Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/ Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr 41, 45, 47, 48, 53. Brev fra RFK til Alpiq Ecopower Scandinavia AS - ttalelse etter ferdigstilte arkeologiske registreringer Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr 41, 45, 47, 48, 53. Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum X, 15/ Møteinnkalling Instituttstyret IMKS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Møtebok frå utdanningsutvalget tdanningsutvalget tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tema for strategisak i februarmøtet Strategisaker til tdanningsutvalget tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Innkalling til samtale Samlesak: Innkalling til samtale 2015/2016 Figen Inci Kozakli tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Innkalling til samtale Samlesak: Innkalling til samtale 2015/2016 tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 Page 1 of 27

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ Andre orienteringssaker Orienteringssaker tdanningsutvalget tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Signert åremålskontrakt - forlengelse av åremålsperioden Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat i kjemi og biovitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 15/ Endring av navn på master i sykepleie med spesialiseringer i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Endring av navn på studium tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421, 15/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger,, Institutt for sosialt arbeid - Masterprogram: Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114) (20 sp) Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Bjørn Øystein Angel Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern sensor til ordinær og utsatt eksamen i Velferdspolitikk I og Velferdsrett. (BBA175), 1. studieår Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Ernst-Magnus Mostøl Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern sensor til ordinær og utsatt eksamen i Velferdrett (BSO155), 1. studieår Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Pia Moum Hellevik Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 Page 2 of 27

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Oppnevning som ekstern deltaker ved niversitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet - Institutt for sosialt arbeid i emnet: Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern (BSO250), 2. studieår Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Ole Næss Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave i Sosialt arbeid (MSOMAS) for student: Kristina Bjerkan Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Bente Vatne Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Oppnevning som ekstern klagesensor i Velferdssamfunn, velferds- politikk og velferdsrett II (BSO360) 3. studieår ved niversitetet i Stavanger, - institutt for sosialfag Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015/2016 Kathrine Sevheim Institutt for sosialfag 453 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Plan for utvalget sitt arbeid 2017 Plan for tdanningsutvalgets arbeid tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innvilgelse av forlenget 40% uførepensjon Pensjon ufør fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ Bacheloroppgave i BL - hjelp til informasjonsinnhenting Følgegruppen for barnehagelærerutdanning - møterunde II Følgegruppe for Barnehagelærerutdanning Det humanistiske fakultet 321 Page 3 of 27

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Philosophiae doctor disputas - Piotr Maksymilian Lisik Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Philosophiae doctor disputas - Delphine Crappe Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Philosophiae doctor disputas - Anders Haarr - 1. desember 2016 Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Sondre Kristenstuen Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Henrik Oma Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Lene Jacobsen Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 Page 4 of 27

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Jonas Stien Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Khalil Haidari Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Fredrik Gamborg Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2016 Joyce Baik Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 16/ Erasmus+ Kapasitetsbygging - veiledning Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2016 SI Erasmus IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 Page 5 of 27

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2016 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 16/ ARTN 17/16: Godkjenning av utlysningstekst til stilling som administrativ koordinator IOR senteret, Ansettelsesrådet TN 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ARTN 18/16: Godkjenning av utlysningstekst til vikariat kommunikasjonskonsulent IOR senteret, TN - adm, Ansettelsesrådet TN 2016 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ ARTN 19/16: Ansettelse i stilling som førstekonsulent eksamensarbeid ved fakultetsadministrasjonen TN, Ansettelsesrådet TN 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Avbrutt utdanning ved Videreutdanning i tverrfaglig veiledning ved niversitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Samlesak: Sluttmeldinger - Institutt for sosialfag 2016 Lene Hansen Lilleland Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 517 X, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering i midlertidig stilling som postdoktor i industriell økonomi, TN-IØRP, Page 6 of 27

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Offentlig søkerliste Rekruttering i midlertidig stilling som postdoktor i industriell økonomi, TN-IØRP, , 16/ Informasjon vedrørende ansettelse Rekruttering i midlertidig stilling som postdoktor i industriell økonomi, TN-IØRP, I, 16/ Søknad og CV Rekruttering i midlertidig stilling som postdoktor i industriell økonomi, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad og CV Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad og CV Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Informasjon vedr. ansettelse - Information about employment Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 7 of 27

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Bedømmelseskomiteens rapport - Appointment of Expert Committee Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Vedrørende intervju til stilling - Interview to position as Paleobotanics Archaeological Museum, Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Intervju til stilling - Interview to position as Paleobotanics Archaeological Museum, Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Intervju til stilling - Interview to position as Paleobotanics Archaeological Museum, Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Runde 2 - Besøk til Stavanger - Round 2 - Visit to Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Intervju - Interview to position as Paleobotanics Archaeological Museum, Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Page 8 of 27

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Runde 2 - Besøk til Stavanger Rekruttering, forsker -paleobotaniker, AM-FORN, AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Signert protokoll A 137/ Rekruttering postdoktor i studier av offentlig sektor og innovasjon, SV-HHiS, , 16/ Tilrettelegging på eksamen høsten 2016 Tilrettelegging på eksamen - Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Oppnevning av ekstern sensor VLE210 Oppnevning av ekstern sensor Kompetanse for kvalitet Anne Kristine Øgreid Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 453, 16/ Informasjon om ansettelse Rekruttering av ny fast stilling som dataelektroniker, TN-IPT LAB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ SA 54/16 Søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i helsevitenskap, Kvalifikasjonsopprykk professor i helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal Page 9 of 27

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Sakkyndig komités vurdering med kommentarer Kvalifikasjonsopprykk professor i helsevitenskap Anne G. Vinsnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 16/ Søknad og CV Rekruttering steinkonservator, AM-KONS, AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Tildeling av offentlig gaveforsterkning Anmodning om utbetaling av gaveforsterkning Toppforskprogrammet Norges forskningsråd IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 150 Page 10 of 27

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om Erasmus+ undervisningsmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Reggie Davidrajuh Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student Page 11 of 27

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Vedtak fra Klagenemnda Klage på vedtak om opptak Dok. dato: Arkivdel: Student 512.7, 16/ Status i ansettelsesprosess, Rekruttering instituttleder SV-NHS, , 16/ tvidet søkerliste Rekruttering instituttleder SV-NHS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Status i ansettelses prosess, Rekruttering instituttleder SV-NHS, , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering instituttleder SV-NHS, , 16/ Invitasjon til intervju, Rekruttering instituttleder SV-NHS, Page 12 of 27

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Invitasjon til intervju, Rekruttering instituttleder SV-NHS, X, 16/ Signert protokoll A135/ Rekruttering doktorgradsstipendiat i matrelatert forbrukeratferd, SV-NHS, X, 16/ Søkerliste og oppnevning av sakkyndig komite Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk 2 stillinger, HF-IGIS, /9 Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering professor II i anvendt risikostyring, TN-IØRP, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Page 13 of 27

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering studiekonsulent ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering direktør for bygg- og arealforvaltning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering direktør for bygg- og arealforvaltning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Page 14 of 27

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering direktør for bygg- og arealforvaltning, , 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering direktør for bygg- og arealforvaltning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Mottatt søknad Rekruttering direktør for bygg- og arealforvaltning, , 16/ Ansettelse i stilling som førstekonsulent ved niversitetet i Stavanger Rekruttering førstekonsulent eksamensarbeid Inger Hetland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad og CV Rekruttering førstekonsulent eksamensarbeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Bedømmelseskomiteens rapport Kandidatmappe - Anders Haarr Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Page 15 of 27

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Godkjenning av bedømmelseskomiteens rapport Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Godkjenning av tema for prøveforelesning - Anders Haarr Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Referat fra møte i lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter Lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ /7201 Videresending av høring fra Finansdepartementet NO 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk Høring - NO 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat førstekonsulent, HF-ADM-F&S, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Godkjenning av tema for prøveforelesning - Osland Kandidatmappe - Asgeir Osland Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Page 16 of 27

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Godkjent - foreløpig Rapport - Osland Kandidatmappe - Asgeir Osland Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering kommunikasjonskonsulent IOR senteret , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering kommunikasjonskonsulent IOR senteret , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering kommunikasjonskonsulent IOR senteret , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering kommunikasjonskonsulent IOR senteret , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering administrativ koordinator IOR senteret, TN Adm, Page 17 of 27

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering administrativ koordinator IOR senteret, TN Adm, , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering administrativ koordinator IOR senteret, TN Adm, , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering administrativ koordinator IOR senteret, TN Adm, , 16/ Invitasjon til intervju Rekruttering administrativ koordinator IOR senteret, TN Adm, , 16/ Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling - Offer of Extensions of temporary position as Professor II at the niversity of Stavanger Forlengelse i stilling som professor II Erdal Cayirci Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Forlengelse i stilling som professor II Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering Page 18 of 27

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Ny sensur Klage på karaktersetting ING200 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Ny sensur Klage på karaktersetting RIS510 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting RIS510 Klage på karaktersetting RIS510 Gowtham Babu Rajendran Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Tilbud om midlertidig ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse uten utlysning i 20% stilling ved Institutt for data og elektroteknikk første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat i Offshore teknologi, IKM, , 16/ Vedr. søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Katrine Maritvold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Page 19 of 27

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Saksfremlegg: Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting ENG175 Klage på karaktersetting ENG175 Frode Larsen Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Referat fra møte i ansettelsesutvalget TN 8. november 2016 Møte i ansettelsesutvalget TN 8. november 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 16/ Forlengelse av midlertidig ansettelse Forlengelse av midlertidig ansettelse, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Ikke godkjent endelig prosjektplan - Kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 16/ Signert arbeidsavtale - studentambassadør Korttidsengasjementer ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen SKA Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Page 20 of 27

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Signert arbeidsavtale - studentambassadør Korttidsengasjementer ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen SKA Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 16/ Påmelding til strukturert skriveseminar for faglig ansatte ved TekNat - Osmundsen Skriveseminar TN h Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 16/ Sak 05/16 Ny stilling som HR-rådgiver ved Lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene LHA Lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse førstekonsulent forskerutdanning, HF-ADM, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Avslått søknad om overgang til annet studieprogram Skifte av studieprogram Sander Sjøthun Offl 26 femte ledd Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514 Page 21 of 27

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Avslag på søknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg Dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen Guadalupe del Rocio Byberg Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 512.6, 16/ Stedfortredertjeneste Stedfortredertjeneste Tore Markeset Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat studiekoordinator, HF-IGIS-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Ny sensur Klage på karaktersetting MARMAS Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting MARMAS Klage på karaktersetting MARMAS Juliet Ebiose Ngbeken Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Varsel om opphør av stilling Varsel om opphør av stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 Page 22 of 27

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering doktorgradsstipendiat i innovasjon innen teknologi baserte tjenester, TN-IKM Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Avslag på søknad om fjerde gangs eksamen, BSY252, bachelor i sykepleie Fjerde gangs eksamen BSY252 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Innvilget søknad om utsatt eksamen tsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) Bjørn-Tore Tangerås Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Innvilget søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Colleen Stephanie Baldwin Offl 26 femte ledd Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514, 16/ Avslått søknad om utsatt eksamen tsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) Maryam Osman Dok. dato: Arkivdel: Student 456, 16/ Innvilget søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Gisle Stave Moe Offl 26 femte ledd Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514 Page 23 of 27

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering førsteamanuensis i sosialt arbeid, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Ny sensur Klage på karaktersetting MSK220 Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting MSK220 Klage på karaktersetting MSK220 Ahmed Isajevitsj Abiev Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Innvilget søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Frank Larsen Klippenberg Offl 26 femte ledd Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 16/ Signert protokoll A 132/ Ansettelse (vikariat) førsteamanuensis i sosialt arbeid, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ REK Vest prosjekt: søknad om midler - Foreldre og ergoterapeuters opplevelse av intensiv hjemmetreningsprogram til forbedring av håndfunksjonen hos barn med bilateral spastisk Cerebral Parese REK Vest prosjekt: Foreldre og ergoterapeuters opplevelse av intensiv hjemmetreningsprogram til forbedring av håndfunksjonen hos barn med bilateral spastisk Cerebral Parese, ved prosjektleder Bjørg Oftedal REK Vest 632 Page 24 of 27

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Vedr. søknad om overflytting Overflytting fra B-økad til B-regrev Susanne Olderkjær Bøthun Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 16/ tlysning - Jobbnorge annonse Rekruttering postdoktor i energiøkonomi/-finans, SV-HHiS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Bruk av kalkulator under eksamen Kalkulator på eksamen - Hjelpemiddel Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ / Forslag om et Landa-prosjekt Forsand k. Fortidslandsbyen Landa Sverre Bakkevig AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 771 arkivdel - Arkeologisk museum, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting EPF100 ex.fac Klage på karaktersetting EPF100 ex.fac Natalia Pasternak Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Ny sensur Klage på karaktersetting BYG140 Dok. dato: Arkivdel: Student Page 25 of 27

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BYG140 Klage på karaktersetting BYG140 Ahmed Isajevitsj Abiev Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BYG140 Klage på karaktersetting BYG140 Dawit Habtemariam Kidane Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting GL2340 Klage på karaktersetting GL2340 Subathira Lambotharan Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad REK Nord prosjekt: Helseforståelse hos pasienter med kronisk nyresvikt stadium 3-5 ved prosjektleder Kristin Hjorthaug rstad REK Nord 632 I, 16/ Signert samarbeidsavtale for prosjektet: Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - iprocess Samarbeid om prosjektet: Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway Norges forskningsråd Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, Tatt til orientering I, 16/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Hilde Synnøve Papatzacos Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument Page 26 of 27

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Ane Nathalie Pedersen Furenes Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Kristin Rødder Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Kasper Kvicksson Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Mai Rebecca Smedmark Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karmøy k. vik gnr 85 bnr ttalelse vedrørende freda kulturminne - Fra RFK til Lars Martin Rød Karmøy k. vik gnr 85 bnr ttalelse vedrørende freda kulturminne Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum Page 27 of 27

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00992-55 Refusjonskrav Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV skanning Dok. dato: 02.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01-13 Innstilling fra bedømmelseskomiteen - Kandidatmappe - Gorm Kipperberg Dok. dato: 21.10.2016 Arkivdel: Student 08.11.2016,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/01490-23 Søknad om tilleggsbevilgning til utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering - Programområdet Conditions of normativity Programområder for forskning - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Invitasjon til Sjefskurs nr ved Forsvarets høgskole. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Invitasjon til Sjefskurs nr ved Forsvarets høgskole. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 09.12.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 21 I, 15/00104-20 Invitasjon til Sjefskurs nr. 19-15.08.2017-03.11.2017 ved Forsvarets høgskole

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: U, 15/ Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 9, 15/01318-40 Oppnevning av ekstern sensor/deltaker i MISMAS, Master i sykepleie Oppnevning av sensorer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10246-34 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Søknad om dispensasjon fra kml. 8 1. ledd for tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-42 Signert arbeidsavtale med praksisveileder Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Page 1 of 41. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. U, 15/ Refusjonskrav tidsubestemt lønnstilskudd - Avskjermet

Page 1 of 41. Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal. U, 15/ Refusjonskrav tidsubestemt lønnstilskudd - Avskjermet Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41, 15/00057-4 Refusjonskrav tidsubestemt lønnstilskudd - Tilsagn om tilskudd til tidsubestemt lønnstilskudd

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 11/05449-28 Oversendelsesbrev Rapport Randaberg sentrum øst Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer