NR. 2 JUNI ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord i verdens største cruiseskip Tekst: C. Rødsand Fotos: Trond Sætern, Atle Benjaminsen og Helge Oddøy. Midt i april dro vi 16 Slenesværinger på cruise, og i kofferten hadde vi en overraskelse til kaptein Thore Thorolvsen. Det sier barndomskamerat og sambygding Helge Oddøy. Kapteinen ble overrakt bordflagg og skjold fra Lurøy kommune. Tildelingen fant sted under en festmiddag om bord i OASIS OF THE SEAS, der kapteinen hadde invitert alle til middag ved captains table, fordelt på to kvelder. >> forts s.6 Eldre i fokus side 3 Ungdom imponert av hjemkommunen side 7 RamZalt mc side 12

2 2 Økonomiavdelingen i Lurøy kommune: Elektronisk lønnsslipp Lurøy kommune har nå innført eslipp, og i mai gikk det ut tilbud til samtlige ansatte i Lurøy kommune. Her kan man gi beskjed og få tilsendt nettadresse, brukernavn og passord for å logge seg på og få elektronisk tilgang til sin lønnsslipp. Her vil det fra første lønnskjøring akkumuleres inntil de 12 siste lønnsslippene, som de ansatte til enhver tid vil få tilgang til, sier økonomisjef Geir Johansen. Skatteoppgjøret til høsten er klart onsdag 20. oktober 2010 Fristen for å klage på likningen til høsten er 10. november. Restskatten for høstoppgjøret forfaller til betaling: Første termin 10. november 2010 Andre termin 15. desember 2010 Har du spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning? Kontakt: eller telefon Bruk avtalegiro! Du kan nå betale dine regninger til Lurøy kommune med avtalegiro. Det kan være faste utgifter som husleie, barnehage/sfo eller kommunale avgifter. Kontakt din bank for å gjøre avtale. Skatteoppgjør i juni De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold. Skatteoppgjøret er klart torsdag 24. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Restskatten for junioppgjøret forfaller til betaling. Første termin 20. august 2010 Andre termin 24. september 2010 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Fristen for å klage på likningen er 10. august De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Skatteoppgjør til høsten Næringsdrivende Selskap Lønnstaker og pensjonist som er gift med næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten samtidig med ektefellen. Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til. Dette gjelder skattytere som f.eks. kan ha formue/inntekt i flere kommuner - mottatt etterbetalt pensjon - nærings virksomhet/andel i deltakerlignet selskap - søkt om utsettelse med innlevering av selvangivelsen - opplysninger i merknader/vedlegg til selvangivelsen - differanse mellom opplysninger i selvangivelsen og innberettet beløp fra arbeidsgivere, banker mv. Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander

3 3 Lurøy/Onøy Helselag Årsrapport for 2009 Ved Bodil Gullesen I 2009 hadde foreningen 11 medlemmer, hvorav 1 æresmedlem. I året som er gått er det avholdt årsmøte, 1 styremøte og 5 medlemsmøter. Arrangementer/aktiviteter: - Hjertemarsj med salg av lapskaus, kaffe og kaker - Jevnlige besøk på sykehjemmet med kaker til ettermiddagskaffen - Bingo på sykehjemmet - Turgåing 2 ganger i uka, der alle som vil kan være med - Solgt hjertelodd - Høstfest på sykehjemmet - Basar 1. søndag i advent Bidrag gitt av Helselaget: Redd Barna kr Demensaksjonen kr Kraftsaken kr 500 Tuberkulose kr Kafebesøk med eldre i kretsen kr TV-aksjonen kr 500 Benk til bruk for turgåere kr Det er også gitt blomster og julegave til sykehjemmet og blomster til eldre i kretsen til jul. Alle inntekter er fra basar og loddsalg. Stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp. Ved alle arrangementer er kaker til kaffen gitt av medlemmene. Nye medlemmer ønskes velkommen! Styret i 2010 Leder: Bodil Gullesen, Nestleder: Ragnhild Fjellgaard Pedersen Kasserer: Ruth Figenschau Styremedlemmer: Bjørg Andreassen og Anne Martinussen. Vara: Andrea Hansteen. Jeg har alltid tenkt på å skrive et dikt om det motsatte, eller motpolene, det negative mot det positive. Da først ser du forskjellen på betydningen av ordene og det hav som ligger imellom. Det motsatte Nei Ja Nedmuntring Oppmuntring Pessimist Optimist Negativ Positiv Fravær Nærvær Forsmå Ta vare på Baksnakke Framsnakke Stengning Åpning Tvang Frivillighet Ordre Avtale Krig Ufrihet Døden Ond Sorg Mislykkes Utakknemlig Hate Gjemme Redaktøren ønsker alle lesere en god sommer! Eldre i fokus Den 10. mai var Norges aktivitetsdag, og det er WHO World Health Organisation som har opprettet Verdens aktivitetsdag. I Lurøy har det vært markert på flere steder, blant annet på Kløverheimen på Sleneset etter eget initiativ og i Konsvik med eldretreffet. Helsesøster og folkehelsekoordinator Hanne Teigen informerte om brosjyrer spesielt tilrettelagt for de over Det ligger også en link på Lurøys hjemmeside. Brosjyren gir konkrete råd om fysisk aktivitet og hvordan du kommer i gang med øvelsene. Det vil bli lagt ut flere eksemplarer på alle tunene og på legekontorene. De nasjonale anbefalingene for voksne: Vær i moderat fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig. Aktivitetens intensitet skal være slik at du kjenner hjertet slå en del hurtigere enn vanlig, som for eksempel ved en rask spasertur. Du får større helsegevinst ved Fred Frihet Livet God Glede Lykkes Takknemlig Elske Vise fram å øke den daglige mengden eller intensiteten. Du kan gjerne dele aktivitetene inn i flere bolker på 10 minutter. Hverdagsaktiviteter som å stelle i hagen, måke snø og leke med barnebarn teller også. Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Vi utfordrer de eldre til å ta kontakt med idrettslagene for å få til et tilpasset opplegg, starte en prosess. Vi utfordrer idrettslagene til å tenke mer aktiviteter tilpasset den eldre generasjonen, og vi utfordrer frivillige om å melde sin interesse for å drive grupper i de ulike kretsene. Det vi ser er at det er viktig med dialog mellom de ulike lagene og foreningene. Dersom det er noen som ønsker å drive grupper, spesielt for de eldre, og som ønsker veiledning kan en også ta kontakt med Fysak- koordinator, Anne-Lise Aurlund tlf: Hanne Teigen, Helsesøster/folkehelsekoordinator Anne-Lise Aurlund, Fysak koordinator

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Etter en kald vinter og en kjølig vår, spår vi en varm sommer! Her kommer en liten vårrapport på hva som skjer politisk i kommunen. Sleneset vindmøllepark I begynnelsen av mai hadde Lurøy kommune et møte med NVE, hvor Bjørnar Skjæran og undertegnede var tilstede. Vi hadde med oss Tor Arne Strøm fra Stortinget, Kjell Idar Juvik fra regionrådet og Steinar Helland og Ronald Hardersen fra Nord Norsk Vindkraft. Det var et veldig positivt møte, hvor Arne Olsen (NVE) uttrykker at prosjektet har monolittisk politisk støtte i Nordland. Konsesjonsbehandlingen skal starte i august og forventes behandlet i løpet av året. Vi kan ikke forskuttere utfallet av en konsesjonsbehandling, men jeg tror behandlinga hos NVE vil bli positiv. Nye ambulansebåter Fra Helgelandsykehusets side, har det pågått en prosess i minst 7 år for innkjøp av nye ambulansebåter for regionen. Helgelandsykehuset har nå bestemt at det skal kjøpes inn 3 nye båter, hvor en skal plasseres i Lurøy/Rødøy. Denne nye båten vil følge legevakten, mens en av de gamle (Rødøyfjord eller Æskulap) fortsatt vil kunne brukes som en støtte til andre formål innen tjenesten. Lurøy og Rødøy kommune arbeider med felles løsninger hvor vi skal betjenes med to båter på dagtid og en båt på kveldstid. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunene med blant annet felles legevakt. Hvordan dette samarbeidet vil bli samt avtaler i forhold til Helgelandssykehuset, skal behandles i kommunestyret 16.juni i år. Nye anbud på ferjer og hurtigbåter Ferjesambandene fra Stokkvågen til Onøy, Sleneset og Lovund samt Træna skulle vært ute på anbud innen 1. januar i år. Fylkeskommunen overtok ansvar for sambandet fra årsskiftet og fikk utsettelse frem til 1.juli. Kommunen har sendt inn sine krav og ønsker i forhold til fart og kapasitet, for å møte framtidig vekst i trafikken. Vi krever blant annet 6 fulle ruteturer mellom Stokkvågen, Onøy, Sleneset og Lovund. Nye ferjer er neppe på plass før i 2013, opprinnelig plan var Anbudshøringer for Trænaruten har vært gjennomført flere ganger og dette er en rute fylket skulle lyst ut på anbud i MS Helgeland begynner å bli gammel med utslitte motorer. Vårt krav er en båt med minst Helgelands sjøegenskaper og fart, samt et reservefartøy som takler Trænfjorden. Vi har klare forventninger til at anbudet vil bli lyst ut i høst. Nordlandsekspressen er en båtrute fylkeskommunen har signalisert at de vil gjøre endringer på, men foreløpig er det ikke kommet konkrete utspill fra fylkeskommunen. Det vi vet er at det er stor spredning i folks meninger rundt seilingsmønsteret. Samhandling om forvaltning av havbruk på Helgeland Regionrådene på Helgeland har gått sammen i et prosjekt som heter Kom opp (kommuner og oppdrett). Nordland Fylkeskommune har overtatt forvaltningen av akvakultur og kommunene har fått større innflytelse over egne sjøarealer. Målsettinga med prosjektet er å få et godt samarbeide mellom kystkommunene på Helgeland for å etablere gode rammebetingelser for havbruksnæringa i regionen. Inntektsfordelingssystemet Staten har gjort endringer i kriteriene for tilbakebetaling av statlige inntekter til kommunene. Lurøy kommune kom positivt ut av denne endringen, med ca kr i tillegg pr innbygger. Dette var det største tillegget for noen kommune i Nordland. Vi har fått uttelling og forståelse for at kommunen vår er en kostnadskrevende kommune å drive, med spredt bosetting, i forhold til å kunne gi et nogenlunde likeverdig kommunalt tilbud til innbyggerne. Tilslutt vil jeg dele et lite sitat med dere fra Libra som heter: Til ettertanke Strø blomster på din vei, gi litt solskinn der det trengs, gi etter for følelser,og kjenn duften av våren før sommeren tar over med all sin prakt. Gi deg tid, nyt livet mens du lever. GOD SOMMER! Hilsen Carl Einar

5 Konfliktrådet på Helgeland: Den positive konfliktløsningen Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. En upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder. Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Alle henvendelser er uforpliktende for dem som tar kontakt og konfliktrådet har taushetsplikt. Hva slags saker kan konfliktrådet bistå med? Konfliktrådet er et tilbud til alle, og behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. Hærverk, innbrudd, tyverier/ naskerier, legemsfornærmelser, mobbing, ærekrenkelser, trusler, nabokonflikter, familiekonflikter, konflikter mellom leier/utleier eller konflikter på arbeidsplassen. I Lurøy har vi to konfliktrådsmeglere: Turid Sjøholt og Ragnar Selnes. Ta kontakt Konfliktrådet på Helgeland Telefon: eller Hjemmeside: Epost: Bruk Redningsvest når du er på båttur! Kvarø Handelsstevne Vi vil forene god, gammel lokalhistorie med Kvarøy ungdomslags innovative filosofi. Derfor vil vi atter en gang invitere til noe som kan bli et minnerikt, suksessrikt og tradisjonsrikt arrangement, nemlig Kvarø Handelsstevne, opplyser Marianne Olsen. I år går dette av stabelen 16. juli Gammelt i ny innpakning Vi vil gi våre lokale nabosteder muligheten til å ta del i noe som vil gi opplevelser for små og store. Vi håper å kunne skape et sosialt treffsted der nytt og gammelt smelter sammen gjennom å ta opp en over 100 år gammel tradisjon, noe som Kvarø Handelsstevne virkelig er. Dette er en tradisjon som har ligget i dvale i et århundre, men som vi nå vil blåse nytt liv i, med deres hjelp. Et slikt handelsstevne, eller martna, vil selvfølgelig ha en annen betydning for oss og i vår tid, men vi vil ta med oss sjelen og minnene fra det gamle, og forene det med nye tanker og ideer LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Variert program Dagen starter med frokost. Utpå formiddagen vil Rune Bang holde foredrag om Kvarøy i gamle dager. Så går det slag i slag med leker for barn og voksne, dukketeater og sjørøverdrama. Blir du sulten på middag, kan du velge mellom baccalao og rømmegrøt som serveres på Bekkestua. Innimellom kan du bli spådd av ei spåkone eller vandre rundt i gammelbutikken for å se på ting og snakke med folk. Kvarø Handelsstevne avsluttes med at KØRVAN spiller opp til dans på Bekkestua. For å komme til Kvarøy, kan du enten bruke egen båt eller benytte rutegående tilbud som Lurøyprinsessen og Nordlandsekspressen. Utstillingsboder Dersom du har noe du vil stille ut eller selge eller vet om noen som burde vært her, så si fra innen 1. juli. Alt det praktiske ordnes og du må betale 10 % av det du selger for. Det er mulig å betale med kort på ungdomshuset Bekkestua, men det er begrensede muligheter for kontantuttak. (Alle kjøp i basarene krever kontant betaling.)

6 6 Kaptein ombord i verdens største cruiseskip Her ligger verdens største cruiseskip ved kai i Caribien. >> forts. fra forsiden. Det var Helge Oddøy som foretok overrekkelsen på vegne av ordføreren og rådmannen i Lurøy. Thore ble både overrasket og glad for gaven. Han lovte at den skulle pryde båten så lenge han var ombord. Etter den tid ville de ble hengende på hans nybygde hytte på Sleneset. Det ble en minnerik kveld for oss som var invitert til hans bord, og Thore ba oss sende en takk for gaven hjem til Lurøy. tein i dag på verdens største cruiseskip. Skipet kan ta 5400 passasjerer og har et mannskap på 2200, som han har ansvar for. Thore fikk også overrakt gaver fra resten ev reisefølget. Et treskjæringsarbeid laget av Leif Kyrre Karlsen (Onøy) og lester strikket av Ingeborg Eliassen. Slenesværing Thore ble født sist i august 1950 og vokste opp på Sleneset. Han er i dag bosatt i Gøteborg, men besøker Sleneset og sin mor som bor der flere ganger om året. Han startet, som mange andre gutter fra Øyan, sin karriere på sjøen, med først å gå ombord på sin fars båt Kvitvarden. Senere ble det utenriksfart, hovedsakelig cruisefart, bare avbrutt av navigasjonsutdanning. Thore har seilt i Caribien siden oppstarten av Royal Caribian Cruiselines, senere Ryoal Caribian International, siden først på 70-tallet og fram til i dag. Han har gått gradene fra matros og fram til kap- Helge Oddøy har høytidelig overrakt kommuneskjoldet til kaptein Thore Thorolvsen. Foran sitter Bjørghild Sætern og følger med.

7 7 Yrkesmessa vil vise engasjement og speile det positive som skjer. Ungdom er gull verd for Lurøy, ved å satse på ungdommen gis de vyer for framtiden - Lurøy har mye å tilby! (fra ULLnytt1) Ungdom imponert av hjemkommunen! Her er frisørene fra Storm Frisør i full gang med å gjøre ungdommene lekre. Tekst: Janne Sommerseth Foto: Karin S. Olufsen ULL, Yrkesmessa i Lurøy, gikk endelig av stabelen den forventningsfulle ungdommer fra Lurøy, Træna og Rødøy samlet seg på Onøya. Området rådhuset, Nova Sea lager, Autoservice og Lurøy Bygg var omgjort til messeområde der ungdommene rullerte mellom de ulike standene. Her var det mye nyttig informasjon å få med seg, praktiske aktiviteter og quiz. På Lurøy kommunes stand fikk du målt blodtrykk, prøvd deg på å måle avstand med kikkert og løse matematiske oppgaver. Blant annet kunne du hos Autoservice prate fag og småskru på både båt og bil, Storm frisør prøvde ut hårstylingsprodukter, Nova Sea stilte med fersk grillet laks og Snekkerfabrikken fortalte grundig hva som er forskjellen på en tømrer og en snekker visste du det? Quiz var populært og det var tydelig at spørsmålene som ungdommen måtte besvare gjennom quizen ga dem ny innsikt i yrkeslivet. Dette viser tilbakemeldingene fra ULL tydelig: Hva lærte du på ULL? - at vi har så mange fine og nyttige jobber i kommunen som jeg kunne ha tenkt og jobbet med - Veldig mye, f. eks hvor mange bønder det er i Lurøy - jeg har lært om hva for eksempel teknisk etat gjør Jeg visste ikke at det var så mye forskjellig! Denne yrkesmessa har fått meg til å ville flytte hjem etter videregående skole Slik svarte en av deltakerne på ULL, Som arrangør er vi fornøyd med responsen. Ett av målene med yrkesmessa var å gi ungdommene inntrykk av det store spekteret som finnes av muligheter innen yrkeslivet i Lurøy. Mange ungdommer gav tilbakemelding på at de har fått noe å tenke på etter å ha hatt en travel og innholdsrik dag på de ulike messestandene. Det var surt vær på selve dagen, men dette la ikke en demper på humøret til verken deltakerne fra bedrifter, videregående skoler eller ungdommene. I ettertid ser vi at standene kunne vært mer samlet kanskje ble det for stor avstand mellom deler av messedeltakerne, og køståingen som opplevdes til tider på rådhuset kunne kanskje vært unngått. Dette er utfordringer vi tar med oss når vi planlegger ny yrkesmesse i ULL vil gjerne takke alle som bidro til det flotte arrangementet det ble! Spesielt vil vi takke bedriftene i Lurøy som stilte på stand, uten dere har det ikke vært mulig å vise allsidigheten i Lurøy. Den frivillige innsatsen i Onøy krets var også avgjørende.. Takk også til ULLs sponsorer, Nordland fylkeskommunes støtte gjennom regionale utviklingsmidler og til Prosjekt Småsamfunn har gjort det mulig å arrangere ULL På Lurøy kommunes hjemmeside kan dere se flere bilder fra messa, finne spørsmål og svar på quizen og lese alt om hva ungdommene mente -

8 8 Intranett i Lurøy kommune Ved Rita Jørgensdatter Kommunen har jobbet en tid med felles profil, oppdatering av interne prosedyrer, og tilgjengeliggjøring for alle ledd i kommunen. Ved å legge alle kommunens arbeidsdokument tilgjengelig for alle enhetene i kommunen, oppfyller vi flere ting: - Sikre at alle har tilgang til alt av kommunale dokumenter og skjemaer - Sikre at siste versjon av ulike dokumenter alltid er tilgjengelig. - Sikre en felles plattform for hele kommunen. - Effektivisering og sparing i f.h.t. bl.a. kopiering og portoutgifter. Intranettet er internt i motsetning til Internett, og det kreves pålogging med bruker og passord. Ernst Tønder arbeider med tilgangen på alle enhetene, og alle vil får tilsendt et brev med bruker-id og passord. Det er bare definert et passord til hver enhet som er utenfor rådhuset på Onøy og kommunehuset på Tonnes, og det er opp til leder av enheten hvem andre innenfor den enkelte enhet som skal ha tilgang. Intranettet er enkelt bygd opp, og er tenkt videreutviklet i samarbeid med alle brukerne/enhetene. Vi har forsøkt å ta med alt som vi mener er relevant, men det kan allikevel være ting som mangler, så hvis det er skjemaer eller andre ting som dere savner, bare gi oss beskjed, og vi vil vurdere legge ut. Intranettet er tenkt som er arbeidsflate på maskinen, og derfor vil man også kunne betjene e-postserveren herfra. Hvis dette er ønskelig, må dere snakke med Ernst Tønder. På Intranettet finnes også muligheter for å planlegge kurs, møter, noe som vil bli tatt i bruk etter hvert som ny lokal e-postserver er på plass i kommunen, og dette vil være mulig i slutten av juni. Det er også mulighet for å legge ut beskjeder, og det kan man gjøre enten for hele kommunen, eller for en liten gruppe. Eksempel kan være at man ønsker å nå alle helsetunene i kommunen med en beskjed. Innspill eller spørsmål, kan rettes til Rita Jørgensdatter på tlf eller på e-post: Karin S. Olufsen på tlf eller på e-post: Lykke til med å ta i bruk kommunens Intranett. Pressemelding Lurøy Næringsforum avviklet generalforsamling på Onøy/ lurøy 15. april med et godt frammøte av medlemmer fra næringslivet i Lurøy. Det nye styret i forumet består av: Leder: Arne H. Reiersen (gjenvalgt) Nestleder: Erlend Olsen (gjenvalgt) Styremedlemmer: Anita Huka Johannessen, Aino Olaisen, Janne Karin Henningsen og Oscar Hansen (1. Varamedlem). Det framgår av styrets årsberetning at spørsmål rundt kommunikasjoner har vært av de spørsmål som oftest har vært diskutert og behandlet. Generalforsamlingen vedtok en uttalelse til Nordland Fylkeskommune sin utredning av sjøverts kommunikasjoner på Helgeland. Av denne går det fram at Lurøy Næringsforum ikke på noen måte er fornøyd med utreningens innhold, da den inneholder alt for mange feil og totalt mangler forslag til løsninger. Uttalelsen vedlegges i sin helhet. Spørsmål kan rettes til: Leder Arne H. Reiersen Telefon Kvina

9 Lurøy Ungdomsfotball (LUF) med i Smågutter 96 9 Tekst: C. Rødsand Foto: Tommy Olufsen For første gang er 8-klassinger fra Lurøy med i serien Smågutter 96 (gutter 14 år). I alt 9 lag deltar, og lagene møtes 2 ganger i sesongen, sier Morten Olsen, som er en av trenerne for det nystarta LUF. Fra Lurøy er det med spillere fra Konsvik IL, Solværøyan UIL og IL Bro. Foruten Morten Olsen er også Reid Engseth og Skjalg Nordås med som trenere. Rita Edvardsen, Elin Nystad og Merete S. Olsen tar seg av det praktiske rundt laget; organisering av skyss med bil og båt, mat, drakter og andre ting. Rene hockey-stilen på innmarsjen da de to lagene inntok Lurøy stadion Av et budsjett på nærmere kr , får vi inn om lag halvparten i sponsormidler fra næringslivet i Lurøy. Resten tar vi inn på egenandeler, loddsalg, osv. Det skal noe til for å delta på cuper, reise til bortekamper og oppgjør til dommere. På slutten av sesongen går de 3 beste lagene til sluttspillet, og foreløpig har det gått LUF s vei som skårunge i serien. Her er LUF og Skonseng oppstilt og klare til dyst før den første seriekampen. Guttene på Lurøy Ungdomsfotball er allerede seiersvante i blikket. Så sto det da også 31-2 i målprotokollen i LUF sin favør etter de første kampene.

10 10 TV-aksjonen Flyktningehjelpen Ved innsamlingsleder Cato Rødsand Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober Det er svært gledelig at vi har fått årets TV-aksjon. Den vil gjøre det mulig for oss å gi enda mer og bedre humanitær hjelp til de 42 millioner menneskene på flukt i verden i dag, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen. Raskere nødhjelpsarbeid For 11 år siden samlet TV-aksjonen inn 119 millioner kroner til Flyktninghjelpen. Pengene fra årets TVaksjon skal brukes til nødhjelp til mennesker på flukt i områder hvor det er akutt krise. Med penger fra TV-aksjonen kan vi sette i gang nødhjelpsarbeid raskt hvis det oppstår kriser i nye områder med store humanitære behov, men hvor arbeidet av ulike grunner ikke har kommet i gang, sier Rasmusson. Hun nevner som eksempel på slike situasjoner, den akutte situasjonen som oppsto i forbindelse med krigen mellom Georgia og Russland i august i fjor. Flyktninghjelpen, den gang under navnet Flyktningrådet, hadde i 1974 den aller første TV-aksjonen som ble sendt på NRK. Gratulerer! Marte Gerhardsen, generalsekretær i CARE (som hadde TV-aksjonen 2009) gratulerer Flyktninghjelpen med TV-aksjonen Jeg vil ønske Flyktningehjelpen lykke til. Vi vil også selvsagt gjerne dele våre erfaringer underveis, sier Gerhardsen. Hans-Tore Bjerkaas i NRK synes det er veldig hyggelig at det er Flyktninghjelpen som skal få nyte godt av TV-aksjonen Gratulerer og lykke til, sier kringkastingssjefen, som understreker at det er en stor jobb som venter Flyktninghjelpen. Her i Lurøy skal innsamlingsapparatet mobiliseres til å gjøre minst like god innsats som tidligere, og det betyr at vi skal være blant de 3 beste kommunene i Nordland når innsamlingshelga oppsummeres. Dette er Flyktningehjelpen: - Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig - En uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden - De fleste medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i om lag 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa - Flyktninghjelpen har over 800 kvinner og menn i sine beredskapsstyrker som kan rykke ut på 72 timers varsel over hele verden for å bistå FN og andre internasjonale organisasjoner

11 11 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

12 12 RamZalt mc Helgeland Her står medlemmene klare til utfart fra Stokkvågen. Ved Asgeir Vesterheim Klubben ble startet opp i 2008 og da vi startet opp trodde vi at vi kanskje skulle komme opp i et medlemsantall på 8 12 stk. Det viste seg snart at vi skulle bli flere, og nå er RamZalt mc Helgeland blitt så populært at vi teller omlag 30 medregnet støttemedlemmer. Medlemmene kommer fra Helgelandregionen, men det meste av medlemsmassen er konsentrert i Lurøy. Klubben er på ingen måte en vanlig og tradisjonell mc-klubb. Vi har pr. i dag ingen klubbhus og vi ser ikke for oss å arrangere noe sedvanlig mc-treff. Vi vil satse på å bruke vår hjemmeside som bindeledds- og kommunikasjonsbase. RamZalt mc Helgeland er en romslig, fordomsfri og åpensindig motorsykkelklubb og vi har ingen grenser for verken kjønn, rase eller andre relasjoner. Klubben er en sammenslutning av mennesker som ønsker seg en mer organisert tilnærming til det vesentligste omkring tohjuls trafikkultur. Turkjøring, opplevelser og samhold er stikkord for oss. Logoen til RamZalt mc Helgeland inneholder både båt, natur og sykkel. RamZalt mc Helgeland er demokratisk organisert, med en løselig og tolerant driftsform, og vi kjører ikke fortere enn vi kan tenke. Det sosiale og de store fellesskapsfølelsene er betydningsfulle for oss. Vi holder kontakt året igjennom, arrangerer mc- kaffe hos hverandre, holder årstreff og sist men ikke minst vi møtes på mcturer med felles mål som utgangspunkt. Opplyser om at man kan tegne seg som medlem direkte på vår hjemmeside. RamZalt mc Helgeland har som en målsetting å dra i gang et årlig RamZalt Charity Run. Vi tenker da å invitere og engasjere flest mulig motorsyklister til å kjøre med oss en definert strekning over en weekend (med operasjonsbase på Saltfjellet) hvorpå mesteparten av en forhåndsannonsert startavgift går til et veldedig/ fordragelig formål. Deltakerne får da som en bevitnelse på sin deltakelse et egenartet deltagermerke for gjeldene års deltakelse. Startavgiften på RamZalt Charity Run går altså til et formålstjenlig formål. Først og fremst tenker vi oss da barn på sykehus og eller i en eller annen form av organisert omsorg i institusjon. Vi vil også se på andre gode formål. Du kan finne litt mer stoff om oss på vår hjemmeside, se; (om oss) og (forord)

13 13 Nye muligheter for deg som snart kan ta ut alderspensjon Ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør Fra 2011 får personer som har fylt 62 år mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen kan kombineres med fortsatt arbeid. De som ønsker å få sin første pensjonsutbetaling i januar 2011, må søke før 1. august januar 2011 innføres nye regler for uttak av alderspensjon fra folketrygden. Den viktigste forskjellen fra dagens ordning er at du kan benytte oppsparte pensjonsrettigheter i folketrygden fra fylte 62 år. Endringene innebærer større fleksibilitet og nye muligheter i forbindelse med uttak av alderspensjon. Med fleksibel alderspensjon gis det mulighet til å: ta ut alderspensjon fra 62 år ta ut deler av alderspensjonen (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent) kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert Kan alle ta ut alderspensjon fra 62 år? Du må ha en viss størrelse på pensjonsopptjeningen din for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Pensjonsopptjeningen din bestemmes av hvor mange år du har vært i arbeid og hvor høy lønn du har hatt. Fra 67 år har alle rett til uttak av alderspensjon fra folketrygden. Du kan selv undersøke om du kan ta ut alderspensjon før du fyller 67 år ved å benytte pensjonskalkulatoren i nettjenesten Din pensjon på Du kan også ringe NAV på telefonnr Hva får du utbetalt? Hvis du tar ut pensjon før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene dine lavere enn hvis du venter. Dette er fordi den pensjonen du har tjent opp blir fordelt på flere år. Det betyr at jo lenger du venter med å ta ut alderspensjon, desto mer får du utbetalt per år. Ved hjelp av pensjonskalkulatoren i nettjenesten Din pensjon på kan du beregne hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden. Du kan også ringe og be om en beregning av pensjonen din. Hvordan søker du om alderspensjon? Du kan søke elektronisk i nettjenesten Din pensjon på no eller ringe og få tilsendt søknadsskjema. Det vil være mulig å søke elektronisk fra 3. mai Søknadsskjema på papir blir tilgjengelig samme dato. Når må du søke? Vanlig saksbehandlingstid for søknad om alderspensjon er tre måneder. I forbindelse med innføring av nye regler for uttak av alderspensjon regner NAV med ekstra stor pågang. Ønsker du å få utbetalt alderspensjon i januar 2011, må du derfor søke før 1. august Hva med deg som har rett til AFP (avtalefestet pensjon) og/eller tjenestepensjon? Det er forskjeller på hvordan AFP i privat og offentlig sektor blir tilpasset de nye reglene for alderspensjon fra folketrygden. AFP-ordninger i privat sektor blir endret fra Fra da av gis AFP somet livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke omalderspensjon. Du kan arbeide så mye du vil uten at pensjonen blir redusert. I kommunal og statlig sektor blir dagens AFP-ordning videreført med nødvendige tilpasninger til alderspensjon fra folketrygden. Det betyr at du ikke kan ta ut AFP og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Hvis du tar ut AFP i offentlig sektor, vil det være begrensninger i hvor mye du kan tjene uten at pensjonen blir redusert. De aller fleste arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Endringer i regelverket for uttak av privat tjenestepensjon er foreløpig ikke avklart. Arbeidsgiveren din, fellesordningen for AFP og din leverandør av tjenestepensjon gir informasjon om pensjonsordningen du tilhører. Hvor får du mer informasjon? Vedlagte brosjyre gir deg nyttig informasjon om alderspensjon fra folketrygden. Du finner også informasjon på Her kan du logge deg inn på nettjenesten Din pensjon hvor du kan: beregne hvor mye du får i alderspensjon sammenligne konsekvensene av ulike valg av pensjonsgrad og tidspunkt for uttak søke om pensjon elektronisk eller skrive ut delvis utfylte søk nadsskjemaer få oversikt over andre pensjoner du har ut over alderspensjon fra folketrygden NAV har opprettet et eget telefonnummer for å håndtere henvendelser om nye regler for alderspensjon. Ring hvis du har spørsmål eller behov for personlig veiledning.

14 14 Aktiviteter på Lovund Mellomtrinnet på Lovund skolen hadde en flott dag i nydelig vær og med perfekt skiføre på Rauvatnet. Det var i alt ca. 400 elever med på aktivitetsdagen. Vi takker Aldersund skole for en hyggelig busstur. Hilsen mellomtrinnet ved Lovund skole Barnetrim på Lovund For alle unger fra 3 år til de begynner på skolen. Vi takker Mathias, Amalie, Anne- Karen og Daniel for hjelpen, og foreldre og unger for et fint år på barnetrimmen! Vi sees igjen til høsten. Hilsen Linda og Julie-Anne Lovund UIL En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

15 15 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

16 Fulldistribusjon 16 Idémyldring Engasjerte ungdommer samlet til idemyldring på Lovund. (foto: Aino Olaisen) Kystinkubatoren inviterte elevene i ungdomsskolen på Lovund på lunsj med påfølgende idémyldring den 18. mars I forbindelse med utarbeidelse av søknad til Bolyst, ønsket Kystinkubatoren innspill fra ungdommen på øya om hva de ønsket for å oppleve økt bolyst på Lovund. Samtidig er det innenfor Kystinkubatorens virkeområde å være oppatt av idétilfang og utvikling av gode forretningsidéer, og en ønsket også å utfordre ungdommen på dette. Det er tretten elever ved ungdomsskolen og samtlige møtte opp. Etter en flott lunsj på Lovund Rorbuhotell, startet arbeidet. I gruppene ble det først diskutert positive og negative aspekter ved å bo på Lovund. Et utdrag av positive ting: Mye fritidsaktiviteter Mange jobbmuligheter Nærhet til havet Mange hyggelige folk, alle kjenner alle Gode muligheter for eldre Et utdrag av negative ting: Lite fritidsaktiviteter utenom sport Må reise langt for å handle Liten gymsal Dårlig internett-forbindelse Skolen er dårlig - Utstyrsmessig/materiell - Data - Dårlige/gamle bøker Det ble diskutert ivrig i gruppene, og ungdommene flommet over av idéer. Et utvalg av idéene: Male/tegneklubb Språkkurs(spansk, fransk, tysk, japansk, russisk) Kurs: dans, tegning, håndarbeid, teater Fellesturer/arrangement-reise bort sammen/treffe ungdom fra andre kretser i kommunen Utstyr for band/rockeklubb/ ungdomsklubb Flere konserter Ungdomshus med data, instrumenter, karaoke, fotballspill, biljard Oppussing av skolen Leirdueskyting Diskotek for ungdommen Etter dette gikk vi gjennom idéene de hadde kommet fram til i gruppene. De fleste idéene gikk på fritidsaktiviteter. Hver idé ble gjennomgått og en diskuterte hvordan noe slikt kunne la seg gjennomføre. Ungdommen var svært positive til å bruke fritiden sin på kurs, og til å bidra med dugnadsarbeid. Mange av idéene til ungdommen er ting som lett kan la seg gjennomføre. Med beskjedne beløp og noe innsats fra foreldre/skole/organisasjoner vil mye av dette la seg gjennomføre. Ungdommene ble oppfordret til å ta aktiv del i eks Lovund Ungdoms og idrettslag og påvirke aktivitetstilbudet der. Videre var ungdommene veldig opptatt av flerbrukshall og alt den kunne benyttes til! Ungdommen hadde mange innspill, og var samtidig konstruktive i forhold til å bidra i å få ting til. De var opptatt av alternativ energi, og opptatt av gode rammer rundt seg. Det var en god dag, og vi opplevde engasjerte ungdommer som tydelig satte pris på å bli tatt med og tatt på alvor. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 13

Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen Felles Adventsamling i Agora kl 11 00 Sommerfuglgruppa pynter juletre kl 10 Kulturskole

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer