Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner"

Transkript

1 Kliniske utprøvinger SINTEF Unimed som samspillpartner

2 SINTEF Unimed en samspillpartner SINTEF Unimeds aktiviteter omfatter forskning, utvikling og rådgiving innen helsesektoren. Hovedsete ligger i Trondheim. Instituttet dekker et bredt fagfelt innen helsetjenester og helseteknologi. Virksomheten har aktiviteter både i Oslo og Trondheim. Ved SINTEF Unimed i Trondheim har vi etablert en virksomhet for administrasjon og forvaltning av klinisk forskning. Våre fagfolk tilbyr tjenester som avlaster helsepersonell og oppdragsgivere når nye medikamenter og annen ny medisinsk teknologi skal prøves ut i klinikken. Virksomheten ble etablert i 1989 og forvalter per 2002 mer enn 100 ulike forskningsprosjekter årlig ved St. Olavs Hospital i Trondheim og ved Sykehuset Levanger. Helse Midt-Norge RHF og SINTEF Unimed har inngått en rammeavtale som gir føringer for at helseforetakene i regionen skal kunne tilbys de samme tjenestene. Gjennom vår virksomhet har vi et bredt nettverk og kan formidle kontakt med: Andre aktiviteter innen Unimed Andre institutt innen SINTEF Forskningsstiftelser ved universitetsykehusene og deres forskningsmiljøer Farmasøytisk industri Norsk helseindustri gjennom InnoMed Internasjonal medisinsk teknologisk industri

3 Gevinster for sykehusene SINTEF Unimed ønsker å bistå helseforetakene og industrien når det skal utvikles eller prøves ut et produkt i klinikken. Vår oppgave er å: Være forhandler og avtalepartner på vegne av sykehuset Sørge for at alle tjenester ved sykehuset blir tilgodesett i budsjettet Forvalte innkomne midler og yte regnskapstjenester for prosjektene Stimulere til at de innkomne midlene blir brukt til videre forskning og kompetanseheving ved de impliserte avdelinger Bistå prosjektleder med oppfølging og eventuelt opplæring av prosjektkoordinatorer SINTEF Unimed stimulerer til forskning i helseforetakene ved å avsette midler til forskning ved det enkelte foretak. Norske pasienter er interessante ved klinisk utprøving Gevinster for industrien Vi skal fungere som pådrivere for industrien slik at avtalene blir fulgt opp av prosjektleder når det gjelder leveranse, kvalitet og tidsfrister. Vi kan finne egnede kliniske miljøer for utprøving og utvikling av nye ideer og produkter. Vi tilbyr også et administrativt apparat for formelle søknader til myndigheter, etiske komiteer og andre instanser etter behov. Teknologi for bedre helse

4 Administrasjon av klinisk forskning fra A til Å Forsøksprotokoll Beskrivelse av medikamentet/utstyret som skal vurderes, bakgrunnen og hensikten med utprøvingen. Protokollen omtaler administrative forpliktelser, pasient/brukergrupper, etiske aspekter, gjensidige forpliktelser, m.m. Godkjennes av begge parter før studien starter. SINTEF Unimed kan bistå med utforming av forsøksprotokoller, søknader til myndigheter, etiske komiteer osv. Budsjett SINTEF Unimed bør koples tidlig inn i prosessen Vurdering av alle kostnader med bakgrunn i forsøksprotokollen Diskusjoner med prosjektleder Forhandlinger med serviceenheter ved sykehusene Forhandlinger med industrien Avtaler Utprøver avgjør/vurderer om forhandlingsresultatet er godt nok SINTEF Unimed signerer avtale med industrien på vegne av utprøver og tilhørende sykehusavdeling På basis av hovedavtalen lages underavtaler både med utprøvers avdeling og eventuelle serviceavdelinger

5 Sykehusavdelingene oppretter hver sin hovedkonto i Unimed. Avdelingssjefen har styringen. Ved utprøvinger opprettes det egne prosjektkonti, der prosjektleder har styringsrett. Dette gjelder både for oppdragsforskning og bidragsforskning. Penger akkumulert på avdelingskonti skal øremerkes til videre forskning og utvikling ved avdelingen etter klare kjøreregler. Regnskapsføring Egne meldeskjema for oppstart, milepæler og avslutning Fakturere oppdragsgiver ved avtalte milepæler Fordele avtalte beløp til ulike avdelingskonti Ekspedere alle regnskapsoppdrag for kontohaverne Administrere ansettelser av hel- eller deltids prosjektmedarbeider med basis i prosjektmidler opparbeidet på prosjektkonto Koordinator opplæring og/eller hjelp etter behov Oppfølging Tilbud om arkiveringsplass for avsluttede studier Arkivering SINTEF Unimed beregner overhead for sine tjenester avhengig av type prosjekt begrenset oppad til tjue prosent av utfakturert beløp. Overhead SINTEF Unimed bidrar i hele eller deler av prosessen, basert på kundens behov

6 Oppdragsforskning Industrien eier produktet som skal prøves ut Industrien bestemmer hvordan utprøvingen skal skje i samråd med utprøver Industrien eier resultatene av utprøvingen Oppdraget betales av industrien Unimed er forhandlingspartner Unimed er regnskapsfører og forvalter Unimed er administrator OPPDRAG OG BIDRAG-FORSKNING Ny hjertemedisin Medisinske miljø over hele verden deltar i multisenterstudier for den farmasøytiske industri. Klinikere ved sykehusene i Ålesund og Levanger er blandt annet med i en utprøving av medisiner for behandling av pasienter med hjerteinfarkt. Dette er en av mange oppdragsstudier der SINTEF Unimed er koplet inn på den administrative siden. Bidragsforskning Problemstillinger er initiert av forskerne Prosjektene delfinansieres med uspesifiserte bevilgninger fra industri, forskningsråd, pasientforeninger o.l Forskerne eier resultatene av utprøvningen Bevilgningene disponeres av forskerne uavhengig av bidragsyter Unimed er regnskapsfører og forvalter Nedkjøling av slagpasienter «Skadene etter hjerneslag kan reduseres med prosent dersom kroppstemperaturen senkes to grader». Sammen med andre sentre i Norden er Slagenheten ved St. Olavs Hospital med på å prøve ut denne metoden. Dette er i utgangspunktet en akademisk studie som faller under kriteriene for bidragsstudier.

7 MEDISINSK TEKNOLOGI OG NÆRINGSUTVIKLING Snorkeoperert på sju minutter St. Olavs Hospital var først ute i verden med å teste en ny metode som kan fjerne/redusere snorking raskt og nesten smertefritt! Genialt, sier prosjektleder Ståle Nordgård om ideen. Unimeds nettverk gjorde samarbeidet mellom et amerikansk firma og ØreNeseHals avdelingen mulig. For miljøet ved ØNH har dette ført til forskning og utvikling på en økonomisk forsvarlig måte. For det amerikanske firmaet har den effektive håndteringen av utprøvingen ført til at utstyret nå etter 1,5 år er blitt godkjent av FDA for leveranser på det amerikanske markedet! SINTEF Unimed og innovasjon Helseforetakene representerer Norges største og mest avanserte kunnskapsbedrifter. Vi ønsker å legge til rette for at gode ideer både fra industri og helsepersonell skal kunne bli kommersielle produkt. En klinisk utprøving er ofte nødvendig i denne sammenheng. SINTEF Unimed har en viktig rolle i mange deler av innovasjonsprosessen. InnoMed-prosjektet er et nasjonalt nettverkssamarbeid for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren. SINTEF Unimed har prosjektledelsen. Les mere via eller I prosjektet har SINTEF Unimed bidratt med: Kontakt med klinisk miljø for industrien Koordinering av studien for begge parter Oppfølging og opplæring i kliniske studier for helsepersonell Forsikring Søknader til etisk komite, helsetilsyn osv Informasjon Kontrakter Økonomistyring Industri og helsepersonell i tett dialog til beste for pasienten

8 SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsinstitusjoner. Vi lever av å finne intelligente og lønnsomme løsninger for våre kunder. Det lønner seg å forske litt SINTEF Unimed, Seksjon for klinisk forskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Seksjonssjef Else Thurmann-Nielsen E-post: Telefon.dir.: Sentralbord: Telefaks: Design/ide: Inger Reistad Rygh SINTEF Media 2003

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger Rapport fra arbeidsgruppen nedsatt av Helse Nord RHF som oppfølging av beslutning i Helse Nord RHF styret av 2005.06.22

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Oppdaterte samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene og leverandørene Alle de fire regionale helseforetakene har

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer