Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS"

Transkript

1 Eduroam brukerveiledning Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS

2 Innhold Windows 8 Windows XP Windows 7 og Vista Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Linux Ubuntu 10.4 iphone og ipod Touch HTC (Android) Nokia (Symbian) Windows Mobile 8 ipad

3 Windows 8 Steg 1: Høyreklikk på trådløs-ikonet og velg Open Network and sharing center Step 1: Right-click on wireless icon and select Open Network and sharing center

4 Steg 2: Høyreklikk på eduroam. Hvis det ikke kommer opp en meny her, trenger du ikke gjennomføre dette steget. Hvis det kommer opp en meny må du velge «Glem dette nettverket». Step 2: Right click on eduroam If you do not see a menu here, skip this step. If you see a menu, you have to choose «Forget this network».

5 Steg 3: Velg Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk Step 3: Select Setup a new connection or network

6 Steg 4: Velg Koble til et trådløst nettverk manuelt. Trykk Neste Step 4: Choose Manually connect to a wireless network. Click Next

7 Steg 5: Fyll inn informasjon slik at skjermbildet ditt er identisk med bildet til venstre. Nettverksnavn: eduroam Sikkerhetstype: WPA2-Enterprise Krypteringstype: AES Dersom ditt nettverkskort ikke støtter WPA2 med AES, går det også an å benytte seg av "WPA-ENTERPRISE" med "TKIP" kryptering. Trykk Next Step 5: Fill in the form as shown in the box at left side. Network name: eduroam Security type: WPA2-Enterprise Encryption type: AES If your network adapter doues not support WPA2 with AES, you are still able to use «WPA-ENTERPRISE» with «TKIP» encryption. Press Next

8 1: 2: Steg 6: Trykk Ok eller Endre tilkoblingsinnstillinger hvis det er en mulighet. Dersom du trykte Endre tilkoblingsinnstillinger kan du hoppe til steg 6. Dersom du trykte Ok må du følge disse stegene: 1. Venstreklikk på trådløs-ikonet. 2. Høyreklikk på eduroam og velg Vis tilkoblingsegenskaper. Step 6: Press Ok or Change connection settings if this is an option. If you chose Change connection settings, you can go to Step 6. If you pressed Ok, you must follw these steps: 1. Leftclick on wireless icon. 2. Rightclick on eduroam and choose View connection properties.

9 Steg 7: Velg Sikkerhets-fanen Step 7: Choose security-tab

10 Steg 8: Sjekk at Sikkerhetstype: WPA2-Enterprise Krypteringstype type: AES Nettverksgodkjenningsmetode: Microsoft: Protected EAP (PEAP) Velg så Innstillinger Hvis du har gått gjennom guiden og det ikke virket kan du endre Sikkerhetstype og Krypteringstype type til WPA- Enterprise og TKIP. Step 8: Verify that Security type is: WPA2-Enterprise Encryption type: AES Network authentication method: Microsoft: Protected EAP (PEAP) Choose Settings If you do not get connected to eduroam from instructions in this guide, you may try to change security type and encryption type to WPA-Enterprise and TKIP.

11 Steg 9: Fyll inn informasjon slik at skjermbildet ditt er identisk med bildet til venstre: Huk av for Valider serversertifikat Huk av for Koble til disse serverne og skriv inn: freeradius1.uis.no; freeradius2.uis.no. Folk fra andre organisasjoner enn UIS bør la dette feltet være blankt. Velg AddTrust External CA Root som rotsertifiseringsinstans. Huk av for Aktiver Identitetspersonvern, men la feltet stå blankt. Alternativt kan det stå anonymous. (Det er ikke alltid Aktiver Identitetspersonvern syns). Trykk på Konfigurer ved godkjenningsmetoden Hvis du ikke ser AddTrust External CA Root sertifikat under klarerte rotsertifiseringsinstanser, kan du laste det ned her: AddTrust External CA Root Step 9: Enter your information as shown on picture at left side: Check Validate server certificate Check Connect to these servers and type freeradius1.uis.no; freeradius2.uis.no. People from outside UIS should leave this field blank. Select AddTrust External CA Root Check Enable Identity Privacy. Leave this field blank. Otherwise anonymous may be used. (In some clients, this is not an option). Click Configure at Authentication method.

12 Steg 10: Fjern krysset slik at Windows ikke bruker automatisk brukernavn og passord. Trykk OK og lukk vinduet. Step 10: Remove the checkmark in the picture at left so you would not use your Windows username and passord. Press OK and close the window.

13 Steg 11: Velg så Advanced settings Step 11: Click on Advanced settings

14 Steg 12: Huk av for Angi godkjenningsmodus: Velg Brukergodkjenning Trykk så på Lagre legitimasjon Step 12: Check Specify authentication method: Choose User authentication Click Save credentials

15 Steg 13: For Username, skriv inn ditt UiS-brukernavn etterfulgt Passord er ditt UiS-passord Trykk Ok og Trykk Ok igjen i Advanced settings. Step 13: For Username: type your UiS-username followed For password, enter your UiS-password Press Ok and Ok again in the Advanced settings window.

16 Steg 14: Trykk så Ok på eduroam Wireless Network Properties. Step 14: Click Ok in the eduroam Wireless Network Properties window.

17 1: Steg 15: Maskinen skal nå være konfigurert og klar til å koble opp mot eduroam på UiS. 2: Prøv å koble til eduroam trådløst nettverk. Step 15: The computer should now be configured and ready to connect to eduroam wireless network at UiS. Try to connect to eduroam wireless network. Maskinen din skal nå være oppkoblet på eduroam trådløst nettverk ved UiS. Your computer should now be connected to eduroam wireless network at UiS.

18 Windows XP: Hvordan finne alder og versjon på driveren for nettverkskortet IT avdelingen Velg Start > Koble til Høyreklikk på valget Wireless Network Connection Velg Egenskaper i menyen Velg skillearket Generelt Klikk på knappen Konfigurer Velg skillearket Driver Øverst ser du navnet på nettverkskortet (i eksemplet: Intel WiFi Link 5300 AGN) Videre finner du informasjon om driverleverandør, dato for driveren og versjonsnummeret for driveren Er driveren for gammel (eldre enn 2008) må den oppdateres. Gjør da følgende: Forsøk først med å klikke på Oppdater driver og følge veiviseren som kommer opp (sjekk at valget Installer programvaren automatisk er valgt i første trinnet av veiviseren) Dersom veiviseren ikke finner oppdatert driver må du gå til leverandørens nettside og søke etter og laste ned driver selv. Før du gjør dette er det viktig at du noterer deg opplysningene øverst i dette skillearket 1

19 Windows 7 og Windows Vista Hvordan koble til eduroam med Windows 7 og Vista? How to connect to eduroam network with Windows 7 and Vista? Steg1: Velg Start Kontrollpanel Step1: Select Start Control Panel

20 Windows 7 og Windows Vista Steg2 (Windows Vista og Windows 7 Home edition: Velg Vis nettverksstatus og oppgaver Step2: Select View network status and tasks Steg2 (Windows 7 Enterprise edition): Velg Nettverk og delingssenter Step2: Select Network and sharing Center

21 Windows 7 og Windows Vista Steg3: Windows 7 Home: Velg Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk. Windows Vista: Velg Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk fra listen på venstre side. Step3: Windows 7 Home: Choose Setup a connection or network. Windows Vista: Choose Setup a connection or network from list at left side.

22 Windows 7 og Windows Vista Steg4: Velg Koble til et trådløst nettverk manuelt NB: Det kan være du blir bedt om å velge hvilket nettverkskort du vil benytte. Her velger du ditt trådløse nettverkskort. Step4: Choose Manually connect to a wireless network. NB! You may have to select which network adapter to use. You should then select your wireless adapter.

23 Windows 7 og Windows Vista Steg5: Sjekk følgende innstillinger som vist på bildet til venstre: Nettverksnavn: eduroam Sikkerhetstype: WPA2-Enterprise Krypteringstype: AES Dersom ditt nettverkskort ikke støtter støtter WPA2 med AES, går det også an å benytte seg av "WPA- ENTERPRISE" med "TKIP" kryptering. Trykk Neste Step5: Verify the following settings as shown from the dialoguebox at left side: Network name: eduroam Security type: WPA2-Enterprise Encryption type: AES If your network adapter does not support WPA2 and AES, you may select WPA-ENTERPRISE and TKIP as encryption type. Click Next

24 Windows 7 og Windows Vista Steg6: Velg Endre tilkoblingsinnstillinger Step6: Select Change Connection settings

25 Windows 7 og Windows Vista Steg7: Velg fanen merket Sikkerhet Velg Avanserte innstillinger Sjekk at innstillingene er som vist i dialogboks nedenfor. Velg deretter Innstillinger for nettverksgodkjenningsmetode. Step7: Select tthe security tab Select Advanced settings. Verify settings as shown in dialoguebox below. Then select Settings for network authentication method. Ikke et valg på alle klienter. In some clients this is not an option.

26 Windows 7 og Windows Vista Steg 8: Fyll inn informasjon slik at skjermbildet ditt er identisk med bildet til venstre: Huk av for Valider serversertifikat Velg AddTrust External CA Root som rotsertifiseringsinstans Huk av for Aktiver Identitetspersonvern, men la feltet stå blankt. Alternativt kan det stå anonymous. (Det er ikke alltid Aktiver Identitetspersonvern syns). Trykk på Konfigurer ved godkjenningsmetoden Hvis du ikke ser AddTrust External CA Root sertifikat under klarerte rotsertifiseringsinstanser, kan du laste det ned her: AddTrust External CA Root Step 8: Enter your information as shown on picture at left side: Check Validate server certificate Select AddTrust External CA Root Check Enable Identity Privacy. Leave this field blank.otherwise anonymous may be used. (In some clients, this is not a option). Click Configure at Authentication ti ti method.

27 Windows 7 og Windows Vista Steg 9: Fjern krysset slik at Windows ikke bruker automatisk brukernavn og passord. Trykk OK og lukk vinduet. Lukk alle underliggende vinduer unntatt det som viser hvordan koble til et nettverk. Du kan nå prøve å koble til nettverket eduroam i listen over trådløse nettverk Step 9: Remove the checkmark in the picture at left so you would not use your Windows username and passord. Press OK and close the window. Close all windows except the one about how to connect to a network. Steg10: På Windows 7 kan det være du får opp en melding om at mer informasjon kreves for å koble til eduroam. Klikk på denne for å få opp påloggingsboksen. Step 10: In Windows 7 you may see a popup window in the lower right corner on your screen. Click this to get the logon box.

28 Windows 7 og Windows Vista Steg 11: Du vil bli bedt om brukernavn og passord, her oppgir du ditt brukernavn på UIS samt tilhørende passord. Viktig: er riktig måte å oppgi brukernavnet ditt på når du skal koble deg til dette nettverket. Trykk OK og du skal bli koblet til nettverket I Windows Vista vil du gå direkte til steg 11. Viss det vises ett tredje felt som heter Påloggingsdomene så skal dette stå blankt. Step11: You will be asked to enter your username and password. Here you must enter your UIS username and associated password. Important: is the proper way to enter your credentials when you connect to this network. Press OK ant you should now be connected to the network. In Windows Vista you will og directly to step 11. If you see a third field Logon Domain, leave this blank.

29 Windows 7 og Windows Vista VIKTIG! Vær oppmerksom på at du kan miste forbindelsen hvis du flytter pc en til et annet nettverkspunkt. Da kan du slå av og på ditt trådløse nettverkskort eller restarte pc en. NOTICE! You might lose your connection if you move your computer to another wireless access point. Switch your wireless network card off and on again or restart the computer. Problemer? Hvis du blir bedt om å skrive inn brukernavn og passord flere ganger så kan du sjekke følgende: Start Control panel - > Administrative Tools Local Security Policy Local policies Security Options Network access: Allow anonymous Sid/Name translation. If problems.. If the credentials box opens repeatedly.you can verify these settings: Start -> Windows -> Control panel -> Administrative Tools(1) -> Local Security Policy(2) -> Local policies -> Security Options -> Network Access: Allow anonymous SID/Name translation. Har du Windows 7 Home så vil ikke Local Security Policy være synlig under Administrative tools. Da må det settes manuelt under C:\WINDOWS\RegEdit: Start kjør regedit Finn følgende nøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control LSA Legg til DWORD Verdi kalt LmCompatibilityLevel Endre Heksadesimalverdien til 2 In Windows 7 Home, Local Security Policy will not be accessible from Administrative tools. You will have to do the changes manually in Registry Editor: Start run regedit Locate the key: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control LSA Add DWORD value named LmCompatibilityLevel Change Hexadecimal value to 2

30 Eduroam og Mac: OS X 10.4 UiS eduroam trådløs nettverk ved bruk av Mac: OS X 10.4 Hvordan koble til eduroam med Mac OS X 10.4? How to connect to eduroam network with Mac OS X 10.4? Start programmet Internet Connect Trykk på trådløssymbol øverst til høyre. Start the program Internet Connect Click on wireless tab on upper right corner. Velg Open Internet Connect på listen. Choose Open Internet Connect on the list.

31 Eduroam og Mac: OS X 10.4 Velg fanen 802.1X. Choose the tab 802.1X.

32 Eduroam og Mac: OS X 10.4 Velg Other og Edit Configurations. Select Other and Edit Configurations.

33 Eduroam og Mac: OS X 10.4 I feltet Description skriver du University-roaming. Type University-roaming in the Description field. Merk TTLS protokoll og velg configure. Mark TTLS protocol and select Configure.

34 Eduroam og Mac: OS X 10.4 Skriv inn din TTLS autentiseringsinformasjon. Velg TTLS indre autentisering MSCHAPv2. Skriv inn ytre Enter your TTLS authentication information. Select TTLS Inner Authentication MSCHAPv2. as Outer Identity.

35 Eduroam og Mac: OS X 10.4 Skriv inn din PEAP autentiseringsinformasjon. Skriv inn ytre Trykk OK Enter your PEAP authentication information. as Outer Identity. Press OK

36 Eduroam og Mac: OS X 10.4 Konfigurasjonen er nå ferdig. Skriv inn ditt brukernavn og passord. Trykk Connect. You have now finished the configuration. Enter your username and password. Press Connect. Du skal nå være koblet til eduroam! You should now be connected to eduroam.

37 Eduroam og Mac: OS x 10.5 UiS eduroam trådløs nettverk ved bruk av Mac: OS X 10.5 Hvordan koble til eduroam med Mac OS X 10.5? How to connect to eduroam network with Mac OS X 10.5? Opprett nettverksprofil Det første du må gjøre er å åpne Systemvalg, fra Eple-menyen øverst til venstre. Trykk deretter på Nettverk. Create network profile First, open system preferences from the Apple menu at the top left. Then click Network. Velg AirPort på listen, og klikk på Slå av AirPort hvis AirPort er på. Klikk Avansert, og velg fanen 802.1X i vinduet som kommer opp. Choose AirPort on the list, and click Turn AirPort Off if Airport is on. click Advanced..., and choose the 802.1X tab.

38 Eduroam og Mac: OS x 10.5 Klikk på +-tegnet nede til venstre i vinduet og velg Legg til brukerprofil. Click the +-icon and choose Add User Profile.

39 Eduroam og Mac: OS x 10.5 Kall den nye profilen "eduroam", og fyll inn informasjon som følger: Under Brukernavn: skriver du inn ditt (det er viktig at du har bak brukernavnet). Under Passord: skriver du inn ditt passord. Under Trådløst nettverk: skriver du "eduroam". Name the profile "eduroam", and fill in the following information: Username: is important). Under Password: type in your password. Under Wireless network: write "eduroam".

40 Eduroam og Mac: OS x 10.5 Koble til eduroam Gå deretter til fanen "AirPort" og se over listen over Foretrukne nettverk. Hvis eduroam ligger der fra før, marker det og klikk på -(minus)-knappen. Connect to eduroam Click the "Airport" tab and look at the list of Preferred Networks. If Eduroam is already there, remove it by marking it and clicking the - icon. Klikk på + for å legge til et nytt nettverk. Under Nettverksnavn, skriv inn "eduroam". Under Sikkerhet, velg "WPA2 Enterprise". Under 802.1X, velg "eduroam". Click + to add a network. Under Network name, write "eduroam". Under Security, choose "WPA2 Enterprise". Under 802.1X, choose "eduroam".

41 Eduroam og Mac: OS x 10.5 Dersom brukernavn og passord ikke fylles inn automatisk, fyll inn som forrige gang. Huk av for Husk dette nettverket, og klikk Legg til. Klikk og dra for å flytte eduroam til toppen av listen over foretrukne nettverk. If username and password aren't filled in, fill it in manually. Check the box for Remember this network, and click Add. Click and drag to move eduroam to the top of the list of preferred networks.

42 Eduroam og Mac: OS x 10.5 Klikk OK, og skru på AirPort igjen. Velg å koble til eduroam dersom du automatisk blir koblet til et annet nettverk. Dersom du får opp et "Verifiser sertifikat"-vindu, klikk på Vis sertifikat, velg AddTrust External CA Root" på listen og huk av for "Stol alltid på...". Sjekk at radiusservere er freeradius1.uis.no eller freeradius2.uis.no som vist nedenfor. Click OK, and turn on Airport. Choose to connect to eduroam if you're automatically connected to another network. If you get a "verify certificate" window, click Show certificate and choose AddTrust External CA Root" on the list, and mark the box "Always trust...". Verify that radius servers are freeradius1.uis.no or freeradius2.uis.no Klikk fortsett, og du skal være koblet til eduroam! Click continue, and you should be connected to eduroam.

43 Eduroam og Linux UiS eduroam trådløs nettverk ved bruk av Linux (Ubuntu Lucid Lynx) Hvordan koble til eduroam med Linux (Ubuntu)? How to connect to eduroam network with Linux (Ubuntu)? Velg nettverket eduroam Select the network eduroam

44 Eduroam og Linux Velg WPA & WPA2 Enterprise trådløs sikkerhet Select WPA & WPA2 Enterprise Wireless security Velg Tunnelled TLS autentisering Select Tunnelled TLS authentication Fyll inn ytre identitet (anonym identitet). Type your outer identity (anonymous identity). Velg MSCHAPv2 indre autentisering Select MSCHAPv2 inner authentication

45 Eduroam og Linux Velg CA sertifikat. Select CA certificate.

46 Eduroam og Linux Åpne plasseringen filsystem Open Filesystem places

47 Eduroam og Linux Åpne mappen etc Open etc folder

48 Eduroam og Linux Åpne mappen SSL Open SSL folder

49 Eduroam og Linux Åpne mappen certs Open certs folder

50 Eduroam og Linux Velg sertifikatet AddTrust_External_Root.pem Choose the certificate AddTrust_External_Root.pem

51 Eduroam og Linux Autentisering ved bruk av Tunnellert TLS (PEAP) Authentication by use of Tunneled TLS (PEAP) Skriv inn ditt UIS Brukernavn og Passord Type your UIS Username and Password

52 Eduroam og Linux Autentisering ved bruk av Beskyttet EAP (PEAP) Authentication by use of Protectet EAP (PEAP) Skriv inn ditt UIS Brukernavn og Passord Type your UIS Username and Password Trykk så Connect Press Connect

53 Eduroam og Linux Du kan nå surfe på Internett. You are now ready to surf on the Internet

54 Eduroam og iphone/itouch Hvordan koble til Eduroam med iphone eller ipod Touch? How to connect to Eduroam network with iphone or ipod Touch? Før du begynner For at du skal kunne bruke eduroam på iphone og ipod Touch, er du nødt til å ha OS 2.0 eller nyere. Hvis du har iphone kan du oppdatere den gratis ved hjelp av itunes, med ipod Touch må du kjøpe oppdateringen i itunes Store. Before we start To u se eduroam on iphone or ipod Touch, an OS version of 2.0 (or higher) is required. itunes will update iphones for free, but if you have the ipod touch, you have to buy the upgrade through itunes store.

55 Eduroam og iphone/itouch Gå til innstillinger på din iphone eller ipod Touch, og velg Wifi I listen. Go to Settings on your iphone or ipod Touch, and choose Wi-Fi in the list.

56 Eduroam og iphone/itouch Trykk på eduroam i listen over trådløse nettverk. Press eduroam in the list of wireless networks.

57 Eduroam og iphone/itouch Skriv inn ditt UIS brukernavn etterfulgt i feltet Brukernavn, og ditt UIS passord I passord feltet. Enter your UIS username followed directly i the username field, and your UIS password in the password field.

58 Eduroam og iphone/itouch Når du er spurt om å godkjenne sertifikat, trykk på Godta, vent en liten stund (det vil kanskje ta sekunder). Du vil se at du kobler opp mot freeradius1.uis.no eller freeradius2.uis.no. When you are requested to approve a certificate, press Accept, and wait for a while (may take as long as seconds). You will also notice that you connect to freeradius1.uis.no or freeradius2.uis.no. NB! Nye sertifikater fra 17. januar 2011 AddTrust External CA New certificates from 17. january 2011: AddTrust External CA Du skal nå være tilkoplet eduroam. You should now be connected to eduroam.

59 Eduroam og HTC UiS eduroam trådløs nettverk ved bruk av HTC Hvordan koble til eduroam med HTC? How to connect to eduroam network with HTC? Trykk meny-knappen og velg innstillinger. Press the menu-button and select settings.

60 Eduroam og HTC Velg Trådløst/Nettverk. Choose Wireless & networks.

61 Eduroam og HTC Velg Trådløsinnstillinger. Choose Wi-Fi settings.

62 Eduroam og HTC Vent til telefonen har søkt opp og funnet eduroam, og du finner den i lista. Trykk på 'eduroam. Wait until eduroam is discovered and appeared in the list. Press 'eduroam.

63 Eduroam og HTC Etter dette kan du bli bedt om å skrive inn passord for Credential Storage. Dette er et passord som beskytter brukernavn og passord du har skrevet inn for alle dine nettverk. Hvis du ikke har laget noe slikt passord, vil ikke denne dukke opp. You will probably be asked to type a password for Credential Storage. This is a password to protect usernames and passwords you may have entered for all of your networks.

64 Eduroam og HTC Velg følgende innstillinger for eduroam-tilkobling som vist nedenfor. Use settings for the eduroam-connection as shown below.

65 Eduroam og HTC Skriv inn i Identitet-feltet. Passordet er det samme som du bruker ellers på UIS. Skriv som ytre identitet. Etter dette trykker du på Koble til. Type your UIS as Identity behind the username. Type your UIS password in the Wireless password as anonymous identity (outer identity). Press Connect. Du skal nå være tilkoplet eduroam. You should now be connected to eduroam.

66 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) UiS eduroam trådløs nettverk ved bruk av Nokia N95 ( Symbian) Hvordan koble til eduroam med Nokia N95 (Symbian)? How to connect to eduroam network with Nokia N95 ( Symbian)? Sette opp nettverkstilkoblingen Åpne menyen på telefonen og gå til 'Verktøy->Innstillinger. Network connection setup Open the menu on your phone and then open tools-> settings.

67 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Gå inn på 'Tilkobling Open 'Connections'

68 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Gå inn på 'Tilgangspunkter' og deretter 'Valg->Nytt tilgangspunkt Open Accesspoints and select 'New access point.

69 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Legg inn verdiene som vist på skjermbilder til venstre Insert the values as shown in pictures at left side.

70 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Gå deretter inn på "WLAN-sikkerhetsinnst." og sørg for at feltene er som skjermbildet. MERK: Her kan navnet på feltet "Modus for bare WPA2" variere. Dersom det f.eks står "TKIP-kryptering" så skal den stå "Tillat". Open the 'WLAN Security settings and verify the settings are like these shown to the left.

71 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Gå deretter inn på 'Innst. EAP-pr.komp'. Utfør "Velg->Deaktiver" på alle unntatt "EAP-PEAP Open EAP Plug in settings. Uncheck everything except EAP-PEAP.

72 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Velg deretter EAP-PEAP og Rediger. Choose EAP-PEAP and Edit.

73 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Sørg for at innstillingene er slik som skjermbildene viser: - Sett inn AddTrust External CA Root som Sikkerhetssertifikat. - Brukernavn skal stå som Last ned sertifikatet her Verify that settings are as shown at pictures on left side. -Insert AddTrust External CA Root as CA Certificate. -Username is like Download the certificate here.

74 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Velg Ja i disse feltene. Choose Yes in these fields.

75 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Gå deretter til EAP-PEAP ved å trykke piltast til høyre. Utfør Velg->Deaktiver på alle unntatt EAP-MSCHAPv2 Velg så EAP-MSCHAPv2 og Rediger Open EAP-PEAP by pressing Right arrow. Deactivate everything except EAP-MSCHAPv2. Select EAP-MSCHAPv2 and Edit.

76 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Legg inn verdiene som vist på skjermbildet. Husk og ditt UIS passord. Insert the values as shown. Remember and your UIS password.

77 Eduroam og Nokia N95 (Symbian) Velg Avslutt. Select Exit.

78 Windows Mobile 8 Trinn 1 Step 1 Trykk Start Press Start Sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger. Swipe towards left to enter the app-list and select Settings.

79 Windows Mobile 8 Trinn 2 Trykk på Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi-nettverk er På. Step 2 Click on Wi-Fi and verify that WiFi-network is turned On. Velg eduroam i listen under Wi-Fi-nettverk. Select eduroam in the list under Wifi-network.

80 Windows Mobile 8 Trinn 3 Fyll inn følgende informasjon: Step 3 Fill in the following information: UiS-passord Valider serversertifikat På. Trykk på «velg sertifikat». [stud.no/emp.no UiS-password Validate server certificate On. Click Choose a Certificate

81 Windows Mobile 8 Trinn 4 Velg sertifikatet som heter: SE, Add Trust AB,Addtrust External TTP Network, Addtrust External CA Root Avslutt ved å trykke fullført. Step 4 Choose the certificate named: SE, Add Trust AB,Addtrust External TTP Network, Addtrust External CA Root Finish by pressing done.

82 Windows Mobile 8 Trinn 5 Trykk ja på spørsmålet «Fortsette tilkoblingen?». Step 5 Select yes when asked to continue connection?. Du vil nå være koblet til eduroam. You are now connected to eduroam.

83 Eduroam og ipad/ipad2 1. Velg Innstillinger. Choose Settings.

84 Eduroam og ipad/ipad2 2. Velg Nettverk. Select Network. 3. Velg deretter Wi-Fi. Select Wi-Fi.

85 Eduroam og ipad/ipad2 4. Så velger du riktig nettverk (eduroam). Choose desired network (eduroam). 5. Oppgi Uis-brukernavn/passord. etter brukernavnet og velg Koble til. Type your UiS-username/password. after username and then select connect. Brukernavn er ditt studentnummer eller ansattnummer. Username is your studentnumber or employeenumber.

86 Eduroam og ipad/ipad2 6. Hvis du får spørsmål om å godta sertifikat velger du Godta. If you are requested to accept certificate, then select Accept. 7. Du skal nå være tilkoblet eduroam. You should now be connected to eduroam.

Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista

Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista Connecting to the student residence network using Windows Vista August 2009 http://tinyurl.com/orakel-studentbynett Hvordan koble til studentbynettet med

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning Nr PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! Skjermbildene som er brukt i eksemplene

Detaljer

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN.

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. 1. Basis oppsett i Outlook 2010 2. Ta kontroll på din innboks 3. Bruk task/oppgaver for å få struktur og oppnå de resultatene som du ønsker 4. Bruk

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang.

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang. Lesson 2 en hjemmeside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold Kom i gang med VPN inn til skolens filserver Innhold Forutsetninger... 2 VPN på PC... 3 Slik installerer du VPN-programmet dette gjøres bare en gang... 3 Logge inn på skolen, hver gang du skal arbeide

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer