Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper"

Transkript

1 Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg

2 UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene Heidi Aas Larsen g Tr Bechmann Tenden Advkatfirma ANS Fredrag på Advkatenes fagdager 2014 Osl, 23. mai INNLEDNING OG OPPVARMING Nrsk vedtektstradisjn Er det enkleste alltid det beste? Lvgiver har lagt pp til skreddersøm. Naivt? Avgrensninger VEDTEKTERS TILBLIVELSE. FORMKRAV Stiftelsen Senere endringer Krav m registrering i Fretaksregisteret Tlking av vedtekter KORT OM LOVENS MINIMUMSKRAV ( 2-2(1)) Innledning. Krt histrikk Selskapets fretaksnavn (nr. 1) Frretningskmmune (nr. 2) Selskapets virksmhet (nr. 3) Aksjekapitalens størrelse (nr. 4) Aksjenes pålydende (nminelle beløp) (nr. 5) VEDTEKTER ELLER AKSJONÆRAVTALE? Frdeler g ulemper Regulering begge steder Kan aksjnæravtalen gjøres til del av vedtektene gjennm henvisning? Senere lvendringer LIKHETSGRUNNSETNINGEN Likhetsgrunnsetningen (asl. 4-1) Frskjellsbehandling i vedtektene krever ulike aksjeklasser VEDTEKTSFRIHETEN OG RAMMER FOR DEN Utgangspunktet Begrensninger Finnes det en tmmelfingerregel? HVA SKAL SELSKAPET DRIVE MED - VEDTEKTSBESTEMT FORMÅL SOM SKRANKE Innledning Beskyttelse av minriteten Styrets saklige kmpetanse Daglig leders stillingsfullmakt Prkura Kan frata tredjemenn aktsm gd tr (legitimasjn)? Betydning fr adgangen til å nekte samtykke ved aksjeerverv SELSKAPETS ORGANER /12816/56721/TB

3 8.1 Styret Selskapets firma (signaturrett) SELSKAPSBESLUTNINGER Beslutningsdyktighet Krav m særskilt saksbehandling Avvikende flertallskrav Generalfrsamlingen prsessuelle krav Inhabilitet - utvidet UTBYTTE OG ANDRE UTDELINGER FRA SELSKAPET Utbytteplicy Begrensing av utbytte, asl Differensiering mellm aksjnærene OMSETNINGSBEGRENSNINGER Lvens utgangspunkt Krt m prinsipielle alternativer Krav m samtykke fra selskapet Frkjøpsrett Adgang til pantsettelse Medsalgsrett/-plikt Tilbudsplikt KONTROLL PÅ AKSJONÆRKRETSEN Persnklausuler Begrensning på antall aksjer man kan eie HVORDAN BLI KVITT EN AKSJONÆR? Lvens utgangspunkt Vedtektsfestet rett fr selskapet til å kreve innløsning Vedtektsfestet rett fr aksjnær til å kjøpe ut HVORDAN SIKRE RETT TIL Å KOMME SEG UT AV SELSKAPET? Vedtektsfestet rett til å kreve at selskapet innløser Vedtektsfestet rett til å kreve at mislighldende aksjnær kjøper ut OPPLØSNING AV SELSKAPET Lvens rdning Alternativer KONKURRANSEFORBUD TAUSHETSPLIKT REGISTRERING AV AKSJENE I AKSJONÆRREGISTER AVSLUTNING OG OPPSUMMERING Side 2 av 25

4 1 INNLEDNING OG OPPVARMING 1.1 Nrsk vedtektstradisjn Basert på enkelhet g minimumsløsninger Etter endringene av aksjelven smmeren 2013 kan vedtektene gjøres enklere enn nen gang 1.2 Er det enkleste alltid det beste? Eksempel på minimumsvedtekter (se vedlegg 1) Ofte behv fr mer skreddersøm 1.3 Lvgiver har lagt pp til skreddersøm. Naivt? Str tiltr til aksjnærenes evne til skreddersydd særregulering Ca. 45 bestemmelser i aksjelven åpner direkte fr særregulering i vedtektene Ot.prp. nr. 55 ( ) punkt 9.4 (m aksjelvens regulering av frkjøpsrett): "Departementet er enig i at [frslaget] ikke løser denne uklarheten Selskapene vil imidlertid ha anledning til selv å regulere dette spørsmålet nærmere i sine vedtekter" Prp. 111 L ( punkt 4.3.4: "Med de freslåtte endringene av lvens minstekrav etter 2-2 første ledd må det kunne sies at selskapenes vedtekter vil kunne gjøres meget enkle. Når det gjelder behvet fr regulering utver minstekravene etter 2-2, er aksjelven skrevet ut fra en målsetting m at lvens bestemmelser skal være tilpasset det sm må antas å gi en hensiktsmessig løsning fr flertallet av selskapene. De selskapene sm ønsker en avvikende regulering, kan i str grad gjøre dette ved å fravike lvens nrmalrdning i vedtektene." 1.4 Avgrensninger Bare "vanlige" aksjeselskaper Ikke hensyntatt særlvgivningen Utvalgte temaer ikke uttømmende 2 VEDTEKTERS TILBLIVELSE. FORMKRAV 2.1 Stiftelsen Del av stiftelsesdkumentet 2.2 Senere endringer 2.3 Krav m registrering i Fretaksregisteret Fregl. 3-1 første ledd nr. 1 Side 3 av 25

5 2.4 Tlking av vedtekter I utgangspunktet bjektivt tlkingsprinsipp Stiller krav til presisjn 3 KORT OM LOVENS MINIMUMSKRAV ( 2-2(1)) 3.1 Innledning. Krt histrikk Et aksjeselskap skal ifølge aksjelven ha vedtekter, g det stilles minstekrav m hva vedtektene skal innehlde (asl. 2-2) Kravet til innhld var mer mfattende før 1. juli Selskapets fretaksnavn (nr. 1) 3.3 Frretningskmmune (nr. 2) 3.4 Selskapets virksmhet (nr. 3) 3.5 Aksjekapitalens størrelse (nr. 4) 3.6 Aksjenes pålydende (nminelle beløp) (nr. 5) 4 VEDTEKTER ELLER AKSJONÆRAVTALE? 4.1 Frdeler g ulemper Aksjnæravtalen binder ikke selskapet Telia/Telenr-saken sm eksempel Vedtekter er ffentlige Fregl. 8-1 første ledd nr. 1: "Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det sm er registrert i fretaksregisteret g få utskrift av dette." Vedtektene gjelder alle aksjnærene Nye aksjnærer autmatisk bundet Flertallskrav Minriteten dårligere beskyttet ved vedtektsregulering? Betydningen av aksjnærkretsen Vedtekter fratar tredjemann aktsm gd tr Fregl første ledd: "I frhld til rettsregler sm lar det være avgjørende fr tredjemanns rettsstilling m denne kjente til eller ikke kjente til et frhld, anses det sm er registrert etter denne lv fr å ha kmmet til tredjemanns kunnskap." Side 4 av 25

6 4.2 Regulering begge steder Frdeler g ulemper Ulik detaljgrad 4.3 Kan aksjnæravtalen gjøres til del av vedtektene gjennm henvisning? Nei, jf. Mads H. Andenæs i Hvem er bundet av en aksjnæravtale? i Tre fredrag m aksjnærtaler (Institutt fr privatrett, skriftserie 175/2009), på side 16 (med henvisning til uttalelse fra Lvavdelingen) "Ufrenlig med lvens regler m vedtekter" Alternativ regulering i aksjnæravtale (sm plikt fr selgende aksjnær) 4.4 Senere lvendringer Risikabelt å lene seg fr mye på bakgrunnsretten på tidspunktet fr utfrming av vedtektene 5 LIKHETSGRUNNSETNINGEN 5.1 Likhetsgrunnsetningen (asl. 4-1) 5.2 Frskjellsbehandling i vedtektene krever ulike aksjeklasser 6 VEDTEKTSFRIHETEN OG RAMMER FOR DEN 6.1 Utgangspunktet Aksjelven ingen eksplisitt bestemmelse sm setter grenser fr vedtektsfriheten En rekke enkeltbestemmelser sier klart at de kan fravikes Enkelte bestemmelser sier klart at ikke de kan fravikes Utver dette må avgjøres ved en tlking av den enkelte bestemmelse 6.2 Begrensninger Må ikke være i strid med lv Asl frbudet mt myndighetsmisbruk De rettigheter sm lven legger til en aksjnær kan ikke legges til andre Frhldet til medkntrahenten 6.3 Finnes det en tmmelfingerregel? Bestemmelser med frmål å verne spesielle interessegrupper (f.eks. minriteten, kreditrer, ansatte), kan ikke fravikes til skade fr disse uten nærmere hldepunkter Side 5 av 25

7 7 HVA SKAL SELSKAPET DRIVE MED - VEDTEKTSBESTEMT FORMÅL SOM SKRANKE 7.1 Innledning 7.2 Beskyttelse av minriteten Utgangspunktet: Behøver ikke finne seg i at selskapets midler benyttes til ne annet eller at risiken økes/endres til andre prsjekter Men: Vedtektsbestemmelse kan endres med 2/3 flertall, hvis ikke annet følger av vedtektene Eksempel på vedtektsbestemmelse 7.3 Styrets saklige kmpetanse Vedtektsbestemt frmål danner ytterrammen fr styrets myndighet Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s Daglig leders stillingsfullmakt 7.5 Prkura Asl. 6-32: Saker sm inngår i den daglige ledelse Asl. 6-14(2): "Daglig ledelse" ikke saker sm etter selskapets frhld er av uvanlig art eller str betydning." Avtalelven 10(1): Stillingsfullmakten rekker ikke lenger enn det sm tilligger den aktuelle stillingen etter lv eller sedvane Prkural. 1: Prkuristen "bemyndiget til å pptre på vegne av fretaket i alt sm hører til driften av dette" 7.6 Kan frata tredjemenn aktsm gd tr (legitimasjn)? Asl. 6-33: Overskridelse av myndighet krav m aktsm gd tr hs medkntrahenten Fregl første ledd 7.7 Betydning fr adgangen til å nekte samtykke ved aksjeerverv Betydning fr hva sm kan regnes fr saklig grunn etter asl. 4-16(2) Rt s (Østlendingen) Rt s. 241 (Stangeskvene) 8 SELSKAPETS ORGANER 8.1 Styret Antall styremedlemmer Fast vs. variabelt Særlige regler fr valg av styremedlemmer, Valgrett knyttet til særskilte aksjnærer Valgrett knyttet til aksjeklasser Side 6 av 25

8 Overføring (delvis) av valgretten til andre enn generalfrsamlingen, jf. asl. 6-3(3) Valg av styrets leder Kan legges til generalfrsamlingen, jf. asl Styremedlemmers tjenestetid, asl. 6-6(1) Eksempler på vedtektsregulering 8.2 Selskapets firma (signaturrett) Tilligger styret hvis vedtektene ikke bestemmer ne annet, jf. asl SELSKAPSBESLUTNINGER 9.1 Beslutningsdyktighet Styret, asl. 6-24(1) 9.2 Krav m særskilt saksbehandling Styrebehandling Krav m generalfrsamlingsbehandling Asl. 5-5(2) nr Avvikende flertallskrav Styret Lvens nrmalrdning: Simpelt flertall, jf. asl. 6-25(1) g 6-26(2) Vedtektene kan fastsette strengere stemmeregler, jf. asl. 6-25(2) g 6-26(3) Dbbeltstemme fr styrets leder, 6-26(2) Unntak må fremgå av vedtektene Generalfrsamling Asl. 5-17(3): Flertallskravene i 5-17 til 5-20 kan fravikes (begge veier) Særlig m beslutninger sm frringer en hel aksjeklasses rett kan være naturlig å stille strengere flertallskrav enn asl. 5-18(3) Kvalifisert flertall i andre saker Krav m generalfrsamlingsbehandling av visse saker Eksempel på vedtektsbestemmesle Vedtektsbestemte stemmerettsbegrensninger knyttet til aksjnær (persnklausuler), jf. asl. 5-3(1) annen setning Frdeler g ulemper med avvikende flertallskrav Side 7 av 25

9 9.4 Generalfrsamlingen prsessuelle krav Sted fr generalfrsamlingen Asl. 5-8 Kntrkmmunen (fastsatt i vedtektene, jf. 2-2(1) nr. 2 Hvis generalfrsamlingen skal hldes annet sted; må fastsettes i vedtektene Full frihet? Må være der selskapet har sin (hved)virksmhet? Senere adresseendring Frist fr innkalling Asl. 5-10(2): Minst én uke Avvikende vedtektsbestemmelse Bare lengre frist, ikke krtere, jf. asl. 5-10(2) Frmkrav til innkallingen Asl. 5-10(1): Skriftlig henvendelse (dvs. vanlig pst) Asl. 18-5: Kan benytte epst ved uttrykkelig samtykke fra aksjnærene Vedlegg til innkallingen Kan vedtektsfestes at innkalling kan skje elektrnisk? Ikke mtalt i frarbeidene (Ot.prp. ( ) nr. 108, punkt ) Neppe, jf. rdlyd g (delvis) frmål Lvens hvedregel: Utsendelse til aksjnærene Asl. 5-11a: Kan gjøre unntak i vedtektene legge ut på selskapets hjemmeside Eksempel på vedtektsbestemmelse ved unntak Elektrnisk stemmegivning g frhåndsstemming Asl. 5-11b: Åpner fr å vedtektsregulere dette 9.5 Inhabilitet - utvidet Styret Generalfrsamling 10 UTBYTTE OG ANDRE UTDELINGER FRA SELSKAPET 10.1 Utbytteplicy 10.2 Begrensing av utbytte, asl Differensiering mellm aksjnærene Side 8 av 25

10 11 OMSETNINGSBEGRENSNINGER 11.1 Lvens utgangspunkt Asl Frmelt utgangspunkt første ledd: "Aksjene kan skifte eier ved verdragelse g på annen måte fr så vidt annet ikke er bestemt i lv, selskapets vedtekter eller avtale mellm aksjnærene." Reelt utgangspunkt andre g tredje ledd: Styresamtykke g frkjøpsrett "Omvendt utgangspunkt". Aksjene ikke fritt msettelige såfremt vedtektene ikke fastslår det. Utgangspunktet etter aksjelven av 1997 dermed et annet enn nrmalregelen i aksjelven av 1976, sm bestemte at msetningsbegrensninger måtte vedtektsfestes særskilt. OBS! Selskaper stiftet før 1. januar 1999: Bare krav m styresamtykke eller frkjøpsrett hvis det er hjemlet i vedtektene, jf. vergangsbestemmelsene i asl nr Krt m prinsipielle alternativer Frislipp (ingen begrensninger) Eksempel på vedtektsbestemmelse Ingen frkjøpsrett, men styresamtykke Eksempel på vedtektsbestemmelse Strengere enn lven Abslutt frbud mt verdragelse Tidsbegrenset frbud mt verdragelse Eksempler på vedtektsbestemmelser 11.3 Krav m samtykke fra selskapet Aksjelvens rdning ( 4-16 flg.) Aksjelvens hvedregel er at aksjeerverv frutsetter samtykke, jf. 4-15(2), jf. 4-16(1) Samtykke kan bare nektes hvis saklig grunn, jf. 4-16(2) Det er styret sm avgjør, hvis ikke vedtektene bestemmer ne annet Hva ligger i kravet til saklig grunn? Aksjelven gir ingen anvisning Vedtektene kan/vil ha betydning fr hva sm er saklig Vedtektsbestemt frmål Særlig regulering av hva sm er saklig grunn ( 4-16(2) annen setning) Rt s (Østlendingen) Rt s. 241 (Stangeskvene): Side 9 av 25

11 "Når styrets adgang til å nekte samtykke på et slikt grunnlag skal vurderes, er det naturlig i første mgang å undersøke m det er ne i selskapets vedtekter sm indikerer at en slik begrensning i eierandelen er tilsiktet. Slik selskapets frmål g virksmhet er presentert i vedtektene, framstår dette sm et rent frretningsfretak innenfr skg g byggevarer. Det er vanskelig å se at det ut fra denne beskrivelsen er ne sm tilsier at det er ønskelig med begrensning i eierandelen hs den enkelte aksjnær. " Persnlig nærstående g nære slektninger unntatt Lvens krav m samtykke gjelder ikke persnlige nærstående eller slektning i rett pp- eller nedstigende linje Krav m styresamtykke kan fravikes/utvides i vedtektene Frist fr avgjørelse 4-16(1): "snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet" 4-16(4): "Er erververen ikke underrettet m at samtykke er nektet innen t måneder etter melding m at ervervet km inn til selskapet, anses samtykke å være gitt." Vurdere krtere frist i vedtektene Kan det fastsettes i vedtektene at styresamtykke frutsetter at erververen tiltrer aksjnæravtale? Nei, jf. Mads H. Andenæs i Hvem er bundet av en aksjnæravtale? i Tre fredrag m aksjnærtaler (Institutt fr privatrett, skriftserie 175/2009), på side 16 (med henvisning til uttalelse fra Lvavdelingen) Samme prblemstilling g hensyn sm fr ervervsvilkår (se punkt 4.3) 11.4 Frkjøpsrett Begrepsbruken Kan neppe håndteres i aksjnæravtale sm alternativ(?)) Frkjøpsrett Tilbudsrett Løsningsrett Overrdnet m aksjelvens rdning. Krt histrikk Aksjelven 1976 Ikke lvbestemt frkjøpsrett Frkjøpsrett kunne vedtektsfestes. Lven hadde regler m varsler, frister mv. sm da km til anvendelse Aksjelven 1999 Frkjøpsrett innført sm hvedregel Frkjøpsrett i frm av tilbudsrett Side 10 av 25

12 Rett til å verta en aksje sm "skal avhendes eller fr øvrig skifte eier" Uklarhet m allerede et ufrpliktende ønske m å avhende aksjer utløste frkjøpsrett Lvendring i kraft 1. januar 2009 Fra tilbudsrett til løsningsrett Mindre selgervennlig: Utsatt starttidspunkt fr frister Svakheter ved lvens rdning Uklar regulering Manglende regulering Gir ikke nødvendigvis de beste løsningene På hvilket tidspunkt utløses frkjøpsrett? Aksjelvens nrmalrdning Aksjelvens alternative rdning Alternativ: Vedtektsbestemt tilbudsrett sm avviker fra lvens Alternativ: Vedtektsbestemt frhåndstilbud (avklaringsrett) Hvilke transaksjner utløser frkjøpsrett? Aksjelvens rdning alle frmer fr eierskifte Overfr "enhver erverver" Men ikke: Overdragelse til persnlig nærstående Indirekte verdragelser Hvis ønsker ne annet, må dette vedtektsfestes Vurdere unntak fr verdragelse til heleid selskap Men i så fall slik at senere pphør av kntrll utløser frkjøpsrett (løsningsrett) Omfanget av frkjøpsretten alt eller intet? Aksjelvens nrmalrdning Frkjøpsrett kan ikke utøves fr et mindre antall aksjer enn det antall retten gjøres gjeldende fr, jf. 4-21(3) Hver enkelt av de frkjøpsrettsberettigede risikerer å måtte verta hele aksjepsten Alternativer Ikke plikt til å kjøpe alle aksjene Bør være frsiktig Hensynet til selger (ved tilbudsrett) Hensynet til erverver (ved frkjøpsrett) Aksjer sm ikke kan frdeles likelig Side 11 av 25

13 4-22(3): Frdeles ved lddtrekning (per hde) Ønskes frdeling iht. relativt aksjeinnehav fra før, må dette reguleres Hvis viktig å ppretthlde balanse (fr eksempel tre aksjnærer sm fra før eier like mye): Kan bestemme at verskytende aksjer skal eies i sameie Utøvelse av frkjøpsretten Fastsettelse av løsningssummen Tradisjnell frståelse før 1997-lven Aksjelvens nrmalrdning 4-23, jf. 4-17(5): Løsningssummen skal sm hvedregel skal fastsettes til "aksjens virkelige verdi" 4-23(2) siste setning: Oppnås ikke enighet m innløsningskravet, avgjøres dette ved skjønn hvis ikke ne annet blir avtalt Alternativ: Avtalt kjøpesum legges til grunn Alternativer sm vil gi lavere pris Særlig aktuelt ved ønske m å gi de andre aksjnærene øknmisk mulighet til å verta eller å mtvirke lysten til å selge Ligningsverdi Bkført verdi ("matematisk verdi") Pålydende verdi En urimelig vedtektsbestemmelse m prisen kan lempes eller settes til side med hjemmel i avtalelven 36, jf. 4-15(5) siste setning Behv fr utfyllende regulering Viktig med gde regler m skjønnsprsessen: Hvem, når, hvr, hvrdan g hvem skal ta regningen? Tre Bråthen, Nrsk Lvkmmentar til aksjelven (nte 521): "Vedtektene kan (g bør) gså gi utfyllende regler m hvrdan innløsningssummen beregnes" Verdsettelsestidspunktet 4-17(5): Aksjens verdi på det tidspunktet kravet m frkjøpsrett ble fremsatt Kan gi uheldige knsekvenser, særlig hvis tar tid før kravet fremsettes. Kan gså gi rm fr spekulasjn Vurdere alternativ regulering i vedtektene: Ved tilbudsrett: Tidspunktet fr melding m at aksjene ønskes slgt Ved løsningsrett: Tidspunktet fr avhendelsen til erverver Vldgift/takstmann sm alternativ til skjønnsprsess Klare regler m hvrdan utpekes: Relativt krte frister (aksjelvens frister sm ytterpunkt) Autmatikk ved brudd: Takstmann/takstmenn utpekes av tredjepart(er) Side 12 av 25

14 Kstnader Betalingsfrist Etter lven ikke krav m betalingsgaranti eller finansieringsbevis Mtsatt av løsningsrettslven 13 sjette ledd, sm ikke kan anvendes analgisk, se Rt s. 691 HRKj Frsinkelse med betaling medfører tap av frkjøpsretten, jf. Andenæs (2006) s. 229 med videre henvisninger Skaden kan likevel være skjedd, hvis avtalen med erverver er brtfalt i g med utøvelse av frkjøpsretten Vurdere en bestemmelse sm presiserer at selger kan påberpe seg at frkjøpsretten er tapt ved frsinket betaling Frhldet til krav m samtykke Rt s. 298 (A-pressen): Frkjøpsrettsbestemmelse ikke priritet fran samtykkeklausul, eller mvendt. Begge må kunne anvendes Begrunnet i ulike frmål: Frkjøpsretten skal ivareta den enkelte aksjnærs interesse i å kntrllere hvem sm kmmer inn i selskapet g i å unngå frhldsmessig reduksjn i sin eierpsisjn, mens samtykkekrav skal sikre selskapets g aksjnærflertallets interesse i å hindre uønsket eiersammensetning. Må reguleres særskilt i vedtektene hvis styresamtykke ikke skal kreves fr aksjer sm erverves ved utøvelse av frkjøpsrett Eksempler på vedtektsregulering 11.5 Adgang til pantsettelse Pantel. 4-2a først ledd: "Aksjer sm ikke er registrert i et verdipapirregister, kan pantsettes med mindre ne annet er fastsatt i selskapets vedtekter." Asl. 4-8 første ledd første punktum: "Aksjer kan pantsettes når annet ikke er fastsatt i vedtektene." Gjelder dette gså vps-aksjer (i mtsetning til hva pantelven sier?) Eksempel på vedtektsbestemmelse 11.6 Medsalgsrett/-plikt Medsalgsrett Medsalgsplikt Frhldet til frkjøpsrett Bør fremgå uttrykkelig at utøvelse av medsalgsplikt ikke kan møtes med utøvelse av frkjøpsrett (frutsatt at det er tanken) Samlet regulering i vedtektene? Side 13 av 25

15 Tidligere antatt at fr eksempel medsalgsplikt ikke kunne bestemmes i vedtektene Line Ravl-Lsvik: Omsetningsreguleringer i aksjeselskaper, TFF punkt 4.5 mener at dette ikke lenger kan gjelde i g med innføringen av 1997-lven Regulere gså i aksjnæravtale fr sikkerhet skyld(?) Eksempel på vedtektsregulering 11.7 Tilbudsplikt Vurdere å vedtektsfeste tilbudsplikt (hvis mange aksjnærer), lignende vphl KONTROLL PÅ AKSJONÆRKRETSEN 12.1 Persnklausuler Asl. 4-18(1) frutsetter at aksjnærkretsen kan begrenses persnlig i vedtektene 12.2 Begrensning på antall aksjer man kan eie Asl. 5-3(1) første setning Vedtektsbestemt stemmerettsbegrensning (knyttet til persn) sm alternativ, jf. asl. 5-3(1) annen setning Knslidering 13 HVORDAN BLI KVITT EN AKSJONÆR? 13.1 Lvens utgangspunkt Tvangsutløsning av aksjnær sm har utvist særlig mislig atferd Asl Tvungen innløsning ved enstemmighet Asl nr Vedtektsfestet rett fr selskapet til å kreve innløsning Asl (1) Lven frutsetter innløsning gjennm kapitalnedsettelse Kjøp av aksjer sm alternativ 13.3 Vedtektsfestet rett fr aksjnær til å kjøpe ut Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s. 747, jf. s HVORDAN SIKRE RETT TIL Å KOMME SEG UT AV SELSKAPET? 14.1 Vedtektsfestet rett til å kreve at selskapet innløser Side 14 av 25

16 Asl. 12-7(1) - gså aksjnærene kan gis slik rett 14.2 Vedtektsfestet rett til å kreve at mislighldende aksjnær kjøper ut Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s. 747, jf. s OPPLØSNING AV SELSKAPET 15.1 Lvens rdning Asl Beslutning treffes av generalfrsamling med flertall sm fr vedtektsendring 15.2 Alternativer Redusert krav til flertall fr beslutning m ppløsning Vedtektsfeste særlige ppløsningsgrunn Asl. 16-1(2) frutsetter at kan vedtektsfestes 16 KONKURRANSEFORBUD Vurdere å vedtektsfeste knkurranse- g rekrutteringsfrbud fr aksjnærene Eksempel på vedtektsbestemmelse 17 TAUSHETSPLIKT Vurdere å vedtektsfeste taushetsplikt fr styrets medlemmer (g eventuelt gså aksjnærene) 18 REGISTRERING AV AKSJENE I AKSJONÆRREGISTER Asl AVSLUTNING OG OPPSUMMERING Side 15 av 25

17 VEDLEGG 1 EKSEMPEL PÅ MINIMUMSVEDTEKTER VEDTEKTER FOR [ ] AS (rg.nr. [ ]) 1 Fretaksnavn Selskapets fretaksnavn er [ ] AS. 2 Frretningskmmune Selskapets frretningskntr er i [ ] kmmune. 3 Virksmhet Selskapets virksmhet skal bestå i [ ]. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] aksjer hver pålydende kr [ ]. Side 16 av 25

18 VEDLEGG 2 EKSEMPLER PÅ VEDTEKTSBESTEMMELSER (mange andre alternativer kan naturligvis tenkes) Fretaksnavn Selskapets fretaksnavn er [ ] AS. Frretningskmmune Selskapets frretningskntr er i [ ] kmmune. Virksmhet Selskapets virksmhet skal bestå i [ ][, g dertil tilhørende virksmhet]. BESKYTTELSE AV MINORITETEN: [Denne bestemmelsen kan bare endres ved samtykke fra [aksjnærer sm til sammen representerer [minst [ ] % av stemmene representert på generalfrsamlingen [ALTERNATIVT: stemmene i selskapet]] / [samtlige aksjnærer.]] Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] aksjer hver pålydende kr [ ]. ALTERNATIV VED FLERE AKSJEKLASSER: Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] A-aksjer g [ ] B-aksjer, hver pålydende kr [ ]. A- g B-aksjene gir ulike rettigheter med hensyn til [stemmerett (jf. [ ]), utpeking av styremedlemmer (jf. [ ]) g utbytte (jf. [ ]). Fr øvrig er aksjene likestilte.] Stemmerett Hver A-aksje gir [ ] stemme[er] på generalfrsamlingen, mens hver B-aksje [gir [ ] stemme[er] / er stemmerettløse]. STEMMERETTSBEGRENSNING KNYTTET TIL PERSON (PERSONKLAUSUL): Ingen aksjnær kan selv eller ved fullmektig [eller sm fullmektig] stemme fr aksjer sm utgjør mer enn [ ] % av ttalt antall aksjer i selskapet. UTVIDELSE AV STEMMERETTSBEGRENSNINGEN TIL NÆRSTÅENDE: Ved anvendelse av begrensningen i frrige avsnitt, skal aksjer sm eies av en aksjnærs nærstående (sm definert i aksjelven 1-5) regnes med sm aksjnærens egne aksjer. Side 17 av 25

19 MINDRE VIDTREKKENDE KONSOLIDERING: Ved anvendelse av begrensningen i frrige avsnitt, skal aksjer sm eies av selskap hvr en aksjnær (alene eller sammen med andre aksjnærer) har slik bestemmende innflytelse sm nevnt i aksjelven 1-3, g aksjer sm eies av persn eller selskap sm har slik bestemmende innflytelse i en aksjnær, regnes med sm aksjnærens egne aksjer. Styre FAST ANTALL: Selskapets styre skal ha [ ] medlem[mer]. VARIABELT ANTALL: Selskapets styre skal ha minimum [ ] g maksimum [ ] medlemmer. VALG AV STYRETS LEDER (HVIS IKKE SKAL UTPEKES AV STYRET SELV): Styrets leder velges av generalfrsamlingen. IKKE DOBBELTSSTEMME: Styrets leder (g eventuelt annen møteleder) skal ikke ha dbbeltstemme. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL PERSON): [X] skal ha rett til å utpekte [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]][, deriblant styrets leder]. De øvrige aksjnærene skal ha rett til å utpeke [ ] styremedlem[mer]. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL AKSJEKLASSE): [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]] skal velges av aksjnærer sm eier A-aksjer. [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]] skal velges av aksjnærer sm eier B-aksjer. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL EIERANDEL): Aksjnær sm eier aksjer sm representerer minst [ ] % av stemmene, skal har rett til å utpeke ett styremedlem. De øvrige styremedlemmene velges av generalfrsamlingen på vanlig måte. ANTALL STYREMØTER: Styret skal møtes så fte det er behv, men minst [ ] ganger i året. Side 18 av 25

20 SÆRSKILT KRAV TIL VEDTAKSFØRHET: Styret kan bare treffe beslutninger dersm minst ett styremedlem utpekt av henhldsvis aksjnærer sm eier A-aksjer g aksjnærer sm eier B-aksjer er til stede. SÆRSKILTE FLERTALLSKRAV: Styret treffer beslutning med simpelt flertall i de saker sm faller innenfr dets kmpetansemråde i henhld til aksjelven, med unntak fr de beslutninger sm fremgår nedenfr, sm skal kreve samtykke fra [minst [ ] styremedlemmer / minst ett styremedlem utpekt av hver eierne av A- g B- aksjer]: (i) (ii) (iii) Ansettelser g avslutning av ansettelses- g knsulentfrhld fr daglig leder [g eventuelt andre herunder nærstående til aksjnærer], samt vesentlige endringer i ansettelsesvilkår mv. Saker sm ikke angår daglig drift g sm berører verdier på mer enn NOK [ ]. Opptak av lån g etablering av kreditter ut med samlet ramme ut ver NOK [ ]. (iv) Erverv, avhending eller pantsettelse fast eiendm. (v) Inngåelse av leieavtale fr fast eiendm med en varighet på mer enn [ ] år. (vi) Inngåelse av avtale med aksjnær eller mrselskap (herunder nærstående). (vii) Inngåelse, refrhandling eller ppsigelse av avtaler av vesentlig betydning fr selskapet eller av usedvanlig karakter. (viii) Salg eller avvikling av avdelinger eller datterselskaper. (ix) Kjøp eller salg av innmat (virksmhet), aksjer eller andeler i andre selskaper. Overdragelse eller nedleggelse av hele eller vesentlige deler av Selskapets virksmhet. (x) Endring av tidligere vedtatt styreinstruks. [Et styremedlem kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.] UTVIDET INHABILITET KNYTTET TIL UTPEKENDE AKSJONÆR: [Alle spørsmål m inngåelse av avtaler mellm selskapet g en aksjnær eller en aksjnærs nærstående, skal behandles av styret.] Ved styrets behandling av [slike saker / saker vedørende inngåelse av avtaler mellm selskapet g en aksjnær eller en aksjnærs nærstående], skal ikke styremedlemmer utpekt av den aktuelle aksjnær delta, verken i diskusjnen eller avstemningen. PLIKT TIL Å KONSULTERE AKSJONÆRENE: Styret skal ikke treffe beslutning i saker sm er av vesentlig betydning fr selskapet eller av usedvanlig karakter, uten først å ha knsultert [generalfrsamlingen / et flertall av aksjnærene / [annet]]. Side 19 av 25

21 TAUSHETSPLIKT: Styremedlemmene har taushetsplikt med hensyn til saker sm behandles på styremøtene. Taushetsplikten gjelder ikke når styret selv treffer beslutning m annet eller styremedlemmene er underlagt pplysningsplikt i lv eller lignende. [EVENTUELL SÆRLIG REGULERING MHT. ANSATTEREPRESENTANTER] Generalfrsamlinger STED: Selskapets generalfrsamlinger kan hldes i [ ] kmmune dersm styret beslutter det, i tillegg til i selskapets frretningskmmune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan den avhldes et annet sted. FRIST: Innkalling til generalfrsamlinger skal være sendt senest [ ] dager før dagen fr generalfrsamlingen. VEDLEGG: Dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsamlingen, trenger ikke sendes til aksjnærene dersm dkumentene er tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder gså dkumenter sm etter lv skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalfrsamlingen. En aksjnær kan likevel kreve å få tilsendt dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsamlingen. INHABILITET: Ingen aksjnær kan selv eller ved fullmektig eller sm fullmektig delta i en avstemning på generalfrsamlingen i en sak sm har slik særlig betydning aksjnærens egen del eller fr nen nærstående, at aksjnæren må anses fr å ha fremtredende persnlig eller øknmisk særinteresse i saken. Beslutninger i generalfrsamling særskilte flertallskrav Generalfrsamlingen skal treffe beslutning i samsvar med aksjelvens flertallskrav i de saker sm faller innenfr dens kmpetansemråde etter aksjelven, med unntak av følgende beslutninger, sm skal kreve samtykke fra aksjnærer sm representerer minst [ ] % av aksjene: (i) (ii) (iii) Fusjn g fisjn Kapitalfrhøyelse hvr aksjnærenes frtrinnsrett freslås fraveket. Endring av vedtektene, herunder selskapets vedtektsbestemte frmål. (iv) Avvikling av selskapet. (v) Inngåelse av avtale med aksjnær eller mrselskap sm nevnt i aksjelven 3-8 g 3-9. (vi) [Saker sm krever kvalifisert flertall i styret etter vedtektenes [ ].] Side 20 av 25

22 Selskapets firma (signaturrett) Selskapet firma (signaturrett) tegnes av [styrets leder g [ ] styremedlem[mer] i fellesskap / [ ] styremedlemmer i fellesskap]. Dispnering av verskudd (utbytteplicy) MAKSIMALT UTBYTTE (NOE MODERERT): Selskapet skal av det enkelte års regnskapsmessige verskudd utbetale utbytte i den utstrekning lven g frpliktelser verfr tredjeparter tillater, g i den utstrekning at selskapet har likviditet til det. Det samme gjelder akkumulert verskudd fra tidligere år. Dg skal det hldes tilbake midler så langt det er nødvendig fr realisering av selskapets frretningsplaner, herunder en rimelig likviditetsreserve fr ufrutsette frhld. Ved uenighet m hvr mye sm eventuelt skal hldes tilbake, fattes endelig avgjørelse av selskapets styre etter at selskapets revisr har hatt anledning til å uttale seg m frhldet. IKKE UTBYTTE (EVENTUELT TIDSBEGRENSET): Selskapet skal ikke dele ut utbytte [før tidligst [DATO].] Frtrinnsrett til utdelinger g salgsprveny [HER FINNES DET MANGE ANDRE ALTERNATIVER] A-aksjene skal ha frtrinnsrett fremfr B-aksjene ved enhver utdeling fra selskapet i frbindelse med utbytte, kapitalnedsettelse g avvikling av selskapet, samt ved salg av aksjer, sm følger: Hver A-aksjene skal ha frtrinnsrett til utdelinger tilsvarende årlig avkastning på [ ] % p.a. av aksjeinnskuddet betalt fr hver A-aksje. B-aksjene står tilbake fr A-aksjene ved (i) salg av mer enn [50] % av aksjene i selskapet, eller (ii) salg eller verdragelse av alle eller i hvedsak alle eiendelene i selskapet eller i datterselskaper, eller (iii) fusjn hvr selskapets aksjnærers eierandel i det vertakende selskapet er minst [50] %. Salgsprvenyet skal frdeles slik at innehavere av A-aksjer skal, før innehavere av B-aksjer mttar ne, mtta et beløp per A-aksje tilsvarende aksjeinnskuddet betalt fr hver A-aksje [med tillegg av et beløp tilsvarende [ ] % p.a. beregnet fra tidspunktet fr innbetaling av aksjeinnskuddet til selskapet]. Dersm innehaverne av A-aksjer har fått full dekning i samsvar med fregående avsnitt, skal eventuelle gjenværende beløp, begrenset ppad til det samlede aksjeinnskuddet betalt fr B-aksjene, frdeles frhldsmessig på eiere av B-aksjer i samsvar med deres eierandel av B-aksjer. Eventuelle gjenværende beløp deretter skal frdeles til alle aksjnærer med et likt beløp per aksje. Side 21 av 25

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Endringer i aksjelovgivningen

Endringer i aksjelovgivningen www.pwc.n Endringer i aksjelvgivningen Oktber 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene Fremveksten av NUF Gudmund Knudsens utredning

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN INNLEDNING Den 21. april 2017 fremmet regjeringen frslag til Strtinget m endringer i aksjelven g allmennaksjelven (Prp. 112L (2016-2017)). Lvfrslagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven Tmtefesteralliansen 15.5.2015. Prp. 73 L (2014-2015) Endringer i tmtefestelven Tmtefesteralliansen (TFA) er et samarbeid mellm Nrges Huseierfrbund, Nrges Hyttefrbund, Tmtefesterfrbundet g Nrske Bligbyggelags

Detaljer

Vederlagsfri overdragelse av 99% av aksjene i Vardar AS til kommunene i Buskerud - gavebrev og aksjonæravtale mm

Vederlagsfri overdragelse av 99% av aksjene i Vardar AS til kommunene i Buskerud - gavebrev og aksjonæravtale mm Buskerud fylkeskmmune Saksframlegg Referanse 03/01015-18 162. Vår saksbehandler Linda Verde, tlf 32808518 Saksgang: Beh.nr. S.type Behandles av Utvalgssaksnr Møtedat 1 Å PS Fylkesutvalget 067/05 12.10.05

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) Strtingets justiskmité Osl, 7. mai 2015 Deres ref. Vår ref. 3713-14018/HL Prp. 73 L (2014-2015) Kmmentarer fra Nrske Bligbyggelags Landsfrbund SA (NBBL) Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) er interesserganisasjnen

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer