Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:15"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem AP Andreas Gamst Medlem AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Wendy Hansen Medlem AP Heidi Mauno Sletten Medlem AP Turid Lien Medlem KRF Jan Reidar Ekeland Medlem MDG Reidar Johansen Medlem SV Vigdis Guleng Medlem SV Grethe E. Johansen Medlem SV Arne Reidar Myrseth Medlem FRP Harald Knudsen Medlem H Ole Martin Rønning Medlem H Luis Alejandro Vargas Moleres Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Christian Bergeton Klaussen Medlem AP Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Jonas Valle Paulsen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Monique Jørgensen Medlem H Maria Reite Nilsen Medlem AP Tone Jæger Karlstad Medlem AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Karl-Tore Andersen Medlem AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møteprotokoll

2 Mauritz Nyberg Tarjei Jensen Bech AP Stig Ole Pedersen Jonas Valle Paulsen AP Liv Lorentzen Karl-Tore Andersen AP Ørjan Pedersen Tone Jæger Karlstad AP Lillian Lindstrøm Elin Mølmann Holmgren AP Ulf Terje Eliassen Maria Reite Nilsen AP Tom Christian Robertsen Monique Jørgensen H 28 representanter (av 29) til stede. Chris Jørgensen ankom møtet kl. 09: representanter (av 29) til stede. Wendy Hansen (AP) fikk innvilget permisjon kl. 12: representanter (av 29) til stede. Tom- Kristian Tommen Hermo (AP), Haldis Olsen (AP) og Anne- Mette Bæivi (AP) fikk innvilget permisjon kl. 13: representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Kultur og samfunn Geir Nesse, økonomisjef Trond Rognlid, ungdomskonsulent Astrid Husvik Skancke, virksomhetsleder Alvin Vaseli, rådgiver Svein Gamst, personalsjef Trude Klaussen, konstituert kommunalsjef Helse og omsorg Mads Valleraunet, bolig- og eiendomssjef Håvard Hargaut- Jensen, arealplanlegger Arne Sannvik, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, prosjektsjef Håkon Rønbeck og prosjektleder Ingve Are Mortensen. Fra Hammerfest havn KF møtte direktør Per Åge Hansen og styreleder John Wahl. Fra Hammerfest parkering KF møtte daglig leder Stig- Rune Johansen. Underskrift: Alf E. Jakobsen Ordfører Lena Røbekk administrasjonskonsulent Innkalling godkjent. Sakslista med sakene 122/16 til og med tilleggssak 139/16 godkjent. Saksliste Saksnr Innhold PS 122/16 Valg av Hammerfest ungdomsråd PS 123/16 Stortings- og sametingsvalg 2017 PS 124/16 Bosetting av flyktninger 2017 PS 125/16 Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger PS 126/16 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse ( ROS - analyse ) PS 127/16 PS 128/16 PS 129/16 Arealutvikling Hammerfest AS og Leirvika Properties AS - videre organisering Ren Havn - prosjektet - videre framdrift, organisering og økonomi Tilstandsrapport svømmehaller/idrettshaller

3 PS 130/16 Ubrukte lånemidler Budsjettregulering 2016 PS 131/16 Søknad om tildeling av næringstomten Svartfjellveien 5 PS 132/16 Omsorgsboliger - Mellomvannet boligfelt PS 133/16 Kirkeparken parkeringshus - nedbetaling lån PS 134/16 Parkering- og betalingsavklaring for elbiler/hydrogendrevet biler PS 135/16 Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest parkering KF PS 136/16 Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest havn KF PS 137/16 Kvartalsrapport 3. kvartal Hammerfest kommune PS 138/16 Godkjenning av protokoll Tilleggssak PS 139/16 Regulering av nye boligfelt i Baksalen området. PS 122/16 Valg av Hammerfest ungdomsråd Kommunestyret godkjenner valg av representanter til Hammerfest Ungdomsråd for skoleåret Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag, pkt. 2: Hammerfest ungdomsråd foretar en vurdering av om dagens valgordning for utvelging av representanter til ungdomsrådet godt nok ivaretar et bredt og representativt utvalg. Ungdomsrådet bes også se på godtgjøring, om den ligger på samme nivå som ungdomsråd i andre kommuner. Kommunestyret ber administrasjon legge frem en vurdering av nevnte forhold til siste kommunestyremøte før sommeren Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AP s forslag, pkt. 2 fikk 25 stemmer for og 3 stemmer mot. 1. Kommunestyret godkjenner valg av representanter til Hammerfest Ungdomsråd for skoleåret Hammerfest ungdomsråd foretar en vurdering av om dagens valgordning for utvelging av representanter til ungdomsrådet godt nok ivaretar et bredt og representativt utvalg. Ungdomsrådet bes også se på godtgjøring, om den ligger på samme nivå som ungdomsråd i andre kommuner. Kommunestyret ber administrasjon legge frem en vurdering av nevnte forhold til siste kommunestyremøte før sommeren 2017.

4 PS 123/16 Stortings- og sametingsvalg Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og Rypefjord krets. 2. Følgende åpningstider fastsettes for kretsene: Hammerfest Søndag fra kl til kl Mandag fra kl til kl Rypefjord Søndag fra kl til kl Mandag fra kl til kl Forsøl Mandag fra kl til kl Hønseby Mandag fra kl til kl Akkarfjord Mandag fra kl til kl Chris Jørgensen (AP) ankom møtet under behandling av saken. 29 representanter (av 29) til stede. 1. Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og Rypefjord krets. 2. Følgende åpningstider fastsettes for kretsene: Hammerfest Søndag fra kl til kl Mandag fra kl til kl Rypefjord Søndag fra kl til kl Mandag fra kl til kl Forsøl Mandag fra kl til kl Hønseby Mandag fra kl til kl Akkarfjord Mandag fra kl til kl PS 124/16 Bosetting av flyktninger Hammerfest kommunestyre bosetter 50 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige mindreårige barn/ungdommer.

5 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon. b. Innvandrertjenesten styrkes med kr i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr til videre drift, i første omgang for perioden , som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. 1. Hammerfest kommunestyre bosetter 50 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige mindreårige barn/ungdommer. 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon. b. Innvandrertjenesten styrkes med kr i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr til videre drift, i første omgang for perioden , som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. Arne Myrseth (FRP) fremmet følgende forslag: Pkt. 1 i Rådmannens innstilling endres til «bosetter inntil 50 flyktninger». Arne Myrseth (FRP) trakk forslaget før votering.

6 Ole Martin Rønning (H) og Arne Myrseth (FRP) fremmet følgende forslag, pkt.1: Teksten endres fra Hammerfest kommunestyre bosetter 50, til...hammerfest kommune bosetter inntil 50 og inkludert inntil 10 mindreårige. Votering: H og FRP s forslag, pkt. 1: 26 stemmer for og 3 stemmer mot. Formannskapets innstilling, pkt. 2 og 3: Enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune bosetter inntil 50 og inkludert inntil 10 mindreårige. 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon. b. Innvandrertjenesten styrkes med kr i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr til videre drift, i første omgang for perioden , som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. PS 125/16 Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger Hammerfest kommune mener det er viktig og fornuftig med en endring i loven som skissert i departementets forslag. De aktuelle virkemidlene er øremerket til vanskeligstilte brukere og er sterkt behovsprøvd. Kommunen anser det som viktig at man har adgang til å kontrollere data både i forkant og i etterkant av saksbehandlingen. Dette for å sikre at man treffer målgruppen godt nok med virkemidlene. Forslaget medfører også mindre risiko for treghet i behandlingstiden som følge av innhenting av fullmakter. Hammerfest kommune mener det er viktig og fornuftig med en endring i loven som skissert i departementets forslag. De aktuelle virkemidlene er øremerket til vanskeligstilte brukere og er

7 sterkt behovsprøvd. Kommunen anser det som viktig at man har adgang til å kontrollere data både i forkant og i etterkant av saksbehandlingen. Dette for å sikre at man treffer målgruppen godt nok med virkemidlene. Forslaget medfører også mindre risiko for treghet i behandlingstiden som følge av innhenting av fullmakter. Hammerfest kommune mener det er viktig og fornuftig med en endring i loven som skissert i departementets forslag. De aktuelle virkemidlene er øremerket til vanskeligstilte brukere og er sterkt behovsprøvd. Kommunen anser det som viktig at man har adgang til å kontrollere data både i forkant og i etterkant av saksbehandlingen. Dette for å sikre at man treffer målgruppen godt nok med virkemidlene. Forslaget medfører også mindre risiko for treghet i behandlingstiden som følge av innhenting av fullmakter. PS 126/16 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse ( ROS - analyse ) 1. Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyre vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune.

8 PS 127/16 Arealutvikling Hammerfest AS og Leirvika Properties AS - videre organisering 1. Kommunestyret vedtar at Leirvika industriområde skal utbygges på en slik måte at kommunen har bestemmende innflytelse over prosjektet. 2. Kommunestyret vil sikre at Leirvikaområdet utvikles til havneformål og andre relevante formål. Samtidig vil kommunestyret sikre at Arealutvikling Hammerfest AS fokuserer på utvikling av andre områder til næringsformål. Ved å endre dagens modell ved at Hammerfest havn KF får utvikle Leirvikaområdet, vil Arealutvikling få nødvendig tid og ressurser til å ha fokus på andre arealer. 3. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF kjøper 100 % av selskapet Leirvika Properties AS for 5 millioner kroner. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptaket på inntil 17,5 millioner kroner. Formannskapet behandlet inhabilitetsspørsmålet og fattet følgende vedtak: Styremedlemmer i selskaper som er part i saken er inhabil jfr. forvaltningsloven 6 første ledd e) nr. 2. Styremedlem Berit Hågensen (AP) ble erklært inhabil i saken og fratrådte saken under behandlingen. I tillegg ble det påpekt at administrasjonens representanter i styret, Odd Edvardsen og Cathrine Leistad, samt daglig leder Odd Børge Pedersen, er inhabil i henhold til samme bestemmelse og har dermed ikke deltatt i forberedelsen av saken. Kommunale foretak er ikke omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, og styremedlemmer og daglig ledelse i Hammerfest havn KF er dermed ikke inhabile til å forberede eller avgjøre saken. Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Selge selskapene Arealutvikling og Leirvika Properties AS til private interesser. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemme. 1. Kommunestyret vedtar at Leirvika industriområde skal utbygges på en slik måte at kommunen har bestemmende innflytelse over prosjektet. 2. Kommunestyret vil sikre at Leirvikaområdet utvikles til havneformål og andre relevante formål. Samtidig vil kommunestyret sikre at Arealutvikling Hammerfest AS fokuserer på utvikling av andre områder til næringsformål. Ved å endre dagens modell ved at Hammerfest havn KF får utvikle Leirvikaområdet, vil Arealutvikling få nødvendig tid og ressurser til å ha fokus på andre arealer. 3. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF kjøper 100 % av selskapet Leirvika Properties AS for 5 millioner kroner. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptaket på inntil 17,5 millioner kroner.

9 Styremedlemmer i selskaper som er part i saken er inhabil jfr. forvaltningsloven 6 første ledd e) nr. 2. Styremedlem Berit Hågensen (AP) ble erklært inhabil i saken og fratrådte saken under behandlingen. I tillegg ble det påpekt at administrasjonens representanter i styret, Odd Edvardsen og Cathrine Leistad, samt daglig leder Odd Børge Pedersen, er inhabil i henhold til samme bestemmelse og har dermed ikke deltatt i forberedelsen av saken. Kommunale foretak er ikke omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, og styremedlemmer og daglig ledelse i Hammerfest havn KF er dermed ikke inhabile til å forberede eller avgjøre saken. Harald Knudsen (H) fremmet følgende forslag: Selskapet Arealutvikling AS legges ned og selskapet Properties AS selges til private interesser. Det totale området selges eller festes av private. Kurt Methi (AP) fremmet følgende forslag, endring i pkt. 3: Kommunestyret vedtar at 100 % av selskapet Leirvika Properties AS selges til Hammerfest havn KF for 5 millioner kroner, beløpet tilbakeføres Hammerfest kommune. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptak på inntil 17, 5 millioner. Votering: Formannskapets innstilling pkt. 3 mot AP s endringsforslag pkt. 3: 24 stemmer for AP s endringsforslag og 4 stemmer for formannskapets innstilling pkt stemmer for formannskapets innstilling m/endring og 4 stemmer for Høyres forslag. 1. Kommunestyret vedtar at Leirvika industriområde skal utbygges på en slik måte at kommunen har bestemmende innflytelse over prosjektet. 2. Kommunestyret vil sikre at Leirvikaområdet utvikles til havneformål og andre relevante formål. Samtidig vil kommunestyret sikre at Arealutvikling Hammerfest AS fokuserer på utvikling av andre områder til næringsformål. Ved å endre dagens modell ved at Hammerfest havn KF får utvikle Leirvikaområdet, vil Arealutvikling få nødvendig tid og ressurser til å ha fokus på andre arealer. 3. Kommunestyret vedtar at 100 % av selskapet Leirvika Properties AS selges til Hammerfest havn KF for 5 millioner kroner, beløpet tilbakeføres Hammerfest kommune. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptak på inntil 17, 5 millioner.

10 PS 128/16 Ren Havn - prosjektet - videre framdrift, organisering og økonomi 1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i Wendy Hansen (AP) fikk innvilget permisjon kl. 12: representanter (av 29) til stede. Votering formannskapets innstilling: 27 stemmer for og 1 stemme mot. 1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i PS 129/16 Tilstandsrapport svømmehaller/idrettshaller 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Før budsjettbehandling høsten 2017, legges det frem en rehabiliteringsplan for resterende arbeid.

11 Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon fra kl. 11:30. 8 (av 9) representanter til stede. Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP/SV/H/KrF følgende forslag: Nytt punkt 2 Kommunestyret ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til politisk behandling senest september 2017 Nytt punkt 3 Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj og dusjer snarest. Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Kommunestyret ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til politisk behandling senest september Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj og dusjer snarest. 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Kommunestyret ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til politisk behandling senest september Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj og dusjer snarest. PS 130/16 Ubrukte lånemidler Budsjettregulering Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringen drift slik det fremgår av

12 saksfremlegget. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at disposisjonsfondet fra Hammerfest eiendom KF på kr ,57 avsettes til et eget vedlikeholdsfond og benyttes til vedlikehold av svømmehaller. Tom-Kristian Tommen Hermo (AP) ankom kl. 11:30. 9 representanter til stede. Administrasjonen fremmet følgende endring: Det settes av en post på kr til kjøp av samferdselstjenester ved spesielle behov i ytterdistriktene. Nytt punkt 4 i vedtak: 4. Rest ubrukte midler til kjøp av samferdselstjenester i 2016 overføres til Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg i punkt 1: med følgende tillegg Hammerfest Arena ubrukte lånemidler føres ikke videre. Hammerfest Arena utsettes det vises til budsjett sak 138/16 Økonomiplan Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 8 stemmer og SV s forslag fikk 1 stemme. Innstillingens punkt 2, 3 og 4 med administrasjonens endring ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringen drift slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at disposisjonsfondet fra Hammerfest eiendom KF på kr ,57 avsettes til et eget vedlikeholdsfond og benyttes til vedlikehold av svømmehaller. 4. Rest ubrukte midler til kjøp av samferdselstjenester i 2016 overføres til Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering slik det fremgår av saksfremlegget.

13 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringen drift slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at disposisjonsfondet fra Hammerfest eiendom KF på kr ,57 avsettes til et eget vedlikeholdsfond og benyttes til vedlikehold av svømmehaller. 4. Rest ubrukte midler til kjøp av samferdselstjenester i 2016 overføres til PS 131/16 Søknad om tildeling av næringstomten Svartfjellveien 5 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m². 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m². 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m².

14 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. PS 132/16 Omsorgsboliger - Mellomvannet boligfelt 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt. 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt. 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt. PS 133/16 Kirkeparken parkeringshus - nedbetaling lån 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale ned lån på Kirkeparken parkeringshus med kr ,00. Beløpet belastes parkeringsfondet.

15 Hammerfest kommunestyre vedtar å betale ned lån på Kirkeparken parkeringshus med kr ,00. Beløpet belastes parkeringsfondet. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale ned lån på Kirkeparken parkeringshus med kr ,00. Beløpet belastes parkeringsfondet. PS 134/16 Parkering- og betalingsavklaring for elbiler/hydrogendrevet biler Det innføres betalingsfritak for elbiler og hydrogendrevet biler i dagens sone 2 fra og med Parkering i dagens sone 1 medfører ordinær parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevet biler. Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Det innføres betalingsfritak for elbiler og hydrogendrevet biler i dagens sone 2 fra og med Parkering i dagens sone 1 medfører ordinær parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevet biler. Tom- Kristian Tommen Hermo (AP), Anne- Mette Bæivi (AP) og Haldis Olsen (AP) fikk innvilget permisjon fra kl. 13: representanter (av 29) til stede.

16 Det innføres betalingsfritak for elbiler og hydrogendrevet biler i dagens sone 2 fra og med Parkering i dagens sone 1 medfører ordinær parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevet biler. PS 135/16 Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til orientering. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til orientering. PS 136/16 Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til orientering.

17 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til orientering. PS 137/16 Kvartalsrapport 3. kvartal Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 2: Ved framtidige kvartalsrapporter ber Kommunestyret om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. AP s forslag (2) enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. 2. Ved framtidige kvartalsrapporter ber Kommunestyret om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering.

18 2. Ved framtidige kvartalsrapporter ber Kommunestyret om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. PS 138/16 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte godkjennes. PS 139/16 Regulering av nye boligfelt i Baksalen området. 1. Styret for miljø og utvikling tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Salen (B10) i regi av kommunen. 2. Styret for miljø og utvikling tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Sukkertoppen (B14) i privat regi. Området annonseres og tildeles private aktører etter «Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune» kapittel 4. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Votering: Som innkallingen enstemmig vedtatt. 1. Styret for miljø og utvikling tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Salen (B10) i regi av kommunen. 2. Styret for miljø og utvikling tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Sukkertoppen (B14) i privat regi. Området annonseres og tildeles private aktører etter «Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune» kapittel 4.

19 Administrasjonen endret tekst fra «Styret for Miljø og utvikling» til «Kommunestyret».. 1. Kommunestyret tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Salen (B10) i regi av kommunen. 2. Kommunestyret tillater oppstart av detaljregulering for boligfelt Sukkertoppen (B14) i privat regi. Området annonseres og tildeles private aktører etter «Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune» kapittel 4.

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 11.05.2016 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Anneke Paulsen Opedal MEDL H Gaute B. Eliassen MEDL H

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Anneke Paulsen Opedal MEDL H Gaute B. Eliassen MEDL H Utvalg: Møtested: Styret for kultur, omsorg og undervisning Hammerfest rådhus, kommunestyresalen - møtested Kirkeparken omsorgssenter for omvisning Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2015 Tid: 13:30 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.05.2015 Tid: 09:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.10.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Nestleder AP Katrine Næss Holmgren Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Lars Mathisen Medlem FRP/KYST

Lars Mathisen Medlem FRP/KYST Utvalg: Møtested: Formannskapet Musikkrommet i 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 19.12.2011 Tid: 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.01.2012 Tid: 09:00 : 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer