.2010 Side 1 av 1 Kvinnherad Kommune, Gnr. 153,Bnr. 294, Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Slettestølsvegen 22, 5450 Sunde i Sunnhordland. Ansvarlig søker Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer 965309381, Adresse

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

jgen Bygg & Trelast AS

jgen Bygg & Trelast AS : KvinnheradKommunc, Gnr. 199,Bnr. 162,Festenr. *, Seksjonsnr. *, Adresse Lan Ansvarlig søker ( lystl snr 0 r IV 0 C r IV 0 C Navn TEIGEN BYGG & TRELAST AS, Organisasjonsnummer 965309381, Adresse Kontaktperson

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Navn NEAS ASA, Organisasjonsnummer 965340343, Adresse Postboks 183, 1325 LYSAKER. Kontaktperson Tone Cecilie Frønsdal, Adresse Postboks 6090 Postterminalen, 5892 BERGEN. Telefonnummer

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr

TII konenune. Balslord. I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen. Post nr Vedlegg nr: G- 1 Søknad om ansvarsrett ler Ulak eller plea- eg hygelegeleuee kep. 23 Fandigger aentral god4enning? Ja 0 N.1 TII konenune Balslord I sifeu IsggdbevIsetpégosnnéngen Vedleggnr. Soloteden gjekiew

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse

Postrr. 7160. Postnr. 7493. Tetelon 73 84 10 00. Tiltaksklasse siee 1 av 1 Søknad om ansvarsrett etterplan- og bygningsloven Søknaden gielder Elendom/ Gnr.f Bnr.I FestenrI Seksionsnr. Dr. Sauers veg 3 Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune BJUGN Postrr. I POStated Blugn

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr.

Revisjonserklæring. Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift IVAR GRÆNDSEN Organisasjonsnr. 985 857 075 Adresse Postnr. Revisjonserklæring Denne bekreftelsen gjelder: Bedrift Organisasjonsnr. 985 857 075 Postnr./sted 7342 LØNSET Jeg bekrefter med dette at bedriftens styringssystem ble gjennomgått og revidert 15.10.2013.

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

jf plan- og bygningslovens 20-1 og forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 g

jf plan- og bygningslovens 20-1 og forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 g Vedlegg G - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig N(qpi,2E/CTPLATtl."09 EtYGGICVALTITT jf plan- og bygningslovens 20- og forskrift om byggesak (SAK0) 6-8 g Kommunen

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha?

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha? Gjennomføringsplan Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Ska-haa Ska-haa Hva skal kommunen ha? 1 Dokumenter i byggesak Avfallsplan Søknadsskjema. Signert. ByggSøk Nabovarsel kvittering Evt. Avmerking for

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon 01.02.2012 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring

Postnr. Poststed 7600 LEVANGER Beskriv Garasje Annet: Boligbrakker. Parkeringsplass *) , underbygg *) Reparasjon. Deler av bygg *) Endring STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse X Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling,

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996:

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Tromsø februar 2009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Bygningskontrollen ble privatisert Kvalifiserte foretak skal ha ansvar for søknad, prosjektering,

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl

Vedtaksdato (fylles ut av kommun. Bnr Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr 166,26,2! 5454 Sæbøvik p Tilbygg, påbygg, underbygg fl Anlegg fl T 5)...,,,4 l tt..-j k.. -.` Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Enkle tiltak Ett-trinns søknadsbehandling I3Rammetillatelse Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm. ^>\xrl, X X. 1au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr G- yggblankett 5181-'l Side 1au Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr 29 dresse Skoleveien 6 I nr. 273 I Festenr. I Seks onsnr ygningsnr.

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 101/16 2016/94 Anne Karen Røysland, 371 99521 22.04.2016

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i . Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Feieravdeling FERDIGAT. Boasæter - 1634/112/2 - Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Feieravdeling FERDIGAT. Boasæter - 1634/112/2 - Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Feieravdeling DALKOMMIJNE Saksbeh 2 2 APR2016 Hege Haugnæss Trulsebråten 75 N-1350 LOMMEDALEN FERDIGAT Ark.kodeP Ark.kodeS L{WL-51: Vår saksbehandler Vår ref. Deres

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

% TREVAREN Etablert 1922

% TREVAREN Etablert 1922 % TREVAREN Etablert 1922 Dørar - Vindauge - Glass Beslagvarer, o.a. Entreprenørverksemd Kvinnherad kommune Byggesa ksavde I i nga 5470 ROSENDAL r ivsa snr. Ar iv o e ny C KVINNHERAD KOMMUNE 15 AUG. 2011

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Søknad om ansvarsrett for selvbygger

Søknad om ansvarsrett for selvbygger for selvbygger Pb1 20-3 og SAK 6-8 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig,

Detaljer

Frogn kommune. Pb 3010 Prestegårdsvn. 4 Postboks 123 Postboks 10 Postboks 510 Postboks 3010 Postboks 195

Frogn kommune. Pb 3010 Prestegårdsvn. 4 Postboks 123 Postboks 10 Postboks 510 Postboks 3010 Postboks 195 Follo byggetilsyn Tilsynskontor for ne: Oppegård, Ski, Nesodden, Frogn, Ås og Enebakk. Formular nr. 4.312a Mal for tilsynsrapport. Slett og føy til - utgave Sist rev.: 31.10.2010 - hpg Godkjent 2010 MAL

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Kurs Brannsikring av bygg 05.05.2010 Merete Ann Thune, PBE 1 En tilsynsarbeider 2 Hva møter oss av kvalitet?

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hol Gnr. 65 Bnr. 139 Festenr. 12 Adresse Hyttegrende 5, 3580 GEILO Det varsles herved om Søknadstype Søknad i ett trinn

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken.

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Geir Frøholm www.schjodt.no Ny plan og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene.

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Murmesteme Kammen 8.4Sneve AS Leirfossvegen 5 N-7037 TRONDHEIM IG OPPDALKOMMUNE Doknr. 2 1JES, 2015 Ark.kode P 7/ Ark.kodeS _ Sa seh r fitår41111,1

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Bortfall av lokal godkjenning

Bortfall av lokal godkjenning Byggesakskontoret Bortfall av lokal godkjenning Foto: Carl-Erik Eriksson Lokal godkjenning opphevet fra 1. januar Erstattet av erklæring om ansvarsrett Unntak Manglende praksis, tiltaksklasse 1 Manglende

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010 SIVILINGENIØR PETER HOGNESTAD MNIF,,LtNr fr o os- o w Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Deres ref.: JOKR 2009/8380 Vår ref.: 09012 Vedr.: Bamber B a AS Levan er Søknad om tillatelse

Detaljer

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 30. mars 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven forts. Rettighetslov Ny lovs oppbygning

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer