Eventyret om ØkonomiBistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventyret om ØkonomiBistand"

Transkript

1 2010 Eventyret om ØkonomiBistand konserndir. Nils Ole Fladhus

2 En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i Vi velger å benevne ØkonomiBistandselskapene som et lite eventyr til tross for at det er en sann historie. Nils Ole Fladhus startet alene med kontor hjemme på gården Søndre Lesteberg i Krødsherad kommune. Ved etableringen hadde han fått med noen 10-talls kunder fra den gang Kontorutvikling AS ledet av Asle Sjørbotn som i dag er daglig leder hos en av de 4 andre Visma Platinum-partnerne. Lite viste vel både Asle og Nils Ole den gang om at de 20 år senere ville være blant de største forhandlerne i Norge og i tillegg konkurrenter. Allerede fra første dag var målet for selskapet å skape tettest mulig relasjoner til kundene. Det skjer gjennom bistadsavtaler der kundene kan ringe fritt antall telefoner for å få hjelp når de står fast med programmene, har fagspørsmål eller trenger ulike råd rundt fagene økonomi, logistikk, lønn og årsavslutning. I tillegg til at disse bistandsavtalene knytter kundene ekstra sterkt til selskapet bidrar de også til en stabil økonomisk grunnmur og en noe mer forutsigbarhet innen et IT-område der man ellers stort sett lever fra hånd til munn. I alle de 20 årene som har gått siden etableringen har obligatoriske bistandsavtaler vært den viktigste forretningsideen og vil forbli det de neste 20 år også. Sto å lese i Drammens Tidene & Buskerud Blad den 11. februar 1984, noen år før etableringen av selskapet.

3 Litt tilbake til etableringen i En kveld i romjulen 1989 fikk daværende adm.dir. Fladhus i Compact Data AS telefon fra eieren om at de ønsket en ny leder med bakgrunn i at Fladhus ikke var tilstrekkelig kommersiell. Mulig det var riktig, men faktum var nok mer at Fladhus ønsket å tenke langsiktig og ikke var så opptatt av Up front -pengene som de amerikanske eierne var. Fladhus valgte da å begynne for seg selv som forhandler av de samme produktene som Compact Data leverte. Dette var i hovedsak det DOS-baserte økonomi og logistikk-systmet Compact. I tillegg ble det inngått forhandleravtale med Huldt & Lillevik AS om levering av lønnssystem og SoftTrade AS om levering av årsavslutningssystemet Finale. Nå var nesten alt klart. Det manglet bare litt teknisk utstyr. I dag vil man se på det som helt uvesentlig, men den gang var dette faktisk en reell investering. PC-en, en IBM M80 kostet ca. kr (bare tastaturet kostet ), kopimaskin uten mating og faks kostet ca og mobil var nødvendig for å kunne yte bistand til kundene når man var ute på konsulent/salgs-oppdrag. Det ble kjøpt en Nec på 18 kg. til ca og den var det faktisk kun mulig å ringe med. Denne ble montert i bagasjerommet på bilen med telefonrør ved rattet. Ved hvert kundemøte ble telefonen demontert og tatt med inn. Selv om man også hadde en personsøker var det viktig å slippe å måtte ringe tilbake til kundene. Den gang var det meget dyrt å ringe med mobil, ja det var faktisk dyrt å ringe kundene i Oslo fra fasttelefon også. En måtte da ringe rikssamtaler. Det ble således viktig å få et fotfeste i bygda og de nærmeste dalfører. Alle de 10-talls kundene man hadde fått med ved etableringen var i Oslo-området, men allerede innen 1 år hadde selskapet bygget opp en vesentlig kundeportefølge i bygda, nabobygdene og Hallingdal. De første årene leverte selskapet både maskiner, nettverk og rekvisita i tillegg til programvare, men i god tid før tusenårsskifte ble det etablert følgende forretningsideè: Rådgivning, konsulenthjelp og salg av varer og tjenester tilknyttet økonomi, logistikk, CRM, lønn og årsavslutning til bedrifter, organisasjoner og næringsdrivende Den har vært uendret siden den gang med tillegg av regnskapskontortjenestene. Blant leverandører, konkurrenter og sikkert kunder oppfattes ØkonomiBistand for å være noe konservativ. Selskapet ligger gjerne ½ til 1 år etter med å ta inn nye produkter og oppgradere kundene. Gjennom disse 20 årene har kundene derfor spart mange frustrasjoner ved å unngå alle feilene som ofte er i nye versjoner og selskapet har spart mange kostnader på produkter som har vært døgnfluer. Et lite paradoks er det vel da at selskapet faktisk har greid å endre logoen i løpet av disse 20 årene. Etter 2 år flyttet selskapet ut fra gutterommet på gården og leide kontor på Krøderen. Omtrent på samme tid startet selskapet med sine utvidelser. Første steget var kjøp av Compact-aktiviteten hos AS EDB. Da ble Oslo ØkonomiBistand etablert sammen med Eva og Janne. Eva sluttet etter kort tid, mens Janne Godvik ble en viktig resurs i den videre utviklingen av selskapet de neste 10 årene. Oslo ØkonomiBistand AS ble få år etter fusjonert inn i ØkonomiBistand AS som en egen avdeling i Oslo. Per Ellef Ringnes ble samtidig ansatt som daglig leder slik at Fladhus og Godvik kunne jobbe 100% kunderelatert.

4 På slutten av 1990-tallet fikk selskapet kjøpt hele den kundebasen som Visma hadde på produktet Compact med målsetning om å få flest mulig av disse konvertert over til det nye, windows-baserte økonomisystemet til Visma. Dette medførte at kundebasen til selskapet økte med ca. 5 ganger og behovet for ansettelser ble prekært. Rundt tusenårsskifte økte således bemanningen på Noresund fra 2 til 7 og aktivitetsnivået økte formidabelt. I løpet av 2-3 år ble det foretatt ca. 250 salg av Visma Business til eksisterende Compactkunder. Konverteringen ble organisert etter samlebånd-prinsippet der grupper på inntil 8 kunder ble konvertert samtidig. Disse årene var meget gullkantet og gav en høy resultatgrad. Dette sto å lese i Finansavisen i 2002

5 Frem til tusenårsskifte hadde det liten betydning for nysalget at selskapet var etablert på landsbygda og således langt fra de store markedene. Årsaken var at selskapet skaffet mange nye kunder i sitt nærområde, det var relativt få konkurrenter i markedet og selskapet hadde en solid referanse-base med kundene i Oslo-regionen. Rundt tusenårsskifte hardnet konkurransen til og selskapet hadde da en klar strategi om å være blant de ledende ERPforhandlerne på Østlandet. I 2001 gikk ØkonomiBistand AS derfor sammen med 4 andre aktører i markedet og etablerte et eget salgsselskap som fikk navnet Exacta AS. Dette selskapet ble etablert i Oslo- og Kongsbergregionen samt med en stor avdeling i Molde. Exacta skulle primært jobbe med salg og noe konsulent, mens ØkonomiBistand skulle ta ansvaret for all support, konsulent og salg til egne relasjoner. Uten å gå for mye i dybden så kan man enkelt si at dette samarbeidet ikke fungerte etter intensjonen. Exacta gikk med underskudd og personal-politikken harmonerte lite med ØkonomiBistand sin. Etter bare 2 år ble samarbeidet avsluttet ved at ØkonomiBistand kjøpte Exacta sammen med daværende avdelingsleder i Molde, Terje Simonsen. Avdelingen på Kongsberg ble skilt ut i eget AS der ØkonomiBistand skulle være en passiv deleier. Dette selskapet ble avviklet etter bare et år. Den neste store utvidelsen av ØkonomiBistand skjedde i 2004 da selskapet overtok hele kundeportefølgen etter at Scarp AS gikk konkurs. Det skjedde gjennom etablering av ØkonomiBistand Vest AS sammen med Invo AS. Selskapet ble etablert i Ålesund. Nå viste det seg at 50/50 eierskap var lite gunstig for å oppnå full synergieffekt og det endte med at ØkonomiBistand kjøpte ut Invo bare et år senere. ØkonomiBistand var nå etablert i Ålesund, Molde, Trondheim, Oslo og Noresund. I mai 2006 gikk ØkonomiBistand sammen med en av sine store kunder, ØkonomiPartner AS og etablerte ØkonomiBistand Grenland AS. Det ble ansatt 3 erfarne personer, hvorav daglig leder ble med på eiersiden. Omtrent på samme tid ble Sparedata AS på Lena kjøpt. I tillegg til Visma programvare solgte selskapet også maskiner, nettverk, skrivere mv. og hadde således egne ressurser innen maskinvare. Denne satsningen ble tidlig gjort om til et eget driftssenter som i dag drifter alle selskapene i ØkonomiBistandkonsernet. I tillegg tilbyr avdelingen i økende grad driftstjenester til eksterne kunder. Denne virksomheten øker raskt og er et klart satsningsområde for konsernet. Samme år kjøpte selskapet PCT AS i Sandefjord som også var en Visma forhandler, men med hovedsatsning på kassaløsninger. Selskapet ble innlemmet i det som da het ØkonomiBistand Global AS. I 2009 ble mesteparten av denne enheten skilt ut som et eget selskap, Retail AS med fokus på salg av kassaløsninger. Resten av ØkonomiBistand Global AS gikk inn i ØkonomiBistand AS. I 2007 ble ØkonomiBistand Nord AS etablert. Det skjedde sammen med noen meget dyktige Visma konsulenter som nylig hadde begynt for seg selv. ØkonomiBistand hadde da i flere år hatt et ønske om å etablere seg nord for Trønderlag, men tidligere forsøk hadde ikke ført frem. ØkonomiBistand AS eier 51% i ØkonomiBistand Nord AS, mens noen av de ansatte eier resten. Fra 2000 og frem til i dag har ØkonomiBistand Regnskap AS utviklet seg fra å være 1 ansatt på Noresund til at de i dag er 12 ansatte fordelt på

6 Noresund, Åmot og Molde. Selv om regnskapstjenestene pt. ikke utgjør mer enn ca. 6% av omsetningen i konsernet så er de et meget godt supplement til de øvrige aktivitetene og bidrar med en høy resultatgrad. Konsernet har i dag langt over 100 regnskapskontorer som kunder og er meget bevist på at ØkonomiBistand Regnskap AS aldri skal konkurrere med disse kundene, men i stede bidra med sin kompetanse for at ØkonomiBistand skal kunne gi disse kundene best mulig support og oppfølging. Utviklingen i omsetning, resultat og skatt over alle 20 årene er vist i tabellen under: Utviklingen de siste 8 årene for de viktigste økonomiske tallene er vist nedenfor:

7 Utviklingen i resultatgraden ser vi har variert mye disse 20 årene. Økningen midt på 90-tallet skyldes en sterk oppsving etter finanskrisen i starten på 10- året. Den neste store toppen i resultagraden kom i forbindelse med overtagelse av Compact-kundebasen fra Visma og derpå følgende konvertering (salg) av det nye windows-baserte Visma Business. Resultatgraden har vært stabil på ca. 15% de siste 3 årene og den forventes å ha en svak økning i årene som kommer. Utviklingen i antall ansatte er vist i diagrammet nedenfor. Allerede i løpet av de 2 første månedene i 2010 har antallet steget til over 60.

8 Situasjonskartet i Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder: 1. Salg, konsulent, opplæring og support knyttet til programsystemer innen økonomi, logistikk, lønn, crm og årsavslutning 2. Drift av programmer og backup tjenester for bedrifter 3. Salg, konsulent, opplæring og support av kassaløsninger 4. Regnskapstjenester Den førstnevnte virksomheten representerer hovedtyngden av omsetningen og denne sammen med den andre utøves av ØkonomiBistand AS, ØkonomiBistand Nord AS og ØkonomiBistand Grenland AS. Retail AS står for den 3. virksomheten og ØkonomiBistand Regnskap AS for den 4. virksomheten. En kort status det 20. året for de enkelte selskapene er vist i tabellen nedenfor (inkludert tallene fra holdingsselskapene til Fladhus): Selskap Oms Resultat 2009 før skatt ØkonomiBistand AS ØkonomiBistand Regnskap AS ØkonomiBistand Grenland AS ØkonomiBistand Nord AS Resultat grad Egenkapital 2009/ , , , (473) (7,7) Retail AS (2.082) (16,1) (2.028) 4 SUM , Fom vil selskapene være pålagt å levere konsernregnskap. Antall ansatte Alle selskapene der ØkonomiBistand AS eier 100%, samt holdingselskapene til Fladhus-familien er lokalisert i Krødsherad og skatter til den kommunen der eventyret startet for 20 år siden. Dette har vært og er en bevist politikk ut fra gründeren sin kjærlighet til den vakre bygda under Norefjell sitt tak. Konsernet har totalt sett gått med overskudd hvert år og således bidratt med mange millioner i skatt til kommunen. En viktig årsak er nok at selskapet ble etablert under finanskrisen rundt 1990 og allerede fra starten måtte sette tæring etter næring. Til tross for at finanskriser normalt rammer den bransjen som ØkonomiBistand tilhører ekstra hard så hadde konsernet så langt sine beste resultater i 2008 og Det skyldes tiltak som ble iverksatt på et tidlig tidspunkt og det faktum at alle ansatte har hatt et positivt fokus gjennom hele perioden. Konsernet har gjennom alle disse 20 årene hatt sitt hovedkontor på landsbygda og avdelingskontor i byene. Litt kjerringa mot strømmen vil

9 sikker noen si og det var helt klart riktig de første årene, men med dagens teknologi har det relativt liten betydning hvor man er lokalisert bare man har tilgang på dyktige medarbeidere. I tillegg til at selskapet er lokalisert på de stendene som er vist på kartet nedenfor så har regnskapskontoret avdeling i Åmot og blir i løpet av våren 2010 hovedaksjonær i et regnskapskontor på Steinkjer. Nils Ole Fladhus er konserndirektør, mens ledelsen i de ulike operative selskapene er vist i tabellen nedenfor: Selskap Styreleder Operativ leder ØkonomiBistand AS Nils Ole Fladhus adm.dir. Terje Simonsen ØB Grenland AS Bjørnar Jacobsen daglig leder Per Erik Kaarstein ØB Nord AS Erling Paulsen daglig leder Eirik Smedsvig Retail AS Terje Simonsen daglig leder Jan Henry Andersen ØB Regnskap AS Nils Ole Fladhus daglig leder Birgitte Svensrud

10 Eierstrukturen pr. 1. jan Tosi Invest AS Fladhus-familien 10,5% 50% 100% ØB Avtaler AS 100% ØB Holding Fladhus AS 50% ØB Eiendom AS 89,5% ØkonomiBistand AS 100% 55% 100% 51,1% Retail AS ØB Grenland AS ØB Regnskap AS ØB Nord AS 45% 48,9% Crumena AS og Per Erik Kaarstein Øvrige ansatte Ansatte: Høy trivselsfaktor står sentralt i ØkonomiBistand selskapene. De ansatte er den viktigste ressursen og således den tyngste investeringen. Det koster mye å bygge opp en dyktig konsulent og selger innen selskapets fag og produktområder. Derfor er det ekstra viktig at alle trives på jobb og hele tiden yter sitt optimale til beste for fellesskapet, kundene og kollegaer. Adm.dir. Terje Simonsen pleier å si Man må ikke være alvorlig for å være seriøs.

11 Kunder og marked: ØkonomiBistand AS, ØkonomiBistand Grenland AS og ØkonomiBistand Nord AS. Selskapene betjener ca. 840 kunder med direkte avtale og ca. 200 kunder med indirekte avtale. Dette er kunder innen alle bransjer og størrelser med hovedtyngden innen små og mellomstore aksjeselskap. Blant kundene finnes spesielt mange innen bransjene: Regnskapskontorer Bilbransjen Museer Turistnæringen Grossister Faghandel Håndverkere Entreprenører Driftselskaper Avfallsselskaper Energiverk Mekanisk Skipsverft Data Foreninger Produksjon Diagrammet viser hvordan kunder med direkte avtale er fordelt på distrikter: Distrikter Oslo og Akershus Østfold Oppland & Hedemark Buskerud Vestfold Telemark Møre og Romsdal Trønderlag Norland Øvrig

12 ØkonomiBistand har ekstra sterkt fokus på oppfølging av kunder etter at salget er gjennomført. Dette er regulert gjennom bistandsavtaler og gjennomføres som telefon og mail support. På den måten får kundene løpende hjelp som bidrar til optimal effektivitet. Hos ØkonomiBistand er det en gylden regel at dersom en ansatt har valget mellom å ta en mulig salgstelefon og en supporttelefon så skal alltid supporttelefonen tas først. Første prioritet skal alltid være å hjelpe kunder med avtale. Det legges her meget stor vekt på kvalitet, imøtekommenhet og kort ventetid. Dette bidrar til at ØkonomiBistand får et spesielt nært forhold til sine kunder noe som også gjenspeiles på ulike sosial arrangementer så som økonomikonferanser, turer, fagsamlinger og lignende. ØkonomiBistand Regnskap AS. Selskapet har ca. 300 klienter fra de minste til litt større. De fleste kundene er knyttet til nærområdene i Krødsherad, Modum og Molde, men det er stadig flere fjerntliggende kunder som ønsker å benytte tjenestene til regnskapskontoret. Prisen kan ha noe betydning, men vel så viktig er kunnskapsnivået til de ansatte, samt at selskapet har så nær tilknytning til et teknologisk og produktfaglig senter som resten av ØkonomiBistandselskapene representerer. Blant selskapets 12 ansatte så har 7 godkjent autorisasjon. Retail AS Selskapet har ca. 640 kunder med vedlikeholdsavtale. Disse representerer ca kassapunkter og er fordelt over hele landet. Selskapet har mange kjedekunder inne ulike bransjer. Blant de største bransjene nevnes Sport, Interiør, Maling og Restaurant. Selskapet er hovedleverandør at kassasystemet fra PCK. Dette er et kassasystem med tilhørende logistikksystem beregnet mot alle virksomheter med unntak av ren dagligvarehandel der behovet for veiledning av kundene er minimale. Produkter, teknologi og løsninger: Fagområdene er i hovedtrekk økonomi, logistikk, kassaløsninger, crm, lønn og øvrige relaterte områder. ØkonomiBistand har høyeste klassifisering hos Visma, Aditro med Huldt & Lillevik, Integrasjonspartner, Vianett og PCK. Det innebærer ekstra tett oppfølging og support fra leverandørene noe som bidrar til at selskapet kan påta seg de største og mest kompliserte utfordringene. Selskapene har også noen egenutviklede løsninger innen de samme fagområdene. Selskapene er totalleverandør av løsningene. Det innbærer forprosjekter for å analysere og finne løsninger på behovene, salg, implementering, tilpasninger, opplæring, drift og løpende oppfølging. Opplæring skjer enten bedriftsintern eller via ulike kurs ihht. halvårlige kursoversikter.

13 Selv om ØkonomiBistand er konservative så gjelder ikke det ny teknologi for økt effektivitet og kvalitet. Internt benytter ØkonomiBistand den mest effektive teknologien for fjernstyring av kundens pc, fjernoppgraderinger og ulike kommunikasjonsløsninger. Alt dette til tross så er ØkonomiBistand selskapene meget bevisst på at ikke alle kundene ønsker å være på den mest avanserte teknologiske plattformen, samt at teknologien ALDRI må fjerne den mellommenneskelige kontakten med kunder, leverandører og kollegaer. Målet til regnskapskontoret er minimal punching av bilag. Inngående fakturaer skannes og sendes på attestasjonsflyt, utgående faktura genereres gjennom faktureringsprogram, leverandørene betales elektronisk og innbetalingene kommer heleelektronisk fra banken. Den enkelte registrerer selv inn sine reiser som etter attestasjon overføres til lønn. Lønnsslipper sendes ut elektronisk og regnskapet oppdateres direkte. Det er videre en selvfølge at kundene skal ha mulighet for direkte innsyn i sine regnskaper for å følge med på utviklingen gjennom rapporter, oppslag og direkte handlinger. En slik modell bidrar til å holde regnskapshonorarene nede til tross for stadig økende krav fra myndigheter, revisorer, banker, eiere og andre inntresenter. Konserndirektør Nils Ole Fladhus og adm. direktør Terje Simonsen

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand 2010 Eventyret om ØkonomiBistand 1990 10.5.2010. konserndir. Nils Ole Fladhus En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i 1990. Vi velger å benevne ØkonomiBistand-selskapene

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand Eventyret om ØkonomiBistand 25 år i bransjen 1990-2015 Side 1 En kort reise gjennom de 25 første årene Denne reisen består av 2 «hovedveier». Den ene omfatter det som ofte kalles for ERP virksomheten (Enterprise

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Nr. 4 / 2013-12. årgang

Nr. 4 / 2013-12. årgang TAKFORUM Nr. 4 / 2013-12. årgang I dette nummer av Takforum: Besøk til Nordland Tak AS i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø Det lønner seg å leke Velkommen til Takringens stand i Trondheim 14. juni Vinn gavekort

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Amestodagen 2015 Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Agenda for Visma Business Status Visma Business Hvordan tar Visma Business oss inn i fremtiden Nyheter i Visma Business Product Line

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Superbrukere som kunnskapsaktivister

Superbrukere som kunnskapsaktivister Superbrukere som kunnskapsaktivister - suksess for bedrift, ansatte og kunder Seminar HSH 21. september 2005 av Kine Dahl Visma ASA Holding selskap Visma Software ERP CRM E-commerce Visma Services Regnskap

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011 Presentasjon medlemsmøte 23.05.11 Trondheim, 23. mai 2011 Agenda Introduksjon Styrets medlemmer Fokus Kort presentasjon Om verdifundamentet RBK i dag Styrets roller og instruks Styrets arbeidsform Styrearbeid

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar. Trygve Stølan 20% eier og daglig leder

Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar. Trygve Stølan 20% eier og daglig leder Presentasjon for eierskiftealliansen tirsdag 21.april 2015 Hamar Trygve Stølan 20% eier og daglig leder A/S Jømna Brug Produserer spesial dører og vanlige dører til skoler, barnehaver, sykehus, offentlige

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Dette er OBOS. Eid av medlemmer. Norges største boligbygger. Medlemmer fordelt etter OBOS regioner

Dette er OBOS. Eid av medlemmer. Norges største boligbygger. Medlemmer fordelt etter OBOS regioner 4 / DETTE ER OBOS Dette er OBOS Norges største boligbygger Eid av 416 8 medlemmer OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems?

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems? , Hvem kontakte hos, Division Laundry Systems? Her finner du oss Mail: els.info@electrolux.no www.electrolux.no/laundrysystems www.electrolux.com/professional Nytt automatisk sentralbordnummer 815 30 111

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Flügger fordi Innhold Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Kvalitet er mer enn det øyet kan se. Det er også en holdning og

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer