RAPPORTEN # ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:"

Transkript

1 RAPPORTEN # SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT?

2 NÅ ER VI STØRST! ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPS- GIGANT Som mange av dere vet, og som dere også vil kunne lese om i denne utgaven av Kvartalsrapporten, har Økonor når fått finske eiere. Dette har skjedd gjennom at Accountor har kjøpt aksjene i Bedre Råd AS, morselskapet til Økonor. Dermed er vi plutselig en del av et internasjonalt konsern som med kjøpet av oss har blitt størst på finansiell outsourcing i Nord-Europa. For dere som kunder kan vi ikke se annet enn positive ringvirkninger. Ikke bare kan vi nå tilby dere et internasjonalt nettverk av spisskompetente mennesker på økonomi og regnskap, men vi har sågar fått over 200 nye kolleger fra Kvestorkjeden her i Norge, som nå blir innlemmet i Økonor. I god Økonor-ånd er jeg trygg på at alle våre medarbeidere vil bidra positivt til en suksessfull integrasjonsprosess til beste for dere. Riktig god sommer! Johan-Thomas Hegdahl administrerende direktør Økonor Norge Andre mai i år ble det offisielt Økonors eierselskap Bedre Råd AS ble kjøpt opp av det finske regnskapskonsernet Accountor Group. Dette er en stor nyhet for Økonor, og styrker vår posisjon som ledende på regnskap i Norge, sier administrerende direktør i Økonor Norge, Johan-Thomas Hegdahl. Økonor har i en periode vært på utkikk etter en partner som kan hjelpe kjeden å nå enda høyere på regnskapshimmelen enn de har vært. Vi var inntil oppkjøpet rangert som den nest største regnskapskjeden i Norge. Nå er vi størst i Norge og en del av det som er Nord-Europas største leverandør av regnskapstjenester og finansiell outsourcing. Vi ønsket en kjøper som ikke bare var ute etter kjapp profitt. Vi ville ha en eier som var inne i bransjen allerede, og som kunne bringe oss videre på den veien vi har staket ut. Accountor Group er absolutt rette eier til å utfylle dette viktige kriteriet. Etter at integreringsprosessen er gjennomført vil bevege oss inn i nye markedssegmenter og fremstå med et enda mer solid, utvidet kompetansenettverk, forteller Hegdahl. FREMDELES ØKONOR Kjedens kontorer skal fremdeles markedsføres som Økonor i Norge. Det er et godt innarbeidet merkenavn som vi ønsker å beholde, da det forbindes med kvalitet i alle ledd, sier Hegdahl. Simon Dahl, sjef for Accountor AS i Norge, er enig med ham. Vi kommer også til å markedsføre våre kontorer under Økonors merkevare siden kjeden er større og har et mer innarbeidet navn i markedet enn Kvestor, som har vært vår representant i Norge så langt, sier Dahl. Accountor Group eier nemlig også regnskapskjeden Kvestor, som ble kjøpt i Kvestor har 15 kontorer i Norge. Franchisetakerne i Økonorkjeden vil gjennom oppkjøpet få styrket sine ressurser, som betyr at de kan videreutvikle konseptet og markedsføre tjenestene sine i større grad enn før. Det vil være fordelaktig å ha et Internasjonalt nettverk rundt oss. Flere av våre større kunder vil kunne dra nytte av vår kunnskap, og vi har nå en unik mulighet til å bli leverandør til internasjonale kunder, sier Hegdahl. Oppkjøpet vil også få en bredere effekt i Norge, der kjeden nå har nye forhandlingskort rundt 2 KVARTALSRAPPORTEN 2/11

3 stordriftsfordeler, som vil gi bedre betingelser på leverandøravtaler. Når vi nå er en del av et internasjonalt nettverk vil vi ha tilgang til flere ressurser på en rekke områder, spesielt teknologi. Sammen kan vi utvikle gode løsninger som kan brukes i flere land, fortsetter Hegdahl. Gjennom dette oppkjøpet blir Økonor betydelig større i Norge Kvestor blir nå en del av oss i stedet for en konkurrent. Dette gir et tydelig signal til våre franchisetakere om at vi er et rett valg, i og med at konkurrentene ønsker å bli en del av vårt konsept. Da syns jeg at vår visjon Kundenes hverdagshelt og konkurrentenes forbilde er slående, sier han. Sammen mot fremtiden: Fra venstre Johan-Thomas Hegdahl, Simon Dahl og Asko Schrey. (Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen) INGEN SNARLIG ENDRING FOR KUNDENE Kundene til Økonor vil på kort sikt ikke merke noen endring. På lengre sikt er dette positivt for våre kunder. Tilknytningen til Accountor Group gir oss mer volum, større bærekraft og tilgang til mer kompetanse. Vi ønsker å ta vare på lokalkunnskapen og nærheten til kundene som de lokale kontorene har. Økonor vil være med inn i fremtiden. Bransjen er i ferd med å endre seg på mange områder, og Økonor vil være sentral hva gjelder å forme denne, sier Hegdahl. STØRST I NORD-EUROPA Antallet ansatte hos Accountor Group og Økonor i Norge øker nå til totalt 950. Accountor Group blir med dette grepet Nord-Europas største leverandør av tjenester innen økonomistyring og lønnstjenester, og vil ha 140 kontorer, 2300 ansatte og over kunder fordelt på Norge, Sverige, Finland, Danmark, Russland, Nederland og Ukraina. HAR DU KRAV PÅ MOMS- FRADRAG FOR UTLEIE? Har du næringslokaler som du leier ut til momspliktige leietakere? Da gjelder det å holde tunga rett i munnen, slik at du får de fradragene du har krav på. Advokat Morten Fotland, partner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS i Bergen, viser oss vei i jungelen. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet en ikke-momspliktig virksomhet, uten rett til fradrag for merverdiavgift. På visse vilkår har imidlertid utleier anledning til frivillig å registrere seg i avgiftsmanntallet. Gjennom en frivillig registrering vil utleier få rett til fradrag for moms 3 KVARTALSRAPPORTEN 2/11 på kostnader knyttet til oppføring og løpende drift av sine næringslokaler, men kun i den grad lokalene leies ut til avgiftspliktige leietakere. ULIK TOLKNING Det finnes tilfeller hvor avgiftsmyndighetene har nektet utleiere fradrag for merverdiavgift basert på feil tolkning av reglene som er bestemmende for omfanget av en frivillig registrering. En gjenganger er at avgiftsmyndighetene hevder at det må foreligge en skriftlig, signert leieavtale før fradragsretten oppstår. Vi som har studert avtalerett vet at en

4 - Det er viktig å kjenne sine rettigheter, sier advokat Morten Fotland. avtale godt kan være inngått før den foreligger skriftlig, og for så vidt kan den foreligge kun muntlig, forteller advokaten. At dette er tilstrekkelig fremgår også av rettspraksis som tar stilling til nettopp omfanget av en frivillig registrering. Han viser til to eksempler for å illustrere hva han mener: EKSEMPEL 1: Leietaker har leid et areal i byggets andre etasje i mange år. Denne gir fra seg arealet i andre etasje mot å få et tilsvarende i første etasje. Både leietaker og utleier mener den opprinnelige skriftlige leieavtalen er grei nok, og endrer ikke noe på denne. Det foreligger en (muntlig) avtale der utleier forplikter seg til å leie ut det nye arealet, og leietaker forplikter seg til å leie det samme. Utleier foretar som følge av den nye avtalen oppgradering i 1. etasje før innflytting, men avgiftsmyndighetene nekter fradragsrett fordi det ikke er inngått en ny skriftlig avtale vedrørende arealene i første etasje. Fotland sier at dette er feil tolkning av reglene vedrørende omfanget av en frivillig registrering, og at det ikke er noe vilkår at det inngås en ny, skriftig leieavtale mellom partene. Rettspraksis, herunder blant annet lagmannsrettsdommen vedrørende Bryggeriparken AS, slår fast at fradragsrett foreligger såfremt det foreligger en rettslig forpliktende avtale med en avgiftspliktig leietaker, selv om denne avtalen foreligger muntlig på fradragstidspunktet. Rettspraksis slår videre fast at avtale foreligger når partene er enige om alle vesentlige forhold knyttet til leieforholdet uavhengig av om avtalen på dette tidspunktet foreligger skriftlig. Dette er i tråd med vanlig avtalerett. Når det er sagt, er det krav om skriftlige avtaler, men dette er et dokumentasjonskrav hvor utleier skal dokumentere hvordan arealene er brukt gjennom året. Dette er dog ikke noe materielt krav for fradragsrett, sier Fotland. EKSEMPEL 2: Leietaker leier et større kontorareal, men ser at de ikke har bruk for alle arealene nå. Leietaker velger derfor å holde en del av arealet avstengt inntil videre, men betaler leie for det. Avgiftsmyndighetene mener at det tomme arealet da ikke er leid ut til avgiftspliktig bruk, og krever at eier av det nye bygget tilbakefører momsen på det arealet som ikke er i bruk. Det er snakk om flere millioner kroner. Dette er et litt annet tilfelle ettersom det foreligger en skriftlig leieavtale på fradragstidspunktet. Det er heller ingen tvil om at avtalen også omfatter den del av det leide arealet som ennå ikke er tatt i bruk som forutsatt av leietaker. Her legger avgiftsmyndighetene til grunn at fradragsrett ikke foreligger fordi bruken av arealene ikke er avklart på fradragstidspunktet. Etter vår oppfatning er dette en helt klar feiltolkning av reglene vedrørende omfanget av en frivillig registrering. Det er på det rene at arealet omfattes av leieavtalen, og bruken av arealet er dessuten avklart ettersom leietaker satser på å ekspandere, og følgelig har behov for arealet med tanke på fremtidig vekst, sier Fotland. - Så lenge arealet disponeres av en avgiftspliktig leietaker i henhold til avtale med utleier, er arealet omfattet av den frivillige registreringen og fradragsrett foreligger. Dette finner vi klar støtte for i rettspraksis, sier advokaten. HVA BØR MAN VÆRE OPPMERKSOM PÅ? Avgiftsmyndighetene kan ha oppfatninger vedrørende leieavtalens betydning i forhold til omfanget av en frivillig registrering som ikke er hjemlet i regelverket. Det er uansett en fordel å operere med skriftlige avtaler. Hvis leietaker skifter arealer bør eksisterende leieavtaler endres/oppdateres, slik at det fremgår hvilke arealer leietaker disponerer. Leieavtaler/endringer av avtaler bør være på plass før kostnadene på det aktuelle arealet pådras, for å unngå at det stilles spørsmål fra avgiftsmyndighetene i ettertid. Det finnes mange flinke kontrollrevisorer i skatteetaten, men det burde vært jurister involvert i sakene helt fra starten av, slik som tidligere. Reformer innefor skatteetaten gjør at juristene ikke blir koblet inn før klageomgangen, noe som fra et rettsikkerhetssynspunkt ikke er heldig, avslutter han. FAKTA Rasmussen & Broch består i dag av 13 forretningsadvokater, hvorav fire har lang erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett (www.rasmussen-broch.no) 4 KVARTALSRAPPORTEN 2/11

5 HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? Dersom du driver en virksomhet som importerer varer til Norge er det viktig å ha oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder. Einar Sørlie, daglig leder ved Økonor Oslo, forteller at man får mye hjelp av speditører og transportfirmaer, men det er nyttig å ha et regnskapsbyrå som medhjelper på veien. FØRSTE STOPP TOLLVESENET Alle varer som importeres til Norge må gjennom Tollvesenet for beregning av import-mva og eventuelle tollbearbeidelser. Det er en masse lover og regler som må overholdes når man kjøper varer fra utlandet for videresalg i Norge, men heldigvis vil speditører kunne være behjelpelig med å oppfylle disse kravene. Relevante papirer er for eksempel innførselsdeklarasjon, som forteller hvilke varer som importeres; opprinnelsesdokumenter, lisenser eller tillatelser dersom varene er innførselsregulert, faktura, fraktpapirer for å nevne noe. Speditørene har spisskompetanse på dette, slik at det gir deg som importør mye mindre hodebry. Men det er uansett viktig at du setter deg inn i hovedtrekkene for hvilke regler som gjelder, forteller Sørlie. MEDHJELPER I HVERDAGEN Økonor Oslo har flere kunder som har morselskapet i utlandet. Det har blitt ganske vanlig at disse utenlandske bedriftene oppretter en salgsavdeling i Norge eller selger direkte fra utlandet. Da trenger de en støttespiller i Norge som kan systemet her til lands. Nye selskaper som ønsker å etablere Einar Sørlie hjelper deg med regler rundt import og tollbestemmelser seg i Norge trenger noen som kan være deres MVA-representant overfor myndighetene. Det er nemlig et krav om å ha en norsk bedrift, eller en person, som kan gå god for dem overfor norske skattemyndigheter, og som kjenner til hele systemet rundt skatt og avgifter i Norge. For eksempel har vi et større sveitsisk selskap med tre selgere i Norge som selger bl.a. til entreprenørbransjen. Vi fører lønn for de ansatte og innberetter skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt fører et enkelt MVAregnskap for den avgiftspliktige delen av virksomheten her. Det utenlandske selskapet er ikke skattepliktig til Norge, da de verken har lager, kontor eller en stedlig ledelse i Norge. Vi sørger for at både kunden og skattevesenet får den trygghet de ønsker ved å ha en norsk samarbeidspartner, sier Sørlie. NETTHANDEL I BULK En del nettbutikker som er lokaliserte i utlandet, men selger varene sine i Norge via nettet, samler opp ordrer for så å ekspedere et større volum til Norge. Selv om de enkelte kundene bestiller bare en eller noen få varer vil de ankomme pallevis, og således tollklareres under ett. Deretter distribueres de av speditører, transportfirmaer eller posten. På denne måten får nettbutikken en effektiv og kostnadsredusert transport, og kundene får varene til en lavere pris, forteller han. NYTTIGE NETTSTEDER Ønsker du å lære mer? Let og les på: TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 5 KVARTALSRAPPORTEN 2/11

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer?

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer? FORNØYD MEDLEM: «Velger SMB på grunn av god kundeservice!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 2.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer