NR. 2 JUNI ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord i verdens største cruiseskip Tekst: C. Rødsand Fotos: Trond Sætern, Atle Benjaminsen og Helge Oddøy. Midt i april dro vi 16 Slenesværinger på cruise, og i kofferten hadde vi en overraskelse til kaptein Thore Thorolvsen. Det sier barndomskamerat og sambygding Helge Oddøy. Kapteinen ble overrakt bordflagg og skjold fra Lurøy kommune. Tildelingen fant sted under en festmiddag om bord i OASIS OF THE SEAS, der kapteinen hadde invitert alle til middag ved captains table, fordelt på to kvelder. >> forts s.6 Eldre i fokus side 3 Ungdom imponert av hjemkommunen side 7 RamZalt mc side 12

2 2 Økonomiavdelingen i Lurøy kommune: Elektronisk lønnsslipp Lurøy kommune har nå innført eslipp, og i mai gikk det ut tilbud til samtlige ansatte i Lurøy kommune. Her kan man gi beskjed og få tilsendt nettadresse, brukernavn og passord for å logge seg på og få elektronisk tilgang til sin lønnsslipp. Her vil det fra første lønnskjøring akkumuleres inntil de 12 siste lønnsslippene, som de ansatte til enhver tid vil få tilgang til, sier økonomisjef Geir Johansen. Skatteoppgjøret til høsten er klart onsdag 20. oktober 2010 Fristen for å klage på likningen til høsten er 10. november. Restskatten for høstoppgjøret forfaller til betaling: Første termin 10. november 2010 Andre termin 15. desember 2010 Har du spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning? Kontakt: eller telefon Bruk avtalegiro! Du kan nå betale dine regninger til Lurøy kommune med avtalegiro. Det kan være faste utgifter som husleie, barnehage/sfo eller kommunale avgifter. Kontakt din bank for å gjøre avtale. Skatteoppgjør i juni De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold. Skatteoppgjøret er klart torsdag 24. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Restskatten for junioppgjøret forfaller til betaling. Første termin 20. august 2010 Andre termin 24. september 2010 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Fristen for å klage på likningen er 10. august De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Skatteoppgjør til høsten Næringsdrivende Selskap Lønnstaker og pensjonist som er gift med næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten samtidig med ektefellen. Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til. Dette gjelder skattytere som f.eks. kan ha formue/inntekt i flere kommuner - mottatt etterbetalt pensjon - nærings virksomhet/andel i deltakerlignet selskap - søkt om utsettelse med innlevering av selvangivelsen - opplysninger i merknader/vedlegg til selvangivelsen - differanse mellom opplysninger i selvangivelsen og innberettet beløp fra arbeidsgivere, banker mv. Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander

3 3 Lurøy/Onøy Helselag Årsrapport for 2009 Ved Bodil Gullesen I 2009 hadde foreningen 11 medlemmer, hvorav 1 æresmedlem. I året som er gått er det avholdt årsmøte, 1 styremøte og 5 medlemsmøter. Arrangementer/aktiviteter: - Hjertemarsj med salg av lapskaus, kaffe og kaker - Jevnlige besøk på sykehjemmet med kaker til ettermiddagskaffen - Bingo på sykehjemmet - Turgåing 2 ganger i uka, der alle som vil kan være med - Solgt hjertelodd - Høstfest på sykehjemmet - Basar 1. søndag i advent Bidrag gitt av Helselaget: Redd Barna kr Demensaksjonen kr Kraftsaken kr 500 Tuberkulose kr Kafebesøk med eldre i kretsen kr TV-aksjonen kr 500 Benk til bruk for turgåere kr Det er også gitt blomster og julegave til sykehjemmet og blomster til eldre i kretsen til jul. Alle inntekter er fra basar og loddsalg. Stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp. Ved alle arrangementer er kaker til kaffen gitt av medlemmene. Nye medlemmer ønskes velkommen! Styret i 2010 Leder: Bodil Gullesen, Nestleder: Ragnhild Fjellgaard Pedersen Kasserer: Ruth Figenschau Styremedlemmer: Bjørg Andreassen og Anne Martinussen. Vara: Andrea Hansteen. Jeg har alltid tenkt på å skrive et dikt om det motsatte, eller motpolene, det negative mot det positive. Da først ser du forskjellen på betydningen av ordene og det hav som ligger imellom. Det motsatte Nei Ja Nedmuntring Oppmuntring Pessimist Optimist Negativ Positiv Fravær Nærvær Forsmå Ta vare på Baksnakke Framsnakke Stengning Åpning Tvang Frivillighet Ordre Avtale Krig Ufrihet Døden Ond Sorg Mislykkes Utakknemlig Hate Gjemme Redaktøren ønsker alle lesere en god sommer! Eldre i fokus Den 10. mai var Norges aktivitetsdag, og det er WHO World Health Organisation som har opprettet Verdens aktivitetsdag. I Lurøy har det vært markert på flere steder, blant annet på Kløverheimen på Sleneset etter eget initiativ og i Konsvik med eldretreffet. Helsesøster og folkehelsekoordinator Hanne Teigen informerte om brosjyrer spesielt tilrettelagt for de over Det ligger også en link på Lurøys hjemmeside. Brosjyren gir konkrete råd om fysisk aktivitet og hvordan du kommer i gang med øvelsene. Det vil bli lagt ut flere eksemplarer på alle tunene og på legekontorene. De nasjonale anbefalingene for voksne: Vær i moderat fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig. Aktivitetens intensitet skal være slik at du kjenner hjertet slå en del hurtigere enn vanlig, som for eksempel ved en rask spasertur. Du får større helsegevinst ved Fred Frihet Livet God Glede Lykkes Takknemlig Elske Vise fram å øke den daglige mengden eller intensiteten. Du kan gjerne dele aktivitetene inn i flere bolker på 10 minutter. Hverdagsaktiviteter som å stelle i hagen, måke snø og leke med barnebarn teller også. Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Vi utfordrer de eldre til å ta kontakt med idrettslagene for å få til et tilpasset opplegg, starte en prosess. Vi utfordrer idrettslagene til å tenke mer aktiviteter tilpasset den eldre generasjonen, og vi utfordrer frivillige om å melde sin interesse for å drive grupper i de ulike kretsene. Det vi ser er at det er viktig med dialog mellom de ulike lagene og foreningene. Dersom det er noen som ønsker å drive grupper, spesielt for de eldre, og som ønsker veiledning kan en også ta kontakt med Fysak- koordinator, Anne-Lise Aurlund tlf: Hanne Teigen, Helsesøster/folkehelsekoordinator Anne-Lise Aurlund, Fysak koordinator

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Etter en kald vinter og en kjølig vår, spår vi en varm sommer! Her kommer en liten vårrapport på hva som skjer politisk i kommunen. Sleneset vindmøllepark I begynnelsen av mai hadde Lurøy kommune et møte med NVE, hvor Bjørnar Skjæran og undertegnede var tilstede. Vi hadde med oss Tor Arne Strøm fra Stortinget, Kjell Idar Juvik fra regionrådet og Steinar Helland og Ronald Hardersen fra Nord Norsk Vindkraft. Det var et veldig positivt møte, hvor Arne Olsen (NVE) uttrykker at prosjektet har monolittisk politisk støtte i Nordland. Konsesjonsbehandlingen skal starte i august og forventes behandlet i løpet av året. Vi kan ikke forskuttere utfallet av en konsesjonsbehandling, men jeg tror behandlinga hos NVE vil bli positiv. Nye ambulansebåter Fra Helgelandsykehusets side, har det pågått en prosess i minst 7 år for innkjøp av nye ambulansebåter for regionen. Helgelandsykehuset har nå bestemt at det skal kjøpes inn 3 nye båter, hvor en skal plasseres i Lurøy/Rødøy. Denne nye båten vil følge legevakten, mens en av de gamle (Rødøyfjord eller Æskulap) fortsatt vil kunne brukes som en støtte til andre formål innen tjenesten. Lurøy og Rødøy kommune arbeider med felles løsninger hvor vi skal betjenes med to båter på dagtid og en båt på kveldstid. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunene med blant annet felles legevakt. Hvordan dette samarbeidet vil bli samt avtaler i forhold til Helgelandssykehuset, skal behandles i kommunestyret 16.juni i år. Nye anbud på ferjer og hurtigbåter Ferjesambandene fra Stokkvågen til Onøy, Sleneset og Lovund samt Træna skulle vært ute på anbud innen 1. januar i år. Fylkeskommunen overtok ansvar for sambandet fra årsskiftet og fikk utsettelse frem til 1.juli. Kommunen har sendt inn sine krav og ønsker i forhold til fart og kapasitet, for å møte framtidig vekst i trafikken. Vi krever blant annet 6 fulle ruteturer mellom Stokkvågen, Onøy, Sleneset og Lovund. Nye ferjer er neppe på plass før i 2013, opprinnelig plan var Anbudshøringer for Trænaruten har vært gjennomført flere ganger og dette er en rute fylket skulle lyst ut på anbud i MS Helgeland begynner å bli gammel med utslitte motorer. Vårt krav er en båt med minst Helgelands sjøegenskaper og fart, samt et reservefartøy som takler Trænfjorden. Vi har klare forventninger til at anbudet vil bli lyst ut i høst. Nordlandsekspressen er en båtrute fylkeskommunen har signalisert at de vil gjøre endringer på, men foreløpig er det ikke kommet konkrete utspill fra fylkeskommunen. Det vi vet er at det er stor spredning i folks meninger rundt seilingsmønsteret. Samhandling om forvaltning av havbruk på Helgeland Regionrådene på Helgeland har gått sammen i et prosjekt som heter Kom opp (kommuner og oppdrett). Nordland Fylkeskommune har overtatt forvaltningen av akvakultur og kommunene har fått større innflytelse over egne sjøarealer. Målsettinga med prosjektet er å få et godt samarbeide mellom kystkommunene på Helgeland for å etablere gode rammebetingelser for havbruksnæringa i regionen. Inntektsfordelingssystemet Staten har gjort endringer i kriteriene for tilbakebetaling av statlige inntekter til kommunene. Lurøy kommune kom positivt ut av denne endringen, med ca kr i tillegg pr innbygger. Dette var det største tillegget for noen kommune i Nordland. Vi har fått uttelling og forståelse for at kommunen vår er en kostnadskrevende kommune å drive, med spredt bosetting, i forhold til å kunne gi et nogenlunde likeverdig kommunalt tilbud til innbyggerne. Tilslutt vil jeg dele et lite sitat med dere fra Libra som heter: Til ettertanke Strø blomster på din vei, gi litt solskinn der det trengs, gi etter for følelser,og kjenn duften av våren før sommeren tar over med all sin prakt. Gi deg tid, nyt livet mens du lever. GOD SOMMER! Hilsen Carl Einar

5 Konfliktrådet på Helgeland: Den positive konfliktløsningen Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. En upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder. Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Alle henvendelser er uforpliktende for dem som tar kontakt og konfliktrådet har taushetsplikt. Hva slags saker kan konfliktrådet bistå med? Konfliktrådet er et tilbud til alle, og behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. Hærverk, innbrudd, tyverier/ naskerier, legemsfornærmelser, mobbing, ærekrenkelser, trusler, nabokonflikter, familiekonflikter, konflikter mellom leier/utleier eller konflikter på arbeidsplassen. I Lurøy har vi to konfliktrådsmeglere: Turid Sjøholt og Ragnar Selnes. Ta kontakt Konfliktrådet på Helgeland Telefon: eller Hjemmeside: Epost: Bruk Redningsvest når du er på båttur! Kvarø Handelsstevne Vi vil forene god, gammel lokalhistorie med Kvarøy ungdomslags innovative filosofi. Derfor vil vi atter en gang invitere til noe som kan bli et minnerikt, suksessrikt og tradisjonsrikt arrangement, nemlig Kvarø Handelsstevne, opplyser Marianne Olsen. I år går dette av stabelen 16. juli Gammelt i ny innpakning Vi vil gi våre lokale nabosteder muligheten til å ta del i noe som vil gi opplevelser for små og store. Vi håper å kunne skape et sosialt treffsted der nytt og gammelt smelter sammen gjennom å ta opp en over 100 år gammel tradisjon, noe som Kvarø Handelsstevne virkelig er. Dette er en tradisjon som har ligget i dvale i et århundre, men som vi nå vil blåse nytt liv i, med deres hjelp. Et slikt handelsstevne, eller martna, vil selvfølgelig ha en annen betydning for oss og i vår tid, men vi vil ta med oss sjelen og minnene fra det gamle, og forene det med nye tanker og ideer LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Variert program Dagen starter med frokost. Utpå formiddagen vil Rune Bang holde foredrag om Kvarøy i gamle dager. Så går det slag i slag med leker for barn og voksne, dukketeater og sjørøverdrama. Blir du sulten på middag, kan du velge mellom baccalao og rømmegrøt som serveres på Bekkestua. Innimellom kan du bli spådd av ei spåkone eller vandre rundt i gammelbutikken for å se på ting og snakke med folk. Kvarø Handelsstevne avsluttes med at KØRVAN spiller opp til dans på Bekkestua. For å komme til Kvarøy, kan du enten bruke egen båt eller benytte rutegående tilbud som Lurøyprinsessen og Nordlandsekspressen. Utstillingsboder Dersom du har noe du vil stille ut eller selge eller vet om noen som burde vært her, så si fra innen 1. juli. Alt det praktiske ordnes og du må betale 10 % av det du selger for. Det er mulig å betale med kort på ungdomshuset Bekkestua, men det er begrensede muligheter for kontantuttak. (Alle kjøp i basarene krever kontant betaling.)

6 6 Kaptein ombord i verdens største cruiseskip Her ligger verdens største cruiseskip ved kai i Caribien. >> forts. fra forsiden. Det var Helge Oddøy som foretok overrekkelsen på vegne av ordføreren og rådmannen i Lurøy. Thore ble både overrasket og glad for gaven. Han lovte at den skulle pryde båten så lenge han var ombord. Etter den tid ville de ble hengende på hans nybygde hytte på Sleneset. Det ble en minnerik kveld for oss som var invitert til hans bord, og Thore ba oss sende en takk for gaven hjem til Lurøy. tein i dag på verdens største cruiseskip. Skipet kan ta 5400 passasjerer og har et mannskap på 2200, som han har ansvar for. Thore fikk også overrakt gaver fra resten ev reisefølget. Et treskjæringsarbeid laget av Leif Kyrre Karlsen (Onøy) og lester strikket av Ingeborg Eliassen. Slenesværing Thore ble født sist i august 1950 og vokste opp på Sleneset. Han er i dag bosatt i Gøteborg, men besøker Sleneset og sin mor som bor der flere ganger om året. Han startet, som mange andre gutter fra Øyan, sin karriere på sjøen, med først å gå ombord på sin fars båt Kvitvarden. Senere ble det utenriksfart, hovedsakelig cruisefart, bare avbrutt av navigasjonsutdanning. Thore har seilt i Caribien siden oppstarten av Royal Caribian Cruiselines, senere Ryoal Caribian International, siden først på 70-tallet og fram til i dag. Han har gått gradene fra matros og fram til kap- Helge Oddøy har høytidelig overrakt kommuneskjoldet til kaptein Thore Thorolvsen. Foran sitter Bjørghild Sætern og følger med.

7 7 Yrkesmessa vil vise engasjement og speile det positive som skjer. Ungdom er gull verd for Lurøy, ved å satse på ungdommen gis de vyer for framtiden - Lurøy har mye å tilby! (fra ULLnytt1) Ungdom imponert av hjemkommunen! Her er frisørene fra Storm Frisør i full gang med å gjøre ungdommene lekre. Tekst: Janne Sommerseth Foto: Karin S. Olufsen ULL, Yrkesmessa i Lurøy, gikk endelig av stabelen den forventningsfulle ungdommer fra Lurøy, Træna og Rødøy samlet seg på Onøya. Området rådhuset, Nova Sea lager, Autoservice og Lurøy Bygg var omgjort til messeområde der ungdommene rullerte mellom de ulike standene. Her var det mye nyttig informasjon å få med seg, praktiske aktiviteter og quiz. På Lurøy kommunes stand fikk du målt blodtrykk, prøvd deg på å måle avstand med kikkert og løse matematiske oppgaver. Blant annet kunne du hos Autoservice prate fag og småskru på både båt og bil, Storm frisør prøvde ut hårstylingsprodukter, Nova Sea stilte med fersk grillet laks og Snekkerfabrikken fortalte grundig hva som er forskjellen på en tømrer og en snekker visste du det? Quiz var populært og det var tydelig at spørsmålene som ungdommen måtte besvare gjennom quizen ga dem ny innsikt i yrkeslivet. Dette viser tilbakemeldingene fra ULL tydelig: Hva lærte du på ULL? - at vi har så mange fine og nyttige jobber i kommunen som jeg kunne ha tenkt og jobbet med - Veldig mye, f. eks hvor mange bønder det er i Lurøy - jeg har lært om hva for eksempel teknisk etat gjør Jeg visste ikke at det var så mye forskjellig! Denne yrkesmessa har fått meg til å ville flytte hjem etter videregående skole Slik svarte en av deltakerne på ULL, Som arrangør er vi fornøyd med responsen. Ett av målene med yrkesmessa var å gi ungdommene inntrykk av det store spekteret som finnes av muligheter innen yrkeslivet i Lurøy. Mange ungdommer gav tilbakemelding på at de har fått noe å tenke på etter å ha hatt en travel og innholdsrik dag på de ulike messestandene. Det var surt vær på selve dagen, men dette la ikke en demper på humøret til verken deltakerne fra bedrifter, videregående skoler eller ungdommene. I ettertid ser vi at standene kunne vært mer samlet kanskje ble det for stor avstand mellom deler av messedeltakerne, og køståingen som opplevdes til tider på rådhuset kunne kanskje vært unngått. Dette er utfordringer vi tar med oss når vi planlegger ny yrkesmesse i ULL vil gjerne takke alle som bidro til det flotte arrangementet det ble! Spesielt vil vi takke bedriftene i Lurøy som stilte på stand, uten dere har det ikke vært mulig å vise allsidigheten i Lurøy. Den frivillige innsatsen i Onøy krets var også avgjørende.. Takk også til ULLs sponsorer, Nordland fylkeskommunes støtte gjennom regionale utviklingsmidler og til Prosjekt Småsamfunn har gjort det mulig å arrangere ULL På Lurøy kommunes hjemmeside kan dere se flere bilder fra messa, finne spørsmål og svar på quizen og lese alt om hva ungdommene mente -

8 8 Intranett i Lurøy kommune Ved Rita Jørgensdatter Kommunen har jobbet en tid med felles profil, oppdatering av interne prosedyrer, og tilgjengeliggjøring for alle ledd i kommunen. Ved å legge alle kommunens arbeidsdokument tilgjengelig for alle enhetene i kommunen, oppfyller vi flere ting: - Sikre at alle har tilgang til alt av kommunale dokumenter og skjemaer - Sikre at siste versjon av ulike dokumenter alltid er tilgjengelig. - Sikre en felles plattform for hele kommunen. - Effektivisering og sparing i f.h.t. bl.a. kopiering og portoutgifter. Intranettet er internt i motsetning til Internett, og det kreves pålogging med bruker og passord. Ernst Tønder arbeider med tilgangen på alle enhetene, og alle vil får tilsendt et brev med bruker-id og passord. Det er bare definert et passord til hver enhet som er utenfor rådhuset på Onøy og kommunehuset på Tonnes, og det er opp til leder av enheten hvem andre innenfor den enkelte enhet som skal ha tilgang. Intranettet er enkelt bygd opp, og er tenkt videreutviklet i samarbeid med alle brukerne/enhetene. Vi har forsøkt å ta med alt som vi mener er relevant, men det kan allikevel være ting som mangler, så hvis det er skjemaer eller andre ting som dere savner, bare gi oss beskjed, og vi vil vurdere legge ut. Intranettet er tenkt som er arbeidsflate på maskinen, og derfor vil man også kunne betjene e-postserveren herfra. Hvis dette er ønskelig, må dere snakke med Ernst Tønder. På Intranettet finnes også muligheter for å planlegge kurs, møter, noe som vil bli tatt i bruk etter hvert som ny lokal e-postserver er på plass i kommunen, og dette vil være mulig i slutten av juni. Det er også mulighet for å legge ut beskjeder, og det kan man gjøre enten for hele kommunen, eller for en liten gruppe. Eksempel kan være at man ønsker å nå alle helsetunene i kommunen med en beskjed. Innspill eller spørsmål, kan rettes til Rita Jørgensdatter på tlf eller på e-post: Karin S. Olufsen på tlf eller på e-post: Lykke til med å ta i bruk kommunens Intranett. Pressemelding Lurøy Næringsforum avviklet generalforsamling på Onøy/ lurøy 15. april med et godt frammøte av medlemmer fra næringslivet i Lurøy. Det nye styret i forumet består av: Leder: Arne H. Reiersen (gjenvalgt) Nestleder: Erlend Olsen (gjenvalgt) Styremedlemmer: Anita Huka Johannessen, Aino Olaisen, Janne Karin Henningsen og Oscar Hansen (1. Varamedlem). Det framgår av styrets årsberetning at spørsmål rundt kommunikasjoner har vært av de spørsmål som oftest har vært diskutert og behandlet. Generalforsamlingen vedtok en uttalelse til Nordland Fylkeskommune sin utredning av sjøverts kommunikasjoner på Helgeland. Av denne går det fram at Lurøy Næringsforum ikke på noen måte er fornøyd med utreningens innhold, da den inneholder alt for mange feil og totalt mangler forslag til løsninger. Uttalelsen vedlegges i sin helhet. Spørsmål kan rettes til: Leder Arne H. Reiersen Telefon Kvina

9 Lurøy Ungdomsfotball (LUF) med i Smågutter 96 9 Tekst: C. Rødsand Foto: Tommy Olufsen For første gang er 8-klassinger fra Lurøy med i serien Smågutter 96 (gutter 14 år). I alt 9 lag deltar, og lagene møtes 2 ganger i sesongen, sier Morten Olsen, som er en av trenerne for det nystarta LUF. Fra Lurøy er det med spillere fra Konsvik IL, Solværøyan UIL og IL Bro. Foruten Morten Olsen er også Reid Engseth og Skjalg Nordås med som trenere. Rita Edvardsen, Elin Nystad og Merete S. Olsen tar seg av det praktiske rundt laget; organisering av skyss med bil og båt, mat, drakter og andre ting. Rene hockey-stilen på innmarsjen da de to lagene inntok Lurøy stadion Av et budsjett på nærmere kr , får vi inn om lag halvparten i sponsormidler fra næringslivet i Lurøy. Resten tar vi inn på egenandeler, loddsalg, osv. Det skal noe til for å delta på cuper, reise til bortekamper og oppgjør til dommere. På slutten av sesongen går de 3 beste lagene til sluttspillet, og foreløpig har det gått LUF s vei som skårunge i serien. Her er LUF og Skonseng oppstilt og klare til dyst før den første seriekampen. Guttene på Lurøy Ungdomsfotball er allerede seiersvante i blikket. Så sto det da også 31-2 i målprotokollen i LUF sin favør etter de første kampene.

10 10 TV-aksjonen Flyktningehjelpen Ved innsamlingsleder Cato Rødsand Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober Det er svært gledelig at vi har fått årets TV-aksjon. Den vil gjøre det mulig for oss å gi enda mer og bedre humanitær hjelp til de 42 millioner menneskene på flukt i verden i dag, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen. Raskere nødhjelpsarbeid For 11 år siden samlet TV-aksjonen inn 119 millioner kroner til Flyktninghjelpen. Pengene fra årets TVaksjon skal brukes til nødhjelp til mennesker på flukt i områder hvor det er akutt krise. Med penger fra TV-aksjonen kan vi sette i gang nødhjelpsarbeid raskt hvis det oppstår kriser i nye områder med store humanitære behov, men hvor arbeidet av ulike grunner ikke har kommet i gang, sier Rasmusson. Hun nevner som eksempel på slike situasjoner, den akutte situasjonen som oppsto i forbindelse med krigen mellom Georgia og Russland i august i fjor. Flyktninghjelpen, den gang under navnet Flyktningrådet, hadde i 1974 den aller første TV-aksjonen som ble sendt på NRK. Gratulerer! Marte Gerhardsen, generalsekretær i CARE (som hadde TV-aksjonen 2009) gratulerer Flyktninghjelpen med TV-aksjonen Jeg vil ønske Flyktningehjelpen lykke til. Vi vil også selvsagt gjerne dele våre erfaringer underveis, sier Gerhardsen. Hans-Tore Bjerkaas i NRK synes det er veldig hyggelig at det er Flyktninghjelpen som skal få nyte godt av TV-aksjonen Gratulerer og lykke til, sier kringkastingssjefen, som understreker at det er en stor jobb som venter Flyktninghjelpen. Her i Lurøy skal innsamlingsapparatet mobiliseres til å gjøre minst like god innsats som tidligere, og det betyr at vi skal være blant de 3 beste kommunene i Nordland når innsamlingshelga oppsummeres. Dette er Flyktningehjelpen: - Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig - En uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden - De fleste medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i om lag 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa - Flyktninghjelpen har over 800 kvinner og menn i sine beredskapsstyrker som kan rykke ut på 72 timers varsel over hele verden for å bistå FN og andre internasjonale organisasjoner

11 11 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

12 12 RamZalt mc Helgeland Her står medlemmene klare til utfart fra Stokkvågen. Ved Asgeir Vesterheim Klubben ble startet opp i 2008 og da vi startet opp trodde vi at vi kanskje skulle komme opp i et medlemsantall på 8 12 stk. Det viste seg snart at vi skulle bli flere, og nå er RamZalt mc Helgeland blitt så populært at vi teller omlag 30 medregnet støttemedlemmer. Medlemmene kommer fra Helgelandregionen, men det meste av medlemsmassen er konsentrert i Lurøy. Klubben er på ingen måte en vanlig og tradisjonell mc-klubb. Vi har pr. i dag ingen klubbhus og vi ser ikke for oss å arrangere noe sedvanlig mc-treff. Vi vil satse på å bruke vår hjemmeside som bindeledds- og kommunikasjonsbase. RamZalt mc Helgeland er en romslig, fordomsfri og åpensindig motorsykkelklubb og vi har ingen grenser for verken kjønn, rase eller andre relasjoner. Klubben er en sammenslutning av mennesker som ønsker seg en mer organisert tilnærming til det vesentligste omkring tohjuls trafikkultur. Turkjøring, opplevelser og samhold er stikkord for oss. Logoen til RamZalt mc Helgeland inneholder både båt, natur og sykkel. RamZalt mc Helgeland er demokratisk organisert, med en løselig og tolerant driftsform, og vi kjører ikke fortere enn vi kan tenke. Det sosiale og de store fellesskapsfølelsene er betydningsfulle for oss. Vi holder kontakt året igjennom, arrangerer mc- kaffe hos hverandre, holder årstreff og sist men ikke minst vi møtes på mcturer med felles mål som utgangspunkt. Opplyser om at man kan tegne seg som medlem direkte på vår hjemmeside. RamZalt mc Helgeland har som en målsetting å dra i gang et årlig RamZalt Charity Run. Vi tenker da å invitere og engasjere flest mulig motorsyklister til å kjøre med oss en definert strekning over en weekend (med operasjonsbase på Saltfjellet) hvorpå mesteparten av en forhåndsannonsert startavgift går til et veldedig/ fordragelig formål. Deltakerne får da som en bevitnelse på sin deltakelse et egenartet deltagermerke for gjeldene års deltakelse. Startavgiften på RamZalt Charity Run går altså til et formålstjenlig formål. Først og fremst tenker vi oss da barn på sykehus og eller i en eller annen form av organisert omsorg i institusjon. Vi vil også se på andre gode formål. Du kan finne litt mer stoff om oss på vår hjemmeside, se; (om oss) og (forord)

13 13 Nye muligheter for deg som snart kan ta ut alderspensjon Ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør Fra 2011 får personer som har fylt 62 år mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen kan kombineres med fortsatt arbeid. De som ønsker å få sin første pensjonsutbetaling i januar 2011, må søke før 1. august januar 2011 innføres nye regler for uttak av alderspensjon fra folketrygden. Den viktigste forskjellen fra dagens ordning er at du kan benytte oppsparte pensjonsrettigheter i folketrygden fra fylte 62 år. Endringene innebærer større fleksibilitet og nye muligheter i forbindelse med uttak av alderspensjon. Med fleksibel alderspensjon gis det mulighet til å: ta ut alderspensjon fra 62 år ta ut deler av alderspensjonen (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent) kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert Kan alle ta ut alderspensjon fra 62 år? Du må ha en viss størrelse på pensjonsopptjeningen din for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Pensjonsopptjeningen din bestemmes av hvor mange år du har vært i arbeid og hvor høy lønn du har hatt. Fra 67 år har alle rett til uttak av alderspensjon fra folketrygden. Du kan selv undersøke om du kan ta ut alderspensjon før du fyller 67 år ved å benytte pensjonskalkulatoren i nettjenesten Din pensjon på Du kan også ringe NAV på telefonnr Hva får du utbetalt? Hvis du tar ut pensjon før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene dine lavere enn hvis du venter. Dette er fordi den pensjonen du har tjent opp blir fordelt på flere år. Det betyr at jo lenger du venter med å ta ut alderspensjon, desto mer får du utbetalt per år. Ved hjelp av pensjonskalkulatoren i nettjenesten Din pensjon på kan du beregne hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden. Du kan også ringe og be om en beregning av pensjonen din. Hvordan søker du om alderspensjon? Du kan søke elektronisk i nettjenesten Din pensjon på no eller ringe og få tilsendt søknadsskjema. Det vil være mulig å søke elektronisk fra 3. mai Søknadsskjema på papir blir tilgjengelig samme dato. Når må du søke? Vanlig saksbehandlingstid for søknad om alderspensjon er tre måneder. I forbindelse med innføring av nye regler for uttak av alderspensjon regner NAV med ekstra stor pågang. Ønsker du å få utbetalt alderspensjon i januar 2011, må du derfor søke før 1. august Hva med deg som har rett til AFP (avtalefestet pensjon) og/eller tjenestepensjon? Det er forskjeller på hvordan AFP i privat og offentlig sektor blir tilpasset de nye reglene for alderspensjon fra folketrygden. AFP-ordninger i privat sektor blir endret fra Fra da av gis AFP somet livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke omalderspensjon. Du kan arbeide så mye du vil uten at pensjonen blir redusert. I kommunal og statlig sektor blir dagens AFP-ordning videreført med nødvendige tilpasninger til alderspensjon fra folketrygden. Det betyr at du ikke kan ta ut AFP og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Hvis du tar ut AFP i offentlig sektor, vil det være begrensninger i hvor mye du kan tjene uten at pensjonen blir redusert. De aller fleste arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Endringer i regelverket for uttak av privat tjenestepensjon er foreløpig ikke avklart. Arbeidsgiveren din, fellesordningen for AFP og din leverandør av tjenestepensjon gir informasjon om pensjonsordningen du tilhører. Hvor får du mer informasjon? Vedlagte brosjyre gir deg nyttig informasjon om alderspensjon fra folketrygden. Du finner også informasjon på Her kan du logge deg inn på nettjenesten Din pensjon hvor du kan: beregne hvor mye du får i alderspensjon sammenligne konsekvensene av ulike valg av pensjonsgrad og tidspunkt for uttak søke om pensjon elektronisk eller skrive ut delvis utfylte søk nadsskjemaer få oversikt over andre pensjoner du har ut over alderspensjon fra folketrygden NAV har opprettet et eget telefonnummer for å håndtere henvendelser om nye regler for alderspensjon. Ring hvis du har spørsmål eller behov for personlig veiledning.

14 14 Aktiviteter på Lovund Mellomtrinnet på Lovund skolen hadde en flott dag i nydelig vær og med perfekt skiføre på Rauvatnet. Det var i alt ca. 400 elever med på aktivitetsdagen. Vi takker Aldersund skole for en hyggelig busstur. Hilsen mellomtrinnet ved Lovund skole Barnetrim på Lovund For alle unger fra 3 år til de begynner på skolen. Vi takker Mathias, Amalie, Anne- Karen og Daniel for hjelpen, og foreldre og unger for et fint år på barnetrimmen! Vi sees igjen til høsten. Hilsen Linda og Julie-Anne Lovund UIL En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

15 15 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

16 Fulldistribusjon 16 Idémyldring Engasjerte ungdommer samlet til idemyldring på Lovund. (foto: Aino Olaisen) Kystinkubatoren inviterte elevene i ungdomsskolen på Lovund på lunsj med påfølgende idémyldring den 18. mars I forbindelse med utarbeidelse av søknad til Bolyst, ønsket Kystinkubatoren innspill fra ungdommen på øya om hva de ønsket for å oppleve økt bolyst på Lovund. Samtidig er det innenfor Kystinkubatorens virkeområde å være oppatt av idétilfang og utvikling av gode forretningsidéer, og en ønsket også å utfordre ungdommen på dette. Det er tretten elever ved ungdomsskolen og samtlige møtte opp. Etter en flott lunsj på Lovund Rorbuhotell, startet arbeidet. I gruppene ble det først diskutert positive og negative aspekter ved å bo på Lovund. Et utdrag av positive ting: Mye fritidsaktiviteter Mange jobbmuligheter Nærhet til havet Mange hyggelige folk, alle kjenner alle Gode muligheter for eldre Et utdrag av negative ting: Lite fritidsaktiviteter utenom sport Må reise langt for å handle Liten gymsal Dårlig internett-forbindelse Skolen er dårlig - Utstyrsmessig/materiell - Data - Dårlige/gamle bøker Det ble diskutert ivrig i gruppene, og ungdommene flommet over av idéer. Et utvalg av idéene: Male/tegneklubb Språkkurs(spansk, fransk, tysk, japansk, russisk) Kurs: dans, tegning, håndarbeid, teater Fellesturer/arrangement-reise bort sammen/treffe ungdom fra andre kretser i kommunen Utstyr for band/rockeklubb/ ungdomsklubb Flere konserter Ungdomshus med data, instrumenter, karaoke, fotballspill, biljard Oppussing av skolen Leirdueskyting Diskotek for ungdommen Etter dette gikk vi gjennom idéene de hadde kommet fram til i gruppene. De fleste idéene gikk på fritidsaktiviteter. Hver idé ble gjennomgått og en diskuterte hvordan noe slikt kunne la seg gjennomføre. Ungdommen var svært positive til å bruke fritiden sin på kurs, og til å bidra med dugnadsarbeid. Mange av idéene til ungdommen er ting som lett kan la seg gjennomføre. Med beskjedne beløp og noe innsats fra foreldre/skole/organisasjoner vil mye av dette la seg gjennomføre. Ungdommene ble oppfordret til å ta aktiv del i eks Lovund Ungdoms og idrettslag og påvirke aktivitetstilbudet der. Videre var ungdommene veldig opptatt av flerbrukshall og alt den kunne benyttes til! Ungdommen hadde mange innspill, og var samtidig konstruktive i forhold til å bidra i å få ting til. De var opptatt av alternativ energi, og opptatt av gode rammer rundt seg. Det var en god dag, og vi opplevde engasjerte ungdommer som tydelig satte pris på å bli tatt med og tatt på alvor. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer