kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble offisielt åpnet onsdag 30. mai. Direktør Stein Kinserdal sto for åpningen, og de mange barna og foreldrene som var tilstede kunne glede seg over sang- og musikkinnslag, bamsesykehus, utforske en ambulanse og spise pølser og is. Hagen er en flott tilrettelagt uteplass rett utenfor avdelingen med lekeutstyr, karusell, huske, utestue og sittebenker i fine omgivelser med plen og beplantning. Uteplassen har vært et savn for barn og foreldre. Nå er forholdende lagt til rette for aktivitet og avveksling for barn og pårørende. Under åpningen var det musikkinnslag ved Nøtterøy musikkorps, og den offisielle snorklippingen ble foretatt av Adrian Grønvold Rafteseth. Les mer på side 15. Rekordhøy forskningsaktivitet Nye tall fra nasjonalt system for måling av forskningsproduksjon for 2011, viser at publiseringsaktiviteten ved Sykehuset i Vestfold er høyere enn noen gang. Les mer på side 4. Sikrer status som kvinneklinikk Opprettelsen av tre nye overlegestillinger vil gjøre at SiV tilfredsstille nye kvalitetskrav til fødetilbudet og opprettholder status som kvinneklinikk. Les mer på side 8. Kurs for pasienter og pårørende Til sammen 568 pasienter og 240 pårørende deltok sammen med 208 fagpersoner på diagnoserettede mestringskurs ved lærings- og mestringssenteret ved SiV i Les mer side 7.

2 Engasjement og vilje til forbedring Merete Bugsett Lindahl Engasjement og vilje til forbedring En av de veldig hyggelige sidene ved å jobbe i kommunikasjonsenheten, er at man møter mange av menneskene som jobber i denne store organisasjonen. Og vi er så heldig at våre arbeidsoppgaver bringer oss inn i samarbeid med SiV-ansatte som ofte har et stort engasjement for det de driver med. Enten de tipser om saker til KurSiV, ønsker å ha informasjon ut på intranett, internett eller i pressen, skal ha laget en poster, brosjyre eller vil ha råd om hvordan de skal informere i en sak. Felles for dem er engasjementet, stoltheten over faget og ønske om å få til utvikling og endring som blir til bedre for pasienten. Disse engasjerte medarbeiderne møter vi i alle klinikker. Og selv om viljene noen ganger kolliderer, initiativene drar ulik retning, kreativitet møter realitet og frustrasjonen oppstår når system og retningslinjer må følges, er det likevel ingen tvil: Det er inspirerende å jobbe med mennesker som er engasjement, stolthet og vilje til forbedringer. Mange av sakene i denne utgaven er eksempler på forbedring som det ligger et slikt engasjement bak. Enten det dreier seg om Barnas hage i barneavdelingen, økt forskningsproduksjon, fjerning av palmeolje fra SiV-maten eller utvikling av ny HR-strategi. Kanskje blir du også inspirert av å lese om dem? Vi tar gjerne i mot tips til neste nummer av KurSiV. Send e-post til HR-prosjektet: Gravid og trygg på jobb Siden 1. januar 2011 har prosjektet gravid og trygg på jobb pågått ved SiV. Målet er økt kunnskap om hvordan tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Jordmor Stine Øverland har en 40 prosent stilling lønnet av NAV. Fram til juni 2012 har hun gitt faglig råd til 140 gravide kvinner i sykehuset. Øverland forteller at det skal gjennomføres tre samtaler med den gravide i løpet av svangerskapet. Den første samtalen skal skje så tidlig som mulig etter at den gravide har gitt beskjed til sin leder. Den andre samtalen ved ca. 20 ukers svangerskap, og den tredje rundt 30 uker. De tre samtalene foregår med den gravide, enhetslederen og prosjektleder Stine Øverland. I 2011 ble det gjennomført 76 samtaler med gravide. Innholdet i samtalene kan omhandle en funksjonsvurdering av den gravides tilstand, konkrete forslag om tilrettelegging, motivasjon for å fortsette arbeidet og en generell informasjon om det å være gravid og i arbeid. Prosjektet ble først vedtatt av hovedarbeidsmiljøutvalget til å vare ut 2011, men ble forlenget til å vare ut 30. juni i år. En endelig avgjørelse om prosjektets framtid vil bli behandlet i juni. Fra venstre assisterende seksjonsleder Marit Bjelland, Margrethe Arnevik Kjøndal som er gravid, og prosjektjordmor Stine Øverland. - Som IA-bedrift er målet å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, avslutter Stine Øverland. Side 2

3 kursiv nummer 3 - juni 2012 Radiologisk med søkelys på barnemishandling Radiologisk avdeling har denne våren satt søkelyset på hvordan avdekke barnemishandling. Hver onsdag morgen har radiologer, radiografer, hjelpepleiere og merkantilt personale fått anledning til å høre på jurist, sosionom, representanter for barnevernet og ulike fagfolk. Ved radiologisk avdeling er man opptatt av kompetanse- og kvalitetsutvikling, og hvert halvår har sitt eget tema, sier FoU-koordinator Carina Skantz til KurSiV. I april, mai og juni har søkelyset vært satt på barnemishandling. arbeidet man daglig står i. Målet er å øke kunnskap og ferdigheter i møte med pasienter og pårørende, utarbeide gode rutiner og lære seg å se ulike signaler. Varseltegn Noen av varselstegnene på barnemishandling man bør være oppmerksom på, er om skaden er forenlig med foresattes opplysninger, om de har søkt hjelp seint eller skylder på andre. Likeledes om det er gjentatte skader eller kontakt med helsevesenet. Skantz sier videre at ansatte har et selvstendig og personlig ansvar for å melde frå om sin bekymring, hun presiserer derimot at det å oppdage barnemishandling ikke er enkelt og det er nødvendig å samarbeide tverrfaglig. E-læring Skantz forteller at dette kommer til å bli fulgt opp utover høsten, blant annet gjennom et e- læringsprogram som personalet skal gjennomgå, men som også kan brukes i andre avdelinger. Det er rettet mot leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er ansatte ved avdelingen som selv har kommet med forslag om å sette søkelyset på enkelte områder i Ansvarlig barneradiograf Helene O. Karlsen i samtale med mor Cecilie og Max Balder på seks måneder ved en helt vanlig undersøkelse på radiologisk avdeling. Mikrobiologisk feiret 40 år Det var stor oppslutning da mikrobiologisk avdeling i april feiret 40 års jubileum i lokalene til Tollboden Spiseri i Tønsberg. I alt deltok 55 personer, noe som tilsvarer nesten 100 prosent deltakelse, forteller avdelingssjef Bodil Ruud. I sin hilsningstale la hun vekt på at 40 år er ingen alder og at avdelingen er i sin beste form. Hun sa videre at avdelingen de siste årene har gjennomgått store forandringer med blant annet omorganisering og ressursutvidelser i form av flere ansatte på grunn av økningen i antall analyser. Hun la vekt på at avdelingen holder høyt faglig nivå, er i kontinuerlig utvikling og faglig på høyde med de beste mikrobiologiske avdelinger i landet. Laboratoriet ble etablert i 1972 og holdt til i det gamle 1879 bygget og flyttet inn i de nåværende lokalene i Bak fra venstre står Kirsten Hoseth, Kari Enge, Ayelign Derebe, Gunn Tove Holgersen, Dagfinn Skåre, Anita Aunan, Wenche N. Thorsdatter, Anne Birthe Jørgensen og Ann Kristin Berg. Foran fra venstre ser vi Reidun Bergan Hereid, Kristin Jørgensen og Cathrine Mørch. Side 3

4 Rekordhøy forskningsaktivitet ved SiV De siste årene har det vært en økende forskningsaktivitet ved Sykehuset i Vestfold. Nye tall fra nasjonalt system for måling av forskningsproduksjon for 2011, viser at publiseringsaktiviteten er høyere enn noen gang opplyser Rikke Aune Asbjørnsen, som er rådgiver i fagavdelingen og jobber med forskning og utvikling. - Forskning er en viktig del av virksomheten til sykehuset, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen, fag- og kompetanseutvikling og ikke minst for å bringe fram ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandlingen og helsetjenesten, sier Aune Asbjørnsen. Hun legger til at det har vært en positiv utvikling de siste årene, også fra 2010 til Stadig flere forskere ved sykehuset publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Sykehuset er med en slik vitenskapelig aktivitet på niende plass i Norge dersom vi sammenligner 2011-data for alle norske helseforetak. - Hvis vi inkluderer Psykiatrien i Vestfold sin produksjon for 2011, får sykehuset totalt sett et enda bedre resultat, og vi rykker opp til en åttende plass på landsbasis, forteller Rikke Aune Asbjørnsen. Forskningslunsj Annenhver fredag arrangeres det forskningslunsj for alle som driver med forskning, for de som ønsker å vite mer om forskning eller for de som bare er nysgjerrige på hva som skjer. Tema for forskningslunsjen varierer fra gang til gang. Noen ganger er det erfaringer og resultater fra prosjekter ved sykehuset som blir presentert, mens andre ganger er det for eksempel statistikk og metode som er tema, eller besøk fra eksterne som presenterer relevante forskningsrelaterte tema. Fra en av forskningslunsjene i mai ser vi fra venstre Bente Konst, Stine Dahl, Idravka Golub, Nimal D. Perera, Kjersti Rabanal, Karin Skogstad Sebakk, Inger Marie Andersen, Mari Vårdal, Morten Lindberg og Birgitte Seip. Onsdagskjappen for turgåere Et av tilbudene fra bedriftsidrettslaget (BIL) ved SiV er Onsdagskjappen. BIL inviterer ansatte til en ettermiddagsvandring på to til tre timer et eller annet sted i fylket. Bildet er hentet fra en av vandringene i mai, denne gang Grevestien i Tønsberg, Nordbyen og Ilene fuglereservat. Det var hentet inn lokalkjennskap fra Tønsbergguidene og Lene Alfheim gjorde sitt til at vandringen ble svært så interessant. Av andre turer denne våren kan nevnes blåveistur i Esso skogen, Kyststien i Sandefjord, Sandebukta og Svelvik og kyststien fra Bjerkøya. Siste Onsdagskjappen før sommerferien gikk til Mølen mellom Nevlunghavn og Helgeroa. Fra turen i Tønsberg- området i mai ser vi fra venstre Ellinor Eidshaug, Nordre Vestfold DPS, Bjørg Aaring, Mari Dahle Lysø og Torhild Holthe, alle Kompetansesenteret aldring og helse, Lene Alfheim fra Tønsberg-guidene, Lise Strandmoe, BUPA, Vigdis Knutsen, Kompetansesenteret aldring og helse og Main E. Eriksen, SiV regnskap.( Foto: Arnhild Dahle.) Side 4

5 I 2010 fikk anestesiologisk avdeling 4H finansiell støtte av Sykehusets Venner for innkjøp av Cellsaver som brukes til pasienter som blir operert og trenger blodoverføring. - Den gjør at pasienten får sitt eget blod tilbake, såkalt autotransfusjon, i stedet for blod fra blodbanken, sier anestesisykepleier Camilla Bjørlin Norèn. kursiv nummer 3 - juni 2012 Blodoverføring med pasientens eget blod Autotransfusjon kan beskrives som oppsamling, konsentrering/ separasjon, vasking og retransfusjon av pasientens egne røde blodlegemer. - Denne teknologien kvalitetssikrer pasientbehandlingen optimalt og er økonomi- og ressursbesparende. Enkelte operative inngrep hos oss medfører betydelig blodtap, og for å opprettholde oksygentransporten er det ofte nødvendig å bruke blod fra blodbanken. Dette blodet er Anestesi 4H er svært så fornøyd med bruk av Cellsaver 5+ i snart to år. Fra venstre ser vi fagutviklingssykepleier Camilla Bjørlin Norèn, seksjonsoverlege Espen Lindholm og seksjonsleder Siri Dørve på anestesiseksjon 4H. imidlertid d en begrenset ressurs, har ikke samme kvalitet og har en relativ høy kostnad, fortsetter hun. Ved bruk av autotransfusjon reduseres risiko for smitteoverføring og infeksiøse komplikasjoner, og dermed liggetiden ved sykehuset. - Metoden er som oftest også akseptert av Jehovas vitner, sier Camilla Bjørlin Norèn. Maskinen er hittil brukt på store hovedpulsåreoperasjoner i magen. Mellom 40 og 50 pasienter har fått autotransfusjon med Cellsaver ved SIV så langt. Om lag 50 liter blod har blitt gitt tilbake til disse. Bruk av autotransfusjon medfører mindre jobb for blodbanken og kan gi en økonomisk gevinst. Om den totale mengden bankblod som gis til en pasient er to enheter eller mer, vil det bli dyrere med bankblod enn med autotransfusjon. Om lag halvparten av hovedpulsåreoperasjonene krever tilførsel av mer enn én pose blod. Oppfordring fra smittevern Husk håndvask Cellsaver 5+ brukes til enkelte pasienter som blir operert og trenger blodoverføring. Den gjør at pasienten får sitt eget blod tilbake i stedet for blod fra blodbanken. Side 5

6 Psykoselidelser var tema for Psykiatridagene 2012 I over 20 år har psykiatridagene vært arrangert i fylket. Arrangementet går over to dager, først og fremst med deltakelse fra de psykiatriske spesialistinstitusjonene, men også nabofylkene er invitert sammen med kommunene i Vestfold. Årets dager ble arrangert på Rica Park Hotel i Sandefjord, og temaet var psykoselidelser. Ifølge fagsjef ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling (KPR), Arne Repål, er behandling av psykoselidelser et spennende fagfelt som har vært preget av god faglig utvikling i de senere årene. Fagorganisatorisk er feltet i dag kjennetegnet ved økt fleksibilitet i utforming av tjenestetilbudet, med ulike former for ambulerende tjenester. Repål forteller at hovedsatsningen på kompetanseheving høsten 2011 og våren 2012 nettopp har vært behandling av psykoselidelser. Fra Psykiatridagene ved Rica Park Hotel i Sandefjord ser vi fra venstre rådgiver i Rådet for psykisk helse, Olav Nyttingnes, enhetsleder for kurs- og kompetanseenheten KPR, Anca M. Yttri, psykologspesialist i voksenpsykiatri, Else-Marie Løberg og overlege dr. med. og spesialist i psykiatri, Jon Johnsen. Psykiatridagene i Vestfold har som tradisjon for å hente noen av de beste fagfolkene som forelesere innenfor ulike temaer. Nye avløpsrør til 10 millioner i B-blokka Takket være et utmerket samarbeid mellom prosjektledelse, berørte avdelinger og entreprenør gjennomføres siste del av utskiftning av gamle avløpsrør mens avdelingene hele tiden har vært i drift, forteller prosjektansvarlig Thor-Sverre Nilsen. Arbeidet i B-blokka har pågått siden 2010 og avsluttes i september i år. B-blokka er fra 1938 med påbygg i Totale kostnader for prosjektet er på rundt 10 millioner kroner, sier Nilsen videre. I perioden har det blitt gjennomført framdriftsmøter og orienteringsmøter med brukerne. At det har vært mulig å gjennomføre prosjektet mens avdelingene har vært i drift er på grunn av stor velvilje fra personalet i de berørte områdene og smidighet fra entreprenørens side, sier Nilsen. Til venstre sees Paul Skerlovnik og i stigen står rørlegger Lars Pedersen, begge fra Vito Teknisk Entreprenører. Til høyre står fagansvarlig på VVS ved SiV, Per Venås. Årsaken til utskiftningen var at det etter registrering av lekkasjer i 2009 ble utarbeidet en tilstandsanalyse på sanitæranlegget i B-blokka. Konklusjonen den gang var at hele anlegget måtte byttes ut. I september er altså prosjektet gjennomført, avslutter Thor-Sverre Nilsen. Side 6

7 kursiv nummer 3 - juni 2012 Høy aktivitet ved lærings- og mestringssenteret I 2011 ble det avholdt 66 diagnoserettede mestringskurs ved lærings- og mestringssenteret ved SiV. Til sammen 568 pasienter og 240 pårørende var deltakere, i tillegg til 208 fagpersoner. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er lokalisert i habiliteringssenteret på Solvang i Tønsberg. Arbeidet ledes av Marianne Jacobsen sammen med fagkonsulentene Gro Marie Woldseth og Marlin Markholm. til pasienter og pårørende er senterets hovedoppgave. Kursene ledes av fagpersoner ved ulike avdelinger, og er knyttet opp til en ansvarlig lege. Erfarne brukere er også tilknyttet hvert enkelt kurs. LMS koordinerer kursene gjennom samhandlingsmøter med fagpersoner og erfarne brukere, bidrar med mestringsdialog som innlegg i kurset, samt følger opp kursevalueringene i etterkant. LMS har et tett samarbeid med Bettina Dudas, LMS-koordinator i klinikk psykisk helse og rusbehandling, og LMS i Sandefjord kommune. Sammen tilbyr de mestringskurs på tvers av diagnoser, som blant annet kurs i mestring av depresjon, og kurs i mestring av belastning. LMS tilbyr også veiledningssamtaler. Marianne Jacobsen forteller at målet er å gi informasjon, sortere utfordrende tanker, gi rom for å se muligheter og inspirere til endring. Tilbudet er åpent for alle som kontakter senteret. Sentrale personer i seksjonen for læring og mestring er fra venstre fagkonsulent Gro Marie Woldseth, seksjonsleder Marianne Jacobsen og fagkonsulent Marlin Markholm. Tidligere inn i pasientforløpet LMS har et ønske om å komme tidlig inn i pasientforløpene. Det er viktig at fagpersoner som jobber på poliklinikker og sengeposter vet om senterets aktiviteter, slik at de kan gi pasient og pårørende et tilbud som vil gi mulighet for økt kunnskap, informasjon og mestring av sin tilstand. Dette kan igjen skape tryggere rammer for pasienten og deres pårørende, et sted å henvende seg når de skrives ut til hverdagen. Marianne forteller at formålet med et lærings- og mestringssenter er at brukere som har en kronisk tilstand eller funksjonshemming og deres familie og venner, skal tilegne seg kunnskap slik at de lettere kan leve med situasjonen og mestre hverdagen. Læringsog mestringssentrenes ideologi sidestiller brukererfaring og fagkunnskap. - Vi jobber for at brukerne skal være aktivt deltagende både i planlegging, gjennomføring og evaluering i alle opplæringstiltak, forteller hun videre. Kurs og veiledning Diagnoserettede mestringskurs På bildet fra venstre: sykepleier Line Beate Borøy og Anita Sølling og overlege i øre-nese-halsseksjonen Jan Magnus Fredheim, som månedlig tilbyr CPAP-kurs for personer med søvnapne i samarbeid med lærings og mestringssenteret. Les mer på sykehuset-vestfold.no/lms Side 7

8 Satsning for å sikre status som kvinneklinikk Det er bestemt at det stilles sentrale midler på nær fem millioner kroner til tiltak som vil gjøre at kvinnesenteret i kirurgisk klinikk kan opprettholde sin status som kvinneklinikk. Midlene skal hovedsakelig brukes til å opprette tre nye overlegestillinger, sier overlege og medisinsk ansvarlig Siv Svennevik Myhr ved fødeseksjonen. Hun ønsker å ansette de nye overlegene i løpet av året. Satsningen gjør det mulig å ha spesialist i fødselshjelp tilstede på sykehuset gjennom hele døgnet, i tillegg til assistentlege. Med det vil sykehuset tilfredsstille nye kvalitetskrav til fødetilbudet og opprettholde status som kvinneklinikk. Dette er en viktig satsning for fødende i Vestfold, sier Myhr. Seksjonsoverlege ved føde/barsel, Ewa Barbara Margas (t.v.), og overlege/ seksjonsleder ved Kvinneklinikken, Siv Svennevik Myhr, håper at klinikken kan opprettholde sin status. Fakta om kvinneklinikken SiV har i dag 14 legestillinger ved gynekologiseksjonen. Antall fødsler var 2116 i 2011 Gynekologiseksjon hadde 1300 innleggelser og polikliniske konsultasjoner i Helsedirektoratet t t har skjerpet kvalitetskravene til innholdet i fødselsomsorgen. Fødselsomsorgen inndeles i tre nivåer: Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Sykehuset i Vestfold har status som kvinneklinikk som en av totalt ni fødeinstitusjoner i landet. Klinikken tilfredsstiller i dag disse kravene med unntak av kravet om tilstedevakt for både assistentlege og overlege gjennom hele døgnet. - Det er viktig at SiV opprettholder status som kvinneklinikk for å kunne sikre en trygg fødsel for gravide med kompliserte svangerskap. Dette er også nødvendig for at sykehuset kan opprettholde nyfødtintensiven ved barneavdelingen, sier Myhr. Av hensyn til framtidig rekruttering er det også avgjørende at statusen opprettholdes, sier hun avslutningsvis ansatte på brannvernkurs Ansatte ved sykehuset skal gjennom-føre obligatoriske brannvernøvelser i regi av byggog eiendomsavdelingen. Kursene som varer i halvannen time skjer i og ved lokalene til Tyttebærløkka barnehage. Kursprogrammet startet opp høsten 2010, fortsatte gjennom 2011 og inn i Når programmet er gjennomført, vil om lag 3000 ansatte ha deltatt i brannvernøvelsene. Side 8 Fra en av de obligatoriske øvelsene som ansatte skal gjennom ser vi Torunn Longva fra Nordre Vestfold DPS som øver brannslukking mens instruktør Gunnar Gjone følger med.

9 kursiv nummer 3 - juni 2012 Bemanningsenhetens rådgiverstab: Gir råd og veiledning til ledere og ansatte Rådgiverstaben i bemanningsenheten dekker et bredt spekter av oppgaver innen HR, arbeidsplanlegging og ressursstyring. De er blant annet bindeleddet mellom Sykehuspartner og SiV i utviklingen av GAT, ofte kalt lokal forvaltning, og bistår lederne med rådgivning i forhold til arbeidstidsplanlegging og systemstøtte i GAT, forteller Margrethe Koren Møysal. Hun er HR-rådgiver i bemanningsenheten. Kurskalender til GAT er tilgjengelig på intranettet. Rådgiverne har siden september 2011 vært involvert i pilotprosjektet BRASSE ved SiV, som er et nybrottsarbeid i ny tilnærming til ressursstyring, arbeidstidsplanlegging og samhandling, avslutter Koren Møysal. Koren Møysal legger til at det gis support i GAT, både pr telefon og e-post, og bistand i forhold til lønnskjøring på konkrete tidspunkt. Dette tilbudet har etter innføringen av systemet blitt viktig for mange. Kursvirksomhet er også et område som rådgiverne tilbyr, og som etterspørres fra nyansatte, ledere og tillitsvalgte. Rådgiverne Ann-Kristin Vermelid, Gina Glitre Feen, Margrethe Koren Møysal og Magnar Hjelmeland jobber i rådgiverstaben i bemanningsenheten som dekker et bredt spekter av oppgaver innen HR, arbeidsplanlegging og ressursstyring. Alderspsykiatrien fikk publikumspris Marte Meo veiledning i sykehjem Kan Marte Meo videoveiledning øke personalets relasjonskompetanse og pasientenes livskvalitet? Hva Ønske om å undersøke: Kan Marte Meo veiledningsmetode øke personalets generelle kompetanse om demens/alderspsykiatri? Kan Marte Meo veiledningsmetode øke personalets relasjonskompetanse? Gir økt relasjonskompetanse hos personalet, pasientene bedre livskvalitet? Hvem Pasienter og ansatte ved Kamfjordhjemmet bo og behandlingssenter i Sandefjord kommune. Kamfjordhjemmet er et nyåpnet sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med demens APSD og andre alderspsykiatriske tilstander. Prosjektet inkluderer 8 pasienter og deres primærkontakter. Personalgruppen består av sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. Hvorfor Hvordan Metode: Nøkkeltall midtveis i prosjektperioden - Under landskonferansen i alderspsykiatri i april 2012 i Bergen stakk alderspsykiatrien i klinikk for psykisk helse og rusbehandling av med publikumsprisen for beste posterpresentasjon. Posteren omtaler et pågående prosjekt som poliklinikk for alderspsykiatri gjennomfører i samarbeid med Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune. Posteren presenterer Marte Meo veiledning i sykehjem. Fagpersonene bak er psykiatrisk sykepleier Kari Midttun Lie, geriatrisk sykepleier Kari Jacobsen og klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Vibeke Salicath Gordner. Posteren er laget av grafisk designer Anders Tormodsrud i kommunikasjonsenheten. Kriteriene for prisen er todelt faglig innhold og layout. Posterens budskap er klart formulert, med faglig aktualitet og nytteverdi. Layouten er oversiktlig, lesbar, hadde visuell formidlingsevne og originalitet, heter det i begrunnelsen. Webversjon av posteren er tilgjengelig i brosjyrearkivet på SiVnettet. Side 9

10 Erkjentlighetsgave til 40- og 25 års jubilanter For en tid tilbake var det markering av ansatte med tjenestetid på 40 og 25 år i sykehuset, det vil si Vestfold fylkeskommune og Sykehuset i Vestfold. Arrangementet fant sted i sykehusets personalkafe der Rectum Band skapte en god ramme med sine musikkinnslag. Nærmere 50 ansatte fikk overrakt erkjentlighetsgaver av administrerende direktør Stein Kinserdal. HR-direktør Bente Krauss ledet markeringen. Fra venstre sees 40 års jubilantene Hilde Bredal-Kristiansen, medisinsk klinikk, Solveig Ekenes Fredriksen, Inger Fritzon og Anne Marie Robert, alle kirurgisk klinikk, Inger M. Linnestad, klinikk medisinsk diagnostikk og Hilde Hatlo fra administrasjonen. Bak står administrerende direktør Stein Kinserdal som overrakte erkjentlighetsgavene. 25 års jubilantene i Klinikk medisinsk diagnostikk, fra venstre Grete Anita Løkeberg, klinikksjef Berit Grønning, Helene O. Karlsen, Bent Ole Karlsen, adm. dir. Stein Kinserdal, Ellen Horn Andersen og Kirsten Hoseth. Side års jubilantene i Service divisjonen, fra venstre Anne Berit Himberg, Vivi Skoglund, adm. dir. Stein Kinserdal, Sigrun T. Eriksen og Liv Johnsen.

11 kursiv nummer 3 - juni års jubilantene i Medisinsk klinikk, fra venstre Brit Saglie Nilsen, Gro Brathaug Karlsen, Grethe J. Jacobsen, Toril Hallingrød, Anne Katrine Aas, Else Lund Hansen, Anita H. Berg Olsen, Rønnaug Solberg, Mariette van Dijk og adm. dir. Stein Kinserdal. 25 års jubilantene i Prehospital klinikk, fra venstre Jan Astor Bergstrøm,adm.dir. Stein Kinserdal, Wencke Andersen, klinikksjef Jørgen Einerkjær og Knut J. Brynhildsvoll 25 års jubilantene i Kirurgisk klinikk, første rekke fra venstre Sissel B. Brudeseth, Kirsten Ness, Marit Hermansen, Liv Synnøve Myrheim, Kari Ø. Andersskog, Hans Barthold Koch Wintervoll, Merci Anandan og Nora Nelmida. Bak fra venstre står Marit Karlsnes, Edith Andersen, Hege Fosse, Julianne Hegg, Signe Bratteng, Ruth Jerving, Dorte Fagernæs, adm. dir. Stein Kinserdal, Astrid Reppesgård Andreassen, Eldrid Jacobsen og klinikksjef Per Olav Dale. Side 11

12 Kommunikasjonsperm på 15 språk Ansatte ved sykehuset opplever til stadighet språklige utfordringer i møte med pasienter og pårørende. Alle avdelinger har nå mulighet til å laste ned en kommunikasjonsperm med 15 språk fra SiVnettet. Permen er utviklet ved postoperativ avdeling ved Sykehuset i Østfold. Enkle setninger er oversatt for å gjøre det lettere for ansatte og pasienter å forstå hverandre. Kommunikasjonspermen skal ikke brukes som erstatning for tolketjenesten, men være et verktøy i situasjoner hvor det er nødvendig å kommunisere når tolk ikke er tilgjengelig. Blant de 15 språkene som finnes i permen, er arabisk, farsi, polsk, russisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Permen inneholder et utvalg hyppig stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten, som for eksempel hvor har du smerte?, må du på toalettet?, du kan ikke spise i dag, vi har bestilt tolk. I tillegg til norsk og utenlandsk tekst er informasjonen illustrert med enkle symboler. Sykepleier Olav D. Lillefjære og fagutviklingssykepleier Janne Ch. Nordhaug ved akuttseksjonen er fornøyd med hjelpemiddelet de har fått i kommunikasjonspermen. Olav har benyttet permen både på vietnamesisk og arabisk i påvente av tolketjenesten. Erfaringen så langt er positiv, men han ønsker seg flere språk. Her studeres kommunikasjonspermen i Akuttseksjon av sykepleier Olav Dow Lillefjære og vikarierende fagutviklingssykepleier Janne Ch. Nordhaug. Nordhaug er også fornøyd med tilbudet. Hun sier at det i tillegg kunne vært nyttig med en oversikt over ansatte ved SiV som kan være behjelpelige med tolketjenester i akuttsituasjoner. Også andre ansatte i akuttseksjonen har gitt uttrykk for at de er fornøyd med kommunikasjonspermen. Marit Karlsnes fikk NSF-Vestfolds lederpris mai delte Norsk sykepleierforbund ut sin lederpris for I år var det avdelingssjef for kirurgisk sykepleieavdeling ved Sykehuset i Vestfold, Marit Karlsnes som fikk prisen. Det er Marit Karlsnes sine egne seksjonsledere og ansatte i stab som har nominert henne. I begrunnelsen for prisen står det blant annet hun utøver ledelse på alle nivå med samme innsikt og klokskap, intensitet og interesse Side 12 og setter store krav både til seg selv og sine medarbeidere. I møte med andre yrkesgrupper og fagmiljøer viser hun faglig tyngde og autoritet og er tydelig på at sykepleiefaget har en selvstendig og sterk rolle innen pasientbehandlingen. Marit Karlsnes har lagt mye ressurser i utvikling og synliggjøring av sykepleiefaget og har frontet behovet for fagutviklingsarbeidet på seksjonene og har prioritert å systematisere og videreutvikle denne viktige funksjonen, heter det i begrunnelsen.

13 kursiv nummer 3 - juni 2012 Skal fjerne matvarer med palmeolje Etter initiativ fra matforsyningsavdelingen er det besluttet at produkter inneholdende palmeolje ikke skal benyttes ved SiV. Palmeolje er et billig vegetabilsk produkt som næringsmiddelindustrien de siste årene har økt bruken av. Produksjon og bruk av palmeolje er både et miljø- og helseproblem. I land der produksjonen er stor, som Indonesia og Malaysia, har store regnskogsområder blitt hogd ned for å få plass til palmeplantasjer. Palmeoljen inneholder mye mettet fett som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. produktene som inneholder palmeolje. Varegruppene som er aktuelle å skifte ut er melk og fløteerstatninger, margarin, kjeks, sjokolade, smurte lefser og brød. Planen er at produktene vil bli faset ut og erstattet med palmeoljefrie varer. Flere næringsmiddelprodusenter som Tine, Mills og Toro har sagt de vil fjerne palmeolje fra sine produkter. På nettsiden til Grønn hverdag finner du palmeoljeguiden som gir en oversikt over palmeoljeinnholdet i ulike matvarekategorier, og hvilke som er palmeoljefrie. Avdelingssjef Martin Skadsheim har sammen med sine ansatte gått gjennom de matvarene som kjøpes inn og identifisert Avdelingssjef Martin Skadheim i matforsyningen sammen med kostøkonom Laila Røsholt Rød som er kokk i sykehusets produksjonskjøkken og satte søkelyset på bruk av palmeolje. Arbeider med ny HR strategi i SiV Arbeidet med ny HR-strategi for SiV for perioden er i gang. Det er satt ned en arbeidsgruppe som består av klinikksjefer, tillitsvalgte, vernetjeneste og ressurser fra HRavdelingen. I tillegg vil ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten bli involvert i arbeidet. Strategien skal ferdigstilles til høsten og vil bli lagt fram for ledergruppen i september, sier HR-direktør Bente Krauss. I begynnelsen av mai ble det gjennomført en arbeidssamling i Træleborg konferansesenter der hensikten var å sikre innspill fra sentrale ledere og representanter for ansatte for å oppnå forankring for arbeidet med HR strategien. Innledningsvis tok administrerende direktør Stein Kinserdal for seg utfordringsbildet som sykehuset har i et fire til seks års perspektiv. Som en innledning til gruppearbeidet hadde HR direktør Bente Krauss temaet Hva skal HR strategien bidra til? Fra en av arbeidsgruppene under samlingen ser vi fra venstre avdelingssjefene Hilde Haugerud og Ronald Kvamme, videre Ikt-sjef Espen Andersen, hovedtillitsvalgt Torgeir Bøe, avdelingssjef Anita Elmer og klinikksjef Jørgen Einerkjær. Andre arbeidssamling ble avholdt i begynnelsen av juni. Side 13

14 Fredagsmøtene en institusjon i seg selv Hver eneste fredag, bortsett fra i vinterferie, påskeferie og sommerferie, møtes legene i det store auditoriet, der ulike tema står på dagsorden. I første halvår 2012 vil det være i alt 22 fredagsmøter som gjennomføres, sier spesialrådgiver i administrasjonen Torgeir Grøtting. som er kontaktperson for organiseringen av møtene. Han forteller at det er klinikkene selv som er ansvarlige for de ulike fredagsmøtene, og som velger temaer og foredragsholdere. Fredagsmøtene for legene. Det skal være et forum for faglig oppdatering og vedlikehold. De inngår derfor som en del av opplegget rundt sykehusets utdannelsesansvar i forhold til legene, og det er åpent for leger også fra kommunehelsetjenesten. Legeforeningen har tre av møtene i vårhalvåret og to om høsten. Fra et av fredagsmøtene ser vi fra venstre seksjonsleder Siv Svennevik Myhr, professor dr. med. ved Oslo universitetssykehus Tom Tandbo som var dagens foredragsholder og avdelingsingeniør Vidar Sølling. Noen av temaene dette halvåret har vært foredrag av Terje Kleven om Innføring av epikrisemal, Hans Petter Næss tok for seg Kvalitet og pasientsikkerhet hva betyr det for legene, mens Jøran Hjelmesæth hadde som tema Lavkarbo eller fett hva bør helsepersonell vite. Mette Fagernes sitt tema var Gammel vane vond å vende på tide å ta av ringene, mens Erling Saltvedt hadde Et medisinsk tilbakeblikk hvem skulle ellers have gjort det? kursiv ønsker alle våre lesere en god sommer Side 14

15 kursiv nummer 3 - juni 2012 Barnas hage ved SiV fortsettelse fra side 1. Bamsesykehus, pølser og is. I forbindelse med åpningsarrangementet deltok AMK med en ambulanse og barna kunne besøke et eget bamsesykehus. Etter snorklippingen ble det servert pølser og is, dessuten var det sang- og musikkinnslag ved lokale ungdommer. Den offisielle snorklippingen ble foretatt av Adrian Grønvold Rafteseth. Mange bidragsytere Marianne Sommerseth ved barneavdelingen og ansvarlig for arrangementet kan fortelle at det har vært en rekke bidragsytere til Barnas hage. Først og fremst overskudd fra driften i klinikk medisin, men også fra Støtteforeningen for kreftsyke barn, Foreningen for hjertesyke barn og Horten Røde Kors. - I tillegg er det gitt ulike typer bidrag fra flere foreninger og privatpersoner. Bamsedoktorene fra venstre Bjørg Magnussen, Randi Moholt, Hilde Bjønner. Sommerseth legger til at en rekke av personalet ved barneavdelingen deltok på åpningen på egen fritid. Hun forteller også at det har kommet tilbakemeldinger fra andre avdelinger ved sykehuset om at pasienter synes det er koselig å se barna leke i den fine hagen. Full utrykkning og stor aktivitet i lekeambulansen allerede på åpningsdagen. Side 15

16 SiV skal være et smykkefritt sykehus Sykehuset i Vestfold skal være smykkefritt. kursiv nummer 3 - juni Vi har erkjent at sykehuset hittil ikke har lykkes med å bli helt smykkefritt i kontakt med pasienter, derfor settes det fokus på dette i tiden framover, sier kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer. - Vi vet at god håndhygiene er en vesentlig faktor for å redusere sykehusinfeksjoner og god håndhygiene er ikke forenlig med smykkebruk. Vi setter derfor i gang en rekke tiltak framover, med plan om at alle som er i pasientkontakt ikke skal bære smykker. Grønt og hvitt = smykkefritt Sykehuset har tidligere vedtatt intern prosedyre som sier at ansatte som har hvitt eller grønt arbeidsantrekk ikke kan ha på seg smykker eller synlig piercing. Armbåndsur skal tas av ved Liv Kristin Horn(t.v.) forteller at da hun hørte om denne kampanjen lot hun alle typer smykker være hjemme når hun drar på jobb. Ved informasjonsstanden i vrimleområdet i sykehuset ser vi videre hygienesykepleier Jorunn Eid og intensivsykepleier Rita Foss Hargott pleie av pasienter. Neglene skal dessuten være kortklipte og uten farget neglelakk, kuntige negler slkal heller ikke brukes, avslutter Siri Vedeld Hammer. Spilleglede uten ende: Sykehusorkesteret Rectum Band Sykehusorkesteret i Tønsberg ble stiftet i 1991, forteller Geir Haarberg. Musikalsk sett var vi inspirerte av Alexanders Rag Time Band. Veien derfra ble i lystig lag, kort til Alexanders Rectum Band, som raskt ble forkortet til Rectum Band. Han forteller videre at bandet har hatt en rimelig stabil besetning på omkring 12 medlemmer bestående av ansatte ved sykehuset. Uniformene er sydd av sykehusansatte og består i dag av snippkjoler laget av gamle, grønne operasjonslaken. Haarberg sier at de fleste spiller i andre orkestre slik at det øves to timer en gang per måned på kirurgisk morgenmøterom, noe som er til glede og forstyrrelse for kontorpersonalet og vakthavende kirurger. Rectum Band har hatt mange spilleoppdrag både i og utenfor sykehuset med vår- og høstkonserter, jubileer, kongresser, bursdager, bryllup og julebord. Bandet har vært stammen i revyorkesteret til de suksessrike sykehusrevyene. Ti års jubileumsturen gikk til London med blant annet spilling i Covent Garden. 15 års jubileumsturen til Praha med spilling på torget og Karls brua. 20 års jubileumsturen gikk til Krakow. I forbindelse med 20 års jubileet i 2011 ble jubileums CD spilt inn. Haarberg tror at Rectum band er ett av de få, om ikke det eneste, sykehusorkesteret i Norge. Han er overbevist om bandet er en positiv miljøfaktor på sykehuset og sprer glede både til pasienter, pårørende og personale. I første rekke fra venstre sitter Johanna Eva Molin, Kari Lise Nylen, Paul Anders Malme og Marit Lian. Bak fra venstre sees Gløer Gløersen, Geir Haarberg, Jens Marius Næsgaard, Jan Berg-Johansen, Tone Walmestad og Jens Hoel Nilsen. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindal Redaksjon Øistein Bjørvik Anders Tormodsrud Line Jacobsen Grafisk design Anders Tormodsrud Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett For tips, e-post på Trykket opplag 3000 Baksiden

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat, bakgrunn Sykehuset har en uttalt politikk på at en skal

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset

Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Johanna Carolina Unga / Psyk.helse.rus Johanna.Carolina.Unga@finnmarkssykehuset.no 78469554 13.01.2017-31.01.18 DELTA Marit Rakfjord // Finnmarkssykehuset/

Detaljer

Vi skal fremme helse og livskvalitet

Vi skal fremme helse og livskvalitet Vi skal fremme helse og livskvalitet STYRK sept 2014 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF har fire hovedoppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02639-22 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Dok.

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

Hovedprogram 8. mars Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Hovedprogram 8. mars Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst Hovedprogram 8. mars Sted: Blå Grotte 09.00 11.30 Parallellsesjoner se egne program 12.30 12.35 Introduksjon til hovedforelesere og praktisk informasjon 12.35 13.05 «Teknologi og kompetansebehov» 13.05

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober Høstkonferansen 2014 Langesund 14. oktober 09.00 09.30 Åpning v. ass. fylkeslege Jan Arne Hunnestad 09.30 10.00 Sårbare grupper - etikk, verdier, respekt for enkeltmennesket v. sykehusprest Terje Talseth

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Organisering og mandat Delprosjekt 1: Skolefritidsordningen (SFO) ved Gakori, Elvebakken, Bossekop og Komsa skoler og Kaiskuru nærmiljøsenter Delprosjekt 2: Sone vest og sone øst innenfor Hjemmetjenesten

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P.

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P. Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL Utvalg: Brukerutvalget Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6 Møteleder: Bjørn P.

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune 2013-2014 Bakgrunn Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest -psykisk

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

Tavlemøter. Ann Merete Brevik

Tavlemøter. Ann Merete Brevik Tavlemøter Ann Merete Brevik 16.02.17 Hvorfor kom vi i gang? 2 Før-situasjon Medisinsk sengepost 2014 Sykefravær på over 20 % Lav pleiefaktor Vakante stillinger Høy arbeidsbelastning Pasientbelegg på over

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Hilde Ranheim, Kvalitetsrådgiver Olga Marie Midtaune, Seksjonsleder Seksjon psykoser SL Agenda Satsningen på Standardiserte

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell»

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell» 1 Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM 9502 «Undervisningsfilmer for helsepersonell» Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp i samarbeid med Kreftforeningen 2 Forord Rapporten beskriver arbeidet

Detaljer