BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002"

Transkript

1 F AGBLADET - NR BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG VISE S 6 NYTT OM RØLP S 8 DØDEN PÅ KAMPEN SKOLE S 13 PENSJONISTENES LILLE HJØRNE S 14

2 LEDEREN HAR ORDET PRODUKTIVITET, IKKE NYTT LØNNSSYSTEM Byggebransjen, og særlig tømrerfaget har vært hjemsøkt av en langvarig debatt om lønnssystemet. Fra Blåboka med sine gjennomsnittspriser, som skulle gjøre oppmåling enkelt, via Tidtariffen som skulle revolusjonere oppmåling, nye generelle bestemmelser som skulle klarlegge men som skapte mer usikkerhet, - og til den pågående debatten om Entreprenørtariff. Imellom og underveis i disse epokene, har det vært utvist stor kreativitet fra enkelte arbeidsgiverhold for å skape alternative lønnssystemer, som har vist seg å være alternative, men ikke lønnssystemer. Systemet har vært å tillate byggeledelsen å bestemme lønna til akkordlagene, og samtidig å dekke over sin egen manglende tilrettelegging for produktivitet. Elendig byggeledelse skal ikke dokumenteres gjennom dagtidskriving, - det blir det for mye krangel av, - nei her skal alt inn i runde og fine andbudsbaserte priser og rundsummer; Behagelighetshensyn for anleggsledere og formenn settes over felles kamp for produktivitet; De ansatte taper, men også bedriftene. Her om dagen var jeg oppe i Essendropsgate, i forbindelse med Basskolen. Da traff jeg en bekjent som fortalte meg at nå var arbeidsgiverne villig til å gjøre hva som helst for å finne frem til et lønnssystem som kunne fungere. Men fungere for hvem? Målekontoret Byggfag1 gjorde en interessant sammenligning for meg; To ulike entreprenørfirma bygde 69 leieligheter. Etter vår vurdering var konstruksjon og byggeforhold sammenlignbare. En entreprenør, A, bruker tømrertimer, mens en annen, B, bruker 7.800; Kjære BNL. Les tallene en gang til og fortell meg hvilket lønnssystem som skal fange opp denne differansen? Hvis vil lager en tariff som passer til A, - hva vil tømrerne hos B tjene? Her det mange regnestykker som de herrer (og fruer) arbeidsgivere burde kunne more seg med. Og vi har mange sammenlignbare eksempler. Overenskomsten straffer snobben som sitter på ræva og ikke gjør jobben! (gammelt tømrerord) Vi produserer krig Hvis dere leser intervju og artikkel på side 4 og 5 i dagens fagblad vil dere snart forstå et viktig poeng; Foreningen skolerer sine baser, og noen av dem blir så dyktige at de klarer å tjene penger på byggeplasser som ikke er tilrettelagt for produktivitet. Slik er FOB og Tidtariffen. Noen steder har tømrerlagene i realiteten overtatt den praktiske styringen av hele byggeplassen. Byggeledelsen mister kontroll, fordi de ikke behersker jobben sin! Men dette er dyrt. Vi får ofte en situasjon der akkordlagene klarer å kjempe seg til en akseptabel fortjeneste, mens byggeplassens regnskap går i minus. Slikt blir det krig av. BNL; Når skal vi begynne å samarbeide om å utvikle produktiviteten på byggeplassene? Tør dere ta en åpen debatt? Eller skal vi igjen ta en debatt om pavens skjegg (Les: lønnssystem), uten at vi går til kjerna av problemet; At byggeledelsen og akkordlagene har helt ulike, ofte motstridende, oppfatninger av hva som er produktivitet på byggeplassen. Vi stiller! Gjerne med tall. Forsidefoto: Odd Botterud avleder Uansett hvem som tilslutt får ansvaret for døsulykken på Kampen Skole; Rot og inkompetanse dreper. 2

3 DIKT FAGBLADET 4/2002 Slik eg ser det Arne Hjeltnes Det er sikkert dei som grubler på renter, medan andre er ute og danser med jenter. Jeg velger dikt: Det er sikkert dei som høyrer talar av Gro medan andre syng songar på ei koseleg kro. Det er sikkert dei som vil opp og fram medan andre er glade, når dei kan dela ein dram. Det er sikkert dei som bruker tida nyttig, som ikkje har snubla siden åtteogsytti Innsender: Finn Gundersen er tømrer i AF-Ragnar Evensen AS. Jeg utfordrer Hallstein Fonn i AF-Ragnar Evensen AS. Dei er sikkert smarte, dei er sikkert best, men aldri om eg ber dei heim på ein fest. 3

4 INTERVJU EN SKUFFET OG IRRITERT BAS INTERVJU MED TORSTEIN EKELANDSDAL Egil Mongstad Fagbladet Bygning har i tidligere nummer skrevet om problemer med tømrerakkordene i PEAB as. Når vi nå igjen bruker spalteplass på PEAB-tømrere, er det ikke for å belyse den spesielle situasjonen for PEAB i Idrettsveien i Ski. Tvert imot trykker vi dette intervjuet, og artikkelen til Svein Dagfinn Vestheim fordi de dessverre gir uttrykk for et allment problem for byggebransjen; En elendig tilretteleggelse fra ledelsen Dyktige baser som må overta styringa Akkordlag som klarer en god akkordfortjeneste, på tross av at bedriftens inntjening er mangelfull Resultatet blir ofte krig. Når skal vi begynne å diskutere tilrettelegging og produktivtet, og ikke bare stadig nye lønnssystemer, - BNL? Red. Hva er det som har skjedd med akkorden i Idrettsveien, Tostein? Plassen var dårlig planlagt, den var preget av surr og rot, - og i og med dette så er det påløpt mye dagtid og ekstratid. Akkordlaget er satt til en rekke oppgaver utenfor akkorden, - mye brannslukking. Materialer var ikke på plass til rett tid, kollisjon med andre yrkesgrupper, stadige småting som akkordlaget måtte løse. Allikevel kommer akkorden ut med en OK fortjeneste? Gutta har gjort en kjempeinnsats, og hadde fortjent en bedre takk fra firma enn det som nå skjer. Vi skjønner at det ikke er hyggelig for firma å ha dårlig inntjening på plassen, men det er ikke akkordlagets feil! Denne situasjonen har ledelsen taklet svært dårlig, og dermed kan de komme til å drepe en svært positiv holdning blant tømrerne, om å bidra til akkord og produktivitet. Det verste er at de skal prøve å overkjøre deg uten å gå inn i saken! Vi bare fikk et ultimatum om kr. 176,- per time, - fra folk som ikke visste noe om byggeplassen. Tvert imot fikk vi beskyldninger om at vi hadde utnyttet situasjonen med en svar byggeplassledelse. Vi har ikke utnyttet noen! Vi har kjørt plassen uten bruk av overtid, og allikevel holdt fremdriftsplanen. Vi har jobbet for pengene våre! Denne overkjøringen som du kaller det, - gikk den innpå deg Torstein? Jeg har følt meg som en kjeltring som har gjort noe gæ rnt der ute. Det har jeg ikke! Det er klart at dette opplevdes som en stor personlig belastning. PEAB har jo tidligere hatt trøbbel med å få tak i kunnskapsrike baser, - det sies at du vurderte å trekke deg som bas? Ja, på grunn av den dårlige behandlingen av konflikten, ønska jeg å skifte bedriftsmiljø. Jeg har nå allikevel gått på en ny byggeplass som bas, så vidt. Hvor lenge jeg orker og ønsker dette her, det er et åpent spørsmål, - Sier Torstein før han haster inn til undervisnigstime på Basskolen. 4

5 DEBATT FAGBLADET 4/2002 TØMRERAKKORDER I PEAB AS Svein Dagfinn Vestheim Å arbeide akkord i PEAB as, har i mange år vært tildels vanskelig. For noen år siden ble det lagt ned et stort arbeide på tømreravsnittet. Egen tømrer-gruppe ble etablert. For ca 1 år siden ble det etablert bas-forum for tømrere og foskaling/jern. Skulle vi endelig få det til? Ville ledelsen følge opp? I den nærmeste framtida ville dette vise seg, en del sjeler har brukt mye tid og arbeid for å få dette til, ikke minst basene og tillitsvalgte. Blir dette atter en tålmodighetsprøve? Idrettsveien 13, 1400 Ski Startet i januar i år, vanskelig å få fylt opp tømrerlaget, manko på tømrere. Første del av februar var akkordseddel underskrevet av begge parter. Underveis hadde vi flere møter vedr. akkordseddelen. Diskuskjon rundt akkordlagets størrelse var 13+1 lærling, basen belastet akkorden med 10%. Ved senere forhandlinger ble mannskapet øka til Vi krevde da fri bas. Opptrapping av lagets størrelse utover dette skulle godtgjøres med 1% pr. mann i tillegg til målesum. Vi kom opp i 21 mann på det meste, dvs 6% tillegg. 32 mann i laget I denne perioden var det en del nyannsettelser samt gjesteopptreden av svensker med "avtale" om forskjøvet arbeidstid/ innjobbing. Fikk godtgjort timene etter normal arbeidstid, dvs. trukket ut disse timene fra akkorden. Det sier seg jo selv at når det har vært 32 mann totalt som har vært "innom" laget, så kan man ikke snakke om stabilitet eller forsøk på å danne kjernelag. Alle vet jo viktigheten med kjernelag, 4-6 mann, bas må inn på et tidlig tidspunkt etc. Selv om vi fikk noe godtgjørelse for dette. Totalt sett en negativ faktor for laget. Byggeplassen Tilretteleggingen var tildels uoversiktelig, krana forsvant etter påske, hadde bare en transportheis, mobilkranbruk ble flittig brukt i byggeperioden. Rydding på plassen var mangelfull, underentrepenørene fulgte i kjent stil ikke opp. Mye av dette arbeidet måtte tømrerlaget gjøre, ekstern hjelp var også hyra inn. Fremdriften Forsering av innvendig arbeid førte til rokkering av akkordlaget, deler av laget måtte flytte ned en etasje pga. sparkling av golvene. Kompensasjon for dette ble avvist. Lang leveringstid på foringer og listverk gjorde at vi fikk tilbakegang i leilighetene. Disse timer ble delvis godkjent. Problemene for oss på et tidlig tidspunkt var også dårlig tegnings- grunnlag de 2 første månedene, samt aksemål som ikke var riktige. Detaljedelen var også mangelfull. Ledelsen har her et klart ansvar, Fellesoverenskomsten sier dette i klartekst, er den bare utarbeidet av en part? det vil si oss? Akkordoppgjøret Siste del av akkorden ble det gitt klar beskjed at vi ønsket å bryte pga fremdrift etc. Det var ingen forståelse for dette, selv om vi påpekte økning av medgått tid. Disse timer ble godkjent og kvittert underveis. Målebrevet viste omlag 216,- kr. pr. time brutto. Ledelsen innkallte til møte, vi ble tilbudt 176,- pr. time, vi avviste dette. Hadde møte etter dette, sto på stedet hvil, vi ga en del på diverse poster, ikke gehør å få. Uenighetsprotokoll ble sendt BNL og FF. Formaliteter Føler selv at vi har vært flinke med å få protokoller på utarrifert arbeide etc. Men en ting bommet vi på: I all mengden av protokoller, brev osv. ble det ikke skrevet protokoll på % tillegg for utvida akkordlag. Kun en muntlig avtale med en intern forhandlingsprotokoll. Det samme gjelder tillegg for tykkstål på yttervegger. Dette er innholdet i uenighetsprotokollen. Her er det snakk om tillit fra begge parter, og dette skuffer oss veldig. Plassen kommer dårlig ut økonomisk, lokal ledelse neglisjerer, slår ut armene og fraskriver seg etthvert ansvar. De sender saken videre opp i systemet. Folk som ikke er direkte berørt ved den daglige driften, skal reforhandle akkordseddel på nytt. Det settes spørsmålstegn ved timeforbruk som er kvittert. Både bas og tillitsvalgt føler seg her uthengt for å ha utnytta situasjonen til lagets fordel. Snakk om tillit! 5

6 BOKANMELDELSE EN SØRGELIG VISE... ELLER DEN BEDRØVELIGE HISTORIEN OM DEN NORSKE FAGORGANISASJONS PENSJONSKASSE. Kåre Kristoffersen Historien om LOs Pensjonskasse er endelig skrevet. Harald Berntsens bok er nå ute. En lang og traurig kamp fra mange av LOs medlemsorganisasjoner mot egen ledelse, blir snart avsluttet ved at Utredningskomiteen for LOs Pensjonskasse forventes å bli nedlagt. Vi takker alle for samarbeidet, og vil kvittere med et eksemplar av boka. Kontakt oss! Fagbladet Bygning har bedt tidligere Fagblad-redaktør; Kåre Kristoffersen om å anmelde boka. Kåre kjenner foreningen godt fra tidligere år, samtidig som han nok er i stand til å se historien om Pensjonskassa fra utsida. For Utredningskomiteen, EM. I sekretariatet der meler de sin kake. De har slik sympati når tungen er på gli med modig kamp og dristig tross og vil så gjerne lure oss i sekretariatet. Dette omskrevne verset av Rudolf Nilsens dikt; En sørgelig vise kan godt stå som oppsummering av ei viktig side ved Den norske fag-organisasjons pensjonskasse sin historie. Historikeren Harald Berntsens bok; Bukken til Havresekken, med undertittel; Den bedrøvelige historien om den norske fagorganisasjons pensjonskasse, er til dels sjokkerende lesning, om hvordan LOs ledelse, spesielt sekretariatet, brøt de fleste regler og normer for redelig informasjon om pensjonen de sjøl, og en del andre tillitsvalgte og ansatte hadde. De av oss som har vært litt borti styre og stell i forskjellige byggfagsforeninger De (medl.organisasjonene, red) kunne ikke vite den virkelige grunnen: At styret forsømte sine plikter og unnlot å gjennomføre de vedtektspålagte undersøkelsene... 6

7 FAGBLADET 4/2002 i Oslo, har nok hørt om LOs Pensjonskasse, som den er kalt. Årlig fikk foreningene presentert regninga, som var så altfor stor, - ja så stor at det gikk ut over foreningenes daglige drift, tilslutt sluttet en bare å betale til dette pengesluket. Ved utløpet av 1995 skyldte Bærum Stein, Jord og Sement ca 1,7 mill. til pensjonskassa, Oslo Stein, Jord og Sement med måle-kontor ca 7,5 mill., og Tømrer og Snekkernes fagforening skyldte nesten 2,7 mill til denne pensjonskassa. Etter harde drakamper mellom lokale foreninger og LOs ledelse, etter rettsaker og forlik er nå denne saken, etter over 50 år, gjort opp, Det har kostet både LO som helhet og de lokale fagforeningene altfor mye både av slit og penger.... i LOs pensjonskasse var bukken (de tillitsvalgte i sekretariat og representantskap) satt til å passe havresekken (deres egen gunstige pensjonsordning). Systematisk tyveri, slik karakteriserte Peder Birkeland, Handel & Kontorrepresentant i LOs representantskap, pensjonskassa da den ble oppretta før krigen. Det er klart at dette var et svært ladet uttrykk å bruke, men det skulle vise seg at det strengt tatt holdt stikk, - det skulle bare ta sin tid før det viste seg. Det vil føre altfor langt her å gjøre rede for de forsikringstekniske grunnene til det. Poenget er at pensjonskassa var dømt til å gå med et større og større underskudd, slik den ble opprettet og drevet, noe alle forsikringskyndige folk påpekte. Resultatet var at det ikke var de som fikk nytte av pensjonene, som var svært bra, som måtte bære hovedbyrdene i innbetalingene, det var det menige medlem av LO, som ikke fikk et øre igjen i pensjon. Gjennom vedtektene til pensjonskassa ble det gitt inntrykk av at alt var i sin skjønneste orden; De ga inntrykk av at kassa tok sikte på å bygge opp tilstrekkelige fond til å dekke sine forpliktelser og at dette målet var fullt oppnåelig. Det ble gitt inntrykk av at pensjonskassa hadde offentlig godkjenning, noe den ikke hadde, og heller aldri ville fått med sin totale forsikringsmessige bankerott helt fra starten av. (H. Berntsen, s. 22) Slik gikk ting sin skjeive gang, med vedtektsbrudd og ved å føre organisasjonen bak lyset. Det var pensjonskassas styre, som stort sett besto av folk fra LOsekretariatet som sto for dette, altså LOs øverste ledelse. Dette må, etter hvert, ha blitt så åpenbart for LOs ledelse at realitetene ville komme for en dag før eller seinere. Men det drøyde og det gikk, påvente av at den bebudede folkepensjonen skulle tre i kraft, og at den dermed kanskje ville løse noen av problemene. I 1963 hadde pensjonkassa inntekter som var så lave at de lå under utgiftene, altså regelrett driftsunderskudd. Dette ville bare bli verre og verre, det måtte alle som var informert kunne se. Men hva gjør LOs representantskap? Jo, de øker utgiftene til pensjonskassa ved å gjøre pensjonene enda mer lukrative. Så kom det som måtte skje føre eller seinere: Pensjonskassa måtte stenges. Fra 1. januar 1967 ville det ikke bli tatt opp nye medlemmer. Men sjøl om det antakelig ikke kunne gjøres annet enn å stenge når det først var gjort så mye gal manns verk, gjorde dette også situasjonen enda verre; Det ville bli færre og færre som innbetalte til sin egen pensjon, større og større del ville belastes det menige medlem. Til slutt ville alle utgiftene betales av dem som ikke hadde denne pensjonsordninga. Gjennom forskjellig vedtak ble omsider ringen sluttet: Før pensjonskassa hadde det vært de enkelte fagforeningene sjøl som hadde bært byrdene ved å opprette pensjonsordninger for en del av sine tillitsvalgte. Etter hvert ble det slik at det på ny var fagforeningene som måtte betale for sine pensjonister, noe som ble en uoverstigelig byrde for svært mange, og som resulterte i de enorme gjeldsforpliktelsene som vi nevnte innledningsvis. Så er vi vel like langt da? Nei da, vi er mye kortere. Enorme beløp er utbetalt i ganske feite pensjoner til bl.a. sekretariatmedlemmer, - beløp som er belasta fagforeninger og enkeltmedlemmer, - et pengesluk av dimensjoner som allerede fra starten av var et gigantisk pyramidespill; De få ville tjene, de mange ville tape. det er tydelig at komiteen verken rådførte seg med noen aktuar eller foretok noen profesjonell fosikringsteknisk beregning Harald Berntsen er kjent som en engasjert historiker med store kunnskaper om fagbevegelsens historie. Når han nå har skrevet en bok om LOs pensjonskasses historie, skulle en kanskje tru det var et kjedelig emne. Men boka er en levende beskrivelse av miljøet på toppen av LO, til tross for gjennomgang av protokoller og beretninger. Det er en lærerik beskrivelse av teknikker som har vært brukt i LO for å holde ting skjult. Det er vanskelig å ikke tenke tanken: Hva annet har de skjult opp gjennom historien?! GAP S K R T A T EN Det var en mørk høstkveld i Fyresdal, kirkegårdsgraveren var i ferd med og grave opp en grav til en begravelse som skulle være neste dag. Presten og klokkeren kom forbi og fikk se han stå der å grave. De fant ut at de skulle ha litt moro med graveren, så de tok på seg hvite laken og løp rundt på kirkegården og veivet med armene. Graveren gløttet så vidt opp, men så fortsatte han bare å grave. Etter en stund ble presten og klokkeren lei og begynte å gå mot porten. Da snudde graveren seg og ropte til dem: det er greit at dere er oppe og lufter dere, men dere får jaggu holde dere innafor gjerdet! 7

8 FAGBLADET 4/2002 NYTT OM RØLP Kjell Sjærvø Inn: Østlandets Bygg & Innredningsmontering Østlandets Bygg- & Innredningsmontering DA er nykommer på 20 på bånn. Etter bare noen ukers drift skylder firmaet lønn og feriepenger til tidligere ansatte. Ut: Construction Partner AS Ut går Construction Partner AS som er tvangsoppløst. Construction Partner AS ble overtatt av Peter Hinrich i mai Det er det tredje firmaet hans som vi vet om. Det er femte gang på under tre år at ett av selskapene hans blir varslet tvangsoppløst. Den mannen sender jo aldri inn regnskap når han skal! Kongsvinger Laft og Interiør Bygg AS Kongsvinger Laft og Interiør Bygg AS er nykommer på 20 på bånn denne gang. Dette er det siste firmaet til Jorma Orava, som nylig er konkurs med Tak Gulv og Bygg AS. Det ligger an til konkurskarantene for Jorma Orava. Tak Gulv og Bygg AS var ikke noe hvilket som helst svart firma. Det var intet mindre enn det siste gjenværende av Jouku Kilpimaas beryktede Euro-firmaer. Vi antar at konkursen er behørig markert med ett minutts stillhet i den delen av bransjen der TGB hørte hjemme. Eskesen Bygg og Riving AS Eskesen Bygg og Riving DA er under oppløsning. Men virksomheten drives videre i regi av Eskesen Bygg og Riving AS. Det er herved registrert. Vi har tidligere skrevet at Eskesen Bygg og Riving DA ble kastet ut fra Olav Thon Gruppens byggeplass på Pilestredet Park, visstnok på grunn av tyveri av verktøy og materialer, og at det var fakturert langt flere timer enn det som faktisk var arbeidet. Eskesen nekter på det sterkeste for at han har stjålet verktøy. Han har bedt oss kontakte Olav Thon Gruppen for å få bekreftet dette. Det har vi gjort. Vi har her fått bekreftet at det har vært et anmeldelsesforhold, men saken er trukket tilbake etter at det kom til enighet mellom partene. Det har ikke vært mulig å få bekreftet at anmeldelsen ikke også gjaldt tyveri av verktøy. Lesø Bygg AS er konkurs Ut går Lesø Bygg AS, som er tvangsoppløst. Selskapet skylder foreløpig nærmere 9 millioner kroner til skattemyndighetene. Lesø Bygg AS er under politietterforsking. Virksomheten i Lesø Bygg AS har bestått i utleie av svart arbeidskraft. Oppdragsgiver har vært bl.a. Selmer Skanska. 20 PÅ BÅNN Andersson Bygg AS Arkenhus AS BAS Team Bygg DA / BAS Bygg Team Bygg og Gulvsenter AS Byggkraft AS Colbrook Corporation Ltd Eskesen Bygg og Riving AS Europeisk Bygg Service AS Hus og Hytte Bygg AS Jessheim Bygg AS Kongsvinger Laft og Interiør Bygg AS NY Millennium Elements AS Oslo Stein og Maling AS Portenbygg AS Sand Invest AS Skanbygg og Montasje Lars Bengtson Snekkerservice Kai Ahokangas Strøms Interiørentreprenør AS Tomas og Kenth Bygg AS Østlandets Bygg- & Innredningsmontering DA NY 8

9 FAGBLADET 4/2002 DOBBELTMORAL - ENTREPRENØRENE SKRIVER KONTRAKTER MED DEN ENE HANDA MENS DE HOLDER SEG FOR NESA MED DEN ANDRE Når vi her snakker om svart arbeid, er det ikke bakgårdsfirmaer vi snakker om. Det er firmaer som går inn og ut av byggeplassene til de store entreprenørene. De konkurrerer ikke med entreprenørene. De arbeider i underentreprenørskiktet deres, eller er innleid av dem. Svart arbeid foregår så og si alltid i flere ledd. Og på toppen finner man så og si alltid en entreprenør. Om entreprenørene sluttet å ha disse firmaene på byggeplassene sine, ville virksomheten ta slutt. Fellesforbundet i Oslo utga i 1998 Hvitbok om svart arbeid, arbeidsleie og rølp i byggebransjen. Vi skrev her at entreprenørene er hovedoppdragsgivere for de svarte leiefirmaene, og at virksomheten er velkjent på de fleste byggeplasskontorer. Hvitboka skapte en viss oppstandelse. Fra entreprenørhold het det at påstanden fra Fellesforbundet om at entreprenørene skriver kontrakter med den ene handa, mens de holder seg for nesa med den andre, er betydelig overdrevet. Etter dette har utviklinga gått til det verre. Hva er grunnen til at entreprenørbransjen ikke har gjort slutt på virksomheten for lenge sida? Jean-Paul Sartre skrev i 1947 stykket For lukkede dører. Det handler om tre personer som er lukket inne i samme rom. Dette oppleves som et sant helvete. Mot slutten sier en av dem: - Helvete, det er De Andre. Mange i entreprenørbransjen opplever det som helvete at bransjen forslummes av svart arbeid. - Dette er meget alvorlig, og fører til forsøpling av den enkelte arbeidsplass og hele vår næring, heter det i en brosjyre Veidekke ASA nylig har gitt ut. Mange tillitsvalgte har de siste årene forsøkt å få sine entreprenører til å kutte ut svarte firmaer på sine byggeplasser. De er ofte møtte med følgende: - Jo, sjølsagt bruker vi helst reine firmaer. Men de andre entreprenørene bruker dem. Så hva mener du egentlig? Mener du at vi skal drive med noe helt annet enn det de andre driver med? Hvordan kan vi konkurrere da? Da kan vi bare pakke sammen. Entreprenørene blir nedrent av firmaer som fakturerer langt under selvkost. Det er godt om firmaer som fakturerer mellom 240 og 260 kroner timen. Ja, du kan få folk helt ned til 180 kroner. Entreprenørene har gjort seg avhengige av dem. På den enes sida har de lidd av ansettelsesvegring gjennom hele byggeboomen. På den andre sida har de medvirket til at det har dannet seg et unaturlig lavt prisleie for innleid arbeidskraft og avtaleforhold med timebaserte priser, der det er nær sagt umulig for seriøse firmaer å konkurrere. Men det som er bra for den enkelte entreprenørens prosjektregnskap, er ikke bra for entreprenørbransjen. Den enkelte entreprenør opptrer her daglig i strid med fellesinteressene til bransjen. Vi påstår ikke at prosjektledere og anleggsledere som tar inn disse firmaene, eller lar underentreprenøren bruke dem, er spesielt umoralske. De er antakelig verken mer eller mindre moralske enn andre folk. Og selv har vi aldri oppfattet oss som mer moralske enn andre folk. Det er ikke helt sant. Av og til har vi vært i tvil. Vi har lurt på om det å gå i denne søpla gjør noe med holdningene til dem som går i den. Som når vi kommer inn på anleggskontoret for å melde fra om et kølsvart firma på byggeplassen. Og blir møtt med: - Og hvem er egentlig du? Er du en moralens vokter? Eller: - Hva har det med meg å gjøre? Er ikke det et forhold mellom dem og skattemyndighetene. Eller vi sier fra om at underentreprenøren er firmaet til en konkursrytter som soner en dom i Sverige på tre år for å ha forfalsket fakturaer for 11 millioner kroner. Og får til svar: - Ja men, de har jo firmaattest. Eller når vi gjør oppmerksom på at et innleid firma drives av en konkursrytter og en kjeltring som har stått bak 40 konkurser under lugubre omstendigheter i Sverige. Og får svaret: - Ja, men er han dømt? Hvis han ikke er dømt, da må vi jo kunne bruke han? Eller vi spør til slutt om entreprenøren ikke har noen holdninger til svart arbeid i det hele tatt. Og får servert: - Jo vi har en klar holdning. Det er at vi bruker hvite firmaer. Så langt det er mulig. Men når det ikke er mulig, da bruker vi de andre. Så sørg du for å ha firmaattest. Skaff deg gjerne en skatteattest. Vi har før forklart deg hvordan. For når nøden på anleggskontoret er størst, så er det du som er nærmest. Og har du dyktige folk, så har du jobb i entreprenørbransjen sju dager i uka. Bokstavelig talt. I hvert fall har det vært sånn til nå. 9

10 GOD JUL JULEEPISTEL MIN TANKE ER FRI FRITENKER ANNO 2002 Egil Mongstad Still meg gjerne i geledd på skole, i krig og i arbeidets gang. Jeg gjør min del, vær ikke redd, men av overbevisning, ikke av tvang. Tving meg ikke til å gå i takt ved bruk av Gud eller ideologi. Men gjør du og jeg en frivillig pakt, har vi begge en venn som vil stå oss bi Du kan ikke lokke meg til din himmel; Mine drømmer har sett en helt annen prakt. Langt borte i Universets vrimmel ble mine atomer, - drømmer skapt Du kan ikke skremme meg med fortapelse; Med undergang i helvetets flammer Sammen med universets skapelse fødtes det byggverk som holder meg sammen Jeg frykter ikke Ragnarokk Livet er altfor kort til det Når kloden for siste gang flammer opp og slynges ut, da er jeg med Universets lov er at alt skifter form; Intet blir borte i eksplosjoner Forandringens kraft, den er enorm, men det skapes nytt liv av våre atomer En liten stund vokser vi opp; Arbeidere som virker på kloden. Vi dør, og så forsvinner vår kropp, den brytes ned når tiden er moden. Men det er ikke slutt, ingenting stanser; Vårt grunnstoff lever og vil stadig virke; Det kaster seg ut i nye danser, tilbake i kretsløpets skapende sirkel La oss prøve, - søster og bror; Å unngå denne evighets-pine; At de spor du satte på denne jord ble laget av andre, - at de ikke var dine! 10

11 S I G U R D FAGBLADET 4/2002 VISSTE DU AT... vil denne gangen henlede lesernes oppmerksomhet på Hovedavtalens 8 som omhandler permitteringer. Det er kanskje ikke det mest hyggelige å bli minnet om nå like før jul, men slik situasjonen ser ut i dag kan det fort bli permitteringer i tiden som kommer. Ta derfor en kikk på det jeg skriver om i dag, slå opp i Hovedavtalen og les nøye igjennom 8, det vil gjøre det lettere for deg å stille de rette spørsmål til tillitsvalgte og andre dersom en permitteringssituasjon skulle oppstå og det er noe du er usikker på. Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Ved permittering kan annsienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte i samsvar med kapittel 9 i Hovedavtalen. Fra konferansen skal det settes opp protokoll som undertegnes av partene. Permittering gis med 14 dagers varsel. Varslet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. Varslet gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre de lokale partene blir enige om noe annet. Varslet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er ikke det mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om noe annet. Dette var kun en liten del av det som omhandles i 8. I en permitteringssituasjon vet vi at lønna vår blir redusert, for at vi skal klare våre økonomiske forpliktelser i en permisjonsperiode er det viktig å ta kontakt med banker, og andre vi måtte ha økonomiske forpliktelser overfor. Forklar hvilken situasjon du er havnet i, så vil de fleste banker være hjelpe til med å finne løsninger som er til å leve med. Dette var alt for i år, og jeg ønsker alle leserne en fredelig jul og nyttårshelg. Per. Jula kom tidlig i år, ja den kom usedvanlig tidlig i år. Allerede i oktober kom julemarsipan og annen julepynt i butikkene. Det rare er at det er fordi kundene spør etter det, og vil ha det så tidlig...! Sier kjøpmann, og da må han jo ha det så tidlig. Hvor er den kunden hen som har så stor innflytelse over kjøpmannens vareutvalg? Skulle ønske det var meg! Ja da var det ikke noe julepynt før i desember. Ja vel, lørdag 30. november dagen før 1. advent. Vi har jo som regel alle noen vi kan skylde på, men hvorfor ikke si det som det mest sannsynlig er. Kanskje blir det mer penger i kassa. Vi har nok tapt vi som synes at jula godt kunne vært to måneder kortere. Det er penga som styrer her også. Troen på mer penger, det er det som teller! Jeg kan jo ikke gå rundt å irritere meg over dette, men jeg er jo lei jula før den kommer ordentlig i gang. Nå kom jo snøen ganske tidlig i år også, så det kan se ut som vi får en skikkelig vinter. Det gidder jeg ikke bry meg om, det er vel heller på tide at det blir en god gammeldags vinter igjen. Ja det er nok mange som ikke er enig med meg nå, og det forstår jeg. Har ingen problemer med å forstå at folk vil ha nedbøren ferdig måkt, men jeg vil ha en skikkelig god gammaldags vinter nå. Sånn er det bare...! 11

12 REPOTASJE DØDEN PÅ KAMPEN SKOLE Kjell Skjærvø og Egil Mongstad (Foto og bildetekst) Politiet, Statens byggetekniske etat og Arbeidstilsynet har undersøkt ulykkesstedet på Kampen skole der to svenske unggutter mistet livet 7. oktober. Manglende sikring under riving i bærende vegg i fjerde etasje har vært årsaken. Sikring skulle vært gjennomført ved hjelp av en kraftig fagverksbjelke. Fagverksbjelken var ikke montert, og rivningen i veggen førte til at etasjeskilleren til loftet raste ned i fjerde etasje. Det er Byggeindustrien som melder dette. At det fantes en fagverksbjelke på plassen som skulle brukes til å understøtte bjelkelaget, forteller at dette heller ikke var noen prosjektert ulykke. - Årsaken til at taket raste var at den prosjekterte sikringen før riving ikke var gjennomført, sier politiførstebetjent Rolf Erik Rotegård ved miljøavsnittet i Oslo politidistrikt til NTB. I dag har etasjeskillerne i bygningen fått en kraftig oppstempling i form av provisoriske søyler. Denne oppstemplingen er montert p.g.a. sterkt svekket bærevegg. Stemplingen er kommet opp etter ulykken. Byggherre på Kampen skole er det kommunale selskapet Undervisningsbygg. Entreprenør er Knut Skutle AS. Fellesforbundet i Oslo, Arbeidstilsynet 2. distrikt og BNL gjennomførte i årene et samarbeidsprosjekt i praktisering av byggherreforskriften. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med nettopp skoleetaten. Knut Skutle AS var med i prosjektet som totalentreprenør på Høyenhall skole. Prosjektet endte opp i en rekke konkrete, gode, og lett gjennomførbare forslag til å bedre sikkerhet på skoleetatens og andre byggherrers byggeplasser. Ett forslag var at byggherrens koordinator for utførelse (BH-KU) må ha de nødvendige ressurser for å være daglig til stede på byggeplassen. Var dette gjennomført på Kampen skole? Et annet forslag var at fremdriftsplanen har milepeler ved oppstart av aktiviteter forbundet med særskilt risiko, og som utløser informasjon til alle som berøres av aktiviteten om hvilke sikkerhetsregler som gjelder for arbeidet. Å rive i en bærende vegg er åpenbart forbundet med særskilt risiko. Hva slags info. var gitt til de berørte arbeidstakerne om hvordan arbeidet skulle utføres? Verneombud Frithjof Thyrum og tømrerbas Erik Johansen foran skiltet over de ansvarlige for ombyggengen av Kampen skole. Per i dag har politiet innstilt på tiltale både mot byggherren; Oslo Kommune, Undervisningsbygg, - og mot entreprenøren; Knut Skutle AS. Her raste 50 tonn etasjeskiller ned over to svenske unggutter. Pipa og luftepipene var fjernet. En stålbjelke hvilte på overdekningen over en døråpning. Når pipa ble borte ble denne overdekningen ustabil, og på brøkdelen av et sekund raste etasjeskilleren ned over de to intetanende svenske guttene. Verneombud Thyrum, som jobbet på loftet ble med i fallet, men fikk kun mindre skader. 12

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Tømrer og Byggfagforeningen Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Oslo/ Bæk - November/desember 2010 Denne rapporten tar opp: - Bakgrunnen for prosjektet - Opplegget for pilotprosjektet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING PERIODE 2

PERIODEPLAN EVALUERING PERIODE 2 PERIODEPLAN EVALUERING PERIODE 2 Avdeling: UGLA EVALUERING AV PERIODE 1: PERIODENS FAGOMRÅDER: NATUR TEKNIKK OG MILJØ: lange turer, årstidene, friluftsaktiviteter, husdyr- skogdyr- ville dyr klassifisering

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013 Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013 Viktige datoer i desember: 4. desember: Julevandring i Hole Kirke. 9. desember: Koko tilbake fra pappaperm! 13. desember: Lysfrokost i barnehagen. Møt opp 07.15 for

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer