Kultur- og markedsdager juni 3 92 ja. Kultur- og markedsdager september 3 92 ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og markedsdager 10. - 12. juni 3 92 ja. Kultur- og markedsdager 2. 4. september 3 92 ja"

Transkript

1 Birkelunden Søker: Beskrivelse: Tidspunkt: Rang: Score: Tildelt: Bydel Grünerløkka Julegranstenning i Birkelunden. Regnes ikke med i 27. november november tildelingen av større arrangementer. Grünerløkka Solidaritet 1. mai arrangement. Halv dag. Regnes ikke med i tildeling for antall større eller støyende 1. mai klokken mai KUFRI Hasle Brass Musikkfest Oslo Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Pernod Ricard Norway AS arrangementer. Grusdekke. Sinsen kulturhus, X-Ray, Dragen, Gateteamet og SALTO arrangerer musikk, dans og kulturinnslag for barn og unge i fb med Bydel i Park. Oslo Internasjonale musikkfestival, avd. brass og janitsjar. Konserter og oppvisning. Grusdekke. Konsert i Birkelunden på gressområdet ovenfor paviljongen. Konsert og friluftsmøte. Bruk av trailer med egen scene. Grusdekke. 27. mai klokken ( ) 9. april klokken juni klokken mai klokken ja 1 73 ja 2 77 ja 2 33 avslag Kultur- og markedsdager mai 3 92 ja Kultur- og markedsdager juni 3 92 ja Kultur- og markedsdager september 3 92 ja Kultur- og markedsdager 30. september 2. oktober 3 92 avslag Petanque konkurranse for utestedene på Grünerløkka. 31. august klokken avslag

2 Olaf Ryes plass Bydel Grünerløkka Danseinformasjon Musikkfest Oslo Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Grünerløkka Næringsråd Bydel i park. Regnes ikke med i tildelingen av større arrangementer. Dansens Dager. Danseoppvisninger på Olaf Ryes plass. Deltagere/program ikke fastsatt ved søknadsdato. Konsert i Grüners gate utenfor Parkteateret. Flyttet fra Olaf Ryes plass grunnet forbud mot benyttelse av gressdekke. Kultur- og markedsdager. Thorvald Meyers gate(seilduksgata/sofieneberggata), Markveien(Grüners gate/nordre gate), Grüners gate(thorvald Meyers gate/markveien) og fortau/gangvei rundt Olaf Ryes plass. Kultur- og markedsdager. Ikke i parken men følgende gater: Thorvald Meyers gate(seilduksgata/sofieneberggata), Markveien(Grüners gate/nordre gate), Grüners gate(thorvald Meyers gate/markveien) og fortau/gangvei rundt Olaf Ryes plass. Kultur- og markedsdager. Thorvald Meyers gate(seilduksgata/sofieneberggata), Markveien(Grüners gate/nordre gate), Grüners gate(thorvald Meyers gate/markveien) og fortau/gangvei rundt Olaf Ryes plass. Kultur- og markedsdager. Thorvald Meyers gate(seilduksgata/sofieneberggata), Markveien(Grüners gate/nordre gate), Grüners gate(thorvald Meyers gate/markveien) og fortau/gangvei rundt Olaf Ryes plass. 27. mai mai april og 1. mai klokken (18.00) 4. juni klokken ja 2 77 ja mai 3 92 ja juni 3 92 ja september 3 92 ja 30. september 2. oktober 3 92 ja

3 Schous plass Oslo Comics Expo Oslo Comics Expo Tegneseriefestival. På fast mai 1 64 ja dekke og på gressdekke. Deichmanske Kino i Parken 13. mai 1 37 ja bibliotek Deichmanske Kino i Parken 9. september 1 37 ja bibliotek Musikkfest Oslo Konsert 4. juni klokken ja Deichmanske bibliotek Søker om utekinoarrangement uten fastsatt dato, utendørs videokunstarrangement med lokale billedkunstnere, samt 2 utendørskonserter Ukjent 1 avslag Sofienbergparken Sofienberg 60+ Womens Forum for peace and development Grünerløkka Næringsråd Rom For Dans AS X-Event IFORM løpet Norge 2011 Grünerløkka Næringsråd Sofienberglekene, et samarbeid mellom Sofienberg 60+, Oslo Idrettskrets 60+, Engelsborg Eldresenter og Sofienbergsenteret. Regnes som et mindre arrangement. 25. august klokken august The Day of the African Child. 16. juni 2 75 ja Kultur- og markedsdager. Tivoli mai 3 92 ja Sophies Wonderland. En barneforestilling. I samarbeid med Skolen for Samtidsdans. Sirkustelt på 10x20 meter. 18. mai 10. juni 3 81 ja Opplysningskontoret for egg og kjøtt arrangerer NM i 4. juni 4 57 ja grilling Gateløp for kvinner på 5 og 10 kilometer med start 18. juni klokken ja og stopp i Sofienbergparken. Kultur- og markedsdager september 3 ja

4 Utregning: Kriterier: Beskrivelse: Vekt: Omregnet poeng: Kulturelt mangfold Tilbyder beskriver typen aktivitet arrangementet skal ha. Det vektlegges at det skal være en bred sammensetning av kulturelle aktiviteter, og at frivillige krefter i bydelen er involvert i arrangementet. Originalitet og nyskapende konsepter vil bli vektlagt. 50 % 10 = 50 9 = 45 8 = 40 7 = 35 6 = 30 5 = 25 4 = 20 3 = 15 2 = 10 1 = 5 0 = 0 Barn og unge Tilbyder oppgir aktiviteter tilrettelagt for barn og unge. 30 % 10 = 30 9 = 27 8 = 24 7 = 21 6 = 18 5 = 15 4 = 12 3 = 9 2 = 6 1 = 3 0 = 0 Miljøprofil Tilbyder oppgir eventuell miljøprofil på arrangementet. 20 % 10 = 20 9 = 18 8 = 16 7 = 14 6 = 12 5 = 10 4 = 8 3 = 6 2 = 4 1 = 2 0 = 0

5 Poenggivning i henhold til tildelingskriteriene: Tilbyder: Kriterium: Poeng 1-10: Omregnet: Total score: Grünerløkka Næringsråd Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil 7 12 KUFRI Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil 7 16 Danseinformasjonen Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil 8 20 Rom for Dans Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil 6 14 Musikkfest Oslo Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil 7 16 Womens Forum for peace and development Kulturelt mangfold Barn og unge Hasle Brass Oslo Comics Expo X-Event IFORM løpet Norge 2011 Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil

6 Deichmanske bibliotek Sofienberg 60+ Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa Pernod Ricard Norway AS Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil Kulturelt mangfold Barn og unge Miljøprofil

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Eide Saksgang: Møtedato TILDELING AV ARRANGEMENTER I BYDELENS PARKER OG PLASSER 2011 Bakgrunn: Bydelsutvalget vedtok i sak 132/10 den at: Bydelsadministrasjonen tillyser hvert år en konkurranse om hvilke aktører som kan være interessert å arrangere ett eller flere bydelsomfattende arrangement, samlet inntil seks per år. Tilbyderne bes legge fram sitt konsept med innhold, organisering og finansiering for et slikt bydelsomfattende arrangement. Vedtak om hvem som tildeles en slik rett fattes i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. Administrasjonen setter egnet tidsfrist for når søknadene må være bydelen i hende. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen fastsetter hvilke kriterier som søknaden skal vurderes etter. I Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteens møte den ble det vedtatt følgende kriterier som søknadene skal vurderes etter: Kriterier: Beskrivelse: Vekt: Kulturelt mangfold Tilbyder beskriver typen aktivitet arrangementet skal 50 % ha. Det vektlegges at det skal være en bred sammensetning av kulturelle aktiviteter, og at frivillige krefter i bydelen er involvert i arrangementet. Originalitet og nyskapende konsepter vil bli vektlagt. Barn og unge Tilbyder oppgir aktiviteter tilrettelagt for barn og 30 % unge. Miljøprofil Tilbyder oppgir eventuell miljøprofil på arrangementet. 20 % Tilbyderne vektes med en poengskala fra 1 til 10 innenfor de ulike kriteriene og omregnes i forhold til den prosentvise vekten kriteriet gis. Tildelingen skjer da i rekkefølge etter høyest score og nedover. Vurdering: Bydelsadministrasjonen har delt søknaden inn etter følgende rangering: Rang: Beskrivelse: Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: Oslo e-post:

67 1 Bydelens egne aktiviteter og lokale ikke-kommersiell aktører 2 Frivillige organisasjoner 3 Lokale kommersielle aktører 4 Andre Denne rangeringen fremkommer av Bydelsutvalgets retningslinjer i vedtak av den og er publisert for eventuelle søkere på bydelens internettsider sammen med kriteriene vedtatt av Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen den Søkerne er fordelt etter hvilken park det søkes på, rang og deretter gitt poeng i henhold til vedtatte tildelingskriterier. Skjematisk oppsett følger vedlagt. Bydelsadministrasjonen gjør oppmerksom på at det er utført et visst skjønn hva angår plassering av søkere etter rang. Det er her lagt til grunn om virksomheten som søker kan anses som et kommersiell(t) foretak/organisasjon eller ikke og ikke om selve aktiviteten det søkes om å avholde er kommersiell eller ikke. Dersom Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen har en annen fortolkning vil dette kunne medføre en endring i Bydelsdirektørens innstilling. Videre er det store variasjoner mellom søknadene hva angår etterspurte opplysninger og poenggivningen er dermed ofte preget av antagelser og tidligere erfaringer. Hva angår Grünerløkka Næringsråd så gjelder deres søknad for 4 arrangementshelger i flere parker. Søknaden er allikevel behandlet som en søknad og ikke delt opp i enkeltarrangementer da dette har vist seg vanskelig. Den oppnådde poengsummen kan dermed være noe feil dersom de ikke tildeles alle arrangementene/parkene som det søkes om. Dersom OMK vedtar Bydelsdirektørens innstilling vil dette medføre begrensninger på bruk av musikk/høyttaleranlegg for Grünerløkka Næringsråd. Begrensningen på 4 dager per park vil bli tatt inn i kontraktsvilkårene og antall dager disponibelt for Grünerløkka Næringsråd tydeliggjort når tildelingen er foretatt. Deichmanske Bibliotek har i sin søknad søkt om flere arrangementer uten fastsatt dato eller annen konkret informasjon. Bydelsadministrasjonen ser det ikke som hensiktsmessig, eller etter intensjonen med denne konkurransen, å tildele plass for arrangementer som enda ikke er planlagt. Bydelsadministrasjonen anbefaler dermed ikke at Deichmanske Bibliotek får reservere plass til slike arrangementer men henvises til å sende slik søknad når konkrete planer foreligger. Bydelsadministrasjonen har vurdert Søknaden fra Sofienberg 60+ og funnet at denne bør behandles som et mindre arrangement i tråd med 1. mai arrangementet i Birkelunden. Dersom OMK er uenig i denne vurderingen vil Sofienberg 60+ ha førsteprioritet i Sofienbergparken etter Bydelsadministrasjonens plassering etter rang og poenggivning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsdirektøren innstiller til Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen å fatte følgende vedtak om tildeling av plasser for større arrangementer i bydelens plasser og parker i 2011: 2

68 1. I Birkelunden tildeles plass til følgende 6 større arrangementer, i prioritert rekkefølge: 1 KUFRI, 2 Hasle Brass, 3 Musikkfest Oslo, 4 Grünerløkka Næringsråd(6.-8. mai), 5 Grünerløkka Næringsråd( juni) og 6 Grünerløkka Næringsråd(2.-4. september). 2. På Olaf Ryes plass tildeles plass til følgende 6 større arrangementer: 1 Danseinformasjonen, 2 Musikkfest Oslo, 3 Grünerløkka Næringsråd(6.-8. mai), 4 Grünerløkka Næringsråd( juni), 5 Grünerløkka Næringsråd(2.-4. september) og 6 Grünerløkka Næringsråd(30. september 2. oktober). 3. På Schous plass tildeles plass til følgende 6 større arrangementer: 1 Oslo Comics Expo 2011, 2 Deichmanske Bibliotek(13. mai), 3 Deichmanske Bibliotek(9. september )og 4 Musikkfest Oslo. 4. I Sofienbergparken tildeles plass til følgende 6 større arrangementer: 1 Womens Forum for peace and development, 2 Grünerløkka Næringsråd(6.-8. mai), 3 Grünerløkka Næringsråd(2.-4. september), 4 Rom for Dans, 5 X-Event og 6 IFORM. 5. Det gis avslag på søknad fra Pinsemenigheten om leie av Birkelunden mai grunnet at parken er tildelt annet arrangement. Det gis også avslag på Grünerløkka Næringsråds søknad om leie av Birkelunden 30. september-2. oktober, samt Pernod Ricard Norways søknad om leie av Birkelunden 31. august. 6. Senere søknader etter OMKs tildeling behandles fortløpende av Bydelsadministrasjonen med de begrensningene som ligger i Bydelsutvalgets vedtak av den

69

70

71

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning 2 Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning Forfattere: Camilla Alfsen, Randi Storli Vox 2013 ISBN: 978-82-7724-194-4

Detaljer