Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro"

Transkript

1 Brum-nytt nr :53 Side 1 NR ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog Teleopti lanserer Teleopti Pro

2 Brum-nytt nr :53 Side 2 Lederen Kan oppetid og lite feil bli telefonsentralens død? Telefonsentralen er meget driftsikker og leverer høy oppetid år etter år. Kan det bli dens bane? 4 Når man leverer feilfritt år etter år blir man lett glemt. Glemt er telefonitrøbbel, glemt er katastrofeplaner, glemt er investering i nødvendig opprustning og back up. Vinneren på oppetid blir taperen i budsjettene med kommentarer som, det er jo så driftsikkert, er jo nesten aldri feil. De fleste bedriftene i dag kan klare noen timers databrudd og vi er vant til at det er noen dataproblemer støtt og stadig. Men kan vi klare oss uten telefonen? Godtar kunder å ikke komme frem på telefonen til bedriften din? Kan bedriften din fungere uten intern og ekstern kommunikasjon? Svaret er nok nei! Derfor må dere som jobber med telefoni kjempe for å bli hørt. Ikke la kostnadsbesparende løsninger gå på kompromiss med kvalitet. Minn beslutningstakerne på at den funksjonaliteten og oppetiden de er blitt vant til og tar for gitt faktisk kan forsvinne om man ikke tar vare på og investerer i dagens løsninger. De er kanskje ikke klar over hvilke investeringer og utfordringer som ligger i å levere dagens funksjonalitet til samme fullgode kvalitet på IP. Ingenting kommer gratis og ny teknologi er ikke alltid feilfri. Er det ikke på tide å relansere telefonsentralen som kjernen i et stadig mer avansert og sårbart nettverk av integrerte taleløsninger? Svein Ivar Aadnøy Larsen Styreleder Brum Ansvarlig redaktør: Jan Tommy Henric Jensen Utgiver: Brukerforeningen for Ericssons Kommunikasjonsløsninger Postadresse: Postboks 610 Sentrum 0106 Oslo Internett: Opplag: ca 900 Trykk: Havel Trykkeri, Bergen Annonser: BrumNytt E-post:

3 Brum-nytt nr :53 Side Vårseminar i Stockholm 22 innhold 4 Hvordan unngå å gå kroppslig konkurs 5 Nå har Network Norway åpnet landets nye mobilnett 6 Service hva er det? 10 Jakten på den perfekte kundedialog 14 Nå lanserer vi Teleopti Pro 16 Ip telefoni og callcenter 18 Integrerer Notes med telefonsystemet 20 Styret i BRUM 22 Vårseminar i Stockholm 23 Påmelding til vårseminaret Kurs og Opplæring på ikt akademiet Via vårt opplæringssenter ikt akademiet, tilbyr vi en rekke kurs innen tale og datakommunikasjon. Telefonselskapet er en internasjonal tilbyder av kurs og er sertifisert som Ericsson Training Partner. Våre instruktører har høy faglig kompetanse og er alltid oppdatert på den seneste teknologien. Kursene holdes i våre lokaler sentralt i Drammen. For mer informasjon ta kontakt med oss eller besøk vårt nettsted. Trådløst Nettverk IP-Telefoni Grunnleggende Nettverk Telcom Europe QoS MX-ONE TM Netwise BRUMnytt 12/06 3

4 Brum-nytt nr :53 Side 4 Referat: HVORDAN UNNGÅ Å GÅ KROPPSLIG KONKURS Av Tora Hagen, BRUM Ekspedientforum Her møtte 31 personer inkl. 3 fra styret og foredragsholderen. Vi fikk servert nydelig middag m/dessert som kokken på Vesta hadde laget til oss. Kaffe og kaker ble det også tid til. Tema for denne gangen var Hvordan unngå å gå kroppslig konkurs. Karen Kollien Nygaard holdt et fantastisk foredrag for oss om hvordan ta vare på seg selv i en hektisk hverdag på jobb og i hjemmet. Alle har et ønske om å være i balanse og tilfreds med oss selv og det livet vi lever. Men ubalansen kommer snikene og det er først når den er et faktum at vi skjønner vi må gjøre noe. Hun presenterte også noen enkle, men effektive, teknikker som kan hjelpe oss til å se faresignalene, sette grenser, finne løsninger og opprettholde balansen Hun formidlet budskapet til oss på en utrolig flott og engasjerende måte. Karen Kollien Nygaard er en foredragsholder som alle burde få anledning til å høre på. 27 mars skal hun holde foredrag i Ekspedientforumet i Oslo. Kontakt Erna Foss Olsen for å melde deg på. Forumet er gratis for BRUM-medlemmer Erna Foss Olsen Tel: E-post: 4 BRUMnytt 01/2007

5 Brum-nytt nr :53 Side 5 Nå har Network Norway åpnet landets nye mobilnett! Du har sikkert lest og hørt en del om Network Norway de siste ukene. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet vårt nye mobilnett 1. februar, og både presse, myndigheter applauderte satsningen. Vi bringer økt konkurranse til telemarkedet, kundene og samfunnet forøvrig - en historisk begivenhet! Med eget nett, egne løsninger og ressurser har vi tatt fatt på det som for oss er jobb nummer én: Å gjøre jobbhverdagen din enklere. Vi tilbyr nå alt fra totale telefoniløsninger for hele bedriften, til mobilabonnement, mobiltelefoner, telefonsentraler og annet nødvendig telefoniutstyr. Vi kan friste med meget kostnadseffektive løsninger og mennesker som står klare til å møte dine behov. Vi vil yte vårt beste og gi deg den servicen du fortjener! Vi har allerede mange kunder på plass, og responsen i markedet er meget god. For våre bedriftskunder som har behov for integrasjonsløsninger mellom fast og mobil har vi utviklet Network Norway Total. Network Norway Total er kort og godt en genial løsning som syr sammen mobil- og fasttelefonen. Løsningen dekker alles behov. Alle får tilgang til de samme hussentraltjenestene, uansett om man ringer fra mobil- eller fasttelefonen. Løsningen er spesialtilpasset for Ericsson MD110 og MX-ONE og man kan benytte alle typer mobiltelefoner i løsningen. Du har kanskje sett reklamen vår? Vi har latt oss inspirere av Askeladden, som også var nødt til å tenke annerledes for å vinne prinsessen og halve kongeriket. Han tok seg tid til å hjelpe folk langs veien. Han stoppet opp og lyttet. Dette kommer vi til å gjøre til vår leveregel: Vi skal lytte til dine behov og hjelpe deg finne den optimale løsningen. Det er ikke for ingenting at vi har bemannet vårt kundesenter med flere personer enn vi strengt talt hadde behøvd. Vi ønsker å være tilgjengelige for deg. Ønsker du å vite mer om oss eller avtale møte direkte, kan du sende en e-post til eller ringe tlf Les gjerne mer om Network Norway Norges nye telefonileverandør på BRUMnytt 01/2007 5

6 Brum-nytt nr :53 Side 6 Service hva er det, og hva er det Service hva er det? godt for? Av Kåre Marsdal, Key Account Manager, Dolphin Software Kundeservice er konkurranseparameteret fremfor noe annet som kan gi din bedrift økte markedsandeler. I en verden der alt blir likere og likere vil måten du tar deg av dine kunder på i dag avgjøre om de fortsatt er dine kunder i morgen. Innledning Uten egentlig å tenke over det så lever vi alle av og for service enten som privatperson eller i kraft av å være ansatt. Som mottaker av tjenester ønsker vi at den skal være effektiv for å oppleve en optimal behovs-tilfredsstillelse. Det å yte god service gir en glede som vanskelig kan beskrives, og bare et stykke på vei måles. Arnulf Øverland har så treffende tatt for seg temaet i ett av sine dikt (Hustavle fra 1929): Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen, er den eneste glede. Til syvende og sist har man bare igjen det man har gitt av seg selv. Men hvordan kan vi legge til rette for at alle kundehenvendelser håndteres på en slik måte hver gang? Svaret er alt annet enn enkelt da vi rører ved forhold av menneskelig, organisatorisk og teknisk art. Den største utfordringen ligger på det menneskelige planet da det å skulle stå til tjeneste for andre innebærer både gleder og sorger. Men dette skal vi la ligge i denne omgang. Det er ikke dermed sagt at vi ikke erkjenner kompleksiteten i utfordringen, det er nettopp det vi gjør det blir for omfattende å skulle inkludere også dette i innlegget. Vi må derfor bevege oss over på det prosaiske planet og heller snakke om tilgjengelighet og servicegrad, foruten menneskelighet i bruken av teknologi. For det er teknologien som hjelper oss det største stykke på veien til god opplevd kundeservice, men det hele starter med tilgjengelig-het. Fornuftig bruk av teknologi kan effektivisere den daglige serviceproduk-sjonen og midlertidig dekke over svakheter i egen organisasjon Til syvende og sist er ikke teknologiske løsninger noen mirakelkur som kan erstatte det menneskelige elementet i verdikjeden. Drivkreftene i serviceytingen Tilgjengelighet Å være tilgjengelig innebærer å være til stede for brukerne med nettopp det du kan bidra med. 6 BRUMnytt 01/2007

7 Brum-nytt nr :53 Side 7 Det er ikke nok med et gratis grønt nummer og dermed tro at alle sorger er slukket. For uten tilstrekkelig bemanning til å håndtere henvendelsene (som forøvrig kommer inn via stadig flere kanaler og i batcher) er man egentlig ikke kommet av flekken. Og akkurat som fanden bor i nøtta, så danner det seg alltid køer med tilhørende ventetider. Tilgjengelighetsaspektet dreier like mye om å fordele innkommende henvendelser på en god måte, dvs vite hvem som skal ha dem og ikke minst vite om vedkommende faktisk er til stede. Kundene må ofte taste inn en rekke tall i ulike kombinasjoner, en oppgave som ikke alltid er like lett å utføre da man stort sett i våre dager bærer på telefonapparatet gjerne i kombi-nasjon med bilkjøring. Her er vi ved kjernen til mange og uløste problemstillinger, og ennå har vi ikke touchet innpå hvor håpløst man faktisk har organisert virksomheten. For man ønsker jo å ha det mest mulig komfortabelt i hverdagen, ikke sant! Organisasjon er tilgjengelighetens Janus-ansikt God organisering av virksomheten innebærer tilrettelegging av menneskelige ressurser med rett kompetanse på en måte som gjør at servicerutinene blir utført effektivt. Og som gjør at dine kunder ønsker å ta ny kontakt når neste behovssituasjon dukker opp. Det er ikke gitt at det er enkelt å foreta tilretteleggingen, da man som leder samtidig skal være motivator, mentor og sosialkurator for medarbeiderne (og noen ganger for kundene) på samme tid. Dolphin Software har konsulenter som har etablert og driftet kundesentre. Disse vil kunne hjelpe din bedrift til å videreutvikle nettopp ditt kundesenter. Men gitt at man klarer å håndtere organiseringsoppgaven, så gjenstår den tekniske til retteleggingen. Bemanningsplanlegging Dersom man har åpningstider som strekker seg utover normal arbeidstid kan bemanningsplanlegging bli en utfordring. Det avdekkes samtidig hvilke organisatoriske tilrettelegginger som er nødvendige for å få en bemanningskabal til å gå opp når man skal ta utgangspunkt i kundenes behov. Dette gjelder trafikken inn til kundesenteret og ikke bare den enkelte medarbeiders behov. Implementering av et slikt system, som vi for øvrig forhandler i Norge på vegne av Teleopti (CCC), er like mye en OU-prosess som en systeminnføring, og som sådan svært nyttig. Som man forstår er innføringen til dels krevende, men på den annen side står gevinstene helt klart i et gunstig forhold til investeringene. Kunder som Sparebanken Vest og NAF kan skrive under på dette. Teknologi menneskets beste venn Det vil alltid være en trade-off mellom bruk av teknologi i effektivitetens navn og den subjektive kundeopplevelsen. Med hjelp av EDB kan en dårlig kundehåndtering mange-dobles adskillig raskere enn noe annet medium klarer. På den annen side er det nettopp EDB en som kan hjelpe deg i å strukturere, prioritere, systematisere, overvåke og fordele innkommende henvendelser på en god måte. Før skrev man brev, møtte opp personlig eller ringte. I dag sender man like gjerne en e-post, en SMS-melding eller man chatter. Er du ung nok, så vil du heller ha din leverandør som en buddy fremfor å skulle ringe, og med et kamera på toppen av PC en eller i mobilen sier det seg selv at veien ikke er lang før også du må vise ditt kontrafei i ruten. Nye utfordringer melder seg hele tiden. Forts. side 8 BRUMnytt 01/2007 7

8 Brum-nytt nr :53 Side 8 Kåre Marsdal, Dolphin Software Integrasjon av systemer For store organisasjoner er det mange utfordringer som må takles, spesielt i en tid der mobilitet er ensbetydende med effektivitet. Oslo kommune har sentralisert sine mange anropssteder til servicenummeret Dette har vært en utfordrende oppgave. Oslo Kommune har over ansatte fordelt på 15 bydeler. Hvem hører hjemme hvor? Hvor er vedkommende? Og er hun til stede, så må man vite om hun er ledig eller ikke, og det helst før man skal sette over henvendelsen. Uten EDB-verktøy er en slik organisering ikke mulig, da det kreves et samspill mellom mange systemer levert av flere aktører. Det å integrere løsningene slik at de fungerer effektivt som ett system, blir dermed en faglig krevende utfordring. Dolphin Software har vært aktivt med på å løse denne utfordringen for Oslo kommune sammen med ErgoGroup som hovedleverandør. Telefonen er ikke død leve telefonen Fortsatt er telefonen arbeidshesten i kundeservice. Vi har banker som benytter våre IVR-løsninger (automatiske talesvarsystemer) der deres kunder ringer samtaler i døgnet. Og det bare en for én bank. Telenor mottar årlig 9 millioner henvendelser, og det er i denne konteksten vi må bli flinkere til å utnytte teknologien for å gjøre kundeopplevelsen enda bedre. Vi i Dolphin Software kan hjelpe deg med denne oppgaven slik som vi i mange år har bistått Telenor. Automatisk talegjenkjenning og tekst-til-tale Det er særlig to avanserte områder som peker seg ut, nemlig automatisk talegjenkjenning og 8 BRUMnytt 01/2007

9 Brum-nytt nr :53 Side 9 bruk av automatisk tekst-til-tale, dvs maskingenerert tale. Med disse teknologiene kan man snakke til systemene på en etter hvert naturlig måte, og ikke bare ytre seg med enstavelsesord som man på forhånd har fått beskjed om kan virke. Teknologien er i dag kommet så langt at man kan tolke og forstå innholdet i hele setninger, og gjennom analysen gi svar tilbake eller stille fornuftige spørsmål i en kvalifiseringsdialog med innringer. Og svarene kan like gjerne være syntetiske som personlige fra en kundebehandler. Dolphin Software har i mange år levert slike løsninger i det norske markedet, og Telenor har kommet langt på dette området. Co-browsing Et annet sentralt område fremover vil være co-browsing, også kalt samnavigasjon dvs et system der både kunde og kundebehandler kan se og jobbe i samme skjermbilde på en sikker måte. Gjennom et slikt verktøy kan man få en hands on bistand til kunder som f.eks har problemer med å fylle ut et skjema eller ikke får til den rette rekkefølgen i bruken av en gitt applikasjon. Med samnavigasjon overvinner man hindringen med å skulle forklare noe til en annen person uten å kunne se det samme som vedkommende ser på sin PCskjerm. Dolphin Software forhandler et av verdens ledende produkter på området som kommer fra KANA i USA. Også din organisasjon kan bli bedre Å stå stille, selv i korte perioder, er det samme som å bli akterutseilt, for det skjer en kontinuerlig utvikling som har innvirkning på din bedrift, selv om du ikke merker det i det daglige. Det er først over tid at man oppdager hvor store forandringer som egentlig har funnet sted, og da er man plutselig havnet i en bakevje. En lærende organisasjon er en målrettet organisasjon i konstant videreutvikling for å tilpasse seg nye trender gjerne sprunget ut av teknologiske nyvinninger. Den dagen du føler deg ferdig utlært har læringen stoppet opp og du er mer ferdig enn utlært. Men det kreves vilje til nytenkning og søking etter nye løsninger, foruten en bevisst holdning til det å ta i bruk nye teknologier. Vi i Dolphin Software kan hjelpe deg til å drive en slik prosess og også implementere nye løsninger som vil forbedre din evne til å levere god kundeservice. I disse dager er IP-telefoni i skuddet i mange organisasjoner, og da er det godt å vite at Dolphin Software ligger i front også på dette området. Ønsker du å vite mer om Dolphins produkter ta kontakt med Kåre Marsdal Key Account Manager Dolphin Software AS Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal N-0619 Oslo Norway Telefon: Mobil: Forum for ekspedienter Dette er et forum hvor ekspedienter kan møtes for utveksling av erfaring og få informasjon om nyheter fra våre leverandører. Forum for ekspedienter i Bergen: Tora Egeland Hagen, Høgskolen i Bergen, administrasjonen, Tlf , Mobil Mail: Forum for ekspedienter i Oslo: Erna E. Foss Olsen, BBS BBS, 0045 Oslo Tlf , Faks: Mobil Mail: BRUMnytt 01/2007 9

10 Brum-nytt nr :53 Side 10 Samspill mellom menneske og teknologi: Jakten på den perfekte kundedialog Av Hogne Haugsdal, Vesta Forsikring Hvert år får Vesta Forsikring ca telefoner til sine skadeavdelinger. Hver kunde er unik og selskapet jobber derfor knallhardt med å gjøre telefonopplevelsen best mulig for hver kunde. Målet er den perfekte miks mellom menneske og teknologi. Utviklingen av kundedialog er et viktig satsingsområde i Vesta, og en stor del av kundekommunikasjonen foregår på telefon. - Kundenes møte med oss skal være det beste fra første sekund, og de skal raskest mulig komme til riktig person. Telefonen er i dag den klart viktigste kanalen mellom kundene og oss, og hvis de skal føle seg trygge og godt ivaretatt, så må vi ha en dialog som er tilpasset deres behov. I enkelte tilfeller er det greit å møte teknologien med tastevalg, i andre situasjoner er det godt å møte et menneske, forteller Vegar Styve, leder for Vestas hovedskadesenter. På rett vei? De fleste serviceselskaper har i dag et femsifret kundenummer som samler opp kundene og ruter dem til rett sted og rett person. Dette er tidsbesparende og effektivt. Vesta har hatt kundenummeret siden 2000 med automatisk tastevalg, og tjenesten har vært effektiv både for selskapet og kundene. Men utfordringen med automatikk er å gi enkelte kunder den service, oppfølging og omsorg de trenger og fortjener. - Overvekt av teknologi og automatikk kan skape en avstand mellom oss og kundene, og sjansen for at det oppstår feil eller at kundene havner hos feil person er større. I mange tilfeller ønsker kundene å komme i direkte kontakt med våre saksbehandlere - det vil gjøre dem tryggere. Vesta er en trygghetsleverandør, det betyr at vi skal levere trygghet i alle ledd. Hvis kundene opplever utrygghet ved å kontakte oss, da har vi ikke gjort jobben vår godt nok. For å se om vår kundekommunikasjon er tilpasset kundenes behov, har vi blant annet gjennomført en større kundeundersøkelse med fokus på telefonstyringen, forteller Styve. Lever mytene? Kundeundersøkelsen har vært landsomfattende, og deltagerne er blant annet blitt testet på noen myter om hvordan vi mennesker ønsker å møte en servicebedrift. Det påstås at de fleste misliker kundetelefoner med automatisk tastevalg og vil gjerne ha en kundekonsulent med det samme. Dette var ikke tilfellet i Vestas undersøkelse. - Det er ikke slik at alle kunder ønsker en konsulent med det samme, det kommer helt an på hvilket ærend og behov de har. Hvis tastevalgene er gode og målrettede, er det mange som foretrekker automatikken. Vi vet at vi kan forbedre tastevalgene på dagens system, og det er noe vi ønsker å få gjennomført raskt. 10 BRUMnytt 01/2007

11 Brum-nytt nr :53 Side 11 Vegar Styve, Vesta Forsikring Noen kunder vil definitivt møte et menneske med en gang de ringer oss, og det var et tydelig ønske blant noen av våre skadekunder, sier Styve. Ut fra kundens behov og hensikt var det mulig å se systematiske forskjeller mellom dem som foretrakk automatikk og dem som ønsket å møte et menneske. Undersøkelsen viste også at ventemusikk på telefonene ikke alltid er like populært, og det har faktisk betydning hvilken type stemme som møter kunden. Styve forteller også at kundene setter pris på tjenesten callback, som betyr at de kan legge igjen telefonnummer og konsulenten ringer dem opp igjen senere. Dette er god og meget kundevennlig service. Forventer kamp Vegar Styve fremhever også et annet element som er med på å påvirke kundedialogen, spesielt blant skadekundene, nemlig at mange av dem forbereder seg på en kamp med selskapet for å få det den hjelpen de har krav på. - Det er mange kunder som har fordommer mot forsikringsselskapene og innstiller seg på en kamp når de ringer. For å møte disse kundene og alle andre kunder på beste måte, har våre ansatte et høyt fokus på å være ekstra aktive, lyttende og imøtekommende i dialogen. Det vil si at de skal fokusere på å hjelpe kunden og heller fremheve kundens muligheter. Mange skadekunder er frustrerte og har det vanskelig når de kontakter oss, og derfor er våre skadebehandlere også meget bevisst på å være medmennesker i dialogen. Tilbakemeldingene fra kundene er gode, og de aller fleste er svært godt fornøyd, sier Styve. Vesta kommer til å bruke den nevnte kundeundersøkelsen til å videreutvikle kundedialogen og telefontjenestene, og selskapet vil fortsette sitt arbeid med å optimalisere dialogen. Styve vil ikke røpe for mye, men har stor tro på at selskapet fremover vil forbedre sin kundedialog ytterlige i samspillet mellom menneske og teknologi. Vesta er det tredje største skadeforsikringsselskapet i Norge med en markedsandel på cirka 18 prosent. Selskapet har hovedkontor i Bergen. Totalt 1500 jobber i Vesta hvorav ca 550 sitter i callcenter. Disse er i hovedsak fordelt mellom Bergen, Trondheim, Oslo og Tønsberg. Vesta benytter Ericsson MD110 på sine største kontorer og Centrex på sine mindre kontorer og på sine franchisekontorer. Vesta inngår i skadeforsikringskonsernet TrygVesta som har hovedkontor i Ballerup utenfor København. TrygVesta består av Danmarks største skadeforsikringsselskap Tryg, Vesta i Norge, Dansk Kaution (Danmark) og Enter Forsikring (Norge). I tillegg har konsernet to hurtigvoksende filialer i Sverige og Finland. Les mer på og BRUMnytt 01/

12 Brum-nytt nr :53 Side 12 Tlf: Nucleus. Foto:BillyBonkers NEI, NÅ HAR JEG ALDRI SETT PÅ MAKEN! Network Norway er ikke blant de største teleselskapene, men man trenger ikke å være stor for å gjøre storslagne ting. Vi har bygget Norges nye mobilnett, og med det splitter vi det mangeårige teleduopolet på nettsiden. Vi er liten i forhold til våre konkurrenter, noe som vi har snudd til vår fordel. Vi kan raskt snu oss og utvikle løsninger basert på bedrifts-norges faktiske behov til enhver tid.

13 Brum-nytt nr :53 Side 13 Askeladden var også nødt til å tenke annerledes. Han greide å målbinde prinsessen, men på utradisjonelt vis. Han gjorde ikke som sine brødre, men tok seg tid til å hjelpe folk langs veien. Han stoppet opp og lyttet. Han så verdien i det brødrene gikk rett forbi. Vi har latt oss inspirere av Askeladden. Vi skal lytte til hva du trenger og hjelpe deg og bedriften din finne den riktige løsningen. Så har vi gjort noe som for oss er naturlig, men som dessverre er uvanlig i bransjen; Vi bemanner vårt kundesenter med flere personer enn vi strengt talt behøver. Vi skal yte god service. Vi vil ikke haste forbi. Vi skal stoppe og lytte.

14 Brum-nytt nr :54 Side 14 Nå lanserer vi Teleopti Pro Skrevet av Anette Sjø, Teleopti I Teleopti videreutvikler og forbedrer vi hele tiden løsningene våre. Kundene kommer med sine krav og behov, og vi har hatt gleden av å arbeide sammen med mange organisasjoner som er ledende innenfor sine respektive bransjer og store telefonibrukere. På den teleadministrative siden går vi nå videre fra Teleopti 6.0 til Teleopti Pro. I hele utviklingsfasen og også nå i innspurten kan du som kunde følge arbeidet vårt gjennom utviklingsbloggen vår: Synspunktene deres er verdifulle for oss. 14 BRUMnytt 01/2007

15 Brum-nytt nr :54 Side 15 Bygg ut etter behov Teleopti Pro er fortsatt et modulsystem, der du velger de delene du trenger i takt med de økende behovene i virksomheten. Informasjon spres i organisasjonen gjennom webportalen og planlagte rapporter. Selvfølgelig kan du velge hvilke deler som skal være tilgjengelige for ulike brukere. Teleopti Pros sterke side er at det er så enkelt å integrere med andre systemer i virksomheten. Du importerer for eksempel trafikkdata fra mobiloperatøren din og eksporterer dem til økonomisystemet ditt. Det manuelle arbeidet ditt automatiseres, og du sparer både tid og penger. Ny modulinndeling QUALITY MANAGER gir deg en daglig oversikt over belastningen på bedriftens telefonisystem. Modulen tilsvarer Quality i Teleopti 6.0. Vi har tatt i bruk ny teknologi for å få fart på alle rapportene som inngår i modulen, om besvarte anrop, ventetid, tapte anrop og avbrutte samtaler. Det er en betydelig forskjell i forhold til tidligere. SERVICE MANAGER hjelper deg med å behandle, strukturere og søke i all informasjon om virksomhetens telefoni og IT-tjenester. Service Manager fungerer som et register over alt utstyret i organisasjonen og hvor det er. Effektive søkemuligheter hjelper deg med å se hva som kan brukes på nytt, og om noe må byttes eller oppgraderes. Registeret kan kobles til en prisliste, slik at du får oversikt over kostnadene ved utstyr og abonnement. Informasjon i registeret fungerer som budsjetteringsstøtte og gir dessuten tydelige fakturaunderlag med mulighet til å fordele kostnader internt og eksternt. En helt ny modul i Teleopti Pro er PERFORMANCE MANAGER, utviklet i såkalt kubeteknikk. Her får du svært fleksible muligheter til å sette opp den statistikken som er viktig for deg. Du kan få frem skreddersydde nøkkeltall på grunnlag av ulike behov og sammenligne ulike parametere. Du kan stort sett sammenstille data slik du vil, opprette dine egne rapporter og lagre dem som maler. Hvis du vil jobbe videre med dataene, kan du kopiere dem til Excel. COST MANAGER samler informasjon om kommunikasjonsmønstre og kostnadsstrukturer. Modulen gjør det til og med mulig å følge opp medarbeidernes kommunikasjon utenom arbeidet. Cost Manager letter også overvåkning av leverandørenes fakturering. En ekstra finesse er at du kan simulere effektene av ulike avtaleformer og få et svært godt beslutningsgrunnlag ved anskaffelser. SECURITY MANAGER samler detaljert trafikkinformasjon for det enkelte nummeret. Den slår alarm om det oppstår feil, for eksempel hvis forbindelser låser seg. Du får også informasjon om avvik i bruken av både sentralbordet og den øvrige telefonien. Modulinndelingen i Teleopti Pro BRUMnytt 01/

16 Brum-nytt nr :54 Side 16 Ip telefoni og callcenter Skrevet av Bent Slyngstad, Ementor Callcenter løsninger har tradisjonelt enten vært relativt kostbare eller begrenset i funksjonalitet. Dette da man enten har måttet basere seg på tradisjonelle hussentraler med tilleggsprogramvare, eller store industri standard servere med dedikerte telefonikort i. Uansett vinkling, kostbare løsninger som bare større kundesentre eller bedrifter med tildels omfattende behov har funnet å kunne investere i. Situasjonen er heldigvis i rask bedring. HMP Intel fant på et tidspunkt mulighet for å lisensiere en metode for å kunne prosessere telefonitrafikk som IP trafikk direkte. Man unngikk derav å måtte konvertere fra IP til analog trafikk for å kunne la hussentralen håndtere trafikken. Dette gjorde samtidig at man kunne benytte standard servere fra produsenter som er godt representert i Norge, blant annet HP og IBM. Dette gir en helt annen tilgang til kompetanse, reservedeler og lager enn på tidligere plattformer og øker samtidig tilnærmingen til det man liker å kalle åpne standarder. IP standarder Det er etablert flere former for å levere IP trafikk og produsentene har gått sine egne veier i konkurransen om å være best og først med nye løsninger. Heldigvis ser det nå ut som de fleste skal falle ned på standarden SIP, som er en av dissee protokollene. Det igjen muliggjør at man kan utnytte komponenter fra ulike leverandører i en total løsning. Både HMP og IP(SIP) var lenge kun for mindre løsninger, men i det siste er disse løsningene lisensiert for å dekke alle normale norske bedrifter. Fallgruver Hva kan gå galt? Det som kan gå galt i etableringen av en IP telefoniløsning er at talekvaliteten ikke er god nok, samt at man ikke har de funksjoner man var vant til å ha tidligere. Talekvalitet får man ved å sikre at det alltid er nok ledig plass til talen på nettverket. Det er særlig trafikk mellom kontorer i et konsern som er utsatt og man skal passe på å få dette momentet gjennomgått og dokumentert. Mht funksjonalitet man har vært vant til, skal man passe på å skrive ned alt man har i dag av funksjonalitet og diskutere med leverandør. Altfor ofte blir det slik at vi skal ha det vi hadde + det nye som vi faktisk har snakket om. Etableringen av en IP telefoniløsning medfører imidlertid ofte at løsningen er helt annerledes bygget og funksjoner leveres på annen måte men den kan bli like god og tjenestene langt flere. Hjemme og IP Noen har erfaringer fra IP telefon hjemme. I forhold til en IP basert 16 BRUMnytt 01/2007

17 Brum-nytt nr :54 Side 17 løsning i bedriften har dette liten relevans. Funksjonalitet som kan tilbys er en helt annen og talekvalitet løses av leverandørs kompetanse. Talekvalitet blir like god som i en tradisjonell løsning når den er konfigurert riktig. Sentralbord I en IP basert løsning kan mange tjenester løses på nye måter. En av disse er sentralbordet. For det første kan sentralbordet som utgangspunkt betjenes på alle sarbeidsplasser. Dette betyr enkel lunsjavvikling, håndtering av sykefravær mv. Samtidig kan flere i en del løsninger betjene sentralbordet samtidig, og antall som betjener kan enkelt utvides. Man kan også tilby selvbetjeningsløsninger, som at man tilbyr innringer å slå direktenummeret om man kjenner dette eller sier navnet til den man skal til, slik at man kommer direkte igjennom uten å måtte vente til man kommer frem til manuell betjening. Videre kan man bygge på med tilbud om selvbetjeningsløsninger, en innringer kan få informasjon om sin sak ved å taste sitt kundenummer, ordrenummer eller bli gjenkjent fra det nummeret hun ringer fra. Automatiske tjenester og integrasjon mot bedriftens kundesystemer en ofte enklere i en IP basert løsning og kan avlaste dagens finksjoner, samt øke bedriftens kundetilfredshet. Slike tjenester kan også enkelt tilbys mot helpdesk o.l GSM Mange bedrifter havner i problemstillingen at mange har mobltelefon, men dette er ikke optimalt for hele bedriften. Det er nå flere leverandører som leverer GSM sendere som kan stå i bedriftens interne IP telefoniløsning. Det betyr at med en del mobilavtaler vil tellerskrittene som går mellom bedriftens faste telefoner og mobiltelefoner være gratis. Slike løsninger gjør at man kan levere det beste fra begge verdener til beste for å skape en konkuransedyktig bedrift. Oppsummert IP telefoni har vært her en stund, men det som skjer i det stille er at løsningene man kan investere i, i større og større grad kan leveres på standard komponenter der egen IT avdeling alt har nødvendig kompetanse, ramme avtaler og supportkontakter. Samtidig er talekvaliet for lengst løst og muligheten for å øke tjenestene store. Her har vi bare nevnt noe. Ta kontakt med Ementor på for å lære mer om fornøyde kunder. Lykke til! BRUMnytt 01/

18 Brum-nytt nr :54 Side 18 Integrerer Notes med telefonsystemet Skrevet av Lars Ovlien. Felleskjøpet Øst Vest har 800 Notes-brukere fordelt på lokasjoner i hele Sør-Norge. For å gjøre det enklere å finne ut hvor den enkelte er har de koblet sammen telefonsystem og kalenderen med OnTime fra ITA. Det har bedret servicen både internt og eksternt. Hvordan skal en stor bedrift holde oversikt over hvor de ansatte er til en hver tid? Kundene forventer å få tak i en kontaktperson, mens de ansatte gjerne vil gjøre avtaler med kollegaer. Felleskjøpet Øst Vest fant en løsning som gir kundene bedre service og medarbeiderne bedre oversikt. Vi har et felles sentralbordsystem for Felleskjøpet Øst Vest. Vi ønsket en løsning som ga alle oversikt over personalet. For ett års tid siden installerte vi OnTime fra ITA, forteller John Arild Leirnes i Felleskjøpet. Han har blant annet ansvar for Notes-brukerne i bedriften. Felleskjøpet Øst Vest leverer drifts- John Arild Leirnes i Felleskjøpet er fornøyd med integreringen mellom Notes og telefonsystemet. Når brukerne har meldt en avtale i kalenderfunksjonen går resten av seg selv. 18 BRUMnytt 01/2007

19 Brum-nytt nr :54 Side 19 midler til landbruket og har 800 Notes-brukere fordelt på en rekke lokasjoner i Sør-Norge. Vi har kjørt løsningen i ett år og det er veldig stabilt og den var ikke spesielt komplisert å få i gang. Automatisk oppdatering Brukerne slipper å melde fra på telefonen når de er ute. Når du har registrert en avtale i kalenderen vet sentralbordsystemet at du er ute og viderekobler telefonen din etter gitte regler. Resten går resten automatisk. Kort fortalt kjører OnTime en servertask som ser etter endringer i Notes. Det vil si alle nye avtaler. Disse hentes over i felleskalenderen i OnTime, samtidig som de går til sentralbordsystemet InContact/-Netwise. Den som tar telefonen får umiddelbart oversikt over hvor personen du har ringt befinner seg, og når han eller hun er ventet tilbake, forklarer Leirnes. OnTime har en ferdig connector for Netwise. Felleskjøpet har den tekniske delen av sentralbordet eksternt. Det betyr at henvendelser viderekobles før de kommer til en gitt lokasjon. Og så lenge du har en PC og en mobiltelefon kan du fungere som sentralbord. Informasjonen du trenger kommer opp på skjermen. Ulike funksjoner OnTime kjører på Windows NT, Windows 2000, Linux og AS400. Den håndterer en rekke telefonsystemer, også IP-telefoni. Løsningen kan integreres mot kalenderfunksjonen i Notes, Outlook og GroupWise? enten alene eller flere i kombinasjon. Systemet bruker lite serverressurser og støtter Web og Wap. Den kan også integreres med en SMS-server for å levere tidskritiske beskjeder. OnTime gir en god oversikt over hvor alle befinner seg til en hver tid. I felleskalenderen kan vi hente ut oversikter over hvem som er på ferie,er sjuke eller i møte. Notes- og felleskalender synkroniseres enten via PC eller mot PDA og telefoner med PDA-funksjonalitet, som SonyEricsson P900 og P910. Ulike typer fravær er kodet med ulike farger. Løsningen gjør at vi får maksimalt ut av både telefonsystemet og felleskalenderen, sier John Arild Leirnes i Felleskjøpet. Les mer på nett international technology alliance as ITA - international technology alliance as Dr. Graaruds pl. 4 - P.O. box N-3081 Holmestrand - Norway Tel Fax kww.no ITA AS International technology alliance as (ITA) ble etablert i ITA leverer verdiskapende tjenester og produkter for prosessorienterte løsninger. Vi tilbyr rådgivning, analyse, implementering, opplæring, drift og vedlikehold av løsninger. Våre hovedområder er: Dokumenthåndtering CRM Portal og samhandling Kalender, møteroms- og ressursstyring Kundetilpassning, utvikling og integrasjon Lisensadministrasjon ITA kompetanse bygger på Kunnskap om prosesser, produkter og fagområder Evne til å gjennomføre prosjekter i tråd med avtale Erfaring fra industrielle og markedsorienterte virksomheter Vilje til å levere høy kvalitet og ypperste servicenivå ITA har dokumentert erfaring og innen Lotus utvikling og administrasjon, dynamisk, integrasjon, Java, IBM Websphere, IBM Workplace og Microsoft. ITA er medlem av ITA Global; et internasjonalt samarbeidsnettverk som i fellesskap tilbyr tjenester og leveranser til internasjonale virksomheter med geogra sk spredte organisasjoner. ITA har mer enn 10 års erfaring og betjener internasjonale og nasjonale oppdragsgivere som Norsk Hydro, Danisco, Kongsberg Maritime, Marine Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine ønsker og behov som berører informasjons-sikkerhet. BRUMnytt 01/

20 Brum-nytt nr :54 Side 20 styret i BRUM Svein Ivar Aadnøy Larsen Leder Sørlandet Sykehus HF T: M: E: Steinar Jensen Sekretær PDMT Region Vest T: M: E: Lisbeth Ellingsen Økonomi OBOS T: M: E: obos.no Tone Nygård Seminaransvarlig Sparebankforeningen T: M: E: sparebankforeningen.no Varamedlemmer i BRUM Kjell Tore Midtun Odfjell T: M: E: odfjell.com Tora Hagen Høgskolen i Bergen T: M: E: Erna Foss Olsen BBS T: M: E: bbs.no Kjetil Granne Departementenes Servicesenter T: M: E: dss.dep.no Svein Hagen Webansvarlig Universitetet i Bergen T: M: E: Jan Tommy Henric Jensen BRUMnytt Vesta Forsikring/ TrygVesta T: M: E: E: REVISOR: Jan Egil Martinsen 20 BRUMnytt 01/2007

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync Dolphin Q Kontaktsenter for Microsoft Lync Hvorfor er dette smart? Profesjonell og effektiv behandling av dine kunder! Med Dolphin Q får du et godt verktøy for å kunne betjene kundene dine på en profesjonell

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder GOD JUL og GODT NYTTÅR med BRUM Årets høst-seminar ble avholdt i Ålesund. I tilknytning til seminaret ble det, i henhold

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Katalogsynkronisering i skyen

Katalogsynkronisering i skyen Katalogsynkronisering i skyen Å opprette og ivareta bruker og personalinformasjon i flere forskjellige systemer kan være både tidskrevende og kostbart. ID Manager Katalogsynkronisering er en struktur-

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering

En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering A Mitel Company En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering v/geir Asskildt, Channel Manager, Aastra Norge 1 Hva kan skje? A

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Selskap og Produkter Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Partnere har tidligere etablert selskapene Preseco og Netwise Selskapets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift Mobil Bedrift Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Med Mobil Bedrift sikrer du både at dine kunder får profesjonell service og at dine ansatte kan samarbeide bedre. Du har full

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder Nok et vellykket BRUM-seminar I samarbeid med Aastra og den svenske brukerorganisasjonen, MX-ONE Usergroup, har BRUM

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen Løsningsarkitekt Unified Communications stale.hansen@atea.no Unified Communications Trender i markedet OCS med med Telenor IPT Atea som leverandør Unified Communicaton

Detaljer

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med!

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Bedriftsnett Bedriftsnett er en moderne kommunikasjonsplattform for mobil og IP-telefoni. Her har vi samlet alle tjenestene bedriften trenger for

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye?

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Lars Kjennerud Business Development Manager Aastra - 2010 1 Man kan fort føle seg gammel! Aastra - 2010 2 Jeg er mann, og vil ha enkle

Detaljer

Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009

Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009 Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009 Kort om Trio 100 ansatte i Sverige, Norge og Danmark Egen utviklingsavdeling i Stockholm, 14 stk. Ca. 2.000 installasjoner i store og mellomstore bedrifter Norge

Detaljer

@TelMax Trender og tanker 2012

@TelMax Trender og tanker 2012 @TelMax Trender og tanker 2012 Uninett 8 Feb. Noe redusert presentasjon pga animasjoner og ikke supporterte elementer i PDF. For full presentasjon ta kontakt med: Knut Markegård knut@telmax.no 40 44 84

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI ELLE melle Foto: Den Norske Matfestivalen/Marius Rua VelkoMMeN Til work.11 Vi inviterer deg til seminar og messe på

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør funksjoner kjent fra hussentraler tilgjengelige på mobil Sentralisert løsning Ventelo drifter

Detaljer

Håvard Strøm Senior Technical Consultant

Håvard Strøm Senior Technical Consultant Your connection to the world Aastra CMG 2007 Håvard Strøm Senior Technical Consultant Hvilke systemer kan integreres mot CMG 2007» Active directory» CWI, Customer web interface» Tidsregistreringssystemer

Detaljer

@TelMax Trender og tanker 2012

@TelMax Trender og tanker 2012 @TelMax Trender og tanker 2012 Agenda: Knut Markegård Administrerende Direktør - TelMax AS Hvem er TelMax/Visionsutveckling? Vi er en av Nordens største innen henvisningssystemer 89 ansatte med Kontor

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder GOD SOMMER med BRUM! Årets hovedseminar ble avholdt i Bergen i mars. Deltagerne ble oppdatert på Aastra s produkter,

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no Mobilt Bedriftsnett Produktpresentasjon Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@entelo.no Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC)

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) Norsk PURE IP COMMUNICATIONS GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com

Detaljer

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor. Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.com Kommunenes utgangspunkt 80% av medarbeiderne er mobile, dvs. arbeider

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Skape konkurransekraft

Skape konkurransekraft Skape konkurransekraft Kunde og konsern i endring Konserndirektør Glenn Sæther Forretningsstøtte og utvikling SpareBank 1 SR-Bank Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern Bankenes hovedutfordring: Videreutvikle

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen

Kjære medlemmer... Lederen NR. 1 2008 17. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t ra Ko m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... Da er sommeren endelig her, og vi går inn i en tid hvor vi kan

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at:

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Com2gether Høsten 2011 Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Ventelo er markedsleder på kundeservice Ventelo har markedets råeste MBN Gjennom live demonstrasjon og inngående

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer