7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side Kurs gir kvalitet side Bompenger til besvær side 16. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013"

Transkript

1 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6

2 2 < TAXI Ditt komplette kontor i skyen Office 365 levert av Telenor Bruker du Office i jobben din? Nå kan du få Office levert fra skyen. Ingen administrasjon, sikkerheten er godt ivaretatt og alltid siste versjon tilgjengelig helt automatisk. Med Office 365 har du alltid dine dokumenter, din kalender, e-post, videokonferanse og Lync lett tilgjengelig der du er og på hvilken som helst enhet; mobil, nettbrett eller PC/Mac. Du får egen brukerstøtte og alt på én faktura med Office 365 levert av Telenor. Kontakt oss for et godt tilbud. Ring eller se telenor.no/bedrift Positiv regjeringserklæring Solberg-regjeringen har tiltrådt og lagt frem en positiv politisk plattform sett med våre øyne. For første gang i historien er vi nevnt i en politisk plattform og fått anerkjennelse som en viktig del av kollektivtilbudet. I erklæringen heter det nemlig: Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag. Dette er en viktig erkjennelse av vår (store) samfunnmessige betydning for persontransporten i det ganske land. Formuleringen gir også en god brekkstang inn til helseministeren i forhold til helseforetakenes kjøp av spesialtransport for å sikre et godt drosjetilbud over hele landet, ikke bare i byene. Videre åpner erklæringen for at drosjebutikken kan organiseres i andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak. Bra, da kan den enkelte velge selskapsform ut fra hva som er mest fornuftig ut fra sin situasjon. Et gammelt krav fra næringen blir derfor svært trolig innfridd i løpet at denne stortingsperioden. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 81. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Men tro ikke at alt blir bare bra med AS. Alle selskapsformer har sine fordeler og ulemper. I tillegg til dette må vi notere oss som hyggelig og viktig at Bård Hoksrud har gått fra Stortinget til statssekretær i Samferdselsdepartementet. For de av oss som hørte hans innlegg på forrige fagkonferanse er det en god nyhet. Han hadde mange og gode tanker om reguleringen av næringen. Ikke alt er vel slik at vi kan slutte oss 100 prosent til det han sa, men det er selvsagt helt greit. Noe av det viktigste jeg bet meg merke i innlegget hans var at en eventuell endring av våre rammebetingelser skulle skje etter en åpen og bred prosess forut for en eventuell endring. Det lover godt. Vi ønsker den nye politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet lykke til med arbeidet! Runar Kehlin Kst. direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) innhold TAXI > 3 Ny regjering, nye muligheter...4 Nye samferdselspolitikere...5 Seier i statsbudsjettet...6 Viktige drosjeseminarer...7 Forslag om sjåførutdanning...8 Avgjørende med kamera...9 Kursing gir stolthet og kvalitet...10 Norgestaxi satser på kvalitet Taxireform i Danmark?...14 Storkontroll i Stavanger...15 Bompenger til og fra jobben...16 Helsebuss truer drosjetilbudet...17 Vi tester ny E-klasse Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 28. november, og går i posten den 12. desember. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI \ Drosjepolitikk TAXI \ Drosjepolitikk > 5 - Ny regjering gir nye muligheter - Vi ser positivt på regjeringsplattformen og det nye mannskapet i Samferdselsdepartementet, sier forbundsleder Knut Thomassen, og gleder seg til dialog med Ketil Solvik Olsen og hans mannskap. Nye samferdselspolitikere: Foruten statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud, er det statssekretærene John-Ragnar Aarseth (H) og Jon Georg Dale (Frp), og politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp) som utgjør den nye politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet. Også i Stortinget er det fornyelse. Bare tre av forrige periodes medlemmer av Transport- og kommunikasjonskomiteen fortsetter i den nye, men alle disse tre viste engasjement og innsikt i drosjenæringen: Linda C Hofstad Helleland (Høyre, Sør-Trøndelag) er ny leder av komiteen. Her følger de øvrige som er nye: - Frp deler i utgangspunktet ikke vårt syn på reguleringer i næringen, men vi har likevel gode forventninger. Det skyldes at det er regjeringserklæringen som ligger til grunn, og også den gode dialogen med Høyre og Fremskrittspartiet vi har hatt det siste året. At Bård Hoksrud, som sist møtte næringen på NTs landsstyremøte i juni, nå er statssekretær, vakte glede i forbundet. Samfunnsoppdrag Det var en viss usikkerhet om hva som ville komme om drosjenæringen i regjeringserklæringen fra Sunvolden, om noe i det hele tatt. Derfor var det var stor glede og lettelse over formuleringen Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag. - Dette slår an tonen og viser at vi har nådd fram med våre grunnleggende synspunkter på drosjenes rolle i samfunnet. Da slipper vi mer diskusjon om at drosjene ikke behøver noen politikk, sier Thomassen. Han er veldig fornøyd med at Bård Hoksrud er blitt statssekretær.. Han var villig til å møte oss og satte seg ordentlig inn i sakene, og han lovte NTs landsstyre at han skal sørge for god dialog og forsiktig framdrift, sier Thomassen. Uten om den nevnte formuleringen sier regjeringspartiene at de vil åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som andre bedrifter Det betyr at vi får gjennomslag for ønsket om å kunne velge aksjeselskapsformen, sier Thomassen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud har ansvaret for drosjelovgivningen heretter, og ser fram til samarbeid med næringen. Ingen deregulering Han er glad for at det ikke signaliseres noe i regjeringsprogrammet om en full gjennomgang eller total endring i drosjepolitikken. Med de nevnte formuleringene ligger det godt an til en moderat endring i den retning vi ønsker, og ingen ny og stor runde om de grunnleggende premissene, mener Thomassen. Riktignok står det en egen generell passus om konkurranse: Regjeringen vil gjennomgå og redusere etablerings - og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons -, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Noen vil nok forsøke å bruke dette for å endevende Yrkestransportloven, men den debatten får vi i så fall ta. Regjeringen er tydelig på at den skal baseres på kunnskap og respekt for næringsdrivende. Det som er sagt spesielt om drosjene som del av kollektivtrafikk og samfunnsoppdrag viser at de forstår hvorfor drosjene ikke passer inn i en slik generell liberalisering i næringspolitikken, sier Thomassen. Angrep på drosjeeieren Den største utfordringen på næringens rammebetingelser vil komme fra alle som angriper den selvstendige drosjeeierne, og heller vil samle løyver i store selskaper. Senest gjentok Norsk Transportarbeiderforbund dette kravet, men de vil helst ha offentlig eierskap til sentralene, noe de neppe får noen støtte for i regjeringen. Forbrukerrådet og Oslo kommune er blant andre som ivrer for en omorganisering av næringen. Ikke rasjonelt - Denne debatten må vi være forberedt på, og vi har mange gode argumenter for at den selvstendige drosjeeieren er en bærebjelke i næringen og i samfunnsoppdraget vårt. Det er ingenting som tyder på at det vil være mer rasjonelt å samle alle løyver, innkjøp og drift av biler, ansettelser osv i sentralen. Tvert imot har erfaringene vist at det går dårlig med slike måter å drive på, sier Thomassen. Han viser også til Høyres klare utsagn om at det ikke er aktuelt å fase ut den personlige løyvehaveren (se TAXI nr 5). Thomassen har forventninger til en mer reell dialog om distriktsdrosjene og pasientkjøringen. Også her er det gode utsagn fra de to regjeringspartiene å bygge på. Forslagene om bedre kontroll med kvaliteten i næringen, ser det også lysere ut for nå. - Etter at ingenting skjedde i Samferdselsdepartementet i forrige periode, er det positivt med nye krefter, sier Knut Thomassen. Mange Rommetveit (A, Hordaland) Ingebjørg Godskesen (Frp, Aust-Agder) Janne Sjelmo Nordås (Sp, Nordland) Arbeiderpartiet: Fraksjonsleder Eirin Sund, Rogaland Høyre: Helge Orten, Møre og Romsdal Sverre Myrli, Akershus (satt i Samferdselskomiteen ) Nils Aage Jegstad, Akershus Kjell-Idar Juvik, Nordland Torill Eidsheim, Hordaland Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag Fremskrittspartiet: Kristelig Folkeparti: Venstre: Fraksjonsleder Åse Michaelsen, Vest-Agder Roy Steffensen, Rogaland Hans Fredrik Grøvan, Vest-Agder Abid Q Raja, Akershus Sosialistisk Venstreparti er ikke med i komiteen, men har utpekt Heikki Holmås, Oslo, som transportpolitisk talsperson.

4 6 < TAXI \ Drosjepolitikk TAXI \ Drosjepolitikk > 7 Budsjettseier for NT I statsbudsjettet for 2014 foreslås det å redusere de to høyeste satsene i CO 2 -komponenten for drosjer. NT har dermed fått gjennomslag for vårt forslag om å redusere engangsavgiften for store personbiler. I budsjettdokumentet fra Finansdepartementet finner vi følgende om drosje: Den høye vektleggingen av CO 2 -utslipp har bidratt til valg av mer miljøvennlige drosjer. For større biler med høye CO 2 -utslipp kan imidlertid avgiften bli svært høy på grunn av den progressive utformingen av avgiften. Dette gjelder blant annet for drosjer som er egnet til å frakte bevegelseshemmede og større grupper av personer. Den høye avgiften kan medføre et dårligere tilbud av slike drosjer. Det foreslås derfor å redusere de to høyeste satsene i CO 2 -komponentet for drosjer ned til samme nivå som den tredje høyeste satsen. Dette vil redusere engangsavgiften for de største drosjene, mens avgiften for normale drosjer holdes uendret. - Dette er en viktig seier for oss, og åpenbart et direkte resultat av den aktiviteten vi har hatt mot sentrale politikere i denne saken, sier forbundsleder Knut Thomassen. NT har regnet på avgiftsendringen med en Mercedes-Benz Viano som eksempelbil. Med firehjulstrekk og automatgir har denne bilen et CO 2 -utslipp på 234 g/km og kommer særdeles dårlig ut i dagens avgiftssystem. Med forslaget for 2014 får denne bilen en avgiftslette på rundt kr nominelt og nesten kr reelt. Generelt for nye personbiler blir avgiftskomponentene for egenvekt og CO 2 -utslipp inflasjonsjustert. Avgiften NT fikk gjennomslag for kravet om redusert avgift for drosjer mellom 5 og 9 seter. Prisen på en Mercedes Vito eller Viano reduseres da med nesten kroner. for NO x -utslipp økes med omkring 30 prosent, slik at denne begynner å få større betydning, mens komponenten for motoreffekt nok en gang nedjusteres, med om lag 15 prosent. Skattesatsen for bedrifter settes ned fra 28 prosent til 27 prosent. Selvstendig næringsdrivende gis tilsvarende lettelser ved at trygdeavgiften på næringsinntekt reduseres med 0,72 prosentenhet. Oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) foreslås redusert fra 10 år til 5 år etter regnskapsårets slutt. I Samferdselsdepartementets budsjett står det ikke ett ord om taxi. Det er økte bevilgninger til kollektivsatsing, hovedsakelig på jernbane og belønningsordningen for byene. Derimot reduseres bevilgningene kraftig til KID (Kollektivsatsing i distriktene), der prøveperioden avrundes. Tiltak forutsettes overtatt av fylkeskommunene som ledd i den daglige driften. Om det er penger til det, gjenstår å se. Statsbudsjettet ble lagt fram av Stoltenberg-regjeringen. Den nye regjeringen skal legge fram sine endringsforslag senest 10. november. AH Drosjeseminarer i Oslo og Stavanger Drosjepolitikk er tema for to store konferanser i november, i regi av Samferdselsutvalget i Rogaland og Forbrukerrådet. NT er invitert til å holde innlegg på begge. Begge instanser har gitt uttrykk for ønsker om å reformere drosjenæringen. I Rogaland har et flertall ønsket å utvide antall løyver til tross for at faglige anbefalinger ikke gir grunnlag for det. Saken ble utsatt i vår, for å belyse temaet bredere i et seminar. Dette holdes den 28. november. Leder av Samferdselsutvalget, Ellen Solheim (Kr.F), åpner møtet. Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Arnfinn Øen, skal snakke om dagens regelverk og hva bringer framtiden?. Seniorforsker Jørgen Aarhaug fra TØI skal snakke om metodene for å fastsette løyvetall og erfaringer og konsekvenser fra inn- og utland om liberalisering av drosjenæringen. Politisk rådgiver Janne Pedersen i Forbrukerrådet skal innlede om hvordan taximarkedet fungerer i de store byene i Norge, mens avdelingsdirektør Gunnar Frogner Dahl i Oslo kommune skal fortelle hvordan behovsvurderingen foregår i Oslo. Før oppsummering av Solheim, skal Knut Thomassen fra Norges Taxiforbund orientere om Taxinæringens utfordringer sett fra næringens ståsted. Konkurranse og kvalitet Forbrukerrådet arrangerer sin taxikonferanse to dager før, den 26. november i Oslo Forbrukerrådet hevder at drosjemarkedet ikke fungerer, men rapporten deres slår fast at tilgjengeligheten med dagens system er god. Kongressenter. Utgangspunktet er Forbrukerrådets egen taxiutredning. Den starter med fokus på konkurranse i taximarkedet, ved avdelingsdirektør Gjermund Nese, Konkurransetilsynet. Dernest vil fylkesdirektør Harald Hegle i Sør Trøndelag Fylkeskommune redegjøre for hvordan fylkeskommunen navigerer i konkurranse under behovsprøvingen. Hedda Bryn Langemyr skal snakke fra et brukerperspektiv. Hun skrev nylig en kronikk på nrk.no om seksuell trakassering i Oslo-drosjer. Kamp om kunden eller kamp om løyvehaverne? Utfordringer ved dagens organisering av løyvehavere er tema for daglig leder Erlend Eidsvoll i Norgestaxi, Oslo. Byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune skal snakke om Løyve uten grenser - kvalitetsutfordringer i taximarkedet. Erfaringer ute Konferansen tar også opp erfaringer fra Sverige og Nederland. Friåkere og taxidød i distriktet erfaringer fra deregulering i Sverige skal Morten Kyller fra Transportstyrelsen snakke om. En representant for byrådet for transport i Amsterdam skal orientere om liberalisering og re-regulering i Nederland. Til slutt i konferansen skal Jørgen Aarhaug fra TØI og Knut Thomassen fra NT også i ilden her. Aarhaug har overskriften Fremtidens taximarked hvordan kan vi lære av utenlandske erfaringer?. Thomassen skal gi Et bransjeperspektiv på fremtiden, før direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet avslutter konferansen. Hele styret i taxiforbundet vil delta på dette møtet. AH

5 8 < TAXI \ Kvalitet i næringen TAXI \ Kvalitet i næringen > 9 Forslag om felles sjåførutdanning Vegdirektoratet arbeider nå med en forskrift som skal sikre en felles, obligatorisk utdanning av drosjesjåfører, etter forslag fra næringen. Avgjørende med video i drosjene - Vi får ikke bukt med vold og trakassering i bilene før alle drosjer får videokamera. Forbundet må legge all tyngde inn på dette. NTs leder i Oslo, Glenn Tuxen, har ledet arbeidsgruppa som foreslår en undervisningsplan på inntil 20 timer i fem moduler i det som kalles Taxisjåførutdanning grunnkurs. Før en kandidat kan ta kurset, må to inngangsterskler passeres, norsk språk og godkjent kjøreadferd. Bergens-testen eller vitnemål fra norsk grunnskole er nok for å bevise norskkunnskaper. Norsk førerkort tilfredsstiller det andre kravet. Uten dette må en bestå kjøretest ved en godkjent kjøreskole. Norges Taxiforbund har i mange år arbeidet for en slik obligatorisk utdanning av sjåfører, men Samferdselsdepartementet har sagt nei. Sist vinter kom imidlertid Vegdirektoratet med invitasjon til næringen, og vil forankre saken i Vegtrafikkloven, som tiltak for trafikksikring, og ikke i Yrkestransportloven. Fem moduler Utvalgets forslag til undervisningsplan har en innledende time om hovedmålet for utdanningen. I Modul 1, på to timer, skal en gjennomgå lovverket som regulerer taxitransport, arbeidsbestemmelser, grunnleggende servicefunksjoner og forståelse og løsning i konflikt- og stressituasjoner. I Modul 2, på fem timer, er temaets sjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Glenn Tuxen har ledet arbeidsgruppa som foreslår en mer systematisk opplæring av drosjesjåfører. Nå er det vegdirektoratet som har saken. Her skal eleven blant annet ha kjennskap til risiko i taxidrift, organisasjonene i arbeidslivet, kosthold og rusmidler, opptreden ved uhell, ran o.l, lovverket om arbeidsavtaler, arbeidsmiljø etc. Modul 3, på to timer, handler om kjøretøyteknikk og sikring i bil, blant annet barn og last. Modul 4, på fem timer, handler om taxitransportens vilkår. Her skal eleven få kjennskap til regler og kostnader knyttet til taxidrift, markedsmessige vilkår, betalingsformer og sentralenes stilling i taxiyrket. Endelig skal Modul 5 (5 timer) handle om service og personlig framtreden. Herunder kundens klageadgang, utfordringer knyttet til kulturelle forhold, behandling av passasjerer med spesielle behov, ogsåvidere. Offentlig eksamen Arbeidsgruppa mener at flere aktører kan avholde kurs uten at det kreves spesiell kontroll. Holdningen er også at kurs kan være frivillig og at selvstudium er tilstrekkelig. Eksamen/prøve bør derimot være obligatorisk for alle som ønsker å oppnå kompetansebeviset. Det foreslås en skriftlig prøve under offentlig kontroll, der 65 prosent riktige svar må kreves for bestått eksamen. Arbeidsgruppa ser for seg at kompetansebeviset kommer inn som en egen førerkortkode. Alle som ønsker å gå inn i taxiyrket må bestå eksamen før de kan motta kjøreseddel. Eksisterende drosjesjåfører og løyvehavere må bestå eksamen innenfor en overgangsperiode. Fra neste år? Arbeidsgruppa mener at deler av læreplanen for yrkessjåførutdanningen for tung bil kan benyttes i læreplanen for taxisjåfører. Taxinæringen har selv utviklet en del materiale som kan benyttes i læreplanen. Arbeidsgruppa foreslår at Petter Karlsen (kursansvarlig Taxiskolen) og Geir Netlandet (kursansvarlig Oslo Taxi) bistår Vegdirektoratet i utformingen av pensum/ læreplan innenfor de ulike modulene og temaene som er beskrevet i planforslaget. Arbeidsgruppa ønsker at ordningen skal gjennomføres fra Det sier NTs avdelinger i Oslo og Akershus, som nylig hadde felles styremøte om saken. Forslaget er også øverst på dagsorden etter næringens og Oslo kommunes møte etter NRKs oppslag om seksuell trakassering i noen Oslo-drosjer. NRK hadde nylig en serie innslag med utgangspunkt i at en del kvinner i Oslo skal ha opplevd verbal og til dels fysiske tilnærmelser fra drosjesjåfører. NTs leder i Oslo, Glenn Tuxen, ble næringens talsperson i media, og deltok også på et møte med byrådsleder Stian Berger Røsland. Der ble det enighet om å satse på tre tiltak: Videovervåking, en felles portal for rapportering av klager og et felles sanksjonsreglement i Oslosentralene. 14 klager I følge Tuxen er det rapporter 14 klager om seksuell trakassering i år, hvorav én er bekreftet anmeldt til politiet. Det er svært få i forhold til antall turer, men uansett 14 for mange, sier Tuxen. Han vil at løyvemyndighetene i hvert fylke, i samarbeid med næringen, må avgjøre om videoovervåking skal hjemles i det lokale reglementet eller lokal forskrift. - Alle sentralene ønsker dette, drosjeeiernes og sjåførenes organisasjoner ønsker det. Den eneste motstanderen er Datatilsynet, men de må nå gå med på å sikre både sjåførenes og kundenes sikkerhet og rettssikkerhet, sier Tuxen. Han mener stillbilder kombinert med lydopptak kan være tilstrekkelig. Dessuten må anlegget plomberes og krypteres. Da vil misbruk hindres og personvernet bli ivaretatt. Forbundet bak Sentralstyret i Norges Taxiforbund har sagt seg enig, og vil legge all tyngde inn i saken, bekrefter forbundsleder Knut Thomassen etter styremøtet den 23. oktober. Forbundet mener løsningen med en knapp der kunder kan starte kameraet ikke er godt nok. Det kan åpne for tilfeldigheter og også misbruk og tøys, mener Tuxen. - Taxi skal være et sikkert transportmiddel, som buss, tog og trikk, og vi må kunne ha de samme løsningene som dem. Integreringsproblem Tuxen reagerer, i likhet med bransjen forøvrig, på at enkelte forsøker å benytte denne saken som brekkstang for politiske endringer for næringen. Dette er like mye et integreringsproblem som et spesifikt drosjeproblem. Drosjenæringen er kanskje den enkeltnæring som i størst grad har bidratt til positiv og rask integrering av personer med utenlandsk bakgrunn. Samtidig har vi påpekt at terskelen har vært for lav, slik at enkelte Nrk hadde en serie med innslag om sextrakassering i Oslo-drosjer i oktober. (Skjermdump fra nrk.no). kommer inn i næringen for tidlig, med offentlig godkjenning, men uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner. Det er derfor vi lenge har bedt om bedre kontroll og en litt høyere inngangsterskel. Å knytte ufin oppførsel av enkelte som ikke har forstått det norske samfunns regler, til spørsmål om organisering av næringen gjennom enkeltmannsløyver og drosjeeiereide sentraler, er helt usaklig, sier Glenn Tuxen. Det er myndighetene som utsteder løyve og kjøreseddel og da har de et ansvar for at de som får disse dokumentene er kvalifisert for dem. Felles regler Samtidig mener Tuxen at næringen selv må gjøre sitt for bedre kontroll og høyere kvalitet, gjennom sentralenes egne opplegg og den makt de har alt i dag. Utestengning av sjåfører fra dataturer er en mulighet de har, men det er uklart om det er hjemmel for å nekte pålogging på taksameteret. Tuxen spør også om vi alle tar arbeidsgiveransvaret alvorlig nok, og undersøker søkeres tidligere meritter godt nok før de slipper til i bilen. Samarbeidet med Oslo kommune skal føre fram til felles sanksjonsregler for sentralene, slik at en som blir tatt i én sentral ikke bare kan gå over til en annen. Sentralenes klager skal stilles til rådighet for løyvemyndigheten (Bymiljøetaten), som kan sortere dem de vil ta tak i, og sende de alvorligste videre til politiet. Og sammen skal man oppsøke Datatilsynet for å få klarsignal for kamera i drosjene. AH

6 10 < TAXI \ Kvalitet i næringen TAXI \ Kvalitet i næringen > 11 Kursing gir stolthet og kvalitet Stavanger Taxi har gjennom det siste året kurset de aller fleste av sine løyvehavere og sjåfører. Resultatet merkes i form av økt stolthet, bedre samarbeid, færre klager og bedre omdømme. Styret la en plan i samarbeid med firmaet 3U undervisning & Utvikling. Bakgrunnen var omdømmeproblemene i kjølvannet av flere voldssaker mot passasjerer for noen år siden. Selv om de var få målt mot antall turer, var de sterkt skadelig for omdømmet, og tok på både humør og yrkesstoltheten hos utøverne. De bestemte seg for å vinne stoltheten tilbake. Opplæringen av nye sjåfører ble innskjerpet, blant annet med mer vekt på norsk språk og kulturforståelse. I tillegg ble det lagt en plan der alle eksisterende løyvehavere og sjåfører skulle kurses. Dette er nå gjennomført for de aller fleste. God opplevelse Opplæringsprogrammet som ble brukt, heter SOLID (Samarbeid, Omdømme, Lønnsomhet, Identitet og Dyktighet), og ble ledet av Trond Ullenes og May- Bente Høiland Lode. Fra Stavanger Taxi er det Solveig Nærland som har holdt i trådene, som leder av kompetansekomiteen i sentralen, der hun også er styreleder. Ullenes i 3U forteller at de i samarbeid først utarbeidet et nytt slagord: Stavanger Taxi en god opplevelse. Mye av kurset tok utgangspunkt i hva en god opplevelse er, for kunden og for sjåførene. Hvem er vi? Hvordan ønsker vi å bli Solveig Nærland og Svein Svimbil tok tak og har lykkes med å styrke kvalitet og omdømme for Stavanger Taxi. oppfattet? Hvilken historie forteller vi om vår egen arbeidsplass? - Alle medarbeidere må være bevisste på at det de sier og gjør skaper denne historien. Drosjesjåførene gjør en viktig jobb, og de må formidle det til kundene, sier Ullenes, som ble slått av hvor mange ærekjære folk som kjører drosje, og som ville ha tilbake yrkesstoltheten i næringen. Han forteller om stort engasjement og gode diskusjoner på kursene. En humoristisk film om dårlig og god kundebehandling ble laget, og skapte gode refleksjoner om hvordan man virker på folk. - Ut av bilen, se folk i øynene, hjelp til med bagasjen! Man må tenke over hvordan man virker på andre, og være profesjonelle. Økt bevissthet - Mye handler om bevisstgjøring, inspirasjon og motivasjon, sier Ullenes. Internt samarbeid var ett av temaene, slik at fordelingen på ulike holdeplasser og dermed ventetid for kundene er blitt bedre. Løyvehavernes ansvar for opplæring og oppfølging av sjåførene var tema på deres kurs, som hadde en varighet på fire timer. Service, kundebehandling etc. var tema på begge kursene. Sjåførenes hadde en varighet på 2,5 timer. Positivt i media Ett av målene med prosjektet var også å få positiv medieomtale, og det lyktes. Både Aftenbladet og NRK, Rogaland, har hatt god dekning av opplæringen og budskapet det skulle formidle. På det meste kan Stavanger Taxi kjøre turer på én dag. Hvis én dårlig tur kommer i avisen, er det ingen som bryr seg om de andre. Fortsatt er et flertall av drosjeeierne i Stavanger Taxi etnisk norske, mens de fleste ansatte sjåførene etter hvert har utenlandsk bakgrunn. Ullenes sier han har inntrykk av at antall år bak rattet er viktigere enn hvor man kommer fra, men ting som ulik kjørestil, respekt for og kunnskap om ulike kundegrupper og enkeltpersoner, var tema som ble tatt opp. Resultater Ullenes mener prosjektet har gitt målbare resultater. Svein Ullenes har inspirert eiere og sjåfører i Stavanger Taxi til gode kundeopplevelser gjennom kurset SOLID. Han tror alle tenker mer positivt og bevisst på å skape gode opplevelser for kundene. Og de reagerer positivt: Solveig Nærland har tatt seg av henvendelser fra kundene og forteller at disse totalt gikk ned med over 40 prosent, mens antallet positive tilbakemeldinger steg med 50 prosent etter at sentralen satte fokus på saken, startet med kursing og klarte å få positiv omtale i media. - Det viser hvor viktig det er at vi fronter oss selv på en positiv måte utad, noe som igjen hever yrkesstoltheten, sier Nærland. At e-postadressen for kundehenvendelser ble endret fra klage til opplevelse kan også ha bidratt. Hevet status Direktør Svein Svimbil deltok selv på kurset, uten erfaring bak drosjerattet, og sier at det handler om å oppfylle drosjekundenes forventninger. - De kan være forskjellige. De kan bygge på tidligere erfaringer, hva en har hørt av andre eller sett gjennom reklame. Kunden kan forvente høy kvalitet på en tjeneste som har høy pris. Den som betaler kan også forvente at servicebedriften skal ta hensyn til ens personlige behov, sier Svimbil. - Vi fortsetter med kursing av sjåfører og nye løyvehavere for å holde fokus på god kundeservice og stolte sjåfører. Som styreleder synes jeg det er kjempeviktig å heve statusen for yrket. Vi utfører utrolige mange turer i året med fornøyde kunder, sier Solveig Nærland. Andre sentraler har også vist interesse for kursopplegget. AH Ove Karlsen er blant drosjeeierne i Stavanger Taxi som har tatt kurset. Bergen Taxi: Årets digitale servicebedrift Bergen Taxi ble, under Kundeservicedagene i byen, kåret til «Årets digitale servicebedrift» Kåringen baserer seg på måling og vurdering foretatt av Respons analyse. I alt 19 bedrifters call- centre har vært testet anonymt, gjennom innringing og vurdering av elektronisk informasjon og kommunikasjon. («Mystery Calling» og «Mystery Web».) Vurderingene er gjort fra et bruker/kundeperspektiv, og kriteriene var: Nettsiden og dens funksjoner - brukervennlighet og oversiktlighet, Lett å finne nødvendig kontaktinformasjon, Lett tilgjengelig og relevante Ofte stilte spørsmål, samt gode, raske og lett forståelige Ni eiere og tre uteledere utgjør det nye Servicekorpset i Oslo Taxi. De skal hver fredag og lørdag natt være ute på byens holdeplasser, og kontrollere at transporten foregår etter gjeldende regler. Hovedoppgavene er kvalitetssjekk av biler og sjåfører, hjelp med trafikkavvikling under spesielle hendelser, samarbeid med kundesenteret og storkontroll av biler. Obligatorisk årskontroll av bilene foregikk i dagene 7. til 11. oktober. I internbladet På vei svar på spørsmål stilt gjennom nettsiden Bergen Taxi ble kåret som vinner av kategorien, foran selskaper som DnB og NextGentel, sier en opprømt direktør Jan Valeur - Ikke bare viser dette at vi har gode digitale grensesnitt mot kundene, men også at vår digitale kommunikasjon og oppfølging fungerer etter hensikten, skrev han i en gratulasjons-e-post til medarbeiderne i bedriften. Fjordkraft vant hovedprisen for beste kundeservice. Det er viktig at folk får vite at bedriftene jobber med kundeservice. Vi har lyst til at Bergen skal bli best i Norge på kundeservice, sier prosjektleder for Kundeservicedagene, Steinar B. Christensen til BT. Nytt servicekorps i Oslo Taxi kommer det også fram at Oslo Taxi fortsatt får for mange tilbakemeldinger om sjåfører som snakker nedlatende og frekt til passasjerene. Det er en kunst å være drosjesjåfør, og man må beherske kunsten å vite når man skal ti stille. Selv på en dårlig dag må drosjesjåføren yte god service og behandle alle kunder med respekt, heter det i bladet. Kursavdelingen i sentralen hedrer kursdeltakere som utmerker seg, og Amir Hussain ble kåret til beste elev i august.

7 12 < TAXI \ Kvalitet i næringen TAXI \ Kvalitet i næringen > 13 Norgestaxi satser på kvalitet Norgestaxi i Oslo har rekruttert 50 nye løyvehavere i høst, etter bevisst satsing på mer kjøring gjennom anbud og en kvalitetsutvikling. Norgestaxi i Oslo har rekruttert 50 nye løyvehavere i høst. Dette har vært mulig på grunn av en bevisst satsing på mer kjøring gjennom anbud og en kvalitetsutvikling for selskapet. - Klare prosedyrer for hvordan vi jobber gir en kvalitetsheving, som igjen gjør at vi scorer bedre i offentlige anbud. Med førsteprioritet på pasientkjøringen i det meste av Oslo, har Norgestaxi blitt mer attraktive for drosjeeierne i byen. Innføringen av den nye, og bedre markedstilpassede, drosjeforskriften i Oslo gjorde overganger mellom sentralene enklere for alle, sier direktør Erlend Eidsvoll. Med en tre måneders oppsigelsestid i eksisterende taxisentral har løyvehaverne meldt overgang fra de tre sentralene Christiania Taxi, Bytaxi og Taxi 2. - Jeg mener Norgestaxi representerer et seriøst og langsiktig godt alternativ for løyvehaverne, og med vårt kjørevolum, system og vår kompetanse har vi som mål å bli større i Oslo, sier Eidsvoll. Eidsvoll mener det fortsatt er rom for å heve standarden blant sjåførene. Samtidig er det viktig å ha gode klagesystemer, ikke minst for å avsløre gjengangere. Første gang det skjer noe, kan det skyldes tilfeldigheter, men tredje gang med samme forseelse, er det sperring av ID-kortet, sier Eidsvoll. Og det skjer, rundt ti ganger i året. Økte krav Det er utfordrende å iverksette strengere krav, blant annet pliktkjøring, men det går når det viser seg at det gir økt omsetning. Hos oss er det frivillig å være med på pasientkjøringen. Noen sier først nei, men etter en tid ser jeg dem på pasientkjøringskurset, sier Eidsvoll med et smil. Nå ser de fleste nødvendigheten av å prioritere kontraktsturer. Foruten pasientkjøringen i Oslo unntatt vest, har sentralen nå også ulike avtaler med Nav og UDI, samt TTkjøring. Egne kurs Norgestaxi satser på egne kurs i alle byene de er i, etter erfaring med veldig varierende standard på nye sjåfører. Den grunnleggende sjåføropplæringen er åpen for alle og er svært populær. To ukers klasseromsundervisning følges av praktiske oppgaver ute. Kurset har 12 eksamensoppgaver, i tillegg til kartbokprøver, mot Taxiskolens 100, men Eidsvoll mener de gir et godt nok resultat. Det er i hovedsak beskrivelse av turer gate for gate, og oppgavene endres stadig. Forutsetningen er godkjent norskprøve. Gjennomført kurs gir anbefaling for kjøreseddel, men ingen jobbgaranti i sentralen. Forsøk på juks forekommer, og informasjon om dette utveksles med Taxiskolen for å unngå at de som tas, prøver seg hos den andre. Klar for kamera I en kronikk på nrk.no i kjølvannet av mediesakene om sextrakassering, gikk Erlend Eidsvoll klart inn for videoovervåking i alle drosjer. - Personvernnmenda overprøvde Datatilsynet i 2006 når det gjaldt buss, trikk og tog, og prioriterte sikkerheten. Drosjer bør ha det samme. Jeg er enig i at taxi er mer intimsone, men så lenge en har sikkerhet mot misbruk gjennom plomberte kameraer som bare politi kan se etter spesielle hendelser, kan jeg ikke se at det skulle være noen forskjell, sier Eidsvoll. Et spørsmål om erfaring Han avviser at sentralenes ledelse bør ha adgang til opptak for å løse saker av mindre alvorlighetsgrad. - Norgestaxi har styrket posisjonen i Oslo med 50 nye løyvehavere og flere offentlige kontrakter. Erlend Eidsvoll i Norgestaxi, Oslo, satser på god opplæring og kvalitetsutvikling, blant annet med tre ISO-sertifikater. Da vil argumentene for en ordning svekkes. Dette skal være et verktøy for sikkerhet, liv og helse, sier han. I mediesaken kom det fram at Norgestaxi har fått seks klager på seksuell trakassering. To av dem ble avvist som ubegrunnede. I de øvrige fire innrømmet sjåførene at de har trådt over streken verbalt, og sier de kan ha misforstått signalene. De har lært en lekse og gjør neppe samme feil en gang til. Totalt sett har Norgestaxi Oslo kjørt 1,2 millioner turer hittil i år og vi har mottatt 350 klager. Den aller største delen av sjåførene hos oss er profesjonelle og stolte over arbeidet de utfører, derfor er alle interessert i å begrense klageomfanget så mye som mulig Eidsvoll mener det er mangel på erfaring som gjør at enkelte gjør slike tabber. Det har ingenting å si hvilket land vedkommende opprinnelig kommer fra. Ingen erfarne sjåfører gjør slikt, sier Eidsvoll. Av ca 350 løyvehavere i sentralen er bare tre etnisk norske. Politiet må inn Eidsvoll mener det må stilles større krav til politiet når det gjelder oppfølging av vandel og kjøresedler. Det er enklere å fjerne sjåfører som ikke holder mål for myndighetene enn for en sentral eller en løyvehaver. Politiet har lovhjemmel, mens en sentral kan risikere store erstatningskrav hvis vi fratar en person retten til å utøve yrket sitt. Eidsvoll mener den nye drosjeforskriften i Oslo er bra, blant annet fordi den gir sentralens egne inspektører bedre grunnlag, og autoritet til å reagere på dårlig standard. Prisklager Oftere enn utidig oppførsel klages det på pris og valg av kjørerute. Kunden sitter stadig oftere med sin gps på telefonen, men det er ikke alltid de viser beste kjørevei. Vi sjekker alltid slike saker, og hvis noen blir innklaget flere ganger, får det konsekvenser. Men oftest viser det seg at kunden tar feil, og at valg av kjørerute er hipp som happ hva pris angår. Eidsvoll viser fram Norgestaxis loggføring av klagesaker, som er solid. Vi ser overskrifter som Feil kjørerute. Råkjøring i sentrum. Sjåfør kunne ikke veien. Av det mer kuriøse dukker det opp en som klaget på at han ikke fikk åpne døra så han kunne spy utenfor bilen. Sjåføren forklarte at dette skjedde i en tunell, hvor han ikke kunne stoppe. Proffe sjåfører Erlend Eidsvoll er klar på at ingen passasjer skal måtte betale for å få ubehagelige kommentarer fra en drosjesjåfør. Derimot må en sjåfør tåle mer fra passasjerene. Vanskelige kunder vil alltid ta drosje, og sjåføren må være profesjonell. Vi må forvente mer av ham enn av passasjeren, mener Eidsvoll, og sammenligner med sin forrige jobb i parkeringsbransjen: Parkeringsvaktene må også tåle en del kommentarer, men det er del av jobben å opptre profesjonelt når det skjer. Norgestaxi forsøker å bidra til mer bevissthet om drosjeøkonomien. Vi kan se på kjøremønsteret, og anbefaler ofte løyvehavere som ikke har gjort det, å ansette en sjåfør slik at bilen får lengre driftstid. Mer drivstoffvennlige biler anbefales, og vi fører nøye oversikt over vårt totale CO 2 -utslipp, sier direktøren for Norgestaxi i Oslo. Han mener næringen har ufortjent dårlig rykte. Det er forsvinnende få klagesaker i forhold til antall turer totalt og mye overdrevent i media. Vi får mye ros også. Blant annet vanket ros fra pasientreiser for problemfri avvikling av trafikken under EID i høst, avslutter Erlend Eidsvoll. - Dette skal våre løyvehavere og ansatte ha æren for. AH

8 14 < TAXI TAXI > 15 Dansk taxireform er foreslått Storaksjon på Stavanger lufthavn I en omfattende rapport fra det danske Persontrafikudvalget kommer forslag om å omregulere store deler av det danske taxisystemet. Som omtalt i forrige TAXI har Dansk Taxi Råd sluttet seg til utvalgets flertall, som blant annet går inn for å oppheve antallsbegrensningen, til fordel for en regulering gjennom kjørekontorer og en mer lik konkurranse om offentlige oppdrag. Prisreguleringen foreslås opprettholdt. Utredningen er nå levert Transportministeren, og det blir opp til henne om og i hvilken grad den skal følges opp. Den nåværende danske modellen for reguleringer av taxivirksomhet kan minne mye om den norske, men er svært forskjellig når det gjelder ulike løyvetyper. Innenfor personbilklassen finnes det hele fire ulike løyvetyper i taxilovgivningen: Vanlig taxikjøring, syketransporter, limousinkjøring og offentlig servicetrafikk. En taxi kan utføre alle transportoppdrag som en bil med en annen tillatelse kan utføre, men det er kun taxiene som er antallsbegrenset, begrenset geografisk og har kjøreplikt. Situasjonen har dermed ført til konkurranse om offentlig betalt transport på svært ulike vilkår, ikke helt ulikt hvordan norske taxier konkurrerer med turvogner (selv om du ikke kan ha norsk turvognløyve på en personbil). For å bedre konkurransesituasjonen og forenkle reguleringen, foreslår utvalget å innføre et universalløyve for yrkesmessig persontransport med personbiler, som erstatter de fire ulike løyvetypene. Videre foreslås det å fjerne antallsreguleringen og de geografiske begrensningene taxieierne har i dagens system. I tillegg skal det ikke lenger være krav om drift som enkeltmannsforetak, noe som begrunnes med bedre grunnlag for vekst og innovasjon. Danskene går også vekk fra hovedregelen om én mann én bil, som vi kjenner fra vårt eget system. Men løyvehaverne får mulighet til å drive sitt foretak som AS, noe NT ønsker også skal gjelde for norske drosjeeiere. Sterkere sentraler I rapporten ser utvalget på erfaringer fra andre land som har deregulert drosjemarkedet, og utvalget er ikke ubetinget positiv til deregulering i seg selv. Det settes fokus på taxibetjeningen i tynt befolkede områder, lønns- og arbeidsvilkår og prisene i enkeltreisemarkedet. Utvalget foreslår å flytte en del av reguleringene, som kjøreplikt, til sentralnivå. Dermed er det taxisentralen som har kravet om å betjene et område, for å få lov til å drive. Dansk drosjenæring kan bli endret, men det er ingen deregulering som foreslås. Nå skal saken behandles politisk. (Arkivbilde) Hovedregelen vil være at alle som vil drive vanlig taxivirksomhet må tilknyttes en sentral. I én av modellskissene for de nye sentralene har man derimot ingen rett, men en plikt, til å bli tilknyttet en sentral. På denne måten får både løyvehavere og sentraler mulighet til å velge samarbeidspartnere, som også NT har arbeidet for i Norge. Men det påpekes i rapporten at det forutsetter fri etableringsrett også for sentraler, gitt at man oppfyller kvalifikasjonskravene. Prisdannelse og kjøpermakt Prisfastsettelsen for enkeltreisemarkedet vil, som i dag, foregå i de danske kommunene (eller samarbeid mellom kommuner). For å muliggjøre betjening av utkantområder, diskuteres det hvorvidt man kan benytte takstinstrumentet bedre for å skape insentiver til å betjene disse områdene. Det slås fast at kjøpermakten en forbruker har overfor den enkelte drosjeeier er lav, og at enkelte ikke har mulighet til å bedømme forholdet mellom pris og kvalitet. Utvalget påpeker at disse relasjonene mellom kunden og drosjeeieren er nettopp en del av begrunnelsen for reguleringene på taxiområdet, men kan i sakens natur ikke begrunne enhver form for regulering. Utfordringer med betjening av distriktsområder Utvalgets avveininger virker å ligge mellom å sikre effektiv konkurranse i taximarkedet, men samtidig sørge for at man kan få taxi i hele landet, med god kvalitet og forutsigbarhet for kundene. Det blir spennende å se hvilke instrumenter danskene tar i bruk for å sørge for at også utkantområdene blir betjent, dersom man gjennomfører de forslagene som ligger i rapporten. En annen utfordring kan bli kontroll med hvilke sentraler som tar taxiturer i de ulike kommunene, når løyvenes geografiske begrensning oppheves. Utgangspunktet er at taxisentraler som ønsker å betjene et område forplikter seg til en lokal reguleringsmodell, men det kommer ikke klart fram hvem som skal kontrollere at forpliktelsene oppfylles. NT skal følge nøye med på hva som skjer videre i Danmark. Det er ikke utenkelig at norske politikere vil se over Skagerrak når det oppstår nye diskusjoner om taxipolitikken her til lands. JKH Bare én av 89 drosjer hadde feil på lengdemålingen da Justervesenet holdt uanmeldt kontroll på Stavanger lufthavn Sola den 17. oktober. Seks fikk andre anmerkninger. 89 drosjer ble tatt inn i den uanmeldte kontrollen på Sola. Her er det L 781, Bjørn Hansen som blir kontrollert. Kontrollen ble iverksatt sammen med Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune, på initiativ fra Justervesenet. Etatene gjorde noen funn, men konkluderte med at bransjen stort sett er opptatt av å følge regelverket. De kontrollerte blant annet løyvedokumenter, utstyr i bilene, førerkort, dekkmønstre, utestående fordringer og lignende. Det ble gitt anmerkninger til seks biler/ sjåfører. Justervesenet hadde særlig fokus på dekkenes rulleomkrets, fordi denne påvirker taksametrets lengdemåling. Kun 1 av 89 kontrollerte biler hadde feil på lengdemåling. Justervesenet får en del henvendelser om hva som er tillatt av endringer i dekkenes rulleomkrets. Tillatt toleranse for avvik på lengdemåling er tre prosent. Sjekk ved dekkbytte Det er bruker av taksameteret, i de fleste tilfeller løyvehaver, som har ansvaret for at taksametret måler innenfor tillatt toleranse. - Mitt tips er å sjekke med dekkleverandør ved bytte av dekk dersom du er i tvil. Be om å få dekk med samme rulleomkrets som de som sto på bilen når taksametret ble kalibrert, sier fagansvarlig for taksametre i Justervesenet, Håkon Skjolden. I løpet av året har Justervesenet over hele landet utført flere uanmeldte kontroller mot drosjenæringen. Det har medført vedtak om Håkon Skjolden i Justervesenet er fornøyd med næringens holdning til regelverket, men varsler flere tverretatlige kontroller for å ta de få som ikke følger reglene. stansinger, overtredelsesgebyr og også beslag av taksametre. Blant annet ble flere taksametre beslaglagt i Oslo i begynnelsen av oktober. Nyttig samarbeid På bakgrunn av de kontrollene vi utfører så ser vi at de aller fleste i drosjebransjen følger gjeldende lover og regler. Det er de som ikke gjør det vi er opptatt av å fange opp. I tiden fremover kommer vi til å ha større fokus på å finne og følge opp disse, sier Håkon Skjolden. - Vi har stor nytte av å samarbeide med de andre offentlige etatene når vi skal utføre kontroller innen felles tilsynsområde. Vi kan gjennomføre effektive kontroller over et bredere spekter, dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap, og på den måten utnytte ressursene på en bedre måte. Justervesenet ønsker å styrke dette samarbeidet over hele landet. Samarbeidsfora er allerede opprettet i Osloområdet, og vi håper å få dette til flere steder, noe denne aksjonen i Stavanger er et godt eksempel på, sier Håkon Skjolden.

9 16 < TAXI TAXI > 17 Bompenger mellom sentral og bustad - Vi kan godt betale noke, men full pris er øydeleggande, seier drosjeeigar Ørjan Bjørnevik i Kvinnherad Taxi. Sjøtunnelen ligg mellom sentralen og der drosjeeigarane bur. Bompenger er dyrt og Halsnøysambandet er ein av dei dyraste å passera i landet. Dette gjer at løyvehaverane her får ein svært ekstra stor kostnad i og med at tunellen går mellom bupel og sentral, meiner Ørjan Bjørnevik og dei andre løyvehaverane i Kvinnherad Taxi. Dermed låses vi fast. Det blir veldig dyrt å køyre heim når vi har vakt på Husnes, seier Bjørnevik. Har du ei sundagsvakt med lite å gjere, er det veldig dyrt å kjøre heim, så da blir du heller på Husnes og venter. Vi blir unødig låst, seier han. Det er fire løyvehavere som reelt er knytt til sentralen. Dei øvrige er i praksis mest som bupelsløyvehavere i andre delar av kommunen. Tre av fire løyvehavere bur på Halsnøy, medan sentralen er på Husnes. Bompenger i tunellen er 60 kroner kvar veg. Faren til Ørjan, Arne, eig to løyver. For desse to har han utgifter på rundt kroner i året i bompengar. Noko får han tilbake i prisen, men det meste må betalast. Kunder som køyrer gjennom tunnelen får eit påslag på 130 kroner inklusiv moms. Ørjan Bjørnevik seier at dei ikkje treng å bli fritatt heilt for bompengar, men få rabattar som gjer det meir forutsigbart. For eksempel ein fastpris for månaden f.eks måneds abonnementet. Eller gratis etter eit klokkeslett. Men tunellselskapet, Halsenøysambandet, seier blankt nei til det. Dei syner til retningslinjer, og vi må be om å få sjå ka dei går ut på, seier Bjørnevik. I brevet til tunellselskapet og kommunen truger dei med å stanse all køyring etter klokka på kvardagane. - På dagen er det ikke så galt, men om ein har bakvakt og får ein tur med minstetakst, er det simpelt å betala for å ta den, seier Ørjan. I motsetnad til Oslodrosjene, som kan legge 5 kroner i tillegg på alle turer for Oslopakke 3, får ikkje Kvinnherad-drosjene lov til å legge ekstra pris på alle turer. Berre dei som faktisk nytter tunnellen. Nyleg vart den einaste utestaden, puben, på Halsnøy, lagt ned. Dei som skal ut, må difor til Husnes, og det blir dyrt med vanleg taxipris pluss 130 kroner ekstra kvar veg. Fram til sist vinter var det to drosjeeigarar som budde på Husnes, men dei slutta. Ingen nye ville søke på desse løyva, som dermed gjekk til dei andre løyvehavarane på Halsnøy. Irene Engelsen har nå fire løyver, Arne Bjørnevik har to og Ørjan Schnelle Bjørnevik har eit. AH Helsebuss truer drosjetilbudet - Helsebussen er en trussel mot drosjenæringa i Nord- Troms, mener drosjeeierne på Skjervøy. Nå nekter de å kjøre folk til bussen, skriver avisa Framtid i Nord. Drosjeeierne hevder også at bussens seter ikke er godkjent, men det benekter Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Bussetene var argumentet som fikk det til å tippe over for sjåførene. Den bakenforliggende årsaken er tap av inntekter. - Dette vil gå ut over grunnlaget for kjøringa vår prosent av omsetningen ligger i tromsøturene, forklarer drosjeeier Jørn Cato Angell. - Vi får ikke turer. Vi blir sittende her på sentralen og se ut igjennom vinduene, legger han til. Sjåførene på Skjervøy mener dette ikke bare gjelder dem, men hele næringa i Nord-Troms. - Har dere sett konsekvensen av det allerede? - Det ser vi resultatet av på Arnøya. Der er det ikke drosje lenger, etter at de mistet kjøringa til sykehuset var det ikke lenger levbart. UNN argumenterer med at de skal spare penger, men nå må de sende drosje fra Skjervøy til Arnøy for å hente pasientene, forteller Angel. Han mener det blir Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring langt dyrere enn å ha ei drosje på øya. Hva gjør de med nødturer og annen nødvendig syketransport når drosjene er borte? spør han. - Fredag ettermiddag så vi et eksempel på det. Da glemte helsebussen en pasient. Vi var opptatt med annen kjøring og det var stor pågang av folk som skulle ha drosje. Da ble det kaotisk og UNN var ute og kritiserte oss, forteller de to. De ønsker seg et uavhengig organ som kan stå for avviklinga av syketransporten. - Det hadde vært bedre hvis en tredjepart, som fylket kunne stå for den, mener Ballovarre.

10 18 < TAXI TAXI > 19 NT prøvekjører: Mercedes-Benz E-klasse NT har prøvekjørt Norges soleklart mest populære drosjemodell til denne utgaven av TAXI. Som vi tidligere har omtalt, var hver fjerde nye drosje i fjor en E-klasse. Tidligere i år fikk E-klasse en ansiktsløfting og vi tipper derfor at markedsandelen øker i Vi forstår godt at mange velger E-klasse når de skal kjøpe ny bil. Våre testere Jon-Kristian Hovland (t.v) og Kristian Bjørnrud, forstår godt hvorfor MB E-klasse fortsetter å være drosjeeiernes favoritt. Nye E-klasse har beholdt mye av det tradisjonelle Mercedes-utseendet, men vi synes den nye utgaven ser mye sprekere ut enn tidligere. Modellen vi fikk prøvekjøre var en E250CDI 4MATIC, som er innstegsmodellen hvis man ønsker firehjulstrekk på en E-klasse. Motoren er en velkjent rekkefirer, og i E250CDI yter den hele 204 hk. Kombinert med en forbruks- og effektoptimert syvtrinns automatgirkasse, får man kjøreglede, komfort og nok av krefter. Komfort og plass Testbilen var meget godt utstyrt, blant annet med AMG Sportspakke og Avantgarde line. E-klasse er gjennomsyret av kvalitet, eksklusivitet og har veldig god plass. Bagasjeromsplassen er så vidt vi vet markedets beste. I det elektrisk justerbare førersetet er det mange innstillingsmuligheter, som blant annet sørger for god korsryggsstøtte. I baksetet har man tilstrekkelig med plass og man sitter komfortabelt. Vår eneste innvending er at bilen er relativt lav, så passasjerer må sette seg ned. Testbilen var riktignok utstyrt med Airmatic luftfjæring, slik at man har mulighet til å heve bilen dersom dette skulle være nødvendig, men dette er ekstrautstyr. Bilen ligger meget stabilt og godt på veien, og er også svært stillegående. Dette, sammen med kvalitetsfølelsen som ligger i alt av brytere og betjening inne i bilen, gjør at man opplever ro bak rattet i en E-klasse. Den analoge klokka i midtkonsollen forsterker inntrykket av et solid og pålitelig kjøretøy. Fakta MB E 250 CDI 4MATIC Motor R4 2,1 Diesel Hk 204 hk Maks dreiemoment 500 Nm Gir 7, automat Drivhjul 4X km/t 8,1 sek Toppfart 230 km/t Forbruk blandet 0,58 l/mil CO2 utslipp 152 g/km Egenvekt 1880 kg Bagasjeromsvolum 695 liter Forbruk og økonomi Med permanent firehjulsdrift hadde denne bilen, som forventet, et relativt høyt drivstofforbruk ved bykjøring. Vår lille test med drosjekjøring i Oslos gater viste et forbruk på rundt 0,8 liter/mil, mens fabrikken oppgir 0,67 liter/mil ved kjøring i tettbebyggelse. På langkjøring var det mer samsvar med fabrikktallene, og vi endte med et forbruk på omtrent 0,55 liter/mil. Dersom man klarer seg uten firehjulstrekk, kan man nok spare inn noe på drivstoffkostnader. Forbruket var likevel bra til å være en stor stasjonsvogn på nesten to tonn og permanent firehjulsdrift. Som taxi koster stasjonsvognutgaven av E250CDI 4MATIC omtrent kr eks mva. Testbilen var i tillegg utstyrt med ekstrautstyr for rundt kr eks mva. E-klasse stasjonsvogn som taxi koster fra kr eks mva (E200CDI). Mercedes-Benz E-klasse fås som egne taximodeller fra fabrikk, og mange er veldig godt fornøyd med servicen fra merkeverkstedene. Flere vil nok også trekke fram god annenhåndsverdi som én av grunnene til å velge en E-klasse. Andres erfaringer Nye E-klasse har fått svært gode kritikker i pressen. Da Dagens Næringsliv testet bilen tidligere i år, var det med overskriften Taxisjåfør, bli ved din lest. De trekker frem fjæringskomfort, svært gode seter og fravær av skrangling og knirking som gode grunner til å velge E-klasse. DinSideredaksjonen triller terningkast 6 i sin test, og mener Drosjeeier fikk endret busstopp Drosjeeier Lars Leth-Olsen i Trondheim vant fram etter at han gikk ut mot omlegging av et busstopp i byen. Leth-Olsen oppdaget at en busslomme ble fjernet, og busstoppet lagt ut i veibanen. Han gikk ut i Adresseavisen mot dette. - Jeg synes det er flott at folk tar bussen, men dette er ikke måten å gjøre det på. Nå må bilistene vente bak bussen. Noen vil sikkert prøve å kjøre forbi, og det vil gå på sikkerheten løs. Dette er meningsløst og misbruk av skattepenger E-klasse setter standarden for hva en komfortabel og luksuriøs bil i øvre mellomklasse skal være. Vi Menn Bil mener den er en av Norges beste biler. og bompenger, tordnet Lars Leth-Olsen. En ansatt med ansvar for Miljøpakken i Trondheim forsvarte vedtaket, men etter at også politikerne i byen tok saken opp, ble den omtalt som en feiltagelse og misforståelse mellom entreprenør og oppdragsgiver. I alle fall ble arbeidet stoppet og en utvidet busslomme på begge sider av veien ble resultatet. Dødsulykke på Løten En kvinnelig taxipassasjer mistet livet i en kollisjon på Løten i Hedmark den 23. oktober. Hun satt foran i passasjersetet på bilen, som ble påkjørt fra høyre av en større bil etter innkjøring på veien. Drosjen var på oppdrag for Sykehuset Innlandet og både sjåfør og passasjer var fra Trysil. Sjåføren kom fysisk uskadd fra ulykken, men er sterkt preget. Både han og drosjeeier har fått tilbud om hjelp gjennom Taxi Hedmarks bedriftshelsetjeneste, sier koordinator Knut Hagen til Østlendingen. Introduksjons lbud Gjelder t.o.m. 15/11 Kr (Ordinær kr ) So s ell jakke Flo so shell jakke l dame og herre med reflex. Lommer i front og bryst. Innerlomme l mobiltelefon. Str: S - 3XL (finnes også i str. opp l XL) LES MER PÅ BKT.NO Kr Kr Seljeskjorte Klassisk uniformsskjorte med lang erme i den kjente Selje kvaliteten. Skjorten har skulderklaffer og brystlommer samt blå sve ekant i ermet og kragen. LES MER PÅ BKT.NO BKT AS, KOKSTADVEIEN KOKSTAD, BERGEN. KLAR FOR VINTEREN TELEFON: E-POST: Cardigan Finstrikket cardigan l dame, med silikon finish for mykere følelse. Elastan i mansje og nederkant 100% Bomull. BERGEN KOMMUNIKASJONSTEKNIKK TILBYR Mobil/GPS VI TAR FORBEHOLD OM UTSOLGT I PERIODER. Kr Helautoma sk 4-trinns lader 12V Ba erilader med mikroprosessorkontroll. Denne har vist seg å være det perfekte valg for vaktbiler og biler som trenger en liten boost på kaldere dager. Taxi KONTAKT OSS LES MER PÅ BKT.NO Reklame/ profil

11 20 < TAXI To-Jo Buss AS leverer flotte minibusser og busser. Alle våre modeller er meget godt utstyrt, og er designet med både sikkerhet, komfort og kvalitet i fokus. Våre modeller er meget driftssikre og egner seg ypperlig som drosjer og turbiler. De dekker alle forventninger både sjåfør og passasjerer har til et moderne transportmiddel. Vi har nå nye Sprinter Facelift Euro 6 til salgs! Sjekk våre hjemmesider, eller ring, for priser og kampanjer. Telefon: Internett: Vi leverer: - Stor personbil - Minibusser - Midibusser Vi har også utleie av minibusser, stor personbil og varebil/volumskap. To-Jo Bussenter er lokalisert på Ørebekk, rett utenfor Fredrikstad, ca 1 time fra Oslo. Ta turen innom for å se på våre utstilte modeller, og for en hyggelig prat om buss. TAXI > 21 Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser VW Caddy - det beste alternativ til førerkortklasse DE og transport av rullestolbruker? Caps Slips Skjerf Skjorter Lik oss på Facebook Den beste løsningen på markedet med rampe som gir deg flatt gulv innvendig! Nyheten Caddy Maxi med baksenket gulv er spesialtilpasset rullestolbrukere. Caddy Maxi gir god plass for opptil 5 personer og 1 rullestolbruker, evt. 7 personer. T o - J o B u s s A S - P a n c o v e i e n G r e s s v i k f i r m a p o s t o - j o. n o Kontakt Rep Tek på telefon for mer informasjon.

12 22 < TAXI Med håp om resultater Knuts hjørne TAXI > 23 Regjeringsskiftet og de nye mulighetene det gir for dialog om drosjepolitikken er behørig kommentert andre steder i bladet. På denne plassen vil jeg si det er positivt å få folk i posisjon som har vist vilje til å møte oss, og som viser respekt for det næringens utøvere har å si. Bård Hoksrud møtte oss med hele Frps transportfraksjon i Stortinget, han stilte opp på fagkonferansen i fjor, på årsmøtet i Hordaland i vinter og på vårt landsstyremøte i vår. Ingen andre partier har vært i nærheten av samme imøtekommenhet. Innsikten økte for hvert møte, og vi er derfor trygge på at næringen vil bli møtt med respekt og kunnskap av den nye politiske ledelsen. Som næringsorganisasjon skal våre interesser balanseres av andre, men vi har den fordelen at våre grunnleggende rammebetingelser er lagt av hensyn til kundene og samfunnet. Dette har også Frp i økende grad tatt inn over seg, og i regjeringserklæringen med Høyre er det ikke noe mandat for generell liberalisering. Tvert imot understrekes samfunnsoppdraget, som er forankret i Yrkestransportloven. Den ble vedtatt av et enstemmig storting for 11 år siden, inkludert dagens regjeringspartier. Det er tilgjengeligheten av transport overalt, alltid, som er lovens begrunnelse, og det er nettopp tilgjengeligheten som er viktigst for kundene. Spennende blir også de to konferansene som holdes i november, av Forbrukerrådet og Samferdselsutvalget i Rogaland. Begge har utfordret deler av lovgivningen, men tar nå debatten seriøst og balansert. Det ser vi fram til. Avgjørelser må baseres på kunnskap. Kunnskap er også grunnleggende for kvalitet i næringen. De aller fleste sentralene gjør en kjempejobb, slik blant annet artiklene i dette bladet viser. Men myndighetene må også gjøre sitt til at kjøreseddel og løyve er kvalitetssikret, og at næringen, gjennom sentralene, får myndighet til å håndheve de standardene alle er enige om at vi skal ha. Problemene med helseforetakenes anbud fortsetter. Sist er saken tilspisset i Nord-Troms, men drosjetilbudet i Møre og Romsdal er også fortsatt i spill. Håper Bård Hoksrud leser saken om tunellen i Kvinnherad, og starter arbeidet Styreleder Knut Thomassen med å frita drosjene for bompenger. Som han selv sa: Vi kan starte med taxi. Vi går en spennende tid i møte, med godt håp om å løse noen av utfordringene vi har pekt på. Nye Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km.* Nye Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik *Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Gj.snitt forbruk Sprinter 313: 0,7 l/mil, CO2-utslipp: 189 g/km. Importør Bertel O. Steen AS. at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Nye Sprinter leveres også med 4-hjulsdriftsystem - en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Akershus C10 Henriksen, Geir C1017R Skaar-Olsen, Knut C2326R Ruud, Terje C205 Hejduk, Jan C1018R Malik, Hamayun Kabir C105 Iqbal, Mazhar Aust-Agder I184 Bygland, Einar Bergen R401 Østebrøt, Kenneth R500 Etterlid, Olav Finnmark Y98 Nielsen, Michael Hedmark D10 Wiken, Stener D101 Munkelien, Morten Hordaland R222 Karlsen, Knut Arthur Nordland W366 Bless, John W38 Myrseth, Bjørg Synnøve Oppland E257 Bratterud, Tormod Oslo Nilssen, Kjell A Riis, Pål A471 Abbas, Hussein Nazar A911 Kongsvold, Erik A394 Clausen, Terje W Brenna, Rune A1327 Jørgenrud, Rune A819 Arif, Mohammad Vi gratulerer Rogaland L750 Corneliussen, Tor L439 Smelvær, Mary-Ann Telemark H96 Eriksen, Øyvin Ellefsen, Rolf Troms X236 Johansen, Odd Sigmund X36 Bjørvik, Ronald Vest-Agder K353 Ødegård, Garry Vestfold Z237 Blom, Kaare Herman Østfold Jacobsen, Hans Martin Scandia Regnskap AS Autorisert Regnskapsførerselskap Taxiregnskap av høy kvalitet til lav pris For 1000 kroner i måneden Uansett hvor mange sjåfører du har Uansett antall bilag, sykemeldinger eller inneståelseskrav (forsikring). Du vil ikke betale mer enn 1000 kroner pr bil i måneden*. *Hvis har du flere biler, så vil det bare koste deg kr 500 ekstra pr bil pr mnd. Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer kommer i tillegg med kr pr år. Totalkostnad inkludert absolutt alt blir kr pr år eks mva. Kontakt: Sentralbord: ( )

13 24 < TAXI Minneord Det var med stor sorg vi fikk budskapet om at drosjeeier og mangeårig fylkesleder og sentralstyremedlem i Norges Taxiforbund, Bente Stokkeland, døde den 11. oktober etter en tids sykdom. Hun var en engasjert og positiv kraft i næringen lokalt i Kristiansand, som fylkesleder i Vest-Agder og sentralstyremedlem i fire perioder fram til hun gikk av på landsmøtet i Svolvær i september. Bente var opprinnelig lærer med taxiyrket på si helt fra studietiden, og ble drosjeeier i Også mannen Jan Trygve og to barn er drosjeeiere. Som sentralstyremedlem var Bente en dyktig medspiller, engasjert og løsningsorientert. Styret og hele næringen var heldige som hadde henne på laget. Hun hadde en væremåte som gjorde at alle likte og respekterte Bente. Hele sentralstyret og mange fra næringen lokalt fikk delta i den verdige begravelsen fra Oddernes kirke den 18.oktober. Vi bærer alle med oss gode minner og Bentes gode smil. Knut Thomassen, leder i Norges Taxiforbund Nye maksimalpriser Konkurransetilsynet har vedtatt endring av maksimalpriser for drosjebilkjøring, og endringen trer i kraft 1. november Etter NTs beregningsmodell for takster, representerer de nye takstene en økning på 4,1 prosent, sammenliknet med takstene som gjaldt fra 1. desember Endringsforskriften vil om kort tid publiseres i Lovdata. NT oppdaterer relevante dokumenter på våre hjemmesider når endringer trer i kraft. I forbindelse med endring av takstene, blir det trykket opp nye takstoblater. Takstoblatene kan bestilles på vår hjemmeside Som følge av takstendringen, har NT også beregnet ny minstelønnsprosent for sjåfører i regulerte områder. Ny minstelønnsprosent for sjåfører i prisregulerte områder vil være 40 % fra 1. november Forbundsnytt Skepsis til salg av sentraler Norges Taxiforbunds landsstyre ber drosjeeiere tenke seg om før de selger seg ut av sentralen. Saken ble diskutert i landstyrets møte i september, i lys av flere mulige saker der sentraler kjøper opp andre sentraler som eies av drosjeeierne. Samtlige som hadde ordet var svært skeptiske til denne utviklingen og mente at det er uklokt av dagens sentraleiere (løyvehavere) å selge ut sin innflytelse over sentralens fremtidige drift. Mange mente også at de prisene det finnes eksempler på, var latterlig lave, dersom man ser dette i et lengre perspektiv. Landsstyret understreker at avgjørelsen om salg er drosjeeiernes egen, men rår til at det tenkes grundig gjennom saken før vedtak fattes. Forbundet stiller gjerne med råd i den forbindelse, og ber om grundige prosesser i slike saker. Avgjørelsene bør være godt gjennomtenkte med hensyn til sentralenes og drosjeeiernes framtidige drift og innflytelse. Svimbil overtar i FT Svein Svimbil (bildet), Stavanger, og Jan Valeur, Bergen, har byttet plass i arbeidsutvalget i Forum for taxisentraler, slik at Svimbil nå er leder og Valeur nestleder. Dette ble vedtatt på arbeidsutvalgets første møte etter årsmøtet i Svolvær. Ifølge Bymiljøetaten i Oslo kommune har vel 70 drosjeeiere skiftet sentral i høst, etter at det ble fri overgang. Norgestaxi er vinneren, med netto 44 nye løyver, mens de to minste, Bytaxi og Taxi 2 blør, med hhv 25 og 33 i minus. Christiania Taxi har fått 12 nye, etter at 24 er meldt inn og 12 ut. Tallene gjelder innvilgede overganger fra 9. juli til 28. oktober. Det er tre måneders frist fra tillatelse til gjennomføring, så alle er ikke iverksatt ennå. Ifølge tall pr 12. august var løyvetallene slik (reserveløyver i parentes): Oslo Taxi 905 (189), Norgestaxi 292 (19), Christiania Taxi 258 (11), Taxi 2 70 (0) og Bytaxi 61 (0). De fleste overgangene er kommet etter den tid. 190 ledige løyver er lyst ut, og det er fritt valg av sentral for dem som får disse, med unntak av Oslo Taxi, som skal bygges ned til 50 prosent, inkludert reserveløyvene. TAXI > 25 Harald Holst ble skytterkonge igjen Årets Taxi NM i skyting ble avholdt på Levanger, Frol & Brekkens skytterlags bane den 26. til 28. juli. Årets arrangement var lagt hit fordi landsskytterstevnet skulle gå på Oppdal i år og da legger vi vårt stevne i nærheten av dette, siden mange av oss skulle også delta på dette stevnet. Kåre Leverås fra Skogn, hadde tatt på seg oppgaven med å skaffe bane og lokaler til skytterting og bankett. Landsutvalget sto som arrangør. Campingen foregikk på lagets bane for de som hadde med seg vogn og ellers var det muligheter for overnatting i Levanger. Årets stevne ble fantastisk flott med sol fra skyfri himmel hverdag. Harald Holst fra Hokksund ble konge for 6. gang. Men Harald måtte slite for seieren i år, da det var to trøndere som pustet han tett i nakken. Kåre Leverås, Skogn og Johannes Volden, Malvik fulgte Harald helt til døra. Kvinneklassen ble vunnet av Gerd Frugaard, Sandefjord og lagskytingen vant Oslo denne gang foran to lag fra Trøndelag. Som vi alltid sier på våre skyttertreff er det det sosiale som er viktigst. Vi fikk også tid til å grille og hygge oss i det varme sommerværet. Takk til våre gode sponsorer. Også denne gang Årets skyttertreff Harald Holst, Hokksund ble Norgesmester med Kåre Leverås, Skogn t. v. og Johannes Volden, Malvik t. h. som nr. 2 og 3. Bak ser vi Oslos lag som vant lagskytingen. Fra v. Willy Nymoen, Bjarne Rorgemoen og Ragnar Eliassen. var vårt eget taxiforbund hovedsponsor. Toyota Levanger, Cen Com, Netcom og sentraler rundt omkring i landet gjorde det mulig for arrangøren å kunne dele ut flotte premier til alle som deltok. Etter banketten fikk vår tidligere LU- leder Petter Frugaard, Sandefjord sitt bevis på at han ble utnevnt til Æresmedlem fra LU leder Harald Holst bad om at han måtte få litt mer tid på seg da han gjerne ville at vår kasserer og møtesekretær gjennom mange år, Ragnar Eliassen, Oslo skulle 70 overganger i Oslo utnevnes til nytt æresmedlem. Som Harald Holst, sa i sin takketale til Ragnar så var han veldig glad for at han hadde med seg vårt nye æresmedlem på laget da vi skal arrangere stevner. «Du tenker på alt og gjør det enkelt for en leder å være leder.» Vi takker Levanger, Frol & Brekken skytterlag for lån av bane og stor takk til Kjells Kro, som leverte oss nydelig mat til banketten. Stor takk til de damene som var med på å gjøre banketten så fin. Neste år er det Telemark som er treffsted igjen og vi gleder oss allerede til å komme tilbake til Øyfjell skytterlags bane. Landsutvalget Taxi NM Tre nye sentraler har søkt om å få etablere seg. Søkerne er Økotaxi AS, Scandinavian Taxi AS og Noor Taxi AS. Det er Byrådet som vil ta stilling til disse søknadene. Byrådet skal i høst også vedta løyvetallet på ny, etter en faglig behovsprøving. Nye sentraler må sikre seg løyvehavere innenfor det totale antallet som vedtas. Næringen mener det er for mange løyver i Oslo.

14 26 < TAXI MINIBUSSER I ALLE VARIANTER Fra 8 24 personer Lengder fra 5,91 m 7,75 m REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Fra 3,5-5,5 tonn med COC Kontakt oss for et godt tilbud: Universell utforming Tlf Pris fra kr. At også Lillehammer får radiosamband med drosjene må vi ta som gitt. En bør se det som et ledd i utviklingen, og til sjuende og sist vil vel alle tjene på det, både drosjeeierne og publikum, sier formannen i Drosjeeierforeningen i Lillehammer til Dagningen ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** "Nye" E 200 cdi TAXI st.v (facelift) St.v. Tenorit met, 8000 km Elegance 06/13 (lev. klar i nov.) Aut, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker navi Parktronic, Xenon, Luke, Parameter, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva St.v. Polarhvit, 9000 km Avantgarde 09/13 (lev. klar i des.) Aut, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker navi Parktronic, Xenon, Parameter, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva Begge har Canbus montert. Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf Grenseveien 97A Oslo - Tlf Telefaks Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Grenseveien 97 A Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen Turbulens Den som en gang har sittet på et lasteplan hvor sidene er beskyttet av en presenning på stativ, men hvor åpningen bak er utildekket, vet hva turbulens er i praksis. den firkantede fronten som drives gjennom luftmassen, skaper en lufthvirvel bak som suger støvet inn under presenningen. En som har hostet seg langs en støvete landevei i den tro at presenningen skulle beskytte mot slikt, vet hvor grundig han har tatt feil. På mange måter befinner taxinæringen seg i samme situasjon som en passasjer på et slikt lasteplan. Vi må følge med på det andre bestemmer for oss - riktignok har vi den fordelen at vi har mulighet for å stille med sjåføren og dermed være med på å bestemme både fart og oppbremsning. I den tro at vi er beskyttet av et lovverk, en presenning, mener vi at vi kan bevege oss fritt på lasteplanet, eller lokalmarkedet. Den spinkle beskyttelsen av presenningen - eller forskriftene - gir oss rettigheter. Rammebetingelsene gir oss svært få rettigheter, men til gjengjeld mange plikter. Hva vi dermed får ut av situasjonen, er opp til oss og vår egen innsats. Det er her mulighetene for turbulens i større eller mindre TAXI for 25 år siden grad, er tilstede. Nye regler f.eks, kan raskt forandre folks oppfatning om vår innstilling til å stå på, ganske drastisk som kjent. Mener de at vi står i veien for fremskritt, sørger de raskt for at vi får på pukkelen. Som nå, hvor kravene om sikring av ALLE passasjerer er innført. Hvordan vi greier å løse denne nye situasjonen i forhold til de forventninger som stilles til oss, vil i stor grad være medbestemmende for den profil næringen har i folks omdømme i morgen. sterkere enn ved mange andre forhold fordi det er barn det er snakk om. Det er en utfordring vi er nødt til å ta imot - de fleste av de medlemmene vi har vært i kontakt med, gir da også uttrykk for at det er de innstilt på. Men vi har også møtt den motsatte holdningen, den negative. De som tviholder på retten til å drive sin innstilling gjennom på tvers av hva som gagner kolleger og brukere - de som er med på å skape turbulens. De bør ikke uten videre få drive sin virksomhet uten å bli imøtegått - du har også et ansvar der. Over 1000 sjåfører bruker våre uniformer! Priseksempler inkl. MVA: Alle skjorter 250,- Vindjakke 300,- Radiotelefoni Fra dagbladet dagningen har vi hentet nedenstående intervju som bladet har hatt med formann i Lillehammer Drosjeeierforening i Lillehammer, Henrik Presthus: Flere drosjeholdeplasser rundt Mjøsa har i de siste åra skaffet seg radiosamband med sine biler, og over alt blir det uttrykt begeistring over hvor effektiv drosjekjøringen blir med et slikt fjernsamband. Publikum får hurtigere og bedre service og drosjene slipper å kjøre de mange, og ofte lange tomturene. Vi har forelagt dette for formannen i Drosjeeierforeningen i Lillehammer, Henrik Presthus, og han bekrefter at det også er diskutert i Lillehammer om man skal gå til anskaffelse av det slikt anlegg. En må vel si at det først og fremst er økonomien det står på, sier Presthus. Etter meldingen fra andre drosjeholdeplasser i distriktet, tror jeg at radiosamband melom stasjonen og bilene er til stor nytte TAXI > 27 Fra historien TAXI for 50 år siden for alle. Det er jo en en-gangs-kostnad, men riktignok er det en dyr historie. Hovedsentralen koster mange tusen kroner, hvor mye er jeg ikke sikker på, men mye er det. Pr. bil koster det 3000 kroner og slik som terrenget i Lillehammerdistriktet er, må vi også regne med at vi må sette opp en omformer slik at vi kan dekke så stort område som mulig. Dette koster også penger da en må strekke ledning fra omformeren til hovedstasjonen. Men til tross for dette er jeg sikker på at det vil lønne seg i det lange løp. Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Du kan også bestille direkte på nettet TAXIutstyr.no

15 28 < TAXI Ny standard for trafikksikkerhet aktuell i anbud Offentlige virksomheter oppfordres til å etterspørre standard for trafikksikkerhet ved inngåelse av transportkontrakter. Drosjesentraler som sertifiseres etter den nye standarden kan oppnå konkurransefortrinn, og oppfordres til å ta standarden i bruk. NT var til stede da Vegdirektoratet og Standard Norge lanserte NS-ISO oktober. Standarden har som mål å forebygge alvorlige hendelser i trafikken og er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små. Bindende standard Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsket standarden velkommen og oppfordret tilhørerne til å ta standarden i bruk. Han mener at transportkjøperne vil legge merke til dette. Fagdirektør i Vegdirektoratet Finn Harald Amundsen påpekte at bedrifter kan oppnå konkurransefortrinn ved å være sertifisert etter standarden og at det kan bedre bedriftens omdømme. I et nyhetsbrev fra Statens vegvesen sier Amundsen at skal vi komme videre med nullvisjonen, er vi avhengige av at også de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med Henning Holstad krever kroner i erstatning fra hver av 18 tidligere drosjeeiere som forlot daværende Taxi 2 i De kjører nå for Norgestaxi. Tidligere var kravet på kroner. Drosjeeierne godtar ikke kravet, som kommer for retten. trafikksikkerhet i egen virksomhet. - Standarden vil bli bindende for de som vedtar å bruke den. Vi må arbeide for at flest mulig transportbedrifter ser nytten i å ha et styringssystem for trafikksikkerhet, sier han. Fra Trygg Trafikk ble det lansert et ønske om at sertifiserte transportbedrifter prioriteres når det skal inngås avtale med offentlige virksomheter. Det er vel bare et tidsspørsmål før vi ser krav om styringssystem for veitrafikksikkerhet i anbudsdokumenter. Sikkerhetskultur Standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og TAXA Ærø i Danmark kjemper for livet, melder Dansk Taxi Råd. Kommunen har gradvis overført offentlig kjøring til andre, og øya sør for Fyn kan derfor bli uten taxitilbud.- Det vil ramme eldre, men også turistnæringen hardt. Det er viktig å forstå at kommunale oppdrag er avgjørende for å gi et tilbud til andre. Til slutt er det en politisk avveining om det skal være drosjer på vår øy, sier Frank Thorsted i Taxa Ærø. Trøndertaxi er rammet av intern strid. Nestleder i styret, Kristian myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden. Det finnes flere standarder for styringssystemer, med ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO for miljøstyring som de mest kjente. Den nye standarden for trafikksikkerhet er skrevet slik at den kan benyttes sammen med de andre standardene for styringssystemer. Rutiner for forbedring Petter Karlsen i Taxiskolen mener det ville være positivt om drosjenæringen arbeidet mer med standarder for styringssystemer. Karlsen har gjennomgått flere kurs i forskjellige ISO-standarder og sier at standardene er ganske omfattende og vil kreve en del arbeid og vedlikehold. Likevel vil det gjøre sentralenes oppfølgingsarbeid lettere på sikt, når man først har Nilsen, som også er NTs fylkesleder i Sør-Trøndelag, har trukket seg fra styret med umiddelbar virkning. 26 eiere krever ekstraordinær generalforsamling. fått systemene på plass. Det er nettopp dette som er poenget med standardene, at man etablerer systemer og rutiner for å effektivisere og forbedre driften. Norges Taxiforbund vil se nærmere på hvordan vi kan bistå drosjesentraler i arbeidet med å ta standardene for styringssystemer i bruk, og vil komme tilbake med mer informasjon om dette. I mellomtiden oppfordres drosjesentralenes ledelse til å sette seg inn i materialet som er tilgjengelig på Det vil være et klart fortrinn om man er godt forberedt når disse kravene dukker opp i forbindelse med anbud. Så er det bare å vente og se hvem som blir den første NS-ISO sertifiserte drosjesentralen. JKH Uddevalla kommune i Sverige engasjerer seg aktivt i kampen mot piratkjøring. Sammen med politiet, utelivsbransjen og Taxi Väst har de startet en kampanje mot piratene. Flere drosjeholdeplasser, mer politi, flere drosjer og restriksjoner på privat parkering på aktuelle tidspunkt, er blant virkemidlene. Ingen voldtekt I Sverige ble det store oppslag etter at en taxisjåfør ble anmeldt for voldtekt av en 16-årig passasjer på midtsommeraften i år. Tingretten i Eskilstuna har frikjent sjåføren, som anses å ikke ha begått noe lovbrudd. En arbeidstaker som er sykmeldt har et særlig vern mot oppsigelse. Dette betyr likevel ikke at det ikke er adgang til å si opp vedkommende. Regelen som gir den sykmeldte arbeidstaker et særlig vern mot oppsigelse, finner vi i arbeidsmiljøloven Den bestemmer at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Regelen konstaterer altså at arbeidstakeren ikke kan sies opp på grunnlag av sykefraværet. Finnes det imidlertid andre grunnlag for oppsigelse, er bestemmelsen ikke til hinder for å benytte seg av disse. Slike grunner kan for eksempel være en nødvendig nedbemanningsprosess i driften, men oppsigelse kan også begrunnes i forhold på arbeidstakers side. Hendelser forut for sykmeldingsdato eller under sykefraværet kan etter omstendighetene være grunnlag for saklig oppsigelse også i sykmeldingsperioden. I noen tilfeller kan det være tvil om oppsigelsen skyldes sykefraværet eller om den har sitt grunnlag i andre forhold. For å unngå omgåelser av bestemmelsen har arbeidsmiljøloven en egen bevisbyrderegel for oppsigelser i verneperioden. I følge arbeidsmiljøloven 15-8 annet ledd skal oppsigelse som gis under sykmeldingsperioden anses å ha sin grunn i sykefraværet med mindre noe annet ikke gjøres overveiende sannsynlig. Det er altså opp til arbeidsgiveren å bevise at oppsigelsen skyldes annet enn sykefraværet, og beviskravet er strengt. Oppsigelsesgrunnen må kunne stå på egne ben, og sykefraværet kan ikke inngå som en del av vurderingen. Ikke rent sjelden ser man at arbeidstakere som tenker de står i fare for å bli sagt opp, for eksempel etter drøftelsesmøter eller advarsler, ender opp hos legen og får sykmelding i en lengre eller kortere periode. I slike situasjoner er det avgjørende at man som arbeidsgiver har gode bevis på hvorfor man vurderte oppsigelse av arbeidstakeren i forkant av sykefraværet. Regelen i arbeidsmiljøloven oppstiller også krav til den som påberoper seg vern etter bestemmelsen. Arbeidstakeren må innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Dette kan gjøres ved legeattest eller på annen måte, typisk egenmelding. Arbeidsgiver kan også kreve at det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest. Oppsigelsesvernet for sykemeldte har en varighet på 12 måneder. Etter dette bortfaller det særskilte vernet, men det er likevel ikke fritt frem å si opp arbeidstakeren. Oppsigelsen må også etter sykmeldingsperioden være saklig begrunnet i forhold på arbeidsgivers eller TAXI > 29 Juristen har ordet Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker Suksess for Taxifix brukere har lastet ned Oslo Taxis app Taxifix, melder sentralens internblad På vei. Siden appen ble lansert i august i fjor er det lastet ned til Apple-enheter og andoid-enheter. Hver måned er det ca nye brukere. I april kom Taxifix Norge, og den er så langt blitt lastet ned ganger. En egen bedriftsapp er også lansert. Der kan ansatte eller kunder bestille drosje fra et nettbrett, for eksempel i resepsjonen. I august ble det bestilt ca turer ved bruk av Taxifix. Antall bomturer er nede i 0,78 prosent, melder Oslo Taxi. Seks løyvehavere har i høst gått fra Din Taxi til Tromsø Taxi. Store forskjeller i inntjeningen og konflikter med ledelsen er årsaken, skriver itromsø. Markeds- og kommunikasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva (41), begynner i januar som ny direktør for Norgestaxi. I en pressemelding fra de svenske eierne i Taxi Kurir, sier Dolva at han gleder seg til å Jurist Caroline Sagen Paulsen arbeidstakers side jf. hovedregelen i arbeidsmiljøloven Nå kan imidlertid sykefraværet i seg selv etter omstendighetene være saklig grunn til oppsigelse. Hvorvidt en oppsigelse er saklig, vil alltid bero på en konkret helhetsvurdering der flere momenter kan tenkes å spille inn. Det kan være en fordel å diskutere saken med en jurist eller advokat før man går til oppsigelse av en ansatt. Det er det grunn til å minne om at skriftlighet kan være avgjørende for din posisjon i tvister om arbeidsforhold. Dolva til Norgestaxi Norgestaxi i Bergen har fått kroner fra Transnova til prosjektet Samkjøring med taxi. Guri Melby (32), Venstre, er ny byråd for miljø og samferdsel i jobbe med en moderne og fremoverlent organisasjon, som er i utfordrerposisjon. Det er alltid den morsomste rollen å ha. Dolva har vært i Oslo Taxi de siste sju årene. Oslo, etter Ola Elvestuen, som er blitt stortingsrepresentant. Hun kommer fra stilling som høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og er opprinnelig fra Orkdal.

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Anne Hove Simon Darresvei 57, 0667 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Øystein Skoglund Stenslivegen 62, 2817 Gjøvik Mobil: BUSKERUD Bjørn Holst Pettersløkka 38 A, 3040 Drammen Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Kjell Frode Sørensen Livegen 51 B, 4517 Mandal Mobil: ROGALAND Leif Harald Rye Figgjogt. 31, 4015 Stavanger Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: vara Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Svein Harry Martinsen Rypeveien 23, 9015 Tromsø Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har inngått avtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist FALCK Veihjelp for medlemmer TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Nye avtalebetingelser trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel og bensin. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 60 øre/l 45 øre/l Diesel 87 øre/l 162 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet I tillegg til Volvos berømte bilseter får du AWD fi rehjulstrekk og autobremssystemet City Safety som kan redusere antall påkjørsler i bilen foran med 25%**. Vi kaller det Nye Volvo XC60 Kampanjetilbud på utstyrsnivå Summum Nyt høyeste utstyrsnivå med skinninteriør, el. førersete, Aktive Dual Xenon hovedlys. DAB+. 18 alu.felger og mye mer. Nå kr ,- Veil. pris kr ,-. Veil. utstyrsverdi kr ,- Tilbudspris inkl. Summumpakke: Volvo XC60 D3 2WD 136 hk, man kr ,-* Volvo XC60 D4 AWD 163 hk, man kr ,-* MEDLEMMER AV NORGES TAXIFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT * Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Tilbudet gjelder ved bestilling av ny Volvo med AWD ut 2013 eller så langt lageret rekker. Gj.sn. forbruk 5,3 10,7 l/100 km, CO 2 -utslipp g/km (XC60 D3 S/S XC60 T6 AWD). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. **Forsikringsselskapet Folksam har analysert 2000 virkelige ulykker med og uten autobremssystem som City Safety. Konklusjonen er at systemet er like effektivt som airbag. City Safety er standard i alle Volvos modeller unntatt XC90. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no.

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 281 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:82 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 281 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:69 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 389 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:115 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

trenger kommunelov ikke lov

trenger kommunelov ikke lov Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015 Demokratiet må vernes daglig

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Innst. 387 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 387 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 387 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:113 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre?

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? 1 Hva sier forskningen? Forskning fra flere land har vist at «glattkjøringskurs» ikke har noen effekt på ulykkesrisikoen, eller har negativ effekt.

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

den HeLt nye HYUndaI

den HeLt nye HYUndaI den HeLt nye HYUndaI Ikke følg etter. Led an. Hyundai i40 har alt. Stil, personlighet, tilstedeværelse. Gjennom i40 byr Hyundai på premium verdier og svært høy kvalitetsfølelse til en akseptabel pris.

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ringberg Postboks 466 8001 BODØ Norge Att.: Tim Ringberg Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0016-6 03.12.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer