6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9."

Transkript

1 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side

2 2 < TAXI TAXI > 3 Ditt komplette Valget er over innhold kontor i skyen Office 365 levert av Telenor Stortingsvalget gikk som forventet, de rødgrønne tapte. De fire borgelige partiene som utgjør flertallet har nok på mange områder en annen politikk enn det den forrige regjering stod for. Hvordan den nye regjeringen vil se ut vet vi ikke, ut over at den neste statsministeren heter Erna Solberg. I skrivende stund er det også helt i det blå hvor mange partier som blir med i denne regjeringen. Slik sett blir det en spennende høst! Vi merket oss hva representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet sa under fagkonferansen i fjor. Drosjetilbud skal det være i hele landet til enhver tid. Det var det viktigste og det må sikres uansett hvordan næringen ellers er organisert. Frps Bård Hoksrud var også soleklar på et en eventuell endret regulering av næringen måtte foregå på en åpen og inkluderende måte. Når hovedpoenget med regulering av næringen er å sikre alle et godt drosjetilbud, tror jeg vi har lite å frykte fra det nye stortingsflertallet. Disse to partiene representerer tross alt 77 representanter, mens sentrum utgjøres av 19 representanter. Etter det siste statsrådskiftet i Samferdselsdepartementet har interessen for drosjepolitikk falt betydelig hos politisk ledelse. De har pent sagt ikke vært enkle å få i tale. De forslag til lovendringer som ble sendt på høring i fjor vår kom aldri til Stortinget i vår, slik vi var blitt forespeilet. Nå er disse forslagene lagt døde, som følge av regjeringsskiftet. Vi venter således i spenning på regjeringens plattform og sammensetningen av denne og transportkomiteen på Stortinget og ser frem til et konstruktivt samarbeide med de nye samferdselspolitikerne! Runar Kehlin Konstituert adm. direktør Landsmøtet Nytt regime i Danmark?...12 Første Tesla-taxi...13 Viktige saker i Oslo...14 Færre taxiulykker...15 Kritikkverdige arbeidsforhold?...16 Gjenvalgte samferdselspolitikere...17 Test av Tesla S Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...23 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Bruker du Office i jobben din? Nå kan du få Office levert fra skyen. Ingen administrasjon, sikkerheten er godt ivaretatt og alltid siste versjon tilgjengelig helt automatisk. Med Office 365 har du alltid dine dokumenter, din kalender, e-post, videokonferanse og Lync lett tilgjengelig der du er og på hvilken som helst enhet; mobil, nettbrett eller PC/Mac. Du får egen brukerstøtte og alt på én faktura med Office 365 levert av Telenor. Kontakt oss for et godt tilbud. Ring eller se telenor.no/bedrift Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 81. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) Neste utgave har deadline 31. oktober, og går i posten den 8. november. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI / Landsmøtet i Svolvær TAXI / Landsmøtet i Svolvær > 5 Landsmøte i vakre omgivelser Skjevheter i parallelltaksten Årsberetning, regnskap og handlingsprogram var de viktigste sakene på landsmøtet, foruten valg av styre. Under behandling av beretningen fra 2011 til 2013, ble parallelltaksten kommentert av Anders Lykken, Buskerud. Gjenvalgt ledelse og en samlet næring bak beretning og handlingsplan preget Norges Taxiforbunds landsmøte i Svolvær, ved siden av et Lofoten som viste seg fra sin beste side. Deltakerne fikk rikelig med tid til å sole seg på kaikanten og besøke de mange utstillerne. Noen tok seg også en tur på havet. Landsmøtets opplevelsesmessige høydepunkt var festmiddagen lørdag, der lokal mat av fisk og lam ble servert i underholdende rammer av en hel hær av hvitkledde kokker og servitører. Leder Knut Thomassen åpnet møtet, som holdt ett minutts stillhet over æresmedlem Jan Hammer fra Bærum, og andre medlemmer som er gått bort side forrige landsmøte. Fylkesleder John Ragnar Nilsen ønsket velkommen til Nordland. Deretter ønsket ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst, velkommen til Svolvær og Lofoten. Han pekte blant annet på den enorme betydningen fiskeeksporten har hatt for hele landet gjennom århundrene. På gjestelista sto æresmedlemmene Jan Enoksen fra Andøy, Halvor Herre fra Skien, Ole Gabriel Ueland, Stavanger, Henning Haga, Oslo og Karl Arnulv Ivarsson, Bærum, foruten Knut Thomassen åpnet landsmøtet, som også gjenvalgte han som leder. Tor Johannessen, Bergen, som også var møteleder sammen med Trond Jore. Gjest var også tidligere utredningssjef Jørn Berthelsen og det finske taxiforbundet ved Jari Lemmetyinen og Timo Koskinen. Bent Skogli hilste fra Østfolds æresmedlem Tor Lykken Molteberg. Landsmøtet sendte blomster til sykemeldte direktør Lars Hjelmeng og sentralstyremedlem Bente Stokkeland, og begge hilste tilbake med takk. Knut Thomassen presenterte styret og administrasjonen, før han gikk gjennom alle de politiske møtene forbundet har hatt de siste to årene. Det var sikkert gode intensjoner, men det kan gå riktig galt, sa han, og viste til eksempel på en tur mellom Hønefoss Sokna, som kan få 41 prosent høyere pris hvis hentingen skjer på Sokna. - Det kan vi ikke by kunder som kjører begge veier, og da blir det til at vi må jukse det til slik at prisen blir noenlunde lik, sa Lykken, og etterlyste evalueringen av parallelltaksten. Kristian Bjørnrud fra administrasjonen sa at evalueringen var utsatt av Konkurransetilsynet. - Vi ønsket å ha den tidligere. Møteleder Tor Johannessen oppfordret alle til å sende inn skjevheter slik at disse kan tas med under evalueringen. Bjørnrud minnet om at makspris er makspris, og at det ikke er juks å sette lavere pris. Kristoffer Mundheim, Hordaland, sa at hentetakst over 10 km ikke står på prisoblaten, men er en av de viktigste opplysningene for kunden. Bjørnrud sa at det har vært høring om dette, og forbundet har sendt inn sitt svar. Espen Hafthun, Akershus, etterlyste hva det faglige tilbudet til medlemmene går ut på, og Knut Thomassen sa det var tenkt på kurstilbudene gjennom Taxiskolen. Amiad Munir, Oslo, ville vite hva styret hadde gjort med forrige handlingsplans punkt om å motarbeide rasisme og diskriminering. Thomassen sa det var en del av forbundets holdning i alle sammenhenger, og at næringen generelt er god på integrering, men innrømmet at det kunne gjøres mer. Han takket for påminnelsen. Espen Hafthun mente prisen for å delta på fagkonferansen, som den i Sandvika, ble for høy for mange. Det skjer mye positivt i forbundet, men det når ikke ut til medlemmene, sa han og høstet applaus. Thomassen sa dette var diskutert og sa seg enig i at prisen bør bli lavere. Hafthun forslo at fondet for markedsføring og informasjon bør kunne brukes. Etter disse merknadene ble beretningen enstemmig godkjent. Ordføreren i Vågan, Eivind Holst (H), fortalte om Lofoten i sin velkomsttale.

4 6 < TAXI / Landsmøtet i Svolvær TAXI > 7 Enighet om handlingsprogrammet Landsmøtet vedtok handlingsprogram for de kommende to årene i tråd med landsstyrets forslag. Viktigst er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke næringens omdømme og ha fokus på taxinæringen som del av kollektivtransporten. Roar Stene Grønlund, Akershus, ville vite hva styret har gjort med et vedtak fra landsmøtet i Stjørdal 2005, om at ansiennitet ikke skal kunne tas med til et annet løyvedistrikt. Jeg som eier i Øvre Romerike Taxi vil ikke ansette sjåfører. Hvis de spør når de kan bli løyvehaver, sier jeg aldri. Det vil alltid dukke opp noen fra Oslo med lengre ansiennitet og snappe løyvet fra deg. Dette er ødeleggende for næringa, mente Grønlund. Nestleder Arve Halvorsen sa seg helt enig, og mener dette ligger i forbundets program for rammebetingelsene. Vi foreslår å løse det på en annen måte gjennom sentralenes styringsrett, der de kan få velge sine egne sjåfører. Vi har ikke fått gjennomslag ennå, men det er et av de viktigste områdene vi arbeider med. Leif Harald Rye, Rogaland pekte på deres arbeid for å heve standarden i næringen, noe myndighetene motarbeider. Han ønsket å programfeste strengere kompetansekrav til alle som skal kjøre drosje. Runar Kehlin påpekte at dette arbeidet allerede er i gang, i regi av Vegdirektoratet, og der forbundet er med i arbeidsgruppen med Glenn Tuxen og Petter Karlsen. Hjemmel for dette står i Yrkestransportsjåførdirektivet, som er en del av EØS-retten. Arnfinn Abrahamsen, Oslo påpekte at mange av målene er de samme som før og ville ha svar på hva som er oppnådd. Knut Thomassen svarte at det er snakk om langsiktig arbeid. Vi er avhengig av politikere som er villig til å gjøre noe. Det går sakte, men vi øyner framgang, sa Thomassen. Roar Stene Grønlund ønsket seg med hårete og mer konkrete mål, og stemte til slutt alene mot planen. Arve Hedenstad, Oslo, anbefalte bruk av PR-byrå for å få raskere framdrift i de politiske sakene. Snorre Skogen, Møre og Romsdal, sa at forbundet gjør en kjempejobb, men mange kjenner ikke til den. Han trodde ikke gravferdstilskudd for pårørende var egnet til å friste en 24-åring uten dame. Jeg har ingen løsning på dette, men vi må få drosjesjåfører til å ville bli drosjeeiere og dermed medlemmer i forbundet. Vi må få en litt friskere farge på det vi holder på med. Jens Chr Myhre, Oslo, sa at det etter valget kan gå mot full liberalisering. Hva gjør vi for å påvirke dette? Løyvetall er for abstrakt og vanskelig for politikere å ta stilling til. Dokumentasjon av et lønnsnivå for sjåfører som er under minstelønn, er verre å imøtegå kroner gjelder, for skiftarbeid mer. Nivået i drosje er ofte under dette, og under grensen for sosial dumping. For mange løyver og lange ventetider er årsak. Vi må rette skytset mot andre departementer enn Samferdsel: Arbeidsdepartementet, Helse- og sosialdepartementer. Påvisning av brudd på deres standarder gir bedre gjennomslag i mediene. Ikke plass til Oslo-lederen Alle i sentralstyret som ønsket det ble gjenvalgt. Eneste dissens var forslag om styreplass for fylkeslederen i Oslo, Glenn Tuxen, men han nådde ikke opp. Bente Stokkeland og Rafiq Dutt hadde sagt fra seg gjenvalg til sentralstyret. Per-Morten Bjørlykke rykket inn fra vara til fast plass, mens Ali Rafaqat, Oslo, og John- Ragnar Nilsen, Nordland, ble nyvalgt som henholdsvis første og andre varamedlem. Begge møter fast i styremøtene, med tale- og forslagsrett. Det ble enstemmig gjenvalg uten motkandidater for leder Knut Thomassen, nestleder Arve Halvorsen og styremedlemmene Simen Sterud, Øystein Trevland og Bent Skogli. Oslo og Akershus foreslo Glenn Tuxen satt opp mot Roger Kjønstad, men tapte med 125 mot 86 stemmer etter skriftlig avstemming. Valgkomiteens leder, Karl Fr Hassel, Sør-Trøndelag redegjorde for arbeidet i den 20 medlemmer store komiteen. Han betegnet det som svært arbeidskrevende, men en fordel at det var etablert et arbeidsutvalg. Roar Stene Granlund, Akershus, talte Glenn Tuxens sak. Tuxen selv redegjorde også for sine synspunkter og mente det var litt underlig at løyver ikke skulle bli representert med fast styreplass. Jan Pedersen, Tromsø, fant det på sin side respektløst å stille opp mot Midt-Norges kandidat, Roger Kjønstad. Tom Tysland, Akershus, mente det gjaldt å få det beste styret, uansett geografi. Andre understreket behovet for å respektere valgkomiteens vurderinger. Aktimed med Elin Bush Reitan (bildet) og Diabetesforbundet tok blodprøver og snakket for helsearbeid i næringen. Reitan minnet spesielt om nødvendigheten av å følge NAVs regler om oppfølging av sykefravær. Hvis ikke kan det vanke store bøter. Hun ønsker også å få oversikt over kontaktpersoner for lokale kollegastøttegrupper.

5 8 < TAXI / Landsmøtet i Svolvær TAXI / Landsmøtet i Svolvær > 9 Bekymret for rekrutteringen Krav om bompengefritak Medlemsutviklingen ble tatt opp av flere under behandlingen av regnskapet. Anders Lykken, Buskerud, sa vi måtte gå i oss sjøl og bli dyktigere forhandlere og forretningsfolk. Han nevnte Esso-avtalen, og at man lokalt glatt får samme betingelser hos Shell. Vi må bli flinkere til å synliggjøre verdiene som ligger i medlemskapet, sa han. Med 125 mot 79 stemmer avviste landsmøtet å sette ned et utvalg for å vurdere gjeninnføring av regioner som organisasjonsledd i Norges Taxiforbund. Leder i Akershus, Tom Tysland, redegjorde for forslaget, som ble utsatt av landsstyret i Stavanger i fjor høst, men behandlet i juni. Vi foreslår bare å vurdere saken, eventuell gjennomføring vil først skje etter neste landsmøte, presiserte Tysland. - Vår eneste intensjon er å gjøre forbundet bedre. Å styrke fylkeslederne er ikke nok. Regionene kan bidra til økt nærhet til forbundet, bedre rekruttering, skolering av neste generasjons ledere. Vi må også tenke på å beholde de medlemmene vi har, mente han, og avviste at forslaget ble fremmet fordi det passer gamle region øst best: - Tvert imot. Vi har opprettholdt samarbeidet, og folk fra andre deler av landet er invitert med på våre seminarer. Det er viktig nettverksbygging som alle bør få del i, mente Tysland, som også avviste at det handler om å skaffe seg makt, slik noen synes å tro. Glenn Tuxen, Oslo, støttet Jens Chr. Myhre, Oslo, foreslo at nye løyvehavere får tilbud om gratis medlemskap de første månedene, slik at de blir kjent med organisasjonen, får bladet TAXI osv. Ali Rafaqat, Oslo, støttet dette for nye medlemmer, ikke de som hadde vært med før. Noen melder seg inn når de får et problem og ut igjen når det er løst. Vi jobber med saken i Oslo, og er glad for at tre fra andre enn Oslo forslaget etter først å ha vært skeptisk. Vi var ikke med i tidligere region øst, men har sett i ettertid hvor viktig det er å bygge relasjoner. Akershus og Oslo har hatt felles medlemsmøter og knytter enkeltmedlemmer sammen på tvers av fylkesgrensene. Knut Thomassen sa på vegne av landsstyret at samarbeid om felles konferanser og mer er kjempebra, men at det ikke er nødvendig med formelle regioner for å få det til. Thomas Jacobsen, Østfold, var redd forbundet ble for sentralstyrt, og sa at det er fylkene som er nærmest medlemmene. Vi ber ikke om noe annet enn en utredning. Vi må komme nærmere de nye medlemmene vil bør få. Mange kjenner ikke forbundet så godt. Jan Pedersen, Tromsø, viste til at regionene var vedtatt nedlagt etter at vi hadde hatt dem en stund, og at det var meningsløst å gjenopprette dem. Det er ikke til hinder for et naturlig samarbeid mellom fylkene. Det var altså flertallet enig i. Taxi er med på landsmøtet. Neste gang bør det bli flere. Jan Erik Rommetveit, Oslo, var skeptisk til budsjettert underskudd for årene 2014 og Nestleder Arve Halvorsen beroliget med at forbundets økonomi er god, og at det er riktig å ta litt fra fond for å opprettholde høy aktivitet og holde kontingenten nede. Det skal ikke bli en vane. Ikke flere delegater NT avdeling Nordland foreslo å øke antall delegater til landsmøtet, slik at flere medlemmer kan bli med. Dette ble nedstemt med stort flertall. Forslaget fra Rogaland om nye etiske retningslinjer fikk heller ingen tilslutning, men ble vedtatt oversendt sentralstyret. Raskere saksbehandling NT avdeling Akershus fikk landsmøtet med på et krav om raskere saksbehandling hos fylkeslegene for tilbakeføring av kjøreseddel. Bjørnar Johannessen, Akershus, foreslo at det må bli automatikk i at kjøreseddel tilbakeleveres straks en person er friskmeldt. Dette tillegget ble oversent sentralstyret. Etter en liten prosedyredebatt om saksbehandlingen hos fylkeslegene, ble det enstemmighet om realiteten i saken. - Vi kan ikke ha et yrkesforbud i flere måneder for å vente på at fylkeslegen har tid til å se på saken. Det er de medisinske forholdene som må avgjøre når kjøreseddelen skal tilbakeleveres, og ved friskmelding må det skje umiddelbart, sa Johannessen. Etter friskmelding mister Etter forslag fra valgkomiteen ble honorarene til styremedlemmene hevet med kr pr år. Ingen utredning av regioner man sykepengene, og det er alvorlig at man da må vente på et byråkrati før man kan få tilbake kjøreseddelen og gjenoppta arbeidet sitt, påpekte flere. IXAT på Andøya Venneforeningen av seniorer i drosjenæringen var fem dager på Andøya før landsmøtet, i nydelig vær. Vertskap var Andøy Taxis Kurt Inge Nystad, Finn Martin Enoksen og Jan Enoksen. Rundt 30 deltakere var med, deriblant avgått svensk taxidirektør Lennart Hamnered, æresmedlemmene Ole Gabriel Ueland og Tor Johannessen og forbundsleder Knut Thomassen. Hvalsafari, fjellturer og besøk på Andøya Rakettskytefelt var på programmet. Æresmedlem Jan Enoksens sønn Odd Roger, også kjent som tidligere statsråd og partileder, er direktør på rakettskytefeltet. Norges Taxiforbund krever at myndighetene umiddelbart fritar drosjenæringen for alle bom- og fergeavgifter i Norge. Dette ble vedtatt av et enstemmig landsmøte. Til Statens Vegvesen avviser bompengefritak, og viser til samferdselsminister Marit Arnstads svar til Bådr Hoksrud (Frp) tidligere i år. Vegvesenet beklaget sent svar, da de 29. august i år svarte på Norges Taxiforbunds brev av 12. desember i fjor. Brevet kom som en oppfølger av forbundets møte med Vegdirektøren den 25. september Også i møtet var Vegdirektøren avvisende til bompengefritak, tidligere omtalt i TAXI. Det er også Arnstads grunn lå forslaget fra Akershus om drosjenes plass i kollektivtrafikken (se forrige taxi), og uttalelsen ble skjerpet på dette punktet. Flere talere ga uttrykk for at drosjene skvises mer og svar til Hoksrud i mai, der statsråden sa at bare rutegående kollektivtransport skal ha bompengefritak. Så spørs det om en ny samferdselsminister for eksempel Bård Hoksrud? kan gjøre noe med saken. På NTs landsstyremøtet i juni sa han klart at Frp ønsker fritak, helst for alle, men han ville starte med drosjene. Skjerping for turbusser I brevet fra Statens Vegvesen skriver direktør Lars Erik mer, til tross for politiske forsikringer om at vi er en viktig del av kollektivtrafikken. Ashfaq Mohammed, Oslo, sa at drosjene i Oslo sliter med å finne sin plass og identitet i et trafikkbilde der bussene skal fram. - De Hauger at de vil skjerpe inn for busser som konkurrere med drosjer: Takstretningslinjene slår fast at det kan gis fritak for rutegående kollektivtransport. Det innebærer at det ikke er fritak for kjøretøy som brukes i oppdrag som er i konkurranse med drosjenæringen. Statens vegvesen har fått spørsmål om denne problemstillingen ved flere anledninger, og har gitt beskjed til bompengeselskapene og driftsselskapene om at rutinene skviser oss ut og reduserer vår framkommelighet. Det må legges skikkelig trykk bak dette. Alt som blir prøvd i Oslo kommer ut i landet også, understreket han....men nei fra vegvesenet for tildeling av fribrikker må skjerpes inn. Direktoratet skriver også i brevet at de vil ta opp til diskusjon å gjøre avtalen som er inngått for maxitaxier i Oslo-pakke 3, nasjonal. De betaler der samme takst som andre drosjer.

6 10 < TAXI / Landsmøtet i Svolvær TAXI / Landsmøtet i Svolvær > 11 Godt oppmøte på årsmøtet i Forum for taxisentraler, men flere bør være med. Forum med fokus på pirater Forum for taxisentraler holdt også årsmøte i Svolvær. 18 av de 27 medlemssentralene var representert. I en egen workshop var piratkjøring tema, blant flere saker. Forum for taxisentraler har vært på banen i tre år og har befestet seg som et viktig organ i næringen og forbundet. Mange faglige debatter tas opp. Den nye prisopplysningstjenesten taxikalkulator.no - er det mest håndfaste resultatet så langt. Nær løyver er representert i medlemssentralene, men det er savn at ikke en stor sentral som Oslo Taxi er med. Gjennom det årlige bransjetreffet, seminarer om anbud og ellers deltagelse i mange av Norges Taxiforbunds interne og eksterne møter, har forumet vært en viktig medspiller i mange viktige saker for næringen. Leder Jan Valeur gikk gjennom aktiviteten i sin beretning for årsmøtet. Han beskrev de tre hovedsakene slik: 1: Beholde behovsprøvingen. 2: Skape bedre dynamikk gjennom å styrke sentralenes styringsrett, og 3: Sikre offentlig kjøring. Nytt arbeidsutvalg Sentraler med mer enn 200 tilknyttede løyvehavere er automatisk med i arbeidsutvalget. Det gjelder Bergen Taxi, Stavanger taxi, Taxus Akershus og Trøndertaxi. I tillegg til disse ble følgende valgt inn i arbeidsutvalget: Østfold Taxitjenester, Agder Taxi, Harstad Taxi, Ålesund Taxi og Lillehammer Taxi. Arbeidsutvalget velger ledelsen, som fram til nå har bestått av Jan Valeur, Bergen, som leder og Svein Svimbil, Stavanger, som nestleder. Dagen etter årsmøtet ble det holdt en egen Workshop i forumet, hvor ulike temaer ble tatt opp til debatt. Den omseggripende pirattaxivirksomheten som markedsføres på facebook ble det brukt mest tid på. Anmeldt fb-side Trøndertaxi har valg å politianmelde fire navngitte administratorer av en slik side. Andre sentraler kan vurdere å gjøre det samme. Virksomheten har tatt av på de fleste tettsteder og i byer, og foregår åpenlyst. Mange har titler a la Hvem kjører i kveld og det kjøres langt oftere enn på de tider der drosjene har underkapasitet. Ett av medlemmene fortalte om et tilfeldig møte med en ungdom i syden, som sa hun tjente kroner i året svart på piratkjøring, ved siden av en lærlingjobb på dagtid. Hun hadde vel 800 facebookvenner å ta av. En annen kvinnelig sjåfør opererer med siden Sandra Taxi AS, åpenbart uten å være registrert som AS. Noen har varslet administratorer av slike facebookgrupper, med det resultat at gruppene har blitt lukket. I noen tilfeller øker virksomheten med medieomtale, som i Harstad nylig. Siste helg før møtet var det registrert 26 piratbiler, mens det er 24 drosjeeiere i byen. Arnold Meyer, Østfold, sa at næringen må skylde seg selv i noen grad, siden det ikke er materiell nok på visse tider. Der drosjetilbudet forsvinner eller er for dårlig, er det oppblomstring av pirater og fyllekjøring. Det ble pekt på at effekten kan være vanskelig å måle. Ikke alle unge ville ha tatt drosje som alternativ. Det er viktig å informere de unge også, ikke alle vet at de driver ulovlig. Noen kan være i en gråsone. Det var en uttalt frykt for at mer og mer av privatmarkedet vil forsvinne hvis ikke problemet bekjempes aktivt. Både mer aggressiv anmeldelse til politi og skattemyndigheter og mer informasjon om næringen ble framhevet som aktuelle tiltak. Erik Handeland, Sandnes, sa at piratkjøringen kan være en forsmak på full deregulering: Det vil bety en rasering av næringen. Taxikalkulator: Erfaringene med taxikalkulator.no ble drøftet. De er gode. Drosjesjåfører bruker den av og til for selv å oppgi pris til kunder. Jan Valeur pekte på at næringen ikke har fått omdømmevaluta for den så langt. Det kan endre seg når den blir mer kjent og brukt. Blant annet vurderer enkelte kommuner å henvise til den på holdeplasser, framfor å sette opp skilt med papiroblater som skal vedlikeholdes. Turbiler /maxi-taxi Turbil-utfordringen ble på ny et tema. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha både turbilløyve og taxiløyve på samme bil. I Hedmark og Oppland lyses nå ut anbud spesifikt for turbiler, som kan kjøre i hele Sykehuset Innlandets nedslagsfelt (begge fylkene), noe taxi ikke kan. 1-2 passasjerer kjøres mellom sykehusene i storbiler, mens vanlige drosjer er avskåret fra å delta. Uthengt på Youtube Svein Svimbil påpekte et nytt problem; passasjerer som tar film av drosjeturen og legger dem ut på youtube. Det er tre eksempler på dette i løpet av kort tid i Stavanger. Er det noe rettsvern for sjåfører mot å bli hengt ut, spurte han. Kundene kan forsøke å provosere fram en type opptreden for deretter å henge vedkommende ut. Fremmedkulturelle i næringen Integrering av sjåfører med utenlandsk bakgrunn var siste tema. Næringen gir gode bidrag til integreringen. Utfordringer kan være enkeltsjåfører som ikke kan de norske kodene og eiere som beskytter dem. Det er tendenser til klikkdannelser og det er vanskelig å rekruttere nye landsmenn til styrer og som tillitvalgte. Mange steder ville drosjenæringen vært i store vansker uten nye landsmenn, som jobber mer enn norske er villige til. De fleste steder går det jevnt bra, men hvis det skjer noe negativt, blir det store oppslag. - Jeg prøver hver dag å ta noen på fersken i å gjøre noe bra, sa Svein Svimbil. Flere påpekte viktigheten av å snakke hverandre og næringen opp og ikke ned, og bidra til fortsatt stolthet i næringen. Farene for at yrket skal bli mer og mer lavstatusyrke er der, og det er nødvendig å aktivt motarbeide dette. Vi er viktige ambassadører for byen, men ofte baksnakker vi oss sjøl, ble det sagt. Jan Valeur understreket at næringen selv må ta ansvar for kompetanse og kvalitet. det offentlige krever kvalitet i anbud, men da må de heller ikke hindre oss i å sørge for kvalitet i egen sentral, sa han. Tekst og fotos fra landsmøtet: Atle Hagtun. Bjørn-Wiggo Renø (47) er nyansatt som rådgiver på området økonomi og regnskap i Norges Taxiforbund. Han skal etter planen etterfølge Oddvar Kvammen som økonomisjef, når Kvammen blir pensjonist på heltid fra neste år. Renø er utdannet som revisor og har 24 års praksis, herav 20 med egen virksomhet/partner. Han er fra Oslo, bosatt på Kolbotn, men flytter tilbake til Oslo i høst. Jan-Rune Lorentzen ble ikke bare kåret til Harstads beste serviceyter (jfr forrige TAXI), men drosjeeieren vant også den nasjonale kåringen blant 33 byers kandidater. Vi gratulerer!

7 12 < TAXI TAXI > 13 Omregulering i Danmark? Dansk Taxiråd vil fjerne antallsbegrensningen, men la sentralene regulere antall drosjer i markedet. Det er eneste måte å få bort den ulike konkurransen om offentlig kjøring på, sier Trine Wollenberg i DTR. Norges Taxiforbund var vertskap for det årlige nordiske møtet denne gang. Møtet ble holdt i Asker i siste del av august. Fra venstre: Kai Anderson, Finland, Kristgeir Sigurgeiesson,Island, Lauri Säynäjoki, Finland, Per Juth, Sverige, Runar Kehling, Norge, Bo Bylund, Sverige, Astgeir Torsteinsson, Island, Knut Thomassen, Norge, Anne Kangasniemi, Finland, Trine Wollenberg og John Lindblom, Danmark. (Foto: Atle Hagtun, Norge). Suksess for første Tesla S-taxi Trond Gustav Sømme i Oslo Taxi ble landets første drosjeeier med helelektriske Tesla S den 6. september. En utrolig respons, sier han etter en ukes drift, og er fornøyd med så vel bilen som økonomien. Det ble mye positiv medieomtale av saken. Både VG og NRK Dagsrevyen ga nyheten stor oppmerksomhet. Sømme koser seg i god respons fra alle kanter: - Til og med syklistene smiler og slipper meg fram, sier han. Mange kolleger viser interesse, og har ringt fra hele landet. Det kommer nok flere Tesla S som taxi framover, også på steder det ikke er like mye å spare på bompenger og parkeringsavgifter, om vi skal dømme etter interessen. Vi viser ellers til omtalen av bilen på side 18 i dette bladet. Sømme sier han i iveren etter å få bilen ikke har avklart alt mht garantier. Han har inntrykk av at 8 år og fri kilometer også gjelder for bruk i næring. Øvrige Forslaget vil bli presentert i innstillingen fra Persontrafikkutvalget nå i september, der DTR er med i et flertall. Dernest blir det opp til regjeringen om forslaget skal tas videre. DTR redegjorde for forslaget i det nordiske taximøtet som Norges Taxiforbund var vertskap for nylig. Det har også vært omtalt i det danske TAXI-bladet og diskutert internt i det danske forbundet. I Danmark som i Norge er det ulik konkurranse om offentlig betalt persontransport som gnager taxinæringen. I løpet av få år er over tusen danske drosjer erstattet av like mange nye turvogner. Disse kjører på en såkalt OST-tillatelse (Offentlig servicetrafik), og har ingen kjøreplikt eller taksameterkrav. Følgelig har de utkonkurrert drosjene i mange anbud, og drosjene forsvinner fra utkantene. 50 prosent av omsetningen i Danmark kommer fra samfunnsbetalt kjøring, og danske drosjer er helt avhengig av denne de fleste steder. En positiv framtid kan bare sikres ved at næringen igjen kan komme på på offensiven i forhold til disse kontraktene, mener DTR. Koordinert ansvar Den forrige danske (borgerlige) regjeringen ville løse problemet med loven de vedtok i 2011, om at OSTtillatelsene bare kunne gis hvis man også hadde taxibevilling (løyve). Dagens rødgrønne danske regjering fjernet loven før den rakk å virke. I stedet ble det høsten 2012 satt ned et Persontrafikkutvalg, som skulle se på hele feltet av samfunnsbetalt transport. Det er et flertall i dette utvalget, herunder Dansk Taxi Råds representant, som nå foreslår en omregulering av drosjenæringen, slik at det blir et koordinert ansvar for samfunnskjøring og døgnåpent taxitilbud i hele landet. Ett løyve Hovedgrepet er å slå sammen alle løyver (taxi, turbil og limousin) til ett, nemlig en taxiservicetilladelse som kan ta alle typer betalte oppdrag, fra det offentlige så vel som private. Alle som oppfyller visse vilkår kan i prinsippet få et slikt løyve, men det kan ikke utøves før man har fått en avtale med en sentral eller bestillingskontor. Det er disse enten de er private eller offentlige - som da skal ha ansvaret for de offentlige kontraktene de får, og taxibetjeningen døgnet rundt. DTR ønsker primært å beholde antallsreguleringen, men mener dette kompromisset er nødvendig for å bli kvitt den ulike konkurransen. Forslaget innebærer ikke liberalisering, men er en forenklet regulering, sier det danske forbundet. Heller ikke politikerne ønsker avregulering, da de har sett spesielt på erfaringene fra Sverige og Nederland. I Sverige ser vi at forbrukernes interesser ikke ivaretas ved at det er fri prissetting med mange ågerpriser og at det er mye skattesnyteri fra den useriøse del av næringen. I Nederland og Irland har avregulering ført til sterk overetablering og ditto svekkelse av kvaliteten i næringen, sier Trine Wollenberg. Utvalget vil gå inn for fortsatt prisregulering av taxi i Danmark. Bestillingskontorene må sørge for en variert kapasitet av biler etter hvilke oppdrag de har, og vil selv bestemme hvor mange. Herunder må de altså sørge for taxitilbud døgnet rundt. De kan selv bestemme antall biler og om de vil opprette egne løyver eller inngå avtaler med andre. Både enkeltpersoner og sentraler kan ha løyver i det eventuelt nye systemet. Island neste Også de øvrige landenes politikk for drosjenæringen ble gjennomgått i møtet. I tillegg var tema som miljø, kollektivtransport, bestillings-apper og IRU-saker på dagsorden. Neste møte skal holdes på Island i august neste år. Sømme satser helelektrisk ved at han også har en Nissan Leaf som erstatningsbil. Den har gått noen skift også det siste året, og er godkjent for bruk hvis Teslaen går tom. Lading er hovedutfordringen, men Tesla S klarer mil på et dagskift. Foreløpig lader Sømme bilen om natta på en vanlig stikkontakt, men har søkt borettslaget hvor han bor om en spesialkontakt. Kommunen sponser slike kontakter med kroner. Ett alternativ koster , et annet og raskere kroner. Jeg vil klare dette bra, men hvis mange drosjer skal satse elektrisk må infrastrukturen raskt utbygges, sier Sømme. Han mener en positiv innstilling og vilje må til, men da lar det seg også fint gjøre å bruke elbil som taxi. Motsatt kan du finne motargumenter hvis du ikke vil. Du må planlegge litt mer enn med en dieselbil. I fjor brukte Sømme, som kjører alene, ca kroner i utgifter til drivstoff, bompenger og parkering. Penger som nå spares. For Tesla S vekker oppsikt i Oslo-trafikken, og Trond Gustav Sømme koser seg med positiv oppmerksomhet og god driftsøkonomi. å få bilen tidlig måtte han kjøpe toppmodellen til litt over kroner, men han mener det fint kan holde med en utgave til Siden det ikke er avgifter, blir det heller ingen refusjon. På den annen side kan han selge bilen når han vil, om det ikke skulle klaffe. I sum ser han dette som en lønnsom investering. Som egen regnskapsfører slipper han også en god del bilag, med færre innkjøp. - Bilen fungerer utmerket som bydrosje. Komforten er utmerket. Bare én passasjer har påpekt litt lav takhøyde i baksetet. Sømme koser seg med all positiv oppmerksomhet, fra medier, passasjerer, politikere og andre i næringen. Ikke én har nevnt skattesak eller andre negative ting. Jeg føler at dette kan bidra til å bringe oss inn i samfunnet igjen, smiler en fornøyd drosjeeier, som også er miljøkoordinator i Oslo Taxi. Han håper dette er framtiden for næringen. deler er ikke like garantikritiske som i en vanlig bil. Det er langt færre av dem og mindre slitasje. AH Den første Tesla S er også tatt i bruk som taxi i København denne måneden. Den første Nissan Leaf som taxi i Danmark (Taxi Fyn) har passert km, med full batterikapasitet intakt. Derimot er et annet eltaxiforsøk med fire biler i København stoppet, etter konkurs i selskapet Better Place, som var medansvarlig.

8 14 < TAXI TAXI > 15 Viktige Oslo-saker i høst: Miljøkrav, løyver og sentraler I november vil Oslo-politikerne etter planen behandle tre viktige drosjesaker, løyvetall, nye sentraler og miljøkrav. Dette skjer i kjølvannet av den nye drosjeforskriften som trådte i kraft i sommer. Byrådet skal ha en årlig behovsprøving, og den pågår nå. Det er neppe grunnlag for å øke antallet, men det er åpent om byrådet vil åpne for å redusere tallet, slik det etter næringens mening bør. Analysen skal baseres på objektive fakta og statistikk. Byrådet skal også ta stilling til søknader om etablering fra fire nye sentraler. I drosjeforskriften er det slått fast at en sentral må ha minst 50 løyver, og at disse må skaffes innenfor vedtatt behovsprøving. Muligens kan søkere som tilfredsstiller kravene, få et ja, men vil ikke kunne etablere drift før de eventuelt har lokket til seg 50 løyvehavere fra andre sentraler. En av søkerne er Økotaxi, som ble omtalt i forrige TAXI. Byråden for miljø- og samferdsel, Ola Elvestuen (V) kom inn på Stortinget etter valget. Dermed må han erstattes som byråd, etter alt å dømme fra samme parti. Miljøkrav En egen sak om miljøkrav til drosjene i Oslo er varslet, og også den skal opp til politisk behandling i høst. Et spørsmål er hva som er praktisk mulig, og om kommunen har lovhjemmel til å kreve strengere krav til drosjer enn til andre biler. Det har vært møter på administrativt nivå med sentraler, leverandører og Norges Taxiforbund på forhånd. Rådgiver Hans Cats Myhre i Bymiljøetaten har møtt næringen og har lagt fram sine råd til byrådsavdelingen. Nå er det opp til byråden å ta stilling, og fremme saken for bystyret. Oslo kommune har satt som mål å ha en drosjenæring uten utslipp fra Overgangskrav med en gradvis reduksjon av utslipp av Co2 og Nox kan ventes. Det er avklart at kravene skal stilles til sentralene, ikke den enkelte løyvehaver. Infrastruktur Næringen har sagt seg positivt til å samarbeide, men er opptatt av at infrastruktur må være på plass, og funksjonskrav til drosjer må ivaretas. Vi har sagt at det er bilindustri og leverandører av drivstoff som bestemmer farten i hva som er mulig, og at det til syvende og sist ikke kan stilles særegne krav til drosjer utover de utslippskrav som gjelder nye biler generelt. Det er også et spørsmål hvilke bestemmelser som kan gjennomføres i Oslo, men ikke i Akershus, siden drosjene er pålagt å konkurrere i hele det felles kjøreområdet. En av dem fra drosjenæringen som har deltatt i møtene er adm direktør Kurt Gjøen i Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI). Sammen med to representanter fra Statoil møtte han Myhre i mai. Han sier det er viktig at drosjenæringen nå er klare på hva som er realistisk og ikke. Næringen kan få krav som er vanskelige å innfri eller som blir kostbare. Vi må være våkne og arbeide med informasjon og påvirkning, sier Gjøen. Kostnadene må ikke lempes over på næringen. Ikke forsvarlig I et notat til næringen viser han til at nullutslippsbiler ut fra dagens kjente teknologi er de som går på ren strøm, CNG (minst 50 % biogass i en blanding med naturgass), hydrogen eller 100 % biodrivstoff. Drosjebiler trenger en infrastruktur rundt disse drivstoffkildene som ikke er på plass per i dag og trolig heller ikke innen Å bygge ut en infrastruktur på alternative drivstoff kun for drosjebiler er ikke økonomisk forsvarlig dersom ikke bilparken for øvrig har samme behov, sier Gjøen. Effektiv og økonomisk distribusjon av CNG krever i praksis rørnett, noe Oslo ikke har, og det er heller ikke planlagt. Høyandel biodrivstoff fin- Det er ikke økonomisk forsvarlig å ha egen infrastruktur for drosjene, sier direktør i ODI, Kurt Gjøen. Færre ulykker med taxi Statistisk sentralbyrås statistikk for veitrafikkulykker med personskade viser at det var 50 ulykker med taxi innblandet i Dette er det laveste nivået som er registrert. Det har de siste 20 år vært en sterk nedgang i antall veitrafikkulykker i Norge. Antall ulykker med taxi innblandet har også hatt en markant reduksjon. Med tanke på at det i 2012 ble gjennomført over 33 millioner taxiturer og kjørt 577 millioner kilometer i næringen, er ulykkesfrekvensen svært lav. Skadegraden i registrerte ulykker var også meget lav. Ingen ble drept i veitrafikkulykker med taxi innblandet i 2012, men det ble registrert 59 personskader fra disse ulykkene. 9 av disse personene var taxiførere, hvor igjen 8 ble registrert med lettere skader og én med ukjent skadegrad. Taxipassasjerer representerer 14 av de skadde, hvorav én alvorlig skadd, 11 med lettere nes i dag med ulike løsninger. Etanoldiesel, (ED95) er kun aktuelt for større kjøretøy. Etanol (E85) er ikke en løsning p.t. Både i Norge og Sverige er det fall i disse markedene. B100 er det ingen personbiler som kan benytte, ettersom ingen billeverandører vil garantere sine biler med dette drivstoffet. skader og to med ukjent skadegrad. De resterende 36 skadde fra disse ulykkene var øvrige trafikanter, hvorav 32 fikk lettere skader, tre alvorlige skader og én registrert med ukjent skadegrad. 11 av ulykkene med taxi involvert i 2012 var påkjørsel av fotgjengere som krysset veibanen. Denne ulykkestypen var overrepresentert sammenliknet med andre veitrafikkulykker. - Vi har ikke studert årsakene til disse ulykkene, og det relativt beskjedne antall hendelser gjør det vanskelig å fastslå om er en økende tendens av slike ulykker. Det kan likevel være viktig med en ekstra bevisstgjøring om at taxiene er godt synlige i trafikken, og at yrkessjåfører Rask utvikling Kurt Gjøen sier at handicaptransport, skolekjøring og storbiler må behandles særskilt. For personbilene er det flere veier å gå for å redusere utslipp av CO2: Fullhybrid, plugg-inn hybrid med hjelpemotor med bensin eller diesel som drivstoff, B30 (30% biodiesel) i stedet for B7 det vil si diesel i stedet for bensin i hybrider. (Franske dieselbiler kan i dag gå på B30). Drivstoffbransjen er klare på at forutsigbarhet er nødvendig for dem, de må drive kommersielt. Det har vært mye fokus på utslipp av NOx fra dieselbiler, som et skadelig lokalt utslipp. Men nå kan ny renseteknologi, eksempelvis Bluetec på Mercedes Benz tar 99 prosent av disse utslippene. Krevende med el generelt bør stå fram som et godt eksempel i å ta hensyn til de myke trafikantene, sier fagsjef Jon-Kristian Hovland i NT. Det er ingenting i tallmaterialet fra SSB som tyder på at veitrafikkulykker med taxi innblandet medfører mer alvorlige personskader enn andre ulykker. Snarere tvert i mot. Hovland mener likevel det kan gjøres noe for - Rene elektriske biler vil være krevende å introdusere i større skala for drosjenæringen, mener Gjøen. Begrenset kjørelengde og relativt lang ladetid selv med bruk av hurtigladere begrenser anvendeligheten av denne type kjøretøy i taxinæringen. Det kreves høye investeringer i hurtigladere samt at det må være betydelig kapasitet i ledningsnettet. Dette fordi man vil måtte ha et visst antall hurtigladere tilgjengelig pr. stasjon for å unngå ladekø og sikre at ikke drosjene får en urimelig lang ventetid. Her skal å begrense skadene enda mer: - Drosjesåfører bruker i all hovedsak bilbelte i dag, men fortsatt er det mange taxipassasjerer som ikke gjør det. Selv om det er voksne passasjerers eget ansvar å benytte bilbelte, skader det heller ikke med en oppfordring fra sjåføren, sier Hovland. det bli spennende å følge den nye Tesla S. Kanskje denne teknologien er veien å gå, spør Gjøen. - Bilbransjen kommer med stadig nye løsninger de nærmeste årene, og både bransjen og politikerne må følge med og unngå upraktiske og kostbare løsninger, sier Kurt Gjøen.

9 16 < TAXI TAXI > 17 Kritikkverdige arbeidsforhold? Forskere mener det er kritikkverdige arbeidsforhold i drosjenæringen. Nå ønsker Arbeidsdepartementet å finne ut mer om dette. Norges Taxiforbund var til stede da departementet arrangerte konferanse om arbeidsforhold i transportnæringen på Hotel Bristol 29. august. I forkant av konferansen har en referansegruppe, der NT også har vært representert, diskutert ulike utfordringer med arbeidsforhold i transportnæringen. På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har FAFO og TØI utarbeidet en rapport om temaet, som ble presentert under konferansen. Rapporten gir anbefalinger om hvilke problemstillinger som bør undersøkes nærmere i et eventuelt hovedprosjekt. I rapporten, så vel som under konferansen, ble det i stor grad fokusert på godstransport- og turbilsektorene. I disse sektorene er følgene av internasjonal konkurranse med lovlig og ulovlig kabotasjekjøring et brennhett tema. Det påpekes imidlertid i rapporten at det kan være et behov for å se nærmere på drosjenæringen, siden arbeidsforholdene for drosjesjåfører er lite utforsket. Under avsnittet om drosje tar forskerne fra FAFO og TØI i stor grad utgangspunkt i TØI-rapporten om drosjemarkedet i Trondheim. Sjåførene som ble intervjuet i forbindelse med dette arbeidet, rapporterte om en rekke kritikkverdige forhold rundt lønns- og arbeidsvilkår. De hevdet blant annet at man måtte regne med arbeidsdager på minst 10 timer for å komme opp i en vanlig inntekt. Forskerne understreker at denne studien er begrenset, og at man trenger mer kunnskap for å kartlegge de faktiske forholdene for de ansatte i drosjenæringen. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden virket til å være positive til mer kunnskap om arbeidsforholdene i vegsektoren. Norges Lastebileierforbund (NLF) og NHO Transport var opptatt av å rette søkelyset på konsekvensene av kabotasjekjøring. Dagen etter konferansen inviterte samferdselsministeren næringen til å delta i en arbeidsgruppe om nettopp kabotasje. Fra drosjenæringens ståsted kan en videre undersøkelse av arbeidsforholdene for drosjesjåfører rette fokus på viktige saker for vår næring. NTs saksbehandler Petter Karlsen, som har vært involvert i Arbeidsdepartementets referansegruppe, mener drosjenæringen kan dra nytte av en slik undersøkelse. En undersøkelse av arbeidsforholdene til drosjesjåfører vil trolig komme inn på hvordan behovsprøvingen blir utført i de ulike løyvedistriktene. Overetablering medfører lavere lønn til sjåførene, i tillegg til lavere inntjening for drosjeeierne. En studie i sjåførenes arbeidsforhold vil styrke vårt krav om reell behovsprøving, mener Karlsen. Han håper også en videre undersøkelse vil underbygge næringens krav om endring i anbudspraksisen. Det er de store oppdragsgiverne (Helseforetakene) som legger størst press på pris og tidsbesparelser. Kontraktskjøringen medfører mange steder i landet dårlige arbeidsforhold for dem som utfører transporten. I årets første utgave av TAXI trykket vi en sjåførs beskrivelse av en ganske alminnelig pasienttur. Denne historien viser hvilke utfordringer vi står overfor, og den vil bli videreformidlet dersom Arbeidsdepartementet inkluderer drosjenæringen i hovedprosjektet. Rapporten om arbeidsforhold i transportnæringen vil publiseres i sin helhet på FAFOs hjemmesider: Mange gjenvalgte i transportkomiteen Mange av medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er gjenvalgt, men komitékabalen skal nå legges på nytt Bård Hoksrud, Frp, er gjenvalgt... Det er derfor uvisst hvem som skal drive med samferdselspolitikk, herunder taxi, i det nye Stortinget. Først og fremst skal Samferdselsdepartementet få ny statsråd, to statssekretærer og en politisk rådgiver. Parti og personer vil bli klart når den nye regjeringen er klar i oktober. Blant samferdselspolitikerne i det avgående Stortinget som fortsetter er Ingjerd Schou og Trond Helleland fra Høyre, Freddy de Ruiter og Magne Rommetveit fra Ap, Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen og Jan H Fredriksen fra Frp, Knut Arild Hareide i KrF og Janne Sjelmo Nordås fra Sp. Hvem av dem som fortsetter i denne komiteen er Fredrik Freiberg fra Hadsel i Nordland har fått drosjeløyve i Lødingen. Med sine 20 år er han trolig landets yngste drosjeeier. - Gammelkara i Det samme er Høyres Ingjerd Schoug og Aps Magne Rommetveit uvisst. Lars Myraune (H) og Anne Mari Bjørnflaten (Ap) hadde sagt fra seg gjenvalg, mens Hallgeir Langeland (SV) ikke nådde opp til sin fjerde periode på Stortinget. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) ble innvalgt på Stortinget, men det er ikke vanlig at tidligere statsråder fortsetter på samme saksfelt. yrket tror meg ikke når jeg sier jeg har eget løyve, sa Freiberg i et intervju med bladet Vesterålen. Avlyst statsrådsmøte Det planlagte møtet med samferdselsminister Marit Arnstad, Forbrukerrådet og Norges Taxiforbund ble avlyst. Møtet var først planlagt i juni, men ble utsatt til 11. september på grunn av ferie. Det var Forbrukerrådet som ba om møtet for å Norges Taxiforbund skal i større grad får være høringsinstans for utbyggingsplaner som berører næringen. presentere sin taxirapport og sitt ønske om en statlig utredning. Departementet inviterte også taxiforbundet med. Etter valgresultatet fant alle at det ikke hadde noen hensikt å møte en statsråd på oppsigelse. Det blir derfor sendt en ny henvendelse når en ny samferdselsminister er på plass. Ja til NT som høringsinstans Molde Taxi kan bli neste sentral til å bli kjøpt opp av Viken Aurora. I følge Romsdals Budstikke har løyvehaverne mottatt et tilbud som vurderes. Follo Taxi satser sterkt på å gjøre Oppegård til hjemmebane. I et helsides oppslag i Oppegård Avis sier sentralens sjåfører at de har økt trafikken markert, både med kontraktskjøring og privatturer. Tidligere var oppegård ansett som Oslo Taxis basisområde, med mer sporadiske innslag fra Ski Taxi og Follo Taxi. Drammen Taxi har vedtatt å gå til rettssak mot Helseforetaket Vestre Viken for å bestride bøter de er pålagt. (Se forrige I et brev til forbundet svarer Statens Vegvsen at de er positive til denne anmodningen fra NT. De viser til sin høringsside på nett. I tillegg vil de be sine regioner, som er etatens operative ledd, om å inkludere Norges Taxiforbund som høringsinstans i saker som omhandler utbygging/endring av kollektivfelt og utbygginger av store publikumsdestinasjoner der det er behov for drosjeholdeplasser. TAXI side 19). De stopper imidlertid ikke kjøringen etter gjeldende avtale. Karmøy Taxi har økt prisene med 22 prosent på dagtid og 64 prosent mellom kl 6 og 7, etter at Konkurransetilsynet opphevet maksimalprisene i området, skriver Radio Haugaland. Unni Berg, Romerike ble nektet å ta med handleposer i drosja, etter å ha vært innom butikken etter legebesøk. En klage til Pasientreiser ble først avslått, men så har helseog omsorgsdepartementet avgjort at man kan handle før hjemreisen, så lenge det ikke fordyrer turen. JKH

10 18 < TAXI TAXI > 19 NT prøvekjører: Tesla Model S NTs testteam hadde årets morsomste dag på jobb da Tesla Model S skulle prøvekjøres. På plass i førersetet får man nærmest en sci-fi-følelse. Trykker du gasspedalen i bunn er det følelsen av skrekkblandet fryd som melder seg. Vårt testteam, Kristian Bjørnrud og Jon-Kristian Hovland, endret syn på elbiler etter å ha prøvd Tesla S. Tesla Model S veier over to tonn, og med Performance-utgaven, som vi kjørte, flytter bilen deg fra stillestående til 100 km/t på 4,4 sekunder. Ikke helt den type ytelse man normalt finner i en bil med fire dører og stort bagasjerom. Med en rekkevidde på fulladet batteri oppgitt til 480 kilometer, er dette den første elbilen som også kan egne seg som en fullverdig drosje. I bilens midtkonsoll sitter en 17 trykkfølsom skjerm, der man betjener alle bilens funksjoner interaktivt. Skal du eksempelvis åpne soltaket, drar du taket bakover på bildet av bilens tak på skjermen. I takt med at taket åpner seg, ser du også det samme på skjermen. Kanskje ikke helt nødvendig, men veldig kult. Kjeder man seg litt mens man venter på holdeplassen, kan man alltids surfe på nettet på den store skjermen. Betjeningen er intuitiv, men samtidig helt annerledes enn vi har sett fra andre bilprodusenter. Batteriet i Teslaen er plassert i understellet, noe som gjør at bilen får et lavt tyngdepunkt, karosseriet blir stivt og vektfordelingen blir omtrent 50/50. Bilen oppleves derfor som veldig balansert og responsiv i styringen. Batteriet er også designet for best mulig sikkerhet. Tesla Model S har foreløpig ikke blitt testet i EURO NCAP, som kollisjonstester nye biler etter europeiske standarder, men Tesla hevder at bilen fikk toppscore i en tilsvarende amerikansk test. Fakta Tesla Model S Performance Motor Elektrisk Hk 416 hk Maks dreiemoment 600 Nm Gir Automatisk Drivhjul Bakhjul km/t 4,4 sek Toppfart 210 km/t Forbruk blandet Verken diesel eller bensin CO2 utslipp 0 g/km Egenvekt 2108 kg Bakkeklaring 15,5 cm Bagasjeromsvolum 740 liter (+ 150 liter foran) Komfort og plass Setene foran i bilen er preget av sport, er behagelige og med veldig god sidestøtte. Det er det også behov for med aktiv kjøring på svingete vei. Model S sitter som limt på veien, og er definitivt med på noen utfordringer. I baksetet er det veldig god beinplass, og som ekstrautstyr kan man også få to bakovervendte seter for små barn. Disse ekstrasetene kan foldes flatt i bagasjerommet når de ikke er i bruk. Bagasjerommet er imponerende stort, og i tillegg har man et mindre oppbevaringsrom under panseret. Vår eneste innvending til bilens utforming med tanke på passasjerenes komfort og behov, er at bilen er relativt lav og at C- stolpen gjør innstigningen i baksetet litt vanskeligere enn vi skulle ønsket. Aktiv luftfjæring fås som ekstrautstyr, og er noe vi ville valgt. Da kan man enkelt heve og senke bilen fra betjeningsskjermen, for å tilpasse bilen etter kjøreforholdene eller gjøre innstigningen lettere for passasjerer. Vi hadde også valgt Tech-pakken som inneholder mange nyttige funksjoner og Vinterpakken som gir forbedret batteriytelse og komfort i kaldt vær. Økonomi og forbruk Foreløpig har elbiler i Norge fullt fritak for avgifter, også merverdiavgift. Så i dette tilfellet blir prisen den samme for drosjeeiere som for vanlige forbrukere. Performance-utgaven koster kr før ekstrautstyr, men den trenger man egentlig ikke til bruk som drosje. Det viktigste er å få det største batteriet, og det får man fra kr Det går fortsatt fra 0 til 100 km/t på 5,6 sekunder. Mer enn raskt nok. Med Tech-pakke, Vinterpakke, aktiv luftfjæring og de ekstra barnesetene lander man på rundt kr totalt. Det er en relativt høy pris på en drosje, men tenk på hva du kan spare i drivstoffkostnader og bompenger. Rimelig bra sedanplass til bagasje. Her kan også to barneseter monteres. Forbrukstesten ble denne gangen litt annerledes enn tidligere tester NT har gjort. Én av grunnene er at vi ikke fikk målt forbruket i liter, siden bilen går på strøm. Den andre grunnen er at vi rett og slett ble for frista til å teste bilens vanvittige akselerasjon gang på gang. Batteriet tappes selvsagt raskere når man benytter bilens enorme krefter. Likevel fikk vi kjørt noen runder i Oslo og tur/retur Sarpsborg uten å være redde for at vi gikk tom for strøm. Hvis man kjører fornuftig, tror vi at batterikapasiteten holder omtrent det Tesla oppgir og dette holder for et typisk drosjeskift. Bagasjeplass også under panseret. På det største batteriet oppgir Tesla en garanti på 8 år og fri kilometer. Men i garantibetingelsene kommer det fram at svekkelse i batteriytelsen fra bruk ikke dekkes av garantien. På det nåværende tidspunkt er det litt uklart for oss hvor mye batteritap Tesla anser som normalt innenfor garantitiden. Øvrig garantitid er 4 år eller km. NTs testteam var i utgangspunktet ingen ihuga elbilforkjempere. Tesla Model S endret vår oppfatning radikalt. Det er en fantastisk bil, som representerer noe helt nytt i bilverdenen. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart, som hvordan den håndterer den norske vinterkulda, hvor stor svekkelse av batteriet man kan forvente etter bruk som drosje, hva gjenkjøpsverdien vil være og hvordan Teslas serviceapparat vil fungere for drosjeeiere. Slike spørsmål vil alltid komme med ny teknologi. Hvor mange i drosjenæringen tør å være firstmover? KAMERAOVERVÅKING AV TAXI. Ts2 Ts2 er et superkompakt og brukervennlig system spesielt utviklet for profesjonelle brukere som krever kvalitet, pålitelighet og enkel installering. Funksjon Data lsynet BKT AS Kokstadveien Kokstad, Bergen. Tekniske data Vi har oversendt bruk og funksjoner l Data llsynet for forhåndsvurdering, og det kom ikke noen innsigelser på systemet med tanke på personvernet. Les mer på bkt.no FOKUS PÅ SIKKERHETEN Systemet er utviklet med høye krav l sikkerhet og personvern. Eksempelvis er det ikke mulig å se bildene uten en spesiell programvare som er passordbesky et og besky et mot installering på uautoriserte datamaskiner. Kameraet kan ta bilder når en passasjer går inn/ut av bilen og/eller når sjåføren trykker på alarmknappen. Bildene er merket med dato, klokkesle og løyvenummer, og blir automa sk sle et e er 30 dager. Data som hva som ak verte kameraet (dør, alarmknappen) blir også vist på bildene. Ved fullt minne vil kameraet skrive over de eldste bildene. BERGEN KOMMUNIKASJONSTEKNIKK TILBYR Mobil/GPS Taxi KONTAKT OSS Tekniske data - TS2. Størrelse: L: 76mm, B: 45mm, H: 34mm. System: Farge VGA med I / R sesi vity. Oppløsning: 307,200 piksler. LED: 2 x status (grønn / rød). Kamera LED `s: 6 x infrarød. Effekt: 6-24 VDC. Minne: 2GB - utvides ved forespørsel. Bilder:> fargebilder. Trigger: Dør og alarm. PC-programvare: Taxisnap for Windows XP eller nyere. PC- lkobling: Via USB-kabel. Ser seringer: CE og e1. Valgfrie fetaures: Integrasjon med TMS/GPS/GPRS. Reklame/ profil Telefon: E-post: Org:

11 20 < TAXI TAXI > 21 Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Caps Slips Skjerf Skjorter Maxitaxi på første klasse. Hvorfor skal det å kjøre flere passasjerer være et kompromiss på sikkerhet, komfort og driftssikkerhet? Nye Vito har kvalitet som det er lett å bli bortskjemt av. I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt på gjennomtenkte detaljer i den rikholdige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige preg på bilen og nyt hverdagen i din nye Vito. Kvalitet og pålitelighet i hver detalj Nytt komfortunderstell Kjøreglede på toppnivå Lavere støynivå Nye motorer, lavere forbruk Mulighet for 4Matic, firehjulstrekk med automatgir Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS

12 22 < TAXI TAXI > 23 Spennende med nye politikere Først av alt vil jeg takke alle som var på landsmøtet for et godt møte, og for tilliten jeg fikk med gjenvalget som forbundets leder. Forbundet står sterkt og samlet bak handlingsprogrammet, og det nye styret ser fram til videre arbeid for våre felles saker. Landsmøtet i Svolvær ble en opplevelse på mange måter. Spesielt en underholdende og god festmiddag med lokalt særpreg. Takk til alle som bidro til et flott arrangement, i vår egen administrasjon og i Lofoten. Ulovlig løyvedrift Stortingsvalget ga nytt flertall og det kan være usikkerhet både om politikk og personer. Samferdselsministeren kan komme fra hvilket som helst av de fire partiene og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité skal også bemannes på nytt. Vi håper og tror på en statsråd som vil være lydhør, og at regjeringen vil basere seg på kunnskap og gode prosesser. Får vi det, er det ingen grunn til å frykte framtiden for næringen, snarere tvert imot. Forbrukerrådet og Oslo kommune ønsker en total gjennomgang av drosjelovgivningen. Det må de gjerne få, men vi advarer mot å bruke årevis på nye utredninger av kunnskap som allerede finnes. Det er unødvendig å skape usikkerhet om de grunnleggende forutsetningene for at det skal være tilgjengelige drosjer overalt, alltid. Dette politiske valget, og at drosjene er en del av kollektivtrafikken, er det tverrpolitisk enighet om. Da er det ingen grunn til å starte noen ny diskusjon om reguleringsspørsmålet. Uten regulering ingen drosjetilbud på ulønnsomme tider og steder. Så enkelt er dét. Vi har lagt grunnlaget for økt kunnskap og god dialog i kontakten med partiene de to siste årene. Både Høyre og Frp har sagt klart at de støtter oss i bekymringen for distriktsdrosjene og den ulike konkurransen som kan true dem. For å sikre tilstrekkelig dynamikk og konkurranse mellom sentralene der det er etablert konkurranse, må både løyvehaver og sentral få velge hvem man vil inngå avtale med. Når debatten blir grundig nok, forstår politikerne at det ikke er lurt å fjerne antallsbegrensningen, fordi drosjemarkedet ikke regulerer seg sjøl. Vi går en spennende tid i møte. Jeg tror vi har lagt Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen bak oss de mange negative utspillene mot næringen basert på gamle saker og lite kunnskap. Grunnlaget for videre debatt og løsninger er drosjenes viktige plass i samfunnets infrastruktur. Da har næringen ingenting å frykte, men alt å vinne. Absurde taxiavgifter Akershus Myhre, Torleif C140 Gunnerud, Hans C4203F Søhagen, Trond Hovland, Johnny C1105R Sjursen, May-Tove C138 Johansen, Dag-Erling C60 Wang, Jørn Hefstad C137 Ghulam Hosain, Abdulla C1113R Heydari, Abbas C1019R Reenskaug, Leif C183 Hilde, Olav C2205R Aulie, Runar Aust-Agder I180 Leirvik, Egil Bergen R519 Veland, Liv R685 Solheim, Atle R496 Sjursen, Øivind Jarl Buskerud F870 Stensgård, Ole A Finnmark Hansen, Konrad Hedmark D3 Hansen, Trond Hordaland R109 Eidsnes, John Ivar R146 Stokken, Rolf Møre og Romsdal T568 Hoseth, Per Jostein Oppland E266 Kristiansen, Vidar E153 Solheim, Gudmund Oslo Brath, Bjørn A755 Hansen, Kjell Viktor A709 Schmidt, Ingolf Günter A473 Nyhaug, John Erik Jensen, Jan Erik Kinnebergbråten, Asle A1101 Levermann, Holger A522 Brensdal, Jan Rune A927 Kalsveen, Arne A497 Marasovic, Sime A450 Haugen, Svein A21 Unhjem, Werner A701 Holden, Vidar Storebø, Tor Arne A869 Jonassen, Kjell Edgar A987 Hønsvik, Gunnar A3154 Latif, Mohammad A739 Johansen, Pål Erik A1201 Ramberg, Robert Rogaland L811 Berg, Ture L24 Lien, Bernt Ove Bådsvik, Harald Sjursen, Tom Egil L785 Ueland, Ole Gabriel Sunde, Kjellaug L238 Jåtten, Berge L805 Klungtveit, Gunnar Sør-Trøndelag U210 Løvold, Magne Vi gratulerer Troms X229 Hansen, Roy Astor X105 Olsen, Svein Arne X21 Lorentzen, Jan-Rune X169 Pettersen, Tor Birger X188 Johansen, Asløv X277 Karlsen, Aasmund Alexander X220 Ervik, Rayner Vest-Agder K410 Hansen, Tor Harald Trønnes, Bjørn Oddvar Vestfold Darup Øistein Z79 Thoresen, Erik Østfold B161 Brandt, Knut Erik B263 Lassen, Per Egil B224 Waage, Leonila V B7 Eriksen, Åsmund Æresmedlem jubilerer En løyvehaver i Bergen Taxi er fratatt løyvet etter å ha overlatt driften til et eksternt selskap. Vedtaket i Hordaland fylkeskommune ble anket, men Bergen tingrett opprettholdt vedtaket, som også innebærer tre års karantene og saksomkostningskrav på kroner. Det var selskapet Wercon som driftet løyver for Nettdebatt Innlegg om bompenger, på Facebooksiden Taxi overalt, alltid 13. mai: Tor Helge Forbord Slind: Må si for min del som jobber på Stjørdal og har daglig turer sjåfører og tolv løyvehavere i Bergen Taxi. Alle leaset også biler i et selskap tilknyttet samme firma. Når han verken har særlig kontakt med de sjåførene som jobber på hans løyver eller har disposisjonsrett over bilene, taler dette mot at han har en tett og personlig oppfølging av drosjevirksomheten, slik loven forutsetter, skrev Bergen tingrett i følge Bergensavisen. Flere og flere taxifirmaer rundt om i verden legger til stadig flere merkelige avgifter. I Chicago må du som passasjer betale et bensintillegg på cirka syv kroner uansett hvor langt du skal. I Beijing er det en ekstra avgift på ca en krone pr minutt, som må betales selv om bilen står stille ved rødt lys eller i kø. I Washington må du betale ti kroner ekstra for hver passasjer. Du må i tillegg betale inn til Trondheim: Vi kjører på fastpris og det er i bunn og grunn våre kunder som betaler bompengene, som er 70 kr på strekningen, 140 tur/retur. Dette fører til en høyere fastpris og vanskeligere å konkurrere mot bussene og annen transport. Da årsregnskapet ble ferdig, så jeg at jeg har større bomutgifter enn hva jeg har i dieselkostnader. Skal det virkelig være slik?? ekstra for bagasjen og kan ende opp med å betale 100 kroner ekstra på grunn ulike avgifter. I Roma koster det ti kroner ekstra per koffert/ veske. I Cote D azur har taxisjåførene lov til å ta ut en avgift på ti prosent av det reisen koster, dersom det ligger snø på bakken. Dersom du ankommer Gøteborg med tog og vil reise videre med taxi, må du betale 16 svenske kroner i en såkalt landingsavgift. (Reiseguiden.no) Vegard Andersen: Har ofte tur til Oslo. Bompenger tur retur Løten med liten bil er 144 kroner, med stor bil 441. Ikke lett å konkurrere med buss da nei... Nordland W130 Nilsen, Nils Martin Sandvik, Trygve Hilmar W405 Berge, Roger Nord-Trøndelag V487 Alstad, Roald Taxi Stockholm best i klassen I undersøkelsen Sustainable Brands 2013 har svenske forbrukere bedømt 228 bedrifter ut i fra deres miljøarbeid og sosiale ansvar. Der rangeres Taxi Stockholm som den beste og mest bærekraftige av Sveriges taxibedrifter Taxi betjener trygghetsalarm På landsbygda i den svenske kommunen Lycksele er det ikke hjemmetjenesten, men en drosje som dukker opp når trygghetsalarmen Sogn og Fjordane S317 Elide, Orazio Telemark H264 Veamyhr, Helge Tønnesland, Svein Are går. Sosialsjef Eva Sandgren sier man må løse tilsynet individuelt utenfor tettstedet. De som bor en mil eller lenger utenfor, melder derfor til en nabo, slektning eller altså drosjen. Andre er kritiske til at det ikke er helsefaglig personale som har ansvaret. Taxiløst ved Tivoli Taxiholdeplassen foran en av Danmarks største turistattraksjoner, Tivoli, er nedlagt og det skaper store problemer både for drosjene, turistene og andre besøkende, mener Poul-Erik Dahl, formann for Dansk Taxi Råds region Hovedstaden. Kommunen viser til at det kommer fire nye plasser om to år. Elektronisk TT-kort Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å innføre elektronisk tt-kort for transporttenesta for funksjonshemma frå 1. juli Papirkupongane vert difor avløyst av eit elektronisk kort med brukarnummer og namn. Kortet blir fylt opp 2 gonger i året; 1. januar og 1. juli. Saldo på kortet vert nullstilt ved Ole Gabriel Ueland, Rogaland 70 år 16/11 utgongen av kvar periode, restsaldo vert ikkje overført til neste periode. Alle ordinære tt-brukarar får redusert reisestøtta i andre halvdel av Fylkeskommunen tildeler berre 2/3 av den summen ordinære tt-brukarar tidlegare har fått tildelt.fylkeskommunen arbeider for at tt-brukarane frå nyttår igjen skal få reisestønad tilsvarande det dei har fått tidlegare år. Rogaland Taxi AS vil på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune drive den nye ordninga

13 24 < TAXI TAXI > 25 VW Caddy - det beste alternativ til førerkortklasse DE og transport av rullestolbruker? Informasjonskveld for deg som har drosjeløyve i Oslo mandag 21. oktober kl Sted: Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo Den beste løsningen på markedet med rampe som gir deg flatt gulv innvendig! Nyheten Caddy Maxi med baksenket gulv er spesialtilpasset rullestolbrukere. Caddy Maxi gir god plass for opptil 5 personer og 1 rullestolbruker, evt. 7 personer. Program: Skatteetaten gir deg informasjon som vil hjelpe deg å gjøre ting riktig: Hvordan skal du håndtere kontanter, tips og kvitteringer? Hvordan skal du få med alle fradrag du har rett til? Hvorfor er det så viktig for deg å skille din private økonomi fra drosjeøkonomien? Bymiljøetaten i Oslo kommune og Norges Taxiforbund informerer om aktuelle saker. Vi svarer på spørsmål og tar imot synspunkter etter at programmet er avsluttet. Kontakt Rep Tek på telefon for mer informasjon. Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. Buskerudveien Dram men Telefon: Telefax: e.no Vi serverer kaffe og kringle, og det er gratis parkering utenfor. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring 08999

14 26 < TAXI TAXI > 27 OVER 1000 SJÅFØRER BRUKER NÅ VÅRE UNIFORMER! SIDEN STARTEN FOR 3 ÅR SIDEN HAR VI STADIG FÅTT FLERE OG FLERE FORNØYDE KUNDER. DEN KALDE ÅRSTID NÆRMER SEG - OG VI HAR UNIFORMENE SOM HOLDER DEG TØRR OG VARM Vann- og vindtett. Fleecefôret Softshell jakke, sort 500 Inkl. mva. Vindjakke,sort 300 Inkl. mva. ALLE BUKSER 300 INKL. MVA Egenimport og direktesalg gir gode priser på høy kvalitet. På våre nettsider finner du bilder, brosjyre og priser. Nå kan du også bestille direkte på nettet: Vi har både sorteog klassiske blå uniformer Kun priseksempler, sjekk utvalget på våre nettsider eller ta kontakt Vekslepung 300 Inkl. mva. NYHET TAXIutstyr.no Sort langarmet polo 200 Alle skjorter Hvite, lys blå - lang eller kort arm 250 Inkl. mva. Auglendsmyrå Stavanger. Tlf Faks Kontaktperson: Carl Lütcherath E-post: CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** "Nye" E 200 cdi TAXI st.v (facelift) St.v. Tenorit met, 8000 km Elegance 06/13 (lev. klar i nov.) Aut, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker navi Parktronic, Xenon, Luke, Parameter, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva St.v. Polarhvit, 9000 km Avantgarde 09/13 (lev. klar i des.) Aut, Kunstskinn m/int. b.seter, Becker navi Parktronic, Xenon, Parameter, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva Begge har Canbus montert. Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf Grenseveien 97A Oslo - Tlf Telefaks Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Ikke jeg-men vi I løpet av høsten vil vi få et begrep om hvor sterkt det synlige samholdet i næringen er, i form av antall taxier som vil kjøre med det felles symbol vi lanserte i TAXI nr.6. Nordisk mesterskap i sykling, fellesstarten den 7. august, ble etter sykkelfolkets eget utsagn, en ren fiasko. Syklet langt ned i støvlene av konkurrentene. På sportsrevyen samme kveld forsøkte man å finne årsaken. Trener og aktive ga uttrykk for samme oppfatning: vi lå og lurte på hverandre, tanken på OL-billett og ønsket om å dra til Seoul var sterkere enn behovet for å kjøre laget til topps i NM. Moralen i laget var for dårlig sa treneren. Et er dårlig moral, noe annet er å avgjøre hvem som er den virkelige konkurrenten - kollegaene eller de som griper etter deler av ditt eget marked. Det er ikke det at man mangler opplysninger om markedet sier en konsulent som arbeider både med vår næring og med tilsvarende andre, TAXI for 25 år siden men at man ikke bruker dem. Den virkeligheten mange av taxinæringens folk tror de befinner seg i, er ikke alltid helt lik med den de andre har rundt seg. Det gjelder kanskje særlig når man snakker om å identifisere den virkelige konkurrenten. Jo trangere tider jo større behov for å vise at man står samlet. Det har en to-sidig effekt. Først overfor markedet - dernest overfor ens egne kollegaer. Det å vise at man står sammen, er en ren stimulans - akkurat som å synge i kor. Jo flere som jobber i samme retning, jo fortere går det. Budbilfirmaet Tiny i Oslo har ihvertfall oppnådd å bli sett i markedet. Ens farge, felles og kraftig dekor - markedsmessig i første klasse. Hvor vi vil stille oss som transportør av våre kunder - under felles banner så og si, eller som individuelle utøvere, det vil høsten vise. Positive reaksjoner har vi fått, nå er det gjennomføringen som skal skje. REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Pris fra kr ,- eks MVA For 40 år siden I juninummeret av Auto-Droschen for 40 år siden har vi hentet følgende hjertesukk fra landsforbundets styre: I denne tid hvor vanskeligheterne for droscheeierne overalt blir større og større idet jo den florisante tid er forbi, og da vore forbruksartikler ingen tegn har til at falde, kan vi - skal det i det hele tat bli noget igjen - ikke gaa med paa nogen sænkning av taksterne. Dette blir da mest merkbart i de mindre byer med megen landeveiskjøring og hvor vi har hørt at konkurrancen oftest kan være slik, at en tur kan bli saa nedsprutet at det absolut intet blir igjen til eieren av bilen. Dette skulde jo tænkes vilde bli bedre hvis den bestemmelse i den nye automobillov blir vedtatt, at all erhvervsmessig trafik blir underlagt bevilling med dertil Fra historien TAXI for 50 år siden følgende offentlig kilometertakst, men indtil dette er bragt i orden var det jo ønskelig at de forskjellige droscheeiere utover landet ikke gjensidig spiste hverandre opp. Apropos ovenstående betraktninger, kan det jo være artig å konstatere at dette ble skrevet i 1923, og at det først fra 1. januar 1948 i lov ble vedtatt at all drosjekjøring skulle være underlagt bevilling med samtidig fastsettelse av ensartede kilometertakster for hele landet vårt. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Grenseveien 97 A Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside:

15 28 < TAXI TAXI > 29 Juristen har ordet Kontaktet av telefonselgere i det siste? Terningkast 6 i VG 7/ "Den beste vinterbilen" NAF-test 12/ Multitalentet. Nå med 4MATIC. B-Klasse. Nå kan du også få den med 4MATIC kompromissløs 4WD. B-Klasse er et multitalent. Sporty og dynamisk, men komfortabel og romslig. Opplev klassens beste interiør og bagasjeplass på inntil 666 liter. Som første modell i segmentet leveres den med radarbasert kollisjonsvarsling som standard. Flere nye motoralternativer og 7G-DCT dobbeltclutch girkasse gir høy effektivitet og lavt forbruk. B 200 CDI Taxi ,- eks. mva. Nyhet! B 220 4MATIC Teknikkpakke til B-Klasse Kun 4.900,- Kundefordel kr kr ,- Pris er inkl. mva. og levering Oslo. Forbruk blandet kjøring: 0,44-0,62 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Les mer på Kampanjetilbudene gjelder frem til 31. desember Teknikkpakken inneholder: Regnsensor Interiør lyspakke Belyste innstegslister Forberedt for Beckernavigasjonssystem Midtarmlene bak med skiluke Parkeringssensorer med aktiv parkeringhjelp Bi-xenon lykter med LED-lys foran/bak Bagasjeromspakke med høydejusterbart gulv Vi har alle, på et eller annet tidspunkt, fått telefon fra en ivrig telefonselger som ønsker å gi oss et meget godt tilbud på varer eller tjenester. I løpet av telefonsamtalen blir det fra selgerens side gjerne lagt ettertrykkelig vekt på ord som gratis, ikke kjøpeplikt eller ingen bindingstid. Ofte sitter man igjen med inntrykket av at tilbudet på varen eller tjenesten faktisk er ganske godt, og at det i alle fall ikke skader å prøve? Vel, i mange tilfeller blir utfallet av telefonsamtalen litt annerledes enn man hadde sett for seg på forhånd. Gratis, eller? Når man takker ja til en gratis vare eller tjeneste, er dette gjerne i tro på at det ikke behøver å koste deg noe å prøve. Mange selskaper markedsfører seg gjerne med at første leveranse av et produkt er gratis eller sterkt rabattert, men på visse vilkår. I mange tilfeller kreves det at du utfører en bestemt handling etter du har mottatt produktet. Kanskje må du fylle ut et skjema og sende i retur, gi tilbakemelding på Hardere straff for vold mot taxisjåfører virker, mener Dans Taxi Råd, og viser til at Sverige i 2001 endret loven slik at drosjesjåfører ble likestilt med offentlige tjenestepersoner. Dette ansees å ha bidratt til en halvering av voldssaker de siste ti årene. DTR vil ha tilsvarende lov i Danmark, som har hatt et stigende antall voldssaker og trusler mot drosjesjåfører. Dyr flex-ordning Flextur er for dyr, mener nestlederen i det danske telefon, eller lignende. Dette er for så vidt noe du kanskje får beskjed om i løpet av telefonsamtalen, men overskygges ofte, og neppe tilfeldig, av budskapene gratis, ikke kjøpeplikt og ingen bindingstid. Dersom man av en eller annen grunn ikke får med seg kravene som stilles eller unnlater å etterkomme disse etter første leveranse, kan det vente ubehagelige overraskelser. Man risikerer fortsatt å motta produktet etterfulgt av faktura, ikke bare for leveranse nr. 2, men også for den første leveransen som i utgangspunktet skulle være gratis. I slike tilfeller har man gjerne også fått status som abonnent på produktet. I de tilfeller der tilbudet er på en tjeneste, som for eksempel mobiltelefoni, kan vilkårene på tjenesten avvike sterkt fra de man opprinnelig ble forespeilet. Det er ikke fritt for å føle seg lurt i slike situasjoner, og med god grunn. Det som i utgangspunktet ikke skulle koste deg noe, har endt opp som en kostbar affære. Ikke alltid er det tale om store beløp, men å betale for noe Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen, Venstre. I gjennomsnitt går 17 prosent av kostnadene til administrasjon, varierende fra 37 prosent til 10,7 hos det mest effektive kollektivselskapet. Dette enda et eksempel på at de kommunale trafikkselskapene ikke kan måle seg med private taxier, verken i kostnadseffektivitet eller i borgernær service, sier Damgaard Larsen. man egentlig skulle få gratis er uten tvil ergerlig. Hvilke rettigheter har man så? Det finnes en rekke regelverk som skal ivareta forbrukerens interesser overfor aggressiv og til tider villedende markedsføring. Viktigst er markedsføringsloven som setter skranker for markedsføringen, men også angrefristloven gir mulighet for å ombestemme seg etter inngått avtale med telefonselgeren. For taxieiere kan imidlertid situasjonen være en litt annen. Som selvstendig næringsdrivende er man i utgangspunktet utenfor forbrukerbegrepet i dette lovverket. Næringsdrivende har heller ikke mulighet til å reservere seg mot telefonsalg, så lenge telefonnummeret står registrert på bedriften. Hvis det er slik at man faktisk har blitt lurt av selgeren, må man formidle dette så raskt som mulig til den som er ansvarlig for kundebehandling i vedkommende bedrift, samt bestride kravet. I noen tilfeller løser saken seg allerede her. Jurist Caroline Sagen Paulsen Dersom man møter på en litt mer standhaftig motpart, kan det tenkes at saken blir mer langtrekkende og eventuelt havner i forliksrådet. Ettersom det er selskapet som er i besittelse av kravet, er det selgerbedriften som bringer saken inn for forliksrådet. Her, som mange andre saker, er det viktig å legge igjen spor etter hva man har gjort. Forhold deg i det vesentligste skriftlig til bedriften, og noter gjerne ned innholdet i eventuelle telefonsamtaler. I forliksrådet kan slike bevis være avgjørende, så ta godt vare på all mulig dokumentasjon. Frykter drosjesjåfører Taxisjåfører tyster på drapstruede og voldsutsatte minoritetskvinner som lever på hemmelige adresser, mener ansatte på krisesentre i Norge. Dette meldte TV2 i juli. Jan Valeur, direktør i Bergen Taxi og leder i Forum for taxisentraler, kommenterte saken på vegne av næringen og sa det er en utfordring som næringen bør gripe fatt i. Han kjenner selv ikke til konkrete saker, men erkjenner samtidig at det er vanskelig å få vite om slike hendelser. Dette handler om yrkesetikk og at man taushetsplikt også i vår næring, og så får man diskutere internt hvilke andre tiltak en kan sette i gang, sa Valeur, og ønsker samarbeid med krisesentrene.

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Anne Hove Simon Darresvei 57, 0667 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Øystein Skoglund Stenslivegen 62, 2817 Gjøvik Mobil: BUSKERUD Bjørn Holst Pettersløkka 38 A, 3040 Drammen Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Kjell Frode Sørensen Livegen 51 B, 4517 Mandal Mobil: ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: vara Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Svein Harry Martinsen Rypeveien 23, 9015 Tromsø Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har inngått avtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist FALCK Veihjelp for medlemmer TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Nye avtalebetingelser trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel og bensin. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 60 øre/l 45 øre/l Diesel 87 øre/l 162 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo Nye Škoda octavia *Pris inkl. frakt-, leverings- og adm.kostnader levert oslo som hoveddrosje. Gj.snitt forbruk 4,1-5,4 l/100 km. Co 2 -utslipp 119 gr/km. Alle Skodas dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Škoda octavia Elegance 2.0l 150 hk CR dsg ,- * eks.mva Møller Bil Etterstad er Norges største Škoda-forhandler. Vi har meget dyktige mekanikere og teknikere, og sørger for rask og effektiv service til alle våre drosjekunder. Hos Møller Bil Etterstad får du som medlem av Norges Taxiforbund gode rabatter på verkstedet, prioritering ved service og reparasjoner og gode betingelser ved kjøp av ny bil. Utstyr omfatter bl.a.: BI-xenon m/led kjørelys Skinnseter Parkeringssensor bak Bluetooth handsfree Ekstra bakkeklaring Forsterket bunnplate Sommerhjul på alu.felg Metallic-lakk Nå får du den nye Škoda octavia Elegance fra kun kr ,-* eks mva. kontakt direkte: Emil Ude von Schantz - tlf Grenseveien 67. Tel

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer