INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014"

Transkript

1

2 Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014 Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og Romsdal Indremisjon. I år er kretsmøtet lagt til Høgtun Folkehøgskole juni. Vedlagt ligger innkalling, program og plakater. Vi håper dere kan henge opp plakater på strategiske plasser når kretsmøtet nærmer seg. Vi ser frem til en innholdsrik og fin helg. Av gjester gleder vi oss til å høre generalsekretær Erik Furnes som blir helgas hovedtaler. Vi får besøk av sangekteparet fra Lyngdal Mette og Roger Sørensen og vårt eget NRI-kor deltar med sang. Team Sulebakk er gjester på Barnas årsmøte : Vi håper at fleste mulig foreninger også benytter seg av muligheten til å sende utsendinger til forhandlingsmøtet. I våre lover står følgende om utsendinger til årsmøtet: Tale- og stemmerett på årsmøtet har: Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med medlemmer kan sende 5 utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 utsendinger. Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. Kretsstyret (medlemmer og vara-medlemmer.) Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og vara-medlemmer.) Rektor ved skole(r) eid av kretsen. To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen. Lederne i styrene for leirstedene. Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte). Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret. Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner Vi ber om at dere prøver å melde inn utsendingene innen 4. juni. Vi ber dere oppfordre utsendingene til også å være med på resten av årsmøtet. Det er mulig å få en hel helg på Høgtun for en god pris. Takk for hjelpen og med ønske om Guds velsignelse over liv og tjeneste videre! Med vennlig hilsen Arild Ove Halås kretsleder

3 SAKSLISTE FORHANDLINGSMØTET Sak 1 Valg av møtedirigent Sak 2 Valg av varadirigent Sak 3 Valg av møtereferent Kretsstyrets forslag Marit Røykenes Dahle Kretsstyrets forslag Sigbjørn Sørli Kretsstyrets forslag Arild Ove Halås Sak 4 Valg av to personer til å skrive under møteprotokollen Sak 5 Årsmelding for 2013 Sak 6 Årsregnskapet for 2013 Sak 7 Valg av 3 personer til kretsstyret Valg av 3 vararepresentanter til kretsstyret Sak 8 Valg av 2 personer til BUR Valg av 2 vararepresentanter til BUR Sak 9 Valg av valgnemnda frem til kretsmøtet i 2015 Sak 10 Kort rapport fra skolene våre - Høgtun Folkehøgskole - Molde Folkehøgskole - Molde Friskole Sak 11 Samtale om arbeidet

4 Hovedtaler: Generalsekretær Erik Furnes Hovedgjester «Barnas årsmøte»: Team Sulebakk Sanggjester: Mette og Roger Sørensen / NRI-koret ERIK FURNES METTE OG ROGER SØRENSEN LØRDAG: Registrering av utsendinger Bibeltime v/ Erik Furnes. Sang av NRI-koret Registrering av utsendinger og deltakere til «Barnas årsmøte» Formiddagskaffe kr. 50,11.15 Forhandlingsmøte «Barnas årsmøte» Lunch kr. 170, - salg av pølse og brød til barna og evt. foreldre Forhandlingsmøtet og «Barnas årsmøte» fortsetter. «Ungdomssprell» Middag kr. 200,18.00 Misjonskveld. Erik Furnes taler, NRI-koret, Mette og Roger «Kretsens kakebord» kr. 100,21.15 Andakt, pizza m.m. i «ungdomsrommet» «Han er min sang og min glede» Mette og Roger, Team Sulebakk, NRI-koret, allsangsavdeling SØNDAG: NRI KORET TEAM SULEBAKK Bønnemøte i peisestua Storsamling Erik Furnes taler, NRI-koret, Mette og Roger «Barnas søndag» sammen med Team Sulebakk Middag kr. 175,tilbud om kjøp av gryterett kr. 100,- pr. person (50 for barn under 12 år) Generasjonsfest Team Sulebakk, Erik Furnes, Mette og Roger Sørensen m.fl. Overnatting i dobbeltrom/enkeltrom. Mulighet for overnatting fra fredag. Påmelding for overnatting til kretskontoret Enkeltmåltid kjøpes under stevnet.

5 N O J S I M E R D N I L A D S OM KRET R G O E R Ø 4 M 1 D 0 R 2 O i N n u E j T SMØ e l o k s g ø h e k H ø g t u n F o l gjester: Team Sulebakk Hoved Vi vil ha hoppeborg, sklie og bomfight Mette og Roger Registrering av deltakere til «Barnas årsmøte» (forhåndspåmelding) «Barnas årsmøte» sammen med Team Sulebakk Pølse og brød «Barnas årsmøte» fortsetter. «Ungdomssprell» Pizza, andakt m.m. i ungdomsrommet Vi deltar på «Storsamling» på kretsmøtet «Barnas søndag» sammen med Team Sulebakk Middag salg av gryterett i peisestua kr. 100,- (under 12 år halv pris) Generasjonsfest sammen med Team Sulebakk, Mette og Roger generalbesøk

6 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2013 HISTORIE OG STÅSTED Nordmøre og Romsdal Indremisjon ble grunnlagt 1. januar 1999 etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre krets av DVI (stiftet Dette er årsmelding for arbeidsår 14 i kretsen. Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en frivillig sammenslutning av indremisjonsforeninger, ungdomsforeninger, VING, yngres, barnelag og andre foreninger som gjennom styret blir opptatt i kretsen, enten direkte eller gjennom hovedforeningen på stedet. Kretsen er en fri og selvstendig organisasjon tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF). ImF har også registrert et eget trossamfunn (ImF Trossamfunn). HEIMLOV En del av misjonsvennene har fått flyttet heim til Gud i De vi får melding om til kretskontoret blir nevnt i Indremisjonsnytt, men her er ingen nevnt og dermed heller ingen glemt. Vi lyser Guds velsignelse over deres minne i takknemlighet for vennskap og fellesskap. Jeg går til himlen, der er mitt hjem, der er ei synd eller smerte. Der er det nye Jerusalem, og der er hele mitt hjerte Sangboken nr. 876 MED GUDS ORD TIL FOLKET Indremisjonsforbundet har som motto Med Guds ord til folket. De senere år har dette også blitt formulert slik: Ordet nær Mennesket nær. Vi ønsker å være Ordet nær på den måten at vi som indremisjonsbevegelse og enkeltpersoner holder fast på at Bibelen er Guds evige og ufeilbarlige ord gitt oss fra Herren selv. Mennesket nær vil vi være ved å leve tett på våre medmennesker, slik at de kan møte noe av Jesu hjertevarme og omsorg gjennom oss. Dette er et krevende oppdrag, som enhver kristen er kalt til av Mesteren selv. Forkynnelsen av Guds ord er hovedsaken i alt kristent arbeid. Vi vil at selve merkevaren for indremisjonsarbeidet nettopp skal være at vi gir rom for å formidle Guds ord gjennom forkynnelse, sang, vitnesbyrd, samtale m.m. På den måten settes den enkelte kristne i stand til å leve et hverdagsliv preget av den Gud og Frelser vi tror på. ÅNDSSITUASJONEN OG VEIEN INN I FREMTIDEN Det er ikke gitt oss å uttale oss om hvem som hører Herren til og ikke i landet vårt. Det vet Herren alene, og det er godt han kjenner sine, for det gjør ikke alltid vi. Likevel så kan vi med rette si at antallet personer som aktivt engasjerer seg i arbeidet på bedehuset og kirkene våre har gått kraftig tilbake de siste tiårene. Dette merker vi også i Nordmøre og Romsdal Indremisjon, ved at det stadig blir færre som engasjerer seg i de ulike grenene av arbeidet vårt. Dette gir igjen en større belastning på de som tar ansvar for arbeidet i Guds rike på ulike måter. Vi har mye å glede oss over i kretsen vår. Tre skoler som driver et godt og stort arbeid blant barn, tenåringer og ungdom. Trofaste ledere i foreninger, lag og på leir. Mange personer som er grepet av evangeliet og er frimodige og tydelige vitner om Jesus i sin hverdag. Vi stoler på at Gud fremdeles vil ta ansvar for sitt rikes arbeid - også i vårt område. Grunnen til at vi fremdeles vil drive indremisjonsarbeid er at vi har fått et kall fra Gud selv til å gjøre det. Vi skal så og vanne (jfr.1. Kor 3,6) men vekst og innhøstning er Guds eget ansvar. Vi lengter etter å se mennesker frelst og gjort til Jesu disipler i langt større grad enn vi i dag gjør hos oss. Vi ber om at Gud må gjeste oss med vekkelse og at nye mennesker må møte Jesus. Samtidig aksepterer vi at dette er ting vi som mennesker ikke kan planlegge eller bestemme, men vi vil likevel fortsette vårt arbeid i tro til Gud. 1

7 Kretsstyret mener det er riktig å snakke ærlig også om det som er vanskelig i arbeidet vårt. Samtidig er det viktig å løfte frem og understreke at motivasjonen vår til å delta i Guds rikes arbeid ikke er forankret i antall lag, foreninger, leirer eller hvor mange som kommer til tro. Vår motivasjon finner vi på et nakent kors og ved en tom grav. Vi finner motivasjon til fortsatt indremisjonsarbeid i møte med han som ba oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matt 28, 18-20). Indremisjonsforbundets visjon lyder slik: Vi vil skape varme og inkluderende fellesskap og hver dag se mennesker frelst og gjort til Jesu disipler Vi vil fremdeles arbeide for å nå denne visjonen. LAG OG FORENINGER Vi vil rette en særlig takk til de som står trofast med i lags- og foreningsarbeidet rundt om, samt de som står som kontaktpersoner og på den måten sørger for at evangeliet fremdeles kan forkynnes. Vi ønsker her å gå et innblikk i det lokale indremisjonsarbeidet med å gi en kort omtale av alle våre foreninger, møtesteder og bedehus noe vi håper vil gi inspirasjon og være til oppmuntring. Vi har ved utgangen av 2013 innmeldt 38 indremisjonsforeninger, 16 kontaktsteder, 8 kvinneforeninger og 20 barne- og ungdomslag. Her er en oversikt over disse. (NB: Antall besøk fra kretsen er regnet ut fra antall dager det er tildelt talere fra NRI. En helg fra fredag søndag utgjør da 3 besøk hvis det er møte på lørdag, 2 besøk hvis det kun er møte fredag og søndag o.s.v. Det er her ikke tatt med besøk fra NRI til bu-lagene) VESTNES KOMMUNE: Fiksdal/Rekdal: Kontaktsted, møter vekselsvis i Fiksdal kyrjelydshus og gamleskolen på Rekdal, 8 besøk fra NRI i Driver Laurdagsklubben i Fiksdal. Tomrefjord: Indremisjonsforening, møter i Tomrefjord kristelige forsamlingshus, ulike møter, 9 besøk fra NRI i 2013 Vestnes: Indremisjonsforening, ulike arrangement på Vestens bedehus, felles søndags-formiddagsmøte sammen med NLM to ganger pr. måned. Driver Vestnes VING. 13 besøk fra NRI i 2013, Tresfjord: Indremisjonsforening, møter vekselsvis på Kjellbotn og Rypdal bedehus og i Kyrkjestova i Tresfjord. 12 besøk fra NRI i 2013 Daugstad: Indremisjonsforening, ulike møter på Daugstad bedehus, 9 besøk fra NRI i 2013, driver Daugstad VING RAUMA KOMMUNE: Vågstranda: Kontaktsted, Vågstranda bedehus, 3 besøk fra NRI i 2013 støtter ellers opp om virksomhet i nabobygdene Måndalen: Indremisjonsforening med ulik virksomhet på Måndalen bedehus. 10 besøk fra NRI i Driver barnelaget KRAK og tenåringslaget In*Puls Innfjorden: Indremisjonsforening, ulike møter i Innfjorden bedehuskapell, 14 besøk fra NRI i Åndalsnes: Indremisjonsforening, ulike møter i Åndalsnes bedehus, Driver Åndalsnes VING. 17 besøk fra NRI i Marstein/Medalen: Kontaktsted, Medalen bedehus, ingen besøk fra NRI i

8 Verma: Indremisjonsforening, Verma bedehus, 6 besøk fra NRI i 2013 Isfjorden: Kontaktsted, Isfjorden bedehus, 2 besøk fra NRI i 2013 Åfarnes/Holmemstranda: Indremisjonsforening, ulike møter på Sandnes bedehus, 4 besøk fra NRI i 2013 NESSET KOMMUNE: Eidsvåg: Indremisjonsforening, ulik virksomhet på Eidsvåg bedehus, driver Eidsvåg VING, 6 besøk fra NRI i GJEMNES: Torvikbukt: Indremisjonsforening, ulik virksomhet på Torvik bedehus, driver tenåringslaget In*Puls. 10 besøk fra NRI i Batnfjord: Kontaktsted, ingen virksomhet i KRISTIANSUND: Kristiansund Indremisjon ulik virksomhet, lokaler i bedehuset i Langveien 19, ansatt bysekretær (Jan Inge Nasvik) i 50 % stilling. Driver barnelaget «Krabbeklubben» og kvinneforeninga «DIM-søstrene». 6 «direkte» besøk fra NRI i AURE: Aure Fellessforening - omfatter Lesundet Indremisjon, Aure Indremisjon og Skar Indremisjon med virksomhet på Aure Misjonshus, Lesundet bedehus og Skarsgrenda bedehus. 3 besøk fra NRI i AVERØYA: Bådalen og Henda: Felles indremisjonsforening for begge bygdene, arbeid på Henda bedehus og Bådalen bedehus. Kårvåg: Indremisjonsforening, ulikt arbeid på Kårvåg bedehus. Stene (Kornstad): Steinsgrenda Indremisjonsforening, ulikt arbeid på Stene bedehus, Driver Steinsgrenda Kvinneforening. Futseter: Kontaktsted, Lynghaug bedehus, ingen besøk fra NRI i Talertildeling til Averøya skjer felles, det har vært 13 besøk fra NRI i 2013 EIDE: Vevang: Indremisjonsforening, Vevang bedehus, 13 besøk fra NRI i Eide: Indremisjonsforening, Eide bedehus, 20 besøk fra NRI i 2013 (herav 10 besøk til de faste formiddagstreffene). FRÆNA: Skotten: Indremisjonsforening, Skotten bedehus, 9 besøk fra NRI i av disse i fellesskap med Vevang. Driver Skotheim Yngres. Hustad, Farstad og Vassenden: Kontaktsted, Farstad bedehus og Vassenden bedehus, ingen besøk fra NRI i 2013 da det meste av arbeidet er lagt til Frænabu. Driver Farstad Ungdomsklubb. Bud: Indremisjonsforening, møter i Bud bedehus, 4 besøk fra NRI i

9 Tornes: Indremisjonsforening, møter i Tornes bedehus, 14 besøk fra NRI i Driver Elnesvågen og Tornes kvinneforening i samarbeid med Elnesvågen bedehus. Elnesvågen: Indremisjonsforening, møter i Elnesvågen bedehus, 7 besøk fra NRI i Sylteosen og Malmefjorden: Felles indremisjonsforening, Malme bedehus og Sylteosen bedehus. Driver barnelaget B-tween i Sylteosen og «Seinkveld» (tenåringsarbeid). 9 besøk fra NRI i Valle (Aureosen): Kontaktsted, Valle bedehus, 1 besøk fra NRI i Hoem: Kontaktsted, noen få enkeltmøter i Hoem grendahus (tidligere Hoem bedehus), støtter stort sett opp om møtene på Helset. Ingen besøk fra NRI i Helset: Indremisjonsforening, virksomhet på Helset bedehus, er medarrangør for barnelaget «Lørdagsklubben». 6 besøk fra NRI i AUKRA: Gossen Indremisjonsforening vekselsvis virksomhet på Rød bedehus og Betania Bedehus. 10 besøk fra NRI i Driver Gossen VING. MIDSUND: Midsund Indremisjonsforening virksomhet på Akselvoll bedehus. 21 besøk fra NRI i Driver Midsund VING. SANDØY: Harøy Indremisjonsforening virksomhet på Harøy bedehus. 8 besøk fra NRI i Driver Harøy Indremisjons Kvinneforening. MOLDE: Sekken: Kontaktsted, ingen besøk fra NRI i Skjevik: Barneforening på Eide bedehus (Skjevikåsen) er innmeldt i NRI. Hjelset: Indremisjonsforening, Hjelset bedehus, 1 besøk fra NRI i Lønset- og Strande: Indremisjonsforening, virksomhet på Lønset- og Strande bedehus. Driver Klubb 19 og kvinneforeninga Lønset- og Strande bedehusforening. 7 besøk fra NRI i Solemdal: Indremisjonsforening, virksomhet på Solemdal bedehus, 8 besøk fra NRI i Driver Kvinneforeningen Kvisten (støtteforening for Visthus). Røvik- og Nesjestranda: Felles indremisjonsforening, virksomhet på Nesjestranda bedehus og Vågane bedehus. 8 besøk fra NRI i Molde Indremisjon: Virksomhet i Molde bedehus. Ansatt forsamlingsleder Audun Vesetvik, sang- og musikkarbeider Rigmor Welle Hatlen og kontormedarbeider Erna Nærbø Sættem. Driver Molde Indremisjons Syforening, Molde Indremisjons Kvinneforening, Mini-Midi-sang, Tårnagentene, Søndagsskole, Truth-seekers, VIP og VIPnight. Se ellers for mer informasjon. 7 «direkte» besøk fra NRI i SURNADAL: Kvanne og Nordvik: Kontaktsted, Kvanne bedehus, 4 besøk fra NRI i

10 MØTEVIRKSOMHETEN Når reiserutene legges, settes det opp møter på alle våre kontaktsteder/foreningssteder. Det blir mange møter i løpet av et år. Vi prøver å få til at det på hvert enkelt sted er regelmessige møter fordelt utover hele året. Mange steder er det slik, mens det andre steder er svært få møter i løpet av et år. Antall hele møteuker er i sterk tilbakegang, og det er få steder som har møteuker fra tirsdag til søndag. Bibelhelger, kortere møteserier på 2-3 møter og enkeltmøter (og da særlig bibeltimer/undervisningskvelder) er det derimot stadig flere av. Vi har også svært mange enkeltmøter. Vi ser at det ofte er mer praktisk med enkeltmøter og kortere møteserier. Totalt hadde vi ca. 300 vanlige bedehusmøter med taler fra kretsen i 2013 (jfr. oversikten ovenfor). I tillegg kommer alle samlinger i barne- og ungdomslagene, møtesamlingene på leirene våre, morgensamlingene- og møtene på skolene våre - som totalt utgjør ca. 850 samlinger pr. år. hvor Guds ord forkynnes for aldersgruppen 0-20 år. Kretsen hadde i 2013 en 40 % stilling som forkynner samt at kretslederen bruker en stor del av sin tid til forkynnelse. Våre fritidsforkynnere gjør en kjempeinnsats. Vi har i dag 19 fritidsforkynnere. I tillegg kommer forkynnerhjelp fra Indremisjonsforbundet sentralt og noe byttevirksomhet kretsene imellom. Vi har i 2013 stort sett klart å imøtekomme de aller fleste ønsker om forkynnerhjelp som foreningene våre har hatt. FRIVILLIGE OG ANSATTE ARBEIDERE: Arild Ove Halås har vært kretsleder i 100 % stilling. Jan Inge Nasvik har vært ansatt som kontorfullmektig i 50 % stilling hele året kombinert med bysekretærstillingen i Kristiansund i 50 %. Roger Andre Haugland har vært ansatt i 100 % stilling, fordelt på forkynner i 40 %, administrasjonsmedarbeider i kretsen i 40 % og kokk på Frænabu i 20 %. Gunnlaug Lima har vært ansatt som administrasjonsleder i 60 % stilling. Grete Marita Heiseldal har vært ansatt som leder for NRI-UNG (barne- og ungdomsavdelinga) i 50 % stilling. Audun Vesetvik var ansatt i 60 % stilling kombinert med en stilling på 40 % i Molde Indremisjon frem til han gikk over i full stilling i Molde Indremisjon fra 1. mars. Torgeir Frøvik Frøsøye var ansatt som vikar for Heiseldal som leder for NRI-Ung i 80 % stilling frem til 1. mars. På Frænabu Misjonssenter har Reidun Åndal vært ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Fra 1. november startet Oddrun Dahle Fagerli i 100 % stilling på Frænabu som «administrasjons-leder» På Visthus leirsted var May Iren Mittet ansatt som daglig leder i 60 % stilling frem til hun sluttet 1. juni. I tillegg leier vi inn inntil 20 % stilling med renhold på Frænabu fra Flataker VVS. I tillegg til de som her er nevnt, har vi følgende faste fritidsforkynnere: Konrad Frøystad, Hans Kleven, Hans Folde, Bjørn Nerland, Inger Lise og Asmund Smenes, Anne Marie Nerheim, Emil Krakeli, Nils Valde, Kåre Eikrem, Annbjørg og Kåre Sævareid, Asbjørn Ørjavik, Harald Skotheimsvik, Tone og Lars Olav Leithaug, Randi Marie og Jostein Solbakken, Kåre Lislien og Andreas Lima. I tillegg har følgende virket i kretsen i 2012: Annbjørg Barane, Johannes Finset, Team fra Bibelskolen Bildøy, Roald Evensen, Andreas Evensen, Linda og Karl Arne Austnes, Roald Kvam, Per Gunstein Nes, Martha og Edgar Paulsen, Ole Abel Sveen, Roald Kvam, Ruben Lie Monsen, Svein Granerud, Bjarte Vesetvik, Leiv Nesheim, Tor Ingvald Lauvrak, Irene Krokeide Alnes, Vegard Soltveit, Marit Stokken, Linn Jeanette Sirevåg, Vegard Soltvedt, Ingbjørn Vingen, Kennet Foss, Erik Furnes, Henny Kvilhaugsvik, Jarle Berland, Lars Slettebø, Kjell Furnes, Kristian Helland. 5

11 ØKONOMIEN: Vi sliter stadig med stram økonomi. Positivt er det at den faste givertjenesten viser en klar økning i 2013 dette er et konkret resultat av en verveaksjon på kretsmøtet. Styret arbeider fremdeles med å redusere utgiftene, og i løpet av 2013 ble antall ansatte redusert med en 60 % stilling ved at Audun Vesetvik sin stilling ikke ble erstattet når han sluttet i kretsen 1. mars. I løpet av 2014 vil antall stillinger i kretsen bli redusert med ytterlige 40 %. Dette gjør at det blir et desto større arbeidspress på de få ansatte NRI har igjen. Misjonsdriften viser i et underskudd på kr ,-. Dette er en forbedring på ca ,- året før. Noen nøkkeltall fra kretsen sitt regnskap (tallene i parantes er for 2012): Foreningsgaver ,- ( ,-) Andre gaver ,- ( ,-) Fast givertjeneste ,- ( ,-) Totale inntekter ,- ( ,-) Lønnskostnader ,- ( ,-) Totale kostnader ,- ( ,-) Vi viser ellers til årsregnskapet for 2013 og revisors beretning. Vi kjenner på stor takknemlighet til misjonsfolket og til Herren for alle som er med og bærer arbeidet med sine gaver. Vi håper og ber om at store underskudd ikke tar bort givergleden og frimodigheten verken hos våre givere eller hos våre ansatte. KRETSARRANGEMENT: Det er fremdeles viktig for oss å invitere misjonsfolket til samlinger hvor vi kommer sammen fra bygdene og byene i hele kretsen vår. Dette året har vi arrangert følgende kretsarrangement: Påsken: På det tradisjonelle påskemøtet på Aure i palmehelgen var det i år Tone og Lars Olav Leithaug som var hovedtalere/sangere. Møtet var i år lagt til Lesund bedehus og var kortet inn til bare søndagen. På Frænabu ble det arrangert møter på kvelden skjærtorsdag, langfredag og påskeaften med lokale talere/sangere. Møtene var godt besøkt, men påsken har blitt en svært vanskelig tid å få engasjert både sangkrefter og hjelp til praktisk arbeid. Kretsårsmøtet: Kretsmøtet var på Molde Folkehøgskole første helgen i juni. Formann i styret i ImF, Sverre Dag Ljønes var hovedtaler. Tallet på utsendinger var 105 mot 112 året før. NRI-koret sammen med lokale krefter deltok med sang- og musikk. Det var også et omfattende opplegg for barna hvor Jann Karlsen var hovedgjest. Vi hadde også i år leid inn egen hoppeborg og andre lekeapparat for barna. Fremmøtet var omtrent som året før. Totalt var ca. 900 personer innom møtene. Vi gleder oss særlig over at så mange barnefamilier deltar under årsmøtet. 6

12 Vi er godt fornøyd og takknemlig for kretsmøtet. Samtidig skulle vi ønske at enda flere benytter anledningen til å delta på disse storsamlingene med et så variert program for alle aldersgrupper. Mange av våre foreninger kunne gjort langt mer for å få folk til å delta på kretsmøtet. Høstmøtet i Molde: Runar Landro var hovedtaler på Høstmøtet i Molde den tredje søndagen i oktober. Opplegget med storsamling kl. 1100, seminar og parallelt barneopplegg kl. 1300, pizza kl og sangmøte kl fungerer svært godt. Det var svært godt oppmøte med 230 på storsamlingen, rundt 100 på seminar og rundt 150 på Familiemøtet. Landros tema for seminaret var Trosformidling i heimen. Barna hadde ellers eget opplegg i Barnas lekeland under seminaret. Adventsamlingen: Kretsstyret, de ansatte, ulike tillitsvalgte, fritidsforkynnerne m.fl. var invitert til det tradisjonelle Adventmøtet på Frænabu 12. desember. Linda og Karl Arne Austnes deltok som gjester. Julesalgene: Lokale medarbeidere på Averøy og i området rundt Frænabu gjør en kjempeinnsats med å lage til julesalg på Kårvåg og Frænabu i november. Her legges det ned et stort arbeid og det gir svært gode resultater både åndelig og økonomisk. LEIRSTEDENE VÅRE ÅRSMELDING FOR VISTHUS FERIE OG LEIRSTED Styret: Styret har bestått av Kjell Hatlen, Ole Harald Sekkeseter (leder), Inger Cecilie Frisvoll og Nina Brusdal. Fra kretsen møter Jan Inge Nasvik og daglig leder May Iren Mittet (frem til 1. juni). Styret har i 2011 arbeidet med fremtiden for stedet, behov for investeringer m.m. Økonomi: Regnskapet til Visthus viser et overskudd på kr ,-. Dette er i hovedsak et resultat av innsamlingsaksjonen til nytt sanitæranlegg, samt at stillingen som daglig leder sto ubesatt i 7 måneder. Noen nøkkeltall fra Visthus sitt regnskap (tallene i parantes er for 2012): Salgsinntekter ,- ( ,-) Totale inntekter ,- ( ,-) ( ,- i gave sanitæranlegg 2013) Lønnskostnader ,- ( ,-) Avskrivninger ,- (59 000,-) Totale kostnader ,- ( ,-) Egne arrangement: Vi har arrangert 5 leirer på Visthus i

13 Midtsommerfest på Visthus: Midtsommerfesten ble arrangert søndag 15. juni. Det var mulighet for overnatting fra lørdag. Vi hadde også dette året leid inn hoppeborg og boomfight for barna. Kretsleder Arild Ove Halås talte på formiddagsmøtet. Dagen fortsatte med salg av middag og familiemøte på ettermiddag. Rundt 70 mennesker deltok i fint sommervær, noe som var en markert nedgang fra året før hvor rundt 150 personer var med på Visthus og Visthusstevne: Leirdager for 55 + i august har blitt en tradisjon, og leirstedet var fylt også i år. Annbjørg Barane var årets hovedtaler, og på Visthusstevnet søndag deltok også Solemdal Misjonskor. Seniorkomiteen har ansvar for 55 + og besto i 2013 av Jan Inge Nasvik, Eli Røvik, Jorunn Valde, Kåre Eikrem og Kåre Lislien. Høstmessa på Visthus: Høstmessa på Visthus har lange og gode tradisjoner med salg av markens grøde, utlodning, auksjon siste lørdagen i september. Også i år var det svært godt med folk som deltok hele messedagen og det økonomiske resultatet ble veldig bra. Utleievirksomhet: Visthus er regelmessig utleid til diverse selskaper m.m. I løpet av sommeren er det en del hytteutleie til turister. En del fiskere og jegere leier hytter fast på Visthus fra år til år. Ansatte: May Iren Mittet var daglig leder i 60 % stilling frem til hun sluttet 1. juni. Vi takker May Iren for en enormt stor innsats på Visthus gjennom mange år. Kjellrun og Kjell Hatlen har lagt ned et betydelig frivillig arbeid i driften av stedet gjennom sommeren og høsten når vi ikke har hatt fast ansatt daglig leder. Dugnad: Visthus har noen (svært) få trofaste dugnadspersoner som legger ned en stor innsats for leirstedet vårt. Vi trenger en fornyelse av folk som vil stille på dugnad på Visthus i årene fremover. ÅRSMELDING FOR FRÆNABU MISJONSSENTER Styret: Driftsstyret har bestått av Hans Kjell Hansen, Helge Eriksen, Elisabeth Harnes, Kjell Magnar Svendsvik, Emil Krakeli og Oddbjørn Tislavoll. Emil Krakeli har vært leder i styret. Fra administrasjonen møter Gunnlaug Lima i driftsstyrets møter samt Oddrun Dahle Fagerli og Reidun Åndal. Økonomi: Frænabu har et underskudd på kr ,-. Det er lagt en plan for å øke driften og inntjeningen på Frænabu, som er iverksatt fra og med våren Underskuddet kan langt på vei forklares ved at det i 2013 ble gjort en god del store investeringer som boring etter nytt vann (ca. kr ,- ), nye skap og kjøkkenfløy på hovedkjøkkenet (ca.kr ,-), nye verandadører på rom 2-8 til (ca. kr ,- ), delbetaling for ny nettside til (ca. kr ,-) samt avskrivinger kr

14 Dette viser at den ordinære/normale driften av Frænabu går med et overskudd på ca ,-, noe som er svært positivt! Noen nøkkeltall fra Frænabu sitt regnskap (tallene i parantes er for 2012): Salgsinntekter ,- ( ,-) Totale inntekter ,- ( ,- (båtlotter i ,-) Lønnskostnader ,- ( ,-) Rentekostnader ,- ( ,-) Avskrivninger ,- ( ,-) Totale kostnader ,- ( ,-) Båtlotteri: Det ble ikke gjennomført båtlotteri i Egne arrangement: Vi har arrangert 7 leirer på Frænabu i I tillegg har vi arrangert følgende: Påskemøtet: Vi arrangerte 3 kveldsmøter i løpet av påska. Disse ble lagt til skjærtorsdag, langfredag og påskeaften, og det var i gjennomsnitt ca 40 personer på hvert møte, noe som var lavere enn håpet og forventet. Utfordring til neste års påskemøter: Hva kan vi gjøre for at møter/arrangement i påska skal få bedre oppslutning? Frænabu-basaren: Basaren ble arrangert den første lørdagen i mars. Oppmøtet og stemningen var som vanlig god. Det økonomiske resultatet av basaren ble kr ,- St.Hans feiring: Det var lagt opp til grilling, servering av rømmegrøt, bålbrenning, leker, kostymefotballkamp, dreiing og andre aktiviteter. Det var også samlingsstund med Gunnlaug Lima som andaktsholder. Godt over 200 personer var innom denne kvelden, og dette året var været på vår side. Matsalg og åresalg gav et kjærkomment resultat på ca til Frænabu. Sommerdager: Sommerdager første uka i juli samlet rundt 10 fastboende gjester samt at mange lokale deltok på arrangementet. Særlig kveldsmøtene var godt besøkt, og vi gjennomførte mange fine turer i distriktet. Roald Evensen og Arne Edvard Meling fra ImF var årets talere/sangere. Kulturkvelder: Det ble arrangert 4 kulturkvelder i løpet av året. Besøket har i snitt ligget på rundt 80 stk. noe som må betegnes som godt. Disse kveldene har en lav dørterskel og høyt under taket, og dette gir oss mulighet til å forkynne Guds ord også til mennesker som kanskje ikke så ofte er innom Frænabu eller andre kristne forsamlinger. Julesalget: Årets julesalg var jevnt godt besøkt, og gav et godt økonomisk resultat til inntekt for NRI sitt kretsarbeid. Julemarked: Siste lørdagen før jul ble det arrangert julemarked i «Klossen». Dette er et nytt tiltak igangsatt av Frænabu s dugnadsfolk. Svært mange kom og var med på denne dagen. Julemarkedet var til inntekt for Frænabu og gav et resultat på ca kr ,-. 9

15 Utleievirksomhet: De fleste helgene er utleid til ulike arrangement. Vi har også en god del kurs og møter m.m. på kvelds og dagtid i ukene.. Ut ifra bemanningen er kapasiteten utnyttet fullt ut, og vel så det. Ansatte: Reidun Åndal (100 %) har vært daglig leder og kokk. Hun legger ned en stor innsats for Frænabu. Roger Andre Haugland har vært kokk i 20 % stilling. I tillegg leier vi inn renholder i inntil 20 %. Fra 1. november startet Oddrun Dahle Fagerli i 100 % stilling på Frænabu som administrasjonsleder. Dugnad: Av helt avgjørende betydning for gjennomføring av ulike tilstelninger, er de som kommer og hjelper til på kjøkkenet med matlaging, servering, oppvask og opprydding! Av andre større dugnadsprosjekt nevnes at hele bygningsmassen ble beiset utvending. Omfattende rydding av skog og kratt langs hele plassen opp mot veien og også ned mot vannet ble gjort. Det ble også gjort kraftig opprydding i busker og bed rundt omkring på hele området. På hovedkjøkkenet ble gamle skap og kjøkkenøy skiftet ut med nye.. Alle verandadører fra rom 2-8 ble skifta ut. Rom 3-8 ble malt i lyse farger. I tillegg ble det gjort et stort ryddearbeid i og rundt «Klossen». Vi er så takknemlig for all den dugnadsinnsats som blir lagt ned på Frænabu! INDREMISJONSFORBUNDET OG BIBELSKOLEN Indremisjonsforbundet: Vi har et tett og godt samarbeid med Indremisjonsforbundet. Mange av forbundets arbeidere har besøkt kretsen i året som gikk og administrasjonen får verdifull hjelp fra ImF sentralt. Takk for godt samarbeid til alle ansatte i ImF. Takk til forkynnerne og representantene fra ImF-Ung som har besøkt kretsen vår. Takk også til alle de ansatte ved hovedkontoret på Bildøy som alltid er hjelpsomme og imøtekommende og yter oss stor service. En særlig takk til Solveig Kopperud og Edith Moland ved ImF sin økonomiavdeling for regnskapsføring, rådgiving og andre økonomitjenester. Misjonstilskudd: Hver krets i ImF betaler inn 15 % av sine misjonsinntekter til organisasjonen sentralt i misjonstilskudd. Misjonstilskuddet til ImF i 2013 utgjorde kr ,-. Dette utgjør 15 % av gjennomsnittet av misjonsinntektene for de siste to år. Dette skal dekke ImF sine utgifter for de tjenester de yter for og på vegne av kretsene. Vi opplever å få mye igjen for det vi betaler i misjonstilskudd både gjennom talerbesøk, konsulenthjelp, råd og innspill i mange ulike saker. Generalsekretæren: Vi vil rette en stor takk til generalsekretær Erik Furnes for den trygge og gode måten han leder organisasjonen på, for nærhet og omsorg for medarbeiderne og for tydelig åndelig lederskap. ImF-trossamfunn: 21 personer tilknyttet vår krets er meldt inn i ImF-trossamfunn

16 Arbeidermøtet: Det årlige arbeidermøtet ble avviklet på Bibelskolen Bildøy første uka i januar. Fra NRI møtte Roger Andre Haugland, Jan Inge Nasvik, Reidun Åndal og Audun Vesetvik. Felles data og kontorløsninger: ImF har i stadig større grad bygd ut felles løsninger for edb og økonomi. Vi har stor nytte av dette samarbeidet og Jan Inge Nasvik er medlem i ImF sitt IT-utvalg. Alle ansatte i NRI har nå egne bærbare pc-er og mobiltelefoner knyttet til mobilt sentralbord. Dette sammen med en felles dataserver på Bildøy gir kretsen bedre utnyttelse av arbeidstiden til sine ansatte, samt at de får større fleksibilitet i det daglige arbeidet. Bibelskolen Bildøy: Av de mange skolene ImF eier eller er medeier i har Bibelskolen Bildøy en spesiell stilling hos misjonsfolket. Bibelskolen hadde dette året 3 elever fra vår krets. Det er en utfordring for oss å arbeide for elever til bibelskolen og omslutte skolen i bønn. Vi takker rektor og de ansatte for den innsats de gjør. Vi har også hatt besøk av en elevgruppe med lærer fra skolen i januar. ÅRSMELDING FOR NRI-UNG 2013 (Barne- og ungdomsavdelinga til Nordmøre og Romsdal Indremisjon) De ansatte i barne- og ungdomsavdelingen har dette året vært: Grete-Marita Heiseldal (50 % leder morspermisjon til og med 1. mars) og Audun Vesetvik (50 % barne- og ungdomsarbeider sluttet 1 mars). Torgeir Frøvik Frøsøye var vikar for Heiseldal (og delvis Vesetvik) i 80 % fram til 1. mars. Barne- og ungdomsrådet (BUR): Etter valget ved siste kretsårsmøtet har BUR hatt følgende sammensetning: Olav Astad (leder), Therese Aarsund (nestleder), Sveinung Henden, Jan Egil Gjermundnes, Sølvi Sæbø, Ottar Schjølberg (kretsstyrets representant), Kari Sørensen (1.vara) og Ole Løkra (2.vara). BUR har hatt 8 møter og behandlet 49 saker. Lagsarbeidet: Lagsarbeidet er en viktig bærebjelke i vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi har mange trofaste medarbeidere rundt omkring i kretsen som har stått i tjenesten i mange år. Noen av disse har også vist stor kreativitet og oppfinnsomhet når det gjelder å skape nye virkemidler for å nå ut med evangeliet til de unge. Kretsen har dette året hatt 20 aktive barne- og ungdomslag Leirarbeidet: Vi har de siste årene opplevd en fin oppslutning i leirarbeidet som vi gleder oss over. Dette gjelder på deltakersida. Det er normalt ikke vanskelig å få nok påmeldte til leirene våre. Dette året ble det arrangert 12 leirer. Av disse ble 5 arrangert på Visthus og 7 på Frænabu. Mange legger ned en stor innsats som leirledere, og vi ønsker å rette en stor takk til disse! Det er likevel en utfordring å få med nok leirledere på alle leirene våre. Vi håper at flere av dere har mulighet til å være med som leirledere fremover! ImF-Ung: 11

17 Vi har et godt samarbeid med ImF-Ung og daglig leder Kennet Foss. Henny Kvilhaugsvik, Stine Marie Brynestad, Vegard Soltveit og Kjetil Fyllingen var med som talere på hver sin leir i løpet av året. Det er flott å ha med medarbeidere fra ImF-Ung på leirene våre! Barne og ungdomsavdelinga vil til slutt rette en spesiell takk til alle frivillige medarbeidere i hele kretsen, til leirledere, barnevakter, talere, foreldre og dere som står i forbønn for arbeidet. SKOLENE VÅRE Molde Folkehøgskole: Rektor Helge Kjøll jr. og hans stab legger ned et stort arbeid ved Molde Folkehøgskole. Anne Bente Klokk Svendsvik er styreleder for skolen. Vi retter en stor takk til de ansatte ved skolen. Vi viser ellers til egen årsmelding. Høgtun Folkehøgskole: På Høgtun er det rektor Edgar Fredriksen som står i spissen for et personale som legger ned en stor innsats for skolen. Tormod Sikkeland (Normisjon) er leder i skolestyret. Vi retter en stor takk til de ansatte ved skolen. Vi viser ellers til egen årsmelding. Romsdal Ungdomsskole / Molde Friskole: Skolen gjennomgikk en meget omfattende fornyelsesprosess i løpet av høsten 2012 og våren Sentralt her sto både måten skolen ble drevet på, navnebytte, oppstart av barnetrinn og påbygg av skolebygget. Øyvind Fonn var rektor frem til 1. mai da han sluttet ved skolen. Jeanette Skoge Vesetvik overtok som rektor fra samme dato. Skolen fikk 51 elever fra skolestart i august (mot 13 året før). Vi viser ellers til egen årsmelding, og takker de ansatte ved skolen for stor innsats. Nils Martin Sandven er styreleder for skolen. ANNET Kretsbladet Indremisjonsnytt: Indremisjonsnytt kom ut med 10 nummer i Jan Inge Nasvik har vært redaktør for bladet og Sambåndet har stått for det grafiske arbeidet. : Etter at vi fikk nye hjemmesider høsten 2009 har disse gradvis fått flere besøkende. Det legges vanligvis ut nyheter og nye saker på sidene 6 dager pr. uke. Antall treff pr. dag varierer fra måned til måned men ligger i gjennomsnitt på Dette er en god måte å nå ut med informasjon m.m. om arbeidet på. NRIung har også egne hjemmesider ( Lokale bedehus: Gussiås bedehus er solgt i Andre samarbeidstiltak: Kretsen har en aksjepost på 6 aksjer i SI-Reiser AS. Vi har 80 aksjer i Sambåndet Forlag AS (tilsvarer 1,88 %) og noen få aksjer i Mediabedriften VÅRT LAND. 12

18 NRI-koret: NRI-koret teller nå rundt 30 sangere. Audun Sæbø er dirigent for koret som samles 4 ganger pr. år. I tillegg til to øvelseshelger, har det vært sangoppdrag under kretsmøtet og høstmøtet i Molde. Kretsstyret: Etter valget ved siste kretsårsmøtet har kretsstyret hatt følgende sammensetning: Marit Røykenes Dahle (leder), Sigbjørn Sørli (nestleder) Kjell Bjarte Aarsund, Ottar Schjølberg, Unni Clausen Stenberg, Terje Henden og Audun Sæbø. Asbjørn Ræstad har vært 1. vara og Leif Harberg 2. vara. Styret har hatt 11 møter og behandlet 40 saker. TAKK Vi takker alle misjonsvennene for forbønn, omtanke og offer. Takk for samfunn og medarbeiderskap. Takk til alle som åpnet heimene sine for utsendingene fra indremisjonen. En varm takk til alle gode sangkrefter som vi har hatt med i de ulike kretssamlingene. Takk for all oppbyggelse gjennom sangen og musikken! Takk til alle lag, kontakter og foreningene for godt samarbeid. Takk til alle ansatte og all frivillig forkynnerhjelp. Takk til alle som er med i de ulike styrer, utvalg, komiteer og revisor. Takk til andre kretser for utveksling av talere og takk til Bibelskolen Bildøy. Takk til forkynnere og hovedledelsen i Indremisjonsforbundet. Takk til våre ansatte for trofast og god innsats i arbeidet, ikke minst i en krevende periode med svært anstrengt økonomi. Først og sist går takken til vår himmelske Far og vår Frelser, Jesus Kristus, som kalte oss til tjenesten, og har gitt oss enda et nådens år. Fork 11,1 Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. Vi vil fremdeles dele ut brødet fra himmelen med å spre Guds ord til folket vårt i tillit og tro til Guds ord om at en dag skal vi finne det igjen i form av frelste mennesker i himmelen. Styret i Nordmøre og Romsdal Indremisjon Marit Røykenes Dahle, Sigbjørn Sørli, Unni Clausen Stenberg, Terje Henden, Kjell Bjarte Aarsund, Ottar Schjølberg, Audun Sæbø, Asbjørn Ræstad (1. vara), Leif Harberg (2. vara) og Arild Ove Halås (kretsleder) 13

19 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Balanse periode Side 1 / 3 Hittil 2013 Hittil TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM Kretskontor Bygninger Visthus Bygninger Frænabu Nybygg Frænabu 0 0 Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM MASKINER ANLEGG OG INVENTAR Inventar Frænabu Inventar Visthus Kontormaskiner Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Molde Friskole - Lån NRI Molde Friskole - Byggelån NRI Molde Friskole - Likviditetslån NRI Molde Friskole - Likviditetslån Visthus Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Sum ANLEGGSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjer Sambåndet Forlag AS Aksjer Vårt Land Aksjer Si-Reiser AS Vistdal Samvirkelag-Andel Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kretsen Kretsen Visthus Frænabu Frænabu Fond R.Fellesbank Frænabu - Båtlotteri Skattetrekk Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L Sum OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

20 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Balanse periode Side 2 / 3 Hittil 2013 Hittil EGENKAPITAL Egenkapital - NRI Egenkapital - Visthus Egenkapital - Frænabu Disp.fond aksjer Sum EGENKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD Lån Frænabu: Bank Lån Frænabu: Bank Lån Frænabu: Bank Lån Frænabu: Kristiansund Indremisjon Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD Leverandører Sum LEVERANDØRGJELD SKATTETREKK OG ANDRE TREKK Forskuddstrekk Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Utgående m.v.a.25% Utgående m.v.a.15% Utgående m.v.a. 8% Inngående m.v.a.15% Inngående m.v.a.15% Grl. avg. pl. omsetn Grl. avg. pl..omsetn.motkto Grl. avg. fri omsetn Grl. avg. fri omsetn.motkto Grl. avg. lav sats Grl. avg. lav sats motkto Oppgjørskonto m.v.a Grl.utg.mva. 8% Grl.utg.mva. 8% motkto Grl.inng. avg.25% Grl.inng,avg.25% motkto Grl.inng.avg.15% Grl..inng.avg.15% motkto Skyldig arb.g.avgift Skyldig arb.g.avgift feriep Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig feriepenger

21 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Balanse periode Side 3 / 3 Hittil 2013 Hittil Påløpt rente Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL Sum BALANSE

22 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Resultat Avdeling 1-NRI Kretsen, periode Side 1 / NRI Kretsen Hittil 2013 Bud. hittil 2013 Budsjett Hittil SALGSINNTEKT Egne arrangement NRI-koret Salg bøker Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Gavekampanjer Foreningsgaver Fast givertjeneste Kollekter egne arrangement Kollekter andre Julemesse Lotteri Lotteri-prosjekt (del av) Storsøndag (netto) Andre gaver Salg bedehus Molde Indremisjon - lønnsrefusjon Kristiansund Indremisjon - lønnsrefusjon Momsrefusjon Andre inntekter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp bøker Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Honorar El. kommunikasjon Personalforsikringer El. kommunikasjon motkto Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiversvgift avs.feriep Innskuddspensjon Ref.sykepenger Ref.sykepenger innb Ref.sykepenger innb Yrkesskadeforsikring Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning

23 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Resultat Avdeling 1-NRI Kretsen, periode Side 2 / 8 Hittil 2013 Bud. hittil 2013 Budsjett Hittil Avskriving inventar og utstyr Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Lys og varme Leie kontormaskiner Inventar og utstyr Vedlikehald bygning Vedlikehald inventar og utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Utgifter givertenesten Misjonstilskudd Kontorrekvisita Leirutgifter/trykksaker Kretsbladet Annonser Kursutgifter Egne arrangement NRI-koret Telefon og internett Porto Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Gaver til Molde Friskole Forsikringspremie Andre adm.kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP Aksjeutbytte Sum INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT ANNEN RENTEKOSTNAD Rentekostnader Sum ANNEN RENTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT

24 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Resultat Avdeling 1-NRI Kretsen, periode Side 3 / 8 Hittil 2013 Bud. hittil 2013 Budsjett Hittil Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overført egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Sum RESULTAT

25 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Resultat Avdeling 2-Visthus, periode Side 4 / Visthus Hittil 2013 Bud. hittil 2013 Budsjett Hittil SALGSINNTEKT Utleie avg.pliktig 25% Utleie overnatting mm. 8% Kiosksalg 15% Egne arrangement Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Foreningsgaver Fast givertjeneste Kollekter egne arrangement Kollekter andre Høstmesse Lotteri Andre gaver Sponsormidler Gave Sanitæranlegg Visthus Momsrefusjon Andre inntekter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp 25% Varekjøp 15% Varekjøp kiosk Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiversvgift avs.feriep Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning Avskriving inventar og utstyr Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikehald bygning Vedlikehald inventar og utstyr

26 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Resultat Avdeling 2-Visthus, periode Side 5 / 8 Hittil 2013 Bud. hittil 2013 Budsjett Hittil Kontorrekvisita Leirutgifter/trykksaker Annonser Egne arrangement Telefon og internett Reiseutgifter Forsikringspremie Andre adm.kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overført egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Sum RESULTAT

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Brynestad Stine Marie (ImF-ung) 01.04-03.04 Ten leir Frænabu Eikrem, Kåre 11.01 Innfjorden - BT 26.01 Farstad/Hustad/Vassenden 09.02 Tornes - BT 24.02 Vågane

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 HISTORIE OG STÅSTED Nordmøre og Romsdal Indremisjon ble grunnlagt 1. januar 1999 etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen AVG. PLIKTIG SALG 3020 - Kiosksalg 15% 0 Sum AVG. PLIKTIG SALG 0 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement 37 030-35 000-60 000-37 815 3205

Detaljer

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 03.08.12 Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 01.07.12 08.07.12 Bibelferie Frænabu Evensen, Roald 56143401 95121905 01.07.12 15.07.12 Bibel og aktivitetsferie 8. Frænabu Misjonssenter 08.07.12 16.07.12

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 HISTORIE OG STÅSTED Etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre krets av DVI (stiftet 1911) ble Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Detaljer

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM)

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) Arr: Molde Indremisjon og Misjonssambandet Tilsluttet Indremisjonsforbundet Velkommen ti l oss og det

Detaljer

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Til Kontaktpersoner og Indremisjonsforeninger i NRI! TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Kjære medarbeidere! 18.12.12 Takk for troskap i tjenesten for vår Herre Jesus Kristus. Selv om det noen ganger

Detaljer

Resultatrapport , , , , , , , ,02

Resultatrapport , , , , , , , ,02 1 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Driftsinntekter Salgsinntekt 3015 Catering 0,00 0,00 0,00 3 596,49 3120 Inntekter "Indremisjonsnytt" -1 600,00 0,00 0,00-65 516,87 3200 Egne arrangement -79 856,00-7 500,00-90

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG 45 Glimt fra huskonserten 25. mai Kretsmøte 7 og 8 juni på Høgtun Velkommen til sommermøtene på bedehuset Samlingsfesten begynner 17. august kl.

Detaljer

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv nr. 5-2012 - 14. årgang leder «lengsel etter vekkelse» - Kulturkvelder på Frænabu side 2 - Inspirerende kretsmøte Side 3 Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv Tekst Audun Vesetvik --Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder nr. 3-2013 - 15. årgang - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren side 2 TENLeir på Frænabu Tekst: Sølvi Sæbø/Jan Inge Nasvik BILDE: Sølvi Sæbø - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen

Detaljer

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2017

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2017 Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 217 Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og

Detaljer

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund ang 10-12. årg n r. 4-2 0 Prosentregning leder side 2 Møter i Nesset side 3 Siste nytt fra Høgtun side 4 Storsøndag på Midsund krinsglimt side 5 Avslutningsmøte under påskemøtet i Aure. PÅSKEMØTE I AURE

Detaljer

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS nr. 9-2012 - 14. årgang leder «Han kommer en av dagene» Reiserute / Annonse Haustmesse side 2 - Plakat: Kulturkveld - Plakat: Høstmøte i Molde - Kretslederen melder Side 3 FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole Fjellstevne i Innfjorden side 2 nr. 7-2010 - 12. årgang Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole AV ARILD OVE HALÅS a.halaas@imf.no FOTO: Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus side 3 Vårfest på Kvanne side

Detaljer

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya.

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya. nr. 1-2011 - 13. årgang Reiserutene for mars side 2 Flott Familieleir! TeksT og foto : grete MariTa Heiseldal Vannskade / maling på Frænabu side 3 Prosjekt tilhørighet side 4 Overlevering Romsdal Ungdomsskole

Detaljer

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2014 ÅRGANG 45 BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 9-2010 - 12. årgang Frænabudagen side 3 FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik Høstmøtet i Kristiansund side 2 Kjentfolk på Lyngdal Bibelcamp side 4 Samlingsfest i Molde og Kristiansund

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU nr. 1-2012 - 14. årgang leder «Dagsaktuell på internett..» Årsmøte Lønset og Strande Indremisjon side 2 FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU Tekst og foto Torgeir Frøsøye Nybygget på Frænabu Side 3 Velg kristen

Detaljer

Familieleir på Visthus.

Familieleir på Visthus. nr. 6-2015 - 16. årgang Familieleir på Visthus. Den tradisjonelle familieleiren på Visthus leirsted i Vistdalen ble arrangert 11-13 september. Tekst og foto: Ole Christian Martinsen Det var litt i overkant

Detaljer

Meget vellykket 55+ leir på

Meget vellykket 55+ leir på nr. 7-2011 - 13. årgang leder «Evangelist eller festarrangør» side 2 Høstmessa på Visthus side 2 Meget vellykket 55+ leir på Visthus Tekst og bilder Jan Inge Nasvik 40 deltakere hadde meldt seg på eldreleiren,

Detaljer

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 11-2010 - 12. årgang Årskalender for 2011 side 2 Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik BS-Agentene inntok Visthus side 3 SuperTen-leir side 4 Kretslotteriet i gang side 5 De som kjenner

Detaljer

Frænabubasar i vintervær

Frænabubasar i vintervær nr. 3-2011 - 13. årgang «Kamelonkristne» leder Side 2 Frænabubasar i vintervær Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Kretslederen melder Side 3 Jenter til hest Side 3 NRI s Årsmøte Side 4 Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV nr. 3-2010 - 12. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Martyrkronen leder side 2 Møteaksjon i Molde side 3 Romsdal Ungdomsskole har fått tak krinsglimt side 5 Familieleir på visthus side 2 lever

Detaljer

Sol, snø og Wintergames

Sol, snø og Wintergames nr. 2-2011 - 13. årgang «Ein glad pietist» leiar Side 2 Sol, snø og Wintergames Tekst og foto: Grete M. Heiseldal og Ottar Schjølberg Bibelhelg Aure Side 3 Basar Frænabu Side 3 Bibelhelg Kristiansund Side

Detaljer

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 nr. 8-2010 - 12. årgang Formannen har ordet leder side 2 bibel & sportsleir Tekst&foto Roger andre haugland Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 Stevne på Averøy og i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG 45 Førjulsmesse 15. november på Molde bedehus Møtetidspunkt for 2015 Stor konsert på Bjørnson huset 23. november Julekonsert med Pareli 7. desember

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 1-2013 - 15. årgang Leder «Plapper-mädchen» Reiserute mars Temahelg på Åndalsnes side 2 Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge

Detaljer

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 5-2011 - 13. årgang Takk for kretsmøtet! leder Side 2 ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus Side 2 Nye bøker fra Sambåndet forlag Side 4 Avslutningsfest

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Familieleir 22-24 Jan 2016

Familieleir 22-24 Jan 2016 rgang 016-17. å n r. 1-2 Familieleir 22-24 Jan 2016 Kjekt på familieleir. Tradisjonen tro arrangerte Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin faste familieleir den 22-24 Januar på kretsens fasjonable leirsted

Detaljer

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11)

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11) nr. 3-2017 - 18. årgang NRI sin sommerfest Marit, Knut Inge, Benjamin og Linn Andresen Røen bidro med forkynnelse, sang- og musikk under årsmøtehelgan Tekst: Arild Ove Halås Foto: Arild Ove Halås Sommerfesten/Årsmøtet

Detaljer

Haustmesse på Visthus

Haustmesse på Visthus nr. 7-2014 - 15. årgang Haustmesse på Visthus Det vart seld 3 åreomgangar i løpet av dagen og det var så mange gevinstar at dei aller fleiste fekk noko med seg. Det vart også seld lodd på bøker. Desse

Detaljer

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14%

Detaljer

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI nr. 2-2012 - 14. årgang leder Seksuelle krenkelser Frænabubasar side 2 Politiattest Påskemøtene i Aure og på Frænabu Side 3 På reise med Kåre Eikrem Side 4 Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir

Detaljer

God stemning på familieleir

God stemning på familieleir nr. 1-2015 - 15. årgang God stemning på familieleir Det er ikke enkelt å treffe mål med slike gule øyne Fredag 23. januar inntok 80 små og store Frænabu og var klare for familieleir. Tekst: Grete-Marita

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND nr. 12-2010 - 12. årgang Gode nyheter fra Høgtun og Molde Folkehøgskole side 4-5 Svært god misjonsmesse på Kårvåg Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND side 3 Familieleir på Frænabu

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG 44 Velkommen til Åpen Bibelgruppe Bibelhelg 20-22 September Lørdag på Torget 7. september Barneopplegg i peisestuen på noen søndagsmøter www.moldebedehus.no

Detaljer

Kjempekjekk minileir!

Kjempekjekk minileir! nr. 4-2011 - 13. årgang «Kretsårsmøtet» leder Side 2 Kjempekjekk minileir! Tekst: Håkon Inge Græsdal Kretslederen melder Side 3 Påskemøte på Aure Side 3 Lørdagsklubben i Fiksdal Side 5 Han som ikke sparte

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016

Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016 Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016 1 Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS Avdeling 1-711,periode 4-6 Fossheim Verksteder Totalt 2. kvartal Budsjett 2. kvartal Hittil 2016 Budsjett hittil 2016 Budsjett

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Virksomhetsrapport 3. kvartal 2016

Virksomhetsrapport 3. kvartal 2016 Virksomhetsrapport 3. kvartal 2016 1 Utvikling sykefravær pr. 3. Kvartal 2 Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS Avdeling 1-711, Hele virksomheten,periode 7-9 Fossheim Verksteder Totalt 3. kvartal Budsjett

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner nr. 6-2010 - 12. årgang Leirer og arrangement fremover annonser side 2 Jenteleir på Frænabu side 3 Rapport fra en fritidsforkynner side 4 Solveig sitt siste styremøte kretsglimt side 5 For av nåde er dere

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG 45 Julekonsert med Pareli 7. desember på bedehuset Førjulstoner 14. desember Informasjon om arbeidet i Molde Indremisjon Julefest 28. desember www.moldebedehus.no

Detaljer

Påskefeiring på Frænabu

Påskefeiring på Frænabu nr. 3-2012 - 14. årgang Påskefeiring på Frænabu leder Fakta om bedehuset Annonse Romsdal Ungdomsskole side 2 Tenleir på Frænabu Side 3 Tekst Arild Ove Halås - Bilde NRI Påskemøte i Aure Nytt fra Visthus

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Gla sang-helg på Frænabu

Gla sang-helg på Frænabu rgang 016-17. å n r. 2-2 Gla sang-helg på Frænabu surstrømming i «klossen». Det var både til smak og til usmak alt etter som en følte det. Men originalt og morsomt var det. Lørdagskvelden var det stor

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 imf.no 19.30 Åpningsmøte. Evangelist Irene K Alnes taler. 10.30 Bibeltime Radiopastor Johnn Hardang taler. 10.30 Bibeltime. Radiopastor Johnn Hardang taler.

Detaljer

Rekordresultat for julemessa på Frænabu

Rekordresultat for julemessa på Frænabu nr. 9-2011 - 13. årgang Leder «Salg av evangeliet» Årsplan Bibelhelg Frænabu side 2 Rekordresultat for julemessa på Frænabu Tekst og foto Arild Ove Halås - Annonse Kulturkveld - Annonse Malerkurs - Kretslederen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382

Detaljer

Krinsmøte i strålande sommarvèr

Krinsmøte i strålande sommarvèr nr. 5-2014 - 15. årgang Krinsmøte i strålande sommarvèr NRI-koret deltok med song under krinsårsmøtet. Krinsmøtet til NRI på Høgtun Folkehøgskule 7.-8. juni fekk den beste ramme som tenkast kan. Tekst:

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer