Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til at ingen juridiske krav kan rettes på grunnlag av informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den HTC. All rights reserved. Beatrice, NE.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 Kjære kunde... 5 Generelt... 5 Kjøring og transport på allmenn vei... 5 Tauing... 5 Bruk... 5 God service... 6 Produksjonsnummer... 6 SYMBOLER OG KLISTREMERKER... 7 Sikkerhetsinstruksjoner... 9 Generell bruk... 9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 9 Personlig verneutstyr Barn Sikker håndtering av bensin Generelt vedlikehold Transport Betjeningshendlenes plassering STYRESPAKER Kjøre-/styrespaker Parkeringsbrems Gashendel Knivbryter Tenningsbryter Chokehendel Sikringer Bensintank Drivstoffkran Regulering av klippehøyde Spak for setejustering Timeteller Sporingshåndtak BRUK Opplæring Styring Før start Starte motoren Starte motoren med svakt batteri Kjøring Bruk i bakker Klippetips Stanse motoren Flytte kjøregressklipperen manuelt VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Batteri Tenningssystem Kontrollere sikkerhetssystemet Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere og justere gassvaieren Kontrollere og justere chokevaieren Bytte luftfilteret Bytte drivstoffilteret Kontrollere lufttrykk i dekk Kontrollere parkeringsbremsen Kileremmer Slik byttes aggregatremmen: Montere klippeaggregatrem Pumperem Kontrollere knivene Skifte kniv Justere klippeaggregatet Vatring av aggregat Justere avstandsruller Rengjøring og vask SMØRING Forhjulfeste Forhjullagre Aggregatspindel Aggregatets ytre spindel Motorolje Skifte transakselolje (transmisjon) Utluftingsprosedyre FEILSØKINGSSKJEMA OPBERVARING Vinteroppbevaring Service KOPLINGSSKJEMA TEKNISKE DATA Tilbehør Tiltrekkingsmoment spesifikasjoner SAMSVARSSERTIFIKATER SERVICEJOURNAL Husqvarna-3

4 INNLEDNING ADVARSEL! Det kan medføre alvorlig skade på brukeren eller andre personer hvis man ikke bruker klipperen forsiktig. Eieren må forstå disse anvisningene, og kun personer med opplæring i bruk av klipperen som forstår disse anvisningene får bruke klipperen. Enhver som bruker klipperen må være ved sine fulle fem og må ikke være påvirket av medisiner som kan svekke syn, hørsel eller konsentrasjonsevne, rusmidler eller alkohol. 4-Husqvarna

5 INNLEDNING Kjære kunde Takk for at du har kjøpt en Husqvarna kjøregressklipper. Denne maskinen er bygd for overlegen effektivitet for rask klipping av hovedsakelig store områder. Et kontrollpanel lett tilgjengelig for brukeren og en hydrostatisk transmisjon som reguleres med styrespaker bidrar til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Les innholdet grundig før du bruker eller utfører service på maskinen. Det er viktig for brukeren og andres sikkerhet at alle som bruker denne maskinen følger anvisningene (bruk, service, vedlikehold osv.). Dessuten kan det øke maskinens levetid betraktelig og øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren dersom du selger maskinen din. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Ta med bruksanvisningen når maskinen leveres til forhandleren for servicetiltak. Generelt I denne bruksanvisningen benyttes venstre og høyre, revers og forover i forhold til maskinens normale kjøreretning. For å kunne gjennomføre forbedringer, kan spesifi kasjoner og utforming endres uten spesielt varsel. Kjøring og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafi kkbestemmelser før transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Denne maskinen MÅ IKKE brukes på allmenn vei. Tauing Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok må det utvises stor forsiktighet under slep. La aldri barn eller andre oppholde seg på eller i utstyret som slepes. Ta store svinger for å unngå klemfare. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anbefalte vektbegrensning for utstyr som slepes. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på plener og jevne fl ater uten hindringer som steiner, trestubber osv. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten. Bruksanvisningen for slikt utstyr leveres sammen med utstyret. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Gressklippere og annet motordrevet utstyr kan være farlig ved feilaktig bruk. Sikkerhet krever god dømmekraft, forsiktig bruk i henhold til denne bruksanvisningen og sunn fornuft. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og som også kjenner sikkerhetsforskriftene. Bruk kun godkjente deler til vedlikehold av denne maskinen. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafi kkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifi kasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Husqvarna-5

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt festet til venstre i motorrommet. Skiltet angir, ovenfra: Maskinens typebetegnelse (ID). Fabrikantens typenummer (Modell). Maskinens serienummer (Serienr.) Sørg for å ha typebetegnelse og serienummer tilgjengelig ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er preget på et av ventildekslene. Platen angir: Motormodell. Motortype. Kode Sørg for å ha disse tilgjengelig ved bestilling av reservedeler. Hjulmotorene og hydrostatpumpene har en etikett med strekkode bak på enhetene. 6-Husqvarna

7 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Disse symbolene finnes på maskinen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. ADVARSEL! Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade eller dødsfall, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. Brukes også når det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. R N Revers Nøytral Rask Langsom Choke Bensin ADVARSEL! Parkeringsbrems CE-konformitetsmerking. Advarsel! Roterende Ikke berør roterende deler Gjelder kun det kniver, hold deg unna europeiske markedet utkastet Batterisyre er etsende, eksplosiv og lettantennelig Ikke stå her Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerkene. Gjelder kun maskiner for det europeiske markedet Bruk vernebriller Bruk vernehansker Husqvarna-7

8 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Les bruksanvisningen. Slå av motorenog ta ut nøkkelen før eventuelt vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid utføres. Hold sikkeravstand til maskinen. Må ikke brukes i større skråninger enn 10. Ingen passasjerer Hele kroppen utsettes for gjenstander som slynges ut. Fingre og tær kan kappes av. Ikke åpne eller ta av sikkerhetsdeksler mens motoren er i gang. Vær forsiktig når du rygger, se opp for andre mennesker. Vær forsiktig når du kjører forover, se opp for andre mennesker. Bevegelige skarpe kniver under dekselet. 8-Husqvarna

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Dette symbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. VIKTIG: DENNE GRESSKLIPPEREN KAN KLIPPE AV HENDER OG FØTTER OG KASTE UT GJENSTANDER. DET KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER TAP AV MENNESKELIV HVIS MAN IKKE FØLGER DISSE SIKKERHETSANVISNINGENE. Generell bruk Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i bruksanvisningen før maskinen startes. Ikke ha hender eller føtter i nærheten av roterende deler eller under maskinen. Hold deg til enhver tid unna utkaståpningen. La kun ansvarsfulle voksne, som er kjent med instruksjonene, bruke maskinen. Rydd området for ting som steiner, leker, ståltråd osv. som kan fanges opp og kastes ut av knivene. Påse at området er ryddet for uvedkommende og kjæledyr før maskinen tas i bruk. Stans maskinen hvis noen begir seg inn på området. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Ikke klipp i revers, med mindre det er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bakover før og mens du rygger. Rett aldri materiale som slynges ut mot noen. Unngå å kaste ut materiale mot en vegg/mur eller annen hindring. Materialet kan slynges tilbake mot brukeren. Stans knivene når du kjører over grusflater. Ikke bruk maskinen uten hele oppsamleren, utkasterdekselet eller annet sikkerhetsutstyr på plass og i ordentlig stand. Reduser farten før du svinger. La aldri en maskin med motoren i gang være uten tilsyn. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøklene før du forlater maskinen. Kople ut knivene når du ikke klipper. Stans motoren, ta ut nøklene og vent til alle deler er fullstendig stanset før du rengjør maskinen, tar av oppsamleren eller renser utkasterdekselet. Bruk maskinen kun i dagslys eller godt kunstig lys. Ikke bruk maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler/medisiner. Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av eller krysser allmenn vei. Vær ekstra forsiktig når maskinen kjøres på eller av tilhenger eller lastebil. Les bruksanvisningen før maskinen startes Rydd området for gjenstander før du klipper gresset Husqvarna-9

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk alltid øyebeskyttelse når maskinen brukes. Følg fabrikantens anvisninger for hjullodd eller motvekter. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. Alle som bruker denne maskinen må først ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Hold maskinen ren for gress, løv og andre avfallsrester som kan komme i kontakt med varme eksos/motordeler og ta fyr. Ikke la klipperen pløye opp løv eller annet avfall som kan samle seg under maskinen. Tørk opp eventuelt olje- eller bensinsøl før maskinen brukes eller settes bort. La maskinen avkjøles før den settes bort. Ta aldri med passasjerer ADVARSEL! ADVARSEL! Denne klipperen er utstyrt med forbrenningsmotor og bør ikke brukes i nærheten av ukultivert skogkledd, buskkledd eller gresskledd land med mindre klipperens avgassystem er utstyrt med gnistfanger som er i samsvar med eventuelle gjeldende lokale eller statlige forskrifter. Hvis gnistfanger brukes, skal den holdes i fullgod stand av brukeren. Avgassene fra maskinens motor samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass uten lukt. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. 10-Husqvarna

11 Personlig verneutstyr SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr (vist i illustrasjonene) brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Bruk alltid godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk alltid hansker når du håndterer knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselsvern for å unngå hørselsskader. Kjøring i skråninger Skråninger er en vesentlig faktor når det gjelder tap av kontroll og velteulykker, som kan føre til alvorlig personskade eller tap av menneskeliv. Kjøring i alle skråninger krever ekstra aktsomhet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker i den, skal du ikke klippe gresset der. Klipp oppover og nedover i skråninger (maks. 10 graders helling), ikke på tvers. Se opp for hull, dype spor, humper, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg lav kjørehastighet, slik at du unngår å måtte stanse i skråningen. Ikke klipp vått gress. Dekkene kan miste trekkevnen. Unngå å starte, stoppe eller snu i en skråning. Hvis hjulene mister trekkevnen, kople ut knivene og fortsett langsomt rett nedover skråningen. Hold alle bevegelser i skråninger langsomme og gradvise. Ikke foreta brå hastighetsendringer eller svinger, da dette kan forårsake at maskinen velter. Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med oppsamler eller annet utstyr, de kan påvirke maskinens stabilitet. Dette må ikke brukes i bratte skråninger. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ikke klipp nær bratte skrenter, grøfter eller demninger. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Vær spesielt forsiktig hvis det er montert tilbehør som kan endre maskinens stabilitet. Personlig verneutstyr Klipp oppover og nedover, ikke på tvers ADVARSEL! Kjør aldri i terreng som heller mer enn 10 grader. Og kjør aldri på tvers av skråninger a Husqvarna-11

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Tragiske ulykker kan inntreffe dersom brukeren ikke er oppmerksom på at det er barn i nærheten. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og påse at de er under tilsyn av en annen ansvarlig voksen enn brukeren. Vær på vakt og slå av maskinen hvis et barn kommer inn på klippeområdet. Se bakover og ned etter barn før og mens du rygger. La aldri barn kjøre med på maskinen, heller ikke når knivene er stanset. De kan falle av og bli alvorlig skadd, eller forstyrre sikker bruk av maskinen. Barn som har fått sitte på før kan plutselig dukke opp på klippeområdet for å få sitte på igjen og dermed bli overkjørt av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Utvis ekstra aktsomhet når du nærmer deg uoversiktlige svinger, busker, trær eller annet som kan hindre at du ser et barn. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger La aldri barn manøvrere maskinen Hold barn borte fra klippeområdet Husqvarna

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Motoren må ikke startes hvis førerens gulvplate eller beskyttelsesplater til klippeaggregatets drivrem er fjernet. Sikker håndtering av bensin For å unngå skade på person eller eiendom må man utvise ekstrem forsiktighet ved håndtering av bensin. Bensin er ekstremt ildsfarlig og bensindamp er eksplosiv. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. Bruk kun godkjent bensinkanne. Ta aldri av bensinlokket eller fyll bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles i minst to (2) minutter før du fyller bensin. Fyll aldri bensin på maskinen innendørs. Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen der det er åpen ild, gnister eller tennflamme som på varmtvannsberedere eller annet utstyr. Reduser faren for utlading av statisk elektrisitet ved å berøre en metalloverflate før du fyller drivstoff. Fyll aldri kanner inne i et kjøretøy eller på et lasteplan med plastunderlag. Sett alltid kanner på bakken, unna kjøretøyet, når du fyller. Fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fyll det på bakken. Hvis ikke dette er mulig, skal slikt utstyr fylles med bensinkanne og ikke med bensinkran. Hold bensinkranen i kontakt med kanten på bensintanken eller -kannen åpen for hånd inntil fyllingen er fullført. Ikke bruk kranlås som holder kranen åpen. Skift klær omgående i tilfelle bensinsøl på klærne. Bensintanken må aldri overfylles. Sett på bensinlokket og trekk det ordentlig til. Ikke start motoren i nærheten av bensinsøl. Bruk aldri bensin til rengjøring. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at drivstoffet kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få drivstoffet til å ekspandere slik at det renner over. Fyll aldri bensin innendørs ADVARSEL! Motoren og eksosanlegget blir svært varmt under bruk.risiko for brannskader ved berøring La motoren og eksosanlegget avkjøles i minst to (2) minutter før du fyller bensin. Husqvarna-13

14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generelt vedlikehold Bruk aldri maskinen på et innelukket sted. Sørg for at alle skruer og muttere er trukket ordentlig til for å være sikker på at utstyret er i sikker driftsstand. Ikke foreta noen endringer av sikkerhetsutstyret. Kontroller jevnlig at det fungerer som det skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller ansamling av annet avfall. Fjern olje- eller bensinsøl samt avfall som kan være gjennomtrukket av bensin. La maskinen avkjøles før den settes bort. Hvis du kjører på et fremmedlegeme, må du stanse og kontrollere maskinen. Reparer ved behov før maskinen startes på ny. Foreta aldri justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Unngå starting ved å ta av tennpluggkabelen før du foretar justeringer eller utfører vedlikeholdsarbeid. Kontroller oppsamlerens komponenter og utkasterdekselet jevnlig og skift ut med fabrikantens anbefalte deler ved behov. Gressklipperens kniver er skarpe. Pakk inn knivene eller bruk hansker, og vær spesielt forsiktig når du utfører vedlikehold/service på dem. Kontroller bremsefunksjonen jevnlig. Juster og vedlikehold etter behov. Vedlikehold eller skift sikkerhets- og instruksjonsklistremerker ved behov. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig skade. Påse at muttere og bolter, spesielt festeboltene til knivene, er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Kjør aldri maskinen i et lukket rom ADVARSEL! Bruk alltid vernebriller ved håndtering av batteriet ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. 14-Husqvarna

15 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Det kan oppstå gnister ved arbeid med batteriet og kablene til startmotorkretsen. Dette kan forårsake batterieksplosjon, brann eller øyeskader. Gnister i denne kretsen kan ikke oppstå etter at chassiskabelen (normalt negativ, svart) er fjernet fra batteriet. ADVARSEL! Unngå elektriske gnister og deres følger på følgende måte: Bruk vernebriller. Påse at drivstoffpåfyllingslokket er skrudd godt fast og at lettantennelige stoffer ikke oppbevares i åpen beholder. Arbeid aldri med startmotorkretsen hvis det er sølt bensin. Kople chassiskabelen fra batteriet først og kople den til sist. Ikke kortslutt startmotorens relé for å kjøre startmotoren. Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret hvis du kjører over eller på noe. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Bruk kun godkjente deler til maskinen. Knivene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. BioClip-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren etter å ha brukt maskinen ved å fjerne gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Rengjør klippeaggregatet og dets underside etter hver gangs bruk og unngå å sprute vann på motoren og de elektriske komponentene Ikke røyk når du utfører vedlikehold på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig skade Fare for gnister Husqvarna-15

16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng drivstofftilførselen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller stropper ved transport. Denne maskinen må ikke brukes på allmenn vei. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei. Maskinen må ikke taues, dette kan skade drivverket. Unngå å slepe utstyr med klipperen hvis den ikke er utstyrt med slepekrok. Les advarslene for sleping i innledningen i denne bruksanvisningen nøye. Kjør maskinen opp på eller ned fra lastebil eller tilhenger ved å kjøre langsomt opp på tilstrekkelig sterke ramper. Ikke løft! Maskinen er ikke ment å løftes for hånd. Rengjør maskinen regelmessig VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Rygg alltid maskinen opp på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. ADVARSEL! Utslipp av hydraulikkolje under trykk kan ha tilstrekkelig kraft til å penetrere huden og forårsake alvorlig skade. Kontakt lege umiddelbart hvis du blir skadet av væskeutslipp. Hvis du ikke får riktig medisinsk behandling umiddelbart kan det føre til alvorlig infeksjon eller reaksjon. 16-Husqvarna

17 STYRESPAKER Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarna Zero Turn-klipper. Kjøregressklipperen er utstyrt med en Briggs & Stratton fi retaktsmotor med overliggende ventiler og en effekt på 22 hestekrefter*. Overføringen fra motoren foregår via remdrevne hydrauliske pumper. Venstre og høyre styrespak brukes til å regulere væskestrømmen, og dermed retning og hastighet. Betjeningshendlenes plassering Kjøre-/styrespaker 2. Parkeringsbrems 3. Gasshendel 4. Knivbryter 5. Tenningsbryter 6. Chokehendel 7. Sikringer 8. Bensintanklokk 9. Drivstoffkran 10. Aggregatløft 11. Setejusteringsbolter 12. Timeteller 13. Sporjustering * Ifølge opplysninger fra motorleverandøren. Husqvarna-17

18 STYRESPAKER Kjøre-/styrespaker Maskinens hastighet og retning kan varieres kontinuerlig ved hjelp av de to styrespakene. Styrespakene kan beveges forover eller bakover rundt en nøytral posisjon. Dessuten er det en nøytral posisjon som låses dersom styrespakene beveges utover. Når begge spakene er i nøytral posisjon (N), står maskinen stille. Ved å flytte begge spakene like mye forover eller bakover, beveger maskinen seg i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Skal du for eksempel svinge til høyre mens du kjører forover, må du flytte høyre spak mot nøytral posisjon. Høyre hjuls rotasjon reduseres, og maskinen svinger til høyre. Man kan snu på flekken ved å flytte den ene spaken bakover (bak nøytral posisjon) og forsiktig flytte den andre styrespaken forover fra nøytral posisjon. Rotasjonsretningen når man snur på flekken avgjøres av hvilken styrespak som beveges bakover bak nøytral posisjon. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Vær ekstra forsiktig når du bruker denne manøvren. Hvis styrespakene er i ujevn stilling når maskinen står stille eller ikke sitter i sporene for å flytte spakene utover, kan de justeres. Styrespaker ADVARSEL! Maskinen kan svinge svært raskt dersom den ene styrespaken beveges mye lenger forover enn den andre. 1. Forover 2. Nøytral 3. Nøytralspor, Nøytrallås 4. Revers a Kjørespak, høyre side 18-Husqvarna

19 STYRESPAKER Parkeringsbrems VIKTIG INFORMASJON Maskinen må stå helt stille før du setter på parkeringsbremsen. Sett alltid på parkeringsbremsen før du stiger av maskinen. Slipp parkeringsbremsen før du flytter klipperen. Parkeringsbremsen er montert på venstre side av maskinen. Trykk på utløserknappen og trekk spaken bakover for å aktivere bremsen skyv den forover for å løse den ut. Parkeringsbrems ikke satt på c Gashendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet, forutsatt at knivbryteren er trukket ut, se Innkopling av klippeaggregatet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover eller bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. BRUK FULL GASS VED KLIPPING for å få best mulig klipperesultat og batterilading. CHOKE FAST SLOW UP BLADES ON DOWN BLADES OFF Gashendel Knivbryter For å kople inn klippeaggregatet trekker du knappen ut, knivene er utkoplet når knappen er trykket inn. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Knivbryter Husqvarna-19

20 Tenningsbryter Tenningsnøkkelen sitter i førerpanelet og brukes for å starte og stanse maskinen. STYRESPAKER FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Tenningsnøkkel Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen trekkes ut. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Chokehendel Sikringer Sikringene er plassert under setet på maskinen. Du kommer til dem ved å vippe setet forover. Sikringene er fl atstiftsikringer av samme type som brukes i biler. Det er to sikringer med følgende kapasitet og funksjon: 20 A hovedsikring 7,5 A tilkopling av klippeaggregat Sikringer Husqvarna

21 Bensintank Les sikkerhetsanvisningene før du fyller bensin. Maskinen har én bensintank, rett bak setet. Tankvolumet er 15,1 liter. Påse at bensintanklokket er trukket ordentlig til og at lokkets pakning ikke er skadd. Motoren kan kjøres på minimum 87 oktan blyfri bensin (ingen oljeblanding). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel brukes. Se også Tekniske data vedrørende etanoldrivstoff. Metanoldrivstoff er ikke tillatt. Bruk ikke E85 alkoholbasert drivstoff. Dette kan føre til skade på motor og komponenter. STYRESPAKER ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsanvisningene). Bensintank ADVARSEL! Motoren og eksosanlegget blir svært varmt under bruk. Risiko for brannskader ved berøring. La motoren og eksosanlegget avkjøles i minst to (2) minutter før du fyller bensin ADVARSEL! Fyll opp til underkant av påfyllingsstussen. Ikke fyll på for mye. Tørk opp eventuelt olje- eller bensinsøl. Ikke oppbevar, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen ild. VIKTIG INFORMASJON Erfaring tyder på at bensin med alkoholinnblanding (såkalt alkoholbensin, etanol eller metanol) kan tiltrekke fuktighet som fører til utskillelse og dannelse av syrer under lagring. Syregass kan skade motorens drivstoffsystem under oppbevaring. For å unngå motorproblemer bør drivstoffsystemet tømmes før klipperen skal hensettes i 30 dager eller mer. Tøm bensintanken, start motoren og la den gå til bensinslangene og forgasseren er tømt. Bruk ny bensin neste sesong. Se anvisningene under Oppbevaring vedrørende ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller forgasserrens i bensintanken, da dette kan forårsake varig skade. Ved bruk ved temperaturer under 0 C må du bruke ny, ren bensin av vinterkvalitet for å være sikret god kaldstart. Husqvarna-21

22 Drivstoffkran Drivstoffkranen er plassert på venstre side av setet. Ventilen er stengt av når håndtaket står vinkelrett på drivstoffslangen. STYRESPAKER VIKTIG INFORMASJON Løft alltid aggregatet til høyeste stilling før transport. Drivstoffkranen i STENGT stilling Regulering av klippehøyde Ønsket høyde på klippeaggregatet stilles inn ved å trykke på utløserknappen og bevege spaken forover til riktig klippehøyde på klippeplaten. Klippehøyden kan reguleres i trinn på 13 mm fra 38 mm til 102 mm. Høyden måles fra bakken opp til knivtuppen når motoren ikke er i gang. VIKTIG INFORMASJON For å få jevn klippehøyde, er det viktig at lufttrykket er likt i alle fire hjul (1 bar/100 kpa). Løftespak for klippeaggregat Husqvarna

23 Spak for setejustering Setet kan justeres i lengderetning. Ved justering trekkes spaken under høyre side foran på setet til siden, før setet beveges bakover eller fremover. STYRESPAKER Lengdejustering Timeteller Timetelleren viser total driftstid. Den viser CHG OIL (skift olje) med intervaller på 50 timer. Teksten blinker en time før og en time etter intervallet. Symbolet CHG OIL vises og slås av automatisk. Timetelleren kan ikke nullstilles manuelt. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Timeteller Sporingshåndtak Hvis klipperen ikke går rett, kontrollerer du dekktrykket i begge bakdekkene. Anbefalt trykk er 15 psi (103 kpa / 1 bar) for alle dekkene. Sporingen må kontrolleres på fl att og jevnt betong- eller asfaltunderlag. Roter sporingshåndtaket for å fi njustere sporingen slik at maskinen går rett når styrespakene står i fullt forover-stilling. Roter håndtaket med urviseren (sett fra førerposisjonen) for å øke hastigheten på venstre spak. Roter mot urviseren for å redusere hastigheten. Sporingshåndtak Husqvarna-23

24 BRUK Les Sikkerhetsinstruksjoner og sidene som følger hvis du er ukjent med maskinen. Utfør alt daglig vedlikehold på maskinen før start. Opplæring Zero Turn kjøregressklippere er langt mer manøvrerbare enn vanlige kjøregressklippere på grunn av deres unike styringskapasitet. Vi anbefaler at man i begynnelsen bruker redusert gass og redusert kjørehastighet ved at man IKKE flytter kjøre-/styrespakene helt fram eller helt tilbake når man bruker kjøregressklipperen første gang eller til brukeren er komfortabel med kjøre-/styrespakene. Vi anbefaler også at førstegangsbrukere eller nye brukere av Zero Turn-klippere gjør seg kjent med klipperens bevegelser på et hardt underlag som betong eller asfalt FØR man forsøker å kjøre på gress. Før brukeren er trygg på klipperens kjøre-/styrespaker og mulighet til å snu på flekken er det lett å skade plenen pga. brå bevegelser. Styring Kjøre forover og bakover Klipperbevegelsens retning og hastighet påvirkes av kjøre-/styrespaken(e) på hver side av klipperen. Venstre kjøre-/styrespak styrer venstre hjul. Høyre kjøre-/styrespak styrer høyre hjul. Førstegangsbrukere bør skyve gressklipperen (se Flytte kjøregressklipperen manuelt under Bruk ) til et åpent, fritt område uten mennesker eller kjøretøy/ hindringer i nærheten. For å kjøre maskinen må brukeren sitte på setet. Start motoren (se Før start under Bruk ), juster motorehastigheten til tomgangshastighet og kople fra håndbremsen. Ikke kople inn knivene ennå. Drei kjøre-/styrespakene innover. Så lenge kjøre-/styrespakene ikke flyttes forover eller bakover, flytter ikke kjøregressklipperen seg. Flytt begge kjøre-/styrespakene litt forover, så begynner klipperen å bevege seg rett forover. Trekk kjøre-/styrespakene bakover til nøytral posisjon, så skal klipperen slutte å bevege seg. Trekk kjøre-/ styrespakene litt bakover, slik at klipperen begynner å bevege seg bakover. Skyv kjøre-/styrespakene forover til nøytral posisjon, så skal klipperen slutte å bevege seg. VIKTIG INFORMASJON Når kjøre-/styrespakene er i revers-stilling, går de tilbake til nøytral når de slippes. Dette kan gjøre at gressklipperen bråstanser. Svinge til høyre Når du kjører forover, trekker du høyre spak bakover mot nøytral posisjon mens du opprettholder venstre spaks posisjon, dette reduserer høyre hjuls rotasjon og får maskinen til å svinge i den retningen. Svinge til venstre Når du kjører forover, trekker du venstre spak bakover mot nøytral posisjon mens du opprettholder høyre spaks posisjon, dette reduserer venstre hjuls rotasjon og får maskinen til å svinge i den retningen. Snu på flekken Når du kjører forover, trekker du først begge kjøre-/ styrespaker bakover inntil klipperen stanser eller reduserer hastigheten drastisk. Deretter flytter du den ene spaken litt forover og den andre litt bakover. 24-Husqvarna

25 BRUK Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjoner og Betjeningsorganer før maskinen startes. Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjema i avsnittet Vedlikehold). Påse at det er nok bensin i bensintanken. Juster setet til ønsket stilling. Følgende vilkår må være oppfylt før motoren kan startes: Knivbryteren for å kople inn klipperbladene må være trykket inn Parkeringsbremsen må være på, Begge kjøre-/styrespakene må være i låst (ytre) nøytral posisjon. Starte motoren Sett deg på setet. Løft klippeaggregatet ved å trykke inn utløserknappen på toppen av løftespaken. Trekk løftespaken bakover til låst stilling (transportstilling). Aktiver parkeringsbremsen ved å trykke inn utløserknappen og trekke spaken helt opp. Løftespak for klippeaggregat Trekk parkeringsbremsen oppover for å aktivere den Kople ut klippeknivene ved å trykke inn knivbryteren. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Knivbryter Husqvarna-25

26 Flytt styrespakene utover til låst (ytre) nøytral posisjon. BRUK Sett spakene i nøytral stilling Flytt gasshendelen til midtstilling. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Still gassen Hvis motoren er kald, skal chokehendelen trekkes helt ut. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Still chokehendelen Husqvarna

27 BRUK Trykk inn og vri tenningsnøkkelen til startstilling. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass uten lukt. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Vri til startposisjon Når motoren starter, slipper du omgående tenningsnøkkelen tilbake til kjørestilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn 5 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke starter, må du vente ca. 10 sekunder før du forsøker på nytt. Slipp til kjørestilling Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall, halv gass, 3-5 min før den belastes hardt.bruk FULL GASS VED KLIPPING. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Still ønsket motorturtall Husqvarna-27

28 BRUK Starte motoren med svakt batteri ADVARSEL! Blybatterier danner eksplosiv gass. Hold gnister, ild og røykesaker unna batterier. Bruk alltid øyebeskyttelse i nærheten av batterier. VIKTIG INFORMASJON Gressklipperen er utstyrt med et 12-volt negativt jordet system. Det andre kjøretøyet må også ha et 12-volt negativt jordet system. Ikke bruk klipperens batteri til å starte andre kjøretøy. La ikke kjøretøyene berøre hverandre ved bruk av startkabler. Hvis batteriet er for svakt til å starte motoren, må det lades. (Se Batteri ) Gjør slik dersom startkabler brukes for å starte motoren: Tilkopling av startkabler Kople hver ende av den RØDE kabelen til PLUSSpolen (+) på hvert batteri og pass på at de ikke kortsluttes mot chassiset. Kople den ene enden av den SVARTE kabelen til det fulladede batteriets MINUSpol (-) Kople den andre enden av den SVARTE kabelen til god CHASSISJORD på klipperen med utladet batteri, på god avstand til bensintank og batteri. Tilkopling av startkabler Kablene tas av i omvendt rekkefølge Ta den SVARTE kabelen først fra chassiset og deretter fra det fulladede batteriet. Kople den RØDE kabelen fra begge batterier til slutt. 28-Husqvarna

29 Kjøring 1. Løs ut parkeringsbremsen ved å bevege spaken forover. OBS! Gressklipperen din er utstyrt med et dødmannssystem. Når motoren går, slås motoren av ved ethvert forsøk på å forlate førersetet uten å sette på parkeringsbremsen først. 2. Sett styrespakene i nøytral stilling (N). BRUK Utløst parkeringsbrems s0 3. Sett festebolten i valgt klippehøyde og fest bolten på motsatt side med en låsesplint. ADVARSEL! Forsikre deg om at ingen befinner seg i nærheten av klipperen når knivbryteren koples inn. Forsikre deg om at arbeidsområdet er fritt for gjenstander som kan bli kastet rundt av de roterende bladene. Valg av klippehøyde Trykk på utløserknappen på spaken for klippehøyde, fl ytt spaken mot bolten og slipp knappen. 5. Stille inn klippehøyden med reguleringsspaken for klippehøyde. Innkopling av klippeaggregatet Husqvarna-29

30 BRUK 6. Koble inn klippeaggregatet ved å trekke ut knivbryteren. 7. Sett gasspaken på full gass. Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Når begge spakene står i nøytral stilling, står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Hvis du for eksempel vil svinge til høyre mens maskinen kjører forover, trekker du høyre styrespak mot nøytral stilling. Rotasjonen til det høyre hjulet reduseres, og maskinen dreier til høyre. Sving på stedet (zero turn) kan oppnås ved å bevege én kontroll bakover (bak nøytral stilling) og forsiktig bevege den andre styrespaken forover fra nøytral stilling. CHOKE FAST SLOW Kople inn knivene og gasspaken UP BLADES ON DOWN BLADES OFF Bruk i bakker Les Kjøring i skråninger i Sikkerhetsinstruksjoner. ADVARSEL! For å hindre maskinen i å velte, må du ikke kjøre opp eller ned skråninger som er brattere enn 10 grader. Og kjør aldri på tvers av skråninger. Lavest mulig fart skal brukes før man begynner å kjøre opp eller ned skråninger. Unngå å stanse eller skifte hastighet i skråninger. Hvis det er absolutt nødvendig å stanse, trekker du styrespakene til nøytral stilling, skyver dem mot maskinens utside og setter på parkeringsbremsen. Sett spakene i nøytral stilling VIKTIG INFORMASJON Kjøre-/styrespakene går tilbake til nøytral posisjon når de slippes. Dette kan gjøre at gressklipperen bråstanser. For å starte igjen, løser du ut parkeringsbremsen. Trekk kjøre-/styrespakene inn mot midten av klipperen og skyv dem forover for å kjøre forover igjen. Sving alltid langsomt. Utløst parkeringsbrems c 30-Husqvarna

31 BRUK Klippetips Finn og merk av steiner og andre faste gjenstander for å unngå kollisjoner. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. En vanlig plen bør klippes til 64 mm vår og høst og til over 76 mm i sommermånedene. For å få en plen som ser sunn og pen ut, bør du klippe ofte etter middels vekst.man får best effekt ved å klippe gress som er høyere enn 15 cm i to omganger. Klipp ganske høyt første gang, deretter til ønsket høyde i andre omgang. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet svekkes merkbart. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Plenen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Klipperesultatet blir dårligere ettersom hjulene synker ned i den myke plenen, det danner seg klumper og det klipte gresset setter seg fast under dekselet. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i transportstilling. Påse at gressklipperen er avkjølt og at motoren er slått av. Bruk trykkluft for å rengjøre klippeaggregatets overside. Unngå å overskylle klippeaggregatets overside, motoren og de elektriske komponentene med vann. Hvis BioClip-aggregat brukes, er det viktig at klippeintervallet er kort. Klippemønstre ADVARSEL! Rydd området for ting som steiner, leker, ståltråd osv. som kan fanges opp og kastes ut av knivene. ADVARSEL! Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 10.Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. Husqvarna-31

32 BRUK Stanse motoren La motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. Kople ut klippeaggregatet ved å trykke inn knivbryteren. FAST CHOKE UP BLADES ON SLOW DOWN BLADES OFF Kople ut klippeaggregatet og beveg gasspaken til laveste stilling Løft klippeaggregatet ved å trå pedalen forover til transportstilling. Når maskinen står stille, aktiverer du parkeringsbremsen ved å trykke på knappen på spaken og trekke spaken oppover. Beveg gasspaken til laveste stilling (skilpaddesymbol). Drei tenningsnøkkelen til stopp-stilling Løftespak for klippeaggregat Flytt styrespakene utover. Ta ut nøkkelen. Ta alltid ut nøkkelen når du forlater klipperen for å hindre at uvedkommende bruker den.. VIKTIG INFORMASJON Hvis tenningsnøkkelen blir stående i en annen stilling enn AV, vil batteriet utlades og timetelleren registrere brukstimer. Sett styrespakene i nøytral stilling for å stoppe Husqvarna

33 Flytte kjøregressklipperen manuelt Sett utkoplingsbøylene for transmisjonen i utkoplingsstilling når klipperen skal skyves eller trekkes. Utkoplingsbøylene for transmisjonen sitter på baksiden av rammen, under bakre motordeksel. 1. Løft klippeaggregatet til største klippehøyde. 2. Trekk utkoplingsbøylene for transmisjonen ut og ned i sporene og slipp dem slik at de blir sittende i utkoplingsstilling. 3. For å sette transmisjonen i kjørestilling igjen, gjør du motsatt av det som er beskrevet over. BRUK Forbikopling, transmisjonen innkoplet ADVARSEL! Det må ikke gjennomføres noen justeringer eller vedlikeholdstiltak hvis ikke: motoren er slått av, tenningsnøkkelen er tatt ut, parkeringsbremsen er på. Forbikopling, transmisjonen låst i forbikoplet stilling Husqvarna-33

34 VEDLIGEHOLDELSE Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. For de punkter som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppsøk et autorisert serviceverksted. Vi anbefaler at man får utført en årlig service ved et autorisert serviceverksted for å holde maskinen i best mulig stand og sikre at den er sikker å bruke. Les Vedlikehold under Sikkerhetsinstruksjoner. 1) Første skift etter 5-8 timer. Ved kjøring med stor belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer, skift hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Utføres av autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen Vedlikehold Før Etter Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Minst én gang per år Kontroller parkeringsbremsen Kontroller motorens oljenivå (hver tanking) Kontroller sikkerhetssystemet Kontroller drivstoff- og oljelekkasje Kontroller/rengjør motorens kjøleluftinntak Kontroller klippeaggregatet Kontroller festeelementer (skruer, muttere osv.) Rengjør under klippeaggregatet Start motor og kniver, lytt etter ulyder Kontroller om det er oppstått skader Gjør grundig rent rundt motoren Gjør rent rundt kileremmer, remskiver osv. Kontroller lufttrykk i dekk Kontroller batteriet Slip/Bytt ut knivene Rengjør motorens kjøleluftinntak 2) Rengjør luftfilterets forfilter 2) (skumplast) Rengjør luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) Kontroller/juster parkeringsbremsen Kontroller lyddemper/gnistfanger Vedlikeholdsintervall i timer Husqvarna

35 VEDLIGEHOLDELSE Daglig vedlikehold Vedlikehold Før Etter Ukentlig vedlikehold Minst én gang per år Vedlikeholdsintervall i timer Kontroller/juster gass- og chokevaiere Kontroller tilstanden til kileremmer, remskiver osv. Skift motorolje 1) Skift motorens oljefilter Rengjør/skift tennplugger Bytt bensinfilter Bytt luftfilteret (papirfilter) 2) (hver 200. time) Kontroller styrehjulene (hver 200. time) Skift luftfilterets forfilter 2) (skumplast) Kontroller/juster klippeaggregatet Kontroller motorens ventilklaring 3) Utfør 300-timers-service 3) 1) Første skift etter 5-8 timer. Ved kjøring med stor belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer, skift hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Utføres av autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen ADVARSEL! Sjekkliste før utførelse av servicearbeid eller justeringer: Sett på parkeringsbremsen. Sett knivbryteren i utkoplet stilling. Vri tenningsbryteren til AV -stilling og ta ut nøkkelen. Påse at knivene og alle bevegelige deler har stanset helt. Kople tennpluggkabelen fra alle tennplugger og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen. Husqvarna-35

36 VEDLIGEHOLDELSE Batteri Gressklipperen er utstyrt med vedlikeholdsfritt batteri som ikke trenger ettersyn. Jevnlig lading av batteriet med bilbatterilader vil imidlertid forlenge batteriets levetid. Hold batteriet og polene rene. Påse at batterikabelskoene er trukket ordentlig til. Se figur for ladetider. ADVARSEL! Bruk alltid vernebriller ved håndtering av batteriet. STANDARD BATTERI LADESTATUS OMTRENTLIG LADETID* FOR FULL LADING VED 27 C Maksimal hastighet ved: 50 Ampere 30 Ampere 20 Ampere 10 Ampere 12,6V 100% - FULLADET - 12,4V 75% 20 min. 35 min. 48 min. 90 min. 12,2V 50% 45 min. 75 min. 95 min. 180 min. 12,0V 25% 65 min. 115 min. 145 min. 280 min. 11,8V 0% 85 min. 150 min. 195 min. 370 min. *Ladetiden avhenger av batteriets kapasitet, tilstand, alder og temperatur, samt laderens effektivitet VIKTIG INFORMASJON Ikke forsøk å åpne eller fjerne lokk eller deksler. Det er ikke nødvendig å etterfylle eller kontrollere elektrolytt. Bruk alltid to skrunøkler til polklemmene. Rengjøring av batteri og poler Korrosion og snavs på batteriet og polerne kan betyde, at batteriet taber strøm. 1. Åpne pollukene. 2. Kople fra den SVARTE batterikabelen først, deretter den RØDE batterikabelen og ta batteriet av maskinen. 3. Skyll batteriet med rent vann og tørk det. 4. Rengjør poler og batterikabelendene med stålbørste til de er blanke. 5. Dekk polene med smørefett eller vaselin. 6. Sett tilbake batteriet. Skifte batteriet 1. Løft setet og drei det forover. 2. Bruk to 13 mm skrunøkler til å koble fra den SVARTE batterikabelen og deretter den RØDE batterikabelen. 3. Sett klippeaggregatet i laveste stilling. 4. Fjern mutrene som fester batteriholderen foran på undersiden av rammen. 5. Fjern batteriet forsiktig fra klipperen. 6. Monter det nye batteriet med polene i samme stilling som på det gamle batteriet. 7. Monter batterifestet og fest det med mutrene som ble fjernet i trinn Koble den RØDE batterikabelen til batteriets positive (+) pol med sekskantbolt og sekskantmutter. 9. Koble den SVARTE jordingskabelen til batteriets negative (-) pol med den andre sekskantbolten og mutteren. 10. Monter batteridekselet igjen. 11. Senk setet ADVARSEL! Batteripolene må ikke kortsluttes ved at en skrunøkkel eller annen gjenstand berører begge polene samtidig. Ta av deg armbånd, klokkeremmer, ringer osv. av metall før du kopler til batteriet. Plusspolen må tilkoples først for å unngå gnister ved utilsiktet jording. Fjern batteriholderen for å skifte batteriet Husqvarna

37 VEDLIGEHOLDELSE Tenningssystem Motoren er utstyrt med et elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggene som krever vedlikehold. Se Tekniske data når det gjelder anbefalte tennplugger. 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom den har belegg, elektrodene er brent eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med stålbørste dersom den skal brukes igjen. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Elektrodeavstanden skal være 0,75 mm. Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. 6. Når tennpluggen ligger an mot setet, trekkes den til med tennpluggnøkkel slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/4 omdreining fra seteanlegget. 7. Sett tilbake tenningskabelen. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. Mål elektrodeavstanden Kontrollere sikkerhetssystemet Maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold: Motoren kan bare startes når: 1. Klippeaggregatet er koplet ut. 2. Styrespakene er i ytre, låst nøytral stilling. 3. Parkeringsbremsen er på. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren hvis ett av vilkårene ikke er oppfylt. Endre vilkårene og prøv igjen. Hvis maskinen starter når ett av disse vilkårene ikke er oppfylt, må du slå av maskinen og reparere sikkerhetssystemet før du bruker maskinen på nytt. Påse at motoren stanser når parkeringsbremsen ikke er satt på og brukeren forlater setet. Kontroller at motoren stanser dersom knivene er innkoplet og man reiser seg midlertidig fra førersetet. Styrespaker låst i nøytral stilling VIKTIG INFORMASJON For å kunne kjøre, må føreren sitte i førersetet og løse ut parkeringsbremsen før styrespakene kan settes i nøytral stilling, ellers stanser motoren Husqvarna-37

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning P-ZT26 CE / 966791901 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning. iz 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. iz 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning iz 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING RIDER iz-serien Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29D Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. EZ 17 EZ 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. EZ 17 EZ 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning EZ 17 EZ 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Generelt...3 Kjøring/transport på allmenn vei...3 Tauing...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning MZ25. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ25. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ25 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Bruksanvisning Z 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Z 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Z 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING RIDER SERIE Z Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3 Kjøring

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning og delehåndbok CZ " Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning og delehåndbok CZ  Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning og delehåndbok CZ 48 48" Consumer Z Oppsamler Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk GRATULERER med kjøpet av en ny oppsamler. Den er konstruert

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning. BZ 27 BZ 34 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. BZ 27 BZ 34 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning BZ 27 BZ 34 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING RIDER SERIE BZ Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning RZ19. Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning RZ19. Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning RZ19 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer