ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES)"

Transkript

1 SL Uradni list Evropske unije L 270/31 OLOČ KOMISIJE z dne 25. avgusta 2008 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko (2008) 3790) (esedilo velja za EGP) (2008/766/ES) KOMISIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI JE Člen 1 ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Ta odločba se uporablja za vsa veljavna vozniška dovoljenja, ki jih izdajo države članice in so še v uporabi. ob upoštevanju irektive Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih ( 1 ) in zlasti člena 10 irektive, ob upoštevanju naslednjega: (1) irektiva 91/439/EGS določa, da morajo biti vsa vozniška dovoljenja, ki jih izdajo države članice, vzajemno priznana, vključno s tistimi, ki so bila izdana pred datumom začetka uporabe načela vzajemnega priznavanja. Člen 2 Tabele ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj, ki so bila izdana v državah članicah pred popolnim izvajanjem irektive 91/439/EGS, in usklajenimi kategorijami vozniških dovoljenj, kot so določene v členu 3 irektive 91/439/EGS, so določene v Prilogi I k tej odločbi. (2) Načelo vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj vključuje popolno priznanje vseh pravic, ki so bile imetniku dovoljenja podeljene v skladu s takrat veljavnimi nacionalnimi predpisi. (3) irektiva 91/439/EGS določa, da morajo države članice vzpostaviti ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj, ki so bila izdana pred izvajanjem navedene irektive, in tistimi, ki temeljijo na vzorcu Skupnosti. Za te ekvivalentnosti je potrebno soglasje Komisije v pravno zavezujoči obliki. (4) Tabele ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj, vzpostavljene z Odločbo Komisije 2000/275/ES z dne 21. marca 2000 o ekvivalentnostih med določenimi kategorijami vozniških dovoljenj ( 2 ) je treba posodobiti, zlasti ob upoštevanju nedavnih širitev Skupnosti. (5) Odločbo 2000/275/ES je zato treba razveljaviti Člen 3 1. Kategorije vozniških dovoljenj, ki so bila izdana pred izvajanjem irektive 91/439/EGS, imetnikom dovoljujejo, da brez zamenjave vozniškega dovoljenja upravljajo vozila ustreznih kategorij, kot je opisano v Prilogi I k tej odločbi. Uporabljajo se nekatere omejitve, ki so za zadevno pravico določene v Prilogi I k tej odločbi. 2. Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja z vozniškim dovoljenjem po vzorcu Skupnosti, kot je opisan v prilogah I in I(a) k irektivi 91/439/EGS, se priznajo ekvivalentne pravice, kot je opisano v Prilogi I k tej odločbi. 3. Kode, ki navajajo omejitev ustreznih pravic, so usklajene kode Skupnosti, kot so opredeljene v členu 7(1)(a) irektive 91/439/EGS. SPREJEL NSLENJO OLOČO: ( 1 ) UL L 237, , str. 1. ( 2 ) UL L 91, , str Načelo Skupnosti o vzajemnem priznavanju, kot je določeno v členu 1(2) irektive 91/439/EGS, se ne uporablja za državne kategorije vozniških dovoljenj.

2 L 270/32 SL Uradni list Evropske unije Člen 4 Odločba 2000/275/ES se razveljavi z učinkom od datuma začetka veljavnosti te odločbe. Člen 5 Ta odločba je naslovljena na države členice. V ruslju, 25. avgusta 2008 Za Komisijo Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to odločbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II. ntonio TJNI Podpredsednik

3 SL Uradni list Evropske unije L 270/33 PRILOG I VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V ELGIJI Vzorec vozniškega dovoljenja elgija 1 (1) Izdajal se je v elgiji od do Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Obstajajo razlike v barvi in tiskanju. Vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 odatne informacije: Kategorija * se nanaša na vozila kategorije, ki se uporabljajo kot taksiji, za izposojo, za prevoz potnikov itd. a je bila dovoljena vožnja vozil kategorije F in/ali F, je bila na dovoljenju potrebna potrditev kategorij in/ali in kategorije F, pa tudi navedba številke registrske tablice. Vzorec vozniškega dovoljenja elgija 2 (2) Izdajal se je v elgiji od do Opis: vozniško dovoljenje je v enem izmed naslednjih jezikov: nizozemščini, francoščini in nemščini. Obstajajo razlike v barvi in tiskanju. Vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Vzorec vozniškega dovoljenja elgija 3 (3) Izdaja se v elgiji od Opis: vzorec vozniškega dovoljenja je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega sta bili uvedeni naslednji državni kategoriji: 3, G.

4 L 270/34 SL Uradni list Evropske unije VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V OLGRIJI Vzorec vozniškega dovoljenja olgarija 1 (G1) Izdajal se je v olgariji od do Opis: rožnata plastična kartica z dvema stranema. kategorije vzorca G1 E E, E E, E E E (T) (M) Opis: rožnata plastična kartica z dvema stranema. Vzorec vozniškega dovoljenja olgarija 2 (G2) Izdajal se je v olgariji od do kategorije vzorca G2 E E, E E, E E E (T) (M) Opis: rožnata plastična kartica z dvema stranema. Vzorec vozniškega dovoljenja olgarija 3 (G3) Izdaja se v olgariji od kategorije vzorca G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 SL Uradni list Evropske unije L 270/35 VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N ČEŠKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 1 (Z1) Izdajal se je v Češkoslovaški od do Opis: tridelno dovoljenje; listi iz papirja so pritrjeni na prožen plastičen prepognjen ovitek. ovoljenje je rožnate barve, barva ovitka se lahko nekoliko razlikuje. Na papirju je mrežast varnostni vzorec. Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na strani 1 z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z1 E E E E E E (M) (T) Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 2 (Z2) Izdajal se je v Češkoslovaški od do Opis: težak papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat), na katerem je natisnjen varnostni vzorec. Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z2 E E E E E E (/50) (T) odatne informacije: Kategorija /50 je natisnjena na zadnji strani dovoljenja pod besedilom Zvláštní záznamy. Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 3 (Z3) Izdajal se je na Češkem od do Opis: plastificiran papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat). Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z3

6 L 270/36 SL Uradni list Evropske unije kategorije vzorca Z3 E E E E E E (/50) (T) Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 4 (Z4) Izdajal se je na Češkem od do Opis: plastificiran papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat). Lahko je prevlečen s tankim filmom. Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z4 E E E E E E (/50) (T) Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 5 (Z5) Izdajal se je na Češkem od do Opis: papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat in moder), v plastičnem ovitku z varnostnim žigom. Okrogla holografska podoba (s črkama Z v sredini) na sprednji strani prekriva fotografijo v spodnjem levem kotu. Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z5 E E E E E E (/50) (T) odatne informacije: Kategorija /50 je natisnjena na zadnji strani dovoljenja pod besedilom Zvláštní záznamy.

7 SL Uradni list Evropske unije L 270/37 Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 6 (Z6) Izdajal se je na Češkem od do Opis: večbarven papir kakovosti papirja za bankovce (rožnat, moder, zelen) v plastičnem ovitku. Okrogla holografska podoba (s črkama Z v sredini) na sprednji strani prekriva fotografijo v spodnjem levem kotu. Fotografija (35 x 45 mm) je pritrjena v okvirčku na sprednji strani z uradnim žigom, ki vključuje naziv organa, ki je izdal dovoljenje, in državni grb. kategorije vzorca Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Vzorec vozniškega dovoljenja Češka 7 (Z7) Izdaja se na Češkem od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. Uvedene so bile naslednje usklajene kategorije: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega sta bili uvedeni naslednji državni kategoriji: M in T. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N NSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja anska 1 (K1) Izdajal se je na anskem do Opis: vozniško dovoljenje je rožnato in ima štiri strani. 1 2 E E E kategorije vzorca K1 1, ; omejeno na motorna kolesa brez stranske prikolice, imetniki lahko v drugih državah članicah pridobijo dovoljenje za celotni kategoriji 1 in 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 SL Uradni list Evropske unije odatne informacije: Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo po anskem, ker je bila v letih 1991 do 1993 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. ovoljenje je možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano na anskem, druge države članice pa ga morajo priznati do Vzorec vozniškega dovoljenja anska 2 (K2) Izdajal se ja na anskem od do Opis: vozniško dovoljenje vsebuje rožnate in bež črte ter ima štiri strani. 1 2 E E E kategorije vzorca K2 1, ; omejeno na motorna kolesa brez stranske prikolice, imetniki lahko v drugih državah članicah pridobijo dovoljenje za celotni kategoriji 1 in 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Vzorec vozniškega dovoljenja anska 3 (K3) Izdajal se ja na anskem od do Opis: vozniško dovoljenje vsebuje rožnate in bež črte ter ima štiri strani. E E E kategorije vzorca K3 1, E 1, 1, E 1 1E, E Vzorec vozniškega dovoljenja anska 4 (K4) Izdaja se na anskem od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS.,, E,, E, in E. odatne informacije: atuma prve izdaje kategorij vozniških dovoljenj, ki so bile izdane pred , ni mogoče določiti. V takih primerih je lahko v stolpcu 10 na dovoljenju znak < ali, ob njem pa je navedena letnica, ki pomeni, da je bila kategorija izdana pred tem letom ali tega leta.

9 SL Uradni list Evropske unije L 270/39 VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V NEMČIJI Splošna opomba: vsa nemška vozniška dovoljenja, ki so bila izdana pred , lahko obsegajo dodatne pravice zelo specifične in omejene narave, ki niso prikazane v tabelah. V takih primerih, ki so sicer redki, se je treba ob nejasnostih glede obsega pravic obrniti na nemške organe za izdajo dovoljenj. Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 1 (1) Izdajal se je v Zvezni republiki Nemčiji do (v določenih primerih je datum izdaje lahko po ) Opis: siv, štiri strani. V praksi se lahko pojavijo številne razlike v barvi in obliki, ker so se vozniška dovoljenja po tem vzorcu izdajala več kot 40 let. Vozniška dovoljenja, izdana v nemški zvezni deželi Posarje, so lahko drugačne velikosti in so dvojezična (nemška in francoska). kategorije vzorca 1 1 (glej: 1) 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: , E,, E (glej: 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (glej: 3, 4, 5) 4 (glej: 6) (5) odatne informacije: 1. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 1 pridobljeno pred (pred v zvezi deželi Posarje), je imetnik dovoljenja upravičen do vožnje kategorije 79 ( 700 cm 3 ), ne da bi mu bilo treba dovoljenje zamenjati. V primeru zamenjave takega dovoljenja se imetniku izda dovoljenje za celotno kategorijo. 2. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse 2 dopolnil 50 let pred ali na ta datum, je njegovo dovoljenje prenehalo veljati Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do vključno zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po , mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi stalno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovega vozniškega dovoljenja za Klasse 2 ne prizna (razen če je svoje stalno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj). 3. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ali Klasse 3 pridobljeno pred (pred v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorij 1 in 79 ( 250 cm 3 ). Če imetnik zamenja dovoljenje, se mu v obeh primerih izda neomejeno dovoljenje za kategorijo. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ali Klasse 3 pridobljeno po zgoraj navedenih datumih, vendar pred , lahko imetnik vozniškega dovoljenja vozi tudi vozila kategorije Imetnik dovoljenja za Klasse 3 lahko vozi tudi vozila naslednje kategorije: E 79 (> 12 t, vendar ne z več kot tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika. 5. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 3 lahko vozijo tudi avtobus brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetniki vozil Klasse 2 lahko vozijo avtobus brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

10 L 270/40 SL Uradni list Evropske unije Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 4 izdano pred (pred v zvezni deželi Posarje), to ni samo državna kategorija, ampak lahko imetnik vozi vozila naslednjih kategorij: 1, 79 ( 250 cm 3 ) in 79 ( 700 cm 3 ). V obeh primerih je imetniku ob zamenjavi dovoljenja podeljeno neomejeno dovoljenje za kategoriji in. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 4 izdano po zgoraj navedenih datumih, vendar pred , lahko imetnik vozi vozila kategorije 1. Vzorec Nemčija 2 (2) Izdajal se je v Nemški demokratični republiki do 1969 Opis: sivo vozniško dovoljenje s štirimi stranmi. 2a: vozniška dovoljenja po tem vzorcu so se izdajala do kategorije vzorca 2a 1, (glej: 5) 2 1,,, E,, E (glej: 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (glej: 2, 3, 4) 4 1,, (glej: 4, 5) 2b: vozniška dovoljenja po tem vzorcu so se izdajala v obdobju od do 1969 kategorije vzorca 2b 1 2 1, (glej: 4, 5) ,, E, 1, 1E (glej: 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (glej: 1, 3, 4) odatne informacije: Z zakonskimi spremembami, ki so začele veljati , so se spremenili obseg in definicije kategorij. Zato se za vozniško dovoljenje po tem vzorcu zahtevata dve tabeli ekvivalentnosti. 1. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse 2, izdanega pred , ali dovoljenja za Klasse 5, izdanega po , dopolnil 50 let najpozneje , je njegovo dovoljenje prenehalo veljati Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dovoljenja dopolni 50 let po , mora svoje vozniško dovoljenje zamenjati z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu na svoj 50. rojstni dan, novo vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi stalno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ne prizna (razen če je svoje stalno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj). 2. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 3, izdanega pred , in dovoljenja za Klasse 4, izdanega po , lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: E 79 (> 12 t, vendar ne z več kot skupno tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika. 3. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 3, izdanega pred (2a), ali za Klasse 4, izdanega po (2b), lahko vozijo avtobus brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu.

11 SL Uradni list Evropske unije L 270/41 Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 2, izdanega pred (2a), ali za Klasse 5, izdanega po (2b), lahko vozijo avtobus brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje. 4. Imetniki vozniških dovoljenj za Klasse 2, Klasse 3 ali Klasse 4 po vzorcu 2a, ali vozniških dovoljenj za Klasse 2, Klasse 4 ali Klasse 5 po vzorcu 2b, ki so bila izdana pred , imajo neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije samo po zamenjavi vozniškega dovoljenja. rez zamenjave dovoljenja lahko imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega na tem vzorcu, vozijo samo vozila kategorije 79 ( 250 cm 3 ). 5. rez zamenjave dokumenta velja naslednje: Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 1 ali Klasse 4 izdano pred , lahko imetnik vozi samo vozila kategorije 79 ( 700 cm 3 ). Če je bilo vozniško dovoljenje Klasse 1 ali Klasse 4 izdano po tem datumu in pred ali je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 2 izdano po , lahko imetnik vozi samo vozila kategorije 79 ( 250 cm 3 ). V primeru zamenjave dokumenta za novo dovoljenje se imetniku podeli dovoljenje za celotno kategorijo. Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 3 (3) Izdajal se je v Nemški demokratični republiki od leta 1969 do Opis: knjižica z 12 stranmi, sive platnice. kategorije vzorca (glej: 4, 5, 6) 3 (glej: 6) 4, E, 1, 1E (glej: 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (glej: 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO (glej: 6) odatne informacije: 1. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse 5 dopolnil 50 let pred , je njegovo dovoljenje prenehalo veljati Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dopolni 50 let po , mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje za vozniško dovoljenje po novem vzorcu na svoj 50. rojstni dan, to vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi stalno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ne prizna (razen če je svoje stalno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj). 2. Imetniki dovoljenja za Klasse 4 lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: E 79 (> 12 t, vendar ne z več kot tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika. 3. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 4 lahko vozijo tudi prazen avtobus z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetniki vozila Klasse 5 lahko vozijo prazen avtobus v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje praznega avtobusa po državnem zakoniku omejena na nemško ozemlje.

12 L 270/42 SL Uradni list Evropske unije Imetniki vozniških dovoljenj za Klasse 2, Klasse 4 ali Klasse 5, ki so bila izdana pred , imajo neomejeno pravico do vožnje vozil kategorije samo po zamenjavi vozniškega dovoljenja. rez zamenjave dovoljenja lahko imetniki vozniškega dovoljenja po tem vzorcu vozijo samo vozila kategorije 79 ( 250 cm 3 ). 5. rez zamenjave dokumenta velja naslednje: Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 1 izdano pred , lahko imetnik vozi vozila kategorije 79 ( 700 cm 3 ). Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 1 izdano po tem datumu in pred ali je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 2 izdano po , lahko imetnik vozi samo vozila kategorije 79 ( 250 cm 3 ). Če se dokument zamenja za novo dovoljenje, se imetniku podeli dovoljenje za celotno kategorijo. 6. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 ali Klasse 5, ali dovoljenja v skladu z 6 StVZO ali 85 Stvzo pridobil to dovoljenje pred , lahko vozi tudi vozila kategorije 1. V tem primeru Klasse 3 ni samo državna kategorija. Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 4 (4) Izdajal se je v Nemški demokratični republiki od do Opis: vozniško dovoljenje je na svetlo rožnatem papirju, ima štiri strani. kategorije vzorca 4 1,, E, 1 (glej: 2, 3), E, 1, 1E, (glej: 1, 3), E, 1, 1E, (glej: 1) E, E, 1, 1E (glej: 2) E, E, 1, 1E,, E (glej: 1) E, E, 1, 1E,, E (glej: 1) odatne informacije: 1. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse, Klasse E, Klasse in Klasse E dopolnil 50 let pred , njegovo dovoljenje preneha veljati Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dopolni 50 let po , mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje za vozniško dovoljenje po novem vzorcu na svoj 50. rojstni dan, to vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi stalno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za Klasse ne prizna (razen če je svoje stalno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj). 2. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse in Klasse E lahko vozijo tudi vozila naslednje kategorije: E 79 (> 12 t, vendar ne z več kot tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika. 3. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse lahko vozijo avtobus brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetniki vozila Klasse lahko vozijo avtobus brez potnikov v mednarodnem prometu. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa v skladu z državnim zakonikom omejena na nemško ozemlje.

13 SL Uradni list Evropske unije L 270/43 Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 5 (5) Izdajal se je v Zvezni republiki Nemčiji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca 5 1 1, (glej: 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (glej: 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (glej: 3, 4, 5) (4) (glej: 6) (5) odatne informacije: 1. Če je imetnik vozniškega dovoljenja za Klasse 2 dopolnil 50 let pred , je njegovo dovoljenje prenehalo veljati Če je ta imetnik vozniško dovoljenje do zamenjal z vozniškim dovoljenjem po novem vzorcu, se upoštevata čas veljavnosti in pogostost zdravniških pregledov, ki se uporabljata za novi vzorec. Če imetnik dopolni 50 let po , mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje za vozniško dovoljenje po novem vzorcu na svoj 50. rojstni dan, to vozniško dovoljenje pa velja za obdobje pet let. Če tak imetnik dovoljenja pridobi stalno bivališče v drugi državi članici, ne da bi upošteval zgornja pravila, se njegovo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ne prizna (razen če je svoje stalno bivališče spremenil, preden so zgornji predpisi začeli veljati zanj). 2. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 1 po vzorcu 1 pridobljeno pred (pred v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorije 79 ( 700 cm 3 ), ne da bi mu bilo treba zamenjati dovoljenje. Ob zamenjavi takega dovoljenja, se imetniku izda dovoljenje za celotno kategorijo. Za vozniško dovoljenje po vzorcu 5 velja navedeno le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po na vzorcu 1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu Če so bila vozniška dovoljenja za Klasse 2 ali Klasse 3 po vzorcu 1 pridobljena pred (pred v zvezni deželi Posarje), lahko imetnik vozi tudi vozila kategorij 1 in 79 ( 250 cm 3 ). Če imetnik zamenja dovoljenje, se mu v obeh primerih izda neomejeno dovoljenje za kategorijo. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 2 ali Klasse 3 pridobljeno po zgoraj navedenih datumih, vendar pred , lahko imetnik vozniškega dovoljenja vozi tudi vozila kategorije 1. Za vozniško dovoljenje po vzorcu 5 velja navedeno le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po vzorcu 1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu Imetnik dovoljenja za Klasse 3 lahko vozi tudi vozila naslednje kategorije: E 79 (> 12 t, vendar ne z več kot tremi osmi). Ta pravica je na novem vozniškem dovoljenju, ki se izda pri zamenjavi, navedena samo na izrecno zahtevo imetnika. 5. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 3 lahko vozijo tudi avtobus brez potnikov z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 t, tudi v mednarodnem prometu. Imetniki vozniškega dovoljenja za Klasse 2 lahko vozijo prazne avtobuse v mednarodnem prometu, za kar jim ni treba pridobiti vozniškega dovoljenja po vzorcu 2. Od zamenjave vzorcev vozniških dovoljenj v Nemčiji je pravica do vožnje avtobusa brez potnikov po državnem zakoniku omejena na nemško ozemlje.

14 L 270/44 SL Uradni list Evropske unije Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 4 po vzorcu 1 izdano pred (pred v zvezni deželi Posarje), to ni samo državna kategorija, ampak lahko imetnik vozi vozila naslednjih kategorij: 1, 79 ( 250 cm 3 ) in 79 ( 700 cm 3 ). V obeh primerih je imetniku ob zamenjavi dovoljenja podeljeno neomejeno dovoljenje za kategoriji in. Če je bilo vozniško dovoljenje za Klasse 4 izdano po zgoraj navedenih datumih, vendar pred , lahko imetnik vozi vozila kategorije 1. Za vozniško dovoljenje po vzorcu 5 velja navedeno le, če je bilo istemu imetniku pred zadevnimi datumi izdano vozniško dovoljenje po vzorcu 1 in kasneje zamenjano z vozniškim dovoljenem po vzorcu 5. Vzorec vozniškega dovoljenja Nemčija 6 (6) Izdaja se v Nemčiji od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega so bile uvedene naslednje državne kategorije: M, L in T. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V ESTONIJI Opis: rožnata plastična kartica. Vzorec vozniškega dovoljenja Estonija 1 (EST1) Izdajal se je v Estoniji od do kategorije vzorca EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) odatne informacije: Od je na sprednji strani pod točko 5 in na zadnji strani navedeno besedilo (v obliki holograma) Eesti Riiklik utoregistrikeskus (organ, ki je izdal dovoljenje). atum izdaje je za vsako kategorijo naveden na zadnji strani. Na dan so se spremenili številčni podatki, ki so natisnjeni na dovoljenju. Od se izdajajo dovoljenja za nacionalni kategoriji R in T. esedilo ESMNE na sredini spodaj na sprednji strani nakazuje, da je imetnik vozniškega dovoljenja začetnik; veljavnost takega dovoljenja je omejena na dve leti. Vzorec vozniškega dovoljenja Estonija 2 (EST2) Izdaja se v Estoniji Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS.

15 SL Uradni list Evropske unije L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega sta bili uvedeni naslednji državni kategoriji: R in T. odatne informacije: esedilo ESMNE na sredini spodaj na zadnji strani nakazuje, da je imetnik vozniškega dovoljenja začetnik; veljavnost takega dovoljenja je omejena na dve leti. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V GRČIJI Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 1 (GR1) Izdajal se je v Grčiji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 2 (GR2) Izdajal se je v Grčiji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E kategorije vzorca GR2 1 1 E E E Vzorec vozniškega dovoljenja Grčija 3 (GR3) Izdaja se v Grčiji od Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS.,, E,, E, in E.

16 L 270/46 SL Uradni list Evropske unije VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V ŠPNIJI Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 1 (E1) Izdajal se je v Španiji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi. kategorije vzorca E E, 2E E 2 za poklicno uporabo 1 1 (glej: 1) 1E, 2E 1E (glej: 1) 2, E (glej: 2) E E odatne informacije: 1. Če na strani 6 vozniškega dovoljenja ni navedena omejitev največje dovoljene teže v višini kg, vključuje kategorija 1 tudi pravico do vožnje vozil kategorije. Če taka omejitev ni navedena in imetnik lahko vozi vozila kategorij 1E ali 2E, ti kategoriji vključujeta tudi pravico do vožnje vozil kategorije E. 2. Imetnik dovoljenja za kategorijo 2 lahko poleg tega vozi tudi vozila kategorije E, če ima tudi dovoljenje za kategorijo. Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 2 (E2) Izdajal se je v Španiji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Vzorec vozniškega dovoljenja Španija 3 (E3) Izdaja se v Španiji od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega je bila uvedena naslednja državna kategorija: (btp). VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V FRNIJI Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 1 (F1) Izdajal se je v Franciji do leta 1954 Opis: vozniško dovoljenje je rožnata kartica z dvema stranema, na sprednji strani je fotografija. kategorije vzorca F1 (glej: 1) 1 o Voitures affectés à des transports en commun

17 SL Uradni list Evropske unije L 270/47 kategorije vzorca F1 2 o véhicules pesant en charge plus de kg, E 3 o Motocycles à deux roues odatne informacije: 1. Če na zadnji strani vozniškega dovoljenja ni nobene navedbe, dovoljenje ne velja za vozila kategorij 1 o, 2 o in 3 o. Zato za kategorijo, ki ni vključena v nobeno od navedenih treh kategorij, na dokumentu niso navedene ustrezne ekvivalentne pravice. V ustrezni vrstici tabele je to označeno na naslednji način:. Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 2 (F2) Izdajal se j v Franciji od leta 1954 do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vzorcev v Prilogi I k irektivi 91/439/ EGS). kategorije vzorca F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (glej: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (glej: 1) F1 1 + koda (10, 15, ) F + koda (10, 15, ) F + koda (10, 15, ) odatne informacije: 1. Če je testno vozilo, v katerem je imetnik dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo ali E, tehtalo 3,5 t ali manj, lahko imetnik vozi samo vozila naslednjih kategorij: 1, 1,, E, 79 ( kg). Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 3 (F3) Izdajal se je v Franciji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vzorcev v Prilogi I k irektivi 91/439/ EGS). kategorije vzorca F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (glej: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + koda (10, 15, ) F + koda (10, 15, ) F + koda (10, 15, ) FE E + koda (10, 15, )

18 L 270/48 SL Uradni list Evropske unije odatne informacije: 1. Če je testno vozilo, s katerim je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo, tehtalo 3,5 t ali manj (med in ) ali 7 t ali manj (med in ), lahko imetnik vozi samo vozila kategorij: 1, 1,, E, 79 ( kg). Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 4 (F4) Izdajal se je v Franciji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani (je precej večje od vozniških dovoljenj po vzorcih iz Priloge I k irektivi 91/439/EGS). kategorije vzorca F4 1 1, 1 2, 1 3, , E 1,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (glej: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E F1 1, 1 + koda (10, 15, ) F2, 1 + koda (10, 15, ) F3, 1 + koda (10, 15, ) F4 1 + koda (10, 15, ) F 1, + koda (10, 15, ) odatne informacije: 1. Če je testno vozilo, s katerim je imetnik vozniškega dovoljenja opravil svoj praktični preizkus za kategorijo, tehtalo 7 t ali manj, lahko imetnik vozi samo vozila kategorij: 1, 1,, E, 79 ( kg). Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 5 (F5) Izdajal se je v Franciji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca F5 T 1 L 1, 1, 1 1, E 1,, E 1,, E,, E,, E limité 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) E 1,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (glej: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E odatne informacije: 1. Če je testno vozilo, s katerim je imetnik vozniškega dovoljenja opravil praktični preizkus za kategorijo, tehtalo maj kot 3,5 t, lahko imetnik vozi samo vozila kategorij: 1, 1,, E, 79 ( kg).

19 SL Uradni list Evropske unije L 270/49 Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 6 (F6) Izdajal se je v Franciji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. T L E E E kategorije vzorca F6 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 7 (F7) Izdajal se je v Franciji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. T L E E E kategorije vzorca F7 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Vzorec vozniškega dovoljenja Francija 8 (F8) Izdaja se v Franciji od Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,, 1,, E,, E, in E. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N IRSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Irska 1 (IRL1) Izdajal se je na Irskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. 1 E kategorije vzorca IRL1 1 E

20 L 270/50 SL Uradni list Evropske unije kategorije vzorca IRL E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, W) odatne informacije: Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je izdajalo v dvojezični obliki, tako da je bilo irsko (galsko) besedilo pred angleškim. Zadnje dovoljenje po tem vzorcu bo poteklo Vzorec vozniškega dovoljenja Irska 2 (IRL2) Izdaja se na Irskem približno od Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. odatne informacije: Vozniško dovoljenje po tem vzorcu se je izdajalo v dvojezični obliki, tako da je bilo irsko (galsko) besedilo pred angleškim. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V ITLIJI Splošna opomba: če želi imetnik vozniškega dovoljenja voziti vozila kategorije ali E za poklicno rabo, je za vozniška dovoljenja po vseh italijanskih vzorcih poleg vozniškega dovoljenja po ustreznem vzorcu obvezno pridobiti ertificato di abilitazione professionale (spričevalo o strokovni usposobljenosti). Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 1 (I1) Izdajal se je v Italiji od 1959 do 1989 Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem in modrem papirju s šestimi stranmi. kategorije vzorca II, (glej: 1) E,, E (glej: 1) E, E E, E (glej: 2) (F) odatne informacije: 1. o je bila dovoljena vožnja motornih koles (kategorija ) z vozniškim dovoljenjem za kategorijo /E. 2. Vzorci I1 do I6: za vožnjo vozil kategorij in E za poklicno rabo je potrebno spričevalo o strokovni usposobljenosti ( ertificato di abilitazione professionale ).

21 SL Uradni list Evropske unije L 270/51 Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 2 (I2) Izdajal se je v Italiji od 1990 do 1995 Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem in modrem papirju s šestimi stranmi. E E E kategorije vzorca I2, E, E, E Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 3 (I3) Izdajal se je v Italiji od 1995 do 1996 Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. E E E kategorije vzorca I3, E, E, E Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 4 (I4) Izdajal se je v Italiji od 1996 do 1997 Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. 1 1 E 1 1E E 1 1E E kategorije vzorca I4 1 1 E 1 1E E 1 1E E odatne informacije: Imetniki vozniškega dovoljenja, ki so mlajši od 21 let, morajo za vožnjo vozil kategorij in E pridobiti spričevalo o strokovni usposobljenosti.

22 L 270/52 SL Uradni list Evropske unije Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 5 (I5) Izdajal se je v Italiji od 1997 do 1999 Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. odatne informacije: Imetniki vozniškega dovoljenja, ki so mlajši od 21 let, morajo za vožnjo vozil kategorij in E pridobiti spričevalo o strokovni usposobljenosti. Vzorec vozniškega dovoljenja Italija 6 (I6) Izdaja se v Italiji od 1999 Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E,, E, in E. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N IPRU Vzorec vozniškega dovoljenja iper 1 (Y1) Izdajal se je na ipru od do Opis: vozniško dovoljenje je na zelenem papirju in ima šest strani. H (H) Θ (I) Δ () () I (L) Γ () () kategorije vzorca Y1 1, E E 79, E 79 (< 23 potniških sedežev), 1, 1E, E Vzorec vozniškega dovoljenja iper 2 (Y2) Izdaja se na ipru od Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega so bile uvedene naslednje državne kategorije: ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), I (K), I (L). VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V LTVIJI Vzorec vozniškega dovoljenja Latvija 1 (LV1) Izdajal se je v Latviji od do Opis: rožnata plastična kartica. 1 2 kategorije vzorca LV1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg)

23 SL Uradni list Evropske unije L 270/53 1 E 1 1E E 1 1E E kategorije vzorca LV1 1 E 1 1E E 1 1E E Vzorec vozniškega dovoljenja Latvija 2 (LV2) Izdaja se v Latviji od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega so bile uvedene naslednje državne kategorije: TRM, TROL, M, T. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V LITVI Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 1 (LT1) Izdajal se je v Litvi do Opis: rumena plastificirana kartica z dvema stranema. E E E kategorije vzorca LT1 E E E odatne informacije: Na tem vzorcu ni naveden datum poteka veljavnosti. Zadnje dovoljenje po tem vzorcu bo poteklo Opis: rumena plastificirana kartica z dvema stranema. Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 2 (LT2) Izdajal se je v Litvi od do E E kategorije vzorca LT2 E E

24 L 270/54 SL Uradni list Evropske unije E kategorije vzorca LT2 E odatne informacije: ovoljenja po tem vzorcu so veljavna do datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na dokumentu. Vzorec vozniškega dovoljenja Litva 3 (LT3) Izdaja se v Litvi od Opis: rožnata plastična kartica. Podatki (fotografija, kategorije in osebni podatki) so vgravirani z laserjem v polikarbonatno plast. kategorije vzorca LT E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V LUKSEMURGU Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 1 (L1) Izdajal se je v Luksemburgu do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca L1 1 (2) (3) 1/2 (glej: 1) 1/2 E2, E (glej: 2) (F1/2/3) odatne informacije: 1. Če je bilo vozniško dovoljenje kategorije 1/2 izdano pred , lahko imetnik vozi tudi vozila kategorije. 2. Kategorija E2 zajema dovoljenje za vožnjo priklopnikov in polpriklopnikov z največjo dovoljeno maso nad kg.

25 SL Uradni list Evropske unije L 270/55 Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 2 (L2) Izdajal se je v Luksemburgu do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca L2 1 (3) 1/2 (glej: 1) E2, E (glej: 2) (F1/2/3) odatne informacije: 1. Če je bilo vozniško dovoljenje kategorije 1/2 izdano pred , lahko imetnik vozi tudi vozila kategorije. 2. Kategorija E2 zajema dovoljenje za vožnjo priklopnikov in polpriklopnikov z največjo dovoljeno maso nad kg. Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 3 (L3) Izdajal se je v Luksemburgu od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca L3 1 (2) (3) E1 E2 E Vzorec vozniškega dovoljenja Luksemburg 4 (L4) Izdaja se v Luksemburgu od Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N MŽRSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 1 (H1) Izdajal se je na Madžarskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na prepognjenem rožnatem papirju in ima šest strani. E kategorije vzorca H1 E

26 L 270/56 SL Uradni list Evropske unije kategorije vzorca H1 E E E E F5 (glej: 1) (F1, F2, F3, F4) odatne informacije: 1. Imetniki dovoljenja za podkategorijo F5 lahko vozijo zglobne avtobuse. Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 2 (H2) Izdajal se je na Madžarskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima štiri strani. Kategorije vzorca H2 E E E E E E F5 (glej: 1) (F1, F2, F3, F4) Ustrezne kategorije odatne informacije: 1. Imetniki dovoljenja za podkategorijo F5 lahko vozijo zglobne avtobuse. Ta podkategorija je bila ukinjena Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 3 (H3) Izdajal se je na Madžarskem od do Opis: rožnata plastična kartica. Ta vzorec velja za državni identifikacijski dokument. Izdaja se centralno in je varen dokument kategorije, graviran z laserjem. Kategorije vzorca H E E E E E E E E (K, T, M, TR, V) Ustrezne kategorije

27 SL Uradni list Evropske unije L 270/57 odatne informacije: Podkategorije, kot so opredeljene v irektivi 91/439/EGS, se ne pojavljajo ločeno, ampak so v skladu z usklajenimi kodami Skupnosti navedene v kombinaciji z glavnimi kategorijami na zadnji strani dokumenta (točka 12). Vzorec vozniškega dovoljenja Madžarska 4 (H4) Izdaja se na Madžarskem od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega so bile uvedene naslednje državne kategorije: K, T, M, TR in V. odatne informacije: Ta vzorec velja za državni identifikacijski dokument. Izdaja se centralno in je varen dokument kategorije, graviran z laserjem. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N MLTI Vzorec vozniškega dovoljenja Malta 1 (M1) Izdajal se je na Malti do Opis: dovoljenje je na belem/rožnatem papirju, prepognjenem na šest strani. Kategorije vzorca M1 Ustrezne kategorije 1 (glej: 1) E E E E 1 79 (manj kot 19 potniških sedežev) (glej: 2) E E odatne informacije: 1. Imetniki dovoljenja za to kategorijo lahko vozijo taksije in vozila z voznikom, ki imajo največ osem potniških sedežev poleg voznikovega. ovoljenja za to kategorijo so se izdajala do Od tega datuma velja kategorija 1 za trikolesnike in štirikolesnike, kot jih določa irektiva 91/439/EGS (glej vzorec M2). 2. Kategorija 1 (uvedena leta 1998) velja za minibuse z 18 potniškimi sedeži poleg voznikovega. Leta 2001 je ta kategorija postala državna kategorija f. Vzorec vozniškega dovoljenja Malta 2 (M2) Izdajal se je na Malti od do Opis: rožnata plastična kartica. ovoljenje ima dvojnik na papirju (format 4), ki ga je treba imeti pri sebi skupaj z dovoljenjem. Kategorije vzorca M2 Ustrezne kategorije 1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg) + 1 1

28 L 270/58 SL Uradni list Evropske unije Kategorije vzorca M2 Ustrezne kategorije E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E f 79 (manj kot 19 potniških sedežev) (glej: 1) g kmetijski traktorji odatne informacije: 1. ovoljenja za kategorijo f imetnikom omogočajo, da vozijo vozila za prevoz potnikov, ki imajo več kot 16, vendar največ 19 sedežev, vključno z voznikovim, pridobijo pa jih lahko samo vozniki, ki že imajo dovoljenje za kategorijo. Uvedeni sta bili naslednji državni kategoriji: f in g. Vzorec vozniškega dovoljenja Malta 3 (M3) Izdaja se na Malti od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega sta bili uvedeni naslednji državni kategoriji: f in g. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N NIZOZEMSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Nizozemska 1 (NL1) Izdajal se ja na Nizozemskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem in sivem papirju s šestimi stranmi. E E E kategorije vzorca NL1 E E E Vzorec vozniškega dovoljenja Nizozemska 2 (NL2) Izdajal se ja na Nizozemskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS.,, E,, E,, E.

29 SL Uradni list Evropske unije L 270/59 Vzorec vozniškega dovoljenja Nizozemska 3 (NL3) Izdaja se na Nizozemskem od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. Poleg tega sta bili uvedeni naslednji državni kategoriji: M in T. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH V VSTRIJI Vzorec vozniškega dovoljenja vstrija 1 (1) Izdajal se je v vstriji od do Opis: vozniško dovoljenje je na sivorjavem papirju in ima štiri strani. kategorije vzorca 1 a 1 b c1 c2 d, E (e) (f1) (f2) Vzorec vozniškega dovoljenja vstrija 2 (2) Izdajal se je v vstriji od do Opis: vozniško dovoljenje je na sivorjavem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca 2 1 c1 c2 d1, E d2, E (e) (f1) (f2) Vzorec vozniškega dovoljenja vstrija 3 (3) Izdajal se je v vstriji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. kategorije vzorca 3, 1 79 ( 400 kg)

30 L 270/60 SL Uradni list Evropske unije kategorije vzorca 3 E (glej: 2) (F) (G) (H) odatne informacije: 1. Podoba tega vzorca vozniškega dovoljenja je lahko različna. Vendar se v obdobju izdajanja vozniških dovoljenj po tem vzorcu niso pojavile nobene pomembnejše spremembe vsebine pravic. 2. Pred uvedbo vozniškega dovoljenja po vzorcu 4 kategorije E, E in E v smislu irektive 91/439/EGS niso obstajale. Kategorija E je bila kategorija zase z neomejenim časom veljavnosti. Veljavna je bila le v kombinaciji z drugo kategorijo, na primer: E + : E, E + : E, E + : E. Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije E ustreza veljavnosti dovoljenj, na katera se navezuje, npr. veljavnost pet let za kategorijo velja tudi za kategorijo E +. Vzorec vozniškega dovoljenja vstrija 4 (4) Izdajal se je v vstriji od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS.,, E, 1, 1E,, E, in E. Poleg tega je bila uvedena naslednja državna kategorija: F. Vzorec vozniškega dovoljenja vstrija 5 (5) Izdaja se v vstriji od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS.,, E, 1, 1E,, E, in E. Poleg tega je bila uvedena naslednja državna kategorija: F. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N POLJSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 1 (PL1) Izdajal se je na Poljskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima štiri strani. E E E kategorije vzorca PL1 E E E

31 SL Uradni list Evropske unije L 270/61 Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 2 (PL2) Izdajal se je na Poljskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima štiri strani. E E E kategorije vzorca PL2 E E E Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 3 (PL3) Izdajal se je na Poljskem od do Opis: rožnata plastična kartica. kategorije vzorca PL E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 4 (PL4) Izdajal se je na Poljskem od do Opis: rožnata plastična kartica. 1 1 E 1 1E E 1 kategorije vzorca PL4 1 1 E 1 1E E 1

32 L 270/62 SL Uradni list Evropske unije kategorije vzorca PL4 1E 1E E E (T) Vzorec vozniškega dovoljenja Poljska 5 (PL5) Izdaja se na Poljskem od Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. VZORI VOZNIŠKIH OVOLJENJ, IZNIH N PORTUGLSKEM Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 1 (P1) Izdajal se je na Portugalskem do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima štiri strani. kategorije vzorca P1 (1) E E G/EG /E (glej: 1) E E G/EG /E (glej: 1) E E G/EG /E (glej: 1) (F) odatne informacije: 1. Imetnik vozniškega dovoljenja te kategorije lahko vozi vozila za poklicno rabo. Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 2 (P2) Izdajal se je na Portugalskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju in ima šest strani. E E E kategorije vzorca P2 E E E

33 SL Uradni list Evropske unije L 270/63 Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 3 (P3) Izdajal se je na Portugalskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS.,, E,, E, in E. Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 4 (P4) Izdajal se je na Portugalskem od do Opis: vozniško dovoljenje je na rožnatem papirju s šestimi stranmi in je v skladu s Prilogo I k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E,, E, in E. Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 5 (P5) Izdajal se je na Portugalskem od do Opis: vozniško dovoljenje je plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1,,, E,, E, in E. odatne informacije: Od 1.7. to so se izdajala vozniška dovoljenja po vzorcih P4 in P5. Vzorec vozniškega dovoljenja Portugalska 6 (P6) Izdaja se na Portugalskem od Opis: vozniško dovoljenje je rožnata plastična kartica v skladu s Prilogo Ia k irektivi 91/439/EGS. 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, in E. VZORI VOZNIŠKIN OVOLJENJ, IZNIN N ROMUNIJI Vzorec vozniškega dovoljenja Romunija 1 (RO1) Izdajal se je v Romuniji od to Opis: knjižica z enim papirnim listom med platnicami. Rožnate barve. Velikost strani: 74 x 105 mm. kategorije vzorca RO1 E (E) (glej: 1) 1. Kategorija E je bila kategorija zase in je bila veljavna le v kombinaciji z drugo kategorijo, na primer: E + : E, E + : E, E + : E. odatne informacije: Vozniška dovoljenja po tem vzorcu niso več veljavna za vožnjo po Romuniji, ker je bila v letih 1995 do 2001 predpisana obvezna zamenjava vseh vozniških dovoljenj. ovoljenje je možno zamenjati za novo vozniško dovoljenje, izdano v Romuniji, druge države članice pa ga morajo priznavati do

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV CENIK 2010 MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV IZDELKI ZA POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC IN KAMNA IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO ZIDNI ZAŠČITNI IN DEKORATIVNI PREMAZI IZDELKI ZA POLAGANJE TEKSTILNIH IN PROŽNIH OBLOG DODATKI

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 / ATG-2001 ATV-2001

ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 / ATG-2001 ATV-2001 ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 0 Appliance DE DK ES FR FI GB IT NO NL PL SE SL TR BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL DEL USUARIO MANUEL D UTILISATION KÄYTTÖOHJE USER MANUAL MANUALE DELL UTILIZZATORE

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2541622 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H01L 31/048 (2014.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.04.04 (80)

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Kan det norske energisystemet i større grad benyttes til å levere fleksibilitet til Europa? Et mulig og fremtidsrettet satsingsområde?

Kan det norske energisystemet i større grad benyttes til å levere fleksibilitet til Europa? Et mulig og fremtidsrettet satsingsområde? Kan det norske energisystemet i større grad benyttes til å levere fleksibilitet til Europa? Et mulig og fremtidsrettet satsingsområde? Can the Norwegian energy system to a larger extent deliver energyflexibility

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2438237 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. D21H 19/36 (06.01) D21H 17/46 (06.01) D21H 17/2 (06.01) D21H 17/6 (06.01) D21H 19/40 (06.01) D21H 19/62

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

Dødsårsaker i Norge SSB

Dødsårsaker i Norge SSB Dødsårsaker i Norge SSB Kreft er nr. 2 som dødsårsak i Norge og nr. 1 i aldersgruppen 40-74 år Dødelighet av kreft og hjerte- og karsykdommer SSB Cancer prognosis development in Norway over the last decades

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2182721 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N /33 (2006.01) H04N /74 (2006.01) H04N 9/31 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND

ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND ØKT MATPRODUKSJON HVA KAN ARKTISK LANDBRUK LÆRE AV ISLAND ÁSLAUG HELGADÓTTIR PROFESSOR VED DET ISLANDSKE LANDBRUKSUNIVERSITET ISLAND OG NORD NORGE ER NABOLAND HVA ER LIKT OG HVA ULIKT? TRE HIMMELRETNINGER

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008 Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/09 av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater TilbakegAende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyra fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes

bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes STAKKEN er i sort damask, mens jakken er i vadmel. Det er en åpen trøye med perlebrodert bringeklut festet innenfor livet. Foto: Scandinavian Folklore/Laila Duràn

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2280051 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C09K 8/36 (2006.01) B01F 17/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Elastisk fikserbind. evercare Selefix elastisk fikserbind. evercare Crepe elastisk fikserbind. Bind

Elastisk fikserbind. evercare Selefix elastisk fikserbind. evercare Crepe elastisk fikserbind. Bind Elastisk fikserbind evercare Selefix elastisk fikserbind Materiale 100 % polyester Finnes både i steril og usteril versjon Mange bruksområder Jarekanter, hvit Myk og behagelig Svært elastisk For fiksering

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer