Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning"

Transkript

1 Combi (E) CP plus ready Monteringsanvisning

2 Combi (E) CP plus ready Monteringseksempel 1 Betjeningselementer (analoge/digitale) 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2

3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Monteringsanvisning Monteringsanvisning Bruksformål... 3 Registrering... 3 Bestemmelser... 3 Tips for montering i kjøretøy... 4 Valg av monteringssted... 4 Feste apparatet... 5 Avgassføring... 5 Montere veggpipen... 5 Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet... 6 Omluftinnsug... 6 Varmluftfordeling... 6 Gasstilkobling... 7 Vanntilkobling... 7 Montering av FrostControl (sikkerhets-/tømmeventil)... 8 Montere sikkerhets-/tømmeventilen... 8 Tilkobling/legging av vannledninger... 8 Montering av romtemperaturføleren... 9 Montere betjeningselementene... 9 Elektriske tilkoblinger... 9 Spenningstilførsel 12 V Romtemperaturføler Betjeningselement/klimaanlegg Spenningsforsyning 230 V ~ Funksjonskontroll Advarsler Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Hvis monteringsanvisningene ikke følges, eller monteringen utføres på feil måte, kan det føre til materielle skader og til at mennesker utsettes for fare. Følg ESD-forskriftene! Bruksformål Propanvarmeren Truma Combi CP plus ready er et varmluftsvarmeapparat med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter). Dette apparatet er konstruert for innmontering i bobiler og campingvogner. Montering er ikke tillatt inne i busser og i kjøretøy (kjøretøyklasse M2 og M3) for transport av farlig gods. Ved montering i spesialkjøretøy må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. I apparatet Combi E CP plus ready er det dessuten innmontert elektriske varmestaver for drift med 230 V ~ nettspenning. Annen bruk er mulig etter konsultasjoner med Truma. Registrering For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsinnretning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. Ved montering av en sikkerhetsavstengningsinnretning, som f.eks. gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS, med passende dimensjonert gassinstallasjon, er drift av et typegodkjent propanvarmer tillatt i hele Europa i henhold til EU-direktiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsinnretningen for sikkerhets skyld. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i klasse M1) for persontransport med maksimalt 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i klasse O). Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Bestemmelser Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassføringen og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. 3

4 Tips for montering i kjøretøy Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i brukslandet (i Europa f.eks. EN 1949). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). I forbindelse med kjøretøy som brukes i næring skal det i Tyskland tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak fastlagt av tyske forsikringsselskaper for yrkesskader (BGV D 34). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Trumaserviceheftet eller Valg av monteringssted Apparatet og avgassføringen må alltid monteres slik at disse til enhver tid er lett tilgjengelige for service (f.eks. på gass- og vanntilkobling via en serviceluke, møbeldører osv.) og til enhver tid er lette å demontere eller montere. Avstanden fra apparatet til møbel- eller kjøretøydeler i nærheten må alltid være større enn 10 mm. Inkludert i leveransen er en kopi av typeskiltet med avtakbar strekkode. Hvis typeskiltet på varmeapparatet ikke lenger er leselig etter montering av varmeapparatet, må en kopi av typeskiltet plasseres på et godt synlig sted på varmeapparatet. Kopien av typeskiltet må bare brukes i forbindelse med originalen. Deler som er viktige for driften av kjøretøyet må ikke få redusert funksjonsdyktighet. Bilde * 10* 10* 500* 10* 540* 500* 18a 12* * Minstemål avhengig av monteringssituasjonen må det tas hensyn til ekstra plass for gasstilkobling, vanntilkobling og sikkerhets-/tømmeventil. Alle mål i mm. Piper må plasseres slik at avgasser ikke kan trenge inn i rommet. Pipen må utføres som vegg- eller takpipe. Original Kopi Bilde 1 For at oppvarmingen av kjøretøyet skal bli så jevn som mulig, må varmeapparatet monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig, helst i et klesskap, et bagasjerom e.l. med tilstrekkelig høyde, på en slik måte at luftfordelingsrørene kan legges tilnærmet like lange. Av hensyn til luftinnsuget må monteringsrommet være utstyrt med passende åpninger se omluftinnsug og varmluftfordeling. For å begrense den faren som personer kan utsettes for hvis et varmeapparat skulle løsne ved et uhell, kan det øvre panelet (17) i monteringsskapet skrus fast i flukt med varmeapparatet på de øvrige møbeldelene. Avhengig av monteringssituasjonen må en stabil møbelkonsoll (18) plasseres på tvers av kjøreretningen (særlig ved hekkmontering) og foran (ved siden av) varmeapparatet. Dette kan gjøres ved at en massiv list (tverrsnitt minst 30x50 mm) plasseres i en høyde på ca. 180 mm over gulvet, eller ved at en plate (18a) til å skyve inn plasseres på en stabil møbelkonsoll. Under apparatet må det ikke befinne seg noen varmefølsomme materialer (f.eks. gulvbelegg som PVC o.l., kabler osv.), da det kan bli svært varmt ved bunnen av apparatet. Bilde 3 Vegg- eller takpipen må plasseres slik at den befinner seg minst 500 mm (R) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. I tillegg må det ikke befinne seg noen lufteåpning for boområdet eller noen vindusåpning nærmere enn 300 mm unna. 300 mm Bilde 4 R 300 mm Ved montering av pipen direkte under et vindu som skal åpnes, er det tvingende nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). For at ikke komponenter inne i apparatet skal bli skadet, må ingen kabler eller vannledninger festes til apparatets isolering. 4

5 Feste apparatet Kontroller om kjøretøyet er utstyrt med et bærekraftig gulv, dobbeltgulv eller mellomliggende gulv som varmeapparatet kan festes på, eller - hvis dette ikke egner seg - så må du skaffe til veie et bærekraftig underlag (f.eks. en laminert treplate som er limt fast til gulvet). Skru fast varmeapparatet med 4 skruer B 5,5 x 25 (inkludert i leveransen) i kjøretøygulvet, dobbeltgulvet eller det mellomliggende gulvet. Avhengig av monteringssituasjonen kan varmeapparatet også festes med 3 skruer - da må aluminiumsføttene (a) alltid, og eventuelt en av plastføttene (b), skrus fast i kjøretøygulvet. Bilde 5 a a Varmeapparatet må skrus fast i kjøretøygulvet, dobbeltgulvet eller det mellomliggende gulvet for å utelukke skader på gassanlegget som følge av bevegelser ved kjøring! Avgassføring Til apparatet må kun Truma-avgassrøret AA 3 (art.-nr ), forbrenningslufttilførselsrøret ZR (art.-nr ) og de medfølgende klemmene (art.-nr ) brukes. Apparatet er kun kontrollert og godkjent med disse komponentene. Ved montering må rørene ikke klemmes eller knekkes. Takpipen kan leveres som tilbehør til varmeapparatet en monteringsanvisning følger vedlagt. Montere veggpipen Tillatte rørlengder Lengdeangivelsene gjelder tilførselsrøret for forbrenningsluft. Ved veggpipen kan det legges rørlengder på minst 60 cm og maks. 100 cm, stigende eller med fall på maks. 20 cm. b b Rørlengdene må tilpasses slik at rørene ved montering stikker ut av boringen for pipen. Avgassrøret (1) må være 10 % lenger enn tilførselsrøret (5) for forbrenningsluft. Dermed forhindres utvidelse og strekkbelastning på avgassrøret. Bilde 7 Montering av veggpipen Veggpipen (pil peker oppover) monteres på en jevn flate der vind kan komme til fra alle sider. Bor en åpning med diameter Ø 83 mm (i tilfelle hulrom i området rundt pipeboringen kan du fylle ut med tre). Tetting foretas med vedlagte gummipakning (8). Strukturerte overflater bestrykes med plastisk karosseritetningsmiddel, ikke silikon! Før avgassdobbeltrøret stikkes gjennom boringen, må du skyve klemmen (7) inn på røret. Skyv gummipakningen (8 den glatte siden mot pipen, tetningsleppene mot veggen) inn på innerdelen av pipen (9). Trykk sammen avgassrøret (1) ved begynnelsen, til en lengde på ca. 2 cm, så vinding ligger mot vinding. Skyv klemmen (2 klørne mot pipen) over avgassrøret (1). Skyv avgassrøret (1) inn på stussen (11 vinklingen peker oppover) til anslag. Skyv klemmen (2) til anslag anslaget må ligge mellom klørne til klemmen og skru fast. Skyv tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften inn på tannstussen (12). Fest den indre delen av pipen (9) med de 6 skruene (13), sett på ytre del av pipen (14), og skru den fast med 2 skruer (15) (skruene B 3,5 x 25 er inkludert i leveransen). Fest tilførselsrøret for forbrenningsluft med klemme (7) fra innsiden på stussen (12), og (ved lengder på mer enn 60 cm) fest det på veggen med minst én klemme ZRS (16 art.-nr ). 5 1 Rørlengder på 100 cm og oppover til maks. 200 cm må kun legges med stigning. 7 TOP OBEN cm cm 100 cm Bilde 6 max. 100 cm max. 20 cm max. 100 cm Ø 83 mm Bilde Nm

6 Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet Trykk sammen avgassrøret (1) ved begynnelsen, så vinding ligger på vinding. Skyv klemmen (4 klørne mot apparatet) over avgassrøret (1). Skyv klemmen (7) innpå tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften. Skyv avgassrøret (1) til anslag inn på stussen (3). Skyv klemmen (4) til anslag anslaget må ligge mellom klørne til klemmen og skru fast. Skyv tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften inn på stussen (6), og fest det med klemmen (7). Hvis det er lite plass og varmluftsrøret må bøyes kraftig like bak varmluftsutløpet til apparatet, anbefaler vi å bruke 90 bend BGC (art.-nr ). Dette bendet gjør det mulig å koble til et varmluftsrør ÜR med Ø 65 mm eller VR med Ø 72 mm Bilde 11 Bilde Nm Ved en rørlengde på mindre enn 2 m må utløpet ikke monteres høyere enn varmluftsrørstussen. Hvis røret er kortere enn 50 cm, må dessuten røret mellom stussen og utløpet danne en sifong. Omluftinnsug L 50 cm L 50 cm Omluften suges inn fra apparatet. Dette må skje via en stor eller flere små åpninger med minst 150 cm² totalareal fra oppholdsrommet (ikke hekk-garasjen) til monteringsrommet. Bilde 12 Ved sommerdrift vil disse tiltakene hindre at kjøretøyet varmes opp mer enn ønskelig som følge av en konveksjonsvirkning (pipevirkning). Rørene for varmluftfordelingen må være satt godt ned i stussene. En klips på hver av stussene skal forbedre festet. Bilde 10 Innsugingsåpningene for omluft må være plassert slik at det under normale driftsforhold ikke skal være mulig å suge inn avgasser fra kjøretøymotoren og varmeapparatet. Konstruksjonsmessige tiltak må garantere at den varmluften som ledes inn i kjøretøyets indre, ikke kan forurenses. Varmluftfordeling Varmluften føres via fleksible rør, hovedsakelig til gulvet i oppholdsrommet. De 4 stussene på apparatet er dimensjonert for røret ÜR Ø 65 mm (art.-nr ). Det må bare brukes trykkbestandige rør som tilfredsstiller Trumas kvalitetskrav. Andre rør, som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav (spesielt mht. maksimal trykkbestandighet, rørdiameter og antall riller), må ikke brukes. For en optimal varmluftsfordeling anbefaler Truma alltid å bruke varmeapparatets 4 varmluftsutløp. Hvis det bare trengs 3 varmluftsutløp, må et av de nedre varmluftsutløpene lukkes med et låsbart deksel VD (art.-nr ). Dekselet må trykkes fast inn i formdelen av varmeapparatet til det går i inngrep med et klikk og blir sittende. Kontroller at det sitter godt. Ved bruk av 4 varmluftsutløp er det tillatt å montere et låsbart endestykke EN i én varmluftskanal. Hvis bare 3 varmluftsutløp er i bruk, må man passe på at om det brukes et låsbart endestykke (f.eks. på badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i varmluftskanalen. For å unngå at varmen bygger seg opp ved bruk av varmeapparatet Combi 6 (E), må alle 4 varmluftsstussene være tilkoblet. Tverrsnittet av varmluftsrørene må ikke reduseres ved at de føres sammen e.l. Hvis det monteres et låsbart endestykke EN i en varmluftskanal for Combi 6 (E) (f.eks. i badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i denne varmluftskanalen. Varmluftsystemet konstrueres som modulsystem og tar individuelle hensyn til de ulike kjøretøytypene. Et rikholdig tilbehørsprogram står til disposisjon. 6

7 Gasstilkobling Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Rørene må legges slik at apparatet lett kan utmonteres i forbindelse med service. Ved bruk av dykkpumper må en tilbakeslagsventil (21 ikke inkludert i leveransen) monteres mellom pumpen og den første forgreningen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. (Se bilde 14 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må kobles til med en skjæreringskobling (19 ev. inkludert i leveransen, dette avhenger av utførelsen) på gasstilkoblingsstussen (20). Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel Gasstilkoblingsstussen (20) på apparatet må ikke forkortes eller bøyes Bilde Bilde 13 Før tilkobling til apparatet må du forvisse deg om at gassledningene er fri for smuss, spon o.l.! Ved bruk av trykkpumper med stor koblingshysterese kan varmtvann strømme tilbake via kaldtvannskranen. For å motvirke tilbakestrømning anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil (22 ikke inkludert i leveransen) mellom kaldtvannskranen og sikkerhets-/tømmeventilen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. (Se bilde 15 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). I gasstilførselsledningen må antallet skillesteder i rom som brukes av mennesker, begrenses til det teknisk absolutt nødvendige. Gassanlegget må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (i Europa f.eks. EN 1949) Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). Vanntilkobling For drift av varmtvannsberederen kan alle trykk- og dykkpumper på inntil 2,8 bar brukes, og også alle blandebatterier med eller uten elektrisk bryter. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av sterkere pumper må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Ved oppvarming av vannet og den derav følgende utvidelsen kan det oppstå trykk på opptil 4,5 bar før sikkerhetsventilen reagerer (også mulig ved bruk av dykkpumper). Vannledningene for tilkobling til varmtvannsbereder og sikkerhets-/tømmeventil må være drikkevannsegnede, trykkbestandige (opptil 4,5 bar) og varmtvannsbestandige opptil +80 C. Bilde Ved installasjon med fleksible slanger (Ø 10 mm) Vinkeltilkoblingene ( ) og sikkerhets-/tømmeventilen (24) har en tilkobling med Ø 10 mm. Alle slangeforbindelser må sikres med slangeklemmer (også i kaldtvannsområdet)! Ved installasjon med legging av faste rør (Ø 12 mm) Vinkeltilkoblingene ( ) og sikkerhets-/tømmeventilen (24) har en innvendig tilkobling med Ø 12 mm. Vi anbefaler å bruke rør, støttehylser og sikringsringer fra John Guest. For tilkobling av rør med andre diametre finnes det passende adaptere (omfattes ikke av leveransen). 7

8 Montering av FrostControl (sikkerhets-/ tømmeventil) FrostControl må monteres i umiddelbar nærhet av apparatet i det oppvarmede rommet, på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren. Pass på at dreiebryteren (30) og trykknappen (31) fortsatt kan brukes. Ved valg av monteringssted er det viktig å ta hensyn til at FrostControl (24) ikke må monteres i nærheten av eksterne varmekilder (f.eks. strømforsyninger) eller rett ved siden av varmluftsrør! Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (evt. må det anbringes et sprutvern). Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett slangen (24a) på tømmestussen, stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Tett luftspalten mellom slangen og boringen nedenfra med plastisk karosseritetningsmiddel. Fest FrostControl med 2 skruer B 5,5 x 25 (inkludert i leveransen). (Se bilde 16 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm). 31 Bilde a Montere sikkerhets-/tømmeventilen Monter sikkerhets-/tømmeventilen (24) på et godt synlig sted i nærheten av apparatet. Pass på at spaken fortsatt kan brukes. Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (evt. må det anbringes et sprutvern). Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett slangen (24a) på tømmestussen, stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Fest sikkerhets-/tømmeventilen med 2 skruer. (Se bilde 17 eksempel på en installasjon med fast rørlegging Ø 12 mm). 23 Tilkobling/legging av vannledninger For å sikre at de tilkoblede delene fungerer som de skal, må vannledningene være lagt så kort som mulig, uten knekk eller forspenning. Alle vannledninger legges med fall mot sikkerhets-/tømmeventilen. Ingen garanti ved frostskader. Ved innmontering av en vanntilførsel i kjøretøyet må du passe på at det må være tilstrekkelig avstand mellom vannledningene og varmekilden (f.eks. varmeapparat, varmluftsrør). En vannledning må ikke legges inntil varmluftsrøret nærmere enn 1,5 m fra varmeapparatet. Truma slangeklips SC (art.-nr.: ) kan brukes ved denne og større avstander. Ved parallell legging, f.eks. ved gjennomføring i en vegg, må det brukes en avstandsholder for å unngå kontakt. På grunn av faren for frost må du passe på at kaldtvannstilførselen ikke kommer i kontakt med kuldebroer (f.eks. ytterveggen). Koble til kaldtvannstilførselen (23) på sikkerhets-/tømmeventilen (24). For å garantere fullstendig tømming av vannet, og varig tette vannslanger på apparatet, må alltid de vedlagte vinkeltilkoblingene ( ) brukes! Legg en vannledning (25) for kaldtvannstilførsel mellom sikkerhets-/tømmeventilen (24) og innløpet til varmtvannsberederen. Vannledningen (26) for varmtvann legges fra vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (28) til forbruksstedene. Sett vinkeltilkoblingen (28 med lufteventil) på øvre tilkobling (varmtvannsutløp) og vinkeltilkoblingen (27) på nedre tilkobling (kaldtvannstilførsel) på varmeapparatet, til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkeltilkoblingene er satt skikkelig på. Skyv ventilasjonsslangen med ytre diameter Ø 11 mm (29) inn på slangetuten til lufteventilen (32), og før den ut uten knekk. Pass på at radiusen på bendet ikke blir mindre enn 40 mm. Skjær av ventilasjonsslangen ca. 20 mm under kjøretøygulvet i 45 vinkel til kjøreretningen. (Se bilde 18 eksempel på en installasjon med fleksible slanger Ø 10 mm) Bilde 17 24a Ø 18 mm mm 45º Bilde 18 8

9 Montering av romtemperaturføleren Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at romtemperaturføleren ikke må utsettes for direkte varmestråling. Av hensyn til en optimal romtemperaturregulering anbefaler vi å montere romtemperaturføleren på oversiden av inngangsdøren. 39 open V Bilde mm Husk at føleren alltid må monteres i en loddrett vegg. Romluften må strømme uhindret rundt den. Bor et hull med diameter Ø 10 mm. Legg tilkoblingskabelen bakfra og gjennom boringen, og sett kabelenden med en isolert tilkoblingsplugg på føleren (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polaritet). Skyv romtemperaturføleren inn og legg kabelenden med de to isolerte tilkoblingspluggene frem til varmeapparatelektronikken (ved behov kan den forlenges til en maksimal totallengde på 10 m med kabel 2 x 0,5 mm²). Den vedlagte romtemperaturføleren må alltid være tilkoblet, da varmeapparatet ellers vil stå i feilmodus. Montere betjeningselementene Bilde = Inngangsspenning +12 V (flat plugg 6,3 mm) 41 = Inngangsspenning -12 V (flat plugg 6,3 mm) 42 = FrostControl-varmeelement (tilbehør) 43 = Apparatsikring: 10 A treg (T 10 A) 44 = Trådlask (eller vindusbryter - tilbehør) 45 = Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør bare i forbindelse med analoge betjeningselementer) 46 = Romtemperaturføler 47 = Betjeningselement/diagnoseplugg* 48 = Betjeningselement/diagnoseplugg* * Alternative tilkoblinger Utfør alle tilkoblingene til apparatet med hengende tilkoblingskabler. Dette forhindrer at kondensvann trenger inn via tilkoblingskablene Montering av betjeningselementene er beskrevet i monteringsanvisningen som følger med betjeningselementet. Elektriske tilkoblinger Legg tilkoblingskablene slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. Tilkoblingskablene må hverken festes til eller berøre metalliske overflater, avgassrøret eller varmluftsrørene. De elektriske tilkoblingene ligger under tilkoblingsdekselet (39) til varmeapparatet. Du kan ta av dette ved samtidig å trykke og skyve i pilretningen. Når du tar av eller setter på tilkoblingsdekselet må du ta hensyn til tilkoblingskabelen, så denne ikke trekkes ut eller kommer i klem. Bilde 21 Tilkoblingskablene og pluggen må ikke utsettes for belastninger. Bunt sammen tilkoblingskablene så de strekkavlastes (se bilde), og fest dem med en kabelstrips hver på huset. Alle ledningene må være godt festet, og må ikke kunne løsne som følge av rystelser - ellers kan det være fare for brann! Bilde 22 9

10 Spenningstilførsel 12 V Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Før arbeidet med de elektriske delene påbegynnes, må apparatet skilles fra strømforsyningen. Det er ikke nok å slå av betjeningsenheten! I forbindelse med elektrosveisearbeider på karosseriet må apparattilkoblingen skilles fra kjøretøyets elektriske anlegg. Apparatet er utstyrt med et feilpolaritetsvern. Hvis apparatet kobles til med feil polaritet, fungerer ikke LED-indikatorene. Apparatet kan fortsatt brukes etter at riktig polaritet er gjenopprettet. For å garantere optimal strømforsyning må varmeapparatet kobles til det sikrede kjøretøynettet (sentralstrøm 10 A) med kabel 2 x 2,5 mm² (ved lengder over 6 m med kabel 2 x 4 mm²). Eventuelt må det tas hensyn til spenningsfall i forsyningsledningen. Minusledningen kobles til sentralt chassis. Ved direkte tilkobling til batteriet må pluss- og minusledningen sikres. For tilkoblingene (40, 41) anbefaler vi bruk av helisolerte, flate kabelsko på 6,3 mm. Spenningsforsyning 230 V ~ (Combi E med elektriske varmestaver) Den elektriske tilkoblingen av 230 V~ må kun foretas av en fagmann (i Tyskland f.eks. i henhold til VDE 0100, del 721 eller IEC ). De merknadene som er gjengitt her er ingen oppfordring til legfolk om å foreta elektriske tilkoblinger, men er ment som tilleggsinformasjon for den elektrikeren du setter bort jobben til! Det er viktig å være meget nøye med tilkobling med riktige farger! For vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kjøretøyet være utstyrt med en skilleinnretning for å kunne skille alle poler fra nettet med minst 3,5 mm kontaktavstand. Forbindelsen til nettet opprettes ved at den 150 cm lange silikonkabelen kobles til en ledning som er sikret med minst 10 A (helst 16 A). Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen. Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 15 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. For de ulike brukssituasjonene anbefaler vi ladeautomatene fra Truma. Spør forhandleren din. Andre ladeapparater må bare brukes med et 12 volts batteri som buffer. Romtemperaturføler Stikk inn pluggen på tilkoblingskabelen i kontakten (46) (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten). Betjeningselement/klimaanlegg Følgende tilkoblingskombinasjoner er mulige. Analoge betjeningselementer 1 Betjeningsenhet CP classic eller 1 Energivelger CP E classic Combi CP plus ready (varmeapparat uten elektriske varmestaver) Combi E CP plus ready (varmeapparat med elektriske varmestaver) Bilde 23 Alle kabler må være sikret med klemmer. Funksjonskontroll Etter montering må det kontrolleres med trykkfallmetoden at gasstilførselsledningen er tett. Det skal utstedes et kontrollsertifikat (i Tyskland f.eks. i henhold til det såkalte DVGW-Arbeitsblatt G 607). Deretter må alle apparatets funksjoner kontrolleres i henhold til bruksanvisningen, særlig tømming av vanninnholdet. Ingen garanti ved frostskader! Bruksanvisningen skal overleveres til eieren av kjøretøyet. Advarsler Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Digitale betjeningselementer 1 Betjeningsenhet CP plus Combi (E) CP plus ready (varmeapparat med/uten elektriske varmestaver) og 1 Klimaanlegg Egnede systemer se bruksanvisning for betjeningsenheten til CP plus Stikk pluggen på tilkoblingskabelen inn i en av kontaktene (47 eller 48) til den går i inngrep. 10

11

12 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Trumaserviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) /2013 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! A S 004 / S 004 P 1 16 Innmontering til høyre 1 66 8 12 11 1 10 6 14 9 4 2 B 1 18 1 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Innmontering til venstre

Detaljer

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Monteringsanvisning

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Monteringsanvisning Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Monteringsanvisning Combi 4 E / Combi 6 E Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Monteringseksempel... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Trumatic C 6002 EH 230 V~ Trumatic C EH 9 7 Trumatic CEH 3 1 60 40 60 Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! E 34010-71300 03 03/2007 (N) Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 7) 99 0 N-1391 Vollen Fax

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready 4 1 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-94400 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07/2010 Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser ut 5 Eletronikkdel

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer