Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig"

Transkript

1 KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX

2 Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette aktuelt? Et utvalg av tema som er aktuelle og gjelder forhold som KPMG ofte får spørsmål om Disse temaene har omfattende regelverk, men likevel mange gråsoner som kan stille en overfor ulike dilemma Henvendelser til KPMG gjelder hovedsakelig Spørsmål om hvorvidt kostnader til tilstelninger, turer, gaver mv kan anses som fradragsberettigede virksomhetskostnader eller om det er ikke fradragsberettigede representasjonsutgifter Vil tilstelningen, turen, gaven mv anses som en skattepliktig fordel for mottaker? Skal ytelsene innberettes av arbeidsgiver? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2

3 Introduksjon forts. Formålet med presentasjonen Gi en orientering om det skatterettslige regelverket vedrørende disse temaene Gi en oversikt over hvilke ytelser som er skattepliktige for den ansatte og fradragsberettiget for bedriften Utfordring Omfattende og til dels detaljert regelverk En del viktige problemstillinger likevel overlatt til skjønnsmessig vurdering Det er vanskelig å sette markerte skiller mellom temaene Ofte kun små detaljer som skiller om et forhold er å anse som representasjon, kurs eller velferdstiltak, gave eller reklame 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 3

4 Presentasjonen videre/dagens agenda 1. Representasjon 2. Gaver 1. Gaver til forretningsforbindelser 2. Gaver til egne ansatte 3. Gave eller reklame? 3. Velferdstiltak 4. Salg/reklame, kurs, seminar, messer mv. 5. Innberetning 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 4

5 Hva er representasjon? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 5

6 Hva er representasjon? Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv. som ikke er knyttet til bedriften Hvem er ikke knyttet til bedriften? Typisk: Kunder og forretningsforbindelser Regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere anses ikke knyttet til bedriften dersom de ikke er ansatt i bedriften 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 6

7 Representasjon rettslig utgangspunkt for bedriften Utgangspunkt: Det gis fradrag for bedriften for utgifter til inntektservervelse (virksomhetskostnader) Unntak: Kostnad til representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget (skatteloven 6-21) Bakgrunn for bestemmelsen: Håpløs oppgave å kontrollere om det i realiteten dreier seg om en privatutgift Hva er representasjon? Utgifter som en bedrift pådrar seg for å få sluttet forretninger eller for å knytte eller bevare forretningsforbindelser (Ot.prp. nr. 20 ( )) 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 7

8 Nærmere om representasjon typiske eksempler Eksempler på representasjon: Servering til f.eks. forretningsforbindelser, offentlige organer, delegasjoner, pressefolk, foreninger på omvisning mv. Reiser til sportsarrangement Jakt- og fisketurer mv Gaver til forretningsforbindelser Drift av representasjonsbygninger Drift av representasjonsbiler og -båter 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 8

9 Representasjon rettslig utgangspunkt for mottaker av ytelsen (den ansatte) For mottaker: Ingen særskilt bestemmelse som regulerer dette Eventuell skatteplikt må vurderes i forhold til hovedregelen i skatteloven 5-1: Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 9

10 Representasjon Nærmere om den skattemessige behandling for mottaker Utgangspunkt Mottaker beskattes ikke for verdien av representasjonstiltak Men Det kan være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse, hvor det faglige innslag er mindre vesentlig Skattemyndighetene har de senere år hatt fokus på sponsor -turer 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10

11 Fordelsbeskatning hos mottaker ektefelle/ledsagers deltakelse Deltakeren fordelbeskattes for utgiftene til ledsagers deltakelse Fritas ikke selv om det er forventet og vanlig at ektefelle/partner deltar Fritas ikke selv om ektefelle/partner ikke selv oppfatter deltakelsen som en fordel 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 11

12 Fradrag for lønnskostnader hos bedriften? Dersom representasjonen anses som dekning av privatkostnad slik at ytelsen skattlegges som lønn hos mottaker gis det fradrag for lønnskostnader hos bedriften? Nei, kostnaden er ikke fradragsberettiget selv om den ansatte fordelsbeskattes Det er heller ikke fradragsrett for lønnskostnader som er knyttet direkte opp mot representasjonstiltaket Vaktmester som holder tilsyn med representasjonsbygning Serveringspersonell som leies inn for å servere på representasjonstilstelninger Unntak For fast lønnede ansatte som har et ordinært arbeidsforhold i bedriften er det vanlig fradragsrett for lønnskostnader selv om disse også nå og da utfører arbeid knyttet til representasjon 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 12

13 Representasjon - Bevertning Representasjon i form av bevertning er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget Unntak Beskjeden bespisning i kantine eller på spisested i nærheten (maks. kr 360 per person) Forutsetninger Den som krever fradrag er næringsdrivende Kostnaden må knytte seg til virksomheten Bespisningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger, demonstrasjoner mv Det serveres ikke vin eller brennevin 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 13

14 Gaver til forretningsforbindelser og til egne ansatte 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 14

15 Gaver - Til forretningsforbindelser Utgangspunkt Ikke fradragsrett i bedriften for kostnader til gaver til forretningsforbindelser mv, jf. skattelovens bestemmelse om representasjon Unntak: Gave for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens egne ansatte (typisk: foredrag) Vilkår: Gaven består i annet enn penger og verdien ikke overstiger kr 500 Det er ikke avtalt eller forutsatt vederlag på forhånd Gavekort regnes som naturalytelse hvis det ikke kan innløses i kontanter Pengegave kan aksepteres dersom mottaker leverer kvittering til oppdragsgiver for kjøpet av gaven Regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottaker når verdien ikke overstiger kr 500 Dersom verdien på gaven er over kr 500 blir hele gaven skattepliktig 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 15

16 Gaver til forretningsforbindelser forts. Kostnader til oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende er fradragsberettiget når kostnadene ved gavegjenstanden ikke overstiger kr 200 NB! Skattedirektoratet har nå åpnet for at vin og brennevin som gave til forretningsforbindelser er fradragsberettiget Maks. kr 200 Gaver som overstiger beløpsgrensen: Ikke fradragsberettiget for bedriften Skattepliktig fordel for mottaker I strid med straffelovens bestemmelser om korrupsjon? I strid med bedriftens etiske retningslinjer? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 16

17 Gaver egne ansatte og andre knyttet til bedriften Utgangspunkt: Alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for mottakeren Gaven ytes til den ansattes ektefelle eller barn Skattepliktig inntekt for den ansatte Unntak Gave i anledning mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften Verdier inntil kr Gullklokke med inskripsjon inntil kr Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene, skattlegges det overskytende 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 17

18 Gaver egne ansatte og andre knyttet til bedriften forts. Unntak forts. Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver Inntil kr Gjelder følgende anledninger: Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år) Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50 vil skattefritaket gjelde verdier inntil kr Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år Mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften Gave med verdi som ikke overstiger kr Må bestå av annet enn pengebeløp Gavekort som ikke kan innløses i kontanter Julekurv Forutsetter at bedriften ikke fradragsfører kostnadene 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 18

19 Gaver egne ansatte Nærmere om skattefrie gaver på inntil kr 1000 Øvre grense for skattefrie gaver i arbeidsforhold økes fra 600 til 1000 fra og med inntektsåret 2009 Fremgår av revidert statsbudsjett for 2009 På bakgrunn av dette kan det legges til grunn at det er grensen på som vil gjelde for 2009, og at dette vil bli fulgt opp med en tilvarende justering av forskriften 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 19

20 Gaver Egne ansatte og andre knyttet til bedriften forts. Vedrørende unntakene som nevnt: Utgjør verdien mer enn de nevnte beløp: Det overskytende skattlegges Gaver kan gis etter flere alternativer til samme mottaker i samme år 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 20

21 Premier til egne ansatte Det er skattefrihet for premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften Inntil kr Krav om at premien består i annet enn penger Krav om at slik premiering er ledd i en generell ordning i bedriften Premie med verdi ut over kr i samme inntektsåret Den overskytende verdi er skattepliktig 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 21

22 Gave eller reklame? Gavegjenstander godtas som reklame dersom følgende vilkår er oppfylt: Gavegjenstanden ikke overstiger kr 200 Gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer Firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden Eksempel på slike gaver: Vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalendere mv Kontantbeløp, gjenstander som gis til lotterier, er vanligvis å anse som gaver og er ikke fradragsberettiget. Det samme gjelder bidrag til politiske foreninger og lignende eller kontingenter til slike foreninger Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 22

23 Gave eller reklame? Verdsettelse Verdien av gave eller reklameartikkel skal i alminnelighet fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe gjenstanden selv Eksempel: De ansatte får hver sin jakke. Jakken verdsettes til det den ansatte måtte betalt for en jakke av dette merket og kvalitet i butikken. Dersom bedriftens logo er påført jakken vil dette normalt senke verdien Men det foreligger ingen konkrete retningslinjer for hvor mye en logo reduserer prisen 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 23

24 Gave eller reklame? Eksempler Bedriftens ansatte skal delta i sykkelløp. Bedriften dekker deltakeravgiften, ca kr 500. I tillegg gir bedriften ut sykkelklær og utstyr med reklame til en verdi av ca kr til hver av de ansatte som skal delta i rittet Kan de ansatte motta dette skattefritt? Produkter som kvalifiserer som reklamemateriell, f.eks. skyggelue, refleksvest, drikkeflaske mv vil ikke være skattepliktig Sportsutstyr inntil kr vil kunne gis som skattefri gave Men da er fribeløpet for julegave mv brukt opp Utover slike mindre verdifulle reklamegjenstander, vil dekning av sportsutstyr, påmeldingsavgift mv etter vår vurdering anses som velferdstiltak Avgjørende spørsmål: Er det et rimelig velferdstiltak? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 24

25 Velferdstiltak 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 25

26 Velferdstiltak skatteplikt for den ansatte? Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte Unntak: Skattefritt dersom rimelig velferdstiltak Vilkår: Ytelsen består av en naturalytelse Tiltaket er rimelig Tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften Er velferdstiltaket rimelig? Vurdering: Er velferdstiltaket vanlig i arbeidslivet? Verdien av det enkelte velferdstiltak I forhold til eventuell reise og losji legges til grunn bruttoverdi, uten reduksjon for ansattes egenbetaling Er summen av de enkelte velferdstiltak i året av mindre økonomisk verdi? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 26

27 Velferdstiltak eksempler Eksempler på velferdstiltak: Tilstelninger som felles julebord, felles helgeopphold på hotell for ansatte med familie Bedriftsidrettslag og bedriftssangkor Dekning av personlige medlemskort faller utenfor Anlegg av idrettsplass, treningsrom for de ansatte Drift av feriehytte Subsidiering av kantine Forestillinger (teater, konserter mv), idrettsarrangement Sesongkort som brukes av hver ansatt enkeltvis faller utenfor Jakt og fiske 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 27

28 Velferdstiltak særskilt om weekendturer for egne ansatte Tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell kan aksepteres som skattefri Vilkår for at slike turer ikke skal innberettes som lønn: Er et tilbud til alle eller en betydelig gruppe ansatte Tiltaket må anses som rimelig Har maks. to overnattinger Uten betydning om oppholdet er lagt til virkedager eller en helg Opphold i utlandet aksepteres som skattefri dersom kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge Skattefritak for kortere opphold på hotell gjelder også for den ansattes familie innenfor rammen av hva som er rimelig Flere enn to slike hotellopphold i løpet av ett år vil normalt være skattepliktig 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 28

29 Kombinert velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar eller lignende) Hver del må vurderes isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, må utgangspunktet være at hele turen er skattefri Eksempel: De ansatte i en bedrift er på en tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Arbeidsdagene mandag, tirsdag og onsdag består av et fagseminar. Onsdag kveld, torsdag og fredag deltar de ansatte på et sosialt arrangement. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og fagseminaret er oppfylt, vil hele turen være skattefri. Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger på hotell vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes egen deltakelse er skattefri, fordi denne er på tjenestereise (fagseminar eller lignende) før/etter velferdstiltaket 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 29

30 Velferdstiltak hotellopphold som overstiger to overnattinger Lengre opphold enn to overnattinger anses som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand Fordel ved slike opphold vil derfor alltid være skattepliktig selv om oppholdet skjer samlet for de ansatte i bedriften Dette gjelder selv om dette oppholdet med reise blir billigere enn innenfor grensen på to overnattinger 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 30

31 Velferdstiltak fradragsrett for bedriften? Det foreligger fradragsrett for bedriften for kostnader til velferdstiltak Dette gjelder uavhengig av om velferdstiltaket er skattepliktig for mottakeren eller ikke Dersom deltakere som ikke er knyttet til bedriften: Gis fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften Eks: Tilstelning for alle ansatte med følge samt for pensjonistene med følge. De ansatte med følge anses som knyttet til bedriften og bedriften får fradrag for kostnadene. Pensjonistene med ektefeller anses ikke knyttet til bedriften, og det gis da ikke fradrag for kostnadene vedrørende disse 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 31

32 Velferdstiltak fradragsrett for bedriften? forts. Skattemyndighetene kan ikke nekte fradrag med den begrunnelse at kostnaden til velferdstiltak kan synes unødvendig Dersom velferdstiltaket benyttes også av andre (f.eks. idrettsanlegg, svømmehall mv): Det gis fradrag for et bidrag som står i forhold til bedriftens bruk 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 32

33 Salgs- og reklamekostnader Kurs, seminarer, messer mv KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 33

34 Salgs- og reklamekostnader Salgs- og reklamekostnader er fradragsberettiget Salgs- og reklamekostnader må avgrenses mot ikke fradragsberettigede kostnader til gaver, representasjon, smøring, bestikkelser mv. Hvor går grensen? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 34

35 Salgs- og reklamekostnader - Eksempel Sak ved Oslo likningskontor: Et selskap hadde skiftet navn og ønsket å profilere det nye navnet ved å invitere kunder, ansatte og leverandører på reiser til forskjellige idrettsarrangement i utlandet Både egne ansatte og kunder deltok på turen, herunder flere fra selskapets ledelse Tilnærmet hele kostnaden ført til fradrag som salgs- og reklamekostnad Ligningskontorets vurdering: utgiftene var å anse som representasjon, og ikke som salgs- og reklamekostnad. Ikke fradragsberettiget 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 35

36 Kurs, seminar, messer mv. Personer ikke knyttet til bedriften Ligningspraksis Kurs for forretningsforbindelser som ikke er knyttet til bedriften er ikke å anse som representasjon Eks. selgere, servicefolk Kostnader ved slike arrangement er fradragsberettiget Vilkår: Det faglige innholdet er hovedformålet med arrangementet Andre tilstelninger hvor det faglige innholdet ikke er hovedformålet: reglene om representasjon kommer til anvendelse 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 36

37 Kurs, seminar, messer mv. Egne ansatte Arbeidsgiver har krav på fradrag for dekning av kostnader til ansattes reiser mv (tjenestereiser) Dette gjelder også ved reiser av privat karakter hvor arbeidstakeren skal fordelsbeskattes For mottaker: Dersom reisen er en ren fag- eller studiereise: Kun dekning av kostnader til ikke-fradragsberettigede formål innberettes som inntekt Dersom reisen har hovedsakelig feriemessig preg: Verdien vil være skattepliktig inntekt, eventuelt med unntak av de kostnadene som utelukkende relaterer seg til fradragsberettigede formål 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 37

38 Kurs mv. - kombinasjoner Tilstelninger med både sosial og faglig del deltakere er både egne ansatte og personer utenfor bedriften Eks. seminar for egne ansatte og kunder/leverandører mv Seminaret har faglig innhold om dagen og avsluttes med middag og fest om kvelden Problemstilling: Anses dette som kurskostnader for selskapet, dvs. fradragsberettiget? Anses det som representasjon, dvs. ikke fradragsberettiget? Hva dersom også overnatting dekkes? Kan kostnadene fordeles forholdsmessig med en andel kurskostnader og en andel representasjon? 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 38

39 Innberetning og konsekvenser av manglende innberetning 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 39

40 Innberetning Lønn, godtgjørelser og naturalytelser skal i utgangspunktet innberettes Lønn og trekkpliktige naturalytelser skal i kodegruppe 100 Trekkfrie naturalytelser skal innberettes i kodegruppe 500 Eks. fri bolig for pendlere, fri kost etter sats mv Skattefrie naturalytelser er ikke lønnsinnberetningspliktige Skattefrie gaver Rimelige velferdskostnader Ytelser til representasjon, gaver og velferdskostnader skal ikke innberettes med mindre det anses som lønn, utgiftsgodtgjørelse eller naturalytelse 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 40

41 Konsekvenser av manglende eller feil innrapportering Typiske feil: Skattepliktige beløp innberettes ikke i det hele tatt Skattepliktige beløp innberettes i skattefri kode Konsekvenser: Arbeidsgiver kan i begge ovennevnte tilfeller risikere å måtte dekke skatten for de ansatte gjennom summarisk fellesoppgjør (benyttes ofte av skattemyndighetene når det er gjort feil ved et stort antall ansatte) Tilleggsskatt (i hvert fall hvor beløpet ikke er innberettet) Dersom skattemyndighetene får mistanke om feilinnberetninger, er det stor sjanse for at de foretar bokettersyn 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 41

42 Kontakt Anne Tengs-Pedersen KPMG Law Advokatfirma DA The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 42

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer