Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro"

Transkript

1 Brum-nytt nr :53 Side 1 NR ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog Teleopti lanserer Teleopti Pro

2 Brum-nytt nr :53 Side 2 Lederen Kan oppetid og lite feil bli telefonsentralens død? Telefonsentralen er meget driftsikker og leverer høy oppetid år etter år. Kan det bli dens bane? 4 Når man leverer feilfritt år etter år blir man lett glemt. Glemt er telefonitrøbbel, glemt er katastrofeplaner, glemt er investering i nødvendig opprustning og back up. Vinneren på oppetid blir taperen i budsjettene med kommentarer som, det er jo så driftsikkert, er jo nesten aldri feil. De fleste bedriftene i dag kan klare noen timers databrudd og vi er vant til at det er noen dataproblemer støtt og stadig. Men kan vi klare oss uten telefonen? Godtar kunder å ikke komme frem på telefonen til bedriften din? Kan bedriften din fungere uten intern og ekstern kommunikasjon? Svaret er nok nei! Derfor må dere som jobber med telefoni kjempe for å bli hørt. Ikke la kostnadsbesparende løsninger gå på kompromiss med kvalitet. Minn beslutningstakerne på at den funksjonaliteten og oppetiden de er blitt vant til og tar for gitt faktisk kan forsvinne om man ikke tar vare på og investerer i dagens løsninger. De er kanskje ikke klar over hvilke investeringer og utfordringer som ligger i å levere dagens funksjonalitet til samme fullgode kvalitet på IP. Ingenting kommer gratis og ny teknologi er ikke alltid feilfri. Er det ikke på tide å relansere telefonsentralen som kjernen i et stadig mer avansert og sårbart nettverk av integrerte taleløsninger? Svein Ivar Aadnøy Larsen Styreleder Brum Ansvarlig redaktør: Jan Tommy Henric Jensen Utgiver: Brukerforeningen for Ericssons Kommunikasjonsløsninger Postadresse: Postboks 610 Sentrum 0106 Oslo Internett: Opplag: ca 900 Trykk: Havel Trykkeri, Bergen Annonser: BrumNytt E-post:

3 Brum-nytt nr :53 Side Vårseminar i Stockholm 22 innhold 4 Hvordan unngå å gå kroppslig konkurs 5 Nå har Network Norway åpnet landets nye mobilnett 6 Service hva er det? 10 Jakten på den perfekte kundedialog 14 Nå lanserer vi Teleopti Pro 16 Ip telefoni og callcenter 18 Integrerer Notes med telefonsystemet 20 Styret i BRUM 22 Vårseminar i Stockholm 23 Påmelding til vårseminaret Kurs og Opplæring på ikt akademiet Via vårt opplæringssenter ikt akademiet, tilbyr vi en rekke kurs innen tale og datakommunikasjon. Telefonselskapet er en internasjonal tilbyder av kurs og er sertifisert som Ericsson Training Partner. Våre instruktører har høy faglig kompetanse og er alltid oppdatert på den seneste teknologien. Kursene holdes i våre lokaler sentralt i Drammen. For mer informasjon ta kontakt med oss eller besøk vårt nettsted. Trådløst Nettverk IP-Telefoni Grunnleggende Nettverk Telcom Europe QoS MX-ONE TM Netwise BRUMnytt 12/06 3

4 Brum-nytt nr :53 Side 4 Referat: HVORDAN UNNGÅ Å GÅ KROPPSLIG KONKURS Av Tora Hagen, BRUM Ekspedientforum Her møtte 31 personer inkl. 3 fra styret og foredragsholderen. Vi fikk servert nydelig middag m/dessert som kokken på Vesta hadde laget til oss. Kaffe og kaker ble det også tid til. Tema for denne gangen var Hvordan unngå å gå kroppslig konkurs. Karen Kollien Nygaard holdt et fantastisk foredrag for oss om hvordan ta vare på seg selv i en hektisk hverdag på jobb og i hjemmet. Alle har et ønske om å være i balanse og tilfreds med oss selv og det livet vi lever. Men ubalansen kommer snikene og det er først når den er et faktum at vi skjønner vi må gjøre noe. Hun presenterte også noen enkle, men effektive, teknikker som kan hjelpe oss til å se faresignalene, sette grenser, finne løsninger og opprettholde balansen Hun formidlet budskapet til oss på en utrolig flott og engasjerende måte. Karen Kollien Nygaard er en foredragsholder som alle burde få anledning til å høre på. 27 mars skal hun holde foredrag i Ekspedientforumet i Oslo. Kontakt Erna Foss Olsen for å melde deg på. Forumet er gratis for BRUM-medlemmer Erna Foss Olsen Tel: E-post: 4 BRUMnytt 01/2007

5 Brum-nytt nr :53 Side 5 Nå har Network Norway åpnet landets nye mobilnett! Du har sikkert lest og hørt en del om Network Norway de siste ukene. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet vårt nye mobilnett 1. februar, og både presse, myndigheter applauderte satsningen. Vi bringer økt konkurranse til telemarkedet, kundene og samfunnet forøvrig - en historisk begivenhet! Med eget nett, egne løsninger og ressurser har vi tatt fatt på det som for oss er jobb nummer én: Å gjøre jobbhverdagen din enklere. Vi tilbyr nå alt fra totale telefoniløsninger for hele bedriften, til mobilabonnement, mobiltelefoner, telefonsentraler og annet nødvendig telefoniutstyr. Vi kan friste med meget kostnadseffektive løsninger og mennesker som står klare til å møte dine behov. Vi vil yte vårt beste og gi deg den servicen du fortjener! Vi har allerede mange kunder på plass, og responsen i markedet er meget god. For våre bedriftskunder som har behov for integrasjonsløsninger mellom fast og mobil har vi utviklet Network Norway Total. Network Norway Total er kort og godt en genial løsning som syr sammen mobil- og fasttelefonen. Løsningen dekker alles behov. Alle får tilgang til de samme hussentraltjenestene, uansett om man ringer fra mobil- eller fasttelefonen. Løsningen er spesialtilpasset for Ericsson MD110 og MX-ONE og man kan benytte alle typer mobiltelefoner i løsningen. Du har kanskje sett reklamen vår? Vi har latt oss inspirere av Askeladden, som også var nødt til å tenke annerledes for å vinne prinsessen og halve kongeriket. Han tok seg tid til å hjelpe folk langs veien. Han stoppet opp og lyttet. Dette kommer vi til å gjøre til vår leveregel: Vi skal lytte til dine behov og hjelpe deg finne den optimale løsningen. Det er ikke for ingenting at vi har bemannet vårt kundesenter med flere personer enn vi strengt talt hadde behøvd. Vi ønsker å være tilgjengelige for deg. Ønsker du å vite mer om oss eller avtale møte direkte, kan du sende en e-post til eller ringe tlf Les gjerne mer om Network Norway Norges nye telefonileverandør på BRUMnytt 01/2007 5

6 Brum-nytt nr :53 Side 6 Service hva er det, og hva er det Service hva er det? godt for? Av Kåre Marsdal, Key Account Manager, Dolphin Software Kundeservice er konkurranseparameteret fremfor noe annet som kan gi din bedrift økte markedsandeler. I en verden der alt blir likere og likere vil måten du tar deg av dine kunder på i dag avgjøre om de fortsatt er dine kunder i morgen. Innledning Uten egentlig å tenke over det så lever vi alle av og for service enten som privatperson eller i kraft av å være ansatt. Som mottaker av tjenester ønsker vi at den skal være effektiv for å oppleve en optimal behovs-tilfredsstillelse. Det å yte god service gir en glede som vanskelig kan beskrives, og bare et stykke på vei måles. Arnulf Øverland har så treffende tatt for seg temaet i ett av sine dikt (Hustavle fra 1929): Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen, er den eneste glede. Til syvende og sist har man bare igjen det man har gitt av seg selv. Men hvordan kan vi legge til rette for at alle kundehenvendelser håndteres på en slik måte hver gang? Svaret er alt annet enn enkelt da vi rører ved forhold av menneskelig, organisatorisk og teknisk art. Den største utfordringen ligger på det menneskelige planet da det å skulle stå til tjeneste for andre innebærer både gleder og sorger. Men dette skal vi la ligge i denne omgang. Det er ikke dermed sagt at vi ikke erkjenner kompleksiteten i utfordringen, det er nettopp det vi gjør det blir for omfattende å skulle inkludere også dette i innlegget. Vi må derfor bevege oss over på det prosaiske planet og heller snakke om tilgjengelighet og servicegrad, foruten menneskelighet i bruken av teknologi. For det er teknologien som hjelper oss det største stykke på veien til god opplevd kundeservice, men det hele starter med tilgjengelig-het. Fornuftig bruk av teknologi kan effektivisere den daglige serviceproduk-sjonen og midlertidig dekke over svakheter i egen organisasjon Til syvende og sist er ikke teknologiske løsninger noen mirakelkur som kan erstatte det menneskelige elementet i verdikjeden. Drivkreftene i serviceytingen Tilgjengelighet Å være tilgjengelig innebærer å være til stede for brukerne med nettopp det du kan bidra med. 6 BRUMnytt 01/2007

7 Brum-nytt nr :53 Side 7 Det er ikke nok med et gratis grønt nummer og dermed tro at alle sorger er slukket. For uten tilstrekkelig bemanning til å håndtere henvendelsene (som forøvrig kommer inn via stadig flere kanaler og i batcher) er man egentlig ikke kommet av flekken. Og akkurat som fanden bor i nøtta, så danner det seg alltid køer med tilhørende ventetider. Tilgjengelighetsaspektet dreier like mye om å fordele innkommende henvendelser på en god måte, dvs vite hvem som skal ha dem og ikke minst vite om vedkommende faktisk er til stede. Kundene må ofte taste inn en rekke tall i ulike kombinasjoner, en oppgave som ikke alltid er like lett å utføre da man stort sett i våre dager bærer på telefonapparatet gjerne i kombi-nasjon med bilkjøring. Her er vi ved kjernen til mange og uløste problemstillinger, og ennå har vi ikke touchet innpå hvor håpløst man faktisk har organisert virksomheten. For man ønsker jo å ha det mest mulig komfortabelt i hverdagen, ikke sant! Organisasjon er tilgjengelighetens Janus-ansikt God organisering av virksomheten innebærer tilrettelegging av menneskelige ressurser med rett kompetanse på en måte som gjør at servicerutinene blir utført effektivt. Og som gjør at dine kunder ønsker å ta ny kontakt når neste behovssituasjon dukker opp. Det er ikke gitt at det er enkelt å foreta tilretteleggingen, da man som leder samtidig skal være motivator, mentor og sosialkurator for medarbeiderne (og noen ganger for kundene) på samme tid. Dolphin Software har konsulenter som har etablert og driftet kundesentre. Disse vil kunne hjelpe din bedrift til å videreutvikle nettopp ditt kundesenter. Men gitt at man klarer å håndtere organiseringsoppgaven, så gjenstår den tekniske til retteleggingen. Bemanningsplanlegging Dersom man har åpningstider som strekker seg utover normal arbeidstid kan bemanningsplanlegging bli en utfordring. Det avdekkes samtidig hvilke organisatoriske tilrettelegginger som er nødvendige for å få en bemanningskabal til å gå opp når man skal ta utgangspunkt i kundenes behov. Dette gjelder trafikken inn til kundesenteret og ikke bare den enkelte medarbeiders behov. Implementering av et slikt system, som vi for øvrig forhandler i Norge på vegne av Teleopti (CCC), er like mye en OU-prosess som en systeminnføring, og som sådan svært nyttig. Som man forstår er innføringen til dels krevende, men på den annen side står gevinstene helt klart i et gunstig forhold til investeringene. Kunder som Sparebanken Vest og NAF kan skrive under på dette. Teknologi menneskets beste venn Det vil alltid være en trade-off mellom bruk av teknologi i effektivitetens navn og den subjektive kundeopplevelsen. Med hjelp av EDB kan en dårlig kundehåndtering mange-dobles adskillig raskere enn noe annet medium klarer. På den annen side er det nettopp EDB en som kan hjelpe deg i å strukturere, prioritere, systematisere, overvåke og fordele innkommende henvendelser på en god måte. Før skrev man brev, møtte opp personlig eller ringte. I dag sender man like gjerne en e-post, en SMS-melding eller man chatter. Er du ung nok, så vil du heller ha din leverandør som en buddy fremfor å skulle ringe, og med et kamera på toppen av PC en eller i mobilen sier det seg selv at veien ikke er lang før også du må vise ditt kontrafei i ruten. Nye utfordringer melder seg hele tiden. Forts. side 8 BRUMnytt 01/2007 7

8 Brum-nytt nr :53 Side 8 Kåre Marsdal, Dolphin Software Integrasjon av systemer For store organisasjoner er det mange utfordringer som må takles, spesielt i en tid der mobilitet er ensbetydende med effektivitet. Oslo kommune har sentralisert sine mange anropssteder til servicenummeret Dette har vært en utfordrende oppgave. Oslo Kommune har over ansatte fordelt på 15 bydeler. Hvem hører hjemme hvor? Hvor er vedkommende? Og er hun til stede, så må man vite om hun er ledig eller ikke, og det helst før man skal sette over henvendelsen. Uten EDB-verktøy er en slik organisering ikke mulig, da det kreves et samspill mellom mange systemer levert av flere aktører. Det å integrere løsningene slik at de fungerer effektivt som ett system, blir dermed en faglig krevende utfordring. Dolphin Software har vært aktivt med på å løse denne utfordringen for Oslo kommune sammen med ErgoGroup som hovedleverandør. Telefonen er ikke død leve telefonen Fortsatt er telefonen arbeidshesten i kundeservice. Vi har banker som benytter våre IVR-løsninger (automatiske talesvarsystemer) der deres kunder ringer samtaler i døgnet. Og det bare en for én bank. Telenor mottar årlig 9 millioner henvendelser, og det er i denne konteksten vi må bli flinkere til å utnytte teknologien for å gjøre kundeopplevelsen enda bedre. Vi i Dolphin Software kan hjelpe deg med denne oppgaven slik som vi i mange år har bistått Telenor. Automatisk talegjenkjenning og tekst-til-tale Det er særlig to avanserte områder som peker seg ut, nemlig automatisk talegjenkjenning og 8 BRUMnytt 01/2007

9 Brum-nytt nr :53 Side 9 bruk av automatisk tekst-til-tale, dvs maskingenerert tale. Med disse teknologiene kan man snakke til systemene på en etter hvert naturlig måte, og ikke bare ytre seg med enstavelsesord som man på forhånd har fått beskjed om kan virke. Teknologien er i dag kommet så langt at man kan tolke og forstå innholdet i hele setninger, og gjennom analysen gi svar tilbake eller stille fornuftige spørsmål i en kvalifiseringsdialog med innringer. Og svarene kan like gjerne være syntetiske som personlige fra en kundebehandler. Dolphin Software har i mange år levert slike løsninger i det norske markedet, og Telenor har kommet langt på dette området. Co-browsing Et annet sentralt område fremover vil være co-browsing, også kalt samnavigasjon dvs et system der både kunde og kundebehandler kan se og jobbe i samme skjermbilde på en sikker måte. Gjennom et slikt verktøy kan man få en hands on bistand til kunder som f.eks har problemer med å fylle ut et skjema eller ikke får til den rette rekkefølgen i bruken av en gitt applikasjon. Med samnavigasjon overvinner man hindringen med å skulle forklare noe til en annen person uten å kunne se det samme som vedkommende ser på sin PCskjerm. Dolphin Software forhandler et av verdens ledende produkter på området som kommer fra KANA i USA. Også din organisasjon kan bli bedre Å stå stille, selv i korte perioder, er det samme som å bli akterutseilt, for det skjer en kontinuerlig utvikling som har innvirkning på din bedrift, selv om du ikke merker det i det daglige. Det er først over tid at man oppdager hvor store forandringer som egentlig har funnet sted, og da er man plutselig havnet i en bakevje. En lærende organisasjon er en målrettet organisasjon i konstant videreutvikling for å tilpasse seg nye trender gjerne sprunget ut av teknologiske nyvinninger. Den dagen du føler deg ferdig utlært har læringen stoppet opp og du er mer ferdig enn utlært. Men det kreves vilje til nytenkning og søking etter nye løsninger, foruten en bevisst holdning til det å ta i bruk nye teknologier. Vi i Dolphin Software kan hjelpe deg til å drive en slik prosess og også implementere nye løsninger som vil forbedre din evne til å levere god kundeservice. I disse dager er IP-telefoni i skuddet i mange organisasjoner, og da er det godt å vite at Dolphin Software ligger i front også på dette området. Ønsker du å vite mer om Dolphins produkter ta kontakt med Kåre Marsdal Key Account Manager Dolphin Software AS Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal N-0619 Oslo Norway Telefon: Mobil: Forum for ekspedienter Dette er et forum hvor ekspedienter kan møtes for utveksling av erfaring og få informasjon om nyheter fra våre leverandører. Forum for ekspedienter i Bergen: Tora Egeland Hagen, Høgskolen i Bergen, administrasjonen, Tlf , Mobil Mail: Forum for ekspedienter i Oslo: Erna E. Foss Olsen, BBS BBS, 0045 Oslo Tlf , Faks: Mobil Mail: BRUMnytt 01/2007 9

10 Brum-nytt nr :53 Side 10 Samspill mellom menneske og teknologi: Jakten på den perfekte kundedialog Av Hogne Haugsdal, Vesta Forsikring Hvert år får Vesta Forsikring ca telefoner til sine skadeavdelinger. Hver kunde er unik og selskapet jobber derfor knallhardt med å gjøre telefonopplevelsen best mulig for hver kunde. Målet er den perfekte miks mellom menneske og teknologi. Utviklingen av kundedialog er et viktig satsingsområde i Vesta, og en stor del av kundekommunikasjonen foregår på telefon. - Kundenes møte med oss skal være det beste fra første sekund, og de skal raskest mulig komme til riktig person. Telefonen er i dag den klart viktigste kanalen mellom kundene og oss, og hvis de skal føle seg trygge og godt ivaretatt, så må vi ha en dialog som er tilpasset deres behov. I enkelte tilfeller er det greit å møte teknologien med tastevalg, i andre situasjoner er det godt å møte et menneske, forteller Vegar Styve, leder for Vestas hovedskadesenter. På rett vei? De fleste serviceselskaper har i dag et femsifret kundenummer som samler opp kundene og ruter dem til rett sted og rett person. Dette er tidsbesparende og effektivt. Vesta har hatt kundenummeret siden 2000 med automatisk tastevalg, og tjenesten har vært effektiv både for selskapet og kundene. Men utfordringen med automatikk er å gi enkelte kunder den service, oppfølging og omsorg de trenger og fortjener. - Overvekt av teknologi og automatikk kan skape en avstand mellom oss og kundene, og sjansen for at det oppstår feil eller at kundene havner hos feil person er større. I mange tilfeller ønsker kundene å komme i direkte kontakt med våre saksbehandlere - det vil gjøre dem tryggere. Vesta er en trygghetsleverandør, det betyr at vi skal levere trygghet i alle ledd. Hvis kundene opplever utrygghet ved å kontakte oss, da har vi ikke gjort jobben vår godt nok. For å se om vår kundekommunikasjon er tilpasset kundenes behov, har vi blant annet gjennomført en større kundeundersøkelse med fokus på telefonstyringen, forteller Styve. Lever mytene? Kundeundersøkelsen har vært landsomfattende, og deltagerne er blant annet blitt testet på noen myter om hvordan vi mennesker ønsker å møte en servicebedrift. Det påstås at de fleste misliker kundetelefoner med automatisk tastevalg og vil gjerne ha en kundekonsulent med det samme. Dette var ikke tilfellet i Vestas undersøkelse. - Det er ikke slik at alle kunder ønsker en konsulent med det samme, det kommer helt an på hvilket ærend og behov de har. Hvis tastevalgene er gode og målrettede, er det mange som foretrekker automatikken. Vi vet at vi kan forbedre tastevalgene på dagens system, og det er noe vi ønsker å få gjennomført raskt. 10 BRUMnytt 01/2007

11 Brum-nytt nr :53 Side 11 Vegar Styve, Vesta Forsikring Noen kunder vil definitivt møte et menneske med en gang de ringer oss, og det var et tydelig ønske blant noen av våre skadekunder, sier Styve. Ut fra kundens behov og hensikt var det mulig å se systematiske forskjeller mellom dem som foretrakk automatikk og dem som ønsket å møte et menneske. Undersøkelsen viste også at ventemusikk på telefonene ikke alltid er like populært, og det har faktisk betydning hvilken type stemme som møter kunden. Styve forteller også at kundene setter pris på tjenesten callback, som betyr at de kan legge igjen telefonnummer og konsulenten ringer dem opp igjen senere. Dette er god og meget kundevennlig service. Forventer kamp Vegar Styve fremhever også et annet element som er med på å påvirke kundedialogen, spesielt blant skadekundene, nemlig at mange av dem forbereder seg på en kamp med selskapet for å få det den hjelpen de har krav på. - Det er mange kunder som har fordommer mot forsikringsselskapene og innstiller seg på en kamp når de ringer. For å møte disse kundene og alle andre kunder på beste måte, har våre ansatte et høyt fokus på å være ekstra aktive, lyttende og imøtekommende i dialogen. Det vil si at de skal fokusere på å hjelpe kunden og heller fremheve kundens muligheter. Mange skadekunder er frustrerte og har det vanskelig når de kontakter oss, og derfor er våre skadebehandlere også meget bevisst på å være medmennesker i dialogen. Tilbakemeldingene fra kundene er gode, og de aller fleste er svært godt fornøyd, sier Styve. Vesta kommer til å bruke den nevnte kundeundersøkelsen til å videreutvikle kundedialogen og telefontjenestene, og selskapet vil fortsette sitt arbeid med å optimalisere dialogen. Styve vil ikke røpe for mye, men har stor tro på at selskapet fremover vil forbedre sin kundedialog ytterlige i samspillet mellom menneske og teknologi. Vesta er det tredje største skadeforsikringsselskapet i Norge med en markedsandel på cirka 18 prosent. Selskapet har hovedkontor i Bergen. Totalt 1500 jobber i Vesta hvorav ca 550 sitter i callcenter. Disse er i hovedsak fordelt mellom Bergen, Trondheim, Oslo og Tønsberg. Vesta benytter Ericsson MD110 på sine største kontorer og Centrex på sine mindre kontorer og på sine franchisekontorer. Vesta inngår i skadeforsikringskonsernet TrygVesta som har hovedkontor i Ballerup utenfor København. TrygVesta består av Danmarks største skadeforsikringsselskap Tryg, Vesta i Norge, Dansk Kaution (Danmark) og Enter Forsikring (Norge). I tillegg har konsernet to hurtigvoksende filialer i Sverige og Finland. Les mer på og BRUMnytt 01/

12 Brum-nytt nr :53 Side 12 Tlf: Nucleus. Foto:BillyBonkers NEI, NÅ HAR JEG ALDRI SETT PÅ MAKEN! Network Norway er ikke blant de største teleselskapene, men man trenger ikke å være stor for å gjøre storslagne ting. Vi har bygget Norges nye mobilnett, og med det splitter vi det mangeårige teleduopolet på nettsiden. Vi er liten i forhold til våre konkurrenter, noe som vi har snudd til vår fordel. Vi kan raskt snu oss og utvikle løsninger basert på bedrifts-norges faktiske behov til enhver tid.

13 Brum-nytt nr :53 Side 13 Askeladden var også nødt til å tenke annerledes. Han greide å målbinde prinsessen, men på utradisjonelt vis. Han gjorde ikke som sine brødre, men tok seg tid til å hjelpe folk langs veien. Han stoppet opp og lyttet. Han så verdien i det brødrene gikk rett forbi. Vi har latt oss inspirere av Askeladden. Vi skal lytte til hva du trenger og hjelpe deg og bedriften din finne den riktige løsningen. Så har vi gjort noe som for oss er naturlig, men som dessverre er uvanlig i bransjen; Vi bemanner vårt kundesenter med flere personer enn vi strengt talt behøver. Vi skal yte god service. Vi vil ikke haste forbi. Vi skal stoppe og lytte.

14 Brum-nytt nr :54 Side 14 Nå lanserer vi Teleopti Pro Skrevet av Anette Sjø, Teleopti I Teleopti videreutvikler og forbedrer vi hele tiden løsningene våre. Kundene kommer med sine krav og behov, og vi har hatt gleden av å arbeide sammen med mange organisasjoner som er ledende innenfor sine respektive bransjer og store telefonibrukere. På den teleadministrative siden går vi nå videre fra Teleopti 6.0 til Teleopti Pro. I hele utviklingsfasen og også nå i innspurten kan du som kunde følge arbeidet vårt gjennom utviklingsbloggen vår: Synspunktene deres er verdifulle for oss. 14 BRUMnytt 01/2007

15 Brum-nytt nr :54 Side 15 Bygg ut etter behov Teleopti Pro er fortsatt et modulsystem, der du velger de delene du trenger i takt med de økende behovene i virksomheten. Informasjon spres i organisasjonen gjennom webportalen og planlagte rapporter. Selvfølgelig kan du velge hvilke deler som skal være tilgjengelige for ulike brukere. Teleopti Pros sterke side er at det er så enkelt å integrere med andre systemer i virksomheten. Du importerer for eksempel trafikkdata fra mobiloperatøren din og eksporterer dem til økonomisystemet ditt. Det manuelle arbeidet ditt automatiseres, og du sparer både tid og penger. Ny modulinndeling QUALITY MANAGER gir deg en daglig oversikt over belastningen på bedriftens telefonisystem. Modulen tilsvarer Quality i Teleopti 6.0. Vi har tatt i bruk ny teknologi for å få fart på alle rapportene som inngår i modulen, om besvarte anrop, ventetid, tapte anrop og avbrutte samtaler. Det er en betydelig forskjell i forhold til tidligere. SERVICE MANAGER hjelper deg med å behandle, strukturere og søke i all informasjon om virksomhetens telefoni og IT-tjenester. Service Manager fungerer som et register over alt utstyret i organisasjonen og hvor det er. Effektive søkemuligheter hjelper deg med å se hva som kan brukes på nytt, og om noe må byttes eller oppgraderes. Registeret kan kobles til en prisliste, slik at du får oversikt over kostnadene ved utstyr og abonnement. Informasjon i registeret fungerer som budsjetteringsstøtte og gir dessuten tydelige fakturaunderlag med mulighet til å fordele kostnader internt og eksternt. En helt ny modul i Teleopti Pro er PERFORMANCE MANAGER, utviklet i såkalt kubeteknikk. Her får du svært fleksible muligheter til å sette opp den statistikken som er viktig for deg. Du kan få frem skreddersydde nøkkeltall på grunnlag av ulike behov og sammenligne ulike parametere. Du kan stort sett sammenstille data slik du vil, opprette dine egne rapporter og lagre dem som maler. Hvis du vil jobbe videre med dataene, kan du kopiere dem til Excel. COST MANAGER samler informasjon om kommunikasjonsmønstre og kostnadsstrukturer. Modulen gjør det til og med mulig å følge opp medarbeidernes kommunikasjon utenom arbeidet. Cost Manager letter også overvåkning av leverandørenes fakturering. En ekstra finesse er at du kan simulere effektene av ulike avtaleformer og få et svært godt beslutningsgrunnlag ved anskaffelser. SECURITY MANAGER samler detaljert trafikkinformasjon for det enkelte nummeret. Den slår alarm om det oppstår feil, for eksempel hvis forbindelser låser seg. Du får også informasjon om avvik i bruken av både sentralbordet og den øvrige telefonien. Modulinndelingen i Teleopti Pro BRUMnytt 01/

16 Brum-nytt nr :54 Side 16 Ip telefoni og callcenter Skrevet av Bent Slyngstad, Ementor Callcenter løsninger har tradisjonelt enten vært relativt kostbare eller begrenset i funksjonalitet. Dette da man enten har måttet basere seg på tradisjonelle hussentraler med tilleggsprogramvare, eller store industri standard servere med dedikerte telefonikort i. Uansett vinkling, kostbare løsninger som bare større kundesentre eller bedrifter med tildels omfattende behov har funnet å kunne investere i. Situasjonen er heldigvis i rask bedring. HMP Intel fant på et tidspunkt mulighet for å lisensiere en metode for å kunne prosessere telefonitrafikk som IP trafikk direkte. Man unngikk derav å måtte konvertere fra IP til analog trafikk for å kunne la hussentralen håndtere trafikken. Dette gjorde samtidig at man kunne benytte standard servere fra produsenter som er godt representert i Norge, blant annet HP og IBM. Dette gir en helt annen tilgang til kompetanse, reservedeler og lager enn på tidligere plattformer og øker samtidig tilnærmingen til det man liker å kalle åpne standarder. IP standarder Det er etablert flere former for å levere IP trafikk og produsentene har gått sine egne veier i konkurransen om å være best og først med nye løsninger. Heldigvis ser det nå ut som de fleste skal falle ned på standarden SIP, som er en av dissee protokollene. Det igjen muliggjør at man kan utnytte komponenter fra ulike leverandører i en total løsning. Både HMP og IP(SIP) var lenge kun for mindre løsninger, men i det siste er disse løsningene lisensiert for å dekke alle normale norske bedrifter. Fallgruver Hva kan gå galt? Det som kan gå galt i etableringen av en IP telefoniløsning er at talekvaliteten ikke er god nok, samt at man ikke har de funksjoner man var vant til å ha tidligere. Talekvalitet får man ved å sikre at det alltid er nok ledig plass til talen på nettverket. Det er særlig trafikk mellom kontorer i et konsern som er utsatt og man skal passe på å få dette momentet gjennomgått og dokumentert. Mht funksjonalitet man har vært vant til, skal man passe på å skrive ned alt man har i dag av funksjonalitet og diskutere med leverandør. Altfor ofte blir det slik at vi skal ha det vi hadde + det nye som vi faktisk har snakket om. Etableringen av en IP telefoniløsning medfører imidlertid ofte at løsningen er helt annerledes bygget og funksjoner leveres på annen måte men den kan bli like god og tjenestene langt flere. Hjemme og IP Noen har erfaringer fra IP telefon hjemme. I forhold til en IP basert 16 BRUMnytt 01/2007

17 Brum-nytt nr :54 Side 17 løsning i bedriften har dette liten relevans. Funksjonalitet som kan tilbys er en helt annen og talekvalitet løses av leverandørs kompetanse. Talekvalitet blir like god som i en tradisjonell løsning når den er konfigurert riktig. Sentralbord I en IP basert løsning kan mange tjenester løses på nye måter. En av disse er sentralbordet. For det første kan sentralbordet som utgangspunkt betjenes på alle sarbeidsplasser. Dette betyr enkel lunsjavvikling, håndtering av sykefravær mv. Samtidig kan flere i en del løsninger betjene sentralbordet samtidig, og antall som betjener kan enkelt utvides. Man kan også tilby selvbetjeningsløsninger, som at man tilbyr innringer å slå direktenummeret om man kjenner dette eller sier navnet til den man skal til, slik at man kommer direkte igjennom uten å måtte vente til man kommer frem til manuell betjening. Videre kan man bygge på med tilbud om selvbetjeningsløsninger, en innringer kan få informasjon om sin sak ved å taste sitt kundenummer, ordrenummer eller bli gjenkjent fra det nummeret hun ringer fra. Automatiske tjenester og integrasjon mot bedriftens kundesystemer en ofte enklere i en IP basert løsning og kan avlaste dagens finksjoner, samt øke bedriftens kundetilfredshet. Slike tjenester kan også enkelt tilbys mot helpdesk o.l GSM Mange bedrifter havner i problemstillingen at mange har mobltelefon, men dette er ikke optimalt for hele bedriften. Det er nå flere leverandører som leverer GSM sendere som kan stå i bedriftens interne IP telefoniløsning. Det betyr at med en del mobilavtaler vil tellerskrittene som går mellom bedriftens faste telefoner og mobiltelefoner være gratis. Slike løsninger gjør at man kan levere det beste fra begge verdener til beste for å skape en konkuransedyktig bedrift. Oppsummert IP telefoni har vært her en stund, men det som skjer i det stille er at løsningene man kan investere i, i større og større grad kan leveres på standard komponenter der egen IT avdeling alt har nødvendig kompetanse, ramme avtaler og supportkontakter. Samtidig er talekvaliet for lengst løst og muligheten for å øke tjenestene store. Her har vi bare nevnt noe. Ta kontakt med Ementor på for å lære mer om fornøyde kunder. Lykke til! BRUMnytt 01/

18 Brum-nytt nr :54 Side 18 Integrerer Notes med telefonsystemet Skrevet av Lars Ovlien. Felleskjøpet Øst Vest har 800 Notes-brukere fordelt på lokasjoner i hele Sør-Norge. For å gjøre det enklere å finne ut hvor den enkelte er har de koblet sammen telefonsystem og kalenderen med OnTime fra ITA. Det har bedret servicen både internt og eksternt. Hvordan skal en stor bedrift holde oversikt over hvor de ansatte er til en hver tid? Kundene forventer å få tak i en kontaktperson, mens de ansatte gjerne vil gjøre avtaler med kollegaer. Felleskjøpet Øst Vest fant en løsning som gir kundene bedre service og medarbeiderne bedre oversikt. Vi har et felles sentralbordsystem for Felleskjøpet Øst Vest. Vi ønsket en løsning som ga alle oversikt over personalet. For ett års tid siden installerte vi OnTime fra ITA, forteller John Arild Leirnes i Felleskjøpet. Han har blant annet ansvar for Notes-brukerne i bedriften. Felleskjøpet Øst Vest leverer drifts- John Arild Leirnes i Felleskjøpet er fornøyd med integreringen mellom Notes og telefonsystemet. Når brukerne har meldt en avtale i kalenderfunksjonen går resten av seg selv. 18 BRUMnytt 01/2007

19 Brum-nytt nr :54 Side 19 midler til landbruket og har 800 Notes-brukere fordelt på en rekke lokasjoner i Sør-Norge. Vi har kjørt løsningen i ett år og det er veldig stabilt og den var ikke spesielt komplisert å få i gang. Automatisk oppdatering Brukerne slipper å melde fra på telefonen når de er ute. Når du har registrert en avtale i kalenderen vet sentralbordsystemet at du er ute og viderekobler telefonen din etter gitte regler. Resten går resten automatisk. Kort fortalt kjører OnTime en servertask som ser etter endringer i Notes. Det vil si alle nye avtaler. Disse hentes over i felleskalenderen i OnTime, samtidig som de går til sentralbordsystemet InContact/-Netwise. Den som tar telefonen får umiddelbart oversikt over hvor personen du har ringt befinner seg, og når han eller hun er ventet tilbake, forklarer Leirnes. OnTime har en ferdig connector for Netwise. Felleskjøpet har den tekniske delen av sentralbordet eksternt. Det betyr at henvendelser viderekobles før de kommer til en gitt lokasjon. Og så lenge du har en PC og en mobiltelefon kan du fungere som sentralbord. Informasjonen du trenger kommer opp på skjermen. Ulike funksjoner OnTime kjører på Windows NT, Windows 2000, Linux og AS400. Den håndterer en rekke telefonsystemer, også IP-telefoni. Løsningen kan integreres mot kalenderfunksjonen i Notes, Outlook og GroupWise? enten alene eller flere i kombinasjon. Systemet bruker lite serverressurser og støtter Web og Wap. Den kan også integreres med en SMS-server for å levere tidskritiske beskjeder. OnTime gir en god oversikt over hvor alle befinner seg til en hver tid. I felleskalenderen kan vi hente ut oversikter over hvem som er på ferie,er sjuke eller i møte. Notes- og felleskalender synkroniseres enten via PC eller mot PDA og telefoner med PDA-funksjonalitet, som SonyEricsson P900 og P910. Ulike typer fravær er kodet med ulike farger. Løsningen gjør at vi får maksimalt ut av både telefonsystemet og felleskalenderen, sier John Arild Leirnes i Felleskjøpet. Les mer på nett international technology alliance as ITA - international technology alliance as Dr. Graaruds pl. 4 - P.O. box N-3081 Holmestrand - Norway Tel Fax kww.no ITA AS International technology alliance as (ITA) ble etablert i ITA leverer verdiskapende tjenester og produkter for prosessorienterte løsninger. Vi tilbyr rådgivning, analyse, implementering, opplæring, drift og vedlikehold av løsninger. Våre hovedområder er: Dokumenthåndtering CRM Portal og samhandling Kalender, møteroms- og ressursstyring Kundetilpassning, utvikling og integrasjon Lisensadministrasjon ITA kompetanse bygger på Kunnskap om prosesser, produkter og fagområder Evne til å gjennomføre prosjekter i tråd med avtale Erfaring fra industrielle og markedsorienterte virksomheter Vilje til å levere høy kvalitet og ypperste servicenivå ITA har dokumentert erfaring og innen Lotus utvikling og administrasjon, dynamisk, integrasjon, Java, IBM Websphere, IBM Workplace og Microsoft. ITA er medlem av ITA Global; et internasjonalt samarbeidsnettverk som i fellesskap tilbyr tjenester og leveranser til internasjonale virksomheter med geogra sk spredte organisasjoner. ITA har mer enn 10 års erfaring og betjener internasjonale og nasjonale oppdragsgivere som Norsk Hydro, Danisco, Kongsberg Maritime, Marine Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine ønsker og behov som berører informasjons-sikkerhet. BRUMnytt 01/

20 Brum-nytt nr :54 Side 20 styret i BRUM Svein Ivar Aadnøy Larsen Leder Sørlandet Sykehus HF T: M: E: Steinar Jensen Sekretær PDMT Region Vest T: M: E: Lisbeth Ellingsen Økonomi OBOS T: M: E: obos.no Tone Nygård Seminaransvarlig Sparebankforeningen T: M: E: sparebankforeningen.no Varamedlemmer i BRUM Kjell Tore Midtun Odfjell T: M: E: odfjell.com Tora Hagen Høgskolen i Bergen T: M: E: Erna Foss Olsen BBS T: M: E: bbs.no Kjetil Granne Departementenes Servicesenter T: M: E: dss.dep.no Svein Hagen Webansvarlig Universitetet i Bergen T: M: E: Jan Tommy Henric Jensen BRUMnytt Vesta Forsikring/ TrygVesta T: M: E: E: REVISOR: Jan Egil Martinsen 20 BRUMnytt 01/2007

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem!

Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Med Complete Control 4.0 har virksomheten full oversikt over alle avtaler og

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens!

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens! :nytt fra ARCen :konkurranse 40 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer