Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Utgave 04/ / NO Driftsveiledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Oppbygning av sikkerhetsmerknader Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Sikkerhetsmerknader Innledende merknader Generelt Korrekt bruk Dokumenter som gjelder i tillegg Transport Oppstilling/montering Kontroll/vedlikehold Motoroppbygning Vekselstrømsmotor Merkeplate, typebetegnelse Mekanisk installasjon Før du begynner Mekanisk installasjon Elektrisk installasjon Generelle merknader Kablingsmerknader Spesielle forhold ved drift med frekvensomformer: Optimering av jording (EMC) Omgivelsesbetingelser under drift Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Asynkrone servomotorer i kategori 3D Driftsmodi og grenseverdier Tillatte driftsmodi Frekvensomformerdrift i kategori 2G Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer Asynkrone servomotorer: Grenseverdier for strøm og dreiemoment Asynkrone servomotorer: Termiske grensediagrammer Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer Mykstartapparater Idriftsetting Forutsetninger for idriftsetting Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori Endring av sperreretning med tilbakeløpssperre Stillstandsoppvarming for motorer i kategori II3D Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 3

4 Innhold 8 Kontroll/vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Forberedelser for motor- og bremsevedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Ettersyn/vedlikehold BMG, BM Driftsfeil Feil på motoren Feil på bremsen Feil ved drift med frekvensomformer Kundeservice Tekniske data Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BMG05-8, BR03, BC Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BM Tillatt bremsearbeid Driftsstrøm Maksimalt tillatte tverrkrefter Tillatte kulelagertyper Samsvarserklæring Motorer/bremser kategori 2G, serie edt, edv og BC Motorer kategori 3GD, serie edt/edv Motorer/bremsemotorer kategori 2GD og 2G Motorer/bremsemotorer kategori 3D, serie CT/CV Motorer/bremsemotorer kategori 2G, serie edr Motorer/bremsemotorer kategori 2D, serie edt, edv Vedlegg Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte Indeks Adresser Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

5 Generelle merknader Oppbygning av sikkerhetsmerknader 1 1 Generelle merknader 1.1 Oppbygning av sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Død eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Død eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONS- BESKYTTELSE Viktig informasjon vedrørende eksplosjonsbeskyttelse Oppheving av eksplosjonsbeskyttelse og farer som oppstår i den forbindelse STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller omgivelsene MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 5

6 1 Generelle merknader Garantikrav 1.2 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at driftsveiledningen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider på enheten på eget ansvar. 1.3 Ansvarsfraskrivelse For at de eksplosjonsbeskyttede elektromoterene skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 6 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

7 Sikkerhetsmerknader Innledende merknader 2 2 Sikkerhetsmerknader 2.1 Innledende merknader Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten på eget ansvar, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 2.2 Generelt Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Under drift kan motorer og girmotorer, avhengig av kapsling, ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Eksplosjonsfarlige gassblandinger eller støvkonsentrasjoner kan i forbindelse med varme, spenningsførende og roterende komponenter ved elektriske maskiner forårsake alvorlige eller livsfarlige personskader. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan innebære alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk 2.3 Korrekt bruk Disse elektromotorene er til bruk for næringslivsanlegg. De er i samsvar med de gyldige standardene og forskriftene: Lavspenningsdirektiv 73/23/EØF Direktiv 94/9/EF Pr EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Generelle krav EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Beskyttelse med hus "td" EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Beskyttelseskapsling EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Beskyttelseskapsling EN /EN Elektriske driftsmidler for potensielt eksplosive områder: Generelle bestemmelser EN /EN Elektriske driftsmidler for potensielt eksplosive områder: Trykkfast kapsling d EN /EN Elektriske driftsmidler for potensielt eksplosive områder: Økt sikkerhet e EN Roterende elektriske maskiner Tekniske data samt informasjon om tillatte betingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal overholdes. 2.4 Dokumenter som gjelder i tillegg I tillegg må følgende dokumenter følges: Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede gir, typeserie R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W ved girmotorer Frekvensomformerens driftsveiledning ved motorer som forsynes av omformere Driftsveiledningene til eventuelt monterte alternativer Tilhørende koblingsskjemaer 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

9 Sikkerhetsmerknader Transport Transport Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Trekk de innskrudde transportkrokene fast. De er bare dimensjonert for motorens/ girmotorens vekt. Det må derfor ikke monteres tilleggslast i dem. De monterte ringskruene svarer til DIN 580. Forskriftene og lastene som er angitt i denne standarden, skal prinsipielt overholdes. Dersom det er montert to bærekroker eller ringskruer på girmotoren, må den festes i begge bærekrokene under transport. Trekkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. 2.6 Oppstilling/montering Følg merknadene i kapittel Mekanisk installasjon! 2.7 Kontroll/vedlikehold Følg informasjonen i kapitlet Ettersyn og vedlikehold! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 9

10 3 Motoroppbygning Vekselstrømsmotor 3 Motoroppbygning MERK Bildet under er et blokkskjema. Den brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av motorstørrelse og utførelse. 3.1 Vekselstrømsmotor Rotor, komplett Låsering Kile Flenslagerskjold Låseplugg Låsering Kulelager Låsering Sekskantskrue (trekkstang) Stator, komplett Nilosring Sekskantskrue Kile Låsering Viftedeksel Vifte V-ring Passkive B-lagerskjold Kulelager Sekskantmutter Fjærring Pinneskrue Akseltetningsring Oljeavkaster Tetning Underdel til koblingsboks Maskinskrue Koblingsbrett Klembøyle Sekskantskrue Fjærring Maskinskrue Sekskantskrue Låseplugg Tetningsring Tetningsring Deksel til koblingsboks Låseplugg Tetningsring 10 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

11 Motoroppbygning Merkeplate, typebetegnelse Merkeplate, typebetegnelse Merkeskilt i kategori 2 motorer Eksempel: Kategori 2G Typ Nr. edt71d /min 1465 kw 0.37 V 230/400 IM B5 Bruchsal / Germany i :1 Nm cos 0.70 A 1.97/1.14 Hz 50 kg 9.2 IP 54 Kl. B te s 29 IA / IN 3.7 II 2 G EEx e II T3 Baujahr 1999 PTB 99 ATEX 3402/03 Schmierstoff Fig. 1: Merkeskilt kategori 2G Eksempel: Kategori 2GD Typ Nr. 1/min kw V Ta C te s Baujahr edt71d ,37 230/ IA/IN Bruchsal Germany 0102 EN i :1 Nm cos 0,70 A 1,97/1,14 Hz 50 Kl. F kg 9,2 IP 65 IM B5 II2G Ex e IIT3 3,7 II2D Ex td A21 IP65 T120 C PTB 99 ATEX 3402/ Fig. 2: Merkeskilt kategori 2GD Typebetegnelse Eksempel: VekselstrømseDT 71D 4 / BC05 / HR / TF (bremse)motor kategori 2G Temperaturføler (PTC-motstand) Manuell bremsefrigivelse Brems Antall poler motor Byggestørrelse motor Motorserie Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 11

12 3 Motoroppbygning Merkeplate, typebetegnelse Merkeskilt kategori 3 motor: Byggeserie DR, DT, DV Eksempel: Kategori 3GD Bruchsal Germany Typ DTF90S4/BMG/TF/II3G EN Nr i :1 kw 1,1 cos 0,77 Nm 1/min 1300 IM B5 V 230/400 A 4,85/2,8 Hz 50 Ta C kg 31 IP 65 Kl. F Bremse V 230 Nm 20 Gleichrichter BMS1,5 II3G Ex na IIT3 II3D Ex td A22 IP65 T140 C Jahr 2006 Made in Germany Fig. 3: Merkeskilt Typebetegnelse Eksempel: Vekselstrøms- DFT 90S 4 / BMG / TF / II3G (bremse)motor kategori 3G Utstyrskategori Temperaturføler (PTC-motstand) Brems Antall poler motor Byggestørrelse motor Motorserie 12 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

13 Motoroppbygning Merkeplate, typebetegnelse Merkeskilt kategori 3 motor: Byggeserie CT, CV Eksempel: Kategori 3D Bruchsal / Germany Typ CV 100 L4 / BMG / TF / ES1S / II3D 3 IEC 34 Nr i :1 1/min 2100 Nm Nm 66 max. Motor 1/min 3500 max. Motor IM B3 V 305 A 14.8 Hz 73 Ta kg 40 IP 54 Kl. F Bremse V 400 Nm 40 Gleichrichter BGE II 3D Ex td A22 T 140 C Baujahr 2002 Schmierstoff Made in Germany Fig. 4: Merkeskilt Typebetegnelse Eksempel: Asynkronservo(brems)motor CV 100L4 / BMG / TF / ES1S / II3D kategori II3D Utstyrskategori Type impulsgiver Temperaturføler (PTC-motstand) Brems Antall poler motor Byggestørrelse motor Motorserie Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 13

14 4 Mekanisk installasjon Før du begynner 4 Mekanisk installasjon MERK Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksene i kapittel 2 ved installasjon. 4.1 Før du begynner Drivenheten skal bare monteres hvis opplysningene på drivenhetens merkeplate stemmer overens med nettspenningen hvis driveneheten er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader) hvis det er sikret at betingelsene for omgivelsene enheten brukes i, oppfylles (se kapittel Sikkerhetsinstrukser). 4.2 Mekanisk installasjon Klargjøring Langtidslagring av motorer Etter en lagringstid på over ett år må man være oppmerksom på at levetiden til kulelagerfettet reduseres med 10 % pr. år. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål isolasjonsmotstanden (målespenning 500 V). Isolasjonsmotstanden (se figuren under) er sterkt temperaturavhengig. Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes. [M ] , [ C ] 14 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

15 Mekanisk installasjon Mekanisk installasjon 4 Tørking av motoren Oppvarming av motoren: med varmluft eller via isolertransformator Koble viklingene i serie (se bildet under) Hjelpevekselspenning maks. 10 % av merkespenningen med maks 20 % av merkestrømmen. Trafo Avslutt tørkeprosessen hvis min. isolasjonsmotstand er overskredet. Kontroller følgende på koblingsboksen: Det skal være tørt og rent innvendig Tilkoblings- og festekomponenter må være uten korrosjon Fugepakningene må være i orden Kabelskruforbindelsene må være tette, rengjør eller skift dem ut hvis nødvendig Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 15

16 4 Mekanisk installasjon Mekanisk installasjon Toleranser ved monteringsarbeid Akseltapp Diametertoleranse i henhold til DIN 748 ISO k6 ved á Â 50 mm ISO m6 ved á Ã 50 mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse i samsvar med DIN ISO j6 ved á Â 230 mm ISO h6 ved á Ã 230 mm Oppstilling av motoren Oppstilling i våtrom eller utendørs Motoren eller girmotoren skal bare stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Fjern grundig all rustbeskyttelsesmiddel på akseltappene (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet - materialskader! Posisjoner motoren og arbeidsmaskinen med størst mulig omhu, slik at motorakslene ikke belastes for mye (overhold tillatte tverrgående og aksiale krefter!). Ingen støt og slag på akseltappene Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen Komponenter som monteres på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (utgående aksler er avbalansert med halv kile) INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Ved bruk av remskiver: Bruk bare remmer uten elektrostatisk opplading. Den maksimalt tillatte tverrkraften må ikke overskrides. For motorer uten gir, se kapitlet Makismalt tillatte tverrkrefter (side 98). Beskytt vertikale konstruksjoner mot inntrenging av fremmedlegemer eller væske ved hjelp av deksler (beskyttelsestak C). Bruk passende kabelnipler iht. installasjonsforskriftene for tilførselsledningen (bruk reduksjonsstykker ved behov). Smør gjengene på kabelnipler og låseskruer med tetningsmasse og trekk dem godt til - smør deretter over dem en gang til. Tett kabelinnføringen godt til. Rengjør tetnignsflatene til koblingsskapet og dekslet på koblingsskapet godt. Pakningene må være festet på én side. Skift ut sprø pakninger. Utbedre rustbeskyttelsen om nødvendig. Kontroller om kapslingen er godkjent i henhold til merkeskiltet. 16 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

17 Elektrisk installasjon Generelle merknader 5 5 Elektrisk installasjon MERK Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksene i kapittel 2 ved installasjon. For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN Generelle merknader Ekstra forskrifter for potensielt eksplosive omgivelser I tillegg til de generelt gyldige installasjonsbestemmelsene for elektrisk lavspent utstyr (f.eks. DIN VDE 0100, DIN VDE 0105 i Tyskland) må spesielle bestemmelser for oppretting av elektriske anlegg i eksplosjonsutsatte områder overholdes (i Tyskland er dette forskriften om driftssikkerhet; EN ; EN ; EN og anleggsspesifikke bestemmelser) Bruk koblingsskjemaer Motoren skal kun kobles til i henhold til koblingsskjemaet som følger med motoren. Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Gyldig koblingsskjema får du gratis hos SEW-EURODRIVE Kabelinnføringer Koblingboksene har metriske gjengehull i henhold til EN eller NPT-gjengehull i henhold til ANSI B Ved levering har samtlige hull ATEX-godkjente propper. For å etablere en korrekt kabelinnføring skal proppene skiftes ut med ATEX-godkjente kabelforskruinger med stekkavlastning. Kabelforskruingen skal velges i samsvar med kabelens utvendige diameter. Kabelinnføringens IP-kapsling må som minimum være i samsvar med motorens IP-kapsling. Alle kabelinnføringer som ikke brukes, må lukkes med en ATEX-godkjent propp når installasjonen er avsluttet (Æ Overholdelse av kapsling) Potensialutjevning I henhold til EN , IEC og EN kan det være nødvendig å koble til et potensialutjevningssystem. Vær oppmerksom på kapitlet Optimering av jording (EMC) (side 19). Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 17

18 5 Elektrisk installasjon Kablingsmerknader 5.2 Kablingsmerknader Følg sikkerhetsinstruksene ved installasjonen Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer For å oppnå beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra bremsestyringer, skal bremseledninger som ikke er skjermet legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. Pulserende kraftledninger er spesielt: Utgangsledninger fra frekvens- og servoomformere, strømrettere, mykstart- og bremseapparater. Tilledninger til bemsemotstander og lignende Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra motorverninnretninger For å beskytte mot forstyrrende påvirkninger fra SEW-motorvernanordninger (temperaturfølere TF, viklingstermostater TH) kan: Tilførselledninger som er skjermet separat, legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. Tilførselledninger som ikke er skjermet, må ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. 5.3 Spesielle forhold ved drift med frekvensomformer: Ved omformermatete motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg under alle omstendigheter kapitlet Driftsmodi og grenseverdier samt frekvensomformerens driftsveiledning. 18 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

19 Elektrisk installasjon Optimering av jording (EMC) Optimering av jording (EMC) For å få en optimert, lavimpedant jording ved høye frekvenser, anbefaler vi følgende tilkoblinger ved vekselstrømsmotorene DR/DV/DT: Byggestørrelse DT71... DV132S: [1] Gjengeskjærende skrue M5 x 10 og to tannskiver i henhold til DIN 6798 i statorhuset. [1] Byggestørrelse DV112M... DV280: Skrue og to tannskiver i hullet til ringskruen. Ringskruens gjengestørrelse: DV112/132S: M8 DV132M L: M12 DV : M16 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 19

20 5 Elektrisk installasjon Omgivelsesbetingelser under drift 5.5 Omgivelsesbetingelser under drift Omgivelsestemperatur Hvis annet ikke er angitt på merkeskiltet, må et temperaturområde fra -20 C til 40 C overholdes. Motorer som er egnet for høyere eller lavere omgivelsestemperaturer, har spesielle angivelser på merkeskiltet Installasjonshøyde Pass på at en maksimal oppstillingshøyde på 1000 m over NN ikke overskrides Skadende stråling Motorene må ikke utsettes for skadelig stråling (for eksempel ioniserende stråling). Kontakt om nødvendig SEW-EURODRIVE Skadende gass, damp og støv Eksplosjonsbeskyttede motorer er ved forskriftsmessig bruk ikke i stand til å antenne eksplosiv gass, damp eller støv. De skal likevel ikke utsettes for gass, damp eller støv som innebærer fare for driftssikkerheten, for eksempel ved korrosjon ødeleggelse av beskyttelseslaget ødeleggelse av tetningsmateriale osv. 20 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

21 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede eller støveksplosjonsbeskyttede SEW-EURODRIVE-motorene i byggeseriene edr, edt og edv er konstruert for følgende brukssoner. Motorkategori Bruksområde 2G Bruk i sone 1 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 2G. 2D Bruk i sone 21 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 2D. 2GD Bruk i sone 1 eller sone 21 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 2GD Bremser i tennbeskyttelsesklasse trykkfast kapsling d For eksplosjonsbeskyttede områder tilbyr SEW-EURODRIVE i tillegg bremser i bestemmende tennbeskyttelsesklasse d i henhold til EN eller EN Ved bremsemotorene refererer den trykkfaste kapslingen utelukkende til bremserommet. Motoren samt tilkoblingsrommet til bremsen er utført i tennbeskyttelsesklasse e Koblingsbokser Avhengig av kategori, har koblingsboksene følgende, minimale kapslingsnivåer. Motorkategori 2G 2D 2GD Kapsling IP54 IP65 IP Kode X Hvis koden X står bak sertifiseringsnummeret på samsvars- eller EF-prototypkontrollattesten, henvises det i denne attesten til spesielle forhold for sikker bruk av motorene Temperaturklasser Motorene er tillatt for temperaturklassene T3 eller T4. Du finner motorens temperaturklasse på merkeskiltet eller på samsvars- eller EF-prototypkontrollattesten som følger med hver motor. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 21

22 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Overflatetemperaturer Maksimal overflatetemperatur er 120 C. Du finner motorens overflatetemperatur på merkeskiltet eller i samsvars- eller EF-prototypkontrollattesten Beskyttelse mot for høye overflatetemperaturer Tennbeskyttelsesgrad for økt sikkerhet krever at motoren kobles ut før maksimalt tillatt overflatetemperatur er nådd. Motorbeskyttelsen kan være i form av motorvernbryter eller termistortemperaturføler. Type motorbeskyttelse finner du i EF-prototypkontrollattesten Beskyttelse med bare motorvernbryter Ved installering med motorvernbryter i henhold til EN må du være oppmerksom på følgende: Ved kategori 2G og 2GD: Ved tiltrekkingsstrømforholdet I A /I N som er angitt på merkeskiltet, må motorvernbryterens reaksjonstid være kortere enn motorens oppvarmingstid t E. Ved svikt i en fase må motorvernbryteren utløse umiddelbart. Motorvernbryteren må være godkjent av oppgitt myndighet og ha et tilsvarende kontrollnummer. Motorvernbryteren må være innstilt på nominell motorstrøm i henhold til merkeskiltet eller EF-prototypkontrollattesten Beskyttelse med bare termistortemperaturføler (TF) Termistortemperaturføleren skal evalueres av et egnet apparat. Gjeldende installasjonsforskrifter må følges Beskyttelse med motorvernbryter og ekstra termistortemperaturføler Betingelsene som gjelder for bare beskyttelse med motorvernbryter, gjelder også her. Beskyttelse via termistortemperaturføler (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke er av betydning for godkjennelse under Ex-betingelser. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Før idriftsettelse må det påvises at de installerte beskyttelsesanordningene fungerer slik de skal. 22 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

23 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Motortilkobling Ved motorer med klemmebrett med slissebolt [1] i henhold til direktiv 94/9/EF (se bildet under) skal det ved motortilkoblingen kun brukes kabelsko [3] i henhold til DIN Kabelskoene [3] festes med trykkmuttere med integrert fjærring [2] Som alternativ kan det brukes en massiv rundtråd for tilkoblingen og som har en diameter som tilsvarer tilkoblingsboltens slissebredde (Æ tabellen under). Motorstørrelse edt 71 C, D edt 80 K, N edt 90 S, L edt 100 LS, L edv 100 M, L edv 112 M edv 132 S edv 132 M, ML edv 160 M edv 160 L edv 180 M, L Slissebredde for tilkoblingsbolt [mm] Tiltrekkingsmoment for trykkmutter [Nm] 2,5 4,0 3,1 4,0 4,3 6,0 6,3 10,0 Ved tilkobling av nettledningen må du være oppmerksom på tillatte luft- og krypavstander. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 23

24 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD Tilkobling av motor MERK Vær oppmerksom på koblingsskjemaet! Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW EURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Typekode, merkeskilt). Kontroll av tverrsnitt Kontroll av viklingstilkoblinger Motortilkobling Modellserie Antall poler Tilhørende koblingsskjema (betegnelse/nummer) X = plassholder for versjon edr 63 4, 6 DT14 / X 03 edt og edv 4, 6 DT13 / X 06 edt med brems BC 4 AT101 / X 04 Kontroller ledningstverrsnittet i henhold til motorens nominelle strøm, gyldige installasjonsforskrifter og kravene på oppstillingsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig (Æ vær oppmerksom på tiltrekkingsmomentet). Ved motorer i størrelse 63 skal tilledningene festes i henhold til koblingsskjemaet i fjærkraftklemlisten. Jordlederen skal festes til jordledertilkoblingen på en slik måte at kabelsko og husmateriale er adskilt via en underlagsskive. Ö-kobling Õ-kobling Jordledertilkobling TF TF TF TF Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

25 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 2G, 2D og 2GD 5 Temperaturføler TF STOPP Koble ikke til spenning! PTC-termistortemperaturfølerne tilsvarer DIN Kontroll av motstandsmåling (måleapparat med U Â 2,5 V eller I < 1 ma): Måleverdi normal: Ê, varmemotstand > 4000 Ê Ved bruk av temperaturføleren for termisk overvåking må evalueringsfunksjonene være aktivert for å opprettholde en driftssikker isolasjon av temperaturfølerkretsen. Ved overtemperatur må under alle omstendigheter en termisk beskyttelsesfunksjon aktiveres Tilkobling av bremsen Den trykkfaste bremsen BC (Ex de) frigis elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Kontroll av tennspalte Kontroll av tverrsnitt Tilkobling av bremsen Før tilkoblingen må tennspalten til den trykkfaste bremsen kontrolleres med hensyn til skader. Tverrsnittene til tilkoblingsledningene for likeretter-brems må være dimensjonert på en slik måte at bremsene fungerer slik de skal (se kapitlet Tekniske data, avsnitt Driftsstrøm). Bremselikeretteren SEW-EURODRIVE installeres og kobles til koblingsskapet utenfor Ex-området i henhold til vedlagte koblingsskjema. Koble til tilkoblingsledningene mellom likeretter og separat bremseklemmeboks på motoren. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 25

26 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD 5.7 Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede eller støveksplosjonsbeskyttede SEW-EURODRIVE-motorene i byggeseriene DR 63, DT, DTE, DV og DVE er konstruert for følgende brukssoner. Motorkategori Bruksområde 3G Bruk i sone 2 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 3G. 3D Bruk i sone 22 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 3D. 3GD Bruk i sone 2 eller 22 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 3GD Kapsling IP54 Ved levering har SEW-EURODRIVE-motorer i kategori 3G, 3D og 3GD som minimum kapsling IP Drift ved høye omgivelsestemperaturer Hvis det er angitt på merkeskiltet at motorene kan brukes ved omgivelsestemperaturer opptil > 50 C (standard: 40 C), må man påse at kablene og kabelforskruingene er egnet for temperaturer à 90 C Temperaturklasse/overflatetemperatur Motorene er konstruert i temperaturklassen fra T3, og maksimal overflatetemperatur er 120 C eller 140 C Beskyttelse mot for høye overflatetemperaturer Eksplosjonsbeskyttede motorer i kategori 3G, 3D og 3GD gir sikker drift under vanlige driftsbetingelser. Ved overbelastning må motoren kobles ut på en sikker måte, slik at man unngår overflatetemperaturer som overskrider tillatte grenser. Motorbeskyttelsen kan være i form av motorvernbryter eller termistortemperaturføler. Tillatte driftsmodier, som er avhengig av motorbeskyttelsen, er angitt i kapitlet Tillatte driftsmodi (side 38). Bremsemotorer og motorer med vendbare poler i kategori 3G, 3D og 3GD utstyres fra fabrikken med termistortemperaturfølere (TF) av SEW-EURO- DRIVE. 26 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

27 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Beskyttelse med bare motorvernbryter Ved installering med motorvernbryter i henhold til EN må du være oppmerksom på følgende: Ved svikt i en fase må motorvernbryteren utløse umiddelbart. Motorvernbryteren må være innstilt på nominell motorstrøm i henhold til merkeskiltet. Motorer med vendbare poler skal beskyttes med gjensidig låste motorvernbrytere for hvert antall poler Beskyttelse med bare termistortemperaturføler (TF) Termistortemperaturføleren skal evalueres av et egnet apparat. Gjeldende installasjonsforskrifter må følges Beskyttelse med motorvernbryter og ekstra termistortemperaturføler Betingelsene som gjelder for bare beskyttelse med motorvernbryter, gjelder også her. Beskyttelse via termistortemperaturføler (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke er av betydning for godkjennelse under Ex-betingelser. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Før idriftsettelse må det påvises at de installerte beskyttelsesanordningene fungerer slik de skal. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 27

28 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Tilkobling av motor MERK Vær oppmerksom på koblingsskjemaet! Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW-fEURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Typebetegnelse, merkeskilt). Kontroll av tverrsnitt Modellserie Antall poler Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse/nummer) X = plassholder for versjon DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / X 03 DT, DV, DTE, DVE 4, 6, 8 Õ / Ö DT13 / X 6 8/4 i Dahlanderkobling Alle motorer med vendbare poler og separate viklinger Õ / Ö Ö DT33 / X 6 Õ Ö / Õ Õ DT53 / X 1 Õ / Õ DT43 / X 7 Ö / Õ DT45 / X 7 Õ / Ö DT48 / X 3 Kontroller ledningstverrsnittet i henhold til motorens nominelle strøm, gyldige installasjonsforskrifter og kravene på oppstillingsstedet. Kontroll av viklingstilkoblinger Motortilkobling Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig. Avhengig av størrelse og elektrisk utførelse leveres og kobles motorene til på forskjellige måter. Vær oppmerksom på tilkoblingstypen i tabellen under. Modellserie DR63 DT, DV, DTE, DVE Tilkobling Motortilkobling via fjærkraftklemlist Motortilkobling via klemplate 28 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

29 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD 5 Motortilkobling fjærkraftklemlist Ved motorer i størrelse 63 skal tilledningene festes i henhold til koblingsskjemaet i fjærkraftklemlisten. Jordlederen skal festes til jordledertilkoblingen på en slik måte at kabelsko og husmateriale er adskilt via en underlagsskive. Ö-kobling Õ-kobling Jordledertilkobling TF TF TF TF Motortilkobling klemplate Diameter tilkoblingsbolt Tiltrekkingsmoment for sekskantmutter Tilkobling kunde Tverrsnitt Utførelse Tilkoblingstype Leveringsomfang M4 1,6 Nm  1,5 mm 2 Utførelse 1a Massivtråd Klembro formontert Endehylse  6mm 2 Utførelse 1b Ringkabelsko Klembro formontert  6mm 2 Utførelse 2 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler lagt ved i pose M5 2,0 Nm  10 mm 2 Utførelse 2 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler lagt ved i pose M6 3,0 Nm  16 mm 2 Utførelse 3 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler lagt ved i pose M8 6,0 Nm  25 mm 2 Utførelse 3 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler formontert M10 10,0 Nm  50 mm 2 Utførelse 3 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler formontert M12 15,5 Nm 2 x  50 mm 2 Utførelse 3 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler formontert M16 30,0 Nm 2 x  95 mm 2 Utførelse 3 Ringkabelsko Tilkoblingsdeler formontert I S1-drift gjelder de uthevede utførelsene for standardspenninger og standardfrekvenser i henhold til katalogen. Avvikende utførelser kan ha andre tilkoblinger, for eksempel andre diametre for tilkoblingsboltene og/eller et annet leveranseomfang. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 29

30 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Utførelse 1 a) Hvis tverrsnittet til den eksterne tilkoblingen  1,5 mm 2, kan den monteres rett under tilkoblingsskiven. b) Hvis tverrsnittet til den eksterne tilkoblingen > 1,5 mm 2, må den monteres som kabelsko under tilkoblingsskiven. Ved tilkobling må du være oppmerksom på tillatte luft- og krypavstander. Utførelse 1a: Tverrsnitt  1,5 mm 2 [1] [2] [3] [1] 8 - < 10 mm [4] [5] [6] 1.5 mm 2 > AWG 16 > 1.5 mm 2 [1] Ekstern tilkobling med tverrsnitt  1,5 mm 2 [2] Koblingsbolt [3] Flensemutter [4] Klembro [5] Tilkoblingsskive [6] Viklingstilkobling med Stocko-tilkoblingsklemme 30 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

31 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD 5 Utførelse 1b: Tverrsnitt > 1,5 mm 2 [1] [2] [1] [3] [4] [5] [6] > 1.5 mm 2 AWG 16 [1] Ekstern tilkobling med ringkabelsko, for eksempel i henhold til DIN eller DIN [2] Koblingsbolt [3] Flensemutter [4] Klembro [5] Tilkoblingsskive [6] Viklingstilkobling med Stocko-tilkoblingsklemme Utførelse 2 [1] [2] [5] [6] [3] [4] [7] [8] [1] Koblingsbolt [2] Fjærring [3] Tilkoblingsskive [4] Viklingstilkobling [5] Øverste mutter [6] Underlagsskive [7] Ekstern tilkobling med ringkabelsko, for eksempel i henhold til DIN eller DIN [8] Nederste mutter Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 31

32 5 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Utførelse 3 [2] [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] Ekstern tilkobling med ringkabelsko, for eksempel i henhold til DIN 4637 eller DIN [2] Koblingsbolt [3] Øverste mutter [4] Underlagsskive [5] Klembro [6] Nederste mutter [7] Viklingstilkobling med ringkabelsko [8] Tannskive Temperaturføler TF STOPP Koble ikke til spenning! PTC-termistortemperaturfølerne tilsvarer DIN Kontroll av motstandsmåling (måleapparat med U Â 2,5 V eller I < 1 ma): Måleverdi normal: Ê, varmemotstand > 4000 Ê Ved bruk av temperaturføleren for termisk overvåking må evalueringsfunksjonene være aktivert for å opprettholde en driftssikker isolasjon av temperaturfølerkretsen. Ved overtemperatur må under alle omstendigheter en termisk beskyttelsesfunksjon aktiveres. 32 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

33 Elektrisk installasjon Motorer og bremsemotorer i kategori 3G, 3D og 3GD Tilkobling av bremsen Vær oppmerksom på grenseverdiene til tillatt arbeid Kontroll av bremsefunksjon Kontroll av tverrsnitt Tilkobling av bremselikeretter Bremsen BMG/BM frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. FARE! Eksplosjonsfare dersom maks. tillatt bremsearbeid pr. bremseforløp overskrides. Livsfare eller alvorlige personskader. Maksimalt bremsearbeid pr. bremseforløp må ikke under noen omstendigheter overskrides, heller ikke ved nødbremsforløp. Grenseverdiene til tillatt bremsearbeid (se kapitlet Tillatt bremsearbeid (side 92)) må under alle omstendigheter overholdes. På grunnlag av SEW-EURODRIVE-prosjekteringsforskriftene og bremsedataene i Praktisk drivteknikk, bind 4, er anleggsprodusenten ansvarlig for at anlegget er tilsvarende dimensjonert. Før driftstart må det kontrolleres at bremsen fungerer slik den skal, slik at man unngår at bremsene slurer og overopphetes. Tverrsnittene til tilkoblingsledningene for nett-likeretter-brems må være dimensjonert på en slik måte at bremsene fungerer slik de skal (se kapitlet Tekniske data, avsnitt Driftsstrøm). Avhengig av utførelse og funksjon installeres og kobles bremselikeretteren eller bremsestyringen fra SEW-EURODRIVE til i henhold til vedlagte koblingsskjema. Ved kategori 3G og 3GD er en installering av bremselikeretteren eller bremsestyringen i koblingsskapet foreskrevet utenfor Ex-området. Ved kategori 3D er installering i koblingsskapet tillatt utenfor Ex-området samt i motorens koblingsboks Tilkobling av VE ekstern vifte Etter ønske kan motorer i kategori II3D utstyres med en ekstern vifte. Du finner informasjon om tilkobling og sikker drift i driftsveiledningen til VE ekstern vifte. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 33

34 5 Elektrisk installasjon Asynkrone servomotorer i kategori 3D 5.8 Asynkrone servomotorer i kategori 3D Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede eller støveksplosjonsbeskyttede SEW-EURODRIVEmotorene i byggeseriene CT og CV er konstruert for følgende brukssoner. Motorkategori Bruksområde 3D Bruk i sone 22 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 3D Kapsling IP54 Ved levering har SEW-EURODRIVE-motorer i kategori II3D som minimum kapsling IP Drift ved høye omgivelsestemperaturer Hvis det er angitt på merkeskiltet at motorene kan brukes ved omgivelsestemperaturer opptil > 50 C (standard: 40 C), må man påse at kablene og kabelinnføringene er egnet for temperaturer à 90 C Temperaturklasse/overflatetemperatur Avhengig av utførelsen er maksimal overflatetemperatur 120 C eller 140 C Turtallsklasser Motorene er utført i turtallsklassene 1200 o/min, 1700 o/min, 2100 o/min og 3000 o/min (se kapitlet Driftsmodi og grenseverdier) Overflatetemperaturer over tillatte verdier Under vanlige driftsbetingelser gir eksplosjonsbeskyttede motorer i utførelse II3D sikker drift. Ved overbelastning må motoren kobles ut på en sikker måte, slik at man unngår temperaturer som overskrider tillatte grenser. 34 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

35 Elektrisk installasjon Asynkrone servomotorer i kategori 3D Beskyttelse mot overtemperatur For å være helt sikker på at tillatte grensetemperaturer aldri overskrides, er de eksplosjonsbeskyttede asynkron-servomotorene i byggeseriene CT og CV generelt utstyrt med en termistortemperaturføler (TF). Når termistortemperaturføleren installeres, må man påse at føleren evalueres av et apparat som er godkjent for dette formålet og dermed oppfyller kravene i direktiv 94/9/EF. Termistortemperaturføleren skal evalueres av et egnet apparat. Gjeldende installasjonsforskrifter må følges Tilkobling av motor MERK Vær oppmerksom på koblingsskjemaet! Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW-EURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Typebetegnelse, merkeskilt). Kontroll av tverrsnitt Kontroll av viklingstilkoblinger Modellserie Antall poler Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse/nummer) X = plassholder for versjon CT, CV 4 Ö / Õ DT13 / X 6 Kontroller ledningstverrsnittet i henhold til motorens nominelle strøm, gyldige installasjonsforskrifter og kravene på oppstillingsstedet. Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 35

36 5 Elektrisk installasjon Asynkrone servomotorer i kategori 3D Motortilkobling [2] [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] Ekstern tilkobling med ringkabelsko, for eksempel i henhold til DIN 4637 eller DIN [2] Koblingsbolt [3] Øverste mutter [4] Underlagsskive [5] Klembro [6] Nederste mutter [7] Viklingstilkobling med ringkabelsko [8] Tannskive Tiltrekningsmomenter Plasser kabel og klembro i henhold til koblingsskjemaet og skru dem fast. Vær oppmerksom på tiltrekkingsmomentene i tabellen under. Tilkoblingsboltenes diameter Sekskantmutterens tiltrekkingsmoment [Nm] M4 1,6 M5 2 M6 3 M8 6 M10 10 M12 15,5 M16 30 Temperaturføler TF STOPP Koble ikke til spenning! PTC-termistortemperaturfølerne tilsvarer DIN Kontroll av motstandsmåling (måleapparat med U Â 2,5 V eller I < 1 ma): Mεleverdi normal: Ê, varmemotstand > 4000 Ê Ved bruk av temperaturføleren for termisk overvåking må evalueringsfunksjonene være aktivert for å opprettholde en driftssikker isolasjon av temperaturfølerkretsen. Ved overtemperatur må under alle omstendigheter en termisk beskyttelsesfunksjon aktiveres. 36 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

37 Elektrisk installasjon Asynkrone servomotorer i kategori 3D Tilkobling av bremsen Bremsen BMG/BM frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. Vær oppmerksom på grenseverdiene til tillatt arbeid FARE! Eksplosjonsfare dersom maks. tillatt bremsearbeid pr. bremseforløp overskrides. Livsfare eller alvorlige personskader. Maksimalt bremsearbeid pr. bremseforløp må ikke under noen omstendigheter overskrides, heller ikke ved nødbremsforløp. Grenseverdiene til tillatt bremsearbeid (se kapitlet Tillatt bremsearbeid (side 92)) må under alle omstendigheter overholdes. På grunnlag av SEW-EURODRIVE-prosjekteringsforskriftene og bremsedataene i Praktisk drivteknikk, bind 4, er anleggsprodusenten ansvarlig for at anlegget er tilsvarende dimensjonert. Kontroll av bremsefunksjon Kontroll av tverrsnitt Tilkobling av bremselikeretter Før driftstart må det kontrolleres at bremsen fungerer slik den skal, slik at man unngår at bremsene slurer og overopphetes. Tverrsnittene til tilkoblingsledningene for nett-likeretter-brems må være dimensjonert på en slik måte at bremsene fungerer slik de skal (se kapitlet Tekniske data, avsnitt Driftsstrøm). Avhengig av utførelse og funksjon, sitter SEW-EURODRIVE-bremselikeretteren eller bremsestyringen i motorens koblingsboks i koblingsboksen utenfor Ex-området I alle tilfeller skal tilkoblingsledningene mellom spenningsforsyning, likeretter og bremsetilkoblinger installeres i henhold til koblingsskjemaet Tilkobling av VE ekstern vifte Etter ønske kan motorer i kategori II3D utstyres med en ekstern vifte. Du finner informasjon om tilkobling og sikker drift i driftsveiledningen til VE ekstern vifte. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 37

38 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Tillatte driftsmodi 6 Driftsmodi og grenseverdier 6.1 Tillatte driftsmodi Motortype og utstyrskategori edt../edv.. II2G edt..bc.. II2G edt../edv.. II2D DR/DT/DV II3GD/II3D DR/DT/DV DT..BM../DV..BM.. II3GD/II3D Beskyttelse mot temperaturer som overskrider tillatte grenser utelukkende via Motorvernbryter Termistortemperaturføler (TF) Motorvernbryter og termistortemperaturføler (TF) Motorvernbryter Termistortemperaturføler (TF) Tillatt driftsmodus S1 Tungstart ikke mulig 1) S1 S4/ubelastet koblingshyppighet i henhold til katalogdata/koblingshyppighet under belastning skal beregnes Frekvensomformerdrift i henhold til opplysninger Tungstart 1) S1 Ingen tungstart Frekvensomformerdrift i henhold til opplysninger S1 Ingen tungstart 1) S1 S4/ubelastet koblingshyppighet i henhold til katalogdata/koblingshyppighet under belastning skal beregnes Tungstart Frekvensomformerdrift i henhold til opplysninger Mykstartapparater 1) Tungstart foreligger dersom en motorvernbryter som er valgt og innstilt for vanlige driftsbetingelser, kobler ut allerede ved oppstart. Det er generelt tilfelle dersom starttiden er over 1,7 ganger tiden t E. 6.2 Frekvensomformerdrift i kategori 2G Bruk av motorer i kategori 2G INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Generelt gjelder følgende: Frekvensomformerdrift er kun tillatt for motorer som er godkjent for denne driftsmodusen i henhold til EF-prototypkontrollattesten. Ved de beskrevne motorene er det ikke tillatt å ta i bruk flere motorer på én frekvensomformer. For å unngå at motoren når temperaturer som ikke er tillatt, må spenningen på motorklemmebrettet være konfigurert. Ved driftstart må det fremlegges bekreftelse på at motorspenningen stemmer overens med opplysningene i EF-prototypkontrollattesten. Hvis spenningen på motoren er for lav (underkompensasjon), får man økt slipp og dermed en sterkere oppvarming i motorens rotor. Hvis spenningen på motoren er for høy (overkompensasjon), får man en høy statorstrøm som fører til en sterkere viklingsoppvarming. Hvis den mekaniske belastningen er den samme, får man ved drift på en frekvensomformer større oppvarming av motoren som følge av den harmoniske svingningsandelen i strøm og spenning. 38 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

39 Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G kva i P f n Hz Betingelser for sikker drift Generelt Installer frekvensomformeren utenfor den potensielt eksplosive atmosfæren. Kombinasjon av motor og frekvensomformer Termisk motorvern Overspenning på motorklemmene Gir Omformere som forsyner eksplosjonsbeskyttede motorer må oppfylle følgende betingelser: Styremetode: Konstant maskinflyt Frekvensomformerens nominelle utgangsstrøm  to ganger motorens merkestrøm Taktfrekvens > 3 khz Den termiske motorbeskyttelsen er sikret med følgende tiltak: Overvåking av viklingstemperaturen ved hjelp av termistor som er integrert i viklingen (TF). Overvåkingen av TF må foregå via en evalueringsenhet som oppfyller kravene i direktiv 94/9 og som har Ex-merket II(2)G. Overvåking av motorstrømmen i henhold til opplysningene i EF-prototypkontrollattesten. Begrensning av motordreiemomentet i henhold til opplysningene i EF-prototypkontrollattesten. Overspenningen på motorklemmene skal begrenses til en verdi < 1700 V. Det oppnår man ved å begrense inngangsspenningen på frekvensomformeren til 500 V. Hvis drivenheten ofte drives med generatordrift på grunn av applikasjonen (for eksempel bruk med løfteanordninger), må det i alle tilfeller brukes utgangsfiltre på motorklemmene for å unngå farlig overspenning på motorklemmene (sinusfilter). Hvis det ikke er mulig å foreta en pålitelig beregning av spenningen på motorklemmene, må spenningstoppene måles med egnede instrumenter etter driftstart, og da helst ved drivenhetens merkelast. Ved bruk av regulerte girmotorer, er begrensninger med hensyn til maksimalt inngående turtall mulig (sett fra girperspektivet). Ta kontakt med SEW-EURODRIVE ved inngående turtall over 1500 o/min. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 39

40 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G Beregning av motorspenning For omformerdrift beregnes motorspenningen på følgende måte: U nett Í U inng.filter Í U inng.drossel Umotor = Unett (ΔUinng.filter/drossel + ΔUFU + ΔUutg.filter + ΔUledning) Nettspenningen måles direkte med et multimeter eller, som alternativ, ved å lese av mellomkretsspenningen (U UZ ) i omformeren (U nett = U UZ /1,35). Spenningsfallet over inngangsfilteret er avhengig av filterets oppbygging. Du finner nærmere informasjon i dokumentasjonen til de respektive nettfiltrene. Ved valgfrie SEW-inngangsdrosler (ND...) kan spenningsfallet beregnes med formelen under. 2 2 ΔUinng. drossel = I 3 ( 2 π f L) + R Fordi motstanden R er såpass liten at den kan ignoreres sammenlignet med induktiviteten L, kan ligningen forenkles: ΔUinng. drossel = I 3 2 π f L Í U utg.filter Du finner verdien til induktiviteten L i dokumentasjonen til nettdrosselen. Spenningsfallet på utgangsfilteret er proporsjonalt med den modulerte utgangsgrunnfrekvensen samt med motorstrømmen. I enkelttilfeller kan det være nødvendig å ta kontakt med produsenten av utgangsfilteret. Du finner informasjon om spenningsfallet ved SEW-utgangsfiltre i tabellen Spenningsfall på SEW-utgangsfiltre (se kapitlet Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G). 2 2 ΔUutg.filter = I 3 ( 2 π f L) + R Fordi motstanden R er såpass liten at den kan ignoreres sammenlignet med induktiviteten L, kan ligningen forenkles: ΔUutg.filter = I 3 2 π f L Í U ledning Spenningsfallet på tilledningen til motoren er avhengig av motorstrømmen samt av ledningens tverrsnitt, lengde og material. Du finner informasjon om spenningsfallet i tabellen Spenningsfall på motorkabelen (se kapitlet Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G). 40 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

41 Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G kva i P f n Hz 6 U FU f brudd, motor f brudd, FU U brudd, FU Σ U avvik U brudd Spenningsfallet på omformeren er satt sammen av følgende betingelser/enheter: spenningene over likeretterstrekningen spenningene over sluttrinntransistorene omformingsprinsippet fra nett- til mellomkretsspenning og deretter til trefasespenningen anti-overlappingstidene som er et resultat av sluttrinnets pulsering og manglende spenningstidsflater i den sammenheng modulasjonsmetoden belastningstilstanden og energiuttaket fra mellomkretskondensatorene For å forenkle kalkuleringen man man bruke verdien på 7,5 % fra nettinngangsspenningen. Denne verdien skal betraktes som maksimalt mulig spenningsfall på omformeren. Dette sikrer en pålitelig konfigurering. Motorens bruddpunkt Bruddpunktets frekvens, innstilt på frekvensomformeren Spenning på bruddpunkt f brudd, FU, innstilt på frekvensomformeren Uavvik = (UFU + ΔUutg.filter + ΔUledning + ΔUinng.filter/drossel) Motorens merkespenning MERK Spenningsfallet over utgangsfilteret må kompenseres med stigningen av U/F-karakteristikken (bruddpunkt). Spenningsfallet over ledningen utlignes av IxR-kompensasjonen. Ved SEW-frekvensomformere tilpasses denne verdien i modus Automatisk kalibrering PÅ hver gang frekvensomformeren startes Fastsetting av motorbruddpunkt For å unngå en underkompensasjon må motorens bruddpunkt konfigureres på en slik måte at spenningsfallet (se kapitlet Fastsetting av spenningsfall) mellom nettet og motoren tas hensyn til. Det finnes tre muligheter: Klemmespenning i bruddpunktet < motorens nominelle spenning Klemmespenning i bruddpunktet kan stilles inn på motorens nominelle spenning Valg av motorspenning Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 41

42 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G Klemmespenning i bruddpunktet < motorens nominelle spenning Fastsetting av motorbruddpunkt Ved idriftsetting stilles basisfrekvensen på frekvensomformeren til en lavere verdi. Vær oppmerksom på at tilgjengelig turtallsområde nå er begrenset. I dette eksemplet begynner feltsvekkingsområdet (underkompensasjon) allerede under 50 Hz. U [V] [4] [3] [2] [1] [1] U/f-karakteristikk (motorkarakteristikk) [2] U/f korrigert (innstilt karakteristikk) [3] Motormerkespenning [4] Nettspenning f [Hz] For å stille inn bruddpunktet på frekvensomformeren i dette eksemplet, setter du 400 V og beregnet frekvens i henhold til formelen fbrudd,motor fbrudd,fu = Ubrudd + Uavvik på frekvensomformeren. Unett 42 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

43 Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G kva i P f n Hz Klemmespenning i bruddpunktet kan stilles inn på motorens nominelle spenning Fastsetting av motorbruddpunkt På motorens U/f-karakteristikk økes motorbruddpunktet med beregnet spenningsfall ÍU. Ved denne typen konfigurering kan hele motorens turtallsområde brukes. Som en kontrollprøve, må inngangsspenningen på frekvensomformeren oppfylle følgende betingelser: Unett Umotor + (UFU + ΔUutg.filter + ΔUledning + ΔUinng.filter/drossel) [4] 400 [3] U [V] 300 [2] [1] f [Hz] [1] U/f-karakteristikk (motorkarakteristikk) [2] U/f korrigert (innstilt karakteristikk) [3] Motormerkespenning [4] Nettspenning For å stille inn bruddpunktet, må 464 V og 50 Hz stilles inn på frekvensomformeren. Hvis nettspenningen ligger under beregnet verdi på (U brudd + ÍU avvik ), setter du verdien som er beregnet i henhold til formelen fbrudd,motor fbrudd,fu = Unett Ubrudd + Uavvik for nettspenning og frekvens. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 43

44 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategori 2G Valg av motorspenning Fastsetting av motorbruddpunkt Velg en motor (vikling) som nøyaktig tilsvarer beregnet spenning på motorens klemmebrett. Vær oppmerksom på at den modifiserte motorviklingen krever en strømstyrke som er proporsjonalt høyere. fbrudd,motor fbrudd,fu = Unett Ubrudd + Uavvik Følgende verdier stilles inn på frekvensomformeren: fbrudd,fu = fbrudd,motor Ubrudd,FU = Ubrudd + Uavvik MERKNADER Maksimal frekvens må aldri overskride en verdi på f brudd, motor. 44 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

45 Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD kva i P f n Hz Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD Bruk av motorer i kategori II3GD Betingelser for sikker drift Generelt Installer frekvensomformeren utenfor den potensielt eksplosive atmosfæren. Kombinasjon av motor og frekvensomformer Temperaturklasse og overflatetemperatur INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Generelt gjelder følgende: Bruk som apparat i kategori II3G, bruk i sone 2: Samme betingelser og begrensninger gjelder som for motorer i kategori II3D. Bruk som apparat i kategori II3D, bruk i sone 22: Samme betingelser og begrensninger gjelder som for motorer i kategori II3G. Bruk som apparat i kategori II3GD, bruksområde klassifisert både i sone 2 og i sone 22: I dette tilfellet gjelder de strengere betingelsene og begrensningene (se opplysninger om II3G og II3D). For motorer i kategori II3G anbefales de angitte motor-frekvensomformerkombinasjonene. Det kan også brukes frekvensomformere som har lignende verdier med hensyn til utgangstrøm og utgangsspenning (EN ). For motorer i kategori II3D anbefales de angitte motor-frekvensomformerkombinasjonene. Hvis motorer i kategori II3D skal brukes på andre frekvensomformere, må også maksimale turtall/frekvenser samt de termiske grensekarakteristikkene for dreiemoment overholdes. Utover dette anbefaler vi på det sterkeste å bruke en effekttilpasset omformer. Motorer i utførelse II3G er merket med temperaturklasse T3. Motorer i utførelse II3D er merket med en maksimal overflatetemperatur på 120 C eller 140 C. Motorer i utførelse II3GD er merket med temperaturklasse T3 og en maksimal overflatetemperatur på 120 C eller 140 C. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 45

46 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD Beskyttelse mot overtemperatur Frekvensomformerens forsyningsspenning Overspenning på motorklemmene For å være helt sikker på at tillatt grensetemperatur ikke overskrides ved bruk på omformere, erkun motorer godkjent som er utstyrt med en termistortemperaturføler (TF). Den må evalueres ved hjelp av et egnet apparat. Frekvensomformerens forsyningsspenning må aldri underskride verdien 400 V. Overspenningen på motorklemmene skal begrenses til en verdi < 1700 V. Det oppnår man ved å begrense inngangsspenningen på frekvensomformeren til 500 V. Hvis drivenheten ofte drives med generatordrift på grunn av applikasjonen (for eksempel bruk med løfteanordninger), må det i alle tilfeller brukes utgangsfiltre på motorklemmene for å unngå farlig overspenning på motorklemmene (sinusfilter). Hvis det ikke er mulig å foreta en pålitelig beregning av spenningen på motorklemmene, må spenningstoppene måles med egnede instrumenter etter driftstart, og da helst ved drivenhetens merkelast. EMC-tiltak Følgende komponenter er tillatt for frekvensomformere i byggeserie MOVIDRIVE : Nettfilter i serie NF Utgangsdrossel i serie HD... Utgangsfilter (sinusfilter) HF.. Ved bruk av et utgangsfilter må spenningsfallet over filteret kompenseres. Vær oppmerksom på kapitlet Beregning av motorspenning (side 40). INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Ved bruk av andre typer frekvensomformere må man være oppmerksom på at en utgangskobling av frekvensomformeren for optimering av EMC-egenskapene ikke i vesentlig grad reduserer klemmespenningen på motoren (Â 5%). 46 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

47 Driftsmodi og grenseverdier Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD kva i P f n Hz 6 Maksimalt tillatte dreiemomenter Motorer som drives med frekvensomformerdrift må ikke overskride dreiemomentverdiene som er angitt i dette kapitlet. Verdiene kan overskrides i kortere perioder dersom det effektive operasjonspunktet ligger under karakteristikken. Maksimalt tillatte turtall/frekvenser De maksimale turtallene/frekvensene som er angitt i tabellene for motor-frekvensomformerkombinasjoner, må alltid følges. Det er ikke tillatt å overskride verdiene. Gruppedrift Gruppedrift er tilkobling av flere motorer på én frekvensomformerutgang. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Motorer i seriene DR/DT/DV/DTE/DVE i utførelse II3G eller II3GD for bruk i sone 2 skal generelt ikke brukes som gruppedrift! Gir Følgende begrensninger gjelder for motorer i seriene DR/DT/DV/DTE/DVE i utførelse II3D for bruk i sone 22: Ledningslengdene som er angitt av frekvensomformerprodusenten skal ikke overskrides. Motorer i samme gruppe skal ikke være mer enn to effekttrinn fra hverandre. Hver motor må overvåkes. Ved bruk av regulerte girmotorer, er begrensninger med hensyn til maksimalt turtall mulig (sett fra girperspektivet). Ta kontakt med SEW-EURODRIVE ved inngående turtall over 1500 o/min. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 47

48 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC 6.4 Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC Motor Maks. tillatt utgangseffekt ved MOVIDRIVE og MOVITRAC Õ n Max [o/min] Ö n Max [o/min] DR63S4 0,25 kw ,25 kw 3600 DR63M4 0,25 kw ,37 kw 3600 DR63L4 0,25 kw ,55 kw 3600 DT71K4 0,25 kw ,25 kw 3600 DT71C4 0,25 kw ,37 kw 3600 DT71D4 0,37 kw ,55 kw 3600 DT80K4 0,55 kw ,75 kw 3600 DT80N4 0,75 kw ,1 kw 3600 DT90S4 1,1 kw ,5 kw 3600 DT90L4 1,5 kw ,2 kw 3600 DV100M4 2,2 kw ,0 kw 3600 DV100L4 3,0 kw ,0 kw 3600 DV112M4 4,0 kw ,5 kw 3600 DV132S4 5,5 kw ,5 kw 3600 DV132M4 7,5 kw ,2 kw 3600 DV132ML4 9,2 kw kw 3600 DV160M4 11 kw kw 3600 DV160L4 15 kw kw 3600 DV180M4 22 kw kw 2700 DV180L4 22 kw kw 2700 DV200L4 37 kw kw 2700 DV225S4 37 kw kw 2700 DV225M4 55 kw kw 2700 DVE250M4 55 kw kw 2500 DVE280S4 75 kw kw 2500 DTE90K4 0,75 kw ,1 kw 3000 DTE90C4 0,75 kw ,1 kw 3000 DTE90S4 1,1 kw ,1 kw 3000 DTE90L4 1,5 kw ,2 kw 3000 DVE100M4 2,2 kw ,0 kw 3000 DVE100L4 3,0 kw ,5 kw 3000 DVE112M4 4,0 kw ,5 kw 2400 DVE132S4 5,5 kw kw 2000 DVE132M4 7,5 kw kw 2000 DVE160M4 11 kw kw 2000 DVE160L4 15 kw kw 2400 DVE180M4 22 kw kw 2400 DVE180L4 22 kw kw 2500 DVE200L4 37 kw kw 2500 DVE225S4 37 kw kw 2500 DVE250M4 55 kw kw 2500 DVE280S4 75 kw kw Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

49 Driftsmodi og grenseverdier Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer kva i P f n Hz Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer Termiske dreiemoment-grensediagrammer Termisk dreiemoment-grensediagram ved omformerdrift for 4-polet trefasevekselstrømog vekselstrømsbremsemotor i Ö-kobling: M/M nom 1,20 1,00 [3] [1] 0,80 0,60 0,40 [2] 0,20 0, [1] 104 Hz grensediagram [2] 87 Hz grensediagram [3] Med VE ekstern vifte n [o/min] Termisk dreiemoment-grensediagram ved omformerdrift for 4-polet trefasevekselstrømog vekselstrømsbremsemotor Õ-kobling: M/M nom 1,20 1,00 [3] [1] 0,80 0,60 [2] 0,40 0,20 0, n [o/min] [1] 60 Hz grensediagram [2] 50 Hz grensediagram [3] Med VE ekstern vifte Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 49

50 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Grenseverdier for strøm og dreiemoment 6.6 Asynkrone servomotorer: Grenseverdier for strøm og dreiemoment INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Verdiene som er angitt i tabellen for maksimal strøm, maksimalt dreiemoment og maksimalt turtall må aldri overskrides under drift Turtallsklasse 1200 o/min Motortype M N M max n max I N I max [Nm] [Nm] [o/min] [A] [A] CT71D4.../II3D 2,1 6 1,1 2,7 CT80N4.../II3D 4,3 13 1,9 4,4 CT90L4.../II3D 8,5 26 3,3 8,2 CV100M4.../II3D ,2 10,9 CV100L4.../II3D ,5 20, CV132S4.../II3D ,1 26,9 CV132M4.../II3D ,7 26,9 CV132ML4.../II3D ,0 43,2 CV160M4.../II3D ,8 52,7 CV160L4.../II3D ,7 69,6 CV180M4.../II3D ,3 79,2 CV180L4.../II3D ,3 88,7 CV200L4.../II3D ,0 137, Turtallsklasse 1700 o/min Motortype M N M max n max I N I max [Nm] [Nm] [o/min] [A] [A] CT71D4.../II3D 2,0 6 1,5 3,7 CT80N4.../II3D 4,3 13 2,6 6,1 CT90L4.../II3D 8,5 26 4,5 11,3 CV100M4/...II3D ,8 14,9 CV100L4.../II3D ,2 28, CV132S4.../II3D ,9 37,1 CV132M4.../II3D ,5 49,6 CV132ML4.../II3D ,1 61,6 CV160M4.../II3D ,8 70,7 CV160L4.../II3D ,2 90,1 CV180M4.../II3D ,3 104,5 CV180L4.../II3D ,2 123,0 CV200L4.../II3D ,9 183,9 50 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

51 Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Grenseverdier for strøm og dreiemoment kva i P f n Hz Turtallsklasse 2100 o/min Motortype M N M max n max I N I max [Nm] [Nm] [o/min] [A] [A] CT71D4.../II3D 2,1 6 1,9 4,6 CT80N4.../II3D 4,3 13 3,3 7,6 CT90L4.../II3D 8,5 26 5,7 14,1 CV100M4.../II3D ,3 18,8 CV100L4.../II3D ,5 34, CV132S4.../II3D ,4 46,6 CV132M4.../II3D ,1 44,9 CV132ML4.../II3D ,7 71,3 CV160M4.../II3D ,3 87,6 CV160L4.../II3D ,9 112,1 CV180M4.../II3D ,8 125,6 CV180L4.../II3D ,9 141,9 CV200L4.../II3D ,8 209, Turtallsklasse 3000 o/min Motortype M N M max n max I N I max [Nm] [Nm] [o/min] [A] [A] CT71D4.../II3D 2,0 6 2,6 6,1 CT80N4.../II3D 3,8 11 4,3 9,6 CT90L4.../II3D 8,1 24 7,5 18,6 CV100M4.../II3D ,0 25,9 CV100L4.../II3D ,0 39, CV132S4.../II3D ,0 60,9 CV132M4.../II3D ,4 80,8 CV132ML4.../II3D ,9 96,1 CV160M4.../II3D ,0 110,9 CV160L4.../II3D ,1 149,3 CV180M4.../II3D ,9 161,8 CV180L4.../II3D ,6 204,4 CV200L4.../II3D ,5 246,0 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 51

52 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Termiske grensediagrammer 6.7 Asynkrone servomotorer: Termiske grensediagrammer Vær oppmerksom på turtallsklasse Ved konfigureringen må du være oppmerksom på at karakteristikkene for de ulike turtallsklassene er forskjellige Driftsmodus Karakteristikkene viser de ulike dreiemomentene ved kontinuerlig drift S1. Ved avvikende driftsmodi må effektivt arbeidspunkt fastsettes. M/Mnom 1,2 1,0 [5] [4] 0,8 [3] 0,6 [1] [2] 0,4 0,2 0,0 0 Fig. 5: n Termiske dreiemoment-grensediagrammer [1] Turtallsklasse 1200 o/min [2] Turtallsklasse 1700 o/min [3] Turtallsklasse 2100 o/min [4] Turtallsklasse 3000 o/min [5] Med VE ekstern vifte 52 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

53 Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer kva i P f n Hz Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer Generelt Installer frekvensomformeren utenfor den potensielt eksplosive atmosfæren Tillatte frekvensomformere Ved å ta i bruk frekvensomformere i byggeserien MOVIDRIVE oppnår man en optimal dynamikk og reguleringskvalitet. Frekvensomformerne som er angitt i tabellen Kombinasjoner CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE, skal overholdes. Det er tillatt å bruke andre typer frekvensomformere. Det er da viktig å være oppmerksom på at motorenes tillatte driftsdata (se kapitlet Asynkrone servomotorer: Grenseverdier for strøm og dreiemoment (side 50)), ikke overskrides Tillatte driftsmodi frekvensomformer MOVIDRIVE For at reguleringsdynamikken skal bli best mulig, må frekvensomformerne i byggeserie MOVIDRIVE settes i drift i en CFC-dritsmodus. Driftsmodi VFC er også tillatt Frekvensomformerens matespenning Frekvensomformerens matespenning må aldri underskride verdien 400 V. Maksimalt tillatt matespenning må begrenses til 500 V. Som følge av frekvensomformerpulsering kan det ellers oppstå farlig overspenning på motortilkoblingsklemmene EMC-tiltak Følgende komponenter er tillatt for frekvensomformere i byggeserie MOVIDRIVE : Nettfilter i serie NF Utgangsdrossel i serie HD... INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Ved bruk av andre typer frekvensomformere må man være oppmerksom på at en utgangskobling av frekvensomformeren for optimering av EMC-egenskapene ikke i vesentlig grad reduserer klemmespenningen på motoren (Â 5%). Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 53

54 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer Kombinasjoner CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE Anbefalt kombinasjon Tabellen viser anbefalte motor-movidrive -kombinasjoner avhengig av turtallsklasse. Ettersom motorene har lett for å bli overbelastet, bør andre kombinasjoner ikke foretas. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Verdiene som er angitt i tabellen for maksimalt dreiemoment og maksimalt turtall må aldri overskrides under drift. Turtallsklasse 1200 o/min Motortype CT71D4../ II3D CT80N4../ II3D CT90L4../ II3D CV100M4../II3 D CV100L4../ II3D CV132S4../ II3D CV132M4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] 2,1 6 4,3 13 8, [Nm] [o/min] M max 7,5 n basis 600 M max 13,0 n basis 540 M max 18,2 n basis ,7 781 M max 29,0 n basis ,0 781 M max 32,6 n basis , M max 64 n basis M max 82 n basis Motortype CV132ML4../ II3D CV160M4../ II3D CV160L4../ II3D CV180M4../ II3D CV180L4../ II3D CV200L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] [Nm] [o/min] M max 126 n basis 922 M max 125 n basis M max 163 n basis M max 241 n basis 1050 M max 231 n basis M max 326 n basis Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

55 Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer kva i P f n Hz 6 Turtallsklasse 1700 o/min Motortype CT71D4../ II3D CT80N4../ II3D CT90L4../ II3D CV100M4../ II3D CV100L4../ II3D CV132S4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] 2,1 6 4,3 13 8, [Nm] [o/min] M max 6,0 n basis 1250 M max 12,6 n basis 1150 M max 18,0 n basis , M max 25,7 n basis , M max n basis 32, , M max 59 n basis Motortype CV132M4../ II3D CV132ML4../ II3D CV160M4../ II3D CV160L4../ II3D CV180M4../ II3D CV180L4../ II3D CV200L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] [Nm] [o/min] M max 89 n basis 1440 M max 83 n basis M max 120 n basis M max 170 n basis 1470 M max 168 n basis M max 217 n basis M max 353 n basis Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 55

56 6 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Asynkrone servomotorer: Tilordning av frekvensomformer Turtallsklasse 2100 o/min Motortype CT71D4../ II3D CT80N4../II3D CT90L4../ II3D CV100M4../ II3D CV100L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] 2,1 6 4,3 13 8, [Nm] [o/min] M max 6,0 n basis 1280 M max 9,7 n basis , M max 18,3 n basis , M max 28,0 n basis , M max n basis 33, , Motortype CV132S4../ II3D CV132M4../ II3D CV132ML4../ II3D CV160M4../ II3D CV160L4../ II3D CV180M4../ II3D CV180L4../ II3D CV200L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] [Nm] [o/min] M max 72 n basis M max 95 n basis M max 139 n basis 1715 M max 139 n basis M max 177 n basis M max 218 n basis M max 260 n basis M max 329 n basis Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

57 Driftsmodi og grenseverdier Mykstartapparater kva i P f n Hz 6 Turtallsklasse 3000 o/min Motortype CT71D4../ II3D CT80N4../ II3D CT90L4../ II3D CV100M4../ II3D CV100L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] 2,0 6 3,8 11 8, [Nm] [o/min] M max 6,0 n basis 2280 M max 9,7 n basis , M max 12,7 n basis , , M max 26,5 n basis , M max n basis 31, , Motortype CV132S4../ II3D CV132M4../ II3D CV132ML4../ II3D CV160M4../ II3D CV160L4../ II3D CV180M4../ II3D CV180L4../ II3D CV200L4../ II3D M N M max n max M max n basis MOVIDRIVE [Nm] [Nm] [o/min] [Nm] [o/min] M max 51 n basis M max 67 n basis M max 94 n basis 2765 M max 98 n basis M max 124 n basis M max 150 n basis M max 182 n basis M max 293 n basis Mykstartapparater Ved motorer i kategori II3D er det tillatt å bruke mykstartapparater dersom motorene er utstyrt med en temperaturføler TF. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 57

58 7 I 0 Idriftsetting Forutsetninger for idriftsetting 7 Idriftsetting 7.1 Forutsetninger for idriftsetting MERKNADER Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksene i kapittel 2 ved installasjon Kontroller før idriftsetting at Drivenheten er uten skader og ikke mekanisk blokkert. Etter en lang lagringstid skal tiltak som er beskrevet i kapittel 4.3, Forberedelser, være utført. Alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført. Dreieretningen på motoren/giret stemmer (motoromdreining medurs: U, V, W etter L1, L2, L3) Alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert. Alle motorverninnretninger er aktive og stilt inn på motorens merkestrøm. Manuell bremsefrigivelse med automatisk retur brukes ved løftedrives. Ingen andre farekilder er til stede Kontroller følgende under idriftsetting At motoren går feilfritt (ingen overbelastning, ingen turtallsvingninger, sterk støyutvikling e.l.) At korrekt bremsemoment er stilt inn i samsvar med aktuell applikasjon Ved problemer, se kapitlet Driftsfeil STOPP Ved bremsemotorer med manuell bremsfrigivelse med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting/vedlikehold! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. 58 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

59 Idriftsetting Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G I Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G Parametrisering Verdiene som skal stilles inn for å parametrisere strømovervåkingen, er motoravhengige. Du finner de nøyaktige verdiene i EF-prototypkontrollattesten. Strømbegrensning 1,5 I N (motor) I1 I N (motor) I O B I2 C I O Motortypeavhengig A Tillatt varig strømområde fa fb fc fbasis Når motoren er satt i drift, er strømbegrensningen I1 aktivert. Strømbegrensningen I2 definerer den strømmen som er permanent tillatt. Strømbegrensningsfunksjonen kan aktiveres ved idriftsetting eller via parameter P560 strømbegrensning Ex-e motor (for godkjente motorer). Karaktieristikken defineres med operasjonspunktene A, B og C. Følgende parametere stilles inn under idriftsetting: Parameter Punkt A Punkt B Punkt C Frekvens [Hz] P561 P563 P565 Strømgrense i % av I N P562 P564 P566 f/hz Overlastvern Drift over tillatt strømområde er tillatt i 60 sekunder. For å unngå sterk reduksjon av strømbegrensningen og dermed dreiemomentstøt, reduseres strømmen til tillatt verdi etter ca. 50 sekunder langs en rampe i løpet av 10 sekunder. Strømverdien kan økes igjen over tillatt område etter en pause på 10 minutter. Drift under 5 Hz er tillatt i ett minutt. Deretter følger en feilutkobling F110 Ex-e beskyttelse med feilreaksjon nødstopp. Binærutgangene P62_ kan parametriseres på Ex-e strømgrense aktiv. Betingelser for å sette utgangen (1-signal): Strømgrense 1 er overskredet Pausetid er ikke utløpt Drift < 5 Hz lenger enn ett minutt Strøm-tids-overvåkingen tilbakestilles ikke av en feilreset. Strøm-tids-overvåkingen er aktivert både ved nett- og ved 24 V-hjelpeforsyning. Hvis nettet kobles ut uten 24 V-hjelpeforsyning, tilbakestilles overvåkingsfunksjonen komplett. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 59

60 7 I 0 Idriftsetting Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 2G Spenningsfall på SEW utgangsfiltre Filter Drossel Spenningsfall [V] U = 400 V U = 500 V I N400 I N500 L 50 Hz 60 HZ 87 HZ 50 HZ 60 Hz 87 Hz Type BG (A) (A) (mh) (V) (V) (V) (V) (V) (V) HF , HF HF HF , HF , HF , HF , HF , HF , HF , MERK Ved SEW-utgangsdrosler (HD...) kan spenningsfallet ignoreres (strømkompensert). Spenningsfall på motorkabler Led- Belastning med I [A] = nings- tverrsnitt Kobber Spenningsfall ÍU [V] ved lengde = 100 m og â = 70 C 1,5 mm 2 5,3 8 10,6 13,3 17,3 21,3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2,5 mm 2 3,2 4,8 6,4 8,1 10,4 12,8 16 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 4 mm 2 1,9 2,8 3,8 4,7 6,5 8, ,5 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 6 mm 2 4,4 5,3 6,4 8,3 9,9 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 10 mm 2 3,2 4,0 5,0 6,0 8,2 10,2 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 16 mm 2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,9 10,0 1) 1) 1) 1) 1) 1) 25 mm 2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 8,0 1) 1) 1) 1) 1) 35 mm 2 2,9 3,6 4,6 5,7 7,2 8,6 1) 1) 1) 50 mm 2 4,0 5,0 6,0 1) 1) 1) 70 mm 2 4,6 1) 1) 95 mm 2 3,4 4,2 1) 150 mm 2 2,7 3,3 185 mm 2 2,7 1) Belastning i henhold til IEC ikke tillatt, 60 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

61 Idriftsetting Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori 3 I Parameterinnstilling: Frekvensomformer for kategori Generelt For idriftsetting av frekvensomformerne må tilhørende driftsveiledning følges. Den aktuelle MOTION-studio eller MOVITOOLS-software guider deg gjennom oppstartprosedyren. Vær oppmerksom på at begrensningen av maksimalt turtall må stilles inn på nytt etter hver idriftsetting. Vær i tillegg oppmerksom på følgende, obligatoriske innstillinger for frekvensomformerne ved bruk av vekselstrømsmotorer i utførelsene II3G, II3D og II3GD: Innstilling av maksimal frekvens eller maksimalt turtall I henhold til tilordningstabellene for motor-frekvensomformerkombinasjoner skal de tilsvarende frekvensomformerparameterene som begrenser motorturtallet, stilles inn Innstilling av parametere IxR og Boost Parameterene må stilles inn på følgende måte: Motoren må ikke være driftsvarm, men må ha omgivelsestemperatur. Bruk av frekvensomformere i serie MOVIDRIVE og MOVITRAC. Still parameterene for Automatisk innstilling på JA. Frigi drivenhetene i kort tid. Parameterene IxR og Boost registreres og lagres. Still derette parameterene for Automatisk innstilling på NEI. Manuell endring av IxR og Boost Hvis parameterene IxR og Boost endres manuelt, må man av brukertekniske grunner påse at den maksimale strømbegrensningsverdien i tabellen Motor-/frekvensomformertilordning, Innstilling av strømbegrensning, ikke overskrides. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 61

62 7 I 0 Idriftsetting Endring av sperreretning med tilbakeløpssperre 7.4 Endring av sperreretning med tilbakeløpssperre X [1] Viftedeksel [2] Vifte [3] Maskinskrue [4] V-ring [5] Filtring [6] Låsering [7] Gjengehull [8] Medbringer [9] Klemmekjede [10] Passkive Mål x etter montering Motor DT71/80 DT90/DV100 DV112/132S DV132M - 160M DV160L DV Mål x etter montering 6,7 mm 9,0 mm 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 13,5 mm 62 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

63 Idriftsetting Stillstandsoppvarming for motorer i kategori II3D I 0 7 Motoren må aldri startes i sperreretning (vær oppmerksom på faseposisjon). Vær oppmerksom på utgangsakselens rotasjonsretning og antall trinn når motoren monteres på giret. For kontrollformål kan tilbakeløpssperren drives med halv motorspenning én gang i sperreretning: FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner skal motoren kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling. 1. Ta av viftedekslet [1] og viften [2], fjern sylinderskruene [3]. 2. Fjern V-ring [4] og tetningsflens med filtring [5] (fang opp fettet for gjenbruk). 3. Fjern sikringsringen [6] (ikke ved DT71/80). Fjern i tillegg passkivene [10] ved DV132M-160M. 4. Trekk av medbringeren [8] og klemmekjede [9] helt av via gjengehullene [7], drei dem 180 og press dem på igjen. 5. Fyll på fett igjen. 6. Viktig! Klemmekjeden må ikke utsettes for trykk eller slag materialskader! 7. Under innpressingsprosedyren rett før klemlegemet trenger inn i ytterringen dreier du rotorakselen langsomt for hånd i rotasjonsretning. Klemlegemet glir lettere i ytterringen. 8. Monter resterende deler i tilbakeløpssperren fra 4. til 2. i omvendt rekkefølge, vær oppmerksom på monteringsmål x for V-ring [4]. 7.5 Stillstandsoppvarming for motorer i kategori II3D Ved motorer i kategori II/3D kobler du stillstandsoppvarmingen til tilkoblingskablene som er merket med H1 og H2. Sammenlign tilkoblingspenningen med spenningsinformasjonen som er angitt på merkeskiltet. Stillstandsoppvarmingen for motorer i kategori II3D kan først kobles inn etter at motoren er koblet ut kan ikke være innkoblet under motordrift. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 63

64 8 Kontroll/vedlikehold Stillstandsoppvarming for motorer i kategori II3D 8 Kontroll/vedlikehold Kun SEW-servicepersonell eller verksteder eller fabrikker med nødvendig kunnskap skal utføre reparasjoner eller endringer på motoren. Før motoren settes i drift på nytt, må det bekreftes at forskriftene følges. Dette gjøres ved å plassere et merke på motoren eller utstede en kontrollrapport. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Arbeid i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av SEW- EURODRIVE eller av verksteder for elektriske drivenheter. Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. Motorens Ex-godkjenning vil ellers opphøre. Det er nødvendig med en rutinekontroll ved utskifting av motorkomponenter som berører eksplosjonsbeskyttelsen. Motorer kan bli svært varme under drift - forbrenningsfare! Før arbeidene begynner skal motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Pass på at motoren monteres riktig og at alle åpninger stenges nøye etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Motorer i eksplosjonsbeskyttede områder må rengjøres regelmessig. Unngå støvansamlinger over 5 mm. Rengjør den valgfrie eksterne viften VE i regelmessige intervaller. Unngå støvansamlinger over 5 mm. Følg driftsveiledningen til den eksterne viften. Tennspaltens overflater må ikke under noen omstendigheter etterbehandles. Hold tennspalten alltid ren, og beskytt den mot korrosjon. Eksplosjonsbeskyttelsen er i stor grad avhengig av om IP-kapslingsgraden overholdes. Kontroller derfor at tetningene sitter korrekt og er feilfrie ved alle arbeider. Akseltetningsringer påføres fett (Klüber Petamo GHY133N) i området ved tetningsleppen før montering. Etter alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres en sikkerhets- og funksjonskontroll (termisk beskyttelse, brems). Korrekt vedlikehold av motorene og bremsene er en forutsetning for at eksplosjonsbeskyttelsen opprettholdes. 64 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

65 Kontroll/vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Enhet/ enhetskomponent Brems BMG02, BR03, BMG05-8, BM15-62 Tidsintervall Ved bruk som arbeidsbrems: Minst hver driftstime 1) Hva må gjøres? Kontroller bremsen Mål tykkelsen på bremseskiven Bremseskive, belegg Mål og juster arbeidsluftspalten Ankerskive Medbringer/fortanning Trykkringer Ved bruk som holdebrems: Hvert annet til hvert fjerde år, alt etter belastningsforhold 1) Sug opp støv Kontrollere kontaktorene, skift ut om nødvendig (for eksempel brente kontaktsett) Brems BC Etterjustering av brems Motor Etter henholdsvis driftstimer Motor med tilbakeløpssperre Drev Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Motorens og eventuelt den eksterne viftens luftveier og overflater Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Kontroller motoren: Kontroller kulelager, skift ut om nødvendig Skift akseltetningsringen Rengjør kjøleluftribber/ lufttilførsel Skift ut flytende fett til tilbakeløpssperren Utbedring eller eventuelt fornyelse av overflatebehandlingen/rustbeskyttelsen Rengjøring av luftveier og overflater 1) Slitasjetider påvirkes av mange faktorer og kan være korte. Anleggsmontøren vurderer de nødvendige kontroll-/vedlikeholdsintervallene individuelt i henhold til prosjekteringsdokumentasjonen (for eksempel "Prosjektere drifter"). 8.2 Forberedelser for motor- og bremsevedlikehold FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 65

66 8 Kontroll/vedlikehold Forberedelser for motor- og bremsevedlikehold Demonter inkrementalgiver (impulsgiver) EV2. [234] [369] [220] [361] [236][233] [366] [251] [232] Inkrementalgiver EV2. opptil størrelse 225 [220] Giver [232] Sylinderskrue [233] Kobling [234] Sekskantskrue [236] Mellomflens [251] Spennskive [361] Deksel/viftedeksel [366] Sylinderskrue [369] Dekkplate 1. Demonter dekkplaten [361]. Hvis tilgjengelig, demonterer du først den monterte eksterne viften. 2. Løsne skruen [366] på mellomflensen og ta av dekkplaten [369]. 3. Løsne koblingens klemnavforbindelse. 4. Løsne festeskruene [232] og vri spennskivene [251] utover. 5. Ta av giveren [220] sammen med koblingen [233]. 6. Vipp av mellomflensen [236] når skruene [234] er demontert. MERK Ved ny montering må du påse at akseltappens rundløp  0,05 mm. Bremsene for givermontering kan bare skiftes ut komplett. 66 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

67 Kontroll/vedlikehold Forberedelser for motor- og bremsevedlikehold Demonter inkrementalgiver (impulsgiver) ES1. / ES ES1. / ES2. [220] Giver [367] Monteringsskrue [361] Deksel [733] Festeskrue dreiemomentstøtte 1. Demonter dekslet [361]. 2. Løsne festeskruene [733] til dreiemomentstøtten. 3. Åpne skrudekslet på bakveggen til inkrementalgiveren [220]. 4. Åpne den sentrale festeskruen [367] med ca. 2-3 omdreininger og løsne konusen ved å slå lett på skruehodet. Skru deretter ut festeskruen og ta av inkrementalgiveren. MERK Ved ny montering: Påfør NOCO-FLUID på givertappen Skru fast den sentrale festeskruen [367] med 2,9 Nm INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Ved ny montering må du påse at impulsgiverakselen ikke sliper mot viftedekslet. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 67

68 8 Kontroll/vedlikehold Forberedelser for motor- og bremsevedlikehold Demontering av ekstern vifte VE [1] 1. Før du monterer den eksterne viften [1], må du kontrollere at viftehjulet og viftemotoren er uten skader. 2. Når monteringen er utført, dreier du viftehjulet for å kontrollere at viftehjulet ikke sliper mot noen punkter. Avstanden mellom viftehjul og faste deler må være minst 1 mm. MERK Følg driftsveiledningen til den eksterne viften (side 107). 68 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

69 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor Eksempel: Motor DFT90 [9] [11] [12] [4] [5] [6] [7] [8] [3] [2] [1] 15 [20] [19] [17] [18] [16] [14] [13] 54008AXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Låsering Oljeavkaster Akseltetningsring Låseplugg A-(flens) lagerskjold Låsering Kulelager [8] [9] [11] [12] [13] [14] [15] Låsering Rotor Kulelager Passkive Stator B-lagerskjold Sekskantskrue [16] [17] [18] [19] [20] V-ring Vifte Låsering Viftedeksel Dekselskrue Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 69

70 8 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor Forløp FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Hvis tilgjengelig, demonterer du ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) 2. Demonter flens- eller viftedeksel [19], vifte [17]. 3. Demonter sekskantskruer [15] fra A- [5] og B-lagerskjold [14], løsne stator [13] fra A-lagerskjold. 4. Ved motorer med brems BM/BMG: Åpne koblingsboksen, løsne bremsekabelen fra likeretteren Trekk B-lagerskjoldet med brems fra statoren og løft av forsiktig (bremsekabel medføres om nødvendig med trekktråd). Trekk av stator ca cm 5. Visuell kontroll: Registreres fuktighet eller girolje innvendig i statoren? Hvis nei, fortsett med trinn 9. Hvis fuktighet registreres, fortsett med trinn 7. Registreres girolje, la et autorisert verksted reparere motoren. 6. Hvis det finnes fuktighet innvendig i statoren: Ved girmotorer: Demonter motoren fra giret. Ved motorer uten gir: Demonter A-flensen. Demonter rotoren [9]. 7. Rengjør, tørk og foreta en elektrisk kontroll av viklingen (se kapitlet Forberedelser) 8. Skift ut kulelager [7], [11] (bruk bare godkjente kulelagre, se kapitlet Godkjente kulelagertyper) 9. Skift ut akseltetningsringen [3] i A-lagerskjoldet (før montering skal akseltetningsringene forsynes med fettdepot (Klueber Petamo GHY 133N). 10.Tett statorsetet (tetningsmiddel Hylomar L Spezial) på nytt og påfør V-ringen eller labyrinttetningen fett (DR63). 11.Monter motor, brems, ekstrautstyr 12.Kontroller deretter giret (se driftsveiledning Gir) 70 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

71 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor Skifte av skilleplate [1] [2] [3] [1] [2] [3] Fjærkraftklemlist Skilleplate Skruer For å forhindre at forbindelsen løsner av seg selv, skal skruene [2] for feste av mellomplaten [1] ved motorer i byggstørrelse 63 sikres med Loctite eller lignende Smøring av retursperren Tilbakeløpssperren er satt inn med rustbeskyttende fett Mobil LBZ fra fabrikken. Ønsker du å benytte et annet fett, må det svare til NLGI-klasse 00/000 med grunnleggende oljeviskositet på 42 mm 2 /s ved 40 C på litiumssåpe- og mineraloljebasis. Temperaturområdet for bruk spenner fra -50 C til +90 C. Tabellen under viser påkrevd fettmengde. Motortype 71/80 90/ / M/160M 160L/ /280 Fett [g] Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 71

72 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC 8.4 Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC [7] [8] [2] [3] [4] [5] [6] [1] [9] [18] [22] [14] [20] [21] [16] [17] [15] [13] [12] [19] [10] [11] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Motor Mellomring Medbringer Bremseskive Ankerskive Ringfjær Bremseskive Ankerskive Dempeplate (bare BMG) [10a] [10b] [10c] [10e] [11] [12] [13] [14] Pinneskrue Kontrafjær Trykkring Sekskantmutter Bremsefjær Spolelegeme ved BMG: Tetning ved BM: V-ring Spiralspennpinne [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] Arm med håndspak Pinneskrue (2x) Konisk fjær Sekskantmutter Vifte Låsering Viftedeksel Sekskantskrue Båndklemme 72 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

73 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Brems BC, etterjustering av driftsluftspalte FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter følgende deler (skift ut ved slitasje): Viftedeksel [22], låsering [20], vifte [19], låsering [18], stillmuttere [17], koniske fjærer [16], arm [15], muttere [13], pinneskruer [12], V-ring [11], husdeksel [10] Når du tar av husdekslet [10] må du passe på at tennspalten ikke blir skadet. 2. Sug opp støv 3. Trekk til sekskantmutrene [8] forsiktig Jevnt, helt til en lett motstand merkes (det betyr: driftsluftspalte = 0) 4. Vri sekskantmutrene tilbake ca. 120 (det betyr: driftsluftspalte er innstilt) 5. Monter følgende, demonterte deler igjen: Husdekslet [10] (viktig: Ved montering må du passe på at tennspalten er uten skader, ren og uten rust) V-ring [11], pinneskruer [12], mutre [13], arm [15], koniske fjærer [16] 6. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [17] til å stille inn lengdeklaringen s mellom de koniske fjærene [16] (flattrykt) og stillmutrene (Æ bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BC05 1,5 BC2 2 Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 7. Monter viften [19] og viftedekslet [22] igjen. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 73

74 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Endre bremsemoment BC Bremsemomentet kan endres trinnvis (se kapitlet Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter brems BMG 05-8, BC): Ved å montere ulike bremsefjærer. Med antall bremsefjærer. FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter følgende deler (skift ut ved slitasje): Viftedeksel [22], låsering [20], vifte [19], låsering [18], stillmuttere [17], koniske fjærer [16], arm [15], muttere [13], pinneskruer [12], V-ring [11], husdeksel [10] Når du tar av husdekslet [10] må du passe på at tennspalten ikke blir skadet. 2. Sug opp støv 3. Løsne sekskantmutrene [8], trekk av spolen [7] ca. 70 mm (OBS! bremsekabel) 4. Skift ut bremsefjærer [9] eller kompletter. Plasser bremsefjærene symmetrisk. 5. Monter spolen og sekskantmutrene Plasser bremsekabelen i trykkammeret mens du gjør det 6. Vri sekskantmutrene tilbake ca. 120 (det betyr: driftsluftspalte er innstilt) 7. Monter følgende, demonterte deler igjen: Husdekslet [10] (viktig: Ved montering må du passe på at tennspalten er uten skader, ren og uten rust) V-ring [11], pinneskruer [12], mutre [13], arm [15], koniske fjærer [16] 74 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

75 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC 8 8. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [17] til å stille inn lengdeklaringen s mellom de koniske fjærene [16] (flattrykt) og stillmutrene (Æ bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BC05 1,5 BC2 2 Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 9. Monter viften [19] og viftedekslet [22] igjen. MERKNADER Den manuelle bremsefrigivelsen uten automatisk retur har allerede frigjort bremsen når en motstand merkes ved tilskruing av gjengestiften. Den manuelle bremsefrigivelsen med automatisk retur kan frigjøres med vanlig håndkraft. STOPP Ved bremsemotorer med manuell bremsfrigivelse med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes etter idriftsetting/vedlikehold! Den oppbevares i en festeanordning utvendig på motoren. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 75

76 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Bremser BMG, BM for motorer i kategori II3G/II3D Brems BMG05-8, BM15 [23] [5] [23] [6] [7] [8] [9] [2] [3] [4] [1] [10] e [20] [22] [21] b c [18] [19] a [15] [16] [17] [13] [14] [11] [12] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Motor Mellomring Medbringer Bremseskive Ankerskive Dempingsskive Spolelegeme Sekskantmutter [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Bremsefjær Huslokk V-ring Pinneskrue Muttere Spiralspennpinne Arm Konisk fjær [17] [18] [19] [20] [21] [22] Stillemutter Låsering Vifte Låsering Dekselskrue Viftedeksel 76 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

77 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC 8 Brems BM30-62 [10] e a d [16] [18] [19] [17] [14] [15] [20] [8] [12] [13] [11] [7b] [6] [23] [7] [2] [3] [5] [23] [2] [3] [5] [6] [7] [7b] Medbringer Låsering Tetningsbånd Ringfjær Bremseskive kun BM32, BM62: Bremselamell, ringfjær, bremseskive [8] [10a] [10d] [10e] [11] [12] [13] [14] Ankerskive Pinneskrue (3x) Justeringshylse Sekskantmutter Bremsefjær Spole V-ring Spiralspennpinne [15] [16] [17] [18] [19] [20] [23] Arm med håndspak Pinneskrue (2x) Konisk fjær Sekskantmutter Vifte Låsering Båndklemme Inspeksjon av bremsen, innstilling av driftsluftspalten FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) Flens- eller viftedeksel [21]. 2. Skyv tetningsbåndet [5], løsne for dette klemmen, sug av spon Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 77

78 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC 3. Kontroller bremseskive [7, 7b] Bremsebelegget slites ned. Tykkelsen må aldri underskride en fastsatt minsteverdi. Tykkelsen på bremseskivene, som er nye fra fabrikken, er i tillegg spesifisert slik at det er mulig å vurdere slitasjen siden forrige service. Motortype Bremsetype Min. bremseskivetykkelse Ny fra fabrikken [mm] [mm] D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 D(F)V112M-D(F)V132S BMG ,5 D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM ,2 Bremseskiver skal alltid byttes når minstetykkelsen er nådd (se avsnittet Skifte ut bremseskive BMG05-8, BM15-62). 4. Ved BM30-62: Løsne justeringshylsen [10d] ved å dreie i retning lagerskjoldet 5. Mål driftsluftspalten A (se figuren under) (med bladsøker, ved tre steder - forskjøvet 120 ): Ved BM mellom ankerskiven [8] og spolen [12]. Ved BMG mellom ankerskiven [8] og dempingsskiven [9]. 6. Etterstram sekskantmutrene [10e] Til driftsluftspalten er korrekt innstilt (se kapitlet Tekniske data). Ved BM30-62 til driftsluftspalten først = 0,25 mm 7. Ved BM30-62: Skru fast justeringshylsene Mot spolen Til driftsluftspalten er korrekt innstilt (se kapitlet Tekniske data). 8. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. A 78 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

79 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Utskiftning av bremseskive BMG Når bremseskiven skiftes ut (ved BMG05-4 Â 9 mm; ved BMG8-BMG62 Â 10 mm), skal også alle andre demonterte komponenter kontrolleres og skiftes ut ved behov. FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) Flens- eller viftedeksel [21], låsering [20] og vifte [19] 2. Fjern tetningsbåndet [5], demonter den manuelle bremsefrigivelsesanordningen: Stillmuttere [18], koniske fjærer [17], pinneskruer [16], arm [15] 3. Løsne sekskantmutrene [10e], trekk av spolen [12] forsiktig (bremsekabel!), fjern bremsefjærene [11] 4. Demonter dempingsskiven [9], ankerskiven [8] og bremseskiven [7, 7b], rengjør bremsens komponenter 5. Monter ny bremseskive 6. Remonter bremsekomponenter Med unntak av tetningsbånd, vifte og viftedeksel, still inn driftsluftspalten (Æ kapittel Kontroll av brems BMG05-8, BM30-62, innstilling av driftsluftspalten, punkt 4 til 7) 7. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [18] til å stille inn lengdeklaringen s mellom kjeglefjærene [17] (flattrykt) og stillmutrene (Æ bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BMG05-1 1,5 BMG2-8 2 BM Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 8. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 79

80 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC Endre bremsemomentet Bremsemomentet kan trinnvis endres (se kapitlet Tekniske data) Ved å montere ulike bremsefjærer. Med antall bremsefjærer. FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) Flens- eller viftedeksel [21], låsering [20] og vifte [19] 2. Fjern tetningsbåndet [5], demonter den manuelle bremsefrigivelsesanordningen: Stillmuttere [18], koniske fjærer [17], pinneskruer [16], arm [15] 3. Løsne sekskantmutrene [10e], trekk av spolen [12] ca. 50 mm (forsiktig: bremsekabel!) 4. Skift ut bremsefjærer [11] eller kompletter. Plasser bremsefjærene symmetrisk. 5. Remonter bremsekomponenter Med unntak av tetningsbånd, vifte og viftedeksel, still inn driftsluftspalten (se kapittel Kontroll av brems BMG05-8, BM15-62, punkt 5 til 8) 80 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

81 Kontroll/vedlikehold Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC 8 6. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [18] til å stille inn lengdeklaringen s mellom kjeglefjærene [17] (flattrykt) og stillmutrene (se bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BMG05-1 1,5 BMG2-8 2 BM Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 7. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. STOPP Ved gjentatt demontering skal stillemutrene [18] og sekskantmutrene [10e] skiftes ut! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 81

82 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM 8.5 Ettersyn/vedlikehold BMG, BM Bremser BMG, BM for motorer i kategori II3G/II3D Brems BMG05-8, BM15 [23] [5] [23] [6] [7] [8] [9] [2] [3] [4] [1] [10] e [20] [22] [21] b c [18] [19] a [15] [16] [17] [13] [14] [11] [12] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Motor Mellomring Medbringer Bremseskive Ankerskive Dempingsskive Spolelegeme Sekskantmutter [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Bremsefjær Huslokk V-ring Pinneskrue Muttere Spiralspennpinne Arm Konisk fjær [17] [18] [19] [20] [21] [22] Stillemutter Låsering Vifte Låsering Dekselskrue Viftedeksel 82 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

83 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM 8 Brems BM30-62 [10] e a d [16] [18] [19] [17] [14] [15] [20] [8] [12] [13] [11] [7b] [6] [23] [7] [2] [3] [5] [23] [2] [3] [5] [6] [7] [7b] Medbringer Låsering Tetningsbånd Ringfjær Bremseskive kun BM32, BM62: Bremselamell, ringfjær, Bremseskive [8] [10a] [10d] [10e] [11] [12] [13] [14] Ankerskive Pinneskrue (3x) Justeringshylse Sekskantmutter Bremsefjær Spolelegeme V-ring Spiralspennpinne [15] [16] [17] [18] [19] [20] [23] Arm med håndspak Pinneskrue (2x) Konisk fjær Sekskantmutter Vifte Låsering Båndklemme Inspeksjon av bremsen, innstilling av driftsluftspalten FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) flens- eller viftedeksel [21]. 2. Skyv tetningsbåndet [5], løsne klemmen, ta vekk spon Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 83

84 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM 3. Kontroller bremseskive [7, 7b] Bremsebelegget slites ned. Tykkelsen må aldri underskride en fastsatt minsteverdi. Tykkelsen på bremseskivene, som er nye fra fabrikken, er i tillegg spesifisert slik at det er mulig å vurdere slitasjen siden forrige service. Motortype Bremsetype Min. bremseskivetykkelse Ny fra fabrikken [mm] [mm] D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 D(F)V112M-D(F)V132S BMG ,5 D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM ,2 Bremseskiver skal alltid byttes når minstetykkelsen er nådd (se avsnittet Skifte ut bremseskive BMG05-8, BM15-62). 4. Ved BM30-62: Løsne justeringshylsen [10d] ved å vri i retning lagerskjoldet 5. Mål driftsluftspalten A (se figuren under) (med bladsøker, ved tre steder - forskjøvet 120 ): Ved BM mellom ankerskiven [8] og spolen [12]. Ved BMG mellom ankerskiven [8] og dempingsskiven [9]. 6. Etterstram sekskantmutrene [10e] Til driftsluftspalten er korrekt innstilt (se kapitlet Tekniske data). Ved BM30-62 til driftsluftspalten først = 0,25 mm 7. Ved BM30-62: Skru fast justeringshylsene Mot spolen Til driftsluftspalten er korrekt innstilt (se kapitlet Tekniske data). 8. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. A 84 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

85 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM Utskiftning av bremseskive BMG Når bremseskiven skiftes ut (ved BMG05-4 Â 9 mm; ved BMG8-BM62 Â 10 mm), skal også alle andre demonterte komponenter kontrolleres og skiftes ut ved behov. FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) Flens- eller viftedeksel [21], låsering [20] og vifte [19] 2. Fjern tetningsbåndet [5], demonter den manuelle bremsefrigivelsesanordningen: Stillmuttere [18], koniske fjærer [17], pinneskruer [16], arm [15], spiralspennpinne [14] 3. Løsne sekskantmutrene [10e], trekk av spolen [12] forsiktig (bremsekabel!), fjern bremsefjærene [11] 4. Demonter dempingsskiven [9], ankerskiven [8] og bremseskiven [7, 7b], rengjør bremsens komponenter 5. Monter ny bremseskive 6. Remonter bremsekomponenter Med unntak av tetningsbånd, vifte og viftedeksel, still inn driftsluftspalten (Æ kapittel Kontroll av brems BMG05-8, BM30-62, innstilling av driftsluftspalten, punkt 4 til 7) 7. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [18] til å stille inn lengdeklaringen s mellom kjeglefjærene [17] (flattrykt) og stillmutrene (Æ bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BMG05-1 1,5 BMG2-8 2 BM Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 8. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 85

86 8 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM Endre bremsemomentet Bremsemomentet kan trinnvis endres (se kapitlet Tekniske data) Ved å montere ulike bremsefjærer. Med antall bremsefjærer. FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner, må motoren og bremsen kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling! 1. Demonter: Hvis tilgjengelig, ekstern vifte og inkrementalgiver (se kapitlet Forberedelser ved vedlikehold av motor og bremser) Flens- eller viftedeksel [21], låsering [20] og vifte [19] 2. Fjern tetningsbåndet [5], demonter den manuelle bremsefrigivelsesanordningen: Stillmuttere [18], koniske fjærer [17], pinneskruer [16], arm [15], spiralspennpinne [14] 3. Løsne sekskantmutrene [10e], trekk av spolen [12] ca. 50 mm (forsiktig: bremsekabel!) 4. Skift ut bremsefjærer [11] eller kompletter. Plasser bremsefjærene symmetrisk. 5. Remonter bremsekomponenter Med unntak av tetningsbånd, vifte og viftedeksel, still inn driftsluftspalten (se kapittel Kontroll av brems BMG05-8, BM15-62, punkt 4 til 7) 86 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

87 Kontroll/vedlikehold Ettersyn/vedlikehold BMG, BM 8 6. Ved manuell bremsfrigivelse: Bruk stillmuttere [18] til å stille inn lengdeklaringen s mellom kjeglefjærene [17] (flattrykt) og stillmutrene (se bildet under) s Brems Lengdeklaring s [mm] BMG05-1 1,5 BMG2-8 2 BM Viktig! Langsgående klaring s er nødvendig for at trykkplaten skal kunne følge etter ved slitasje på bremsebelegget. En sikker bremsing vil ellers ikke være garantert. 7. Monter tetningsbånd, monter demonterte komponenter. STOPP Ved gjentatt demontering skal stillemutrene [18] og sekskantmutrene [10e] skiftes ut! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 87

88 9 kva i P f n Hz Driftsfeil Feil på motoren 9 Driftsfeil 9.1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene, eventuelt korriger Bremsen frigjøres ikke Æ Kap. "Feil på bremsen" Brent sikring Skift ut sikringen Motoren starter ikke eller er vanskelig å starte Motoren starter ikke i stjernekobling, bare i trekantkobling Motorvern utløst Motorvernet kobler ikke, feil i styringen Motor er konstruert for trekantkobling, men er koblet med stjernekobling Spenning eller frekvens avviker sterkt fra nominell verdi, i det minste under start Dreiemomentet er ikke tilstrekkelig ved stjernekobling Kontaktfeil på stjernetrekantbryter Kontroller om motorvernet er riktig innstilt, eliminer feilen Kontroller styringen til motorvernet, utbedre feilen ved behov Juster koblingen Sørg for bedre nettforhold; kontroller tverrsnittet på tilførselsledningen Hvis trekantstyrestrømmen ikke er for høy, kan du koble inn direkte. I motsatt fall må det brukes større motor eller spesialutførelser (avtale). Utbedre feilen. Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt om to faser Motoren brummer og har høyt strømforbruk Sikringene går, eller motorvernet utløses med en gang Turtallet går sterkt tilbake ved belastning Motoren blir for varm (mål temperaturen) For stor støyutvikling Bremsen frigjøres ikke Defekt vikling Rotoren skraper borti Kortslutning i ledningen Kortslutning i motoren Ledninger er feil tilkoblet Jordforbindelse på motoren Overbelastning Spenningen synker Overbelastning Kjølingen er utilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Motoren er koblet i trekant i stedet for i stjerne, som er korrekt Dårlig kontakt på tilførselsledningen (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % fra motorens merkespenning. Høyere spenninger har en spesielt ugunstig virkning på motorer med mange poler, fordi strømmen i ubelastet tilstand på disse motorene allerede ved normal spenning ligger tett oppunder merkestrømmen. Nominell driftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet, f.eks. på grunn av for stor koblingshyppighet Kulelager er spent for mye, tilsmusset eller skadd Roterende deler vibrerer Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene Æ Kap. "Feil på bremsen" Motoren må sendes til spesialisert verksted for reparasjon Utbedre kortslutningen Få feilen utbedret på et spesialisert verksted Juster koblingen Få feilen utbedret på et spesialisert verksted Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Øk tverrsnittet på tilførselsledningen Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Juster kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter evt. ekstern vifte Overhold tillatt temperaturområde Juster koblingen Utbedre den dårlige kontakten Finn årsaken og utbedre den (se over); skift sikring Tilpass motoren nettspenningen Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift Rett inn motoren på nytt, inspiser kulelagrene (Æ Kap. "Tillatte kulelagertyper"), smør dem evt. med fett (Æ Kap. "Smøremiddeltabell for rullelagre SEW-motorer"), skift dem ut Finn årsaken, utbedre evt. ubalanse Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 88 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

89 Driftsfeil Feil på bremsen kva i P f n Hz Feil på bremsen Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Feil spenning på bremsestyreenheten Koble til korrekt spenning Sikt på bremsestyreenheten Skift ut bremsestyreenheten, kontroller den indre motstanden og bremsespolens isolasjon, kontroller koblingsenhetene Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt Spenningstap langs tilførselsledningen > 10 % Ingen kjøling, bremsen blir for varm Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Defekt likeretter Mål og juster driftsluftspalten Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller tverrsnittet på kabelen Bytt ut bremselikeretteren av typen BG med en BGE Skift ut komplett brems med bremsestyring (spesialisert verksted), kontroller koblingsenhetene Skift ut likeretter og bremsespole Motoren bremser ikke Driftsluftspalten er ikke korrekt Mål og juster driftsluftspalten Bremsen settes forsinket på Ulyder i bremsens område Bremsebelegget er nedslitt Feil bremsemoment Kun BM(G): Driftsluftspalten er så stor at stillmutrene ligger inntil Kun BR03, BM(G): Manuell lufteanordning ikke korrekt innstilt Bremsen kobles på vekselstrømsiden Slitasje på fortanningen på grunn av rykkaktig start Pendelmomenter på grunn av feil innstil frekvensomformer Skift ut bremseskivene komplett Endre bremsemomentet (Æ Kap. "Tekniske data") Med antall og type bremsefjærer Brems BMG05: Ved montering av spole som tilsvare den for brems BMG1 Brems BMG2: Ved montering av spole som tilsvare den for brems BMG4 Still inn driftsluftspalten Still stillmutrene korrekt inn Koble til på like- og vekselstrømsiden (f.eks. BSR); vær oppmerksom på koblingsskjemaet Kontroller prosjekteringen Kontroller/juster innstillingen av frekvensomformeren iht. driftsveiledningen 9.3 Feil ved drift med frekvensomformer Ved motordrift med frekvensomformer kan også symptomene som beskrives i kapitlet Feil på motoren, forekomme. Forklaring av aktuelle problemer samt utbedring finner du i driftsveiledningen til frekvensomformeren. 9.4 Kundeservice Kundeservice Oppgi følgende når du tar kontakt med vår kundeservice: Data på merkeskiltet (komplett). Feilens type og omfang. Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod. Sannsynlig årsak. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 89

90 10 kva i P f n Hz Tekniske data Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BMG05-8, BR03, BC 10 Tekniske data 10.1 Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BMG05-8, BR03, BC Brems type BMG05 2) BC For motorstr. Bremsearbeid Driftsluftspalte [mm] opptil Vedlikehold [10 6 J] min. 1) 60 0,25 0,6 60 0,25 0,6 BMG ,25 0,6 BMG2 3) BC ,25 0, ,25 0,6 BMG ,25 0,6 BMG8 112M 132S 300 0,3 0,9 Bremsemoment Innstillinger bremsemomenter Type og antall bremsefjærer Bestillingsnumre for bremsefjærer maks. [Nm] normal rød normal rød 1) Vær oppmerksom på følgende ved kontroll av arbeidsluftspalten: Etter en prøvekjøring kan det oppstå avvik på ± 0,15 mm på grunn av bremseskivens parallellitetstoleranse. 2) BMG05: Dersom det maksimale bremsemomentet (5 Nm) ikke er tilstrekkelig, kan spolen til brems BMG1 monteres. 3) BMG2: Dersom det maksimale bremsemomentet (20 Nm) ikke er tilstrekkelig, kan spolen til brems BMG4 monteres. 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 7,5 6,0 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 10 7,5 6, ,6 5, ,6 5, ,6 9, X X X Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

91 Tekniske data Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BM15-62 kva i P f n Hz Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter BM15-62 Brems type BM15 BM30 BM31 BM32 2) For motorstr. 132M, ML 160M 160L BM62 2) Bremsearbeid Driftsluftspalte [mm] opptil Vedlikehold [10 6 J] min. 1) ,3 0,9 0,4 0,9 Bremsemoment Innstillinger bremsemomenter Type og antall fjærer Bestillingsnumre for fjærer maks. [Nm] normal rød normal rød 1) Vær oppmerksom på følgende ved kontroll av arbeidsluftspalten: Etter en prøvekjøring kan det oppstå avvik på ± 0,15 mm på grunn av bremseskivens parallellitetstoleranse. 2) Dobbeltskivebrems Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 91

92 10 kva i P f n Hz Tekniske data Tillatt bremsearbeid 10.3 Tillatt bremsearbeid FARE! Eksplosjonsfare dersom maks. tillatt bremsearbeid pr. bremseforløp overskrides. Livsfare eller alvorlige personskader. Det maksimale bremsearbeidet per bremseforløp som illustreres i karakteristikkene må under ingen omstendigheter overskrides, heller ikke ved nødbremsforløp. Hvis du bruker en bremsemotor, må du kontrollere om bremsen er tillatt for den nødvendige startfrekvensen Z. De følgende diagrammene viser tillatt utført arbeid W max per syklus for de ulike bremser og nominelle hastigheter. Angivelsene er gitt med referanse til den nødvendige startfrekvensen Z i sykluser/time (1/h). Hjelp til beregning av bremsens utførte arbeid, se Praktisk drivteknikk: Konfigurering av drivenheter. 92 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

93 Tekniske data Tillatt bremsearbeid kva i P f n Hz Kategori II3D (BMG05-BM62) og kategori II2G (BC05 og BC2) W max 10 6 J /min BM15 BMG8 BMG2, BMG4 BMG05, BMG1 W max 10 6 J /min BM32, BM62 BM30, BM31 BM15 BMG8 BMG2, BMG4, BC2 BMG05, BMG1, BC c/h c/h 10 4 Z Z Fig. 6: Maks. tillatt utført arbeid per syklus ved 3000 og 1500 min -1 W max 10 6 J /min BM32, BM62 BM30, BM31 BM15 BMG8 BMG2, BMG4 BMG05, BMG1 W max 10 6 J /min BM32, BM62 BM30, BM31 BM15 BMG8 BMG2, BMG4 BMG05, BMG c/h c/h 10 4 Z Z Fig. 7: Maks. tillatt utført arbeid per syklus ved 1000 og 750 min -1 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 93

94 10 kva i P f n Hz Tekniske data Tillatt bremsearbeid Kategori II3G (BMG05-BM62) W max /min W max /min 10 5 J 10 4 BMG05/1 BMG2/4 BMG8 BM15 J 10 4 BMG05/1 BMG2/4 BMG8 BM15 BM30/31 BM32/ c/h Z Fig. 8: Maks. tillatt utført arbeid per syklus ved 3000 og 1500 min c/h 10 4 Z W max 10 5 Wmax /min /min J 10 4 BMG05/1 BMG2/4 BMG8 BM15 BM30/31 BM32/62 J 10 4 BMG05/1 BMG2/4 BMG8 BM15 BM30/31 BM32/ c/h Z Fig. 9: Maks. tillatt utført arbeid per syklus ved 1000 og 750 min c/h 10 4 Z 94 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

95 Tekniske data Driftsstrøm kva i P f n Hz Driftsstrøm Strømverdiene som er angitt i tabellene I H (holdestrøm) er effektivverdier. Bruk kun apparater for måling av effektivverdier. Inkoblingsstrømmen (= akselerasjonsstrøm) I B opptrer et kort øyeblikk (ca. 150 ms) ved ventilasjon av bremsen eller ved spenningsbrudd under 70 % av den nominelle spenningen. Ved bruk av bremselikeretter BG eller ved direkte likespenningsforsyning begge deler er kun mulig ved bremser opptil størrelse BMG4 oppstår ingen økt innkoblingsstrøm Brems BMG05-BMG4 BMG05 BMG1 BMG2 BMG4 Motorstørrelse 71/ / Maks. bremsemoment [Nm] Bremseeffekt [W] Innkoblingsstrømforhold I B /I H Nominell spenning U N BMG05 BMG 1 BMG 2 BMG 4 V AC V DC I H [A AC ] I G [A DC ] I H [A AC ] I G [A DC ] I H [A AC ] I G [A DC ] I H [A AC ] I G [A DC ] 24 1,38 1,54 1,77 2,20 24 (23-25) 10 2,0 3,3 2,4 3,7 42 (40-46) 18 1,14 1,74 1,37 1,94 1,46 2,25 1,80 2,80 48 (47-52) 20 1,02 1,55 1,22 1,73 1,30 2,00 1,60 2,50 56 (53-58) 24 0,90 1,38 1,09 1,54 1,16 1,77 1,43 2,20 60 (59-66) 27 0,81 1,23 0,97 1,37 1,03 1,58 1,27 2,00 73 (67-73) 30 0,72 1,10 0,86 1,23 0,92 1,41 1,14 1,76 77 (74-82) 33 0,64 0,98 0,77 1,09 0,82 1,25 1,00 1,57 88 (83-92) 36 0,57 0,87 0,69 0,97 0,73 1,12 0,90 1,40 97 (93-104) 40 0,51 0,78 0,61 0,87 0,65 1,00 0,80 1, ( ) 48 0,45 0,69 0,54 0,77 0,58 0,90 0,72 1, ( ) 52 0,40 0,62 0,48 0,69 0,52 0,80 0,64 1, ( ) 60 0,36 0,55 0,43 0,61 0,46 0,70 0,57 0, ( ) 66 0,32 0,49 0,39 0,55 0,41 0,63 0,51 0, ( ) 72 0,29 0,44 0,34 0,49 0,37 0,56 0,45 0, ( ) 80 0,26 0,39 0,31 0,43 0,33 0,50 0,40 0, ( ) 96 0,23 0,35 0,27 0,39 0,29 0,44 0,36 0, ( ) 110 0,20 0,31 0,24 0,35 0,26 0,40 0,32 0, ( ) 117 0,18 0,28 0,22 0,31 0,23 0,35 0,29 0, ( ) 125 0,16 0,25 0,19 0,27 0,21 0,31 0,25 0, ( ) 147 0,14 0,22 0,17 0,24 0,18 0,28 0,23 0, ( ) 167 0,13 0,20 0,15 0,22 0,16 0,25 0,20 0, ( ) 185 0,11 0,17 0,14 0,19 0,15 0,22 0,18 0, ( ) 208 0,10 0,15 0,12 0,17 0,13 0,20 0,16 0,25 I B I H I G U N Akselerasjonsstrøm kortvarig innkoblingsstrøm Holdestrøm effektivverdi i tilførselsledningen til SEW-bremselikeretter Likestrøm ved direkte likespenningsforsyning Nominell spenning (nominelt spenningsområde) Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 95

96 10 kva i P f n Hz Tekniske data Driftsstrøm Brems BMG8-BM32/62 BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62 Motorstørrelse 112/132S 132M-160M 160L-225 Maks. bremsemoment [Nm] Bremseeffekt [W] Innkoblingsstrømforhold I B /I H 6,3 7,5 8,5 Nominell spenning U N BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62 V AC V DC 1) Likestrøm ved drift med BSG I H [A AC ] 24 2,77 1) I H [A AC ] I H [A AC ] 4,15 1) 4,00 1) 42 (40-46) 2,31 3,35 48 (47-52) 2,10 2,95 56 (53-58) 1,84 2,65 60 (59-66) 1,64 2,35 73 (67-73) 1,46 2,10 77 (74-82) 1,30 1,87 88 (83-92) 1,16 1,67 97 (93-104) 1,04 1, ( ) 0,93 1,32 1, ( ) 0,82 1,18 1, ( ) 0,73 1,05 1, ( ) 0,66 0,94 1, ( ) 0,59 0,84 1, ( ) 0,52 0,74 1, ( ) 0,46 0,66 0, ( ) 0,41 0,59 0, ( ) 0,36 0,53 0, ( ) 0,33 0,47 0, ( ) 0,29 0,42 0, ( ) 0,26 0,37 0, ( ) 0,24 0,33 0, ( ) 0,20 0,30 0,40 Forklaring I H I B I G U N Holdestrøm effektivverdi i tilførselsledningen til SEW-bremselikeretter Akselerasjonsstrøm kortvarig innkoblingsstrøm Likestrøm ved direkte likespenningsforsyning Nominell spenning (nominelt spenningsområde) 96 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

97 Tekniske data Driftsstrøm kva i P f n Hz Brems BC BC05 BC2 Motorstørrelse 71/80 90/100 Maks. bremsemoment [Nm] 7,5 30 Bremseeffekt [W] Innkoblingsforhold I B /I H 4 4 Nominell spenning U N BC05 BC2 V AC V DC I H [A AC ] I G [A DC ] I H [A AC ] I G [A DC ] 24 1,22 1,74 42 (40-46) 18 1,10 1,39 1,42 2,00 48 (47-52) 20 0,96 1,23 1,27 1,78 56 (53-58) 24 0,86 1,10 1,13 1,57 60 (59-66) 27 0,77 0,99 1,00 1,42 73 (67-73) 30 0,68 0,87 0,90 1,25 77 (74-82) 33 0,60 0,70 0,79 1,12 88 (83-92) 36 0,54 0,69 0,71 1,00 97 (93-104) 40 0,48 0,62 0,63 0, ( ) 48 0,42 0,55 0,57 0, ( ) 52 0,38 0,49 0,50 0, ( ) 60 0,34 0,43 0,45 0, ( ) 66 0,31 0,39 0,40 0, ( ) 72 0,27 0,34 0,35 0, ( ) 80 0,24 0,31 0,31 0, ( ) 96 0,21 0,27 0,28 0, ( ) 110 0,19 0,24 0,25 0, ( ) 117 0,17 0,22 0,23 0, ( ) 125 0,15 0,20 0,19 0, ( ) 147 0,13 0,18 0,18 0, ( ) 167 0,12 0,15 0,15 0, ( ) 185 0,11 0,14 0,14 0, ( ) 208 0,10 0,12 0,12 0,17 Forklaring I H I B I G U N Holdestrøm effektivverdi i tilførselsledningen til SEW-bremselikeretter Akselerasjonsstrøm kortvarig innkoblingsstrøm Likestrøm ved direkte likespenningsforsyning Nominell spenning (nominelt spenningsområde) Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 97

98 10 kva i P f n Hz Tekniske data Maksimalt tillatte tverrkrefter 10.5 Maksimalt tillatte tverrkrefter Tabellen under viser de tillatte tverrkreftene (toppverdi) og aksialkrefter (bunnverdi) til eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer: Fotmotor Byggeform Flensmotor [o/min] Antall poler Tillatt tverrgående kraft F R [N] Tillatt aksial kraft F A [N]; F A_trekk = F A_trykk Byggestørrelse 132ML S 132M 160M 160L Omregning av tverrgående kraft ved applikasjon utenfor senter Bruk formlene nedenfor til å regne ut de tillatte tverrkreftene når belastningspunktet er utenfor akseltappmidten. Den minste av de to verdiene F xl (iht. lagerets levetid) og F xw (iht. akselstyrke) er tillatt verdi for tverrgående kraft i punkt x. Vær oppmerksom på at beregningene gjelder for M a max. FxL i henhold til lagerets levetid FxW i henhold til akselstyrke F xl = a F R b+ x [ N] c F xw = f + x [ N] F R = tillatt tverrgående kraft (x = l/2) [N] x = avstand fra akselkragen til kraftens innsatspunkt [mm] a, b, f = motorkonstant for omregning av tverrgående kraft [mm] c = motorkonstant for omregning av tverrgående kraft [Nmm] 98 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

99 Tekniske data Maksimalt tillatte tverrkrefter kva i P f n Hz 10 d d l x l x l/2 l/2 F F A A F x F F R x R F Ra Motorkonstanter for tverrkraftomregning Fig. 10: Tverrgående kraft F X ved kraftinnsats utenfor senter Byggestørrelse a [mm] b [mm] 2-polet [Nmm] 4-polet [Nmm] c 6-polet [Nmm] 8-polet [Nmm] DFR , , DT71 158,5 143,8 11, , , , DT80 213,8 193,8 17, , , , (S)DT90 227,8 202,8 27, , , , , SDT ,8 240,8 42, , , DV ,8 240,8 42, , , (S)DV112M 286,8 256, , , , , (S)DV132S 341,8 301,8 70, , , DV132M 344,5 304,5 87, , DV132ML 404,5 364, , , DV160M 419,5 364, , , DV160L 435,5 380,5 177, , , DV ,5 452, , DV ,5 482,5 258, , DV ,5 556, DV DV f [mm] d [mm] l [mm] 2. Motorakseltapp Kontakt SEW-EURODRIVE når det gjelder tillatt belastning på den 2. motorakseltappen. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 99

100 10 kva i P f n Hz Tekniske data Tillatte kulelagertyper 10.6 Tillatte kulelagertyper Kategori 2 Motortype A-lager (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Girmotor Flens- og fotmotor B-lager (fot-, flens-, girmotorer) edt71-edt RS J C RS J C RS J C3 edt90-edv RS J C RS J C3 Bremsemotor edv112-edv132s RS J C RS J C RS J C3 edv132m-edv160m RS J C RS J C3 edv160l-edv180l RS J C RS J C Kategori 3 Motortype A-lager (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Girmotor Flens- og fotmotor B-lager (fot-, flens-, girmotorer) Vekselstrømsmotor Vekselstrømsmotor Bremsemotor DFR RS J C RS J C RS J C3 DT71 - DT RS J C RS J C RS J C3 DT90 - DV RS J C RS J C3 DV112-DV132S RS J C RS J C RS J C3 DV132M-DV160M RS J C RS J C3 DV160L-DV180L RS J C RS J C3 DV200LS-DV225M RS J C RS J C3 DV250-DV280M RS J C RS J C3 100 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

101 Samsvarserklæring Motorer/bremser kategori 2G, serie edt, edv og BC kva i P f n Hz Samsvarserklæring 11.1 Motorer/bremser kategori 2G, serie edt, edv og BC EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE DIN EN ISO 9001 im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII Nr./No/N according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: declares under sole responsibility conformity of the following products: déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : Motoren und Bremsen edt, edv und BC in Kategorie 2G Motors and brakes edt, edv and BC in category 2G Moteurs et freins edt, edv et BC de catégorie 2G mit der Richtlinie: 94/9 EG with the directive: 94/9 EC respectent la directive : 94/9 CE angewandte harmonisierte Normen: EN 50014:1999 applicable harmonized standards: EN 50018:1994 Normes harmonisées appliquées : EN :1994 EN :2000 SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : - Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - Notice d utilisation conforme aux prescriptions - Technische Bauunterlagen - Technical design documentation - Dossier technique de construction Ort/Datum Place/date / Lieu et date Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Managing Director Sales and Marketing Directeur général international commercial et marketing Bruchsal, H. Sondermann Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 101

102 11 kva i P f n Hz Samsvarserklæring Motorer kategori 3GD, serie edt/edv 11.2 Motorer kategori 3GD, serie edt/edv 102 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

103 Samsvarserklæring Motorer/bremsemotorer kategori 2GD og 2G kva i P f n Hz Motorer/bremsemotorer kategori 2GD og 2G Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 103

104 11 kva i P f n Hz Samsvarserklæring Motorer/bremsemotorer kategori 3D, serie CT/CV 11.4 Motorer/bremsemotorer kategori 3D, serie CT/CV 104 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

105 Samsvarserklæring Motorer/bremsemotorer kategori 2G, serie edr kva i P f n Hz Motorer/bremsemotorer kategori 2G, serie edr EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE DIN EN ISO 9001 im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII Nr./No/N according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: declares under sole responsibility conformity of the following products: déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : Motoren Motors Moteurs edr, in Kategorie 2G edr, in category 2G edr, de catégorie 2G mit der Richtlinie: 94/9 EG with the directive: 94/9 EC respectent la directive : 94/9 CE angewandte harmonisierte Normen: EN 50014: 1999 applicable harmonized standards: EN 50019: 2000 Normes harmonisées appliquées : EN : 2000 SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : - Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - Notice d utilisation conforme aux prescriptions - Technische Bauunterlagen - Technical design documentation - Dossier technique de construction Ort/Datum Place/date / Lieu et date Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Managing Director Sales and Marketing Directeur général international commercial et marketing Bruchsal, H. Sondermann Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 105

106 11 kva i P f n Hz Samsvarserklæring Motorer/bremsemotorer kategori 2D, serie edt, edv 11.6 Motorer/bremsemotorer kategori 2D, serie edt, edv EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE DIN EN ISO 9001 im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII Nr./No/N according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: declares under sole responsibility conformity of the following products: déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : Motoren edt, edv in Kategorie 2D Motors edt, edv in category 2D Moteurs edt, edv de catégorie 2D mit der Richtlinie: 94/9 EG with the directive: 94/9 EC respectent la directive : 94/9 CE angewandte harmonisierte Normen: EN 50014:1999 applicable harmonized standards: EN :1998 Normes harmonisées appliquées : EN :2000 SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : - Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - Notice d utilisation conforme aux prescriptions - Technische Bauunterlagen - Technical design documentation - Dossier technique de construction Ort/Datum Place/date / Lieu et date Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Managing Director Sales and Marketing Directeur général international commercial et marketing Bruchsal, H. Sondermann 106 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

107 Vedlegg Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte Vedlegg 12.1 Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING STØVEKSPLOSJONSBESKYTTEDE WISTRO EKSTERNE VIFTEAGGREGATER MODELLSERIE IL 3D betriebs.und.wartungsanleitung.d_atex.3d WISTRO-aggregatene leveres vanligvis klare til montering. Lagrene er vedlikeholdsfrie med en beregnet levetid på driftstimer. Ved lengre driftstid skal den eksterne viften skiftes ut med en ny. Kapsling IP66 i henhold til EN 60529, maks. tillatt overflatetemperatur 120 C Gjeldende sikkerhetsforskrift med hensyn til berøringsbeskyttelse ved bevegelige deler (DIN EN 294) er oppfylt. Før montering må man kontrollere at viftehjulet går lett og at skovlene ikke deformeres eller bøyes. Det kan føre til ubalanse som igjen påvirker levetiden negativt. Avhengig av driftsmodus (en eller tre faser) kobles det elektriske systemet til i henhold til koblingsskjemaet (vedlegg 1). Koblingsskjemaet er også slått inn eller festet på dekslet på koblingsboksen. I de fleste tilfeller bør viften beskyttes via den monterte termistortemperaturføleren (PTC). Via den monterte PTC-en kan eksterne vifteaggregater overvåkes termisk som eneste beskyttelse sammen med en egnet utløseenhet. Maks. tillatt strøm er angitt i tabellen Spenningsbruksområde for modellserie IL (vedlegg 2). Når monteringen er utført, skal det foretas en prøvekjøring. Kontroller i den forbindelse at viftehjulets rotasjonsretning stemmer overens med dreieretningspilen på innsiden av luftsugegitteret og at luften blåses via motoren som skal kjøles. Viktig: Hvis rotasjonsretningen ikke er korrekt, reduseres kjøleeffekten i stor grad. Det er da fare for oppheting av maskindelen som skal kjøles. Under drift må man påse at vifteskovlene ikke utsettes for overgjennomsnittlig store støvmengder, spesielt ved støvholdige omgivelser. Dette er også en faktor som forårsaker ubalanse som igjen reduserer levetiden. Det gjelder også for partikkelholdig atmosfære, som for eksempel innen trebearbeidende industri og i kullmøller. For slike og lignende brukstilfeller anbefales et beskyttelsestak. Et beskyttelsestak kan også monteres på en enkel måte i ettertid ved at man løsner de fire flenseskruene (Instar-skruer), skyver inn festevinkelen og deretter fester skruene lett igjen. Kun personell med nødvendig opplæring skal montere beskyttelsestaket. Montasjen skal godkjennes og dokumenteres av en fagkyndig person. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 107

108 12 Vedlegg Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte Koblingsplan ekstern vifte-ve (vedlegg 1) Elektrisk tilkobling, modellserie IL 3D 3~ Stjernekobling PE T1 T2 L1 L2 L3 U1 V1 W1 W2 U2 V2 T2 12 U2 V2 W2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 11 T1 3~ Trekantkobling PE T1 T2 L1 L2 L3 U1 V1 W1 W2 U2 V2 T2 12 U2 V2 W2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 11 T1 1~ ( ) Trekant Steinmetz PE T1 T2 L1 N U1 V1 W1 C C W2 U2 V2 T2 12 U2 V2 W2 U1 V1 W1 L N 11 T1 U1 (T1) = svart U2 (T4) = grønn V1 (T2) = lyseblå V2 (T5) = hvit W1 (T3) = brun W2 (T6) = gul 108 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

109 Vedlegg Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte Spenningsbruksområde ekstern vifte-ve (vedlegg 2) Spenningsbruksområde, modellserie IL (iht. EN 60334) Bs Driftsmodus Viftediameter (mm) 1~ ( ) Spenningsområde (V) 50Hz 60Hz Maks. tillatt strøm Maks. effektopptak ( A) (W) , , , , , , , , ~ Õ , , , , , , , , ~ Topolet , , , , , , , , Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 109

110 12 Vedlegg Drifts- og vedlikeholdsveiledning for WISTRO ekstern vifte EF-samsvarserklæring: Ekstern vifte-ve EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Confirmity atex_kategorie.3d_ Produkt: Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D Typ B IL/ bis Typ C60-..-IL/ WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit Folgenden Richtlinien: 94/9/EG Angewandte Normen: EN 60034, EN , EN WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung. Product: Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D Typ B IL/ to typ C IL/ WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with following directive: 94/9/EC Applied standards: EN 60034, EN , EN WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity. This declaration is not an assurance as defined by product liability. Langenhagen, Geschäftsführer (W.Strohmeyer) General Manager 110 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

111 Indeks 13 Indeks A Ansvarsfraskrivelse...6 Asynkrone servomotorer Kategori 3D...34 Tilordning av frekvensomformer...53 B Bremsemotor Kategori 2G, 2D, 2GD...21 Kategori 3G, 3D, 3GD...26 Bremsestyring...18 Bruk koblingsskjemaer...17 D Demonter inkrementalgiver ES ES EV Demontering av ekstern vifte...68 Dokumenter som gjelder i tillegg...8 Driftsfeil Brems...89 Frekvensomformer...89 Motor...88 Driftsmidler for potensielt eksplosive områder...17 Driftsmodi og grenseverdier...38 E Ekstern vifte Elektrisk installasjon...17 EMC...19 Ettersyns-/vedlikeholdsarbeid brems BC...72 Ettersyn/vedlikehold BMG, BM...82 F Frekvensomformerdrift...18 Frekvensomformerdrift i kategori 2G...38 Frekvensomformerdrift i kategoriene 3G, 3D og 3GD...45 G Garantikrav...6 Grenseverdier for strøm og dreiemoment...50 I Idriftsetting...58 Installasjon Elektrisk...17 Mekanisk...14 J Jording K Kabelinnføringer Kablingsmerknader Kapsling Kategori 2G, 2D, 2GD Kategori 3D Kategori 3G, 3D, 3GD Kategori 2G, 2D og 2GD Motortilkobling Temperaturføler (TF) Tilkobling av bremsen Kategori 2G, 2D, 2GD Brems Kapsling Koblingsboks Motorvernbryter Overflatetemperatur Temperaturføler (TF) Temperaturklasser Kategori 3D Kapsling Koblingsboks Overflatetemperatur Temperaturføler (TF) Temperaturklasse Tilkobling av bremsen Tilkobling av ekstern vifte Turtallsklasser Kategori 3G, 3D og 3GD Temperaturføler (TF) Temperaturklasse Tilkobling av bremsen Tilkobling av ekstern vifte Kategori 3G, 3D, 3GD Kapsling Koblingsboks Motorvernbryter Overflatetemperatur Koblingsboks Kategori 2G, 2D, 2GD Kategori 3D Kategori 3G, 3D, 3GD Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer 111

112 Indeks Kontroll- og vedlikeholdsintervaller...65 Kontroll-/vedlikeholdsarbeid - motor...69 Kontroll/vedlikehold...64 Korrekt bruk...8 Kulelagertyper Kundeservice...89 M Mekanisk installasjon...14 Merkeskilt...11 Motor Kategori 2G, 2D, 2GD...21 Kategori 3G, 3D, 3GD...26 Motoroppbygning...10 Motortilkobling Fjærkraftklemlist...24, 28, 29 Kategori 2G, 2D og 2GD...23 Kategori 3D...36 Koblingsbrett... 28, 29 Motorvernanordning...18 Motorvernbryter Kategori 2G, 2D og 2GD...22 Kategori 3G, 3D og 3GD...27 Motor-/omformertilordning...48 O Omgivelsesbetingelser...20 Damp...20 Gass...20 Installasjonshøyde...20 Skadende stråling...20 Støv...20 Temperatur...20 Oppstilling av motoren...16 Overflatetemperatur Kategori 2G, 2D og 2GD...22 Kategori 3D...34 Kategori 3G, 3D og 3GD...26 P Parameterinnstilling Frekvensomformer for kategori 2G...59 Frekvensomformer for kategori Potensialutjevning...17 S Samsvarserklæring Sikkerhetsmerknader... 7 Sperreretning ved motorer med tilbakeløpssperre Stillstandsoppvarming for motorer i kategori II3D T Tekniske data Temperaturføler Kategori 2G, 2D og 2GD... 22, 25 Kategori 3D Kategori 3G, 3D og 3GD... 27, 32 Temperaturklasse Kategori 2G, 2D og 2GD Kategori 3D Kategori 3G, 3D og 3GD Termiske grensediagrammer Asynkrone servomotorer Asynkronmotorer Termistortemperaturføler Kategori 2G, 2D og 2GD Kategori 3G, 3D og 3GD Tilbakeløpssperre Tilkobling av bremsen Kategori 2G, 2D og 2GD Kategori 3D Kategori 3G, 3D og 3GD Tilkobling av ekstern vifte Kategori 3D Kategori 3G, 3D og 3GD Tilordning av frekvensomformer Asynkrone servomotorer Toleranser ved monteringsarbeid Transport... 9 Turtallsklasser Kategori 3D Tverrkrefter Typebetegnelse Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer

113 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Salg Servicekompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Salg Service Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Montasje Salg Service Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algerie Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Montasje Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /

114 Adresser Australia Montasje Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel Fax Belgia Montasje Salg Service Brussel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Servicekompetansesenter Industrigir SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Brasil Produksjon Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Salg Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Montasje Salg Service Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Montasje Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Montasje Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark Montasje Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax /2007

115 Adresser Egypt Salg Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Montasje Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Produksjon Montasje Service Karkkila SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN Karkkila Tel Fax Gabon Salg Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax Hellas Salg Service Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Montasje Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Salg Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Montasje Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Salg Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax /

116 Adresser Italia Montasje Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Montasje Salg Service Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kina Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Korea Montasje Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Kroatia Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvia Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Tel Fax Tel Fax /2007

117 Adresser Litauen Salg Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Luxembourg Montasje Salg Service Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Montasje Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Salg Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Mexico Montasje Salg Service Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P Queretaro, Mexico Tel Fax Nederland Montasje Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Montasje Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norge Montasje Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Montasje Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Montasje Salg Service ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax timers service Tel ( SEW SEW) 11/

118 Adresser Portugal Montasje Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Salg Service Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland Montasje Salg Service St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Salg Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Montasje Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Salg Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spania Montasje Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Montasje Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax /2007

119 Adresser Sveits Montasje Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Montasje Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Sør-Afrika Montasje Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Thailand Montasje Salg Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tsjekkia Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis Tel Fax Tel Fax Tyrkia Montasje Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / / 15 Fax Ukraina Salg Service Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax /

120 Adresser USA Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton Dallas SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Montasje Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Østerrike Montasje Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax /2007

121

122

123 SEW-EURODRIVE Driving the world

124 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/2011 19297327 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP Utgave 07/2007 11651938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23511370_0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 08/2017 23511370/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjemaer

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR.71 225 Utgave 06/2011 17076129 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Synkrone servomotorer DFS / CFM Utgave 11/2008 11354429 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21281904_0914* Tillegg til driftsveiledningen Trefasevekselstrømsmotorer DR.71.J DR.100.J med LSPM-teknologi Utgave 09/2014 21281904/NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR.. Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21274304_0415* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315 Utgave 04/2015 21274304/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517*

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23556579_0517* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Utgave 05/2017 23556579/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

B no. Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Prosjekteringsveiledning for B 1091

B no. Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Prosjekteringsveiledning for B 1091 B 1091-1 no Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Prosjekteringsveiledning for B 1091 Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Prosjekteringsveiledning for B 1091 Beregnet bruk av

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Varmluftsvifte SWX EX

Varmluftsvifte SWX EX 2 Vannbåren varme Varmluftsvifte SWX EX Varmluftsvifte for omgivelser med en midlertidig eksplosjonsfare Bruksområde SWX EX er en varmluftsvifte formet spesielt med tanke på omgivelser med en midlertidig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE 94228N-03 6-09 BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE Montering, drift og vedlikeholdsveiledning Boksventilator BNB Innhold 1 Montering...3 1.1 Bytte av motor...3 1.2 Krav til teknisk rom...3 1.3 Anbefalt lyddemping

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME. Art.-nr. 230 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 1133 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Innhold. Forsiktig! Fare! Fare! Informasjon!

Innhold. Forsiktig! Fare! Fare! Informasjon! Innhold 1. Generell informasjon... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Bruksområde... 4 3. Informasjon om beregnet bruk av elektromotorer... 4 3.1 Transport og oppbevaring... 4 3.2 Oppstilling... 5 3.3 Balansering,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer