Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan"

Transkript

1 Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1

2 Innhold 1. Innledning Organisering Risikoanalyse og kvalitetssikring Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter med milepæler Detaljert prosjektplan for tekniske løsninger Milepælsplan - leverandør Innledning Kommunene Tinn, Hjartdal, Notodden og Kongsberg kommune har i 2011 samarbeidet om anskaffelse og avrop på ny felles ERP-løsning slik: Lønns- og personalsystem for kommunene Tinn, Notodden, Hjartdal og Kongsberg Økonomisystem for kommunene Notodden, Hjartdal og Kongsberg med opsjon for Tinn. Opsjon på begge løsningene for Numedalskommunene Oppgavene og aktivitetene knyttet til dette er gjennomført i henhold til prosjektmandat «Forprosjekt nye ERP-løsninger for 4 kommuner) vedtatt i rådmannsutvalget 27.mai 2011 (sak 57/11). Prosjektgruppa for forprosjektet la - i henhold til prosjektmandatet - fram sak til rådmannsutvalget med anbefaling om valg av løsning og videre aktiviteter. Regionalt avrop på rammeavtalen inngått med Visma ble gjennomført 19. desember Prosjektmandatet for det videre arbeidet ble vedtatt i rådmannsutvalget 25.november 2011, sak 109/11. Effektmålet til prosjektet er å planlegge og implementere regional ERP-løsning for kommunene Tinn, Hjartdal, Notodden og Kongsberg i henhold til inngått kontrakt med Visma. «Detaljert prosjektplan» beskriver aktiviteter, tidsangivelser og milepæler for å nå mål og handlingsmål som er gitt i prosjektmandatet, og hvem som har ansvar for gjennomføringen. Alle aktivitetene er gjensidig avhengig av hverandre. Dersom det blir forsinkelser på en aktivitet får det konsekvenser for de påfølgende. Aktivitetene er styrt av ressursplanleggingen til leverandøren Visma i forhold til teknisk installasjon og bruk av ressurser til oppfølging og opplæring. 2

3 2. Organisering Hovedprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Rolle / funksjon Styringsgruppe* Rådmannsutvalget Prosjektleder (PL) Kristin Wåle Overordnet prosjektgruppe Økonomi-, personalsjefer, lønningsansv. (se liste under) Faggruppe (økonomi/lønn og personal) (se liste under) Fagledere Elisabeth Steen (økonomi) Janne Skullestad (lønn) Oppgaver Overordnet ansvar, sikre nødvendig forankring, strategiske beslutninger Ansvar for daglig drift av prosjektet. I samarbeid med prosjektansvarlig fra Visma gjennomføres statusmøter for fremdriftskontroll og rapportering i henhold til Leverandøren sine prosjektrutiner. Ansvar for fremdrift og kvalitet. Mandat til tverrfaglige beslutninger vedr. rutiner, kodeverk m.m. Ansvar for fremdrift og kvalitet i sitt fagområde. Utføre løpende arbeid innen sitt fagområde, fatte nødvendige faglige beslutninger innen sitt område. Lede faggruppene. Sørge for at eventuelle lokale rutiner i forbindelse med bruk av systemet utarbeides og dokumenteres. Myndighet til å ta beslutninger om bruk av systemet arbeidsrutiner samt endelig utforming på kodeverk. Ansvar for samordning av melding om feil/ ønsker om utbedring til Visma Servicesenter. * Det er også etablert styringsgruppe med leverandør hvor Kongsbergregionen er representert med daglig leder, prosjektkoordinator og prosjektleder. Prosjektgruppe: Tinn Kommune, Kari R. Marumsrud, May-Britt Øverland Hjartdal Kommune, Helge Granlund, Heidi Eidsvaag Notodden Kommune, Aslaug Flugon, Elisabeth Steen Kongsberg Kommune, Janne Skullestad, Kristian Mehus, Vegard Bentsen Fag/arbeidsgrupper: Ledere for disse gruppene er Elisabeth Steen (økonomi) og Janne Skullestad (HRM). Prosjektleder er sekretær for fag/arbeidsgruppene. 3

4 Tinn Kommune: Lønn/personal: Torbjørg Gunleiksrud, May-Britt Øverland. Økonomi: Kate Angen, Hæge Jensen Hjartdal Kommune: Lønn/personal: Heidi Eidsvaag, Bengt H. Odden Økonomi: Helge Granlund, Reidun Finkenhagen Notodden Kommune: Lønn/personal: Ingrid Haugstad, Reidun Eli Skarseth Økonomi: Ann-Kristin Johansen, June Aasland Kongsberg Kommune: Lønn/personal: Hanne Krokrud, Janne Skullestad Økonomi: Anita Bakka, Anna-Maria Engedahl Det skal lokalt i kommunene etableres referansegrupper for å få nødvendig og riktig kompetanse inn i gjennomføringen av hovedprosjektet. Det forutsettes at prosjektet har tett kobling til SuksIT. 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring Metode for risikohåndtering fremgår av prosjektrapporten til leverandør og oppdateres etter samme frekvens som denne. VISMAs prosjektansvarlig gjennomfører risikoanalyse(r) sammen med prosjektleder, og følger opp avtalte tiltak. Alle prosjektdeltakere og andre nøkkelpersoner er ansvarlige for straks å gjøre prosjektleder oppmerksom på eventuelle nye risikoforhold som måtte oppstå. Dette gjelder både kundens og leverandørens personell. 4

5 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter med milepæler Aktiviteter Milepæl Q Q Q Q Q Q Q Q Q Ansvar Beslutning om oppstart av hovedprosjekt er tatt M Rådmannsutvalget Hovedprosjektet er bemannet og prosjektleder og M2 prosjektkoordinatorer er valgt Rådmannsutvalget Gjennomføre Kickoff Prosjektgruppa Gjennomføre produktdemo for Tinn Kommune Tinn Kommune /PL Gjennomføre minikonkurranse på valg av opsjon; fakturabehandlingsverktøy Prosjektgruppa Når beslutning om eventuell realisering av opsjon på M4 økonomisystem for Tinn kommune er tatt Tinn Kommune Når beslutning om samordning av kodeverk er tatt M Prosjektgruppa Gjennomføre workshop for økonomi gruppa - forberedelse til systemplanlegging Fagledelsen Gjennomføre workshop for lønns-og personal gruppa - forberedelse til systemplanlegging Fagledelsen Gjennomføre teknisk møte Visma/SuksIT PL Gjennomføre produktdemo på ehandel, fakturabehandling og innfordring (Procasso) Prosjektgruppa/PL/ Visma Gjennomføre workshop faggruppene - risikoanalyse Fagledelsen Gjennomføre opprydding i egne systemer herunder gjennomgang av avtaler med eksisterende leverandører Alle kommunene Gjennomgang av rutiner og reglement i alle 4 kommuner Alle kommunene Når beslutning om eventuell realisering av opsjon for Numedalskommunene M6 Numedalskommunene er tatt Avklare Konvertering og integrasjoner M PL/SuksIT Regional IKT infrastruktur er installert og testet M PL/SuksIT Utarbeide detaljert prosjektplan M Prosjektgruppa /PL Utarbeide Informasjonsplan Prosjektgruppa/ PL Systemplanlegging - økonomi PL/Visma Systemplanlegging - fakturering PL/Visma Systemplanlegging - HRM PL/Visma Valg av opsjoner i hht rammeavtale Prosjektgruppa 5

6 Beskrive budsjettbehov for M PL Når SLA for levering av regionale IKT-driftstjenester er M10 inngått PL/SuksIT Samordning av kodeverk er gjennomført M Prosjektgruppa Ny ERP-løsning inkl. integrasjoner er installert og testet i M12 regional infrastruktur IKT/SuksIT/Visma Oppgradering er gjennomført Visma Opplæring HRM for Kongsberg og Hjartdal PL/Visma Opplæring ØKO for Kongsberg og Hjartdal PL/Visma Opplæring ØKO for Kongsberg og Hjartdal PL/Visma Opplæring HRM grunndata PL/Visma Opplæring HRM for lønnsmedarbeidere PL/Visma Opplæring ØKO brukeradministrasjon PL/Visma Opplæring ØKO grunndata PL/Visma Opplæring ØKO grunndata PL/Visma Opplæring HRM artsteori PL/Visma Opplæring HRM artsteori PL/Visma Opplæring ØKO, grunndata fakturering PL/Visma Opplæring ØKO, bilagsbehandling PL/Visma Opplæring ØKO, remittering PL/Visma Systemplanlegging HRM - rekruttering/kompetanse PL/Visma Systemplanlegging ØKO -fakturabehandling PL/Visma Systemplanlegging ØKO -fakturabehandling PL/Visma Opplæring HRM, grunndata kompetanse PL/Visma Opplæring HRM, kompetanse funksjonalitet PL/Visma Alle eventuelle nødvendige avtaler er etablert og Prosjektgruppa/ M13 godkjent SuksIT Opplæring ØKO, grunnopplæring fakturabehandling PL/Visma Opplæring ØKO, grunnopplæring fakturabehandling PL/Visma Opplæring HRM, grunnopplæring personalmedarbeidere PL/Visma Opplæring HRM, brukeradministrasjon PL/Visma Opplæring HRM, grunndata rekruttering PL/Visma Opplæring ØKO, kommunale avgifter PL/Visma 6

7 Oppfølging HRM, grunndata rekruttering - Kongsberg PL/Visma Oppfølging HRM, grunndata rekruttering - Hjartdal PL/Visma Oppfølging HRM, grunndata rekruttering - Notodden PL/Visma Oppfølging HRM, grunndata rekruttering - Tinn PL/Visma Opplæring ØKO, fakturabehandling på web PL/Visma Opplæring ØKO, avtalegiro PL/Visma Opplæring ØKO, efaktura PL/Visma Opplæring ØKO, fakturabehandling importmodul PL/Visma Opplæring HRM, web moduler PL/Visma Opplæring HRM, travel expense - systemoperatørkurs PL/Visma TEST lønnskjøring Notodden PL/Visma TEST lønnskjøring Tinn PL/Visma Opplæring ØKO, fakturadistribusjon PL/Visma Opplæring ØKO, spørring/rapportering/kreditering PL/Visma HRM - bistand ved driftsstart Notodden Visma HRM - bistand ved driftsstart Tinn Visma ØKO - bistand ved driftsstart Notodden Visma ØKO - bistand ved driftsstart Tinn Visma HRM - bistand ved driftsstart, etterarbeid Notodden Visma HRM - bistand ved driftsstart, etterarbeid Tinn Visma ØKO - bistand ved driftsstart fakturering Notodden Visma Opplæring HRM, funksjonalitet rekruttering PL/Visma Opplæring HRM, funksjonalitet rekruttering PL/Visma ØKO - bistand ved driftsstart fakturering Tinn Visma Opplæring HRM, ferie/fravær/refusjon PL/Visma Opplæring ØKO, spørring/rapportering PL/Visma Opplæring - ØKO - budsjettendringer PL/Visma Opplæring - ØKO - periodeavslutning PL/Visma Opplæring - HRM - organisasjonsstruktur PL/Visma Opplæring - HRM - Pensjonsrapportering og rapportering AA PL/Visma Konvertering er gjennomført M IKT/SuksIT/Visma Basis opplæring er gjennomført M Prosjektgruppa/ 7

8 Visma Ny felles ERP- løsning er satt i produksjon Prosjektgruppa/ M Visma Opplæring - HRM - Avstemming PL/Visma Opplæring - HRM - Travel Expense, rep. systemoperatørkurs PL/Visma HRM - rekruttering driftsstart/oppfølging - Kongsberg Visma HRM - rekruttering driftsstart/oppfølging - Hjartdal Visma HRM - rekruttering driftsstart/oppfølging - Notodden Visma Systemplanlegging ØKO - budsjett PL/Visma HRM - rekruttering driftsstart/oppfølging - Tinn Visma Opplæring - ØKO, grunndata budsjett PL/Visma Opplæring - ØKO - purring og renteberegning PL/Visma Opplæring - HRM, ferie/fravær/refusjon PL/Visma Opplæring - HRM, feriepenger PL/Visma Oppfølging - ØKO, budsjett PL/Visma Opplæring - ØKO, eordre PL/Visma Opplæring - ØKO, budsjett grunnopplæring PL/Visma Opplæring - ØKO, budsjett grunnopplæring PL/Visma HRM - rekruttering, bistand ved driftstart Kongsberg Visma HRM - rekruttering, bistand ved driftstart Hjartdal Visma HRM - rekruttering, bistand ved driftstart Notodden Visma HRM - rekruttering, bistand ved driftstart Tinn Visma Opplæring - ØKO, anlegg og avskrivinger PL/Visma Opplæring - ØKO, ebilag PL/Visma Opplæring - HRM, budsjettering PL/Visma Opplæring - HRM, forhandling PL/Visma Oppfølging - ØKO, budsjett PL/Visma Opplæring - ØKO, rapportering PL/Visma Opplæring - ØKO, rapportering PL/Visma Opplæring - HRM, Timelønn PL/Visma Opplæring - ØKO, ebudsjett PL/Visma Opplæring - HRM - Pensjonsrapportering og rapportering AA, kvartalsrapportering PL/Visma 8

9 Opplæring - ØKO, anlegg og avskrivinger PL/Visma Opplæring - ØKO, ebilag PL/Visma Opplæring - ØKO, eordre PL/Visma Opplæring - HRM, årsavslutning PL/Visma 5. Detaljert prosjektplan for tekniske løsninger Aktiviteter Milepæl Q Q Q Q Q Q Q Q Q Ansvar Installasjon - forberedelse oppgradering Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - Notodden/Tinn Installasjon - webex, ØKO klargjøring og sjekk Notodden Installasjon - webex, ØKO klargjøring og sjekk Tinn Installasjon - webex, ØKO fakturering, klargjøring og sjekk Notodden Installasjon - webex, ØKO fakturering, klargjøring og sjekk Tinn Oppgradering Hjartdal Oppgradering Kongsberg Oppgradering Hjartdal Oppgradering Kongsberg Oppgradering Hjartdal Oppgradering Kongsberg

10 Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon - fakturabehandling Installasjon og kvalitetsjekk, HRM Travel Installasjon og kvalitetsjekk, HRM Travel Installasjon og kvalitetsjekk, HRM Travel Installere/oppdatere/patche alle fire databaser Installere/oppdatere/patche alle fire databaser Installere/oppdatere/patche alle fire databaser Installasjon eordre Installasjon - webex kvalitetsjekk eordre Kongsberg Installasjon - webex kvalitetsjekk eordre Hjartdal Installasjon - webex kvalitetsjekk eordre Notodden Installasjon - webex kvalitetsjekk eordre Tinn

11 6. Milepælsplan - leverandør MILEPÆL KRITERIER FOR NÅDD MILEPÆL TERMIN Igangsetting Gjennomført etableringsmøte, prosjektplan vedtatt Planlegging Styrende dokumenter vedtatt Gjennomføring Installasjon gjennomført Økonomimoduler kjerneløsninger Lønn / Personal kjerneløsninger Fakturering / innfordring - kjerneløsninger Procasso DVPro ehandel Øvrige moduler installeres løpende i forhold til opplæringsplan Konvertering Forprosjekt Gjennomføring Økonomi Lønn / Personal Personopplysninger Akkumulatorer Fakturering Løsning driftssatt Avslutning Økonomi kjerneløsninger Økonomi øvrige moduler Fakturering / innfordring kjerneløsninger Fakturering / innfordring øvrige moduler Lønn / Personal kjerneløsninger Lønn / Personal øvrige moduler Visma Travel Expense Visma Rekruttering / kompetanse Fakturabehandling / skanning Procasso DVPro ehandel Opplæring gjennomført Økonomi Fakturering / innfordring Lønn / Personal Procasso DVPro ehandel Evalueringsmøte, avslutning gjennomført Sluttrapport godkjent

12 Sted: Dato: Sted: Dato: Signatur Prosjektleder Signatur Prosjektansvarlig 12

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Masterplan for Vegglifjell

Masterplan for Vegglifjell Prosjektplan for Masterplan for Vegglifjell Strategisk plan for utvikling av Vegglifjell som reisemål Prosjekteiere: Vegglifjell Holding AS Vegglifjell Utvikling AS Vegglifjell Skisenter AS Grunneiere

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner K3 samarbeidet Felles økonomitjenester Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Prosjektgruppe økonomi - i samarbeid med Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS PB felles okonomitjenester 070208 Side

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer