Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar Protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll"

Transkript

1 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen, og MD-GMT Ole Fjeldtvedt. Kontrollkomiteens leder Kåre Riise og leder av lovkomiteen Sven Senstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan Observatører: Yngve Lindegaard-Berntsen, Roar Engh, Borgar Aasterud, Otto Brødholt, Karsten Jacobsen, Tove Annexstad, og Jann. A. Holtet. Ledsagerne til distriktsguvernørene og ledsager til guvernørrådsleder var tilhørere under Einar Lyngar sitt innlegg innledningsvis. LRF leder Lise Gulbransen holdt en appell om LRF aksjonen 2015 etter lunsj. 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste AGRL Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Einar Lyngar, LC Ringsaker, informerte om erfaringer og resultat av Lions engasjement etter sin reise til Libanon før jul. Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

2 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den i Trondheim 2.07 Protokoll fra AU-møte den Nedenfor følger referat fra AU møte nr. 3, mandag Tilstede: Bjørn K. Skovly (på Skype), Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Tore G. Hovde, referent. Ikke til stede: Heidi Lill Mollestad Oppegaard. 3.1 Avslutning i Uganda. Bjørn K. Skovly har planer om å besøke Uganda i forbindelse med oppfølging av vår fadderbarnsatsning, og i den forbindelse vil han delta og lede vå avslutning i Uganda. Ansvarlig: BKS Vi vil også gjøre endringer i organiseringen av LAN når ny utenlandssjef er på plass 5. januar Ole Romslo Traasdahl som er konstituert LAN sjef blir fristilt fra denne funksjonen. Agrl vil orientere ORT, og samtidig ta opp ORT hans videre funksjon i LAN. Ansvarlig: TGH 3.2 Eventuelle Rettssak i Zambia. Dette er administrasjonens ansvar. GS anbefales å få oversendt kontrakten med entrepenøren slik at påstanden om at vi må gjennom en voldgift og forliksråd før eventuell rettssak. Ansvar: HLMO 3.3 Info til AIM styret og lokal DG. AIM styret og DG føler seg litt forbigått, og savner informasjon fra GRL om disse organisatoriske endringene. Lærdom: Det er bedre å informere for mye enn for lite. Ansvar: BKS 3.4 Røde Fjær. Det er en del negative synspunkter på at Det er mitt valg ble valgt som mottaker av innsamlede midler i Røde Fjær aksjonen. Det kommer et svar i LIONS og det vil bli foretatt besøk til Sørlandet hvor motstanden er størst. Ansvar:TGH 3.5 Eventuelt 3.6 Neste år. Info ble gitt om neste års opplegg. Ansvar: TGH 2.08 Protokoll fra AU-møte den Referat fra AU møte den Ingen forfall. Møtet ble holdt på Lionskontoret. 4.1 Referat fra møte nr. 3. Vedtak: Referatet ble godkjent. Ansvar: Alle 4.2 Nye distrikter: Gjennomgang av de nye foreslåtte distriktene med vekt på: Er alle klubbene orientert? Er budskapet forstått? Er alle tillitsvalgte motiverte og arbeider for saken? 2

3 Kan vi forvente overraskelser? AU er kjent med at det er uklarheter i flere distrikter, dette vil bli avklart innen AU møtet den Iverksettelse strategier; Når og hvordan? Vedtak: AU møtet den vil ta stilling til dette. Ansvar: Alle 4.3 Svarbrev til J. Vedtak: Brev er sendt fra GRL Bjørn Kristian Skovly. Ansvar: SK 4.4 Eventuelt. Ansvar: Alle 2.09 Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde. Distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Prosjektleder Lise Gulbransen deltok i deler av møtet. Referent Heidi Lill M. Oppegaard, Generalsekretær, Lions Norge. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den : E-post fra Svein Berntsen om nyopprettet NGO. Vedtak: GRL svarer. Innspill fra to distrikter om tilgangen til medlemsregisteret. Vedtak: AU finner ikke grunn til å endre systemet pt. Overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda. GRL orienterte om at rundt den 10. februar 2014 vil overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda finne sted. David står for det tekniske arrangementet. LRF. Lise Gulbransen redegjorde for fremdrift LFR herunder kick off i januar. Neste AU møte finner sted den kl på Lionskontoret Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Forfall: GRL Bjørn Kristian Skovly. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den LRF: Tore G. Hovde redegjorde for prosessen som er påbegynt for å avklare diverse uklarheter når det gjelder LRF. Vedtak: AU godkjenner budsjett, rammeplan samt budsjettnotat fra LRF. 3

4 Søknad om støtte til minibuss i Romania. AU besluttet å ikke støtte søknaden. Fremdrift distriktsendringer. AU gikk igjennom situasjonen slik de kjenner den i hvert distrikt. Noen distrikter har utfordringer, som AU tror vil bli løst snart. Administrative rutiner. Iht gjeldende rutiner i Lions Norge utbetales reiseregninger innenfor seks måneder. Katastrofefondet; vedtak og påfylling «Lions Katstrofefond bevilget den den 20. januar 2014 inntil NOK kr ,- ifm brannkatastrofen i Lærdal. Den lokale Lions klubben bes komme med konkrete forslag til AU når det gjelder hva brannofrene mm trenger». Administrasjonen går ut med en oppfordring i Lions Nyhetsbrev til klubbene om å betale inn til Katstrofefondet. Administrasjonen legger ut en anmodning på Lions Norge sine hjemmesider om å støtte ofrene etter Lærdal katastrofen. Beslutning om fastsettelse av to seminar på Riksmøtet i Seminar nr. 1: «Vilje, evne og lyst». Gode historier fra en lionsklubb i vekst. Ved Lions Club Stord Fitjar. Virituelle klubber en klubb i skyen ved Gaute Holmin, Lions Club Oslo Seminar nr 2: Det er mitt valg i praksis. Formålet for Lions Røde Fjær 2015 bli bedre kjent med mulighetene for holdningsskapende arbeid gjennom Det er Mitt Valg i ditt lokalmiljø. Ved Stiftelsen Det er Mitt valg. Administrasjonen tar dette videre. Thorvaldsenfondet. Vedtak: Beslutninger om navn samt endring av risikoprofil er administrasjonens ansvar. Erfaringer fra NSR. Vedtak: Konseptet Kvinner i Lions rapporterer direkte til GRL. Dette innebærer opprettelse av en ny MD-fagsjef stilling. AU og PCC Christian H. Johansen skal jobbe frem et forslag til et nytt NSR ila våren Erfaringer fra Topplederkonferansen Heidi Lill og Tore ber om å få en samtale med generalsekretæren i Redd Barna. Eventuelt: PIP Jann A. Holtet representer Lions Norge ifm begravelsen av tidligere internasjonale president i LCI Sven Åkenstam i Stockholm. Administrasjonen bestiller en krans fra MD 104. Neste AU møte finner sted onsdag den kl på Lionskontoret. 4

5 2.11 Protokoll fra AU-møte den Til stede: Assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG- G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). MD-YCEC Franzie Lerch var til stede under behandling av følgende saker: 1, 2 og 3. Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Referent: Tore G. Hovde. Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak nr. 1 Ungdomsleir i nord. Saken har tidligere vært behandlet i AU og GR og avslått med begrunnelse at leiren er for kostbar. Kostnadsnivået ligger fortsatt på samme nivå. Forslaget avvises nok en gang. FL begrunner avvisningen skriftlig. Sak nr. 2 Julekaravan i Lituania. Prinsippet er at alle aktiviteter skal fullfinansieres før iverksettelse. Det er ikke tilfellet her, og søknaden må derfor avslås. FL begrunnet avslaget skriftlig. Sak nr. 3 «Summer Camp UWE Red Cross Nordic. Vi prøver å få til en test camp i sommer. FL konfererer med VDG 1 Kari Smestad i C angående organisering og gjennomføring av opplegget 7 20 juli Endelig beslutning tas i AU 5. mars 2014 hvor vi blir presentert organisasjonen, gjennomføringsplan og budsjett. Sak nr. 4 Katastrofefondet. AU besluttet å yte bistand til Flatanger kommune v/ ordfører Olav Jørgen Bjørkås, 770 Flatanger. Bistanden ytes via LC Namsos. I henhold til kommunens søknad vil vi bidra med følgende beløp: Ungdom med personlig tap kr ,-. Sørnesset grendelag kr ,- Til sammen kr Sak nr. 5 Innsamlingsaksjoner. Det må utarbeides retningslinjer for innbetalinger til ulike katastrofeformål. Ansvarlig JOH og TH. Sak nr. 6 Nye distrikter spesielt grense mellom distriktene A og B. Tilstede under diskusjonene: DG Svein A. Fandal, VDG 2 Ragnvald Johnsen, IPDG Kjell J. Gylland, IPDG Per Olav Bjerkesmoen, PCC Bjørn Kristian Sætrom. AU drøftet et alternativt forslag fra de 3 nordligste sonene i distrikt B. Av hensyn til totaliteten ble forslaget avslått. Det vil bli arrangert et møte i Bodø i uke 8 hvor representanter for AU deltar. Hensikten med møtet er å forklare beslutningen i AU samt å gi visse forpliktelser til distrikt A Protokoll fra AU-møte den Til stede: 5

6 Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). Fjorårets guvernørrådsleder Christian H. Johansen var invitert til møtet. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard (GS). Møtet ble avholdt på Lionskontoret. Referent: Heidi Lill M. Oppegaard Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Tradisjonen tro var Rune Johansen fra Stiftelsen Det er mitt valg, Ingolf Bekkelund fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter, samt Lise Gulbransen fra LRF i samtale med oss i forkant av saksbehandlingen. Nyansatt utenlandssjef i Lions Norge Ingebrigt Mollan likeså. o Rune Johansen, gjenvalgt styreleder i Stiftelsen Det er Mitt Valg fortalte om driften i «Det er Mitt Valg» den seneste tiden. Nytt regnskapssystem forventes å gi nyttig informasjon for driften i fremtiden. Det er en intensjon om at Lionskontoret ved ledig kapasitet skal føre regnskap for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Partene sikter seg inn mot at dette skal være på plass Det er i gang en prosess for å finne nye instruktører. Stiftelsen jobber med å finne de rette kanalene for å komme inn i media. Det har vært et første møte med Høyskolen i Akershus vedrørende fremtidig samarbeid. Stipendiatstilling vil bli utlyst. På lang sikt vil dette hjelpe til å vise resultater. Det er igangsatt et arbeid for hvordan gjennomføring av Det er Mitt Valg-kurs skal vise resultater. Johansen informerte videre om at det for fremtiden skal sendes ut fire Nyhetsbrev pa til pilotene. o Ingolf Bekkelund, fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter forteller at i fjor leverte Førerhundskolen 15 hunder som de får betalt for av NAV. Regnskapet skal være klart til neste styremøte. Bekkelund skal komme tilbake til oss når det gjelder spørsmålet om Lionskontoret bør føre regnskap for Lions Førerhundskoleog Mobilitetssenter fra o Lise Gulbransen, prosjektleder LRF gav oss en fengslende statusoppdatering når det gjelder LRF, herunder LRF Kick-Off som ble avholdt den siste helgen i januar Det er viktig å holde denne gode stemningen oppe! Prioritert arbeid nå er mobilitetsøkning blant Lionsmedlemmene. LRF Nyhetsbrev går nå ut til alle Lionsmedlemmene. Alle distriktsmøter vil bli besøkt av LRF. GRL inviterte Lise til å holde en appell om LRF på Riksmøtet. Oslo Konserthus er satt av til LRF arrangement den 7. og 8. februar

7 o Ingebrigt Mollan fortalte om sine erfaringer, så langt, når det gjelder vårt utenlandsarbeid. Mollan anbefaler ikke at vi lager en egen sluttrapport når det gjelder Uganda, dersom ikke Norad krever det. Når det gjelder alle våre utenlandsprosjekt, anbefaler Mollan tidsavgrensede prosjekter. AU ber om et budsjett før , og noen grove tall i forkant av GRM den Når det gjelder overleveringen i Uganda tar administrasjonen seg av dette. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: 5.02 Eldre og Helse. LC Laksevåg kan bruke Lions Norge sitt mailsystem for å kontakte klubbene og medlemmene i Lions Norge om den nasjonale aktiviteten Eldre og Helse Mobiltilpasning av våre hjemmesider. Arbeidsutvalget avslår saken 5.05 Uttalelse av seks PDG er om distriktsinndelingen. Arbeidsutvalget avviser saken. Neste AU møte finner sted på Quality Airoprt Hotell fredag den kl Vedtak: Protokollene f.o.m. sak 2.06 tom sak 2.12 sak ble besluttet. Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg Vedtak: Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg den ble tatt til informasjon. 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.02A Rapport MD-GLT - handlingsplan 3.02B Rapport MD-GLT lederutvikling. Når det gjelder VDG- opplæring er det viktig med kontinuitet. Vi må sørge for en overlapping når det gjelder LCI opplæringen og den nasjonale opplæringen Rapport MD-GMT 3.04 Rapport MD- YCEC 3.05 Rapport MD NAC MD NAC kommenterer at det er bestilt om lag færre tulipaner enn i fjor. Her må det tas tak! Klubbene oppfordres til å kjøpe vaser for salg under tulipanaksjonen. 3.06A Rapport MD-IRC 3.06B Rapport MD-IRC - handlingsplan B 7

8 3.07 Rapport Pr- og Informasjon Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.02 t.o.m sak 3.07 ble besluttet. Andre rapporter: 3.08 Status Thorvaldsenfondet med vedlegg 3.09 Status Valgkomiteen 3.10 Rapport Orkester Norden 3.11 Rapport fra HSU i Tana/Nesseby 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen, ny sak. Rapporten ble lest opp i møtet. Rapporten tas til informasjon og legges ved protokollen. Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.08 t.o.m sak 3.12 ble tatt til informasjon. 4. Planer DG Handlingsplaner 2013/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.21 Guvernørrådsleders rapport, muntlig 8

9 Vedtak. Rapportene i sak 4.11 t.o.m. sak 4.21 ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Strategiplan for utenlandsvirksomheten i Lions Norge. Vedtak: Strategiplan for vårt bistandsarbeid tas til etterretning. Aktuelle punkter i strategiplanen vil bli innarbeidet i Lions Norge sin langtidsplan Tolking av reglene for klubbkasse/aktivitetskasse med vedlegg: Vedtak: Regelverket anses som dekkende. Guvernørrådet ser ikke behov for noen presiseringer i denne saken Daglig leders orientering. Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til orientering E-post tjeneste på lions.no med vedlegg Vedtak: Søknaden avslås 5.05 Årets vinnere av Conventionlotteriet reise til Toronto Vedtak: Saken tas til orientering Regnskap Conventionlotteriet 2014 Vedtak: Regnskapet for Conventionlotteriet 2014 tas til orientering 5.07 Forslag til nye titler i Norge Vedtak: Forslaget vedtas Representasjon nordiske Riksmøter Vedtak: AGRL deltar på riksmøtet til Finland og Danmark. Kjell Tore Andersen, PDG fra F deltar på riksmøtet på Island. Albert Moe PDG fra E deltar på riksmøtet i Sverige Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.2 Reglement for komiteen for organisasjonsutvikling 9

10 5.10 Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.3 Reglement for komiteen for ungdomsarbeid 5.11 Forslag om endring av regelverkets dokument 3.9 Reglement for kontakt til Kongehuset 5.12 Forslag om sletting av regelverkets dokument 5.1 Lov for "Leo i Norge" 5.13 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.3 Retningslinjer for stifting av klubber utenfor Norge 5.14 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.4 Internasjonale koordinatorer ved stifting av klubber i Øst-Europa 5.15 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.5 Reglement for reisefordelingskomiteen" 5.16 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.7 Reglement for Ad-hockomiteer" 5.17 Forslag om sletting av regelverkets dokument 108 Reglement for leder for presse og informasjon (MD-PRC)" 5.18 Forslag om sletting av regelverkets dokument 111 Reglement for leder for LEOarbeidet (MD-LeoC)" 5.19 Forslag om sletting av regelverkets dokument 118 Reglement for leder for ungdomsutveksling (MD-YEC) 19. aug Forslag om å slette norske utgaver av internasjonalt regelverk fra MD 104s lovsamling og erstatte dokumentene med «link» fra til originaldokumentene. Vedtak: Vedtak i sak 5.09 tom sak 5.20: Forslaget ble vedtatt Oppdatering av lovsamlingens dokumenter knyttet til IR-arbeid. Vedtak: Sekretariatet/MD-IRC/LAN og AIM foretar en samlet gjennomgang av alle dokumenter som berører IR arbeidet og som det synes å være manglende samsvar mellom Forslag om sletting av regelverkets dokument Reglement for budsjettkomiteen Leder av lovkomiteen Sven Senstad redegjorde for komiteens medlemmer og komiteens arbeid. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er at det er vanskelig å få oversikt over vårt 10

11 nasjonale regelverk. Senstad presiserer at dette er en prosess som ikke avsluttes her og nå. Noen av forslagene må avgjøres av Riksmøtet. Disse sakene ligger under pkt. 9. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 6. Økonomi 6.10 Kongemedaljefondet, med vedlegg Vedtak: Saken utsettes og oversendes lovkomiteen for uttalelse Lion Mints salgsoppgave Vedtak: Guvernørrådet tar salgsoppgave mm for Lion Mints til informasjon Anke på avslag, fra distrikt A med vedlegg Vedtak: Anken avvises Halvårsrapport fra Lions Norge Guvernørrådsleder orienterte muntlig at vi ligger i henhold til budsjett pr Det påpekes at det er viktig for guvernørrådet at økonomiske rapporter kommer til møtene. Vedtak: Halvårsrapport fra Lions Norge vil bli sendt ut når den er ferdig Årsregnskap 2012/2013 MD 104 Vedtak: Saken utsettes 6.15 Årsregnskap DMV Vedtak: Saken utsettes 6.16 Budsjett LAN 2014 B Det bekreftes på forespørsel at det er satt av etterlønn til våre ansatte i Zambia og Malawi i vedlagte budsjettet. Vi venter på et tilsagn fra Nord på 7 millioner i nær fremtid. Vedtak: Det fremlagte budsjettet for LAN 2014 ble enstemmig vedtatt. 7. Bevilgningssaker 11

12 7.15 Søknad til Mintfondet fra LC Lilleaker, med vedlegg Distriktsguvernør i distrikt H Randi Mathisen redegjorde for at Distrikt H har hatt saken oppe. De bevilget ,- til LC Lilleaker sitt prosjektet i Latvia. Vedtak: Guvernørrådet bevilger ,- fra Mintfondet til LC Lilleaker sitt prosjekt i Latvia. 8. Andre saker 8.10 IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 GRL orienterte om arbeidet med IP Prestons besøk i Norge høsten Convention 2014/fastsettelse av ny Convention pin Mntl/B Vedtak: Convention pin 2014 ble vedtatt Status Riksmøtet Oslo Generalsekretær orienterte om status Riksmøtet i Oslo Alle, herunder distriksguvernører og fagsjefer skal selv melde seg på Riksmøtet. Sistnevnte gruppe anmodes å være på plass i Oslo torsdag den 30.5 kl Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2014 i Oslo Vedtak: Følgende nomineres som møteledere på Riksmøte 2014 i Oslo: Tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen, LC Laksevåg, møteleder og assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, LC Kolsås, visedirigent Forslag fra LC Risør vedr store innsamlinger Vedtak: GR støtter forslaget til LC Risør. Administrasjonen kontakter LC Risør og orienterer om at forslaget derfor ikke krever Riksmøtebehandling. På dette grunnlag foreslås forslaget trukket Årsberetning MD 104 Vedtak: Ny første setning i 3. avsnitt skal lyde: «Lions Norge har et servicekontor i Oslo». Årsberetningen for vedtas. 12

13 9.04 Forslag fra LC Tune om ny ungdomsaktivitet Karsten Jacobsen fra LC Tune redegjorde for forslaget. Vedtak: Guvernørrådet ser dette som et positivt forslag til forbyggende barne- og ungdomsarbeid.md 104 har ikke kapasitet til å gå videre med dette. Vi vil se positivt på om klubber, soner eller distrikter ønsker å arbeide videre med dette Forslag fra LC Lillesand vedr LRF Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Forslag til Riksmøtet 2014 om endring i sammensetningen av Arbeidsutvalget Vedtak: Forslaget fra LC Oslo/Nordstrand ble enstemmig vedtatt Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge. Vedtak: Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge avvises Oppfølging av sak 4.9 fra Riksmøte 2013 Vedtak Forslaget fra LC Skånevik har vært en del av arbeidsgrunnlaget for å finne frem til den mest effektive og mest gjennomførbare drift av Lions Norge Fremtidige planer og budsjett, med vedlegg Tore Hovde redegjorde for saken. Sven Senstad gjorde oppmerksom på internasjonale regler sier at det skal være et overordnet Guvernørråd. Forslaget krever også justeringer av det nasjonale Lions lovverket. Ole Traasdahl ber om å få være med å skrive en ny strategiplan for LAN. Jann A. Holtet minner om at vi må holde oss innenfor det internasjonale rammeverket. Vedtak: Guvernørrådet foreslår at de fremlagte planer og budsjetter legges til grunn for Lions sin fremtidige virksomhet. Guvernørrådet støtter forslaget om at fagsjefer utpekes av AU. Dette vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato. AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomiteen om et endelig forslag til vedtak LC Grimstad valg av LRF 2015 prosjekt 13

14 Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Beretning om virksomheten, årsregnskap og revisors beretning for 2013 for Lions Aid Norway. Vedtak: Årsrapporten for 2013 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway anbefales godkjent Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 Vedtak: Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet Vedtak: Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Forslag om å regulere medlemskontingenten til Lions Norge med konsumprisindeksen Roar Engh redegjør for forslaget og foreslår på vegne av LC Skiptvet at medlemskontingenten til Lions Norge økes med konsumprisindeksen Vedtak: Forslaget oversendes til budsjettarbeidet for kommende år. LC Skiptvedt trekker forslaget til Riksmøtet Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 samt tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.16 Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.3 Reglement for guvernørrådets hedersråd samtidig som 10 i lov for MD 104 endres. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.17 Forslag til Riksmøtet om endring i regelverkets dokument 2.4 Forretningsorden for riksmøter og tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.18 AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap Vedtak: AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap ble tatt til orientering. 14

15 9.19 Forslag om ny organisasjons struktur og distriktsinndeling for MD 104 B Vedtak: Guvernørrådet foreslår at antall distrikter i Lions MD 104 reduseres fra ti til seks i tråd med fremlagt forslag til distriktsinndeling. Distriktsguvernørene anmodes om å raskt informere alle klubbene om dette vedtaket. Orientering om Valgkomiteens arbeid Guvernørrådsleder informerte muntlig om valgkomiteens arbeid. Eventuelt; Årsregnskapet for LAN kom administrasjonen i hende få dager før møtet. Det utsettes av den grunn til neste møte. Avslutningsvis leste AGRL Tore G. Hovde Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 15

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nye komiteer 4. Avslutning av eksisterende styre 5. Ny President Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre ÅRSRAPPORT 2014 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSENTER Sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Norge Årsrapport 2014 03.06.2015 SN 2 Styret i Stiftelsen Lions Førerhundskole

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Lions Norge post@lions.no Hjemmeside: www.lions.no Signaturer for møteprotokoll fra det 65. Riksmøte i Lions Club International MD 104 i Hønefoss

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

INNKALLING TIL. Riksmøte 2016

INNKALLING TIL. Riksmøte 2016 INNKALLING TIL Riksmøte 2016 PROGRAM RIKSMØTET 2016 I SARPSBORG Fredag 27.05.2015 0900 Registrering på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1200 1300 Lunsj 1300 1430 Åpning på Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 25.03.2014 kl. 15:15 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Helge

Detaljer