75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine"

Transkript

1 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M nor

2 nor

3 Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sikre mksiml ytelse og ekymringsløs ruk er vi deg lese denne håndoken nøye. Håndoken for ruk og vedlikehold inneholder spesifikke nvisninger for ruk og vedlikehold v produktet. Vi nefler t denne håndoken oppevres nær produktet slik t den er tilgjengelig når du ferdes på vnnet. Tkk for t du kjøpte et v våre produkter. Vi håper du vil h glede v åtlivet! Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Nvn / stilling: John Pfeifer, President, Mercury Mrine Les denne håndoken nøye VIKTIG: Hvis det er noe i denne håndoken du ikke forstår, kn du kontkte forhndleren. Forhndleren kn gi deg en demonstrsjon v fktiske strt- og driftsprosedyrer. Merknd Gjennom hele denne håndoken og på motoren det rukt fremeldinger, dvrsler, forsiktighetsmeldinger og! merknder smmen med det internsjonle fresymolet. Dette skl gjøre instlltøren/rukeren oppmerksom på spesielle nvisninger som gjelder visse service- eller driftsprosedyrer som kn være frlige dersom de utføres på feil eller uforsiktig måte. Følg disse nøye. Disse sikkerhetsmeldingene kn ikke i seg selv utelukke fren du gjøres oppmerksom på. Ulykker forhindres først og fremst ved å overholde disse spesielle nvisningene ved servicereid, smt ved å ruke sunn fornuft.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. VIKTIG: Angir informsjon som er vgjørende for å utføre oppgven på en vellykket måte. MERK: Angir informsjon som idrr til forståelse v et estemt trinn eller en estemt hndling. VIKTIG: Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker ruk v åten og utstyret smt sikkerheten til lle psssjerene om ord. Vi nefler t åtføreren leser denne håndoken for ruk og vedlikehold, og setter seg grundig inn i ruksnvisningen for motoren og lt reltert tilehør, før åten ts i ruk. nor i

4 ! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen. Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury Mrinemotorenheten. Når du tr kontkt med Mercury Mrine vedrørende service, må du lltid oppgi modell- og serienummer. Beskrivelsene og spesifiksjonene i denne håndoken vr gjeldende på tidspunktet d håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner eller utforming, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntietingelsene finner du i grntihåndoken som medfølger produktet. Innholdet i grntihåndoken eskriver hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet og hvordn du est oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og egrensninger når det gjelder ersttning,og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Identifiserende informsjon Registrer følgende informsjon som er ktuell: Motormodell og hestekrefter Motorens serienummer Girutveksling Påhengsmotor Propellnummer Stigning Dimeter Identifiksjonsnummer for skroget (HIN) Kjøpsdto Båtprodusent Båtmodell Lengde Sertifiktnummer for eksosutslipp (kun Europ) ii nor

5 Generell informsjon Båtførerens nsvr... 1 Før utenordsmotoren ts i ruk... 1 Båtens hk kpsitet... 1 Bruke åten ved høy hstighet og høy ytelse... 2 Påhengsmotorer med fjernkontroll... 2 Merknd ngående fjernstyring... 2 Merknd om feste v påhengsmotor... 3 Vlg v propell... 4 Dødmnnsryter... 4 Beskytte personer i vnnet... 6 Melding om psssjersikkerhet åter med pongtong og dekk... 7 Hopping på ølger og kjølvnn... 8 Støt mot ojekter under vnn... 8 Eksosutslipp Velge tilehør til påhengsmotoren Aneflinger for sikker åtruk Registrere serienummer Spesifiksjoner Spesifiksjoner for 115 Pro XS Motorens komponenter Trnsport Trnsport v åt/påhengsmotor Drivstoff og olje Aneflt drivstoff Tilsetninger for drivstoff Unngå t drivstofftilførselen hindres Hurtigkopling for drivstoffslnge Krv om drivstoffslnge med lv gjennomtrengning EPA krv til ærre, trykkstte drivstofftnker Krv til drivstofftilførselsventil Bærr, trykkstt drivstofftnk fr Mercury Mrine Fylle på drivstofftnken Aneflt motorolje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje Funksjoner og etjeningsorgner Fjernkontrollfunksjoner Vrslingssystem Powertrim og tilt Propellens styremoment justering v trimror nor iii

6 Bruk Viktig informsjon Bruk ved kuldegrder Bruk i sltvnn eller forurenset vnn Bruk i høyereliggende områder Hvordn ytelsen påvirkes v høyde over hvet og værforhold Justere trimvinkelen mens motoren går ved tomgngshstighet Kjøring på grunt vnn Innkjøring v motoren Strte motoren Skifte gir Stnse motoren Vedlikehold Aneflinger for rengjøring og pleie EPA forskrifter om utslipp Kontroll og vedlikeholdsoversikten Vedlikeholdsmerke (75 115) Skylle kjølesystemet T v og sette på toppdekslet T v og sette på svinghjuldekslet Kontrollere tteriet Drivstoffsystem Anode for korrosjonskontroll Inspeksjon v fôring i propelloring utstyrsvhengig Skifte propell Kontrollere og skifte tennpluggene Skifte sikringer Smørepunkter Kontrollere powertrimoljen Skifte motorolje Girolje Oppevring Klrgjøre før lgring Beskytte eksterne motorkomponenter Beskytte interne motorkomponenter Girksse Plssering v påhengsmotoren ved lgring Lgre tteriet Feilsøking Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt Motoren vil ikke strte Motoren går ujevnt Redusert ytelse Btteriet ldes rskt ut iv nor

7 Servicessistnse for eier Hjelp til service Bestille dokumentsjon Montere påhengsmotoren Mercury Mrine godkjente festenordninger for motor Tilehør montert til klemrketten på kterspeilet Viktig informsjon Båtens hk kpsitet Beskyttelse mot strting i gir Velge tilehør til påhengsmotoren Drivstoffsystem Spesifiksjoner for instllering Finne neflt monteringshøyde for påhengsmotoren Bore monteringshull for påhengsmotoren Løfte påhengsmotoren Fjerne trnsportrketten Styrekel rutet på styrord side Feste påhengsmotoren på kterspeilet Festenordninger for styrestngen (utstyrsvhengig) Elektriske kler, drivstoffslnge og styrekler Trim inn pinne Vedlikeholdslogg Vedlikeholdslogg nor v

8 nor vi

9 Båtførerens nsvr Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v åten smt sikkerheten til lle psssjerene om ord og llmennheten. Det nefles på det sterkeste t åtførere leser og forstår hele denne håndoken før de tr i ruk påhengsmotoren. Sørg for t minst én nnen person i åten får instruksjon i grunnleggende strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v åten, i tilfelle åtføreren skulle li ute v stnd til å føre åten. Før utenordsmotoren ts i ruk Les denne håndoken nøye. Lær riktig ruk v påhengsmotoren. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. Både denne håndoken og sikkerhetsmerkingen på påhengsmotoren ruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE Mrkerer en frlig situsjon som vil føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! ADVARSEL Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Mrkerer en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. Båtens hk-kpsitet GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Hvis åtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke åtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider åtens mksimle, nominelle motoreffekt. nor 1

10 GENERELL INFORMASJON Båten må ikke overelstes eller utstyres med for krftig motor. De fleste åter er utstyrt med et kpsitetsmerke som ngir mks. motoreffekt og elstning, som spesifisert v produsenten i overensstemmelse med visse føderle retningslinjer. Hvis du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Bruke åten ved høy hstighet og høy ytelse Dersom du hr en åt med høy hstighet og høy ytelse, og du ikke hr erfring med denne, nefler vi t du unngår å kjøre åten ved høy hstighet før forhndleren eller en nnen person som hr erfring med åten/ påhengsmotoren, hr gitt deg en innføring og en prøvetur. Du finner ytterligere informsjon i rosjyren om ruk v åt med høy ytelse som kn fås hos forhndleren, distriutøren eller Mercury Mrine. Påhengsmotorer med fjernkontroll Fjernkontrollen som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for å kunne strte re i fri. Dette hindrer t motoren kn strtes når giret står i en nnen stilling enn nøytrl.! ADVARSEL Å strte motoren i gir kn resultere i lvorlig personskde eller dødsulykker. Bruk ldri en åt som ikke hr en eskyttelsesnordning for å kunne strte re i fri. N Merknd ngående fjernstyring Styrestngen som forinder styrekelen med motoren, må strmmes ved hjelp v selvlåsende muttere. Disse selvlåsende mutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved virering slik t styrestngen løsner. 2 nor

11 GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Feil festenordninger eller feil instlleringsprosedyrer kn føre til t styrestngen løsner eller frigjøres. Dette kn forårske plutselig og uventet tp v kontroll over åten, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fordi psssjerer kstes rundt i åten eller over ord. Bruk lltid riktige komponenter, følg nvisningene og ruk riktige prosedyrer. - Selvlåsende muttere Merknd om feste v påhengsmotor! ADVARSEL Før ruk må påhengsmotoren være riktig montert med riktige festenordninger, som vist. Dersom påhengsmotoren ikke festes på forsvrlig måte, kn den løsne fr åtens kterspeil og forårske lvorlig personskde, dødsulykker eller mterielle skder. Vi nefler på det sterkeste t forhndleren instllerer påhengsmotoren og tilhørende utstyr for å være sikker på lt lir riktig instllert og fungerer som det skl. Hvis du monterer påhengsmotoren selv, se delen Montere påhengsmotor. Påhengsmotoren skl festes til kterspeilet med de fire monteringsoltene og låsemutterne med dimeter på 12,7 mm (1/2 in.), som følger med. Monter to olter i de øvre hullene og to olter i de nedre hullene nor 3

12 Vlg v propell GENERELL INFORMASJON For å oppnå est mulig totl ytelse for kominsjonen v utenordsmotor og åt, skl du velge en propell som lr motoren gå i øvre hlvdel v det neflte turtllsområdet ved full gss når åten er normlt elstet (segenerell informsjon - Spesifiksjoner). I dette turtllsområdet oppnås edre kselersjon smtidig som mksiml kjørehstighet opprettholdes Dersom turtllet reduseres til under det neflte området på grunn v vrierende forhold, for eksempel vrmere og fuktigere vær, drift ved større høyder, større åtelstning eller skitten åtunn/girksse, kn det være nødvendig å skifte propell eller rengjøre for å opprettholde ytelsen og sikre utenordsmotorens levetid. Kontroller turtllet ved full gss ved hjelp v en turteller. Når du gjør dette, skl motoren være trimmet ut slik t styringen er lnsert (lik styremotstnd i egge retninger), uten t propellen løsner. Dødmnnsryter Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å slå v tenningen når åtføreren eveger seg så lngt fr førerstillingen t ryteren ktiveres (for eksempel når føreren lir revet ort fr førerplssen ved et uhell). Påhengsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsryter kn instlleres som tilehør, vnligvis på instrumentpnelet eller på siden i nærheten v førerplssen. Det er plssert et merke nær dødmnsstoppryteren som en visuell påminner til føreren om å feste dødmnssnoren til flytevesten eller håndleddet. 4 nor

13 GENERELL INFORMASJON Dødmnnssnoren er vnligvis cm (4 5 fot) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til ryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til åtførerens flytevest eller håndledd. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis det er ønskelig med en kortere dødmnnssnor, kn den vikles rundt åtførerens håndledd eller ein, eller du kn lge en knute på den. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Klips for dødmnnssnor Merke ved dødmnnsryter Dødmnnsryter Les sikkerhetsinformsjonen nedenfor før du fortsetter. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med dødmnnsryteren er å slå v motoren når åtføreren eveger seg så lngt ort fr førerplssen t ryteren ktiveres. Dette skjer hvis åtføreren ved et uhell fller over ord, eller hvis vedkommende eveger seg lngt ort fr førerplssen. I visse typer åter er det større fre for t åtføreren kn flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved et uhell, for eksempel gummiåter med lv åtside, små åter, høyytelsesåter og lette fiskeåter med styrekulthåndtk. Det er også større fre for å flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved uforsvrlig ruk, for eksempel dersom du sitter på seteryggen eller åtripen ved plningshstighet, står ved plningshstighet, sitter på høytliggende fiskeåtdekk, kjører ved plningshstighet på grunt vnn eller i områder med hindringer, slipper tket i rttet eller styrekulthåndtket når det trekker i en retning, er under påvirkning v lkohol eller medikmenter eller mnøvrerer åten på en uvøren måte ved høy hstighet. Selv om motoren stnser øyelikkelig når dødmnnsryteren ktiveres, fortsetter åten å drive et stykke vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i ring. Mens åten driver fremover kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strt- og driftsprosedyrer, i tilfelle det skulle li nødvendig å etjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel dersom åtføreren ved et uhell lir slynget ort fr førerplssen).! ADVARSEL Hvis åtføreren skulle flle over ord, skl motoren øyelikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t egge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til ryteren og åtføreren. nor 5

14 ! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå oppremsing fordi dødmnnsryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Det kn også være t ryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når åten legges til. SØRG FOR AT DØDSMANSSTOPPBRYTEREN OG DØDMANNSSNOREN ER I GOD DRIFTSMESSIG STAND Hver gng før den rukes må du kontrollere t dødsmnsstoppryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få ryteren reprert før du ruker åten. Før hver gngs ruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE GENERELL INFORMASJON Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en åt kommer i hns/hennes retning, selv når åten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. Når en åt er i evegelse (vnlig kjøring) og giret på påhengsmotoren settes i nøytrlstillingen, er det tilstrekkelig krft i vnnet på propellen til t propellen roterer. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Sett giret på påhengsmotoren i nøytrl og slå v motoren før du lr noen de eller oppholde seg i vnnet nær åten. 6 nor

15 GENERELL INFORMASJON Melding om psssjersikkerhet åter med pongtong og dekk Hold øye med lle psssjerene når åten er i evegelse. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller ruke ndre seter enn de som er eregnet på kjøring i høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved en plutselig reduksjon v åtens hstighet, for eksempel dersom åten treffer en stor ølge, gssen slippes plutselig eller åten svinger rått, kn psssjerer li kstet over ugen. Dersom en person fller over ugen mellom de to pongtongene, vil hn/hun li overkjørt v påhengsmotoren. BÅTER MED ÅPENT DEKK FORAN Personer skl ldri oppholde seg på dekket forn rekkverket mens åten er i evegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg k rekkverket forn på åten. Personer på dekket forn kn lett li kstet over ord, og personer som sitter og dingler med en over ugen, kn li ttt v en ølge og trekkes ut i vnnet ! ADVARSEL Hvis psssjerer sitter eller står i et område v åten som ikke er eregnet for psssjerer, og hstigheten er over tomgng, kn dette medføre personskder eller dødsulykker. Hold vstnd til forknten v dekket eller hevede plttformer, og sitt på plss når åten er i evegelse. BÅTER MED FRONTMONTERTE, FORHØYDE FISKESETER PÅ SOKKEL Disse forhøyde fiskesetene er ikke eregnet for ruk ved høyere hstighet enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk re seter som er eregnet for kjøring ved høy hstighet. Enhver form for frtsreduksjon som kommer rått og uventet, kn føre til t psssjerer i forhøyde seter fller over ugen på åten nor 7

16 Hopping på ølger og kjølvnn GENERELL INFORMASJON Å kjøre fritidsåter over ølger og kjølvnn er en nturlig del v åtlivet. Men når denne ktiviteten gjøres ved så stor hstighet t skroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår det visse frer, spesielt når åten treffer vnnet igjen Den største fren er t åten kn endre retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t åten svinger rått i en nnen retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord.! ADVARSEL Hopping på ølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i åten eller overord. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn dersom det er mulig. En nnen, men mindre vnlig, fre kn oppstå hvis åten tr v fr en ølge eller kjølvnn. Dersom ugen på åten heller skrpt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyelikk. Dette får åten til å råstoppe slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en krpp sving til én side. Støt mot ojekter under vnn Påhengsmotoren er utstyrt med et hydrulisk trim- og tiltsystem som også hr en støtdemperfunksjon. Denne funksjonen gjør t påhengsmotoren kn motstå smmenstøt med gjenstnder under vnn ved lve til moderte hstigheter. Ved høyere hstigheter kn krften v smmenstøtet være større enn systemets evne til å sorere støtenergien, og dette kn føre til lvorlige skder på produktet. Det finnes ingen støteskyttelse i revers. Utvis stor vrsomhet ved kjøring i revers slik t du unngår å støte på gjenstnder under vnn. 8 nor

17 GENERELL INFORMASJON Senk frten og vær forsiktig når du ruker åten på grunt vnn eller i områder der gjenstnder under vnn kn komme i kontkt med påhengsmotoren eller åtkjølen. Det viktigste tiltket du kn t for å unngå personskder eller slgskder fr gjenstnder som flyter på eller under vnnet, er å kontrollere åtens hstighet. Under slike forhold ør åten kjøres ved minste plningshstighet, som typisk er 24 til 40 km/t (15 til 25 mph) ! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t en del v en påhengsmotor eller hekkggregt kommer inn i åten etter å h truffet en flytende gjenstnd eller en gjenstnd under vnn. Ved kjøring i frvnn der det kn være gjenstnder på overflten eller like under overflten, må du redusere hstigheten og holde våkent utkikk. Eksempler på gjenstnder som kn forårske motorskde er mudringsrør, rojelker, vingedmmer, trær, stuer og steiner. Hvis du treffer en gjenstnd på eller under overflten, kn det føre til en rekke forskjellige situsjoner. Noen v disse situsjonene kn føre til følgende: Deler v eller hele påhengsmotoren kn løsne og komme inn i åten. Båten kn plutselig skifte retning. En rå retningsendring kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord. Båtens hstighet kn li plutselig redusert. Dette vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over ord. Påhengsmotoren eller åten kn få slgskder. Dersom du treffer en gjenstnd under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig og se etter om det er ødelgte eller løse deler. Dersom motoren er skdet eller du hr mistnke om det, skl du t den med til en utorisert forhndler for å få den nøye undersøkt og eventuelt reprert. Båten ør også undersøkes for å se om den er påført skder i skroget eller kterspeilet, og om det er vnnlekksjer. Hvis det oppdges vnnlekksjer etter et smmenstøt, må lensepumpen ktiveres umiddelrt. Bruk v en skdet påhengsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v motoren eller påvirke kontrollen over åten. Dersom det er nødvendig å fortsette kjøringen, skl dette gjøres ved sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Bruk v en åt eller motor med støtskder kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på åten. Hvis åten utsettes for støt eller slg skl en utorisert Mercury Mrine-forhndler kontrollere og reprere åten eller motoren. nor 9

18 Eksosutslipp GENERELL INFORMASJON VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Kronmonoksid (CO) er en dødelig gss som finnes i eksosrøyk fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert fremdriftsmotorer på åter og genertorer som driver forskjellig utstyr på åten. Kronmonoksid er i seg selv en gss uten lukt, smk eller frge, men hvis du kn lukte eller smke motoreksos, etyr det t du puster inn kronmonoksid. Tidlige symptomer på kronmonoksidforgiftning, som kn minne om symptomene ved sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Innånding v eksosgss kn føre til kronmonoksidforgiftning, som kn forårske esvimelse, hjerneskder eller dødsfll. Unngå eksponering for kronmonoksid. Hold deg unn eksosfylte steder når motoren går. Sørg for god ventilsjon i åten åde når den ligger stille og under kjøring. HOLD DEG UNNA EKSOSFYLTE STEDER co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co Motoreksos inneholder frlig kronmonoksid. Hold deg unn steder med konsentrert motoreksos. Hold svømmere unn åten og sørg for t ingen sitter, ligger eller står på svømmeplttformen eller åtstigen mens motorene går. L ikke psssjerer oppholde seg like k åten underveis (henge på plttformen, odysurfing). Dette er en frlig prksis åde fordi personen oppholder seg i et område med høy eksoskonsentrsjon, og fordi personen risikerer å li skdet v propellen. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten: DÅRLIG VENTILASJON Under visse kjøre- og/eller vindforhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. 10 nor

19 GENERELL INFORMASJON Svømmere og psssjerer i et åpent område på en stilleliggende åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 1. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten ligger stille: Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng 2. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten eveger seg: Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne (stsjonsvogneffekt) Velge tilehør til påhengsmotoren Originlt Mercury Precision- og Quicksilver-tilehør er lget og testet spesielt for denne påhengsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere. VIKTIG: Rådfør deg med forhndleren før du monterer tilehør. Feil ruk v godkjent tilehør, eller ruk v tilehør som ikke er godkjent, kn skde produktet. Visse typer tilehør som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert for sikker ruk på denne påhengsmotoren eller påhengsmotorens opertivsystem. Les gjennom instllsjons-, ruks- og vedlikeholdshåndøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Se Montering v utenordsmotor Tilehør montert til klemrketten på kterspeilet for viktig informsjon om montering v tilehør til klemrketten på kterspeilet. Aneflinger for sikker åtruk For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle lover, forskrifter og forud som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. Vi nefler på det sterkeste t lle motoråtførere tr et kurs i åtsikkerhet. I USA holdes slike kurs v kystvkten, åtorgnissjonen "Power Squdron", Røde Kors og lokle myndigheter som er nsvrlig for åtsikkerhet. For mer informsjon i USA, ring Bot U.S. Foundtion på BOAT (2628). nor 11

20 Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kontroller sikkerhetsutstyret omord. Her er noen forslg til sikkerhetsutstyr som ør være med i åten: Godkjente rnnslukningspprter Signlutstyr: lommelykt, rketter eller nødluss, flgg og fløyte eller horn Nødvendig verktøy for småreprsjoner Anker og ekstr nkerline Mnuell lensepumpe og ekstr dreneringsplugger Drikkevnn Rdio Pdleåre eller årer Ekstr propell, trykknv og en pssende skrunøkkel Førstehjelpsutstyr og -nvisninger Vnntette oppevringsokser Ekstr driftsutstyr, tterier, lyspærer og sikringer Krt og kompss eller krt over området Personlig flytevest/redningsvest (én per person omord) Vær oppmerksom på tegn til værendringer, og unngå dårlig vær og høye ølger når du er ute på sjøen. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å sette drevenheten i nøytrl. Bruk flytevest/redningsvest. I USA krever føderl lov t det skl finnes redningsvester som er godkjent v kystvkten og hr riktig størrelse, til lle personer omord, pluss en flytepute eller redningsøye som kn kstes ut i vnnet. Vi nefler på det sterkeste t lle om ord hr på seg redningsvesten mens de oppholder seg i åten. Lær opp ndre åtførere. Instruer minst én person omord om grunnleggende strting og etjening v motoren og håndtering v åten dersom åtføreren lir ute v stnd til å kjøre eller fller overord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Vær oppmerksom på åtens drifts- og lsteegrensninger. Finn ut om åten vil flyte dersom den fylles med vnn. T kontkt med en utorisert Mercury Mrine-forhndler eller åtprodusenten dersom du er i tvil. Sørg for t lle psssjerene sitter ordentlig i åten. GENERELL INFORMASJON Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v åten som ikke er eregnet for dette. Dette omftter seterygger, riper, hekken, ugen, dekk, hevede fiskeseter og roterende fiskeseter. Psssjerer må ikke sitte på steder der plutselig og uventet kselersjon, oppremsing, tp v kontroll over åten eller åtevegelser kn føre til t psssjerer slynges overord eller fller i åten. Sørg for t lle psssjerer hr et sete, og t de hr stt seg ned før åten settes i evegelse. Ikke kjør åt under påvirking v lkohol eller ndre rusmidler. Dette er lovfestet. 12 nor

21 GENERELL INFORMASJON Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Gjør deg kjent med frvnnet, og unngå frlige områder. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet eller ved overgng til plning. Vær oppmerksom på ndre åter, sjøen og kjølvnnet. Ikke kjør åten like k en person på vnnski. Dersom åten kjører i 40 km/t (25 MPH), vil den innhente en person på vnnski som hr flt i vnnet 61 m (200 fot) forn deg, på fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke vnnskiløpere o.l., skl føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v åten når åten vender tilke for å hjelpe vnnskiløperen. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Registrere serienummer Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren, som vist. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX c c - Typeetegnelse Serienummer CE-merke (eventuelt) Spesifiksjoner MERK: 80 hk og 100 hk er internsjonle modeller. Modeller Hestekrefter Kilowtt , nor 13

22 GENERELL INFORMASJON Modeller Turtllsområde ved full gss Tomgngsturtll i nøytrlgir ved kld oppvrming Tomgngsturtll i nøytrlgir ved driftstempertur Ldekompenssjon ved tomgng * Dorgekontrollens hstighetsområde (tilehør) o/min 700 o/min o/min Antll sylindere 4 Slgvolum Sylinderoring Slglengde Aneflt tennplugg Gnistgp Tennpluggstørrelse (seksknt) Ventilklring (kld) Innsugingsventil Eksosventil Utvekslingsforhold Girkssens oljekpsitet Aneflt ensin Aneflt olje Motoroljekpsitet med nytt oljefilter Btterikpsitet Utslippskontrollsystem Støy ved førerens øre (ICOMIA 39-94) dba cc (125,8 cid) 90 mm (3.54 in.) 81 mm (3.19 in.) NGK ZFR5F 0,8 mm (0.032 in.) 16 mm 0, mm ( in.) 0,128 0,179 mm ( in.) Stndrd 2,07:1 Commnd Thrust 2,38:1 Stndrd 800 ml (27.1 fl oz) Commnd Thrust Høyre 810 ml (27.4 fl oz) Venstre 790 ml (26.7 fl oz) Les Drivstoff og olje Les Drivstoff og olje 5,2 liter (5,5 US qt) 1000 MCA (Mrine Crnking Ampere) eller 800 CCA (Cold Crnking Ampere) eller 65 mperetimer (At) Elektronisk motorstyring (EC) * Ldekompenssjonen ved tomgng kn utomtisk øke til 800 o/min for å kompensere for tilstnder med lv tterispenning. Det høyere tomgngsturtllet vil lde tteriet hurtigere. Aktivering v dorgekontroll (ekstrutstyr) vil overstyre denne tterildingsfunksjonen nor

23 Spesifiksjoner for 115 Pro XS Modeller 115 Pro XS Hestekrefter 115 Kilowtt 85.7 Turtllsområde ved full gss Tomgngsturtll Dorgekontrollens hstighetsområde (tilehør) I nøytrlgir, kld, oppvrming I nøytrlgir ved driftstempertur Ldekompenssjon ved tomgng * Antll sylindere 4 Slgvolum Sylinderoring Slglengde Aneflt tennplugg Gnistgp Tennpluggstørrelse (seksknt) Ventilklring (kld) Innsugingsventil Eksosventil Utvekslingsforhold Girkssens oljekpsitet Aneflt ensin Aneflt olje Motoroljekpsitet med nytt oljefilter Btterikpsitet Utslippskontrollsystem Støy ved førerens øre (ICOMIA 39-94) dba GENERELL INFORMASJON cc (125,8 cid) 90 mm (3.54 in.) 81 mm (3.19 in.) NGK ZFR5F 0,8 mm (0.032 in.) 16 mm 0, mm ( in.) 0,128 0,179 mm ( in.) Stndrd 2,07:1 Commnd Thrust 2,38:1 Stndrd 800 ml (27.1 fl oz) Commnd Thrust Høyre 810 ml (27.4 fl oz) Venstre 790 ml (26.7 fl oz) Les Drivstoff og olje Les Drivstoff og olje 5,2 liter (5,5 US qt) o/min 700 o/min o/min 1000 MCA (Mrine Crnking Ampere) eller 800 CCA (Cold Crnking Ampere) eller 65 mperetimer (At) Elektronisk motorstyring (EC) * Ldekompenssjonen ved tomgng kn utomtisk øke til 800 o/min for å kompensere for tilstnder med lv tterispenning. Det høyere tomgngsturtllet vil lde tteriet hurtigere. Aktivering v dorgekontroll (ekstrutstyr) vil overstyre denne tterildingsfunksjonen nor 15

24 Motorens komponenter GENERELL INFORMASJON c i h j d e g f c - d - e - f - g - h - i - j - Toppdeksel Motorskylling Ekstr tiltryter Tiltrkettknott Anode Kjølevnninntkshull Girksse Motoroljedrenering Kjølevnnskontroll Mnuell utkoplingsmeknisme for tiltsystem 16 nor

25 Trnsport v åt/påhengsmotor TRANSPORT Trnsporter åten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. Hvis det er nødvendig med ytterligere klring til kken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhndler. Det kn være nødvendig med større kkeklring over jernneovergnger, i oppkjørsler og dersom åthengeren fjærer VIKTIG: Stol ikke på powertrim/tilt-systemet eller tiltstøttespken når det gjelder å h tilstrekkelig klring til kken under trnsport. Det er ikke meningen t tiltstøttespken skl støtte påhengsmotoren under trnsport. Sett påhengsmotoren i forovergir. Dermed unngår du t propellen roterer fritt. nor 17

26 Aneflt drivstoff VIKTIG: Bruk v feil type drivstoff kn skde motoren. Motorskde som skyldes ruk v feil drivstoff etrktes som misruk v motoren. Skder som skyldes ruk v feil drivstoff, dekkes ikke v den egrensede grntien. DRIVSTOFFKRAV Mercury Mrine-motorer vil fungere tilfredsstillende ved ruk v lyfri ensin v et kjent merke, som oppfyller følgende spesifiksjoner: USA og Cnd Må h et oktntll på minst 87 (R+M)/2. Høyoktnensin [92 (R+M)/2 oktn] er også kseptelt. Ikke ruk lyholdig ensin. I ndre lnd enn USA og Cnd må h et oktntllmerke på pumpen på minst 90 RON. Høyoktnensin (98 RON) er også kseptelt. Hvis lyfri ensin ikke er tilgjengelig, kn du ruke lyholdig ensin v et kjent merke. BRUK AV DRIVSTOFF MED BIOBUTANOL (KUN USA) Drivstofflndinger som inneholder inntil 16 % ioutnol, og som tilfredsstiller Mercurys drivstoffkrv, er godkjent som lterntiv til lyfri ensin. Kontkt åtprodusenten for spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). BRUK AV REFORMULERT (OKSYGENBERIKET) BENSIN (KUN USA) Reformulert ensin kreves i enkelte områder i USA. De to typene oksygenholdige stoffer som rukes i dette drivstoffet, er lkohol (etnol) eller eter (MTBE eller ETBE). Hvis etnol er det oksygenerikende stoffet som rukes i ensinen i ditt område, skl du se Bensin som inneholder lkohol. BENSIN SOM INNEHOLDER ALKOHOL Hvis ensinen i ditt område inneholder enten metnol (metyllkohol) eller etnol (etyllkohol), ør du være oppmerksom på visse negtive effekter dette kn h. Disse negtive effektene er mer lvorlige med metnol. En økning v lkoholndelen i drivstoffet kn også forverre disse negtive effektene. Alkohol i ensinen kn sorere fuktighet fr luften og medføre t vnn og lkohol sepreres fr drivstoffet i drivstofftnken. Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold i ensinen. Vi vet ikke hvor stor prosentndel drivstoffsystemet på din åt vil tåle. Kontkt åtprodusenten for å få spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t ensin som inneholder lkohol, kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler Drivstoffgjennomtrenging gjennom drivstoffslnger v gummi Strt- og driftsprolemer DRIVSTOFF OG OLJE! ADVARSEL Drivstofflekksje representerer rnn og eksplosjons fre som kn forårske lvorlige personskder eller død. Kontroller regelmessig lle delene i drivstoffsystemet for lekksje, mykning, stivning, oppsvulming eller korrosjon, spesielt etter lgringsperioder. Ved tegn på lekksje eller forringelse, må komponentene skiftes ut før motoren ts i ruk igjen. VIKTIG: Hvis du ruker ensin som inneholder eller kn inneholde lkohol, må du kontrollere for lekksjer og normiteter hyppigere. 18 nor

27 DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på lkoholholdig ensin, ør du unngå å oppevre ensin i tnken over lengre perioder. Lnge lgringsperioder, som er vnlig i åter, medfører spesielle prolemer. I iler forrukes normlt lkoholholdig drivstoff før det kn sorere nok fuktighet til å forårske prolemer, men åter ligger ofte stille så lenge t fseseprsjon finner sted. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under oppevring dersom lkoholen hr vsket eskyttende oljefilm v interne komponenter. Tilsetninger for drivstoff Vi nefler t det gjennom hele åtsesongen tilsettes Mercury eller Quicksilver Quickleen Engine Tretment (motorehndlingsmiddel) i motorens drivstoff hver gng tnken fylles, slik t det smles minst mulig kron i motoren. Bruk tilsetningsmiddelet som nvist på eholderen. Unngå t drivstofftilførselen hindres VIKTIG: Dersom det monteres ekstr komponenter i drivstoffsystemet (filtre, ventiler, koplinger, osv.), kn det hindre drivstofftilførselen. Dette kn føre til t motoren kveles ved lv hstighet, og/eller t mger drivstofflnding ved høyt turtll forårsker motorskde. Hurtigkopling for drivstoffslnge! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. VIKTIG: Drivstoffslnger med hurtigkopling er ikke utstyrt med en tilkeslgsventil. Det vil være drivstoff ved koplingen som kn lekke fr slngen ved frkopling. Sørg for å h en egnet eholder klr når drivstoffslngen koples fr motoren. Følg lle sikkerhetsnvisninger for håndtering v drivstoff. Tørk opp drivstoffsøl, og kst det i smsvr med lokle lover og forskrifter. Hurtigkopling for drivstoffslnge Krv om drivstoffslnge med lv gjennomtrengning Alle påhengsmotorer som produseres for slg, selges eller tilys for slg i USA. nor 19

28 DRIVSTOFF OG OLJE EPA (Environmentl Protection Agency) krever t lle påhengsmotorer som er produsert etter 1. jnur 2009, må h en drivstoffslnge med lv gjennomtrengning som primær drivstoffslnge mellom drivstofftnken og påhengsmotoren. En drivstoffslnge med lv gjennomtrengning er USCG Type B1-15 eller Type A1-15, som ikke skl overskride 15/gm²/24 t med CE 10-drivstoff ved 23 C som spesifisert i SAE J 1527 mrin drivstoffslnge. EPA-krv til ærre, trykkstte drivstofftnker EPA (Environmentl Protection Agency) krever t ærre drivstoffsystemer produsert etter 1. jnur 2011 til ruk med påhengsmotorer, hr en trykklssifisering på minst 34,4 kp (5,0 psi). Disse tnkene kn inneholde følgende: Et luftinntk som åpnes slik t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. Et luftinntk som åpnes (luftes) til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). Krv til drivstofftilførselsventil Ved ruk v en trykkstt drivstofftnk må det monteres en drivstofftilførselsventil i drivstoffslngen mellom drivstofftnken og motoren. Drivstofftilførselsventilen forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. Drivstofftilførselsventilen hr en mnuell utkoplingsfunksjon. Den mnuelle utkoplingsfunksjonen kn enyttes (trykkes inn) for å åpne (omgå) ventilen, i tilfelle det skulle oppstå en lokkering i ventilen. - - c - Drivstofftilførselsventil montert på drivstoffslngen mellom drivstofftnken og motoren. Meknisk utkopling Luftehull/vnndreneringshull c Bærr, trykkstt drivstofftnk fr Mercury Mrine Mercury Mrine hr utviklet en ny, ærr, trykkstt drivstofftnk som tilfredsstiller EPA-krvene. Disse drivstofftnkene er tilgjengelig som ekstrutstyr eller medfølger enkelte ærre påhengsmotorer. SPESIALFUNKSJONER PÅ DEN BÆRBARE DRIVSTOFFTANKEN Drivstofftnken hr en toveisventil som gjør t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. I tillegg åpnes ventilen til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). Du vil høre en hvislelyd når tnken luftes ut til tmosfærisk trykk. Dette er normlt. Drivstofftnken hr en drivstofftilførselsventil som forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. Når du setter på tnklokket, skl du vri lokket mot høyre til du hører et klikk. Dette ngir t tnklokket er helt innkoplet. En inneygget sperre forhindrer t lokket strmmes for mye. Drivstofftnken hr en mnuell lufteskrue som skl stenges før trnsport og åpnes før drift og fjerning v lokket. D forseglede drivstoffeholdere ikke hr lufting, vil de utvide seg i høyere omgivelsestemperturer, når drivstoffet utvider seg, og trekke seg smmen i lvere omgivelsestemperturer, når drivstoffet trekker seg smmen. Dette er normlt. 20 nor

29 TA AV TANKLOKKET DRIVSTOFF OG OLJE - - c - Tnklokk Mnuell lufteskrue Låsetpp c VIKTIG: Innholdet kn være trykkstt. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket før du tr lokket v. 1. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på tnklokket. 2. Skru på tnklokket til det er i kontkt med låsetppen. 3. Trykk ned låsetppen. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket. 4. Trykk ned låsetppen igjen, og t v lokket. ANVISNINGER FOR BRUK AV BÆRBAR, TRYKKSATT DRIVSTOFFTANK 1. Når du setter på tnklokket, skl du vri lokket mot høyre til du hører et klikk. Dette ngir t tnklokket er helt innkoplet. En inneygget sperre forhindrer t lokket strmmes for mye. 2. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på lokket før drift og før du tr v lokket. Lukk den mnuelle lufteskruen før trnsport. 3. På drivstoffslnger med hurtigkoplinger skl du kople drivstoffslngen fr motoren eller drivstofftnken når åten ikke er i ruk. 4. Følg nvisningene i Fylle på drivstofftnken ved fylling v tnken. Fylle på drivstofftnken 46290! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsulykker på grunn v ensinrnn eller eksplosjon. Utvis forsiktighet ved fylling v drivstofftnken. Stns lltid motoren før du fyller på drivstofftnken, og unngå røyking, åpen ild eller gnister i området. Fyll drivstofftnkene utendørs på god vstnd fr vrme, gnister og åpen ild. Fjern ærre drivstofftnker fr åten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før du fyller drivstofftnkene. Fyll ikke drivstofftnken helt opp. L det gjenstå om lg 10 % v tnkvolumet. Drivstoff utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke ut under trykk dersom tnken er helt full. PLASSERING AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER I BÅTEN Plsser drivstofftnken i åten slik t ventilen er høyere enn drivstoffnivået ved normle driftsforhold. nor 21

30 Aneflt motorolje DRIVSTOFF OG OLJE NMMA FC-W-sertifisert eller ktlystorkomptiel, NMMA FC-W-sertifisert SAE 10W-30-firetktsolje for åtmotorer fr Mercury eller Quicksilver nefles for generell ruk ved lle temperturer. Alterntivt kn de følgende oljene rukes: Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W SAE 25W-40 Minerl Mrine 4-Stroke Engine Oil eller SAE 25-W40 Synthetic Blend Mrine 4-Stroke Engine Oil. Dersom neflt Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W-sertifisert olje ikke er tilgjengelig, kn du ruke NMMA FC-W-sertifisert olje v et kjent merke og med tilsvrende viskositet for firetkters påhengsmotorer. VIKTIG: Det nefles ikke å ruke olje uten rensemiddel, multiviskositetsolje (ortsett fr NMMA FC-Wsertifisert olje fr Mercury eller Quicksilver eller NMMA FC-W-sertifisert olje v et kjent merke), olje v lv kvlitet eller olje som inneholder tilsetningsstoffer i fst form Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Tilt påhengsmotoren opp/ut fori vertikl stilling i c. ett minutt for å l fnget olje renne tilke i oljesumpen. Tilt påhengsmotoren til vertikl (ikke tiltet) stilling når du kontrollerer motoroljen. Kontroller oljenivået når motoren er kld, eller når den hr vært vslått i minst en time, slik t målingen lir riktig. 1. Før strt (kld motor) skl du tilte påhengsmotoren ut/opp fori vertikl stilling for å l fnget olje renne tilke til oljesumpen. L påhengsmotoren være tiltet i c. ett minutt. 2. Vipp påhengsmotoren til vertikl driftsstilling. 3. Fjern toppdekslet. Les Vedlikehold - T v og sette på toppdekslet. 4. T ut peilepinnen. Tørk v den med en ren klut e.l., og sett den helt tilke på plss. 5. Trekk ut peilepinnen igjen, og kontroller oljenivået. Oljen skl være i driftsområdet (det skrverte området). 22 nor

31 DRIVSTOFF OG OLJE VIKTIG: Forsøk ikke å fylle olje helt opp til toppen v driftsområdet (det skrverte området). Oljenivået er riktig så snt det er innenfor driftsområdet (det skrverte området). d c Driftsområde for oljenivå - Øvre linje c - Nedre linje d - Øvre nivåområde (1/3) 6. Dersom oljenivået er under driftsområdet (det skrverte området), skl du t v påfyllingslokket og fylle på c. 500 ml (16 oz) med spesifisert olje for påhengsmotorer. Vent noen få minutter slik t den etterfylte oljen får tid til å renne ned i oljesumpen, og kontroller peilepinnen på nytt. Gjent prosessen til oljenivået er i driftsområdet (det skrverte området). Forsøk ikke å fylle olje helt opp til toppen v driftsområdet (det skrverte området) VIKTIG: Se etter om oljen er forurenset. Olje som er lndet med vnn, vil h en melkektig frge. Olje som er lndet med drivstoff, vil h en sterk drivstofflukt. Dersom oljen er forurenset, skl motoren kontrolleres hos forhndleren. 7. Skyv peilepinnen helt inn igjen. 8. Skru oljetnklokket på for hånd. 9. Sett på plss toppdekslet. nor 23

32 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Båten kn være utstyrt med en v Mercury Precision- eller Quicksilver-fjernkontrollene som er vist. Hvis dette ikke er tilfellet, kn du t kontkt med forhndleren for å få en eskrivelse v funksjonene til og ruken v fjernkontrollen. c d c c c - d - Trim/tilt-ryter se Powertrim og tilt Tenningsryter v, på, strt Kun gss-knpp se Bruk Strte motoren Sikkerhetslås for dødmnnsryter Vrslingssystem VARSELHORNSIGNALER Når tenningsryteren vris til påstillingen "ON", lyder vrselhornet et øyelikk. Dette er en test på om det fungerer. Det finnes to typer vrslingstoner som gjør rukeren oppmerksom på et foreliggende prolem med motorens driftssystem. 1. Vedvrende lydsignl i seks sekunder: Angir et kritisk motorprolem. Avhengig v tilstnden kn det være t motorens overvåkingssystem ktiveres og eskytter motoren ved å egrense effekten. Du må strks vende tilke til hvnen, og t kontkt med serviceforhndleren. 2. Korte lydsignler med jevne mellomrom i seks sekunder: Angir et ikke-kritisk motorprolem. Dette forholdet krever ikke noen umiddelr hndling. Du kn fortsette å ruke åten, men vhengig v prolemet kn det være t motoreffekten vil egrenses v Engine Gurdin-systemet (se Engine Gurdin-system nedenfor) for å eskytte motoren. Du må t kontkt med serviceforhndleren så snrt du hr nledning. Det er viktig å legge merke til t ved egge de fornnevnte scenriene, vil tonen kun lyde én gng. Hvis du skrur motoren v med nøkkelen og strter den igjen, vil tonen igjen lyde én gng hvis defekten fortstt er der. En visuell oversikt over de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordt finner du i informsjonen om SmrtCrft-produktet som følger. Noen få v de ikke-kritiske tilstndene, som ngis ved korte pip i seks sekunder, kn rettes opp v rukeren. De forholdene som rukeren selv kn rette opp, er følgende: Vnn i det åtmonterte, vnnutskillende drivstoffilteret (vlgfritt ekstrutstyr). Se nvisningene som følger med tilehørssettet. Prolem med kjølesystemet (vnntrykk eller motortempertur). Stns motoren, og sjekk om det er hindringer i vnninntkshullene i den nederste enheten. 24 nor

33 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Lvt motoroljenivået. Se Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. ENGINE GUARDIAN-SYSTEM Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin) overvåker de kritiske sensorene på motoren og fnger opp tidlige tegn på prolemer. Motorovervåkingen virker hele tiden når motoren er i drift, slik t du ldri ehøver å ekymre deg om du er eskyttet eller ikke. Systemet gir respons på et prolem ved å vgi et lydsignl i seks sekunder og/eller redusere motoreffekten motorkrften for å eskytte motoren. Hvis Engine Gurdin-system er ktivert, skl turtllet reduseres. Prolemet må finnes og rettes opp. Systemet må nullstilles før motoren kn kjøres ved høyere hstigheter. Engine Gurdin-systemet nullstilles ved å skyve gsspken tilke til tomgngsstilling. Hvis Engine Gurdin-systemet finner t nullstillingen ikke hr korrigert prolemet, vil det forli ktivert og egrense turtllet. Prolemet må identifiseres og rettes opp før Engine Gurdin-systemet vil tillte t motoren kjøres på normlt turtll. SPERRETURTALL Sperreturtllet er stt til et høyere turtll enn driftsområdet. Hvis motoren rukes ved et turtll som tilsvrer eller er høyere enn sperreturtllet, vil PCM-enheten ikke l motoren opprettholde effekten rukeren ønsker. Se Spesifiksjoner for å finne denne motorens turtllsgrense. Når motoren når strten på turtllsgrensen vil Engine Gurdin-systemet forhindre tenningen v spesifikke sylindere. Hvis føreren ikke reduserer motorturtllet vil Engine Gurdin-systemet forhindre tenningen v lle sylindrene. Det vgis ingen lydlrm mens Engine Gurdin-systemets overturtllssperre er ktivert. Nullstilling v Engine Gurdin-systemets eskyttelsesfunksjon: 1. Reduser turtllet helt i tre sekunder. 2. Betjen gssfunksjonen. Gjent trinn 1 hvis motoren ikke regerer. SMARTCRAFT-PRODUKTET Til denne påhengsmotoren kn det kjøpes en Mercury SmrtCrft System-instrumentpkke. Noen v funksjonene som vil vises med denne instrumentpkken, er motorturtll, kjølevæsketempertur, oljetrykk, vnntrykk, tterispenning, drivstofforruk og motorens driftstimer. SmrtCrft-instrumentpkken vil også hjelpe motorens overvåkningssystem med dignostisering. SmrtCrftinstrumentpkken vil vise kritiske lrmdt for motoren og potensielle prolemer. nor 25

34 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Powertrim og tilt Påhengsmotoren er utstyrt med en trim/tilt-kontroll som klles powertrim. Med denne kontrollen kn du enkelt justere stillingen til påhengsmotoren ved å trykke på trimryteren. Når påhengsmotoren flyttes nærmere åtens kterspeil, klles dette å trimme "inn" eller "ned". Når påhengsmotoren flyttes lenger ort fr åtens kterspeil, klles dette å trimme "ut" eller "opp". Begrepet "trim" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren innenfor de første 20 v evegelsesomrdet. Det er dette evegelsesområdet som rukes når åten er oppe i pln. Begrepet "tilt" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren videre oppover og opp v vnnet. Påhengsmotoren kn tiltes opp v vnnet når motoren er slått v og tenningsryteren er på. Ved lvt tomgngsturtll kn påhengsmotoren også tiltes opp fori trimområdet, for eksempel når åten rukes på grunt vnn. UP DN c c - Trimryter Tiltområde Trimområde BRUK AV POWERTRIM For de fleste åter vil du oppnå tilfredsstillende resultter ved drift i den midtre delen v trimområdet. Men for å dr full nytte v trimmulighetene, kn det v og til være t du velger å trimme påhengsmotoren helt inn eller helt ut. Fordi ytelsen edres, legges det også et større nsvr på deg som fører, og du må være oppmerksom på noen potensielle kontrollprolemer. Du må spesielt være oppmerksom på t du kn komme til å merke et rykk eller en vridning når du holder i rttet eller styrekulthåndtket. Dette skyldes t påhengsmotoren er trimmet slik t propellkselen ikke er prllell med vnnflten.! ADVARSEL Trimming v påhengsmotoren utover en nøytrl styrestilling kn føre til trekk på rttet eller styrekulthåndtket og tp v kontroll over åten. Oppretthold kontroll over åten hvis trimmingen er utover en nøytrl styrestilling. Les nøye gjennom denne listen. 1. Trimming innover eller nedover kn føre til følgende: Bugen senkes Båten plner rskere, spesielt dersom åten er tungt lstet eller er tung i kterspeilenden Gi en generelt edre kjørekomfort i urolig sjø Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved ruk v en vnlig propell med høyrerotsjon) 26 nor

35 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER I verste fll kn ugen på enkelte åter senkes så mye t ugen ploger i vnnet mens åten er i pln. Båten kn d rått svinge for mye (klles "ugstyring" eller "overstyring") når du egynner å svinge eller dersom åten treffer en større ølge. 2. Trimming utover eller oppover kn føre til følgende: Bugen løftes lenger opp fr vnnet Øke topphstigheten generelt Øke klringen til grunner eller gjenstnder under vnn Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved norml monteringshøyde (ved ruk v en vnlig propell med høyrerotsjon) I verste fll kn det føre til t åten vker eller t propellen ventilerer Motoren kn overopphetes dersom noen v kjølevnninntkshullene er over vnnlinjen BRUK AV TILTING Slå v motoren og trykk trim/tilt-ryteren eller den ekstr tiltryteren til øvre stilling for å tilte motoren. Påhengsmotoren vil tiltes opp til du slipper ryteren, eller til den når mksiml tiltstilling. 1. Kople inn tiltstøttespken ved å vri knotten slik t støttespken skyves oppover. 2. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttespken. 3. Kople ut tiltstøttespken ved å løfte påhengsmotoren v støttespken og vri spken ned. Senk påhengsmotoren. - - Tiltstøttespk Bryter MANUELL TILTING Dersom påhengsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v powertrim/tilt-ryteren, kn den tiltes mnuelt. MERK: Den mnuelle tiltutløserventilen må strmmes før påhengsmotoren rukes, for å unngå t påhengsmotoren tiltes opp under kjøring i revers. nor 27

36 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Skru den mnuelle tiltutløserventilen ut tre omdreininger (mot klokken). Påhengsmotoren kn nå tiltes mnuelt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og strm til den mnuelle tiltutløserventilen EKSTRA TILTBRYTER Denne ryteren kn rukes til å tilte påhengsmotoren opp eller ned ved hjelp v powertrimsystemet. - Ekstr tiltryter PÅ GRUNT VANN Når åten rukes i grunt vnn, kn du tilte påhengsmotoren fori det mksimle tiltområdet for å unngå å t nedi unnen. 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min Tilt påhengsmotoren oppover. Pss på t lle vnninntkshullene hele tiden er under vnn. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. Dersom motorturtllet overskrider 2000 o/min, vil påhengsmotoren utomtisk gå ned til det mksimle trimområdet. 28 nor

37 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Propellens styremoment justering v trimror Propellens styremoment kn føre til t åten trekker i én retning. Styremoment skjer normlt ved eller over plningshstighet. Høyere hstighet fører til høyere styremomentelstninger. Trimroret kn i mnge tilfeller kompensere for normlt styremoment, og det kn justeres innenfor visse grenser for å redusere eventuelle ulikheter når det gjelder styrekrft MERK: Justering v trimroret vil h liten effekt på styremomentet dersom påhengsmotoren er montert med ntiventilsjonsplten om lg 50 mm (2 in.) eller mer over åtunnen. JUSTERING AV TRIMROR Kjør åten i norml mrsjfrt og norml trimposisjon. Sving åten mot venstre og høyre, og legg merke til hvilken vei åten svinger lettest. Hvis justering er nødvendig, skl du løsne festenordningen på trimroret og gjøre små justeringer om gngen. Dersom åten svinger lettest mot venstre, skl du flytte kknten på trimroret mot venstre. Dersom åten svinger lettest mot høyre, skl du flytte kknten på trimroret mot høyre. Strm festenordningen og test. nor 29

38 BRUK Viktig informsjon VIKTIG, DAGLIG KONTROLL FØR BRUK Kontroller festenordningene til påhengsmotorer på åten for å sikre t de ikke hr litt løse. Et merke på kterspeilrketten minner føreren om å kontrollere påhengsmotorens kterspeilfester før hver gngs ruk. Merke på kterspeilrkett KONTROLLISTE FØR START Føreren skl være kjent med sikre nvigsjons-, åt-, og driftsprosedyrer. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om ord skl være lett tilgjengelig (dette er påudt ved lov). Sørg for t det finnes en redningsøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som efinner seg i vnnet. Gjør deg kjent med åtens mksimle elstningskpsitet. Se på åtens typeskilt. Tilstrekkelig drivstofftilførsel. Plsser psssjerer og lst i åten slik t vekten lir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Det er ulovlig å føre en åt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl ruke åten: tidevnn, strømmer, sndnker, skjær og ndre fremomenter. Utfør kontrollene som er oppgitt under Vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Bruk ved kuldegrder Når åten rukes eller er fortøyd ved temperturer ved eller under frysepunktet, skl påhengsmotoren hele tiden være tiltet ned slik t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t vnn som er fnget i girkssen fryser og forårsker mulig skde på vnnpumpen eller ndre komponenter. Hvis det er fre for isdnnelse på vnnet, skl påhengsmotoren ts opp v vnnet og tømmes helt for vnn. Dersom det skulle dnne seg is på vnnfltenivået inni drivkselhuset til påhengsmotoren, vil dette lokkere vnnstrømmen til motoren og eventuelt forårske skde. 30 nor

39 Bruk i sltvnn eller forurenset vnn Vi nefler t du lltid skyller påhengsmotorens interne vnnpsssjer med ferskvnn etter t motoren hr vært rukt i sltvnn eller forurenset vnn. Dette hindrer t urenheter hoper seg opp og lokkerer vnninntkene. Les Vedlikehold Skylle kjølesystemet. Hvis åten er fortøyd i vnnet, skl påhengsmotoren lltid tiltes slik t girkssen er over vnnet (unnttt når det er kuldegrder) når den ikke er i ruk. Rengjør påhengsmotoren utvendig, og skyll lltid ut v eksosutløpet på propellen og girkssen med ferskvnn etter ruk. Spry korrosjonsinhiitor fr Quicksilver eller Mercury Precision på eksterne metllflter hver måned. Spry ikke korrosjonskontrollnodene ettersom dette vil redusere nodenes eskyttelseseffekt. Bruk i høyereliggende områder Motoren kompenserer utomtisk for endring til høyereliggende områder. Ved å skifte til en propell med en nnen stigning kn noe v ytelsestpet som følge v tynnere luft, reduseres. Rådfør deg med forhndleren. Hvordn ytelsen påvirkes v høyde over hvet og værforhold Følgende forhold vil redusere motorytelsen og kn ikke kompenseres for v motorens drivstoffsystem eller elektroniske kontrollsystem: Høyereliggende områder Høy tempertur Lvt rometertrykk Høy luftfuktighet De ovennevnte forholdene reduserer tettheten på luften som tilføres motoren, noe som vil føre til reduksjon v: Boost-trykk for kompressormotorer Hestekrefter og omdreiningstll i hele turtllsområdet Toppturtll Omdreiningskompresjon EKSEMPEL: Motorer som kjøres i en høyde på m vil få redusert effekten med mer enn 30 %. På vrme og fuktige dger kn motoreffekten reduseres med opptil 14 %. Effektreduksjonen gjelder normlt motorer med lufting og kompressormotorer. Kompensering for effektreduserende forhold: Bytt til en propell med lvere stigning. Skift girforhold hvis dette er mulig. På enkelte åter kn ytelsen økes ved å ytte propell til en med lvere stigning. Motorytelsen vil imidlertid likevel være lvere. I enkelte tilfeller kn det hjelpe mer å redusere girforholdet. For å optimere motorens ytelse, skl du utstyre den med en propell som gjør t den kn kjøre ved eller nær øvre del v det neflte mksimumsturtllsområdet på full gss med norml åtlst. Andre fordeler med skifte v propell eller girforhold: Reduserer risikoen for nking BRUK Foredrer motorens generelle pålitelighet og holdrhet nor 31

40 BRUK Justere trimvinkelen mens motoren går ved tomgngshstighet Eksosvlstningshullet på påhengsmotoren kn komme under vnnlinjen på enkelte åter hvis motoren trimmes helt inn (ned) når den går ved tomgngshstighet. Dette kn føre til lokkering v eksosen, fusking på tomgng, unormlt mye røyk og soting v tennpluggene. Hvis denne tilstnden foreligger, skl påhengsmotoren trimmes opp til eksosvlstningshullet er ute v vnnet. - - Eksosvlstningshullet under vnn (feil) Eksosvlstningshullet over vnnlinjen (riktig) Kjøring på grunt vnn Når åten rukes på grunt vnn, kn du vippe påhengsmotoren fori det mksimle trimområdet for å minimere sjnsen for kontkt med unnen. OBS Hvis motoren kjøres mens den er i tiltområdet, kn dette skde motoren eller kterspeilet. Hvis motoren kjøres mens den er i tiltområdet, for eksempel på grunt vnn, skl du ikke overskride 2000 o/min. 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min. 2. Tilt påhengsmotoren oppover. Bekreft t lle hullene i kjølevnnsinntket lltid står under vnn når motoren er i gng. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. VIKTIG: Når påhengsmotoren rukes utenfor trimområdet, vil den utomtisk gå tilke til under det mksimle trimområdet hvis effekten som rukes er høyere enn den forhåndsinnstilte trykkgrensen for tiltkretsen. Den forhåndsinnstilte trykkgrensen for tiltkretsen kn overskrides ved omtrentlige turtll på o/min. Følgende vriler hr en direkte effekt på hvilket turtll som gjør t trykkgrensen overskrides: Påhengsmotorens ksellengde Typen girksse Vekten v lsten i åten Propellstigningen Innkjøring v motoren VIKTIG: Hvis du ikke følger innkjøringsprosedyren for motoren, kn det skde motoren eller medføre dårlig ytelse i hele motorens rukstid. Følg lltid innkjøringsprosedyrene. 1. De første to driftstimene skl motoren gå ved vrierende turtllsinnstillinger opp til 4500 o/min eller 3/4 turtll, og ved full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt. 2. Unngå smmenhengende drift på full gss i mer enn fem minutter om gngen i de neste åtte driftstimene. 32 nor

41 Strte motoren Før strt må du lese Kontrolliste før strtog Innkjøring v motoren i denne delen. OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. 1. Kontroller motoroljenivået. BRUK Kontroller t kjølevnninntket er under vnn Åpne drivstofftnkens lufteskrue (på påfyllingslokket) på drivstoffstnker som hr mnuell lufting nor 33

42 BRUK 4. Sett dødmnnsryteren i "RUN"-stillingen. Se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter Sett utenordsmotoren i nøytrl (N). N Strt ved hjelp v tenningsnøkkel Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen og slipp nøkkelen. Det elektroniske strtsystemet vil utomtisk sørge for t motoren drs rundt og strter. Dersom motoren ikke strter, vil motoren ikke lenger drs rundt. Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen igjen til motoren strter. MERK: Drivstoffsystemet skl fylles på følgende måte første gngen en ny motor skl strtes, eller etter t motoren hr gått tom for drivstoff eller drivstoffet hr litt drenert: Vri tenningsnøkkelen til påstillingen i omtrent fem sekunder. Vri nøkkelen til strtstillingen og slipp den. Motoren vil dreie i mks. åtte sekunder. Motoren kn strte, gå ujevnt og kveles mens systemet fylles. Gjent denne oppstrtsprosedyren til motoren fortsetter å kjøre. L strtmotoren vkjøles i sekunder mellom hvert strtforsøk Når motoren hr strtet, skl du kontrollere t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. VIKTIG: Dersom det ikke kommer vnn ut v vnnpumpens indiktorhull, skl du stnse motoren og undersøke om kjølevnninntket er lokkert. Hvis kjølevnninntket ikke er lokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en lokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren overopphetes. Få forhndleren din til å sjekke påhengsmotoren. Bruk v motoren når den er overopphetet, fører til motorskde. 34 nor

43 BRUK 8. Dersom motoren ikke strter, skl du trykke på gssknppen og justere fjernkontrollhåndtket til høyere hstighet. L motoren dreie, og vær klr til å redusere gsspådrget umiddelrt etter t motoren strter. N VARME OPP MOTOREN Før ruk skl motoren vrmes opp ved tomgngsturtll i tre minutter. Skifte gir VIKTIG: Merk deg følgende: Sett ldri påhengsmotoren i eller ut v gir med mindre motoren går på tomgngsturtll. Giring ved turtll høyere enn tomgngsturtll kn skde girkssen. Ikke sett påhengsmotoren i revers når foroverevegelsen til åten er stor nok til å lge kjølvnn. Skifte til revers ved høyere åthstigheter kn forårske t motoren kveles, og i noen situsjoner kn dette føre til t det drs vnn inn i sylinderne med lvorlig motorskde som resultt. Sett ldri påhengsmotoren i revers når motoren er stnset. Det kn oppstå skde på girkoplingen. Påhengsmotoren hr tre girstillinger: forover (F), nøytrl (N) og revers (R). Ved girskift skl du lltid stoppe i nøytrlstillingen og vente til motoren er stilisert på tomgngsturtll før du skifter til et nnet gir. Vær lltid rsk i evegelsen når du skifter gir. Når du hr stt påhengsmotoren i gir, skyver du spken videre forover for å øke hstigheten. F N R nor 35

44 Stnse motoren BRUK Senk motorturtllet og sett påhengsmotoren i nøytrl. Vri tenningsnøkkelen til "OFF"-stillingen nor

45 Aneflinger for rengjøring og pleie VEDLIKEHOLD AV PÅHENGSMOTOREN For å holde påhengsmotoren i est mulig driftstilstnd er det viktig å utføre de periodiske kontrollene og vedlikeholdet som står oppgitt i Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Vi nefler på det sterkeste t motoren vedlikeholdes tilstrekkelig med tnke på din egen og psssjerenes sikkerhet, og også for t den skl være pålitelig. Før opp utført vedlikehold i Vedlikeholdsloggen kerst i denne oken. T vre på lle estillinger og kvitteringer ved vedlikeholdsreid. Velge reservedeler for påhengsmotoren Vi nefler ruk v originle reservedeler fr Mercury Precision eller Quicksilver og originle smøremidler. IKKE BRUK KAUSTISKE RENSEMIDLER VIKTIG: Ikke ruk kustiske rensemidler på påhengsmotoren. Noen rengjøringsprodukter kn inneholde sterke, kustiske midler som skrogrens med sltsyre. Disse rengjøringsmidlene kn forringe noen v komponentene de kommer i kontkt med, lnt nnet kritiske festenordninger for styringen. Skder på festenordninger for styringen er ikke nødvendigvis åpenre under visuell inspeksjon, og slik skde kn føre til ktstrofl svikt. Noen kustiske rensemidler kn forårske eller fremskynde korrosjon. Vær forsiktig når du ruker rensemidler rundt motoren og følg neflingene på emllsjen til rengjøringsproduktet. RENGJØRE INSTRUMENTER VIKTIG: Det må ldri rukes vnn under høyt trykk til å rengjøre instrumenter. Rutinemessig rengjøring v instrumenter nefles for å forhindre t det ygger seg opp sltvleiringer og nnen smuss. Sltkrystller kn lge riper i instrumentglsset hvis du ruker en tørr eller lett fuktig klut. Påse t det er nok ferskvnn på kluten til t slt- eller minerlvleiringer kn løses opp og fjernes. Ikke trykk hrdt på glsset under rengjøring. Hvis vnnmerker ikke kn fjernes med en fuktig klut, kn du lnde vrmt vnn og isopropyllkohol i et forhold på 50/50 for å rengjøre instrumentglsset. Ikke ruk ceton, minerlsert sprit, løsemidler med terpentin eller monikkserte rengjøringsprodukter. Bruk v sterke løsemidler eller rengjøringsmidler kn skde elegget, plsten eller gummitstene på instrumentene. Hvis et soldeksel er tilgjengelig for instrumentet, nefles du å sette på dekselet når enheten ikke er i ruk, for å forhindre UV-skder på plstkrnsene og gummitstene. RENGJØRE FJERNKONTROLLER VIKTIG: Det må ldri rukes vnn under høyt trykk til å rengjøre fjernkontroller. Rutinemessig rengjøring v fjernkontrollens utvendige flter nefles for å forhindre t det ygger seg opp sltvleiringer og nnen smuss. Bruk en tøyklut med nok ferskvnn til t slt- eller minerlvleiringer kn løses opp og fjernes. Hvis vnnmerker ikke kn fjernes med en fuktig klut, kn du lnde vrmt vnn og isopropyllkohol i et forhold på 50/50 for å rengjøre fjernkontrollen. Ikke ruk ceton, minerlsert sprit, løsemidler med terpentin eller monikkserte rengjøringsprodukter. Bruk v sterke løsemidler eller rengjøringsmidler kn skde elegget, plsten eller gummikomponentene til fjernkontrollen. RENGJØRE TOPPDEKSLET OG BUNNDEKSLET VIKTIG: Dersom du tørker v en plstoverflte når den er tørr, vil det dnnes små riper i overflten. Fukt lltid overflten før rengjøring. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder sltsyre. Følg fremgngsmåten for rengjøring og polering. Fremgngsmåte for rengjøring og polering VEDLIKEHOLD 1. Spyl motordekslene med rent vnn før rengjøring for å fjerne skitt og støv som kn ripe opp overflten. nor 37

46 VEDLIKEHOLD 2. Rengjør motordekslene med rent vnn og mildt vskemiddel (ikke skuremiddel). Bruk en myk, ren klut til å vske med. 3. Tørk overflten med en myk, ren klut. 4. Poler overflten med et ilpoleringsmiddel uten slipeeffekt (poleringsvoks som er lget for toppstrøk med klr lkk). Poler for hånd med en ren, myk klut. 5. Du kn fjerne mindre riper ved å ruke Mercury Mrines poleringsmiddel for motordeksler ( K 1). RENGJØRE MOTORHODET (BRUK I SALTVANN) Dersom påhengsmotoren rukes i sltvnn, må du t v toppdekslet og dekslet på svinghjulet. Undersøk om det er sltvleiringer på motorhodet og dets komponenter. Vsk v eventuelle sltvleiringer med ferskvnn. Pss på t det ikke spruter vnn inn i luftfilteret/inntket og vekselstrømsgenertoren. Etter vsking må motorhodet og dets komponenter få nledning til å tørke. H Precision Luricnts Corrosion Gurd-spry fr Quicksilver eller Mercury på utvendige metllflter på motorhodet og dets komponenter. Du må ikke l Corrosion Gurd-spry komme i kontkt med genertordrivremmen eller remskiver. VIKTIG: L ikke smøremiddel eller Corrosion Gurd-spry komme i kontkt med genertorremmen eller remskivene. Genertorremmen kn glippe og skdes dersom den lir elgt med smøremiddel eller Corrosion Gurd-spry. Refernsenr. for slnge 120 Korrosjonsinhiitor EPA-forskrifter om utslipp Beskrivelse Bruksområder Delenummer Utvendige metllflter på motorhodet og dets komponenter Q55 Alle nye utenordsmotorer som produseres v Mercury Mrine, er sertifisert v United Sttes Environmentl Protection Agency (miljøtilsynet i USA) i henhold til estemmelsene om kontroll v luftforurensning fr nye utenordsmotorer. Denne sertifiseringen er etinget v visse justeringer når det gjelder frikkstndrdene. Frikkprosedyrer for utførelse v service på produktet skl derfor følges til punkt og prikke, og motoren skl så lngt det er prktisk mulig tilkeføres til den opprinnelige hensikten med utformingen. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v kontrollutstyr og -systemer for utslipp kn utføres ved hvilket som helst åtmotorverksted eller v åteieren. 38 nor

47 VEDLIKEHOLD SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, festes på motoren ved frikken. c d e SPARK PLUG: GAP: EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS IDLE SPEED (in ger): hp kw L LOW PERM/HIGH PERM: FAMILY: HC+NOx:FEL: CO FEL: g/kwh g/kwh f g h i j c - d - e - f - g - h - i - j - Tomgngshstighet Motoreffekt (hk) Slgvolum Motoreffekt kilowtt Produksjonsdto Fmilienummer Mksiml utslippsgrense for motorfmilien Mksiml utslippsgrense for motorfmilien Aneflt tennplugg og gnistgp Prosentvis gjennomtrengelighet i drivstoffslnger EIERANSVAR Eieren/rukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/rukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr frikken. Kontroll- og vedlikeholdsoversikten FØR HVER BRUK Kontroller motoroljenivået. Les Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. Kontroller t dødmnnsstoppryteren stopper motoren. Kontroller t påhengsmotoren er forsvrlig festet til kterspeilet. Hvis påhengsmotoren eller festenordningene er løs(e), må festenordningene strmmes i henhold til spesifisert tiltrekkingsmoment. Når du ser etter tegn på løshet, skl du være på utkikk etter mterile eller mling som kn h litt slitt ort fr kterspeilrketten til påhengsmotoren som følge v evegelse mellom påhengsmotorens festenordninger og kterspeilrkettene. Vær også på utkikk etter tegn på evegelse mellom påhengsmotorens kterspeilrketter og åtens kterspeil (løfteplte/ tilkesettingsrkett). Beskrivelse Nm l-in. l-ft Låsemutre og monteringsolter for påhengsmotor stndrd kterspeil Låsemutre og monteringsolter for påhengsmotor løfteplter og tilkesettingsrketter v metll Se etter om drivstoffsystemet er skdet eller lekker , nor 39

48 VEDLIKEHOLD Kontroller t ingen deler i styresystemet henger seg opp eller er løse. Kontroller om propellldene er skdet. Se etter lekksjer og skder på den hydruliske styringens koplinger og slnger (utstyrsvhengig). Kontroller hydrulikkoljenivået (utstyrsvhengig). ALLTID ETTER BRUK Skyll gjennom påhengsmotorens kjølesystem dersom motoren hr vært rukt i sltvnn eller forurenset vnn. Les Skylle kjølesystemet. Vsk v lle sltvleiringer og skyll eksosutløpet for propellen og girkssen med ferskvnn dersom motoren hr vært rukt i sltvnn. Hvis den rukes i sltvnn, må du undersøke om det er vleiret slt på motorhodet og dets komponenter. Se Rengjøre motorhodet (ruk i sltvnn). HVER 100. DRIFTSTIME ELLER EN GANG I ÅRET (DET SOM KOMMER FØRST) Skift motorolje og oljefilter. Oljen ør skiftes oftere når motoren rukes under ugunstige forhold, for eksempel ved dorging over lengre tid. Se Skifte motorolje. Kontroller om drivstoffilteret (lvt trykk) er forurenset. Skift filter om nødvendig. Se Drivstoffsystem. Fjern propellen og smør propellkselen. Se Skifte propell. Kontroller tilstnden til fôringen i propelloringen når propellen er fjernet. Skift ut fôringen i propelloringen hvis det er mistnke om t den er slitt, løs eller hvis festeklffene er ødelgt forhndlerservice. Se Inspeksjon v fôring i propelloring utstyrsvhengig. Se etter t termostten ikke er utstt for korrosjon, og t fjæren er intkt. Bekreft t termostten lukkes ved romtempertur forhndlerservice. Kontroller festenordningene som fester påhengsmotoren til kterspeilet. Strm festenordningene til spesifisert moment forhndlerservice. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Låsemutre og monteringsolter for påhengsmotor stndrd kterspeil Låsemutre og monteringsolter for påhengsmotor løfteplter og tilkesettingsrketter v metll 75 55, Kontroller nodene for korrosjonskontroll. Kontroller oftere når motoren rukes i sltvnn. Se Anode for korrosjonskontroll. Drener og fyll på ny girolje. Se Girolje. Kontroller tteriet. Se Kontrollere tteriet. Bruk i sltvnn: T ut og undersøk om tennpluggene er korrodert og skift etter ehov. Smør glidemiddel kun på gjengene til tennpluggene før de settes inn. Se Kontrollere og skifte tennpluggene. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 81 Glidemiddel Gjenger på tennplugg Kontroller t olter, muttere og ndre festenordninger er strmme forhndlerservice. Fyll Quickleen på drivstofftnken. 40 nor

49 VEDLIKEHOLD Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Quickleen rensevæske for motor og drivstoffsystem Drivstofftnk Kontroller t motordekseltetningene er intkte og ikke skdet. 8M Kontroller den støydempende skumplsten på innsiden v motordekslet (utstyrsvhengig) for å være sikker på t skumplsten er intkt og ikke skdet. Kontroller t inntkslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller t tomgngslyddemperen (utstyrsvhengig) er på plss. Kontroller om slngeklemmer eller gummihetter (utstyrsvhengig) er løse på luftinntksenheten. HVER 300. DRIFTSTIME ELLER HVERT TREDJE ÅR Kontroller powertrimoljen. Les Kontrollere powertrimoljen. Smør lle smørepunkter. Smør oftere når motoren rukes i sltvnn. Se Smørepunkter. Skift vnnpumpeimpeller forhndlerservice. 1. Smør rillene på øvre drivksel forhndlerservice. Kontroller ledninger og tilkoplinger forhndlerservice. Skift tennpluggene. FØR LAGRING Se Oppevring. Vedlikeholdsmerke (75-115) Skift vnnpumpeimpelleren oftere ved overoppheting eller nedstt vnntrykk. nor 41

50 VEDLIKEHOLD Pro XS Følgende tell viser ikoner og en generell eskrivelse v vedlikeholdsmerket på motoren. Ikon Forklring Ikon Forklring Skift ut Undersøke Motorolje og filter Girolje Tennplugger Termostt Drivstoffilter (lvt trykk) Anoder Vnnpumpens skovlhjul nor

51 Skylle kjølesystemet Skyll de interne vnnknlene til påhengsmotoren med ferskvnn etter ruk i sltvnn eller forurenset/gjørmet vnn. Dette forhindrer t skitt og smuss hoper seg opp og lokkerer de interne vnnknlene. MERK: Påhengsmotoren kn være tiltet eller i vertikl driftsstilling under skylling. 1. Plsser påhengsmotoren i driftsstilling (vertiklt) eller tiltet stilling etter t motoren er slått v. 2. Fjern spylekoplingen fr unndekslet. VEDLIKEHOLD 3. T v dekslet på spylekoplingen og kople til en vnnslnge Skru på vnnkrnen (hlvveis), og l vnnet skylle gjennom kjølesystemet i c. 15 minutter. 5. Skru v vnnet og kole fr slngen når skyllingen er fullført. 6. Sett på plss dekslet på spylekoplingen. Plsser spylekoplingen i unndekslet igjen. T v og sette på toppdekslet TA AV Løsne toppdekslet ved å trekke ut låsehken på kre del v dekslet. Løft toppdekslet v motoren INSTALLASJON 1. Senk toppdekslet over motoren. nor 43

52 VEDLIKEHOLD 2. Plsser forknten v dekslet først og hekt det på den fremre kroken. Senk dekslet til lukket stilling og press ned kerst på dekslet for å låse det på plss. Forsikre deg om t dekslet er festet ordentlig ved å prøve å trekke i kre del v dekslet T v og sette på svinghjuldekslet TA AV Løft dekselet v de fire monteringsoltene. - - Svinghjuldeksel Fire monteringsolter, to på hver side v motoren INSTALLASJON Plsser dekselet på de fire monteringsoltene, og fest det på plss ved å trykke dekselet ned på monteringsoltene. Kontrollere tteriet Btteriet skl kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre t motoren strter som den skl. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsnvisningene som følger med tteriet. 1. Slå v motoren før service på tteriet. 44 nor

53 2. Sørg for t tteriet er ordentlig festet. 3. Btterikelpolene skl være rene, strmme og riktig montert. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 4. Kontroller t tteriet er utstyrt med ikke-ledende skjerming for å hindre utilsiktet kortslutning v tteripolene. Drivstoffsystem! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. VIKTIG: Bruk en godkjent eholder til å smle opp og oppevre drivstoffet. Tørk øyelikkelig opp drivstoffsøl. Mterile som rukes til å tørke opp søl, må kstes i en egnet eholder. Før du utfører service på drivstoffsystemet: 1. Stns motoren og kople fr tteriet. 2. Utfør service på drivstoffsystemet i et godt ventilert område. 3. Kontroller om det lekker drivstoff etter t det er utført service. KONTROLLERE DRIVSTOFFSLANGEN Se etter om det er sprekker, utulninger, lekksjer, hrdhet eller ndre tegn på forringelse eller skde på drivstoffslngen. Dersom noe v dette er tilfelle, skl drivstoffslngen skiftes ut. DRIVSTOFFILTRE VEDLIKEHOLD Se delen Kontroll- og vedlikeholdsoversikt for å finne riktig vedlikeholdsintervll. Motoren er utstyrt med to drivstoffiltre, ett lvtrykksfilter og ett høyttrykksfilter. Lvtrykksfilteret kn vedlikeholdes som et generelt vedlikeholdspunkt, men høytrykksfilteret kun ør vedlikeholdes v en utorisert forhndler. Drivstoffilter (lvt trykk) nor 45

54 VEDLIKEHOLD DRIVSTOFFILTER (LAVT TRYKK) T v 1. Vri tenningsnøkkelen til vstillingen. 2. Legg en fille eller klut under drivstoffilteret for å fnge opp drivstoff som kn lekke ut fr slngene og filteret.! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. 3. Trykk inn frigjøringsklffene for drivstoffslngen og kople drivstoffslngene fr drivstoffilteret. - - Frigjøringsklff for drivstoffslnge Drivstoffilter (lvt trykk) Instllsjon 1. Monter det nye drivstoffilteret slik t pilen peker mot motoren. 2. Kople drivstoffslngene forsvrlig fst til drivstoffilteret med låsekoplingene på slngen. 3. Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å vri tenningsnøkkelen til kjørestillingen, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. Utedre eventuelle drivstofflekksjer. Anode for korrosjonskontroll Det finnes noder for korrosjonskontroll forskjellige steder på påhengsmotoren. En node eskytter påhengsmotoren mot glvnisk korrosjon ved t nodens metll eroderer skte istedenfor metllet på påhengsmotoren. Hver node må kontrolleres regelmessig, spesielt i sltvnn der erosjonen vil gå rskere. Skift lltid noden før den er helt erodert, slik t korrosjonseskyttelsen opprettholdes. Anodene skl ikke mles eller påføres eskyttelseslg ettersom dette reduserer nodenes eskyttelseseffekt. 46 nor

55 VEDLIKEHOLD Det er to noder på hver side v girkssen. En nnen node er montert under kterspeilrkettenheten Inspeksjon v fôring i propelloring utstyrsvhengig Fôringen i propelloringen er en viktig inneygget komponent v girkssen og ør undersøkes når propellen er fjernet. Fôringen i propelloringen er designet for å gi motoren edre egenskper og åten edre ytelse ved å minimere mengden med eksos fr motoren som slipper ut mellom utsiden v propellen og girkssen. Eksosgss som lndes med vnn over propellldene vil forårske tp v motor- og åtytelse. VIKTIG: En utorisert forhndler ør skifte ut fôringen i propelloringen hvis det er mistnke om t den er slitt, løs eller hvis festeklffene er ødelgt. - - Fôring i propelloring Påfyllingsskrue for girolje nor 47

56 VEDLIKEHOLD Skifte propell! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Still girskiftet på påhengsmotoren i nøytrl (N) stilling. N Rett ut de øyde tppene på propellens mutterholder. 3. Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og fjern propellmutteren Trekk propellen rett v kselen. Hvis propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. 48 nor

57 VEDLIKEHOLD 5. Smør propellkselen med Extreme smørefett eller 2-4-C med PTFE Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme-smørefett Propellksel 8M C med PTFE Propellksel Q 1 VIKTIG: For å unngå t propellnvet korroderer og lir sittende fst på propellkselen, spesielt ved ruk i sltvnn, må du påføre et lg med neflt smøremiddel på hele propellkselen ved neflte vedlikeholdsintervller, og også hver gng propellen fjernes. FLO-TORQ II-PROPELLER 1. Monter propellen på kselen med de medfølgende komponentene, som vist. 2. Sett låsemutterfestet over de hevede pinnene på drevforingsdpteren og strm låsemutteren til spesifisert tiltrekkingsmoment. 3. Fest låsemutteren ved å øye tppene opp mot låsemutterne. c d e g h f c - d - e - f - g - h - Forovertrykknv Drevforing Propell Drevforingsdpter Låsemutterfeste Låsemutter Hevede pinner Tpper øyd mot låsemutter nor 49

58 VEDLIKEHOLD Beskrivelse Nm l-in. l-ft Propellmutter FLO-TORQ IV-PROPELLER 1. Monter propellen på kselen med de medfølgende komponentene, som vist. 2. Strm til låsemutteren med spesifisert moment. 3. Fest låsemutteren ved å øye tre v tppene inn i rillene i drevforingsdpteren. c d e g f c - d - e - f - g - Forovertrykknv Drevforing Propell Drevforingsdpter Låsemutterfeste Låsemutter Tpper øyd inn i rillene Beskrivelse Nm l-in. l-ft Propellmutter nor

59 VEDLIKEHOLD Kontrollere og skifte tennpluggene 1. Kople fr tennpluggklene. Trekk gummihettene v tennpluggene. 2. Fjern tennpluggene for å undersøke dem Skift tennpluggen hvis en elektrode er slitt eller isolsjonen er ujevn, rutt eller hr lemmer, eller hvis edelmetllet ikke er synlig på pluggens elektrode. nor 51

60 VEDLIKEHOLD VIKTIG: Pluggens frge vspeiler ikke nødvendigvis tilstnden. For nøyktig dignose v en plugg med svikt, skl du kontrollere edelmetllet på pluggens elektrode. Hvis du ikke kn se noe v edelmetllet, må du skifte pluggen Edelmetll 4. Juster gnistgpet. Se Generell informsjon Spesifiksjoner På lle tennplugger må gnistgpet kontrolleres og korrigeres ved ehov før montering.. Kontroller gnistgpet med et følerld eller en måler v nåletypen. Bruk ldri et kileformet måleverktøy for å kontrollere eller justere gnistgpet. c. Hvis justering er nødvendig, skl du ldri løsne eller ruke krft på den midtre elektroden. Dette er kritisk for enhver type tennplugg som hr et slitsjesjikt, som pltin eller iridium, på jordingselektroden eller den midtre elektroden. d. Når det er nødvendig å øke gnistgpet, skl du ruke et verktøy som re trekker tilke jordingselektroden, uten t det erører den midtre elektroden, porselenet eller slitsjesjiktet på jordingselektroden. e. Når det er nødvendig å redusere gnistgpet kn du nke jordingselektrodepluggen lett mot en hrd overflte. 5. Bruk i sltvnn H et tynt lg med glidemiddel kun på gjengene til tennpluggene. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 81 Glidemiddel Gjenger på tennplugg Fjern smuss på tennpluggholderne før tennpluggene monteres. Skru i tennpluggene for hånd, og strm deretter ytterligere 1/4 omdreining eller i henhold til spesifiksjonene. 52 nor

61 VEDLIKEHOLD Beskrivelse Nm l-in. l-ft Tennplugg Skifte sikringer VIKTIG: Sørg lltid for å h reservesikringer. De elektriske ledningskretsene på påhengsmotoren eskyttes mot overelstning ved hjelp v sikringer. Dersom en sikring ryker, må du forsøke å finne og rette opp årsken til overelstningen. Dersom du ikke finner årsken, kn sikringen ryke igjen. Åpne sikringsholderen og se på det sølvfrgede åndet inne i sikringen. Dersom åndet er røket, skl sikringen skiftes. Skift ut sikringen med en ny sikring med smme mperetll. - Deksel - c - Reservesikringsholdere Sikring 3 RORSTASJON 15 A 14 pinners ledningsunt for fjernkontroll/trimryter d - Sikring 4 IGN. 20 A tenningssystem e - Sikring 2 DRIVSTOFF 20 A drivstofftilførsel f - Sikring 1 DIAG. 2 A ledningsunt for dignostikk/ frtøy (tilehør) g - Intkt sikring g h f c h - Røket sikring e d Smørepunkter 1. Smør følgende punkter med 2-4-C med PTFE eller Extreme smørefett. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme-smørefett Propellksel 8M C med PTFE Propellksel Q 1 nor 53

62 VEDLIKEHOLD Propellksel Se Skifte propell for informsjon om hvordn propellen fjernes og monteres. Dekk hele propellkselen med smøremiddel for å unngå t propellnvet korroderer og lir sittende fst på kselen Smør følgende punkter med 2-4-C med PTFE Eller Extreme smørefett. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Styrekel Q 1 Extreme-smørefett Styrekel 8M Smørenippel for styrekel (utstyrsvhengig) Vri rttet slik t styrekelenden lir trukket helt inn i påhengsmotorens tiltrør. Smøres gjennom smørenippel. - Festenordning - Styrekelende 47651! ADVARSEL Feil kelsmøring kn forårske hydrulikklås, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over åten. Trekk enden på styrekelen helt inn før du påfører smøremiddel. 54 nor

63 VEDLIKEHOLD Smørepunkter på tiltspk og svingolt. - - Smørenippel for tiltspk Smørenippel for svingolt Smør følgende med lettolje. Styrestngens dreiepunkter Smør dreiepunktene Kontrollere powertrimoljen 1. Tilt påhengsmotoren opp til vertikl stilling, og kople inn tiltstøttespken. - - Tiltstøttespk Bryter nor 55

64 VEDLIKEHOLD 2. Skru v påfyllingslokket og kontroller oljenivået. Oljenivået skl være i flukt med underknten v påfyllingshullet. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts Power Trim nd Steering Fluid (olje for powertrim og styring). Dersom dette ikke er tilgjengelig, skl du ruke utomtgirolje (ATF). Refernsenr. for slnge 114 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Power Trim- og servostyringsolje Powertrimeholder Q Skifte motorolje MOTORENS OLJEKAPASITET Motorens oljekpsitet er om lg 5,2 liter (5,5 US qt). FREMGANGSMÅTE VED OLJESKIFT 1. Tilt påhengsmotoren opp/ut fori vertikl stilling i c. ett minutt for å l fnget olje renne tilke i oljesumpen. 2. Tilt påhengsmotoren til vertikl stilling. 3. Bruk en 16 mm (5/8 in.) nøkkel og løsne oljedreneringsventilen til den kn løsnes for hånd. Vær påpsselig slik t du ikke åpner ventilen mer enn t oljen kn dreneres. 4. Fest en gjennomsiktig dreneringsslnge på 12 mm (7/16 in.) (indre dimeter) til oljedreneringsventilen. Plsser motstt ende v slngen i en egnet eholder. 5. Løsne oljedreneringsventilen med 2 1/2 omdreining for å drenere oljen. Ikke løsne den med mer enn 2 1/2 omdreining. VIKTIG: Ikke løsne oljedreneringsventilen med mer enn 2 1/2 omdreining. Oljepkningen kn skdes hvis den løsnes med mer enn 2 1/2 omdreining. 6. Etter t oljen er tppet ut, håndstrmmes oljedreneringsventilen (med klokken), og oljedreneringsslngen fjernes. 7. Strm til oljetppepluggen med ngitt tiltrekkingsmoment. Rengjør oljesøl fr ventilområdet. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Oljedreneringsventil nor

65 VEDLIKEHOLD VIKTIG: Overstrmming v oljetppeventilen kn skde oljesumpen c c - Oljedreneringsventil Dreneringsslnge Løsnes med mks. 2 1/2 omdreining SKIFTE OLJEFILTER 1. Fjern pluggen fr oljepnnen, og fest en dreneringsslnge med indre dimeter på 12 mm (7/16 in.) til koplingen. Plsser motstt ende v slngen i en egnet eholder. 2. Fjern det gmle filteret ved å skru det mot venstre. 3. L oljen i pnnen dreneres, og fjern oljedreneringsslngen. 4. Rengjør olje fr oljepnnen og monter pluggen 5. Rengjør oljefilterets monteringsflte. Påfør et tynt lg ren olje på filterpkningen. Ikke ruk fett. Skru inn det nye filteret til pkningen får kontkt med monteringsflten, og strm det 3/4 til 1 omdreining. - Redusert friksjon - c - d - Oljefilter Oljepnne Dreneringsslnge c d FYLLE PÅ OLJE 1. Fjern oljepåfyllingslokket og fyll omtrent 5,2 liter (5,5 US qt) neflt olje. Oljenivået vil d være midt i driftsområdet. nor 57

66 VEDLIKEHOLD 2. L motoren gå på tomgng i fem minutter, og se etter om det lekker olje. Stns motoren. For å oppnå en nøyktig vlesning v oljenivået, skl du l motoren kjøles ned i minst én time før du kontrollerer nivået. Les Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. MERK: Hvis du kontrollerer oljenivået før det hr gått fem minutter etter t du hr slått v motoren, kn oljenivået være så mye som 1 liter (1 US qt) mindre. L motoren kjøles ned i minst én time før du kontrollerer oljenivået Girolje SMØREMIDDEL FOR GIRKASSEN Når du fyller eller skifter girolje, skl du se etter om det er vnn i oljen. Dersom det er vnn, kn det h lgt seg på unnen og vil dreneres før oljen, eller det kn h lndet seg med oljen slik t den hr fått et melkektig utseende. Få girkssen kontrollert hos forhndleren dersom du oppdger vnn i oljen. Vnn i oljen kn føre til t lgeret svikter før tiden, eller det kn fryse til is ved lve temperturer og skde girkssen. Undersøk om det finnes metllprtikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde metllprtikler tyder på norml girslitsje. Større mengder metllspon eller større prtikler (iter) kn tyde på unorml girslitsje og ør kontrolleres v en utorisert forhndler. DRENERE GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Fjern propellen. Les Skifte propell. 3. Plsser en dreneringspnne under påhengsmotoren. 58 nor

67 VEDLIKEHOLD 4. Fjern ventilsjonspluggen og påfyllings-/tppepluggen, og drener oljen Lufteplugg Påfyllings-/tppeplugg GIRKASSENS OLJEKAPASITET Girkssens smøremiddelkpsitet (tilnærmet) Stndrd Commnd Thrust ANBEFALT GIROLJE Høyrerotsjon Venstrerotsjon 800 ml (27.1 fl oz) 810 ml (27.4 fl oz) 790 ml (26.7 fl oz) Mercury- eller Quicksilver-girolje for høy ytelse. KONTROLLERE OLJENIVÅET OG FYLLE OLJE PÅ GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Fjern ventilsjonspluggen/tetningsskiven. 3. Fjern påfyllings-/tppepluggen. Sett oljerøret inn i påfyllingshullet, og fyll på olje til det pipler ut gjennom ventilsjonshullet Ventilsjonshull Påfyllingshull VIKTIG: Skift tetningsskivene dersom de er skdet. nor 59

68 VEDLIKEHOLD 4. Slutt å fylle på olje. Sett på plss ventilsjonspluggen og tetningsskiven før du fjerner oljerøret. 5. Fjern oljerøret og sett tilke den rengjorte påfyllings-/tppepluggen og tetningsskiven. 60 nor

69 Klrgjøre før lgring Det som er viktigst ved klrgjøring v påhengsmotoren før lgring, er å eskytte den mot rust, korrosjon og skde som følge v t vnn fryser til is eller lir værende igjen i motoren. Bruk fremgngsmåten som er eskrevet, for å klrgjøre påhengsmotoren for lgring utenom sesongen eller lngtidslgring (to måneder eller mer). OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. DRIVSTOFFSYSTEMET OPPBEVARING VIKTIG: I lkoholholdig ensin (etnol eller metnol) kn det dnnes syre under lgring som kn skde drivstoffsystemet. Dersom ensinen som rukes, inneholder lkohol, nefler vi t så mye som mulig v den resterende ensinen dreneres fr drivstofftnken, den seprte drivstoffslngen og motorens drivstoffsystem. VIKTIG: Denne påhengsmotoren er utstyrt med et lukket drivstoffsystem når motoren ikke går. Ved hjelp v dette lukkede systemet vil drivstoffet i motorens drivstoffsystem, unnttt det som er i tnken, holdes stilt ved normle lgringsperioder, uten t du ehøver å tilsette konserverings- og stiliseringsmidler. Fyll drivstofftnken og motorens drivstoffsystem med ehndlet (stilisert) drivstoff for å hindre dnnelse v vleiringer og gummi. Følg nvisningene nedenfor. Bærr drivstofftnk Hell ngitt mengde Quickstor drivstoffstiliseringsmiddel på drivstofftnken (følg nvisningene på eholderen). Vipp drivstofftnken frm og tilke slik t remserengjøringsmiddelet lnder seg med drivstoffet. Inneygd drivstofftnk Hell ngitt mengde Quickstor-stiliseringsmiddel (følg nvisningene på eholderen) i en seprt eholder og lnd med omtrent én liter (én qurt) ensin. Hell denne lndingen på drivstofftnken. Refernsenr. for slnge 124 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Quickstor drivstoffstilistor Drivstofftnk 92-8M Beskytte eksterne motorkomponenter Ml over eventuelle småskder i lkken. Lkk for reprsjon v småskder kn fås hos forhndleren. Spry Quicksilver- eller Mercury Precision-korrosjonsinhiitor på eksterne metllflter (unnttt noder for korrosjonskontroll). Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 120 Corrosion Gurd Eksterne metlloverflter Q55 Beskytte interne motorkomponenter VIKTIG: Se Vedlikehold Kontrollere og skifte tennpluggene for å finne ut hvordn tennpluggene skl fjernes. Skift motorolje og oljefilter. Fjern tennpluggene. Spry om lg 30 ml (1 fl oz) Storge Sel-rustmiddel inn i hvert tennplugghull. nor 61

70 OPPBEVARING Refernsenr. for slnge 119 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Rustmidlet Storge Sel Tennplugghull Q03 Vri om nøkkelen / trykk på strtryteren for å kjøre motoren gjennom en strtsyklus. Dette vil fordele rustmidlet i sylinderne. Sett inn tennpluggene. Girksse Drener giroljen og fyll ny olje (se Girolje). Plssering v påhengsmotoren ved lgring Oppevr påhengsmotoren i oppreist (vertikl) stilling, slik t vnnet dreneres ut v motoren. OBS Dersom påhengsmotoren lgres i tiltet stilling, kn det skde motoren. Vnn i kjølevnnssystemet eller regnvnn i propellens eksosrør i girkssen kn fryse. Lgre påhengsmotoren i nedre stilling. Lgre tteriet Følg tteriprodusentens nvisninger for lgring og opplding. Fjern tteriet fr åten, og kontroller vnnivået. Ld om nødvendig. Lgre tteriet på et kldt, tørt sted. Kontroller vnnivået med jevne mellomrom, og ld opp tteriet under lgring. 62 nor

71 Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt MULIGE ÅRSAKER Dødmnnsryteren står ikke i kjørestillingen. Røket 15-mperesikring. Kontroller 14-pinners fjernkontrollkel/trimryter på dekslet/ hovedstrømsrelésikring Les Vedlikehold. Giret på påhengsmotoren er ikke stt i fri. Svkt tteri eller tterikolinger som er løse eller korroderte. Svikt i tenningsnøkkelryteren. Feil ved ledningsnettet eller elektriske koplinger. Defekt strtsolenoid eller slvesolenoid. Motoren vil ikke strte MULIGE ÅRSAKER Feil strtprosedyre. SeBruk. Gmmel eller forurenset ensin. Drivstoffet når ikke motoren. Drivstofftnken er tom. Lufteventilen på drivstofftnken er ikke åpen eller er lokkert. Drivstoffslngen er frkoplet eller smmenklemt. Drivstoffilteret er tett. SeVedlikehold. Defekt drivstoffpumpe. Filteret i drivstofftnken er tett. Komponentsvikt i tenningssystemet. Tennpluggene er skitne eller defekte. SeVedlikehold. Motoren går ujevnt MULIGE ÅRSAKER Overoppheting - Vrselhornet virker ikke. Lvt oljetrykk. Sjekk oljenivået. Tennpluggene er skitne eller defekte. SeVedlikehold -delen. Feil oppsett og justeringer. Det kommer ikke nok drivstoff til motoren.. Motordrivstoffilteret er lokkert. SeVedlikehold -delen.. Filteret i drivstofftnken er lokkert. c. Tppelåsventilen som sitter på drivstofftnker v den permnente, inneygde typen hr stt seg fst. d. Drivstoffslngen er øyd eller i klem. Defekt drivstoffpumpe. Komponentsvikt i tenningssystemet. FEILSØKING nor 63

72 Redusert ytelse MULIGE ÅRSAKER Overoppheting Vrselhornet virker ikke. Lvt oljetrykk. Kontroller oljenivået. Gsspjeldet åpnes ikke helt. Skdet propell eller propell v feil størrelse. Feil regulering, justering eller oppsett v motoren. Båten er overelstet eller lsten er feilfordelt. For mye unnvnn. Bunnen v åten er skitten eller skdet. Btteriet ldes rskt ut MULIGE ÅRSAKER FEILSØKING Btterikoplingene er løse eller korroderte. Lvt elektrolyttnivå i tteriet. Utslitt eller lite effektivt tteri. Overdreven ruk v elektrisk tilehør. Defekt likeretter, omformer eller spenningsregultor. Åpen krets i vekselstrømsgenertorens utgngsledning (smeltekontkt). 64 nor

73 Hjelp til service LOKAL REPARASJONSSERVICE Lever lltid inn åter med Mercury-påhengsmotor til en utorisert forhndler dersom det skulle oppstå ehov for service. Bre utoriserte forhndlere er spesilister på Mercury-produkter og hr frikkopplærte meknikere, spesilverktøy og -utstyr smt originle Quicksilver-deler og -tilehør, som er nødvendig for riktig service v motoren. MERK: Quicksilver-deler og -tilehør konstrueres og ygges spesielt for din motor v Mercury Mrine. SERVICE NÅR DU ER BORTE HJEMMEFRA Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår ehov for service, er det re å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Dersom du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste regionle servicesenter. Utenfor USA og Cnd kn du kontkte det nærmeste servicesenteret til Mrine Power Interntionl. STJÅLET MOTORENHET Dersom motoren lir stjålet, skl lokle myndigheter og Mercury Mrine strks underrettes om modell- og serienummer og hvem som skl få eskjed dersom den lir funnet. Denne informsjonen rkiveres hos Mercury Mrine for å hjelpe myndighetene og forhndlerne med å finne igjen stjålne motorer. NÅR MOTOREN HAR VÆRT UNDER VANN 1. Før motoren erges, skl du kontkte en utorisert Mercury-forhndler. 2. Etter t motorenheten er erget, er det nødvendig med umiddelr service hos en utorisert Mercuryforhndler for å forhindre lvorlig skde på motoren. RESERVEDELER! ADVARSEL Unngå rnn- eller eksplosjonsfre. Komponenter i det elektriske systemet og tennings- og drivstoffsystemet på Mercury Mrine-produkter er i smsvr med føderle (USA ) og internsjonle forskrifter for å redusere fren for rnn eller eksplosjon. Unngå å ruke reservedeler i det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, som ikke er i smsvr med disse stndrdene. Når du utfører service på det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, må lle komponenter monteres og strmmes på en forsvrlig måte. Båtmotorer er eregnet for drift ved eller nær full gss i det meste v sin levetid. De er også eregnet for ruk i åde fersk- og sltvnn. Disse forholdene krever mnge spesildeler. FORESPØRSLER OM DELER OG TILBEHØR Spørsmål vedrørende originldeler fr Mercury Precision Prts eller Quicksilver Mrine Prts nd Accessories kn rettes til den lokle, utoriserte forhndleren. Forhndleren hr de nødvendige opplysningene for å estille deler og tilehør dersom de ikke finnes på lger. Motormodell og serienumre påkreves for estilling v riktige deler. LØSE ET PROBLEM SERVICEASSISTANSE FOR EIER Det er viktig for åde oss og forhndleren t du er fornøyd med ditt Mercury-produkt. Dersom du skulle h prolemer, spørsmål eller klger vedrørende motorenheten, er det re å kontkte den utoriserte Mercuryforhndleren. Hvis du trenger ytterligere ssistnse: 1. Snkk med slgs- eller servicensvrlig hos forhndleren. 2. Hvis du hr et spørsmål, en ekymring eller et prolem som ikke kn løses v forhndleren, er vi deg t kontkt med servicekontoret til Mercury Mrine for å få hjelp. Mercury Mrine vil reide smmen med deg og forhndleren for å løse lle prolemer. Kundeservice vil trenge følgende informsjon: nor 65

74 Nvnet og dressen din Ditt telefonnummer (dgtid). Motorens modell- og serienummer Forhndlerens nvn og dresse Prolemets rt SERVICEASSISTANSE FOR EIER KONTAKTINFORMASJON FOR MERCURY MARINES KUNDESERVICE Ved ehov for ssistnse kn du t kontkt med kontoret for ditt geogrfiske området vi telefon, telefks eller e-post/rev. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid, når du sender rev eller fks. USA, Cnd Telefon Fks Nettsted Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Austrli, Stillehvet Telefon Fks Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Dndenong South, Victori 3175 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon Fks Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Mexico, Sentrl-Amerik, Sør-Amerik, Kriien Telefon Fks Mercury Mrine Interchnge Circle North Mirmr, FL USA Jpn Telefon Kisk Co., Ltd Knnecho, Ski-ku Fks Ski-shi, Osk , Jpn Asi, Singpore Telefon Fks Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Singpore, Bestille dokumentsjon Før du estiller dokumentsjon, må du h klr følgende informsjon om motorenheten: Modell Hestekrefter Serienummer År 66 nor

75 USA OG CANADA Kontkt nærmeste utoriserte Mercury Mrine-forhndler for å få informsjon om ytterligere dokumentsjon som er tilgjengelig for din Mercury Mrine-motor, eller kontkt: Mercury Mrine Telefon Fks Postdresse (920) (kun USA) UTENFOR USA OG CANADA (920) (kun USA) Mercury Mrine Attn: Pulictions Deprtment P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Kontkt nærmeste utoriserte Mercury Mrine-servicesenter for å estille ytterligere littertur som er tilgjengelig for din motor. Send estillingsskjemet nedenfor smmen med etling til: Mercury Mrine Attn: Pulictions Deprtment W6250 West Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Send til: (T en kopi v dette skjemet og skriv med lokkokstver eller mskin dette er din frktetikett) Nvn Adresse Poststed Stt Provins Postnummer Lnd SERVICEASSISTANSE FOR EIER Antll Element Delenummer Pris Totlt Sum til etling. nor 67

76 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Mercury Mrine-godkjente festenordninger for motor VIKTIG: Mercury Mrine hr godkjente festenordninger og -nvisninger, som omftter tiltrekkingsmomenter. Disse medfølger lle våre påhengsmotorer, slik t de kn festes trygt til kterspeilet. Feil montering v påhengsmotoren kn forårske prolemer med ytelse og pålitelighet, som igjen kn gi opphv til sikkerhetsrisikoer. Følg lle nvisninger som gjelder montering v påhengsmotoren. IKKE monter nnet tilehør til åten med festenordningene som leveres med påhengsmotoren. Mn skl for eksempel ikke montere vnnsportutstyr eller destiger på åten ved ruk v de medfølgende festenordningene. Montering v ndre produkter til åten med påhengsmotorens festenordninger vil føre til redusert ytelse og sikkerhet når påhengsmotoren skl festes til kterspeilet. påhengsmotorer som krever godkjente festenordninger, vil h følgende merke på kterspeilklemmen Tilehør montert til klemrketten på kterspeilet Mercury Mrine hr litt gjort oppmerksomme på t visse typer egenmontert tilehør, som nødstiger, gruntvnnsnkre, kilesett for kterspeil og Tow Sport-utstyr, er festet til åten med smme festenordninger som fester motoren til kterspeilet (eller en oppjekkingsplte). Dersom de smme festenordningene rukes til å feste åde motor og tilehør til åten, reduseres festenordningenes evne til å opprettholde riktig festekrft. Hvis åten rukes med løse festenordninger, kn det redusere ytelsen og påliteligheten smt medføre sikkerhetsrisiko.! ADVARSEL Avverg lvorlig personskde eller dødsulykker som følge v t du mister kontrollen over åten. Løse festenordninger kn føre til t kterspeilrketten svikter eller føreren mister styringen over åten. Pss på t motorens festenordninger lltid er strmmet i henhold til spesifiksjonene. GODKJENT MONTERING AV TILBEHØR TIL KLEMBRAKETTEN PÅ AKTERSPEILET Etter t motoren er montert til kterspeilet eller oppjekkingsplten i smsvr med nvisningene, tilltes det å feste tilehør til åten ved ruk v de gjenværende olthullene i kterspeilrketten, som vist i fig. 1: Listen nedenfor gir deg ytterligere retningslinjer for montering v tilehør til klemrketten på kterspeilet. Festenordningene for tilehøret skl gå gjennom åtens kterspeil eller oppjekkingsplte. 68 nor

77 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Monteringen må ikke forstyrre eksisterende montering, f.eks. t en monteringsplte for tilehør monteres i klemrkettens rdius. Se fig. 1. f e c d Figur 1 - Minimumsklring 3,175 mm (0,125 in.) - Knt på tilehørsrkett c - Akterspeilrkettens vegg d - Rdius e - Festenordninger som medfølger motoren f - Festenordninger som medfølger tilehøret fr produsenten, monteres gjennom urukte hull i motormonteringsrketten nor 69

78 MONTERE PÅHENGSMOTOREN IKKE GODKJENT MONTERING AV TILBEHØR VIKTIG: Ikke ruk festenordningene som fester motoren til åten (enten kterspeilet eller oppjekkingsplten) til ndre formål enn å feste motoren til åten. 1. Ikke monter tilehør til klemrketten uten ytterligere støtte. Se fig. 2. Figur Ikke fest tilehør til åten med motorens festenordninger. Se fig. 3. c Figur 3 - Festenordninger som medfølger motoren - Klemrkett for kterspeil c - Tilehør nor

79 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 3. Ikke monter kiler eller plter mellom kterspeilrketten og kterspeilet (eller oppjekkingsplten). Se fig. 4. Figur 4 - Båtens kterspeil eller oppjekkingsplte - Klemrkett for kterspeil c - Kile/plte c Viktig informsjon Å rigge åter, noe som omftter korrekt montering v motoren, er i årenes løp litt en mer kompleks oppgve. Følgelig nefler Mercury Mrine t motorer monteres v utoriserte Mercury-forhndlere. Hvis du ikke kter å følge denne neflingen, og montere motoren selv, må du lese og følge disse instruksene. Dersom du lr være å følge disse monteringsnvisningene, kn lvorlig skde eller dødsfll li resulttet. MERK: Ikke monter en elektrisk drivstoffpumpe (tilehør) i drivstoffsystemet for denne motoren. Båtens hk-kpsitet! ADVARSEL Hvis åtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke åtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider åtens mksimle, nominelle motoreffekt. Båten må ikke overelstes eller utstyres med for krftig motor. De fleste åter er utstyrt med et kpsitetsmerke som ngir mks. motoreffekt og elstning, som spesifisert v produsenten i overensstemmelse med visse føderle retningslinjer. Hvis du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX nor 71

80 Beskyttelse mot strting i gir! ADVARSEL Å strte motoren i gir kn resultere i lvorlig personskde eller dødsulykker. Bruk ldri en åt som ikke hr en eskyttelsesnordning for å kunne strte re i fri. Fjernkontrollen som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for å kunne strte re i fri. Dette forhindrer t motoren strtes i gir. Velge tilehør til påhengsmotoren Originlt Mercury Precision- og Quicksilver-tilehør er lget og testet spesielt for denne påhengsmotoren. Visse typer tilehør som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert for sikker ruk på denne påhengsmotoren eller påhengsmotorens driftssystem. Sørg for t du får tk i og leser gjennom håndøkene for instllering, ruk og vedlikehold for lt ktuelt tilehør. Drivstoffsystem MONTERE PÅHENGSMOTOREN ELEKTRISK DRIVSTOFFPUMPE (TILBEHØR) VIKTIG: Ikke monter en elektrisk drivstoffpumpe (tilehør) i drivstoffsystemet for denne motoren. UNNGÅ AT DRIVSTOFFTILFØRSELEN HINDRES VIKTIG: Dersom det monteres ekstr komponenter i drivstoffsystemet (filtre, ventiler, koplinger, osv.), kn det hindre drivstofftilførselen. Dette kn føre til t motoren kveles ved lv hstighet, og/eller t mger drivstofflnding ved høyt turtll forårsker motorskde. KRAV OM DRIVSTOFFSLANGE MED LAV GJENNOMTRENGNING Alle påhengsmotorer som produseres for slg, selges eller tilys for slg i USA. EPA (Environmentl Protection Agency) krever t lle påhengsmotorer som er produsert etter 1. jnur 2009, må h en drivstoffslnge med lv gjennomtrengning som primær drivstoffslnge mellom drivstofftnken og påhengsmotoren. En drivstoffslnge med lv gjennomtrengning er USCG Type B1-15 eller Type A1-15, som ikke skl overskride 15/gm²/24 t med CE 10-drivstoff ved 23 C som spesifisert i SAE J 1527 mrin drivstoffslnge. EPA-KRAV TIL BÆRBARE, TRYKKSATTE DRIVSTOFFTANKER EPA (Environmentl Protection Agency) krever t ærre drivstoffsystemer produsert etter 1. jnur 2011 til ruk med påhengsmotorer, hr en trykklssifisering på minst 34,4 kp (5,0 psi). Disse tnkene kn inneholde følgende: Et luftinntk som åpnes slik t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. Et luftinntk som åpnes (luftes) til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). KRAV TIL DRIVSTOFFTILFØRSELSVENTIL Ved ruk v en trykkstt drivstofftnk må det monteres en drivstofftilførselsventil i drivstoffslngen mellom drivstofftnken og motoren. Drivstofftilførselsventilen forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. 72 nor

81 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Drivstofftilførselsventilen hr en mnuell utkoplingsfunksjon. Den mnuelle utkoplingsfunksjonen kn enyttes (trykkes inn) for å åpne (omgå) ventilen, i tilfelle det skulle oppstå en lokkering i ventilen. - - c - Drivstofftilførselsventil montert på drivstoffslngen mellom drivstofftnken og motoren. Meknisk utkopling Luftehull/vnndreneringshull c DRIVSTOFFTANKER Bærr drivstofftnk Velg et egnet sted i åten innenfor drivstoffslngens rekkevidde, og fest tnken her. Permnent drivstofftnk Permnente drivstofftnker skl monteres i smsvr med ktuelle retningslinjer for sikkerhet, som omftter neflinger når det gjelder jording, eskyttelse mot tilkeslg, ventilsjon osv. LUFTING/FYLLING AV DRIVSTOFFTILFØRSELSMODULEN Drivstofftilførselsmodulen (FSM) luftes ikke ut til omgivelsene. Luften som er fnget i drivstofftilførselsmodulen, drivstoffrørene og drivstoffknlen, vil komprimeres noe første gng tenningsnøkkelen settes i på-stillingen på et tomkjørt eller tppet drivstoffsystem. Luften komprimeres ikke mer for å fullføre vluftingen/fyllingen v drivstofftilførselsmodulen, selv om nøkkelen vris til på-stillingen flere gnger. Hvis nøkkelen vris til på-stillingen for mnge gnger, kn drivstoffpumpene skdes. Luften fnget i drivstofftilførselsmodulen må luftes ut for å fylle drivstoffsystemet. Dette kn utføres ved å kople et verktøy til drivstoffknlens Schrder-ventilkopling, slik t systemet rskt kn tppes, eller ved å kjøre strtmotoren. Avlufte/fylle drivstofftilførselsmodulen ved ruk v drivstofftrykkmåler Den foretrukne metoden for å lufte/fylle drivstoffmodulen, er ved å ruke et lufteverktøy, selv om dette ikke lltid er prktisk mulig. Målet er å lufte ut luften som er fnget i drivstoffsystemet med et lufteverktøy som koples til testporten på drivstoffknlens Schrder-ventil. Vri nøkkelen til på-stillingen, og åpne tppeventilen for å lufte drivstofftilførselsystemet og drivstoffknlen. Denne metoden enyttes på åter der drivstoffinntkssystemet til påhengsmotoren er egrenset, hr en tilkeslgsventil eller inneholder et reltivt stort drivstoffvolum på grunn v en lng drivstofftilførselsslnge eller et vnnutskillende drivstoffilter. Hvis en påfyllingslære er montert, kn den rukes under luftingen/fyllingen for å forkorte tiden det tr å strte motoren. 1. Kontroller t motoren er i vter i vertikl stilling. 2. Kontroller t åtens drivstofftilførselsslnge er tilkoplet inntkskoplingen på påhengsmotorens drivstoffsystem. 3. Kople en drivstofftrykkmåler til drivstoffknlens Schrder-ventil. nor 73

82 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Drivstofftrykkmålersett A03 Tester drivstoffpumpetrykket kn rukes for å vlste drivstofftrykket Plsser tppeslngen fr drivstofftrykkmåleren trygt i en egnet drivstoffeholder for å smle opp overskytende drivstoff. - - c - Tppeventil for drivstofftrykkmåler Schrder-ventil Tppeslnge til egnet eholder c Åpne drivstofftrykkmålerens tppeventil, og vri tenningsnøkkelen til på-stillingen. Drivstoffpumpene vil gå i omtrent tre til fem sekunder. 6. Vri tenningsnøkkelen til v-stillingen og deretter tilke til på-stillingen. Drivstoffpumpene vil gå i omtrent tre til fem sekunder. Gjent denne prosedyren til det tppede drivstoffet er reltivt fritt for luftoler. 74 nor

83 MONTERE PÅHENGSMOTOREN MERK: Hvis påhengsmotorens drivstoffsystem ikke er vluftet/fylt etter t du hr stt tenningsnøkkelen i påstillingen 15 gnger, må du sjekke om drivstofftilførselsslngen til påhengsmotoren hr lekksjer. Utedre feil om nødvendig. Hvis du ikke finner lekksjer, kn det hende t det er for stor egrensning i drivstofftilførselssystemet til påhengsmotoren. Korriger tilstnden, og prøv igjen. 7. Fjern drivstofftrykkmåleren. 8. Vri tenningsnøkkelen til på-stillingen. Strt motoren når drivstoffpumpene stnser. Det er mulig t motoren ikke vil strte på første forsøk. Motoren vil gå ujevnt på tomgng i inntil to minutter mens fnget luft luftes ut v drivstoffsystemet. Lufting/fylling v drivstofftilførselsystemet (når motoren er kjørt tørr) Den foretrukne metoden for å lufte/fylle drivstoffmodulen, er ved å ruke et lufteverktøy, selv om dette ikke lltid er prktisk mulig. Når åtens drivstoffsystem er tomt for drivstoff, kn det luftes/fylles uten ruk v et lufteverktøy. Målet er å lufte ut fnget luft i drivstoffsystemet gjennom drivstoffinjektorene mens strtmotoren kjøres, slik t drivstoff kn trekkes inn i drivstoffmodulen. Denne metoden kn enyttes på åter der drivstoffinntkssystemet til påhengsmotoren er mindre egrenset og inneholder et reltivt lite drivstoffvolum, hr kort drivstofftilførselsslnge, ikke hr et vnnutskillende drivstoffilter eller hr et vnnutskillende drivstoffilter som llerede er luftet/fylt. Hvis en påfyllingslære er montert, kn den rukes under luftingen/ fyllingen for å forkorte tiden det tr å strte motoren. 1. Kontroller t motoren er i vter i vertikl stilling. 2. Kontroller t åtens drivstofftilførselsslnge er tilkoplet inntkskoplingen på påhengsmotorens drivstoffsystem. 3. Vri tenningsnøkkelen til på-stillingen. Drivstoffpumpene vil gå i omtrent tre til fem sekunder. 4. Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen og slipp nøkkelen. ECM-enheten kontrollerer ktiveringen v strteren. Strteren kn fortsette å kjøre i inntil åtte sekunder. MERK: Ved lufting/fylling v et tppet drivstoffsystem, kn gjenværende drivstoff føre til t motoren strter og deretter kveles, noe som fører til t kjøretiden for motorstrteren reduseres. 5. Fortsett å sette tenningsnøkkelen i på- og strtstillingen til motoren fortsetter å gå. VIKTIG: L strtmotoren kjøles ned i sekunder mellom hver gng den ktiveres i åtte sekunder. Begrens ntll strtforsøk til mks. 10 åttesekunders forsøk. 6. Når motoren hr strtet, kn den gå ujevnt på tomgng i inntil to minutter mens gjenværende luft luftes ut v drivstoffsystemet. 7. Hvis drivstoffsystemet ikke luftes/fylles etter 10 åttesekunders strtforsøk, ruker du den forrige prosedyren, Avlufte/fylle drivstofftilførselsmodulen ved ruk v drivstofftrykkmåler, for å lufte/fylle drivstoffsystemet. nor 75

84 Spesifiksjoner for instllering MONTERE PÅHENGSMOTOREN Minimum kterspeilåpning Motorens midtlinje med to motorer 66.0 cm (26 in.) min. Minimum kterspeilåpning Én motor To motorer 84,2 cm (33 in.) 149,9 cm (59 in.) 76 nor

85 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Finne neflt monteringshøyde for påhengsmotoren 63.5 cm (25 in.) e 60.9 cm (24 in.) 58.4 cm (23 in.) c 56.0 cm (22 in.) 53.3 cm (21 in.) e 50.8 cm (20 in.) 48.2 cm (19 in.) d f c - d - e - f - Den heltrukne linjen ngir den neflte monteringshøyden for påhengsmotoren. De stiplede linjene ngir grensene for utprøvd, vellykket monteringshøyde for påhengsmotoren. Linjen kn rukes til å estemme påhengsmotorens monteringshøyde dersom mksiml hstighet er det eneste formålet. Linjen kn rukes til å estemme påhengsmotorens monteringshøyde ved instllering v to påhengsmotorer. Monteringshøyde for påhengsmotoren (høyden på påhengsmotorens monteringsrketter fr unnen v kterspeilet). Ved høyder over 56,0 cm (22 in.)nefles vnligvis en propell som er konstruert for overfltedrift. Båtens forventede mksimle kjørehstighet (mph). MERKNAD 1. Påhengsmotoren må monteres så høyt på kterspeilet t eksosvlstningshullet er minst 25,4 mm (1 in.) over vnnlinjen når motoren går på tomgng. Når eksosvlstningshullet er over vnnlinjen, forhindres lokkering v eksosen. Eksoslokkering fører til dårlig ytelse på tomgng. 2. Legge til 12,7 cm (5 in.) for XL-modeller i forhold til ngitt monteringshøyde for påhengsmotoren. 3. Påhengsmotoren må ikke monteres høyere enn 63,5 cm (25 in.) for L-modeller, eller 76 cm (30 in.) for XL-modeller. Girkssekomponentene kn skdes dersom påhengsmotoren monteres høyere. Høyere montering vil vnligvis føre til t: Styremomentet reduseres Topphstigheten økes Båtens stilitet edres Propellen løsner ved plning nor 77

86 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Bore monteringshull for påhengsmotoren VIKTIG: Før du driller noen festehull må du nøye lese Bestemme neflt monteringshøyde for påhengsmotoren. Monter påhengsmotoren i nærmeste neflte monteringshøyde. 1. Merk v fire monteringshull på kterspeilet ved hjelp v orefiksturen. - - c - Bor styrehull Borefikstur for kterspeil Akterspeilets midtlinje c 2757 Borefikstur for kterspeil A2 Gjør motormontering lettere ved t den fungerer som en ml for motorens monteringshull Drill fire 13,5 mm (17/32 in.) monteringshull nor

87 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Løfte påhengsmotoren 1. Fjern toppdekslet. 2. Monter løftesokkelen på svinghjulet med tre olter. Strm oltene forsvrlig. 3. Gjeng løfteøyet inn på løftesokkelen. 4. Kople en heis som hr en kpsitet på minst 450 kg (1000 l) til løfteøyet. 5. Løft påhengsmotoren og plsser den på kterspeilet. - - Løftesokkel Løfteøye Svinghjulvdrger/løftering T Fjerner svinghjulet fr motoren. Brukes for å løfte motorhode/motor. Fjerne trnsportrketten 1. Fjern de to øvre skruene, og løsne de to nedre skruene. 2. Skyv trnsportrketten v de nedre skruene. nor 79

88 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 3. Strm unnskruene til spesifisert moment. c c c - Trnsportrkett Øvre skruer Nedre skruer Beskrivelse Nm l-in. l-ft Nedre skruer 7,9 70 Styrekel rutet på styrord side 1. Smør o-ringtetningen og hele kelenden Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE O-ringtetningen og hele kelenden Q 1 2. Før styrekelen inn i tiltrøret. 80 nor

89 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 3. Strm til mutteren med ngitt tiltrekkingsmoment Beskrivelse Nm l-in. l-ft Mutter 47,5 35 Feste påhengsmotoren på kterspeilet MONTERINGSBOLTER Festenordninger for montering v påhengsmotoren på kterspeilet følger med påhengsmotoren Delenummer Delens nvn Beskrivelse Monteringsolt for påhengsmotor ½-20 x 4,50 in. lng (2,25 in. gjenger) Låsemutter med nyloninnsts ½ Stoppskive 1,5 tommers dimeter Stoppskive 0,875 tommers dimeter Tilgjengelige monteringsolter for påhengsmotor Delenummer Beskrivelse ½-20 x 2,50 in. lng (1,25 in. gjenger) ½-20 x 3,50 in. lng (1,25 in. gjenger) ½-20 x 4,00 in. lng (2,25 in. gjenger) ½-20 x 4,50 in. lng (2,25 in. gjenger) 8M ½-20 x 5,00 in. lng (3,25 in. gjenger) ½-20 x 5,50 in. lng (3,25 in. gjenger) ½-20 x 6,50 in. lng (2,75 in. gjenger) 8M ½-20 x 7,50 in. lng (2,75 in. gjenger) 8M ½-20 x 8,00 in. lng (2,75 in. gjenger) nor 81

90 MONTERE PÅHENGSMOTOREN KONTROLLERE AKTERSPEILKONSTRUKSJONEN VIKTIG: Finn styrken på åtens kterspeil. Påhengsmotorens låsemuttere og -olter ør kunne tåle et moment på 75 Nm (55 l-ft) uten t kterspeilet gir etter eller sprekker. Dersom kterspeilet gir etter eller sprekker ved dette momentet, kn det hende t kterspeilets konstruksjon er utilstrekkelig. Akterspeilet må forsterkes eller elstningen fordeles på et større område Akterspeilet gir etter ved strmming v olt Akterspeilet sprekker ved strmming v olt Bruke en momentnøkkel med klokkeskl for å måle styrken på kterspeilet. Dersom olten eller mutteren dreies ytterligere uten t momentvlesningen på klokkesklen øker, er det et tegn på t kterspeilet gir etter. Det elstningsærende området kn økes ved å ruke en større skive eller en forsterkingsplte på kterspeilet Stor kterspeilskive Forsterkningsplte for kterspeil 82 nor

91 MONTERE PÅHENGSMOTOREN FESTE PÅHENGSMOTOREN PÅ AKTERSPEILET VIKTIG: Akterspeilets monteringsflte må være omgitt v et fltt område på 3,17 mm (0,125"). Det må ikke være forhøyninger/fordypninger i kterspeilets monteringsflte. Indre monteringsoltflte på kterspeilet må være omgitt v et fltt område på 3,17 mm (0,125") Forhøyning/fordypning (ikke tilltt) Gp mellom kterspeilklemme og kterspeil (ikke tilltt) VIKTIG: Oppretthold klringen mellom kterspeilet og påhengsmotorens kterspeilrkett. Dersom denne klringen ikke opprettholdes, kn kterspeilrketten skdes og svikte. Det kn være nødvendig å justere plsseringen v Mercury Mrine-oreenheten for å sikre t klringen til kterspeilrketten opprettholdes nor 83

92 Instllsjon MONTERE PÅHENGSMOTOREN 1. Bruk mrint tetningsmiddel på olteskftene, ikke på gjengene. 2. Fest påhengsmotoren med de riktige festnordningene. Strm til låsemutterne i henhold til spesifisert tiltrekkingsmoment. VIKTIG: Sørg for t olten stikker minst to hele gjenger utenfor låsemutteren etter t den er strmmet til. Låsemutteren må fortstt sitte på gjengene etter den er strmmet til, og ikke være i kontkt med skftet på olten. MERK: Du oppnår et mer nøyktig tiltrekkingsmoment ved å strmme låsemutterne heller enn å dreie på monteringsoltene. d c e c d Påhengsmotorolt med dimeter på 0,500 tomme (4) - 0,875" stoppskive (4) c - Låsemutter med nyloninnsts (4) d - 1,500" stoppskive (4) e - Mrint tetningsmiddel påføres olteskftene, ikke på gjengene. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Låsemuttere og monteringsolter for påhengsmotor stndrd kterspeil Låsemuttere og monteringsolter for påhengsmotor løfteplter og tilkesettingsrketter v metll nor

93 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Et merke på kterspeilrketten minner føreren om å kontrollere påhengsmotorens kterspeilfester før hver gngs ruk. Merke på kterspeilrkett Festenordninger for styrestngen (utstyrsvhengig) VIKTIG: Styrestngen som forinder styrekelen med motoren, skl strmmes ved hjelp v en spesilhodeolt med skive ("" delenummer ) og selvlåsende låsemuttere med nyloninnsts ("c" og "d" delenummer ). Disse låsemutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikkelåsende) ettersom disse vil løsne ved virering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Feil festenordninger eller feil instlleringsprosedyrer kn føre til t styrestngen løsner eller frigjøres. Dette kn forårske plutselig og uventet tp v kontroll over åten, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fordi psssjerer kstes rundt i åten eller over ord. Bruk lltid riktige komponenter, følg nvisningene og ruk riktige prosedyrer. - - Spesilhodeolt med skive ( ) Stoppskiver c c - Låsemutter med nyloninnsts ( ) d - Låsemutter med nyloninnsts ( ) d Beskrivelse Nm l-in. l-ft Spesilhodeolt med skive nor 85

94 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Beskrivelse Nm l-in. l-ft Låsemutter med nyloninnsts "d" Låsemutter med nyloninnsts "c" Strmmes til den sitter fst, skrus så tilke 1/4 omdreining Fest styrestngen til styrekelen med to stoppskiver og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts. Strm låsemutteren til den sitter fst, skru den så tilke 1/4 omdreining. Fest styrestngen til motoren med spesilhodeolten med skive og låsemutteren. Strm først til spesilhodeolten med skive, og strm så til låsemutteren i henhold til spesifiksjonene. Elektriske kler, drivstoffslnge og styrekler FESTEMALJE Instllsjon VIKTIG: Det må være tilstrekkelig slkk i ledningskelen, tterikler og slnger som føres mellom festemljen og motorfestepunktene, til t de ikke lir strukket og for å forhindre t slngene lir øyd eller klemt. 86 nor

95 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 1. Før slngene, ledningene og klene gjennom festedpteren og de korrekte åpningene i festemljen, som vist. c d l e f k g j i h Skruer, M6 x 30 (2) - Skrue, M6 x 50 c - Festedpter d - Festemlje e - Btterikelåpning f - Åpning for 14-pinners fjernstyringskel g - Åpning for SmrtCrft-ledning eller ekstr ledning h - Åpning for tilehørskler i - Girkelåpning j - Åpning i speedometerrør k - Drivstoffslngeåpning l - Gsskelåpning 2. Fest festemljen og festedpteren med to M6 x 30-skruer og en M6 x 50-skrue. Strm til skruene med spesifisert moment. 3. Fest ledningene, slngene og klene smmen med et kelånd. nor 87

96 MONTERE PÅHENGSMOTOREN OBS Kontroller slngeklemmens posisjon på drivstoffslngen og påse t den ikke vil gi gnisse- eller kuttskder på de tilliggende ledningsuntene. Kelånd Beskrivelse Nm l-in. l-ft Festeskruer for festedpter 6 53 LEDNINGSBUNT TIL FJERNKONTROLL Før 14-pinnerskelen for fjernstyring v åten gjennom festemljen. Fjern ledningsuntdekselet, og kople den eksterne ledningsunten til 14-pinnerskoplingen på motorledningsunten. Fest ledningsunten med holderen pinners fjernkontrollkel c - c - Holder 14-pinnerskontkt nor

97 MONTERE PÅHENGSMOTOREN TILKOPLING AV SMARTCRAFT-LEDNINGSBUNT OG FARTØYETS LEDNINGSBUNT 1. Hvis åten er utstyrt med SmrtCrft-ledningsunt og/eller ledningsunt for åt (tilehør), skl du fjerne tenningscoildekselet på ord side v motoren Før SmrtCrft-ledningsunten og/eller åtledningsunten gjennom festemljen, og kople den til kontkten. - - Kopling for frtøysledningsunt (tilehør) SmrtCrft-konnektor BATTERIKABELFORBINDELSER Denne påhengsmotoren er fr frikken utstyrt med 3,6 m (12 ft) #4-guge tterikler. Dersom det er nødvendig med lengre tterikler, må trådmålet økes. Følgende tell viser riktig trådmål i forhold til lengde. nor 89

98 MONTERE PÅHENGSMOTOREN VIKTIG: Bruk kun tterikler v koer. Bruk ldri luminiumskler i åtmotorinstllsjoner Trådmål Kellengde VIKTIG: Btterikellengdene i tellen nedenfor viser smlet lengde for åde positive og negtive kler. Èn påhengsmotor AWG (Americn Wire Guge) Mksimumslengde Meter (fot) 2 12,2 m (40 ft) 1 15,2 m (50 ft) 1/0 19,6 m (64 ft) 2/0 24,4 m (80 ft) (+) - Rød hylse positiv (+) - Sort hylse negtiv (-) c - Strttteri c (-) nor

99 To påhengsmotorer MONTERE PÅHENGSMOTOREN Kople en felles jordkel (ledningsstørrelse tilsvrende tteriklene) mellom de negtive ( ) polene på strttteriene. (-) d c (-) d Rød hylse positiv (+) - Sort hylse negtiv (-) c - Jordkel d - Strttteri KOPLE TIL DRIVSTOFFSLANGEN Monter og fest hurtigkoplingen for drivstoffslngekoplingen med en slngeklemme. Plsser slngeklemmen slik t den ikke vil gnisse eller skrpe mot tilliggende ledningsunter. OBS Kontroller slngeklemmens posisjon og påse t den ikke vil gi gnisse- eller kuttskder på de tilliggende ledningsuntene. nor 91

100 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Drivstoffslngens størrelse Minimum innvendig dimeter (ID) på drivstoffslnge 8 mm (5/16 in.) med seprt drivstoffslnge/ drivstofftnkinntk for hver motor. Drivstoffslngekopling med hurtigkopling INSTALLERE GIRKABELEN Monter klene i fjernkontrollen i henhold til nvisningene som fulgte med fjernkontrollen. MERK: Kople girkelen til motoren først. Girkelen er den første kelen som eveger seg når fjernkontrollhåndtket flyttes ut v nøytrl. 1. Still fjernkontrollen og påhengsmotoren i nøytrl stilling. 2. Midtstill girkelens nkerstift med merket for nøytrlsperrestillingen. - - Girkelens nkerstift Merke for nøytrlsperrestillingen Finn midtpunktet på slkken eller dødgngen i girkelen, som følger:. Flytt fjernkontrollhåndtket fr nøytrl til forover og skyv håndtket til stillingen for full hstighet. Flytt håndtket skte tilke i nøytrl stilling. Sett merket "" på kelen mot kelendeføringen. 92 nor

101 MONTERE PÅHENGSMOTOREN. Flytt fjernkontrollhåndtket fr nøytrl til revers og skyv håndtket til stillingen for full hstighet. Flytt håndtket skte tilke i nøytrl stilling. Sett merket "" på kelen mot kelendesføringen. c. Sett et midtre merke "c" mellom merkene "" og "". Rett kelendeføringen inn mot det midtre merket når kelen festes til motoren. c Sett fjernkontrollen i nøytrl. 5. Sett trommelholderen i lommen. 6. Rett inn girkelendeføringen med det midtre merket i trinn 3. Fest girkelen på nkerstiften. Juster keltrommelen slik t den glir fritt inn i trommelholderen. 7. Lås girkelen på nkerstiften med girkelholderen. 8. Lås trommelen på plss med kellåsen Girkelfeste Kellås 9. Kontroller girkeljusteringene som følger:. Sett fjernkontrollen i foroverstillingen. Propellkselen skl være låst i gir. Dersom den ikke gjør det, må du justere trommelen slik t den er nærmere kelenden.. Sett fjernkontrollen i nøytrl. Propellkselen skl dreie fritt uten motstnd. Dersom den ikke er det, må du justere trommelen lengre ort fr kelenden. Gjent punkt og. c. Sett fjernkontrollen i revers mens propellen går rundt. Propellkselen skl være låst i gir. Dersom den ikke er det, må du justere trommelen lengre ort fr kelenden. Gjent trinn til og med c. nor 93

102 MONTERE PÅHENGSMOTOREN d. Flytt fjernkontrollspken tilke til nøytrl. Propellkselen skl dreie fritt uten motstnd. Dersom den ikke gjør det, må du justere trommelen slik t den er nærmere kelenden. Gjent punkt til og med d. MONTERE GASSKABELEN Monter klene i fjernkontrollen i henhold til nvisningene som fulgte med fjernkontrollen. 1. Sett fjernkontrollen i nøytrl (N). N Monter gsskelen på gsskmmens nkerolt, og fest med nkeroltholderen. 3. Juster keltrommelen slik t justeringsmerket på gsskmmen rettes inn med gsspken. - - c - Ankeroltholder Gsshåndtk Justeringsmerke på gsskm c Sett trommelholderen på trommelen. Sett keltrommelen og trommelholderen i trommelfestet. 94 nor

103 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 5. Lås kelen på plss med kellåsen Ankeroltholder Kellås 6. Trykk ned kellåsen for å sikre t kelholderen festes på rketten. 7. Trekk i gsskelen nær kellåsen for å ekrefte t kellåsen sitter fst på rketten Trim inn-pinne! ADVARSEL Bruk v åten i høye hstigheter med påhengsmotoren trimmet for lngt under kn føre til overdreven ugstyring, noe som kn gjøre t føreren tper kontroll over åten. Monter trimsperrepinnen i en posisjon som forhindrer overdreven undertrim og før åten på en forsvrlig måte. Noen åter, spesielt noen mindre åter, er ygget med større enn norml kterspeilvinkel, noe som gjør t påhengsmotoren kn trimmes ytterligere inn eller under. Denne muligheten for større undertrim er ønskelig for å gi edre kselersjon, redusere vinkel og tid rukt i en åt med ugen opp mens den plner og kn i noen tilfeller være nødvendig for å plne en åt med ktive rønner kter, gitt vrisjonen i tilgjengelige propeller og de forskjellige høydene motorer kn monteres i. nor 95

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer