Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Kleiven Sogn - Arkitektkontoret Erling Hugen Årdal Byggservice Olav O. Hæreid Sogn Bilservice Dooria Indre Sogn Bil Byggmakker Andersen BIS Production Partner Klingenberg Hotell PGP Viking Redningsteneste Vang Norconsult Tangen Sport Frisørstova Fretland bygg Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi 1

2 ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE KL Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av 2 personer til protokoll 6. Årsmeldinger a. Hovedlag b. Ski c. Svømming d. Fotball e. Handball f. Barneidrett g. Turn h. Trim 7. Regnskap ( rekkefølge som punkt 6 ) 8. Vedta budsjett 9. Innkomne forslag a. Endring av medlemskontigent b. Endring av navn på Seimsåsen Aktivitetssenter c. Endring av vedtekter i ÅTIL d. Opprettelse av ny undergruppe: El.innebandy 10. Valg av utsendinger til Idrettsting og idrettsråd a. Styret får fullmakt til å nevna opp representantar 11. Utdeling av utmerkelsar 12. Valg 2

3 ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2011 Arbeidsutval og styremedlemmer Leiar Johnny Svåi 2011 Nestleiar Egil Arne Svinø Kasserar Geir Hansen Sekretær Nina Dahl 2011 Styremedlem Sonja Øren Styremedlem Magne Knudsen 2011 Ski Tor Henanger Svømming Anne Marit Vårdal Fotball Kirsti Guldbrandsen Handball Laila Røneid Barneidrett Kåre Bruhaug Turn Line Hals Kvanli Trim Marit Rasmussen Revisor Oddgeir Otterdal 2011 Mai Britt Kolås 2011 Bingogruppa Kirsti Gulbrandsen 2011 Anne Lise Hatlevoll 2011 Årdal Reisemål Egil Arne Svinø

4 Skulekontakt Rektor og leiar elevrådet 2011 Prosjektkoordinator Johnny Bruheim 2011 Valnemnd Kjetil Straumsheim 2011 Roger Moen 2011 Tone Lien 2011 Møter: Au avholdt 4 møter Hovedstyret avholdt 6 møter Diverse møter med Årdal Kommune, Årdal Idrettsråd, IL Jotun, Årdal Fotballklubb, Årdal Reiseliv MEDLEMSTALET 2011 Resultatet for 2011 er 903 medlemmer 4

5 AKTIVITET I LAGET Aktiviteten er stor i alle grupper. Det er høgt nivå i alle grupper, ein finn utøvarar som hevdar seg godt i fylket og utanfor fylket. Det er i enkelte årstrinn få barn som fører til at tilbodet til desse kan variera, utfordringen er lagidrettar. Dette har også vore heftig debattert i div. mediar i 2011 og fortsetter nokk også utover i I individuelle greiner er det ungar som har trent målretta i fleire år, som ein no ser byrjar å klatra mot toppen av resultatlistene. Sjølv om ein har topputøvarar i enkelte grupper så er det like viktig å ha eit godt tilbod for breidde i laget. Her er viktig å få med foreldre å støtta sine håpefulle og ikkje minst møta opp på treningar og kampar/stevner. Ein stor takk til alle i gruppestyra, trenarar og oppmenn/kvinner, utan dere klarar me ikkje å aktivisera barn. Fredagstrimmen må nemnast da dette er ein populær kveld for dei vaksne til å trena saman på sitt nivå. Økonomi 2011 har vore utfordrande for å skaffa middlar til drift. Sponsorar og dei to store dugnadane er viktig inntektskjelder, men Fjord til Fjell gav ikkje dei forventa inntektene i Dei tre hovedsponsorane Hydro Årdal, Indre Sogn Sparebank og Årdalsnett er bevis på at næringslivet ser viktigheita av eit oppegåande idrettsmiljø i bygda. Som ein ser på framsida så er det mange firmaer i Årdal som støttar Årdalstangen IL. Ei stor takk til alle dere som støtter oss. 5

6 Anlegg Seimsåsen aktivitetssenter er eit friluftsområde som stadig fleire og fleire i Årdal benyttar, vinter som sommar. Utstyret på Seimsåsen vil få betre vilkår når garasjen vert klar i løpet av 2012, det er viktig å ta godt vare på kostbare maskiner. Utfordringa med å finna nokk og god lagerplass til utstyret i Tangenhallen, har me ikkje klart og løyst. Mykje av utstyret som gruppene har kjøpt er kostbare og erfaringsmessigt så må dette låsast ned for å unngå hærverk. Ein må saman med Årdal Kommune finna ei løysing så snart som mogeleg. Bussane og spesielt den eldste me har no, har det vore ein del utgifter på. Dessverre så er ikkje gruppene flinke til å rydda opp boss etter endt tur. Det er ikkje triveleg å komma til bussen ein tidleg morgon og starta med rydding. Profilering Avtalen som vart inngått med Scan Trad og Umbro om trening / kamp drakter, har heller ikkje i 2011 vore noko suksess. Dei klarar ikkje å levera det me har avtalt. Vidare samarbeid med dei ser vanskeleg ut. Takkar alle som har bidrege til at ÅTIL har kunna oppretthalda sin aktivitet i For ÅTIL Johnny Svåi leiar. 6

7 ÅRSMELDING ÅRDALSTANGEN IL SKIGRUPPA 2011 Styret i gruppa har vore slik: Telenor-cup avslutninga. Leiar Tor Henanger Nestleiar og oppmann Wenche Clausen Kasserar Laila Støfringshaug Hytteansvarlig Kristin Jevnaker Seim Dugnadsansvarlig Jan Kihle Arrangementsansvarlig Håkon Seim Lysne Sportslig ansvarlig Torbjørn Haug Styret har avvikla 10 styremøte. Det har vore stor aktivitet i gruppa, der gruppa har hatt ansvaret for 10 arrangement, inkludert finale i fylkesbank cupen. I tillegg er det gjennomført ei mengde dugnader. Sesongen: Treningane for haust sesongen 2011 starta oppmed barmarkstrening i september. Det var to grupper, ei for 5 /6 klasse og ei for dei som var eldre. Trenera for den yngste gruppa var Håkon og Tor, for den eldste Torbjørn. Ski sesongen blei starta med den tradisjonelle samlinga på Beitostølen. Troppen frå Tangen besto av 31 personar.(inkludert foreldre og trenera). Utøvarane i ski gruppa har i året delteke på dei aller fleste skirenn i regi av Sogn og Fjordane skikrins. Her er deltaking på skirenna: 7

8 Kristin Dvergedal Eirik Hovland Elida L.Madslien Ola Seim Sivert Fodnes Sture Hovland Mathias L.Madslien 11 renn 9 renn 9 renn 7 renn 7 renn 2 renn 2 renn Jenny Hovland 1 renn Siste skirennet var SSF cup avslutninga som vi stod som arrangør for på Seimsåsen. Det var 4 av våre deltakar som fullførte SSF cupen, og det var Kristin (2.plass), Elida (4.plass), Ola (16.plass) og Eirik (4.plass). SSF cup premiering G 12 8

9 SSF cup premiering G 16 Av resultat må me nemna Kristin sin seier i kretsmesterskapet i langdistansei Hodlkve, i tillegg til ein fin 2.plass på KM klassisk på Hafslo. I KM sprintstafett på Eid stilte ÅTIL med 3 lag. Elida og Kristin tok 2.plassen i sin klasse, Sivert og Eirik 7.plass og Mathias og Ola på 9.plass. I år er Eirik Hovland utteken på krinslaget i Sogn og Fjordane, samt at Sivert Fodnes er med på impulslaget (1996). Krinslaget har hatt 9 samlingar frå juni desember, medan impulslaget har delteke på 5 av desse samlingane. I tillegg til dette har gutane delteke på treningar på Kaupanger. Dette har gjeve dei mange gode treningsøkter, som me håpar dei vil ha nytte av i skisesongen I slutten av oktober var 3 av løparane våre på skihelg i Grotli. Her fekk utøvarane testa skia sine for første gong denne sesongen. Trenar var Arthur Hegrenes frå skikrinsen, samt at Per Knut Aaland stilte med smørekurs. Skileik: I 2011 deltok 28 barn på skileiken. Nytt for året var å få foreldra meir aktive i "leiken", der ein dreg vekslar på dei, dette vart positiv motteke. Forutan langrenn, bakkekøyring, slalom-/under-bøyle-køyring og leik på ski u/stavar, hadde foreldre idé om "orgeltramp", med spade og kraftige tråkk av "far", stod bakken klar. Ungane satte stor pris bakken, koordinering og balanse er viktig. Takk til Kari, Lisbeth og Kristin som stod ansvarleg for gjennomføringa av skileiken. 9

10 Arrangement i 2011: Skikarusell Telenorcup (i lag med Jotun) Aosarennet SSF-cup renn Klubbmeisterskap Skiskule. Påskerenn. Aosen Opp Scooterkøyring på sesongavslutning 10

11 AOSEN OPP Emma, Ola og Kristin Aosen Opp blei arrangert måndag 13.juni (2.pinsedag) som ein aktivitet under Fjord til Fjell festivalen. Arrangementet var svært vellukka med rekord deltaking og strålande vær. Til saman deltok 48 personar i trimklasse utan tidtaking, 35 personar i max tid klubben (75 minutt) og 26 personar i aktiv klasse Vinnar i i herre klassen blei Kjell Mundal med tida 39.15, i dameklassen vann Åslaug Golf Kaardal med tida

12 Anlegg og dugnad: Ski gruppa har drifta Aosahytta siste året, som i alle år sidan den vart satt opp. Hytta er i god stand. Foreldre til aktive med fleire friviljuge har drifta kiosken i Aosahytta. Omsetninga i 2011 var ca kr , dvs 40% av inntektene til ski gruppa. Ein stor takk til alle som hadde vakter i hytta. I sesongen 2011 blei det utført følgjande dugnader: vedlikehald utstyr og anlegg på Aosen. løypepreparering utbetring av løypetrasear, rydding av skog og kratt vask av Aosahytta og utandørs bassenget på Tangen. riving av sel på Sjursete. riving av alt inventar i festsal Samfunnshus i Øvre. bæring av stolar til ny kinosal Samfunnshus Tangen starta opp bygging av garasje på Aosen. Takk til alle som har bidrege for å hold anlegget i den standar det er i og alle andre som har hjelpt ski gruppa på ein elle annan måte på dugnadsida. Ivar og Torgeir har som så mange gonger før sytt for gode forhold i løypene, samt hatt ansvaret for vedlikehaldet av utstyr og hytte. Takk også til Marta som alltid stiller opp. Den friviljuge innsatsen er bærekrafta i driftinga av anlegget. Takk til teknisk etat i Årdal Kommune for godt vedlikehald av veg og parkeringsplass på Aosen. Takk til alle som har støtta ski gruppa i året Hausten 2011 har Seimsåsen aktivitetssenter kjøpt ny snøscooter, samt starta arbeidet med bygging av garasje til tråkkemaskina Vil takka følgjande bedrifter som har støtta kjøp av ny snøscooter og garasje: Indre Sogn Sparebank (gavefond) Hydro Energi Årdal Kommune Årdalsnett STYRET 12

13 På veg til Paradisjuvet 19.mars 2011 Ei aktiv skigruppe er grunnsteinen til vidare utvikling på Seimsåsen.! 13

14 14

15 Årsmelding for Symjegruppa i ÅTIL 2011 Styret har halde 4 styremøter og delteke på styremøter i hovudlaget. Styret fram til årsmøtet har bestått av: Leiar: Ann-Marit Vårdal Kasserar: Lars Eigil Sørensen Styremedlem: Britt H.Vee Natvik Styremedlem: Lars Frode Aalen Valgkomiteen: Geir Sandnes og Anita Neset Hovedtrenar for 2011 har vore Marit Rasmussen, Geir Sandnes,Anita Neset. Lars Frode Aalen og Ann-Marit Vårdal har stilt opp ved behov. Symjegruppa har delteke på eit symjestevne på Fagernes i Det er blitt gjennomført to dugnadar for Sogn og Fjordane teater / kultur i Årdal. Det er 22 medlemmer i symjegruppa, dvs. 6 stk fra Øvre og 1stk fra Lærdal. Disse er fra 5. klasse til videregående skule. 15

16 Det har vore trening tirsdag ( Årdalshallen), onsdag og torsdag (Tangen Skule). Det har vore god deltaking på treningene. Det har vist seg å være flere deltakere når treninga foregår i Årdalshallen. Fram til jul 2011 var det trening i Årdalshallen kvar søndag. Det viste seg å vera ein svært dårleg dag med dårleg oppmøtte, så det blei avvikla fra Hausten 2011 har symjegruppa gjennom barneidretten gjeve tilbod til elevar i 3 4 klasse ved Tangen skule. Det har gjennomsnittleg vore 7-8 stk. fra kvar klasse desse kveldane. Mål: - Fortsette å arbeide aktivt innan barneidretten. Symjegruppa kan vise til god respons for Arbeide for å opprettholde inspirasjon og motivasjon til medlemmene i gruppa. - Køyreliste - Få oversikt over kven som kan køyre bussen, og at dei får den opplæringa som skal til. - Dugnad - Arbeide aktivt for eit positivt og godt miljø i symjegruppa. Styret for 2012: Leiar: Ann-Marit Vårdal Kasserar: Lars Eigil Sørensen Styremedlem: Britt H.Vee Natvik Styremedlem: Lars Frode Aalen Valgkomiteen: Geir Sandnes og Anita Neset Trenarar blir Marit Rasmussen, Geir Sandnes og Anita Neset. Ann-Marit Vårdal Symjegruppa 16

17 ÅRSMELDING Årdalstangen Idrettslag Fotballgruppa 2011 Årsmelding fotball

18 Styret har hatt denne samansetjinga: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem : Styremedlem: Trenarkoordinator: Dommarkoordinator: Web-ansvarlig: Kirsti Gulbrandsen Jan Are Øvstetun Steinar Hunshammer Kjetil Straumsheim Anders Jarstadmarken Odd Arne Fodnes Inge Seglem Kjell Kauppi Året 2011 har vore eit spanande år for fotballgruppa med mykje og god aktivitet. Eit lite hjartesukk er at det viser seg vanskeleg å få fylt opp alle plassane i styret. Styret har hatt 5 styremøte i 2011, i tillegg til årsmøtet i februar I vår og haust har det vore 4 trenarmøter ved trenarkoordinator Odd Arne Fodnes. Her har det vore godt oppmøte og gode diskusjonar på tvers av laga. Styret vil også dette året takke Odd Arne for god innsats i 2011 både mot spelarar, foreldre, krets og Årdal FK. Det er i underkant av 100 aktive ungar i årskulla Det har vore gode trenarkrefter, oppmenn og andre vaksne rundt ungane denne sesongen. I år har me vore representert med lag i alle klassar. Vårsesongen starta med eit J12 lag som besto av J11 og J12. I haustsesongen stilte J11 eige lag med hjelp av nokre J10 jenter. Alle lag har vore på ulike cupar, og eller helgaturneringar i Me stilte sterkt med mange deltakarar under Sognefjordcup i år, men dette er etter kvart blitt så kostbart, at ein lyt prioritere kva turneringar ein skal delta på. J13/14 gjekk stad og vann klassa si i Sognefjord cup. Gratulera så mykje til dei, og ikkje minst til Karl Johan og Gro som har fylgt desse gjennom ein god sesong. Jente og gutelaget deltok i Norway Cup, og hadde ei fin veke i tigerstaden. Dei andre laga tok turen til Hamar og Maxiturneringa da Fåberg kolliderte med Målrock i år. Jenny Hovland, Andreas Husabø, Endre K. Straumsheim, Sivert Larsson og Sander B. Øvstetun har alle delteke på sone/ kretssamlingar denne sesongen. Fleire av G15/16, samt nokre av G13/14 gutane har vore med og spelt kampar i vinterserien, samt 5 div. for Årdal FK. Truls Hovland meldte overgang til Årdal FK etter Norway Cup, og etablerte seg på laget i haustsesongen. 18

19 Årdal FK starta også i år fotballakademiet i november, og ca 31 ungar er med. Det er trening rett etter skuletid to dagar i veka for ungar frå og med 5-9 klasse. Trenarar er Ronny, Ørjan og Morten, med hjelp av Jens og Nils Tore (fram til jul). I haust har dei eldste jentene fått tilbod om å delta i vinterserien i samarbeid med IL Jotun og Lærdal. Dette har fungert godt og kampane (11 ar) har vorte gjennomført som turnering i to omgangar før og etter nyttår. Samtidig med vinterserien vart det starta treningar for jenter/ damer på tangen for å sjå om det kunne være grunnlag for å bidra inn mot Årdal FK og få på plass eit damelag i sesongen Her har Vidar Nesse gjort ein kjempejobb både med jentene i vinterserien, og som ansvarleg for damene. Når det gjeld utdanning av trenarar, har fleire teke trenar 1 kurset som Jotun har arrangert dei siste åra. På dommarsida er det dårlegare stilt og dette bør fokuserast på i Det blei arrangert romjulsturnering 2 og 3 juledag for alle ungar født Harald Husabø og Frode Fredheim tok på seg heile organseringa og gjennomførte ei flott turnering i år som i fjor!! Elles vil styret rette ei takk til trenarar, oppmenn, foreldre, keepertrenar, dommarkontakt Inge Seglem, dommarar og andre vaksne rundt ungane, Tangen Skule, Årdal FK, oss sjølve, og ein spesiell takk til Steinar Hunshammer, samt bingogruppa. For styret Kirsti Gulbrandsen 19

20 ÅRSMELDING LILLGUTT G LILLEGUTT 11 ÅR Lillegutt fødde i 2000 Bak f venstre: Joachim Furset, Emil Hillestad, Jakob Hovland, Albert Karlsen Hæreid, Tobias Herstad. Framme f venstre: Andreas Resaland, Andrew Singh, Sture Hovland Keeper: Oskar Skjerping Dette er ein fin gjeng på 7 gutar. Det har vore bra oppmøte på trening og kamp. Me har denne sesongen lånt 2 gutar frå barneidretten, noko som har gått kjempe bra, og dei har vore med på treningar og kampar. 20

21 Vårsesongen var tung da det berre vart tap på gutane, men dei viste god framgang og kjempa godt i kvar kamp. Oppturen kom på Sognefjordcup der me fekk vår første seier. Da var jubelen høg og motivasjon på topp blant gutane. I haust sesongen såg ein god framgang på gutane og me fekk seier mot Jotun på deira heimebane. Dette var nok årets høgdepunkt. Gutane reiste på Maxicup ilag med G12 der det blei stilt to blanda lag. Gutane kosa seg og hadde det heilt topp. Det blei mykje tap men det var alikevel ein kjekk tur. Frå barneidretten lånte me Stian Hellebø og Halvor Hovland. Opp mann Hege Furset 21

22 ÅRSMELDING G Trenarar: Oppmann: Roger Barsnes, Ronny Rinde Kjell Kauppi Spelarar: Benjamin Alme Alexander Barsnes Joachim Furseth G11 Sander Breivik Håkon Hollevik Tobias Herstad G11 Mats Kauppi Alexander Prestegård Jacob Hovland G11 Mathias Rinde Jørgen Seglem Emil Hillestad G11 Hans Skogli Ivar Skogli Oskar Skjerping G11 Eric Dardamississ Vegard Strand Ola Seim 22 Lagbilde G Me startet sesongen med spelarmøte der me gjekk igjennom kommende sesong. Det vart spesielt lagt vekt på korleis me skulle oppføre oss på treninger og kamper. Både på og utanfor banen. Alle spelarar fekk utdelt eit regelsett for laget, der respekt og fair play var viktige moment. Treningane startet med vekentlige treninger i slutten av mars fram til påske, for deretter å gå over til to treninger resten av sesongen. Det har vore godt frammøte på treningane. Fravær har stort sett skuldast ferie eller sjukdom. Den eine treninga i veka hadde me i lag med G11.

23 G12 stillte med eitt lag denne sesongen og havnet i pulje sammen med Sogndal, Jotun, Syril, Aurland og Balestrand. Det vart fleire jamnspelte kamper med godt lagspel, men det gjekk ikkje heile tiden vår veg. Me hadde litt varierende resultat, og det vart vel noko meir tap enn sigrar. I dei siste kampane fekk spelarar fra G11 bli med G12, samtidig som nokon fra G12 vart lånt opp til småguttelaget. Totalt scora me 54 mål fordelt på 14 kamper i kretsserien. Topscorer i år vart Mathias, mens Alexander B. hadde flest målgjevande pasninger. Me deltok også i år på turneringer. Sognefjord Lerum cup i vårsesongen og Maxicup på Hamar i høstsesongen. På Hamar overnattet me på Presterud skule, like ved sekreteriatet. Dette var veldig fine turneringer, der det vart lagt vekt på det sosiale med bl.a. Sogndalskamp på Campus og kino i Hamar. Sesongen vart velfortjent avslutta på Dolly s i Sogndal med pizza, brus og is. Takk til alle foreldre som har stillt opp som sjåfør og med kakesalg i løpet av sesongen. For G12 Roger 23

24 Årsmelding Smågutar 2011 Følgjande spelarar var med i 2011 sesongen: Sivert Larsson, 97 Andreas Husabø, 97 Endre Kauppi Straumsheim, 97 Anders K Svåi, 97 Julian Kvam, 97 Håkon Kvanli, 97 Halvor Neset, 97 Sondre Hovland, 98 Jens Klingenberg, 97 Henrik Bruhaug, 98 Endre Jevnaker, 97 Emil Bruheim, 98 Mathias L Madslien, 97 Sander Bjørkum Øvstetun, 98 Adrian Nondal, 98 Trenarar Geir Kjetil Øvstetun Harald Husabø Stig Kvanli Jan Are Øvstetun Kåre Bruhaug Oppmenn Tommy Nondal Kjetil Straumsheim 24 Som resultata syner har begge laga i denne årsklassen hatt ein god sesong. Det vart ein travel sesong med mange treningar og kampar for gutane. Vi har trent 3 gonger pr veke i tillegg til 2 kamp dagar. Framgangen har vore god for alle spelarane og fleire har tilpassa seg spel på 11 ar bane. Laget deltok på Maxi-cup på Hamar med godt sportsleg og sosialt utbytte.

25 Fleire av spelarane våre i 97 kullet (7 stk) har både trena og spelt kampar med gutelaget. Her har vi fått gode tilbakemeldingar på innsats, ferdigheiter og haldningar. Dette har vore ein viktig utviklingsarena for spelarane som dei har teke med tilbake til smågutelaget. I tillegg har fleire av spelarane hospitert på treningar med satsingsgruppa i regi av ÅFK. Vi har og hatt hospitering av spelarar frå lillegut laget som har fått prøve seg på både 7 ar og 11 ar laget. Dei har vist gode ferdigheiter og haldningar som lovar godt for framtida. Sivert og Endre KS har deltatt på Bylagssamlingar for Team Sogn. I februar 2012 deltok Sivert på samling på Nordfjordeid der dei beste frå heile fylket var samla. Sander vart i haust utteken på bylagssamling for 98-kullet. Resultat i vårsesongen 11 ar laget. Resultat i haustsesongen 11 ar laget. Resultat 2011-sesongen 7 arlaget Til slutt vil me takke spelarar, foreldre og andre støttespelarar for innsatsen i år! 25 Helsing trenarar/oppmenn

26 Årsmelding Gutelaget ÅTIL Trenar: Gøran Moheim og Morten Skarsbø. (med Odd Arne Fodnes som støtte ) Desse aktive har vore med: Martin Herstad,Sivert Fodnes, Aleksander Mjølver, Jon M Liane, Sondre Haug Edvard Fykse, Even H Pedersen, Krister Solheim, Tommy Fodnes, Tobias Klingenberg, Martin Moen, Kennet Dvergedal, Eirik Hovland, Julian Moheim,Elias Svinø, Henrik A Kauppi, Thomas Breivik, Jørgen Hovland og Truls Hovland. Sportslig sett har sesongen svart til forventningane. Det har vore godt framøte på treningane men nokre har vegra seg mot kamp. Fleire fekk tilbod om hospitering av ÅFK og Truls Hovland meldte overgang frå hausten av. Truls har gjort ein god figur etter overgangen og heilt klart gjort seg bemerka på laget, han har og fått stor tilit av klubben. 26

27 Aleksander Mjølver, Kennet Dvergedal og Matin Moen har og fått speletid på Åfk 2. Fleire smågutar har og fått vore med på kampane våre det er viktig å gje eit tilbod til desse ved å hospitere opp. Laget deltok også på Norway Cup og sjølv om det vart tap i alle kampane var det ein flott tur. Laget hadde ein større dugnad for å skaffa pengar til Norway Cup i lag med jentelaget. Me har også vore ansvarlige for Cuba gras denne sesongen som 3 sektor. Utfordringa har vore: Treningsforhold i vinterhalvåret. Trening og kampavikling på Cuba. Transport til kamp her har dei føresette synt for liten vilje å delta. Skaffa domar til einkvar tid. Terminliste frå krinsen (tilbakemelding gjeven til kretsen). Me har ikkje notert ned antal mål og kampar på dei aktive. 0 aktivitet mot heimsida og dårlig eigenprofilering. På vegne av laget og støtteaperat vil eg tusen takk til dei som har bidrege for oss denne sesongen. Takk og til styret og særlig Kirsti for god støtte. Oppmann Terje Solheim 27

28 ÅRSMELDING LILLEJENTER 2011 LILLEJENTER 11 OG 12 ÅR Lillejenter fødde i Bak f venstre: Jenny Holsæter, Emma Jarstadmarken, Elida Madslien, Camilla Nundal Framme f venstre: Marte Hestetun, Hildur Steingrimsdottir, Kristin Dvergedal, Amanda Bronnes Keeper: Synne Haug Jenter fødde i 2000 og 2001 Bak frå venstre: Nicole Lægreid, Tone Lise Aalen, Kaia Røneid, Ingrid Fykse, Emma Jevnaker. Framme frå venstre: Martine Smedegård, Marianne Lærum, Hedda Klingenberg, Ronja Hovland, Rezhin Badkan. Keeper: Merete Bruhaug 28 Trenarar: Lars Frode Aalen og Oddgeir Dvergedal Oppmenn: Kjell Nundal og Ernst Fykse.

29 ÅTIL sine fotballjenter i alderen år (og nokre tiåringar) har gjort ein finfin sesong i 11 og 12-årsklassen. Jentene har hatt særs godt treningsframmøte, tilnærma 100%, og har vore ivrige på treningane. Der har det blitt fokusert på tryggleik, trivsel og meistring, noko som gjer jentene samansveisa og engasjerte. Vårsesongen avslutta me med turnering på Hafslo. Me overnatta i telt i hagen til Marit og Johnny og me takkar for deira gjestfriheit og servise. Både ungar og vaksne hadde ei triveleg helg der. På turneringa vann me fleire kampar og jentene var særs nøgde. Haustsesongen starta med Maxi- turnering på Hamar august. Her stilte me med eit lag 11- års klassen og eit lag i 12- års klassen. Me hadde ein kjempefin tur med fleire kampar og mykje sosialt samvere. Greitt å overnatta på ein skule. Me hadde så stort frammøte på treningane at me freista å melda på eit 11- års lag i haustsesongen. For å gjennomføre dette var me avhengige av å få med 10- åringane. Me gav alle 10- årsjenter tilbod om å vera med. 3 av dei var med på treningar og kampar i 11 års klassen på haustsesongen. Ein stor takk til dei. Haustsesongen har me hatt stor framgang spelemesssig, det har vore ein fryd å sett kampane deira der jentene har spelt ball til kvarandre med glimrande presisjon. Me selde kamptips på ein av heimekampane til Årdal FK. Klingande mynt i kassa vart det og av kaffi- og kakesalet på alle våre heimekampar. Vi vil takke trenarar og alle foreldre som har vore kjempeflinke til å stille opp. Takk også til jentene som har visst stor interesse og speleglede. Lars Frode, Oddgeir, Ernst og Kjell. 29

30 ÅRSMELDING JENTER FOTBALL 13/ Jentene starta treninga i april månad. Treningstidene ha vore torsdagar og fredagar. Kampdagen ha stort sett vore tysdagar. 14 jenter har gjennom heile sesongen vore ivrige både på kamp og trening. Ein kjempe gjeng med eit stort smil. I serien har jentene spelt mot laga frå : Vik,Balestrand,Kaupanger, Hafslo,Bjørn, Aurland og Jotun. Etter ein kanon innsats frå alle jentene, utan tap på heimebane, endte jentene på ein kjempe flott 3.plass. Gratulere med ein velfortjent bronseplass i serien til alle. Toppscorar denne sesongen blei Jenny Hovland,som også blei utteken til sonesamling. "Grattis"Jenny. Sesongen blei avslutta med kosekveld på Klingenberg hotell i november der me fekk servert taco og brus. Jentene deltok i Juni månad på Sognefjord cup,der dei møtte lag frå heile landet. Dei gjorde også her ein kanon innsats.jentene kom heilt til finalen og kunne gå av bana som vinnarar av SOGNEFJORD CUP 2011.Det var nokre smilande jenter som fekk både klem, medalje, samt pokalen heim til tangen av sjølvaste Eirik Bakke. Dagen blei avslutta med ein velfortjent pizza på Dolly Dimples i Sogndal. GRATULERE JENTER MED GULLET. Stor, stor takk til jentene for ein kanon sesong med både gull og bronse. Ein kjempe innsats av alle. Takk og til alle foreldre, som alltid stiller opp på køyring og cafe. Trenar Karl Johan fortjener og ei stor takk for god sesong og takk til Jan Ove som var med oss i starten. Økonomien til jentene er god, takka ver godt cafesalg og kamptips. 30

31 ÅTIL J13/14 SESONG 2011: Jenny Hovland Susanne M. Øy Mia Nondal Hanna B.Moen Rebecca Skjerping Miriam Sværen Olaug Marie Aalen Synne L.Fredheim Frida T.Hunshammer Mathilde S.Jellestad Vilde J.Eldegard Aina J.Eldegard Guro Nyland Helena Hollevik SOGNEFJORD CUP VINNARAR ÅRSMELDING JENTER 15/16 TAKK FOR GODT SAMARBEID TIL ALLE I SESONGEN 2011 ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG 2011 OPPMANN GRO MOEN 31

32 Bak fra venstre: Jenny Hovland, Karoline Moen, Linda Breivik, Frida Hunshammer Tryti Framme frå venstre: Birgitte Seim, Birgitte Dokken, Susanne Nesse, Serine Hunshammer Tryti, Mari Skarsbø Bilete er teke under Norway Cup. I tillegg til desse spelarane har følgjande vore med: Sunniva Øvstetun, Karianne Størdal, Me vil og få takka Rebecca Skjerping, Guro Nyland, Helene Hollevik og Mia Nondal fra lillejenter som blei med oss i fleire av kampane! Trenar: Oppmann/foreldrekontakt: Vidar Nesse og Roy A Bergerud Roger Moen Sportsleg: Jentelaget har i året 2011 hatt faste treningar på våren og hausten. Til tross for få spelarar har oppmøtet vore bra og mest alle treningar blei gjennomført..i seriespelet har laget både tapt og vunne kampar. Jentene sleit litt i vårsesongen men haustsesongen blei ein stor opptur. Jentelaget takkar jentene frå småjentelaget for at desse blei med i fleire kampar. Flott haldning av desse jentene!! Norway Cup: Jentelaget hadde vel ikkje store forhåpningar i årets Norway Cup. I beste fall såg me for oss deltaking i B-sluttspelet. Men jentelaget gjorde alle spådommar til skamme og gjekk heile vegen tila-spelet og vidare til 16-dels finalen. På det tidspunkt var alle lag fra Jotun og ÅTIL ute av turneringa. 32

33 I 16-dels finalen tapte jentelaget mot Loen som i sin tur blei slått ut i semifinalen. Kjempeinnsats av alle jentene!! Avslutning: Sesongen blei formelt avslutta med ei samling på Klingenberg Hotell med middag og sosialt samvær. Vidar, Roy og Roger vil få takka for ei fin tid saman og ynskjer alle jentene lykke til vidare i Årdalstangen Idrettslag. Tabell seriespel

34 Årsmelding handballgruppa

35 Styret og andre verv Trenarar/oppmenn Oppsummering Samarbeid Økonomi Dugnad Møter Turnering FairPlay Sportsleg utval Årsmelding frå dommarkontakt Årshjul 2011/2012 handballgruppa Årsmelding frå laga

36 Styret og andre verv Leiar Nestleiar/økonomiansvarleg Sportsleg ansvarleg Styremedlem/ansvar barneidrett Styremedlem/dommarkontakt Bingoansvarleg Arrangementansvarleg Webansvarleg Laila Røneid Arne Kjos Anne Kauppi Reidun Fodnes May Britt Bjørkum Øvstetun Anne Lise Hatlevoll/Kirsti Gulbrandsen Arne Kjos/Laila Røneid Anne Kauppi Dommar II Andreas Bjørkum Øvstetun Mikael Eide Hilde Kauppi Straumsheim Endre Lægreid Røneid Dommar I Ida Jarstadmarken Maria Sviggum Klubbdommar Renate Jevnaker Kristine Haglund Endre Kauppi Straumsheim Halvor Neset Mathias Hansen Mathias L. Madslien Rebecca Skjerping Susanne Moen Øy Thomas Breivik Martin Herstad Jens Klingenberg Henriette Moen Kolås Marte Rinde Sander Bjørkum Øvstetun Takk til alle trenarar, oppmenn, dommarar og foreldre som støttar opp om arbeidet i handballgruppa!!! 36

37 Trenarar/oppmenn vårsesongen Lag Trenar Oppmann J11 Alfred Holsæter Henny Midtun Anita Nesse J12 Anne Berit Lerum Tore Øren Ingvill Eldegard J14 Vibeke Rinde Karin Hollevik J15 Sissel Seim Katrin Andersen Dame 4. div Alfred Holsæter Anita Nesse Eirik Otterdal Elin Viken G10 Ann Kristin Hæreid Hege Furset Sonja Øren Reidun Fodnes Jens Herstad G11 Andreas Urheim Hilde Asperheim G13 Anne Kauppi Laila Hansen Lone Smedegård G14 Aud Andersen Gro Irene Sveen haustsesongen Lag Trenar Oppmann J10 Anita Nesse Ann Marit Vårdal Elin Viken J12 Anne Kauppi Henny Midtun Line Hillestad Bodil Madslien J13 Ingvill Eldegard Tore Øren Anne Berit Lerum G10 Lena Midtun Trude Akre G11 Ann Kristin Hæreid Hege Lægreid Sonja Øren Reidun Fodnes G12 Aud Andersen Karin A. Hollevik G14 Anne Kauppi Laila Hansen G16 Alfred Holsæter Aud Andersen Gro Irene Sveen Herre 4 div. Almir Ljalic Jim Midtun 37

38 Oppsummering 2011 I vår- og haustsesongen har me hatt 9 lag med i seriespelet og dette er ei nedgang på eitt lag frå førre sesong. Det er 209 aktive i handballgruppa i 2011 og trenden syner fortsatt at me har fleire gutespelarar enn jentespelarar. Det har vore problem å ha nok spelarar til å melde på lag direkte i aldersgruppa dei høyrer til. Løysinga har difor vore å sette saman lag på tvers av årsklassane. Me har vore heldige og fått dispensasjon på enkeltspelarar sånn at dei har fått kamptilbod. I tillegg er det etablert samarbeidsavtale med Jotun så me har spelarar som går på tvers av klubbane for å kunne stille lag i dei ulike aldersklassane. Ein del lag er avhengige av å låne spelarar frå lag under. 38 Ved påmelding av lag til sesongstart 2011/2012 vart det klart at me hadde nok spelarar så me fekk melde på herrelag i 4. divisjon. Laget spelar i bergensserien da det var for få lag til å spele i fylket. Her har me no ei god stamme med spelarar frå Jotun og ÅTIL som lovar godt for vidare satsing på herrehandball. Det er i tillegg god rekruttering frå G16- laget. Trenar til Jotun sitt 1. divisjonslag, Almir Ljalic har teke på seg oppgåva som trenar for vårt herrelag. Når det gjeld dommarane våre ligg me på topp i tal utdanna dommarar i vår region. Desse er unge og me må ta godt vare på dei. Det har sidan førre årsmøte vorte fråfall på dei eldste dommarane, så det er viktig at alle trenarar og føresette støttar dei slik at dei får lyst å fortsette som dommarar. Trenar og oppmenn er stabile. Litt utskifting må me rekne med, men me har gode folk som følgjer laga. Me hadde sjølvsagt håpa at fleire trenarar ville nytta seg av dei gode kursa som det har vore tilbod om å delta på. Trenarane legg ned mykje av fritida si i handballgruppa, noko me er veldig takknemlege for. Arrangementa i Tangenhallen går bra. Laga tek ansvar for sine økter og tilbakemeldingar frå gjestande lag er positive. Me får spesielt god tilbakemelding frå laga frå Bergensområdet som tykkjer det er kjekt å spele i Tangenhallen. Det er kjøpt inn nye drakter til alle lag. Handballgruppa vart sponsa med eitt sett drakter frå Årdalstangen kjemiske arbeiderlag og desse skulle trykk med gi rasisme rødt kort. Me syntes dette var eit flott tiltak og valgte å trykke logoen på alle draktene våre. Samarbeid Me har samarbeid-/partnerskapsavtale med Jotun som sikrar at jentespelarar frå ÅTIL kan spele på lag der me ikkje har tilbod. Me følgjer opp desse spelarane med å sende med trenar/oppmannkrefter slik at dei ikkje reiser åleine. I tillegg er det avtale som sikrar at Jotun sine gutespelarar kan vere spelar på lag i ÅTIL der me har tilbod. ÅTIL har ansvar for å tilby G16 og herrelag. Økonomi Økonomien i gruppa er no tilfredsstillande, men me har likevel fokus på å redusere kostnadane. Grunna store utgifter til draktkjøp i 2011 hadde me ein perioden med veldig dårleg økonomi i gruppa. Me er no i gang med å bygge opp att midlar. Gruppa får tilført store midlar både frå dugnadsinnsats og sponsorinntekter. Basaren er ei viktig inntektsskilde, men me lukkast ikkje i 2011 å få til denne. Arbeid med ny basar i 2012 er i gang. Bingogjengen gjer eit arbeid for oss som me er heilt avhengige av, og det har spart mange foreldre for store eigendelar dei siste åra - TAKK SKAL DE ALLE HA! Dugnad Gruppa har delteke på dugnad både under Fjord til Fjell og Målrock, samt arrangement i Tangenhallen. Me har i tillegg hatt dugnad for Seimsdal kraft og hadde ansvar for opningsfesten i november. Møter Styret har forutan å avvikle vanlege styremøte hatt møter med trenarar, oppmenn, foreldre og dommarar. Saker som har vore oppe på møta: Rekneskap Saker frå regionskontoret Handballgruppa sin rammeplan for sportsleg aktivitet Status for dei ulike laga

39 Regelgjennomgang med trenarar, oppmenn, dommarar FairPlay Praktiske tilhøve: Dugnadsliste, reiseoversikt, utstyr m.m. Kvart lag leverer eigen årsmelding for sin aktivitet. Dei som er levert til hovudårsmeldinga vert lagt med som ein del av årsmeldinga til handballgruppa. Barneidrett Me har eit godt samarbeid med barneidrettsgruppa og stiller med instruktørar når det er handball på timeplanen. I sesongen er me tildelt treningar med handball. I tillegg arrangerer me minihandballturnering i Tangenhallen og deltek på turnering i Aurland, Lærdal og Jotun. Turnering Det vart ikkje felles turnering for alle laga i handballgruppa i G14 deltok på turnering i Stryn, i tillegg var det nokre få lag som deltok på Beachturnering i Hordaland. Styret har ei heilt klar prioritering på at alle lag skal ha tilbod om turnering i løpet av sesongen. FairPlay Henta frå Norges Handballforbund utlyste før forrige sesong ein Fair Play-konkurranse i alle regionar. Prisen gjekk til Årdalstangen IL, som fekk utdelt ein sjekk på kr i samband med Fyllingen-kampen i Strynehallen. Fair Play er ein av kjerneverdiane i norsk handball, og eit omgrep som seier noko om korleis vi ønskjer at alle skal behandle kvarandre både på og utenfor bana. Målet er å ha ein idrett kor alle opplever at ein er velkommen, kor alle støtter kvarandre for å bli betre, og kor alle bidrar til å skape gode opplevingar med handballen. Region Vest gjennomførte kåringa ved å lage månadlege Fair Play-saker på heimesida og styret plukka ut den beste blant desse. Mange klubbar arbeider svært godt med haldningar, men ein klubb har utmerka seg spesielt i positiv retning og gått foran som eit døme til etterfølging. Fair Play-prisen går til ein klubb som over tid har jobba veldig godt og systematisk med utvikling av dommarar, og som har skapt eit myldrande handballmiljø i lokalsamfunnet for både gutar og jenter. Den siste sesongen har dei deltatt i regionens Dommar-/Fair Playprosjekt, kor dei har retta fokus mot å skape eit endå betre miljø for alle i klubben, og korleis dei ønskjer å framstå som klubb. Dette har blitt sett ned i ein plan som dei har arbeida systematisk med. Blant dei viktigaste punkta Årdalstangen har gjennomført, kan det nemnast: Alle spelarane i klubben har signert på NHFs Fair Play-kontrakt, kor dei blant anna forpliktar seg til å ikkje delta i mobbing Styret i klubben har deltatt på alle foreldremøter i klubben for å informere om Fair Play, og kva forventningar klubben har til leiarar, foreldre og spelarar. Negative kommentarar er ikkje ønska, men skryt og oppmuntring er noko det vert oppfordra til. Det har vore godt synleg Fair Play-vert på alle kamparrangement, som mellom anna har ansvar for å ta imot gjestar og dommarar Kvart lag har delt ut Fair Play-pris til den spelaren som har vist dei beste haldningane gjennom sesongen Klubben har gjennomført to Fair Play-arrangement, med ekstra Fair Play-vertskap og utdeling av Fair Play-pris. Desse arrangementa har også blitt godt dekka i lokalpressa. Klubben har i løpet av sesongen utdanna fire dommarar på Dommar 2-kurs, og 13 nye klubbdommarar. Fair Play-prisen for sesongen 2010/11 går til: Årdalstangen IL - Handball. Dommerkontakt og leiar for Fair Play-prosjektet May- Britt Bjørkum Øvstetun (til venstre) og Anne Kauppi (til høgre) tok i mot prisen på vegne av klubben. 39

40 Sportsleg utval Sportsleg utval starta operativ drift hausten Leiar: Medlem fra trenarane: Medlem fra trenarane: Medlem fra dommarane: Medlem fra dommarane: Anne Kauppi Vibeke Rinde Ingvill Eldegard Hilde Kauppi Straumsheim May Britt Bjørkum Øvstetun Me har hatt 2 møter og gjennomført 2 møter med alle trenarane. Drøftingar: Kurs Turnering Sportsleg rammeplan Utstyr til trening Årsmelding frå dommarkontakt Me har dei siste åri hatt stor satsing på utdanning av dommarar i handballgruppa. Arbeidet har synt til å vera ein suksess og me har pr i dag : 4 regiondommarar og 12 klubbdommarar. Alle dommarane våre er positive, flinke og gode representantar for klubben. Regiondommarar (dommar II) Kampar 2011 Andreas Bjørkum Øvstetun 40 Mikael Eide 31 Hilde Kauppi Straumsheim 27 Endre Lægreid Røneid 9 (slutta) Dommar I Ida Jarstadmarken Maria Sviggum 5 (slutta) 5 (slutta) Klubbdommarar: Renate Jevnaker 6 (slutta) Kristine Hagelund 6 (slutta) Endre Kauppi Straumsheim 3 Halvor Neset 3 Matias Hansen 5 Mathias L. Madslien 5 Rebecca Skjerping 3 Susanne Moen Øy 4 Thomas Breivik 5 Martin Herstad 6 Jens Klingenberg 5 Henriette Moen Kolås 3 Marte Rinde 7 Sander Bjørkum Øvstetun 2 Dei siste 12 har hausten 2011 tatt dommar 1 kurs, og ventar på å ta praksiskampar med observatør for å bli godkjente. Andreas, Hilde, Mikael og Endre tok hausten 2010 dommar II kurs, og våren 2011 tok dei 2 praksiskampar med observatør. Alle desse 4 vart godkjente dommar II, og fekk da tittelen Regionsdommarar :) Desse 4 dommarane vart og nominerte til å dømma Peter Wessel Cup J/G 12 og 13 helgi i Larvik april Dei takka ja og reiste til Larvik. Dei dømte ein del kampar, og fekk positive tilbake meldingar. Andreas og Endre fekk og dømma ein semifinale. Dei hadde ei fin og lærerik helg. Takk til Anne Kauppi som tok seg fri og køyrte dei til Larvik. :) Me i handball gruppa er stolte av alle dommarane våre, og me håpar dei blir med oss og dømmer i fleire år framover. -May Britt Bjørkum Øvstetun- 40

41 41

42 Årshjul 2011/2012 handballgruppa Månad Aktivitet Ansvar Styremøte siste torsdag i kvar månad Kvar månad Faste saker: -status -rekneskap Styret Mai Regionsting (annakvart år) Leiar 01.mai Påmelding dommarar og dommarrettleiarar Dommarkontakt 01.mai Seriepåmelding regionsseriar. Sportsleg utval 01.jun Påmelding Interregional serie J/G 16 og Sparserie J/G 18. Må vurderast Juni Håvard Tvedten handballskule Sportsleg ansvarleg Juli/august August Augustseptember August- September August- September August- September 01.sep Søke om halltid i Tangenhallen Sette opp treningstider for lag Kampoppsett for Regionsserien vert sendt ut. Sonemøte i forkant av sesongen. Oppmelding til RUM-grupper i sone 1-3. Gjeld for aldersklassane Oppmelding til Regionale landslag for Siste frist for å omberamme kampar gebyrfritt. Sportsleg leiar i samarbeid med hovudstyret Sportsleg leiar + trenarar Sportsleg utval + trenarar må sjekke ut Styret Sportsleg ansvarleg Sportsleg ansvarleg Trenarar + omberammingsansvarleg September Søke dispensasjonar på dei som treng det Sportsleg ansvarleg September Lage dugnadsliste Tangenhallen, køyreliste bussar, hente ut kamprapportar, Arrangementansvarleg dommarrekningar, reglar m.m. til hallperm September Møte med dommarane sesongstart Dommaransvarleg September Møte med trenarar/oppmenn før sesongstart Arrangementansvarleg/ Sportsleg ansvarleg September Bestille pizzabollar m.m. til kiosk Arrangementansvarleg September Sesongstart Styret 01.sep Lisensbetaling for spelarar frå J/G 13 og eldre. Oppmenn må følgje opp September- Oktober Spelarkartlegging for G/J 10 og eldre. Oppmenn + sportsleg utval 42

43 Oktober Regional handballskule Sportsleg ansvarleg Oktober Planlegge minihandballturnering + trening barneidrett Sportsleg utval November Basargruppa startar arbeidet (fastsette dato for basar m.m.) Basarnemd + oppmenn Desember Lage giro og sende ut på treningsavgift Økonomiansvarleg Desember Statusmøte med trenarar/oppmenn Sportsleg ansvarleg/arrangementansvarleg Desember Dommarsamling Dommarkontakt Desember Lisens for 12-årslag. Oppmenn Desember Oppdatere/evaluere sportsleg rammeplan Sportsleg utval Januar Kalle inn til årsmøte i handballgruppa Styret Januar Få inn årsmeldingar frå lag + ferdigstille rekneskap m.m. Styret Januar Melde på turnering Sportsleg utval i samarbeid med trenarar Februar/mars Årsmøte i handballgruppa + hovudlaget Styret Mars/april Handballbasar Basargruppa April Turnering for alle lag Sportsleg utval, oppmenn, trenarar April Klubbleiarmøte i forkant av NHF sitt ting (annakvart år) Styret April Påmelding regionsting Leiar April-Mai Sonemøte i etterkant av sesongen. Styret April Møte med trenarar/oppmenn sesongoppsummering m.m. Sportsleg ansvarleg/arrangementansvarleg april/mai Kartlegge spelarar til lag haustsesong Sportsleg ansvarleg/trenarar 43

44 Årsmelding frå laga Vår/haust 2011 Foto: Jan Ove Skjerping 44

45 G10 haustsesongen 2011 Trenar: Lena Midtun Oppmann: May-Britt Kolås og Trude Akre G 10 Hausten 2011 bestod av 7 gutar, alle født 2001 Spelarar : Stian Hellebø Ola Aleksander Akre Eirk Kolås Viktor Henjum Vee Halvor Hovland Halvar Bruhaug Frode Sanden G 10 møtte i 2011 føljande lag: Bjørn, Sogndal, Sogndal 2, Jotun, Aurland, Syril, Syril 2 I 2011 har G10 hatt 4 bortekampar, og 3 heimekampar. Dei har hatt 5 seirar og 2 tap. Tid Kampnr Bane Hjemmelag Bortelag H-B SØNDAG G10A3012 Gaupne Idrettshall Bjørn Årdalstangen 6-11 TORSDAG G10A3036 Sogndal I.H. Sogndal 2 Årdalstangen G10A3056 Sogndal I.H. Sogndal Årdalstangen 3-5 LØRDAG G10A3032 Tangenhallen Årdalstangen Aurland 5-4 LØRDAG G10A3004 Aurlandshallen Aurland Årdalstangen 6-10 LØRDAG G10A3040 Tangenhallen Årdalstangen Bjørn LØRDAG G10A3048 Tangenhallen Årdalstangen Jotun

46 Gutar (f.1999) Vårsesong Trenar: Oppmann: Andreas Urheim Hilde Asperheim Treninga starta opp igjen like etter juleferien. Det vart litt lang pause mellom kampane i desember og kampane i februar. Me sleit fortsatt med for lite spelarar til å gjennomføre kampprogrammet, men har heldigvis fått fortsette å bruke 12-åringane ein del. Dei har vore med dersom dei har hatt lyst og det passar i forhold til G13 sine kampar. Vi lånte og 5 spelarar fra G10 til heimekampane våre 5. februar. Dei gjorde ein strålande innsats for oss. Det er likevel hektisk å ha to lag i aksjon når ein berre er ein trenar og ein oppmann og alltid er i manko på spelarar. Så derfor er anbefalinga for neste sesong at det er nok med eitt lag. Spelarane har fortsatt den fine sportslege framgangen. Dei viser mykje betre speleforståelse og samspel. I vinter og vår har vi trent måndag og onsdag Det har vore variabelt oppmøte på treningane og dei er sjeldan fulltalige (10 stk). Vi avslutta sesongen med ein trivelig, felles sosial samling for G11 og J11 med foreldre. Me spelte foreldrekampar, der begge foreldrelaga tapte. Spelarane avslutta kvelden med pizza. Desse spelarane har delteke på trening og kamp sesongen 2010/2011 (antall kampar): Øystein Yttri (11) Alexander Prestegård (7) Jørgen Seglem (14) Hans Skogli (12) Alexander Asperheim Barsnes(19) Benjamin Turckovic Alme (14) Ivar Skogli (13) Sander Stubseid Breivik (12) Mats Askeland Kauppi (16) Marco Pyykkønen (4) Håkon Andersen Hollevik (12) Spelarar på dispensasjon 2010/2011 (antall kampar): Amanus Andersen Bukkøy (7) Sondre Hovland (7) Sander Bjørkum Øvstetun (4) Henrik Midtun Bruhaug (4) Spelarar på lån fra G10 (antall kampar): Oscar Skjerping (2) Joachim Furseth (2) Emil Hillestad (2) Jakob Hovland (2) Tobias Herstad (2) Resultat fra vårsesongen: Tid Kampnr Bane Hjemmelag Bortelag H-B LØRDAG G11A1016 Tangenhallen Årdalstangen * Aurland * G11A1074 Tangenhallen Breimsbygda 2 * Årdalstangen 2 * G11A1021 Tangenhallen Aurland * Årdalstangen 2 * G11A1073 Tangenhallen Årdalstangen * Breimsbygda 2 * LØRDAG G11A1049 Tangenhallen Årdalstangen * Jotun G11A1059 Tangenhallen Årdalstangen 2 * Syril 2 * G11A1054 Tangenhallen Jotun Årdalstangen 2 * G11A1058 Tangenhallen Syril 2 * Årdalstangen * 8-15 LØRDAG G11A1001 Leikangerhallen Årdalstangen * Syril 2 * G11A1002 Leikangerhallen Årdalstangen 2 * Syril G11A1055 Leikangerhallen Syril Årdalstangen * G11A1006 Leikangerhallen Syril 2 * Årdalstangen 2 *

47 G11 (f. 2000) Haust 2011 Lagleiarar: Sonja Øren, Ann Kristin Hæreid Oppmann: Hege Lægreid, Reidun Fodnes Frå venstre: Emil Hillestad, Joachim Furseth, Albert Karlsen Hæreid, Tobias Herstad, Jacob Hovland, Andreas Reseland og Oscar Skjerping. Fra febr 2012 kom Andrew Singh attende til Årdal og er med igjen! (foto; Jan Ove Skjerping) Me er også godt nøgd med dei fine nye draktene! Auka treningstid frå førre sesong til to gonger i veka, 1,5 t. kvar gang. Grunnleggande handballteknikk, litt styrke og skadeførebyggande øvingar prioriterast kvar trening. Alle treningar avsluttast med speling mot anten jenter eller gutar 99. Fair Play og god oppførsel vert vektlagt. Me har ikkje fast målvakt enno, men to-tre som byter på. Så langt god individuell framgang hjå alle, noko som har resultert i jamne kampar, godt målvaktspel og gode sjansar frå alle plassar. Dette er siste året med 6-ar handball. Me er sårbare med få spelarar (8 stk pr. febr.12). Har hatt med innbyttar frå 5. klasse nokre gonger, og fleire frå 2001 har møtt på treningar med oss etter jul. Fleire av spelarane på laget har også i år bidrege på kampar for G -99, og har fått gode attendemeldingar. I januar inviterte me Jotun sin dametrenar Almir Ljalic på trening, noko som gav inspirasjon og påfyll av nyttige øvingar i grunnleggande trening. Ann Kristin har, saman med Ingvill Eldegard (J-98) og Lena Midtun (G-01), gjennomført trenar 1 utdanning. Laget har enno ikkje delteke i noko turnering dessverre, men me vonar spelarane held fram også neste sesong slik at dette jamne laget står samla og kan få prøvd seg utanfor Sogn og Fjordane. Pr. 20/ / H Jotun 30/ H Syril 19/ B Lærda l 26/ B Jølster 4/12? 12-6 H Lærda l 10/ H Bjørn 21/ H Jotun 28/ B Bjørn Antal Kampar Antal mål hittil Albert X 3 X 2 X X 2 X 2 X X 2 X 8 11 Andreas X 1 X X X X 1 X 1 - X 7 3 Andrew X X Emil X X X 2 X 5 X 1 X 2 X Jacob X 2 X 2 X 3 X 5 X 3 X 4 X 4 X Joachim X 1 X 1 X X 2 X X 4 X 2 X 8 10 Oscar X X X X 2 X 3 X X 1 X 8 6 Tobias X 1 X 3 X 2 X 4 X 2 X X 4 X kl: Eirik X X 2 47

48 G 11 f Blinkskot frå hausten 2011, alle foto ved Jan Ove Skjerping 48

49 J /2011 (vårsesong) Trenarar: Alfred Holsæter og Anita Nesse Oppmann: Henny Midtun Tal ungar : 13 jenter er med; 6 jenter fødd 99 og 7 jenter fødd 2000 Fairplay: 9 born har skrive fair play kontrakt Kampar: Me spelte fem kampar i vårsesongen etter oppsett plan. Tal kampar pr unge Camilla Nundal, 5 kampar Elida Madslien, 5 kampar Marte S. Hestetun, 5 kampar Emma Jarstadmarken, 5 kampar Synne Haug, 4 kampar Jenny Holsæter, 4 kampar Åsfrid Midlang, 1 kamp Jenny Sofie Rudi, 1 kamp Merete Bruhaug, 1 kamp Ingrid Fykse, 5 kampar Emma Jevnaker, 3 kampar Ronja Walaker, 2 kampar Avslutningsarrangement: Foreldre og ungar, i saman med gute 11 år, hadde avslutning av sesongen 13. april. Det vart arrangert kampar mellom foreldre og born med stor suksess. Deretter pizza og kos i kafeen, med utdeling av diplom. J /2012 (Haustsesong) Trenarar: Anne Kauppi og Line Hillestad Oppmenn: Henny Midtun og Bodil Madslien Tal ungar: 6 stk jenter født 99 Fairplay: Foreldre har fått orientering om Fairplay på foreldremøte. Kontraktane borna signerte er fortsatt gjeldande. Trenar og oppmenn har samtala med borna om innhaldet i kontrakten. Foreldremøte: foreldremøte 17. oktober Det var svært god oppslutnad, alle møtte. Kampar: Me spelte 6 kampar etter oppsett kampdagbok. Laget heiter denne sesongen ÅTIL/ Jotun. Me har eit samarbeid med Jotun, der me låner spelarar til våre kampar fordi me er kun 6 jenter på ÅTIL. Me låner 2-4 jenter frå Jotun til kvar kamp. Tal kampar pr unge: Camilla Nundal, 5 kampar Elida Madslien, 5 kampar Marte S. Hestetun, 5 kampar Emma Jarstadmarken, 5 kampar Synne Haug, 5 kampar Jenny Holsæter, 5 kampar 49

50 G12 (haust 2011) Trenar: Aud Andersen Oppmann: Karin A. Hollevik G12 starta høst sesongen 2011 med 9 gutter, ein på disp. Spelarar: Amandus, Håkon, Eric, Hans, Ivar, Jørgen, Alexander, Benjamin og Øystein Mats, Sander og Alexander P. slutta etter vår sesongen Eric, Hans, Ivar slutta når vi begynte på 2012 året. Vårsesong ar handball LØRDAG G11A1049 Tangenhallen Årdalstangen Jotun G11A1059 Tangenhallen Årdalstangen Syril 2 * G11A1054 Tangenhallen Jotun Årdalstangen G11A1058 Tangenhallen Syril 2 * Årdalstangen 8-15 LØRDAG G11A1001 Leikangerhallen Årdalstangen Syril 2 * G11A1002 Leikangerhallen Årdalstangen Syril G11A1055 Leikangerhallen Syril Årdalstangen G11A1006 Leikangerhallen Syril 2 * Årdalstangen Hausten 2011 SØNDAG G12A3002 Tangenhallen Årdalstangen Jotun 16-6 LØRDAG G12A3007 Tangenhallen Årdalstangen Syril 6-6 LØRDAG G12A3022 Leikangerhallen Syril Årdalstangen 13-8 SØNDAG G12A3027 Aurlandshallen Aurland Årdalstangen

FJORD TIL FJELL 2011

FJORD TIL FJELL 2011 FJORD TIL FJELL 2011 DUGNADSLISTE ÅTIL Fjord til Fjell Festivalen 2011 nærmar seg og som tidlegare år fell det ein del dugnadsarbeid på aktive/føresette i ÅTIL. Fjord til Fjell er eit arrangement som er

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012

ÅRDALSTANGEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Kleiven Sogn - Arkitektkontoret Erling Hugen Årdal Byggservice Olav O. Hæreid Sogn Bilservice Byggmakker Andersen Klingenberg Hotell PGP Viking - Redningsteneste Vang Norconsult Tangen

Detaljer

Dugnadsliste MÅLROCK 2010 Torsdag 18., fredag 19., laurdag 20. og søndag 21. august

Dugnadsliste MÅLROCK 2010 Torsdag 18., fredag 19., laurdag 20. og søndag 21. august Torsdag 18. august RIGGING AV FESTIVALOMRÅDET Egil Arne Svinø 1600 -> Koordinator Jan Ove Størdal 1600 -> Kjell Kauppi 1600 -> Magne Knudsen 1600 -> Ingvill Eldegard 1600 -> Anders Fredheim 1600 -> Jan

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015

Side 1. Årsmelding handballgruppa 2015 Side 1 Årsmelding handballgruppa 2015 Side 2 Innholdsfortegnelse Årsmelding handballgruppa 2015... 3 Styrearbeid:... 3 Møteaktivitet:... 3 Dugnadsaktivitet:... 3 Økonomi:... 3 Utdanning/Kompetanse:...

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

Dugnad MålRock 2008. ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL**

Dugnad MålRock 2008. ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL** Dugnad MålRock 2008 ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL** Etter den fabelaktige innsatsen på Målrock 2005, 2006 og 2007, er me igjen invitert til å delta på årets MålRock. Dugnaden

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2012 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri Årdal FK... 3 2.4. Gothia Cup... 3 2.5. Faaberg turneringa...

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVISJON 3

26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVISJON 3 26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVISJON 3 Da er oppgavene på stevnet fordelt etter beste evne og i beste mening. Tusen takk til alle som har meldt seg frivillig til å ta en økt på stevnet vårt! Passer ikke

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVIDERT, 24.04.

26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVIDERT, 24.04. 26. 27. APRIL DUGNADSLISTE REVIDERT, 24.04. Da er oppgavene på stevnet fordelt etter beste evne og i beste mening. Tusen takk til alle som har meldt seg frivillig til å ta en økt på stevnet vårt! Passer

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km Syril IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-07.02.10 14:39 UOFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Gutar 11 år, 2 km 1 69 Eirik Stedje Sogndal IL 8:47.6 2 61 Runar Sekse

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

FJORD TIL FJELL 2010

FJORD TIL FJELL 2010 FJORD TIL FJELL 2010 DUGNADSLISTE ÅTIL Fjord til Fjell Festivalen 2010 nærmar seg og som tidlegare år fell det ein del dugnadsarbeid på aktive/føresette i ÅTIL. Fjord til Fjell er eit arrangement som er

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august

Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august Koordinator for IL Jotun: Børre Øvstetun 90852584/borre.ovstetun@hydro.com Koordinator for ÅTIL: Anne Kauppi 57661765/91120643/akauppi@online.no

Detaljer

Fair play i NFF Sogn og Fjordane

Fair play i NFF Sogn og Fjordane Fair play i NFF Sogn og Fjordane 2017 Sektor Samfunn Fair play, arrangement, Eat Move sleep, trafikktryggleik, inkludering, «Trygg sport» => samarbeid med sektor dame/jente, sektor klubbutvikling Leiar:

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Dugnad MålRock 2012. ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL**

Dugnad MålRock 2012. ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL** Dugnad MålRock 2012 ** Ynskjer alle velkomen til nok ein stor dugnad for ÅTIL** Etter den fabelaktige innsatsen på Målrock dei tidlegare åra, er me igjen invitert til å delta på årets MålRock. Dugnaden

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6 G 8 år 1 km klassisk Ole Gikling Jotun IL 4 09:12 Trym Røhme 3 08:38 Trym Tufte Sogndal IL 6 08:04 J 8 år 1 km klassisk Nora Hov Kaupanger IL 7 09:16 DNS Nes Marie Ørnar IL 8 G 9 år 1 km klassisk Fredrik

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2016-2017 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane Pokal Samlagstemne Bane Sparebanken Sogn og Fjordane Beste 10 sk kl 3-5 Vert vunnen til odel og eige av den med flest aksjar etter 10 år Ved likheit vinn den av desse med lågast plass-siffer Vinnarar:

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL 2016 Ein god sesong Styret ønskjer å takke alle medlemmane for eit godt år. Vi vil også takke administrasjonen i klubben som har lagt til rette for vårt arbeid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Årsmelding. for. Lærdal I. L.

Årsmelding. for. Lærdal I. L. Årsmelding for fotballgruppa Lærdal I. L. 2015 Organisasjon; Styret for fotballgruppa har i sesongen 2015 vore samansett slik: Jan Tore Stølen Leiar Birgit Lervik Styremedlem Dag Arne Helland Styremedlem

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Dugnadsliste MÅLROCK 2012 Torsdag 9., fredag 10., laurdag 11. og søndag 12. august

Dugnadsliste MÅLROCK 2012 Torsdag 9., fredag 10., laurdag 11. og søndag 12. august Torsdag 09. august RIGGING AV FESTIVALOMRÅDET Egil Arne Svinø/Henrik Rønningen 1600 -> Koordinator Kjell Ove Skarsbø 1600 -> Svein Hagen 1600 -> Arve Haugen 1600 -> Gunstein Røneid 1600 -> Vidar Lomheim

Detaljer

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 INNLEIING I handlingsplanen for tidsrommet 2015-2018 har ein teke utgangspunkt i den føregåande plan og utvikla den vidare. Innanfor dei tre områda aktivitet, økonomi og administrasjon/organisasjon

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer