T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk erstatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon."

Transkript

1 Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk erstatter

2 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på forskalingsblokker av ekspandert polystyren (EPS). Blokkene settes sammen, armeres horisontalt og eventuelt vertikalt under byggingen. Etter stabling, armering og avstiving av forskalingssystemet fylles veggen med betong. Materialet er lett å arbeide med og har lav vekt. En standardblokk veier ca. 1 kg. Enkel tilpasning i hjørner, karnapper og buer gjør at man kan stable opp en hel grunnmur på en dag. På utsiden overflatebehandles veggen med Jackon Fiberpuss over terreng. Under terreng monteres knasteplate av plast. Innvendig kan blokkene pusses eller kles med gipsplater. Tekniske data: U-verdi for Thermomur med og uten tilleggsisolasjon Tilleggsisolering 1) U-verdi (W/m 2 K) (mm) Standardblokk 0 0, , ,20 1) Tilleggsisolering med deklarert varmekonduktivitet 0,037 W/mK i utforing av tre. Nødvendig tilleggsisolering med Jackons grunnmursplater og oppfyllingshøyde av tilbakefyllingsmasser for å oppnå U-verdi lik 0,22 W/m 2 K 2) Jackon Grunnmursplate Nødvendig oppfyllingshøyde i meter Grunnforhold Sand/Grus Fjell Ingen - - Jackopor, 50 mm 1,5 1,5 Jackofoam, 80 mm 1,5 1,5 Jackofoam, 90 mm 1,0 1,0 2) Gjelder for vegg med Standardblokk, uten innvendig tilleggsisolering. Betong Anbefalt betongkvalitet B20 M90 (C25) med steinstørrelse 16 mm, 25 % steinreduksjon og slump cm. Forbruk: Produkt Betongvolum Brannmotstand 3) Standardblokk 130 liter/m2 REI 30 U-blokk 40 liter/lm REI 30 Såleblokk 80 liter/lm - 3) Brannmotstand for Thermomur forutsatt innvendig kledning med 13 mm gipsplater eller med utforing av tre med 50 mm mineralullisolasjon. Ved bruk av 30 mm mineralullisolasjon kan kledning K2 d.v.s. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate benyttes.

3 Les hele monteringsanvisningen før du begynner å montere. Gå deretter frem punkt for punkt. Avvikes forutsetningene nedenfor bør man konsultere rådgivende ingeniør eller Jackon AS for å få råd om armeringsmengde, armeringsplassering, fundamentering, etc. Muligheter- Forutsetninger Med Thermomur har man muligheter til å oppta store laster både i vertikalretningen (egenlast/nyttelast fra byggning, snølast, etc.) og i horisontalretningen fra bl.a. jordtrykk. Kapasiteten for veggene og for fundament bestemmes av byggegrunnens bæreevne, betongkvalitet, armeringsmengde og plassering. I den påfølgende monteringsanvisningen gis det retningslinjer som sikrer tilstrekkelig bæreevne for grunnmurer i typiske småhus under følgende forutsetninger: - bygg med inntil 2 etasjer (inkl. kjeller/underetasje). - utvendig oppfyllingshøyde på maks. 2,0 m - kjellervegger utsatt for fullt jordtrykk (2,0 m) må ha støttevegger ved minimum hver 6. meter - maksimalt 1,2 m bredde på åpninger for dører, vinduer, etc. Bredere åpninger tilleggsarmeres. - veggene er ikke beregnet for store laster, som bl.a. tunge motorkjøretøyer inn til oppfylte kjellervegger Tomtearbeider Tomten graves ut. Utgravd grunn avrettes og komprimeres. Rør for vann, avløp, og drenering samt elektrisitet føres inn i det fremtidige bygget. (Bruk Jackopor kulvert til frostsikring av VA-ledning). Fyll opp med min. 20 cm. pukk under hele det fremtidige bygget. Pukken avrettes og komprimeres. Støtte for jordtrykk Vegg med jordtrykk må ha sideveis støtte mot betonggulvet dersom utvendig fyllingshøyde er over 1 meter. Settes veggen oppå støpt stripefundament eller helstøpt plate fastholdes veggen med vertikalarmering. Vertikalarmeringen plasseres med avstand c/c 600 mm mot veggens ytterside og skal stikke 1000 mm opp i veggen. I tillegg åpnes det for kontakt mellom betonggulvet og stripefundamentets betongkjerne. Kontaktpunktene skal ha min. bredde 50 mm og innbyrdesavstand maks. 1 meter Se tegning side 15. Støpes veggene og sålen i ett før gulvet, må støtten mot jordtrykket utføres ved at det lages kontaktpunkter mellom betongkjernen i veggen og gulvet. Kontaktpunktene skal ha minimum bredde 50 mm og innbyrdes avstand maks. 1 meter. Se tegning side 15.

4 4Jackon Thermomur Produktoversikt Standardblokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Høyde = 300 mm 1/2-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Spesialelement for tilpasning under vinduer og til eksakt etasjehøyde. Høyde = 150 mm 45 Blokk Brukes til karnapper og 45 hjørner. 2 typer, høyre og venstre. Leveres i sett for komplett hjørne. Høyde = 300 mm U-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Benyttes ved overgang mellom etasjer, topp av grunnmur. Høyde = 300 mm L-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett høyre side, sett fra innsiden. Benyttes ved overgang mellom etasjer. Kantisolering for betongbjelkelag.høyde ytterside = 300 mm Høyde innside = 150 mm Såleblokk Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde. Innvendig bredde = 400 mm Høyde = 250 mm Strips 5 cm påforingsstrips for tilpassning av høyden ved vinduer, topp mur, ved sammenkopling til såleblokk og ved kombinasjon stålblokk og standardblokk. Høyde = 50 mm FORMAT ISOLASJONSTYKKELSE INNHOLD PR. PAKKE mm mm stk. m 2 b x h x l 250 x x ,44 x 1200 FORMAT ISOLASJONSTYKKELSE STK. mm mm m 2 b x h x l 250 x x 50 0,18 x 1200 FORMAT ISOLASJONSTYKKELSE STK. mm mm m 2 b x h x l 250 x300 x 450* 2 x 50 0,12* FORMAT ISOLASJONSTYKKELSE STK. mm mm m 2 b x h x l 250 x x 50 0,36 x 1200 FORMAT ISOLASJONSTYKKELSE STK. mm mm lm b x h x l 250 x / ,2 x 1200 TYPE HØYDE BREDDE LENGDE STK. Beteg. mm mm mm lm R ,75 HØYDE LENGDE INNHOLD PR. PAKKE ENHET mm mm stk. Plate *sentermål! plater sett av 5 stk. = 80 lm = 4 lm

5 Øvrige produkter Hjelpemidler Fiberpuss. Tilsettes kun vann. Leveres i sekker á 25 kg. Forbruk ca. 1/2 sekk pr. m 2 pusset flate, ved ca. 8 mm tykkelse. Armeringsvev. Legges direkte i pussen. Leveres på rull á 20 og 50 m 2. Forbruk 1,1 m 2 vev pr. m 2 vegg. Tetningsmembran For å beskytte mot fuktighet på den nedre delen av grunnmuren, ved overgangen mellom vegg og fundament. Dekkevne ca. 20 m 2. Nivelleringskikkert Målebånd Trelast 48x98 mm til stendere og grime for avstivning. Antatt forbruk ca. 6 lm pr. lm. mur. 22x98 mm bord til fastholding av grime (anv. nr. 18 ). Antatt forbruk ca. 1 lm pr. lm vegg. NB! Materialene kan benyttes senere i det øvrige bygget. Tommestokk Forskalingsbøyler for bruk ved vertikal avstivning. Trekiler brukes sammen med forskalingsbøylene. Spikerslag for innvendig kledning. Leveres i stål, ferdig hullet for innfesting med spiker. Mål: 40 x 1200 mm. Leveres i pk. á 24 lm. Anbefalt forbruk ca. 2,2 lm pr. m 2 vegg. Spiker. Kammet 100 mm. Forbruk ca. 1 pk. pr. 100 lm spikerslag. Muresnor Stikksag (rotterompe) Andre materialer Byggeskum (0,7 l) for tetning av mindre hull og åpninger. Ventil med kanal. Mål 150x150 mm. Betong B20 M90 (C25) D max = 16 mm 25% pukkreduksjon Synk/slump = mm Antatt forbruk; 0,13 m 3 /m 2 Armering 10 mm kamstål. Forbruk; ca. 10 lm pr. lm vegg. (Ved høyde 2,4 meter) N.B. Ved spesielle belastninger må det tilleggsarmeres.

6 6Jackon Thermomur Montering fundament A B C A B C På ferdig pukket og komprimert byggegrunn, måles hjørnene ut og markeres. Fundamentet, eller sålen, utføres på tradisjonell måte om stripefundament med U-blokk eller Såleblokk. Fundament for god byggegrunn Stripefundamentet utføres med U-blokk armert med 2 stk. 10 mm kamstål. Sett ut blokkene, og lås med plastkile. Rett opp og legg armering opp i U-blokkene, se figur B. Fyll blokkene med betong og avrett i toppen. Før betongen i U-blokken herder stikkes vertikalarmering ned i blokken. Vertikalarmeringen skal stikke 1000 mm opp i veggen og innbyrdes avstand maksimalt 0,6 meter. Støping av gulv Jackopor gulvisolasjon og plast legges ut, rørleggerarbeid utføres og armeringsnett monteres. Vegger med jordtrykk skal ha kontaktpunkter mellom betongkjernen i fundamentet og gulvet, se side 3. Kontaktpunktene lages før gulvet støpes. Fundament med Såleblokk Såleblokken settes ut og armeres med 2 stk. 10 kamstål, som legges på bakken før blokkene plasseres ut. Armeringen løftes opp og festes til underkant av steget. Armeringen plasseres på undersiden av steget for å gi størst mulig styrke på fundamentet. Rett opp fundamentet langs snoren og niveller. Fyll Såleblokken med betong og avrett i toppen. For å unngå oppdrift bør Såleblokken belastes under støping. Støping av gulv Veggen stables oppå fundament, armeres og støpes. Jackopor gulvisolasjon og plast legges ut, rørleggerarbeid utføres, armeringsnett monteres og gulvet støpes. Vegger med jordtrykk skal ha kontaktpunkter mellom betongkjernen i veggen og gulvet. Se side 3.

7 Montering grunnmur 1 1. Start i hjørnene Sett ut hjørnene etter målene på tegningen. Begynn med et tett element. Med stikksag (rotterompe) sages ut en halvmåne oppe og nede i siden på den tette blokken, ca. 150 x60 mm Låsing av hjørnet Hjørnet låses ved at skift 2 legges i forband. Husk alltid å skjære halvmåne ut i hjørnene for å få betongforbindelse Fyll ut mellom hjørnene med åpne blokker Monter to skift fra hjørnet og inn mot midten. Blokken i midten må tilpasses. Se pkt.4. Når to blokkhøyder er montert er veggen låst i riktig lengde mål Tilpassing Kapping skjer med sag/stikksag (rotterompe). Systemet er basert på modul på 5 cm. Tilpassing eller deling av blokken må alltid skje på den markerte streken mellom knottene.

8 8Jackon Thermomur Montering grunnmur Armering av hjørne I hjørner med jordtrykk legges en bøyle med bøylelengde ca. 600 mm (10 mm kamstål med lengde på 1,2 m som bøyes på midten i 90 ). Bøylen legges i ytterkant av veggen (se figur). 5. Kapping av element Ved korte tilpassninger løses dette ved å kappe to elementer. Minimum 5 knotter ved omskjøt (forband). Ikke noe element må være kortere enn 250 mm. 6. Låsing i hjørne Lengdemål og diagonalene kontrolleres. Når alle mål stemmer, slås det fast en trekloss i fundamentet for låsing av hjørnene. 7. T-Hjørner Det skjæres ut halvmåner på langveggen og det settes en åpen blokk inntil. I andre skift legges en blokk med tett ende mot langsidenes ytterkant. Halvmåne skjæres på begge sider, oppe og nede. 8. Armering Det skal legges horisontalarmering med 2 stk. 10 mm kamstål i skift nr. 1, 3, 5, 7 og 9 (øverste skift). Ved skjøting av armering skal det være minimum 500 mm omlegg. I tillegg armeres det med 2 stk. kamstål over og under vinduer, dører og andre mindre åpninger. Husk maks. 1,2 m bredde på åpninger.

9 Montering grunnmur 9 9. Tilpasning ved karnapp Ved 45 vinkel benyttes 45 blokk. Det finnes 2 typer blokker, høyre og venstre. Disse benyttes vekselvis i annet hvert skift for å sikre låsing/forbrand i hjørnene OK. VINDU/DØR UK. VINDU 10. Ved andre vinkler tilpasses blokkene i skrådelen som vist på skisse. Byggeskum benyttes i skjøtene fra bunn til topp på begge sider. 11. Vinduer og dører Vinduer og dører merkes ut i.h.t plantegning. Målene beregnes vanligvis ut fra lik høyde i toppen i forhold til ferdig gulv. Halvblokk kan benyttes for å redusere kapping. N.B. Armering, se pkt Armering av hjørne 12. BLOKKSTABLING forts. I 3., 5., 7. og siste skift (9. skift) legges armering. Armeringen legges kontinuerlig over vinduer og dører. NB. Husk vinduer/dører. (se punkt nr. 8 og 11) Det fortsettes deretter videre til det siste skiftet. Antall skift avhenger av ønsket netto høyde.

10 Jackon Thermomur Montering grunnmur Etasje høyde For standard takhøyde er det behov for totalt ca. 8 skift over gulv. Eksakt etasjehøyde kan tilpasses på 3 alternative måter; Alt. 1 Vegghøyden avsluttes med U-blokk (h = 300 mm) eller L-blokk (høyde innv. = 150 mm). Alt. 2 I veggen f.eks. under vindu benyttes 1/2-blokk (h = 150 mm). Alt. 3 Blokkene på toppen tilpasses ved å kappes før montering. Gjøres med sag med fast anlegg. 14 Tilpassning alt Spikerslag for montering av platekledning Spikerslag i stål monteres minimum langs gulv, i annet hvert skift c/c 600 mm, i topp vegg og eventuelt rundt dører og vinduer. Bruk kniv eller hjørne på spikerslaget og lag et 10 mm dypt spor for montering. Press spikerslaget inn i sporet og stikk inn 4" galvanisert spesial spiker i hvert hull. Spikerslagene må monteres før man strammer opp de vertikale avstiverne for veggen. Se pkt. 15. Før muren støpes, må det foretas en nøye gjennomgang av behov for spikerslag. Nødvendige spor lages i Thermomuren rundt vinduer og i riktig høyde for lister. NB! Spikeren kan komme ut under støping. Når betongen er herdet (min. 14 dager) etterslås all spiker. Spikeren bøyer seg nå mot betongen og drar lekten inn. 10

11 Montering grunnmur Vertikal avstiving Forskalingsbøylene stikkes inn i skille mellom 2. og 3. skift og i skille mellom 7. og 8. skift. Det lages en åpning med en liten håndsag. Mens sagen står inne, stikkes bøylen inn langs med sagbladet. Som avstivere benyttes 48x98 mm trestendere. Avstiverne skal kappes i lengde 50 mm kortere enn veggens høyde. Avstiverne plasseres parvis på begge sider av veggen med en avstand på ca. 3 m. I tillegg plasseres det avstivere på hver side av dør og vindu. Avstiverne stikkes ned gjennom bøylen. To trekiler benyttes på den ene siden av veggen for å stramme stenderne. Den underste trekilen spikres fast i stenderen. NB. Ikke stram før spikerslag er montert. 16. Avstiving på toppen "grime" Grimene skal legges på toppen for å stabilisere veggen. Grime monteres sammenhengende fra hjørne til hjørne. Skjøtene laskes. Det samme gjøres i hjørnene. NB. Avstanden mellom vangene må være 3-4 mm tykkere enn tykkelsen på blokkene i toppen. Grimen skal spikres fast i vertikale stivere. Hjørne

12 Jackon Thermomur Montering grunnmur Skråstiver Det vil oppstå stort strekk/trykk i skråstiverne under betongfylling. Der det er vanskelig å få godt feste i bunnen, må det settes skråstivere både utvendig og innvendig. Det monteres skråavstivere for hver stender, d.v.s. med ca. 3 m mellomrom. Skråavstiverne festes i toppen på stenderne. Det sørges for godt feste i bunnen. Veggen justeres i lodd og skråavstiver festes i bunn Hjørneavstiving Hjørne avstiving (med små anleggsflater). Når vindu eller dør er så nært hjørne eks mm må man sikre hjørnet med ekstra vertikale avstivere. 12

13 Montering grunnmur x 98 mm 19. Forberedelser for innfesting av vindu og dør Det skjæres ut en åpning oppe og nede i sidene på vindusåpningen. I åpningene monteres impregnerte treklosser på 48x150x150 mm. Klossen festes med byggeskum. For døråpning monteres i tillegg en kloss på midten. Det festes 2 stk. 5" spiker i hver kloss før den monteres. Spikerne fester seg senere i betongen. Treklossene gir godt feste for senere montering av vinduer og dører. 48 x 98 mm x 98 mm 20. Forskaling av vinduer og døråpninger Det tettes i overkant vindu- og døråpning. Tetting og avstivning løses som vist. 21 Stift Snor 21. Ventiler Skjær ut i blokken på begge sider, slik at ventilen passer i åpningen. Ta ventilen fra hverandre. Skyv den største delen av ventilen fra utsiden og inn helt gjennom blokken. På innsiden skyver du den minste delen med hvitt ventillokk på plass før støp. Behold plasten p.g.a. betongsøl. Ventil monteres vanligvis ett skift fra toppen. Sett utenfra Sett innenfra

14 Jackon Thermomur Montering grunnmur 22 Mellom såle og grunnmur tettes det hele veien rundt med byggeskum. 22. Ferdig montert mur, avstivet, klar for betong fylling. STØPEPROSEDYRE Betong kvalitet B20 M90 (C25) D max =16 mm 25% pukkreduksjon Synk/slump mm (levert byggeplass) Betong pumpe Det oppnås gode resultater ved bruk av betongpumpe. For å redusere belastning på veggen skal det påmonteres en "svanehals" på enden av slangen, og pumpen kjøres med redusert mengde. 23 N.B! om det fylles med for høyt trykk kan blokkene sprekke. «Svanehals» 23. Støpehastighet I første omgang fylles det opp 3 blokkhøyder hele veien rundt. Deretter fylles det opp til 6. skift hele veien rundt før det til slutt fylles helt opp. Ved eventuelt for tykk betong, tilsettes et plastifiserende stoff, uttynningsmiddel for betong (ikke vann), noe som betongtransportøren har med på bilen. Toppen av veggen trekkes av på vanlig måte. Spyl bort betongrester på veggen både innvendig og utvendig, det sparer arbeid senere. Etter avsluttet støpning, sjekkes retning og lodd på veggen. Juster eventuelt skrå-avstiverne før betongen herder. 14

15 Etterbehandling og fylling Etter støp: Støp av gulv: Behandling utvendig: Drenering: Tilfylling: Rør for vann og elektrisitet Innvendig behandling Betongsmuss fjernes og spyles av veggen, innvendig og utvendig like etter støp. Tidligst 1-2 dager etter støp fjernes grimer og vertikale stivere. Støtter i dør og vinduer bør stå noen dager ekstra. Kjellergulvet støpes før muren tilbakefylles på utsiden, se figur med Såleblokk. Vegg med jordtrykk må ha sideveis støtte mot betonggulvet. Dersom utvendig fyllingshøyde er over 1 meter støpes betonggulvet i kontakt med veggens betongkjerne i kontaktpunkter med bredde 50 mm og innbyrdes avstand maks. 1 meter. Over terreng pusses veggen, se side 16. Pussen legges over øvre del av grunnmurslista. Under terreng monteres grunnmursplate med grunnmurslist. Det anbefales å påføre tetningsmembran, i høyde ca. 0,5 meter slik at eventuelt vann blir ledet bort fra veggen. Byggegrunnen må være tilfredsstillende drenert. Drensrøret må ligge min. 200 mm lavere enn innvendig gulv. Drenerende masser tilbakefylles mot muren i minimum 200 mm tykkelse. Alternativt kan Jackopor Grunnmursplate benyttes. Ferdig planert terrreng må utformes med fall bort fra bygningen. Det anbefales å følge retningslinjene i NBI Byggdetaljblad "Fuktsikring av bygninger". Betongen må ha min. 14 dagers herdetid før det tilfylles utvendig. Husk Jackopor grunnmursplate eller min. 200 mm drenerende masse av pukk, singel etc. ut for muren. Det anbefales benyttet lette fyllmasser. Det kan freses/skjæres et spor i Jackoporen for rør med små dimensjoner. Rørene legges i sporet uten noe mer rørisolasjon. Rørene festes ved å spraye isoleringsskum fra sprayboksen og skjære vekk det overskytende skummet etterpå. Rør med større dimensjoner anbefales lagt i innvendige skillevegger eller i kasse. Rørene bør legges før spikerslagene monteres. De faststøpte lektene fungerer som spikerslag eller feste for innvendig kledning. Standardblokk har brannmotstand REI 30 forutsatt innvendig puss, kledning med 13 mm gipsplate eller utforing av tre med 50 mm mineralull. Ved utforing og bruk av mineralull kan kledning K2 d.v.s. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate benyttes.

16 Jackon Thermomur Pussing Puss Forberedende arbeid på underlag Thermomur pusses med Jackon Fiberpuss som er utviklet for å gi god vedheft til Jackopor/Thermomur. Elastiteten og fiberarmeringen i pussen gir større sikkerhet mot oppsprekking og større slagfasthet enn ved normal puss. Pussen armeres med glassfibernett. Jackon Fiberpuss leveres i 25 kg s sekker. På grunn av UV - påvirkning, sollys, kan det dannes støv på overflaten av forskalingselementene. Før pussing fjernes dette støvet og flaten rubbes med stålbørste/slipepapir e.l. Eventuelle hull og skader fylles med byggeskum. Sprang slipes ned med slipepapir. Deretter rengjøres flaten for løse partikler Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad - 08/07 Blandingsinstruks Bland grundig i et blandekar/bøtte ved hjelp av drill med spesialvisp. Totalt vannbehov ca. 6 liter. Til en sekk på 25 kg tilsettes først ca. 5 liter vann. Pussen blandes nøye til det ikke er klumper i massen. La pussen «hvile» i 5 minutter. Tilsett deretter resten av vannet, ca. 1 liter til pussen får en glatt og smidig konsistens. Påføring Pussen trekkes direkte på isolasjonen med stålbrett i ca. 8 mm tykkelse. Tips! brettstørrelse 13 x 28 cm. Direkte i den våte massen legges armeringsvev som glattes inn med stålbrettet. Der er en fordel å ikke jobbe med for store flater av gangen, f.eks. begrense arealet til 1 meters bredde. Armeringsveven legges med 10 cm omlegg, og i strimler á 20 cm bredde rundt hjørner. På utvendige hjørner kan det eventuelt benyttes spesialprofiler med armeringsnett ferdig montert. Påse at armeringsnettet er godt dekket av puss. Etterbehandling Veggen kan etterbehandles etter at fiberpussen har tørket (2-3 døgn), ved å påføre ett tynt skikt som slemmes eller filses på veggen. Om ønskelig kan den ferdige veggen påføres murmaling, edelslemming eller edelpuss i ønskede farger og strukturer. Forbruk Jackon Fiberpuss. Ca. 1/2 sekk pr. m 2 inkl. etterbehandling. Glassfibernett. 1,1 m 2 nett pr. m 2 veggflate. Som ekstra forsterkning av hjørner v/ dør og vindusåpninger, kan prefabrikerte glassfiberhjørner benyttes. Ved innpussing av utsparinger (vindu/dør) er det å anbefale å ta utsparingene først. Da unngås synlige skjøter i pussen. Ved større pusseflater, anbefales det å ta kontakt med lokal forhandler/murmester. Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: Telefaks: Ordrekontor: Ordrefaks: E-post: tungvekter på lette løsninger

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 03-2011 erstatter 01-2010 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2013 erstatter 03-2011 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk erstatter

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk erstatter Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 11-2013 erstatter 09-2007 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID Brødr.Sunde AS Tlf 70 17 70 00 Fax 70 14 34 10 www.sundolitt.no Kub er et byggsystem utviklet med

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 07-2015 erstatter 11-2013 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

Dette trenger du. Elementer i Kub 250 systemet

Dette trenger du. Elementer i Kub 250 systemet Sundolitt Kub 250 Monteringsveiledning - September 2017 2 Dette trenger du Verktøy: Hammer, tommestokk, krittsnor, målebånd, nivellerings kikkert, håndsag, kniv, vater, platesaks/baufil. Trelast: Impregnert

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

Ringmur. Monteringsanvisning. Type RSB og RU erstatter TG

Ringmur. Monteringsanvisning. Type RSB og RU erstatter TG Type RSB og RU Ringmur Monteringsanvisning 12-2018 erstatter 11-2018 TG 2156 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon Ringmur er satt sammen av støpte elementer i ekspandert polystyren (EPS) og er belagt

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Thermomur. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet. Fig. 1. Fig.

Thermomur. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet. Fig. 1. Fig. SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2156 Utstedt: 07.12.1998 Revidert: 10.06.2009 Gyldig til: 01.01.2015 Side:

Detaljer

Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur

Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur TG 2156 09-2018 erstatter 07-2017 Innholdsfortegnelse Produktsortiment Thermomur 350 3-4 Produktdetalj såleblokk 5 Oppstartsalternativ 1: Radonblokk

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916 Kub Isolerende byggsystem 0916 Egnet for passivhus U-verdi 0,17 og 0,11 Fleksibelt system Rask byggeprosess Miljøvennlig komfort Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 12-2015 erstatter 12-2014 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse Markedets bredeste sortiment Jackon Ringmur leveres i:

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 450 06-2018 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR - LETTERE BLIR DET IKKE Jackon Thermomur er et komplett og unikt byggesystem for grunnmur

Detaljer

Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur

Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur Konstruksjonsløsninger og detaljer for Jackon Thermomur 02-2019 erstatter 09-2018 Innholdsfortegnelse Produktsortiment Thermomur 350 3-4 Produktdetalj såleblokk 5 Oppstartsalternativ 1: Radonblokk 1/1

Detaljer

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN.

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING 01-2018 erstatter 04-2017 www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima PRODUKTSPEKTER

Detaljer

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Monteringsanvisning nr. 200-1 Systemblokk til grunnmur for hus og hytte (garasje) 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Systemet 2.0

Detaljer

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM I Tegning under er garasje ferdig utstøpt

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM I Tegning under er garasje ferdig utstøpt Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM I Tegning under er garasje ferdig utstøpt I denne beskrivelsen skal vi gjennomgå prinsippene for hvordan bygge i SMARTBLOC SYSTEM I, på en allerede utstøpt ringmur. Dette

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

MV-V-fas. kombinasjoner leveres etter ønske.

MV-V-fas. kombinasjoner leveres etter ønske. Gipsveggen kan leveres med forskjellige overflater i valgfri NCS farge. *) Veggen tilfredsstiller de fleste krav til lyd, brann og sikkerhet. Kontorskillevegg type er en tett og lydisolerende og brannhemmende

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 350 TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 350 TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 350 09-2017 erstatter 07-2015 TG 2156 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR - LETTERE BLIR DET IKKE Jackon Thermomur er et komplett og unikt

Detaljer

Garasjeelement. Spesialelement for ringmur til garasjer og boder. Monteringsanvisning

Garasjeelement. Spesialelement for ringmur til garasjer og boder. Monteringsanvisning Garasjeelement Spesialelement for ringmur til garasjer og boder Monteringsanvisning 04-2019 erstatter 12-2018 Sortiment PRODUKT PRODUKT Basiselement for garasje Format: 450 x 1200 x 250 mm. Festebeslag

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,10 eller 0,15. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,10 eller 0,15. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 6 1 2 Egnet for passivhus U-verdi 0,10 eller 0,15 Fleksibelt system Rask byggeprosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best!

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt

Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt Byggeprinsipp SMARTBLOC SYSTEM II Tegning under er garasje ferdig utstøpt I denne beskrivelsen skal vi gjennomgå prinsippene for hvordan bygge i SMARTBLOC SYSTEM II, på en allerede utstøpt ringmur. Dette

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17, 0,15 eller 0,10. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17, 0,15 eller 0,10. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 3 3 Egnet for passivhus U-verdi,7,,5 eller, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Vartdal L-element Monteringsanvisning

Vartdal L-element Monteringsanvisning Vartdal L-element Monteringsanvisning VARTDAL L-ELEMENT FLEKSIELT, RASKT, ENKELT Vartdal L-element er et kantelement av Styropor EPS, kvalitet S200, med 6 mm ferdig utvendig behandla plate. L-element for

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2014 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 14 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

MV-Hatteprofil. Bildet illustrerer MV-Hatteprofil med hylle i kombinasjon med MV-100.

MV-Hatteprofil. Bildet illustrerer MV-Hatteprofil med hylle i kombinasjon med MV-100. Bildet illustrerer med hylle i kombinasjon med MV-100. Gipsveggen kan leveres med forskjellige overflater i valgfri NCS farge. *) Veggen tilfredsstiller de fleste krav til lyd, brann og sikkerhet. Kontorskillevegg

Detaljer

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 Økt bokomfort God totaløkonomi Tilfredstiller nye byggekrav Kort byggeperiode E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n - i grunnen er vi

Detaljer

JACKON THERMOMUR 350 / 250x

JACKON THERMOMUR 350 / 250x Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 350 / x 06-2018 erstatter 09-2017 TG 2156 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR - LETTERE BLIR DET IKKE Jackon Thermomur er et komplett og

Detaljer

JACKON THERMOMUR 350 / 250x

JACKON THERMOMUR 350 / 250x Monteringsanvisning JACKON THERMOMUR 350 / x 12-2018 erstatter 06-2018 TG 2156 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR - LETTERE BLIR DET IKKE Jackon Thermomur er et komplett og

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

Minimalt varmetap i randsone. Økt bokomfort. God totaløkonomi

Minimalt varmetap i randsone. Økt bokomfort. God totaløkonomi I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 1 1 0 5 Minimalt varmetap i randsone Økt bokomfort God totaløkonomi E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n - i grunnen er vi best! En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett Januar 2019 vindsperre monteringsanvisning Generell informasjon Forberedelse og underlag Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MINIBLOKK OG DEKORATIV

MONTERINGSANVISNING MINIBLOKK OG DEKORATIV MINIBLOKK OG DEKORATIV og - den enkle og sikre muren til alle prosjekter Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner.

Detaljer

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy Murt basseng Murt basseng Med et helt eget basseng blir oppfriskende morgendupp og etterlengtede kveldsdupp en del del av hverdagen. I pent vær er det kort vei til sol og bad, og middagen kan med fordel

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon.

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING 07-2016 erstatter 04-2016 www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima PRODUKTSPEKTER

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Lettklinker Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Mursystem Exakt Ved å velge Mursystem Exakt har du tatt første steg på veien til vegger som er velisolerte og raske å mure både over og under

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

Vær lur, bygg mur! Bygg mur

Vær lur, bygg mur! Bygg mur Vær lur, bygg mur! Bygg mur 1 2 Bygg mur Vi gir deg mulighetene. Du velger. En mur kan være så mangt. Den kan fungere som støtte, som skille eller den kan rett og slett være bare til pynt og glede. Den

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

GROM HUS 14 m2 modell

GROM HUS 14 m2 modell GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS 14 m2 modell Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene og det som kan gjøre at du sprer

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Monteringsanvisning Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Mars 2018 Generell informasjon Generelt Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen, og at nedbør skader

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Puss på fasader av Jackon EPS Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste polystyren-isolasjonen

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Installasjon av glassfiberbasseng.

Installasjon av glassfiberbasseng. Installasjon av glassfiberbasseng. Valg av plassering: Tenk nøye igjennom plasseringen av bassenget før du begynner: - I forhold til naboer/sjenanse. - Innsyn. - Nærhet til løvfellende trær - Solforhold

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Installasjon av glassfiberbasseng.

Installasjon av glassfiberbasseng. Installasjon av glassfiberbasseng. Valg av plassering: Tenk nøye igjennom plasseringen av bassenget før du begynner: - I forhold til naboer/sjenanse. - Innsyn. - Nærhet til løvfellende trær eller nåletrær

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Sundolitt KUB veggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Sundolitt KUB veggsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Sundolitt KUB veggsystem SINTEF Certification Nr. 2216 Utstedt: 13.09.2001 Revidert: 27.05.2015 Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 7 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer