Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010 kl i Nordstua. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag avholdes tirsdag kl i Nordstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. FORSLAG A) Forslag fra styret om endring i husordensreglene Forslag er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Nordskrenten Borettslag Kaj Egil Hanssen /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Ellen Sylvia Huuse /s/ Jarle T Bjerkholt /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2009 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Kaj Egil Hanssen Lusetjernvn 88 Nestleder Rita Bråten Lusetjernvn 54 Sekretær Laszlo Szabo Lusetjernvn 50 Styremedlem Ellen Sylvia Huuse Lusetjernvn 68 A Styremedlem Jarle T Bjerkholt Lusetjernvn 86 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Nina Malme Gulbrandsen Lusetjernvn 102 A Varamedlem Lars Erik Waagaard Lusetjernvn 112 C Varamedlem Erling Magnar Bach Lusetjernvn 46 Varamedlem Hanna-Mari Anttila-Kvåle Lusetjernvn 52 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Laszlo Szabo Lusetjernvn 50 Varadelegert OBOS generalforsamling Ellen Sylvia Huuse Lusetjernvn 68 A VALGKOMITEEN Valgkomite Bente Aune Lusetjernvn 92 A Valgkomite Kjellfrid Andersen Lusetjernvn 98 A Valgkomite Anne Gråbak Lusetjernvn 112 B FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Lusetjernvn Borettslaget består av 231 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger.

4 Side 4 Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Lusetjernveien 56 U med kontortid første mandag i måneden mellom kl og kl Styrets beboerkontakt har telefon , og e-post Styreleder nås på eller telefon Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Christianina Forvaltning & Eiendom som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Holmlia på telefon Skiltede regler må overholdes, ellers kan man bli ilagt kontrollavgift. A1Security utfører kontroll. Disse kan nås på telefon

5 Side 5 NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til OBOS Holmlia og koster kr 100,-. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret, telefon eller Beboere plikter å ha standard skilt på postkasse og ringeklokke. RENHOLD Borettslaget har avtale med Trappevask ANS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer. KABEL-TV Telefon- og kabel-tv-nettet på Holmlia eies av Multinett AS (www.multinett.no, telefon ), som eies av borettslag og boligsameier på Holmlia. På den måten har vi som beboere kontroll over vårt eget nett. På dette grunnlaget har Multinett AS kunnet forhandle seg frem til svært fordelaktige tilbud for våre beboere. Leverandør for kabel-tv innholdet i Nordskrenten er Get. Vi har i dag en avtale som gir våre beboere en digital TV-grunnpakke på 34 kanaler. Hver leilighet har fått utdelt en dekoder for digital kabel-tv. Ved fraflytting skal dekoderen leveres til farge- og interiørbutikken på Holmlia senter. Den nye andelseieren kan hente ny dekoder gratis samme sted. Ytterlige dekodere kan leies fra Get eller kjøpes. Grunnpakken omfatter også 46 analoge og 48 digitale radiokanaler. Frem til 2010 vil NRK1, NRK2, TV2, TV3, TV Norge, SVT1, SVT2, CNN og Disney bli sendt analogt; disse kanalene kan du se uten dekoder. Servicetelefon til Get er mandag-fredag kl og lørdagsøndag kl Get tilbyr også bredbånd og telefoni over kabel-tv nettet. For mer informasjon, se eller ring Multinett har samarbeidsavtaler med Get (www.get.no, 02123), Smartcall (www.smartcall.no/holmlia, tlf.,02007), NextGenTel (www.nextgentel.no, 07979) og Ventelo/BlueCom (www.ventelo.no, 03222) om levering av bredbånd og telefoni. Den tidligere avtalen med Smartcall på telefoni ble overført til Get per februar Hvis du ønsker å ha fasttelefon eller bredbånd fra en leverandør som ikke har samarbeidsavtale med Multinett, så må du betale en gjennomføringsavgift på ca 90 kr/måned til Multinett for å få overført signalene gjennom Multinett sitt nett til leiligheten din. Dette gjelder bl a Telenor og Tele2. Forøvrig vises til rabattavtaler som OBOS sentralt har inngått med f eks Get og Telenor. Se OBOS Bladet eller for mer informasjon. Ingen må foreta inngrep i kabel-tv eller telefon anlegget, som å skru av dekselet på antenne- eller telefonuttaket, eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall føre til ødeleggelser i anlegget.

6 Side 6 TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https://telenor.infored.no/nbbl Vi minner om at gjennomføring av Telenor abonnementet vil bli belastet med kr. 90 pr. mnd fra Multinett, i tillegg til selve abonnementet fra Telenor. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I årene ga kraftforvaltningsavtalen til dels lavere kraftkostnader enn de fleste andre kraftalternativer. I 2009 har ikke kraftforvaltningsporteføljen gitt fullt så gode resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. FJERNVARME Alle borettslag med blokkbebyggelse har fra en VB2 tariff som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Hafslund Fjernvarme AS har en prisgaranti slik at fjernvarmeprisen alltid er det billigste av alternativene elektrisk strøm og fyringsolje.

7 Side 7 For budsjettåret 2010 er kraftprisen forventet å ligge ca 4 øre/kwh høyere enn i år Samtidig øker nettleien med 4,61 øre/kwh grunnet utbedringer av nettet. Forventet gjennomsnittpris for budsjettåret 2010 er ca 76 øre/kwh. I 2009 ble tilsvarende gjennomsnittpris på ca 66 øre/kwh. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2010 som i 2009, regner Hafslund Fjernvarme AS med en økning i fjernvarmekostnaden i år 2010 på ca 15 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 13 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

8 Side 8 FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er montert og at det fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret og kan byttes etter avtale. Defekt batteri skal skiftes av beboer for egen kostnad. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning

9 Side 9 Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD / OPPGRADERING 2009 Nytt ventilasjonsanlegg i alle blokker, nytt styringssystem. Skiftet ca.1/4 av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Nytt porttelefonanlegg i blokkene. Utskiftning av lysarmaturer i flere oppganger / etter behov. Malt gavlvegg blokk 5. Nye postkasser til 3 oppganger. Nye postkasser og stativer til ca. 30 rekkehusleiligheter. En del defekte terrassedører / vinduer skiftet etter behov. Oppgradering av utearealet ved ballplassen Maling av alle rekkehus og rekkehusboder. Kontrollert og skiftet dårlig trepanel på rekkehusene. Skiftet 15 ytterdører og 15 vinduer til rekkehus/blokkleiligheter. Skiftet wire og gassdempere til røyklukene i oppgangene. Ny trapp til Nordstua. Skiftet ca. ¼ av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Ny armatur i garasjen i blokk 5, med bevegelsesdetektor. Nye armaturer i 5 oppganger. Nye bommer til gangveiene. Felling av 120 skadede trær på borettslagets område Forbedret drenering rundt rekkehus på østre felt. Trinnfri adkomst til Nordstua. Installasjon av varmtvannsmålere og varmemålere på radiatorer. Rehabilitering av lekeplassene. Malt gavl på blokk gamle garasjeporter er skiftet Tak på blokkene 3-5 (nr 52-56, 80-90) tekket ny. Med dette er alle blokktak rehabilitert. Forbedret belysning i garasjene. Forbedret drenering av enkelte rekkehus. Fellesgjerdene og søppelbodene malt. Soilstammene i Lvn spylt, fra 1 etg til kommunal kum. Kummene på veiene renset.

10 Side nye porter satt inn i garasjene. Himling i garasjetak er byttet Tak på blokken 1-2 (nr 42-50) tekket ny. Himlingsplater er skiftet i 4 garasjer. Alle sikringsskap er skiftet. Vannmengder i radiatorkurser er innregulert på nytt. Gangveibelysning er byttet, med støtte fra OBOS Miljøfond. Fotballbanen er rehabilitert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Det er opparbeidet ny plass til papircontainer. Trefellingsprosjekt er gjennomført. Det er utført en del asfaltarbeider. Arbeid med å trekke om ledninger i oppganger og garasjer er startet Byttet radiatorratt med termostat i alle leiligheter. Skiftet sikringsskap i alle rekkehus og 3 av blokkene. Malt alle trevegger. Viken har byttet varmevekslere i varmesentral. Avsluttet betongrehabilitering. Fullført brannsikringstiltak, inkludert montering av nødlys i oppgangene. Rekkehustakene er fullført Rekkehusene, nr er beiset. Blokk 4 og 5 har fått nytt terrassebelegg foran og bak. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Alle blokkene er malt, men det gjenstår ca 90 leiligheter. Det er lagt nytt Decratak på en del rekkehus, arbeidet vil bli ferdigstilt i Prosjektering av el-rehabilitering for alle leiligheter. Prosjektering av brannsikringsutstyr Det er utført malingsarbeider på baksiden av blokk 4 og 5, terrasser og fasader er ferdigstilte. Rekkehusene, nr er beiset. Det er montert vannbordbeslag over bodene på alle blokkene. Det er lagt nytt Decratak på en del av rekkehusene, 92, 94, 96, 58, 60 og 74. Flislegging av oppganger er fullført Ferdigstillelse / rehabilitering av terrasser, blokk 1,2 og 3. Diverse asfaltering. Flislegging av gulv i inngangspartiene. Nye dørlister i 1. etasje. Maling av garasjeanlegg utvendig. Rehabilitering av utbygg, tak over Nordstua Det er satt opp nye søppelhus. Blokkterrasser er rehabilitert og bodtak og tak over inngangspartier på rekkehus er utbedret, med unntak av 3 tak over inngangspartier som blir utbedret i år. Sittegrupper i Nordstua, samt styrerom er rehabilitert og tidligere år. Se årsmelding fra 2009 og tidligere.

11 Side 11 STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 13 møter. I tillegg har man deltatt på arbeidsmøter både internt og ekstern om økonomi, rehabilitering, VVS, elektro, utearealer, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett, Hafslund Fjernvarme, OBOS, vektertjenester, Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, i tillegg til diverse kurs for tillitsvalgte. Siden januar 2008 har styret hatt avtale med Christiania Drift og Vedlikehold AS (CDV) for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene. Med denne avtalen har vi samlet vaktmestertjenestene, snøbrøyting/strøing, feiing, gressklipping og mindre håndverkerarbeid til et firma. Det er tett dialog mellom driftsleder i CDV og styret, hvor man daglig utveksler informasjon og oppdaterer hverandre. CDV har også vært engasjert til å foreta trefelling og skifte av ytterdører, terrassedører og vinduer, samt snekkerarbeid i forbindelse med maleprosjektet på rekkehusene. Dette samarbeidet blir tatt opp som styresak hvert år, men vi har også en evaluering etter snøsesongen i april og etter gressklippingen i september I tillegg har vi engasjert noen lokale ungdommer til mindre male- og vedlikeholdsjobber, skifte av termostater til radiatorene, utdeling av rundskriv, flaggheising og rydding. Årets høye aktivitet viser igjen at også for de neste årene bør fremtidige styremedlemmer ha nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at man har engasjerte og aktive folk som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle i styret, både faste og vara, er invitert til alle styremøtene, slik at man har kontinuitet i saksbehandlingen. All innkommet informasjon og forespørsler / søknader er distribuert elektronisk i styret for å få raskere avgjørelser og tilbakemeldinger. Man har i tillegg tatt i bruk en sentral møteplass for styret på OBOS sin dataserver for å ha en klarere saksgang, lettere skriving av protokoller og bedre tilrettelagt for å finne tilbake til dokumentasjoner. Styret bruker mye tid på sine møter til å diskutere og vurdere innkomne forslag til endringer, ombygginger og påbygg til leiligheter. Det er tydelig at det er et stort ønske om fornyelse og/eller utvidelse av bo-arealet. Antall forsikringsskader har vært på et stabilt nivå. Noen få skader er selvforskyldte. Styret har de siste årene informert beboerne om at før utbyggingsplaner settes i verk for kjelleretasjer, må det innhentes tillatelse for arbeidet samt at det må innhentes ekspertise for utførsel. Dette pga fare for feil bruk av isolasjon og at manglende lufting på vegg og gulv kan forårsake bl.a. råteskade. Styret vil fortsatt ha en restriktiv holdning til utbygging og setter strenge krav til utbedring og utvidelser.

12 Side 12 MALEPROSJEKT REKKEHUSENE Firmaet Mal-Consult AS hadde oppdraget med å utføre malearbeidet på alle rekkehusene. Dette arbeidet ble utført i 2008, men sommeren 2009 ble det foretatt en gjennomgang for å sikre at evnt. gjenstående arbeider og utbedringer ble utført på garanti. ØKONOMI Borettslagets økonomi er et tema som angår alle og berører alle. Som de fleste kjenner til, er husleien to-delt: grunnleie + energiutgifter (varmtvann/ fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen til ekstra garasjeplass, garasjeporter, trappevask og tillegg for utbygging av egen leilighet. Fra 1. juli 2007 ble det innført tillegg for terrasse utbygginger for rekkehusene (vedlikehold). Grunnleien har vært på et stabilt nivå i mange år inntil fra årsskiftet 2008/09 da grunnleien ble økt med 10%. Økningen var begrunnet i et ønske om å sikre borettslagets økonomi i en situasjon med høyt rentenivå og med behov for flere tunge vedlikeholdsprosjekter. I ettertid har renten gått betydelig ned og styret har derfor valgt å holde husleien uendret i 2010 Styret jobber etter en vedlikeholdsplan som står i forhold til økonomien. Borettslaget likviditet holdes under løpende kontroll av styret. En god tommelfingerregel tilsier en kassabeholdning på 2 til 3 ganger de månedlige husleieinntektene, dvs. totalt ca. 1,5 2,5 mill. ENERGIMÅLING Det ble innført individuell energimåling i 2007 noe som fører til en mer rettferdig fordeling av utgiftene for den enkelte. Styret var av den oppfatning at besparelsen totalt sett skulle være på ca. 20% av kostnadene fra Første avregning fra mars 2009 viste en tilbakebetaling til beboerne på ca. kr , noe som er i henhold til forventningene. Enkelte beboere fikk imidlertid et mindre tillegg for deres høye energiforbruk ( for varmtvann og forbruk på radiator). VVS Styret følger nøye med på tidligere utført effektivisering av varmesentralen, samt at man følger opp de beboere som klager på enten for kald eller varm leilighet. Styret har løpende kontroll over forbruk, og kan raskt avdekke eventuelle lekkasjer ved å sammenligne vannforbruket i forhold til antall liter vann som er mottatt. Styret i Nordskrenten har siden 2005 registrert all energiforbruk i laget. Vi kan konstatere at de siste årenes innsats i forhold til utbedring av varmeanlegget, forbedringer i isolasjonen, innføring av individuell energimåling mm har gitt uttelling i forhold til redusert energibruk. Det er imidlertid viktig at vi også framover ser på muligheter for å effektivisere energibruken. Korrigert for utetemperatur viser resultatene for 2008 og 2009 at vi i forhold til 2006 har hatt en reduksjon i energiforbruk til oppvarming på ca. 15 %. Forbruket av varmt tappevann er også redusert med 15 % fra 2006 til 2008/2009. Vi antar at hele denne reduksjonen har sin årsak i at vi i løpet av 2007 innførte et system for individuell måling og avregning av varmeforbruk da det ikke er gjennomført andre tiltak i denne perioden.

13 Side 13 Redusert forbruk av varmt vann skyldes i tillegg at det i forbindelse med montering av vannmålere ble montert tilbakeslagsventiler i varmtvannsledningen. Problemet med innlekking av kaldt vann i varmtvannssystemet er dermed betydelig redusert og isolert til de leilighetene hvor det er termostat blandebatterier med defekte/manglende tilbakeslagsventiler. Det vil alltid være en viss variasjon i energiforbruket. Årsakene til dette kan være mange, men noen årsaker er endringer i eiendomsmassen, endring i bruk, endringer i beboermassen og endringer i beboernes krav til komfort. Netto besparelser for 2009 er ca.3% i forhold til I 2009 ble jobben med å skifte ut ventilasjonssystemet i blokken lagt ut på anbud. På høsten ble flere ulike løsninger prøvd ut i flere leiligheter i blokk 5. I november startet GK A/S jobben med å skifte ut anlegget. Jobben ble sluttført i 2010, dermed ble utgiftene for prosjektet fordelt på 2009/2010 budsjettet. FJERNVARME SØNDRE NORDSTRAND ENØK Styret har engasjert seg sterkt i fjernvarmeproblematikken. Nordskrentens styre var med på å stifte Søndre Nordstrand ENØK AS (SNE) i januar Det var 8 borettslag som var med på å stifte SNE, i tillegg har man i 2009 fått med ytterligere 2 lag som medlemmer. Formålet er å påvirke leverandørene til bedre fremtidige avtaler, dvs. bedre priser og betingelser, ikke minst med tanke på vedlikeholdsbehovet på rørnettet. SNE var også drivkraften bak et prosjekt som startet opp i desember 2008, hvor man skulle teste ut forskjellige ventilasjonssystemer for blokkene. Dette prosjektet er fullført pr. mars 2010, og verdifull erfaring er høstet. Se også egen informasjon i årsmeldingen. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Nordskrenten var en av de 4 opprinnelige stifterne av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN). I september 2008 ble det enighet om nye vedtekter, etter dialog mellom de øvrige stifterne av SHN og Stiftelsestilsynet. Nordskrenten styre var fornøyd med at man i vedtektene var kommet frem til et kompromiss hvor alle parter har fått gjennomslag for sine prinsipielle synspunkter, selv om noen av borettslagenes forslag ikke ble tatt med. Styret i Nordskrenten sa opp samarbeidsavtalen med SHN, gjeldende fra 1. januar Dette med bakgrunn i at styret i Nordskrenten ikke følte at det var blitt mer åpenhet med driften av SHN på tross av de nye vedtektene. Dette ble tatt opp på beboermøte den 31. august 2009, hvor man informerte om begrunnelsen for oppsigelsen. De oppmøtte viste stor forståelse for styrets avgjørelse. ELEKTROREHABILITERING I perioden ble alle sikringsskap i borettslaget skiftet til automatsikring med jordfeilbryter. På denne måten kunne man isolere feil til den enkelte leilighet. I 2009 fortsatte den kontinuerlige oppgraderingen og utskiftning av gamle armaturer i oppganger og garasjer. En del temperaturfølere for varmekablene måtte skiftes i desember 2009, disse er imidlertid ca. 20 år gamle og var dermed modne for utskiftning. RADIO / TV / INTERNET / TELEFONI Multinett er den lokale leverandøren vår på radio/tv, internet og telefoni og har kun koordinerende / administrative oppgaver. Leverandørene til Multinett er bl.a. Smartcall, GET og NextGentel. Smartcall ble imidlertid kjøpt opp av GET i 2007.

14 Side 14 Styret gjør oppmerksom på at abonnement fra bl.a. Telenor vil fortsatt føre til et ekstra påslag for linjeleie, da Telenor ikke har leverandøravtale med Multinett. TRAFIKKUTVALGET / PARKERING / GANGVEIER Trafikkutvalget hadde kun to klager til behandling i Nordskrenten hadde CityPark AS som tjenesteleverandør. Avtalen var kostnadsfri for borettslaget. Det var god dialog mellom styret og kontaktpersonen vår hos CityPark, dispensasjoner kan fortsatt skrives av styret. Kontrakten med CityPark ble imidlertid sagt opp fra og med 1. januar 2010, og man innledet samarbeid med A1 Security istedenfor. Denne endringen er foretatt for å kunne benytte samme tjenesteleverandør for flere omkringliggende borettslag. Dispensasjon kan innhentes fra styret eller fra A1 Security direkte (tlf ) Brøyting er utført av firmaet Christiania Drift (CDV). Her er vi også godt fornøyd med arbeidet de har gjort hos oss de siste årene. Julesnøfallet ble imidlertid en stor utfordring med tanke på de store snømengdene som kom. Ekstraordinær bortkjøring og snøfresing ble bestilt. Dessverre så har noen av gjerdene fått en del skade, disse vil bli reparert så fort snøen er smeltet. VELFERDSUTVALGET / RUSKEN Velferdsutvalget består av flere velvillige foreldre samt litt bistand fra styret. Juletrefest ble avholdt i januar, samt at vi i desember fikk arrangert juletretenning hvor vi fikk Holmlia skolenes korps til å spille til glede for store og små. I 2009 ble tradisjonen med juleverksted videreført. Styret ønsker å takke velferdskomiteen, det legges ned ganske mye jobb i de enkelte arrangementer og man er avhengig av denne dugnadsinnsatsen for at man skal kunne holde på tradisjoner. Det ble arrangert Rusken- aksjon i april, med ca. 120 deltakere som gjorde sitt til å få orden på nærmiljøet før sommeren. Etterpå var det bespisning i Nordstua, noe som var positivt i forhold til den sosiale kontakten mellom beboerne. Alle deltagerne var med på et gratis lotteri som takk for innsatsen, og som ga en flott gevinst til en av beboerne. Forsøplingsproblematikken ved kasting av avfallsposer i nærområdet har minket kraftig etter at styret innførte opprenskningskostnader på kr. 500,- for de som kastet søppel utenom anvist plass. Svingen mellom blokk 3 og 4 (dvs. nedenfor parkeringsplassen) er nå erklært stengt som avfallsområde for hageavfall. I hagesesongen 2009 hadde beboere anledning til å sette fra seg hageavfall i ferdigknyttede søppelsekker på et dedikert sted. Disse ble kjørt bort av vaktmesteren vår. Fra 2010 har styret valgt å ikke videreføre dette pga store kostnader. Beboere med hageavfall henvises til Grønmo avfallstasjon hvor det er fortsatt gratis å kaste avfall for privatpersoner. Totalt er det 3 papircontainerne i laget, hvor 2 av disse er bygget inn med miljøtilpasset gjerde. Styret har engasjert CDV til å rydde ballplassen for snø etter behov.

15 Side 15 Noen velvillige voksne har brukt mye tid på legge is på banen når temperaturen tillot det. Styret vil takke alle frivillige som legger ned tid og engasjement for at arrangementene kan holdes. DYREUTVALGET Utvalget har hatt få og enkle søknader å jobbe med. Enkelte klagesaker ble tatt opp med dyreeier og hvor man gjennom en dialog har funnet løsning på problemene. BLADLUSA OG WEB-SIDE Borettslagsavisen Bladlusa er en 4-6 siders informasjonsavis som kommer ut ca. en gang i måneden, og er det offisielle talerør fra styret til beboerne og som man har plikt til å lese og holde seg orientert gjennom. I tillegg distribuerer styret særskilte informasjonsskriv ved behov. Bladlusa gir orientering om økonomien, div. tiltak, referat fra arrangement i borettslaget samt inneholder enkelte påminnelser. Styret har også laget en funksjonell og oppdatert webside (www.nordskrenten.no) hvor man kan finne nyttige opplysninger, generell informasjon og påminnelser. Websiden er vedlikeholdt på frivillig basis av styrets webredaktør, Lars Erik Waagaard, og påfører ingen kostnader for borettslaget utover utgiftene for web-hotell. Henvendelser sendt til vår e-postadresse ) gis rask respons, enten med et enkelt, konkret svar tilbake eller henvisning til at dette krever styrevedtak før mer utdypende svar kan gis. ANDRE TILTAK Alle fellesgjerdene og gjerder rundt papircontainerne ble malt/oljet i 2009, stort sett av innleide lokale ungdommer. Styret engasjerte de samme til å fjerne graffiti på vegger og male over disse fortløpende. Ute/lekearealene fikk en oppgradering i 2007/2008 for å imøtekomme krav og gjeldende regler. Arbeidet ble utført av CDV, enkelte punkter ble utsatt til 2009 pga kapasitetsproblemer hos leverandøren. Styret bestilte sil for montering for alle blokkleilighetene, i overgangen mellom vannrenne og bodvegg. Dette skal sørge for at løv og lignende ikke skal tette igjen avløp og som tidligere hadde medført oversvømmelse til naboen under. SIKKERHET - HMS Styret hadde befaring av Brann og Redningsetaten i desember 2007, hvor kontrolløren hadde i oppgave å sjekke ut og følge opp vår interne HMS håndbok. Rutinene for kontroll av brannslokkingsapparater / røykvarslere ble sjekket, ryddigheten i boder og garasjer også hvor man har en klar holdning om at oppbevaring av papir, trevirke og olje/bensin er svært uheldig og også ulovlig. Det er med en viss tilfredshet at styret kan konstatere at vi fikk godkjent på alle punkter og til og med ros for den fine oversikten som er laget. En stor takk til styrets Rita Bråten for dette arbeidet. Vi fikk imidlertid et pålegg om å føre en levende HMS bok, hvor bl.a. hendelser som berører elektro og sikkerhet skulle føres. Dette er imøtekommet ved at man i 2008/2009 fikk utarbeidet en ny håndbok av Oslo Electro Company, dette vedlikeholdes av styret i samarbeide med vaktmesteren fra CDV.

16 Side 16 TREFELLING På generalforsamlingen 2008 ble det vedtatt at styret skulle kontakte Oslo Kommune for å søke om felling av trær bak Lv. 56, da de aktuelle trærne var på grensen mellom egen og kommunal tomt. I mai 2009 fikk man avslag for å gjøre tiltak på kommunal tomt. Noen trær ble imidlertid kappet på borettslagets område. Enkelte større trær i hagene til rekkehusleilighetene er fjernet, dette i samarbeide med beboer. Fellingen ble bekostet av beboer. OPPGANGENE Styret har foretatt en vurdering av utseende i de enkelte oppganger. I mars 2009 ble det byttet postkasser i 3 oppganger, samt at mange av rekkehusene også fikk nye stativer og postkasser. Porttelefonsystemet for blokkene ble skiftet av OEC AS. De nye ringetablåene er lettere å vedlikeholde med tanke på navnskilt. Det presiseres at klistrelapper og lignende vil bli fjernet umiddelbart fra både postkasse- og ringetablåskiltene. NORDSTUA Nordstua leies ut til egne beboere og har kapasitet på opp til 50 personer. For oppdatert info om hvem som er ansvarlig for utleie henvises det til våre websider, BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-.

17 Side 17 INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert. Andre inntekter består i hovedsak av kostnader som kreves refundert fra beboere og leieinntekter ved Nordstua. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det har vært mindre reparasjoner og vedlikehold enn forutsatt, blant annet er en del av kostnadene til rehabilitering av ventilasjonsanlegget påløpt først i Kostnader til elektrisk energi var også lavere enn regnet med. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Nedenfor er vist hvordan kostnadene er fordelt i Rep.vedlh./invest. 27 % Andre driftskostn. 11 % Avdrag 25 % Pers.kost./styreh. 4 % Div. honorarer 3 % Kom.avg./forsikr. 16 % Finanskostnader 12 % Energi og brensel 2 %

18 Side 18 KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 2 lån i DnB NOR til en flytende rentesats 3,4% pr Gjenværende løpetid på lånet er 15 år. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 2,75% under kr ,85% over kr FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4% til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Premien for bygningsforsikringen reduseres fra 2009 til 2010 med ca. 5,6%. Dette på tross av at økningen i byggeindeksen, som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester, har økt med 2,8%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å anslå utviklingen i strømprisene.

19 Side 19 Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 33% av total strømpris. ENERGIMERKING AV BOLIGER Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter ventilasjon i blokkene, utbedring av ventilasjon i rekkehusene, asfaltering og nye hovedstoppekraner i garasjeanlegget. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Nordskrenten Borettslag Kaj Egil Hanssen /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Ellen Sylvia Huuse /s/ Jarle T Bjerkholt /s/

20 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Nordskrenten Borettslag Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Nordskrenten Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 24. mars 2010 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor K ontorer:a rendalb ergen D ram m en F redrikstad F ø rde H am ark ristiansand M o ir ana M olde M ålø y N arvik O slo S tavangers tryn T rom sø T rondheim P ricew aterhousec oopers navnetrefererer tilindividuelle m edlem sfirm aertilknyttetden verdensom spennende P ricew aterhousec oopers organisasjonen M edlem m er av D en norske R evisorforening F oretaksregisteret:n O w w w.pw c.no

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer