Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015"

Transkript

1 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål, innhold og utvikling , Medisinsk rådgiver Pål Madsen Operative forhold helikopter Operativ rådgiver Roy Inge Jenssen Dialogkonferanse Ambulansehelikoptertjenester 2018 Prosjektleder HINAS Per-Marthin Karlsen

2 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Bodø 24. april 2015 Luftambulansetjenesten ANS

3 Program, dialogmøte Om luftambulansetjenesten Aktiviteter, flytider, baser Flyoperative forhold Anskaffelsesprosessen Individuelle dialogmøter og praktisk gjennomføring av disse.

4 Konferansen Formålet med konferansen er å komme i dialog med potensielle tilbydere og få innspill til anskaffelsen. Tilbydere og interessenter er invitert til en felles konferanse hvor oppdragsgiver gir informasjon om planer og utfordringer. Separate dialogmøter med potensielle tilbydere for å få innspill til anskaffelsen.

5 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten Primæroppgaven er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Medisinsk bemanning er et HF-ansvar Selskapet skal koordinere medisinsk tjeneste og bidra til en mest mulig integrert tjeneste Kompetansesenter for helseforetakene på utvalgte områder

6 Luftambulansetjenesten ANS Stiftet 16. januar 2004 Fire eiere AD Helse Nord RHF (20 %) AD Helse Midt-Norge RHF (20 %) AD Helse Vest RHF (20 %) AD Helse Sør-Øst RHF (40 %) og fem styremedlemmer Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF (2) (Lars Vorland) (Daniel Haga) (Herlof Nilssen) (Cathrine M. Lofthus) (Tor-Arne Haug, nestleder) (Daniel Haga, styreleder) (Ingvill Skogseth) (Randi Mølmen og Arild Østergaard)

7 Luftambulansetjenesten ANS 25 ansatte 13 ved Flykoordineringssentralen i Tromsø 3 ved Medisinsk teknisk verksted i Trondheim 10 ved hovedkontoret i Bodø

8 Luftambulansetjenesten ANS Kompetanse i selskapet Økonomi, administrasjon Kvalitet og miljø Operativ rotor wing (helikopter) Redningsteknisk Operativ fixed wing (fly) Medisinsk Kommunikasjonsteknisk Flykoordinering (Flykoordineringssentralen (FKS)) Medisinskteknisk (Medisinskteknisk verksted)

9 Organisasjon og ansvarsforhold Helse- og omsorgs Dep. Avtale RHF RHF RHF RHF JPD Medisinsk HF LAT ANS Flyoperativt Samarbeidsavtaler Lufttransport NLA AS 330 skv 24 (25) baser

10 Struktur Helikopter (11 baser 12 helikoptre) Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Bergen, Førde, Stavanger, Ål, Dombås, Arendal, Lørenskog (2), Evenes (30. april 2015) Fly (7 baser 9 fly) Kirkenes, Alta(2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen(2) Redningshelikopter (6 baser 6 helikoptre) Banak, Bodø, Ørland, Sola, Rygge, Florø (Sysselmannen på Svalbard (2 helikoptre))

11 Økonomi (395 MNOK i 2004) Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Foreløpig regnskap 2014 Budsjett 2015

12 Strategi Selskapet Kompetansesenter for helseforetakene Nasjonalt ansvar nasjonal rolle samordning Økt behov økt engasjement Skal vokse

13 Strategi Ambulansehelikoptertjenesten Behovene identifiseres og beskrives Nye helikoptre? Størrelse og rekkevidde på luftfartøy? Antall operatører? Avveininger i forhold til alternativer, økonomi, etc

14 Strategi Ambulanseflytjenesten Flyplass struktur Rullebanelengder Beredskap på lufthavnene Tilgjengelige flytyper Størrelse og rekkevidde på luftfartøy

15 Ambulansehelikoptertjenesten, formål, innhold og utvikling Medisinsk rådgiver Pål Madsen Bodø 24. april 2015 Luftambulansetjenesten ANS

16 Hovedbudskap luftambulansetjenesten Er en helsetjeneste Representerer spydspissen i ambulansetjenesten, både mht kompetanse og operativ effektivitet Utviklingen i helsetjenesten (struktur og innhold) innebærer at stadig flere pasienter må transporteres langt Denne økningen vil ikke nødvendigvis bare berøre luftambulansetjenesten Den sterke aktivitetsøkningen vi så etter 1988 har flatet ut de siste årene ved de fleste baser 2014: Gj.snitt 692 flytimer/vakthelikopter/år ( )

17 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (2005) 16. Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten skal yte spesialisert akuttmedisin og være en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen. De regionale helseforetakene har ansvar for at luftambulansetjenesten forvaltes som en nasjonal tjeneste, herunder fastsettelse av felles retningslinjer for rekvirering av tjenesten. Ambulansehelikoptertjenesten skal primært: a) bringe akuttmedisinsk utstyr og særlig kompetent helsepersonell raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter b) bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåkning og behandling, herunder å yte akuttmedisinsk diagnostikk c) utføre enkle søk- og redningsoperasjoner. Ambulanseflytjenesten skal primært bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåkning og behandling.

18 Helikopterstruktur 2016

19 Gjennomførte oppdrag Ambulansehelikopter Ambulansefly Redn.hel.amb. Legebil

20 Ambulansehelikopter - gjennomførte oppdrag Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør-Øst

21 Ambulansehelikopter - oppdragstyper Primær Sek/tilbake SAR

22 Tromsø (2014: 708 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

23 Brønnøysund (2014: 536 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

24 Trondheim (2014: 759 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt) Pål Madsen

25 Ålesund (2014: 677 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

26 Førde (2014: 715 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

27 Bergen (2014: 537 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

28 Stavanger (2014: 614 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

29 Arendal (2014: 773 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

30 Lørenskog 1 (2014: begge HKP: 1511 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

31 Lørenskog 2 (full drift siden 2008) (2014: begge HKP: 1511 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

32 Ål (2014: 660 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

33 Dombås (2014: 816 flytimer timer/mnd) Primær Sek/tilbake SAR Totalt Lineær (Totalt)

34 Ambulanseflyene brukes ulikt i Nord- og Sør-Norge Nord-Norge Sør-Norge

35 Operative forhold helikopter Operativ rådgiver Roy Inge Jenssen Bodø 24. april 2015 Luftambulansetjenesten ANS

36 Svært operativ tjeneste H24/365 3-crew konsept (flyger, redningsmann og lege) HEMS/Air Ambulance - oppdrag SAR oppdrag Underhengende operasjoner (HEC) Single pilot IFR, PRNAV NVG Legebil

37 Ulike kategorier helikoptre Dagens kontrakt: Alt. 1 og Alt. 2 helikoptre Hastighet, rekkevidde, kabinplass

38 Tilgjengelighet (%) NLA AS Lufttransport AS

39 Flytimer

40 Flytimer

41 SAR/redningsteknisk aktivitet 2014

42 Kjennetegn ved tjenesten Risikoutsatt tjeneste Oppdrag med høy hastegrad Kort responstid Lite informasjon før avgang (oppdrag, vær, landingsforhold) Ofte ukjente landingsplasser / ruter Vær / mørke Luftfartshindringer Lite årlig flytid pr besetning: ca. 200 timer pr flyger/rm Ca timer pr lege

43 Ulykker i luftambulansetjenesten 1986: Lege omkom etter kontakt med hovedrotor 1987: Ambulansehelikopter fløy i bakken ved Hjerkinn, tre omkom 1989: Havari pga white out ved Verkjeshøi, ingen omkom 1989: Ambulansefly havarerer i Langfjelltind, fire personer omkom 1991: Ambulansehelikopter fløy inn i en kraftledning ved Koppang, tre omkom 1996: Ambulansehelikopter fløy inn i en kraftledning i Førdefjorden, fire omkom 2004: Ambulansehelikopter havarerte under trening ved Vågåvann, ingen omkom 2014: Ambulansehelikopter traff kraftlinje under innflyging på Sollihøgda, to omkom og en ble hardt skadet

44 Krav til luftfartøy CAT A, PC1 IFR/PRNAV NVG Moving map Floats/dinghy (Alt 2. baser) WX radar ACAS I, HTAWS/EGPWS Wire cutters Polycon CVFDR/Satcom/flight following (fra 2015)

45 Krav til fartøysjef Part FCL ATPL (H) eller Part FCL CPL (H) og gyldig IR (H) 2000 timers flytid på helikopter, herav minst 1000 timer på turbinhelikopter 1000 timer som fartøysjef på helikopter 1000 timer erfaring (helikopter) fra operasjoner som er relevante for luftambulansevirksomheten 200 timer nattflyging helikopter 100 timer instrument helikopter 50 timer NVG helikopter Gjennomført selskapets utsjekks- og treningsprogram for underhengende operasjoner/ evt. heisoperasjoner

46 Krav til HCM/redningsmann Krav til HEMS - Technical crew member iht. EASA Part Ops SPA.HEMS.130 Bestått samtlige teorieksamener til privatflygersertifikat Årlig ferdighetskontroll knyttet til rolle som HEMS technical crew member i cockpit Gjennomført og bestått teknisk kurs på den helikoptertype som skal benyttes. Gjennomført selskapsintern opplæring for IFR-operasjoner (opplæring som sikrer at HEMS-crew member kan assistere ved IFR-operasjoner beskrevet i selskapets OM. Opplæring i navigasjon (opplæring i: basis navigasjon, alt utstyr som benyttes til navigasjon og navigasjonsprosedyrer som er beskrevet i selskapets OM. NVG-opplæring Tilfredsstille Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore, av 18. juli Inneha førerkort klasse B, med utrykningssertifikat kode 160 Selskapets utsjekks- og treningsprogram for underhengende operasjoner. Årlig sertifisering knyttet til prosedyrer og metodesett, beskrevet i Nasjonal standard for redningsmenn og operatørens Redningstekniske håndbok

47 Krav til trening Simulator Level D (halvårlig, 12 timer pr år) Dunkertrening (spare air, hvert 3. år) Instrumenttrening (minimum 20 timer pr år) Trening underhengende operasjoner (iht. OM) Trening snøskred (underhengende søkeantenne) NVG-trening (min. 5 timer pr år) CRM-trening Samarbeid/trening med samarbeidspartnere (ukentlig) Bakketrening (medisinsk utstyr/samarbeid)

48 Erfaringer inneværende kontraktsperiode Høy og stabil flytimeproduksjon God tilgjengelighet, til tross for sårbar reservekapasitet og utfordringer knyttet til duty Dagens basefordeling medfører sårbarhet Risikoutsatt tjeneste, som stadig utfordres til å øke sin kapasitet Tilbakemeldinger fra eiere og myndigheter viser at beredskap prioriteres svært høyt, og at det er liten aksept for manglende tilgjengelighet (av andre årsaker enn vær). Klart signal om at sårbarheten i tjenesten skal reduseres

49 Utfordringer - helikopter Reservekapasitet (materiell/personell) Duty i dag på enkelte baser Flight- and duty time limitations nytt regelverk RW Nye EASA regler på vei 2016/2017 in effect 2018/2019 Signaler: 1 time vakt = 1 time arbeid (opp mot 2000 timers begrensning) Max 14 timer pr dag Max 60 timer pr uke (7 dager) Mulige nasjonale unntak/dispensasjoner basert på selskapenes Fatigue Risk Management System Uansett: Det vil bli endringer i regelverket fra 2018/2019, som med stor sannsynlighet vil gi behov for hyppigere vaktskifter, mer personell, og igjen mer treningsflyging Worst case: behov for 45 % flere besetningsmedlemmer = behov for flere helikoptre pga trening.

50 Muligheter - helikopter Innføre en annen basefordeling / ha flere operatører som reduserer sårbarhet Øke antall reservehelikoptre i tjenesten Innføre ulike konsept på forskjellige baser (overføringshelikoptre, SAR light/heis) ulike crewkonsept) Øke kapasiteten i dårlig vær (AW HEMS helikoptre) Øke den medisinske kapasiteten (flere behandlere i kabin / utstyr)

51 Avviksårsaker på nasjonalt nivå - ambulansehelikopter

52 Nytt redningshelikopter - AW 101 I operativ tjeneste Skal fortsatt være luftambulansetjenestens dårligværressurs Allværskapasitet med avising hele landet (6 baser) Økt hastighet, rekkevidde, rednings- og medisinsk kapasitet Svært robuste avtaler for å sikre høy tilgjengelighet Utfordringer knyttet til landingsplasser, redning innland

53 Dialogkonferanse Ambulansehelikoptertjenester 2018 Prosjektleder Per-Marthin Karlsen Bodø,

54 Om HINAS HINAS har ansvaret for felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak i samarbeid med fagpersoner fra helseforetakene. Eies av de regionale helseforetakene. Helseforetakene gjør innkjøp for ca. 40 milliarder pr. år HINAS inngår avtaler for 4 milliarder av disse. Nasjonal samordning gir bedre betingelser, både på kvalitet og pris. I denne anskaffelsen: Bidrar med juridisk og evalueringsteknisk støtte, kommunikasjon og prosjektledelse

55 Prosjektorganisering Bestiller: De regionale helseforetakene Prosjekteier: Daglig leder, Luftambulansetjenesten ANS Styringsgruppe: Styret i Luftambulansetjenesten ANS Prosjektgruppe: Fagpersonell fra Luftambulansetjenesten ANS Fagpersonell fra de regionale helseforetakene Prosjektledelse fra HINAS

56 Tentativ fremdriftsplan Aktivitet Dato Dialogkonferanse og -møter Kunngjøring av prekvalifiseringsgrunnlag Prekvalifiseringskonferanse Frist for innlevering av søknad om prekvalifisering Avgjørelse prekvalifisering Utsending av konkurransegrunnlag til prekvalifiserte tilbydere Tilbudskonferanse Siste frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget Frist for innlevering av tilbud

57 Tentativ fremdriftsplan, forts. Aktivitet Dato Forhandlinger med tilbydere Uke Frist for innlevering av revidert tilbud (uke 15) Varsel om tildeling Uke Signering av avtale Oppfølging frem til virkningsdato Virkningsdato

58 Bakgrunn for separate dialogmøter Ønske om å tilføre prosjektet kunnskap om markedet Danne seg en god oversikt over konkurransesituasjonen Innspill som kommer frem vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for den kommende anskaffelsen Eventuelt andre faktorer som er sentrale i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget

59 Kommunikasjon Frem til konkurransen utlyses, skal eventuelle henvendelser vedrørende anskaffelsen gjøres til HINAS via Konkurransen vil utlyses i Mercell konkurransegjennomføringsverktøy Kommunikasjon i konkurransefasen skjer via Mercell Se for praktisk informasjon og registrering

60 Praktisk gjennomføring av separate dialogmøter Sted: 3. etasje, Luftambulansetjenestens lokaler Varighet: 45 min Innspill overleveres på møtet. Eventuelt kan innspill ettersendes til innen kl. 15:00 Alle interessenter kan sende inn innspill innen samme frist. Se pkt. 3 i utsendt invitasjon til dialogmøte. Eventuelt spørsmål kan ettersendes innen kl. 15:00

61 Tidspunkter gjennomføring av separate dialogmøter Fra Til Potensiell tilbyder 10:15 11:00 Scandinavian AirAmbulance 11:15 12:00 Norsk Luftambulanse AS 12:45 13:30 Airlift AS 13:45 14:30 CHC Helikopterservice 14:45 15:30 Lufttransport AS 15:45 16:30 NORD Helikopter AS 16:45 17:30 Norsk Helikopterservice AS

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Redningsteknisk kapasitet og statistikk. Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Bodø 21. november 2018

Redningsteknisk kapasitet og statistikk. Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Bodø 21. november 2018 Redningsteknisk kapasitet og statistikk Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Bodø 21. november 2018 - organisering - ny kontrakt - redningskapasitet - begrensninger Ansvar og

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember Ambulansehelikopter 2018

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember Ambulansehelikopter 2018 Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember 2015 - Ambulansehelikopter 2018 Publisert 18. desember 2015 av Roy Inge Jenssen (Sist endret 28. desember 2015) I tråd med tidsplan ble konkurransegrunnlaget

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Styremøte 3. desember 2015

Styremøte 3. desember 2015 Styremøte 3. desember Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.11. Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Vedrørende luftambulansetjenesten på Helgeland

Vedrørende luftambulansetjenesten på Helgeland Rana Utviklingsselskap v/ Anita Sollie epost anita.sollie@ru.no Saksbehandlere Pål Madsen og Roy Inge Jenssen Tlf: +47 906 56 336 Vår ref: 2018/34 Deres ref: epost Reidar Ryssdal 14. august 2018 Bodø,

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag Prekvalifiseringsgrunnlag Prekvalifisering av tilbydere Ambulansehelikoptertjenester 2018 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS For kontraktsperioden 01.06.2018 31.05.2024 Bodø 26.10.2015

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra splan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra 30.6.2019 Versjon 19 Dato: 26.7.2019 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Interne tiltak i Luftambulansetjenesten HF... 4 4. Oversikt tiltak ved

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra splan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra 30.6.2019 Versjon 18 Dato: 19.7.2019 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Interne tiltak i Luftambulansetjenesten HF... 4 4. Oversikt tiltak ved

Detaljer

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra splan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra 30.6.2019 Versjon 17 Dato: 12.7.2019 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Interne tiltak i Luftambulansetjenesten HF... 4 4. Oversikt tiltak ved

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Helgelandssykehuset 2019

Helgelandssykehuset 2019 Luftambulansetjenesten på Helgeland - framtidig utvikling Helgelandssykehuset 2019 Pål Madsen Medisinsk rådgiver Luftambulansetjenesten HF pm@luftambulansetjenesten.no Hva er luftambulanse? luftfart pasientlogistikk

Detaljer

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra

Tiltaksplan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra splan ved svikt i ambulanseflyberedskap fra 30.6.2019 Versjon 12 Dato: 27.6.2019 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Interne tiltak i Luftambulansetjenesten HF... 4 4. Oversikt tiltak ved

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, 29. - 30. september 2015. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, 29. - 30. september 2015. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansedagene 2015 Sola Strand Hotel, 29. - 30. september 2015 Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1. Innledning og strategi (Øyvind) 2. Ambulansehelikopter (Roy Inge) 3.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Anne May Knudsen,

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Anne May Knudsen, NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Anne May Knudsen, 975 92 815 Sted/dato: Bodø, 22.5.2018 Til: Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Fra: Lars Vorland, administrerende direktør i Helse

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Tiltaksplan for å opprettholde beredskap i ambulanseflytjenesten

Tiltaksplan for å opprettholde beredskap i ambulanseflytjenesten Deres ref.: Vår ref.: 2018-223 Saksbehandler/dir.tlf.: Geir Tollåli, 75 50 29 00, Sted/dato: Bodø, 7.5.2018 Til Helse- og omsorgsdepartementet (sendes bare elektronisk) Tiltaksplan for å opprettholde beredskap

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Offentlig journal. Tilpasning basefasiliteter ved endret helikopterstørrelse Trondheim. Baser 2005/ / DL/[Ufordelt]

Offentlig journal. Tilpasning basefasiliteter ved endret helikopterstørrelse Trondheim. Baser 2005/ / DL/[Ufordelt] Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.2.2-21.2.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2 Tilpasning basefasiliteter ved endret helikopterstørrelse Trondheim Baser 2005/21-23 81/2 09.02.2 DL/[fordelt]

Detaljer

Skal Flyambulansetjenesten drives som et helseforetak av staten?

Skal Flyambulansetjenesten drives som et helseforetak av staten? Paulke Karin Emmy Liska Emne: Orientering om situasjonen i flyambulansetjenesten Fra: Marius Hansen Dato: 14. mai 2018 kl. 12:13:20 CEST Til: "inger.lise.strom@helgelandkraft.no"

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Til: Helse og omsorgskomiteen på Stortinget Fra: Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF

Til: Helse og omsorgskomiteen på Stortinget Fra: Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Øyvind Juell, 926 53 078 Sted/dato: Bodø, 22.5.2018 Til: Helse og omsorgskomiteen på Stortinget Fra: Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

MØTEREFERAT GODKJENT. Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf:

MØTEREFERAT GODKJENT. Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: MØTEREFERAT GODKJENT Møtenavn/tema: Møte med referansegruppa Utredning permanent ambulansehelikopterbase for Midtre Hålogaland Dato dok: Dato møte: 25. juni 2019 Sted: Luftambulansetjenesten HF, Torvgata

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 214 Årsrapport 214 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Luftseminar HRS NN Bodø

Luftseminar HRS NN Bodø Luftseminar HRS NN Bodø 15.1.2018 40 ÅRS HISTORIE Norsk Luftambulanse ble stiftet i november 1977. Første legehelikopteroppdrag 2. juni 1978 fra Lørenskog 1. januar 1988 ble det etablert en statlig, landsdekkende

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.10.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 16.10.2018 Drift og leie ambulanseflybaser Anskaffelse basefasiliteter for ambulanseflyene

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.2018-30.09.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 05.10.2018 Tilbakeføringskostnader_Kombihangaren Evenes helikopterbase

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjenesten HF 25.06.2019 Pål Madsen, medisinsk rådgiver Roy Inge Nygaard-Jenssen, operativ rådgiver helikopter Mariann M. Hunstad, prosjektleder Mandat fra Helse Nord RHF Utrede lokalisering

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Strategidokument Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Strategidokument Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Strategidokument 2019 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Strategidokument Dok. id.: Side: 2 av 8 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Selskapets hovedoppgave... 3 1.2 Bakgrunn... 3

Detaljer

Offentlig journal. Kurs i avansert prehospital akuttmedisin for leger TILSKUDD TIL KURS 2014/ /2017 DL-MED/PAAL.MADSE

Offentlig journal. Kurs i avansert prehospital akuttmedisin for leger TILSKUDD TIL KURS 2014/ /2017 DL-MED/PAAL.MADSE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.5.2017-7.5.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2017 nnhold: Kurs i avansert prehospital akuttmedisin for leger TLSKDD TL KRS 2014/35-21 296/2017 29.04.2017

Detaljer

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06.

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2-26.6.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2 Prisjustering 2 Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2 20.06.2 20.06.2 DL-ØK/MH

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningshelikopter LN OOS. Oppfølging - RW-kontrakt NLA AS 2008/ / DL-ØK/MH

Offentlig journal. Erstatningshelikopter LN OOS. Oppfølging - RW-kontrakt NLA AS 2008/ / DL-ØK/MH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2-28.2.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.02.2 Erstatningshelikopter LN OOS Oppfølging - RW-kontrakt NLA AS 2008/11-98 137/2 22.02.2 02.02.2 DL-ØK/MH

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.11.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 17.12.2018 Endringsordre nr. 1 - Avtale - kjøp av ambulanseflytjenester 2019-2025

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013 Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdraget...

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) Foto: Lars Erik Vollebekk 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Prosjektbeskrivelse. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Prosjektbeskrivelse Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten 2018 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 18 Innhold 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.08.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 27.08.2019 signert samarbeidsavtale Helgelandssykehuset HF, BSAA og LAT HF - samarbeidsavtaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 008 DL-MED/PM

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 008 DL-MED/PM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2018-28.10.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 06.11.2018 Høringsuttalelse ambulanseplan 2035 Eksterne høringer 2018 2018/10-24

Detaljer

Tillegg 1: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen

Tillegg 1: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen ANSKAFFELSE: KJØP AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER 2018 VADSØ 08.01.2016 Tillegg 1: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen Evt. endringer i konkurransegrunnlagets innhold vil markeres med rød skrift

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter

Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 15. mai 2018 Kl.: 14.00 til ca. 16.00 Sted: Linken Forskningsparken - møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø Styrets medlemmer i Helse Nord RHF

Detaljer

Saksliste avviklingsstyre Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017

Saksliste avviklingsstyre Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017 Saksliste avviklingsstyre Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 19.10.17 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Det kalles med dette inn til møte i avviklingsstyret i

Detaljer

Ambulanseflytjenesten - Forbedrings- og effektiviseringsprosjekt - Møte 4 - Utkast til referat + presentasjoner. Dok.dato:

Ambulanseflytjenesten - Forbedrings- og effektiviseringsprosjekt - Møte 4 - Utkast til referat + presentasjoner. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.10.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2017 Ambulanseflytjenesten - Forbedrings- og effektiviseringsprosjekt - Møte 4 - tkast til referat + presentasjoner.

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Styresak Økonomisk status

Styresak Økonomisk status Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 26 Økonomisk status Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad

Detaljer

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Styresak 11-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3. Verdigrunnlag... 3

Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3. Verdigrunnlag... 3 Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet... 4 Målsetting... 4 Faglige aktiviteter og prosjekter...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten Luftambulansetjenesten HF

Prosjektbeskrivelse. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten Luftambulansetjenesten HF Prosjektbeskrivelse Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten 2018 Luftambulansetjenesten HF Side: 2 av 19 Innhold 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser... 3 1. Bakgrunn og

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Revisjon Prehospital plan 2010 Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Innhold Sammendrag og anbefaling... 4 Arbeidsgruppens sammensetning... 4 Mandat og arbeidsmåte... 5 Mandat... 5 Virksomhetsdata...

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 024 DL-ADM/GK

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 024 DL-ADM/GK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 11.06.2019 Datoer for resertifisering - - SO 9001/14001:2015 Det Norske Veritas

Detaljer

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret.

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning nr 25/2015 Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Luftforsvaret har behov for å utdanne redningsmenn for tjeneste i Luftforsvarets helikoptre. Søknader

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) 1Foto: Jørgen Melau 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet... 3

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer