Fylkesrådet Protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Protokoll"

Transkript

1 Protokoll Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Kommunikasjonsrådgiver Gaute Moen Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 38/17 17/1184 Årsbudsjett 2017 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/16 39/17 17/312 Søknad om støtte til Tour of Norway /17 17/917 Tilskudd - driftsstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark /17 17/1381 Fordeling av tilskudd til arrangementutvikling /17 17/1383 Tilskudd til utvikling av arrangement - NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene - Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag 43/17 17/888 RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen 44/17 17/1195 RF støtteordning Hedmark fylkeskommune - Interreg Sverige-Norge - søknadsnr The Bioeconomy region

3 45/17 17/1426 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, /17 17/1359 Fordeling av fylkeskommunale midler til kulturverntiltak /17 17/692 Høringsuttalelse til planstrategi for Eidskog kommune /17 16/12960 Ny nasjonal høydemodell 49/17 17/1440 Forslag til ett styremedlem og ett varamedlem fra Hedmark fylkeskommune til styret i Vegfinans AS

4 Referatsaker - møte i den 13. mars / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i den Referatsaken tatt til etterretning.

5 SAK 38/17 Årsbudsjett 2017 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/16 s innstilling til vedtak: 1. vedtar en økning av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2017 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts-/inntektsnivå for virksomhetene. Endringene foreslås innenfor netto rammer pr. hovedtjeneste og er i hovedsak knyttet til korrigert utgifts- og inntektsbudsjettering. 2. vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2017 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av saksfremlegget. s innstilling enstemmig vedtatt. 1. vedtar en økning av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2017 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts-/inntektsnivå for virksomhetene. Endringene foreslås innenfor netto rammer pr. hovedtjeneste og er i hovedsak knyttet til korrigert utgifts- og inntektsbudsjettering. 2. vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2017 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av saksfremlegget.

6 SAK 39/17 Søknad om støtte til Tour of Norway 2017 innstilling til vedtak: finner at søknaden om støtte til prosjektet «Tour of Norway 2017» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark» og målsettingene i regional planstrategi om «Levende byer og bygdesentre». bevilger «Tour of Norway 2017» ved Interspons AS et tilskudd inntil kr fra fylkeskommunale midler, budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark, bl.a. gjennom kjøp av en sponsorplakat for TV-sendingene og arenaprofilering. Nærmere avtale om hvordan profileringa gjøres inngås mellom Hedmark fylkeskommune og tilskuddsmottaker. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. s innstilling enstemmig vedtatt. finner at søknaden om støtte til prosjektet «Tour of Norway 2017» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark» og målsettingene i regional planstrategi om «Levende byer og bygdesentre». bevilger «Tour of Norway 2017» ved Interspons AS et tilskudd inntil kr fra fylkeskommunale midler, budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark, bl.a. gjennom kjøp av en sponsorplakat for TV-sendingene og arenaprofilering. Nærmere avtale om hvordan profileringa gjøres inngås mellom Hedmark fylkeskommune og tilskuddsmottaker. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden

7 Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg.

8 SAK 40/17 Tilskudd - driftsstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark innstilling til vedtak: 1. gir et tilsagn på kr i drifts- og prosjektstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) for Beløpet belastes Plan for fysisk aktivitet som dermed er redusert til kr s innstilling enstemmig vedtatt. 1. gir et tilsagn på kr i drifts- og prosjektstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) for Beløpet belastes Plan for fysisk aktivitet som dermed er redusert til kr

9 SAK 41/17 Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 innstilling til vedtak: 1. vedtar følgende fordeling av til sammen kr til arrangementsutvikling 2017: Søker Tiltak Region Tilsagn Tolga IL HL 2017 langrenn hopp og kombinert Fjellregionen Ungdomsutvalget, Prosess for planlegging av årlig Hele fylket Hedmark Idrettskrets Idrettskonferanse i Innlandet. Involvering av ungdom i arrangement Hamar IL friidrett NM stafetter 2017 og Hedemarken Norwegian Grand Prix Hedmark krets - NM speiding 2017 Sør-Østerdal speidere NMK Hamar NMK Landsfinale bilcross jr Hedemarken Alvdal IL Solan Gundersen Vinterleker Fjellregionen Lismarken, Åsheim, Ringsakertreffen, trippelstevne Hedemarken Brummunddal skytterlag Rena Alpinklubb Multisport «Rask Bonde» Sør-Østerdal Midlene belastes Arrangementsutvikling. Budsjettposten benyttes i sin helhet. 3. vedtar tildeling av kr til Norges skøyteforbund og Hedmark skøytekrets for arrangement av VM allround skøyter i Vikingskipet Konto Arrangementsutvikling styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto , som dermed er redusert til kr Forutsetninger for støtten vil fremgå av tilsagnsbrevet som fylkeskommunen sender til søkerne. s innstilling enstemmig vedtatt.

10 1. vedtar følgende fordeling av til sammen kr til arrangementsutvikling 2017: Søker Tiltak Region Tilsagn Tolga IL HL 2017 langrenn hopp og kombinert Fjellregionen Ungdomsutvalget, Prosess for planlegging av årlig Hele fylket Hedmark Idrettskrets Idrettskonferanse i Innlandet. Involvering av ungdom i arrangement Hamar IL friidrett NM stafetter 2017 og Hedemarken Norwegian Grand Prix Hedmark krets - NM speiding 2017 Sør-Østerdal speidere NMK Hamar NMK Landsfinale bilcross jr Hedemarken Alvdal IL Solan Gundersen Vinterleker Fjellregionen Lismarken, Åsheim, Ringsakertreffen, trippelstevne Hedemarken Brummunddal skytterlag Rena Alpinklubb Multisport «Rask Bonde» Sør-Østerdal Midlene belastes Arrangementsutvikling. Budsjettposten benyttes i sin helhet. 3. vedtar tildeling av kr til Norges skøyteforbund og Hedmark skøytekrets for arrangement av VM allround skøyter i Vikingskipet Konto Arrangementsutvikling styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto , som dermed er redusert til kr Forutsetninger for støtten vil fremgå av tilsagnsbrevet som fylkeskommunen sender til søkerne.

11 SAK 42/17 Tilskudd til utvikling av arrangement - NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene - Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag innstilling til vedtak: bevilger Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag et tilskudd på kr ,- som bidrag til utvikling av NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene. Beløpet belastes budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste Det gjøres en samlet tildeling for tre søknader som er fremmet til Hedmark fylkeskommune. Tilskuddet omfatter derfor både utvikling av en digital museumsguide, styrking av friluftsrettede folkehelseaktiviteter og orienteringskunnskaper, og det er en arrangementsstøtte for nyskaping og involvering av ungdom. Denne engangsstøtten skal gjøre det mulig å høste erfaringer med nytenking, og dermed bidra til å utvikle attraktive Pinseløp på Hedemarken i årene fremover. s innstilling enstemmig vedtatt. bevilger Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag et tilskudd på kr ,- som bidrag til utvikling av NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene. Beløpet belastes budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste Det gjøres en samlet tildeling for tre søknader som er fremmet til Hedmark fylkeskommune. Tilskuddet omfatter derfor både utvikling av en digital museumsguide, styrking av friluftsrettede folkehelseaktiviteter og orienteringskunnskaper, og det er en arrangementsstøtte for nyskaping og involvering av ungdom. Denne engangsstøtten skal gjøre det mulig å høste erfaringer med nytenking, og dermed bidra til å utvikle attraktive Pinseløp på Hedemarken i årene fremover. SAK 43/17

12 RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen innstilling til vedtak: i Hedmark fylkeskommune godkjenner prosjektet Innovasjon for grønn omstilling i skogen og bevilger Høgskolen Innlandet, 2401 Elverum et tilskudd inntil kr ,- fra Hedmark fylkeskommunes budsjett , til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge programmet, delområde Indre Skandinavia godkjenner prosjekt. s innstilling enstemmig vedtatt. i Hedmark fylkeskommune godkjenner prosjektet Innovasjon for grønn omstilling i skogen og bevilger Høgskolen Innlandet, 2401 Elverum et tilskudd inntil kr ,- fra Hedmark fylkeskommunes budsjett , til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge programmet, delområde Indre Skandinavia godkjenner prosjekt. SAK 44/17

13 RF støtteordning Hedmark fylkeskommune - Interreg Sverige-Norge - søknadsnr The Bioeconomy region innstilling til vedtak: Sverige- Norge programmet og bevilger Akershus fylkeskommune, Oslo en finansiering inntil kr ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søknaden blir godkjent av overvåkningskomiteen for Interreg Sverige- Norge programmet med en bevilgning på kr ,-. Oppføling av tilsagnet skjer gjennom Regionalforvaltning.no og samordnet med vilkår knyttet til tilsagn om statlige interreg-midler. s innstilling enstemmig vedtatt. godkjenner at prosjektet «The Bioeconomy Region» er forenlig med Interreg Sverige- Norge programmet og bevilger Akershus fylkeskommune, Oslo en finansiering inntil kr ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søknaden blir godkjent av overvåkningskomiteen for Interreg Sverige- Norge programmet med en bevilgning på kr ,-. Oppføling av tilsagnet skjer gjennom Regionalforvaltning.no og samordnet med vilkår knyttet til tilsagn om statlige interreg-midler.

14

15 SAK 45/17 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017 innstilling til vedtak: 1. tar prioriteringsbrevet til fylkeskommunene for 2017 til etterretning og legger føringene til grunn for årets prioriteringer. 2. imøteser delegering av flere oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene, og ser behovet for økt kompetanse og stillinger for å ivareta oppgavene med forvaltning av spesielt nyere tids kulturminner. 3. forutsetter at fylkeskommunene tilføres tilstrekkelige ressurser til å løse de nye oppgavene på en tilfredsstillende måte 4. slutter seg til 2020-målene, men vil også her understreke det manglende samsvaret mellom målene og de ressursene som stilles til rådighet s innstilling enstemmig vedtatt. 1. tar prioriteringsbrevet til fylkeskommunene for 2017 til etterretning og legger føringene til grunn for årets prioriteringer. 2. imøteser delegering av flere oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene, og ser behovet for økt kompetanse og stillinger for å ivareta oppgavene med forvaltning av spesielt nyere tids kulturminner. 3. forutsetter at fylkeskommunene tilføres tilstrekkelige ressurser til å løse de nye oppgavene på en tilfredsstillende måte 4. slutter seg til 2020-målene, men vil også her understreke det manglende samsvaret mellom målene og de ressursene som stilles til rådighet

16 SAK 46/17 Fordeling av fylkeskommunale midler til kulturverntiltak 2017 innstilling til vedtak: 1. prioriterer tilskuddsmidler til kulturminnevern/bygningsarv for 2017, ut fra følgende kriterier: objektets verneverdi, tiltakets viktighet, effekt i form av økt kunnskap, kompetanse og verdiskaping. I tillegg vektlegges regionale hensyn. 2. gir tilsagn om støtte til følgende tiltak: KOMMUNE STEDSNAVN TILTAK TILSKUDD Folldal Ryen Øvre Istandsette tak på stabbur Hamar St. Olavsgate 5 Utvendig panel, dører og vinduer Løten Ommang Søndre Istandsette vinduer på våningshus Løten Ånestad Istandsetting av baksthus Nord-Odal Fjeld Nordre Tak på drengestue Rendalen Fiskvikrokkdammen Sidearmer, damgulv og fundament på damanlegg Rendalen Sveen-Berge Istandsetting av tak Ringsaker Blak-Holo Fundament og låvebru på enhetslåve Ringsaker Bårdseth Lille Istandsetting av pipe på våningshus Stor-Elvdal Brenna Tak og laftestokker på fløterkoie Sør-Odal Melstrøm Mjølbu Trysil Styggbekken Istandsetting av bekkekvern med kvennkall Trysil Sponberg Ferdigstillelse gamlestua Åsnes Rønnesetra Istandsetting av tømmerstall Eidskog Dalskogen Fjerne sekundær mur, jekke, innvendige gulv Kongsvinger Engebretsengården Istandsettin9 veranda Stange Opsal Utbedring av råteskade våningshus Stange Lillehov/Hjørnet Istandsetting husmannsstue Stange Ottestad Vestre Kalking av fjøs mm Stange Hengerud Istandsetting stabbur Stange Bjørnstad Lille Istandsetting tømmer i gamlestua Stange Fredheim Tilbakeføring våningshus Våler Øverby Gamlestua Våler Gunnarsrud Vindusrestaurering våningshus Kongsvinger Onsrud Drengestue Kongsvinger Kolbjørnsrud Stabbur Kjøp av tjenester TOTAL Tilsagnene gjelder for 2017 og 2018 og kan søkes forlenget ytterligere ved særlig behov. Samlet tilsagnsbeløp på kr belastes post i budsjettet for Posten er dermed er disponert i sin helhet.

17 3. Resterende søknader i følge vedlagte liste prioriteres ikke for tildeling av midler i gir Fylkesdirektøren fullmakt til å omdisponere eventuelle ubenyttede tilsagnsmidler. s innstilling enstemmig vedtatt. 1. prioriterer tilskuddsmidler til kulturminnevern/bygningsarv for 2017, ut fra følgende kriterier: objektets verneverdi, tiltakets viktighet, effekt i form av økt kunnskap, kompetanse og verdiskaping. I tillegg vektlegges regionale hensyn. 2. gir tilsagn om støtte til følgende tiltak: KOMMUNE STEDSNAVN TILTAK TILSKUDD Folldal Ryen Øvre Istandsette tak på stabbur Hamar St. Olavsgate 5 Utvendig panel, dører og vinduer Løten Ommang Søndre Istandsette vinduer på våningshus Løten Ånestad Istandsetting av baksthus Nord-Odal Fjeld Nordre Tak på drengestue Rendalen Fiskvikrokkdammen Sidearmer, damgulv og fundament på damanlegg Rendalen Sveen-Berge Istandsetting av tak Ringsaker Blak-Holo Fundament og låvebru på enhetslåve Ringsaker Bårdseth Lille Istandsetting av pipe på våningshus Stor-Elvdal Brenna Tak og laftestokker på fløterkoie Sør-Odal Melstrøm Mjølbu Trysil Styggbekken Istandsetting av bekkekvern med kvennkall Trysil Sponberg Ferdigstillelse gamlestua Åsnes Rønnesetra Istandsetting av tømmerstall Eidskog Dalskogen Fjerne sekundær mur, jekke, innvendige gulv Kongsvinger Engebretsengården Istandsettin9 veranda Stange Opsal Utbedring av råteskade våningshus Stange Lillehov/Hjørnet Istandsetting husmannsstue Stange Ottestad Vestre Kalking av fjøs mm Stange Hengerud Istandsetting stabbur Stange Bjørnstad Lille Istandsetting tømmer i gamlestua Stange Fredheim Tilbakeføring våningshus Våler Øverby Gamlestua Våler Gunnarsrud Vindusrestaurering våningshus Kongsvinger Onsrud Drengestue Kongsvinger Kolbjørnsrud Stabbur Kjøp av tjenester

18 TOTAL Tilsagnene gjelder for 2017 og 2018 og kan søkes forlenget ytterligere ved særlig behov. Samlet tilsagnsbeløp på kr belastes post i budsjettet for Posten er dermed er disponert i sin helhet. 3. Resterende søknader i følge vedlagte liste prioriteres ikke for tildeling av midler i gir Fylkesdirektøren fullmakt til å omdisponere eventuelle ubenyttede tilsagnsmidler.

19 SAK 47/17 Høringsuttalelse til planstrategi for Eidskog kommune innstilling til vedtak: Kommunal planstrategi for Eidskog har en god struktur, er gjennomarbeidet og inneholder en god og lettlest beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer. Kommunen redegjør i planstrategien for utfordringer, men i mindre grad hvilke ressurser og muligheter kommunen har. Det er viktig for kommunen å bygge videre på alt det positive som skjer både gjennom felles utviklingsarbeid i regionen, og det kommunen selv gjør. I den endelige versjonen av planstrategien bør det komme tydeligere fram hvordan kommunen vil prioritere eget planarbeid og implementering av felles plan- og utviklingsarbeid i Kongsvingerregionen. s innstilling enstemmig vedtatt. Kommunal planstrategi for Eidskog har en god struktur, er gjennomarbeidet og inneholder en god og lettlest beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer. Kommunen redegjør i planstrategien for utfordringer, men i mindre grad hvilke ressurser og muligheter kommunen har. Det er viktig for kommunen å bygge videre på alt det positive som skjer både gjennom felles utviklingsarbeid i regionen, og det kommunen selv gjør. I den endelige versjonen av planstrategien bør det komme tydeligere fram hvordan kommunen vil prioritere eget planarbeid og implementering av felles plan- og utviklingsarbeid i Kongsvingerregionen.

20 SAK 48/17 Ny nasjonal høydemodell innstilling til vedtak: 1. støtter arbeidet med ny nasjonal høydemodell for å høyne datakvaliteten i kartdata, og gjennom dette få bedre grunnlag for planlegging, registrering av kulturminner, utvikling og sikring av arealer for bosetning, hytteutbygging, infrastruktur mm. 2. I tråd med økonomiplan og årsbudsjett 2017 gir Fylkesdirektøren fullmakt til å inngå avtaler med Statens Kartverk og andre aktører innenfor en kostnadsramme på totalt 1,5 mill. kr. for å sikre gjennomføringen av arbeidet med ny nasjonal høydemodell. s innstilling enstemmig vedtatt. 1. støtter arbeidet med ny nasjonal høydemodell for å høyne datakvaliteten i kartdata, og gjennom dette få bedre grunnlag for planlegging, registrering av kulturminner, utvikling og sikring av arealer for bosetning, hytteutbygging, infrastruktur mm. 2. I tråd med økonomiplan og årsbudsjett 2017 gir Fylkesdirektøren fullmakt til å inngå avtaler med Statens Kartverk og andre aktører innenfor en kostnadsramme på totalt 1,5 mill. kr. for å sikre gjennomføringen av arbeidet med ny nasjonal høydemodell. SAK 49/17

21 Forslag til ett styremedlem og ett varamedlem fra Hedmark fylkeskommune til styret i Vegfinans AS innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forslag på styremedlem og varamedlem til styret i Vegfinans AS: Rolle Navn E-postadr. Medlem Varamedl 2. Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til at valgkomitéen gis myndighet til å vurdere hvilke styremedlemmer som velges for ett år, og hvem som velges for to år. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen fremmet slikt forslag: Medlem: Gro H. Reinsborg Varamedlem: Sigurd Skage Votering: s innstilling med forslag enstemmig vedtatt. 1. Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forslag på styremedlem og varamedlem til styret i Vegfinans AS: Rolle Navn E-postadr. Medlem Gro H. Reinsborg Varamedl Sigurd Skage 2. Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til at valgkomitéen gis myndighet til å vurdere hvilke styremedlemmer som velges for ett år, og hvem som velges for to år. Aasa Gjestvang fylkesrådets nestleder

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.01.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fordeling av fylkeskommunale midler til Kulturminnevern/bygningsarv 2016

Fordeling av fylkeskommunale midler til Kulturminnevern/bygningsarv 2016 Saknr. 16/799-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Fordeling av fylkeskommunale midler til Kulturminnevern/bygningsarv 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet fordeler tilskuddsmidler til kulturminnevern/bygningsarv

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 13.03.2017 Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 38/17 17/1184

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Thomas Breen Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.01.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Fungerende fylkesrådsleder Forfall: Svein Borkhus Dessuten møtte: Ass. fylkedirektør Sigurd

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll - Telefonmøte Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 23.01.2012 Kl 11.00 Til stede på telefon: Njål S.Føsker Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte:

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 06.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S.Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

KONDIS-OVERSIKT FOR HEDMARK SOMMEREN 2015 Dato Kommune Arrangement Distanse (km) Type 08.04.2015 Hamar Gå-Joggen 1.løp 2,0-4,0 Løp 08.04.

KONDIS-OVERSIKT FOR HEDMARK SOMMEREN 2015 Dato Kommune Arrangement Distanse (km) Type 08.04.2015 Hamar Gå-Joggen 1.løp 2,0-4,0 Løp 08.04. KONDIS-OVERSIKT FOR HEDMARK SOMMEREN 2015 Dato Kommune Arrangement Distanse (km) Type 08.04.2015 Hamar Gå-Joggen 1.løp 2,0-4,0 Løp 08.04.2015 Ringsaker Hedmarken Natt Køpp løp 1 Mellom O-løp 11.04.2015

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Thomas Breen Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon Forfall: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset Dato: 16.03.2017 kl. 10:00-15:30 Forfall meldes snarest til Camilla Øien Østmo på tlf. 906 50 741 eller camilla.ostmo@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.04.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Sekretær

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.06.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 29.03.2016 Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Møteinnkalling Dato: 04.01.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/16 15/10203 Innspill til kandidater

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Ny nasjonal høydemodell

Ny nasjonal høydemodell Saknr. 16/12960-2 Saksbehandler: Kjetil Skare Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter arbeidet med ny nasjonal høydemodell for å høyne datakvaliteten i kartdata, og gjennom dette få bedre grunnlag

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-038 21.11.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Königs Winger, Kongsvinger Festning Dato: 21.11.2013 Kl: 09.00-12.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Per Gunnar Sveen, Anne Karin Torp Adolfsen Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Saknr. 14/411-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Elisabeth Seip Styrket kommunal kulturminnekompetanse tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt RDI2CluB

Detaljer