Forus Trav AS. Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf Faks: Forus Trav AS. i samarbeid med Det Norske Travselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forus Trav AS. Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf. 51 81 19 50 Faks: 51 81 19 49 www.forus-trav.no. Forus Trav AS. i samarbeid med Det Norske Travselskap"

Transkript

1 Forus Trav AS Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf Faks: FORUS OPEN AUKSJON 2012 Forus Trav AS i samarbeid med Det Norske Travselskap

2 Lørdag 30. juni Scandic Stavanger Forus

3

4

5

6 Program for Forus Open-auksjonen 2012 Lørdag 30. juni Scandic Stavanger Forus Stallene åpnes for visning kl 1000 Mønstring av auksjonshestene i løpsbanen på Forus kl Første utrop kl 1900 Siste utrop ca kl 2045 Velkommen!

7 For hester som hele tiden skal utvikles, er det viktig med et fôr som også gjør det Bak Champion står det et våkent og kunnskapsrikt miljø, som er raske til å ta tilbakemeldinger fra markedet. Den nære kontakten med brukerne, samt det faktum at vi råder over eget fôrutviklingsselskap og avansert kvalitetskontroll, gjør at vi raskt kan omsette nye erfaringer, ny forskning og teknologi, til stadig bedre fôrblandinger for prestasjonshester. Generalsponsor for Norges Rytterforbund Anbefalt av Norges Veterinærhøgskole

8 DNTs stimulerende tiltak for norskfødte varmblodstravere Det skal bli enda mer attraktivt å eie norskfødt unghest! DNT har i løpet av de siste årene gjort flere tiltak for å forbedre inntjeningsmulighetene for norskfødte unghester, bl.a.: Doblet antall løp som er forbeholdt norskfødte unghester. Innføring av DNTs Vårserie. Innføring av DNTs Høstfinale. Økning på 1 million pluss oppdretterpremier i DNTs Unghestserie 2. halvår Ytterligere økning på 1 million pluss oppdretterpremier i DNTs Unghestserie fra DNTs styre har den 28. juni 2009 i tillegg vedtatt en rekke stimulerende tiltak som skal forbedre inntjeningen for eiere og oppdrettere av norskfødte varmblodstravere: 1. Økning av oppdretterpremier 2-6 år økning fra 15 til 20 % år 10 % som tidligere år 5 % som tidligere. Bestemmelsene om oppdretterpenger skal gjelde alle starter innenfor UET området. Nåværende tak på utbetaling av oppdretterpremier for hester med grunnlag over 1 million fjernes. Gjelder fra Økning av premiene Alle 3-årsløp for norskfødte skal kjøres med minimum premieskala 200. Alle DNTs Unghestserieløp for varmblodstravere skal f.o.m oppjusteres til minimum premieskala 500. For varmblodshester født 2009 skal førstepremie i Norsk Travkriterium oppjusteres til kr og i Norsk Travderby til 1 million kr. For varmblodshopper født 2009 blir førstepremie i Norsk Travkriterium kr og i Norsk Travderby kr. 3. Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester Alle 2-års løp forbeholdes norskfødte hester Minimum ett løp pr V75-dag forbeholdes norskfødte hester. 4. Auksjonsløpet Alle varmblodsåringer solgt på auksjoner i regi av DNT er startberettiget i Auksjonsløpet. Auksjonsløpet kjøres for 3-åringer med min, kr i førstepremie. Løpet skal delvis bli finansiert med innskudd. 7

9

10 Start andelslag! Start et andelslag og opplev gleden og spenningen det er å eie hest sammen med andre! Samtidig er det flere å dele utgiftene på som innkjøp av hesten, trening, skoing, transport, forsikring og veterinærutgifter. For mer informasjon, kontakt Det Norske Travselskap

11 Auksjonsløpet 2014 Alle varmblods åringer som blir solgt på auksjoner i DNTs regi 2012 er startberettigede til Auksjonsløpet Auksjonsløpet er et 3-årsløp som avvikles i forbindelse med OGP-helgen på Bjerke Travbane i mai. Garantert førstepremie i løpet er minimum kr ;- Det første auksjonsløpet ble arrangert i Under følger regelverk og oversikt over termininnskudd i auksjonsløpet. Alminnelige bestemmelser: 1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret. 2. Tidspunkt for løpet blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innbetaling og starterklæring til løpet meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til løpet for å kunne delta! 3. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales temininnskuddene. 4. De eksakte premiebeløp fastsettes av DNT i løpsåret. 5. Dersom hesten ønskes strøket fra Auksjonsløpet må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for de forskjellige terminforfall. Strykning uten underskrift er ugyldig. Foreligger kun underskrift, anses det som at hesten ønskes strøket fra løpet. Enhver strykning er definitiv. Dersom strykning ikke er mottatt av DNT innen terminforfall, er innmeldingen fortsatt bindende og hesteeier hefter for terminbeløpet. Dersom eier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i løpet. 6. Terminnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall. 7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd. Uttak til løpet: Hestene blir rangert etter en ranking basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Dersom hester oppnår samme rangering basert på grunnlag og startpoeng blir beste resultat i siste start, deretter nest siste start osv. avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt foretas loddtrekning. 12 eller færre hester meldt: Det kjøres ett løp hester meldt: Hestene som ikke kommer med i løpet får innskuddene tilbakebetalt. 18 og flere hester meldt. De tolv best rangerte hestene går i hovedløpet. Det kjøres trøsteløp for de resterende hestene med i førstepremie. Oversikt over terminbeløp for auksjonsløp 2014: Kr betales ved kjøp kr ( fakturering i april 2013) kr ( fakturering i oktober 2013) 10

12

13 Søknad om kreditt Etternavn Fornavn Adresse Postnummer og sted Personnummer Tlf. Arbeidsgiver Ansatt ant. år Årslønn Undertegnende gir Det Norske Travselskap (DNT) rett til å foreta en kredittsjekk dersom det er ønskelig. Denne kreditten gjelder som en betalingsutsettelse i 10 ti dager fra Beløpet må innbetales i sin helhet innen 10 ti dager til bankkonto Kreditten gjelder som en betalingsutsettelse, og hesten vil ikke bli overdratt til ny eier før kjøpesummen er innbetalt i sin helhet til DNT. Beløpet forrentes med 1 % pr. påbegynt måned. Renter løper fra utbetaling og forfaller til betaling månedlig. Lånegiver kan endre rentesatsen med 1 en måneds skriftlig varsel. Renter skal betales etterskuddsvis. Kredittaker vedtar at gjelden med tillegg av renter og omkostninger, herunder eventuelle inndrivningskostnader, ved mislighold kan inndrives uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens 7-2. Ved mislighold av innvilget kreditt, forbeholder DNT seg retten til å innkreve utestående beløp fra undertegnedes hesteeier-/lisens konto. Eksempelvis premie- og oppdretterpenger. Alle søkere må være over 18 år. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon ( førerkort, bankkort). Undertegnede bekrefter at alle opplysninger er korrekte. Dato Underskrift kredittsøker Søknaden sendes: Det Norske Travselskap, v/regnskapsavdelingen, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo eller faks innen

14 Finansiering av auksjonskjøpet Kontant betaling: Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling (se 12 i Auksjonsvilkår ). Hele kjøpesummen skal da innbetales. Som kontant betaling regnes sedler, bankremisser og/eller bekreftet transaksjon med VISA-kort Avtalt kreditt: Auksjonsarrangøren (DNT) kan på forhånd gi 10 dagers kreditt til utvalgte kjøpere. Utnyttes kreditten skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes før hesten utleveres. Selgerkreditt: Selgere som er på auksjonen kan innvilge kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv etter at han/hun vet hvem som kjøperen er. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales kontant tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minimum kr Restoppgjøret skal finne sted i løpet av de to påfølgende virkedager. Dersom selger godkjenner kreditten, kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet på kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt senest to virkedager etter auksjonen. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt. For begge typer selgerkreditt skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes. For alle typer kredittsalg: Dersom ikke kjøpet er oppgjort innen forfall (i løpet av to virkedager), har DNT rett til å gjøre følgende: 1. Heve kjøpet: Kjøper skal betale 10% av kjøpesummen, dog minimum ,- i erstatning til selger. 2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger hvor kostnadene er for kjøpers regning. Spontankjøp: Dersom du gjør et spontankjøp på auksjonen og ikke har kontanter eller innvilget kreditt, og heller ikke får innvilget selgerkreditt, må du henvende deg til en annen kjøper som har fått innvilget kreditt slik at denne kan overta kjøpet i kommisjon for deg. Den kjøperen som overtar kjøpet i kommisjon, er ansvarlig for innbetaling til auksjonsarrangøren (DNT). 13

15 Auksjonsvilkår 1 Auksjonen arrangeres av Forus Trav AS (FT) i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT). Arrangør forbeholder seg retten til å velge ut hester blant de påmeldte. 2 Selgeren har ansvaret for hesten fram til hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret for hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten til kjøper. 3 Påmeldte hester står vederlagsfritt oppstallet på Forus fra lørdag 30. juni kl til auksjonen er avsluttet. Arrangør påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som skjer i den tiden hesten er oppstallet i gjesteboks på Forus. 4 Hestene skal vises i god form og kondisjon. Hest som etter auksjonsveterinærens mening er uskikket å selges på auksjonen skal avvises. Helseattest i original, ikke eldre enn 7 dager gammel skal følge hesten på auksjonsdagen. Attesten skal leveres til auksjonssekretariatet ved ankomst. Hesten skal ikke være under medisinsk behandling på auksjonsdagen. DNT kan ta dopingprøver for å kontrollere dette. Auksjonsveterinær kan tillate behandling av for eksempel enkle sårskader etter forespørsel fra selger. Hestens identitet vil kontrolleres ved ankomst med mikrochipavleser. 5 Hesten selges i den stand den forefinnes ved hammerslaget. Resultater av røntgenundersøkelsen må medbringes senest på auksjonsdagen og leveres i sekretariatet ved ankomst. Innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte. 6 Påmeldingsgebyr er kr pr. hest. F.o.m. tredje hest fra samme eier betales kr Det gis kr. 500 i rabatt per hest dersom DNTs «Kvalitetssikring av oppdrett» er fulgt. Påmeldingsavgift belastes ved påmeldingsfrist. Uteblir hesten av andre årsaker enn akutt eller smittsom sykdom som kan dokumenteres, eller om ikke gyldig helseattest blir sendt auksjonssekretariatet, ilegges innmelder et gebyr på kr Ved sykdom må helseattesten være auksjonssekretariatet i hende senest 30. juni kl Dersom hesten dør før auksjonen vil påmeldingsgebyret bli tilbakebetalt. 7 Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter katalogen. Laveste utropspris er NOK Den som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste budområdene. Ved like bud eller tvist om hvem som innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til å velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonarius kan i slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted etter siste ordinære katalognummer. 8 Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, vil 5 % gebyr tilfalle budsummen hvis denne overstiger NOK Forus Trav er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter at budgivningen er over. Eiendomsretten overdras til kjøper først når hele kjøpesummen er betalt til Forus Trav og overdragelsen er nedtegnet på hestens original sertifikat. 10 Ved salg til utenlandsk kjøper plikter oppdretter å samtykke i at hest kan registreres i annet land enn Norge. 11 Oppstår det tvist eller reklamasjon, skal dette føres direkte mellom kjøper og selger. Forus Trav påtar seg ikke ansvar for eventuelt feilaktige opplysninger gitt om den enkelte auksjonshest. 12 Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Dersom kreditt er innvilget, vil hesten bli forsikret i av DNT til en verdi tilsvarende kjøpesum for kjøpers regning. 13 Forus Trav krever 4 % salær på kjøpesummen, salær belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Ett gebyr på kr vil bli belastet kjøper av Forus Trav i forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse av pseudonym etc. Alle solgte varmblodsåringer er berettiget til å starte i Auksjonsløpet 2014 med førstepremie på kr Første innskudd på kr vil automatisk bli belastet kjøper ved overdragelse. 14 Dersom hester som er meldt til både Forus Open Auksjonen og Klasseløpsauksjonen blir solgt på Forus Open Auksjonen, kan disse strykes vederlagsfritt til Klasseløpsauksjonen. 14

16 Viktig informasjon å lese før du byr! Les avsnitt om finansiering av auksjonskjøp på foregående sider. Minste bud på auksjonshestene er NOK , Fra , til , er størrelsen på alle overbud 2.000, eller 3.000, Fra , til , er størrelsen på alle overbud 5.000, Over , er størrelsen på alle overbud , Det er naturligvis mulig å begynne budgivningen på et høyere bud enn minstebudet på kr , 15

17 Slik leser du auksjonskatalogen Hestens katalognummer, navn, registreringsnummer, farge, kjønn og fødselsdato Hestens stamtavle i tre ledd. Fra venstre mot høyre kommer foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Morens navn, fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Samtlige av morens avkom er listet opp. Mormors navn. Fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Alle avkom er ikke nødvendigvis listet opp, dette markeres med inkl. etter antall avkom totalt, f.eks. 10 avkom 91-05, inkl.. Produksjonen listes videre med tredje og fjerde mor nedover på siden. Avkom er oppført med fødselsår, navn, kjønn, far, grunnlag, rekord volte og auto, antall starter, antall seirer, antall andreplasser og antall tredjeplasser dersom denne informasjon er tilgjengelig. Hvis hoppene igjen er mor til gode avkom, vil dette avkommet være oppført med innrykk. Amerikanske rekorder er alle satt med autostart og er alltid vinnertider. For hester importert til Norge er bestetidene fra Nord-Amerika oversatt til kilometertider. Valutasort reflekterer hvor hesten sist var aktiv i sin løpskarriere. DKK = danske kroner, EUR= Euro, USD = amerikanske dollar og SEK= svenske kroner. Kun innkjørt i norske kroner er angitt uten valutaforkortelse. Kun norskfødte hester mangler nasjonalitetsbetegnelse bak navnet. (ca) = Canada, (d) = Tyskland, (dk) = Danmark, (sf) = Finland, ( f) = Frankrike, (I) = Italia, (nl) = Nederland, (s) = Sverige, (us) = USA. Forkortelser foran amerikanske rekorder: T = Time Trial, Q = Qualifier, p = rekord satt som passgjenger. Forkortelser etter amerikanske rekorder angir banestørrelse som rekorden ble satt på: m = 1609 m bane, f = 1000 m bane, h= 800 m bane, s= 1408 m bane, z = 1609 m bane med en sving, q = 1206 m bane. For noen franske hester angis rekord med stor M etter, dette betyr rekord satt i monté-løp Se egen tabell for omregning mellom kilometertider og miletider. 6 Ytterligere opplysninger gitt av innmelder, samt innmelders navn, adresse, postadresse og poststed. All tekst i katalogen med forbehold om evt. trykkfeil 16

18 12. Jacuzzi O brun hingst f. 10. mai 1 Muscles Yankee (us) 3,1:52.2m USD CR Angel Wings (us) 15,3a USD Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Maiden Yankee 3,1:59.4f USD Royal Troubador (us) 2,1:57.1m USD Airborne Gal (us) USD 190 Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Wistful Yankee (us) USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Mae Jeans Crown (us) 3,1:59.2h / USD Spellcaster (us) 2,1:58.3m / USD Laurna Jean (us) 5,2:02f / USD CR ANGEL WINGS (us) f avkom 06-09: 06 Exclusive Tile h e. Muscles Yankee ,1 15,5a Fiery Tile hp e. Muscles Yankee SEK ,8 15,4a Immortal O. h e. Love You død Jaxuzzi O. h e. Muscles Yankee ,4 15,6a AIRBORNE GAL (us) f avkom 91-05, inkl.: 94 CR Aviator (us) h e. Royal Troubador USD ,Q1:56.3m Avlshingst 96 CR Commando (us) h e. Royal Troubador USD ,1:53.2z Avlshingst Vinner av Breeders Crown Tredje i Canadian Trotting Classic finale Verdensrekordsetter CR Navigator (us) h e. Royal Troubador USD ,Q1:54.3m Vinner av Harry M. Zweig Memorial CR Air Raid (us) v e. Royal Troubador USD ,Q1:58.1f CR Dixie Chick (us) hp e. Royal Troubador 05 Intimidator (us) h e. Andover Hall USD ,1:55m Vinner av Champlain Stakes CR Angel Wings (us) hp e. Royal Troubador USD ,3a LAURNA JEAN (us) f avkom 80-94, inkl.: 80 Country Janine (us) hp e. Nevele Pride USD ,2:03.4f Somollison (us) h e. Speedy Somolli SEK ,4 3,1:56.1f Avlshingst Vinner av Matron Stakes Finale 1988, Fyraåringseliten 1990 og Bjerke Cup Just Too Cute (us) hp e. Speedy Somolli USD ,1:59.2f Huckster (us) v e. Andover Hall USD ,1:55.2m CR Track Master (us) h e. Royal Troubador EUR ,1:55.2m Avlshingst Vinner av Kentucky Futurity 1995 og Gran Premio Citta di Montecatini CR Seminole Sister (us) hp e. Royal Troubador USD ,2:01.4f CR Ms American Pie (us) hp e. Yankee Glide EUR ,1:53.4m Vinner av World Trotting Derby Fillies Smokin Gun (us) h e. Yankee Glide USD ,1:56.4f CR Mungo Jerry (us) h e. Royal Troubador USD ,1:56.1m Country Dawn (us) hp e. Nevele Pride USD ,T2:02.1m Aurora Renata (us) hp e. Spellcaster 98 CR Kinetic (us) h e. Royal Troubador USD ,1:53.1m Avlshingst Vinner av Harry M Zweig Memorial Annen i Peter Haughton Memorial Work Till Dawn (us) v e. Workaholic USD ,1:59.1h Yawn Till Dawn (us) h e. Baltic Speed USD ,2:00h CR Shenandoah Dawn (us) hp e. Royal Troubador 97 CR Shenanigan (us) v e. Bostonian ,4a CR Showdown (us) v e. Yankee Glide USD ,1:56.2s CR Dawn Patrol (us) v e. Royal Troubador USD ,1:55.3m Clear To Fly (us) h e. Nevele Pride USD ,2:00.1m Airborne Gal (us) hp e. Spellcaster USD CR Precious Sharna (us) hp e. Royal Troubador 99 CR Power Glide (us) h e. Yankee Glide USD ,1:56.1m CR Muscle Power (us) h e. Muscles Yankee USD ,1:53.1s Innmelder opplyser: Eventuelle opplysninger fra innmelder Innmelder: Eiers navn og adresse 6 17

19 Stall Skadberg selger følgende seks kvalitetsåringer på auksjonen: # 5 Thai Liberty hoppe e. Classic Photo - Thai Gypsy e. Super Arnie # 13 Thai Voyager hingst e. Cantab Hall - Bether Always e. Conway Hall # 20 Thai Allure hingst e. Ken Warkentin - Abba Hall e. Garland Lobell # 26 Thai Oasis hoppe e. Thai Tanic - Lass Chance e. Andover Hall # 30 Thai Adventure hingst e. Thai Tanic - Just A Joy e. Enjoy Lavec # 36 Thai Navigator hingst e. Ganymede - Role Model e. Angus Hall Alle hestene er mye håndtert fra de var føll Gått sammen i gruppe med mye lek og bevegelse på store områder. Fulgt opp av vårt eget opplegg for kvalitetssikrings ( fôring, tannstell, hovpleie, markkurer osv.) Topp kvalitetsfor (Grønn müsli fra Sverige ) Alle hestene kan besiktiges i tiden før auksjonen hos Stall Skadberg, Ytstebrødveien 358, 4370 Egersund Kontakt: Nils O.Bergslien på tlf , eller Siv tlf

20 Omregningstabell mile-tider til km-tider 1: ,12 1: ,25 1: ,37 1: ,50 1: ,62 1: ,09 1: ,21 1: ,34 1: ,46 1: ,59 2: ,07 2: ,19 2: ,32 2: ,44 2: ,57 2: ,04 2: ,16 2: ,29 2: ,41 2: ,54 1: ,74 1: ,87 1: ,99 1: ,12 1: ,24 1: ,71 1: ,83 1: ,96 1: ,08 1: ,21 2: ,69 2: ,81 2: ,94 2: ,06 2: ,19 2: ,66 2: ,78 2: ,91 2: ,03 2: ,16 1: ,37 1: ,49 1: ,61 1: ,74 1: ,86 1: ,33 1: ,45 1: ,58 1: ,70 1: ,83 2: ,31 2: ,43 2: ,56 2: ,68 2: ,81 2: ,28 2: ,40 2: ,53 2: ,65 2: ,78 1: ,99 1: ,11 1: ,24 1: ,36 1: ,48 1: ,95 1: ,08 1: ,20 1: ,33 1: ,45 2: ,93 2: ,05 2: ,18 2: ,30 2: ,43 2: ,90 2: ,02 2: ,15 2: ,27 2: ,40 1: ,61 1: ,73 1: ,86 1: ,98 1: ,11 2: ,58 2: ,70 2: ,83 2: ,95 2: ,08 2: ,55 2: ,67 2: ,80 2: ,92 2: ,05 2: ,52 2: ,65 2: ,77 2: ,90 2: ,03 1: ,23 1: ,35 1: ,43 1: ,60 1: ,73 2: ,20 2: ,32 2: ,45 2: ,57 2: ,70 2: ,17 2: ,30 2: ,42 2: ,56 2: ,67 2: ,15 2: ,27 2: ,40 2: ,52 2: ,65 1: ,85 1: ,98 1: ,10 1: ,22 1: ,35 2: ,82 2: ,94 2: ,07 2: ,19 2: ,32 2: ,80 2: ,92 2: ,05 2: ,17 2: ,30 2: ,77 2: ,89 2: ,02 2: ,14 2: ,27 1: ,47 1: ,59 1: ,72 1: ,84 1: ,97 2: ,44 2: ,56 2: ,69 2: ,81 2: ,94 2: ,42 2: ,54 2: ,67 2: ,79 2: ,92 2: ,39 2: ,51 2: ,64 2: ,76 2: ,89 19

21 Alfabetisk liste over auksjonshestene Varmblodshester Adrian Hooves 33 Alo Angel 6 Baronesse Hooves 24 Big Dream P.S. 38 Candelia Hooves 14 Dream Sahbra P. 22 Ican Youcan 11 Kathy Hooves 40 Lewisia 16 Lightman O. 9 Liminator L. 34 Limonade L. 10 Maksi Royal 3 Mariell s Memory 17 Photo Hooves 29 Quatre Hooves 19 Rebella Salute 32 Sweet Line 27 Tactical Rebellion 2 Thai Adventure 30 Thai Allure 20 Thai Liberty 5 Thai Navigator 36 Thai Oasis 26 Thai Voyager 13 Kaldblodshester Erga Rauen 18 Grude Eld 37 Grude Maren 4 Grude Spenta 1 Grude Spika 8 Kolnes Anka 15 Kolnes Arne 7 Kolnes Lise 23 Kolnes Trine 35 Neseldi 12 Nesmi 39 Nesvik Tyr 25 Nordsjø Spik 31 Trygda 28 Vimse Guri 21 20

22 Alfabetisk liste over mødre Varmblodshester Abba Hall 20 Angelica Goal 38 Bether Always 13 Candelia O. 14 Cassiopeia Dream 11 Enjoy My Act 19 Every Inch A Lady 2 Gold n Diamonds 24 Itis S.E. 9 Just A Joy 30 Kathy Freeman 40 Laina Wang 27 Lass Chance 26 Malin s Girl 17 Maxi Karamell 3 Nangijala 29 Queen Of Trot 16 Qtee 34 Role Model 36 Royal Salute 32 Salt Lake Augustinu 33 Staro Angeleyes 6 Strike Again 22 Thai Gypsy 5 Time To Star 10 Kaldblodshester Anna Dorothea 37 Engjenta 15 Finamor 28 Juni Spenta 1 Kolnes Lill 23 Moe Fenja 18 Nesalma 39 Neslykka 12 Nesvik Torina 25 Nordli Vinni 31 Rappenskralla 7 Skjønneberg Jenta 35 Spik Trolla 8 Ullmaren 4 Vimsa 21 Alfabetisk liste over fedre Varmblodshester Adrian Chip 33 Adrian Hooves Boardwalk Hall 22 Dream Sahbra P. Cantab Hall 13 Thai Voyager Classic Photo 5 Thai Liberty Credit Winner 3 Maksi Royal Dream Vacation 34 Liminator L. 10 Limonade L. Fast Photo 29 Photo Hooves Ganymede 40 Kathy Hooves 36 Thai Navigator Golden Globe 6 Alo Angel Juliano Star 16 Lewisia Ken Warkentin 20 Thai Allure Offshore Dream 38 Big Dream P.S. Pine Chip 17 Mariell s Memory Quatre Juillet 19 Quatre Hooves S J s Photo 11 Ican Youcan Thai Tanic 24 Baronesse Hooves 14 Candelia Hooves 9 Lightman O. 2 Tactical Rebellion 32 Rebella Salute 27 Sweet Line 30 Thai Adventure 26 Thai Oasis Kaldblodshester Alm Viktor 15 Kolnes Anka 7 Kolnes Arne 23 Kolnes Lise 35 Kolnes Trine Horgen Tore 21 Vimse Guri Lome Kongen 28 Trygda Moe Odin 25 Nesvik Tyr Mørtvedt Jerkeld 18 Erga Rauen 37 Grude Eld 4 Grude Maren 1 Grude Spenta 8 Grude Spika 12 Neseldi 39 Nesmi Spikeld 31 Nordsjø Spik 21

23

24 1. Grude Spenta svart hoppe f. 20. mai 1 Mørtvedt Jerkeld 22,1 / 20,0a Juni Spenta Lome Elden 24,3 / 22,3a Mørtvedt Jerkila 27,0 / 27,3a Nordli Svarten 22,3 / 21,6a Troll Spenta 28,8 / 29,4a Elding 23,6a / Trøpila 34,5 / Jerker 31,2 / Torila 36,5 / Ilmin 22,2a / Nordli Tulla 31,6a / Troll Jahn 26,6 / Spenta 34,9a / JUNI SPENTA f avkom 07-11: 07 Faksjerva hp e. Åsajerven Død Spik Spenter h e. Spikeld Død Grude Viktor h e. Alm Viktor Godkjent prøveløp ,6/2060m 10 Grude Rosa hp e. Lome Kongen 11 Grude Spenta hp e. Mørtvedt Jerkeld TROLL SPENTA f avkom 96-03, inkl.: 97 Mai Spenta hp e. Metsgar ,5 28,0a Juni Spenta hp e. Nordli Svarten 01 Bogrønten v e. Spikeld SEK ,1 28,1a SPENTA f avkom 72-87, inkl. : 72 Spentson h e. Jahn Sjur , Avlshingst 73 Venndin h e. Sentan ,8 34,3a Vendina hp e. Jahn Sjur , Guri Best hp e. Pål Best , Trollsvarten h e. Troll Jahn SEK ,7 30,1a Krølle v e. Sabin ,8 31,3a Dina Balder hp e. Kinge Balder ,6 33,9a Venn Vara hp e. Bork Rigel ,4 28,8a Sølvskars Svarten v e. Lyngsvarten ,6 27,1a Sølvskars Blesa hp e. Troll Jahn ,9 29,5a Spentja hp e. Dally Sjurson ,1 32,9a Leddy hp e. Jerker 90 Maipila hp e. Pilmin ,1 29,0a Villrapp v e. Høiby Kongen ,4 27,9a Troll Spenta hp e. Troll Jahn ,8 29,4a STEGGNA f avkom 60-65, inkl.: 62 Attilova hp e. Attilovar ,8 33,3a Torila hp e. Tordenfly , Elnora hp e. Jahn Piril , Evelynstjerna hp e. Jahn Piril , Sokkerigel h e. Alm Rigel ,6 28,4a Ella h e. Jahn Piril , Årkongen v e. Kinge Balder ,7 29,8a Melnes Tara hp e. Sentan 02 Ulsrud Nino h e. Lykkemin SEK ,5 25,1a Torik v e. Svintor ,0 25,9a Mørtvedt Ila hp e. Brage ,5 31,7a Eiva hp e. Brage 91 Pirius Rask v e. Bestjerker ,8 26,8a Rigel Rasken v e. Alm Rigel ,1 26,7a Mørtvedt Jerkila hp e. Jerker ,0 27,3a Mørtvedt Jerkeld h e. Lome Elden ,1 20,0a Avlshingst Vinner av Norsk Travderby 2005, Jacob Meyers Pokalløp, Trøndelagspokalen, Elitekampen på Bjerke, Nordisk Mesterskap og Nordisk Elitekamp. 64 Spenta hp e. Spenter ,6 34,9a Innmelder: Martin Hove, Grudeveien 111, 4352 KLEPPE

25 2 2. Tactical Rebellion brun hingst f. 3. mai Thai Tanic 15,7 / 09,9a Every Inch A Lady (s) 18,6 SEK Viking Kronos (I) 12,1a EUR Sweetpike 15,5 / 13,6a Buvetier d Aunou ( f) 14,4 / 15,1a EUR Esther Williams (s) 16,3 / 15,4a SEK American Winner (us) 3,1:52.3m / USD Conch (us) 2,1:57.4m / USD Ideal Du Gazeau ( f) 13,2a / EUR Costa Plenty 17,0a / Royal Prestige (us) 3,1:55.1m / USD Nesmile ( f) 17,4 / EUR William Vee (us) 13,6a / SEK Franci Folsted (s) EVERY INCH A LADY (s) f avkom 06-10: 06 Electrike (s) h e. Kadabra Godkjent premielopp ,0 / 2160m 07 Echalote (s) hp e. Credit Winner 09 Laddie s Rebellion h e. Laddie 10 Masive Rebellion h e. Laddie 11 Tactical Rebellion h e. Thai Tanic ESTHER WILLIAMS (s) f avkom 88-01, inkl.: 88 Eighty Eight (s) h e. Delvin G Hanover SEK ,8 16,5a Endless Vacation (s) h e. Pershing SEK ,4 13,0a Extravaganza (s) hp e. Delvin G Hanover SEK , Julia (s) hp e. Kosar SEK ,0 15,7a Ladbrokes (s) v e. Buvetier d Aunou SEK ,4 15,4a Expensive Taste (s) hp e. Turbo Thrust SEK ,7 14,3a Earnie (s) v e. Kosar SEK ,3 14,8a Effect Unknown (s) v e. Turbo Thrust SEK ,7 14,8a Every Inch A Lady (s) hp e. Buvetier d Aunou SEK , FRANCI FOLSTED (s) f avkom 73-87, inkl.: 77 Frida Orion (s) hp e. A C s Orion SEK , Falcon Mic (s) h e. Songcan SEK ,9 14,9a Gordon Mic (s) v e. Quick Pay SEK ,3 14,0a Iron Mic (s) v e. Crowntron SEK ,4 14,9a Jim Mic (s) v e. Songcan SEK ,8 14,9a Noble Mic (s) v e. Sugarcane Hanover SEK ,8 15,5a Quattro Mic (s) h e. Sugarcane Hanover SEK ,8 13,4a Vinner av Sören Nordins Lopp Ronja Mic (s) hp e. Sugarcane Hanover SEK ,2 14,5a Annen i Breeders Crown Grim (I) h e. Muscles Yankee EUR ,6a Solo Mic (s) hp e. Spotlite Lobell SEK ,4 14,3a French Leave (s) hp e. A C s Orion SEK ,9 20,1a Dart Gambler (s) v e. Dartster F. SEK ,3 16,1a Devils Gambler (s) hp e. Little Devil SEK , Ugo (sf) v e. Super Fling EUR ,0 15,6a Esther Williams (s) hp e. William Wee SEK ,3 15,4a Franci Knight (s) hp e. Janies Knight SEK ,3 17,9a Knightclear (s) v e. Nuclear Kosmos SEK ,8 14,7a The Irish Knight (s) v e. Flying Irishman SEK ,9 16,6a BODIL FOLSTED (dk) f ,5 / SEK avkom 65-71,inkl.: 65 Maria Folsted (s) hp e. Scotch Nibs SEK ,8 20,1a Elitsto 76 Queensway (s) hp e. The Prophet SEK ,0 14,7a Vinner av Big Noon-pokalen og Guldstoet 1979, samt Stochampionatet og kval til Svensk Travderby Maida Vale (s) hp e. Crown Sweep SEK ,6 14,1a Karaganda (s) hp e. The Prophet SEK ,1 16,1a Jazz Legend (s) h e. Spotlite Lobell SEK ,2 13,5a Vinner av Ina Scots Ära Pall Mall (s) v e. The Prophet SEK ,4 15,2a Franci Folsted (s) hp e. Frances Nibs Innmelder: Stall Rebellion v/ole-terje Obrestad, Elisberget 63, 4365 NÆRBØ

26 3. Maksi Royal brun hingst f. 4. mai 33 Credit Winner (us) 3,1:54m USD Maxi Karamell (s) 17,6 / 14,5a SEK American Winner (us) 3,1:52.3m USD Lawn Tennis (us) Supergill (us) 3,1:53.3m USD Scotch Gypsy (us) 4,2:01f USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD B J s Pleasure (us) 3,1:59.4f / USD Armbro Goal (us) 3,1:54.3m / USD Grassbed (us) 2,1:59.1m / USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Winky s Gill (us) 3,1:55.2m / USD Speedy Scot (us) 3,1:56.4m / USD Gypsy Woman (us) 2,2:09.4m / USD MAXI KARAMELL (s) f avkom 05-11: 05 M.T.Darling (s) hp e. Credit Winner EUR ,9 16, M.T.Emelie (s) hp e. Pine Chip 0 22, Maksi Winner h e. Credit Winner ,1 14,8a Maksi Lane hp e. Lindy Lane , Maksi Varenna hp e. Varenne 11 Maksi Royal h e. Credit Winner SCOTCH GYPSY (us) f avkom 87-02, inkl.: 87 Incredible Line (s) v e. Incredible Nevele SEK ,2 16,7a Some Line (s) hp e. Sandy Bowl EUR ,5 14,1a Maxi Cheri (s) hp e. Nuclear Kosmos SEK ,1 17,7a Maxi Hopeful (s) hp e. Lindy s Crown SEK , Cobol Man (s) v e. Defi d Aunou SEK ,0 14,4a King Cobol (s) v e. Pine Chip SEK ,0 13,8a Cobol Queen (s) hp e. Super Arnie SEK ,7 15,2a Maxi Ferrari (s) v e. Zoot Suit SEK ,3 12,9a Vinner av Svenskt Mästerskap Annen i Kriterierevanschen Tredje i Solvalla Grand Prix Maxi Girlfriend (s) hp e. Zoot Suit 08 Cash Dot (s) h e. Muscle Memory SEK ,3 14,6a Maxi Important (s) hp e. Smasher SEK ,6 17,6a Maxi Karamell (s) hp e. Supergill SEK ,6 14,5a GYPSY WOMAN (us) f avkom 75-90, inkl.: 76 Speedy Gypsy (us) hp e. Speedy Scot USD ,2:02.2q Gypsy Magic (us) hp e. Nevele Pride USD ,2:05h Rompaway Olympia (us) hp e. Speedy Claude USD ,2:00.3f Fishin Fever (us) hp e. Bonefish ,3a 99 Victor Elan v e. Victor Victor ,1 15,9a Giant Gold v e. Gunslinger Spur ,7 15,4a Scarlet Lace (us) hp e. Speedy Crown USD ,2:01.1m Oregon Broline (s) h e. Sandy Bowl SEK ,3 14,3a Sweet Broline (s) hp e. Joie De Vie SEK , Hamras Gaia (s) hp e. Arnaqueur ,7 13,6a Universe Broline (s) hp e. Express Ride 02 EX Excellent (s) v e. Extrem SEK ,2 12,7a Scotch Gypsy (us) hp e. Speedy Scot USD ,2:01f MCSHAYNE (us) f ,2:07.1h / USD avkom 68-84, inkl.: 68 McDiller (us) v e. Diller Hanover USD ,2:05m Gypsy Woman (us) hp e. Diller Hanover USD ,2:09.4m Scotch Spring (us) hp e. Speedy Scot USD ,2:04.3m Rites Of Spring (us) v e. Dream Of Glory USD ,2:03.2f Welsh Winter (us) v e. Supergill USD ,1:59.3f Turnpike Taylor (us) h e. Meadow Road EUR ,6 12,0a Avlshingst Vinner av Rex Rodneys Ærespris Giant Step (us) hp e. Giant Victory USD ,1:56.3s Dancing On Stage (us) hp e. Broadway Hall USD ,1:55.3m Piece Of Profit (us) hp e. B.F.Coaltown USD ,2:05.4h Hehastowin (us) v e. Speed In Action USD ,1:58.2f Innmelder opplyser: Helbror til Maksi Winner. Innmelder: Kåre Joa Ravndal, Stemvegen 23, 4050 SOLA

27 4 4. Grude Maren svart hoppe f. 15. april Mørtvedt Jerkeld 22,1 / 20,0a Ulmaren 29,3 / 29,6a Lome Elden 24,3 / 22,3a Mørtvedt Jerkila 27,0 / 27,3a Spikeld 21,5 / 18,6a Ulrigela 36,9 / 36,7a Elding 23,6a / Trøpila 34,5 / Jerker 31,2 / Torila 36,5 / Elding 23,6a / Spikdona 24,6 / Alm Rigel 24,9 / Ullfly 33,7 / ULMAREN f avkom 07-11: 07 Kristin hp e. Mørtvedt Jerkeld Udøpt h e. Spiker Død 09 Spik Spik h e. Spiker 10 Grude Balder h e. H.G. Balder Godkjent mønstringsløp ,0 / 2140m 11 Grude Maren hp e. Mørtvedt Jerkeld ULRIGELA f avkom 90-08, inkl.: 90 Ultrond v e. Trons Trollmin ,5 29,9a Ulfrigg h e. Friggbest ,4 20,4a Avlshingst Vinner av Troll Jahns Æresløp 1996, 1997 & 1999, Vintilla-Travet 1997 & Annen i Jacob Meyers Pokalløp 1998 & 1999 og Klosterskogens Eliteløp Ullstine hp e. Lykke Gutten ,9 28,1a Ulrapp h e. Elding ,8 31,3a Ulkor v e. Friggbest ,1 28,3a Ulmaren hp e. Spikeld ,3 29,6a Ull Vilde hp e. Alm Viktor ,7 27,1a Ulan Bator h e. Spikeld ,3 29,0a ULLFLY f ,7 / avkom 73-89, inkl.: 73 Ullnix h e. Nixen ,1 26,8a Avlshingst Annen i Norsk Travderby 1977 og annen i Jacob Meyers Pokalløp Kjenndøla hp e. Dally Sjurson ,3 28,2a Uldina hp e. Elding ,0 28,3a Vinner av Hoppederby 1997 og Norsk Trav Oaks Ulknert v e. Troll Kos ,6 26,3a Ulrik h e. Frigg Mollyn ,8 25,1a Sagina hp e. Röste Bo ,0 28,4a Ulding v e. Elding ,0 31,4a Ulvino v e. Toddy ,4 29,9a Uljerka hp e. Jerker ,2 31,3a Ulseira hp e. Perle Troll 0 43, Vinn Diesel v e. Slogum Bjørn ,4 28,2a Ulgutten v e. Lykke Gutten ,7 25,2a Ullpin h e. Garpin ,6 30,5a Ulrigela hp e. Alm Rigel ,9 36,7a Ulperla hp e. Perle Troll ,8 26,1a Tredje i Hoppederby Rinde Jerven h e. Elding SEK ,5 26,2a Vinner av Dubbelcupen Final Femte i Norsk Travkriterium ULVI f ,6 / avkom 60-71, inkl.: 64 Ulvina hp e. Sprett 74 Siljan Baus h e. Myllarguten ,1 29,7a Avlshingst 75 Dalsvinni hp e. Texas Jan ,4 28,8a Sørvinn h e. Jerker ,2 27,7a Texas Vinna hp e. Texas Jan ,9 29,6a Ullfly hp e. Tordenfly , Ulvana hp e. Jahn Sjur ,9 31,6a Innmelder: Martin Hove, Grudeveien 111, 4352 KLEPPE

28 5. Thai Liberty brun hoppe f. 25. mai 5 Classic Photo (us) 3,1:52.3s USD Thai Gypsy 16,3 / 13,8a S J s Photo (us) 5,1:53m USD Classic Winner (us) 3,Q1:56.4m USD Super Arnie (us) 3,1:54.1m USD Florida Flukt (s) 16,7 / 15,5a SEK Photo Maker (us) 8,1:55.2f / USD Sassy Jane (us) 3,2:03.1f / USD American Winner (us) 3,1:52.3m / USD Classic Somolli (us) 2,2:02.3m / USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Arnies Likeness (us) 3,T2:00.1m / USD Florida Pro (us) 3,1:55m / USD Melodic Somolli (us) 13,1a / SEK THAI GYPSY f. 03 avkom 09-11: V75-vinner 09 Thai Holiday hp e. Thai Tanic ,0 15,4a Vinner av DNTs unghestserieløp. 10 Thai Gucci hp e. Kadabra 11 Thai Liberty hp e. Classic Photo FLORIDA FLUKT (s) f avkom 98-10, inkl.: 98 Thai Gazeau v e. Ideal du Gazeau ,5 16,0a Tredje i Holm Holmsens Minneløp 99 Thai Record v e. Recourse ,9 14,0a Vinner av Derbytrøsten. 00 Thai Chillena hp e. Giant Chill ,8 13,7a Tredje i Axel Jensens Hoppeavd. og Nils Brekkes Pokalløp Chilleer v e. Lindy Lane ,5 16,2a Thai Gypsy hp e. Super Arnie ,3 13,8a Thai Possessed v e. Take Chances ,1 14,5a Thai Seaman h e. Running Sea ,8 13,1a Vinner av Jarlsberg Grand Prix og kval til Norsk Travderby Thai Offshore v e. Credit Winner ,7 14,3a Annen i Sørlandets 3-årsfestival. MELODIC SOMOLLI (us) f avkom 91-06, inkl.: 91 Florida Flukt (s) hp e. Florida pro SEK ,7 15,5a Harry Flukt (s) v e. Another Miracle EUR ,9 15,3a Music Fiveone (s) hp e. Meadow Road DKK ,4 14,9a Kung Bravur (s) v e. Enjoy Lavec SEK ,6 12,8a Greve Bravur (s) v e. S J s Photo SEK ,5 14,4a Monett Fiveone (s) hp e. Zoogin SEK ,9 14,2a Mozart Fiveone (s) v e. Zoogin SEK ,0 13,2a GYPSY MELODY (us) f avkom 84-98, inkl.: 85 Melodic Somolli (us) hp e. Speedy Somolli SEK ,2 13,1a Baltic Melody (us) hp e. Baltic Speed SEK ,5 13,5a Brother Zoot (s) v e. Zoot Suit SEK ,2 14,9a Pin Chi (s) v e. Pine Chip SEK ,9 13,6a The Champ (s) v e. Super Arnie SEK ,8 13,1a Gypsy Thief (us) h e. Baltic Speed ,7 13,3a Avlshingst Vinner av Axel Jensens Minneløp 1991 og Kai Eriksens Minneløp Four Speed (us) v e. Baltic Speed ,4 14,3a Melodic Speed (us) hp e. Baltic Speed USD 432 4,2:07q Noted Glide (us) v e. Yankee Glide USD ,2:00h King Of The Gypsy (us) h e. Crowning Point USD ,2:01.2q Melodic Point (us) hp e. Crowning Point USD ,1:58.4q Rock DJ (us) v e. Credit Winner USD ,1:57.2h Gypsy Balance (us) hp e. Balanced Image USD ,1:53.3s Tredje i Breeders Crown Innmelder opplyser: Løse biter fjernet fra begge haser 18/4-12. Innmelder: Siv T. Bergslien, Ytstebrødveien 358, 4370 EGERSUND

29 6 6. Alo Angel brun hoppe f. 7. mai Golden Globe (us) 12,3a DKK Staro Angeleyes (s) 19,5 / 18,1a American Winner (us) 3,1:52.3m USD Killbuck Queen (us) 3,2:03.3f USD Malabar Man (us) 3,1:53.1m USD SOS Morning Star (us) Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD B J s Pleasure (us) 3,1:59.4f / USD Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Killbuck Princess (us) USD 68 Supergill (us) 3,1:53.3m / USD Lady Love McBur (us) 3,2:07.3h / USD Garland Lobell (us) 3,1:55.3m / USD Armbro Mabel (us) 3,2:05h / USD STARO ANGELEYES (s) f avkom 09-11: 09 Alo Star v e. Juliano Star , Alo Bove v e. From Above 11 Alo Angel hp e. Golden Globe SOS MORNING STAR (us) f avkom 02-11, inkl.: 02 Manzeer (us) v e. Malabar Man USD ,1:57.3m Staro Angeleyes (s) hp e. Malabar Man ,5 18,1a Staro Bubbles (s) hp e. Juliano Star SEK ,8 16,8a Seaside Chili (sf) hp e. Super Arnie EUR ,7 16,9a Seaside Flight (sf) hp e. Not Disturb ARMBRO MABEL (us) f avkom 96-09, inkl.: 96 SOS Little Angel (us) hp e. Garland Lobell USD ,2:01s SOS Starmania (us) v e. Promising Catch USD ,1:55.3f SOS Mackaya (us) hp e. Balanced Image USD ,2:00.3s Credit Ouvert (us) v e. Credit Winner USD ,2:02.2h SOS Morning Star (us) hp e. Garland Lobell 02 SOS Radiant (us) hp e. Yankee Paco USD ,2:03.4f SOS Godess (us) hp e. Monte Hall USD ,1:59.2f ARMBRO SABLE (us) f ,T2:05m / USD avkom 79-00, inkl.: 79 Armbro Aimee (us) hp e. Dream Of Glory USD Village Advocate (us) v e. Worthy Bowl USD ,1:56.3f Lovers Image (us) hp e. Balanced Image USD ,1:59.2s Ernie B Earnest (us) v e. King Conch USD ,1:59.4h Perfect Aim (us) hp e. Balanced Image USD Perfect Vacation (us) v e. Dream Vacation USD ,1:54.1s Aimees Image (us) hp e. Balanced Image USD ,1:58.4s Armbro Butler (us) h e. Dream Of Glory USD ,1:58.4f Armbro Dove (us) hp e. Dream Of Glory USD ,2:09.2h Homing Dove (us) hp e. Homesick USD 74 2,2:07.3m Roberto Luca (sf) h e. Roberto Tilly EUR ,4 12,8a Julldra (us) hp e. Meadow Road 02 Corlewon (us) v e. Corleone USD ,1:55.3f Whitehouse Scandal (us) v e. Super Pleasure USD ,1:54.2m Zorgwijk Bedeviled (us) v e. Valleymeister USD ,1:59.2h Armbro Ebony (us) v e. Florida Pro USD p.6,2:01.2h Armbro Fame (us) h e. Dream Of Glory USD ,1:58.4f Armbro Interest (us) v e. Dream Of Glory USD ,1:58.4f Armbro Karisma (us) v e. Dream Of Glory USD ,1:55.4m Armbro Luxury (ca) hp e. Dream Of Glory USD ,1:55.4m Vinner av Canadian Breeders Championship 1992 & Annen i Hambletonian Oaks E L Miss Eeva (ca) hp e. Garland Lobell 06 E L Mistress Eeva (ca) hp e. Andover Image EUR ,6 12,8a Armbro Mabel (us) hp e. Dream Of Glory USD ,2:05h Armbro Obvious (us) v e. Balanced Image USD ,1:56.3z Innmelder opplyser: Armbro Sable er datter til Hambo-toer Armbro Flight, og er dermed søster til Hambletonian-vinner Armbro Goal USD 1,4 mill, Armbo Ermine USD og Hambo-treer Armbro Regina (tredje mor til bl.a. Hambo-toer Chocolatier USD 1,3 mill, Hambo-toer Sugar Trader USD og hoppa Gala Dream - mor til Pastor Stephen USD ). Innmelder: Rasmus E. Sele, Rindavegen 41, 4354 VOLL

30 7. Kolnes Arne brun hingst f. 26. mai 7 Alm Viktor 23,0 / 22,8a Rappenskralla 31,6 / 30,5a Rigel Jo 26,7 / 25,7a Bleikli Terna 28,4 / 29,9a Minpil 24,6 / 23,4a Klæstad Seira 33,5 / 39,1a Alm Rigel 24,9 / Trollenka Alm Svarten 21,5a / Edel 36,9 / Pilmingutt 23,7a / Satilla 34,4a / Alm Rigel 24,9 / Frk. Mars 37,2 / RAPPENSKRALLA f avkom 05-11: 05 Kolnes Chora hp e. Sjefen 07 Kolnes Rappa hp e. Moe Odin , Kolnes Rappen h e. Spikeld Godkjent prøveløp ,7 / 2060m 09 Kolnes Seira hp e. Alm Viktor , Kolnes Emil h e. Lome Kongen 11 Kolnes Arne h e. Alm Viktor KLÆSTAD SEIRA f avkom 94-07, inkl.: 94 Hokseng Gutten v e. Dublan ,8 30,1a Hokseng Stjerna hp e. Elding ,6 27,4a Rappenskralla hp e. Minpil ,6 30,5a Gislum h e. Høiby Kongen ,7 22,1a Vinner av Svensk Kaldblodskriterium 2001 og Svensk Kaldblodsderby Annen i 4-Års Stjernen. Tredje i Jacob Meyers Pokalløp. 03 Bello v e. Høiby Kongen ,0 28,9a Svinna Blesen v e. Friggbest ,8 30,5a Todina hp e. Moe Odin ,8 28,0a FRK. MARS f avkom 84-89, inkl.: 84 Klæstad Mai hp e. Alm Rigel ,4 28,1a Vinner av Guttorm Brækkes Pokalløp Tredje i Hoppederby Klæstad Telma hp e. Elding ,5 27,6a Kallvados v e. Elding ,1 22,7a Tredje i Biri Oppdretningsløp. Vinner av kval til Svensk Kallblodskriterium. 06 Oda Mai hp e. Moe Odin ,4 26,9a Hoppederby-finalist. 86 Klæstad Kvikk v e. Alm Rigel SEK ,1 30,2a Klæstad Seira hp e. Alm Rigel ,5 39,1a GRANS PIA f ,5 / avkom 75-86, inkl.: 75 Grans Lappi hp e. Lapp Lars ,6 32,3a Stjerne Lappi hp e. Slogum Tron 89 Lippo v e. Barry SEK ,8 26,7a Grans Lappen h e. Säterbest ,5 30,2a Grans Jerki hp e. Jerker ,8 34,9a Sota hp e. Braute ,5 27,1a Grans Kluss v e. Kipmin ,3 27,8a Grans Ulla hp e. Ulver 81 Alm Kvik h e. Granvar ,7 24,0a Avlshingst 82 Alm Sannar h e. Granvar ,1 25,2a Avlshingst 86 Alm Silver h e. Alm Svarten ,1 26,4a Avlshingst 90 Alm Rakel hp e. Alm Svarten 97 Alm Jo v e. Rigel Jo ,3 25,0a Piras v e. Nilen ,0 27,3a Raastad Pia hp e. Haakesjur ,6 37,5a Simpson v e. Alm Svarten ,1 27,3a Raastad Troll h e. Troll Jahn ,5 28,1a Frk. Mars hp e. Haakesjur ,2 39,5a Grans Rigel h e. Alm Rigel SEK ,7 26,7a Innmelder: Stall Kolnes v/ Kjell Reidar Sele, Kolnesveien 212, 4050 SOLA

31 8 8. Grude Spika svart hoppe f. 17. mai Mørtvedt Jerkeld 22,1 / 20,0a Spik Trolla Lome Elden 24,3 / 22,3a Mørtvedt Jerkila 27,0 / 27,3a Spikeld 21,5 / 18,6a Kap Trolla 27,1 / 28,3a Elding 23,6a / Trøpila 34,5 / Jerker 31,2 / Torila 36,5 / Elding 23,6a / Spikdona 24,6 / Troll Jahn 26,6 / Kapfrid 35,2a / SPIK TROLLA f avkom 05-11: 05 Stjernespika hp e. Sjefen 06 Spik Alma hp e. Alm Viktor 08 Spikåsa hp e. Åsajerven ,1 29,8a Vintersolen h e. Alm Viktor Godkjent prøveløp ,7 / 2120m 10 Grude Trolla hp e. Lome Kongen 11 Grude Spika hp e. Mørtvedt Jerkeld KAP TROLLA f avkom 99-09, inkl.: Flerfoldig V75-vinner. 01 Spik Troll v e. Spikeld ,2 25,4a Vinner av Nils A Skjolds Æresløp og L.H.Widdings Æresløp. Tredje i Svensk Kaldblodsderby Spik Trolla hp e. Spikeld 04 Storhaug Trolla hp e. Moe Odin ,5 32,0a Troll Spika hp e. Spikeld ,2 29,8a KAPFRID f premie. 11 avkom 88-03, inkl.: 88 Kap Luna hp e. Pål Lunar ,9 39,2a Kap Pil h e. Pilmin ,7 23,1a Vinner av Nils Skjolds Æresløp 1992 og Arnt Paulsens Minneløp Tredje i Norsk Travderby Kapvira hp e. Lykkebron ,2 37,6a Kap Trolla hp e. Troll Jahn ,1 28,3a Kap Svarten v e. Alm Svarten , Kap Gnisten v e. Ilmin ,5 34,4a Kap Nora hp e. Nordli Svarten 04 Kap Kongen v e. Høiby Kongen ,1 30,7a KAPNY f avkom, inkl.: 79 Kapfrid hp e. Dally Sjurson ,2 35,2a Kapmina hp e. Sabin 0 51,0 47,1a Pauline hp e. Pål Lunar ,5 35,4a Kauvås Krispo v e. Lauvås Pipo ,6 28,7a Lauvås Line hp e. Lauvås Pipo ,2 27,5a Lauvås Turbo v e. Nordli Svarten ,0 29,9a Ravn Jahn h e. Troll Jahn ,3 21,1a Avlshingst Vinner av NM 2000 & 2004, Erik Garbergs Æresløp, A.N. Funnemarks Minneløp. Annen i Svensk Travderby Kapfrøya hp e. Kinge Balder ,9 31,4a Kaplana hp e. Dublan ,9 33,6a Kapoline hp e. Elding ,1 28,1a Kap Vinter h e. Atom Vinter ,9 28,1a Kapvar h e. Alm Svarten ,9 27,8a Kap Rigel v e. Alm Rigel ,0 28,9a Kap Tyra hp e. Grans Trygg ,2 34,4a Melleby Gutten v e. Lykke Gutten SEK ,2 29,6a Kap Spika hp e. Spikeld , Sylv Spika hp e. Alm Viktor ,0 25,2a Kap Spiken v e. Spikeld ,4 27,2a Innmelder: Martin Hove, Grudeveien 111, 4352 KLEPPE

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Lørdag 29. juni Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Forord Velkommen til Forus-auksjonen 2013! Kan noe bli en tradisjon etter tre ganger? På Forus mener vi det og det er med glede

Detaljer

Thai Magic Foto: Arild Hansen

Thai Magic Foto: Arild Hansen Thaihester.no Thai Magic Foto: Arild Hansen Kat # 49 Thai Magic Hingst e. Ken Warkentin u. Ann's Chinadoll e. Pine Chip KEN WARKENTIN var en absolutt topphest som satte verdensrekord og ble kåret til årets

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support Him er sin mors første avkom. Vises i banen ca. klokka: 14.15 14.30 Nr.skilt: Rosa nr.

løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support Him er sin mors første avkom. Vises i banen ca. klokka: 14.15 14.30 Nr.skilt: Rosa nr. Navn: Support Him Født: 2007 Far: Victory Abroad Mor: Cosy Match Morfar: Prakastian Kommentarer: Cosy Match sine søsken har alle startet og vunnet løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte 000 Bedekningsår 000-00 000 (født 00) Alm Svarten Ara Svarten Bodbæckspålle Bork Rigel Braute Briskeby Gutten Buås Svarten Elding Engli Svarten Eng Svarten Friggbest Golan Grans Trygg Haaps Rolan Hvatt

Detaljer

JEGERINNEN og travhesten i Norge

JEGERINNEN og travhesten i Norge JEGERINNEN JEGERINNEN og travhesten i Norge Jegerinnen er en 3 år gammel hoppe, av rasen varmblods. Det er to typer travraser i Norge, kaldblodshester og varmblodshester. Varmblodshesten er en lettere

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Æresløp 2140v flerklasse + godtgj. hp eldre kaldblods

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent totalisator- eller registrert premieløp

Detaljer

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 LØPSBULLETINEN NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no

Detaljer

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012 www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 2 OSLO GRAND PRIX 2012

Detaljer

Regler for hester meldt til Derbyauksjon på Bjerke som blir solgt på Forus 3/7 10

Regler for hester meldt til Derbyauksjon på Bjerke som blir solgt på Forus 3/7 10 Informasjon I Rogaland har vi lange tradisjoner i å oppdrette varm- og kaldblodshester. Mange nasjonale og internasjonale travstjerner har vokst opp i grønne Rogaland med mildt klima, gode beiter og snøfrie

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Faren, Elitehingsten Järvsöfaks (SE) (indeks 126) er en av tidenes aller beste

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2011 Auksjon med historie Vi skal i år avholde den 11. åringsauksjonen på rad, og for andre gang

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte 000 Bedekningsår 000-00 000 (født 00) Active Bowler Alv Richcrop Anders Crown Armbro Kissed Armbro Plush B.Gent L. Bicycle Boss Is Back Brief Encounter Capital Idea Cherry Superb Crysta's Best Dell Ridge

Detaljer

EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper.

EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper. Hovedløp Øvrevoll 2009 Flatløp for 2-årige hester EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper. 1. kr 750 8. juni 3. kr

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP. Hingstekatalog varmblodshingster

Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP. Hingstekatalog varmblodshingster Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 214 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hingstekatalog varmblodshingster 214 2 Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester 214 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET NORSKE TRAVSELSKAP

DET NORSKE TRAVSELSKAP DET NORSKE TRAVSELSKAP Hingstekatalog varmblodshingster Juliano Star er far til fjorårets Derbyvinner, og står til avl i Norge. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane

Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane Program Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane Visning i boksene kl. 10.00 Visning i visningsringen kl. 12.00 V75 kjøring kl. 13.30 Første utrop kl. 17.30 Siste utrop ca. 23.15 3 Forord

Detaljer

Folkehestauksjonen 2013

Folkehestauksjonen 2013 Folkehestauksjonen 2013 Folkehesten Forord Velkommen til Folkehestauskjonen 2013 For andre år på rad lyktes Folkehesten med å kvalifisere inn deltagere til årets største løp for 3-årige hester, Norsk Travkriterium.

Detaljer

STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR. Marloes Harkema

STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR. Marloes Harkema STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR Marloes Harkema Denne hingstanalysen av Muscles Wiking BR analyserer hans egenskaper, stamtavle og til en viss grad hans eksteriør og identifiserer avlshopper jeg forventer

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjon 2012 Över 170 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

LØPSBULLETINEN APRIL 2013

LØPSBULLETINEN APRIL 2013 LØPSBULLETINEN APRIL 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Årets Hest 2013 Galla

Årets Hest 2013 Galla Årets Hest 2013 Galla Cæsar B.R. 3-åringer Eier Ola Vindegg, Geilo. Trener Morten M. Ottersen. e. Dream Vacation u. Bauxite. 2013: 14 starter 3 seirer. Kr 133.500 innkjørt. Bestetid 1.15,0a. Cæsar B.R.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Hingstekatalog for varmblodshester 2011

Hingstekatalog for varmblodshester 2011 Hingstekatalog for varmblodshester 0 Gentle Star - Presentasjon av kårede varmblodshingster godkjent for bruk 0 - Liste over godkjente hingster for importsæd - Avkoms- og bedekningsstatistikk for alle

Detaljer

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012 HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012 Informasjon: VETERINÆRE BESTEMMELSER Alle hester som skal stilles ut, må være vaksinert etter DNT s bestemmelser for løpshester.

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

LØPSBULLETINEN MARS 2013

LØPSBULLETINEN MARS 2013 LØPSBULLETINEN MARS 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00

LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00 PROGRAM KR. 10,00 LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00 Åsrud Vilja Strykninger Varming må meldes før 1. senest løp, etter kl 12.00 3. på og løpsdagen 6. løp. på telefon 909 99 065 1.løp ÅSRUD

Detaljer

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap Det Norske Travselskap Hingstekatalog varmblodshingster 2012 Mr. Commissioner er den norskoppstallede hingsten som hadde mest innkjørt på treåringer i 2011. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester

Detaljer

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september.

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Forord Välkommen till årets Klasseløpsauksjon 2013 Över 160 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012 LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012 NYTT FRA NOVEMBER MÅNED! Husk at det fra 1. november vil bli innført gebyr på innmelding per telefon til norske travløp. Å melde hest via nett gir mange fordeler, samtidig

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

LØPSBULLETINEN JUNI 2013

LØPSBULLETINEN JUNI 2013 LØPSBULLETINEN JUNI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

LØPSBULLETINEN MAI JUNI2014

LØPSBULLETINEN MAI JUNI2014 LØPSBULLETINEN MAI JUNI DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11 226

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010

Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010 Jubileumsauksjon For tiende året på rad arrangerer vi åringsauksjon for begge raser, og interessen er større enn noensinne fra oppdretternes side hele 200

Detaljer

LØPSBULLETINEN AUGUST 2013

LØPSBULLETINEN AUGUST 2013 LØPSBULLETINEN AUGUST 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

LØPSBULLETINEN MAI 2013

LØPSBULLETINEN MAI 2013 LØPSBULLETINEN MAI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt.

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt. Månedene går og vi er nå ferdige med årets nest siste måned. Den fine flyten på stallen fortsetter og hestene gjør jevnt fine innsatser, samt de holder seg hele og friske. Dette da i godt samarbeid med

Detaljer

LØPSBULLETINEN OKTOBER 2012

LØPSBULLETINEN OKTOBER 2012 LØPSBULLETINEN OKTOBER 2012 NYTT FRA OKTOBER MÅNED! Innmelding via telefon stenger 30 minutter før ordinær innmeldingsfrist! Eksempel: Når innmelding stenger kl. 10.00 betyr det at man kan innmelde fram

Detaljer

Ønas William (S) 1600 1 16,7m 16,8am 54 451. Blue Man Chu (US) 2 13,5aak 76 897. New York Flying (DK) 3 17,7m 15,0ak 84 792

Ønas William (S) 1600 1 16,7m 16,8am 54 451. Blue Man Chu (US) 2 13,5aak 76 897. New York Flying (DK) 3 17,7m 15,0ak 84 792 Start ca. kl..00. LØP 0 Gule T. Stangeland Maskin-løpet Varmblods 00 m. Autostart. --årige høyest 00.000 kr. Premier: 0.000-0.000-.000-.000-.000-(.000) kr. Minnepremie til seirende hests eier, kusk og

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2015 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse Avkomsprestasjoner i verdensklasse Far til to stk 1.08-travere! Far til 59 travere med rek 1.11 eller under Far til 25 millionærer, hvorav 3 dollarmillionærer Far til Skates

Detaljer

1. LØP Formrader 5 siste starter

1. LØP Formrader 5 siste starter Start ca. kl... LØ Formrader siste starter Gule remiekjøring remiekjøring Kaldblods årige med høyest poeng. m. Tillegg m. for årige. remier: 7...(.) kr. Vinner Tvilling Trippel lass : : Tot: TYSVÆR MARIT

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

LØPSBULLETINEN. september. oktober

LØPSBULLETINEN. september. oktober LØPSBULLETINEN september 2017 oktober KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster,

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster, DNT SPORTSPLAN 2011 2015 Vedtatt av DNTs styre 22. august 2011 Forord Oslo 1. september 2011 Kjære travsportsentusiaster, Denne Sportsplanen er en direkte konsekvens av at Generalforsamlingen vedtok strategiplanen

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner.

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. KLOSTERSKOGEN 2012 IVODIN Ivodin er en 3 års hingst. Faren heter Moe Odin og har kjørt inn over 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. Oppvekst Ivodin

Detaljer

Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening

Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening FUNKSJONÆRER: Løpsleder: Gunnar Gjelsås Løpsreferent: Svein Bergan Dommerleder: Hanne Lene Sæbø Veterinær: Hovedstarter:

Detaljer

Lindermann G.T. hesteguiden.com

Lindermann G.T. hesteguiden.com Kårede VARMBLODSHINGSTER 8 oppstallet i Norge Lindermann G.T. hesteguiden.com Forord Vi er godt i gang med en ny avlssesong. Som tidligere blir DNTs hingstekatalog for varmblodstravere ikke trykket, men

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse Avkomsprestasjoner i verdensklasse Far til to stk 1.08-travere! Far til 67 travere med rek 1.11 eller under Far til 38 millionærer, hvorav 3 dollarmillionærer Avkom har

Detaljer

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010 HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010 Informasjon: VÅRKÅRING FOR TRAVERE Etter søknad til Norsk Hestesenter kan følgende kategorier varmblods hingster møte: Hingster som

Detaljer

LØPSBULLETINEN. mars. april

LØPSBULLETINEN. mars. april LØPSBULLETINEN mars 2017 april KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Travavl.no

Protokoll Årsmøte i Travavl.no Protokoll Årsmøte i Travavl.no Fredag 10. februar 2017 kl. 19.00 på Scandic Gardermoen. Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2017 Saker: 1. GODKJENNING

Detaljer

Forord. En fantastisk historie! Med vennlig hilsen Kim Are Sveen Prosjektleder Folkehesten

Forord. En fantastisk historie! Med vennlig hilsen Kim Are Sveen Prosjektleder Folkehesten FOLKEHESTAUKSJONEN 2016 Foto: hesteguiden.com Bjerke Travbane Lørdag 19. november Første utrop kl 19.30 En fantastisk historie! Forord Da jeg skrev tilsvarende forord som disse i fjor, åpnet jeg med å

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

KARRIERE JERNHESTEN MED BEIN AV STÅL REVENUE. REVENUE *1.09,3a / SEK 16.703.971

KARRIERE JERNHESTEN MED BEIN AV STÅL REVENUE. REVENUE *1.09,3a / SEK 16.703.971 *1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse! Far til tidenes raskeste traver på 1000m-bane 1.08,6! Far til to Derbyvinnere 2015! Far til to stk 1.08-travere og 69 med rek 1.11 eller under

Detaljer

LØPSBULLETINEN. august

LØPSBULLETINEN. august LØPSBULLETINEN juli 2017 august KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap Det Norske Travselskap Hingstekatalog varmblodshingster 2012 Mr. Commissioner er den norskoppstallede hingsten som hadde mest innkjørt på treåringer i 2011. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI 2013

LØPSBULLETINEN JULI 2013 LØPSBULLETINEN JULI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl

Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl Funksjonærer Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl. 18.00 Løpsleder: Gunnar Gjelsås Vekta: May Anita Karlsen Plasssjef: Terje Sviland Hovedstarter: Tron Gravdal Hoveddommer: Hanne Sæbø Måldommer:

Detaljer

LOKAL- OG PREMIEKJØRINGER

LOKAL- OG PREMIEKJØRINGER LOKAL- OG PREMIEKJØRINGER RE TRAVFORENING INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ JARLSBERG TRAVBANE FREDAG 1. MAI 2015 KL. 18:00 1. løp: Kaldblods. 3-årige, 2100 m. DNT's POkAL. Stengt ved 3 pokaler vunnet. 20

Detaljer

Hovedløp Øvrevoll 2016

Hovedløp Øvrevoll 2016 Hovedløp Øvrevoll 2016 2-årige hester EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL 200.000 kr 1170 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater til eier. For 2-årige hopper. 1. kr 750 6. juni 3. kr 1.000

Detaljer

AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 26. OKTOBER 2016

AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 26. OKTOBER 2016 AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 6. OKTOBER 6 Informasjon: VETERINÆRE BESTEMMELSER Alle hester som skal stilles ut, må være vaksinert etter DNT s bestemmelser for løpshester. Ved kåring/avlsvurdering

Detaljer

1. løp. Gule nummerdekken.

1. løp. Gule nummerdekken. 1. løp. Gule nummerdekken. Kaldblodshester. 2. årsløp 1640 m. Tidskrav 1.45 til 2.05. Dekken til en av deltakerne som gjennomfører innenfor tidskravet. Avgjøres ved loddtrekning. 1. Ringstad Svarten, 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Roy Kristiansen, Elin Bergseth

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2013

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2013 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Årsmelding 2013 VEIKLE BALDER

Årsmelding 2013 VEIKLE BALDER Årsmelding 2013 VEIKLE BALDER FOTO: Nina Holte Generalforsamling Veikle Balder Lørdag 8.mars 2014 kl. 18.00. Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Oslo. SAKSLISTE: Godkjenning av møteinnkalling Valg

Detaljer

Kaldblods 2040 m. Autostart. 3-15-årige norske og svenske kaldblods 1-25.000 kr. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Kaldblods 2040 m. Autostart. 3-15-årige norske og svenske kaldblods 1-25.000 kr. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Start ca. kl... LØP Gule a Kaldblods 00 m. Autostart. --årige norske og svenske kaldblods -.000 kr. Premier:.000-.000-.00-.00-.000-(.000) kr. 00: - -0-0 - -,v - 000 00: 0-0 -0-0 -0-0 Bidden 00,m 000 år

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Hingstekatalog for varmblodshester 2009

Hingstekatalog for varmblodshester 2009 Hingstekatalog for varmblodshester 009 - Presentasjon av kårede varmblodshingster godkjent for bruk 009 - Liste over kårede hingster ikke i bruk - Liste over godkjente hingster for importsæd - Avkoms-

Detaljer