Eventyret om ØkonomiBistand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventyret om ØkonomiBistand"

Transkript

1 2010 Eventyret om ØkonomiBistand konserndir. Nils Ole Fladhus

2 En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i Vi velger å benevne ØkonomiBistandselskapene som et lite eventyr til tross for at det er en sann historie. Nils Ole Fladhus startet alene med kontor hjemme på gården Søndre Lesteberg i Krødsherad kommune. Ved etableringen hadde han fått med noen 10-talls kunder fra den gang Kontorutvikling AS ledet av Asle Sjørbotn som i dag er daglig leder hos en av de 4 andre Visma Platinum-partnerne. Lite viste vel både Asle og Nils Ole den gang om at de 20 år senere ville være blant de største forhandlerne i Norge og i tillegg konkurrenter. Allerede fra første dag var målet for selskapet å skape tettest mulig relasjoner til kundene. Det skjer gjennom bistadsavtaler der kundene kan ringe fritt antall telefoner for å få hjelp når de står fast med programmene, har fagspørsmål eller trenger ulike råd rundt fagene økonomi, logistikk, lønn og årsavslutning. I tillegg til at disse bistandsavtalene knytter kundene ekstra sterkt til selskapet bidrar de også til en stabil økonomisk grunnmur og en noe mer forutsigbarhet innen et IT-område der man ellers stort sett lever fra hånd til munn. I alle de 20 årene som har gått siden etableringen har obligatoriske bistandsavtaler vært den viktigste forretningsideen og vil forbli det de neste 20 år også. Sto å lese i Drammens Tidene & Buskerud Blad den 11. februar 1984, noen år før etableringen av selskapet.

3 Litt tilbake til etableringen i En kveld i romjulen 1989 fikk daværende adm.dir. Fladhus i Compact Data AS telefon fra eieren om at de ønsket en ny leder med bakgrunn i at Fladhus ikke var tilstrekkelig kommersiell. Mulig det var riktig, men faktum var nok mer at Fladhus ønsket å tenke langsiktig og ikke var så opptatt av Up front -pengene som de amerikanske eierne var. Fladhus valgte da å begynne for seg selv som forhandler av de samme produktene som Compact Data leverte. Dette var i hovedsak det DOS-baserte økonomi og logistikk-systmet Compact. I tillegg ble det inngått forhandleravtale med Huldt & Lillevik AS om levering av lønnssystem og SoftTrade AS om levering av årsavslutningssystemet Finale. Nå var nesten alt klart. Det manglet bare litt teknisk utstyr. I dag vil man se på det som helt uvesentlig, men den gang var dette faktisk en reell investering. PC-en, en IBM M80 kostet ca. kr (bare tastaturet kostet ), kopimaskin uten mating og faks kostet ca og mobil var nødvendig for å kunne yte bistand til kundene når man var ute på konsulent/salgs-oppdrag. Det ble kjøpt en Nec på 18 kg. til ca og den var det faktisk kun mulig å ringe med. Denne ble montert i bagasjerommet på bilen med telefonrør ved rattet. Ved hvert kundemøte ble telefonen demontert og tatt med inn. Selv om man også hadde en personsøker var det viktig å slippe å måtte ringe tilbake til kundene. Den gang var det meget dyrt å ringe med mobil, ja det var faktisk dyrt å ringe kundene i Oslo fra fasttelefon også. En måtte da ringe rikssamtaler. Det ble således viktig å få et fotfeste i bygda og de nærmeste dalfører. Alle de 10-talls kundene man hadde fått med ved etableringen var i Oslo-området, men allerede innen 1 år hadde selskapet bygget opp en vesentlig kundeportefølge i bygda, nabobygdene og Hallingdal. De første årene leverte selskapet både maskiner, nettverk og rekvisita i tillegg til programvare, men i god tid før tusenårsskifte ble det etablert følgende forretningsideè: Rådgivning, konsulenthjelp og salg av varer og tjenester tilknyttet økonomi, logistikk, CRM, lønn og årsavslutning til bedrifter, organisasjoner og næringsdrivende Den har vært uendret siden den gang med tillegg av regnskapskontortjenestene. Blant leverandører, konkurrenter og sikkert kunder oppfattes ØkonomiBistand for å være noe konservativ. Selskapet ligger gjerne ½ til 1 år etter med å ta inn nye produkter og oppgradere kundene. Gjennom disse 20 årene har kundene derfor spart mange frustrasjoner ved å unngå alle feilene som ofte er i nye versjoner og selskapet har spart mange kostnader på produkter som har vært døgnfluer. Et lite paradoks er det vel da at selskapet faktisk har greid å endre logoen i løpet av disse 20 årene. Etter 2 år flyttet selskapet ut fra gutterommet på gården og leide kontor på Krøderen. Omtrent på samme tid startet selskapet med sine utvidelser. Første steget var kjøp av Compact-aktiviteten hos AS EDB. Da ble Oslo ØkonomiBistand etablert sammen med Eva og Janne. Eva sluttet etter kort tid, mens Janne Godvik ble en viktig resurs i den videre utviklingen av selskapet de neste 10 årene. Oslo ØkonomiBistand AS ble få år etter fusjonert inn i ØkonomiBistand AS som en egen avdeling i Oslo. Per Ellef Ringnes ble samtidig ansatt som daglig leder slik at Fladhus og Godvik kunne jobbe 100% kunderelatert.

4 På slutten av 1990-tallet fikk selskapet kjøpt hele den kundebasen som Visma hadde på produktet Compact med målsetning om å få flest mulig av disse konvertert over til det nye, windows-baserte økonomisystemet til Visma. Dette medførte at kundebasen til selskapet økte med ca. 5 ganger og behovet for ansettelser ble prekært. Rundt tusenårsskifte økte således bemanningen på Noresund fra 2 til 7 og aktivitetsnivået økte formidabelt. I løpet av 2-3 år ble det foretatt ca. 250 salg av Visma Business til eksisterende Compactkunder. Konverteringen ble organisert etter samlebånd-prinsippet der grupper på inntil 8 kunder ble konvertert samtidig. Disse årene var meget gullkantet og gav en høy resultatgrad. Dette sto å lese i Finansavisen i 2002

5 Frem til tusenårsskifte hadde det liten betydning for nysalget at selskapet var etablert på landsbygda og således langt fra de store markedene. Årsaken var at selskapet skaffet mange nye kunder i sitt nærområde, det var relativt få konkurrenter i markedet og selskapet hadde en solid referanse-base med kundene i Oslo-regionen. Rundt tusenårsskifte hardnet konkurransen til og selskapet hadde da en klar strategi om å være blant de ledende ERPforhandlerne på Østlandet. I 2001 gikk ØkonomiBistand AS derfor sammen med 4 andre aktører i markedet og etablerte et eget salgsselskap som fikk navnet Exacta AS. Dette selskapet ble etablert i Oslo- og Kongsbergregionen samt med en stor avdeling i Molde. Exacta skulle primært jobbe med salg og noe konsulent, mens ØkonomiBistand skulle ta ansvaret for all support, konsulent og salg til egne relasjoner. Uten å gå for mye i dybden så kan man enkelt si at dette samarbeidet ikke fungerte etter intensjonen. Exacta gikk med underskudd og personal-politikken harmonerte lite med ØkonomiBistand sin. Etter bare 2 år ble samarbeidet avsluttet ved at ØkonomiBistand kjøpte Exacta sammen med daværende avdelingsleder i Molde, Terje Simonsen. Avdelingen på Kongsberg ble skilt ut i eget AS der ØkonomiBistand skulle være en passiv deleier. Dette selskapet ble avviklet etter bare et år. Den neste store utvidelsen av ØkonomiBistand skjedde i 2004 da selskapet overtok hele kundeportefølgen etter at Scarp AS gikk konkurs. Det skjedde gjennom etablering av ØkonomiBistand Vest AS sammen med Invo AS. Selskapet ble etablert i Ålesund. Nå viste det seg at 50/50 eierskap var lite gunstig for å oppnå full synergieffekt og det endte med at ØkonomiBistand kjøpte ut Invo bare et år senere. ØkonomiBistand var nå etablert i Ålesund, Molde, Trondheim, Oslo og Noresund. I mai 2006 gikk ØkonomiBistand sammen med en av sine store kunder, ØkonomiPartner AS og etablerte ØkonomiBistand Grenland AS. Det ble ansatt 3 erfarne personer, hvorav daglig leder ble med på eiersiden. Omtrent på samme tid ble Sparedata AS på Lena kjøpt. I tillegg til Visma programvare solgte selskapet også maskiner, nettverk, skrivere mv. og hadde således egne ressurser innen maskinvare. Denne satsningen ble tidlig gjort om til et eget driftssenter som i dag drifter alle selskapene i ØkonomiBistandkonsernet. I tillegg tilbyr avdelingen i økende grad driftstjenester til eksterne kunder. Denne virksomheten øker raskt og er et klart satsningsområde for konsernet. Samme år kjøpte selskapet PCT AS i Sandefjord som også var en Visma forhandler, men med hovedsatsning på kassaløsninger. Selskapet ble innlemmet i det som da het ØkonomiBistand Global AS. I 2009 ble mesteparten av denne enheten skilt ut som et eget selskap, Retail AS med fokus på salg av kassaløsninger. Resten av ØkonomiBistand Global AS gikk inn i ØkonomiBistand AS. I 2007 ble ØkonomiBistand Nord AS etablert. Det skjedde sammen med noen meget dyktige Visma konsulenter som nylig hadde begynt for seg selv. ØkonomiBistand hadde da i flere år hatt et ønske om å etablere seg nord for Trønderlag, men tidligere forsøk hadde ikke ført frem. ØkonomiBistand AS eier 51% i ØkonomiBistand Nord AS, mens noen av de ansatte eier resten. Fra 2000 og frem til i dag har ØkonomiBistand Regnskap AS utviklet seg fra å være 1 ansatt på Noresund til at de i dag er 12 ansatte fordelt på

6 Noresund, Åmot og Molde. Selv om regnskapstjenestene pt. ikke utgjør mer enn ca. 6% av omsetningen i konsernet så er de et meget godt supplement til de øvrige aktivitetene og bidrar med en høy resultatgrad. Konsernet har i dag langt over 100 regnskapskontorer som kunder og er meget bevist på at ØkonomiBistand Regnskap AS aldri skal konkurrere med disse kundene, men i stede bidra med sin kompetanse for at ØkonomiBistand skal kunne gi disse kundene best mulig support og oppfølging. Utviklingen i omsetning, resultat og skatt over alle 20 årene er vist i tabellen under: Utviklingen de siste 8 årene for de viktigste økonomiske tallene er vist nedenfor:

7 Utviklingen i resultatgraden ser vi har variert mye disse 20 årene. Økningen midt på 90-tallet skyldes en sterk oppsving etter finanskrisen i starten på 10- året. Den neste store toppen i resultagraden kom i forbindelse med overtagelse av Compact-kundebasen fra Visma og derpå følgende konvertering (salg) av det nye windows-baserte Visma Business. Resultatgraden har vært stabil på ca. 15% de siste 3 årene og den forventes å ha en svak økning i årene som kommer. Utviklingen i antall ansatte er vist i diagrammet nedenfor. Allerede i løpet av de 2 første månedene i 2010 har antallet steget til over 60.

8 Situasjonskartet i Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder: 1. Salg, konsulent, opplæring og support knyttet til programsystemer innen økonomi, logistikk, lønn, crm og årsavslutning 2. Drift av programmer og backup tjenester for bedrifter 3. Salg, konsulent, opplæring og support av kassaløsninger 4. Regnskapstjenester Den førstnevnte virksomheten representerer hovedtyngden av omsetningen og denne sammen med den andre utøves av ØkonomiBistand AS, ØkonomiBistand Nord AS og ØkonomiBistand Grenland AS. Retail AS står for den 3. virksomheten og ØkonomiBistand Regnskap AS for den 4. virksomheten. En kort status det 20. året for de enkelte selskapene er vist i tabellen nedenfor (inkludert tallene fra holdingsselskapene til Fladhus): Selskap Oms Resultat 2009 før skatt ØkonomiBistand AS ØkonomiBistand Regnskap AS ØkonomiBistand Grenland AS ØkonomiBistand Nord AS Resultat grad Egenkapital 2009/ , , , (473) (7,7) Retail AS (2.082) (16,1) (2.028) 4 SUM , Fom vil selskapene være pålagt å levere konsernregnskap. Antall ansatte Alle selskapene der ØkonomiBistand AS eier 100%, samt holdingselskapene til Fladhus-familien er lokalisert i Krødsherad og skatter til den kommunen der eventyret startet for 20 år siden. Dette har vært og er en bevist politikk ut fra gründeren sin kjærlighet til den vakre bygda under Norefjell sitt tak. Konsernet har totalt sett gått med overskudd hvert år og således bidratt med mange millioner i skatt til kommunen. En viktig årsak er nok at selskapet ble etablert under finanskrisen rundt 1990 og allerede fra starten måtte sette tæring etter næring. Til tross for at finanskriser normalt rammer den bransjen som ØkonomiBistand tilhører ekstra hard så hadde konsernet så langt sine beste resultater i 2008 og Det skyldes tiltak som ble iverksatt på et tidlig tidspunkt og det faktum at alle ansatte har hatt et positivt fokus gjennom hele perioden. Konsernet har gjennom alle disse 20 årene hatt sitt hovedkontor på landsbygda og avdelingskontor i byene. Litt kjerringa mot strømmen vil

9 sikker noen si og det var helt klart riktig de første årene, men med dagens teknologi har det relativt liten betydning hvor man er lokalisert bare man har tilgang på dyktige medarbeidere. I tillegg til at selskapet er lokalisert på de stendene som er vist på kartet nedenfor så har regnskapskontoret avdeling i Åmot og blir i løpet av våren 2010 hovedaksjonær i et regnskapskontor på Steinkjer. Nils Ole Fladhus er konserndirektør, mens ledelsen i de ulike operative selskapene er vist i tabellen nedenfor: Selskap Styreleder Operativ leder ØkonomiBistand AS Nils Ole Fladhus adm.dir. Terje Simonsen ØB Grenland AS Bjørnar Jacobsen daglig leder Per Erik Kaarstein ØB Nord AS Erling Paulsen daglig leder Eirik Smedsvig Retail AS Terje Simonsen daglig leder Jan Henry Andersen ØB Regnskap AS Nils Ole Fladhus daglig leder Birgitte Svensrud

10 Eierstrukturen pr. 1. jan Tosi Invest AS Fladhus-familien 10,5% 50% 100% ØB Avtaler AS 100% ØB Holding Fladhus AS 50% ØB Eiendom AS 89,5% ØkonomiBistand AS 100% 55% 100% 51,1% Retail AS ØB Grenland AS ØB Regnskap AS ØB Nord AS 45% 48,9% Crumena AS og Per Erik Kaarstein Øvrige ansatte Ansatte: Høy trivselsfaktor står sentralt i ØkonomiBistand selskapene. De ansatte er den viktigste ressursen og således den tyngste investeringen. Det koster mye å bygge opp en dyktig konsulent og selger innen selskapets fag og produktområder. Derfor er det ekstra viktig at alle trives på jobb og hele tiden yter sitt optimale til beste for fellesskapet, kundene og kollegaer. Adm.dir. Terje Simonsen pleier å si Man må ikke være alvorlig for å være seriøs.

11 Kunder og marked: ØkonomiBistand AS, ØkonomiBistand Grenland AS og ØkonomiBistand Nord AS. Selskapene betjener ca. 840 kunder med direkte avtale og ca. 200 kunder med indirekte avtale. Dette er kunder innen alle bransjer og størrelser med hovedtyngden innen små og mellomstore aksjeselskap. Blant kundene finnes spesielt mange innen bransjene: Regnskapskontorer Bilbransjen Museer Turistnæringen Grossister Faghandel Håndverkere Entreprenører Driftselskaper Avfallsselskaper Energiverk Mekanisk Skipsverft Data Foreninger Produksjon Diagrammet viser hvordan kunder med direkte avtale er fordelt på distrikter: Distrikter Oslo og Akershus Østfold Oppland & Hedemark Buskerud Vestfold Telemark Møre og Romsdal Trønderlag Norland Øvrig

12 ØkonomiBistand har ekstra sterkt fokus på oppfølging av kunder etter at salget er gjennomført. Dette er regulert gjennom bistandsavtaler og gjennomføres som telefon og mail support. På den måten får kundene løpende hjelp som bidrar til optimal effektivitet. Hos ØkonomiBistand er det en gylden regel at dersom en ansatt har valget mellom å ta en mulig salgstelefon og en supporttelefon så skal alltid supporttelefonen tas først. Første prioritet skal alltid være å hjelpe kunder med avtale. Det legges her meget stor vekt på kvalitet, imøtekommenhet og kort ventetid. Dette bidrar til at ØkonomiBistand får et spesielt nært forhold til sine kunder noe som også gjenspeiles på ulike sosial arrangementer så som økonomikonferanser, turer, fagsamlinger og lignende. ØkonomiBistand Regnskap AS. Selskapet har ca. 300 klienter fra de minste til litt større. De fleste kundene er knyttet til nærområdene i Krødsherad, Modum og Molde, men det er stadig flere fjerntliggende kunder som ønsker å benytte tjenestene til regnskapskontoret. Prisen kan ha noe betydning, men vel så viktig er kunnskapsnivået til de ansatte, samt at selskapet har så nær tilknytning til et teknologisk og produktfaglig senter som resten av ØkonomiBistandselskapene representerer. Blant selskapets 12 ansatte så har 7 godkjent autorisasjon. Retail AS Selskapet har ca. 640 kunder med vedlikeholdsavtale. Disse representerer ca kassapunkter og er fordelt over hele landet. Selskapet har mange kjedekunder inne ulike bransjer. Blant de største bransjene nevnes Sport, Interiør, Maling og Restaurant. Selskapet er hovedleverandør at kassasystemet fra PCK. Dette er et kassasystem med tilhørende logistikksystem beregnet mot alle virksomheter med unntak av ren dagligvarehandel der behovet for veiledning av kundene er minimale. Produkter, teknologi og løsninger: Fagområdene er i hovedtrekk økonomi, logistikk, kassaløsninger, crm, lønn og øvrige relaterte områder. ØkonomiBistand har høyeste klassifisering hos Visma, Aditro med Huldt & Lillevik, Integrasjonspartner, Vianett og PCK. Det innebærer ekstra tett oppfølging og support fra leverandørene noe som bidrar til at selskapet kan påta seg de største og mest kompliserte utfordringene. Selskapene har også noen egenutviklede løsninger innen de samme fagområdene. Selskapene er totalleverandør av løsningene. Det innbærer forprosjekter for å analysere og finne løsninger på behovene, salg, implementering, tilpasninger, opplæring, drift og løpende oppfølging. Opplæring skjer enten bedriftsintern eller via ulike kurs ihht. halvårlige kursoversikter.

13 Selv om ØkonomiBistand er konservative så gjelder ikke det ny teknologi for økt effektivitet og kvalitet. Internt benytter ØkonomiBistand den mest effektive teknologien for fjernstyring av kundens pc, fjernoppgraderinger og ulike kommunikasjonsløsninger. Alt dette til tross så er ØkonomiBistand selskapene meget bevisst på at ikke alle kundene ønsker å være på den mest avanserte teknologiske plattformen, samt at teknologien ALDRI må fjerne den mellommenneskelige kontakten med kunder, leverandører og kollegaer. Målet til regnskapskontoret er minimal punching av bilag. Inngående fakturaer skannes og sendes på attestasjonsflyt, utgående faktura genereres gjennom faktureringsprogram, leverandørene betales elektronisk og innbetalingene kommer heleelektronisk fra banken. Den enkelte registrerer selv inn sine reiser som etter attestasjon overføres til lønn. Lønnsslipper sendes ut elektronisk og regnskapet oppdateres direkte. Det er videre en selvfølge at kundene skal ha mulighet for direkte innsyn i sine regnskaper for å følge med på utviklingen gjennom rapporter, oppslag og direkte handlinger. En slik modell bidrar til å holde regnskapshonorarene nede til tross for stadig økende krav fra myndigheter, revisorer, banker, eiere og andre inntresenter. Konserndirektør Nils Ole Fladhus og adm. direktør Terje Simonsen

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer