Vassområde Nordfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vassområde Nordfjord"

Transkript

1 SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 1 av 15

2 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold og konduktivitet... 4 Totalt organisk karbon og fargetall... 5 Klorofyll-a... 6 Turbiditet... 7 surhetsgrad... 8 Næringssalter... 9 Bakterier Alle gjennomsnitt Nærmere vurdering Bekk Innvik Sentrum Hildeelva Meelva Myklebustdalen Myklebustdalen Myreelva Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 2 av 15

3 Vanntype Vi starter med å benytte resultatene for kalsium og fargetall for å klassifisere de ulike vannpunktene i kap 3.3 i veilederen i for å ha mulighet til å vurdere de enkelte punktene senere i rapporten. Tabell 1 Klassifisering av vanntype Uttakssted Ca mg/l Farge mg/l 4,86 4 Moderat kalkrik og klart 4,17 11 Moderat kalkrik og klart 2,05 6,25 Kalkfattig og klart 5,27 20 Moderat kalkrik og klart 1,25 69,67 Kalkfattig og humøst 3,1 7 Kalkfattig og klart 1,05 5,33 Kalkfattig og klart Lok: Hjelle botn 1 5,5 Kalkfattig og klart 4,33 7 Moderat kalkrik og klart 2,14 42,25 Kalkfattig og humøst 2,85 50,25 Kalkfattig og humøst 0,59 48 Svært kalkfattig og humøst 1,25 16,5 Kalkfattig og klart 1,56 17,25 Kalkfattig og klart 0,73 33,33 Svært kalkfattig og humøst 2,3 83,67 Kalkfattig og humøst 1,65 23,5 Kalkfattig og klart Gjeddalen 0,35 12 Svært kalkfattig og klart, oppstraums 0,53 16 Svært kalkfattig og klart 1,01 35,75 Kalkfattig og humøst 0,99 19,33 Svært kalkfattig og klart 4,46 4 Moderat kalkrik og klart 0,79 25 Svært kalkfattig og klart 2,47 55,75 Kalkfattig og humøst 3,89 12,33 Kalkfattig og klart 14,17 24,67 Moderat kalkrik og klart 11,71 17 Moderat kalkrik og klart 9,8 1 Moderat kalkrik og klart 1,48 3,5 Kalkfattig og klart 0,72 97 Svært kalkfattig og svært humøst 0,53 104,5 Svært kalkfattig og svært humøst 1,43 27,67 Kalkfattig og klart 0,7 53,67 Svært kalkfattig og humøst 1,11 41 Kalkfattig og humøst 1,67 5 Kalkfattig og klart 2,14 5 Kalkfattig og klart 1,1 29 Kalkfattig og klart 2,19 27,67 Kalkfattig og klart 1,34 7,67 Kalkfattig og klart 3,46 5,25 Kalkfattig og klart 0,92 19 Svært kalkfattig og klart Storelva ved HOR 0,9 18 Svært kalkfattig og klart 1,67 39 Kalkfattig og humøst 2,22 38,5 Kalkfattig og humøst Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 3 av 15

4 Analyseresultater Kalkinnhold og konduktivitet For å dobbeltsjekke høye kalknivåer kan en benytte konduktivitet som støtteparameter. Vi ser at det er en grei sammenheng. Vi ser at punktet har en topp som avviker noe fra kalkinnholdet i forhold til andre punkter i datasettet. Vi har ikke funnet noen åpenbar årsak til dette, men det synes heller ikke å være noen umiddelbar grunn til å forfølge dette ytterligere. Figur 1 Sammenligning av ledningsevne og kalsium 18,00 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 4 av 15

5 Totalt organisk karbon og fargetall Vi ser av sammenligningen i Figur 2 Fargeårsak - sammenheng TOC og fargetall at det er godt samsvar mellom tallene, og at fargen da i all hovedsak skyldes organisk belastning, og ikke andre uorganiske komponenter som for eksempel jern. Vi ser at Myklebustvatnet K6 har litt høy TOC uten korresponderende farge. Mulig årsakssammenheng blir diskutert avslutningsvis. Figur 2 Fargeårsak - sammenheng TOC og fargetall Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 5 av 15

6 Klorofyll-a 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Vi ser at det i liten grad er sammenheng mellom klorofyll og TOC. Dette viser at den organiske belastningen i liten grad er plante og algebasert, og derfor til en viss grad kan stamme fra tilfeldig avrenning. Det er imidlertid lave tall, og derved en usikker konklusjon å trekke. Innholdet av klorofyll-a i elver bør ligge under 4 for klassegrense II god ii. Resultatene ligger for det meste godt under dette. Vi ser at resultatene på ligger i området mindre god til dårlig. Resultatene diskuteres avslutningsvis i rapporten. Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 6 av 15

7 Turbiditet Turbiditet kan sees i sammenheng med TOC for å avgjøre om uoppløste partikler skyldes organisk materiale eller leire/sand. Ofte er det interessant å se dette i sammenheng med økte verdier av fosfor og nitrogen som følge av avrenning fra gjødslet dyrkningsareal. 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Forholdet TOC-Turbidtet synes å være relativt stabilt. Høy turbiditet og lav TOC kan indikere avrenning. Dersom det også er høye nitrogen og fosforverdier, er det muligvis avrenning fra gjødslet mark. utmerker seg med høy turbidtet og lav TOC. Dette punktet diskuteres avslutningsvis i rapporten. Klassifisering ii av meget dårlig tilstand i elver ligger på >5 FTU. Turbiditet regnes som God i området 0,5 1 FTU, der vi også finner majoriteten av resultatene. Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 7 av 15

8 surhetsgrad påvirkes i stor grad av kalsiuminnholdet i vannet og vannets alkalitet for øvrig, bl.a. organisk materiale. 16,00 8,00 14,00 7,00 12,00 6,00 1 5,00 8,00 4,00 6,00 3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved HOR -verdiene er normale for kalkfattige humøse vann. Vi ser litt lav for Hildeelva, men her er også Ca-innholdet svært lavt. Ellers er det ikke observert forsuringsproblematikk i de undersøkte punktene. Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 8 av 15

9 Næringssalter Fosfor og Nitrogen er algemat som gjerne står i forhold til hverandre, samt til organisk materiale og klorofyll-a. 7005, , , , , , , ,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Det er fint samsvar mellom fosfor og nitrogen på de fleste punktene. På prøvene fra samt og K10 ser vi en klar topp med fosfor og/eller nitrogen. Årsaken til disse bør avklares. Vi ser at toppen på muligvis kan forklares med tilførsel av gjødsel eller spredt avløp pga økte bakterieverdier. 405, , , ,00 205,00 155, , , ,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 9 av 15

10 Vi ser at noen punkter har høye fosfor og nitrogenverdier, og utmerker seg derved ved å ligge i kategorien for dårlig/svært dårlig tilstand (>50 µg/l P / > 1200 µg/l N) ii. Man må imidlertid ta forbehold om vanntype og andre forhold vi ikke har oversikt over. For klassifisering benyttes tabell 6.12 for fosfor og tabell 6.22 i veilederen i. Bakterier Termotolerante koliforme bakterier er en gruppe bakterier som gjerne omtales som tarmbakterier. Disse benyttes som en indikator på tilsig av gjødsel eller spredt avløp. Bakteriene kan forekomme naturlig, spesielt i elver med mye tømmerproduksjon, da spesielt Klebsiella spp. er en naturlig tre-nedbryter. Vi ser at gjennomsnittet ligger i området God tilstand, men noen topper (over 200 CFU/100 ml) bør undersøkes nærmere for evt. årsakssammenheng ,00 Lok: Hjelle botn Gjeddalen, oppstraums Storelva ved Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 10 av 15

11 Rådata analyseresultater Alle gjennomsnitt Uttakssted Kobber µg/l 4,86 4,00 1,30 6, ,50 7,00 7 1,10 0,08 4,17 11,00 1,30 5,00 966,50 6,25 3,00 45,00 1,44 0,31 2,05 6,25 1,48 2,55 299,25 6,28 9,00 8,00 1,33 5,25 5,27 2 8,30 11, ,70 64, ,40 5,00 1,25 69,67 1,30 2,77 187,67 6,27 3,67 7,00 7,50 0,35 3,10 7,00 1,30 8,30 139,00 6,70 9,00 1 1,20 0,59 1,05 5,33 1,35 2,35 207,25 6,48 4,75 27,67 2,08 0,41 Lok: Hjelle botn 1,00 5,50 1,45 2,20 179,75 6,40 4,00 17,75 2,40 0,29 4,33 7,00 1,30 5, ,00 5,00 1 4,60 0,48 2,14 42,25 1,73 10,15 352,25 6,25 5,75 13,33 5,58 0,48 2,85 50,25 1,98 4, ,25 6,30 13,00 86,00 5,78 0,60 0,59 48,00 1,30 1,40 114,50 5,35 2,00 5,50 5,55 0,28 1,25 16,50 1,30 3,03 265,25 6,45 5,25 45,25 3,23 0,38 1,56 17,25 1,30 3,45 394,25 6,48 8,00 23,00 3,70 2,27 0,73 1,85 33,33 1,53 1,57 183,67 1,43 6,08 2,00 7,00 4,57 0,24 2,30 83,67 1,50 3,33 548,67 6,13 6,33 23,67 11,07 0,48 1,65 23,50 1,30 5,05 503,75 6,83 9,25 37,25 4,08 0,27 Gjeddalen 0,35 12,00 1,30 2,30 51,00 6,60 6,00 1 2,00 0,17, oppstraums 0,53 16,00 1,30 2,40 109,50 6,25 2,00 5,50 3,65 0,31 1,01 35,75 3,35 2,13 164,50 6,23 7,00 7,75 4,55 0,77 0,99 19,33 1,70 2,20 122,00 6,27 3,33 7,00 2,80 0,48 4,46 4,00 1,30 6,30 947,00 6,90 9,00 3 4,20 0,59 0,79 25,00 1,30 1,60 101,00 6,00 5,00 1 3,20 0,14 2,47 55,75 1,30 4, ,25 5,95 13,25 7,75 6,90 0,62 3,89 12,33 1,70 3,77 472,00 6,43 4,33 17,00 2,27 0,21 14,17 24,67 1,53 16, ,33 6,21 38,00 10,67 3,70 2,93 11,71 17,00 1,48 12, ,75 6,20 25,75 7,75 2,50 2,98 9,80 1,00 1,30 4, , ,40 2,70 1,48 3,50 2,53 2,03 165,50 6,48 3,75 10,25 1,05 1,36 0,72 97,00 1,55 3,55 172,00 6,25 5,00 365,00 9,70 0,81 0,53 104,50 2,25 2,95 116,50 6,00 5,00 45,00 10,05 0,63 1,43 27,67 1,30 2,23 550,67 6,10 2,67 7,00 3,70 0,22 0,70 53,67 1,30 2,93 116,67 6,20 2,00 17,67 6,60 0,36 1,11 41,00 1,63 2,05 124,75 6,23 5,75 15,25 5,15 0,63 1,67 5,00 2,30 3,60 77,25 6,24 5,25 7,75 0,89 13,78 2,14 5,00 1,48 2,68 317,75 6,32 4,75 7,75 1,13 4,01 1,10 29,00 1,73 3,20 274,75 6,35 6,50 145,25 4,80 0,31 2,19 27,67 1,30 3,23 700,33 6,70 7,67 117,00 3,87 0,51 1,34 7,67 1,30 1,93 46,67 6,67 2,00 7,00 1,37 0,31 3,46 5,25 1,58 3, ,32 3,25 7,75 1,00 6,29 0,92 19,00 2,10 1,57 172,67 6,37 4,67 30,33 2,57 0,93 Storelva ved HOR 0,90 18,00 1,80 1,47 148,67 6,37 3,67 30,33 2,73 0,82 1,67 39,00 1,68 3,73 561,25 6,60 8,50 103,00 5,85 1,25 2,22 38,50 3,75 3,35 578,00 6,75 57,00 145,50 6,10 0,94 Gjennomsnitt av resultat 2,41 1,85 27,61 1,71 3,94 618,16 1,43 6,34 9,65 38,26 3,97 1,62 Bly µg/l Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 11 av 15

12 Nærmere vurdering Her vises enkeltresultatene til de prøvestedene med tydelig økte gjennomsnittsverdier eller andre interessante observasjoner: Bekk Innvik Sentrum Her var det to uttakssteder vi antar er samme plass. Vi ser at det er mye totalnitrogen her, mens fosforinnhold og bakterietall forholdsmessig er lavt. Bekken er åpenbart en nitrogenkilde til eventuelle resipienter. Årsaken til nitrogentilførselen bør klarlegges. Uttakssted Dato ,86 4,00 1,30 6, ,50 7,00 7 1,10 0, ,14 1 1,30 4,70 823,00 6,30 4,00 8 0,77 0, ,20 12,00 1,30 5, ,20 2,00 1 2,10 0,14 Gjennomsnitt av resultat 4,40 8,67 1,30 5, ,33 6,33 4,33 53,33 1,32 0,23 Her var det høye nivåer av næringssalter og høye bakterietall. Ofte tyder dette på tilsig fra spedt avløp. Det var kun én prøve registrert på dette punktet, så det er vanskelig å vurdere om det er et stabilt påslipp. Uttakssted Dato ,27 2 8,30 11, ,70 64, ,40 5,00 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 12 av 15

13 Hildeelva Her er det tatt prøve oppstrøms og nedstrøms landbruk. Resultatene viser en tydelig påvirkning. Det man gjerne ser ved landbrukstilsig er elevert nitrogen i forhold til bakterier. Man ser imidlertid gjerne økning i bakterier og fosfor etter gjødsling, noe som muligvis kan være en forklaring på aprilprøven. Spredt avløp pleier også å gi økte fosforverdier. Uttakssted Dato ,26 27,00 4,00 8, ,50 41, ,60 1, ,35 31,00 1,30 2,20 414,00 6,10 2,00 4,00 4,30 0, ,85 111,00 1,30 2,00 979,00 6,20 2,00 5 7,60 0, ,93 32,00 1,30 4, ,40 7,00 7 4,60 0,19 Hildeelva, oppstrøms ,64 31,00 1,30 1,40 67,00 5,50 2,00 1,00 4,00 0,32 landbruk ,53 65,00 1,30 1,40 162,00 5,20 2,00 1 7,10 0,24 Meelva Her var det mye nitrogen, og lite bakterier og fosfor. Vi ser at vår og høstperiodene var klart dominante, og nitrogenet kan da antagelig i stor grad anslås å komme fra avrenning fra gjødslet mark. Vi ser at øvre del (oppstrøms) har betydelig lavere nivåer av nitrogen. Uttakssted Dato ,79 25,00 1,30 1,60 101,00 6,00 5,00 1 3,20 0, ,64 27,00 1,30 8, ,40 36,00 1 6,20 1, ,27 48,00 1,30 2,50 485,00 5,70 5,00 1,00 6,20 0, ,63 93,00 1,30 2,80 922,00 5,50 2,00 1 9,30 0, ,34 55,00 1,30 4, , ,90 0,25 Gjennomsnitt av resultat 2,13 49,60 1,30 3, ,60 5,96 11,60 8,20 6,16 0,52 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 13 av 15

14 Myklebustdalen Her er vi for dårlig lokalkjent til å konkludere, men det er åpenbart at punktene K10 og K11 er betydelig forurenset. Det er betydelige nitrogennivåer, og en del mindre fosfor. Bakterietallene er stabilt lave og det er økte kalknivåer. Sammen kan dette tyde på avrenning fra gjødslet mark. Uttakssted Dato Myklebustdalen ,62 8,00 1,80 1,00 8 6,28 2,00 1,00 1,60 0,29 høgegrova ,77 19,00 1,80 0,90 66,00 6,30 2,00 4 2,20 0, ,28 1 1,50 9, ,70 9,00 1 3,00 0, ,50 32,00 1,80 14, ,34 32,00 12,00 4,40 3, ,60 32,00 1,30 19, ,10 53,00 1 3,80 3, ,40 1 1,50 15, ,20 29,00 1 2,90 2, ,10 8,00 1,30 10,70 727,00 6,20 49,00 1 1,90 2, ,20 21,00 1,80 12,10 166,00 6,31 13,00 1,00 3,50 3, ,50 22,00 1,30 15, , ,50 3, ,04 17,00 1,50 12, ,20 21,00 1 2,10 2, ,80 1,00 1,30 4, , ,40 2,70 Myklebustdalselva ,51 3,00 1,30 3,20 228,00 6,70 7,00 1 0,60 0,24 ved samløp ,31 5,00 4,70 2,00 179,00 6,41 2,00 1,00 1,50 2, ,79 3,00 1,90 1,30 102,00 6,30 2,00 2 0,90 1, ,29 3,00 2,20 1,60 153,00 6,50 4,00 1 1,20 1,20 Gjennomsnitt av resultat 7,78 12,93 1,80 8, ,40 6,34 27,67 11,00 2,50 1,96 Myreelva Her er det tatt ut prøver før og etter landbruk for å se eventuell påvirkning fra dette. Vi ser en svak økning av bakterietall og nitrogen, men øvrige resultater synes å være mindre påvirket. Det må konkluderes med at påvirkningen er til stede, dog likevel er minimal. Nitrogennivået nedafor landbruk er i klassen I Meget god ii. Uttakssted Dato ,80 114,00 1,50 3,80 184,00 6,20 4, ,60 0, ,64 8 1,60 3, ,30 6, ,80 0, ,63 127,00 1,50 3,30 107,00 6,00 8, ,50 0, ,43 82,00 3,00 2,60 126,00 6,00 2,00 1 8,60 0,64 Gjennomsnitt av resultat 0,63 100,75 1,90 3,25 144,25 6,13 5,00 205,00 9,88 0,72 Det var ikke andre punkter som utbekte seg vesentlig utover disse, ellers har vi ikke nødvendig forståelse av uttaksstedene til å gjøre en totalvurdering. Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 14 av 15

15 Ås Sem 18/ R. Markussen Rådgiver i Veileder 01:2009 Klassifisering av miljøtilstand i vann ii Veileder 01:2009 tabell 6.34 SFT 97:04 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 15 av 15

Vassområde Sunnfjord

Vassområde Sunnfjord SAMLERAPPORT Vassområde Sunnfjord Analyseresultater 2013 Kilde: Vannportalen Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS versjon 2 november 2013 Side 1 av 13 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Versjon V Side 1 av 20 Innhold Metoder... 3 Undersøkte lokaliteter... 4 Vanntype... 5 Analyseresultater... 6 Kalkinnhold

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1702 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Resipientundersøkelser

Resipientundersøkelser Ecofact rapport 312 Resipientundersøkelser i Ørevatn Miljøundersøkelser, Åseral kommune Ole K. Larsen & Ulla Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-310-0 Resipientundersøkelser i Ørevatn

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 R A P P O R T 1422 RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 FORFATTERE: Mette Eilertsen

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 128 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 12.08-2013 Værnesos-vassdraget i Rødøy Vr- 1 Vr- 2 Vr- 4 Vr- 3 Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Beskrivelse: Elvelengden på Værnesos-

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879 R Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 879 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043 Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2043 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann!

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann! Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann det finnes grenser under vann! Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Fagsamling Hurdal 17. -18. april 2012 SFTs klassifiseringssystem 1989 bibelen

Detaljer

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala:

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala: Målet med vanndirektivet og den norske vannforskriften Hovedformålet vårt er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Målet er også at tilstanden ikke skal bli dårligere enn den er i

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 28 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET 2015

ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET 2015 Oppdragsgiver Godt Vann Drammensregionen (Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen kommune), Fylkesmannen i Buskerud Dokument type Årsrapport Dato 15.02.2016 ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 BIOLOGISK OVERVÅKNING AV HALDENVASSDRAGET BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 Ingvar Spikkeland Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum Ørje Rapport 1/2013 1 Forord I forbindelse med Vanndirektivet/vannforskriften

Detaljer

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert Dr. phil. Øivind Løvstad, LIMNO-CONSULT Ole Messeltsvei 34A, 0676 Oslo Limno@online.no Tlf. 90 92 51 24 LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag 24.11.2016

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering

Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering Elver og Innsjøer Anne Lyche Solheim, NIVA Hvilke parametere har vi klassegrenser for? Parametre Innsjøer Elver Total fosfor X X Total nitrogen X X Siktedyp

Detaljer

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato:

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato: Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse Utgave: 530049-1 Dato: 2016-08-31 Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann Klassifisering av miljøtilstand i kystvann 28. mai 2013 1 STATUS for: TYPOLOGI Kystvann i Norge INDEKSER og regioner/vt Endelige resultater fra INTERKALIBRERINGSARBEIDET Forslag i ny veileder 2013 28.

Detaljer

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning

Detaljer

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002 Signaldalselva Nordkjoselva Lakselva Krokelva Storelva (Tromvik) Foto: Geir A. Dahl-Hansen Report APN-515.2544 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2001 Rapporttittel

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalteknikk KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 Lørenskog kommune har et spesielt ansvar for Sinoberbilla. Bildet er fra Tappenbergvannet i Losbyvassdraget. Juni 2013 F O R O R D Denne rapporten

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Bunndyrundersøkelse 2016 HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Status: Revisjon 3 Side: 2 1 SAMMENDRAG MED KONKLUSJON... 3 2 MÅLSETNING... 4 2.1 Hensikt... 4 2.2 Tidsramme... 4 3 FYSISKE KVALITETSELEMENTER

Detaljer

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU KLÆBU KOMMUNE APRIL 2011 MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU FORURENSNINGSTILSTAND Oppdragsnr.: 6110212 Oppdragsnavn: Miljøkvalitet i vassdragene i Klæbu Dokument nr.: K-RAP-001 Filnavn: K-RAP-001 - Rapport

Detaljer

RESIPIENTOVERVÅKING 2002;

RESIPIENTOVERVÅKING 2002; ANØ-rapport nr. 7/ RESIPIENTOVERVÅKING ; Hurdal kommune September ANØ-rapport nr. 7/ Prosjektnr.: 98 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato:.9. Postboks 8, 7 Kjeller Telefon: 8 Telefax: 8 7 E-post: firmapost@ano.no

Detaljer

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Supplerende vannovervåking med vekt på analysekostnader Revidert: 25.04.2016 1. Hensikt, Hensikten med overvåkingsprogrammet her er å gi et sikrere grunnlag

Detaljer

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune Rapport Tilstandsvurdering av bekker, 2008 Fredrikstad kommune Forord Det har tidligere blitt foretatt undersøkelser av bekker i Fredrikstad kommune i mai og september 2000, i september 2002, i juni og

Detaljer

ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015

ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015 Oppdragsgiver Krødsherad kommune, Fylkesmannen i Buskerud Dokument type Årsrapport Dato 01.02.2016 ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015 RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG

Detaljer

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Farstadvassdraget Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Vurdering av tilstand etter undersøkelsene i 00 Karl Jan Aanes, NIVA Innhold Bakgrunn for undersøkelsen Gjennomføring - Hva ble undersøkt - Hvordan

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Vollaelva i Lurøy V- 4 V- 3 V- 2 V- 1 Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Vollaelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Tiltak som kommunar styresmakt for. Planlagte etakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Bremang Bremang Hausleelva/Storel va med bekkefelt Nordgulen namn 86-246-R 28214- C Påvknads-type og vksemd

Detaljer

Biologiske metoder. Status, erfaringer og videreutvikling. v. Anne Lyche Solheim, NIVA

Biologiske metoder. Status, erfaringer og videreutvikling. v. Anne Lyche Solheim, NIVA Biologiske metoder Status, erfaringer og videreutvikling v. Anne Lyche Solheim, NIVA Anne Lyche Solheim 25.10.2010 1 Innhold Hvorfor Biologi? Hvilke metoder har vi i dag? Erfaringer med bruk av disse,

Detaljer

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303 Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og rapporten må ikke gjengis annet enn i sin helhet uten tillatelse fra laboratoriet. Analyseusikkerhet kan angis på forespørsel. Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen SRA@niva.no Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen Sissel Brit Ranneklev (NIVA), Thomas C. Jensen (NINA), Anne Lyche-Solheim (NIVA), Sigrid Haande (NIVA), Sondre

Detaljer

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009.

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009. Hovedprinsipper vurdering av miljøtilstand Iht 15 og Vedl II- Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Eurofins Norge RAPPORT

Eurofins Norge RAPPORT Eurofins Norge RAPPORT Landfalløya 26 323 Drammen Tlf. 32 26 78 4 Faks. 32 26 78 55 Overvåking av Sandevassdraget i 28 Kortversjon Rapportnr: Eurofins 9/3 Forfatter: Christine Rinck Tilgjengelighet: Åpen

Detaljer

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Strandgaten 32 4400 Flekkefjord TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE

Detaljer

LIMNO-SOIL I. UMB og LIMNO-CONSULT Tore Krogstad og Øivind Løvstad. Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann LIMNO-CONSULT

LIMNO-SOIL I. UMB og LIMNO-CONSULT Tore Krogstad og Øivind Løvstad. Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann LIMNO-CONSULT LIMNO-SOIL I Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann UMB og Tore Krogstad og Øivind Løvstad Formålet med prosjektet er å foreslå et fremtidsrettet gjennomførbart metodisk opplegg for integrert

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: 537341-01 Heggedal Torg og park DETALJPROSJEKT Dato: 3.3.2016 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 6.06-2013 Segeråga i Rødøy S- 4 S- 3 S- 2 S- 1 S- 5 Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Beskrivelse: Segeråga er ca 10,4 km lang med fargelagte sidebekker

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune Page 1 of 8 Overvåkning av småvassdrag i Larvik kommune Farriselva november 2000 Robert Svendsen 2001 Resultat og prosjektevaluering 2000 og 2001 Innholdsfortegnelse Page 2 of 8 Målsetning * Varighet og

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet,

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, FV. 17 Liafjell Olvikvatnet PROSJEKTINFORMASJON Veinummer: Fv. 17 Liafjell Olvikvatnet Plantype: Detaljregulering reguleringsplan Prosjektnummer:

Detaljer

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 263, januar 1997. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 FORFATTER:

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

EU SITT VA RAMMEDIREKTIV

EU SITT VA RAMMEDIREKTIV EU SITT VA RAMMEDIREKTIV Forskrift om rammer for vannforvaltningen: Formål: Å gje rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene..

Detaljer

OVERVÅKING AV LOKALE VASSDRAG I ÅL VANNOVERVÅKING VOTNA 2012 OG 2013

OVERVÅKING AV LOKALE VASSDRAG I ÅL VANNOVERVÅKING VOTNA 2012 OG 2013 Oppdragsgiver Ål kommune Rapporttype Årsrapport Dato 2014-03-06 OVERVÅKING AV LOKALE VASSDRAG I ÅL VANNOVERVÅKING VOTNA 2012 OG 2013 VANNOVERVÅKING VOTNA 2012 OG 2013 2 Feil! Fant ikke referansekilden.

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder Karakterisering og klassifisering - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder 1 juni 2010 Innhold Karakterisering av vannforekomster Vurding av mulig risiko Klassifisering av miljøtilstand

Detaljer

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Akvaplan-niva rapport nr:3128.01. Rapporttittel /Report title 9005 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Fa +47 77 75 03 01 Vannkvalitetsundersøkelser

Detaljer

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006 Lillehammer, 16. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅLSETTING 3

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6650-2014. Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2012

RAPPORT L.NR. 6650-2014. Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2012 RAPPORT L.NR. 6650-2014 Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Klassifisering av vannvegetasjon

Klassifisering av vannvegetasjon Klassifisering av vannvegetasjon Påvirkningstype: Eutrofiering Vannkategori: Innsjøer Utarbeidet av Marit Mjelde, NIVA 12. juni 2008 1 Innhold Innledning Parametre inkl. fysisk-kjemiske støtteparametre

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng John Arthur Berge Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Norsk institutt for

Detaljer

GOKSJØVASSDRAGET. 2004 Vannkvalitet

GOKSJØVASSDRAGET. 2004 Vannkvalitet GOKSJØVASSDRAGET 24 Vannkvalitet Samarbeidsgruppa for Goksjø Andebu, Stokke, Larvik og Sandefjord kommuner Januar 25 Forord Utgangspunktet for denne undersøkelsen er arbeidet med Områdetiltak i Goksjø

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6705-2014. Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nordre Fosen i 2013

RAPPORT L.NR. 6705-2014. Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nordre Fosen i 2013 RAPPORT L.NR. 6705-2014 Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nordre Fosen i 2013 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Gaustadalléen

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Klassifisering av planteplankton,

Klassifisering av planteplankton, Klassifisering av planteplankton, og fysisk-kjemiske støtteparametre Påvirkningstype: Eutrofiering Vannkategori: Innsjøer Utarbeidet av Robert Ptacnik og, NIVA 12. juni 2008 1 Innhold Innledning Parametre

Detaljer

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte lokaliteter), og av mange aktører. Dette

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Overvåking av vann og vassdrag

Overvåking av vann og vassdrag Overvåking av vann og vassdrag Generelle anbefalinger Foto: Åge Molversmyr Overvåking hva og hvorfor? Overvåking hva er det? (kilde: Store norske leksikon) Virksomhet for å føre kontroll med noe Systematisk

Detaljer