I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула. Измене и допуне конкурсне документације

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула. Измене и допуне конкурсне документације"

Transkript

1 I Телефон: до 29 Фах: Број: Измене и допуне конкурсне документације Предмет: Измене Конкурсне документације број 4311 од године за јавну набавку Д 7 Санитетски потрошни материјал. Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку Д 7, Санитетски потрошни материјал, тако што се због техничке грешке у делу који се односи на јединице, мења у делу 2 Партије, делу V.3 Партије, Образац понуде са структуром цене Табела 6.4. и Прилог бр.1 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, новим који се налази у Прилогу овог документа. Комисија за јавну набавку Страна 1 од 33

2 I Телефон: до 29 Фах: Партије Предметна јавна набавка је обликована у 108 партија. Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку или за поједине партије. 1. Стакло покровно - 22x50 mm 7.150,00 2. Стакло предметно ,00 3. Мензура 100 мл,стаклене ,00 4. Стаклене посуде са поклопцем 200мл ,00 5. Брушене плочице за Папа размаз ,00 6. Стаклене плочице за размаз ВС 4.000,00 7. Завој 10х ,00 8. Завој 12х ,00 9. Завој 15х , Завој 5х , Завој 6х , Завој 8х , Завој еластични турбан - величина , Вата папирна , Газа 100х , Вата санитетска , Браунила 18G - розе 2.504, Браунила 20G - зелена 250, Браунила 22G - плава 1.669, Систем за инфузију , Бризгалица PVC 10 мл , Бризгалица PVC 2 мл , Бризгалица PVC 20 мл , Бризгалица PVC 5 мл , Игле PVC 0,45х , Игле PVC 0,4х18 980, Игле PVC 0,6х , Игле PVC 0,8х38/ , Игле PVC 0,9х38/ , Игле PVC 1,2х38/ ,00 Процењена вредност без ПДВ-а Страна 2 од 33

3 I Телефон: до 29 Фах: Папир Микулићев за аутоклав 5.216, Папир Микулићев за суви стерилизатор , Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 90мм, дужина 70 м) , Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 160мм, дужина 70 м) , Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 210мм, дужина 70 м) ,00 Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 270мм, дужина 70 м) ,00 димензије 37. Траке за шећер, ( а50 ) , Папир термал за ултразвук , Траке за аутокераторефрактометар shinipon 2.606, Траке за Агилент Hewitt-packard M 2483 A , Траке за ЕКГ апарат Nikon Kohden -110x140x , Траке за ЦТГ апарат Recording chat paper for Bistos 152x90x , Папир термо 57х50 спирометар Хи , Траке за ЕКГ апарат Hellige EK 53/56 130мм х 135 мм х 200, , Траке за ЕКГ апарат NIHON KOHDEN 1350K, 210 мм х , Траке за ЕКГ апарат IC-MED-RIC 3D, 58 x 40 (округла) 7.736, Трака за ЕКГ апарат Medical Econet 215 округле , Траке за ЕКГ СМ 300 СOMEN округле , Трака за ЦТГ апарат Medical Econet Insight lite NS 280-ISE х , Каљаче за једнократну употребу 2.430, Капа хируршка 1.353, Маска хируршка , Рукавице Mediflex M - са талком , Рукавице Mediflex M - без талка 4.185, Рукавице Mediflex L - са талком , Рукавице Mediflex L - без талка 3.627, Рукавице Mediflex S - са талком , Рукавице хируршке 5.303, Епидемиолошке - нано маске , Повеска Есмаркова платнена са механизмом , Гел за ЕКГ и ултразвук , Талк 1.326, Топломер дигитални , Шпатуле дрвене , Маска за инхалацију - пластична за децу ,00 Процењена вредност без ПДВ-а Страна 3 од 33

4 I Телефон: до 29 Фах: Маска за инхалацију - пластична за одрасле , Петријева шоља 867, Скалпел за једнократну употребу , Пластичне PVC посуде за урин , Усници за спирометар 24x , Штапићи за брис PA и VS 7.080, Цервикалне дрвене шпатуле по Ayreu , Цервикалне четкице-brusch за Папа тест , Дрвени штапићи за брис , Леукопласт , Папирни фластер 168, Амбу балон са маском за одрасле , Амбу балон са маском за децу , Добош метални - средњи , Со таблетирана 4.350, Облоге за превијање са сребрним нитима 2.600, Препарат на бази безалконијум хлорид 5% концетрован раствор , Средство за дезинфекцију инструмената , Средство за дезинфекцију радних површина и подова , Средство за дезинфекцију руку , Алкохол 70 % , Алкохол 95 % , Бензин медицински , Папаниколау I , Папаниколау II , Папаниколау III , Acidi borici pul , Гимза 4.290, Цитоспреј-средство за фиксацију цитол.размаза 6.000, Ксилол , Шпиритус 7.500, Етар , Борах 1.250, Дестилована вода , Парафин уљани , Вазелин ,00 Процењена вредност без ПДВ-а Страна 4 од 33

5 I Телефон: до 29 Фах: Парафин чврсти , Троугласта марама 4.600, Кисеоник медицински 21, Пвц бочице 100 мл 1.450, Пвц бочице 200 мл 3.100, Платно гумирано , Глицерин ,00 Процењена вредност без ПДВ-а V.3. Партије Предметна јавна набавка је обликована у 108 партија. Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку или за поједине партије. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту партију. Страна 5 од 33

6 I : Кол. Цена за јединицу без ПДВ-а ПДВ стопа % Цена за јединицу са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом Стакло покровно - 22x50 mm ком Стакло предметно ком Мензура 100 мл,стаклене ком Стаклене посуде са поклопцем 200мл. ком Брушене плочице за Папа размаз ком Стаклене плочице за размаз ВС ком Завој 10х5 ком Завој 12х5 ком Завој 15х5 ком Завој 5х5 ком Завој 6х5 ком Завој 8х5 ком Завој еластични турбан - величина 7 ком Вата папирна кг Страна 6 од 33

7 I 15. Газа 100х80 бала Вата санитетска гр Браунила 18G - розе ком Браунила 20G - зелена ком Браунила 22G - плава ком Систем за инфузију ком Бризгалица PVC 10 мл ком Бризгалица PVC 2 мл ком Бризгалица PVC 20 мл ком Бризгалица PVC 5 мл ком Игле PVC 0,45х16 ком Игле PVC 0,4х18 ком Игле PVC 0,6х32 ком Игле PVC 0,8х38/40 ком Игле PVC 0,9х38/40 ком Игле PVC 1,2х38/40 ком Папир Микулићев за аутоклав ком Папир Микулићев за суви стерилизатор ком Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 90мм, дужина 70 м) котур Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине котур 70 Страна 7 од 33

8 I 160мм, дужина 70 м) Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 210мм, дужина 70 м) Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 270мм, дужина 70 м) 3 димензије котур 20 котур Траке за шећер, ( а50 ) пак Папир термал за ултразвук ролна Траке за аутокераторефрактометар shinipon ком Траке за Агилент Hewitt-packard M 2483 A ком Траке за ЕКГ апарат Nikon Kohden - 110x140x150 Траке за ЦТГ апарат Recording chat paper for Bistos 152x90x150 ком. 250 ком Папир термо 57х50 спирометар Хи -101 ком Траке за ЕКГ апарат Hellige EK 53/56130мм х 135 мм х 200, Траке за ЕКГ апарат NIHON KOHDEN 1350K, 210 мм х 140 Траке за ЕКГ апарат IC-MED-RIC 3D, 58 x 40 (округла) ком. 200 ком. 200 ком Трака за ЕКГ апарат Medical Econet 215 округле ком Траке за ЕКГ СМ 300 СOMEN округле ком Трака за ЦТГ апарат Medical Econet Insight lite NS 280-ISE х121 ком Каљаче за једнократну употребу ком Страна 8 од 33

9 I 51. Капа хируршка ком Маска хируршка ком Рукавице Mediflex M - са талком ком Рукавице Mediflex M - без талка ком Рукавице Mediflex L - са талком ком Рукавице Mediflex L - без талка ком Рукавице Mediflex S - са талком ком Рукавице хируршке ком Епидемиолошке - нано маске ком Повеска Есмаркова платнена са механизмом ком Гел за ЕКГ и ултразвук гр Талк гр Топломер дигитални ком Шпатуле дрвене ком Маска за инхалацију - пластична за децу ком Маска за инхалацију - пластична за одрасле ком Петријева шоља ком Скалпел за једнократну употребу ком Пластичне PVC посуде за урин ком Усници за спирометар 24x65 ком Страна 9 од 33

10 I 71. Штапићи за брис PA и VS ком Цервикалне дрвене шпатуле по Ayreu ком Цервикалне четкице-brusch за Папа тест ком Дрвени штапићи за брис ком Леукопласт м Папирни фластер м Амбу балон са маском за одрасле ком Амбу балон са маском за децу ком Добош метални - средњи ком Со таблетирана кг Облоге за превијање са сребрним нитима ком Препарат на бази безалконијум хлорид 5% концетрован раствор мл Средство за дезинфекцију инструмената мл Средство за дезинфекцију радних површина и подова мл Средство за дезинфекцију руку мл Алкохол 70 % мл Алкохол 95 % мл Бензин медицински мл Папаниколау I мл Папаниколау II мл Страна 10 од 33

11 I 91. Папаниколау III мл Acidi borici pul. гр Гимза мл Цитоспреј-средство за фиксацију цитол.размаза мл Ксилол мл Шпиритус мл Етар мл Борах гр Дестилована вода мл Парафин уљани мл Вазелин гр Парафин чврсти гр Троугласта марама ком Кисеоник медицински боца Пвц бочице 100 мл ком Пвц бочице 200 мл ком Платно гумирано м Глицерин мл Страна 11 од 33

12 I Понуђач: Адреса понуђача: ПИБ понуђача: Матични број понуђача: Број понуде: Датум понуде: Прилог бр. 1 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара 1. Стакло покровно - 22x50 mm ком Стакло предметно ком Мензура 100 мл, стаклене ком Стаклене посуде са поклопцем 200мл. ком Брушене плочице за Папа размаз ком Стаклене плочице за размаз ВС ком Покровно стакло 22х50 mm Стаклена мензура запремине 100 мл Стаклена посуда округла са поклопцем 200 мл за тупфере вате Димензије 26 x 76 mm, дебљина 1-1,2 mm, у једном крају има брушенo стакло промера до 2cm (брушени део) Димензије 26 x 76 mm, дебљина 1-1,2 mm Страна 12 од 33

13 I 7. Завој 10х5 ком Завој 12х5 ком Завој 15х5 ком Завој 5х5 ком Завој 6х5 ком Калико завој са утканим рубом, 10х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Калико завој са утканим рубом, 12х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Калико завој са утканим рубом, 15х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Калико завој са утканим рубом, 5х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Калико завој са утканим рубом, 6х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Страна 13 од 33

14 I 12. Завој 8х5 ком Завој еластични турбан - величина 7 ком Вата папирна кг Газа 100х80 бала 480 Калико завој са утканим рубом, 8х5 м Густина ткања 24 нити/цм 2, појединачно целофанско паковање па упаковано у целофан од 10 комада по стандарду PHJUG IV Шрироко ткање, високо еластичан 25м х 5,7 Паковање од 1кг, целулозна високо бељена,важећи стандард - Хидрофилна газа на метар, - Памук 100% - Бала да је 100 м дужине и 80 цм ширине, - Лагана ретка тканина, - Откана од кардиране памучне пређе, - Уједначене дебљине, - У једноставном платненом везу, -Одмашћена и избељена, - Финоћа пређе 50/1, - Велика моћ упијања - Да се савија без набора - Густина газе од 16 до 18 нити/cm 2 - Oбострано уткан руб Страна 14 од 33

15 I 16. Вата санитетска гр Да се обликује у ролне, одвојеним слојевима, подесним за одмотавање у завојне траке приликом употребе, - Прочишћена, беле боје, мекана, хидрофилна, - Хемијски неутрална, без трагова оптичког белила, без мириса и страних примеса, - По фармаколошким карактеристикама да је 100% памучна. 17. Браунила 18G - розе ком. 200 Браун, Терумо или одговарајуће 18. Браунила 20G - зелена ком. 20 Браун, Терумо или одговарајуће 19. Браунила 22G - плава ком. 133 Браун, Терумо или одговарајуће Страна 15 од 33

16 I 20. Систем за инфузију ком Бризгалица PVC 10 мл ком Систем за инфузију СФ-24: Стерилно, нетоксично, апирогено за једнократну употребу, Завртањ система треба добро да належе на иглу, Точкић за регулисање брзине протока раствора лако покретан и добро дихтује са цревом система, Дужина црева система не сме да буде краћа од 150 цм, Црево система да је направљено од флексибилног материјала, да није круто стерилизован Полипропиленски цилиндар шприца, Специјални еластомер дихтунг (без латекса) на клипу обезбеђује глатко и прецизно кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца, гума клипу конусног облика, Прозирност шприца треба да обезбеди брзо и прецизно очитавање, Материјали су инернти и компатибилни са лековима и дијагностичким препаратима који се користе, Стерилизовани Страна 16 од 33

17 I 22. Бризгалица PVC 2 мл ком Полипропиленски цилиндар шприца, Специјални еластомер дихтунг (без латекса) на клипу обезбеђује глатко и прецизно кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца, гума клипу конусног облика, Прозирност шприца треба да обезбеди брзо и прецизно очитавање, Материјали су инернти и компатибилни са лековима и дијагностичким препаратима који се користе, Стерилизовани Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Страна 17 од 33

18 I 23. Бризгалица PVC 20 мл ком Полипропиленски цилиндар шприца, Специјални еластомер дихтунг (без латекса) на клипу обезбеђује глатко и прецизно кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца, гума клипу конусног облика, Прозирност шприца треба да обезбеди брзо и прецизно очитавање, Материјали су инернти и компатибилни са лековима и дијагностичким препаратима који се користе, Стерилизовани Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Страна 18 од 33

19 I 24. Бризгалица PVC 5 мл ком Игле PVC 0,45х16 ком Полипропиленски цилиндар шприца, Специјални еластомер дихтунг (без латекса) на клипу обезбеђује глатко и прецизно кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца, гума клипу конусног облика, Прозирност шприца треба да обезбеди брзо и прецизно очитавање, Материјали су инернти и компатибилни са лековима и дијагностичким препаратима који се користе, Стерилизовани Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Страна 19 од 33

20 I 26. Игле PVC 0,4х18 ком Игле PVC 0,6х32 ком Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Страна 20 од 33

21 I 28. Игле PVC 0,8х38/40 ком Игле PVC 0,9х38/40 ком Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. Страна 21 од 33

22 I 30. Игле PVC 1,2х38/40 ком Ултра танак зид игле, Специјално обрађен врх заоштрен врх игле, могућност глатког и лаког продирања у ткиво са минималном траумом, Прикључак за игле са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације унутар и ван паковања, Полупровидан прикључак игле који обезбеђује потврду флешбека Nipro, Braun, Romed или одговарајуће. 31. Папир Микулићев за аутоклав ком. 20 Колут са означеним роком трајања 32. Папир Микулићев за суви стерилизатор ком. 69 Колут са означеним роком трајања,са постојаним лепком на температури 180 C- 1час Страна 22 од 33

23 I Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 90мм, дужина 70 м) Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 160мм, дужина 70 м) котур 40 котур 70 ролне минимум 90 гр један слој нетканог материјала и додатног слоја посебно развијеног ламинираног филма који обезбеђује оптималне карактеристике отварања -асептично отварање ролне смањују ризик од пуцања током вакум фазе и фазе предстерилизације у процесу парне стерилизације обезбеђена механичка отпорност и шест пута већа од обичних ролни за стерилизацију Стандард ролни за стерилизацију EN и EN Полипропилен/полиестер (PET/PP) фолија одговарајуће величине Стандард ролни за стерилизацију EN и EN Страна 23 од 33

24 I Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 210мм, дужина 70 м) Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 270мм, дужина 70 м) 3 димензије котур 20 котур 5 ролне минимум 90 гр један слој нетканог материјала и додатног слоја посебно развијеног ламинираног филма који обезбеђује оптималне карактеристике отварања -асептично отварање ролне смањују ризик од пуцања током вакум фазе и фазе предстерилизације у процесу парне стерилизације обезбеђена механичка отпорност и шест пута већа од обичних ролни за стерилизацију Стандард ролни за стерилизацију EN и EN Полипропилен/полиестер (PET/PP) фолија одговарајуће величине Стандард ролни за стерилизацију EN и EN Траке за шећер, ( а50 ) пак. 100 За Accu Chek апарат 38. Папир термал за ултразвук ролна Траке за аутокераторефрактометар shinipon ком Траке за Агилент Hewitt-packard M 2483 A ком Траке за ЕКГ апарат Nikon Kohden -110x140x150 ком. 250 Ултразвук силвер папир у ролни, за апарате Mitsubishi, Sony, Toshiba Траке за аутокераторефрактометар shinipon 57mmx50mmx13.3mm Траке за апрат Агилент Hewitt-packard M 2483 A 210*300*200мм За апарат Nikon Kohden, 110мм х 140мм х 150 Страна 24 од 33

25 I 42. Траке за ЦТГ апарат Recording chat paper for Bistos 152x90x Папир термо 57х50 спирометар Хи -101 ком Траке за ЕКГ апарат Hellige EK 53/56130мм х 135 мм х 200, Траке за ЕКГ апарат NIHON KOHDEN 1350K, 210 мм х 140 Траке за ЕКГ апарат IC-MED-RIC 3D, 58 x 40 (округла) ком. 100 Траке за ЦТГ апарат Bistos 152x90x150 ком. 200 ком. 200 ком Трака за ЕКГ апарат Medical Econet 215 округле ком Траке за ЕКГ СМ 300 СOMEN округле ком Трака за ЦТГ апарат Medical Econet Insight lite NS 280-ISE х121 ком Каљаче за једнократну употребу ком Капа хируршка ком Маска хируршка ком Рукавице Mediflex M - са талком ком Страна 25 од 33 Ролне, димензије 57мм х 50 За апарат Hellige EK 78, 50мм x 50м За апарат NIHON KOHDEN 1350K, 210 ммх140 За апарат IC-MED-RIC 3D, 58 x 40 (округла) Трака за ЕКГ апарат Medical Econet 215, округле Траке за ЕКГ СМ 300 СOMEN округле, 80х45х13.3 Трака за ЦТГ апарат Medical Econet Insight lite NS 280-ISE мм ширине Хируршке каљаче за једнократну употребу, антимикробни неткани текстил Хируршке капе за једнократну употребу, антимикробни неткани текстил Трослојне са филтером, са тракама за горње и доње везивање или са гумицом, меке, без мириса Медицинске рукавице за једнократну употребу, латекс, са талком, величина М

26 I 54. Рукавице Mediflex M - без талка ком Рукавице Mediflex L - са талком ком Рукавице Mediflex L - без талка ком Рукавице Mediflex S - са талком ком Рукавице хируршке ком Епидемиолошке - нано маске ком. 600 Медицинске рукавице за једнократну употребу, латекс, без талка, величина M Медицинске рукавице за једнократну употребу, латекс, са талком, величина Л Медицинске рукавице за једнократну употребу, латекс, без талка, величина L Медицинске рукавице за једнократну употребу, латекс, без талка, величина S Медицинске рукавице са талком, за једнократну употребу, латекс, величина бр. 7 Трослојне са филтером, са тракама за горње и доње везивање или са гумицом, меке, без мириса са Нано влакнима 60. Повеска Есмаркова платнена са механизмом ком. 60 Платнена повеска са механизмом 61. Гел за ЕКГ и ултразвук гр Вискозан, паковање 1кг 62. Талк гр У праху, паковање 1 кг 63. Топломер дигитални ком. 50 Дигитални 64. Шпатуле дрвене ком Дрвене, за једнократну употребу 65. Маска за инхалацију - пластична за децу ком Маска за инхалацију - пластична за одрасле ком. 50 PVC маска, мекана за децу за Parimaster инхалатор PVC маска, мекана за одрасле за Parimaster инхалатор Страна 26 од 33

27 I 67. Петријева шоља ком. 10 Стаклена, нестерилна, округла 68. Скалпел за једнократну употребу ком За једнократну употребу, стерилан 69. Пластичне PVC посуде за урин ком Усници за спирометар 24x65 ком Штапићи за брис PA и VS ком Цервикалне дрвене шпатуле по Ayreu ком Цервикалне четкице-brusch за Папа тест ком Пластичне, нестерилне посуде за узимање урина, са поклопцем Картонски усник за једнократну употребу, на апарату Chestergraf HI101 Нестерилни штапићи без намотаја памуком, за једнократну употребу Шпатуле по Ayreu за једнократну примену за ендо и екто цервикални узорак за Папа размаз Гинеколошки-цервикални пластични штапић са четкицом по Bruch-u, за једнократну употребу, нестерилан 74. Дрвени штапићи за брис ком Дрвени штапићи за брис нестерилни 75. Леукопласт м Платнени фиксацини фластер за брзо и поуздано фиксирање газе, завоја, компреса и канила, Добро лепљив, Са граничницима са стране, Ширина 5 цм Хипоалергијски. Страна 27 од 33

28 I 76. Папирни фластер м Амбу балон са маском за одрасле ком Амбу балон са маском за децу ком Добош метални - средњи ком. 20 Папирни фиксацини фластер за брзо и поуздано фиксирање газе, завоја, компреса и канила, Добро лепљив, Са граничницима са стране, Ширина 5 цм Хипоалергијски Силиконси Амбу балон са маском за реанимацију одраслих Аутоклавирајући, величина маске од 4-5 Силиконси Амбу балон са маском за реанимацију одраслих Аутоклавирајући, величина маске од 1-2 Добош метални средњи димензије 190x160 mm,са бочним отвором за вентилацију и сигурносном копчом на поклопцу израђен од нерђајућег квалитетног челика одговарајуће тврдоће 80. Со таблетирана кг. 150 Кристал со табелте натријум хлорида 81. Облоге за превијање са сребрним нитима ком. 50 Газа са сребрним нитима 10x10 цм 82. Препарат на бази безалконијум хлорид 5% концетрован раствор мл Водени раствор, бактерицид-фунгицид-вируцид, паковање препарата не може бити веће од 1 L. Страна 28 од 33

29 I 83. Средство за дезинфекцију инструмената 84. Средство за дезинфекцију радних површина и подова мл мл Средство за дезинфекцију руку мл Алкохол 70 % мл Алкохол 95 % мл Јединица се односи на радни раствор концентарције такве да се ефекат дезинфекције постиже за 30 минута. Препарат за чишћење и дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената са широким спектром дејства (туберкулоцид, микобактерицид, бактерицид, фунгицид, вируцид), ненадражајан, пријатног мириса. Паковање препарата не може бити веће од 2 L Водени раствор, бактерицид-фунгицид-вируцид, паковање препарата може бити у паковањима од 1 до 10 L (паковања морају бити на цео литар). Дезинфицијенси и антисептици, водени раствор, бактерицид-фунгицид-вируцид. Паковање препарата не може бити веће од 1 L. Етил алкохол, 100мл раствора садржи 70мл етил алкохола, бистра безбојна течност. Етил алкохол, 100мл раствора садржи 96мл етил алкохола, бистра безбојна течност. Страна 29 од 33

30 I 88. Бензин медицински мл Папаниколау I 90. Папаниколау II 91. Папаниколау III 92. Acidi borici pul. гр Гимза мл Цитоспреј-средство за фиксацију цитол.размаза мл / Ксилол 97. Етар Шпиритус 98. Борах гр Дезинфекционо средство за медицинску употребу, безбојан и лако запиљив, паковање препарата не може бити веће од 1 L мл Стерилан раствор пак. 100 мл I мл Стерилан раствор пак. 100 мл I мл Стерилан раствор пак. 100 мл I мл M106, 17 g/mol Дезинфекционо средтво у праху. У погледу квалитета и карактеристика треба да одговара Фармакопеи Југословенска V-а или Европска Препарат за бојење, лабораторијска боја, паковање 100мл мл Безбојан, бистар, мин. 90,40% C 2 H 6 O мл C 4 H 10 0, Dietileter, 1000ml 99. Дестилована вода мл Пречишћена дестилована вода / Страна 30 од 33

31 I 100. Парафин уљани мл Вазелин гр Парафин чврсти гр Троугласта марама ком Кисеоник медицински боца Пвц бочице 100 мл ком Пвц бочице 200 мл ком. 100 Течни, безбојан, без мириса и укуса, вишеструко рафинисано уље, нерастворљив у води, Ph Euro 4. Паковање не мање од 1000 и не веће 2000 мл. Бели, чврст, без мириса. Паковање не мање од 500 и не веће 1000 гр. Чврст, бео, смеса н-алкална са тачком топљења C, без мириса, Ph Euro 4. Паковање не мање од 1000 и не веће 4000 гр. Троугласта марама, 100х100х140 маса 65 гр/м2, 100% памук Течни и гасовити медицински кисеоник Материјал полиетилен, бела пвц боца од 100 мл Материјал полиетилен, бела пвц боца од 200 мл Страна 31 од 33

32 I 107. Платно гумирано м Глицерин мл * Површинска маса 95 г/м2, * укупна грамажа 470 г/м2 * ширина траке цм, *дебљина 0,40 мм, * први слој пвц,други слој 100 полиестер, * трећи слој пвц,основа и потка, * 20, водонепропустљив * отпоран на нафтне деривате разблажене киселине и базе * Површинска маса 95 г/м2, * укупна грамажа 470 г/м2 * ширина траке цм, *дебљина 0,40 мм, * први слој пвц,други слој 100 полиестер, * трећи слој пвц,основа и потка, * 20, водонепропустљив * отпоран на нафтне деривате разблажене киселине и базе Бистра, безбојна или готово безбојна сирупаста течност, масна, меша се са водом и алкохолом, тешко топив у ацетону, готово неотопив у масним и биљним уљима Страна 32 од 33

33 I За ставкер 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 је уз понуду обавезно доставити и Безбедносни лист. За партије 60, 65, 66, 83., 84. и 85 уз понуду је потребно доставити произвођачку спецификацију или декларацију производа, издату од стране произвођача или неки други документ издат од стране произвођча, из кога се може утврдити да понуђена добра одговарају захтевима из Прилога 1. Конкурсне документације. Место испоруке:. Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима. Страна 33 од 33

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м 1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м Ё 6р2 O N PE 1 3 0 9EPIEXOMENA T 0 0 0 4 0 7 0 6 0 2 0 7 0 4 0 3 0 2 0 2 0 9 0 3 0 6 0 4 0 2 0 6 0 2 0 7 PE.......................................

Detaljer

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng Соседи 1 Marit Bjerkeng 28.11.00 1 Marit Bjerkeng til Sosedi 1 adjektiv 1, 88; 1, 100; 1, 186; 1, 205; 1, 237; 1, 254 adjektiv i dativ 1, 237 adjektiv i flertall 1, 122 adjektiv, bløte 1, 108 adjektiv,

Detaljer

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/44292500.aspx Внешний ID тендера 2014-933186 Ajour number 2014/1794 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Kabelkanaler Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Kabelkanaler - GF-DIN-A7/5 Materiale Farge Sterk PVC-kvalitet 905 LF

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv to setningar på russisk til kvart av bileta på framsida. Oppgåve 2 Bruk teksten

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Parti XX Returkoder Stemme via Internett? side 7 C9 stemt p 0 : har Du XX Parti XX XX Parti Kommunestyre- og

Detaljer

Computertomograf (CT)

Computertomograf (CT) Computertomograf (CT) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42292369.aspx Внешний ID тендера 2013-312489/DEC208021 Ajour number 2013/4339 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx C-buer sak 12/144 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx Внешний ID тендера 2012-248209/JAN171839 Ajour number 12/144 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse GB Installation, use and maintenance handbook DK Installation, brug og vedligeholdelse Installation, bruk och underhåll Installasjon, bruk og vedlikehold. N RU Установка, применение и уход за оборудованием

Detaljer

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32161095.aspx Внешний ID тендера M248460/FEB173850 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Detaljer

PRISLISTE FOR NORGE 42.- 40.- 38.- 44.- 42.- 40.- 46.- 44.- 42.- 48.- 46.- 44.- 50.- 48.- 46.-

PRISLISTE FOR NORGE 42.- 40.- 38.- 44.- 42.- 40.- 46.- 44.- 42.- 48.- 46.- 44.- 50.- 48.- 46.- PRISLISTE FOR NORGE Termopaneler dekt med klinkerplater ABC. Priser på termopaneler dekt med klinkerplater i farger: Malta Rot, Rotbunt glatt, Braun glatt, Braun genarbt, Beige glatt, Beigegenarbt,Alaska

Detaljer

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41060551.aspx Внешний ID тендера 2013-303665/SEP204182 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice

Detaljer

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader)

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/40176002.aspx Внешний ID тендера 2013-300622/JUL201350 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract

Detaljer

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200.

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200. Zaga 260x1200, 108x1200 Quadra 500x1000, 500x1350 Kio 500x1000, 500x1400 Thor 500x1000, 500x1400 Zanto 335x1200 Vento 550x1200 Vid behov kan dessa beslag kompletteras med speciella kottlerskruvar, exempelvis

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE:

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: NORUT AS Rapport nr 14/2007 NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: HELSESAMARBEID I NORD Femte seminar i programmet Tillit og samarbeid i nordområdet Tromsø 11. oktober 2007 Prosjektnavn SIP V Tillit som betingelse

Detaljer

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning CSA24000 RUS DA SV FI NO Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Käyttöohjekirja Bruksanvisning ВНИМАНИЕ Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника в котором

Detaljer

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb Соседи 3 Komparasjon av adjektiv og adverb 1 1 Hva er gradbøyning? Her vil vi behandle gradbøyning uten å dele temaet i avsnitt for forskjellig ordklasser. For det første vil vi konstatere at det er bare

Detaljer

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for AVTALE xxxxx mellom STATSBYGG som byggherre og xxx AS organisasjonsnr: som entreprenør for 575 HØGSKOLEN I VOLDA PROSJEKT 69046 UTBEDRING STORMSKADER HVO KONTRAKT 12V200 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, Side

Detaljer

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning. Belysning plåt Valaisin pelti Armatur i metall Lightning unit metal Belysning metal Крепежная планка Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/36906244.aspx Внешний ID тендера 2012-272443/DEC189043 Ajour number 12/00130 Тип закупки Оповещение

Detaljer

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok OPEL MOKKA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 53 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

OPEL Adam Instruksjonsbok

OPEL Adam Instruksjonsbok OPEL Adam Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 51 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1)

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1) S N DK FI Fasett 90x90 GB RU (1) A1 D1 D2 x3 D3 E1 5 mm E2 x3 E3 x8 M80 5 mm E4 x3 M10 E5 x3 M10x50 1 x3 2 x3 B4 S N DK FI GB För montering av avloppet, se separat anvisning. For montering av avløpet,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

PRISLISTE KUNDER VAREHENGERE, BILTRANSPORTERE OG MASKINHENGERE 14.01.2016. Type Totalvekt Nyttelast kassemål art.nr VAREHENGERE: PROFFSERIE

PRISLISTE KUNDER VAREHENGERE, BILTRANSPORTERE OG MASKINHENGERE 14.01.2016. Type Totalvekt Nyttelast kassemål art.nr VAREHENGERE: PROFFSERIE VAREHENGERE: PROFFSERIE PL 0720T Varehenger 750 kg 555 kg 200x127x35 10 230 9 300 PL 0820T Varehenger 800 kg 540 kg 200x127x35 14 795 13 450 PL 1020T Varehenger 1000 kg 740 kg 200x127x35 14 795 13 450

Detaljer

Fasett 70x90, 80x90, 90x90

Fasett 70x90, 80x90, 90x90 S N DK FI GB RU Fasett 70x90, 80x90, 90x90 1 / 16 D3 5 mm A1 D1 C3 x4 M6 D2 C2 x4 D4 D7 x4 M6x8 5 mm x8 M80 5 mm 1 2 x4 2 / 16 C1 D5 D8 D6 M10x50 M10 3 4 B4 S N DK FI GB RU För montering av avloppet, se

Detaljer

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE Før installationen og brug af PlasmaMade Airfilter, bedes du læse denne manual igennem grundigt og bevare den derefter. Det er vigtigt, at

Detaljer

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Anita Melsbøe Mastergradsoppgave i russisk språk Institutt for språkvitenskap Fakultet for humanioria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i

Detaljer

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Er det obligatorisk militærtjeneste i Ukraina? Blir de vernepliktige faktisk innkalt? Blir de vernepliktige sendt til stridsområder? Hva er straffene for unndragelse?

Detaljer

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse?

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Samling om rådgivning og karriereveiledning 20.-21.okt 2015 Lene Guthu Ryen, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски 1 Соседи 3 Словарь Глава 28 Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски видеокассе@та videokassett videokassett иска@ть ipf. å lete etter å leite etter мультфи@льм animasjonsfilm animasjonsfilm наверняка@

Detaljer

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy Testrapport nr. 56-2011 Kjersti Eilertsen & Kari Vereide Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy SIFO 2011 Testrapport nr. 56 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater

brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater 0470 - CPD - 0006 ITA brannpost type I beskrevet prøvingsplan, og at det godkjente sertifiseringsorganet har utført en innledende typeprøving

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Innhold Hva er en grønn stat? Konkret eksempel 1: Videokonferanser Konkret eksempel 2: Grønne innkjøp

Detaljer

Armert oksygenslange i PVC. Varenummer Enhed Pris. Lykt type streamlight junior. Varenummer Enhed Pris. Infusjonsstativ til F-71.

Armert oksygenslange i PVC. Varenummer Enhed Pris. Lykt type streamlight junior. Varenummer Enhed Pris. Infusjonsstativ til F-71. ARMERT OKSYGENSLANGE PVC Armert oksygenslange i PVC. WM 2081 LYKT STREAMLIGHT JUNIOR SORT Lykt type streamlight junior. S00007500 INFUSJONSSTATIV TIL F- 71 Infusjonsstativ til F-71. F5134 PLAKAT M/BASAL

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok M00069100NO TM-T88V Brukerhåndbok 1 Alle rettigheter. Ingen deler av denne utgivelsen skal gjengis, lagres i et sporbart system eller overføres på noen måte, hverken elektronisk, mekanisk,

Detaljer

FALLSELE P-01S FALLSELE P-02S FALLSELE FALLSELE. Tlf: 55 31 55 31 - Epost: salg@gantic.no - Adr: Postboks 98, 5346 Ågotnes EN 361 EN 361 EN 358

FALLSELE P-01S FALLSELE P-02S FALLSELE FALLSELE. Tlf: 55 31 55 31 - Epost: salg@gantic.no - Adr: Postboks 98, 5346 Ågotnes EN 361 EN 361 EN 358 Fallsikring FALLSELE P-01S FALLSELE Festepunkt bak EN 361 Ref.: AB 101 02 Fallsele med festepunkt bak. Str: M-XL - 670g XXL - 680g Regulerbare ben- og skulderbånd. P-02S FALLSELE EN 361 EN 358 Ref.: AB

Detaljer

Sprang Klasse 01, Ponni III 0,50 (LD) (Individuell) Bedømming: 280 Feil og stil. Antall: Påmeldte = 0, Startende = 0 Info:

Sprang Klasse 01, Ponni III 0,50 (LD) (Individuell) Bedømming: 280 Feil og stil. Antall: Påmeldte = 0, Startende = 0 Info: Sprang Klasse 01, Ponni III 0,50 (LD) (Individuell) Sprang Klasse 02, Ponni II 0,60 (LD) (Individuell) Antall: Påmeldte = 12, Startende = 12 Sprang Klasse 03, Ponni I 0,70 (LD) (Individuell) Antall: Påmeldte

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Lærerveiledning Russisk versjon, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Инструкция для учителя к заданиям вторых и третьих классов Контрольная работа по оценке

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 1001 Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154.

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 1001 Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154. EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE- 1001 Dato: Tid: Sted: Tirsdag 10. desember 2013 Kl 09:00 15:00 Teorifagb., hus 1, plan 2. Adm.bygget, Aud.max. og B154. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark

Detaljer

Prekvalifisering - Telemark Målerforum - Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Prekvalifisering - Telemark Målerforum - Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) Prekvalifisering - Telemark Målerforum - Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31992611.aspx Внешний ID тендера 2012-250347/FEB173229 Тип закупки Предварительные

Detaljer

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok JBL SCL-3 JBL SCL-4 Innebygde høyttalere Eiers og montørs håndbok INNHOLD Introduksjon... 2 Inkludert... 2 Høyttalerplassering... 3 Venstre og høyre høyttalere... 3 Senterhøyttalere... 3 Surroundhøyttalere...

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

ADR-godkjentlyssystem

ADR-godkjentlyssystem 0.100.1.1/1 ADR-godkjentlyssystem 0.0.1.1/2 Sidemarkeringslys 500819 Sidemarkeringslampe gul A 500859 Sidemarkeringslampe gul B 500801 Markeringslampe hvit 500802 Markeringslampe rød 500939 Sidemarkeringslampe

Detaljer

Januar 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EUG nr. 1.14. EK nr. 1.14

Januar 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EUG nr. 1.14. EK nr. 1.14 Januar 2014 1 1 2 3 4 5 2 3 6 7 8 9 10 11 12 EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EK nr. 1.14 EUG nr. 1.14 13 14 15 16 17 18 19 EK nr. 1.14 EUP nr. 1.14 EK nr. 1.14 4 5 20 21 22 23 24 25 26 ADR-G nr. 1.14 ADR-G nr.

Detaljer

OPEL AMPERA. Instruksjonsbok

OPEL AMPERA. Instruksjonsbok OPEL AMPERA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 35 Oppbevaring og transport... 55 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Automatisk dosemodulering CT

Automatisk dosemodulering CT Bakgrunn Automatisk dosemodulering CT Kirsten Nygaard Bolstad Medisinsk fysiker, Helse Bergen Toshiba: Sentrering av pasient er viktig Feil sentrering -> utvidet SFOV -> økt dose Toshiba: Ved automatikk:

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 RUSSISK. Russland I VERDEN. vite-russland Kasakhstan. Kirgisistan. Ny utgave Atle Grønn

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 RUSSISK. Russland I VERDEN. vite-russland Kasakhstan. Kirgisistan. Ny utgave Atle Grønn FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 Russland vite-russland Kasakhstan RUSSISK I VERDEN Kirgisistan Ny utgave Atle Grønn RUSSISK I VERDEN FOKUS PÅ SPRÅK NR. 18 / 2009 er er en revidert

Detaljer

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul N DK RU Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul Porauskorkeus ja ripustusreikien valinta Drilling height and choice of holes

Detaljer

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning.

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning. DSA25000 SL RUS DA SV NO FI Navodila za uporabo Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Bruksanvisning Käyttöohjekirja OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Utstyr for gjennomlysning av kropp

Utstyr for gjennomlysning av kropp Utstyr for gjennomlysning av kropp Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/38729445.aspx Внешний ID тендера 2013-292040/APR196584 Ajour number 2013/41827 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Aluminium er vår kunnskap PRISER 2013

Aluminium er vår kunnskap PRISER 2013 Aluminium er vår kunnskap RA produkter ww w. ry fy l k e - a l u m i n ium.no PRISER 2013 Innredning RA 1260 RA 1252 Best. nr. Utv. mål Innv. mål Liter Vekt Pris 1253 40x30x33 35x25x31 27 3,1 1.190,- 1262H

Detaljer

B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser)

B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser) B TB Stain Kits and Reagents (TB-fargingskit og reagenser) 882020JAA(03) 204-08 Norsk TB Stain Kit K TB Carbolfuchsin KF TB Decolorizer TB Brilliant Green K TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN TB Decolorizer

Detaljer

Pedagogisk tilrettelegging ved MPS. Heidi E. Nag September 2014

Pedagogisk tilrettelegging ved MPS. Heidi E. Nag September 2014 Pedagogisk tilrettelegging ved MPS Heidi E. Nag September 2014 Hva trenger vi å vite for å tilrettelegge? Informasjon om diagnosen Barnet/ungdommens medisinske situasjon Kunnskap om personen Kunnskap om

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Fiskehelsetjeneste AS I Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Sjøfarm AS Lokalitet /-nr.: Storvika / 23055 Konklusjon, lokalitetens middeltilstand: Lokalitetstilstand

Detaljer

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012 Årets kundeservice 2012 Program 13:00 Velkommen og introduksjon 13:30 Kåring av årets kundeservice 2012 14:00 Fjellinjen 14:30 Presentasjon fra årets vinner Hvor mange har vært i kontakt med kundeservice

Detaljer

Offentlig journal. Vikar. Avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 2004/361-10 5078/2014 06.10.2014 23.09.2014 FAG FAG

Offentlig journal. Vikar. Avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 2004/361-10 5078/2014 06.10.2014 23.09.2014 FAG FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2014 Vikar Avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 2004/361-10 5078/2014 23.09.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

SPORTSERIE KOMPRESJONSERIE ACCESSORIES NEW! NEW!

SPORTSERIE KOMPRESJONSERIE ACCESSORIES NEW! NEW! 2015 SPORTSERIE KOMPRESJONSERIE ACCESSORIES NYXX N01 N01A NYXX N01 N01B Treningsoverdeler med korte ermer til dame og herre i Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen ROGALAND FOTBALLKRETS i samarbeid med Havørn Fotball arrangerer Delkurs I - BARNEFOTBALL Et av fire delkurs i UEFA C lisens kurs (Trener - I/B Kurset) Datoer for kurset: 12/10, 14/10 og 16/10-10 HVOR MÅLGRUPPE

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

Prosedyre for prøvetakning av vann

Prosedyre for prøvetakning av vann Prosedyre for prøvetakning av vann Ved akutt dødelighet må en et sett med prøveutstyr bestilles fra NIVA umiddelbart. Dette gjøres ved å kontakte Forskningsassistent Linda Skryseth enten pr e-post eller

Detaljer

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning

Detaljer

Learn to speak Russian for Norwegian speakers

Learn to speak Russian for Norwegian speakers Learn to speak Russian for Norwegian speakers Здравствуйте Россия! Zdravstvuyte Rossiya! Developed by Nam Nguyen Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first

Detaljer

AVTALER OM FELLES SØKSMÅL FORDELER, ULEMPER OG FALLGRUVER. Medlemsmøte Entrepriseforeningen 10. mars 2016

AVTALER OM FELLES SØKSMÅL FORDELER, ULEMPER OG FALLGRUVER. Medlemsmøte Entrepriseforeningen 10. mars 2016 VTLER OM FELLES SØKSMÅL FORDELER, ULEMPER OG FLLGRUVER Medlemsmøte Entrepriseforeningen 10. mars 2016 dvokat Mads Fuglesang dvokatfirmaet Selmer D Introduksjon - Byggherre Kontraktskjede Enige om en "syndebukk"

Detaljer

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk Øyvind Bockelie Genitiv 2 i moderne russisk RUS-3910:Mastergradsoppgave i russisk språk Det humanistiske fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 Forord Jeg vil først og fremst gi en stor takk til min

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Samarbeide i Barentsregionen fra Kirkenes Sykehus Helse Finnmark v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Dette skal handle om: Helsesamarbeide,

Detaljer

Preparativ oppgave i uorganisk kjemi

Preparativ oppgave i uorganisk kjemi Preparativ oppgave i uorganisk kjemi Kaliumaluminiumsulfat dodekahydrat (Al-1) Anders Leirpoll 13.09.2011 Innhold Sammendrag:... 1 Innledning:... 1 Prinsipp... 1 Eksperimentelt... 2 Resultater... 2 Diskusjon...

Detaljer

PRISLISTE KUNDER FRA JUNI 2010 VAREHENGERE & DIVERSE HENGERE

PRISLISTE KUNDER FRA JUNI 2010 VAREHENGERE & DIVERSE HENGERE PL 0720T 10 280 7 290 PL 1020T 14 355 10 290 Forhøyningskarm Netto 408 1 547 Glassfibertopp 60cm 20037 6 600 Nettingkarm Netto 707 1 859 Presenning til nettingkarm 12033 5 000 Presenning lav modell 11019

Detaljer

OPEL COMBO Instruksjonsbok

OPEL COMBO Instruksjonsbok OPEL COMBO Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 56 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Sovesofaer. Sovestol Helen. Nr. 1/2011. www.hotelsupply.no. 12950 Sovesofa Isa 2x193x80 10.162,- NÅ 9.145,- 12430 Sovestol Helen 75x200 cm

Sovesofaer. Sovestol Helen. Nr. 1/2011. www.hotelsupply.no. 12950 Sovesofa Isa 2x193x80 10.162,- NÅ 9.145,- 12430 Sovestol Helen 75x200 cm Nr. 1/2011 Sovesofaer 12950 Sovesofa Isa 2x193x80 10.162,- NÅ 9.145,- 12430 Sovestol Helen 75x200 cm 10.232,- NÅ 8.697,- 15375 Sovesofa Helen 140x200 cm 12.233,- NÅ 10.425,- Sovestol Helen Sovestolen Helen

Detaljer

c) 6 c) x

c) 6 c) x FASIT.0 7 7 7 7. [0, 7 7 C, 7 7 7 7, ] 7 C, 7. 7 7, 0 7 7 C, ] [ C, 7 7 7, 7. 7 7 7 7 e) 7 f) 7.0 8 80 C. C 78. C0 C 0.. 7 C.0. 8... _ 8 _. C _ 0 8 7 7 0 _..7.8.0. 0 C. + _ 8 C 0 C C 0 C.0 8. C8. 7 C.....7

Detaljer

Norsk Sj 0 3mat Oppdrett as

Norsk Sj 0 3mat Oppdrett as 1 3 0 3 0 4 0 5 Х 0 6 0 7 0 7 0 4 Л 0 8 Х Х 0 4 Х 0 4 0 5 0 6 Х 0 5! " # $ % & ' ' ( ) # " * + % % ), % % ) -! - #.. $ + ) /. / ) % % ) 0 +. 1 2 0 + $ 2 0.. ) 3. 2 3 1. / ) 3 # 4 % 5 0. + ) 3. $ + 0 3

Detaljer

innhold Innledning... 2

innhold Innledning... 2 Innledning....................... 2 innhold Kort og viktig.................... 5 Nøkler, dører og vinduer........ 17 Seter og sikkerhetsutstyr....... 30 Oppbevaringsplasser........... 49 Instrumenter og

Detaljer

OPEL CORSA Instruksjonsbok

OPEL CORSA Instruksjonsbok OPEL CORSA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 20 Seter og sikkerhetsutstyr... 34 Oppbevaring og transport... 56 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004. av 8. juli 2004 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/93 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1259/2004 2008/EØS/14/17 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede

Detaljer

AVTALE. mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for 679 Kartverket.

AVTALE. mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for 679 Kartverket. AVTALE mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for 679 15V300 Rørfornying av bunnledninger for avløp. Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer