Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling. Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling. Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen"

Transkript

1 Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen

2 Agenda 1. Prosess og roller ved tilsetting 2. 4-års regel 3. Timelønn/honorar 4. Fratredelse inkl pensjonering 5. Fravær 6. Reiser- og utleggsrefusjon 7. Huskeliste 8. Kontaktinformasjon

3 1 Involverte i en tilsettingsprosess Fagmiljø ved leder Administrativ leder Økonomikonsulent - budsjettavklaring Personalkonsulent Intervju-komitè Tilsettings-komitè Tjenestemannsorganisasjoner Så kommer Seksjon for lønn på.

4 Nr Org Oppgave Nivå Utfører Nr Org Oppgave Nivå Område Utfører 1 Enhet Behov meldes Fagmiljø Fagmiljø 17 Lønn Ephorte-flyt med tilgangskode for Personal Enhet Lønnsgrup pen 2 Enhet Leder avklarer behovet Fagmiljø Leder 18 Lønn Henter ephorte-dok Lønnsgr SL Lønnsgrup pen 3 Enhet Budsjettdekning Leder Økonomi 19 Lønn Kontrollerer opplysningene Lønnsgr SL Lønnsgrup pen 4 Enhet Bemanningsplan Leder Personal 20 Lønn Avviser ved mangler - med kommentar i ephorte Lønnsgr SL Lønnsgrup pen 5 Enhet Kunngjøringstekst - lønnsramme Leder Personal 21 Lønn Registrer i SAP Lønnsgr SL Lønnsgrup pen Godkjenne Tilsetting Leder Simulerer lønn for kontroll Lønnsgr SL Lønnsgrup 6 Enhet kunngjøringstekst sutvalg 22 Lønn pen Kunngjøringstekst - Personal Personal Stopper lønn - simulerer Lønnsgr SL Lønnsgrup 7 Enhet utlysning EasyCruit 23 Lønn pen Intervjukomite Leder Personal Godkjenning i ephorte Lønnsgr SL Lønnsgrup 8 Enhet 24 Lønn pen Innstillingskomite Leder Personal Endelig bekreftelse mottas Enhet Personal Lønnsgrup 9 Enhet 25 Lønn via personalkonsulent pen Tilsettingsutvalg Leder Personal Iverksetting av Seksjon SL Lønnsgrup 10 Enhet 26 Lønn lønnsutbetaling for lønn pen Tilbudsbrev Leder Personal Kontrollerer før lønnskjøring Seksjon SL Lønnsgrup 11 Enhet 27 Lønn for lønn pen Kontrakter - Leder Personal Kontroller etter lønnskjøring Enhet Enhet Personal 12 Enhet lønnsfastsetting 28 Enhet Aksept - signert kontrakt Leder Personal Kontroller etter Enhet Enhet Økonomi 13 Enhet 29 Enhet regnskapsavslutning Personalmappe Personal Personal Godkjenne bekreftelse i 14 Enhet opprettes 30 Lønn ephorte Ephorte-godkjenning Personal Leder 15 Enhet Bekreftelse på tiltredelse Personal Personal 16 Enhet UiOs nettside med personalrutine-oversikt: Seksjon for lønn SL Lønnsgrup pen

5 UiO Personalkostnader Prognosen for personalkostnader i 2014 er 4.6 milliarder kroner av et totalbudsjett på 7.5 milliarder kroner Totalt antall ansatte (månedslønn) er: Vitenskapelig ansatt: (tall fra ) Admin/teknisk ansatt: (tall fra )

6 UiO Personalkostnader bilag time/honorar = 172 millioner kroner reise- og utgiftsrefusjoner = 129 millioner kroner sykemeldinger/fravær

7 En ansatt = 50 millioner kroner En signatur fra en BDM får følger for UiO i flere tiår. Som å signere et verdipapir eller sjekk. En fast tilsetting ved UiO binder opp midler tilsvarende 50 mkr. Lønn, avgifter sos.kostn, infrastruktur, utstyr, reiser Viktig at dokumenter fylles ut riktig første gang.

8 Tilsettingsprosessen starter med behovet for arbeid. Kontakt personalkonsulent. Din enhet eier datainput. Sjekk bemanningsplanen Beskriv behovet - faglig Kunngjøringsteksten Lønnsfastsettelse Bruk tid på søknader, sjekk referanser, bruk intervjuer

9 Gi din egen administrasjon mulighet til å følge med Stadige endringer: Lover og regler merk ny ferielov fra Systemer Kontraktsmaler Satser Administrative nettsider oppdateres løpende. Vi er stolte av nettsidene våre men savner at de brukes!

10 Styrende forutsetninger på nett Lovverk: Statens personalhåndbok: Hovedtariffavtalen ( ) Interne retningslinjer Alt av rutiner og retningslinjer ifht. personaladministrasjon

11 2 «4-års regelen» midlertidig ansatte Forutsetter sammenhengende tjeneste Krever oppsigelse fra arbeidsgiver Kontakt jurist i Avdeling for personal (APS). Leder og personalkonsulent må følge med ingen automatikk informasjonen må deles.

12 Sterkt stillingsvern Ved UiO er det vanlig at en arbeidstaker skifter mellom fakulteter og enheter i perioder UiO er EN arbeidsgiver. For hver ny arbeidsavtale som inngås må det avklares om den ansatte har krav på sterkt stillingsvern.

13 3 Arbeidsavtaler bilagslønnede Kontrakt skal følge alle utbetalingsbilag. Det er forskjell på Timeansatt, oppdragstaker eller næringsdrivende Kontrakten og utbetaling er forskjellig. Diverse maler Timelønnede har rettigheter i forhold til feriepenger, pensjon, sykelønn Oppdragstagere får ikke pensjon/ feriepenger/ sykelønn fra UiO

14 Arbeidsavtaler bilagslønnede - forts I tvil? Kontakt førstlinje = Egen personalkonsulent Personalkonsulent kontakter Avdeling for personalstøtte Ved selvstendig næringsdrivende kontakt Seksjon for innkjøp. Lag kontrakt med oppdragstaker og be dem sende faktura. Husk kontrakt!

15 Arbeidsavtaler bilagslønnede UiOs maler må følges de oppdateres ved lovendringer, endringer av satser etc. Vi returnerer 1000-vis av bilag årlig. Ikke bruk copy/paste fra forrige kontrakt sjekk alltid UiOs nettside for siste versjon. Hvis Aura-bruker sørg for at malene er oppdatert og linker til lønnstrinn fungerer.

16 På BDMs skrivebord rett før frist

17 4 Fratredelse Ansatt leverer oppsigelse Leder mottar og melder til personal / lønn Avskjed i nåde - for embedsmenn kontakt Avdeling for personalstøtte (APS) VIKTIG Pensjonering krever brev Fratreden midlertidig tilsatte krever brev

18 5 Oppfølging av ansattes fravær Start/Stopp av lønn En sykemelding er et verdipapir både for arbeidstager og for arbeidsgiver Sendes fortløpende til Fraværsgruppen Egenmelding før sykemelding er refusjonsberettiget. Viktig å påse at fravær registreres for alle kategorier ansatte

19 Oppfølging av ansattes fravær Start/Stopp av lønn forts. Fravær må registreres og følges opp. Dette vil ta vare på den ansattes rettigheter og at din enhet får refundert berettigede krav. UiO det vil si den enkelte enhet taper på underrapportering av fravær.

20 Noen tall fra Fraværsgruppen Hittil i år 2014 Antall sykemelding pr år NAV refusjoner i NOK Gjennomsnitt fra NAV pr. måned

21 Foreldrepermisjon Hver foreldrepermisjon - om det er for mor eller far - forutsetter et tett samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstager og NAV. Kontakt Fraværsgruppen i Seksjon for lønn 22

22 Foreldrepermisjon og langsyk Pilotprosjekt Planen er å ha full utrulling i løpet av Kontakt Fraværsgruppen i Seksjon for lønn 23

23 Rutiner i personalforvaltningen Veiledning i HR-portalen for ledere

24 6 Praktisk rundt reise UiO nettside Tjenestereiser må være forhåndsgodkjent av nærmeste leder. Bestill gjennom UiOs reisebyrå Benytt kredittkort Ekstra forberedelser kreves ved utenlandsopphold.

25 Reiseregninger og utgiftsrefusjon Attestant skal bekrefte: reisen er foretatt dokumentasjon er vedlagt

26 Attestant skal påse: det er hjemler for bruk av satser satsene er korrekt korrekt stedkode er brukt summeringer er korrekt at bilbruk/ev. representasjon er godkjent på forhånd at billigste reisemåte er benyttet

27 Anviser = BDM skal påse følgende Budsjettmessig dekning for utbetalingen Disposisjonen følger Statens økonomireglement Godkjenne reisen i HR-portal For ikke-ansatte på papirversjon. Se rad for papirversjon

28 Rolleforståelse attestant/bdm BDM er pliktig til å følge opp attestant. Påse at attestant har nødvendig kompetanse. Attestant må gis myndighet til å rettlede ansatte i riktig bruk av koder og satser = korrekt utfylt alle bilag. UiOs interne sider:

29 7 Huskeliste 1. Involver administrasjonen økonomi og personal. BDM er arbeidsgiver på vegne av UiO. Gjør din attestant god! 2. Sikre at den beste kandidaten ansettes 3. Sjekk at din enhet bruker de siste oppdaterte maler - sjekk timesats pr. 1. mai hvert år! 4. Oppfølging i HR-portal tips på nettsiden

30 Huskeliste forts. 4. Start/stopp av lønn permisjoner/gjeninntredelse informer egen personal- og økonomiadministrasjon 5. Sykdom/fravær/permisjoner: Send sykemelding videre. Bruk personalkonsulent kontakt Fraværsgruppen 6. Hver signatur binder opp midler som å signere et verdipapir/sjekkutbetaling

31 TAKK FOR OSS! Inger Ann Faye, Wenche Uhlen og Anne Lau Revil Seksjon for Lønn, Universitetet i Oslo Pb Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, 4. etg. Førstelinje: egen Personalkonsulent Kontaktinformasjon i Seksjon for lønn annenlinje: Lønnsgruppen: Fraværsgruppen:41010.Førstelinje - Reisegruppen: Avdeling for personalstøtte Irene Sandlie, Roger Markgraf-Bye

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer